Kerstin i kameran: - Hej, jag heter Kerstin och bor här i Tysklands huvudstad Berlin.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kerstin i kameran: - Hej, jag heter Kerstin och bor här i Tysklands huvudstad Berlin."

Transkript

1 SVENSK: Miljöbilder och Kerstin i kameran: - Hej, jag heter Kerstin och bor här i Tysklands huvudstad Berlin. DEUTSCH: Hallo! Ich heiße Kerstin und ich wohne hier in der Hauptstadt von Deutschland, in Ber- lin I Berlin blandas gammalt och nytt. Kulhålen från kriget finns kvar i de gamla fasaderna samtidigt som stora moderna skyskrapor i glas och stål reser sig upp nästan alldeles intill. Hur är det då att leva i denna multikulturella storstad? Berlin är Tysklands huvudstad och landets största stad med 3,5 miljoner invånare. Berlin är också en egen delstat. Berlin består av ett flertal äldre städer, förorter och byar, som efter hand har vuxit samman till 12 stadsdelsområden Berlin ligger i Tysklands östra del. Landskapet kring Berlin skapades under den senaste istiden, och själva staden ligger i en dalsänka Namnet Berlin kommer enligt en av flera teorier från det tyska ordet Bär som betyder björn. Berlins stadsvapen är Björnen. Tack vare sin historia är Berlin en av Europas mest kända huvudstäder. Det är en mångkulturell stad, och en populär stad inte minst bland ungdomar. Berlin är känt för sina teatrar, operahus och muséer. Berlin ist eine Mischung aus alt und neu. Da gibt s noch Einschusslöcher aus dem Krieg in alten Fassaden und gleich daneben ragen riesige, moderne Wolkenkratzer aus Glas und Stahl empor. Wie lebt man in dieser multikulturellen Großstadt? Berlin ist Deutschlands Hauptstadt und mit 3,5 Millionen Einwohnern die größte Stadt des Landes. Berlin ist außerdem ein eigener Stadtstaat. Berlin besteht aus mehreren älteren Städten, Vororten und Dörfern, die zu 12 Stadtteilen zusammengewachsen sind. Berlin liegt im Osten Deutschlands. Die Landschaft rundum Berlin entstand wäh- rend der letzten Eiszeit und die Stadt selbst liegt in einer Talsenke. Über den Namen Berlin gibt es mehrere Theorien. Eine besagt, dass er von dem deutschen Wort Bär kommt. Berlins Stadtwappen ist ein Bär. Aufgrund seiner Geschichte ist Berlin eine der be- kanntesten Hauptstädte Europas. Berlin ist eine multikulturelle Stadt und eine sehr beliebte Stadt nicht nur unter Jugendli- chen. Berlin ist bekannt für seine Theater, Opernhäuser und Museen.

2 Redan på talet omnämndes Berlin för första gången som stad. Under historiens gång har Berlin varit huvudstad i flera tyska stater, till exempel Kejsardömet Tyskland och Nazityskland och är nu sedan 1990 huvudstad i det återförenade Tyskland. Schon im 13. Jahrhundert wird Berlin zum ersten Mal urkundlich als Stadt erwähnt. Im Laufe der Geschichte war Berlin Hauptstadt mehrerer deutscher Staaten. Zum Beispiel des deutschen Kaiserreichs und Nazi- deutschlands. Und seit 1990 ist es nun Hauptstadt des wiedervereinigten Deutsch- lands Staden har varit med om fler händelser än de flesta andra städer. Efter första världskriget var arbetslösheten stor i Tyskland, och inflationen växte bland annat på grund av att Tyskland tvingades betala stora krigsskadestånd. Samtidigt blev Berlin Europas kultur- och nöjescentrum, med bland annat kabaréer och nattliv. Die Stadt hat eine sehr bewegte Geschich- te. Nach dem ersten Weltkrieg war die Ar- beitslosigkeit in Deutschland sehr hoch. Die Inflation wuchs, teilweise auch deshalb, weil Deutschland gezwungen wurde, große Kriegsreparationen zu bezahlen. Gleichzei- tig machten zum Beispiel Kabarett und Nachtleben Berlin zu einem Zentrum von Kultur und Vergnügen Så kom den stora depressionen på talet i Europa, och Tyskland drabbades hårt. Det blev starka motsättningar i landet valdes Adolf Hitler till rikskansler hölls de olympiska spelen i Berlin och blev en kampanj för nazisterna där man ville göra OS till en uppvisning av den ariska rasens överlägsenhet Under andra världskriget förstördes stora delar av Berlin. Efter att kriget tog slut 1945 delades staden in i fyra delar mellan segermakterna USA, England, Frankrike och Sovjetunionen. På grund av det så kallade kalla kriget mellan Sovjet och västmakterna delades staden 1949 i två delar, Västberlin och Östberlin. Anfang der er Jahre wurde Deutsch- land schwer von der Großen Depression getroffen. Das Land war voller Gegensätze wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler gewählt fanden in Berlin die Olympi- schen Spiele statt. Die Nazis nutzten sie als Propagandaspiele, um die Überlegenheit der arischen Rasse zu beweisen. Im 2. Weltkrieg wurden große Teile der Stadt zerstört. Nach Ende des Krieges, 1945, teilten die vier Siegermächte USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjet- union die Stadt in vier Teile. Bedingt durch den sogenannten kalten Krieg wurde die Stadt dann 1949 in zwei Teile geteilt Westberlin und Ostberlin.

3 Till en början kunde berlinborna röra sig fritt i hela staden. Men eftersom ekonomin var bättre i Västberlin än i Östberlin ville många flytta till Västberlin. Västmakterna och Sovjet hade olika politiska system och det ledde till att Västberlin blev isolerat från övriga Västeuropa. I Västeuropa började man då flyga in mat och annat till Västberlins två miljoner invånare. Den här åtgärden 1948 kallades Luftbron För att förhindra att folk flydde från öst till väst började östtyska trupper och polis bygga Berlinmuren Prästen Gerhard Witte berättar på tyska om muren och smuggel Från och med nu kunde människorna i Öst- och Västberlin inte längre träffa sina släktingar och vänner på andra sidan muren, eftersom den ständigt bevakades av östtyska gränssoldater. Det var nästan omöjligt att ta sig över muren. Men många försökte ändå Gerhard berättar om de som dog vid flyktförsök Kerstin berättar om Checkpoint Ch Efter många protester under årens lopp öpp- Am Anfang konnten sich die Einwohner Berlins noch frei in der ganzen Stadt bewe- gen. Da aber die ökonomische Lage in Westberlin besser war als in Ostberlin, wollten viele in den Westteil fliehen. Die Westmächte und die Sowjets hatten jeweils unterschiedliche politische Systeme, was zur völligen Isolation Westberlins von Westeuropa führte begannen die Westmächte Essen und andere Güter ein- zufliegen, um die zwei Millionen Einwohner Westberlins zu versorgen. Diese Aktion wurde als Luftbrücke bezeichnet. Um zu verhindern, dass ihre Bürger von Ost nach Westberlin flohen, bauten ostdeut- sche Truppen und Polizei 1961 die Berliner Mauer. Pfarrer Gerhard Witte erzählt auf Deutsch über die Mauer und den Schmuggel. Da die Mauer nun rund um die Uhr von ostdeutschen Grenzsoldaten bewacht wur- de, konnte die Menschen aus Ost- und Westberlin sich nicht mehr mit ihren Ver- wandten und Freunde auf der anderen Sei- te der Mauer treffen. Es war beinahe un- möglich, über die Mauer zu kommen. Aber viele versuchten es trotzdem. G. erzählt von denen, die während ihrer Fluchtversuche starben. 1989, nachdem das ganze Jahr über Prote-

