Finns det skäl att spela Nikos Kazantzakis tragedier idag?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finns det skäl att spela Nikos Kazantzakis tragedier idag?"

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för klassiska språk Finns det skäl att spela Nikos Kazantzakis tragedier idag? En dramaturgisk analys av Kapodistrias, Buddha och Sodom och Gomorra Jan Gemvik Uppsats för påbyggnadskursen i nygrekiska Vårterminen 1999 Handledare: Eva Hedin 1

2 FÖRORD För ett tiotal år sedan bestämde vi oss i familjen för att äntligen komma iväg till Grekland, även om vi egentligen inte hade råd. Då hade de vuxna drömt i tjugo år om en sådan resa till myterna, den mångbeskrivna historien, de nu karga bergen, templen, solen, oliverna och det salta Medelhavets stränder. Havet var saltare och livskänslan starkare, fann vi. Och detta var bara början av en undersökning, som sedan dess bara går vidare. Efter första hemkomsten satte jag mig att läsa Kazantzakis. Många av hans romaner hade översatts redan på femtitalet av Börje Knös. Så småningom hade jag läst det mesta, som Stadsbiblioteket kunde uppbringa. I en kiosk i Aten köpte jag en engelskspråkig volym av Rapport till Greco, i en souveniraffär på jetsetön Mykonos fick jag tag på The Fratricides i en (något feltryckt) utgåva från Faber. Så småningom insåg jag, att han hade skrivit mycket dramatik, men att uppslagsböckernas författare verkade se dramerna över axeln. De verkade inte ens översatta från grekiskan. Intrycket blev, att de åtminstone numera var ospelbara. Ändå fanns en nyfikenhet kvar hos mig. Ett steg vidare var Kimon Friars översättning av The Odyssey. A Modern Sequel av Kazantzakis, inköpt i nyskick i en liten bokhandel på Cecil Court i London för 20 pund efter en veckas letande i staden. Jag erkänner, att jag inte läst alla versraderna i Kazantzakis fortsättning på den antike Odysseus livsvandring. För hos Kazantzakis nöjer sig Odysseus inte med att slå sig till ro på Ithaka med sin trogna Penelope efter försoningen med de av honom avrättade friarnas efterlevande. Han ska ut i världen igen och pröva dess ande och materia, inte olikt Nikos Kazantzakis själv, kan man tycka. Läsningen är en utdragen filosofisk brottning, utförd i episk stil. På samma sätt som fadersgestalten i Καπετάν Μιχάλης drar åt sin svarta, kretensiska huvudduk, spänner här hjälten Odysseus sina fysiska och psykiska krafter för ännu ett nappatag med världen. I detta verk - som i så många andra - verkar husfilosofen Bergson ha lagt grunden för en metod som frambringar intuitiva insikter, där enbart vetenskapen inte förmår förklara vad Bergson med liknelser framställer som livskraftens väsen, eller hans élan vital. I och med mina universitetsstudier i nygrekiska på 90-talet och den uppgift jag valde för denna min uppsats för 60 poäng, där jag nu har läst (bland andra) dramat Buddha i original, har jag nått ett personligt etappmål. Att arbetet med analys och bedömning av spelbarhet för Kazantzakis tragedier skulle öppna nya perspektiv med lockande riktningar att gå vidare i, var inte svårt att förutspå. Vinsta 8 december 1998 Jan Gemvik 2

3 1. Inledning Mitt intresse för dramatik och min verksamhet som lärare bl a i drama förklarar säkert den uppsats jag nu inleder. Med den tyskspråkiga Kazantzakisforskaren Birgit Igla, som skrivit om Kazantzakis tragedier och deras ringa spridning, vill jag se, om det hos Kazantzakis finns tillräcklig dramatisk puls och någorlunda brett engagerande innehåll i hans scenpjäser för att motivera uppsättningar även idag eller om de var starkt tidspräglade, delvis dagspolitiska inlägg som ej mera kan tjäna ett syfte. Min avsikt var att skaffa mig en första, översiktlig uppfattning om de teatrala möjligheterna i Kazantzakis dramatik. Finns det skäl att spela Nikos Kazantzakis tragedier idag? Jag ville göra en första bedömning av den dramatiska kvaliteten på ett litet urval av Kazantzakis tragedier och eventuella möjligheter för framtida uppsättningar, även utanför Grekland. Idealet hade varit att kunna göra föreställningsanalyser, där observationer av föreställningens verkan och anpassning till sin unika och tillfälliga publik kan registreras och bearbetas och bedömas inom en vidare infattning av sociala, politiska, religiösa, filosofiska, allmänt kulturella eller specifikt teaterestetiska m fl aspekter. Vad gäller föreställningar med bristfällig dokumentation - recensioner, ljud/bildupptagningar, hågkomster, arbetsdagböcker o s v - kan det vara omöjligt att utföra sådana analyser. I detta fall har jag främst fått arbeta med ett studium av originaltexter, kommenterande texter, hågkomster och recensioner. Inför denna uppsats har jag läst tre av hans tragedier, Kapodistrias, Sodom och Gomorra samt Buddha. Dessutom har jag läst referat av Kazantzakis samtliga tragedier i Birgit Iglas monografi. Tragedierna kan delas in i tre grupper: dramer med antika teman, med bysantinska teman och med skilda teman. De jag studerat tillhör den senare gruppen. Vad jag kunnat utröna, har ingen av Kazantzakis tragedier satts upp fler än fyra gånger. Två av de verk jag valt, Kapodistrias och Sodom och Gomorra, tillhör dem, som har spelats flest gånger och bör rimligen vara de intressantaste att studera, eftersom teaterchefer, producenter och regissörer satsat just på dessa. I det tredje verket, Buddha, enligt Peter Bien det drama författaren älskade mest, önskade Kazantzakis 1922 att han kunde skriva in allt han tänkte, och sa då att verket skulle bli den sista frestelse, som konsten skulle förleda honom till. 1) Här har gestaltningsproblem uppstått, och hit har - under följande omarbetningar - erfarenheter från senare skriven dramatik sannolikt tillförts. Varför har dessa erfarenheter inte påverkat dramat så, att det blivit mer attraktivt att sätta upp? Kapodistrias har satts upp vid fyra tillfällen inom det grekiska kulturområdet, tre gånger i Grekland och en gång på Cypern, och är den enda av hans tragedier, som har dokumentär grund med en problemställning som ägde omedelbar tillämpning på den tid, då verket skrevs. Sodom och Gomorra har satts upp minst tre gånger, varav två i USA och en på tysk mark, i Mannheim, men ingen gång i Grekland. Vad har lockat omvärlden, men inte den grekiska hemmapubliken? 1) Solomos, Alexis, Ο θεατρικός Καζαντζάκης. Η λέξη, 139, Αθήνα Μαγίου - Ιουνίου 1997, s

4 1957, det år Kazantzakis dog, hade verket Buddha, enligt författaren blivit hans svanesång. 2). Då hade det följt honom i olika versioner under nästan hela hans författarliv. Det har bara visats en enda gång. I Kazantzakis episka verk Odysseia ser vi ett parallellfall med omarbetning efter omarbetning. Mitt studium av dessa tre tragedier i original har sedan ställts mot kommenterande texter av olika slag: biografiska och/eller litterära studier av den erkände Kazantzakiskännaren Peter Bien, professor vid Dartmouth College, USA, den grekiska författaren Lili Zografou och den tyskspråkiga litteraturforskaren Birgit Igla, hågkomster av vännen och regissören Alexis Solomos vid Nationalteatern i Aten, en översikt av den musik som komponerats till Kazantzakis originalverk eller bearbetningar av hans prosa, epik eller lyrik, sammanställd av Giorgos Anemogiannis, recensioner av enskilda dramatiska verk av Bien och Byron M. Raizis och dagskritik i Nea Estia av Solon Makris mm. I ett brev från professor Peter Bien till förf., ankommet Tomteboda sände han mig ytterst hjälpsamt fakta om dramat Sodom och Gomorra i två olika produktioner: 1) i november 1963 på Jan Hus Playhouse i New York i en översättning av Kimon Friar under titeln Burn Me to Ashes samt 2) i november 1965 på Wollman Auditorium, Columbia University med titeln Sodom and Gomorrah. Dessutom bifogades en recension av Walter Kerr i New York Herald Tribune från 20 november 1963, med ett program från föreställningen. Vidare texten till dramats prolog till 1965 års produktion, översatt av James Skalafuris, publicerad i Saturday Review den 28 augusti 1965 med en beledsagande notis av poeten John Ciardi. Det har inte varit lätt att nå ett mera omfattande material i Sverige. Forskningen om Kazantzakis dramatik är möjligen hittills dessutom relativt blygsam även internationellt. I teatervetenskapliga uppslagsverk är han sparsamt - om alls - representerad. Möjligen håller en svängning till hans fördel på att ske i våra dagar. Två anmärkningar: 1. Av tekniska skäl (mitt datorprogram) använder jag genomgående enhetsaccenten för nygrekiskan från början av 1980-talet även för citat på grekiska med äldre accentuering och aspiration. Se bilaga 1 för fullständig accentuering och aspirering av den text som har den äldre typen av notering med spiritus lenis och asper, grav och akut accent eller cirkumflex. 2. Översättningar från engelska, tyska och nygrekiska har gjorts av mig, om ej annat anges. 2. Solomos, op. cit., s

5 2. Kazantzakis som dramatiker Tidigt vann Kazantzakis uppmärksamhet och till och med penningpris för sin dramatik, men redan då fanns invändningar mot hans dramaturgiska handlag. Han skulle helt enkelt inte vara en dramatisk diktare. En av hans levnadstecknare, Lili Zografou, citerar starka negativa reaktioner på författarens första dramatiska verk Det dagas ( Ξημερώνει, 1907), för vilket prisnämnden inte vågade dela ut penningsumman, eftersom verket ansågs oetiskt. I detta verk fanns det varken berättelser eller faktiska budskap, utan filosoferande och poetiska drömmerier, skrev en kritiker. Det var helt och hållet ett lyriskt poem, ansåg en annan. 3) Enligt Kazantzakisforskaren Peter Bien var dramatiken den mest betydande litterära genren för Nikos Kazantzakis. He regarded the novel a second form, sa professor Bien efter ett föredrag på Stockholms universitet på frågan om varför Kazantzakis förblev dramatiker, trots sitt avståndstagande (se förordet och nedan) från sceniska produktioner av sina dramer. För Kazantzakis var romanen en sekundär gren. 4) Lili Zografou drog samma slutsats i sin studie från 1959, där hon använder en psykologisk-biografisk analysmetod för att skärskåda och förklara - och åtminstone för egen del befria sig ifrån - Kazantzakis verk och påverkan. Hon citerar ett icke publicerat förord där författaren skriver om den plötsliga lusten mitt i arbetet att festa - med resultatet, att han började skriva romaner. Efteråt, efter festen, tände han åter de stora eldarna och vände ansiktet mot allvaret, mot den avgrund som var en del av hans livsåskådning och mot arbetet med tragedierna. 5) Kazantzakis versdrama Mästerbyggmästaren ( Ο προτομάστορας, 1910), byggd på den medeltida folkliga diktningens Bron vid Arta, vilken tonsatts och bearbetats för scenen flera gånger av Manolis Kalomiris, 6) liksom hans övriga, kortare verk Ξημερώνει, Έως πότε, Κωμωδία och Φάσγα, av vilka flera börjar positivt omvärderas, betraktas inte av forskare - som t ex Birgit Igla - som tragedier enligt klassiskt snitt. I dessa ska den mänskliga existensens frågor dominera, oavhängiga av tiden. 7) Men redan från 1915 fanns sannolikt som utkast de tre första av vad som så småningom skulle bli drygt ett dussin tragedier, fjorton, om man räknar Prometeus -trilogins delar var för sig. 8) De har inte nått en särskilt stor publik genom åren, varken i diktarens hemland eller i övriga världen. Hans egen första anvisning för de tidiga verken Χριστός (1921), Οδυσσέας (1922) och Νικηφόρος Φωκάς (1927 ) 9) var denna: Το έργο τούτο δέν γράφτηκε καθόλου γιά το θέατρο 10) Senare togs reservationen bort, sannolikt efter böner av hans beundrare. Och varför hindra någon att försöka en uppsättning? En ung, blivande regissör vid namn Alexis Solomos som då just antagits vid en dramatisk högskola berättar om sitt sista sammanträffande med Kazantzakis i London före andra världskriget, där författaren anförtrodde honom manuskript- 3) Zografou, Lili, Νίκος Καζαντζάκης. Ενας τραγικός. 5η έκδοση, Γαβριηλίδης, Αθήνα 1989, s , citerar Κατσίμπαλη, Ο Άγνωστος Καζαντζάκης, Νέα Εστία ) Bien, Peter m I, Nikos Kazantzakis s Treatment of the History (Legend?) of Nikiforos Fokas, May 12, 1998, Speech at the University of Stockholm. 5) Zografou, op. cit. s ) Kalamaras, Vassilis K., Εργογραφία Νίκου Καζαντζάκη. Διαβάζω, Τεύχος 190, Αθήνα 27 Απριλίου 1988, s Se verkförteckningen i bilaga 2. Verknummer rör samma text i ngt skiftande bearb. under åren 1916, 1917, 1930 (2 st) samt ) Igla, Birgit, Die Tragödien des Nikos Kazantzakis. Thematik, gemeinsame Züge, philosophische Ausrichtung. Bochümer Studien zur Neugriechisen und Byzantinischen Philologie, Ed. I. Rosenthal - Kamarinea, Band V, 1984,Verlag Adolf M. Hakkert - Amsterdam.,s. 2 8) Bien, Peter, Kazantzakis. Politics of the spirit, 1989, Princeton University Press, s. xviii 9) Datering av tillkomst för verken enligt Igla, cit. Prevelakis, Pandelis, Νίκοσ Καζαντζάκης - Συμβολή στη χρονογραφία του Βίου του, Νέα Εστία, nyεret 1958, s Enligt Kalamaras, bilaga 2, publicerades Χριστός 1928 och Οδυσσέας ) Igla, op. cit. s. 2, cit Αιμ. Χουρμούσιος, Νίκος Καζαντζάκης / Κριτικά Κείμενα, Athen 1977, s. 162 ff. Min övers.: Detta verk skrevs inte alls för teatern. 5

6 tet till Melissa ( Μέλισσα, 1937, utg.1939) med uppmaningen att göra vilka ändringar han ville. När Solomos satte upp dramat femton år senare med Nationalteatern på Irodionteatern, spelades den utan någon ändring, Δίχως καμίαν αλαγγή. Αυτό δά μας έλειπε! 11) 3. Uppsättningar Solomos går i sin minnesartikel tillrätta mot de enligt honom inskränkta och upprepade uttalandena om att Kazantzakis inte var någon dramatisk författare, men de faktiska uppsättningarna av Kazantzakis tragedier är enligt t ex Birgit Igla 12) inte särskilt många. Kapodistrias ( O Καποδίστριας ) utgavs 1946 och spelades 1946, 1976 och Den spelades även i Leukosia på Cypern 1978 i regi av Nikos Siafkalis.13) Sodom och Gomorra ( Σόδομα και Γόμορρα ) skrevs 1948, publicerades i Νέα Εστία 1949, utgavs i samlingsvolym 1956 och hade urpremiär 1954 i Mannheim i Tyskland med elektroniskt framställda ekobilder och enligt en missnöjd Kazantzakis spelad som balett. I USA fick dramat premiär i New York 1963 under namnet Burn Me to Ashes i översättning av Kimon Friar gavs dramat även på Wallman Auditorium i Kalifornien.14). Första uppsättningen i Grekland ägde rum på Irodionteatern så sent som ) Det omfångsrika dramat Buddha ( Βούδας ), enligt Bien det drama som fullödigast uttrycker Kazantzakis mognade hållning till liv och död, estetik och politik 16) utgavs i samlingsvolym 1956 och spelades Julianos Paravatis spelades i Paris en enda gång ) och i Aten 1958 på Nationalteaterns innescen 18). Melissa spelades i rumänsk översättning i Bukarest (troligen) samma år som Solomos satte upp tragedin i Aten (1964). Då återstår en urpremiär av Kouros på Kreta 1977 och en senare uppsättning på Cypern, ett gästspel i Aten av den kretensiska uppsättningen ) samt tre uppsättningar av Kristoforos Kolomvos : i Tucuman 1965, i Pireus 1975 i regi av Solomos och med musik av Mikis Theodorakis samt av en teatergrupp från Serres (i Makedonien) ) Däremot är exemplen på hur romanerna Frihet eller död ( Ο καπετάν Μιχάλης ) och 11) Solomos, Alexis, Ο θεατρικός Καζαντζάκης. Η λέξη, 139, Αθήνα Μαγίου - Ιουνίου 1997, , s Övers.: Utan någon ändring. Det fattades bara! 12) Igla, op. cit. s.1 13) Anemogiannis, Giorgios, Μουσική στα έργα του Καζαντζάκη. Η λέξη, 139, Αθήνα Μαγίου - Ιουνίου 1997, , s Årsangivelsen 1982 har jag från Eva Georgousspoulou på Hellenic Centre for Theatrical Research i Aten i e-post Hon anger i likhet med Alexis Solomos året för urpremiären till 1945, vilket inte synes stämma med uppgifterna som citeras i Bien, Kazantzakis Kapodistrias, a (Rejected) Offering to Divided Greece, , Byzantine and Modern Greek studies 3 (1979), s , Oxford Blackwell, s. 164 f och med recensionen i Nea Estia av Solon Makris nedan. 14) Ibid., s. 277 f. I ett brev från professor Bien till mig, ankommet Tomteboda , finns en något annorlunda uppgift om namnet på spellokalen: Wollman Auditorium, Columbia University. Fyra föreställningar gavs från 11 till 14 november, i översättning av Angelo Skalafuris och regi av Anthony Abeson. En mycket negativ recension av Jesse Berman dök upp i Columbia Daily Spectator den 12 november Översättningen av Kimon Friar fick dock mycket beröm av M. Byron Raizis i recensionen Nikos Kazantzakis. Two Plays, Sodom and Gomorrah and Comedy: A Tragedy in One Act. i Comparative Drama, Kalamazoo, Mich Comparative , nr 17 ( ) s , och bägge dramerna var trots alla sina brister djärva, nyorienterande och ärliga vittnesbörd om sin upphovsmans, och människosläktets, ångest över meningslösheten, över absurditeten, i släktets långa och passiva beroende av Något som inte existerar; eller åtminstone av Något som inte är vad det traditionellt har antagits vara. s ) Solomos, op. cit. s ) Bien, Buddha, Kazantzakis Most Ambitious and Most Neglected Play, Comparative drama 11(1977), pp , Kalamazoo, Mich Comparative , s ) Bien 1989, s. xxii 18) Solomos, op.cit., s ) Ibid., s ) Anemogiannis, op. cit. s. 281 f. 6

7 Spela för mig, Zorba överförts till tal- eller musikteater många, 21) och vem minns inte filmen Zorba med Anthony Quinn? 4. Mottagande Varför har Kazantzakis tragedier i sin ursprungliga form inte gripit en större publik i sitt hemland? Vilka kan förklaringarna vara? Har innehållet saknat angelägenhet - eller varit för kontroversiellt? Eller är orsaken främst de påstådda bristerna i den dramatiska formen? Oavsett det enskilda verkets egna kvaliteter, spelar - i skiftande grad för de olika faktorerna - den samtida sociala, politiska, religiösa, allmänt kulturella och specifikt teaterestetiska infattningen till en uppsättning en viktig roll. Professor Bien framkastade vid sitt besök i Stockholm, att det fanns en brist på teaterkultur i Grekland. 22) Det kan man kanske finna anledningar till, om vi begränsar oss till att se teaterkulturen ur ett västeuropeiskt perspektiv. Under den turkiska ockupationen hade förbindelserna med den västeuropeiska teatern varit avbrutna och en normerande institution som en nationalteater etablerades inte förrän ) Men i fallet Kapodistrias fick verket ett hett mottagande 1946 av främst politiska skäl. 4.1 Kapodistrias Affären Bien menar om Kapodistrias, vilken lades ner en månad efter premiär på grund av rasande angrepp i högerpressen och t o m ett hot av en högernationalist att bränna ner teatern, att den var ett (avvisat) bidrag till ett enande i en politiskt starkt polariserad situation. När den tyska ockupationen nu nyss hade hävts, var Grekland förhärjat av krig och på randen att sönderslitas av inre stridigheter, vilket inom kort skulle leda till inbördeskrig. Framtiden var i högsta grad oviss, och frågan om den nationella identiteten och vad det innebar att vara grek hade debatterats intensivt av framträdande grekiska intellektuella under den tyska ockupationen Hur skulle man ställa sig till historien? Skulle man bryta fullständigt med det förgångna, eller fanns det något positivt att bygga vidare på? Fanns det en möjlighet att skapa en syntes av Greklands hela kulturella historia, alltifrån antiken? 24) Kazantzakis drama angav en positiv lösning och en syn på den historiska gestalten Kapodistrias som varken den politiska högern eller vänstern kunde acceptera. 25) För högern var den förste grekiske statschefen efter befrielsen från det turkiska väldet en skuldlös martyr och för vänstern en tyrann. 26) Kazantzakis förslag var en bred samförståndslösning, den lösning som dramats och verklighetens Kapodistrias inte nådde, och som behövts alltsedan den klassiska antikens splittrande politiska motsättningar mellan och inom stadsstaterna. Men redan i juni 1945, nio månader innan Kapodistrias fick sin premiär, hade Kazantzakis gjort 21) Anemogiannis, op. cit., s. 280 f. Den senaste adaptionen av romanen är den franske koreografen L. Massines, som med grekiska Nationalbaletten enligt Mary Sinanidis artikel The National Ballet presents Zorbas i Athens News skulle ge tre föreställningar med Theodorakis musik ur filmen på Irodionteatern. Kompositören har rest runt i världen med denna musik de senaste tio åren, och undrade när tiden skulle komma, när (han) skulle få göra samma sak i Grekland. Massine menar, att verket handlar om hopp, och att det alltid är lika relevant i sin beskrivning av Greklands ande. 22) Bien m II, brev till mig ankommet Tomteboda ) Kindermann, Hans, Theatergeschichte Europas. X. Band. Naturalismus und Impressionismus. Teil. Griechenland. 1974, Otto Müller Verlag, Salzburg. s. 604, s ) Bien 1979, s. 153 f. Om Kazantzakis vidare konstnärliga och politiska mål, se s. 141 f 25) Ibid., s. 165 ff 26) Bien 1979, s

8 sig illa bemärkt för högerns monarkister genom att offentligt ta ställning för demokrati, efter den kampanj mot Nationalteatern som högermonarkisterna utformade som störningar under pågående föreställningar och där flera skådespelare vid ett tillfälle besköts och skadades. Detta var också nio månader före valet den 31 mars ) Attackerna föranledde inrikesminister Tsatsos att utfärda ett yttrande som anklagade båda de politiska yttergrupperingarna för att försvåra ansträngningarna att skapa lugn; högern genom organiserade attacker och vänstern genom att presentera propagandistiska verk. Eftersom angreppen skett mot föreställningar av Shakespearedramer som Köpmannen i Venedig, tvingade Tsatsos anklagelse fram en protest från intellektuella, professorer, akademiker m fl och en uppmaning till att ingripa till skydd för folkets tankefrihet och demokratiska rättigheter. Som hedersordförande respektive ordförande för grekiska författarföreningen skrev Angelos Sikelianos och Nikos Kazantzakis under som de första i hela gruppen - och ställde sig därmed på Nationalteaterns sida som måltavlor för fortsatta angrepp, särskilt som man tillkännagav att Kazantzakis drama skulle följas av Sikelianos tragedi Sibylla (Σιβύλλα, 1940 ). I detta verk, som skrevs och uppfördes före den fascistiska invasionen, uppmanar Sikelianos det grekiska folket att försvara sin jord och sin frihet. 28) Utmanande nog för högern och monarkisterna, hade premiären på Kapodistrias förlagts till självständighetsdagen den 25 mars, sex dagar innan valen. Efter en månad av politiska angrepp på Kazantzakis och Sikelianos, av vilka den senare av högern skälldes för gemen anhängare av det kommunistiska EAM, Nationella befrielsefronten, och bägge hade stämplats som kommunister och förrädare, fattade styrelsen för Nationalteatern beslutet att på ekonomiska grunder lägga ner Kazantzakis pjäs och att skrinlägga Sikelianos drama. Inom kort tvingades hela Nationalteatern att stänga för en tid. 29) Dramat Kapodistrias korta spelperiod berodde sannolikt mer på det politiska än det estetiska gensvaret. I dagstidningen Ta nea (Τα νέα) av den 26 april 1946, lovprisade man dramat och beklagade de systematiska attackerna på främst detta verk samt tidens våldsamma politiska känslor. 30) Och sedan dess har tragedin, som tidigare nämnts, satts upp ytterligare två gånger, en av dem under tvåhundraårsfirandet av guvernören Kapodistrias födelse Dock var kritikern Solon Makris inte särskilt positiv i sin recension i Nea Estia från nyåret Detta skulle vara den svagaste av Kazantzakis tragedier, men föreställningen skulle räknas Nationalteaterns regissör (Solomos), scenograf, kompositör (Mikis Theodorakis) och skådespelare tillgodo, även om dramats pregnanta, livfulla och omedelbara språk var dess största tillgång, må vara ofta draget ända till frasmässig förkonstling (φραστηκή εκζήτηση). 31) 27) Bien 1979, op.cit., s. 168, cit Ριζοσπάστης, 21 juni 1945: Το πνεύμα σε διωγμό, Ελεύθερα γράμματα, 30 juni 1945, s. 1 f 28) Kalodikis, Periklis, Η νεοελληνική λογοτεχνία. Άγγελος Σικελιανός ( ).Gutenberg, Αθήνα 197? s ) Bien 1979, op.cit., s. 168 ff 30) Ibid., s ) Makris, Solon, Εθνικο θέατρο: «Καποδίστριας» του Νίκου Καζαντζάκη. Σκηνοθ. Άλ. Σολομού. Νέα Εστία, τόμος 101, τεύχη , Αθήναι, Ιανουάριος - Ιουνίος 1977, s , s. 65 f 8

9 4.2 Buddha Buddha fick en förkrossande negativ recension av Solon Makris i Nea Estia efter urpremiären Kazantzakis saknade το sense of humour, tvillingkänslan, d v s det fullständiga medvetandet om omvärlden (η «πλήρης» συνείδηση του κόσμου), där det tragiska oskiljaktigt sammanflätas med det komiska, och därför finns ingen satir alls i hans verk. Den pompösa och intellektuella poetiska texten (ο πομπώδης και εγκεφαλικός ποιητικός λόγος) gifts inte samman med skådespelet (τη φαντασμαγορία). Det hela blir en obeskrivlig blandning, enligt kritikern, som fann πολύ λίγο θέατρο, mycket lite teater, i Buddha och i alla Kazantzakis tragedier, om man inte med teater menade den avskilda (αποκομμένη) sceniska bilden, förutan den motiverade sammanfogningen av bilderna till ett tätt helt. Vad angår idéinnehållet kunde man säga, menar Makris, att Buddha är en symbol, att Kazantzakis intar en förnekande hållning till livet för att omändra dess positiva mål. Vad gällde Kazantzakis religiöst-filosofiska livsuppfattning, delvis grundad i buddismen, avfärdar Makris både den buddistiska läran och Kazantzakis egen variant av den med att enbart buddismen är oss så fjärran och främmande, att vi inte behöver granskning av och jämförelse med en annan! 32) 4.3 Sodom och Gomorra Hur Sodom och Gomorra togs emot i Grekland har jag ännu inte kunnat utröna. För övriga Europa har vi den tidigare nämnda (jfr sid 4) negativa reaktionen hos författaren på instuderingen i Mannheim, vilken ledde till att produktionen togs ned efter bara några föreställningar på hans egen begäran. I USA ägde premiären rum i New York (tidigare omnämnd på sid 4), på Jan Hus Playhouse i november 1963, i översättning av Kimon Friar och i regi av Anthony Michales. Walter Kerrs recension i New York Herald Tribune från 20 november är övervägande negativ. Han menar, att ansträngningen att se alla myter som väsentligen en, inte är en pjäs; det är ett forskningsprojekt. Han känner författarens individuella styrka; och man önskar att han hade förmått att kanalisera den genom människor. Inte heller skådespelarensemblen undgår riset. Den effektivt sparsamma översättningen av Kimon Friar läses inte med fullständig auktoritet av den omogna truppen, vilken känner behovet att vara livlig och andlös ( busy and breathless ) på den sluttande scenen. 33) 32) Makris, Solon, Βούδας. Νέα Εστία, τόμος 104, τεύχος 1225, Αθήναι 15 Ιουλίου 1978, s. 954 f 33) Kerr, Walter: Kerr Review: Burn Me to Ashes! New York Herald Tribune, Nov. 20,

10 5. Analys av de tre tragedierna 5.1 Innehåll Generellt Låt oss nu gå till själva texterna och granska den dramatiska konstruktionen, t ex vad gäller innehåll och form, och försöka bedöma publik tillgänglighet. Innehållet i tragedierna är existentiellt och filosofiskt på textens grundplan, vilket borde göra dem oberoende av tiden och intressanta för en andligt sökande publik, förutsatt framför allt att den kan hantera (jag höll på att skriva: överse med ) framställningen av kvinnan. Hon kan framställas som god, stödjande och uppoffrande som kvinnokollektivet i Kapodistrias eller oreflekterat njutande av vad hennes sinnen kan erfara som Lots döttrar i Sodom och Gomorra eller någon gång aktiv och brinnande för högre ideal som furstens dotter Mei Ling i Buddha, men aldrig med samma tyngd och i samma fokus som den manlige hjälten. Detsamma gäller för tjänare, andra militära eller civila ledare eller ämbetsmän och det enkla folkets kollektiv. Såväl de yttre motsättningarna mellan individer och grupper som motsättningarna inom huvudkaraktärerna själva driver handlingen framåt, menar Igla. De är oftast olösbara och kan bara leda till tragiska slut. Men olösligheten i de yttre konflikterna ligger inte uteslutande i objektivt oförenliga intressen, utan snarare i personlighetsstrukturen hos den som bär konflikten, huvudpersonen. De inre motsättningarna - t ex mellan intuition och intellekt, själ och kropp - stimuleras och skärps av de yttre och återverkar sedan på dessa och blir en avgörande faktor för hur de yttre konflikterna behandlas. 34) Även hjältens personlighet och väg mot en slutpunkt i livet, som innebär individuell befrielse från skräck men också från hopp, är likartad i alla Kazantzakis tragedier, enligt Iglas monografi. Hjältarna utmärks av sitt högmod, sin arrogans och sin anspråksfullhet, förutsättningar och i lika måtto konsekvenser av deras förhöjda självkänsla ( / / Voraussetzungen und Konsequenzen gleichermaßen seines überhöhten Selbstwertgefühle ). De är undantagsmänniskor, oberoende av stöd från andra. Deras stolthet förbjuder dem att ta emot hjälp av Gud eller andra människor, ens om situationen är utsiktslös. Mod, avsaknad av fruktan och dödsförakt är självklara egenskaper hos dem. De visar, att bara den som försöker överskrida gränserna för det möjliga, kan kämpa för onåbara mål utan att nedslås, utan att tveka. För sådana hjältar finns ingen oöverbryggbar klyfta mellan Gud och människa. Hjältarna är inte bara knutpunkt för handlingen, hävdar Igla, utan också utvecklingen av de olika tankarna. I början ställs yttre mål upp, vilka är i samklang med hjältens värderingar och som måste genomdrivas i strid mot ogynnsamma faktorer. Dessa målsättningar underkastas talrika förändringar och har slutligen förvandlats till symboler för värden som frihet och självförverkligande. Omöjligheten att uppnå de först uppställda målen leder till en nollpunkt, varifrån ingen utveckling sker, snarare inträffar en stagnation, ett förstadium på ett andligt plan till den fysiska döden. 35) Då har motsatsbegrepp som gott och ont, dygd och synd framstått som delar av en enhet och alstrar som förenliga ingen utveckling längre. 36) 34) Igla, op. cit. s ) Ibid., s. 8 ff 36) Ibid., s

11 Efter den omkastning i författarens negativa inställning till sina landsmän som framkallats av det framgångsrika motståndet mot de italienska styrkorna på den albanska fronten och det därpå följande nederlaget mot den överlägsna tyska krigsapparaten, där de glänsande segrarna i ett slag förlorade all praktisk betydelse, är hjältens väg i Kazantzakis tragedier stensatt med en specifik politisk innebörd. Det är offerdöden för nationell enighet, ομόνια, som i Kapodistrias, där detta första gången är uppenbart, eller i Konstantin Palaiologos med dennes förtvivlade kamp för att samla de grekiska samhällsgrupperna med sina hindrande och försvagande särintressen i ett Konstantinopel på väg att slutligen falla i de turkiska erövrarnas händer. Även i Buddha och Julianos Paravatis finns vädjan om ομόνια, om än som ett bimotiv. 37) Kapodistrias Handling I sin strävan att ena de motstridiga grupperna bland sitt folk i slutfasen av befrielsekriget mot turkarna, som länge ockuperat fosterlandet, har den allra förste moderne politiske ledaren, Ioannis Kapodistrias, låtit fängsla en mäktig klanledare, Petrobej Mauromichalis. Nu har någon sänt honom en skriftlig varning om att man står efter hans liv. Troligen är det Petrobejs släktingar som hotar hans liv. Presidenten ber till sin Gud, att han måtte få tid att genomföra sitt verk och försöker på sin födelsedag med ett stort tal utanför residenset till klaner och grupper ur hela det ännu splittrade folket att visa vägen och sin egen offervillighet. En kör av kvinnor hyllar hans kamp för enighet och fred. En bländad kringvandrande skald sjunger om en framtid utan förtryck under fiendens tecken. Men Petrobejs släktingar möter Kapodistrias med avoghet. Mot sina rådgivares protester utfärdar Kapodistrias en frigivning av Petrobej i den nationella försoningens tecken. När Kapodistrias senare uppsöker kyrkan, hejdas han av en stum flicka, som vill rädda honom, men han låter avlägsna henne och går mot kyrkan, där bröderna Mauromichalis dödar honom utanför kyrkporten med ett pistolskott och två knivhugg. Presidentens sista ord är enighet, ομόνια Tillgänglighet På ett unikt historiskt och politiskt plan är Kapodistrias intimt förknippat med grekiska, nationella erfarenheter och med farhågor och förhoppningar om vad framtiden skulle kunna medföra. Kan detta plan vara förståeligt, angeläget och användbart för andra än en grekisk publik? Troligen inte. Däremot torde föreningen på ett mytiskt-religiöst plan av en Kristi passionshistoria med en Julius Caesars död vara tillgängligt och berörande även för en ickegrekisk publik. Rollerna är (över?)tydligt utmejslade, och användningen av mytiska och historiska gestalter och dramatiska strukturer är slående. Huvudpersonen Ioannis Kapodistrias är en Kristusgestalt och står, med någon liten vacklan, över vanliga begär och svagheter i sitt uppdrag. Hans väg mot döden liknar t ex huvudpersonens i Shakespeares drama Julius Caesar, där han under sin näst sista och sista vandring till senaten första gången hejdas av en siare som i akt I, scen 2 varnar honom för the ides of March, d v s påföljande dag, och dagen därpå (akt III, scen 1) av en Artemidorus får en skrivelse som lika lite som den stumma flickan i Kapodistrias kan hejda tragedin. 37) Igla, op. cit., s

12 Kapodistrias är en tankens och pennans man, stridbar och visionär. Det arv han lämnar efter sig, är förhoppningen, att andra, som Makrigiannis, ska föra enighetstanken vidare, när den inte längre tyngs av Kapodistrias egen person. Bien har påpekat Kazantzakis egna anspråk bakom rollnamnets mask. 38) Även författaren tänkte sig spela en politiskt enande roll i ett Grekland, som behövde enighet och samarbete istället för splittring och inbördes våldshandlingar. Kvinnornas kör är som hämtad ur det antika grekiska dramat med kommenterande, vädjande, förutspående, hyllande insatser. Må vara att det inte längre är en olympisk gud man stundom åkallar. Det är istället en θεάνθρωπος, en kazantzakisk gudamänniska, Kapodstrias Buddha Handling Buddha är förlagd till ett Mellankrigskina, en distansering som både till tekniken med en kommenterande spelförare som har kontakt med publiken och valet av exotisk, asiatisk miljö för tankarna till Bertolt Brechts s.k. episka drama Den kaukasiska kritcirkeln. 39) Efter en prolog av Poeten, som vill ge ande och form åt de många röster som ropar inom honom, överlämnar han till Magikern att vara spelförare. Denne presenterar de olika rollerna och målar ut ett hierarkiskt rike, hotat av floden Yang-Tse, som översvämmar grannstäder och dödar människor och boskap i sin väg. Sonen till den gamle krigsherren Tsang vill överta makten och rensar ut de gamla sederna genom att gräva upp förfädernas ben på begravningsplatsen för att bränna dem och strö dem som gödning över åkrarna. Skräckslagna soldater ur hans styrkor rapporterar hur armén skingrades när Buddha plötsligt flög upp ur jorden och skar av näsor, öron och händer på hädarens styrkor. Furstens dotter är lika ivrig att anamma det nya. Hon använder västerländsk teknik i ett stort anlagt försök att tämja Yang-Tse med betong och stål, men hinner knappt tillbaka till palatset, förrän vaktposter anländer med budet om att den sista dammen har sprängts och att floden närmar sig i rasande fart. Dittills har folket/publiken i tre tablåer fått följa Buddhas prövningar och uppgående i Intet, och vi fått veta av Magikern hur man med konstens hjälp kan undkomma livets svekfulla mångfaldighet, nämligen att göra om sitt seende, när man inte kan ändra världen (sid 494-5). Gamle Tsang dödar sin son efter vad han tror är Förfädernas befallning för att avvända katastrofen. Hans dotter offrar sig av samma skäl - och den gamle inser, att han handlat fel. Hans insikt, att han inte längre kan hysa hopp eller behöver frukta, blir en befrielse och räddning, som ger honom styrka att uppmana folket att möta floden och döden med lugn. I slutreplikerna likställs Yang-Tse med Buddha Tillgänglighet Den fjärmning Kazantzakis åstadkommer med en uttalat teatral inramning, där spelföraren är en viktig faktor, borde (paradoxalt nog) göra dramat mer allmänt tillgängligt, och katastrofperspektivet att Yang-Tsefloden kan komma att dränka oss alla borde vara lätt att översätta till andra upplevda eller överhängande katastrofer - eller på ett symboliskt, existentiellt plan 38)Bien 1979, s.158 f 39) Brechts drama producerades ffg på engelska The New Encyclopedia Britannica, Micropaedia, Vol 2, 15th edition, s

13 få innebörden att vi alla en gång ska nå livets slut. Då kan vi stå inför döden med värdighet, om vi genomgått samma prövning, samma anspänning till det yttersta av våra intellektuella och känslomässiga resurser som Gamle Tsang har gjort, i den kamp som i ett hopplöst läge har uppenbarat sanningen för huvudpersonen - och inneburit befrielse. På ett nutidshistoriskt-politiskt plan är det lätt att tolka in de på Kreta förlagda grekiska styrkornas inväntan av de tyska, i antal och utrustning överlägsna trupperna fr o m 21 april 1941, landsatta från luften och havet, när Magikern frågar den historieskrivande Mandarinen vilken månad och sedan dag det är och får svaret: den 23 april. Magikern uppmanar Mandarinen att skriva, inte som förord utan på yttersta sidan, att på Buddhas fest den 23 april när månen var full, när himlarna öppnade sig och förenade (έσμιξαν) sig med jorden och det regnade, regnade, regnade i fyrtio dagar och fyrtio nätter, gick världen under! (sid 498-9) Här ser vi hur Kazantzakis gör bruk av både den antika grekiska skapelseberättelsen om hur Gaia och Uranus alstrade jorden och den bibliska myten om syndafloden i ett delvis kontrasterande sammanhang. Skapelse och undergång i samma bild. Idag, snart sextio år efter anfallet, torde den historiska referensen ha förlorat det mesta av sin retning, men en bra iscensättning kan självfallet ge den ett nytt liv. Civilisationskritiken i dramat är väl minst lika tillämplig idag som på Kazantzakis 30- och 40- tal? Den tar formen av en motsättning mellan det gamla och det nya i gestalt av å ena sidan Gamle Tsang, som liksom hans sonhustru och även folket står för den hittills bindande tradition, som sviker, och å andra sidan av furstens barn, som står för en materialistisk modernitet, hämtad från De vita djävlarnas land, d v s Västerlandet, vilken sviker även den. Vi tvingas se bristerna i båda och att omfatta hela verkligheten, d v s att se som Gamle Tsang till sist såg, och (förmodligen) Kazantzakis själv, efter själva prövningen han har utsatt oss för i dramatisk form. Och vilket medium för denna prövning är lämpligare än det iscensatta dramat, som verkar på så många av åskådarens sinnen? Sodom och Gomorra Handling I Sodom och Gomorra har författaren repat upp de antika myter vi vant oss vid, för att av stoffet väva en enda. Här finns ett människoblivande genom syndafall; ett mord på ett barn och ett fadermord på en kung, både som hämnd och för att den gamle blivit kraftlös och bör lämna plats åt en ny, följt av sonens övertagande av modern som maka; ankomsten av en Messias och med honom ett motstånd mot den Gud, som huvudpersonen Lot allt klarare inser inte vara rättfärdig, allgod och allsmäktig, utan bara allsmäktig. Dramat inleds med en prolog för två röster, som till formen i hög grad påminner om Vicentios Kornaros dramatiska verk Η θυσία του Aβραάμ (se vidare sid 18 nedan). Hos Kornaros är det en Guds ängel som väcker Abraham med sitt budskap om det nödvändiga i att offra sonen Isak. Hos Kazantzakis är det en vredgad Guds röst som talar från himlen till Abraham om sin vilja att straffa människorna med förgörelsen, med elden. Den trogne herden Abraham bönar om att åtminstone få rädda sin broders son Lot. 13

14 I första akten avfaller Guds bevingade budbärare Eldhår (Πυρομάλλης) från Gud, lockad att bli människa av Lots döttrar, som bjuder den ståtlige unge mannen vin, ett vin med alla livets väldofter och stanker. Det har odlats i den blodbesudlade trädgården i palatset, där Lot för tolv år sedan på sin dryckesbroder konungens befallning ströp och begravde konungens egen son, eftersom de kungliga teckentydarna hade varnat för att barnets flamlika, röda hår varslade om kungarikets undergång. När den nyanlände smakat vinet, visar honom en av Evas döttrar, som Lot klagande kallar dem, Paradisets äpplen: sina unga bröst, som Eldhår tigande vidrör. In i Lots röda tält, där vi sett Lot i första aktens inledning vakna upp efter en orgie i dryckenskap och otukt med sina egna döttrar, försvinner nu kvinnorna och mannen. Och Lot slås av en insikt: Gud är en fälla, förstår Lot, och Gud knuffar Eldhår och Lot mot avgrunden, utan att skämmas, utan att sörja, utan att vörda den strid människorna utkämpar. Gud är en fälla, och vi gick i den! (sid 374-5) Där slutar första akten, raffinerat nog. I andra akten ser Lot i Eldhår, som nu vacklar mellan sitt uppdrag att bränna jorden och att leva jordiskt, en frälsare, Messias (sid 392). Den tvekande och ångerfulle Eldhår hör inom sig två röster. Den ene säger Bränn jorden! och den andre Rädda jorden! Lot vill få Eldhår att inom sin ande rymma både Gud och den onda anden, (sid 389) likt verklighetens Kazantzakis, och hans livslånga rad av försök att i praktisk, politisk gärning och i sitt författarskap framställa motstridande begrepp, det fula och det vackra, det onda och det goda som nödvändiga poler i en genomskådande människas uppfattning av livet och verkligheten. 40) Den Frälsning Lot ser i denna fas av dramat, är Elden (sid 393). Drottningen möter nu Eldhår, och det röda märket runt hans hals och hans tal frammanar starkt bilden av hennes dödade son. Järtecknen i naturen och hennes make konungens nyss inträffade svaghetstillstånd, får henne att befalla Eldhår att döda den, som lät döda honom. I hennes Kaldéen är det sista av de tre trappsteg, som ska göra någon till man, handlingen att döda ett lejon. Lot driver på: mer berusande än vinet och ljuvare än kvinnan är makten. Han fortsätter: / Att sätta dig på tronen, att säga ett ord och att ordet blir kött: som vore du Gud! Lyssna till Drottningens ord, Eldhår!(sid 404) Att göra uppror mot Gud, har Lot sagt tidigare, att överträda hans befallning, det är hans vilja och även min! Eldhår dödar sin fader och konung, låter utropa sig till ny konung och går att kämpa på murarna mot en osynlig och farlig fiende, Gud, för att försvara städerna. Bredvid honom står Drottningen, som nu är både den nye konungens moder och hustru, en situation som i Oidipusmyten. Räddning finns inte och kriget mot fienden är förlorat från början, men till den mänskliga själen (νούς) sätter Eldhår sitt hopp. Större seger än att falla högt kan inte människorna förvänta sig, menar han.(sid 423) Även Lot, som har tvekat, stannar då kvar i det Sodom och Gomorra där han i hela sitt liv utmanat Gud genom sina syndiga utsvävningar om nätterna - som han anser han borde ha brunnit i helvetet för! - och sina straffpredikningar för människorna på dagarna. Varken Abraham eller Lots döttrar kan få honom med sig, trots att Abraham har löfte från Gud, att ett nytt samhälle ska byggas. Men vad nyttar det, säger Lot. 40) Igla, op. cit., påpekar i kap 4.4, s. 50, om ursprungen till Kazantzakis gudsbild, att tankarna om en gemensam identitet eller enhet för gud och människa måste sökas i den indiska filosofin. Enligt denna ligger den enda åtkomsten till världens väsen i människan själv. För Kazantzakis tragedier betyder det, att hjälten låter det yttre träda tillbaka för det inre. Att rädda Gud betyder att rädda sig själv. Igla påvisar Kazantzakis avvikelse från buddismen däri, att Kazantzakis hjältar inte avstår från handling för att nå befrielse. På s. 52 nämner Igla hur alla synbart motsatta begrepp är förenade i principen Gud och i hur hög grad Kazantzakis i detta erinrar om Heraklitos. På sid 76 sammanfattar hon sina intryck med, att det verkar obestridligt, att Kazantzakis har Heraklitos, likaväl som Nietzsche, som förebild på många punkter i sina filosofiska överläggningar. 14

15 Det nya samhället ska ju också brinna och de samhällen som följer Vad tjänar en sådan strid till? Hans döttrar, de heliga skökorna, med livmodern fyllda av befruktade ägg, har fått hans välsignelse och hans fördömelse att befolka jorden med slavar. Själv ska han undslippa livets Hjul (sid 443 ). Lot har insett att Gud ger människorna både ansvar och rätt att besluta för sig själva. Gud brukar både dygd och synd, och synden är kanske Guds trognaste tjänare. Gud har sagt till Abraham, att skälet till att han vill rädda Lot, är att han hädar, men att han är en kämpe, att han går uppåt och att även Lots synd är en stor kämpe. Gud vill behålla Lot till frö, till upphov, μαγιά (sid 435), men Lot vägrar. Han ser Eldhår och Drottningen och de två städerna bli till aska, men Gud kan inte längre lura honom. Han stannar. Till Gud ropar han: Jag, jordens lilla skorpion, lyfter gadden med det hemska giftet, Herre, som ska förtära Dig! Abraham frågar vilket gift han menar. Lot svarar: Mitt Nej! (Το Οχι!) Till Abraham säger han: Låt honom döda mig: dyrt betalar jag friheten, men det är den värd! (alla tre citaten sid 441.) Detta nej har naturligtvis en enorm politiskt symbolisk laddning i Grekland sedan det beslutsamma motståndet mot Italien , då nationens ledare vägrade underkasta sig en ockupation. I Buddha används som vi sett (sid 498-9) datumet 23 april, dagen efter att slaget om Kreta inletts Tillgänglighet Alexis Solomos anser Lot vara den mest levande av Kazantzakis hjältar 41), och det är lätt att instämma. Det är väl alltid tacksamt att spela en tvär rebell! I detta drama står han dessutom inte som den ensamt vägröjande hjälten. Eldhår, budbäraren/ängeln, som blev människa, visade honom vägen till hans karaktärs sanna, slutliga handling. Här har Kazantzakis vävt in myten om Prometeus, hjälten som stal elden (och därmed ljuset, min anm.) för att ge till människorna. I Abrahams minne heter han Lucifer, Ljusbäraren, den som redan av de kristna kyrkofäderna tyddes att ha varit Babylons kung 42) och på samma sätt som Eldhår, likställde sig med Gud - och störtades och föll som en stjärna från himmelen. I Jesaja 14:12 i 1917 års svenska bibelöversättning 43) faller profetens ord så: Huru har du icke fallit från himmelen, du strålande morgonstjärna! Huru har du icke blivit fälld till jorden, du folkens förgörare! Efter en rad totalitära regimers fall på 1900-talet skulle vi idag kunna göra en tolkning av Eldhårs roll på ett för självutnämnda världsförbättrare tungt drabbande sätt. Men sannolikt har Kazantzakis enbart använt vissa aspekter av myten. Vi återkommer till detta nedan. Även Drottningen är en värdig motspelsroll, som säger om sig själv, att hon, under all sin yttre ståt, precis som Lot är en låga, och att hon ska kämpa mot fienden med sina besvärjelser, som dittills räddat städerna. Drottningen är stark, osentimental och utan skam i sitt begär efter den starkaste hannen i närheten, övertalande och enträget lockande. Författaren gestaltar här 41) Solomos, op. cit. s ) Nordisk Familjebok, fjortonde bandet, s. 43, Förlagshuset Norden AB, Malmö Uppslagsord Lucifer. 43) Jesaja 14:12, i Bibeln eller Den heliga skrift. Gamla och Nya Testamentet. De kanoniska böckerna. Övers. gillad och stadfäst av Konungen år Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, Stockholm

16 en darwinistisk drivande princip som samtidigt är en utmaning och mardröm för män som traditionsenligt vill vara de dominerande. Idéinnehållet och inte minst de många länkarna till Kazantzakis egna fysiska och psykiska erfarenheter (fram till verkets slutversion 1945?) i tragedin är uppenbart omfattande och krävande (och därmed utmanande och spännande!) att gestalta på scenen eller i radion. Jag anar, att de levande personer som främst stått modeller för Eldhår och Drottningen är forna vänner eller fiender, som förbrändes i den ryska revolutionen. I Buddha använder Kazantzakis t o m ett autentiskt smeknamn på en av dessa: Mudita,(Μουντίτα, sid 538). 44) I Eldhår ser jag främst den grekisk-rumänske författaren Panaϊt Istrati, som under flera gemensamma resor i Sovjetunionen med Kazantzakis först kom att hängivet stöda den nya statsbildningens utveckling och sedan angripa dess upprörande tillkortakommanden. 45) Att Lot utlägger Kazantzakis genom åren vidhållna idéer om behovet av nya värderingar efter det att bordet sopats rent från de gamla och bankrutta, och även hans buddistiska uppfattning, tycker jag är tydligt. I dramat misslyckas Lots och de andras uppror, men Solomos ser ett hopp om den framtida skapelsen av en idealisk Gud (τη μελλοντική δημιουργία του ιδανικού Θεού). 46) 5.2 Dramatisk form Efter mitt studium av ovan nämnda texter, menar jag att den dramatiska konstruktionen kan lägga hinder i vägen för scenuppsättningar. Koncentrationen på att ge huvudrollen psykologiskt djup och mångdimensionalitet, som Igla påpekar i sin studie, där hjälten är själva utvecklingen, torde innebära att motspelets verkan kraftigt försvagas. Naturligtvis kan en dramaturg eller regissör välja att gå emot författarens/textens struktur och syften t ex genom starkt framhävande av motspelarnas scenerier (rörelsemönster) under långa repliker, men genomförbarheten måste bevisas i praktiskt arbete på scenen, först tillsammans med en ensemble och slutligen i växelverkan med en publik. Eventuell beskärning (eller tillskott) av repliker likaså. Sådan behandling av moderna författare brukar dessutom medföra behov av tillstånd från de efterlevande som förvaltar den litterära kvarlåtenskapen. Men jag vågar gissningen, att det snarare är regel än undantag inom teatern världen över att man före eller under uppsättningen av en text gör mer eller mindre omfattande bearbetningar av det ursprungliga manuskriptet Repliklängd och repetitiv teknik i Buddha Replikerna i Buddha är i många fall mycket långa, vilket kan ha negativa effekter på tempo och rytm och därmed åskådarens uppmärksamhet, när växelverkan mellan rollgestalter är svag. Här kan också vissa repetitiva mönster i replik och/eller fysisk aktion minska den dramatiska spänningen genom att de saknar variation och överraskande utveckling. Ett exempel på detta finner vi i inledningen, där Magikern med många ord och kortvariga motrepliker presenterar alla de rollgestalter han låter spela med i detta drama om att leva och dö. Ett annat exempel utgör de tre tablåerna med gudarna Brahma, Shiva och Vishnu (sid ). Det blir en ensartad liturgi med folket tre gånger kommenterande det upprepade 44) Bien 1989, op. cit. s. xviii, 117, 139, 194, 261 n 15, 263 n 25. Hennes namn var Elli Lambridi, grekisk intellektuell, filosof till yrket. 45) Ibid., index s Se särskilt s. xx och s. 271 n61 om Istratis angrepp på den misslyckade revolutionen samt s. 155 om Kazantzakis mjuknade hållning efter schismen 1928 till sin forne vän och vapendragare fram till Istratis förtidiga död ) Solomos, op. cit., s

17 skeendet att gudarna tystnar efter Buddhas svar på deras bön att frälsa dem: att stoppa en jordklump mellan läpparna på dem. Här saknar jag en stegring i tempo. Kazantzakis tillstådda fascination inför tretalet ger många fler avtryck i texten. Den görs till ett formelement. Även andra tal än tre ges symbolisk betydelse, som i fallet med Buddhas staty som har fyra hakor, fyra magar och fyra öppna portar i sitt huvuds borg, för de fyra vindarna att blåsa in (sid 455), eller de fem Prostituerade, med en ordlek även kallade de fem välkomnande heliga Portarna av Magikern (sid 467). Men det är bara tretalet som används i den omfattning, att de fungerar som formande element av både aktionen på scenen och av replikens struktur. I Poetens inledning lovar denne de människor som kommer ur hans tio fingrar, och som till honom ropar som till en far och ber om att få kroppar, namn och kön och att få slippa ut ur hans inres mörka bur, att höja en lättflyktig saga (παραμύθη αλαφροστοίχειωτο), en gul, sidene fana för att börja krig mot smärtan, fulheten och döden med det tre gånger utstötta fältropet Buddha!. Poeten spanar mot norr, söder, öster och väster och utstöter åter tre gånger detta rop. Någon annan tröst har inte hela denna värld! Så följer strax uppmaningen till barnen att slita behovets (της ανάγκης) stängsel och förklaringen att allt är en dröm, att smärta, fulhet och död inte existerar, att livet är ett spel, en lek - så låt oss leka lite! Han slår tre slag på en gonggong för att väcka den stora fågeln Fantasi, som sitter uppflugen ovanför hans hjärnas avgrunder och ropar: Kom Kom Kom Han slår än en gång tre gånger på gonggongen och det hörs steg. Poeten ger den trefaldiga upplysningen till publiken att han kommer. (s ) Den inkomne Magikerns tre masker, hans berättelse om hur människorna förr hade behov av honom, när de såg vilken sanning som dolde sig bakom sagorna och då kallade honom Hjälp Hjälp Hjälp (sid 454), hans bekräftelse på den unge Kvangs beskrivning av hans förmåga att veta allt om det gångna, det nuvarande och det kommande genom sina tre huvuden och tre hjärtan, där Magikern tillägger sina tre garnnystan av olika färg, sina tre pappersdrakar och tre stora tankar - symboler för Livet, Kärleken respektive Döden (sid 458); alla är de exempel på tredubblingen som formande element. Till och med de tre (givetvis!) Musikernas känslosamma reaktioner under handlingens gång, innan de sätter igång att spela på sina instrument, bygger oftast på tredubblingen (se t ex sid 509). Upprepningstekniken använd i drama är naturligtvis inte ny. Den finns i antikens äldsta bevarade tragedi, Perserna av Aiskylos från 472 f Kr. 47) Hur långa är de långa replikerna i Buddha i jämförelse med annan, ofta spelad dramatik? Om vi multiplicerar sidans rader gånger platser för typer eller mellanslag (tomrum), ser vi att i Buddha Magikerns inledande presentation av spelet och av rollerna på sidan 461 till 469 upptar inte mindre än 213 rader gånger 44 nedslag, d v s nedslag. Denna långa replik avbryts inte av andras repliker, även om andra roller gör sortier och entréer under tiden. Vi kan göra en jämförelse med Shakespeares Hamlet i en utgåva med radbredden 57 rader gånger 33 nedslag. Detta tror jag är Hamlets längsta replik, en monolog, när Gyldenstern och Rosenkranz har lämnat honom och han förtvivlat häcklar sig själv för att han inte handlar, även om hans möjlighet att avslöja mördaren-farbrodern ligger i att fortsätta spela galen och 47) Linnér, Sture, Lans och båge. Aischylos' Perserna [tolkad av Emil Zilliacus], Stockholm, Norstedt 1992, s. 103 f 17

18 hoppas på det skådespel han tänker bjuda på. Den repliken är nedslag. Den väl kända självmordsmonologen strax innan i dramat om att vara eller inte vara är nedslag. I Buddha finns fler exempel på långa, oavbrutna repliker, t ex från sid 526 till 532, där Mogalanos på sin herre Buddhas befallning för folket beskriver hur Buddha kommer för att frälsa dem, i nedslag. I andra aktens inledning på sidan 584 till 591 har Den gamle, eller fursten Tsang, en själslig kamp med Förfäderna och det offer av hans egen son som de kräver av honom, i en replik som omfattar nedslag, innan han underordnar sig. I den antika tragedin Oidipus av Sofokles är den längsta repliken nedslag. 48) Här uttalar Oidipus ett fördömande av gärningsmannen till mordet på den kung han en gång efterträdde, utan att veta att han talar om sig själv. Hans klagan i slutet av dramat, när han insett sin skuld och bländat sig själv, inskränker sig till nedslag. 49) Aiskylos Perserna inleds istället för prolog direkt med en lång körinsats, en s k parodos om totalt 43 nedslag gånger 169 rader, totalt nedslag, där kören föreställer ängsliga persiska rådsmedlemmar som avvaktar utgången av Xerxes fälttåg mot grekerna. Men här har för det första körledaren själv två repliker i början och slutet, och för det andra finns en dialogisk uppdelning av körens kollektiva insatser i strofer och motstrofer, kanske framförda av växelvist replikerande delar av kören, dansande och sjungande i varierande rytmer alltefter versfoten. (sid ) Körens kollektiv har i det avseendet rimligtvis större dramatiska möjligheter än en ensam trollkarl, som uppbär en lång och oavbruten replik. Varför dessa överlånga repliker i Buddha? Buddha var ett projekt som Kazantzakis rev i bitar i en ofullständig version redan 1922, innan han började med en ny. 50) Om det var det verk som mest äkta och mest överskådligt sammanfattar den mogne Kazantzakis hållning, som Bien hävdar ovan, kan man tänka sig, att all tillkommande erfarenhet skulle inrymmas inom denna tragedi. Sedan är ju Poetens, Magikerns och Mogalanos roller av frammanande, utmålande och besvärjande karaktär. Magikerns uppgift, vilken åläggs honom av Poeten i början av dramat, är att leda spelet och förmedla kontakten med oss i publiken. Det kan tyckas kräva ett visst utrymme i repliker Fysiska handlingar Liksom de verbala handlingarna, replikerna, uppbärs även de fysiska handlingarna - åtminstone enligt författarens scenanvisningar - av ett fåtal roller i taget. Detta kan möjligen vara i efterföljd av det antika dramats konstruktion, och både i Buddha och Kapodistrias finns text avsedd för en aktivt kommenterande och motspelande kör som i någon mån kan balansera detta. De dramaturgiska grepp vi sett ovan med rötter i antik diktning av epos och tragedi, är alla givetvis medvetna, utförda av en man som t ex tillsammans med I.T. Kakridis översatte Homeros Odyssén från antik grekiska och skrev sin egen Prometeustrilogi. 51) Brist på utveckling och brist på individualisering I Kapodistrias är bristerna av delvis annat slag än i Buddha. Huvudpersonen genomgår ingen kvalitativ utveckling, utan visar vilka resurser K. kan frammana i den svåra situationen. 48) Sofokles, s. 22 ff 49) Sofokles, s. 52 f 50) Bien 1979, s. xix 51) Kalamaras, Vassilis K., i bilaga 2, s. 103, verk nr. 61. Ομήρου Οδύσσεια. Μετάφραση Ν. Καζαντζακη - Ι.Θ. Κακρηδή. Αθήνα,

19 Jag kan inte se stora inre samvetsstrider. Han är en s k positiv hjälte - vilket måste göra rollen svår att gestalta. Den blir övermänskligt god. Och på liknande ensidiga sätt blir fienderna, främst männen från Mani, bröderna och den gamle Mauromichalis och deras kyrklige bundsförvant, genomgjutet svarta och osympatiska, och K:s trogne adjutant och krigare Makrigiannis lika trogen som K:s ylande hund som varslar om ofärd alltifrån första scenen. Bien hänvisar till N. Vrettakos som påvisat att versen ofta är lös i köttet ( flabby ), vilket tvingar dramat till en uniformitet i rytm och diktion som suddar ut skillnaderna mellan de olika karaktärerna. 52) Personer av olika bakgrund och skolning - eller brist på sådan - individualiseras inte med hjälp av språket. Kapodistrias, de militära ledarna Makrigiannis och Kolokotronis, den upproriske och hämndlystne Giorgiakis Mauromichalis från Mani och öbon Gikas talar på samma sätt, på samma stilnivå. Nu kanske inte detta var en viktig faktor för Kazantzakis. Det är för djärvt, att tvärtom spekulera i en avsiktlig uniformitet, genom vilken Kazantzakis med den språkliga likformigheten ville uttrycka en genomgående undertext av karaktären Se, vi talar på samma sätt - varför kan vi då inte enas? Men om man kan avgöra, att uniformiteten är lika tydlig i Buddha vad gäller de olika rollernas stilnivå och strukturering av fraser, skulle jag i det fallet gissa på författarens vilja att visa (och övertyga om) enheten i den värld som utåt visar en så stor mångfald. I Kazantzakis värld var allt Det enda - och detta Enda var Intet, το Τίποτα. Detta formulerade författaren tidigt i den religiöst filosofiska traktaten Askitiki.53) I Buddha lägger demonstrativt nog den spelförande Magikern sina ord i några av de kvinnliga rollernas munnar, t ex när han säger till en av de prostituerade, Fruktbärande Citronträd : Mod, Fruktbärande Citronträd, tala inte, säger jag, jag talar med din mun, var inte rädd! (sid 472) Citronträdet upprepar hans inledande formulering exakt och fortsätter sin replik till slutet. Den är för övrigt ett fördömande av Unge Tsang, rebellen som satt eld på klostret vid Förfädernas begravningsplats (sid 473). En allmän synpunkt på bristen på individualisering i Kazantzakis dialog: Om vi antar, att Kazantzakis skrev i en stor tradition från antiken, precis som hans vän Sikelianos och så många andra, greker som icke-greker, och att han ville ge sin publik vad Aiskylos hade försökt ge sin egen tids publik, så kan han ha bedömt individualisering i språket som icke utmärkande för - eller ens önskvärt för - de stora, tragiska rollerna. När vi sedan bedömer hans verk, gör vi det från andra utgångspunkter, från den nivå av krav på realism och individualisering vi uppnått som en publik som möter mer dramatisk framställning än någon enligt Martin Esslin tidigare kunnat göra, genom radio, ljudband, film, video och teater. 54) Jag vill addera: interaktiva datorprogram av typen äventyrsspel med integrerade filmavsnitt. 52) Bien 1979, s. 172, cit. N.Vrettakos, Νίκος Κζαντζάκης, η αγωνία του και το έργο του, Athens, n.d. [ 1957 ], s ) Kazantzakis, N., Nikos Kazantzakis filosofiska testamente ( Ασκητική ). Ett urval. Övers. G. Grünewald. Paul Åströms förlag, Göteborg Se t ex Peter Biens introduktion, s. 23, Kimon Friars introduktion s. 58 f och Kazntzakis text s. 92 och ) Esslin, Martin, The field of drama. How the signs of drama create meaning on stage & screen. Metheuen Drama, Random House UK Limited. Paperback 1988, s. 13 ff. 19

20 Andra svagheter i Kapodistrias som Bien tar upp, är bl a frågan om landreformen som är så brännande i första delen av dramat, helt har glömts bort mot slutet. Och han menar vidare, att inga nya faktorer tillkommer för att öka spänningen genom att låta presidentens öde vara ovisst till slutet. Hjälten har accepterat sin död. 55) den döva flickan som springer fram på hans väg mot kyrkan, där lönnmördarna väntar, för att varna den store mannen är bara en kortvarig distraktor Sodom och Gomorra - bäst som radioteater? Svårigheten i bägge verken är att sceniskt gestalta Gud. Hos Kazantzakis anges i scenanvisningar att man bara hör hans röst, hos Kornaros för en ängel Guds talan. I detta avseende, men även generellt, tycks mig Kazantzakis pjäs mera lämpad för radioteater än scenteater. Att iscensättaren i Mannheim vid urpremiären 1954 använde något slags ekobilder av Guds röst, anser jag peka åt det hållet. Men ny teknik, eller ny tillämpning av befintlig teknik, i scenkonsten, kan ge mig fel. Tragedin Sodom och Gomorra måste till såväl innehåll som delvis till formen vara inspirerad av ett berömt verk av en annan kretensisk författare från den litterära guldåldern på 1600-talet, Vicentios Kornaros och hans dramatiska - och svårklassificerade - verk Abrahams offer (Η θυσία του Άβραάμ, skrivet 1635, första utgåvan troligen 1696, därefter i flera nytryck). 56) Valet av förebild är samtidigt en ironisk kommentar: Kornaros verk slutar i en tacksägelse över Guds nåd; Kazantzakis tragedi visar en Gud i avsaknad av godhet och rättfärdighet. Där är han enbart allsmäktig. Även i denna pjäs är de handlande fåtaliga, men om man använder en mindre, intimare scen, trots den satsning på stora ytor och mäktig dekor som det storslagna stoffet kanske inbjuder till, så bör det inte vara en nackdel. Replikerna är inte sällan korta och laddade med Kazantzakis märgfulla, himlastormande språk, en utmärkt kombination i ett sammanhang, som kräver en högre stil. Och här finns glimtar av en kärv humor. När Guds budbärare Eldhår avfaller från sin herre, blir alltmera människa och följaktligen börjar tappa sina vingar, frågar Konungen om han har börjat rugga (sid 412). Och när Abraham i början ställer sig undrande till Guds hot att ödelägga allt, frågar Gud retoriskt, om han kanske inte är allsmäktig (prologen, sid 294). Även Drottningen har en vass replik angående Lot, som tidigare vältrade sig i utsvävningar med Konungen, men sedan dess plötsligt blev oss ett helgon (sid 404 ). 55) Bien 1979, s. 173 f 56) Politis, Linos, Ποιτηκή ανθολγία. Βιβλίο τρίτο, Κρητική ποίηση, Δεύτερη έκδοση, Εκδόσεις Λωλώνη, Αθήνα 1989 s. 211 f 20

Finns det skäl att spela Nikos Kazantzakis tragedier idag?

Finns det skäl att spela Nikos Kazantzakis tragedier idag? STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för klassiska språk Finns det skäl att spela Nikos Kazantzakis tragedier idag? En dramaturgisk analys av Kapodistrias, Buddha och Sodom och Gomorra Jan Gemvik Uppsats

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Tolkningsövning 1 Mosebok 18:16-33

Tolkningsövning 1 Mosebok 18:16-33 1 Mosebok 18:16-33 Texten Abraham ber för Sodom 16Männen bröt upp och såg nu ner över Sodom. Abraham följde dem ett stycke på väg. 17Herren tänkte: Varför skulle jag dölja för Abraham vad jag ämnar göra?

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING FÖR TROLLFLÖJTEN. fotograf Alexander Kenney

LÄRARHANDLEDNING FÖR TROLLFLÖJTEN. fotograf Alexander Kenney LÄRARHANDLEDNING FÖR TROLLFLÖJTEN PRAKTISKA TIPS FÖRE OPERABESÖKET INSLÄPP OCH GARDEROBERNA Kom gärna till Operahuset i god tid. Garderoberna öppnar en halvtimma innan föreställningen. Observera att om

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda. Hur skiljer sig Buddha från hinduismen? Buddha trodde inte på någon gud, Buddha är ateist. Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither)

Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither) www.islamguiden.com 1 Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither) www.islamguiden.com www.islamguiden.com 2 "Den bästa muslimen i fråga om tron

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Teseus har kommit till Aten för att träffa sin far, kung Aigeus. Teseus blir inte insläppt till borgen, utan istället hamnar han hos Cadmus. Cadmus äger stans bästa brottarlag.

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

Ur Don Bashams anteckningsblock, år 1972, i boken. Fräls oss ifrån ondo! SATANS UPPROR.

Ur Don Bashams anteckningsblock, år 1972, i boken. Fräls oss ifrån ondo! SATANS UPPROR. Ur Don Bashams anteckningsblock, år 1972, i boken. Fräls oss ifrån ondo! I Bibeln fann jag inte någon samlad undervisning om Satan. Men med hjälp av ordböcker och kommentarer, och med hänsyn tagen till

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015

Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015 Scenkonst på väg! Teaterföreställningar Våren 2015 Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015 Allmänt Här presenteras scenkonstutbudet för barn och unga våren 2015 med produktioner

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Elevmaterial Livets steg om riter

Elevmaterial Livets steg om riter Elevmaterial Livets steg om riter Apachernas soluppgångsdans, Arizona, USA Människor har det gemensamt att de vill uttrycka det som är viktigt genom handlingar. När vi utsätts för starka sinnesrörelser

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer