ETRURIEN & ROMARRIKET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETRURIEN & ROMARRIKET"

Transkript

1 ETRURIEN & ROMARRIKET Varginna, c:a 500 f.kr., brons, 85 cm, Kapitolinska Museet, Rom /pojkarnas porträttskulpturer (Romulus och Remus) tillkom först under Renässansen på 1500-talet e.kr.) KULTURHISTORISKA STENCILER - del 3-1- ETRURIEN c:a f.kr HISTORISK ÖVERSIKT

2 - 800-talet f.kr. - italiensk Järnålder. Villanova- och Ltiumkulturerna, samt en yngre gravkultur (schaktgravar) utvecklas - 21 April 775 f.kr. - enligt traditionen, dagen då Romulus och Remus grundlägger staden Rom - c:a 730 f.kr. - lokala aristokratier bildas i Etrurien f.kr. - de viktigaste samhällena i mellersta Etrurien, samt Rom blir städer. Tydlig etruskisk närvaro i Campana. Ett förbund av 12 städer i det centrala Etrurien f.kr. - det etruskiska kungadömet i Rom börjar. Tarquinius Priscus, son till korinthiern - Demaratos, regerar f.kr. - Servius Tullius regerar. Den romerska traditionen tillskriver honom tribusindelningen - c:a 550 f.kr. - etruskisk kolonnisation av Poslätten, där Villanova kulturen utvecklats sedan 800-t. f.kr. Ett förbund av 1 städer bildas f.kr. - etruskerna och kartagerna egrar över fokierna vid Alalia (Aleria), som kommer i etruskiskt herravälde f.kr. - Tarquinius Superbus regering. Jupiter templet fullbordas f.kr. - Aristodemus från Cumae, senare tyrann i staden, besegrar etruskerna f-kr. - slut på Tarquinius tyrani. Rom blir republik f.kr. - Syrakusa segrar över etruskerna vid Cumae f.kr. - belägringen av Veji f.kr. - den första romerska kolonin grundas f.kr. - Rom får kontrollen över Campana f.kr. - etrusker, galler och samniter besegras vid Sentium f.kr. - Volsinii faller och Etrurien underkuvas -2- KULTURHISTORISK ÖVERSIKT

3 Etruskisk sarkofag från Cerveteri, c: a 520 f.kr.lera, längd 201cm, Museo Nazionale di Villa Giulia, Rom Ett begrepp i kulturhistoria är det s.k. etruskiska mysteriet. Mer än i andra kulturskeenden är uttrycket mysterium så passande som just i fallet med etruskerna. Deras intåg på världscenen var lika plötsligt och mystiskt som det etruskiska folkets försvinnande. Ett mystiskt dunkel verkar sprida sig över det udda folkets öde. Var etruekerna kom ifrån, vet man inte. Enligt den grekiska historikern Herodotos, hade etruskerna invandrat från Lydien i Mindre Asien. Detta skulle förklara de tydliga orientaliska elementen i deras konst - måleri, skulptur, smyckekonst, m m., Men förutom dessa konstnärliga band till det Främre Orienten, har etruskisk kultur många drag som inte har några paraleller någon annanstans. Etruskernas språk har inga släktingar bland kända språk, däremot har deras alfabet lånats från det grekiska alfabetet, som i sin tur byggde på det finicianska alfabetet. Etruskerna skapade en lös federation av städer, som grälade ständigt sins emellan. De har aldrig bildat en stat. Den etruskiska kulturens blomstring sammanföll med den arkaiska perioden i Antika Grekland och 500-talet f.kr. var en period av en stark etruskisk makt. Etruskiska städer tävlade med grekiska och etruskisk flotta dominerade större delen av Västra Medelhavet. Etruskerna skapade ett stort handelsimperium, vars välde sträckte sig från neapel i söder till Podalens nedre del i norr. T.o.m. Rom styrdes under ett århundrade av etruskiska kungar, fram tills upprättande av den romerska republiken f.kr. Det starkaste etrukiska området var Toscana på Appeninska halvön, och de viktigaste städerna var: Cerveteri, Tarquini, Veji, Perusia och Vulci.

4 -3- Etruskisk dans vet man väldigt lite om. Vittnesbörden om dess utforming är sparsamma och oftast i form av reliefer och freskframställningar funna i de etruskiska gravarna. De typiska etruskiska danser var knuttna till dödskulten. Det var begravningsdanser av Yngling och dödsdemon. Askbehållare. Tidig 300-t. f.kr. orientaliskt ursprung Pietra fetida, längd 119,5cm. Arkeologiska museet, Florens som karaktärierades av höga hopp och kraftfulla rörelser, samt kultdanser, bl a. Marsdansen (krigsguden) och Luperdansen (eldguden). Musiken och drama vet man ingenting om och litteratur ytterst lite om. de enda bevarade texterna, bl a. gravinskriptioner från den s.k. Zagreb mumie, ett stele i Perugia, samt en steninskription från Capua, är otillräckliga vittnesbörd om litteraturen, för att man skall få en veteskapligt säker uppfattning om den etruskiska litteraturen. ARKITEKTUR, SKULPTUR & MÅLERI I.o.m. att etruskernas rikedom grundade sig på exploatering av koppar- och järnfyndigheter, var de mycket skickliga metallhantverkare. Också därför, bland de tallrikaste etruskiska föremålen som har hittats, finns bl a. bronsstatyer, silver- och guldsmycken, speglar och andra föremål i olika metaller. De flesta av dessa föremål hittades i de etruskiska gravar. Den etruskiska Brutus huvud. Etruskisk skulptur.

5 -4- Byggda i sten, efterliknade dessa gravar interiörer av vanliga bostäder. De var täckta med valv eller kupol, byggda av horisontala överskjutande ringar av stenblock.dessa gravar innehöll ett stort kulturhistoriskt skatt, bl a. målningar, reliefer, samt begravnings statyer och skulpturer. En stor mängd av lerkärl som hade mänskliga former som förebild, då kärlets lock förvandlades till den dödes huvud och kroppsmarkeringar uppträdde på kärlets kropp hittades. Även många guldsmedsarbeten med orientaliserande motiv, tillsammans med importerade arbeten från Orienten påhittades. De etruskiska sarkofager, samt statyer och skulpturer är tillverkade i lera och inte ett hårt material som sten (som hos greker och egyptier). Etruskisk dödskult var mycket framträdande i denna kultur. De döda framställdes ofta i naturlig storlek, utsträckta på sarkofaglocken. Etruskiska konstforemål präglas av mindre formell disciplin, men istället av en sällsyn direkthet och livfullhet. Gravarna var boningar för kroppen och själen (bilder av banketter, fester, danser och olika spel). Stuckreliefer förekom ofta istället för fresker i de etruskiska gravarna. Både fresker och reliefer föreställde ofta olika husredskap, vapen, husdjur, dödsdemoner, landskap och olika vardags sysslor. Askurna, s.k. ansiktsurna, c:a f.kr. terrakota, 65cm, Etruskiska museet, Chiusi Även deras tempel var byggda i ett mjukt material, förmodligen i lera och trä. Anledningen att de undvek sten i samband med deras religions utövning var själva tron och religionen. Enbart templets grund kunde göras i sten (stenpostamentet). Det etruskiska templets viktigaste utrymme var, som i grekiska tempelbyggnader - cellan. Etruskisk cella var tredelad, ty den etruskiska religionen dominerades av treenigheten, som var föregångarna till romerska Juno, Jupiter och Minerva. -5- Det etruskiska templet var fyrkantig och mycket primitivare och klumpigare än de grekiska tempelbyggnader.etruskerna var ett vidskepligt folk, vilket illustrerades och bevittnades i Chimera från Arezzo

6 många bevarade kulturföremål. De trodde t ex. på att gudarnas vilja uppenbarade sig genom olika tecken i naturen (åskväder, fåglarnas flykt, etc.). De trodde också att offerdjurens lever var platsen för det gudomliga budskapet. Levern var för etruskerna platsen för det gudomliga budskapet och människans vitigaste centrum. Naturen tycks ha spelat en stor roll i den etruskiska religionen. Den mest kända etruskiska skulpturen är en varginna, som gav Romulus och Remus - Roms grundarna - di. Denna skulptur från Veji, härstammar från etruskisk mytologi, där vargar tycks ha spelat en viktig och framträdande roll. Få arkitektoniska verk är bevarade från den etruskiska tiden (bl a. Porta d Augusto i Perusia/Perugia/ från c:a 100-t. f.kr.). Den etruskiska ingenjörskonsten, arkitekturen, samt den etruskiska stadsplaneringskonsten hade enorm betydelse för utveckling av den romerska byggnadstekniken. Bland de tydligast etruskiskt inspirerade byggnadskonstruktioner i romersk arkitektur återfanns bl a. valvbågs portkonstruktion, akvedukter, atrium (det romerska husets centralhall), försvarsmurar kring städer (fortifikationer), broar, dräneringssystem samt stadsanläggningar i rutmönster, med centrum i skärningspunkten mellan två huvudgator, som delade staden i fyra stadsdelar. Två huvudgator som korsade varandra hette: CARDO - löpte från norr till söder DECUMANUS - löpte från öster till väster Etruskiskt måleri samt deras hantverkskonst bar på tydliga orientaliska drag. -6- Etruskisk kultur förföljdes starkt av de tidiga romerska härskare, som nästintill lyckades utplåna den etruskiska kulturen. Redan 272 f.kr. härskade romarna i Etrurien, men fortfarande vid c:a 100 f.kr. och även senare kan man finna tydliga spår av etruskisk kultur. Etruskisk kultur och etruskernas mystiska öde har alltid varit, och förmodligen alltid förbli, en gåta i Västerlandets kulturhistoria.

7 Porta d Augusto, 100-talet f.kr., Perusia (Perugia) Apollo från Veji, c:a 510 f-kr., lera, 175cm, Museo Nazionale di Villa Giulia, Rom

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr.

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Antiken varade mellan 800 f.kr. 500 e.kr. Men hur såg det ut i världen innan dess? Vi tar en snabbrepetition. För 2,5 miljoner år sedan börjar jägarstenåldern i Afrika,

Läs mer

Checka också: nov 4 08:01

Checka också: nov 4 08:01 Bronsåldern på Kreta MINOISK KULTUR En högkultur redan 3000 1000 f.kr. De östliga Medelhavsstaterna upplevde en kraftig ekonomisk tillväxt då man började använda sig av metaller. På flera ställen producerades

Läs mer

Guldgubbe (400 500-tal e Kr) från Helgö i Uppland

Guldgubbe (400 500-tal e Kr) från Helgö i Uppland Guldgubbe (400 500-tal e Kr) från Helgö i Uppland Till läraren Det här skolmaterialet till Guldrummet riktar sig i första hand till elever i grundskolan. Handledningen är tänkt att användas i samband med

Läs mer

Den forna mayakulturen och dess mysterier

Den forna mayakulturen och dess mysterier Alternativa berättelser om ett forntida icke-västerländskt samhälle Text: Proferssor Arthur Demarest Mayakulturen fascinerar antropologer, arkeologer, historiker och den stora allmänheten. Det finns flera

Läs mer

ANTIKEN. Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96

ANTIKEN. Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96 ANTIKEN AnnSofie Svensson Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96 1 EPOKER 3 ANTIKEN 4 MYKENE OCH TROJA 4 ILIADEN OCH ODYSSEN 5 FILOSOFI, KÄRLEK TILL VISHET 8 BIBELN 9 KRISTENDOMEN 9

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

De två totala solförmörkelserna 3337 och 3299 f.kr. samt några till

De två totala solförmörkelserna 3337 och 3299 f.kr. samt några till De två totala solförmörkelserna 3337 och 3299 f.kr. samt några till Lars Bägerfeldt & med källuppgifter och astronomiska tolkningar av Göran Henriksson 2 De två totala solförmörkelserna 3337 och 3299 f.kr.

Läs mer

TIDEN FÖRE MYNTEN En mångtusenårig utveckling av handeln och räknandet fram till våra siffror.

TIDEN FÖRE MYNTEN En mångtusenårig utveckling av handeln och räknandet fram till våra siffror. 1 TIDEN FÖRE MYNTEN En mångtusenårig utveckling av handeln och räknandet fram till våra siffror. Tidigare vid Saab AB och Datasaab 2006 Abstract Vårt nuvarande betalsystem har utvecklats snabbt under historisk

Läs mer

När våra förfäders bygder växte fram

När våra förfäders bygder växte fram När våra förfäders bygder växte fram 2 När våra FÖRFÄDERS BYGDER växte fram Lars Bägerfeldt 3 4 Till minne av min far och farfar Tillägnad Katarina, Josefin och Johan 5 När våra förfäders bygder växte

Läs mer

EGYPTEN NU OCH DÅ Ämne: SV/SO Namn: Ellen Nilsson Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: 2009

EGYPTEN NU OCH DÅ Ämne: SV/SO Namn: Ellen Nilsson Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: 2009 EGYPTEN NU OCH DÅ Ämne: SV/SO Namn: Ellen Nilsson Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: 2009 2 INLEDNING...3 Bakgrund...3 Syfte & frågeställningar...3 Metod...3 AVHANDLING...4 Religion...4 Ekonomi och

Läs mer

Resedagbok från konstresa till Rom den 2 mars till den 9 mars 2009

Resedagbok från konstresa till Rom den 2 mars till den 9 mars 2009 Resedagbok från konstresa till Rom den 2 mars till den 9 mars 2009 Måndagen den 2 mars Resan började egentligen på söndag kväll. Vi 20 Romresenärer hoppade på vår egen buss sent på kvällen i Kil, Karlstad

Läs mer

Varför humanistiskt program med latin språk och kultur?

Varför humanistiskt program med latin språk och kultur? Trädgården i huset med Venus i musselbåten, Pompeji Varför humanistiskt program med latin språk och kultur? Humanistiskt program vänder sig till dig som vill arbeta inom yrken där kunskap om kultur, samhälle

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Romerska fort i Britannien

Romerska fort i Britannien Romerska fort i Britannien En jämförande studie av forten Hod Hill, Chester, Caerleon, Inchtuthil och Housesteads Christoffer Karström C-uppsats AKSK04 Antikens kultur och samhällsliv: Kandidatkurs Handledare:

Läs mer

Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn

Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn Arkeologi i skolan -Att jaga sammanhang i det förfl utna Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn

Läs mer

Pengarnas historia. Av Paolo Wegmüller. Ekobanken

Pengarnas historia. Av Paolo Wegmüller. Ekobanken Pengarnas historia Av Paolo Wegmüller Ekobanken 1 Bankens produktionsmedel är pengar och vi arbetar för att förstå vad pengar är och åt vilket håll de skulle kunna utvecklas. Därför återger vi en artikelserie

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Lucretia. romerskt drama. av Christian Lanciai (1998) Personerna : Lucius Tarquinius

Lucretia. romerskt drama. av Christian Lanciai (1998) Personerna : Lucius Tarquinius Lucretia romerskt drama av Christian Lanciai (1998) Personerna : Lucius Tarquinius Hans söner: Quintus Tarquinius Sextus Tarquinius Septimus Tarquinius deras moder Generalerna: Pandulfus Plexus Collatinus

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

ASSYRIERNA. frågor & svar

ASSYRIERNA. frågor & svar ASSYRIERNA frågor & svar ASSYRIERNA frågor & svar Svante Lundgren & Afram Barryakoub Assyrierna - frågor & svar Svante Lundgren & Afram Barryakoub Copyright 2010 Svante Lundgren & Afram Barryakoub Grafisk

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

ALLEGORI OCH ANDLIGHET UTIFRÅN ETT AFRIKANSKT PERSPEKTIV. Inledning

ALLEGORI OCH ANDLIGHET UTIFRÅN ETT AFRIKANSKT PERSPEKTIV. Inledning ALLEGORI OCH ANDLIGHET UTIFRÅN ETT AFRIKANSKT PERSPEKTIV Inledning Rubriken vill inte hävda att allegorin och andligheten har ett enbart afrikanskt ursprung, men fenomenen har också en afrikansk bakgrund

Läs mer

BYBESKRIVNING av stadsdelen Michigüiste, Esteli, Nicaragua

BYBESKRIVNING av stadsdelen Michigüiste, Esteli, Nicaragua BYBESKRIVNING av stadsdelen Michigüiste, Esteli, Nicaragua När man går in i kvarteret vid namn Michigüiste korsar man en bro över en förorenad flod. Man följer grusvägen, som kantas av en blandning av

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

När Sverige blev en stat

När Sverige blev en stat När Sverige blev en stat Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev en stat. Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden.

Läs mer

Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09. Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap

Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09. Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09 Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap Här följer en sammanfattning av predikan + några frågor att reflektera och samtala kring. Läs Matteus

Läs mer