Finns det skäl att spela Nikos Kazantzakis tragedier idag?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finns det skäl att spela Nikos Kazantzakis tragedier idag?"

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för klassiska språk Finns det skäl att spela Nikos Kazantzakis tragedier idag? En dramaturgisk analys av Kapodistrias, Buddha och Sodom och Gomorra Jan Gemvik Uppsats för påbyggnadskursen i nygrekiska Vårterminen 1999 Handledare: Eva Hedin 1

2 FÖRORD För ett tiotal år sedan bestämde vi oss i familjen för att äntligen komma iväg till Grekland, även om vi egentligen inte hade råd. Då hade de vuxna drömt i tjugo år om en sådan resa till myterna, den mångbeskrivna historien, de nu karga bergen, templen, solen, oliverna och det salta Medelhavets stränder. Havet var saltare och livskänslan starkare, fann vi. Och detta var bara början av en undersökning, som sedan dess bara går vidare. Efter första hemkomsten satte jag mig att läsa Kazantzakis. Många av hans romaner hade översatts redan på femtitalet av Börje Knös. Så småningom hade jag läst det mesta, som Stadsbiblioteket kunde uppbringa. I en kiosk i Aten köpte jag en engelskspråkig volym av Rapport till Greco, i en souveniraffär på jetsetön Mykonos fick jag tag på The Fratricides i en (något feltryckt) utgåva från Faber. Så småningom insåg jag, att han hade skrivit mycket dramatik, men att uppslagsböckernas författare verkade se dramerna över axeln. De verkade inte ens översatta från grekiskan. Intrycket blev, att de åtminstone numera var ospelbara. Ändå fanns en nyfikenhet kvar hos mig. Ett steg vidare var Kimon Friars översättning av The Odyssey. A Modern Sequel av Kazantzakis, inköpt i nyskick i en liten bokhandel på Cecil Court i London för 20 pund efter en veckas letande i staden. Jag erkänner, att jag inte läst alla versraderna i Kazantzakis fortsättning på den antike Odysseus livsvandring. För hos Kazantzakis nöjer sig Odysseus inte med att slå sig till ro på Ithaka med sin trogna Penelope efter försoningen med de av honom avrättade friarnas efterlevande. Han ska ut i världen igen och pröva dess ande och materia, inte olikt Nikos Kazantzakis själv, kan man tycka. Läsningen är en utdragen filosofisk brottning, utförd i episk stil. På samma sätt som fadersgestalten i Καπετάν Μιχάλης drar åt sin svarta, kretensiska huvudduk, spänner här hjälten Odysseus sina fysiska och psykiska krafter för ännu ett nappatag med världen. I detta verk - som i så många andra - verkar husfilosofen Bergson ha lagt grunden för en metod som frambringar intuitiva insikter, där enbart vetenskapen inte förmår förklara vad Bergson med liknelser framställer som livskraftens väsen, eller hans élan vital. I och med mina universitetsstudier i nygrekiska på 90-talet och den uppgift jag valde för denna min uppsats för 60 poäng, där jag nu har läst (bland andra) dramat Buddha i original, har jag nått ett personligt etappmål. Att arbetet med analys och bedömning av spelbarhet för Kazantzakis tragedier skulle öppna nya perspektiv med lockande riktningar att gå vidare i, var inte svårt att förutspå. Vinsta 8 december 1998 Jan Gemvik 2

3 1. Inledning Mitt intresse för dramatik och min verksamhet som lärare bl a i drama förklarar säkert den uppsats jag nu inleder. Med den tyskspråkiga Kazantzakisforskaren Birgit Igla, som skrivit om Kazantzakis tragedier och deras ringa spridning, vill jag se, om det hos Kazantzakis finns tillräcklig dramatisk puls och någorlunda brett engagerande innehåll i hans scenpjäser för att motivera uppsättningar även idag eller om de var starkt tidspräglade, delvis dagspolitiska inlägg som ej mera kan tjäna ett syfte. Min avsikt var att skaffa mig en första, översiktlig uppfattning om de teatrala möjligheterna i Kazantzakis dramatik. Finns det skäl att spela Nikos Kazantzakis tragedier idag? Jag ville göra en första bedömning av den dramatiska kvaliteten på ett litet urval av Kazantzakis tragedier och eventuella möjligheter för framtida uppsättningar, även utanför Grekland. Idealet hade varit att kunna göra föreställningsanalyser, där observationer av föreställningens verkan och anpassning till sin unika och tillfälliga publik kan registreras och bearbetas och bedömas inom en vidare infattning av sociala, politiska, religiösa, filosofiska, allmänt kulturella eller specifikt teaterestetiska m fl aspekter. Vad gäller föreställningar med bristfällig dokumentation - recensioner, ljud/bildupptagningar, hågkomster, arbetsdagböcker o s v - kan det vara omöjligt att utföra sådana analyser. I detta fall har jag främst fått arbeta med ett studium av originaltexter, kommenterande texter, hågkomster och recensioner. Inför denna uppsats har jag läst tre av hans tragedier, Kapodistrias, Sodom och Gomorra samt Buddha. Dessutom har jag läst referat av Kazantzakis samtliga tragedier i Birgit Iglas monografi. Tragedierna kan delas in i tre grupper: dramer med antika teman, med bysantinska teman och med skilda teman. De jag studerat tillhör den senare gruppen. Vad jag kunnat utröna, har ingen av Kazantzakis tragedier satts upp fler än fyra gånger. Två av de verk jag valt, Kapodistrias och Sodom och Gomorra, tillhör dem, som har spelats flest gånger och bör rimligen vara de intressantaste att studera, eftersom teaterchefer, producenter och regissörer satsat just på dessa. I det tredje verket, Buddha, enligt Peter Bien det drama författaren älskade mest, önskade Kazantzakis 1922 att han kunde skriva in allt han tänkte, och sa då att verket skulle bli den sista frestelse, som konsten skulle förleda honom till. 1) Här har gestaltningsproblem uppstått, och hit har - under följande omarbetningar - erfarenheter från senare skriven dramatik sannolikt tillförts. Varför har dessa erfarenheter inte påverkat dramat så, att det blivit mer attraktivt att sätta upp? Kapodistrias har satts upp vid fyra tillfällen inom det grekiska kulturområdet, tre gånger i Grekland och en gång på Cypern, och är den enda av hans tragedier, som har dokumentär grund med en problemställning som ägde omedelbar tillämpning på den tid, då verket skrevs. Sodom och Gomorra har satts upp minst tre gånger, varav två i USA och en på tysk mark, i Mannheim, men ingen gång i Grekland. Vad har lockat omvärlden, men inte den grekiska hemmapubliken? 1) Solomos, Alexis, Ο θεατρικός Καζαντζάκης. Η λέξη, 139, Αθήνα Μαγίου - Ιουνίου 1997, s

4 1957, det år Kazantzakis dog, hade verket Buddha, enligt författaren blivit hans svanesång. 2). Då hade det följt honom i olika versioner under nästan hela hans författarliv. Det har bara visats en enda gång. I Kazantzakis episka verk Odysseia ser vi ett parallellfall med omarbetning efter omarbetning. Mitt studium av dessa tre tragedier i original har sedan ställts mot kommenterande texter av olika slag: biografiska och/eller litterära studier av den erkände Kazantzakiskännaren Peter Bien, professor vid Dartmouth College, USA, den grekiska författaren Lili Zografou och den tyskspråkiga litteraturforskaren Birgit Igla, hågkomster av vännen och regissören Alexis Solomos vid Nationalteatern i Aten, en översikt av den musik som komponerats till Kazantzakis originalverk eller bearbetningar av hans prosa, epik eller lyrik, sammanställd av Giorgos Anemogiannis, recensioner av enskilda dramatiska verk av Bien och Byron M. Raizis och dagskritik i Nea Estia av Solon Makris mm. I ett brev från professor Peter Bien till förf., ankommet Tomteboda sände han mig ytterst hjälpsamt fakta om dramat Sodom och Gomorra i två olika produktioner: 1) i november 1963 på Jan Hus Playhouse i New York i en översättning av Kimon Friar under titeln Burn Me to Ashes samt 2) i november 1965 på Wollman Auditorium, Columbia University med titeln Sodom and Gomorrah. Dessutom bifogades en recension av Walter Kerr i New York Herald Tribune från 20 november 1963, med ett program från föreställningen. Vidare texten till dramats prolog till 1965 års produktion, översatt av James Skalafuris, publicerad i Saturday Review den 28 augusti 1965 med en beledsagande notis av poeten John Ciardi. Det har inte varit lätt att nå ett mera omfattande material i Sverige. Forskningen om Kazantzakis dramatik är möjligen hittills dessutom relativt blygsam även internationellt. I teatervetenskapliga uppslagsverk är han sparsamt - om alls - representerad. Möjligen håller en svängning till hans fördel på att ske i våra dagar. Två anmärkningar: 1. Av tekniska skäl (mitt datorprogram) använder jag genomgående enhetsaccenten för nygrekiskan från början av 1980-talet även för citat på grekiska med äldre accentuering och aspiration. Se bilaga 1 för fullständig accentuering och aspirering av den text som har den äldre typen av notering med spiritus lenis och asper, grav och akut accent eller cirkumflex. 2. Översättningar från engelska, tyska och nygrekiska har gjorts av mig, om ej annat anges. 2. Solomos, op. cit., s

5 2. Kazantzakis som dramatiker Tidigt vann Kazantzakis uppmärksamhet och till och med penningpris för sin dramatik, men redan då fanns invändningar mot hans dramaturgiska handlag. Han skulle helt enkelt inte vara en dramatisk diktare. En av hans levnadstecknare, Lili Zografou, citerar starka negativa reaktioner på författarens första dramatiska verk Det dagas ( Ξημερώνει, 1907), för vilket prisnämnden inte vågade dela ut penningsumman, eftersom verket ansågs oetiskt. I detta verk fanns det varken berättelser eller faktiska budskap, utan filosoferande och poetiska drömmerier, skrev en kritiker. Det var helt och hållet ett lyriskt poem, ansåg en annan. 3) Enligt Kazantzakisforskaren Peter Bien var dramatiken den mest betydande litterära genren för Nikos Kazantzakis. He regarded the novel a second form, sa professor Bien efter ett föredrag på Stockholms universitet på frågan om varför Kazantzakis förblev dramatiker, trots sitt avståndstagande (se förordet och nedan) från sceniska produktioner av sina dramer. För Kazantzakis var romanen en sekundär gren. 4) Lili Zografou drog samma slutsats i sin studie från 1959, där hon använder en psykologisk-biografisk analysmetod för att skärskåda och förklara - och åtminstone för egen del befria sig ifrån - Kazantzakis verk och påverkan. Hon citerar ett icke publicerat förord där författaren skriver om den plötsliga lusten mitt i arbetet att festa - med resultatet, att han började skriva romaner. Efteråt, efter festen, tände han åter de stora eldarna och vände ansiktet mot allvaret, mot den avgrund som var en del av hans livsåskådning och mot arbetet med tragedierna. 5) Kazantzakis versdrama Mästerbyggmästaren ( Ο προτομάστορας, 1910), byggd på den medeltida folkliga diktningens Bron vid Arta, vilken tonsatts och bearbetats för scenen flera gånger av Manolis Kalomiris, 6) liksom hans övriga, kortare verk Ξημερώνει, Έως πότε, Κωμωδία och Φάσγα, av vilka flera börjar positivt omvärderas, betraktas inte av forskare - som t ex Birgit Igla - som tragedier enligt klassiskt snitt. I dessa ska den mänskliga existensens frågor dominera, oavhängiga av tiden. 7) Men redan från 1915 fanns sannolikt som utkast de tre första av vad som så småningom skulle bli drygt ett dussin tragedier, fjorton, om man räknar Prometeus -trilogins delar var för sig. 8) De har inte nått en särskilt stor publik genom åren, varken i diktarens hemland eller i övriga världen. Hans egen första anvisning för de tidiga verken Χριστός (1921), Οδυσσέας (1922) och Νικηφόρος Φωκάς (1927 ) 9) var denna: Το έργο τούτο δέν γράφτηκε καθόλου γιά το θέατρο 10) Senare togs reservationen bort, sannolikt efter böner av hans beundrare. Och varför hindra någon att försöka en uppsättning? En ung, blivande regissör vid namn Alexis Solomos som då just antagits vid en dramatisk högskola berättar om sitt sista sammanträffande med Kazantzakis i London före andra världskriget, där författaren anförtrodde honom manuskript- 3) Zografou, Lili, Νίκος Καζαντζάκης. Ενας τραγικός. 5η έκδοση, Γαβριηλίδης, Αθήνα 1989, s , citerar Κατσίμπαλη, Ο Άγνωστος Καζαντζάκης, Νέα Εστία ) Bien, Peter m I, Nikos Kazantzakis s Treatment of the History (Legend?) of Nikiforos Fokas, May 12, 1998, Speech at the University of Stockholm. 5) Zografou, op. cit. s ) Kalamaras, Vassilis K., Εργογραφία Νίκου Καζαντζάκη. Διαβάζω, Τεύχος 190, Αθήνα 27 Απριλίου 1988, s Se verkförteckningen i bilaga 2. Verknummer rör samma text i ngt skiftande bearb. under åren 1916, 1917, 1930 (2 st) samt ) Igla, Birgit, Die Tragödien des Nikos Kazantzakis. Thematik, gemeinsame Züge, philosophische Ausrichtung. Bochümer Studien zur Neugriechisen und Byzantinischen Philologie, Ed. I. Rosenthal - Kamarinea, Band V, 1984,Verlag Adolf M. Hakkert - Amsterdam.,s. 2 8) Bien, Peter, Kazantzakis. Politics of the spirit, 1989, Princeton University Press, s. xviii 9) Datering av tillkomst för verken enligt Igla, cit. Prevelakis, Pandelis, Νίκοσ Καζαντζάκης - Συμβολή στη χρονογραφία του Βίου του, Νέα Εστία, nyεret 1958, s Enligt Kalamaras, bilaga 2, publicerades Χριστός 1928 och Οδυσσέας ) Igla, op. cit. s. 2, cit Αιμ. Χουρμούσιος, Νίκος Καζαντζάκης / Κριτικά Κείμενα, Athen 1977, s. 162 ff. Min övers.: Detta verk skrevs inte alls för teatern. 5

6 tet till Melissa ( Μέλισσα, 1937, utg.1939) med uppmaningen att göra vilka ändringar han ville. När Solomos satte upp dramat femton år senare med Nationalteatern på Irodionteatern, spelades den utan någon ändring, Δίχως καμίαν αλαγγή. Αυτό δά μας έλειπε! 11) 3. Uppsättningar Solomos går i sin minnesartikel tillrätta mot de enligt honom inskränkta och upprepade uttalandena om att Kazantzakis inte var någon dramatisk författare, men de faktiska uppsättningarna av Kazantzakis tragedier är enligt t ex Birgit Igla 12) inte särskilt många. Kapodistrias ( O Καποδίστριας ) utgavs 1946 och spelades 1946, 1976 och Den spelades även i Leukosia på Cypern 1978 i regi av Nikos Siafkalis.13) Sodom och Gomorra ( Σόδομα και Γόμορρα ) skrevs 1948, publicerades i Νέα Εστία 1949, utgavs i samlingsvolym 1956 och hade urpremiär 1954 i Mannheim i Tyskland med elektroniskt framställda ekobilder och enligt en missnöjd Kazantzakis spelad som balett. I USA fick dramat premiär i New York 1963 under namnet Burn Me to Ashes i översättning av Kimon Friar gavs dramat även på Wallman Auditorium i Kalifornien.14). Första uppsättningen i Grekland ägde rum på Irodionteatern så sent som ) Det omfångsrika dramat Buddha ( Βούδας ), enligt Bien det drama som fullödigast uttrycker Kazantzakis mognade hållning till liv och död, estetik och politik 16) utgavs i samlingsvolym 1956 och spelades Julianos Paravatis spelades i Paris en enda gång ) och i Aten 1958 på Nationalteaterns innescen 18). Melissa spelades i rumänsk översättning i Bukarest (troligen) samma år som Solomos satte upp tragedin i Aten (1964). Då återstår en urpremiär av Kouros på Kreta 1977 och en senare uppsättning på Cypern, ett gästspel i Aten av den kretensiska uppsättningen ) samt tre uppsättningar av Kristoforos Kolomvos : i Tucuman 1965, i Pireus 1975 i regi av Solomos och med musik av Mikis Theodorakis samt av en teatergrupp från Serres (i Makedonien) ) Däremot är exemplen på hur romanerna Frihet eller död ( Ο καπετάν Μιχάλης ) och 11) Solomos, Alexis, Ο θεατρικός Καζαντζάκης. Η λέξη, 139, Αθήνα Μαγίου - Ιουνίου 1997, , s Övers.: Utan någon ändring. Det fattades bara! 12) Igla, op. cit. s.1 13) Anemogiannis, Giorgios, Μουσική στα έργα του Καζαντζάκη. Η λέξη, 139, Αθήνα Μαγίου - Ιουνίου 1997, , s Årsangivelsen 1982 har jag från Eva Georgousspoulou på Hellenic Centre for Theatrical Research i Aten i e-post Hon anger i likhet med Alexis Solomos året för urpremiären till 1945, vilket inte synes stämma med uppgifterna som citeras i Bien, Kazantzakis Kapodistrias, a (Rejected) Offering to Divided Greece, , Byzantine and Modern Greek studies 3 (1979), s , Oxford Blackwell, s. 164 f och med recensionen i Nea Estia av Solon Makris nedan. 14) Ibid., s. 277 f. I ett brev från professor Bien till mig, ankommet Tomteboda , finns en något annorlunda uppgift om namnet på spellokalen: Wollman Auditorium, Columbia University. Fyra föreställningar gavs från 11 till 14 november, i översättning av Angelo Skalafuris och regi av Anthony Abeson. En mycket negativ recension av Jesse Berman dök upp i Columbia Daily Spectator den 12 november Översättningen av Kimon Friar fick dock mycket beröm av M. Byron Raizis i recensionen Nikos Kazantzakis. Two Plays, Sodom and Gomorrah and Comedy: A Tragedy in One Act. i Comparative Drama, Kalamazoo, Mich Comparative , nr 17 ( ) s , och bägge dramerna var trots alla sina brister djärva, nyorienterande och ärliga vittnesbörd om sin upphovsmans, och människosläktets, ångest över meningslösheten, över absurditeten, i släktets långa och passiva beroende av Något som inte existerar; eller åtminstone av Något som inte är vad det traditionellt har antagits vara. s ) Solomos, op. cit. s ) Bien, Buddha, Kazantzakis Most Ambitious and Most Neglected Play, Comparative drama 11(1977), pp , Kalamazoo, Mich Comparative , s ) Bien 1989, s. xxii 18) Solomos, op.cit., s ) Ibid., s ) Anemogiannis, op. cit. s. 281 f. 6

7 Spela för mig, Zorba överförts till tal- eller musikteater många, 21) och vem minns inte filmen Zorba med Anthony Quinn? 4. Mottagande Varför har Kazantzakis tragedier i sin ursprungliga form inte gripit en större publik i sitt hemland? Vilka kan förklaringarna vara? Har innehållet saknat angelägenhet - eller varit för kontroversiellt? Eller är orsaken främst de påstådda bristerna i den dramatiska formen? Oavsett det enskilda verkets egna kvaliteter, spelar - i skiftande grad för de olika faktorerna - den samtida sociala, politiska, religiösa, allmänt kulturella och specifikt teaterestetiska infattningen till en uppsättning en viktig roll. Professor Bien framkastade vid sitt besök i Stockholm, att det fanns en brist på teaterkultur i Grekland. 22) Det kan man kanske finna anledningar till, om vi begränsar oss till att se teaterkulturen ur ett västeuropeiskt perspektiv. Under den turkiska ockupationen hade förbindelserna med den västeuropeiska teatern varit avbrutna och en normerande institution som en nationalteater etablerades inte förrän ) Men i fallet Kapodistrias fick verket ett hett mottagande 1946 av främst politiska skäl. 4.1 Kapodistrias Affären Bien menar om Kapodistrias, vilken lades ner en månad efter premiär på grund av rasande angrepp i högerpressen och t o m ett hot av en högernationalist att bränna ner teatern, att den var ett (avvisat) bidrag till ett enande i en politiskt starkt polariserad situation. När den tyska ockupationen nu nyss hade hävts, var Grekland förhärjat av krig och på randen att sönderslitas av inre stridigheter, vilket inom kort skulle leda till inbördeskrig. Framtiden var i högsta grad oviss, och frågan om den nationella identiteten och vad det innebar att vara grek hade debatterats intensivt av framträdande grekiska intellektuella under den tyska ockupationen Hur skulle man ställa sig till historien? Skulle man bryta fullständigt med det förgångna, eller fanns det något positivt att bygga vidare på? Fanns det en möjlighet att skapa en syntes av Greklands hela kulturella historia, alltifrån antiken? 24) Kazantzakis drama angav en positiv lösning och en syn på den historiska gestalten Kapodistrias som varken den politiska högern eller vänstern kunde acceptera. 25) För högern var den förste grekiske statschefen efter befrielsen från det turkiska väldet en skuldlös martyr och för vänstern en tyrann. 26) Kazantzakis förslag var en bred samförståndslösning, den lösning som dramats och verklighetens Kapodistrias inte nådde, och som behövts alltsedan den klassiska antikens splittrande politiska motsättningar mellan och inom stadsstaterna. Men redan i juni 1945, nio månader innan Kapodistrias fick sin premiär, hade Kazantzakis gjort 21) Anemogiannis, op. cit., s. 280 f. Den senaste adaptionen av romanen är den franske koreografen L. Massines, som med grekiska Nationalbaletten enligt Mary Sinanidis artikel The National Ballet presents Zorbas i Athens News skulle ge tre föreställningar med Theodorakis musik ur filmen på Irodionteatern. Kompositören har rest runt i världen med denna musik de senaste tio åren, och undrade när tiden skulle komma, när (han) skulle få göra samma sak i Grekland. Massine menar, att verket handlar om hopp, och att det alltid är lika relevant i sin beskrivning av Greklands ande. 22) Bien m II, brev till mig ankommet Tomteboda ) Kindermann, Hans, Theatergeschichte Europas. X. Band. Naturalismus und Impressionismus. Teil. Griechenland. 1974, Otto Müller Verlag, Salzburg. s. 604, s ) Bien 1979, s. 153 f. Om Kazantzakis vidare konstnärliga och politiska mål, se s. 141 f 25) Ibid., s. 165 ff 26) Bien 1979, s

8 sig illa bemärkt för högerns monarkister genom att offentligt ta ställning för demokrati, efter den kampanj mot Nationalteatern som högermonarkisterna utformade som störningar under pågående föreställningar och där flera skådespelare vid ett tillfälle besköts och skadades. Detta var också nio månader före valet den 31 mars ) Attackerna föranledde inrikesminister Tsatsos att utfärda ett yttrande som anklagade båda de politiska yttergrupperingarna för att försvåra ansträngningarna att skapa lugn; högern genom organiserade attacker och vänstern genom att presentera propagandistiska verk. Eftersom angreppen skett mot föreställningar av Shakespearedramer som Köpmannen i Venedig, tvingade Tsatsos anklagelse fram en protest från intellektuella, professorer, akademiker m fl och en uppmaning till att ingripa till skydd för folkets tankefrihet och demokratiska rättigheter. Som hedersordförande respektive ordförande för grekiska författarföreningen skrev Angelos Sikelianos och Nikos Kazantzakis under som de första i hela gruppen - och ställde sig därmed på Nationalteaterns sida som måltavlor för fortsatta angrepp, särskilt som man tillkännagav att Kazantzakis drama skulle följas av Sikelianos tragedi Sibylla (Σιβύλλα, 1940 ). I detta verk, som skrevs och uppfördes före den fascistiska invasionen, uppmanar Sikelianos det grekiska folket att försvara sin jord och sin frihet. 28) Utmanande nog för högern och monarkisterna, hade premiären på Kapodistrias förlagts till självständighetsdagen den 25 mars, sex dagar innan valen. Efter en månad av politiska angrepp på Kazantzakis och Sikelianos, av vilka den senare av högern skälldes för gemen anhängare av det kommunistiska EAM, Nationella befrielsefronten, och bägge hade stämplats som kommunister och förrädare, fattade styrelsen för Nationalteatern beslutet att på ekonomiska grunder lägga ner Kazantzakis pjäs och att skrinlägga Sikelianos drama. Inom kort tvingades hela Nationalteatern att stänga för en tid. 29) Dramat Kapodistrias korta spelperiod berodde sannolikt mer på det politiska än det estetiska gensvaret. I dagstidningen Ta nea (Τα νέα) av den 26 april 1946, lovprisade man dramat och beklagade de systematiska attackerna på främst detta verk samt tidens våldsamma politiska känslor. 30) Och sedan dess har tragedin, som tidigare nämnts, satts upp ytterligare två gånger, en av dem under tvåhundraårsfirandet av guvernören Kapodistrias födelse Dock var kritikern Solon Makris inte särskilt positiv i sin recension i Nea Estia från nyåret Detta skulle vara den svagaste av Kazantzakis tragedier, men föreställningen skulle räknas Nationalteaterns regissör (Solomos), scenograf, kompositör (Mikis Theodorakis) och skådespelare tillgodo, även om dramats pregnanta, livfulla och omedelbara språk var dess största tillgång, må vara ofta draget ända till frasmässig förkonstling (φραστηκή εκζήτηση). 31) 27) Bien 1979, op.cit., s. 168, cit Ριζοσπάστης, 21 juni 1945: Το πνεύμα σε διωγμό, Ελεύθερα γράμματα, 30 juni 1945, s. 1 f 28) Kalodikis, Periklis, Η νεοελληνική λογοτεχνία. Άγγελος Σικελιανός ( ).Gutenberg, Αθήνα 197? s ) Bien 1979, op.cit., s. 168 ff 30) Ibid., s ) Makris, Solon, Εθνικο θέατρο: «Καποδίστριας» του Νίκου Καζαντζάκη. Σκηνοθ. Άλ. Σολομού. Νέα Εστία, τόμος 101, τεύχη , Αθήναι, Ιανουάριος - Ιουνίος 1977, s , s. 65 f 8

9 4.2 Buddha Buddha fick en förkrossande negativ recension av Solon Makris i Nea Estia efter urpremiären Kazantzakis saknade το sense of humour, tvillingkänslan, d v s det fullständiga medvetandet om omvärlden (η «πλήρης» συνείδηση του κόσμου), där det tragiska oskiljaktigt sammanflätas med det komiska, och därför finns ingen satir alls i hans verk. Den pompösa och intellektuella poetiska texten (ο πομπώδης και εγκεφαλικός ποιητικός λόγος) gifts inte samman med skådespelet (τη φαντασμαγορία). Det hela blir en obeskrivlig blandning, enligt kritikern, som fann πολύ λίγο θέατρο, mycket lite teater, i Buddha och i alla Kazantzakis tragedier, om man inte med teater menade den avskilda (αποκομμένη) sceniska bilden, förutan den motiverade sammanfogningen av bilderna till ett tätt helt. Vad angår idéinnehållet kunde man säga, menar Makris, att Buddha är en symbol, att Kazantzakis intar en förnekande hållning till livet för att omändra dess positiva mål. Vad gällde Kazantzakis religiöst-filosofiska livsuppfattning, delvis grundad i buddismen, avfärdar Makris både den buddistiska läran och Kazantzakis egen variant av den med att enbart buddismen är oss så fjärran och främmande, att vi inte behöver granskning av och jämförelse med en annan! 32) 4.3 Sodom och Gomorra Hur Sodom och Gomorra togs emot i Grekland har jag ännu inte kunnat utröna. För övriga Europa har vi den tidigare nämnda (jfr sid 4) negativa reaktionen hos författaren på instuderingen i Mannheim, vilken ledde till att produktionen togs ned efter bara några föreställningar på hans egen begäran. I USA ägde premiären rum i New York (tidigare omnämnd på sid 4), på Jan Hus Playhouse i november 1963, i översättning av Kimon Friar och i regi av Anthony Michales. Walter Kerrs recension i New York Herald Tribune från 20 november är övervägande negativ. Han menar, att ansträngningen att se alla myter som väsentligen en, inte är en pjäs; det är ett forskningsprojekt. Han känner författarens individuella styrka; och man önskar att han hade förmått att kanalisera den genom människor. Inte heller skådespelarensemblen undgår riset. Den effektivt sparsamma översättningen av Kimon Friar läses inte med fullständig auktoritet av den omogna truppen, vilken känner behovet att vara livlig och andlös ( busy and breathless ) på den sluttande scenen. 33) 32) Makris, Solon, Βούδας. Νέα Εστία, τόμος 104, τεύχος 1225, Αθήναι 15 Ιουλίου 1978, s. 954 f 33) Kerr, Walter: Kerr Review: Burn Me to Ashes! New York Herald Tribune, Nov. 20,

10 5. Analys av de tre tragedierna 5.1 Innehåll Generellt Låt oss nu gå till själva texterna och granska den dramatiska konstruktionen, t ex vad gäller innehåll och form, och försöka bedöma publik tillgänglighet. Innehållet i tragedierna är existentiellt och filosofiskt på textens grundplan, vilket borde göra dem oberoende av tiden och intressanta för en andligt sökande publik, förutsatt framför allt att den kan hantera (jag höll på att skriva: överse med ) framställningen av kvinnan. Hon kan framställas som god, stödjande och uppoffrande som kvinnokollektivet i Kapodistrias eller oreflekterat njutande av vad hennes sinnen kan erfara som Lots döttrar i Sodom och Gomorra eller någon gång aktiv och brinnande för högre ideal som furstens dotter Mei Ling i Buddha, men aldrig med samma tyngd och i samma fokus som den manlige hjälten. Detsamma gäller för tjänare, andra militära eller civila ledare eller ämbetsmän och det enkla folkets kollektiv. Såväl de yttre motsättningarna mellan individer och grupper som motsättningarna inom huvudkaraktärerna själva driver handlingen framåt, menar Igla. De är oftast olösbara och kan bara leda till tragiska slut. Men olösligheten i de yttre konflikterna ligger inte uteslutande i objektivt oförenliga intressen, utan snarare i personlighetsstrukturen hos den som bär konflikten, huvudpersonen. De inre motsättningarna - t ex mellan intuition och intellekt, själ och kropp - stimuleras och skärps av de yttre och återverkar sedan på dessa och blir en avgörande faktor för hur de yttre konflikterna behandlas. 34) Även hjältens personlighet och väg mot en slutpunkt i livet, som innebär individuell befrielse från skräck men också från hopp, är likartad i alla Kazantzakis tragedier, enligt Iglas monografi. Hjältarna utmärks av sitt högmod, sin arrogans och sin anspråksfullhet, förutsättningar och i lika måtto konsekvenser av deras förhöjda självkänsla ( / / Voraussetzungen und Konsequenzen gleichermaßen seines überhöhten Selbstwertgefühle ). De är undantagsmänniskor, oberoende av stöd från andra. Deras stolthet förbjuder dem att ta emot hjälp av Gud eller andra människor, ens om situationen är utsiktslös. Mod, avsaknad av fruktan och dödsförakt är självklara egenskaper hos dem. De visar, att bara den som försöker överskrida gränserna för det möjliga, kan kämpa för onåbara mål utan att nedslås, utan att tveka. För sådana hjältar finns ingen oöverbryggbar klyfta mellan Gud och människa. Hjältarna är inte bara knutpunkt för handlingen, hävdar Igla, utan också utvecklingen av de olika tankarna. I början ställs yttre mål upp, vilka är i samklang med hjältens värderingar och som måste genomdrivas i strid mot ogynnsamma faktorer. Dessa målsättningar underkastas talrika förändringar och har slutligen förvandlats till symboler för värden som frihet och självförverkligande. Omöjligheten att uppnå de först uppställda målen leder till en nollpunkt, varifrån ingen utveckling sker, snarare inträffar en stagnation, ett förstadium på ett andligt plan till den fysiska döden. 35) Då har motsatsbegrepp som gott och ont, dygd och synd framstått som delar av en enhet och alstrar som förenliga ingen utveckling längre. 36) 34) Igla, op. cit. s ) Ibid., s. 8 ff 36) Ibid., s

11 Efter den omkastning i författarens negativa inställning till sina landsmän som framkallats av det framgångsrika motståndet mot de italienska styrkorna på den albanska fronten och det därpå följande nederlaget mot den överlägsna tyska krigsapparaten, där de glänsande segrarna i ett slag förlorade all praktisk betydelse, är hjältens väg i Kazantzakis tragedier stensatt med en specifik politisk innebörd. Det är offerdöden för nationell enighet, ομόνια, som i Kapodistrias, där detta första gången är uppenbart, eller i Konstantin Palaiologos med dennes förtvivlade kamp för att samla de grekiska samhällsgrupperna med sina hindrande och försvagande särintressen i ett Konstantinopel på väg att slutligen falla i de turkiska erövrarnas händer. Även i Buddha och Julianos Paravatis finns vädjan om ομόνια, om än som ett bimotiv. 37) Kapodistrias Handling I sin strävan att ena de motstridiga grupperna bland sitt folk i slutfasen av befrielsekriget mot turkarna, som länge ockuperat fosterlandet, har den allra förste moderne politiske ledaren, Ioannis Kapodistrias, låtit fängsla en mäktig klanledare, Petrobej Mauromichalis. Nu har någon sänt honom en skriftlig varning om att man står efter hans liv. Troligen är det Petrobejs släktingar som hotar hans liv. Presidenten ber till sin Gud, att han måtte få tid att genomföra sitt verk och försöker på sin födelsedag med ett stort tal utanför residenset till klaner och grupper ur hela det ännu splittrade folket att visa vägen och sin egen offervillighet. En kör av kvinnor hyllar hans kamp för enighet och fred. En bländad kringvandrande skald sjunger om en framtid utan förtryck under fiendens tecken. Men Petrobejs släktingar möter Kapodistrias med avoghet. Mot sina rådgivares protester utfärdar Kapodistrias en frigivning av Petrobej i den nationella försoningens tecken. När Kapodistrias senare uppsöker kyrkan, hejdas han av en stum flicka, som vill rädda honom, men han låter avlägsna henne och går mot kyrkan, där bröderna Mauromichalis dödar honom utanför kyrkporten med ett pistolskott och två knivhugg. Presidentens sista ord är enighet, ομόνια Tillgänglighet På ett unikt historiskt och politiskt plan är Kapodistrias intimt förknippat med grekiska, nationella erfarenheter och med farhågor och förhoppningar om vad framtiden skulle kunna medföra. Kan detta plan vara förståeligt, angeläget och användbart för andra än en grekisk publik? Troligen inte. Däremot torde föreningen på ett mytiskt-religiöst plan av en Kristi passionshistoria med en Julius Caesars död vara tillgängligt och berörande även för en ickegrekisk publik. Rollerna är (över?)tydligt utmejslade, och användningen av mytiska och historiska gestalter och dramatiska strukturer är slående. Huvudpersonen Ioannis Kapodistrias är en Kristusgestalt och står, med någon liten vacklan, över vanliga begär och svagheter i sitt uppdrag. Hans väg mot döden liknar t ex huvudpersonens i Shakespeares drama Julius Caesar, där han under sin näst sista och sista vandring till senaten första gången hejdas av en siare som i akt I, scen 2 varnar honom för the ides of March, d v s påföljande dag, och dagen därpå (akt III, scen 1) av en Artemidorus får en skrivelse som lika lite som den stumma flickan i Kapodistrias kan hejda tragedin. 37) Igla, op. cit., s

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2 Mottagen 23/8 2001-6/9 2001 Åsa Kleveland På eget förlag har även utgivits: Texten från de Höga Mästarna (2003) Galleriet (2003) Förklaringsboken (2003) Templet (2003)

Läs mer

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte.

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte. BPG... 3 Bakgrund... 8 Insidan... 11 Utsidan... 16 Omgivningen... 20 Resultatet... 22 Tack till alla jättar... 24 BPG från början... 30 Verkligheten i huset... 35 Familjen... 41 Arbete... 45 Hjärna och

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu Livets spel (och hur du spelar det) av Florence Scovel Shinn Översättning av Torbjörn Perttu Upphovsrätt Upphovsrätten för denna text tillhör Torbjörn Perttu. Med texten menas denna fullständiga digitala

Läs mer

SAMME FADER HAN DOCK BLIVER. En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar. Natalia Andersson

SAMME FADER HAN DOCK BLIVER. En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar. Natalia Andersson SAMME FADER HAN DOCK BLIVER En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar Natalia Andersson Umeå universitet HT10 Teologi och religionsvetenskap Kandidatuppsats i religionsvetenskap med didaktisk

Läs mer

Varför diktades Rydbergs myt?

Varför diktades Rydbergs myt? TORE LUND Varför diktades Rydbergs myt? Följande uppsats är en postprint-version av min uppsats i Birgitta Svensson och Birthe Sjöberg (red), Kulturhjälten. Viktor Rydbergs humanism, Stockholm: Atlantis,

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Hur bli en bra kommunist

Hur bli en bra kommunist Liu Shao-chi Hur bli en bra kommunist Föredrag hållna i juli 1939 i Marxist-leninistiska Institutet i Yenan Arbetarkultur 1952 Från den kinesiska texten, publicerad i december 1949, har en engelsk översättning

Läs mer

III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p.

III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p. III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p. För texthänvisningar se sista sidan av artikeln En sårad och delad jord Ännu en gång, inom ramen för dessa fyra möten om frälsningen och

Läs mer

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith BÖNEN MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE Chuck Smith Index Innehåll Förord Inledning: Bönens kraft Del I: SYFTET Kapitel 1. Vad är bön? Kapitel 2. Att lyssna i bön Kapitel 3. Striden Del II: PLANEN Kapitel 4. Krigsplanen

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt AA2552 Självständigt Arbete 15 HP Teologiska Högskolan, ÖREBRO Uppsats: Historisk-systematisk teologi Handledare: Mikael Hallenius Examinator: Roland Spjuth Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Professorernas troslära

Professorernas troslära Professorernas troslära Inledande synpunkter Den amerikanske teologen David Tracy, verksam vid Chicago Divinity School, har angivit tre modeller för teologins uppgift med avseende på tillhörighet och adressat.

Läs mer

CC BY-ND ISBN: 978-91-637-6138-6

CC BY-ND ISBN: 978-91-637-6138-6 Islam under slöjan CREATIVE COMMONS: ERKÄNNANDE, INGA BEARBETNINGAR CC BY-ND Licensen Creative Commons erkännande, inga bearbetningar, innebär att upphovsmannen tillåter kopiering och spridning, kommersiell

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

INNEHÅLL. VAD HANDLAR FILMEN OM?... 22 BERÄTTELSEN SOM VÄV... 22 Hur det kan se ut... 24 Aktiv huvudperson... 24

INNEHÅLL. VAD HANDLAR FILMEN OM?... 22 BERÄTTELSEN SOM VÄV... 22 Hur det kan se ut... 24 Aktiv huvudperson... 24 INNEHÅLL förord...1 1 INLEDNING... 3 ANDRA SKOLOR... 5 OM FILMERNA... 6 FILMTIPS... 7 2 HUR SKA DET GÅ?... 9 Inlevelse och dramaturgi... 10 Författaren som marionettmästare... 12 NYCKELSCENER... 12 Hur

Läs mer

Andra upplagan Printed in Sweden by LiU-Tryck, 2008 ISBN 978-91-7393-997-3

Andra upplagan Printed in Sweden by LiU-Tryck, 2008 ISBN 978-91-7393-997-3 Andra upplagan Printed in Sweden by LiU-Tryck, 2008 ISBN 978-91-7393-997-3 Förord till Andra upplagan En text finner sina läsare - Fortsättning följer Uppbrottsprocessen Skulle du vilja skriva vår uppbrottshistoria

Läs mer

Några citat ur Anklagelseakten under 1938 års rättegång får illustrera det hela:

Några citat ur Anklagelseakten under 1938 års rättegång får illustrera det hela: Moskvarättegångarna 1 Fallet Bucharin Bucharin tillhör de mest kända offren för Stalins utrensningar. I denna artikel tittar vi lite närmare på tre olika Bucharin-upplagor, sådana som de framträder i dåtida

Läs mer

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv Att arbeta med särskilt stöd några perspektiv Beställningsadress: Liber Distribution Publikationstjänst 162 89 Stockholm Tfn: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket.ldi@liber.se Beställningsnummer:

Läs mer

E.H. Carr. Vad är historia. Översättning: Birgitta Andersson Utgiven på svenska av Bokförlaget Prisma 1961

E.H. Carr. Vad är historia. Översättning: Birgitta Andersson Utgiven på svenska av Bokförlaget Prisma 1961 E.H. Carr Vad är historia Översättning: Birgitta Andersson Utgiven på svenska av Bokförlaget Prisma 1961 Innehåll Inledning... 1 1. Historikern och hans fakta... 6 2. Samhället och individen... 17 3. Historia,

Läs mer

Det öppna såret Om massmord och medlöperi

Det öppna såret Om massmord och medlöperi Det öppna såret Per Ahlmark Det öppna såret Om massmord och medlöperi Timbro Av Per Ahlmark har tidigare utgivits på Timbro och Ratio: Vänsterns moraliska skuld (med andra), 1991 Sovjetmyten i Sverige

Läs mer

FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN

FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN Anta BELLS-utmaningen för att uppfylla Guds uppdrag Michael Frost Översättning till svenska: Sara Möller 1 INNEHÅLL Förord av översättaren Introduktion Att

Läs mer