Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) E-boken sid 4-9 (4 14) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1, 2 och 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) E-boken sid 4-9 (4 14) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1, 2 och 5."

Transkript

1 Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) E-boken sid 4-9 (4 14) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1, 2 och 5. Fakta om e-boken Titel: Katten i forna Egypten 1889 Totalt antal pdf-sidor: 9 st. Format: Liggande A4 (förutom A5-framsidan ) Storlek: 3 Mb. Utgivare: E-boksbiblioteket.se & Virvelvind Förlag Digital publicering: Originaltext publicerad: Författare: Okänd. Guideböcker till historiska platser Heliga vägen guidebok till Lysekils berömda hällristningar Det är ett av världens mest hällristningstäta områden med 12 stora ristningar inom bara en kilometer. Alla ristningarna ligger längs en kilometerlång väg som kallas för den heliga vägen. I den här guideboken får du veta allt om Lysekils mest berömda hällristningar och de andra fornminnena i närheten. Sveriges 33 mest sevärda vikingaplatser Under vikingatiden var Sverige en av världens mest spännande områden. Här kan du också uppleva den här dramatiska tiden genom att besöka de vilda vikingarnas gravar, vägar, monument och befästningar. I guideboken 33 MEST SEVÄRDA VIKINGAPLATSERNA I SVERIGE får du tips på de bästa platserna att besöka. Greby gravfält Greby gravfält utanför Grebbestad i Bohuslän beskrivs ofta som det vackraste i Sverige. Den här guideboken handlar om gravfältet, dess många resta stenar och om utgrävningarna här på 1800-talet. Du får kartor, historik och spännande sägner om blodiga slag. Tanums hällristningar I trakten kring Tanum finns Sveriges största koncentration med hällristningar och har dessutom utsetts till världsarv. Det här är en praktisk guidebok till de största ristningarna. Boken innehåller massor av kartor, bilder och praktisk info för dig som vill besöka de berömda hällristningarna i Vitlycke, Litsleby, Fossum och Aspeberget. Hilmas Alaska guidebok om guldgräverskan och trädgården av cement I mer än 80 år har tusentals besökare kommit hit för att se den galna trädgården utanför Strömstad som guldgräverskan Hilma Svedal byggde med 100-tals ton cement. Det här är en praktisk guidebok som är gjord för ditt besök med massor av foton, historik och kartor. Mer info:

2 DIGITAL E-BOK FRÅN Katten i forn- Egypten 1889

3 ORDLISTA Augustus. Romersk kejsare, född 63 f Kr död 14 e Kr. Cæsar, Julius. Romersk fältherre och makthavare, född 100 f Kr mördad 44 f Kr. Champfleury. [ ] Pseudonym för den franske journalisten och författaren Jules Fleury. Hans mest berömda bok är Le chats som bland annat illustrerades av konstnären Manet. Goddagspilt. Nedlåtande uttryck för en person som bara ägnar sig åt nöjen och latar sig. Herodotos. [484 f Kr 420 f Kr] Grekisk historiker. Han är mest berömd för boken Historia där han beskriver stora delar av den då kända världen, bland annat Norden. Nya riket. Tidsperiod i Egyptens historia som omfattar tiden 1550 f Kr 1070 f Kr. Plutarkos. [ca 46 e Kr ca 120 e Kr] Grekisk filosof. Ansågs som en av romerska rikets främsta författare. Sicilus, Diodorus. [ca 90 f Kr ca 30 f Kr] Grekisk historiker på Sicilien. Är mest känd för sitt stora verk om världens historia ( Bibliotheca historica ). FÖRORD När djuraktivister vill straffa den som skadar en katt känns det kanske modernt. Men redan för flera tusen år sen i det forntida Egypten var katten ett vördat husdjur. I den här e-boken får du veta allt om Egyptens katter. För faraonerna och folket i det forntida Egypten var reli- gionen en mycket viktigt del i livet och vardagen. Man hade många gudar som man måste hålla sig väl med. En av gudarna var Bast, som gestaltade sig som en katt. Djuret var under Basts beskydd och var heligt, den som dödade en katt kunde räkna med att få dödsstraff. Allt det här och mycket mer kan du läsa om i den här e-boken. När den här berättelsen publicerades i slutet av 1800-talet var all forskning om det forntida Egypten fortfarande ett nytt och extremt spännande område. Man hade precis lärt sig tyda hieroglyferna och man lärde sig extremt mycket om forn-egypten på bara några år. Trevlig läsning Mikael Jägerbrand Redaktör Sök bland mumifierade katter på British Museums hemsida. 2 Copyright 2009 Mikael Jägerbrand/Virvelvind Förlag, Lysekil Den här e-boken KATTEN I FORNA EGYPTEN 1889 publicerades år 2009 på och uppdaterades i augusti Texten ±är hämtad ur tidskriften Ny Illustrerad Tidning 1889.

