Palestina, Egypten och Mellersta Östern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Palestina, Egypten och Mellersta Östern"

Transkript

1 Palestina, Egypten och Mellersta Östern Kanske kan Mellanöstern, Främre Orienten, Mindre Asien eller vad man föredrar att kalla länderna runt Medelhavets östra del vara en acceptabel geopolitisk ansats om man låter den västeuropeiska kolonialismen vara vägledande, en i det här sammanhanget inte helt missriktad ansats eftersom den bildar förutsättningen för den turism och de turistguider som det handlar om. Eduard Saids bok Orientalismen, det hitintills bästa korrelatet till de grövsta västeuropeiska missförstånden och fördomarna, får då visserligen mest betydelse som dåligt samvete utan stöd av någon djupare förståelse i den här texten. Alla försök att hjälpligt försöka förstå något av flertusenåriga strävanden och stridigheter mellan arabiska och persiska stammar, obarmhärtiga emirat och riken eller det en gång väldiga ottomanska rikets bakgrundshistoria lämnas helt enkelt därhän, för att istället enbart ge plats åt påminnelsen om de centra ur vilka den väster- och österländska kristendomen, judendomen och delvis islam vuxit fram, överlappandes, påverkande och i strid med varandra: triangeln Babylon, Alexandria och Konstantinopel med Jerusalem i mitten, vilken bildar ett slags allsmäktigt kryss eller kors i den historik om resande och transportvägar som den europeiska mellanösternturismen vilar på. Den relativa samtidigheten vad gäller dessa städers höjdpunkter och glansperioder (ekonomiskt, religiöst, kulturellt) rör sig visserligen med marginaler på tusentals år, en förenkling som också betyder att influenserna från Persien och beduinfolken i öst liksom från Aten och Venedig tonas ner, den sistnämnda länge med närmast monopol på Europas handel med öst och Aten den plats där de östliga influenserna under några århundranden samlades upp för att utkristalliseras till de former och uttryck som utgör den tydligaste samlade källan till den västerländska kulturen. Men därifrån skulle de helt enkelt hämtas och forma grunden för Occidenten, med födelseplatsen kvar på perifera Balkan och geografiskt och politiskt under lång tid mer förbundet med de landområden som skulle komma att hänföras till Asien snarare än Europa. Med genombrottet för den europeiska turismen i kolonialismens efterföljd framträdde därför mellanöstern och Levanten som en egen ganska lättläst geografisk konfiguration. På flankerna de två främmande kulturerna, trösklarna och portarna mot andra kontinenter och världar, Konstantinopel-Istanbul mot Persien och Indien samt Kairo och Egypten med vägar mot både Östafrika och efter Suezkanalens öppnande 1869 också mot Indien, Indonesien och Australien. Mellan dem den alltid aktualiserade, omtalade och beskrivna återvändsgränden med öknen och arabiska halvön dit inga européer sökte sig i ryggen: Palestina. Men fanns en sådan bild av denna del av världen överhuvudtaget hos några turister under 1800-talet? Ja, troligen hos ganska många,

2 eftersom många reseskildringar och inte minst förlagens turistguider och guideserier i hög grad ordnade sitt material efter densamma. Att Palestina och Jerusalem tidigt blev ett eget resmål behandlat i vägvisare och guider är givetvis oavsett sådana konstruktioner, som få före 1800-talet hade minsta chans att föreställa sig, inte överraskande av andra skäl heller. Landet utgjorde pilgrimsmål för tre religioner, i judarnas och de kristnas fall sedan vår tideräknings början med korstågen som en första peak. En rad vägvisare och beskrivningar med Jerusalem som slutmål har därefter sedan århundradena betjänat fluktuerande pilgrimsströmmar, judisk migrationer och en målmedveten turism, idag alltmer politiskt präglad och säkerhetsomgärdad. Den första utomeuropeiska turistvågen Ett annat spår till en förståelse för turismen till Palestina var ideologiskt och geografiskt sett avsevärt bredare och aktualiserade egentligen hela främre orienten som resmål, inte sällan sammanfattad i mellersta östern och den äldre termen Levanten. Uppfattad som en främmande exotisk arabisk och muslimsk värld under begynnande västerländsk kolonial ockupation, men med avgörande händelser och platser i kristendomens och den västerländska kulturens utveckling - t.ex. Egyptens faraoner, Aten och hellenismen, Palestina på Kristus tid, den östgotiska kristenheten i Konstantinopel, m.m. var turismen uttryck för ett breddat och mångsidigt intresse för hela regionen, i vilken Palestina bara var en del. Troligen kan de kristet orienterade intressena i Egypten, vilka banade väg för Napoleon och därefter engelsmännen som försiktiga utmanare av det ottomanska rikets lokalt och tidvis även milda kontroll över medelhavsländerna, ses som inledningen till den koloniala framstöt som med norra Egypten som exotisk huvudattraktion till slut behövdes för att göra hela denna östra del av medelhavet till den egentligen första stora utomeuropeiska turistregionen. Naturligtvis skedde det med viss hjälp av de allt fler rese- och länderbeskrivningarna, t.ex. Syria and Asia Minor i Conder`s Modern Traveller Series 1824 (J. Duncun, London) eller mer regelrätta guider, t.ex. till Konstantinopel av Reichard i 1700-talets slut eller av L. Maison på 1840-talet liksom de två samtida engelska guiderna To the East och To Levanten på Cruchleys förlag och Murrays guider till Grekland 1840 och Egypten 1847, alla med kommentarer om eller med utflykter till det mesta där emellan. Låt vara att Algeriet-Tunisien blev fransk koloni i 1840-talets slut och senare Marocco, eller att Nordamerika, där invandringen dominerade resandeströmmarna, lika tidigt hade betydelse som resmål. Den samtida turistiska magneten var ändå Egypten, med Cooks reseagentur på plats där från 1860-talet. Kryssningar med

3 ångslupar längs Nilen hade då redan inletts och turerna skulle senare förlängas så att även Sudan och en smak av det riktiga Afrika låg inom räckhåll. Särskilt efter Suezkanalens öppnande 1869 kom Egypten att utforskas och kartläggas av de flesta stora förlagen: Baedeker 1877, Hachette 1878 (tidigare del av en volym till hela Orienten), Meyer 1881, Cook, MacMillan, m.fl. Det var också framför allt de som lyckades bäst eftersom de kunde mobilisera den expertkunskap som krävdes. Cook valde t.o.m. länge att just finansiera en guide under expertnamn innan förlaget gav ut en egen, visserligen med samma expert som författare, E. A. Wallis Budge. Dessutom kom särskilt dessa förlag förr eller senare att förvandla sina beskrivna utflykter till separata guider för regionens delområden, inte minst för Palestina. Att Orient Lines, P & O:s och andra rederiers fartyg till Indien, Kina eller Australien, som med kanalens öppnande genast började släppa av växande skaror passagerare i Port Said för att ta emot dem igen nästa tur ett par veckor senare så att de hann se Alexandria, Kairo och pyramiderna, inte levde upp till samma kvalitet på sina guider var knappast överraskande. Deborah Manley har samlat kommentarer från olika resenärers besök i Egypten i The Nile, A Traveller s Anthology 1991, där inte bara mängden bidrag från uppåt 250 skribenter imponerar, utan det faktum att också många av dem tillhörde sin samtids mest berömda europeiska författare, makthavare, forskningsresande och kulturpersonligheter överhuvudtaget. Dvs den som från 1800-talets mitt hade gjort resor till en viktig del av sitt liv torde med största sannolikhet ha haft Egypten främst på sin önskelista, med Palestina mest om det hanns med och vädret passade. Så långt hade vid det här laget sekulariseringen kommit och turistens förväntan trissats upp, särskilt som Jerusalem i jämförelse med kairohotellens och fartygens bekvämligheter framstod som en skräphög. Ett annat anslag hos flera guider var ändå att försöka omfamna hela regionen. Det mest ambitiösa och första noggranna arbetet för att möjliggöra sådana erfarenheter stod franska Hachette för 1861 genom sin guide L`Itinéraire descriptif, historique et archélogique de l`orient Den var på över tusen sidor i det större 8:o formatet liksom Murrays guider och inkluderande hela regionen från Grekland-Turkiet till Egypten. Den var skriven av Émile Isambert och Adolph Joanne och med just den noggrannhet och detaljrikedom som skulle bli adelsmärket för många av Hachettes guider långt in på 1900-talet. Många som anmälde och recenserade den i olika tidningar och tidskrifter kom t.o.m. att rekommendera den före annan facklitteratur. Låt vara att det givetvis främst var européernas intresse och nyfikenhet som tillgodosågs, också i den bearbetade nyutgåvan med samma titel och Isambert som angiven

4 författare i tre band 1873, 1878 och 1883, och med ett band om huvudsakligen Palestina och Syrien, som blev det vanliga nationsparet framöver. Även Meyers ovan nämnda guide till Egypten ingick som band 1 av två med titeln Der Orient och med andra bandets fokus på Syrien, Palestina, Grekland och Turkiet Vid sidan om den separata volymen till Egypten och senare också för Palestina-Syrien skulle förlaget från 1880-talets slut till 1914/15 publicera ytterligare 10 nyutgåvor med fokus enbart på Balkan och Turkiet, med oftast Konstantinopel som själva höjdpunkten. Troligen var detta också ett försök att rycka åt sig en större domän som konkurrenten Baedeker ännu inte inmutat. Engelska Black`s (Constantinople 1881) och franska Hachette/Joanne behövde ju knappast störa tyskspråkiga Meyer, även om särskilt Hachette ägnade stor uppmärksamhet åt södra Balkan med också en egen guide till Aten och Grekland och guiden De Paris à Constantinople (1908). Baedeker med korta guider till Aten 1871 och Grekland från 1893 (på tyska och senare engelska och franska) svarade så småningom ändå på utmaningen mer entydigt med Konstantinopel und das westlische Kleinasien, men först I bakgrunden fanns ju både förlagets Österike-Ungern-guide, som sträckte sig ner till Rumänien och Serbien, och en Palestina-Syrien-guide med en omfattande del om Konstantinopel från Utöver dessa guider, till stor del riktade mot Palestinas flanker, dvs främre orientens norra och södra delar utbildades det dessutom med rederiernas hjälp efter 1800-talets mitt en båtburen medelhavsturism som inte gjorde annan skillnad än att borda alla sevärdheter där inga stridigheter förekom, och där ett stopp i Palestina med kort utflykt till Jerusalem närmast var legio. I den breda europeiska turismen till orienten hade därför Jerusalem och Palestina redan från början en säker plats, också i reseguiderna, men var som ett av flera resmål långtifrån tillräckligt omsorgsfullt behandlat i de palestinaorienterade resenärernas och -turisternas ögon. De stora förlagen såg emellertid snart potentialen i guider till Palestina, men dessa kom då att omfatta och oftast att heta Palestina och Syrien (inklusive Libanon) och handla nästan lika mycket om arabiska sevärdheter och inte sällan utmynna i innehållsrika och påkostade beskrivningar av Konstantinopel. Till det heliga landet

5 Pilgrims- och religiöst orienterade specialguider till Palestina utanför några guideserier rådde det emellertid som redan nämnts ingen brist på. Handskrivna s.k. itineraires för pilgrimer till Jerusalem och det heliga landet fanns redan från 300-talet och sedan under korstågens sekler fram till 1200-talet när arabiskt styre beslutsamt satte stopp för korstågen och snarare medförde en fortsatt judisk emigration ut över hela Europa, Nordafrika och även i nord-östlig riktning. När den ordningen under senare århundraden ersattes av det ofta inte lika hårdföra och mer löst sammanhållna ottomanska och turkiska rikets långvariga formella kontroll över hela regionen, inklusive Egypten och delar av Nordafrika, tilltog de periodvis skiftande pilgrimsströmmarna, pådrivna av också en judisk emigrationsvåg till Palestina på grund av jesuiternas repression i Spanien-Portugal. Från och särskilt 1600-talet ökade nu antalet reseskildringar och beskrivningar på europeiska språk, och vi måste givetvis också räkna med olika former av vägvisare och reseskildringar på arabiska till de muslimska pilgrimsmålen, troligen också till Jerusalem. I Europa kompletterades de förra av enstaka vägvisare och även embryonala guider eller Chateaubriands märkliga Itineraire de Paris à Jerusalem 1760, redovisningen av en ovanlig, idéburen och snarare andlig resa till det heliga landet, vilken tidigt blev en klassiker bland berättelserna om resan dit. Litteraturlistorna i olika historiska verk låter oss också förstå att det egentligen är först mot 1800-talets mitt som det börjar dyka upp mer konventionella guider till Palestina och det Det heliga landet, La Terre Sainte och Terra santa, alltså till den heliga marken/jorden för kristna och judar. Londonförlaget Cruchleys 1840-talsguider omfattar som nämnts snarare Orienten i stort, medan franska Guide Richard, Joanne och förlaget L Maison är tidiga med såväl en resebeskrivning från 1840-talet som guiden Terre Sainte från c 1850, liksom den ovan nämnda övergripande guiden från 1861, som förnyades från 1870-talet med Palestina och Syrien som den sista av tre volymer Baedekers första Palästina und Syrien kommer 1875 (på engelska året därefter och senare även på franska), Meyers 1881 (också med Egypten) och enbart Palästina und Syrien från Den första mer sammanfattande moderna palestinaguiden som det med stor respekt oftast refereras till, t.ex. i P. B. Meistermans respektabla guide från 1920-talet (se nedan), är Guide-Indicateur des sanctuaires et lieux historiques de la Terre Sainte av Le Frère Liévin de Hamme från 1870-talet. Utgiven i tre inte särskilt tjocka band (2:a 1876) är den ovanligt omsorgsfull i både vägbeskrivningar (avstånd, tid, vägarnas skick, mm) och i beskrivningarna av byggnader, monument, gravar och religionshistoriskt viktiga platser. De senares antal som sevärdheter ökade dessutom snabbt i takt med alla nya utgrävningar från 1800-talets början och gav fortlöpande naturligtvis goda motiv för nya uppdaterade guider och beskrivningar. Pilgrims- och turistströmmarna hade nu börjat ta fart på allvar med hjälp av sjöfartens och

6 järnvägarnas utveckling och med allt fler turisters mättnad vad gäller Europa ersatt av en smak för det mer exotiska, men med besöken till Jerusalem för många ändå ofta bara som korta avstickare från de efter seklets mitt påbörjade medelhavskryssningarna och Egyptenresorna, ofta administrerade av Cooks resebyrå. Från pilgrimsmål till nationalstat Den framväxande turismens Palestina kan möjligen karaktäriseras med hjälp av fyra ganska olika utvecklingsfaser och Karen Armstrongs bok Historien om Jerusalem. En stad tre religioner, på svenska 1996/1997. Den första fasen utgör förlängningen av en långvarig situation med en dominerande arabisk och semitisk befolkning och Jerusalem som den nästan enda uppsamlingsplatsen i landet för alla olika kristna och judiska grupper: katolska, protestantiska, armenska, grekisk-ortodoxa, fransiskaner, sefarder, ashkenasher (främst från Polen), ofta i hård kamp om tillgången till de heliga platserna och med sin bosättning beroende av indelningen i skilda stadsdelar för judar, kristna, muslimer uppskattades befolkningen i Palestina till 200 tusen, varav 20 tusen judar, medan fördelningen i Jerusalem var muslimer, kristna och judar (Armstrong s. 369). Trots att den osmanska befälhavaren redan 1831 hade inlett en modernisering av landet som inneburit större religionsfrihet, rättssäkerhet, bättre skolväsende, avloppssystem, m.m. var staden under långa perioder i så eländigt skick vad gällde bostäder och hälsa att det fortfarande runt 1900 förfärade och plågade de flesta besökarna. Många guider inleds annars med beskrivningar av de olika religiösa grupperna och tillhörigheterna i en vid första anblicken ovanligt kosmopolitisk miljö. Allt positivt med det sistnämnda visade sig dock mest bara vara en illusion och många menade t.o.m. att de arkeologiska utgrävningarna som inletts under talets första hälft bara ökade motsättningarna. Visserligen gjorde alla gruppernas olika högtider att gatorna fylldes med processioner av olika slag på 70 av årets dagar. Men det enda som egentligen förenade alla dessa ofta sektliknande grupperingar och församlingar var det arabiska språk som användes allmänt i staden (Les professeurs de N.-D. De France La Palestine. Guide historique et pratique 1904, sid 23-42). Många av de kristna och judiska grupperna erfor dessutom sakta men säkert en påfyllning av immigranter, och med fler förbättringar började många även bosätta sig utanför stadsmurarna, t.ex. en tysk koloni var fördelningen i staden muslimer, kristna och judar (Armstrong s. 369).

7 Den begynnande externa lokaliseringen av kristna och judar i landet kännetecknade en ny fas av accelererande invandring, framdriven av huvudsakligen två samverkande faktorer. Dels ledde den ökande nationalismen i Europa till en kraftig och mer utspridd antisemitism riktad mot judarna framför allt som etnisk grupp, med allt från köpmän, bankirer och pantlånare till bönder och arbetare i skottlinjen. En våg av pogromer i Ryssland 1881 resulterade i en emigration som mynnade ut i t.ex. upprättandet av nya små kolonier av judar i Palestina, och då på landsbygden. Följden blev därmed också hos många en förstärkning av tankarna på ett judiskt hemland (Sion), med framväxten av sionismen som en till slut stark rörelse och Theodor Herzls Der Judenstaat (1896) som dess mest kända manifest. Med den fortsatta immigrationen började också den judiska befolkningen i Palestina tro på möjligheten att verkligen skulle kunna skapa ett eget, icke-arabiskt land. Och de stöddes av uppmärksamheten i Europa och turisterna därifrån, av en allt ivrigare korstågsarkeologi (Armstrong) och av att England, som säkrat mandatstyre över Egypten 1881, ökat sin närvaro i Palestina och bland regeringsrepresentanter annonserat en positiv inställning till en separat judisk stat, bl.a. med motivet att bli kvitt spänningarna kring judefrågan i det egna hemlandet. En ny våg av östeuropeiska immigranter följde efter 1902, men då främst sekulär till naturen, med en koncentration antingen kring större jordbruk, ofta organiserade enligt kooperativa socialistiska program, eller kring utbyggnaden av äldre eller nya städer som Tel Aviv intill Jerusalems hamnstad Jaffa. Under ett svagare turkiskt styre med explicit religionsfrihet skedde dessutom en tilltagande modernisering av Jerusalem. Samtidigt som de under oklara former ständigt närvarande engelsmännen tillät araberna bibehålla numerisk majoritet i stadsstyret ökade intresset hos den judiska majoritetsbefolkningen för det judiskt-kristna arvet genom hela tiden ännu fler utgrävningar och t.ex. hebreiskans införande som ett tredje språk i den offentliga förvaltningen. Befolkningen fördelade sig ungefär enligt följande år 1900: muslimer, kristna och judar (Armstrong s. 369). N.-D de Frances ovan nämnda guide från 1904 talar om judar i Jerusalem och i Palestina som helhet. Att siffrorna skiftar mellan olika källor, särskilt från olika tider, är inte förvånande då de just i fallet Palestina i hög grad kom att bära upp de politiska argumenten. Staffan Beckmans antisionistiska bok Palestina och Israel 1969 är t.o.m. i sig själv motsägelsefull 65 tusen judar i landet 1914, 56 tusen 1918 utan angivelser av orsakerna (s. 25 resp. 30). Men siffrorna bekräftas i huvudsak av alla sentida verk och visar att den växande judiska befolkningen aldrig blev mer än en tredjedel av landets innan staten Israel bildades.

8 Nästa fas, den tredje, inleds med engelsmännens faktiska övertagande av ansvaret för Palestina som ett s.k. mandat efter den ottomanska regimens sammanbrott och tillbakadragande med 1:a världskriget. Under fortsatt judisk inflyttning från Europa, tillsammans med en armenisk flyktingström efter det utdragna folkmordet i Turkiet ( ), öppnandet av nya jordbruk, snabbare urbanisering och stadsutveckling (14 nya förstäder till Jerusalem efter 1870), mm, sker dock en radikalisering inom de dominerande folkgrupperna, där araberna blivit allt mer medvetna om vad som var på väg att ske. Engelsmännen upprätthåller samtidigt ett dubbelspel gentemot araberna, bland vilka oppositionella väpnande fraktioner upprättas (det är inte minst detta som är ett huvudtema i boken och filmen Lawrence of Arabia). Men också på den judiska sidan finns en radikal opposition mot engelsmännens jämkande med araberna, vilka inte är i majoritet i Jerusalem, och även här sker en motsvarande militarisering i smågrupper. Våldsamma sammanstötningar, pogromer och terroraktioner, från båda hållen och också mot britterna, destabiliserar läget, medan tillströmningen av immigranter ändå tilltar, särskilt efter nazisternas maktövertagande i Tyskland, och framtvingar ett tillfälligt stopp för invandringen. Krigsåren har en viss dämpade effekt, men spänningen tar sig starkare uttryck efter att förintelselägren i Tyskland upprättats. Palestinafrågan börjar inta en framskjuten plats på västvärldens gemensamma agenda. Den fjärde fasen inleds av FN:s formella godkännande av en judisk stat 1947 med Jerusalem som föreslagen neutral zon tillsammans med flera landområden, t.ex. Västbanken i öster (väster om Jordanfloden), och följs av fortsatta strider mellan arabiska och sionistiska styrkor om bl.a. gränslinjernas dragningar. En utlösande faktor blir Ben Gurions formella utropande av den israeliska staten 1948 och ett massivt inflöde av judiska flyktingar. Gamla staden, östra Jerusalem och den s.k. neutrala zonen hamnar dock efter stilleståndsavtalet 1949 formellt under Transjordaniens kontroll och majoriteten av den arabiska befolkningen tar under press från stämningarna i den nya staten sin tillflykt dit och lämnar efter sig stora mängder av hus, gårdar, odlingar, butiker, mm, bl.a ganska nya och välbyggda bostäder i västra Jerusalem, som utan ersättningar övertas av judarna och israelerna. Det för Israel framgångsrika kriget 1967 gör slutligen Jerusalem, med omfördelade gränsdragningar och Gamla staden i Israels händer, till landets huvudstad. En vänsteranalys av hela förloppet som Beckmans Palestina och Israel 1969 visar hur kampen om de heliga markavsnitten, med israelisk kontroll över den faktiska användningen utvidgad långt utöver vad som föreslogs 1947, gick hand i hand med västvärldens stöd till främst Israel, med motstånd från Sovjet

9 och stormakternas manövrerande i relation till de ofta dåligt samstämda arabiska staterna, alla vilande på en närmast feodal samhälls- och maktordning, där de egna mer långsiktiga nationella egenintressena tycks ha spelat den största rollen. Två slags reseguider Under 1800-talet och ända fram till upprättandet av staten Israel var utbudet av vägvisare, resehandböcker och turistguider med Palestina som resmål väldigt tydligt av två olika slag, låt vara att det i ena fallet bestod av alltfler ganska udda religionshistoriska specialguider av ganska perifert intresse för många turister. Det sistnämnda gällde i själva verket de flesta enskilda guiderna utanför de europeiska förlagens guideserier. Ofta var dessa initiativ av enskilda historiker och religiösa organisationer nästan enbart intresserade av att föra läsaren till de ursprungliga bibliska platserna, vilka inte sällan var ruiner, en del inbäddade, täckta och dolda av bebyggelser, i Jerusalem inte minst också av avfall och skräp från århundraden tillbaka och i även landet i övrigt av arabiska namn som försvårade identifikationen av den historiska bakgrunden. Guiderna försökte dock borra sig ner genom dessa skikt med sina berättelser och iakttagelser och bortsåg i stort sett från den arabiska verkligheten, där den inte var nödvändig för orientering och rena praktikaliteter. La Palestine. Guide historique et pratique 1904 (av Les professeurs de N.-D. De France) innehåller t.ex. många byggnads- och kyrkoplaner men inga av moskéer och i 1922 års utvidgade upplaga av samma guide (3:e) är bara en av dess 75 planritningar och kartor förbunden med en moské. Även sentida kristna kyrkor och synagogor lämnas ofta utan kommentarer. Det fanns t.o.m. guider som i sina praktiska rekommendationer gjorde allt för att undvika angivelsen av arabiska inrättningar. Kombinationen tematiskt destillat (av det heliga landets historiska platser) och reseinformation för utvalda läsargrupper gjorde dem helt enkelt till specialguider. Kanske The Holy Land in the Light of Recent... från 1895 av H. B. Waterman (ed), a handbook for Sunday schools and bible students eller Walks in and around Jerusalem. Church Missions to Jews (2:a, London 1926) tillhör den här kategorin. Men att bara se till förlagets namn, t.ex. Palestina und Südsyrien av Jesia`s Press 1921 eller Guide to the Holy Land av Franciscan Press 1946, leder troligen fel. Till skillnad från dessa guideböcker fanns givetvis också guider med ett intresse för resmålet som helhet, med intresse för Jerusalem som också en av arabvärldens tre pilgrimsplatser (vid sidan om Medina och Mekka), för den arabiska kulturen och alla dess olika uttryck i seder och arkitektur och med t.ex. inte minst basarerna i och utanför Jerusalems stadsmur, och i

10 Beirut och inte minst i Damaskus angivna som stora upplevelser. Detta gällde Baedekers, Meyers och de andra turistorienterade förlagens guider, t.ex. Cooks Palestine and Syria 1911 (första uppl. från c 1890). Trots att Cooks och Baedekers guider har lika många sidor är det hos Baedeker de mest noggranna stads- och platsbeskrivningarna finns. Cook ger snarare med sin vanliga förkärlek för detaljerade reseinstruktioner och tidsindelade resor (första dagen hit, nästa dit, osv) förslag på rutter kantade av både världsliga och religiösa sevärdheter, och detta även för färder med camping i tält, där det sägs att man t.ex. helst skall vara flexibel vad gäller vägval med tanke på omkastningarna i vädret. Med försiktighetsåtgärderna tycks det dock ändå vara si och så, till skillnad från t.ex. hos Baedeker (1912 års utgåva), som också anger hästryggen och tält som ett möjligt färdsätt och faktiskt också nämner Cook som en av tre resebyråer med erbjudande om rundturer. Men i motsats till Cooks guide rekommenderas vapen i utrustningen och ett övervägande om eskort om man avviker från huvudlederna (s. xxv-xxvi). Rövare bland främst beduinerna hade nämligen långt in på 1800-talet varit ett akut problem för resande, även längs vägen mellan Jerusalem och Jaffa, där de utgjorde en fara som ännu inte helt kunde nonchaleras. Överhuvudtaget är det i beskrivningen av de främmande kulturerna och inhemska befolkningarna som de europeiska författarnas generaliseringar och fördomar tydligast gör sig gällande, även om tendensen hos de större förlagen är att de allt oftare försöker gör de samtida inhemska befolkningarna och kulturerna någorlunda rättvisa. Hachette (Guides-Joanne) var det förlag som bäst motstod kolonisatörernas självbelåtna och nedlåtande kommentarer, trots att huvudansvaret för dess guider i hög grad nästan alltid låg på de enskilda författarna fram till 1800-talets slut (varefter det mer uttalat handlade om många bidragsgivare och en namngiven redaktör). Flera av de engelska förlagen släppte igenom de grövsta nedsättande utspelen, men också Baedeker och Meyer kom genom sin grundlighet ofta att tvingas ge råd om umgänget med lokalbefolkningarna och olika yrkesgrupper som alltför ofta och entydigt placerade dem i läsarnas och turisternas läger med trygghet och minsta möjliga besvär som riktmärke, inte överraskande förstås, men inte heller egentligen helt nödvändigt. I Baedekers Palestina-guide förekom t.ex. ett resonemang om tiggeriet, med den förnärmade guidens förklaring i orientalernas totala brist på förståelse för meningen med att resa. I de välkända guideserierna försvinner dock Palestina ganska tidigt som resmål och efter 1:a världskriget är det mest enskilda förlags guider som tillmötesgår turistströmmarnas behov fram till att staten Israel bildas, vilket säkerligen kan bero på det tidvis konfliktfyllda läget. Men att det då inte enbart handlade om snävt orienterade specialguider finns det ändå

11 exempel på, som P. B. Meistermanns fullmatade Guide de terre sainte (3:e 1935, 738 s. med massor av planer och fina kartor) och på italienska 1922 och engelska 1923 och med egna föregångare t.ex (Führer für Pilger und der Reisende). En annan flitig vägvisare i Palestina var H. C. Luke, som skrev Cooks palestinaguide med samtidigt, 1924 (2:a), ett utdrag publicerat som A Guide to Jerusalem and Judea och senare tillsammans med K. Roach publicerade Palestine and Trans-Jordan för MacMillan (3:e 1934). En annan innehållsrik guidebok som kommit i många nyutgåvor är The Palestine Guide av G. Olof Matson, vilken 1946 (5:e), trots krigets katastrofala fysiska och mentala konsekvenser överhuvudtaget, behöll ett balanserat humanistiskt anslag utan någon underliggande politisk agenda, vilket egentligen var en turistguides roll, men särskilt här antagligen svår att iklädda sig. Som många nationellt orienterade guideböcker gav också Matsons underlag nog till en guide om Jerusalem (2:a 1925). Guider till Palestina förekom på alla språk, även om de på franska var vanligast fram till 1800-talets sista decennier och utbudet av tyska guider först fick en någorlunda likvärdig tyngd som det franska och engelska på 1900-talet, t.ex. genom också D. Trietsch Palestina Handbuch 1910 (313 s.). Efter staten Israels bildande blir regionen återigen föremål för de olika europeiska guideseriernas intresse, t.ex. Les Guides Bleus i Hachettes regi eller det nybildade förlaget Nagels översättningar av desamma och senare återigen även Baedekers guider, där dock förlaget bar på en oförlåtlig skuld till hela den globala judiska menigheten som den minst av allt ville påminnas om: guiden Das Generalgouvernement till Polen 1943, i vilken flera städer och områden beskrevs som fria från judar utan ett ord om hur det gått till. Regionen närmast norröver Vad gäller guider på arabiska, turkiska eller persiska torde det givetvis också ha funnits något slags vägvisare och guider från både äldre och nyare tider, samtidigt som det från inhemska förlag och intressenter också producerades guider på europeiska språk. Så t.ex. förstod snart jordanska intressenter att efter 1948 utnyttja fördelen med att ha Gamla staden i Jerusalem och stadens tätaste ansamling heliga platser och byggnadsverk inom sina gränser, vilket, som förordet i Guide to the West Bank of Jordan 1958 uttryckte det, gjorde Jordanien till världens främsta turistland. Guiden själv svarade inte precis upp till detta, för även om den någorlunda ambitiöst inventerade det annonserade ämnet hörde den mer till den typ av lite färglösa halvtunna skrifter nog många slängde efter ett besök i landet. När det handlade om andra länder runt Palestina är det viktigt att uppmärksamma syrianen Rouhi Jamils initiativ

12 till en ny serie kallad The Green Guide series med ambitionen att för västerländska turister ge en mer rättvisande bild av regionens länder. Det första numret i serien 1941 om de syrianska städerna Palmyra, Baalbeck och Damaskus (med en kort utflykt till Beirut) följdes av en guide om Libanon 1948 och en tredje i närmast broschyrform om enbart Damaskus, vilken i stort sett bestod av material från den förstnämnda guiden och snarast blev ett bevis på svårigheterna att genomföra den utgivning som Jamil planerat från början. Nog så välfyllda av fakta präglades ändå Jamils ganska enkla beskrivningar av ett språk med alltför många adjektiv, gudsreferenser och turistiska anslag, och inte minst av en i stort sett fullständig frånvaro av referenser till grannlandet i söder och dess problematiska inverkan på sin omgivning. Regionen har också en viktig sida mot medelhavet, vars villkor utformats av den grekiska arkipelagen med såväl Aten som Konstantinopel som huvudcentra. Ur ett europeiskt turistperspektiv är det märkligt att se hur olika de två städernas roller utvecklades. Medan den förra fick tjäna som den västerländska civilisationens vagga och platsen för den verkliga arkitektur- och konsthistoriska djupdykningen (de stora guideserierna var dock inte snabbare på plats här än i Egypten och Palestina), var det den senare som erbjöd det vibrerande kosmopolitiska resmålet och startpunkten för det förväntansfulla språnget österut, både mot mindre och större Asien (om man inte som de flesta turisterna valde oceanrutter för det sistnämnda). Vi ser det tydligt i alla titlar hos guiderna, som slutar med Konstantinopel, ungefär som St Petersburg en gång under 1800-talets första hälft bildade slutpunkten i många europeiska guider för att lansera staden som den suggestiva nordliga porten österut på mångas framväxande mentala världskarta. Konstantinopel tillhörde f.öv. också en av de få städerna som guiderna tillägnade ett utvikbart panorama, t.ex. i Baedeker, Meyer och Guides-Joanne, och som snart närmast blev obligatoriskt inslag i guiderna till staden. Dess tillkomst stimulerades säkerligen av den tacksamma effekt som all moskéer och minareter i den kuperade staden erbjöd, för vissa betraktare kanske också en suggestiv erinran om hur de europeiska städerna med sina kyrktorn en gång framställdes i bild. Här, i skarven mellan Medelhavet och Svarta havet, Europa och Asien låg helt enkelt runt 1900 en av världens tio kulturella och turistiska brännpunkter, vilket naturligtvis satte sina spår i utgivningen av guider. Även här såg vi också tillkomsten av dessa eklektiskt och dåligt organiserade ihopplock av allt vad förläggare menade att turister förväntade sig att få av information vid sidan om

13 beskrivningar av resmålen själva. Om vi kan konstatera att många turistguider till en början var ett slags misch-masch, hämtande material från alla möjliga slags böcker, statistiska rapporter och turistfoldrar, men ändå så småningom fick en mer standardiserad och enhetlig form som gjorde dem till en igenkännbar genre på bokmarknaden, gavs det likväl ut mängder av guider som avvek från mönstret. Bland dessa fanns en sort som verkligen kunde kallas hybrider och som utan bearbetning av eventuella dispositionsprinciper bara packade samman allt som befanns lämpligt eller gick att få tag på vad gällde platsbeskrivningar, tidtabeller, kartor, planer över teatersalonger, diagram, fotografier, illustrationer och givetvis annonser. Ofta var det något rederi eller resebolag som låg bakom, som t.ex. ett järnvägsbolag i fallet Guide horaire general international et illustré pour le voyageur en Orient, men med större delen av materialet ändå om Konstantinopel (av Cervati & Co, 4:e utgåvan 1912 och tänkt att uppdateras varje månad!). Mer nyfikna borde då turisterna naturligtvis vara på guider av inhemska författare, även om de, som antytts ovan, oftast tvingades kämpa med knappa resurser. Ingen kan dock påstå annat än att Ernest Mamboury med guiden Istanbul Touristique 1951 (tidigare version 1925 och på engelska 1953) lyckades följa upp sin innehållsrika guide till Ankara från 1933 på bästa sätt, och då med särskilt intresse för tillväxten av städernas bebyggelser, något som nu dessutom illustrerades med hjälp av betydligt bättre kartor än de förfärliga i Ankara-guiden. Därmed fick oväntat stadsstrukturens roll för olika städers karaktär, sammanhang och atmosfär berättigad uppmärksamhet, något som annars ofta försummades i de europeiska guiderna. Cook och Baedeker tar i slutet av sina guider också läsarna helt kort till Babylon och Bagdad, den sistnämnda med lika stora inslag av kristna och judar som regionens övriga större städer (några tusen) och liksom de flesta av dem starkt påverkade av en begynnande modernisering. Men medan den senare i Palestina hade fått en mer radikal och avancerad form genom den invandrade judiska kultureliten i t.ex. Tel Aviv, och det trots en starkt religiös och etniskt präglad omgivning i stegrad konfrontation med de diskriminerade och bortdrivna araberna, kom moderniseringen under en period att leda både Beirut och Bagdad i en mer europeisk och kosmopolitisk riktning under franskt respektive engelskt inflytande. Detta är tydligt i Jamils guider, och i en inhemsk Bagdadguide från 1953 och Irak-guide från Den förra är visserligen ett typografiskt och litterärt fattigdomsbevis och mest lik en kommenterad adresskalender med listor på klubbar, trafikslag, hotell, bokhandlar, institutioner och t.ex. korta reflektioner kring klädkoder och etikett, men ändå med sin text och sina många illustrationer och annonser ett bevis nog på den pågående modernisering och

14 internationalisering som fortfarande är tydlig i den nämnda Irak-guiden från 1960-talet. Att den förenklade stadskartan i Bagdad-guiden med de viktiga gatukorsen markerade som cirkulära knutpunkter hade blivit lik en tunnelbanekarta för London var kanske ingen tillfällighet. Egypten igen Som turistland var det emellertid ändå Egypten som förblev tungviktaren i regionen. Bland många makthavare, ekonomer och historiker i Europa såväl som i den arabiska världen betraktades landet efter Suezkanalens tillkomst dessutom som det mångsidiga ekonomiska och socio-kulturella kraftcentrum som den afrikanska kontinenten behövde för att trots det koloniala beroendet frigöra delregionernas utvecklingspotential. Det engelska mandatstyret (från 1881) var dock mest intresserat av Suezkanalen för sina egna och Europas logistiska behov, med landets egna näringar fortsättningsvis helst knutna till jordbruket och turistnäringen som näringspolitiskt relativt oskyldiga branscher. Genom landets uteblivna industriella och kulturella expansion och standardhöjning, trots befolkningens snabba tillväxt och de två strategiskt belägna storstäderna Kairo och Alexandria, grusades därför förhoppningarna om landet som ett kraftverk för kontinenten, vilka i 1900-talets början istället riktades mot Sydafrika. En överraskande intressant och välskriven reflektion om denna förskjutning finns i Travel in South Africa 1921, 3:e uppl och utgiven av South African Railways and Harbours. Inom den sfär, verksamhet och bransch som präglades av turismen kunde emellertid inget land utanför Europa med undantag för USA nu tävla med Egypten. Detta var och förblev länge det utomeuropeiska resmålet par excellence. I en guide från 1910 kunde det t.ex. fortfarande heta: All who are best in society (min kursiv) recognise the unique charm of the Nile Valley. There is hardly a crowned head in Europe who has not been there (Egypt and Sudan, Egypt Promotion Ass. c 1910, sid 4). Landet hade också det mesta man kunde begära och de mest spektakulära forntida monumenten, som fick alla att häpna och fråga hur var det möjligt? Något mer exotiskt och helt annorlunda än storstädernas myller och basarer var knappast möjligt att tänka sig: språk, färger, umgängesritualer, religion allt var främmande och annorlunda. Den stora livgörande pulsådern erbjöd dessutom en resa med fina landskapsscenerier ända fram till mötet med det riktigt svarta Afrika om man tog sig förbi vattenfall och nivåskillnader. Och hela vistelsen kunde ske utan att bekvämligheten äventyrades av möjligen annat än löss och loppor, men med horder av tjänstvilliga och hotellen och fartygen fullt moderniserade under engelsk vägledning. Till och med

15 reseguiderna levde upp till favoritskapet, fyllda av introduktioner till den egyptiska mytologin, tempel- och byggnadsplaner, rekonstruktioner och vackra kartor. Är inte för övrigt de vackraste Baedekerguiderna, om vi ser till helhetsintrycket, just de till Egypten i talets början med kartor som lätt får förlagets många övriga alltför brunburriga topografiska kartor att framstå som nästan oläsliga? Det var ju dessutom nästan alltid de stora förlagens serier som innehöll de mest genomarbetade egyptenguiderna, Murray, Baedeker, Meyer, Cook, MacMillan (med sina varianter Egypt and the Sudan och Palestine and Egypt) och Hachettes Guides-Joanne (en volym av en serie på tre 1900). Runt sekelskiftet hade marknaden annars börjat översvämmas av guider till Egypten, de flesta på 100 eller högst 200 sidor mot de ovanståendes ofta sidor och med varierade och mindre sparsmakade titlar: Egypt and How to see it! (London/N.Y. för ), Egyptian Days (Boston 1912) och Fascinating Egypt (London 1910). Specialiseringen vad gällde områden och ämnen tilltog också med alltfler guider om t.ex. Kairo (bla. av Lehnert & Landrock 1925, Kemeid, H , Morrison S. A. 1939) eller om enbart arkitekturen och konsten, som Luxor, Thebes, Memphis, Sakara up to Nubia (5:e 1945), en guide nästan helt inriktad på att redovisa tempel och statyer och skriven av engelsmannen N. F. Mansfield-Meade, som slagit sig ner i Luxor. Antagligen var det många ur de generationer europeiska arkeologer och historiker som hade invaderat landet sedan 1800-talets början som också skrev guider när turismen tog fart. Samtidigt är det lätt att upptäcka det koloniala övertaget också i denna bransch och på detta område. För precis som antytts ovan ser man alla tillkortakommanden när det gäller de inhemskt producerade guiderna, också de med uppbackning från nationella organisationer och förvaltningar: dåligt papper, dåliga fotografier, ofta bara avritade förenklade kartor, och när referat från utländska guider eller enkla beskrivningar mest bara räknade upp sevärdheter och praktiska inrättningar fanns inga noggranna professionella skribenter som kunde utvidga och disponera materialet. Dessutom var språket ganska dåligt när det som så ofta nästan enbart var franska eller engelska som gällde. Resultatet var rudimentära, nästan katalogartade guider eller turistiska broschyrer, inte sällan också fulla med annonser (se referenslistan). Trots det förekom det avvikande och överraskande fantasifulla exempel bortom den magi som templen och pyramiderna bara genom att nämnas förutsattes förmedla. Ett sådant var egyptiska Royal Automobile Clubs La Péninsule du Sinai, på franska av J. Daumas (1951). Beträffande papper, kartor, illustrationer och det första intrycket framstod den visserligen som lika knastrig och sandbrun som den torra och bergiga halvön själv, men visade sig i själva verket vara en ambitiös, tålmodigt vägsökande guide in i en närmast helt försummad del av

16 turistlandet, helst besökt med bil. 700 beduintält för ett antal stammar, ett stort kloster uppe i bergen (tillägnat St Catherine och föreslagen bas för alla expeditioner och exkursioner), ett vägkors med ett par butiker samt några gruv- och oljearbetarläger med hopp om lönsamma fyndigheter tycks ha varit de enda tecknen på mänskligt liv som det med bil drygt dagsrese stora området hade att erbjuda (hastigheter över 35 km/tim varnades det för). De guider på inhemska språk som naturligtvis vid det här laget ändå fanns och som också tog den arabiske resenären och turisten på allvar var få, t.ex. Ahmed Ben el Hawaree`s Dalil Hag Wa Seyahah (Guide of Pilgrim and Tourism) 1935, men i ännu högre grad Bandirmali Zades Afrika Delili 1894 om Egypten, Sudan och Ekvatorialafrika, utgiven i Kairo och skriven på ottomanska (huvudsakligen turkiska, men med betydande inslag av arabiska och persiska). Bosse Bergman

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att Sida 1 av 5 Åk. 7 Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna känna till hur människor under jägarstenåldern försörjde sig kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången

Läs mer

Judendomens historia

Judendomens historia Judendomens historia Judendomens historia 1. Historiska händelser 2. Religiösa föreställningar 3. Religiösa seder Moses 1.Flykten från Egypten, Ökenvandringen/Invandringen till Kanaans land Abraham 1.Patriarkernas

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahams barn Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahamitiska religioner Mose grundade judendom. Jesus grundade kristendom. Muhammed grundade islam. Abraham Abraham är stamfader till de

Läs mer

Vilka är rötterna till Israel-Palestinakonflikten?

Vilka är rötterna till Israel-Palestinakonflikten? Utan en förklaring av imperialismens roll i Palestina är det omöjligt att förstå konflikten som rasat i över 50 år. Konflikten kan inte begränsas till det geografiska Palestina utan spelar en roll i hela

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Reza Eyrumlu. Modernisering och islam i Iran och Turkiet. En studie av kön, islam och modernisering under 1800-talet. Invand-Lit

Reza Eyrumlu. Modernisering och islam i Iran och Turkiet. En studie av kön, islam och modernisering under 1800-talet. Invand-Lit Reza Eyrumlu Modernisering och islam i Iran och Turkiet En studie av kön, islam och modernisering under 1800-talet Invand-Lit Bokförlaget Invand Lit Västerslänt 91, 434 35 Angered Fax & Tel: +46 31 331

Läs mer

Israel och dess fiender

Israel och dess fiender Israel och dess fiender Israel och dess fiender Copyright 2013 Holger Nilsson Ansvarig utgivare: Holger Nilsson Framställt på vulkan.se Tryckt i Riga ISBN: 978-91-637-4457-0 Israel och dess fiender Holger

Läs mer

- I vilka klimatzoner växer ovanstående råvaror? s.103 jämför med s.106!

- I vilka klimatzoner växer ovanstående råvaror? s.103 jämför med s.106! Geografi 2015 Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. Hur jordens befolkning är fördelad

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Skolan i Betlehem. Engelsklektion

Skolan i Betlehem. Engelsklektion Betlehem Här kommer en liten hälsning från Betlehem. Jag tänkte försöka ge er en liten övergripande bild av mitt liv i det heliga landet. Tiden här flyger verkligen iväg, vilket är ett bra tecken på att

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

KRIGEN. 1.Slovenien (1991) 2.Kroatien ( ) 3. Bosnien - Hercegovina( ) Övrigt: Kosovo ( ) Bombningar av Nato1995, 1999

KRIGEN. 1.Slovenien (1991) 2.Kroatien ( ) 3. Bosnien - Hercegovina( ) Övrigt: Kosovo ( ) Bombningar av Nato1995, 1999 BALKANKONFLIKTEN KRIGEN 1.Slovenien (1991) 2.Kroatien (1991-1995) 3. Bosnien - Hercegovina(1992-1995) Övrigt: Kosovo (1998-1999) Bombningar av Nato1995, 1999 DEN MODERNA HISTORIEN 1980 1989 1991-92 1995

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

MINNS DU SOMMAREN 2012?

MINNS DU SOMMAREN 2012? MINNS DU SOMMAREN 2012? Block 1 Fråga 1 Den muslimska fastemånaden Ramadan har passerat under sommaren. Hur många boende i Sverige är muslimer? 1 cirka 15 000 x cirka 150 000 2 cirka 1,5 miljoner En av

Läs mer

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika Bild: Giovanni Dall'Orto Varghona med tvillingarna Romulus och Remus. I romersk mytologi var det Romulus som grundade staden Rom. SPQR är en förkortning för "senaten och det romerska folket". Romarriket

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

OPs gamla struktur, kandidatutbildning 180 hp

OPs gamla struktur, kandidatutbildning 180 hp OPs gamla struktur, kandidatutbildning 180 hp Här kan man läsa om Orientalistikprogrammet (OP) och utbildningen i detalj. Detta kandidatprogram omfattar 180 högskolepoäng och innebär tre års heltidsstudier.

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att eleven - undersöker och förstår samhälleliga samband

Läs mer

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose.

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Judendomen Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Abraham, judarnas stamfader, vandrade ut från dagens

Läs mer

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning.

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning. 108 Koranen är den heliga boken inom islam. Den som tillhör religionen islam kallas för muslim. I Koranen kan man läsa om den muslimska tron och om de regler som muslimer ska följa. För en muslim är orden

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

i om jesus och islam Jesusgestalten 15 Islam i frälsningshistorien (av Olivier Clément) 25 Muhammed, Koranens profet? (av Mahmut Aydin) 63

i om jesus och islam Jesusgestalten 15 Islam i frälsningshistorien (av Olivier Clément) 25 Muhammed, Koranens profet? (av Mahmut Aydin) 63 Förord 7 i om jesus och islam Jesusgestalten 15 Islam i frälsningshistorien (av Olivier Clément) 25 Muhammed, Koranens profet? (av Mahmut Aydin) 63 ii kyrkan bland muslimerna Förkunna Jesus? 79 Vilken

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Sammanfattande rapport från nationella läroplansanalyser

Sammanfattande rapport från nationella läroplansanalyser Perception, Attitude, Movement Identity Needs Action (PAM-INA) - 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP WP3 Läroplansanalys Sammanfattande rapport från nationella läroplansanalyser av Stavroula Philippou

Läs mer

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter!

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter! Följ med till Spanien - solfylld, sprudlande och spektakulär Det spanska köket Läckra tapas Sprudlande cava Spektakulär natur Surrealistisk konst Genial arkitektur COSTA BRAVA Vi bjuder på flygresa och

Läs mer

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur Förslag till teman LÄRARMATERIAL Natur och Kultur BOKFÖRLAGET NATUR OCH KULTUR Kundtjänst/order: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla Tfn 08-453 85 00, Fax 08-453 85 20 Redaktion: Box 27 323,

Läs mer

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Statistik 2014 B ef o l k ningsutve ckling i Mariestad Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Utgivare: Mariestads kommun, Utvecklingsenheten Bearbetning och registrering: Camilla Pärleborn

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan RUNRIKET anhörig person som man är nära släkt med arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan avsluta göra så att något blir klart ben hård del av skelettet

Läs mer

Varje fråga ger upp till fem poäng. Det innebär att man på hela skrivningen kan få 30 poäng. För godkänt krävs minst 15.

Varje fråga ger upp till fem poäng. Det innebär att man på hela skrivningen kan få 30 poäng. För godkänt krävs minst 15. Skrivning på delkurs 1 den 24 oktober 2007 Varje fråga ger upp till fem poäng. Det innebär att man på hela skrivningen kan få 30 poäng. För godkänt krävs minst 15. 1. Vad innebär det som Said kallar orientalism?

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet Göteborgarnas relation till kyrka och religion Göteborgarnas relation till kyrka och religion Jan Strid Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet sedan 1990-talets

Läs mer

Religion. Judendomen. Kristendomen. Islam. Judendomen. Namn: Madelen Gustavsson, Norrtullskolan, Eksjö www.lektion.se

Religion. Judendomen. Kristendomen. Islam. Judendomen. Namn: Madelen Gustavsson, Norrtullskolan, Eksjö www.lektion.se Religion Judendomen Kristendomen Islam Namn: Judendomen Judendom räknas som en av de äldsta religionerna i världen. Det finns 18-20 miljoner judar i världen och ca 4,5 miljoner bor i Israel. Jude Den som

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet

1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet Inledning 1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet Efter den franska revolutionen samt Napoleons fall skulle Europa aldrig mer vara sig likt. Som ni vet bidrog Upplysningstiden under 1700-talet

Läs mer

Realismen. Lektionsplanering

Realismen. Lektionsplanering Realismen Lektionsplanering 1 Introduktion Här ser du en målning som gjordes 1881 av en konstnär som hette William Logsdail. Den föreställer London och då bodde det ca 4 miljoner människor där. Många fabriker

Läs mer

Det mangreligiösa Sverige

Det mangreligiösa Sverige Daniel Andersson & Ake Sander (red.) Det mangreligiösa Sverige - ett landskap i förändring ^Studentlitteratur Innehåll Ingång 9 Daniel Andersson och Åke Sander Några centrala frågeställningar 13 Förutsättningar

Läs mer

Israel - Palestina Konflikten

Israel - Palestina Konflikten NA15-2016-05-22 Israel - Palestina Konflikten Innehåll 1. Förenta Nationerna 3 1.1 Huvudorganen. 3 2. Mänskliga Rättigheter 4 2.1 Medborgerliga Rättigheterna... 4 2.2 Politiska Rättigheterna 4 2.3 Ekonomiska,

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Internationella minnesdagen för förintelsens offer - 27 januari 2012

Internationella minnesdagen för förintelsens offer - 27 januari 2012 Internationella minnesdagen för förintelsens offer - 27 januari 2012 Årets program består av åtta programpunkter och meningen är att innehållet också lätt kan knyta an till övningar i undervisningen. Bokningar

Läs mer

Israel-Palestina konflikten

Israel-Palestina konflikten Israel-Palestina konflikten Konflikten började år 1948. Ungefär 14 500 döda från år 1948-2009. Israel staten uppkom år 1948. Konflikten har varat i över 60 år och detta har pågått i många år tillbaks i

Läs mer

Upplysningstidens karta

Upplysningstidens karta Upplysningstidens karta (interaktiv via länken nedan läs och lär dig om händelser) http://www.worldology.com/europe/enlightenment_lg.htm Handelsmönster år 1770 http://qed.princeton.edu/getfile.php?f=european_empires_and_trade_c._1770.jp

Läs mer

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring 6 Efterkrigstidens invandring och utvandring Sammanfattning Att invandra till Sverige är en efterkrigsföreteelse. Inflyttning till Sverige har visserligen förekommit i större och mindre omfattning sedan

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 Så bra, då är vi överens! Elisabeth Elgán* Stockholms universitet Jag vill tacka Sophie Nyman och Lena Hejll från Historiska museet för att de tog sig tid att svara

Läs mer

EN LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPET UPPLAND 1

EN LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPET UPPLAND 1 1 BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR SYFTE Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk

Läs mer

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose.

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Judendomen Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Abraham, judarnas stamfader, vandrade ut från dagens

Läs mer

MEDELTIDEN. ca

MEDELTIDEN. ca MEDELTIDEN ca1050-1520 Medeltiden var en intensiv expansionsperiod, både materiellt och andligt. Under medeltiden utvecklades jordbruket i takt med att nya jordbruksmetoder och uppfinningar togs i bruk.

Läs mer

Moderniseringens kris

Moderniseringens kris Moderniseringens kris Modernisering: förändring från det traditionella och agrara till ett samhälle karakteriserat av industrialisering, urbanitet och sekulärt tänkande. Fokus på planering av samhälle

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

LUGNA GATAN SANT ELLER FALSKT?

LUGNA GATAN SANT ELLER FALSKT? LUGNA GATAN SANT ELLER FALSKT? Har Lugna Gatan hjälpt ungdomar och människor, som hamnat utanför den samhälliga ramen, att hitta tillbaka till ett liv utan kriminalitet och droger? Har Lugna Gatan hjälpt

Läs mer

Islams guldålder 750-1258. Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad

Islams guldålder 750-1258. Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad Islams guldålder 750-1258 Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad Arabernas erövringar Arabernas erövringar Syrien 636, Jerusalem 638 Mesopotamien 637 Egypten 640 644 Nordafrika

Läs mer

KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND

KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND JAN STRID tidigare SOM-undersökningar där frågor gällande Svenska kyrkan ingått har vi I mest varit intresserade av kyrkovalen. Men i samband med dessa val har

Läs mer

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind Xstory Våren 2007 Xstory För två år sedan publicerade vi en nyutgåva med de bästa erotiska novellerna ur Bengt Anderbergs serie Kärlek 1 14 en serie som uppnått kultstatus, som är närmast omöjlig att få

Läs mer

I Bibeln omnämns "gatan som kallas den raka" (på arabiska Långa gatan), se bilden ovan, i historien om Paulus omvändelse till kristendomen i

I Bibeln omnämns gatan som kallas den raka (på arabiska Långa gatan), se bilden ovan, i historien om Paulus omvändelse till kristendomen i S:t Ananias hus Ananias var missionär, martyr och beskyddare av Paulus. Han var en av de kristna i staden Damaskus, och befalldes av Kristus i en vision att söka upp Saul, som senare kallades Paulus, för

Läs mer

EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN

EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN OM SERIEN Filmserien Europas huvudstäder är en filmserie som handlar om just huvudstäderna i Europa och dess betydelse för sitt land och Europa. t med filmerna är att ge en

Läs mer

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte speciellt många kolonier jämfört med andra länder i

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

LPP 9P2 Geografi, Samhällskunskap, historia och religion Centralt innehåll

LPP 9P2 Geografi, Samhällskunskap, historia och religion Centralt innehåll LPP 9P2 Geografi, Samhällskunskap, historia och religion Centralt innehåll Individer och gemenskaper Immigration till Sverige förr och nu. Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker

Läs mer

Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan Frank Lorentzon lorentzon.info

Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan Frank Lorentzon lorentzon.info Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan 2017 Frank Lorentzon lorentzon.info 1 Om boken Enligt traditionen del 2 av ett tvådelat verk, där Lukasevangeliet är del 1. Tillsammans utgör de 27,5% av NT, mer

Läs mer

Bilden av Sverige: Israel

Bilden av Sverige: Israel Bilden av Sverige: Israel Svenska institutet arbetar l öpande med att följa och analysera bilden av Sverige i utlandet. Den här rapporten ger en bild av synen på Sverige i Israel under 2015. Sverigebilder

Läs mer

HHIMHi. iiiijsrm. OSB Sm us m^^mw^^m

HHIMHi. iiiijsrm. OSB Sm us m^^mw^^m HHIMHi iiiijsrm OSB Sm us m^^mw^^m Turisttrafiken till Finland. År 1935 besöktes vårt land av 63.747 utlänningar, vilka beräknas ha tillfört landet ca 250 milj. mk. Föregående år voro motsvarande värden

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Abraham var barnlös Får sonen Ismael med barnflickan Hagar Sara får sonen Isak, 90 år gammal -> Ismael och Hagar jagas bort men räddas av Gud.

Abraham var barnlös Får sonen Ismael med barnflickan Hagar Sara får sonen Isak, 90 år gammal -> Ismael och Hagar jagas bort men räddas av Gud. Abraham var barnlös Får sonen Ismael med barnflickan Hagar Sara får sonen Isak, 90 år gammal -> Ismael och Hagar jagas bort men räddas av Gud. Gud sade åt Abraham att offra Isak, Isak överlever Isak får

Läs mer

HOR1K ARAB, Orientalistikprogrammet Arabiska, 180 hp

HOR1K ARAB, Orientalistikprogrammet Arabiska, 180 hp HOR1K ARAB, Orientalistikprogrammet Arabiska, 180 hp HOR1K ARAB, Bachelor Programme in Oriental Studies Arab, 180 hp Anmälningskod: P5201 Planeringstal: 30 Kortfattad beskrivning Vill du förena ditt intresse

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk Riktigt gammal historia Hi B kurs. Ett litet tidsperspektiv. Jorden är ca 5000 000 000 år gammal. Människoapan är ca 50 000 000 år gammal. Ca 1% av jordens historia alltså Mänsklig aktivitet, alltså att

Läs mer

Lärarhandledning: Den stora utvandringen. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Den stora utvandringen. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Den stora utvandringen Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: T42215 Ämnen: Historia, Samhällskunskap, Religionskunskap Målgrupp: Grundskola 4-6, Grundskola 7-9, Gymnasium Speltid:

Läs mer

Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan

Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan Kyrkans första 300 år Kyrkans förföljelse slutade med kejsarens Konstantin toleransdekret. Han arrangerade Första konciliet (kyrkomötet) i

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

diasporan sionism förintelsen

diasporan sionism förintelsen Israel - Palestina diasporan sionism förintelsen FN:s delningsförslag Judisk befolkningsutveckling 3000000 2250000 1500000 Judar Araber 750000 0 1922 1931 1946 1950 1966 Israel 1948-1967 USA:s intressen

Läs mer

TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014

TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014 TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014 Lättläst sammanfattning Tid för tolerans Den här rapporten har fått namnet Tid för tolerans.

Läs mer

Värt att veta om Egypten. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om Egypten. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Egypten Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta om Egypten Huvudstad Invånarantal Språk Kairo 97 milj. Arabiska Religion Valuta Yta Sunni-Islam Egyptiskt pund 1 001 450 km² Här nedan

Läs mer

ATT VARA VÄRDFAMILJ INFORMATION

ATT VARA VÄRDFAMILJ INFORMATION ATT VARA VÄRDFAMILJ INFORMATION RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H 2010 IFYE INFORMATION TILL VÄRDFAMILJER VAD ÄR IFYE? IFYE står för International Farm Youth Exchange eller International 4H Youth Exchange och

Läs mer

Orientalistikprogrammet fr.o.m. ht-13

Orientalistikprogrammet fr.o.m. ht-13 Orientalistikprogrammet fr.o.m. ht-13 Här kan man läsa om Orientalistikprogrammet (OP) och utbildningen i detalj. Detta kandidatprogram omfattar 180 högskolepoäng och innebär tre års heltidsstudier. Du

Läs mer

Arabiens territoriella förmåga att ta emot flyktingar var i slutet på 1940-talet i vart fall inte mindre än t.ex. Finlands förmåga.

Arabiens territoriella förmåga att ta emot flyktingar var i slutet på 1940-talet i vart fall inte mindre än t.ex. Finlands förmåga. Flyktingsituationen efter det andra världskriget och dess lösning - försök till en begränsad översikt. : Lennart Eriksson, lelle@lelles.com statsvetare och sociolog Syftet med denna framställning är dels

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

Läsnyckel. Ibra Kadabra. Leif Jacobsen. Innan du läser. Medan du läser

Läsnyckel. Ibra Kadabra. Leif Jacobsen. Innan du läser. Medan du läser Läsnyckel Ibra Kadabra Leif Jacobsen Innan du läser Den här boken ingår i en serie som heter BMX Gripen men den kan också läsas fristående. Har du inte läst de andra delarna så kan du slå upp början på

Läs mer

Sverige bör ställa motkrav på bistånd till den palestinska myndigheten

Sverige bör ställa motkrav på bistånd till den palestinska myndigheten Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:1314 av Mikael Oscarsson (KD) Sverige bör ställa motkrav på bistånd till den palestinska myndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer