APOSTLARNA BERÄTTAR BIBELKUPPEN 2011 LÄRARHANDLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "APOSTLARNA BERÄTTAR BIBELKUPPEN 2011 LÄRARHANDLEDNING"

Transkript

1 APOSTLARNA BERÄTTAR BIBELKUPPEN 2011 LÄRARHANDLEDNING

2 Apostlarna berättar är en omarbetad version av Paulus berättar, lärarhandledningen för Bibelkuppen Också en del allmänt material från Profeterna berättar (BK 2009) ingår. Arbetsgrupp BK 2005 Materialarbetsgrupp BK 2011 Redaktör och layout Pärmbild Illustrationer Språk- och faktagranskning Irina Andersson Catarina Bärlund-Palm Tomas Ray Jeanette Ribacka-Berg Inger Sjöberg Ann-Sofi Storbacka Catarina Mikkonen Anna Karin Jern Helena Sandberg Helena Sandberg Toni Brantberg Mirjam Stenlund, Gun Ahlberg-Backheden, Sonja Dolke, Helena Sandberg m.fl. Kristina och Stig-Olof Fernström Tryck Kyrkostyrelsens dupliceringsanstalt Publicerad av Kyrkans central för det svenska arbetet, Helsingfors 2010 ISBN (hft.) ISBN (PDF)

3 Innehåll sidan Förord... 2 Instruktioner till den kreativa uppgiften... 3 Helig: spår av, rätt till och nära det heliga... 4 De olika tävlingsskedena och textinnehåll... 5 Bibeln... 6 fakta och förklaringar om Bibelns tillkomst, böcker och indelning olika bibelöversättningar och hur man hittar i Bibeln tips på uppgifter i anslutning till Bibeln kopieringsunderlag Integrering med andra ämnen Tidslinjer Kartor Kyrkan blir till fakta och förklaringar tips på frågor att samtala kring och uppgifter Missionsarbete idag Paulus: farisén och förföljaren som blev kristen fakta och förklaringar tips på frågor att samtala kring och uppgifter Judar, hedningar och kristna fakta och förklaringar tips på frågor att samtala kring och uppgifter Missionären Paulus Allmänna tips på arbetsmetoder Paulus första missionsresa fakta och förklaringar tips på frågor att samtala kring och uppgifter Paulus andra missionsresa fakta och förklaringar tips på frågor att samtala kring och uppgifter Stefanos fakta och förklaringar tips på frågor att samtala kring Filippos och den etiopiske hovmannen fakta och förklaringar tips på frågor att samtala kring Ur första Korinthierbrevet fakta och förklaringar tips på frågor att samtala kring och uppgifter Facit Apostlarna berättar, Bibelkuppen 2011

4 Förord Apostlarna berättar är en materialbank utarbetad med tanke på Bibelkuppen 2011, en bibeltävling för åk 5 6. Temat är kristendomens uppkomst, urkyrkan, församlingen och det tidiga missionsarbetet med fokus på Petrus och Paulus så som det berättas i Apostlagärningarna i Nya testamentet i Bibeln. Materialet är digert och det kan användas flera gånger och även i andra sammanhang. Allt material får fritt kopieras för undervisningen. Det ovanstående är centralt innehåll i åk 5 och 6 i många av de lokala läroplanerna. I de nationella målen för undervisningen i religion framhålls också helighetsdimensionen i religionen. Genom berättelserna i Bibelkuppen 2011 får eleverna också upptäcka spår av och möten med det heliga. Läs mer om detta på s. 4. Materialet ger bakgrundskunskap till de bibeltexter som utgör grunden för tävlingen. Observera att frågorna i tävlingen ställs enbart utgående från de angivna bibeltexterna. För att rättandet av svaren ska gå snabbt och lätt i tävlingssituationen kan vi inte ställa frågor som kräver långa och analyserande svar, men det är naturligtvis bra om ni hinner med samtalen i klassen. Eftersom tävlingens tema omfattar en så stor del av läroplanen kan det hända att ni själva vill göra egna prov på kortare avsnitt under året. Allt material för Bibelkuppen 2011 är utarbetat så att eleverna kan läsa ur antingen Bibel 2000 eller Folkbibeln. Som komplement kan man använda olika barnbiblar. Det är inte meningen att man ska gå igenom allt material, utan läraren får fritt välja mellan idéerna enligt eget intresse och hur mycket tid ni vill använda för Bibelkuppen. I denna lärarhandledning finns också förslag på hur temat kan integreras med andra ämnen, t.ex. modersmål, historia, geografi, bildkonst och musik. Parallellt med den teoretiska genomgången av stoffet jobbar klassen kreativt med temat genom drama, rollspel, bildkonst, musik eller skrivuppgifter enligt de metoder och i den omfattning läraren och eleverna önskar. Arbetsprocessen dokumenteras och resultatet skickas in (helst i elektronisk form) i samband med resultaten från skede 1. Därmed kan Bibelkuppen också integreras i undervisningen i datakunskap. Se mer information om detta på s. 3. Nytt för i år är att den kreativa uppgiften är obligatorisk. Den skickas in tillsammans med resultaten från skede 1. Annat som avviker från förra tävlingen (Bibelkuppen 2009) är att laget som går vidare består av fyra elever (inte fem) och att alla klassers lag får delta i en semifinal. Information om Bibelkuppen och hur den framskrider finns på adressen Här finns också lärarhandledningar från tidigare års bibelkupper samt en mängd annat material. Mer information får ni också av undertecknad, , Ta gärna kontakt med er lokala församling (i första hand barn- och ungdomsarbetsledarna och/eller den skolansvariga) angående samarbete kring Bibelkuppen och arbetet med den. Ett stort tack riktas till alla som har gett värdefulla idéer och kommentarer till planeringen av Bibelkuppen och tillhörande material. Ett speciellt tack till Anna Karin Jern, Catarina Mikkonen och Jeanette Ribacka- Berg. Tack också till Kristina Fernström för alla rättelser och synpunkter på den språkliga utformningen. Ett stort tack riktas också till Svenska kulturfonden som har gett bidrag till Bibelkuppen 2011 och till SLEF- Media för tillståndet att gratis använda av deras material. Helsingfors augusti 2010 Helena Sandberg Projektledare Apostlarna berättar, Bibelkuppen