4 KATTEN I FORNA EGYPTEN Publicerad 1889 i tidskriften Ny Illustrerad Tidning atten spelade såsom bekant en framstående roll i Faraonernes land. Han tyckes redan tidigt hafva införts i detta gamla rike troligen ungefär samtidigt med hästen, d. v. s. vid Nya rikets grundläggande, år 1668 före vår tidräkning. Antagligen var den gammalegyptiska katten mångfärgad samt mer långbent och ljusare än vår tids missar. Ty ehuru målningar och statyetter af katter ofta anträffas i de egyptiska grafvarna, har man icke funnit ett enda exemplar framställande en helt hvit eller helt svart katt. Och så konventionelt de gamla egyptiska artisterne än gingo till väga, då de efterbildade menniskokroppen, lika realistiskt och verklighetstroget återgåfvo de eljest företeel- ser ur djurvärlden. Man har därför allt skäl att tro, att de egyptiska målarne och bildhuggarne åtminstone någon gång skulle hafva framställt svarta eller hvita kissar, om sådana i verkligheten funnits i deras land. Gudinnan Bast var själf en katt, och såsom stående under hennes beskydd och dessutom varande hennes egen afbild, ansågos alla egyptiska katter såsom heliga. Under hela sitt lif bemöttes de med största vördnad, deras personliga säkerhet tryggades genom stränga lagar, och när de dogo, begrofvos de högtidligt. De buro örringar och halsband, men enär somliga statyetter ega dylika prydnader och andra icke, är det ovisst, huruvida alla katter buro sådana eller om dessa voro förbehållna särdeles heliga katter. Säkert är emellertid att fromma egypter hade katt-bilder i sina rum och att dylika följde den döde i grafven. Ja, man bar på sig smycken fram ställande gud innan Bast eller en katt, och dessa klenoder voro otvifvelaktigt föremål för särskild dyrkan. Men den egyptiska katten var icke uteslutande en repre sentant för gudinnan Bast. Han var icke heller endast en goddagspilt, som blott åt och sof. Han gjorde 4 5

5 Katt-mumier. 6 7

6 äfven nytta, liksom naturligt uppfostrade missar i våra dagar göra. Diodorus Sicilus, som dock lefde så sent som på Julius Cæsars och Augustus' tid, säger, att egypternes katter hade sin förmåga i utrotandet af skadliga reptiler att tacka för den vördnad, för hvilken de voro föremål. Dessutom hindrade katternas helighet icke egypterne att dressera dem för fågelfångst. Talrika gamla afbildningar utvisa att Faraonernes undersåtar använde katter till jakt på mindre djur. Gamla författare uppgifva, att katten dyrkades i det åt solen helgade templet i Heliopolis, emedan kattens pupiller vidgas och sammandragas allt efter solens upp- och nedgång, och gamle Plutarkus skrifver i sin afhandling om Isis och Osiris, att ett katthufvud anbragtes på handtaget af hvarje sistrum*, emedan katten har ett fläckigt skinn, emedan han är ett nattdjur och på grund af kattans sätt att föda ungar.»hon gifver nämligen», säger han,»först lifvet åt en unge, därpå åt två, tre o. s. v. ända till sju, hvilket tillsammans gör 28. Detta» tilläger den vise mannen,»låter visserligen såsom en saga, men visst är att kattens pupiller äro störst vid fullmåne men minskas, när månen aftager.» Sålunda sågo somlige en mystisk analogi mellan kattens ögon och solen, under det andra jämförde kattögonen med månen. * Ett hos de gamla egypterne vid Isis-gudstjensten användt, ännu hos abbessinierne förekommande musikinstrument. Utan att ingå på en närmare granskning af fornegypternes religion är det svårt att gifva ett något så när klart begrepp om gudinnans Basts förhållande till de öfriga egyptiska gudomligheterna och särskildt till Ptah eller Ra, solguden. Vi inskränka oss därför till att här kalla henne egypternes Diana, d. v. s. månens gudinna. Men Bast var icke endast månens gudomlighet, hon var äfven aftonens gudinna i motsats till Sekhet, morgonens gud, igenkänlig på sitt lejonhufvud och med Bast ofta förblandad i konstnärliga framställningar. Champfleury talar i sin intressanta bok,»les chats», om talrika fynd af kvinliga grafstatyetter, hvilka bära inskriften»techau» (»kattan»), betecknande att de voro helg ade åt gudinnan Bast, och han erinrar om huru många män som ännu i dag tilltala sin hustru med smeknamnet»kissen» eller»missan» det hos fransmännen icke ovanliga»ma chatte» utan att ana ordets uråldriga och religiösa ursprung. Men till och med en hel stad var helgad åt gudinnan Bast. Den hette Bubastis och dess plats har nyligen återfunnits bland murarna och vallarna vid Tel Basta, öster om Nilens delta. Till denna heliga stad sändes ibland döda katter för att begrafvas i gudinnan Basts tempel, liksom döda ibisfåglar skickades till Hermopolis och aflidna släktingars och vänners stoft fördes till Abydus, på det att de måtte få hvila på samma ställe som Osiris. Men dylika transporter af kattlik tyckas endast 8 9

7 mer undantagsvis hafva förekommit och då säkerligen varit uttryck för en mer än vanlig hängifvenhet och en sällsynt grad af dyrkan. Man har ännu icke lyckats komma rätt på det klara med det namn, som de kattälskande egyptiskorna använde, då de lockade sina missar till sig. I gamla, i Louvre i Paris bevarade egyptiska ritualer har man visserligen funnit namnet och trott sig böra läsa det: mau, maï eller maau. Somliga egyptologer hafva dock uttalat namnet: chaou, men de finnas och den åsikten är den allra nyaste som anse, att»kisse» på fornegyptiska rätteligen heter maou; och försvararne af den åsikten se med allt skäl i detta 10 11

8 ord ett nytt bevis på den böjelse för att efterbilda naturljud (onomatopæ), hvilken är egendomlig för primitiva språk och som hvar och en igenkänner i barnens bekanta»vovvov» och liknande naiva språkbruk. Herodotus berättar, att, när en eldsvåda utbröt, husets invånare i främsta rummet tänkte på att skydda sina katter. De ställde sig i en tät ring rundt kring byggnaden och schasade bort hvarje katt, som, lockad af värmen och eldskenet, närmade sig. De frågade därunder rakt icke efter, om hela deras lösörebo brann upp. Hände det, att en katt det oaktadt, af skrämsel eller annan orsak, kilade mellan benen på de kringstående och rusade in i lågorna, finnande en säkert död, blef sorgen lika djup som allmän. Vid en katts död rakade egaren och hans familj af sig ögonbrynen. Några katthanar vårdades alltid i gudinnan Basts tempel, och de voro föremål för stor vördnad. De fingo icke endast hvad lifvets nödtorft kräfde, utan mycket därutöfver. De badades, parfymerades och pyntades, man försåg dem med de vackraste missar, man kunde uppleta, man födde dem med fint bakverk, uppblött i mjölk, och med Nil-fisk, skuren i tunna skifvor; när de dogo, balsamerades de med cederolja och aromatiska kryddor. Den som dödade en katt, hade förverkat sitt lif. Det hjälpte därvid i senare tider icke ens att vara romersk medborgare, ty det ursinniga folket»lynchade» missgärnings- mannen långt innan denne hann dragas inför rätta. Katt-mumierna hade, såsom läsaren af våra bilder finner, ett högst groteskt utseende; det är till och med icke utan att de hafva ett rent menskligt tycke. I British Museum i London kan man ännu i dag skåda många dylika karrikatyrer öfver oss själfva. Svepningarna äro förfärdigade af smala tygremsor, flätade i en mängd olika mönster. Bandens färger äro (nu, efter årtusenden) två: rödbrunt och smutsgrått, och hufvudena bära ibland spår af att hafva varit målade. Någon gång inneslöts kattmumien i en kista, men denna ära synes uteslutande hafva vederfarits mycket heliga kissar. Thebe var af gammalt den förnämsta begrafningsplatsen för katter, ehuru, såsom vi sett, deras stoft understundom sändes till Bubastis. Katter, hundar, ormar, ibis-fåglar, farao-råttor och näbbmöss hafva där funnits begrafna i samma grop, men i några nyligen öppnade djurgrafvar iakttog man, att katterna voro lagda i ett särskildt rum, under det att ett annat var fyldt med heliga krokodiler och ett tredje med ibis-fåglar, hvar och en i sin särskilda kruka. Den ena af våra afbildningar framställer en katt-statyett af bränd lera med två små katter vid sina fötter. Man har förgäfves sökt tolka meningen med denna sällsamma grupp. Egendomlig nog fortlefver i Egypten ännu i dag 12 13

9 denna starka kärlek till katternas slägte. Under det att en rättrogen muselman afskyr hunden, låter han katten dela sin måltid och vara barnens lekkamrat. I allmänhet sörja egypterne flitigt för katternas välbefinnande, och man sätter ut mat åt dem för att stilla deras hunger. 14

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) E-boken sid 4-7 (4 11) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1-3 & 5-6.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) E-boken sid 4-7 (4 11) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1-3 & 5-6. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) E-boken sid 4-7 (4 11) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1-3 & 5-6. Fakta om e-boken Titel: Templet Abu Simel 1884 Totalt antal

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5 8 (5 12) OBS: Många sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5 8 (5 12) OBS: Många sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5 8 (5 12) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Bilder ur Gustav Vasas liv

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 (1 2) Framsida sid 2 (3) Förord sid 3 (4) Huvudtext sid 4 7 (5 11) OBS: Flera sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 (1 2) Framsida sid 2 (3) Förord sid 3 (4) Huvudtext sid 4 7 (5 11) OBS: Flera sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 (1 2) Framsida sid 2 (3) Förord sid 3 (4) Huvudtext sid 4 7 (5 11) OBS: Flera sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Märkvärdiga gånggrifterna 1866 Totalt antal

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (4 5) E-boken sid 4-6 (6 11) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1 + 2 + 5.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (4 5) E-boken sid 4-6 (6 11) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1 + 2 + 5. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (4 5) E-boken sid 4-6 (6 11) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1 + 2 + 5. Fakta om e-boken Titel: Sagornas HC Andersen 1869 Totalt antal

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Huvudtext sid 4-9 (3 14) OBS: Många sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Huvudtext sid 4-9 (3 14) OBS: Många sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Huvudtext sid 4-9 (3 14) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Jetteplaneten Jupiter 1884 Totalt antal pdf-sidor: 9 st.

