Gabriela Pöntinen. KORINT En studie i kultkontinuitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gabriela Pöntinen. KORINT En studie i kultkontinuitet"

Transkript

1 Gabriela Pöntinen KORINT En studie i kultkontinuitet Uppsala Universitet Institutionen för Arkeologi och Antik historia C-uppsats 15hp: Vt 2008 Handledare: Birgitta Leppänen Sjöberg

2 2 Pöntinen G, Korint, en studie i kultkontinuitet. Corinth a study of cult continuation. C- level paper for the Department of Archeology and Ancient History, Uppsala University. ABSTRACT This essay deals with cult continuation in ancient Corinth. It is a study of the four major temple constructions inside the walls of the city. The cults and temples discussed are Apollo, Asclepius, Demeter and Kore and the cult of Isis. It is also the purpose of this essay to study the interaction between the early Christian church and the cult activity in Corinth. This study shows that continuation is an ongoing process and that cults change to conform to the current social and political movements. Some cults were so powerfully connected to man s innermost needs that it affected the early church. The cult of the mother of god is one example. She took women under her wings and cared for their needs. This cult was difficult for the church to brake. The total demolition of the shrines and temples shows an effort to totally remove their impact on society. But through the introduction of the Virgin Mary I argue that the cult kept on living and thriving in the Roman catholic church and Greek orthodox church. Keywords: Cult, Apollo, Asclepius, Demeter, Isis, Virgin Mary, Temple, continuation, church Gabriela Pöntinen, Department of Archeology and Ancient History, Uppsala University, Box 262, SE Uppsala, Sweden.

3 Jag vill passa på att tacka min man David för hans stöd. Min dotter Rut för att hon givit av sin tid. 3

4 4 1. INLEDNING Syfte Metod Frågeställning Avgränsning Forskningshistorik Källmaterial och arkeologi Pausanias Paulus Det arkeologiska materialet KORINT Tidig historia Återkolonisering RELIGIONSKONTINUITET Kontinuitet Myt Ritual Religion En kort presentation av berörda kulter TEMPEL Apollo Asklepios och Hygieia Afrodite Demeter och Kore, Akrokorint KRISTENDOMEN Paulus och den första församlingen Kontinuitet in i kristenheten Vad hände med templen DISKUSSION SLUTSATS REFERENSER Antika källor Moderna källor Internet källor Illustrationsförteckning BILAGA Figur.1. Korints historia i korthet...31 Figur 2. Karta över Korint och Asklepeiostemplets läge...32 Figur 3. Böner till Jungfru Maria...33 Figur 4, Isis och Maria...34 Figur 5 Demeter...35

5 5 1. INLEDNING 1.1 Syfte Syftet med uppsatsen har varit att lyfta fram en religionskontinuitet i Korint utifrån det arkeologiska materialet samt de ideologier som överförts från Hellenistisk religion till kristendomen. Jag kommer att titta närmare på definitionen av kontinuitet, myt och religion och dess funktion i det antika samhället. 1.2 Metod Metoden har varit att göra en jämförande studie av de arkeologiska och skriftliga källorna. De arkeologiska källor som jag använt mig av är utförda av The American school of classical studies at Athens. De historiska källor som jag använt mig av är främst Pausanias: A guide to Greece och Första och Andra Korintierbrevet i Nya testamentet. 1.3 Frågeställning Kan man se en kultkontinuitet i Apollo-, Asklepeion- och Afrodite-, och Demeter och Kore - templen från hellenistisk tid till romersk kolonisation? Hur påverkade de grekisk-romerska kulterna de kristna i Korint under Paulus vistelse? Finns det belägg för att till exempel Isiskulten och Demeterdyrkan påverkade den kristna kyrkan? 1.4 Avgränsning Uppsatsens avgränsning är tidsmässigt perioden ca 100 f.kr till ca. 400 e.kr. På grund av uppsatsens omfattning kommer jag endast att behandla fyra av de mest kända templen och de tillhörande kulter som fanns innanför stadens murar. De kulter som kommer att nämnas är Apollo, Asklepeion, Afrodite, Demeter, och Isis. När det gäller Isis kommer inte utgrävningar eller tempel diskuteras utan endast hennes attribut i förhållande till Jungfru Maria. 1.5 Forskningshistorik 1800-talets arkeologiska utgrävningar var ofta baserade på att hitta spektakulära fynd vilket ofta var det enda sätt man kunde finansiera en utgrävning på. Fontänhuset Periene var ett sådant spektakulärt fynd och det enda fontänhus som överlevt till våra dagar nästan intakt. Denna upptäckt säkrade framtida grävningar i Korint eftersom de fick tillräckligt med finansiärer för att fortsätta. Ansvarig för utgrävningarna på talet var Rufus B. Richardsson som efter ett par års arbete i Korint beslutade sig för att fokusera sitt arbete till

6 6 en plats öster om tempelberget där hans kollega Friedrich Lenz fann arkitektur och gångar i en privat brunn började man att gräva ut och frilägga större delen av Periene och delar av Lekaionvägen. 1 Över 100 års forskning har pågått i Korint sedan den första utgrävningen genomfördes vilket har resulterat i mängder av arkeologiskt material att utgå ifrån. Många uppsatser, avhandlingar och artiklar har skrivits i olika ämnen allt från landskapsanalyser, geologi, keramik, mynt, kronologier för byggnader och statyer samt studier i kultkontinuitet och religion. En bra översikt över dessa studier är Corinth, The centenary utgiven av The American School of Classical studies at Athens och som ger en grundläggande översikt över de olika forskningsområden som jag precis nämnt. Religionen i det romerska Korint beskrivs mycket bra i Urban Religion in Roman Corinth interdisciplinary aproaches. Denna bok baseras på ett symposium som hölls på Harvard Universitet, januari Nancy Bookidis och Charles Williams II är två av författarna som länge varit involverad i utgrävningar i Korint. Nancy Bookidis har under årens lopp utvecklat ett intresse för kultkontinuitet och har under flera fältsäsonger på 1970-talet arbetat med Demeter och Kore templet. Värd att nämnas är även Richard M Rothaus som har behandlat senantikens kult och religioner i Corinth: The first city of Greece, An urban history of Late antique cult and religion och Donald Engels som behandlat kultkontinuitet och religion i sin bok Roman Corinth från Källmaterial och arkeologi Pausanias Det är ett genomgående mönster i alla böcker och artiklar som jag läst att man nämner Pausanias och använder sig av hans bok A guide to Greece i arkeologiska undersökningar. Pausanias verk har blivit kallad guidebok eftersom det är en beskrivande berättelse om hans resor runt om i Grekland. Verket innehåller beskrivningar om människor, monument, religion, konst, historia, myter och ger en livlig bild av Korint som en romersk koloni. Genom hans hänvisningar i texten har man kunna räkna ut att han besökte Korint omkring ca 175 e.kr. Troligtvis var Pausanias född i en rik familj vid Mount Sipylus och medborgare i staden Magnezia i Mindre Asien. Han ägnade 30 år åt att skriva sina tio böcker om Grekland och mycket av det han skriver har blivit bekräftat genom arkeologiska utgrävningar. De som kritiserar Pausanias menar att han var dåligt påläst, att hans citat var andrahandskällor och 1 Landon 2003,

7 7 han bara imiterade Herodotos. Naturligtvis måste man använda största försiktighet vid användandet av skriftliga källor men vad man än kan tycka om Pausanias verk kvarstår det faktum att arkeologer genom tiderna fått sin inspiration från Pausanias vilket i sin tur har resulterat i att man kunnat lokalisera fornlämningar inte minst i Korint Paulus Paulus var en romersk medborgare från Tarsus, en jude och farisé innan han genom uppenbarelse kom att tro på Jesus som Messias vilket ledde honom till att börja predika över hela Medelhavsområdet om denne Jesus. Paulus dog någon gång under Neros regeringsår e.kr genom halshuggning. Innan detta skedde lade han grunden för flera kristna församlingar runt Medelhavet. Paulus kom till Korint omkring 50 e.kr och arbetade 18 månader som tältmakare och predikant. Resultatet av hans arbete i Korint finns bevarat i två brev nämligen Första och Andra Korintierbrevet. Att han skrivit Första Korintierbrevet är utom allt tvivel men det finns forskare som inte är säkra på att han har skrivit Andra Korintierbrevet. Detta grundar man på att brevet har ett annorlunda språk och stil än första brevet. Man har föreslagit att detta brev skulle ha varit en efterkonstruktion skrivet av en efterföljare till Paulus, men kritiken verkar mycket vag och en sådan lärjunge nämns inte i någon text. Tiden för Paulus vistelse har man räknat ut genom ett citat från Apostlagärningarna 18:2. Där träffade han en jude vid namn Akvila, född i Pontus, och hans hustru Priskilla. De hade nyligen kommit från Italien, eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus 3 Under sin vistelse i Korint jobbade Paulus tillsammans med två judar som flyttat till Korint på grund av att Kejsar Claudius utvisat judar ur Rom ca 41 e.kr. Deras namn var Akvila och Priskilla och tillsammans jobbade de som tältmakare. 4 Från början var kristendomen inte en formulerad religion utan en judisk sekt och eftersom Paulus var jude började hans arbete i synagogan i Korint. Paulus lyckades inte övertyga judarna på orten att Jesus var den väntade Messias utan blev illa behandlad och starkt ifrågasatt. När han insåg att han inte skulle kunna påverka judarna riktade han sin undervisning till de grekisk-romerska medborgarna i Korint. De nyomvända hade svårt att finna sig tillrätta och leva efter de regler och lagar som lades på 2 Habicht 1998, NT 2008 Apg. 18: O Connor 2002, 152.

8 8 dem. De var tvungna att försöka bryta med sitt gamla liv vilket ledde till fraktioner i den nya församlingen. Några av dessa problem som uppstod var hur man skulle bete sig vid offerhögtider i templen. Kunde man köpa överblivet offerkött på marknaden? Hur skulle man förhålla sig till sexuella relationer och heliga måltider? Många av ritualerna man hade som dop och heliga måltider var snarlika det man redan hade praktiserat i till exempel Demeter och Kore kulten vilket orsakade förvirring och dispyter. De nyomvända var ju trots sin omvändelse tvungna att leva kvar bland sina otroende släktingar eller besöka sina överordnanden i en värld som fortfarande tillbad de gudar som de lämnat bakom sig. 5 Detta och mycket annat diskuteras av Paulus i Första och Andra Korintierbrevet Det arkeologiska materialet Det arkeologiska materialet bör alltid behandlas med största försiktighet och med kritisk granskning. Det finns så väldigt mycket som kan påverka vårt omdöme som till exempel vad vi själva eller andra läser in i materialet. När en utgrävning har pågått under en längre tid finns risken att gamla utgrävningsrapporter aldrig blir ordentligt publicerade eller att material kan försvinna vilket försvårar helhetsbilden över en utgrävning. Korint har även utstått flera jordbävningar som har påverkat de arkeologiska lämningarna och flera byggnader har byggts om och reparerats under århundradenas gång. Under senantiken demolerades många av templen och man kan finna delar från tempel på andra byggnader. Man har även funnit bevis för att det har brutit och huggit om byggnadsstenar liksom en massiv plundring som pågått i århundraden. Det litterära materialet måste alltid studeras utifrån den sociala och politiska världsbild den är skriven i och om det går, verifiera dess autenticitet i jämförelse med andra skrifter från samma tid. Det är även viktigt att ha i beaktande att översättningsfel och egna tolkningar kan påverka den ursprungliga meningen med texten. 5 Engels 1990, NT 2008,1 Kor. kap.4-7.

9 9 2. KORINT 2.1 Tidig historia Mellan den Korintiska viken och Saroniska viken har Korint genom århundraden haft en funktion som transithandelsplats mellan östra och centrala Medelhavet. En av de faktorer som tilldrog sig uppmärksamhet var de Istmiska spelen. Denna högtid var tillägnad Poseidon och grundades på 600-talet f.kr men upphörde när Korint förstördes146 f.kr. Spelen uppfördes igen någon gång under talet e.kr. 7 Enligt myten regerade den Bakidiska familjen i Korint på 700-talet f.kr under deras ledning grundades två berömda kolonier på Korfu och Siracusa. Ca. 600 f.kr gjorde Kypselos sig själv till Tyrann och byggde upp Korint till en handelsstad under 30 år. Denna familj skall ha skrivit en episk historia om Korints tidiga begynnelse men Pausanias skriver att han är skeptisk över om familjen skulle ha skrivit den. 8 Hans son Periander övertog regeringsmakten och under honom blomstrade handeln. Korint var bland annat känt för sin koppar, keramik, arkitektur och sina skepp. På 400-talet f.kr tog Aten makten över handel och kommers i Medelhavet detta påverkade Korints ekonomi negativt. Men det var inte bara Atens övertagande av makt och handel som orsakade en nedgång i ekonomin utan även flera krig som utarmade staden. De två krigen var det Peloponesiska kriget som pågick f.kr och det Korintiska kriget som pågick f.kr. efter detta återhämtade sig aldrig Korint igen. Den slutliga dödsstöten var Korints deltagande i det Akadiska förbundet vilket resultera i att Korint totalförstördes av general Mummius 146 f.kr. Kvinnor och barn i Korint blev tillfångatagna och sålda som slavar medan alla män sägs ha dödats och staden bränts ner till grunden. 2.2 Återkolonisering Korint låg öde i hundra år innan staden återkoloniserades under ledning av Julius Ceasar 44 f.kr och fick namnet Colonia Laus Iulia Corinthiensis. Nancy Bookidis är av en annan åsikt, nämligen att Korint inte kan ha legat öde eller blivit totalförstört. Hon menar att många tempel och kultplatser fortfarande fanns kvar att beskåda, även om de var förfallna, och att människor fortsatte att tillbe sina gudar på de heliga platserna. Hon vill påpeka att hon inte tror att Korint skulle ha blivit helt jämnat med marken utan att kolonisatörerna kunde bygga vidare på existerande byggnader som t.ex. Apollo-templet, Demeter och Kore-templet och Asklepeios-templet. 9 Kolonisationen var storskalig och man hade med arkitekter som mätte 7 The Oxford Classical Dictionary, s.v. Isthmian game. 8 Pausanias, 2: Bookidis 2005,

10 10 och räknade ut var och hur tempel, byggnader samt bostadshus skulle byggas. Många av dessa restaureringar betalades av privatpersoner. Det var ingen liten grupp människor som kom till Korint man tror att det flyttade in cirka till fridmän och krigsveteraner. 10 Akrokorint är ett berg som reser sig 575 meter över havet. Runt omkring har naturliga terrasser formats på dessa terrasser byggdes Korint. Uppe på dess topp låg det berömda Afrodite-templet omgärdat av försvarsmurar och längs bergets sidor fanns flera tempel och helgedomar. Berget har tjänat som en försvarsanläggning och med sin position lagom långt från Korintiska viken och med sin höjd kan det inte ha varit en lätt uppgift att inta denna fästning. Försvarsmurarna runt Akrokorint tjänade ut sitt syfte efter Mummius erövring av Korint 146 f.kr och återuppbyggdes aldrig igen under den romerska kolonisationen. 11 En av de viktigaste aspekterna i valet av Korint som boplats är att det finns ett överflöd av färskvatten. Den största källan är som vi redan nämnt Periene, som kunde ge upp till 18 kubikmeter vatten i timmen. Förutom denna fanns det inte mindre än sexton andra källor i staden och än i dag finns ett överflöd av renaste vatten i Korint. Det var först 200 e.kr som en befolkningsökning krävde att man byggde akvedukter..12 Korint var en romersk koloni och inte en grekisk stad vilket innebär att staden byggdes upp efter romersk standard och nya kulter, som bland annat kejsarkulten infördes, nya tempel byggdes och gamla renoverades. Arkitekterna valde att behålla vissa av de gamla monumenten som den södra stoan och det arkaiska templet. Det verkade som om de även planerade den romerska staden utifrån Apollo templet, den södra stoan och fontänernas placering. Det fanns ett medvetande hos arkitekterna att ta tillvara de gamla traditionerna. Människorna som invandrade till området måste ha sett stora möjligheter till ett nytt liv där man kunde styra sitt öde och sin rikedom för sig och sin familj. (För en kort kronologi över Korint se bilaga 1, Figur 1) Walters 2005, Winter 1991, Engels 1990, Engels 1990,

11 11 3. RELIGIONSKONTINUITET 3.1 Kontinuitet Kontinuitet definieras som ett obrutet sammanhang i tiden eller rummet. 14 Donald Engels menar att kontinuiteten kan ha fortlevt genom att de överlevande bevarade tron och fortsatte dyrka gudar vid de grekiska tempelruinerna. En annan variant är att slavar som såldes utomlands fortsatte sin religiösa tradition i fångenskap för att sedan föra tillbaka traditionerna till Korint när de återvände. Det kan även ha funnits ett behov bland de nya kolonisterna att dyrka de gudar som skyddade staden som Afrodite och Poseidon eller så upprätthölls traditionen genom skriftliga källor och återskapades på plats genom dessa Myt Ordet myt kommer från det grekiska ordet mythos som bland annat betyder ord eller berättelse. Dessa berättelser pekar på människans ursprung vilket i sin tur skapar kopplingar till plats, tid och rum. Myten ger en legitimitet åt samhällsordning och gruppens identitet och allt eftersom ett behov uppstår formas myten om för att passa situationen. Bowie instämmer i det faktum att samhällen behöver myter för att kodifiera, uttrycka och förstärka sitt sociala liv. Många berättelser har traderats i generationer, men myten har en förmåga att lätt skapa nya traditioner och berättelser. 16 Myten har precis som religionen en helig berättelsegrund som styr utövandet av förekommande ritualer vilka i sin tur påverkar vårt handlande i en viss riktning Ritual Ritualer har precis som myten en funktion att hålla ihop ett samhälle till en enhet vilket ger människan gemenskap och tillhörighet. De ritualerna som var viktiga i det romerska samhället eftersom de hade en noggrann struktur som man var tvungen att följa. Under stora festivaler och högtider samlas människor för att visa sin vördnad, avge löften, få råd och dela gemenskap och måltider med varandra. Genom att dessa festivaler fördelades jämnt över året, anknutna till årstidsväxlingar och andra viktiga tider under året, blir ritualerna en återkommande påminnelse om livets ursprung och mening. 18 Den centrala riten i grekisk och romersk religion är djuroffer. Denna funktion symboliserade en förstärkning av samhället 14 NE s.v.kontinuitet Engels 1990, Esposito et.al 2006, Bowie 2006, Esposito et.al 2006, 9.

12 12 som en struktur och uttryckte i viss mån socialt värde. Offer som inte var kopplat till blod förekom också som speciellt tillagad mat, dryckoffer och honung. Reningsriter och initiationsriter var ett mycket viktigt inslag i den rituella aktiviteten eftersom det grundade sig i livets olika stadier Religion Ordet religion kommer från det latinska ordet reli gio och betyder vördnad för det heliga eller gudsdyrkan. I antiken var inte det andliga livet åtskilt eller uppdelat mellan det sekulariserade samhället och det religiösa. Religionen grundade sig i människans bävan inför det som de inte förstod eller kunde kontrollera. Ett exempel på detta är hur naturens krafter styrde deras liv och endast genom offer och ritualer kunde man blidka gudarna vrede. 20 Religion kan utifrån ett antropologiskt perspektiv delas upp i två olika kategorier, världsreligioner och ursprungliga religioner. De så kallade världsreligionerna är ofta baserade på skrifter och har ett budskap som innefattar frälsning, det vill säga en räddning utifrån eller en kommande framtida räddning. Världsreligionen har en potentiell förmåga att bli universell medan ursprungsreligionen baseras på det här jordelivet och är ofta begränsad till en etnisk grupp. 21 Kontinuitet och sammansmältningen mellan olika gudar från olika ställen av den dåtida världen är ett faktum. Många av gudarna och gudinnor som kommer att nämnas här har gemensamma attribut med andra gudar och gudinnor. Romarna var väldigt toleranta när det gällde religion. Romarna att deras gudar inte var de enda gudarna i världen utan hade en polyteistisk tro och därför fanns ingen egentlig orsak att opponera sig när främmande kulter introducerades eller att man skulle var rättrogen. Det var till och med så att den romerska staten själv införde olika gudar/gudinnor för att antingen blidka gudarna utifrån frustration över felaktiga skördar, krig och sjukdoms epidemier den så kallade, evocatio En kort presentation av berörda kulter Jag vill här kort presentera de kulter som kommer att behandlas i uppsatsen. Apollo var son till Zeus och profetians och spådomens gud, han associeras med solen och är beskyddare av musik och konst. Apollo var en av de mest betydande gudarna under Antiken. Det var till honom man vände sig när det gällde frågor om lag och ordning och för att finna råd i stadsangelägenheter. Asklepeios var Apollos son, född som människa men med Apollos 19 The Oxford Classical Dictionary s.v. Ritual. 20 Esposito et.al 2006, Bowie 2006, Laing 1918, 246.

13 13 helande förmåga. Ormar var heliga i Asklepeionkulten. Enligt sägnen kom kulten till Rom 293 f.kr genom att man släppte ut två ormar i vattnet som fick simma i land. På det ställe de kom i land grundades den första helgedomen i Rom. Än i dag är ormen som slingrar sig upp för Asklepeions stav en symbol för läkaryrket. Afrodite är en av de olympiska gudarna och kärlekens och sexualitets gudinna med en enorm kraft som ingen kunde motstå. Denna egenskap ställde till problem både för dem som lyckades motstå hennes kraft och de som följde den. I Korint var hon också den krigsgudinna till vilken man vände sig i tider av oro men var också känd som beskyddarinna över de prostituerade och ansvarig för den sociala ordningen i samhäll. Demeter var också hon en av de olympiska gudarna. Hon kallades ofta den stora modern och uppehållaren av liv och fertilitet. Hon och hennes dotter Kore, eller Persefone som hon också kallas, tillbads i samma helgedom. När Kore blev bortrövad mot sin vilja av Hades gick hennes mor i strejk vilket påverkade skörden och djuren. Zeus tvingades inse att man måste släppa Kore. Men eftersom hon hade ätit en granatäppelkärna när hon bodde i underjorden så var hon alltid tvungen att återvända till Hades fyra månader per år. Återföreningen mellan mor och dotter symboliserar återfödelsen av skörden på våren och återfödelsen efter döden. Demeterkulten var en viktig kvinnokult och en mysteriekult som endast invigda fick delta i. 23 Isiskulten är en egyptisk kult som fick stor popularitet i det romerska riket. Isis kallas mistress of the house of life och myten om henne kom med tiden att bli mycket influerat av det grekiska tänkandet. Isis make Osiris blir dödad men återuppstår och Isis blir havande med Horus. Isis har många attribut som beskyddare av kvinnan, de nyfödda barnen, barnaföderska, himmelens drottning och fertilitetsgudinna. Isis liknades även med Demeter under grekisk och romersk tid och templen stod även ofta i förhållande till varandra eller nära Demeterhelgedomarna March 2002, 106,110,139, The Oxford Classical Dictionary s.v. Isis.

14 14 4. TEMPEL 4.1 Apollo Apollotemplet är ett doriskt tempel daterat omkring f.kr det är ett stort tempel med två cellor vilket var mycket ovanligt i de grekiska templen. 25 Utgrävningarna runt templet initierades av William Dörpfeld 1886 och fortsattes av Rufus B. Richardsson och the American School of Classical studies mellan 1896 och Identifieringen av templet som ett Apollotempel har debatterats bland forskare och det har bland annat kallats det arkadiska templet, det gamla templet och till och med blivit tillägnat Atena Chalinitis. 26 Men med hjälp av Pausanias lägesbeskrivningar och en dedikation i terrakotta daterad till 500 f.kr har man kommit fram till att detta måste var ett Apollo tempel. Dedikationen har aldrig publicerats och finns endast kvar avritad i en fältnotering från 1902 av Samuel Basset. Nancy Bookidis menar att templet hade en funktion som skattkammare och att en av de två cellorna kan ha haft denna funktion. Detta baserar hon på en beskrivning av Herodotos som berättar att tyrannen Periander hamnat i osämja med sin son Lykofron. På grund av detta utfärdar Periander ett dekret att alla som överhuvudtaget visade sin välvilja emot sonen skulle vara tvungna att avlägga straffavgift till Apollo. Robinson fann vid en utgrävning 1970 offerkalendrar vid Apollo templet samt 11 dekret från grekisk tid som representerar den största koncentrationen av officiella dokument från en och samma plats i en för- romersk stad. Detta visar att det fanns ett tempelarkiv för tempeladministrationen och andra dokument vilket leder Bookidis till slutsatsen att tempelberget där Apollotemplet stod kan ha haft samma viktiga funktion i Korint som Akropolis hade för Aten. 27 Under romersk tid verkar templet ha blivit renoverat, troligen under kejsar Claudius tid e.kr och ett närliggande stenbrott ser ut att ha använts för renoveringen under första århundradet e.kr. Under utgrävningar 1904 hittade man de doriska kolonner som stöttar taket i de båda cellorna i templet vid den södra stoan. Även kapitälerna har återfunnits väster om den södra Stoan. Man har också funnit bevis för att taket lades om på Apollotemplet under den romerska kolonisationen. 28 Bookidis och Stroud menar att tillbedjan av Apollo kan befästas främst genom skriftliga källor och utifrån inskriptioner på vaser. Genom Pausanias beskrivningar av alla de statyer och helgedomar som fanns i och omkring forumet tillägnat 25 Corinth 20, 2003, Bookidis & Stroud 2004, 401, Bookidis & Stroud 2004, 401, Corinth 20, 2003, 114.

15 15 Apollo förstår man att Apollotillbedjan fortsatte under romarrikets kolonisation. Samtidigt beskriver Pausanias även en fortsatt tillbedjan vid det arkaiska Apollotemplet Asklepeion och Hygieia Denna helgedom låg vid Lekaionvägen nära yttermuren som omgärdade staden vid det gamla gymnasiet (se bilaga 1, figur 2 för placering av Asklepeiostemplet). Platsen för helgedomen har använts under väldigt lång tid och bevis för aktivitet finns redan från tredje årtusendet f.kr. Tyvärr gjorde man inte närmare undersökningar vid de tidigare lämningarna så mycket information kring dessa finns inte bevarade. Asklepeioskulten kom till Korint på mitten av 400-talet från Boiotien, Thessalien eller Peloponnesos. Före 400 f.kr finns inga bevis för att man tillbad Asklepion på platsen utan helgedomen var troligtvist tillägnad Apollo. Genom mängden av dedikationer i form av kroppsdelar i terrakotta kan man förstå att kulten var väldigt populär under 400- talet f.kr. 30 Nancy Bookidis är av övertygelsen att området överlevde och fungerade som en kultplats under de hundra år som Korint ansågs vara obebott och att helgedomen återupprättades och byggdes om tidigt under den romerska kolonisationen. Templet hade prästerskap och administratörer som arbetade med offer och dedikationer. När man kom dit fick man rena sig i ett bad för att sedan spendera natten i en sovsal där guden uppenbarade sig, helade eller gav råd om hur man skulle gå tillväga för att bli frisk. Byggnaden bredvid templet kallas Lerna och där erbjöds badning, rekreation med speciella dieter samt motion vid det gamla gymnasiet. Asklepiostemplet attraherade läkare eftersom det gav dem möjligheter att studera de sjuka som kom dit. Det finns väldigt lite litterära evidens och Pausanias nämner templet bara i förbifarten. Det verkar som helgedomen i Korint låg i skuggan av de mer berömda templen i Epudairos, Kos och Pergamon. 31 Asklepeioskulten var populär bland den fattiga befolkningen under romersk tid eftersom de votivgåvorna man funnit är av enkel karaktär. Asklepioshelgedomen reparerades och återdedikerades av Marcus Antonius Milesius vars namn man funnit inristat på en epistyl och Gaius Vibius Euelpistos var den förste präst och läkare som var verksam i helgedomen efter koloniseringen. 32 Helgedomen fortsatte att användas även efter att kristendomen blivit en etablerad religion och templet förstörts av kristna. Trots detta fortsatte människor att offra så långt fram som till 300-talet e.kr vid helgedomen men i stället för kroppsdelar finner man nu votivlampor. Asklepeions 29 Bookidis & Stroud 2004, 401, Waele 1933, Corinth 14, 1951, Bookidis 2005, 159.

16 16 helanderoll togs sedan över av Sankt Quadratus som blev martyr i mitten av 200-talet e.kr. Som kuriosa så praktiseras än i dag brännandet av konstgjorda kroppsdelar 33 på eld till jungfru Maria och Sankt Quadratus inom den grekisk ortodoxa kyrkan Afrodite Afrodite templet på Akrokorint har som kult beträffat haft en oerhörd betydelse för den hellenistiska befolkningen i Korint. Afrodite var Korints stadsgudinna och hennes bild finns avbildade på mynt, friser och statyer. Afrodite hade åtminstone tre helgedomar innanför murarna och två till utanför i Lechion och Cenchreae. 35 Akrokorint grävdes ut mellan mars och maj 1926 av bland andra Dr. John Day och John Finley. Deras utgångspunkt var att undersöka det beryktade Afroditetemplet som finns omnämnt av bland andra Pausanias och Strabo. Eftersom Akrokorint alltid har haft byggnader redan från protokorintisk tid så har det blivit många byggnadslager över varandra. Detta betyder att det inte finns så många spår kvar av det grekiska templet i dag. Det som arkeologer har funnit är stenblock som kan ha tillhört ett doriskt tempel. Utifrån det arkeologiska materialet har man kommit fram till att helgedomen var ganska enkel i sin konstruktion och skall ha haft en staty av den beväpnade Afrodite. Under utgrävningarna har man inte funnit orsaken till vad som kan ha hänt med templet. Man utgår ifrån att templet blivit sönderplockat och ersatt av en kristen kyrka någon gång mellan 400 eller 500 e.kr. 36 Korint var känt som Afrodites stad och både stad och helgedom hade ett rykte om sig att ägna sig åt tempelprostitution på Akrokorint. Det finns egentligen inte något arkeologiskt belägg för någondera. Två olika författare, Herodotos som levde på 400-talet f.kr, och Strabo född ca 46 f.kr, kommenterar ämnet. Herodotos nämner tempelprostitutionen i Mesopotamien och Strabo talar om att templet i Korint var så stort att de kunde ha tusen tempelprostituerade, vilket inte verkar stämma eftersom templet inte var särskilt storslaget. On the summit of the Acrocorinthus is a temple of Aphrodite. The images are Aphrodite armed, Helius and Eros with a bow. The spring which is behind the temple, they say was the gift of Asopus to Sisyphus Det är svårt att finna belägg för denna kulthandling i litteratur eller som en befäst liturgi i den ortodoxa kyrkan. Eftersom jag själv sett detta praktiseras utifrån ett tv program på Travel Channel är sannolikheten stor att det verkligen praktiseras på vissa orter inom den grekisk ortodoxa kyrkan. 34 Engels 1990, Engels 1990, Corinth , 4, Pausanias, 4:6-5.2.

17 17 Donald Engels väljer att tro på historier och anekdoter som skrivits om de tusen tempelprostituerade på Akrokorint. Han nämner också att prostitutionen i Korint var berömd i den vida i världen på grund av all sjötrafik som tog vägen över Istmus. 38 John Lanci menar att det inte finns några egentliga belägg för tempelprostitution och att man måste ha ett kritiskt tänkande när man använder sig av historiska källor speciellt sådana som inte är ögonvittnesskildringar. John Lanci menar att orsaken till förvirringen runt tempelprostitution beror på feltolkningar och översättningsfel. Man vet inte så mycket om var eller hur myten av Afrodite uppstod men i de tidigaste grekiska traditionerna skapades hon ur sexuellt kaos och havets krafter. Ursprungligen tillbads hon som en mäktig naturkraft som kontrollerade livet på jorden och mörkret i dödslandet. Mer och mer kom hon att definieras som kärleks- och fertilitetsgudinna i de litterära verken och hennes ursprungliga karaktär och syfte förändrades under århundradena. Det var till Afrodite som krigsgudinna de tusen kvinnorna, de så kallade tempelprostituerade, kom under det persiska kriget. När de gick upp och bad till gudinnan var det för att ge männen kraft att vinna kriget och inte för att hänge sig till prostitution. Det kan mycket väl ha varit så att ryktet om tempelprostitutionen var överdrivet skvaller från Korints motståndare. Somliga hävdar att tempelprostitutionen hade sitt ursprung i Mesopotamien men detta finns det inga egentliga bevis för. 39 Under romarriket återdedikerades Afroditetemplet på Akrokorint liksom andra platser på forumet med hjälp av statliga sponsorer. Enligt C.K. Williams II finns det belägg för detta genom dedikationer, kultstatyer och mynt man funnit som avbildar Afrodites tempel på Akrokorint Demeter och Kore, Akrokorint Demeter och Kore-helgedomen ligger i terrasser på Akrokorints norra sluttning och i området runt denna helgedom finns flera andra helgedomar. Bookidis nämner här Pausanias som den främsta källan för att identifiera dessa helgedomar. 41 The Acrocorinthus is a mountain peak above the city, assigned to Helius by Briareos when he acted as adjudicator, and handed over, the Corinthians say, by Helius to Aphrodite. As you go up this Acrocorinthus you see two precincts of Isis, one if Isis surnamed Pelagian (Marine) and the other of Egyptian Isis, and two of Serapis, one of them being of Serapis called in Canopus. After these 38 Engels 1990, Lanci 2005, Williams 2005, Bookidis 2005,

18 18 are altars to Helius, and a sanctuary of Necessity and Force, into which it is not customary to enter. Above it are a temple of the Mother of the gods and a throne; the image and the throne are made of stone. The temple of the Fates and that of Demeter and the Maid have images that are not exposed to view. Here, too, is the temple of Hera Bunaea set up by Bunus the son of Hermes. It is for this reason that the goddess is called Bunaea. 42 Templet tillägnat Demeter och Kore upptäcktes på grund av de mängder av krukskärvor och statyeter som man fann där på talet av Charles H Morgan. Nancy Bookidis arbetade under flera fältsäsonger från1965 fram till 1994 vilket resulterat i mängder av keramik, figuriner och många bankettsalar för rituella måltider. Den tidigaste ockupationslager för denna plats är från senhelladisk tid III B f.kr, platsen har således en lång tradition som helig mark. Det är först under senhelladisk tid III C f.kr som man har funnit bevis för byggnadskonstruktion i området. 43 På 500-talet f.kr kan man se en tillväxt av templet i såväl arkitektur som genom den mängd av votivgåvor man funnit i helgedomen. Genom århundradenas gång byggdes helgedomen om vid flera tillfällen men under den hellenistiska tiden verkar allt ha stått stilla. När Korint totalförstördes146 f.kr kan man se i det arkeologiska materialet att helgedomen övergavs och att det inte finns någon form av aktivitet i området på hundra år. När man sedan grundande Colonia Laus Iulia Corinthiensis 44 f.kr finns det inte heller några säkra bevis för i vilket skick Demeter och Kore-helgedomen var och inte eller hur lång tid det tog innan man tog upp tillbedjan av Demeter på platsen. Romarna började förändra och bygga till helgedomen någon gång efter kolonisationen. Man flyttade till och med en del av helgedomen högre upp på terrassen för att det skulle passa deras behov när det gäller de rituella måltiderna. En intressant tillkomst i det arkeologiska materialet när det gäller den romerska eran är de så kallade förbannelseplakaten (curse tablets, defixiones) vilka var tillägnade underjordiska gudar. DeMaris menar att detta pekar på ett större fokus på underjorden och dödsriter och på Persefone snarare än Demeter. 44 Det var kvinnor som utövade kult i templet och tillbedjan till Persefone och Demeter var en sed som fortsatte i det romerska Korint fram till ca 400 e.kr, alltså efter det att kristendomen blivit en stadsreligion. Den viktigaste festivalen i kulten var initiationsceremonier som man kallade mysteriet. Den mest kända var den Eleusiska festivalen. Denna fest till gudinnan gav människor löfte om ett bättre öde efter döden men 42 Pausanias, Corinth , 8-11, DeMaris 1995,

19 19 även framgång och överflöd i livet. i det romerska Korint var kulten mycket populär bland den mer välbärgade befolkningen vilket man kan se i de votivgåvor man funnit från den här perioden samt alla tillbyggnader och reparationen som man gjorde kontinuerligt. I september 364 e.kr kom Kejsar Valens och Valentinius I att stifta en lag som förbjöd alla mysteriereligioner vilket möttes av motstånd och klagomål av bland annat Vettius Agorius, prokonsul i Akaja. Men helgedomen förstördes. De grekisk-romerska medborgare som fortfarande ville utföra sina kulter vid templen kunde inte göra något åt denna lag. Statyer bröts sönder och mycket av helgedomens byggnadsstenar återanvändes till andra byggnader i området (för en bild av Demeter se bilaga 1 fig. 5) KRISTENDOMEN 5.1 Paulus och den första församlingen En av de källor vi har när det gäller den tidiga kyrkan i Korint är Paulus brev till Korinterna i Nya testamentet och även i Apostlagärningarna 18: Där berättas det om Paulus vistelse i Korint (se 1.7.2). Eftersom Paulus var jude började han sitt arbete att vittna om Jesus som Messias, i den lokala synagogan. När judarna inte tog emot honom slutade han sin undervisning där och tog in hos en jude vid namn Titus Justus och började predika för romersk-grekiska befolkningen i stället trots förföljelse från sitt eget folk. Paulus stannade i ett år och sex månader i Korint och under denna tid växte församlingen. 46 Det är till denna församling i Korint som Paulus sedan skriver sina brev. Breven ger en bild av den första församlingens framväxt och de problem som uppstod när de nyomvända var tvungna att konfronteras med sina gamla vanor, gudar och seder. Under den tid Paulus levde i Korint arbetade han som tältmakare och predikade på fritiden vilket resulterade i att många konverterade till den vägen som denna tidig kristna församlingen först kallades. 47 De omvända samlades där man kunde för att dela brödet och vinet (nattvarden) förmodligen i någons hem. Det är därför som vi inte kan finna belägg för den tidiga kristna kyrkans verksamhet i Korint utifrån arkeologiska lämningar. Dopet utfördes i fontäner eller vid någon brunn i de privata husens öppna gårdar men kanske även i badrum. Det är först på 200-talet e.kr som man kan finna belägg för att man använde sig av privatbyggda badhus. 45 Corinth , NT 2008, Apg.18: Engels 1990,

20 20 Orsaken att man inte hade en lokal för sina samlingar berodde främst på att det var endast stadsreligionerna som hade tillstånd att resa upp byggnader för gudsdyrkan. 48 Problem uppstod i den nya kyrkan eftersom de nyomvända fortfarande levde kvar i den tidigare religiösa och sociala omgivning de kom ifrån. Det rörde sig om diskussioner om dop, prostitution och ätandet av offerkött. Även kvinnor som var för självständiga och självgående orsakade konflikter mellan den grekisk-romerska synen och den judiska kulturen av vad en kvinna bör göra och inte göra. Kvinnan i den grekiska och romerska kulturen var van vid att kunna ha framstående tjänster som t.ex. prästinna eller vara aktiv inom mysteriereligioner. Paulus far fram ganska hårt mot kvinnorna och ger dem riktlinjer för nytt uppförande och att de ska vara tysta i församlingen. 49 Trots allt verkade kristendomen att dra till sig kvinnor som fick en helt ny ställning och beskydd i det judekristna äktenskapets moraliska regler. 50 När det gäller dopet finns det en vers i Första Korintierbrevet 15:29 som diskuteras av DeMaris: Vad uppnår annars de som döper sig för de dödas skull? Om döda inte alls uppstår, varför döper man sig för deras skull? 51 Det verkar enligt denna text som om det var en vanlig företeelse att dop förekom i Korint och DeMaris menar att denna typ av dop är kopplad till det grekisk- romerska samhällets omsorg om de döda. Människor levde i fruktan för att den döde inte skulle få möjlighet att på ett rätt och riktigt sätt få vad de behövde för sin resa in i döden genom sina levande släktingars handlingar. Kristenheten under det första århundradet tog med sig denna syn in i församlingen vilket skapade oro och problem när det gällde den judekristna undervisningen om dopet. I det grekisk-romerska tänkandet fungerade dopet som en barriär som symboliserade en övergång till något nytt, som att hjälpa en sjuk döende människa i övergången från livet till döden. Den grundläggande tanken bakom detta är förmodligen det fokus man hade på underjorden och döden i Persefonekulten Krauheimer 1965, Engels 1990, Chadwick 1993, NT, 2008, 1 Kor. 15: DeMaris 1995,

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh SANK01 Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Ulf Johansson-Dahre AVDELNINGEN FÖR SOCIALANTROPOLGI SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Gud blev människa så att människan skulle kunna bli gud.

Gud blev människa så att människan skulle kunna bli gud. ÖREBRO MISSIONSSKOLA SALT Malmö Gud blev människa så att människan skulle kunna bli gud. Kan östlig teologi berika västlig teologi inom soteriologins område, och i så fall hur? Billy Hellmark HS2552 Uppsats

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Varför stannar en kvinna hos en man som slår? Forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Varför stannar en kvinna hos en man som slår? Forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer Estetisk- filosofiska fakulteten Therése Andersson Varför stannar en kvinna hos en man som slår? Forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer Why does a woman stay with a man that beats her?

Läs mer

FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN

FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN Anta BELLS-utmaningen för att uppfylla Guds uppdrag Michael Frost Översättning till svenska: Sara Möller 1 INNEHÅLL Förord av översättaren Introduktion Att

Läs mer

SAMME FADER HAN DOCK BLIVER. En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar. Natalia Andersson

SAMME FADER HAN DOCK BLIVER. En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar. Natalia Andersson SAMME FADER HAN DOCK BLIVER En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar Natalia Andersson Umeå universitet HT10 Teologi och religionsvetenskap Kandidatuppsats i religionsvetenskap med didaktisk

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Öppet brev till församlingsledningen i Sionförsamlingen Linköping, angående Ekumeniska Kommunitetens undervisning och verksamhet i Bjärka-Säby

Öppet brev till församlingsledningen i Sionförsamlingen Linköping, angående Ekumeniska Kommunitetens undervisning och verksamhet i Bjärka-Säby Öppet brev till församlingsledningen i Sionförsamlingen 2014-03-10 Linköping, angående Ekumeniska Kommunitetens undervisning och verksamhet i Bjärka-Säby Kära äldste, vänner, syskon. Jag skriver det här

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt AA2552 Självständigt Arbete 15 HP Teologiska Högskolan, ÖREBRO Uppsats: Historisk-systematisk teologi Handledare: Mikael Hallenius Examinator: Roland Spjuth Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett

Läs mer

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) Föredrag

Läs mer

DOMENS DAL. Israel, nationerna. Harald EckErt

DOMENS DAL. Israel, nationerna. Harald EckErt Harald EckErt med bidrag från Pastor Willem Glashouwer, Philip Holmberg, Derek Prince, Pastor Rick Ridings, Dr. Wolfgang Schuler, Andrew Tucker Israel, nationerna och DOMENS DAL När Människosonen kommer

Läs mer

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014 tema: kristna i mellanöstern Nyhetsbrev från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK Innehåll 2 Kortnytt 3 Ledaren Ulla-Stina Rask 4 Intervju med Rola

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Tornet. mot. Stjärnorna

Tornet. mot. Stjärnorna Tornet mot Stjärnorna Upphovsmännen När Olle Linge inte skriver rollspel för Rävsvans eller Kaleidoskop så försöker han göra alldeles för många saker på en gång. För tillfället ligger kinesiska i fokus.

Läs mer

SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7]

SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7] SKANDAL Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7] Innehållsförteckning Inledning...3 Introduktion...4 Definition...4 Källor...5 Del I Varför

Läs mer

Vattnets väg genom ett romerskt bad. - tekniken bakom marmorn.

Vattnets väg genom ett romerskt bad. - tekniken bakom marmorn. Vattnets väg genom ett romerskt bad. - tekniken bakom marmorn. Patrik Klingborg Lunds universitet Institutionen för arkeologi och antikens historia Kurs: AKSX31 Handledare: Charlotte Wikander Ht 2007 Innehållsförteckning:

Läs mer

Jesus, en skattemotståndare

Jesus, en skattemotståndare TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM Jesus, en skattemotståndare Av Arvid Elenäs 03/06/15 Exegetisk Teologi Kandidatuppsats Kontakt: arvid.elenas@telia.com Handledare: Thomas Kazen, Professor i Exegetisk Teologi

Läs mer

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT ÄR KÄRLEKEN FRI? Individens frihet religionens makt 1 ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT Rapport från ett seminarium arrangerat av Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp (Sexuell Reproduktiv

Läs mer

Det goda lånet. En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren. Julia Knutsson

Det goda lånet. En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren. Julia Knutsson Det goda lånet En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren Julia Knutsson Master of Applied Cultural Analysis Institutionen för kulturvetenskaper TKAM02 Våren

Läs mer

Att bygga inifrån. Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram och verksamhet 1951-1968.

Att bygga inifrån. Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram och verksamhet 1951-1968. Uppsala Universitet Teologiska Institutionen Magisteruppsats i teologi Handledare professor Oloph Bexell Fjellstedstska 2008-06-04 Reviderad april 2014 Att bygga inifrån Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram

Läs mer

Möten mellan olika kulturer

Möten mellan olika kulturer Institutionen för Tematisk Utbildning och Forskning Campus Norrköping Möten mellan olika kulturer Shanis Amid Monica Hinz Pontus Pfeiffer Arsim Zekaj En antologi från Samhälls- och kulturanalys år 2005

Läs mer

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen en biblisk och hermeneutisk analys Greger Andersson Abstract How do Christians, who try to understand their lives according to the Christian narrative, cope

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

INLEDNING...2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING...2 METOD OCH MATERIAL...3 VALDA TEORIER...10 ORGANISATION...10 1. Roy Wallis klassifikationsmodell...10 2.

INLEDNING...2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING...2 METOD OCH MATERIAL...3 VALDA TEORIER...10 ORGANISATION...10 1. Roy Wallis klassifikationsmodell...10 2. INLEDNING...2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING...2 METOD OCH MATERIAL...3 VALDA TEORIER...10 ORGANISATION...10 1. Roy Wallis klassifikationsmodell...10 2. Hjärntvätt...11 3. Meningssystem...12 LEDARSKAP...13 4.

Läs mer

Varför Umeå? - En kvalitativ studie över studenters val av Umeå som studieort

Varför Umeå? - En kvalitativ studie över studenters val av Umeå som studieort UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för geografi och ekonomisk historia Examensarbete i kulturgeografi Vårterminen 2013 Handledare: Anna Hjälm Varför Umeå? - En kvalitativ studie över studenters val av Umeå

Läs mer