5 Den kreativa uppgiften Det kreativa bidraget är i år obligatoriskt för alla deltagande klasser. Det skickas in tillsammans med resultaten från provskede 1. Ni har stor frihet att utföra den kreativa uppgiften enligt den metod ni själva önskar och den poängsätts inte. Parallellt med den teoretiska genomgången av stoffet jobbar klassen med temat genom t.ex. drama, rollspel, bildkonst, musik eller skrivuppgifter, enligt de metoder och i den omfattning läraren och eleverna önskar. Förslag på arbetsuppgifter finns i lärarhandledningen, men även andra ideer kan användas. Uppgifterna beskrivs i anslutning till ett visst textavsnitt, men går naturligtvis bra att kombinera också med andra avsnitt. Alla skolor har inte tillgång till likadan utrustning och alla lärare har inte samma specialintressen eller kunskaper så ta dessa förslag för vad de är: alltså just förslag. Man kan göra det hur tekniskt invecklat som helst, men man kan också låta fantasin flöda och satsa mera på innehållet än på layout. Man klarar sig utmärkt med papper, kritor och sax men man kan också använda sig av datorer och digitalkameror. Arbetsprocessen dokumenteras och resultatet skickas helst in elektroniskt (fotografier, bildserier, ljudinspelning, film, PowerPoint etc.). På detta sätt kan Bibelkuppen integreras i undervisningen i datakunskap och mediefostran. Det är också möjligt att skicka in dokumentationen av de kreativa uppgifterna per post, dock så att man inte skickar in några skrymmande och ömtåliga paket utan t.ex. fotografier ifall man gjort en tredimensionell uppgift. 3 Apostlarna berättar, Bibelkuppen 2011

6 Ordet helig kan definieras på många olika sätt: avskild, okränkbar, fridlyst, som står i nära förbindelse med det gudomliga, ett mysterium, något fängslande, något som är större än våra sinnen kan uppfatta eller våra ord kan beskriva. I alla religioner finns det något som är heligt. I grunderna för läroplanerna står det att eleverna ska förstå vilken betydelse religionen och dess helighetsdimension har i människans och samhällets liv. Det är viktigt att eleverna får en uppfattning om vad helighet innebär och inser vikten av att visa respekt för det heliga, både i den egna religionen och i andras. Det samma gäller de heliga skrifterna, som i kristendomen utgörs av Bibeln. Inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har man åren valt att fokusera på temat HELIG. Utgångspunkterna är tre: spår av det heliga, rätt till det heliga och nära det heliga. I Bibelkuppen 2011 behandlas den första tiden efter Jesu himmelsfärd, när den kristna kyrkan grundas och budskapet sprids ut. Också i de här berättelserna kan man urskilja de olika infallsvinklarna. Spår av det heliga finns runt omkring oss. När Paulus predikar i Lystra säger han: Se på all den vackra naturen runtomkring er! Det måste ju finnas en upphovsman till allt detta. I Athen hänvisar han till altaret med inskriften åt en okänd gud. Rätt till det heliga innebär helt enkelt att alla har rätt till Gud. Det här visar först och främst Jesus genom sin missionsbefallning. På pingstdagen kan alla de närvarande höra evangeliet predikas på sitt eget språk. Petrus ser i en syn en duk komma ner från himlen innehållande både rena och orena djur. Han uppmanas äta av alla och förstår senare att meningen var att de inte skulle predika om Jesus enbart för judar, utan för alla. Också hedningarna har rätt att lära känna Jesus. Nära det heliga innebär ett mer konkret möte, en personlig upplevelse av och gemenskap med det heliga. De troende i Jerusalem var alltid tillsammans, de bad och sjöng tillsammans, åt tillsammans och påminde varandra om vad Jesus hade sagt. Paulus omvändelse är ett typexempel på ett extraordinärt möte med det Heliga. I lärarhandledningen har de olika infallsvinklarna till helighet markerats med olika symboler (se nedan) för att ni om ni finner det lämpligt ska kunna tillföra denna dimension till berättelserna. Apostlarna berättar, Bibelkuppen

7 De olika tävlingsskedena SKEDE 1 ons Alla elever i klassen deltar individuellt. De fyra eleverna med det bästa resultatet i varje klass bildar det lag som går vidare till skede 2. SKEDE 2 tors I semifinalerna deltar alla klasser med ett fyrapersonerslag. Regionindelningen för semifinalerna slås fast efter att anmälningstiden har gått ut. SKEDE 3 fre Det vinnande laget i varje region deltar i finalen. Hela klassen får komma med och heja på sitt lag. Texterna som utgör basen för tävlingsfrågorna SKEDE 1: individuellt i klassen ( ) Kyrkan blir till Matt 28:16 20 Apg 1:1 14 Apg 2:1 14 Apg 2:36 47 Jesus sänder ut sina lärjungar, dop- och missionsbefallningen Löftet om och väntan på den heliga Anden, Jesu himmelsfärd Pingsten, den heliga Anden utgjuts, Petrus predikan Omvändelse och dop, 3000 nya lärjungar, de troendes gemenskap Paulus: farisén och förföljaren som blev kristen Apg 22:1 5, Paulus bakgrund, romersk medborgare Apg 9:1 30 Saulus omvändelse, Saulus predikar om Jesus, lärjungarna är skeptiska Judar, hedningar och kristna Apg 10:1 35 Kornelius syn, Petrus syn, Gud gör inte skillnad på folk Apg 11:19 26 Evangelium till hednavärlden Apg 15:1 12 Mötet i Jerusalem, hedningarna och omskärelse samt Mose lag Missionären Paulus (från Paulus första och andra missionsresa) Apg 14:8 20 I Lystra Apg 16:6 40 Till Makedonien, i Filippi Apg 17:1 34 I Thessalonike, Beroia och Athen SKEDE 2: semifinal ( ) Frågorna och uppgifterna i semifinalen baserar sig på samma texter som i skede 1, men frågorna kan vara litet svårare. SKEDE 3: final ( ) Frågorna och uppgifterna i finalen baserar sig på: Apg 6:8 15, 7:1 2a, 7:51 60 Stefanos Apg 8:4 5, Filippos och den etiopiske hovmannen 1 Kor 12:12 13:13 Andens frukter och gåvor, delar i Kristi kropp, kärlekens lov + alla texterna i skede 1 5 Apostlarna berättar, Bibelkuppen 2011