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2 3) Huvudtext sid 4 6 (4 9) OBS: Flera sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2 3) Huvudtext sid 4 6 (4 9) OBS: Flera sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2 3) Huvudtext sid 4 6 (4 9) OBS: Flera sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Något om hinduerna 1875 Totalt antal pdf-sidor:

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (4) E-boken sid 4 8 (5 13) OBS: Många sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (4) E-boken sid 4 8 (5 13) OBS: Många sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (4) E-boken sid 4 8 (5 13) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Herculanums undergång 1882 Totalt antal pdf-sidor:

Läs mer

Guideböcker till historiska platser

Guideböcker till historiska platser Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5-11 (5 18) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Vikingarnas skeppsgrafvar

Läs mer

Guideböcker till historiska platser

Guideböcker till historiska platser Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5 10 (5 15) OBS: Flera sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Egyptens pyramider 1884 Totalt

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 (1 2) Framsida sid 2 (3) Ordlista & förord sid 3 (4 5) E-boken sid 4 11 (6 21) OBS: Många sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 (1 2) Framsida sid 2 (3) Ordlista & förord sid 3 (4 5) E-boken sid 4 11 (6 21) OBS: Många sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 (1 2) Framsida sid 2 (3) Ordlista & förord sid 3 (4 5) E-boken sid 4 11 (6 21) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Uppfinningen telefonen 1884 Totalt

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5-7 (5 10) OBS: Många sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5-7 (5 10) OBS: Många sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5-7 (5 10) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Fantastiska fonografen 1884

Läs mer

Guideböcker till historiska platser

Guideböcker till historiska platser Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5 11 (5 18) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Ruinerna i Zimbabwe 1892 Totalt

Läs mer

Guideböcker till historiska platser

Guideböcker till historiska platser Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5 11 (5 17) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Egyptens obelisker 1884 Totalt

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) Huvudtext sid 4-8 (4 13) OBS: Många sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) Huvudtext sid 4-8 (4 13) OBS: Många sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) Huvudtext sid 4-8 (4 13) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Slottet Alhambra 1884 Totalt antal pdf-sidor:

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (4) Ordlista sid 4 (5 6) E-boken sid 5 8 (7 14) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1 3.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (4) Ordlista sid 4 (5 6) E-boken sid 5 8 (7 14) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1 3. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (4) Ordlista sid 4 (5 6) E-boken sid 5 8 (7 14) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1 3. Fakta om e-boken Titel: Hällristningarnas ålder 1869 Totalt

Läs mer

Guideböcker till historiska platser

Guideböcker till historiska platser INNEHÅLL OMSLAG... sid 2 FÖRORD... sid 3 FAKTA... sid 3 HISTORIKERN H.G. PORTHAN... sid 4 VIKTIGA ORD & PERSONER... sid 7 Guideböcker till historiska platser Hilmas Alaska guidebok om guldgräverskan och

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Huvudtext sid 4-9 (3 13) OBS: Många sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Huvudtext sid 4-9 (3 13) OBS: Många sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Huvudtext sid 4-9 (3 13) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Londons jernbana i underjorden 1884 Totalt antal pdf-sidor:

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5 9 (5 13) OBS: Flera sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5 9 (5 13) OBS: Flera sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5 9 (5 13) OBS: Flera sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Sevärt i New York 1859 Totalt

Läs mer

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren.

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren. Stenåldern Innan det blev stenålder var hela Norden täckt av tjock is. Isen kunde bli upp till 3 km tjock. När isen smälte kom de första människorna till det som nu är Sverige. De första som kom var jägare

Läs mer

Guideböcker till historiska platser

Guideböcker till historiska platser INNEHÅLL OMSLAG... sid 2 FÖRORD... sid 3 FAKTA... sid 3 HÄSTEVADS STENAR... sid 4 VIKTIGA ORD & PERSONER... sid 9 Guideböcker till historiska platser Hilmas Alaska guidebok om guldgräverskan och trädgården

Läs mer

Guideböcker till historiska platser

Guideböcker till historiska platser Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5-10 (5 15) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Birka Ansgars monument på

Läs mer

Guideböcker till historiska platser

Guideböcker till historiska platser INNEHÅLL OMSLAG... sid 2 FÖRORD... sid 3 FAKTA... sid 3 SIGTUNAS RUINER... sid 4 VIKTIGA ORD & PERSONER... sid 7 Guideböcker till historiska platser Hilmas Alaska guidebok om guldgräverskan och trädgården

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) E-boken sid 4-8 (4 12) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1 + sid 5.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) E-boken sid 4-8 (4 12) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1 + sid 5. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) E-boken sid 4-8 (4 12) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1 + sid 5. Fakta om e-boken Titel: Arkeologen C G Brunius 1869 Totalt

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (4 5) E-boken sid 4 13 (6 25) OBS: Många sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (4 5) E-boken sid 4 13 (6 25) OBS: Många sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (4 5) E-boken sid 4 13 (6 25) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Jette-elefanten Jumbo 1882 Totalt antal pdf-sidor:

