Förord. Marcia Theophilo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Marcia Theophilo"

Transkript

1 Marcia Theophilo Förord Varje löv är ett öga kallade Sara Lidman en samling debattartiklar från 1970-talet som handlade om kampen mot krig, förtryck och miljöförstöring. Titeln lär vara ett folkligt talesätt i Vietnam: Varje steg jag tar, går jag i förfädernas liv. Varje löv är ett öga. Denna sammansmältning av människa/natur och dåtid/nutid är ett avgörande inslag i brasilianskan Márcia Theóphilos författarskap. Amazonas har alltid varit föremålet för hennes poesi hennes främsta uttrycksform även om den lika mycket handlar om människans situation på 2000-talet. Sedan 1950 har en femtedel av jordens skogar avverkats. USA förbrukar mest timmer med ett urskogsträd per år för varje invånare. Men vår förlust inskränker sig inte till materiella resurser. När skogen fälls försvinner också allt som lever i och av den: växter, djur, människor och deras språk, kunskaper, myter. Det finns i regnskogen träd som ingen ännu känner till och som kan innehålla ämnen som kan bota sjukdomar eller på annat sätt gagna mänskligheten. Men avverkningen sker i en så rasande fart att träden försvinner innan vi ens hunnit upptäcka dem. som en sten i vattnet kastas deras tjut ödeläggande eldars dån skogen ödelagd träden fällda / / bulldozers på marsch fruktbara skogens själ hjärta kropp hotad till döds Amazonas mördas av världens tystnad! Den tillhör hela världen och inte bara Brasilien. Vi måste ha mod att kritisera teknologin när den missbrukas. Kort uttryckt handlar det om teknologiskt våld som utövats av multinationella företag under de senaste 50 åren. Planeten är hotad och nu handlar det om att överleva. Vi måste tänka om helt och hållet. Ekonomiska och politiska makthavare är avskurna från verkligheten och lever i sin egen värld. Det finns inte längre någon möjlighet att fortsätta att sätta ekonomiska intressen över naturens krav, framhöll Márcia Theóphilo med skärpa när jag träffade henne i Rom i november Hellre än att finna sig i den brasilianska diktaturens munkavlelagar gick hon i exil i början av 70-talet. Inte för att hon varit politiskt aktiv något politiskt parti har hon aldrig tillhört. Det var tillräckligt att försöka dokumentera amazonindianernas kultur för att känna av yttrandefrihetens skarpa gränser. Studierna i Rio och San Paulo hade sin bakgrund i ett intresse som väcktes av den poesi som talade så starkt till henne ur den indianska mytologin. Farmodern och fadern var barn av urskogen och kom från Acre i västra delen av landet, djupt inne i Amazonas. På mödernet härstammar Theóphilo från en portugisisk familj som därmed stått för europeiska ideal, skola och stad. Márcia föddes och växte upp i storstaden Fortaleza på Brasiliens östkust. 4

2 Amazonas för evigt Min farmor var den första som förde in mig i myternas värld om flodens väldighet, vindens röster, månens förvandlingar berättelser om skogens andar. Hon gjorde mig medveten om naturens polyfoni där djur, träd och blommor kan kommunicera med varandra och med människorna. Så lärde jag mig också förstå amazonindianernas djupa förbund med skogen. I min diktning har jag sedan försökt förena det emotionella minnet med det kulturella, poesi med dokumentation, den arkaiska världen med den samtida och på det sättet skapa en helhet där alla dessa frågor sammanflätas, berättar författaren. Inom mig har jag en enorm mängd ljud från min barndom, från denna skogens polyfoni. Jag vill vara det levande minnet och är idag minnet av vad som fanns innan förstörelsen började. Till de nu ödelagda områdena kan jag inte återvända. Jag vill bevara minnet av hur det var. I Europa fick Theóphilo snabbt fotfäste genom de intellektuella hon haft kontakt med i hemlandet. Att hon valde Rom till sin nya hemort berodde just på att välbekanta kulturpersonligheter från Brasilien redan fanns där, sådana som poeten Murilo Mendes och teatermannen Ruggero Jacobbi som till italienska hade översatt Jorge de Lima och andra brasilianska poeter även Márcia Theóphilo. Men viktigast blev vänskapen med den landsflyktige spanske poeten Rafael Alberti. De förenades i kampen för frihet och fascinerades av möjligheterna att kombinera bild och dikt. Alberti visade också hur man som poet kan utveckla kommunikationen med publiken vid uppläsningar, något som Theóphilo senare vunnit stor uppskattning för. I den brasilianska kulturen är det kompositören Heitor Villa-Lobos som betytt mest som föregångare när det gäller att införliva det indianska arvet med det västerländska, i hans fall just denna skogens musikalitet kombinerad med europeisk melodik. När jag skriver associerar jag till en melodi eller till ett musikaliskt motiv, ofta knutet till en flöjt eller en trumma. Min poesi föds av ordens musik, inte av en idé. Den uppstår ur musikaliteten i de amazonindianska orden, förklarar Theóphilo. Antalet ord i en ordbok är alltid begränsat. Men för mig är skogens ordbok obegränsad, oändlig. Havet är också en ordbok, liksom himlen. Mitt arbete är forskning, forskning i mitt personliga minne, i min släkts minne. Sedan går jag till själva platsen, skogen, för att söka verifikation. Jag letar efter ursprunget till namnen på träden, frukterna, djuren, floderna. Det är namn som är laddade med musikaliska rytmer: araracanga, kupahuba, jabuticabeira, ubirajara, mangalo, macaran-duba. Amazonfloden har bifloder. Alla har fått namn efter någon växt, ett djur, en myt eller en folkstam. Och stammen har fått sitt namn av floden det är ett kretslopp. Av vänner och kollegor har Márcia Theóphilo ofta fått pikar för sin upptagenhet med Amazonas: Sempre Amazzonia (Alltid detta Amazonas)! Våren 2010 gav hon dem kraftfullt svar på tal i titeln på en ny bok: Amazzonia sempre (Amazonas för evigt)! Prosatexter och dikter varvas med bilder av en peruansk konstnär. Ett annat bevis på poetens tvärkonstnärliga aktiviteter är den centimetertjocka mappen ama+zonia med här och var uppdykande dikter bland praktfulla fotografier från Amazonas av den världsberömda fotografen FABIAN (Rio de Janeiro, 2009). Diktsamlingen I bambini giaguaro/os meninos jaguar (Jaguarbarnen, tvåspråkigt original, 1995) bärs av kärleksfull solidaritet med de hundratusentals hungrande, utblottade och föräldralösa barnen i metropolernas betongdjungler. Jaguargudinnan är med dem, ett stycke av henne lever i alla urskogens barn. Theóphilos författarskap innebär helt visst en 5

3 Marcia Theophilo protest mot intrånget och ödeläggelsen av jordens urskogar. Samtidigt är det ett försök att sträcka sig efter och kvarhålla heliga värden heliga eftersom de är nödvändiga för mänsklighetens långsiktiga överlevnad på jorden. Dikterna blir till böner eller besvärjelser till den gudomliga kraft som sammanfogar allt. När poeten kallar Amazonas för världens andetag får man alltså inte tänka sig det som endast en omformulering av den populära naturvetenskapliga liknelsen världens lungor det är skogens ande vi möter, det heligas andedräkt. Amazonas, världens andetag hette också Theóphilos första bok på svenska, ett tvåspråkigt urval på portugisiska och svenska ur diktsamlingen Amazônia respiro do mundo/amazzonia respiro del mondo (2005). Numera är även originalutgåvorna tvåspråkiga i överensstämmelse med poetens parallella arbete med de språk som är hennes egna, portugisiskan och italienskan. Dyrbara fågel, som med sin sång tänder en värld av levande och sjungande visioner Denna poesi talar till oss med naturens egen styrka, väcker vårt samvete och medvetande om vad som gått förlorat i kontakten med naturen, i kontakten med våra medmänniskor och i själva drömmarna om ett riktigt liv. Men hur ska de goda krafterna kunna hävda sig i en värld som tappat kompassen och där det som dominerar är den obarmhärtiga förföljelsen: det totala kriget mot träd och djur utan hopp eller mål? Márcia Theóphilo tror på poesins förmåga men är likafullt oavbrutet aktiv i andra former i kampen för Amazonas. Helst skulle hon vilja ersätta den västerländska mytologin med den indianska. Vid inloppet till Rio de Janeiro reser sig en klippa som kallas Corcovado lät diktatorn Getúlio Vargas placera en 38 meter hög Kristusstaty i betong på toppen. Den har blivit en turistattraktion men knappast någon vet längre att Corcovado fått sitt namn efter en fågel. Vad är det statyn vill med sina utsträckta händer? Naturen befruktar även den och drar med den i sin kosmiska dans. Och jag, uru corcovado landar på din hand av sten som svettas, Kristus, och jag dricker från den. Corcovado Kristus andas och jorden fuktas vätan korsar länder och andra platser underjordiska floder kommer upp till ytan och allt rör sig uruí uruí uruí corcovado. Márcia Theóphilo började skriva dikter redan som barn och blev snart sitt närsamhälles skrivare. När någon behövde sätta ihop en inlaga till myndigheterna eller skriva ett kärleksbrev, då gick man till Márcia och fick hjälp. Idag är hon inte bara indianernas representant, inte bara Amazonas ombud i litteraturen hon ger röst åt hela den växande del av skapelsen som hotas, förtigs, förtrampas, föraktas. Så som jaguargudinnan kommer djunglernas barn till undsättning så finns kraften och visdomen i denna poesi för oss alla. Bo Alvberger 6

4 Amazonas för evigt Marcia, för evigt Hennes ögon har alltid gjort intryck på mig: de skrattar när hon lyssnar på dem hon älskar, de lider av att höra saker hon inte tycker om, de drömmer om man talar om hennes Amazonas. Hon sjunger snarare än skriver, hon höjer rösten starkt när hon reciterar sina diktrader. Hon är mån om att alla ska förstå. Men hennes dikter är inte en diktsamling, de är inte åtskilda dikter, skrivna och sedan ihopsamlade för publiceringen: de är en enda episk dikt. Den börjar när hon första gången såg och upptäckte himlens pilastrar, träden, som håller upp stjärnorna och vårt liv. När hon befann sig inför den jungfruliga skogen, regnig, ursprunglig, unik och oefterhärmlig. Marcia hade sett stjärnorna speglas i floden, hade hört skrikapornas tjut och i mörkret hört andetagen, från botun, floddelfinen, intill sin maloca, kanoten. Hon kunde inte glömma. Hon har haft det fruktansvärda privilegiet att sett Amazonas innan. Sett landområdet INNAN. Sedan kom demonerna för att förstöra det, gräva ur det, skära köttet av det, våldta det, döda det, elda upp det, låta det försvinna. Våldsamma män beslöt att bygga omöjliga vägar och drev förtvivlade och fattiga in i skogen efter guldets hägring. Män utan skrupler utnyttjade böndernas godtrogenhet. Män inte värda detta namn dödade och torterade och dödade dem som opponerade sig mot storgodsägarna och djuruppfödarna. Marcia har fått uppgiften att vittna, såväl om det vackra som det fula, om det underbara likväl som det obscena. Pliktad att göra det därför att det var träden och fåglarna, myrslokarna och tapirerna, fjärilarna och pirarucùn, den största sötvattensfisken i världen, som bad henne om det, nästan på knä. Som om de bad en gudinna om beskydd. Hon blev utvald. Sedan dess skriver och läser Marcia, skriver och lider, skriver och kämpar, skriver och ber världen att hejda sig för att förstå och för att få veta. För att förstå vartåt vi är på väg. För att få veta vilket helvete som håller på att släppas loss. Amazonas är där i denna enorma del av planeten och mitt där i finns Floden som andas tillsammans med träden, som glider ursinnigt med högvattnet och flyger oändlig mot deltat. För att sedan slunga sig ut i Atlanten, som finns på motsatt sida av Anderna, där den föds. Hon känner till floden, hon hälsar på den, hon älskar den. Och hon känner till dess tiotusen bifloder och alla de små igarapè, de små blå näten som fårar den kompakta grönskan, där den inte är förstörd, och som för med sig rent vatten från de dolda källorna. Skogen darrar, omskakad av dem som sågar ner den, förgiftad av kvicksilver, förödmjukad av dem som stjäl livet av den varje sekund, varje sekund år efter år. Hon vet detta och hon slutar inte, hon vill inte sluta, hon kan inte sluta. Därför att Amazonas inte är ett mode, är inget gammalt problem, som var nyhetsstoff i slutet på åttiotalet. Och nu är det nog. Också i detta finns västvärldens grymma och fruktansvärda hyckleri. Man pratar knappast om det numera därför att man har pratat nog om det. Förfärligt fegt är detta sätt att inte längre vilja informera. Också därför att de är många, upptäckta och tydliga, 7

5 Marcia Theophilo alla de intressen som tar med sig guld och olja, diamanter och trä, metall och energi hem. De som reser påkostade och onödiga dammar och tar bort jorden, skogen och livet för dem som bebor flodstränderna som sedan försvinner för att ge plats åt oändliga och malariasmittade fält av ruttnande vatten. Marcia rör sig inte en tum. Hon är ett klippblock som dock kan sjunga, som kan anpassa rösten och orden för att skapa sånger, röster, ljud sprungna ur Matas inre, ur den stora Skogen. Ljuden kommer med rösten från de som inte har röst, med skriken från indiosbarnen och indioskvinnorna, från INDIOS som var miljontals och idag ett fåtal, mycket få och illa behandlade. Marcia tar dem vid handen och berättar deras myter. Hon upprepar deras ord på Tupí och Guaranì, med samma röst som existerade före conquistadorernas mördande. Marcia rubbar sig inte ens ett steg. Hon har styrkan hos en jaguarhona som måste försvara sina ungar. Det finns inga kompromisser. Till Marcia Theophilo, likt en antik ritual, ställer jag bara en fråga: Amazonas? FÖR EVIGT. Svarar hon mig utan att tveka, alltid detta. Och ler med ögonen vidöppna mot livet. Hennes leende är viljans optimism mot förnuftets pessimism. Fabrizio Carbone 8

6 Amazonas för evigt Amazonas, idag I den utsökta volymen från 1964 Prima che la natura muoia (Innan naturen dör) skriver den framstående franska miljöforskaren Jean Dorst: Nya vägar för att penetrera kontinenten kan spåras tvärs igenom Latinamerika, och Amazonasbäckenet är inte längre den enorma och oförstörda landmassan den varit fram till nu. Detta är särskilt uppenbart i Brasilien, där en del av Amazonas riskerar att bli skövlat på sina skogsrikedomar under de närmaste åren, detta utöver den påvisade katastrofen i de södra delarna, som redan förstörts av ett obetänksamt odlingssätt. Under och 80-talen blev förstörelsen av Amazonas regnskog en symbol för vårt ökande och ohejdbara tryck på jordens resurser. På den åttonde Världsskogskongressen, som hölls 1978, framkom uppgifter om att cirka kvadratmeter skog skövlades varje år. I en berömd rapport (Conversion of tropical moist forests) publicerad 1980 av U.S. National Academy of Science hävdade den kända ekologen Norman Myers att de tropiska regnskogarna försvann med cirka kvadratmeter årligen. År 1989, ett år efter Chico Mendes död, publicerade jag på förlaget Muzzio, en bok med titeln Amazzonia addio (Adjö Amazonas), som också översattes till portugisiska, där jag samlade in bidrag från många internationellt erkända experter, om situationen för Amazonas regnskog ur miljö-, antropologisk och social synvinkel. Deltog gjorde just Myers, den nyligen bortgångne Teddy Goldsmith, känd för att ha grundat den berömda tidskriften The Ecologist, samt Jose Lutzenberger, Darell Poesy, Philip Descola, Charles Secrett med flera. Boken utvärderade det kritiska tillstånd i vilket regnskogen i Amazonas bäcken befann sig, av en mängd orsaker, såväl ekonomiska som politiska och sociala. Här infördes också det berömda öppna brevet från Goldsmith till den dåvarande chefen för världsbanken, Barber Conable. I brevet avkrävde han banken en bestämd och tydlig riktningsändring beträffande den politiska utveckling som allvarligt förstörde miljön i de så kallade mindre utvecklade länderna, Amazonas inberäknat. FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) har detta år lagt fram den nya Global Forest Resources Assessment som förmedlar den positiva nyheten att avskogningen i världen har minskat och i detta senaste decennium passerat cirka 13 miljoner hektar skog. Under perioden försvann 16 miljoner hektar skog varje år. FAO säger att Brasilien och Indonesien, som presenterade höga kvoter för förlust av skogen varje år under 1990-talet, har minskat avskogningen betydligt. Dessutom har länder som Kina, Indien, USA och Vietnam till följd av ambitiösa program för återplantering av skog tillsammans med andra åtgärder för naturlig utökning av skogsekosystem i övriga områden, lagt till 7 miljoner hektar årligen. I och med detta har nettoförlusten av skogsbeklädd yta, om man tar avskogningen i beaktande och drar av den konstgjorda återplanteringen och den naturliga expansionen av skogsbeklädda ytor, minskat till 5,2 miljoner hektar varje år mellan år 2000 och 2010, jämfört med 8,3 miljoner hektar årligen under 1990-talet. 9

7 Marcia Theophilo I Brasilien, som har den största kvantiteten tropisk regnskog i hela Amazonasområdet, har under perioden årligen försvunnit 2,6 miljoner hektar regnskog mot 2,9 miljoner hektar under 1990-talet. Men siffrorna måste detaljstuderas. Det tillförlitliga institutet INPE (Nationella brasilianska institutet för rymdforskning) har offentliggjort de mest ingående uppgifterna hittills om avskogningens omfattning i brasilianska Amazonas. Den årliga kvoten avskogning har successivt minskat efter att ha nått en topp på kvadratmeter under Förlusten av regnskog, under 2007 och 2008, har varit mindre än kvadratmeter vilket ger vid handen en sänkning av avverkningen med cirka 53 procent jämfört med föregående år. Dock visar de nya metoderna med satellitbilder, utvecklade av INPE för att mäta graden av försämring av skogen och därmed av dess biologiska mångfald, tyvärr en trend i motsatt riktning. De första fastställda resultaten, publicerade 2009, pekar på att medan avskogningskvoten förblir konstant under 2007 och 2008, har arealen av förstörd skog överskridit 70 procent och gått från cirka kvadratkilometer under 2007 till mer än kvadratkilometer under Områdena med förstörd skog innehåller tyvärr lägre nivåer av biologisk mångfald, de kan fungera som reservoarer för mindre effektivt kol, och de är oerhört känsliga, både för eldsvådor och för att utsättas för skogsskövling i en omedelbar framtid. WWF arbetar sedan flera decennier intensivt med att rädda och bevara skönheten och rikedomen som finns i Amazonas fantastiska ekosystem. De senaste åren har WWF deltagit i ARPA-programmet (Amazon Region Protected Areas) som bildades 2002 av den brasilianska regeringen tillsammans med WWF Brasilien och andra institutioner. Tack vare dessa har man fram till och med 2008 förverkligat parker och reservat på 32 miljoner hektar, bland vilka finns Tumucumaque Mountains National Park som med en yta på 3,88 miljoner hektar kan skryta med att vara en av de största nationalparkerna i världen. Från 2008 har WWF arbetat med att skapa skyddade områden på ytterligare 20 miljoner hektar, som ska stå färdiga innan År 1989 publicerade WWF en bedrövad appell skriven av Latinamerikas intellektuella (från Jorge Amado till Adolfo Byoy Casares, från Placido Domingos till Gabriel Garcia Marquez, från Manuel Puig till Mario Vargas Llosa) riktad till presidenterna för de åtta latinamerikanska länderna, för att stoppa ödeläggelsen av regnskogarna i dessa områden. Fram till idag har avskogningen inte hejdats. Marcia Theophilo har i sina dikter berättat allt om Amazonas; de är levande vittnesbörd från ett komplext och samordnat rike. Från smärtsam skönhet, från känslan av sällsynt empati med den fascinerande naturvärlden, till ohyggligheterna, till fasorna som vi har utsatt människorna och naturen för i dessa områden. Denna bok är verkligen vacker. Den är en unik upplevelse för varje läsare. Tillsammans med Marcia Theophilos dikter och med Iole Eulalia Rosas vackra teckningar, får vi drömma om ett Amazonas för evigt. Gianfranco Bologna, vetenskaplig chef för WWF Italien 10

8 Amazonas för evigt Försvara dessa marker, livsviktiga Den som har kunnat lämna sina egna avtryck i buskarna och den som har klättrat i Amazonas träd, den som har mött alla faror givna såväl av jorden som av vattnet för att känna sig levande, kan gott förstå hur långt bort den moderna människan är från naturen och hur omedveten den är om livet på den här planeten. Man skulle behöva leva där månader eller rent av år, eller födas där för att verkligen inse att Amazonas regnskog är en förtrollad plats, fantastisk och levande, där djup tystnad blandas med tusen ljud och röster av levande varelser som bor i dessa ännu orörda marker; marker försvarade med kraft, vilja och envishet av de skogens män som överlevt den kulturella stympningen. Med sina enkla vapen kämpar de mot män som inte känner barmhärtighet vare sig gentemot dem eller mot denna exceptionella frigörare av stora mängder syre, livsnödvändigt för en stor del av jorden. De som styr och bestämmer över denna förstörelse är lystna på rikedom och makt, de tar inte hänsyn till jorden som de suger ut och smutsar ner. Denna förödelse utan uppehåll och utan respekt för naturens lagar fyller varje Människa med skam över att tillhöra människorasen, och visar en hjärtlös människas grymhet. Å andra sidan existerar det modiga män och framförallt kvinnor som kämpar för att bevara detta arv, där det är möjligt att finna spår av antika kulturer, men framförallt där det ännu existerar en stor variation av växter och djur som skulle kunna hjälpa oss att avslöja de stora mysterierna på jorden där vi bor, vårt ursprung och vårt öde som levande varelser. I Amazonas regnskog finns en fantastisk värld, i alla dess aspekter god och ond, till förfogande för dem som vill leva ett liv, förstå färgernas skönhet, förstå hur solen och månen stiger och sjunker, trädens och växternas spegelbilder i vattnet, inlåta sig i lek med skogens faror. Det finns personer som är medvetna om faktumet att i Amazonas kan människan upphöja sig andligen och förstå meningen med livet: härifrån tar det arbete avstamp som den modiga poeten Marcia Theophilo företar sig. Hon som i sina intentioner är en verklig amason. Hon vill bevara livet i regnskogen, dess folk, dess tusen och åter tusen växt- och djurarter. Varje dag strider hon för att utvidga sitt rop på hjälp. Vi ger styrka till denna kvinna, vi låter henne släppa fram vår andlighet, inte vår grymhet, och reflekterar över vårt beslut att hjälpa henne i denna målsättning. Detta är det första steget och bidraget till att försvara dessa marker, livsviktiga för hela mänskligheten och för hela planeten. Därför måste vi också kunna göra ett personligt offer för att försvara Jorden. Människa, begrunda: om du har älskat en växt, en blomma, en bäck, den stora floden där du har tillbringat en viktig del av ditt liv, skulle du medge förödelsen av platsen där du har förvärvat all din erfarenhet? Tack vare Marica Theophilos dikter öppnas en annorlunda synvinkel, en blick som närmar sig dessa marker som en dag skulle kunna visa sig vara räddningen för hela världen. 11

9 Marcia Theophilo Uppskattningar till Iole Eulalia Rosa: genom målningarna hon har gjort för att illustrera denna bok har hon lyckats förmedla Amazonas magi. Jag hoppas Marcia Theophilo lyckas tränga in i hjärtat på de personer som älskar livet och som vill bevara det till varje pris. Med kärlek, förtroende och förståelse ber jag att hon ska lyckas med sina intentioner. Hernán Huarache Mamani Hernán Huarache Mamani Författaren Hernán Huarache Mamani är qeuchua-indian, född i en by i Andernas bergskedja, i Cañon del Colca. Han har doktorerat i ekonomi vid San Agustínuniversitetet i Arequipa och har arbetat som jordbruksekonom för det peruanska jordbruksministeriet. Med tiden har han återupptäckt sitt inkaursprung, studerat denna kultur och blivit utövare av den traditionella andinska medicinen. Han har varit lärare i quechua-språket vid universitet i Arequipa och sedan många år arbetar han med projekt för omvärdering och breddning av sitt lands kultur, för respekten för Moder Jord, la Pachamama. Genom sitt arbete når professor Mamani Europa med denna månghundraåriga kunskap med hjälp av böcker, seminarier, konferenser och genom att framträda vid olika europeiska universitet. Avkastningen från hans böcker och arbete har möjliggjort grundandet av Fondazione Mamani i Peru, Associazione Mamani-Inca och Mamani/ I.N.C.Ainstitutet i Europa som bedriver sin kulturella verksamhet med ett preciserat mål: att förverkliga en ny sorts utbildning. Allt detta har gjort det möjligt att sätta igång Livets och Fredens skola (Scuola della Vita e della Pace) i Peru, som efter nio års verksamhet, i början av mars 2010 kunde börja för ett hundratal barn. Professor Mamani har sedan länge försökt uppnå en viktig dröm: att förverkliga Livets och Fredens Universitet (Università della Vita e della Pace). Det första steget togs när Esquela de la Vida y de la Paz grundades för barn i förskola, låg- mellan- och högstadiium, i Arequipa i Peru. Detta var möjligt också tack vare stöd och bidrag från män och kvinnor med hjärtat på rätta stället. Ett särskilt tack till förläggaren Alessandro Troisi, och till författaren Marcia Theophilo, som med en del av avkastningen från denna bok vill stödja barnens skolgång i Esquela de la Vida y de la Paz, tills det en dag finns fler fria och upplysta individer som å sin sida kommer att ägna sig åt att sprida fredens kultur och bidra till att rädda och bevara Jorden. För ytterligare information: 12