4 nades muren 1989.Folk på östsidan kunde då lämna sin stängda stad utan att riskera livet. Äntligen kunde folk röra sig fritt igen i Berlin Jörg berättar om nya tiden efter murens fall Kerstin går vid mur och berättar Idag är det svårt att se skillnad på vad som är gamla Öst- och Västberlin. Men man kan hitta spår och minnesplatser från historien, t.ex. Holocaust Memorial. ste stattgefunden hatten, wurde die Mauer schließlich geöffnet. Die Menschen aus Ostberlin konnten ihre abgesperrte Stadt endlich verlassen, ohne ihr Leben dabei zu riskieren. Endlich konnten die Menschen sich wieder frei in Berlin bewegen. Heute sieht man den Unterschied zwischen dem alten Ost- und Westberlin kaum noch. Aber man findet noch Spuren und Denkmä- ler der Geschichte. Zum Beispiel das Holo- caust Mahnmal Kerstin berättar om Holocaust Memorial Brandenburger Tor är en symbol för Berlin som står för det enade Tyskland. Das Brandenburger Tor ist ein Symbol für das wiedervereinte Deutschland Kerstin berättar om Riksdagshuset Det tyska federala parlamentet Reichstag är ett annat namn på huset. Der Sitz des Deutschen Bundestages ist im sogenannten Reichstagsgebäude Sedan muren revs 1989 har man renoverat mycket i Berlin. Bland annat vid Alexanderplatz. Alexanderplatz är en av de större samlingsplatserna i det som var Östberlin. Vid torget finns bland annat TV- tornet som Seit dem Abriss der Mauer wurde in Berlin viel renoviert. Unter anderem der Alexan- derplatz. Im früheren Ostberlin war der Alexanderplatz einer der größten Ver- sammlungsorte. Auf dem Platz steht auch das höchste Bauwerk Deutschlands, ein 368

5 är Tysklands högsta byggnad, 368 meter hög. Ursprungsidén var att tornet skulle vara en stark symbol för Östtysklands makt. m hoher Fernsehturm. Ursprünglich sollte der Turm die Macht Ostdeutschlands sym- bolisieren På Alexanderplatz finns också Weltzeituhr. Soluret visar tiden i alla 24 tidszonerna. Man har också renoverat vid Potsdamer Platz som då var Europas största byggarbetsplats Kerstin berättar om Potzdamer Plats och Berlinale Filmfestival % av Berlin består av parker, sjöar och floder. Idag finns det 3 miljoner träd i Berlin ett träd för varje invånare. Längs de flesta gatorna växer träd vid vägkanten, och på så sätt är Berlin en mycket grön stad. Parken Tiergarten är en av Berlins största och mest kända parker. Intill parken, mitt i en rondell, står minnesmärket Segerkolonnen. Det största vattendraget är floden Spree som rinner genom staden. Auf dem Alexanderplatz steht auch die be- kannte Weltzeituhr. Die Sonnenuhr zeigt die Uhrzeit in allen 24 Zeitzonen der Welt. Auch der Potsdamer Platz wurde renoviert und war dabei die größte Baustelle Euro- pas. Berlin besteht zu 40% aus Parks, Seen und Flüssen. Heute gibt es in Berlin 3 Millionen Bäume einen Baum pro Einwohner. Entlang der meisten Straßen wachsen Bäume und machen Berlin zu einer sehr grünen Stadt. Der Tiergarten ist einer der größten und bekanntesten Parks. Mitten im Park steht auf einem hohen Zylinder ein anderes Wahrzeichen, die Siegessäule. Der größte Wasserlauf, der durch die Stadt fließt, ist die Spree Berlin har många breda gator. En av de mest kända är Unter den Linden. Det är en stor aveny. Berlin hat viele breite Straßen. Am bekann- testen ist der Prachtboulevard Unter den Linden En annan välkänd aveny är Kurfürstendamm. Här ligger bland annat det kända varuhuset KaDeWe som är Europas näststörsta varuhus. Eine anderer bekannter Boulevard ist der Kurfürstendamm. Hier steht u.a. das welt- bekannte Warenhaus KaDeWe, das zweit- größte Warenhaus Europas

6 En annan känd byggnad är kyrkan Gedächtnis-Kirche. Under andra världskriget blev kyrkan förstörd. Ebenfalls sehr bekannt ist die Gedächtnis- kirche. Während des 2. Weltkriegs wurde die Kirche zerstört Kerstin berättar om Gächtniskirche Berlin är en stor kulturstad med flera hundra konstgallerier och muséer, och över 150 teatrar. I staden finns också flera operahus Berlin är ett viktigt centrum för ekonomi, sysselsättning och handel. Ett stort problem under senare år har varit bristen på stora industrier. Arbetsmarknaden i Berlin finns i huvudsak inom serviceyrkena. Berlin ist eine große Kulturstadt mit hun- derten von Kunstgalerien und Museen und über 150 Theatern. Auch mehrere Opern- häuser gibt es in der Stadt. Berlin ist ein wichtiges Zentrum für Wirt- schaft, Beschäftigung und Handel. In Die fehlende Industriedichte ist seit Jahren ein großes Problem. Dienstleistungen machen den größten Teil des Arbeitsmarktes in Berlin aus Sedan Berlin återförenats och blivit huvudstad har flera stora koncerner flyttat sina huvudkontor hit. Framför allt till nya Potsdamer Platz Kerstin berättar om arbetskraftsinvandring på 60-talet Många bosatte sig i stadsdelen Kreuzberg där det var billigt att bo. I Berlin kan man bo ganska billigt. Därför träffar man många unga människor från olika länder här. Seit der Wiedervereinigung und Wahl Ber- lins zur Hauptstadt haben viele Konzerne ihre Hauptgeschäftsstellen nach Berlin ver- legt. Vor allem an den neuen Potsdamer Platz. Viele ließen sich im Stadtteil Kreuzberg nie- der. Dort waren die Mieten billig. In Berlin kann man recht günstig wohnen. Deshalb trifft man hier viele junge Menschen aus verschiedenen Länder Kerstin och tyska kompisen Charlotta

7 Berlin har ett aktivt konstliv. Möjligheten att leva rätt billigt här har gjort Berlin attraktivt för unga konstnärer. Berlin hat ein aktives Kunstleben. Die Mög- lichkeit hier günstig zu wohnen, machte Berlin für junge Künstler attraktiv Graziano, konstnär berättar Toleransen för att tänka och vara olika är stor i Berlin. Det märker man redan som barn. In Berlin ist die Toleranz für die, die anders sind oder anders denken, groß. Das merkt man schon als Kind Skolbarnen berättar Skolbarnen sjunger Kerstin arbetar som kock och berättar om det Berlins kollektivtrafik är en av världens mest utbyggda med pendeltåg, tunnelbana, spårvagnar och bussar Kerstin berättar om Hauptbahnhof Den underjordiska tågcentralen har en inomhusgalleria i tre våningsplan. Berlins tunnelbana, en av världens största, går också ovan jord mellan stationerna. Berlins öffentliches Verkehrsnetz ist eines der am besten ausgebauten in der Welt mit Nahverkehrszügen, U- Bahn, Straßen- bahn und Bussen. Der unterirdische Hauptbahnhof bietet eine Galerie auf drei Stockwerken. Berlins U- Bahn, eine der längsten der Welt, fährt zwi- schen manchen Stationen auch oberirdisch Kerstin cyklar och berättar Man har satsat på cyklandet genom ett väl utbyggt nät av cykelbanor och ett system Durch ein gut ausgebautes Fahrradwegnetz und ein öffentliches Fahrradverleihsystem

8 för att hyra cyklar. wird das Fahrradfahren gefördert Hur används då marken i närmiljön? Ja, ett bra exempel är Berlins högsta punkt som heter Teufelsberg Kerstin berättar om Teufelsberg Ett annat exempel är flygplatsen Tempelhof. Tempelhof var en av Europas största flygplatser. Wie wird das Gelände von den Einwohnern genutzt? Ein gutes Beispiel dafür ist der höchste Punkt Berlins, der Teufelsberg. Ein anderes Beispiel ist der Flugplatz Tem- pelhof. Der Tempelhof war einer der größ- ten Flugplätze Europas Kerstin berättar om Tempelhof Kerstins avslutande ord. 053 SLUT

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind.

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind. SÄNDNINGSDATUM: 2011-09-10 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 102379/ra2 ANACONDA LITERATUR Finn-Ole Heinrich Programmanus Anaconda literatur med Finn-Ole

Läs mer

RENATE FILZWIESER. Regenbogen ÅR 8. Teckningar Ursula Wilby

RENATE FILZWIESER. Regenbogen ÅR 8. Teckningar Ursula Wilby RENATE FILZWIESER Regenbogen ÅR 8 Teckningar Ursula Wilby Studentlitteratur Skola/Vuxenutbildning Box 4 22 00 LUND Besöksadress: Åkergränden Tfn 046-3 20 00 www.studentlitteratur.se Kopieringsförbud Detta

Läs mer

Die Geschichte der Deutschen Schule Stockholm anlässlich des 400. Jahrestages des königlichen Privilegienbriefs aus dem Jahre 1612

Die Geschichte der Deutschen Schule Stockholm anlässlich des 400. Jahrestages des königlichen Privilegienbriefs aus dem Jahre 1612 Historien om Tyska Skolan Stockholm inför 400-årsminnet av det kungliga privilegiebrevet av år 1612 Die Geschichte der Deutschen Schule Stockholm anlässlich des 400. Jahrestages des königlichen Privilegienbriefs

Läs mer

Diplomprüfung Kultur, Landes- und Wirtschaftskunde des Ostseeraums - Schweden STAND: 2015-06-02; Vorbereitungsfragen Seite 1 / 18

Diplomprüfung Kultur, Landes- und Wirtschaftskunde des Ostseeraums - Schweden STAND: 2015-06-02; Vorbereitungsfragen Seite 1 / 18 STAND: 2015-06-02; Vorbereitungsfragen Seite 1 / 18 Die Fragen aus Teil II basieren auf der Lektüre von Harm G. Schröter (2007): Geschichte Skandinaviens Ralph Tuchtenhagen (2008): Kleine Geschichte Schwedens

Läs mer

10 AUSFLÜGE / UTFÄRDER

10 AUSFLÜGE / UTFÄRDER 10 AUSFLÜGE / UTFÄRDER D ie folgenden hier vorgestellten 10 Ausflüge sollen sowohl unseren Residenten wie auch den Besucher unseren geographische Umgebung näherbringen. Es sind wohl gerade die wenig bekannten

Läs mer

Hitta en smart väg in i Tyskland Schweden lockt mit hoher Kaufkraft. Jan Lewenhagen: Tyskland ett jättelikt Gnosjö Helmut Steuer: Innovationen gesucht

Hitta en smart väg in i Tyskland Schweden lockt mit hoher Kaufkraft. Jan Lewenhagen: Tyskland ett jättelikt Gnosjö Helmut Steuer: Innovationen gesucht En årsberättelse från Tysk-Svenska Handelskammaren Jahresbericht der Deutsch-Schwedischen Handelskammer 08 Hitta en smart väg in i Tyskland Schweden lockt mit hoher Kaufkraft Tyskland snart störst för

Läs mer

Årsberättelse 2012 från Tysk-Svenska Handelskammaren Jahresbericht 2012 der Deutsch-Schwedischen Handelskammer 12/13

Årsberättelse 2012 från Tysk-Svenska Handelskammaren Jahresbericht 2012 der Deutsch-Schwedischen Handelskammer 12/13 Årsberättelse 2012 från Tysk-Svenska Handelskammaren Jahresbericht 2012 der Deutsch-Schwedischen Handelskammer 12/13 Berlin för svenska entreprenörer I Therese Larsson: Använd din Schwedenbonus Sales and

Läs mer

Årsmagasin 2014 15 Jahresmagazin

Årsmagasin 2014 15 Jahresmagazin Årsmagasin 2014 15 Jahresmagazin Årsberättelse från Tysk-Svenska Handelskammaren Jahresbericht der Deutsch-Schwedischen Handelskammer Tysk industri kraftsamlar och ställer om till Industrie 4.0 Schwedens

Läs mer

SWEA i Berlin firar 10 års jubileum!

SWEA i Berlin firar 10 års jubileum! Berlin Swedish Women s Educational Association International SWEA i Berlin firar 10 års jubileum! SWEA Berlin feiert ihr 10-jähriges Jubiläum! Spännande läsning om våra Sweor i Berlin. Intervjuer, minnen

Läs mer

Introduktion 0 Kapitel 1 Deutsch und Schwedisch 1 Kapitel 2 Willkommen! 2 Kapitel 3 Tschüs! Auf Wiedersehen! 3 Kapitel 4 Das Alphabet 4 Kapitel 5 Wir

Introduktion 0 Kapitel 1 Deutsch und Schwedisch 1 Kapitel 2 Willkommen! 2 Kapitel 3 Tschüs! Auf Wiedersehen! 3 Kapitel 4 Das Alphabet 4 Kapitel 5 Wir Introduktion 0 Kapitel 1 Deutsch und Schwedisch 1 Kapitel 2 Willkommen! 2 Kapitel 3 Tschüs! Auf Wiedersehen! 3 Kapitel 4 Das Alphabet 4 Kapitel 5 Wir 5 Kapitel 6 Mein Freund Lukas 6 Kapitel 7 Wir gewinnen!

Läs mer

ÖVERSÄTTNING TOM OHLSSON

ÖVERSÄTTNING TOM OHLSSON ÖVERSÄTTNING TOM OHLSSON Als Die Carlscronsche Wunder- Docke Den XXIII Oktobr, Anno 1725 Das grösste Schiff Der Königl. Schwedischen Flotte/ König CARL gennant/ Nachdem es herrlich reparirt und renoviert,

Läs mer

Berlin är alltid på väg

Berlin är alltid på väg Berlin är alltid på väg Hej! Mitt namn är Ira Hörling Rudal. För 25 år sedan lyckades jag flytta jag till Sverige, muren till trots. Jag bor och arbetar i Stockholm. Mina rötter finns dock i Berlin. Där

Läs mer

Torsby Sysslebäck. Turistguide 2015

Torsby Sysslebäck. Turistguide 2015 Torsby Sysslebäck Turistguide 2015 Ny express- LIFT! Kort väg till höga berg GARANTERAT SNÖSÄKERT Tänk dig ett perfekt skidspår, helt vindstilla, bra glid och tre minus. Så har vi det varje dag i skidtunneln!

Läs mer

upptäck Ydre 2014/2015 1

upptäck Ydre 2014/2015 1 upptäck Ydre 2014/2015 1 Kommunalråd med Innehåll Kommunalråd med sikte på framtiden 2 Alltid i Asby centrum 4 Den ekologiska familjen Westman 5 Turistnäringsprofil med näsa för nya idéer 6 Konstnär med

Läs mer

Min planering. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal. 1 Mega Das Jugendmagazin 7.

Min planering. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal. 1 Mega Das Jugendmagazin 7. 1 Mega Das Jugendmagazin Min planering jag / alla 11 Ordboksövning 12 Vanliga småord Ein handyfreier Tag 13 Med egna ord kommentar jag / alla kommentar 14 Gör meningar MEGA fragt 1 Vilken film? 2 Filmfrågor

Läs mer

Torsby Sysslebäck. Turistguide 2014. visittorsby.se

Torsby Sysslebäck. Turistguide 2014. visittorsby.se Torsby Sysslebäck Turistguide 2014 visittorsby.se 2 3 Välkommen till Torsby kommun Med hjälp av denna turistguide hoppas vi att du hittar upplevelserna som förgyller din vistelse hos oss. Besök våra rökstugor

Läs mer

MALMÖ. "Scientology ist keine kirchliche Bewegung und fällt daher nicht unter das Gesetz der Religionsfreiheit. <

MALMÖ. Scientology ist keine kirchliche Bewegung und fällt daher nicht unter das Gesetz der Religionsfreiheit. < "Expressen" vom 7.März 1980 Gehirnwäsche und Verfolgung, um sich Geld zu verschaffen Von Anders Leopold MALMÖ. "Scientology ist keine kirchliche Bewegung und fällt daher nicht unter das Gesetz der Religionsfreiheit.

Läs mer

Diagnostiskt prov för Tyska I

Diagnostiskt prov för Tyska I Avdelningen för tyska Diagnostiskt prov för Tyska I Om du söker till Tyska I (eller Tyska i tal och skrift) bör du göra detta prov (både den allmänna delen och den tyska delen) i god tid före terminsstart.

Läs mer

Kom nu, eld! friedrich hölderlin. Tolkningar, efterord & anmärkningar Aris Fioretos. ersatz

Kom nu, eld! friedrich hölderlin. Tolkningar, efterord & anmärkningar Aris Fioretos. ersatz Kom nu, eld! friedrich hölderlin Kom nu, eld! Tolkningar, efterord & anmärkningar Aris Fioretos ersatz Aris Fioretos 2013 Ersatz, Stockholm 2013 Tolkningar från tyska Aris Fioretos Efterord & anmärkningar

Läs mer

I år slår elektromobiliteten igenom i Tyskland Jan Lewenhagen: Märkligt och paradoxalt

I år slår elektromobiliteten igenom i Tyskland Jan Lewenhagen: Märkligt och paradoxalt Årsberättelse 2011 från Tysk-Svenska Handelskammaren Jahresbericht 2011 der Deutsch-Schwedischen Handelskammer 11/12 I år slår elektromobiliteten igenom i Tyskland Jan Lewenhagen: Märkligt och paradoxalt

Läs mer

PANOPTICONS POETISKA ADDITAMENT

PANOPTICONS POETISKA ADDITAMENT PANOPTICONS POETISKA ADDITAMENT ~ Ägget & Vi. Aten. 2013 Gul press Innehåll Lob der verkehrten Lebensweise Karl Krauss Lonny Stoffs lealösa eftermiddag Stefan Hammarén Stilla dagar i Valencia Cesar Vanelli

Läs mer

Besöksguiden GNESTA 2014

Besöksguiden GNESTA 2014 Besöksguiden GNESTA 2014 1 Varför rabarber? Ett rabarberstånd växer i nästan varje trädgård. Rabarbern är den första grödan som skördas på våren. Den njutes som vårprimör i kräm och soppa, saft och paj.

Läs mer

Snabbfakta Berlin. Text Kristian Lindquist Foto Tyska turistbyrån, www.berlin-tourist-information.de

Snabbfakta Berlin. Text Kristian Lindquist Foto Tyska turistbyrån, www.berlin-tourist-information.de Berlin Berlin bjuder på en unik blandning av nytt och gammalt. Kulhålen i fasaderna finns kvar samtidigt som kapitalismens skyskrapor i glas och stål reser sig som segermonument mot himlen kring det återuppbyggda

Läs mer

Sveriges ambassad - Schwedische Botschaft kulturinfo juni 2014 - Juni 2014

Sveriges ambassad - Schwedische Botschaft kulturinfo juni 2014 - Juni 2014 Sveriges ambassad - Schwedische Botschaft kulturinfo juni 2014 - Juni 2014 Hej! Än en gång har Schweden Wochen passerat och vi vill rikta ett varmt tack till alla gäster för det stora intresset. En massa

Läs mer

Officiell turistguide

Officiell turistguide 205 Officiell turistguide Must see & Must do 4 Ronneby Brunnspark 7 Ronneby Brunnsbad 2 ronneby Follow your language through our guide Välkommen till Ronneby den moderna kurorten Den moderna kurorten Ronneby

Läs mer

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär.

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. av Präpositionen von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. von: zur Angabe eines partitiven Verhältnisses Vem av löparna leder? von: anderer Fall Vem har du fått boken

Läs mer

Qvarnarp...2 Ädelfors Guldrike...16. Nässjö. Sävsjö. Tamboskap. Badplats. Guide. Butik/kiosk. Övernattning. Naturreservat. Bussparkering.

Qvarnarp...2 Ädelfors Guldrike...16. Nässjö. Sävsjö. Tamboskap. Badplats. Guide. Butik/kiosk. Övernattning. Naturreservat. Bussparkering. Emåbygden - ett livsrum för människor i alla tider - ett Ekomuseum Innehåll Einhaltsvezeichnis Index Längs Emån vandrade de första smålänningarna redan för mer än 8000 år sedan. De levde av naturens skafferi

Läs mer

Die Meteoritengemeinde

Die Meteoritengemeinde Die Meteoritengemeinde das Weltall spüren Meteoritkommunen upplev känslan av rymd www.lappajarvi.fi EINZIGARTIGES LAPPAJÄRVI Die Meteoritengemeinde das Weltall spüren Lappajärvi ist eine Meteoritengemeinde,

Läs mer

DESTINATION BERLIN 3%.!44,)6

DESTINATION BERLIN 3%.!44,)6 DESTINATION BERLIN TV-TORNET PÅ ALEXAN- DERPLATZ. 207 meter upp i luften. Kaffet, tillsammans med en tysk dessertbakelse, har precis serverats och nu rör sig den roterande kafébyggnaden långsamt kring

Läs mer

Studieresa till Berlin 5-9 september 2012

Studieresa till Berlin 5-9 september 2012 Studieresa till Berlin 5-9 september 2012 Arrangerad av Naturskolan/Gröna skolgårdar samt Park- & naturkontoret, Lunds kommun. Deltagare: Lisa Gustafson, Gunnesboskolan Birgitta Nilsson, Gunnesboskolan

Läs mer