Läs mer

Vägarnas historia - Återutgivning av text från 1880. av Herman Hofberg

Vägarnas historia - Återutgivning av text från 1880. av Herman Hofberg Vägarnas historia - Återutgivning av text från 1880 av Herman Hofberg Copyright 2016 Mikael Jägerbrand Virvelvind Förlag, Lysekil Mer info: www.e-boksforlaget.se Kapitel 1 Förord Förord I den här e-boken

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) Huvudtext sid 4-9 (4 15) OBS: Många sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) Huvudtext sid 4-9 (4 15) OBS: Många sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) Huvudtext sid 4-9 (4 15) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Suezkanalens anläggning 1884 Totalt antal

Läs mer

OM TINGENS ANDE OCH VÄSEN ANDEMENNISKANS TJENST

OM TINGENS ANDE OCH VÄSEN ANDEMENNISKANS TJENST UTDRAG UR OM TINGENS ANDE OCH VÄSEN ELLER FILOSOFISKA BLICKAR ÖFVER TINGENS NATUR OCH ÄNDAMÅLET FÖR DERAS TILLVARO OCH ANDEMENNISKANS TJENST AV LOUIS CLAUDE DE SAINT-MARTIN DEN OKÄNDE FILOSOFEN MED INTRODUKTION

Läs mer

Guideböcker till historiska platser

Guideböcker till historiska platser INNEHÅLL OMSLAG... sid 2 FÖRORD... sid 3 FAKTA... sid 3 ARKEOLOG A.E. HOLMBERG... sid 4 VIKTIGA ORD & PERSONER... sid 10 Guideböcker till historiska platser Hilmas Alaska guidebok om guldgräverskan och

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

Guideböcker till historiska platser

Guideböcker till historiska platser Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (4) Ordlista sid 4 (5 6) E-boken sid 5 11 (7 19) OBS: Innehåller många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Egyptiska staden Tebe 1884

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2 3) E-boken sid 4 11 (4 18) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1, 3 och 5.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2 3) E-boken sid 4 11 (4 18) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1, 3 och 5. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2 3) E-boken sid 4 11 (4 18) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1, 3 och 5. Fakta om e-boken Titel: Damernas hår 1888 Totalt antal pdf-sidor:

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (4) E-boken sid 4 8 (5 14) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1, 2 + sid 5.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (4) E-boken sid 4 8 (5 14) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1, 2 + sid 5. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (4) E-boken sid 4 8 (5 14) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1, 2 + sid 5. Fakta om e-boken Titel: Nya Zealands heta källor 1884 Totalt antal pdf-sidor:

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) Huvudtext sid 4-9 (4 13) OBS: Sidor med mycket färg: 1, 2, 3 & 6.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) Huvudtext sid 4-9 (4 13) OBS: Sidor med mycket färg: 1, 2, 3 & 6. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) Huvudtext sid 4-9 (4 13) OBS: Sidor med mycket färg: 1, 2, 3 & 6. Fakta om e-boken Titel: Meteorfallet i Uppland 1869 Totalt

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Guideböcker till historiska platser

Guideböcker till historiska platser Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5 11 (5 18) OBS: Sidor med mycket färg: 1, 2, 3 & 7. Fakta om e-boken Titel: De äldsta grafskicken

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2 3) E-boken sid 4 8 (4 15) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1, 2 + 5.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2 3) E-boken sid 4 8 (4 15) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1, 2 + 5. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2 3) E-boken sid 4 8 (4 15) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1, 2 + 5. Fakta om e-boken Titel: Världens diamanter 1884 Totalt antal

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 4 (3 6) E-boken sid 5 12 (7 22) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1 + sid 2.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 4 (3 6) E-boken sid 5 12 (7 22) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1 + sid 2. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 4 (3 6) E-boken sid 5 12 (7 22) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1 + sid 2. Fakta om e-boken Titel: Nordens utveckling i forntiden

Läs mer

Lägerplatser under Eriksgatan Återutgivning av text från 1819. av Johan Gustaf Liljegren och Carl Georg Brunius

Lägerplatser under Eriksgatan Återutgivning av text från 1819. av Johan Gustaf Liljegren och Carl Georg Brunius Lägerplatser under Eriksgatan Återutgivning av text från 1819 av Johan Gustaf Liljegren och Carl Georg Brunius Copyright 2016 Mikael Jägerbrand Virvelvind Förlag, Lysekil Mer info: www.e-boksforlaget.se

Läs mer

Guideböcker till historiska platser

Guideböcker till historiska platser Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5 13 (5 22) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Spöken & andar 1882 Totalt

Läs mer

Guideböcker till historiska platser

Guideböcker till historiska platser INNEHÅLL OMSLAG... sid 2 FÖRORD... sid 3 FAKTA... sid 3 ETT BESÖK PÅ LILLA CARLS-Ö... sid 4 VIKTIGA ORD & PERSONER... sid 9 Guideböcker till historiska platser Hilmas Alaska guidebok om guldgräverskan

Läs mer

exempelblad skulpturer Norr

exempelblad skulpturer Norr exempelblad skulpturer orr norr :2 Kleopatras nål, 1989 sid 66, skulpturguide umeå Sigurd Persson inspirerades av naturens olika former i sitt skapande. Olika växtdelar som löv, knoppar och grässtrån blev

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (4 5) E-boken sid 4 9 (6 16) OBS: Många sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (4 5) E-boken sid 4 9 (6 16) OBS: Många sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (4 5) E-boken sid 4 9 (6 16) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Besök på Madeira 1888 Totalt antal pdf-sidor:

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) E-boken sid 4-10 (4 16) OBS: Sidor med mycket färg: 1 3 & 5 7.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) E-boken sid 4-10 (4 16) OBS: Sidor med mycket färg: 1 3 & 5 7. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) E-boken sid 4-10 (4 16) OBS: Sidor med mycket färg: 1 3 & 5 7. Fakta om e-boken Titel: Besök på Island 1859 Totalt antal pdf-sidor:

Läs mer

Ett karelskt stenvapen med älghufvud funnet i Uppland Reuterskiöld, Edgar Fornvännen 1911(6), s. 164-171 : ill.

Ett karelskt stenvapen med älghufvud funnet i Uppland Reuterskiöld, Edgar Fornvännen 1911(6), s. 164-171 : ill. Ett karelskt stenvapen med älghufvud funnet i Uppland Reuterskiöld, Edgar Fornvännen 1911(6), s. 164-171 : ill. http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_164 Ingår i: samla.raa.se 164 Edgar Reuterskiöld.

Läs mer

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr.

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Antiken varade mellan 800 f.kr. 500 e.kr. Men hur såg det ut i världen innan dess? Vi tar en snabbrepetition. För 2,5 miljoner år sedan börjar jägarstenåldern i Afrika,

Läs mer

Guideböcker till historiska platser

Guideböcker till historiska platser Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (4 5) E-boken sid 4 10 (6 19) Fotnoter sid 5 (20) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1 2. Fakta om e-boken Titel: Midvinterns solfest

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5-9 (5 13) OBS: Många sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5-9 (5 13) OBS: Många sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5-9 (5 13) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Bällsta stenarna 1869 Totalt

Läs mer

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN ALLMÄNNA METHODER VID PLANGEOMETRISKA PROBLEMS LÖSNING. JEMTE OMKRING 1100 EXEMPEL. FÖRSTA KURSEN. LÄROBOK FÖR DB ALLMÄNNA LÄROVERKENS HÖGRE KLASSER AP A. E. HELLGREN CIVIL-INGENIÖH.LÄRARE I MATEMATIK.

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Huvudtext sid 4-14 (3 23) OBS: Många sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Huvudtext sid 4-14 (3 23) OBS: Många sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Huvudtext sid 4-14 (3 23) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Det vackra Göteborg 1887 Totalt antal pdf-sidor: 14 st.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

En hällristning i Västergötland Schnittger, Bror Fornvännen 6, 196-203 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_196 Ingår i: samla.raa.

En hällristning i Västergötland Schnittger, Bror Fornvännen 6, 196-203 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_196 Ingår i: samla.raa. En hällristning i Västergötland Schnittger, Bror Fornvännen 6, 196-203 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_196 Ingår i: samla.raa.se 196 Hjalmar Lindroth. t våra dagar kan man knappt tala

Läs mer

Grafhög med hällkista Återutgivning av text från 1821. av Johan Gustaf Liljegren & Carl Georg Brunius

Grafhög med hällkista Återutgivning av text från 1821. av Johan Gustaf Liljegren & Carl Georg Brunius Grafhög med hällkista Återutgivning av text från 1821 av Johan Gustaf Liljegren & Carl Georg Brunius Copyright 2016 Mikael Jägerbrand Virvelvind Förlag, Lysekil Mer info: www.e-boksforlaget.se Kapitel

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

Ett silfverfynd från vikingatiden Rydbeck, Otto Fornvännen 1, 186-190 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_186 Ingår i: samla.raa.

Ett silfverfynd från vikingatiden Rydbeck, Otto Fornvännen 1, 186-190 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_186 Ingår i: samla.raa. Ett silfverfynd från vikingatiden Rydbeck, Otto Fornvännen 1, 186-190 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_186 Ingår i: samla.raa.se ETT SILFVERFYND FRÅN VIKINGATIDEN OTTO RYDBECK. Heljarp,

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Huvudtext sid 4 10 (3 15) OBS: Sidor med mycket färg: 1, 2 & 3.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Huvudtext sid 4 10 (3 15) OBS: Sidor med mycket färg: 1, 2 & 3. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Huvudtext sid 4 10 (3 15) OBS: Sidor med mycket färg: 1, 2 & 3. Fakta om e-boken Titel: Offerkällor 1893 Totalt antal pdf-sidor: 10 st. Format:

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) Huvudtext sid 4-11 (4 18) OBS: Många sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) Huvudtext sid 4-11 (4 18) OBS: Många sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) Huvudtext sid 4-11 (4 18) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Vardagslif i Dalarne 1877 Totalt antal pdf-sidor:

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 Ordlista sid 4 (4-5) E-boken sid 6-9 (6-14) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1, 2 + sid 7.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 Ordlista sid 4 (4-5) E-boken sid 6-9 (6-14) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1, 2 + sid 7. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 Ordlista sid 4 (4-5) E-boken sid 6-9 (6-14) OBS: Sidor med mycket färg: sid 1, 2 + sid 7. Fakta om e-boken Titel: Senaste nytt om solen 1869

Läs mer

FORNMINNESFÖRENINGENS

FORNMINNESFÖRENINGENS N:o 34, SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGENS TIDSKRIFT. ELFTE BANDET. 3:e häftet. INNEHÅLL: Svenska Fornminnesföreningens tionde allmänna möte i Vadstena den 19 21 augusti 1901. Med 6 fig.... 255. MONTELIUS,

Läs mer

GRAVEN OCH SKATTERNA SAMMANFATTNING

GRAVEN OCH SKATTERNA SAMMANFATTNING 1 SAMMANFATTNING Materialet framtaget av Facts & Files Historisches Forschungsinstitut Berlin, www.factsandfiles.com för TUTANKHAMUN, 2008 2 1. Upptäckten av Tutankhamuns grav Text A Konungarnas dal Konungarnas

Läs mer

GRAVEN OCH SKATTERNA

GRAVEN OCH SKATTERNA 1 ÖVNINGSUPPGIFTER FARAONER, PYRAMIDER OCH GUDARNAS VÄRLD 2 1. Farao Text A Ordet farao kommer från egyptiskan och betyder det stora huset. Titeln användes i kombination med kungens fem kungliga namn.

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Huvudtext sid 3 13 (4 22) OBS: Flera sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Huvudtext sid 3 13 (4 22) OBS: Flera sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Huvudtext sid 3 13 (4 22) OBS: Flera sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Dödliga glasögonsormen 1899 Totalt antal pdf-sidor: 13

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

LÄROBOK PLAN TRIGONOMETRI A. G. J. KURENIUS. Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG

LÄROBOK PLAN TRIGONOMETRI A. G. J. KURENIUS. Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG LÄROBOK 1 PLAN TRIGONOMETRI AF A. G. J. KURENIUS Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG FÖRORD. Det mål, som förf. vid utarbetandet af denna

Läs mer

Guideböcker till historiska platser

Guideböcker till historiska platser Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) Huvudtext sid 4-10 (4 18) Fotnoter sid 11 (19) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Våra förfäders stridsvapen

Läs mer

PROGRAMMANUS 1(9) PRODUCENT: TOVE JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: /RA10 SKAPELSEMYTER I BEGYNNELSEN

PROGRAMMANUS 1(9) PRODUCENT: TOVE JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: /RA10 SKAPELSEMYTER I BEGYNNELSEN PROGRAMMANUS PRODUCENT: JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: 102517/RA10 SKAPELSEMYTER I BEGYNNELSEN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Peter Borenstein Caroline Krook

Läs mer

Guideböcker till historiska platser

Guideböcker till historiska platser Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5-12 (5 19) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Ladogas stränder 1869 Totalt

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER MUMIER OCH GRAVEN

ÖVNINGSUPPGIFTER MUMIER OCH GRAVEN 1 ÖVNINGSUPPGIFTER MUMIER OCH GRAVEN 2 1. Mumier 1. Använd din lärobok i historia eller en uppslagsbok och ta reda på vad en mumie är. 2. Ta reda på varifrån de gamla egyptierna fick seden att mumifiera

Läs mer

Skildring av tingshög Återutgivning av text från 1821. av Johan Gustaf Liljegren & Carl Georg Brunius

Skildring av tingshög Återutgivning av text från 1821. av Johan Gustaf Liljegren & Carl Georg Brunius Skildring av tingshög Återutgivning av text från 1821 av Johan Gustaf Liljegren & Carl Georg Brunius Copyright 2016 Mikael Jägerbrand Virvelvind Förlag, Lysekil Mer info: www.e-boksforlaget.se Kapitel

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2 3) Huvudtext sid 4 10 (4 16) OBS: Flera sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2 3) Huvudtext sid 4 10 (4 16) OBS: Flera sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2 3) Huvudtext sid 4 10 (4 16) OBS: Flera sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: En graf på Björkö 1889 Totalt antal pdf-sidor:

Läs mer

Kristendom. Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det?

Kristendom. Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det? Kristendom Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det? Kristendom De Centrala tankegångarna i kristendom Kristendomens historia; hur religionen började och hur

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

Greby gravfält - Återutgivning av text från 1819. av Johan Gustaf Liljegren och Carl Georg Brunius

Greby gravfält - Återutgivning av text från 1819. av Johan Gustaf Liljegren och Carl Georg Brunius Greby gravfält - Återutgivning av text från 1819 av Johan Gustaf Liljegren och Carl Georg Brunius Copyright 2016 Mikael Jägerbrand Virvelvind Förlag, Lysekil Mer info: www.e-boksforlaget.se Kapitel 1 Förord

Läs mer

Om du rör vid berget Sinai Var och en som rör vid berget skall straffas med döden. (Andra Moseboken 19:12)

Om du rör vid berget Sinai Var och en som rör vid berget skall straffas med döden. (Andra Moseboken 19:12) 2002-01-31 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Dödsstraff i Bibeln Det finns många kristna fundamentalister idag som inte skulle tveka en sekund att hävda att de islamiska lagarna är uråldriga och barbariska. Vad skulle

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) Huvudtext sid 4-10 (4 16) OBS: Sidor med mycket färg: 1, 2, 3 & 5.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) Huvudtext sid 4-10 (4 16) OBS: Sidor med mycket färg: 1, 2, 3 & 5. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Ordlista & förord sid 3 (2-3) Huvudtext sid 4-10 (4 16) OBS: Sidor med mycket färg: 1, 2, 3 & 5. Fakta om e-boken Titel: Bakterier och sjukdomsfrön 1884 Totalt

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett

2003 års undersökning Norr om väg 695 fanns sammanlagt 13 hus, huvudsakligen fördelade på två gårdslägen. Det södra gårdsläget var beläget invid ett Sammanfattning Under 2002 och 2003 genomfördes en stor arkeologisk undersökning vid Kättsta by i Ärentuna socken, Uppsala kommun. Utgrävningen utgjorde ett av de största delprojekten inom ramen för vägbyggnadsprojektet

Läs mer

Skräcken i Dunwich funderingsfrågor, diskussion

Skräcken i Dunwich funderingsfrågor, diskussion en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Skräcken i Dunwich funderingsfrågor, diskussion Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion,

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

En legend om. Fågelprydnadernas. uppkomst. Peter Ommerbo. Utgifvet af fågelföreningen Fågelföreningen Svalan i Köpenhamn.

En legend om. Fågelprydnadernas. uppkomst. Peter Ommerbo. Utgifvet af fågelföreningen Fågelföreningen Svalan i Köpenhamn. En legend om Fågelprydnadernas uppkomst Peter Ommerbo Utgifvet af fågelföreningen Fågelföreningen Svalan i Köpenhamn. Människorna Öfver Ila den onde engång kom in i ett af sina inre gemak, satt hans mormor

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Ljuset är på G! Klockan är 7.30 och vi rullar in mot Jönköping.

Ljuset är på G! Klockan är 7.30 och vi rullar in mot Jönköping. Ljuset är på G! Klockan är 7.30 och vi rullar in mot Jönköping. Solen! Men sedan har det mest småsnöat. På jobbet har det gått i full fart idag. Kameran har inte hängt med i farten. Årsmöte med Snapphanarna

Läs mer

Orust förhistoria. Vad trodde man på?

Orust förhistoria. Vad trodde man på? Orust förhistoria Innehåll: Vad trodde man på? Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Vad trodde man på? Alla funderar vi någon gång på varför vi finns här på jorden, hur vi blev till,

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Det andliga klimatet hos den romerska familjen Genius och larernas roll i den privata kulten under tidig kejsartid

Det andliga klimatet hos den romerska familjen Genius och larernas roll i den privata kulten under tidig kejsartid Genius och larernas roll i den privata kulten under tidig kejsartid Linnéa Johansson, fil. mag. i antikens kultur och samhällsliv När kejsar Augustus kom till makten, lät han på många olika sätt reformera

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Samernas religion. Årskurs 4

Samernas religion. Årskurs 4 Samernas religion Årskurs 4 Sameland Sápmi Sameland heter på samiska Sápmi. Ingen vet exakt när samerna kom till Sápmi, men troligtvis var det mer än 5 000 år sedan. Den 6 februari är det samernas nationaldag!

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK:

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK: BJÖRNINNAN TEXT och MUSIK: Carl Jonas (Ludvig) Love Almqvist (1793-1866). Svensk författare, präst, journalist, kompositör, lärare och bonde. Under sin studietid i Uppsala kom han i kontakt med Swedenborg

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Förutom all plundring bedrev vikingarna även en del handel. Man köpte bärnsten, siden och grovt tyg. Man betalade med silvermynt.

Förutom all plundring bedrev vikingarna även en del handel. Man köpte bärnsten, siden och grovt tyg. Man betalade med silvermynt. Vikingatiden Plundring och kolonisering Ordet viking tros betyda "från viken", alltså någon som levde vid vikar och fjordar. Vikingarna kallades rövarna från Norr. De åkte runt i mer än 200 år och härjade,

Läs mer

exempelblad skulpturer Öster

exempelblad skulpturer Öster exempelblad skulpturer ster :1 Norra skenet, 1969-70 sid 162, skulpturguide umeå Belysning används ofta för att förstärka eller synliggöra skulpturer i vår gemensamma miljö. Ljuset i sig är dessutom är

Läs mer

Biskopshuset VADSTENA.

Biskopshuset VADSTENA. Biskopshuset VADSTENA. Birgittinerstaden vid Vetterns klara, men oroliga vatten är med sina många medeltidsminnen och sin gammaldags stämning en af länets mera intressanta städer, om nu också Vadstena

Läs mer

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Tunadalskyrkan 160522 2 Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Ibland när man läser böcker eller ser på filmer så möts man av olika berättelser som till en början inte verkar ha något att göra

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 1 Tunadalskyrkan 13 02 03 Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 Jesus var drygt en månad gammal, och Maria och Josef började vänja sig vid att ha en bebis i familjen. Det hade hänt så mycket omkring dem och det

Läs mer