10 Amazonas

11 Amazonas för evigt Skogens väktare Ett indianfolk i Amazonas regnskog kan på sitt språk uttrycka sexton olika sätt att säga grönt. Bara i den allra djupaste av dessa skogar kan man uppfatta så många nyanser och betydelser. Om de människor som kan urskilja sexton olika gröna färger utrotas, då utrotas också varje möjlighet till möte med dessa människor; då kommer för all framtid enbart människor existera för vilka grönt inte är annat än grönt. Mänskligheten kommer att ha tjänat in rörelsens hastighet, men vem kan säga om rörelsen är värdefullare än denna färg. Jag har alltid intresserat mig för indianfolken indios - de första stora väktarna av skogen. Jag ville på djupet förstå deras mänsklighet, så ren till sitt ursprung, och på grund av detta hotade av förnedring och utsatt för stora faror. Genom min mormors berättelser har Amazonindianerna kommit att betyda ett djupt förbund med regnskogen och mina erfarenheter har fått mig att studera ursprunget för den indianska kulturen. Min far var född i Amazonas, i Acre, på samma plats där också den mytiska skogvaktaren Chico Mendes föddes. I mitt arbete har jag försökt sammanföra känslomässiga och kulturella minnen, poesi och dokumentation samt den arkaiska och samtida världen. Jag anser att man inte kan nå regnskogens själ utan poesi. Antropologin är en forskningsgren som ger företräde åt objekten och den materiella kulturen. Jag ger företräde åt det lättare temat: själen. Det är inte en tillfällighet att jag är både poet och antropolog. Härur det trängande behovet att rädda regnskogen och dess invånare. Den senaste katastrofen som drabbat Amazonas är ett brott mot naturen som i storlek mätt är en tragedi. Den biologiska mångfalden, variationen av levande arter, människorna och de som lever i det osynliga, gudomligheterna och myterna, försvinner en efter en. Också vår kultur kommer att försvinna, liksom våra ord. Jorden är en organism som lever av sig själv, kapabel att skapa sitt eget självförsvar. Min röst, mitt arbete och det arbete som alla skogvaktarna, som indios-folken utför, liksom det arbete den sittande Brasilianska regeringen, WWF och De Gröna utför, är skapat av denna del av naturens eget självförsvar. Den motsatta sidan de multinationella företagen som tenderar att förstöra, gömmer sig tyvärr bakom en falsk utveckling av en ekonomi som inte bryr sig om en möjlig balans, medan de förstör och lämnar efter sig öknar och oreparerbara katastrofer. Edward O. Wilson, upphovsman till begreppet biodiversitet (=biologisk mångfald) som innebär rikedom och mångfald av arter och naturliga system med dess genetiska variationer, har sagt: förlusten av den genetiska mångfalden och förstörelsen av de naturliga miljöerna är resultatet av vår tids likgiltighet som de kommande generationerna inte kommer att förlåta oss för. Den tropiska regnskogen betstår av en extremt tät och varierad biologisk miljö både beträffande dess livsformer som den existerande interaktionen dem emellan. Om man betänker att det i ett enda träd kan finnas tusentals olika arter som interagerar med trädet på hundratusentals olika sätt kan man räkna ut att det naturliga världsarv som ska kunna garantera mänsklighetens framtid når sina högsta nivåer i den tropiska regnskogen. Ett av de första och grundläggande försvaren för detta livets världsarv 19

12 Marcia Theophilo är att studera, dokumentera och inventera denna biologiska mångfald för att kunna känna till det som finns just nu och det som ännu kan bevaras. Att konstruera ett nytt perspektiv för hållbar utveckling kommer att kräva en omsorgsfull investering i vetenskap och teknologi genom att rikta de finansiella prioriteringarna mot olika former av rättvis ekonomi. I det senaste Världsforumet som hölls i Johannesburg, om jorden och hållbar utveckling, kom man fram till, trots att USA och andra länder fortfarande är avogt inställda, att den tidsålder vi lever i på ett dramatiskt sätt kännetecknas av vår planets hälsotillstånd, vårt enda hem där vi alla, utan undantag, bor. Jag är medveten om att vetenskapen ökar kunskapen och utvecklar de mänskliga möjligheterna, men vi vet också att det existerar usla rådgivare, politiker och en ekonomisk makt som står över regeringarna i jordens olika demokratier. Dessa tenderar att skjuta vetenskapen och utvecklingen mot dunkla och tragiska marknadsintressen. I den västliga kulturen betraktas träden och blommorna enbart som utsmyckningar eller landskapsbilder, medan i den amerikansk-indianska kulturen, särskilt den i Amazonas, är varje element i naturen del av det hela, del av ett mikrokosmos förseglat av naturliga relationer oumbärliga för varandra. Fram till för lite sedan ansåg den västerländska kulturen att människan var herre över naturen och därför hade rätt att manipulera den efter eget behag. Det finns en dröm om allsmäktighet ur vilken mänskligheten håller på att resa sig, människan står inte längre över naturen, utan är del av en gemenskap. Med min poesi söker jag det antika ursprunget i trädens, djurens och flodernas namn. Jag lyssnar till mitt minne och i dess meandrar återfinner jag ord som låter som och betyder saker som regnskogens uråldriga folkslag har sagt. Jag skriver dessa ord och dessa ljud och de följer extatiska, skräckfyllda och skällande drömmar och känslor. Marcia Theophilo (2002) 20

13 Amazonas för evigt Broder träd, syster Dorothy Stang De har dödat syster Dorothy Stang som med sin kropp, sin tro och sin själ försvarade världens andetag, Amazonas. Amazonas är, tillsammans med alla skogar, planetens andning. San Franciskus av Assissi vänder sig mot horisonten som bild för att en ny epok ska kunna finna den väg som åter placerar människan i en mittpunkt som nu är förstörd, eller nästintill, av marknadens logik som med sin trögtänkthet har beväpnat mördare för att undanröja inflytandet och karisman hos en missionär vars symboliska värde numera är känt i hela Brasilien och långt utöver dess gränser. Jag ser hur San Franciskus person stiger fram, han som i sin ödmjukhet har förstått de kosmiska värdena, liksom Dorothy Stang. Deras verk återspeglar gemenskapen mellan det skapade och den intima dialogen med naturen och dess protagonister: indiosfolken, bönderna, träden, djuren och alla trädens tillgångar. De är i större behov av en mytisk person än av köpmän. Denna kvinna drevs inte av något materiellt intresse i sina försök att ge kropp och själ åt Amazonas oändlighet. Och hon offrades på samma sätt som Chico Mendes, mytisk försvarare av Amazonas, som mördades Efter att ha blivit brasiliansk medborgare, bodde Dorothy mer än trettio år i transamazonasområdet där hon arbetade för att försvara jordbruksarbetarnas rättigheter mot storgodsägarnas intressen. År 1972 skapade hon ett projekt för hållbar utveckling som fortfarande existerar och livnär sexhundra arbetare. Dorothy Stang blev en viktig person i området och 2004 mottog hon titeln medborgare i Parà. I decennier var hon engagerad i bevarandet av naturen och 2004 anmälde hon att 240 tusen hektar ung skog skövlades. Hon trodde att det var nödvändigt att rädda träden för att rädda alla andra varelser, människorna inräknade. Hennes slogan var: När skogen dör, slutar vi att leva. Alltså, efter de stora internationella mötena i Rio de Janeiro, efter det sista världsforumet för hållbar utveckling och de internationella överenskommelserna i Kyotoprotokollet, trodde man att det ekologiska medvetandet och den ekologiska kulturen skulle komma att finnas i vårt vardagliga liv. I många år har många människor utstött nödrop om att världens skogar håller på att förstöras, och av dessa är Amazonas inte bara den mest vidsträckta utan också en symbol. I många år har man talat om farorna som denna förstörelse medför för planeten, för livet på planeten. Edward O. Wilson, far till termen biologisk mångfald, vilken innebär rikedom och mångfald av växt- och djurarter och av ekosystem med genetiska variationer, har sagt: Förlusten av den genetiska mångfalden och förstörelsen av naturliga miljöer är frukten av den samtida likgiltigheten som de nya generationerna inte kommer att förlåta oss för. Nu måste vi fråga oss hur många år ytterligare som måste förflyta innan dessa nya generationer föds. Om man betänker att bara i ett stort träd i Amazonas kan tusentals olika arter sammanleva och samverka med trädet och med varandra på hundratals, tusentals sätt, kan man av detta förstå att de naturens tillgångar som kommer att kunna garantera människans framtid når sin högsta nivå i de tropiska regnskogarna. Om ett träd representerar själva skönhetens ideal, förkroppsligar det idén om det heliga som varje konstnär föreställer sig och upptäcker. Men det viktigaste är att man genom visionen om skönhet upptäcker substansen till ett innerligare förhållande med världen och ur detta möjligheten till en kärleksfull dialog med sina likar och med människan själv. Ett träd, för den som älskar naturen, är vackrare än en grekisk staty. Dorothy Stang försvarade träden mot skogshuggare och storgodsägare; ceder, jakaranda, mahogny jatoba, de uråldriga stammarna. Också hon kände till sitt öde, som det heliga trädet Kupahuba Copaiba eller den heliga andens träd. Jag, Kupaúba, känner mitt öde glöm mig inte när förintelsen av träden för med sig nya öknar. Sand inte ett träd Vinden en fläkt. Sanden blir röd och sedan mörk brinner upplöses och sjunker. Fåglarna har gömt sig i ett bo av sand ensamma. Sol. Marcia Theophilo (2006) 21

14 Naturens mångfald

15 Amazonas för evigt Vi träd Noi alberi Nós árvores Vi träd lever av regn evig dagg och dis floder och oceaner morgonångor och spröda dimmor. Under dagen vidgar värmen från solstrålarna våra sublunariska kroppar så att de i djupet absorberar nattens ljuvaste dagg. Noi alberi viviamo di piogge di rugiade eterne e delle brume dei fiumi e degli oceani di mattutini vapori e delicate nebbie Durante il giorno il calore dei raggi del sole dilata i nostri corpi sublunari che assorbono cosi, nel profondo, la soavissima rugiada notturna. Nós árvores vivemos de chuva de orvalhos eternos e das neblinas dos rios e dos oceanos de vapores matutinos e delicadas névoas. Durante o dia o calor dos raios do sol dilata os nossos corpos sublunares que absorvem assim, no profundo delicadissimo orvalho no turno. 23

16 Marcia Theophilo I. I. I. Trummor vågor, ljud utan ursprung, rusiga leker Indios de mest doftande träslagen, de mest värdefulla: ceder, jakaranda, pau-brasil, ockrafärgad balsam, rödaktiga antika stammar storslagen kraft ebenholtz, claraybas, macarandúba det heligaste av dem alla, den brasilianska regnskogens kvinno-träd sårens botemedel. Detta träd äger den levande röda färgen i det hårda virket löven är ovala; frukten är ett bröd när månen är full. Tamburi onde, suoni senza radici, ebbri giocano gli Indios i legni più odorosi, più pregiati: cedri jacarandà, pau-brasil, balsami ocra, rossastri grandioso vigore degli antichi tronchi ebano, claraybas, maçarandùba il più sacro di tutti, l albero-femmina delle foreste del Brasile, rimedio alle ferite. Possiede, quest albero, il colore rosso vivo nel legno sostanza molto dura foglie di forma ovale; il frutto è un pane al colmo della luna. Tambores ondulantes sons sem raizes brincam èbrios os indios as mais preciosas maderais dos cedros, jacarandas, pau-brasil vermelhos, amarelos bàlsamos o vigor grandioso dos antigos troncos èbanos, carnauba, macaranduba. E a mais sagrada, a àrvore femea das matas do Brasil, alivia as feridas tem esta àrvore a cor vermelha a madeira, sustancia muito dura a folha de forma oval, e o fruto pao nas luas cheias, dà un bàlsamo seu òleo corre, em uma sò àrvore Kupa uva, Kupahuba, Copaiba reacende em perfume, entre seus ramos. Arvore do espirito santo. 24

III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p.

III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p. III EKOLOGI KRÖNIKA HELA SKAPELSEN JÄMRAR SIG Bernard Durel o.p. För texthänvisningar se sista sidan av artikeln En sårad och delad jord Ännu en gång, inom ramen för dessa fyra möten om frälsningen och

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Tornet. mot. Stjärnorna

Tornet. mot. Stjärnorna Tornet mot Stjärnorna Upphovsmännen När Olle Linge inte skriver rollspel för Rävsvans eller Kaleidoskop så försöker han göra alldeles för många saker på en gång. För tillfället ligger kinesiska i fokus.

Läs mer

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR Uråldrig visdom för vår tid e ECKANKAR Uråldrig visdom för vår tid Den här boken har blivit granskad och utgiven under överinseende

Läs mer

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2 Mottagen 23/8 2001-6/9 2001 Åsa Kleveland På eget förlag har även utgivits: Texten från de Höga Mästarna (2003) Galleriet (2003) Förklaringsboken (2003) Templet (2003)

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Martin Luther King & ickevåld

Martin Luther King & ickevåld Martin Luther King & ickevåld FÖRDJUPNINGSHÄFTE Innehåll Förord...3 Inledning...4 1: En kort biografi om Martin Luther King...5 2: King om våld och ickevåld...8 3: Ickevåld en strategi för att förändra

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Sathya Sai Information, våren 2008 1. Nr 1 Våren 2008 Årgång 23

Sathya Sai Information, våren 2008 1. Nr 1 Våren 2008 Årgång 23 Sathya Sai Information, våren 2008 1 Nr 1 Våren 2008 Årgång 23 SATHYA SAI INFORMATION VÅREN 2008 Kärlek är min största ägodel...3 Förstå meningen med akhanda-lovsång...14 Intervju med Isaac Tigrett...21

Läs mer

UBUNTU Contributionism (bidragande samverkan)

UBUNTU Contributionism (bidragande samverkan) -1- UBUNTU Bidragande Samverkan En plan för människors välstånd Av Michael Tellinger Översättning: Hans Carlsson Utgiven av Zulu Planet Publishers South Africa 2015-2- UBUNTU Bidragande Samverkan En plan

Läs mer

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith BÖNEN MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE Chuck Smith Index Innehåll Förord Inledning: Bönens kraft Del I: SYFTET Kapitel 1. Vad är bön? Kapitel 2. Att lyssna i bön Kapitel 3. Striden Del II: PLANEN Kapitel 4. Krigsplanen

Läs mer

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet.

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Möten med INTERNET-GENERATIONEN av Håkan Anderberg Copyright Håkan Anderberg, Juli 2014. Published at Smashwords All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Tidigare

Läs mer

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu Livets spel (och hur du spelar det) av Florence Scovel Shinn Översättning av Torbjörn Perttu Upphovsrätt Upphovsrätten för denna text tillhör Torbjörn Perttu. Med texten menas denna fullständiga digitala

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Bok Se x. Vårt liv och den andliga sfären

Bok Se x. Vårt liv och den andliga sfären Bok Se x Vårt liv och den andliga sfären Innehåll Kapitel 1 Livets väg Sektion 1 Vår livsväg 773 1.1 Vi kan inte förutse vår närmaste framtid 773 1.2 Vart går vi i livet? 775 1.3 Vår livstid är förberedelsen

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) Föredrag

Läs mer

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT ÄR KÄRLEKEN FRI? Individens frihet religionens makt 1 ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT Rapport från ett seminarium arrangerat av Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp (Sexuell Reproduktiv

Läs mer

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Söndagsskolan 2015 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Söndagsskolan 2015 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2014 Intellectual

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014

FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014 FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014 G Ä L L I V A R E - M A G A S I N INNEHÅLL Kort om 13 66 60-62 Face of Gällivare startade hösten 2013 utifrån lokala, offentliga och privata önskemål. Arbetet

Läs mer

Livet för en ägare av Cheon Il Guk

Livet för en ägare av Cheon Il Guk Bok Fe mton Livet för en ägare av Cheon Il Guk Innehåll Kapitel 1 Guds sanna kärlek är den motiverande kraften i skapelsen Sektion 1 Sann kärlek står i centrum för Guds önskan 2261 Sektion 2 Sann kärlek

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum Lennart Matikainen Rena relationer Fri från rädsla och skuld Forum Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Lennart Matikainen 2008 Omslagsdesign Anders Timrén Omslagsfoto Thron

Läs mer

HANDBOK för en ny KULTUR- MINISTER

HANDBOK för en ny KULTUR- MINISTER 15 HANDBOK för en ny KULTUR- MINISTER RAPPORTFÖRFATTARE: STINA OSCARSON OCH MATS SÖDERLUND Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 15 HANDBOK FÖR EN NY KULTURMINISTER RAPPORTFÖRFATTARE: STINA OSCARSON

Läs mer