8 Bibelns tillkomst, böcker och indelning Bibeln indelas i två stora delar: Gamla testamentet (GT) och Nya testamentet (NT). Testamente betyder här ungefär avtal eller förbund. Gamla testamentet talar om förbundet mellan Gud och israeliterna medan Nya testamentet talar om förbundet mellan Gud och alla kristna. I vissa bibelöversättningar finns det mellan GT och NT en samling böcker som kallas apokryfer. De behandlar mestadels tiden mellan GT och NT (ungefär 400 år). Det finns också nytestamentliga apokryfer, men ingen kristen kyrka godkänner dessa som delar av Bibeln. Bibeln består av 66 böcker (förutom de 11 apokryferna). I GT finns 39 böcker och i NT finns 27 böcker. Böckerna i Bibeln är skrivna av ungefär 40 olika författare under en tidsperiod av 1500 år. Texterna har litet olika karaktär beroende på författaren och bokens mottagare. Böckerna tillhör också olika genrer av litteratur. Bibeln är kristendomens heliga bok och de kristna anser att Gud har inspirerat författarna så att det som står i Bibeln är Guds ord. Böckerna i Gamla testamentet hör också till judarnas heliga skrifter och även inom islam anser man att dessa böcker har ett viktigt budskap. Bibeln skrevs i huvudsak på två olika språk: NT på grekiska och GT på hebreiska. Delar av Esra, Daniel, en vers i Jeremia och några citat av Jesus är skrivna på arameiska. Vissa av dessa ord och uttryck finns kvar även i våra svenska översättningar. Böckerna i så väl GT som NT kan indelas i tre grupper. Gamla testamentet: 1) historiska böcker som främst innehåller berättelser om historiens gång 2) poetiska böcker och vishetslitteratur som innehåller dikter, sånger, ordspråk, visdomsord m.m. 3) profetiska böcker som innehåller profeternas budskap till människorna Nya testamentet: 1) historiska böcker (de fyra evangelierna skrivna av Matteus, Markus, Lukas och Johannes samt Apostlagärningarna) 2) brev (Paulus brev och allmänna brev) 3) profetisk/apokalyptisk litteratur (Johannes Uppenbarelse) Böckerna är ändå inte renodlade till sin karaktär. De historiska böckerna innehåller också profetiska utsagor (t.ex. av Mose, Elia, Elisha). De profetiska böckerna innehåller också historiska berättelser (t.ex. Hesekiel och Jona) eller har poetiska drag (t.ex. Habackuk). Klagovisorna har troligen skrivits av profeten Jeremia och finns därför bland de profetiska böckerna även om den till sin karaktär är poetisk. De poetiska böckerna innehåller också historia (t.ex. Job) och profetior (t.ex. Psaltaren). Apostlarna berättar, Bibelkuppen

9 Olika bibelöversättningar De första viktiga bibelöversättningarna heter Septuaginta (Gamla testamentet på grekiska) och Vulgata (den första latinska översättningen av hela Bibeln). Den första svenska bibelöversättningen kom ut år 1541 och kallas Gustav Vasas Bibel. Eftersom språket förändras hela tiden kommer det med jämna mellanrum ut nya översättningar. Den översättning som användes under mycket lång tid var från år Av den gav man senare ut varsamt moderniserade versioner. Också privatpersoner, t.ex. David Hedegård och Bo Giertz, har gjort egna översättningar, främst av Nya testamentet. Idag finns det två relativt nya svenska översättningar som används parallellt: Bibel 2000 och Folkbibeln. Bibel 2000 är den officiella versionen i Finlands evangelisk-lutherska kyrka medan Folkbibeln används mer inom t.ex. väckelserörelserna. Många av skillnaderna i de två översättningarna kan sägas vara ytliga och handlar om ordval, meningsbyggnad, namn på platser och personer m.m. Detta får som en följd att i vissa av bibelkryssen här varierar antalet bokstäver i ett namn beroende på vilken bibelöversättning eleverna använder. Men det finns också skillnader i utgångspunkter. Detta gör att speciellt avsnitten om profetiorna i Gamla testamentet ser ganska olika ut. I Nya testamentet visar sig skillnaderna bl.a. i benämningen av den tredje personen i gudomen. I Folkbibeln vill man poängtera att det är frågan om en person och skriver därför den helige Ande. I Bibel 2000 betonar man i stället att det är fråga om en mer opersonlig kraft och skriver den heliga anden, ibland Anden. En annan sak är sedan att man har bytt ut slutändelsen från -e till -a eftersom man i modernt språkbruk småningom frångår maskulina ändelser för adjektiv. I denna handledning används företrädesvis namn och uttryck från Bibel 2000, eftersom det är den officiella översättningen för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Allt material för Bibelkuppen 2011 är formulerat så att eleverna kan läsa ur antingen Bibel 2000 eller Folkbibeln. Som komplement kan man använda olika barnbiblar. Förklaringar Bíblos (grekiska) = bok Bíblion (sg), biblía (pl) = liten bok, små böcker testamente (här) = förbund, avtal arameiska = det språk som Jesus och judarna talade hebreiska = judarnas officiella (skrift)språk grekiska = universellt språk på NT:s tid apokalyptisk = som talar om vad som skall hända vid tidens slut apokalyps = uppenbarelse apokryfisk = gömd, fördold, svårbegriplig Bibelhänvisningar I varje bibel finns en innehållsförteckning över alla de böcker som ingår. I vissa fall är listan över både GT:s och NT:s böcker placerad i början av bibeln. I andra fall finns NT:s innehållsförteckning i början av NT. Bibelns böcker är indelade i kapitel och verser. Hänvisningar görs enligt ett standardiserat sätt. Nedan följer några exempel: 1 Kor 13:1 13 Hänvisar till Första Korinthierbrevet, kapitel 13, verserna 1 till 13. Matt 28:20b Hänvisar till Matteusevangeliet, kapitel 28, den senare delen av vers 20. Apg 1:12f Hänvisar till Apostlagärningarna, kapitel 1, vers 12 och efterföljande vers. Apg 2:1ff Hänvisar till Apostlagärningarna, kapitel 2, vers 1 och obestämt antal verser framåt. 7 Apostlarna berättar, Bibelkuppen 2011

10 Uppgifter Bibelns böcker och deras indelning (s. 9 och 10) I Bibelbokhyllan GT och Bibelbokhyllan NT ska eleverna fylla i böckernas kategorier och namn. Bibelbokhyllan är en hjälp när eleverna ska slå upp i Bibeln. Öva dig att hitta i Bibeln (arbetsblad s. 11) Uppgift 1: Eleverna arbetar individuellt eller i par. De söker upp givna bibelställen och skriver versens första bokstav på raden. Då bildas två lösenord. Uppgift 2: Eleverna slår upp bibelställen och kombinerar med rätt ord. Arameiska ord i svenska biblar Också i våra svenska bibelöversättningar har en del arameiska ord och uttryck bevarats. Slå upp och läs sammanhangen till dessa ord i Markus evangelium: Mark 5:41 (Talita koum), Mark 7:34 (Effata), Mark 14:36 (Abba), Mark 15:34 (Eloi, Eloi, lema sabachtani) Tilläggsmaterial För allt arbete med Bibeln, dess böcker och innehåll finns det en mängd tilläggsmaterial. Här följer tips om två andra materialbanker med en mängd kopieringsunderlag för arbetsblad åt eleverna. Sök och finn i Bibelns värld Sök och finn i Bibelns värld innehåller nästan 100 sidor arbetsblad som fritt får kopieras för undervisningen. Materialet kan användas i huvudsak från åk 3 och är uppbyggt så att eleverna enskilt eller i par eller grupp löser uppgifterna och söker svar i Bibeln. Arbetsbladen utgår från teman som: personer i Bibeln, Jesu liv, bönen, de tio buden, kyrkoårets högtider samt djur och natur, helg och vardag, yrken och siffror i Bibeln m.fl. Materialet (ISBN ) har i huvudsak gjorts av Gun Ahlberg-Backheden och har getts ut av SLEF-Media (www.slef.fi). Barnens egen arbetsbibel (BEAB) Barnens egen arbetsbibel består av en bok med tillhörande CD-ROM- och Audio CD-skivor. Här finns färdigt för utskrift lektionsplaner, arbetsuppgifter, arbetsblad, sånger m.m. för totalt 55 lektioner utgående från Bibelns böcker. Dessutom finns över 50 inspelade sånger som hänför sig till lektionernas teman. Materialet (ISBN ) har utarbetats av Ruth Bertlin. Materialet är slutsålt, men det har distribuerats gratis till alla lågstadieskolor i Svenskfinland (år 2003). Apostlarna berättar, Bibelkuppen

11 BIBELBOKHYLLAN: GAMLA TESTAMENTET 1. Fyll i böckernas kategorier på etiketterna på hyllorna: HISTORISKA BÖCKER POETISKA BÖCKER OCH VISHETSLITTERATUR PROFETISKA BÖCKER 2. Skriv in böckernas namn på ryggarna. Kolla vid behov i innehållsförteckningen i Bibeln. Om namnet är mycket långt kan du använda förkortningen. Se i listan här under. Esra Pred 2 Mos Dom 3 Mos 5 Mos Am 1 Krön Jos Rut 1 Sam Mal 2 Sam Ob 2 Kung 2 Krön Mik Neh 1 Mos Est Nah Job Klag Ords Sef Jes Jer Ps 1 Kung Hes 4 Mos Hos Joel Jona Dan Hab Hagg Sak Höga V Kopieringsunderlag 9 Apostlarna berättar, Bibelkuppen 2011

12 BIBELBOKHYLLAN: NYA TESTAMENTET 1. Fyll i böckernas kategorier på etiketterna på hyllorna: HISTORISKA BÖCKER PAULUS BREV ÖVRIGA BREV PROFETISK OCH APOKALYPTISK LITTERATUR 2. Skriv in böckernas namn på ryggarna. Kolla vid behov i innehållsförteckningen i Bibeln. Om namnet är mycket långt kan du använda förkortningen. Se i listan här under. Matt 2 Kor Fil 1 Tim 2 Joh Filem Tit Mark Apg 2 Thess 1 Kor Jak 1 Thess Jud Luk Gal Heb 2 Pet 1 Pet 1 Joh Upp Kol Joh Rom Ef 2 Tim 3 Joh Apostlarna berättar, Bibelkuppen Kopieringsunderlag

13 Arbetsblad Öva dig att hitta i Bibeln Arbeta individuellt eller i par. Uppgift 1 Sök upp den angivna versen i Bibeln och skriv den första bokstaven på raden ovanför. Då bildas två ord. - Luk 9:10 Joh 20:19 Matt 28:20 Matt 3:13 1 Kor 12:12 R Mark 8:14 2 Kor 9:4 1 Kor 13:11 Gal 4:31 R Ä T R Rom 1:6 Apg 1:15 1 Kor 13:9 Ef 1:22 Om du blir snabbt färdig: Konstruera på motsvarande sätt en ordgåta åt någon annan att lösa. Uppgift 2 I början av Apostlagärningarna står det om hur den heliga Anden kom till lärjungarna. Bibeln nämner många saker som beskriver Anden och hans uppgifter. Slå upp bibelställena och dra streck från bibelstället till det som talas om Anden i den versen. Luk 12:12 Joh 14:16 Apg 1:8 Apg 2:18 Apg 4:31 Apg 6:3 Apg 6:5 Apg 9:31 2 Kor 3:6 frimodighet veta vad ni ska säga hjälpare vishet profetera tro liv tröst kraft 11 Apostlarna berättar, Bibelkuppen 2011

14 Arbetsblad: Bibelkuppen 2009 Idéer för integrering med andra ämnen Musik Grekisk musik Paulus rörde sig en del i den grekiska världen och mötte grekiskt tankesätt och grekisk kultur. Smakprov på den grekiska kulturen får man t.ex. genom deras musik. Grekisk musik presenteras bl.a. i följande musikböcker: Da Capo för åk 5 (Lindholm-Sundqvist, Schildts) I elevboken på s. 134 berättas det kort om grekisk musik. På s. 154 finns sången Syrtaki, som är en gammal grekisk folkdansmelodi. I lärarhandledningen på s berättas kort om bouzouki (långhalsad luta), grekiska danser och Mikis Theodorakis. Dessutom finns arbetsblad som ansluter sig till texten i elevboken. Vi gör musik 4 6 (Engström-Cederlöf, Musik Fazer) I elevboken på s finns tre grekiska sånger, allmän info om grekisk musik och dansbeskrivning till sångdansen Tsakonikos. I handledning med pianoackompanjemang s finns sångerna samt idéer för instrumentspel och rytmer. (Sångerna finns inspelade på kassettband 4, som hör till Vi gör musik-serien). Mikis Theodorakis: Zorbas dans (finns på lyssnarkassett 7A till Vi gör musik-serien). Om man googlar på sångernas namn (Tsakonikos eller Zorbas dans) och video, får man både höra och se hur man dansar. Psalmer Apostlagärningarna handlar mycket om kyrkan och det kristna livet. Psalmer kan användas som uttryck för och beskrivning av den kristna tron. Också i vårt finländska kulturarv har psalmer en stor plats. PsalMedaljeSkoj Projektet introducerades år 2003, men det är fortlöpande och alla intresserade klasser kan komma med när som helst. PsalMedaljeSkoj går ut på att skolelever lär sig sjunga psalmer för att få pins av olika valörer. I pinsjakten ingår ett urval på 55 psalmer fördelade på tre nivåer: brons, silver och guld. PsalMedaljeSkoj är ett redskap för lärare att Apostlarna berättar, Bibelkuppen göra psalminlärning lätt och rolig. Mer information om projektet finns på webbsidan > PsalMedaljeSkoj. Leve Psalmen! På psalm-cd:n: Leve Psalmen! finns 58 psalmer inspelade till hjälp när man lär sig psalmer i skolan. Psalm-cd:n kan köpas på Fontana Media eller Vegashopen. På webbadressen psalmer finns det ett omfattande webbmaterial till varje psalm om författare, kompositörer och innehåll. Webbpsalmboken Psalmboken på webben finns på adressen evl.fi/psalmboken. Måne och sol Morgonsamlingsboken Måne och sol tankar kring psalmer kan också vara till hjälp. Den finns i webbversion på adressen > Material. Nedan finns några förslag på psalmer. Om psalmerna finns på cd:n är de utmärkta med cd, om de finns i PsalMedaljeSkoj är de utmärkta med Pskoj och finns de i morgonsamlingsboken Måne och sol är de utmärkta med bok. Pingst Psb 118 Grip du mig helige Ande (cd, bok) Dop Psb 214 Med vår glädje över livets under (cd) Psb 188 Det finns en plats (cd, bok, Pskoj) Bön Psb 333 Lär mig att bedja av hjärtat (bok, Pskoj) Psb 322 Sanningens Ande (cd, bok, Pskoj) Mission Psb 437 Du för vars allmaktsord (svår text, börja gärna med någon av de andra) Psb 444 Ett Kristusbrev till världen Psb 446 Guds familj är världens största Kärlek och gemenskap Psb 459 I Kristus är ej öst och väst Psb 553 Guds kärlek (cd, bok) Psb 461 Som människor möts vi på vägen (bok) Psb 87 För att du inte tog det gudomliga

15 Geografi och historia Kartor, länder och flaggor Använd kartorna på s till att ta fram platser och orter som var viktiga på den tiden sett ur ett historiskt och bibliskt perspektiv. Gå igenom flaggorna i länderna i dagens Europa och i andra länder som syns på kartan. En tidslinje på väggen i klassen åskådliggör historiens förlopp. Någon i klassen har kanske besökt en semesterort vid Medelhavet. Ta vara på den kunskapen och erfarenheten och be eleverna beskriva den miljö och kultur de upplevt där. Fotografier gör platserna verkliga så att eleverna uppfattar dem som orter med verkligt liv och rörelse även idag. Kartan i A4-storlek finns på sidan 17. Historia på dagens turistorter Vissa av de orter som nämns nedan besökte Paulus under sina missionsresor. Alla orter som nämns är inte med i tävlingen. På sin första resa besökte Paulus Cypern. I staden Pafos kom den romerska ståthållaren Sergius Paulus att tro på det Paulus predikade om och därmed blev Cypern det första landet med en kristen regent. I staden Pafos finns fortfarande en pelare som bär aposteln Paulus namn. Enligt legenden i trakten bands Paulus här och fick motta 39 piskrapp för att han predikat evangeliet. Pryglingen måste ha skett innan Sergius Paulus konverterade till kristendomen. Under sin andra missionsresa återvände Paulus till många av de platser han tidigare besökt. Han reste då tusentals kilometer över de berg som idag utgör centrala Turkiet. En stad i Turkiet som också idag förknippas med Paulus är staden Efesos. Det gamla Efesos var en imponerande stad med bad, bibliotek, teater och marknadsplats. Gatorna var belagda med marmor. I dag görs utfärder från bl.a. turistorterna Marmaris och Icmeler till Efesos. Efesos är ett av Turkiets viktigaste och mest fascinerande ställen för arkeologiska utgrävningar. Huvudstaden i Grekland, Aten, är fortfarande en intressant stad. I Aten gick Paulus omkring och inför Areopagen höll han sitt tal. Sök mera information om staden och forska i Atens historia. Ta fram Akropolis, Areopagen, Parthenon-templet, Erechthion-templet, Agoran m.m. En annan stad med lång historia är Korinth, som ligger c. 80 km väster om Aten, på halvön Peloponnesos. Nordväst om Aten, på det grekiska fastlandet ligger staden Delfi. Under antiken fanns det i stadens Apollontempel ett berömt orakel. Det arkeologiska området i Delfi blev år 1987 uppsatt på Unescos världsarvslista. På resan till Rom led Paulus skeppsbrott och man strandade på ön Malta (Melite). I staden Rabat finns St. Paul s Church, en kyrka från 1500-talet. Invid den finns St. Paul s Grotto. Det sägs att Paulus skulle ha vistats i den grottan när han var på Malta. (Det finns en annan ö, strax utanför Greklands västkust, som också kallades Melite, och utgående från beskrivningen i Apostlagärningarna är det mer troligt att det är denna ö som Paulus flöt i land på.) De tidigast dokumenterade olympiska spelen genomfördes år 776 f.kr. i Olympia, vid berget Olympos. Det finns flera berg som heter så, men det som gäller är det berg som ligger på västra Peloponnesos. Olymposberget var de högsta gudarnas boning och Olympia var alla grekers gemensamma helgedom och festplats. År 1988 blev Olympia uppsatt på Unescos världsarvslista. 13 Apostlarna berättar, Bibelkuppen 2011

16 Idéer för integrering med andra ämnen forts. Medelhavets matkultur Ta upp olika matkulturer i klassen, t.ex. genom att elever som kommer därifrån eller har turistat eller bott där berättar. Be eleverna beskriva olika maträtter de upplevt. Be dem beskriva hur det smakade och vilka ingredienser där fanns. Samtala om hur olika matkulturer spridit sig också till Finland: grekisk mat, libanesisk, turkisk (kebab), italiensk (pizza och pasta) etc. Exempel: Grekland I Grekland är maten annorlunda än i det övriga Europa. Maten och matvanorna är mycket Medelhavsinspirerade. Den typiska restaurangen är tavernan. Där kan man beställa moussaka eller dolmades. Man äter gärna färsk fisk t.ex. bläckfisk, skaldjur och hummer. Lammkött är också vanligt. Oliver och olivolja hör till matlagningen. För grekerna är måltiderna viktiga för det är då man umgås med varandra. Grekisk sallad 1 huvud isbergssallad 4 tomater 2 gröna paprikor 2 gula lökar oliver 200 g fetaost i tärningar 3 msk olivolja 2 msk vinäger svartpeppar salt Skölj salladsbladen, paprikan och tomaterna. Skär dem i bitar. Löken skalas och skärs i ringar. Allt blandas i en skål. Blanda vinäger, peppar och salt, tillsätt oljan. Häll såsen över salladen och blanda om. Fetaosten och oliverna läggs överst i salladen. Tzatziki 3 dl turkisk eller grekisk yoghurt (eller naturell yoghurt) 1 gurka 2 3 vitlöksklyftor finhackas 1 msk olivolja 1 msk vinäger ½ dl finklippt dill (efter tycke och smak) lite salt (kan lämnas bort) Om du använder naturell yoghurt bör den rinna av i t.ex. ett kaffefilter någon timme på förhand för att den ska bli tjock. Riv gurkan fint och låt rinna av någon timme på förhand så att den inte blir så vattnig. Rör ihop allt och servera som ett tillägg till maten, som dippsås till små saltgurkor eller pålägg på bröd. Konsthistoria och arkitektur Ta reda på mer och arbeta kring grekiska tempel och olika slag av arkitektur, t.ex. olika pelare (korintiska, joniska, doriska etc.) Tidslinjer På nästa sida finns tre tidslinjer. Den nedersta visar åren 2000 f. Kr. till 2000 e. Kr. Den mittersta linjen förstorar upp de första 100 åren efter Jesu födelse. Den översta linjen visar dagarna mellan Palmsöndagen och Pingst c. år 33 e. Kr. Kristi himmelsfärdsdag Pingstdagen Påskdagen (torsdag) (söndag) Jesus visade sig i olika sammanhang för olika personer under 40 dagar Palmsöndagen (söndag) Jesus for till himlen Den heliga Anden kom Stilla veckan Jesus uppstod c. år Paulus andra c. år 5 c. år 33 missionsresa Paulus födelse Jesus dog, c. år uppstod, Paulus första c. år c. år 59 for till himlen missionsresa Paulus tredje Paulus resa Jesu födelse missionsresa till Rom c. år 35 c. år 49/50 c. år 67/68 Stefanos stenades Apostlamötet c. år 57 Paulus i Jerusalem Paulus arresterades avrättades c. år 35 i Jerusalem Paulus omvändelse Kristendomen Patriarkerna Kungarna till Finland Abraham Saul Isak David Den kristna Salomo Jakob Mose Jesu födelse kyrkan delades Martin Luther Vi idag Apostlarna berättar, Bibelkuppen

17 Pingstdagen (söndag) Den heliga Anden kom Kristi himmelsfärdsdag (torsdag) Jesus for till himlen Jesus visade sig i olika sammanhang för olika personer under 40 dagar Påskdagen (söndag) Jesus uppstod Palmsöndagen Stilla veckan c. år Paulus andra missionsresa c. år 5 Paulus födelse c. år 59 Paulus resa till Rom c. år Paulus tredje missionsresa c. år Paulus första missionsresa c. år 33 Jesus dog, uppstod, for till himlen Jesu födelse c. år 67/68 Paulus avrättades c. år 49/50 Apostlamötet i Jerusalem c. år 35 Stefanos stenades c. år 57 Paulus arresterades i Jerusalem c. år 35 Paulus omvändelse Kristendomen till Finland Den kristna kyrkan delades Martin Luther Vi idag Patriarkerna Abraham Isak Jakob Mose Jesu födelse Kungarna Saul David Salomo 15 Apostlarna berättar, Bibelkuppen 2011

18 Apostlarna berättar, Bibelkuppen

19 17 Apostlarna berättar, Bibelkuppen 2011

20 Kyrkan blir till Lukas och Apostlagärningarna Apostlagärningarna skrevs av samma person som skrev Lukas evangelium. Han var läkare. Också mottagaren är den samma: Theofilos. Han är annars okänd, men av tilltalet att döma verkar han ha varit en förnäm person. Apostlagärningarna förkortas Apg. De tolv lärjungarna/ apostlarna Efter att Judas Iskariot hade förrått Jesus och sedan tagit sitt eget liv var det bara elva lärjungar kvar (Matt 28:16), förutom alla andra efterföljare till Jesus förstås. Tolv är ett symboliskt, men också ett heligt, tal (t.ex. Israels tolv stammar) och därför valde man en efterträdare till Judas. Det blev Mattias. Det kan man läsa om i Apg 1:15 26 (ingår inte i tävlingen). Jesu dop- och missionsbefallning, Jesu himmelsfärd I Matt 28:18 20 finns orden som allmänt kallas Jesu dop- och missionsbefallning. Bland annat det här bibelstället ligger till grund för all missionsverksamhet. Jesus framhåller att han inte ska lämna de utsända ensamma i uppdraget. Han säger: Jag är med er alla dagar till tidens slut. Han lovar också att sända en hjälpare som ska ge dem kraft: den heliga Anden. Under 40 dagar efter sin uppståndelse visade sig Jesus för sina lärjungar både i Galileen och i Judeen. Till himlen for han från Olivgårdsberget/Oljeberget utanför Jerusalem. Efter detta gick lärjungarna tillbaka in i staden och väntade på den hjälpare som Jesus hade lovat sända. Och det hände på pingsten, tio dagar senare, d.v.s. 50 dagar efter påsk. Treenigheten: Fadern, Sonen, den heliga Anden Ett av de intellektuellt svåraste begreppen inom kristendomen är treenigheten. Gud består av Fadern (Skaparen), Sonen (Jesus, Frälsaren), och den heliga Anden (Hjälparen). De är skilda personer men samtidigt bara en. I den kristna matematiken gäller att = 1. Treenigheten brukar ofta symboliseras av en triangel. Den har tre sidor men är samtidigt bara en triangel. Apostlarna berättar, Bibelkuppen 2011 Pingst Judarna firade pingsten som en skördehögtid som firades i början av veteskörden. Det var en fest när man tackade Gud för skörden. Festen inföll 50 dagar efter påsk. Namnet pingst kommer från det grekiska ordet för femtio. Judarna förknippar också festen med händelsen på Sinai berg, när Mose fick ta emot de tio buden av Gud. Pingsten var en av vallfärdshögtiderna och folk från hela den judiska världen brukade bege sig till Jerusalem för att få vara med om festligheterna vid templet. De kristna firar högtiden för att den heliga Anden kom över lärjungarna som frimodigt började berätta om sin tro. Genast efter det bildades den första kristna församlingen i Jerusalem, som det står om i Apg 2. Pingst kallas kyrkans födelsedag. 18 Matt 28:16 20 Jesus sänder ut sina lärjungar, dopoch missionsbefallningen Apg 1:1 14 Löftet om och väntan på den heliga Anden, Jesu himmelsfärd Apg 2:1 14 Pingsten, den heliga Anden utgjuts, Petrus predikan Apg 2:36 47 Omvändelse och dop, 3000 nya lärjungar, de troendes gemenskap

1. Innan Jesus lämnade sina apostlar gav han dem uppdraget att göra alla folk till lärjungar.

1. Innan Jesus lämnade sina apostlar gav han dem uppdraget att göra alla folk till lärjungar. Bibelkuppen 2011: APOSTLARNA Skede 1 i skolan 9.3.2011 Namn: Klass: Skola: Totalt poängantal: / 30 p Lycka till! 1. Innan Jesus lämnade sina apostlar gav han dem uppdraget att göra alla folk till lärjungar.

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Bibelläsningsplan 2015

Bibelläsningsplan 2015 Bibelläsningsplan 2015 läs Bibeln på ett år med oss! Välkomna att delta i gemensam bibelläsning med Roseniuskyrkan. Vi har tagit fram en bibelläsningsplan som täcker hela Bibeln på exakt ett år, där vi

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, reformationen 6: De

Läs mer

Bibeltexter till predikan

Bibeltexter till predikan Bibeltexter till predikan 2016 03 13 Apg 2:38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Rom 6:6 Vi vet

Läs mer

Guds ord har haft framgång

Guds ord har haft framgång BIBELN i översikt Guds ord har haft framgång Bibeln har påverkat civilisationer. Miljoner människor säger att Bibeln har förändrat deras liv. Detta har pågått i 3500 år (sedan Moses) och över hela världen.

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Kyrkoår och evangeliebok

Kyrkoår och evangeliebok Introduktion till avsnittet Evangelieboken i Psalmer och Sånger Kyrkoår och evangeliebok Den första kristna församlingen samlades från början till gudstjänst på söndagen, Herrens dag (t.ex. 1 Kor 16:2).

Läs mer

Att lyssna till den helige Ande. Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom

Att lyssna till den helige Ande. Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom Att lyssna till den helige Ande Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom Mias första erfarenhet av den helige Ande Att lyssna till den helige Ande i GT Talade främst genom profeter Men talade på en uppsjö

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 23 måndag november 48 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 48 november fredag 27 lördag 28 1:a sön. i advent 29 Ett nådens år Sak 9:9-10 Upp 3:20-22 Matt 21:1-9 Ps 24 30 måndag november 49 1 tisdag 2 onsdag

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

TRE BIBELSTUDIEMETODER

TRE BIBELSTUDIEMETODER TRE BIBELSTUDIEMETODER BIBELBÖCKER TEMAN BIOGRAFIER HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2011 BOKSTUDIUM Många kristna läser bara Bibeln som en andaktsbok för att hitta en vers eller en tanke som ska bära en genom

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011

Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011 Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011 Författare: Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare (Jak 1:1) 1. Enligt traditionen är författaren Jakob, Herrens bror (Gal 1:18-19). Paulus skriver om sitt besök

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Bibelläsningsplan för ett helt år

Bibelläsningsplan för ett helt år Bibelläsningsplan för ett helt år Detta häfte är en bibelläsningsplan för dig som vill läsa hela Bibeln under ett år. För att fördjupa sig i Guds ord kan det någon gång vara bra att läsa Bibeln i sin helhet.

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap. Markus 12 (12:1 12) Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett

Läs mer

Observera att frågorna i tävlingen ställs enbart utgående från de angivna bibeltexterna

Observera att frågorna i tävlingen ställs enbart utgående från de angivna bibeltexterna PAULUS berättar lärarhandledning 1 2 förord Bibelkuppen 2005 är utformad för att stöda skolans religionsundervisning. Det här materialet är en idébank med tips och idéer på hur man kan arbeta med bibeltexterna

Läs mer

LYFTA BIBELN. Därför behövs ett BIBELLYFT! Så välkommen till en spännande höst då LIVET står i centrum

LYFTA BIBELN. Därför behövs ett BIBELLYFT! Så välkommen till en spännande höst då LIVET står i centrum 1 Bibellyftet! Så har vi valt att kalla vårens tema i Bankeryds Missionsförsamling. Hela den här terminen vill vi på ett särskilt sätt LYFTA BIBELN. Vadå lyfta bibeln, kanske du undrar? Jo, vi tror att

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Mission är sändning. Att sträcka sig utanför sin egen trygghetssfär för att bära ett viktigt budskap till andra människor.

Mission är sändning. Att sträcka sig utanför sin egen trygghetssfär för att bära ett viktigt budskap till andra människor. Predikotext: Jes 42:1-4 Mission är uppdrag. Mission är sändning. Att sträcka sig utanför sin egen trygghetssfär för att bära ett viktigt budskap till andra människor. Profeterna i GT hade den uppgiften

Läs mer

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Brevlitteraturen. Breven i översikt av Micael Nilsson

Brevlitteraturen. Breven i översikt av Micael Nilsson Brevlitteraturen Nya Testamentet innehåller 27 böcker. Av dessa 27 böcker är inte mindre än 21 brev! Nya Testamentet skiljer sig från de flesta andra religioners heliga skrifter också på detta sätt. Det

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 JUDAS BREV INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2013 BAKGRUND (Lars Mörling 2013) Författare: Judas var bror till den Jakob som skrev Jakobs brev och som var ledare

Läs mer

DEN HELIGE ANDE del 1 Anden i Gamla Testamentet

DEN HELIGE ANDE del 1 Anden i Gamla Testamentet DEN HELIGE ANDE del 1 Anden i Gamla Testamentet Inledning. Ordet för Ande (hebreiska Rauch och grekiska Pneuma ) betyder vind, andedräkt, ande. Guds Ande är det liv som utgår ur Gud utan vilken människan

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Nya Testamentet. Paulus brev till galaterna. Reformationsbibeln

Nya Testamentet. Paulus brev till galaterna. Reformationsbibeln Nya Testamentet Paulus brev till galaterna Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

PREDIKAN. Människor trängs omkring Jesus och kanske stiger han i en båt för att bättre kunna ses och höras av dem alla.

PREDIKAN. Människor trängs omkring Jesus och kanske stiger han i en båt för att bättre kunna ses och höras av dem alla. PREDIKAN Apostladagen (5:e söndagen efter Trefaldighet) 20 juli 2014 i S:t Mikaels kyrka, Ängelholm 3:e årgångens texter Jeremia 1:4-10 Romarbrevet 16:1-7 Markusevangeliet 3:7-19 Psaltaren 40:6-12 Idag

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

Synoptikerna. Evangelierna i översikt av Micael Nilsson

Synoptikerna. Evangelierna i översikt av Micael Nilsson Synoptikerna De fyra evangelierna är absolut den viktigaste delen av vår Bibel. De fyra evangelierna är de fyra viktigaste böckerna i hela världslitteraturen. Kunskap är viktig. Ibland livsviktig, men

Läs mer

Läsargruppen i Högbergskyrkan

Läsargruppen i Högbergskyrkan Läsargruppen i Högbergskyrkan Läsargruppen är öppen för alla. Det finns inga krav för att vara med, utan oftast går man med därför att man är nyfiken och att det finns en längtan efter något mer att få

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

KRISTENDOMEN DEN NÄST ÄLDSTA MONOTEISTISKA RELIGIONEN

KRISTENDOMEN DEN NÄST ÄLDSTA MONOTEISTISKA RELIGIONEN KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN DEN NÄST ÄLDSTA MONOTEISTISKA RELIGIONEN! Vid år 0 var Kanaans land/israel/palestina under romerskt styre. Romerska lagar Judarna förtrycktes Höga skatter MARIA OCH JOSEF Maria

Läs mer

- fristående kristen skola i centrala Göteborg. Gäller fr o m höstterminen 2013

- fristående kristen skola i centrala Göteborg. Gäller fr o m höstterminen 2013 Vasaskolan - fristående kristen skola i centrala Göteborg Gäller fr o m höstterminen 2013 Post- och besöksadress: Telefoner: E-post: Stiftelsen för kristna skolor: Viktor Rydbergsgatan 18 031-167 157 -

Läs mer

NTs historiska böcker

NTs historiska böcker NTs historiska böcker s. 1 Matteus evangelium s. 3 Markus evangelium s. 4 Lukas evangelium s. 6 Johannes evangelium s. 8 Apostlagärningarna Matteus evangelium Den utlovade Messias Av Nya testamentets fyra

Läs mer

3. Vilken stad hör ihop med följande saker som tävlingsledaren visar? Varför?

3. Vilken stad hör ihop med följande saker som tävlingsledaren visar? Varför? BK 11 Semifinaler Tävlingsfrågor och facit för webben 1.4.2011 De lokala ansvarspersonerna har haft frihet att modifiera frågorna i viss mån, vilket gör att de frågor som användes i er region kan ha avvikit

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 2. (Vers 1-13) Den helige Ande utgjuts på pingstdagen

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 2. (Vers 1-13) Den helige Ande utgjuts på pingstdagen Apostlagärningarna 2 (Vers 1-13) Den helige Ande utgjuts på pingstdagen 1 När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. 2 Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och

Läs mer

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Söndag 03 november :11

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Söndag 03 november :11 * Sammanfattning av predikan den 8/9 Vem är den helige Ande? - Tredje personen i Guds treenighet - Är Faderns och Jesu/Kristi ande Tittade på några bilder vi har för Anden: Duva, Eld, Vind, Källa Anden

Läs mer

Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan Frank Lorentzon lorentzon.info

Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan Frank Lorentzon lorentzon.info Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan 2017 Frank Lorentzon lorentzon.info 1 Om boken Enligt traditionen del 2 av ett tvådelat verk, där Lukasevangeliet är del 1. Tillsammans utgör de 27,5% av NT, mer

Läs mer

a. Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem.

a. Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem. Markus 11 (11:1 11) Jesus intåg i Jerusalem 1 När de närmade sig Jerusalem och var i närheten av Betfage och Betania vid Oljeberget, sände han i väg två av sina lärjungar 2 och sade till dem: Gå till byn

Läs mer

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Tunadalskyrkan 160522 2 Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Ibland när man läser böcker eller ser på filmer så möts man av olika berättelser som till en början inte verkar ha något att göra

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Tunadalskyrkan Den levande strömmen. Hes 47: 1-12

Tunadalskyrkan Den levande strömmen. Hes 47: 1-12 1 Tunadalskyrkan 130922 Den levande strömmen Hes 47: 1-12 Det hebreiska folket var i fångenskap i Babylon. Templet i Jerusalem, symbolen för Guds närvaro bland sitt folk hade förstörts till deras stora

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7).

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7). Markus 1 (1:1) Jesus namn och titel 1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 1. Evangeliet är ett grekiskt ord som kort och gott betyder goda nyheter. Vi har på svenska blivit så vana vid det

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Petrus första brev, är ett brev till oss, och jag hoppas kunna göra det tydligt under kvällen.

Petrus första brev, är ett brev till oss, och jag hoppas kunna göra det tydligt under kvällen. Ett brev till oss - Introduktion till Första Petrusbrevet Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien. Ni

Läs mer

Striden i himlen och försoningen

Striden i himlen och försoningen Striden i himlen och försoningen GUDS KARAKTÄR IFRÅGASÄTTS Job 38:4-7 Hur var universums tillstånd vid jordens skapelse? (1 Mos 1:31) Vad är stjärnor en symbol för i Bibeln? (Upp 1:20) Jes 14:12-14 Vad

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Därför kallas de ibland för de abrahamitiska religionerna.

Därför kallas de ibland för de abrahamitiska religionerna. Introduktion Judendom, kristendom och Islam Judendom 1800 talet f v t Abraham Kristendom Islam Tanach (Gamla testamentet) År noll, Jesu födelse Jesus Likheter Abraham Nya testamentet 600 talet e v t Muhammed

Läs mer

Bibelstudium Gamla testamentet

Bibelstudium Gamla testamentet Bibelstudium Gamla testamentet Tidslinje över Gamla testamentet EGYPTEN Job* SKAPELSEN Adam Noa Abraham Isak Jakob Josef 1 moseboken - Genesis 2 mosebok - Exodus 3 mosebok - Leviticus 4 mosebok - Numerus

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och förnekade inte, han bekände: "Jag är inte Messias."

Läs mer

37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: Bröder, vad skall vi göra?

37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: Bröder, vad skall vi göra? Apostlagärningarna, bibelstudium 14 37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: Bröder, vad skall vi göra? 38 Petrus svarade dem: Omvänd er och

Läs mer

Bön och bibelläsning 22 februari 30 april Galaterbrevet & Efesierbrevet

Bön och bibelläsning 22 februari 30 april Galaterbrevet & Efesierbrevet Bön och bibelläsning 22 februari 30 april 2017 Galaterbrevet & Efesierbrevet 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen,

Läs mer

Den är ju en ganska stor samling böcker fördelad på två delar: GT och NT.

Den är ju en ganska stor samling böcker fördelad på två delar: GT och NT. B 2.Ordet Bibel kommer ur det latinska biblia som betyder böcker. Den är ju en ganska stor samling böcker fördelad på två delar: GT och NT. 2:1 GT är den hebreiska/judiska samlingen av heliga skrifter

Läs mer

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv PREDESTINATION RLJ-1221-SE JOHN S. TORELL 17 JANUARI 2010 DEL 13: ABRAHAMS FÖRBUND TAR SLUT DET SÖDRA RIKET 344 ÅR Det Södra kungariket varade 344 år och styrdes av 20

Läs mer

adventisternas tro& lära

adventisternas tro& lära adventisternas tro& lära Vill du veta mer om adventisterna? Se www.adventkyrkan.info eller kontakta cyberpastor@adventist.se. Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist Church Senast reviderad 2015

Läs mer

Apostlagärningarna. Studiehäfte av Henrik Steen

Apostlagärningarna. Studiehäfte av Henrik Steen Apostlagärningarna Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Inledning 4 Faktaruta: Rom 7 Introduktion 6 Viktig undervisning i Apostlagärningarna 12 1. Visionen 12 Faktaruta: Jerusalem 12 Faktaruta: Antiokia

Läs mer

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 2 e trefaldighet Psalmer: L174, L145, L199, L185, L178, 199 Texter: 5 Mos 7:6-9, Rom 8:28-30, Joh 1:35-49 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 35 Nästa dag stod

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Pingstdagen vanor - SÄ ND

Pingstdagen vanor - SÄ ND Pingstdagen 2016-5 vanor - SÄ ND 5 söndagar om 5 vanor om kan förvandla mig, dig och världen. Och idag är vi vid den 5e vanan. Att se sig själv som sänd. Den helige ande är Gud i rörelse. Ibland kan man

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer