Förord. Marcia Theophilo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Marcia Theophilo"

Transkript

1 Marcia Theophilo Förord Varje löv är ett öga kallade Sara Lidman en samling debattartiklar från 1970-talet som handlade om kampen mot krig, förtryck och miljöförstöring. Titeln lär vara ett folkligt talesätt i Vietnam: Varje steg jag tar, går jag i förfädernas liv. Varje löv är ett öga. Denna sammansmältning av människa/natur och dåtid/nutid är ett avgörande inslag i brasilianskan Márcia Theóphilos författarskap. Amazonas har alltid varit föremålet för hennes poesi hennes främsta uttrycksform även om den lika mycket handlar om människans situation på 2000-talet. Sedan 1950 har en femtedel av jordens skogar avverkats. USA förbrukar mest timmer med ett urskogsträd per år för varje invånare. Men vår förlust inskränker sig inte till materiella resurser. När skogen fälls försvinner också allt som lever i och av den: växter, djur, människor och deras språk, kunskaper, myter. Det finns i regnskogen träd som ingen ännu känner till och som kan innehålla ämnen som kan bota sjukdomar eller på annat sätt gagna mänskligheten. Men avverkningen sker i en så rasande fart att träden försvinner innan vi ens hunnit upptäcka dem. som en sten i vattnet kastas deras tjut ödeläggande eldars dån skogen ödelagd träden fällda / / bulldozers på marsch fruktbara skogens själ hjärta kropp hotad till döds Amazonas mördas av världens tystnad! Den tillhör hela världen och inte bara Brasilien. Vi måste ha mod att kritisera teknologin när den missbrukas. Kort uttryckt handlar det om teknologiskt våld som utövats av multinationella företag under de senaste 50 åren. Planeten är hotad och nu handlar det om att överleva. Vi måste tänka om helt och hållet. Ekonomiska och politiska makthavare är avskurna från verkligheten och lever i sin egen värld. Det finns inte längre någon möjlighet att fortsätta att sätta ekonomiska intressen över naturens krav, framhöll Márcia Theóphilo med skärpa när jag träffade henne i Rom i november Hellre än att finna sig i den brasilianska diktaturens munkavlelagar gick hon i exil i början av 70-talet. Inte för att hon varit politiskt aktiv något politiskt parti har hon aldrig tillhört. Det var tillräckligt att försöka dokumentera amazonindianernas kultur för att känna av yttrandefrihetens skarpa gränser. Studierna i Rio och San Paulo hade sin bakgrund i ett intresse som väcktes av den poesi som talade så starkt till henne ur den indianska mytologin. Farmodern och fadern var barn av urskogen och kom från Acre i västra delen av landet, djupt inne i Amazonas. På mödernet härstammar Theóphilo från en portugisisk familj som därmed stått för europeiska ideal, skola och stad. Márcia föddes och växte upp i storstaden Fortaleza på Brasiliens östkust. 4

2 Amazonas för evigt Min farmor var den första som förde in mig i myternas värld om flodens väldighet, vindens röster, månens förvandlingar berättelser om skogens andar. Hon gjorde mig medveten om naturens polyfoni där djur, träd och blommor kan kommunicera med varandra och med människorna. Så lärde jag mig också förstå amazonindianernas djupa förbund med skogen. I min diktning har jag sedan försökt förena det emotionella minnet med det kulturella, poesi med dokumentation, den arkaiska världen med den samtida och på det sättet skapa en helhet där alla dessa frågor sammanflätas, berättar författaren. Inom mig har jag en enorm mängd ljud från min barndom, från denna skogens polyfoni. Jag vill vara det levande minnet och är idag minnet av vad som fanns innan förstörelsen började. Till de nu ödelagda områdena kan jag inte återvända. Jag vill bevara minnet av hur det var. I Europa fick Theóphilo snabbt fotfäste genom de intellektuella hon haft kontakt med i hemlandet. Att hon valde Rom till sin nya hemort berodde just på att välbekanta kulturpersonligheter från Brasilien redan fanns där, sådana som poeten Murilo Mendes och teatermannen Ruggero Jacobbi som till italienska hade översatt Jorge de Lima och andra brasilianska poeter även Márcia Theóphilo. Men viktigast blev vänskapen med den landsflyktige spanske poeten Rafael Alberti. De förenades i kampen för frihet och fascinerades av möjligheterna att kombinera bild och dikt. Alberti visade också hur man som poet kan utveckla kommunikationen med publiken vid uppläsningar, något som Theóphilo senare vunnit stor uppskattning för. I den brasilianska kulturen är det kompositören Heitor Villa-Lobos som betytt mest som föregångare när det gäller att införliva det indianska arvet med det västerländska, i hans fall just denna skogens musikalitet kombinerad med europeisk melodik. När jag skriver associerar jag till en melodi eller till ett musikaliskt motiv, ofta knutet till en flöjt eller en trumma. Min poesi föds av ordens musik, inte av en idé. Den uppstår ur musikaliteten i de amazonindianska orden, förklarar Theóphilo. Antalet ord i en ordbok är alltid begränsat. Men för mig är skogens ordbok obegränsad, oändlig. Havet är också en ordbok, liksom himlen. Mitt arbete är forskning, forskning i mitt personliga minne, i min släkts minne. Sedan går jag till själva platsen, skogen, för att söka verifikation. Jag letar efter ursprunget till namnen på träden, frukterna, djuren, floderna. Det är namn som är laddade med musikaliska rytmer: araracanga, kupahuba, jabuticabeira, ubirajara, mangalo, macaran-duba. Amazonfloden har bifloder. Alla har fått namn efter någon växt, ett djur, en myt eller en folkstam. Och stammen har fått sitt namn av floden det är ett kretslopp. Av vänner och kollegor har Márcia Theóphilo ofta fått pikar för sin upptagenhet med Amazonas: Sempre Amazzonia (Alltid detta Amazonas)! Våren 2010 gav hon dem kraftfullt svar på tal i titeln på en ny bok: Amazzonia sempre (Amazonas för evigt)! Prosatexter och dikter varvas med bilder av en peruansk konstnär. Ett annat bevis på poetens tvärkonstnärliga aktiviteter är den centimetertjocka mappen ama+zonia med här och var uppdykande dikter bland praktfulla fotografier från Amazonas av den världsberömda fotografen FABIAN (Rio de Janeiro, 2009). Diktsamlingen I bambini giaguaro/os meninos jaguar (Jaguarbarnen, tvåspråkigt original, 1995) bärs av kärleksfull solidaritet med de hundratusentals hungrande, utblottade och föräldralösa barnen i metropolernas betongdjungler. Jaguargudinnan är med dem, ett stycke av henne lever i alla urskogens barn. Theóphilos författarskap innebär helt visst en 5

3 Marcia Theophilo protest mot intrånget och ödeläggelsen av jordens urskogar. Samtidigt är det ett försök att sträcka sig efter och kvarhålla heliga värden heliga eftersom de är nödvändiga för mänsklighetens långsiktiga överlevnad på jorden. Dikterna blir till böner eller besvärjelser till den gudomliga kraft som sammanfogar allt. När poeten kallar Amazonas för världens andetag får man alltså inte tänka sig det som endast en omformulering av den populära naturvetenskapliga liknelsen världens lungor det är skogens ande vi möter, det heligas andedräkt. Amazonas, världens andetag hette också Theóphilos första bok på svenska, ett tvåspråkigt urval på portugisiska och svenska ur diktsamlingen Amazônia respiro do mundo/amazzonia respiro del mondo (2005). Numera är även originalutgåvorna tvåspråkiga i överensstämmelse med poetens parallella arbete med de språk som är hennes egna, portugisiskan och italienskan. Dyrbara fågel, som med sin sång tänder en värld av levande och sjungande visioner Denna poesi talar till oss med naturens egen styrka, väcker vårt samvete och medvetande om vad som gått förlorat i kontakten med naturen, i kontakten med våra medmänniskor och i själva drömmarna om ett riktigt liv. Men hur ska de goda krafterna kunna hävda sig i en värld som tappat kompassen och där det som dominerar är den obarmhärtiga förföljelsen: det totala kriget mot träd och djur utan hopp eller mål? Márcia Theóphilo tror på poesins förmåga men är likafullt oavbrutet aktiv i andra former i kampen för Amazonas. Helst skulle hon vilja ersätta den västerländska mytologin med den indianska. Vid inloppet till Rio de Janeiro reser sig en klippa som kallas Corcovado lät diktatorn Getúlio Vargas placera en 38 meter hög Kristusstaty i betong på toppen. Den har blivit en turistattraktion men knappast någon vet längre att Corcovado fått sitt namn efter en fågel. Vad är det statyn vill med sina utsträckta händer? Naturen befruktar även den och drar med den i sin kosmiska dans. Och jag, uru corcovado landar på din hand av sten som svettas, Kristus, och jag dricker från den. Corcovado Kristus andas och jorden fuktas vätan korsar länder och andra platser underjordiska floder kommer upp till ytan och allt rör sig uruí uruí uruí corcovado. Márcia Theóphilo började skriva dikter redan som barn och blev snart sitt närsamhälles skrivare. När någon behövde sätta ihop en inlaga till myndigheterna eller skriva ett kärleksbrev, då gick man till Márcia och fick hjälp. Idag är hon inte bara indianernas representant, inte bara Amazonas ombud i litteraturen hon ger röst åt hela den växande del av skapelsen som hotas, förtigs, förtrampas, föraktas. Så som jaguargudinnan kommer djunglernas barn till undsättning så finns kraften och visdomen i denna poesi för oss alla. Bo Alvberger 6

4 Amazonas för evigt Marcia, för evigt Hennes ögon har alltid gjort intryck på mig: de skrattar när hon lyssnar på dem hon älskar, de lider av att höra saker hon inte tycker om, de drömmer om man talar om hennes Amazonas. Hon sjunger snarare än skriver, hon höjer rösten starkt när hon reciterar sina diktrader. Hon är mån om att alla ska förstå. Men hennes dikter är inte en diktsamling, de är inte åtskilda dikter, skrivna och sedan ihopsamlade för publiceringen: de är en enda episk dikt. Den börjar när hon första gången såg och upptäckte himlens pilastrar, träden, som håller upp stjärnorna och vårt liv. När hon befann sig inför den jungfruliga skogen, regnig, ursprunglig, unik och oefterhärmlig. Marcia hade sett stjärnorna speglas i floden, hade hört skrikapornas tjut och i mörkret hört andetagen, från botun, floddelfinen, intill sin maloca, kanoten. Hon kunde inte glömma. Hon har haft det fruktansvärda privilegiet att sett Amazonas innan. Sett landområdet INNAN. Sedan kom demonerna för att förstöra det, gräva ur det, skära köttet av det, våldta det, döda det, elda upp det, låta det försvinna. Våldsamma män beslöt att bygga omöjliga vägar och drev förtvivlade och fattiga in i skogen efter guldets hägring. Män utan skrupler utnyttjade böndernas godtrogenhet. Män inte värda detta namn dödade och torterade och dödade dem som opponerade sig mot storgodsägarna och djuruppfödarna. Marcia har fått uppgiften att vittna, såväl om det vackra som det fula, om det underbara likväl som det obscena. Pliktad att göra det därför att det var träden och fåglarna, myrslokarna och tapirerna, fjärilarna och pirarucùn, den största sötvattensfisken i världen, som bad henne om det, nästan på knä. Som om de bad en gudinna om beskydd. Hon blev utvald. Sedan dess skriver och läser Marcia, skriver och lider, skriver och kämpar, skriver och ber världen att hejda sig för att förstå och för att få veta. För att förstå vartåt vi är på väg. För att få veta vilket helvete som håller på att släppas loss. Amazonas är där i denna enorma del av planeten och mitt där i finns Floden som andas tillsammans med träden, som glider ursinnigt med högvattnet och flyger oändlig mot deltat. För att sedan slunga sig ut i Atlanten, som finns på motsatt sida av Anderna, där den föds. Hon känner till floden, hon hälsar på den, hon älskar den. Och hon känner till dess tiotusen bifloder och alla de små igarapè, de små blå näten som fårar den kompakta grönskan, där den inte är förstörd, och som för med sig rent vatten från de dolda källorna. Skogen darrar, omskakad av dem som sågar ner den, förgiftad av kvicksilver, förödmjukad av dem som stjäl livet av den varje sekund, varje sekund år efter år. Hon vet detta och hon slutar inte, hon vill inte sluta, hon kan inte sluta. Därför att Amazonas inte är ett mode, är inget gammalt problem, som var nyhetsstoff i slutet på åttiotalet. Och nu är det nog. Också i detta finns västvärldens grymma och fruktansvärda hyckleri. Man pratar knappast om det numera därför att man har pratat nog om det. Förfärligt fegt är detta sätt att inte längre vilja informera. Också därför att de är många, upptäckta och tydliga, 7

5 Marcia Theophilo alla de intressen som tar med sig guld och olja, diamanter och trä, metall och energi hem. De som reser påkostade och onödiga dammar och tar bort jorden, skogen och livet för dem som bebor flodstränderna som sedan försvinner för att ge plats åt oändliga och malariasmittade fält av ruttnande vatten. Marcia rör sig inte en tum. Hon är ett klippblock som dock kan sjunga, som kan anpassa rösten och orden för att skapa sånger, röster, ljud sprungna ur Matas inre, ur den stora Skogen. Ljuden kommer med rösten från de som inte har röst, med skriken från indiosbarnen och indioskvinnorna, från INDIOS som var miljontals och idag ett fåtal, mycket få och illa behandlade. Marcia tar dem vid handen och berättar deras myter. Hon upprepar deras ord på Tupí och Guaranì, med samma röst som existerade före conquistadorernas mördande. Marcia rubbar sig inte ens ett steg. Hon har styrkan hos en jaguarhona som måste försvara sina ungar. Det finns inga kompromisser. Till Marcia Theophilo, likt en antik ritual, ställer jag bara en fråga: Amazonas? FÖR EVIGT. Svarar hon mig utan att tveka, alltid detta. Och ler med ögonen vidöppna mot livet. Hennes leende är viljans optimism mot förnuftets pessimism. Fabrizio Carbone 8

6 Amazonas för evigt Amazonas, idag I den utsökta volymen från 1964 Prima che la natura muoia (Innan naturen dör) skriver den framstående franska miljöforskaren Jean Dorst: Nya vägar för att penetrera kontinenten kan spåras tvärs igenom Latinamerika, och Amazonasbäckenet är inte längre den enorma och oförstörda landmassan den varit fram till nu. Detta är särskilt uppenbart i Brasilien, där en del av Amazonas riskerar att bli skövlat på sina skogsrikedomar under de närmaste åren, detta utöver den påvisade katastrofen i de södra delarna, som redan förstörts av ett obetänksamt odlingssätt. Under och 80-talen blev förstörelsen av Amazonas regnskog en symbol för vårt ökande och ohejdbara tryck på jordens resurser. På den åttonde Världsskogskongressen, som hölls 1978, framkom uppgifter om att cirka kvadratmeter skog skövlades varje år. I en berömd rapport (Conversion of tropical moist forests) publicerad 1980 av U.S. National Academy of Science hävdade den kända ekologen Norman Myers att de tropiska regnskogarna försvann med cirka kvadratmeter årligen. År 1989, ett år efter Chico Mendes död, publicerade jag på förlaget Muzzio, en bok med titeln Amazzonia addio (Adjö Amazonas), som också översattes till portugisiska, där jag samlade in bidrag från många internationellt erkända experter, om situationen för Amazonas regnskog ur miljö-, antropologisk och social synvinkel. Deltog gjorde just Myers, den nyligen bortgångne Teddy Goldsmith, känd för att ha grundat den berömda tidskriften The Ecologist, samt Jose Lutzenberger, Darell Poesy, Philip Descola, Charles Secrett med flera. Boken utvärderade det kritiska tillstånd i vilket regnskogen i Amazonas bäcken befann sig, av en mängd orsaker, såväl ekonomiska som politiska och sociala. Här infördes också det berömda öppna brevet från Goldsmith till den dåvarande chefen för världsbanken, Barber Conable. I brevet avkrävde han banken en bestämd och tydlig riktningsändring beträffande den politiska utveckling som allvarligt förstörde miljön i de så kallade mindre utvecklade länderna, Amazonas inberäknat. FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) har detta år lagt fram den nya Global Forest Resources Assessment som förmedlar den positiva nyheten att avskogningen i världen har minskat och i detta senaste decennium passerat cirka 13 miljoner hektar skog. Under perioden försvann 16 miljoner hektar skog varje år. FAO säger att Brasilien och Indonesien, som presenterade höga kvoter för förlust av skogen varje år under 1990-talet, har minskat avskogningen betydligt. Dessutom har länder som Kina, Indien, USA och Vietnam till följd av ambitiösa program för återplantering av skog tillsammans med andra åtgärder för naturlig utökning av skogsekosystem i övriga områden, lagt till 7 miljoner hektar årligen. I och med detta har nettoförlusten av skogsbeklädd yta, om man tar avskogningen i beaktande och drar av den konstgjorda återplanteringen och den naturliga expansionen av skogsbeklädda ytor, minskat till 5,2 miljoner hektar varje år mellan år 2000 och 2010, jämfört med 8,3 miljoner hektar årligen under 1990-talet. 9

7 Marcia Theophilo I Brasilien, som har den största kvantiteten tropisk regnskog i hela Amazonasområdet, har under perioden årligen försvunnit 2,6 miljoner hektar regnskog mot 2,9 miljoner hektar under 1990-talet. Men siffrorna måste detaljstuderas. Det tillförlitliga institutet INPE (Nationella brasilianska institutet för rymdforskning) har offentliggjort de mest ingående uppgifterna hittills om avskogningens omfattning i brasilianska Amazonas. Den årliga kvoten avskogning har successivt minskat efter att ha nått en topp på kvadratmeter under Förlusten av regnskog, under 2007 och 2008, har varit mindre än kvadratmeter vilket ger vid handen en sänkning av avverkningen med cirka 53 procent jämfört med föregående år. Dock visar de nya metoderna med satellitbilder, utvecklade av INPE för att mäta graden av försämring av skogen och därmed av dess biologiska mångfald, tyvärr en trend i motsatt riktning. De första fastställda resultaten, publicerade 2009, pekar på att medan avskogningskvoten förblir konstant under 2007 och 2008, har arealen av förstörd skog överskridit 70 procent och gått från cirka kvadratkilometer under 2007 till mer än kvadratkilometer under Områdena med förstörd skog innehåller tyvärr lägre nivåer av biologisk mångfald, de kan fungera som reservoarer för mindre effektivt kol, och de är oerhört känsliga, både för eldsvådor och för att utsättas för skogsskövling i en omedelbar framtid. WWF arbetar sedan flera decennier intensivt med att rädda och bevara skönheten och rikedomen som finns i Amazonas fantastiska ekosystem. De senaste åren har WWF deltagit i ARPA-programmet (Amazon Region Protected Areas) som bildades 2002 av den brasilianska regeringen tillsammans med WWF Brasilien och andra institutioner. Tack vare dessa har man fram till och med 2008 förverkligat parker och reservat på 32 miljoner hektar, bland vilka finns Tumucumaque Mountains National Park som med en yta på 3,88 miljoner hektar kan skryta med att vara en av de största nationalparkerna i världen. Från 2008 har WWF arbetat med att skapa skyddade områden på ytterligare 20 miljoner hektar, som ska stå färdiga innan År 1989 publicerade WWF en bedrövad appell skriven av Latinamerikas intellektuella (från Jorge Amado till Adolfo Byoy Casares, från Placido Domingos till Gabriel Garcia Marquez, från Manuel Puig till Mario Vargas Llosa) riktad till presidenterna för de åtta latinamerikanska länderna, för att stoppa ödeläggelsen av regnskogarna i dessa områden. Fram till idag har avskogningen inte hejdats. Marcia Theophilo har i sina dikter berättat allt om Amazonas; de är levande vittnesbörd från ett komplext och samordnat rike. Från smärtsam skönhet, från känslan av sällsynt empati med den fascinerande naturvärlden, till ohyggligheterna, till fasorna som vi har utsatt människorna och naturen för i dessa områden. Denna bok är verkligen vacker. Den är en unik upplevelse för varje läsare. Tillsammans med Marcia Theophilos dikter och med Iole Eulalia Rosas vackra teckningar, får vi drömma om ett Amazonas för evigt. Gianfranco Bologna, vetenskaplig chef för WWF Italien 10

8 Amazonas för evigt Försvara dessa marker, livsviktiga Den som har kunnat lämna sina egna avtryck i buskarna och den som har klättrat i Amazonas träd, den som har mött alla faror givna såväl av jorden som av vattnet för att känna sig levande, kan gott förstå hur långt bort den moderna människan är från naturen och hur omedveten den är om livet på den här planeten. Man skulle behöva leva där månader eller rent av år, eller födas där för att verkligen inse att Amazonas regnskog är en förtrollad plats, fantastisk och levande, där djup tystnad blandas med tusen ljud och röster av levande varelser som bor i dessa ännu orörda marker; marker försvarade med kraft, vilja och envishet av de skogens män som överlevt den kulturella stympningen. Med sina enkla vapen kämpar de mot män som inte känner barmhärtighet vare sig gentemot dem eller mot denna exceptionella frigörare av stora mängder syre, livsnödvändigt för en stor del av jorden. De som styr och bestämmer över denna förstörelse är lystna på rikedom och makt, de tar inte hänsyn till jorden som de suger ut och smutsar ner. Denna förödelse utan uppehåll och utan respekt för naturens lagar fyller varje Människa med skam över att tillhöra människorasen, och visar en hjärtlös människas grymhet. Å andra sidan existerar det modiga män och framförallt kvinnor som kämpar för att bevara detta arv, där det är möjligt att finna spår av antika kulturer, men framförallt där det ännu existerar en stor variation av växter och djur som skulle kunna hjälpa oss att avslöja de stora mysterierna på jorden där vi bor, vårt ursprung och vårt öde som levande varelser. I Amazonas regnskog finns en fantastisk värld, i alla dess aspekter god och ond, till förfogande för dem som vill leva ett liv, förstå färgernas skönhet, förstå hur solen och månen stiger och sjunker, trädens och växternas spegelbilder i vattnet, inlåta sig i lek med skogens faror. Det finns personer som är medvetna om faktumet att i Amazonas kan människan upphöja sig andligen och förstå meningen med livet: härifrån tar det arbete avstamp som den modiga poeten Marcia Theophilo företar sig. Hon som i sina intentioner är en verklig amason. Hon vill bevara livet i regnskogen, dess folk, dess tusen och åter tusen växt- och djurarter. Varje dag strider hon för att utvidga sitt rop på hjälp. Vi ger styrka till denna kvinna, vi låter henne släppa fram vår andlighet, inte vår grymhet, och reflekterar över vårt beslut att hjälpa henne i denna målsättning. Detta är det första steget och bidraget till att försvara dessa marker, livsviktiga för hela mänskligheten och för hela planeten. Därför måste vi också kunna göra ett personligt offer för att försvara Jorden. Människa, begrunda: om du har älskat en växt, en blomma, en bäck, den stora floden där du har tillbringat en viktig del av ditt liv, skulle du medge förödelsen av platsen där du har förvärvat all din erfarenhet? Tack vare Marica Theophilos dikter öppnas en annorlunda synvinkel, en blick som närmar sig dessa marker som en dag skulle kunna visa sig vara räddningen för hela världen. 11

9 Marcia Theophilo Uppskattningar till Iole Eulalia Rosa: genom målningarna hon har gjort för att illustrera denna bok har hon lyckats förmedla Amazonas magi. Jag hoppas Marcia Theophilo lyckas tränga in i hjärtat på de personer som älskar livet och som vill bevara det till varje pris. Med kärlek, förtroende och förståelse ber jag att hon ska lyckas med sina intentioner. Hernán Huarache Mamani Hernán Huarache Mamani Författaren Hernán Huarache Mamani är qeuchua-indian, född i en by i Andernas bergskedja, i Cañon del Colca. Han har doktorerat i ekonomi vid San Agustínuniversitetet i Arequipa och har arbetat som jordbruksekonom för det peruanska jordbruksministeriet. Med tiden har han återupptäckt sitt inkaursprung, studerat denna kultur och blivit utövare av den traditionella andinska medicinen. Han har varit lärare i quechua-språket vid universitet i Arequipa och sedan många år arbetar han med projekt för omvärdering och breddning av sitt lands kultur, för respekten för Moder Jord, la Pachamama. Genom sitt arbete når professor Mamani Europa med denna månghundraåriga kunskap med hjälp av böcker, seminarier, konferenser och genom att framträda vid olika europeiska universitet. Avkastningen från hans böcker och arbete har möjliggjort grundandet av Fondazione Mamani i Peru, Associazione Mamani-Inca och Mamani/ I.N.C.Ainstitutet i Europa som bedriver sin kulturella verksamhet med ett preciserat mål: att förverkliga en ny sorts utbildning. Allt detta har gjort det möjligt att sätta igång Livets och Fredens skola (Scuola della Vita e della Pace) i Peru, som efter nio års verksamhet, i början av mars 2010 kunde börja för ett hundratal barn. Professor Mamani har sedan länge försökt uppnå en viktig dröm: att förverkliga Livets och Fredens Universitet (Università della Vita e della Pace). Det första steget togs när Esquela de la Vida y de la Paz grundades för barn i förskola, låg- mellan- och högstadiium, i Arequipa i Peru. Detta var möjligt också tack vare stöd och bidrag från män och kvinnor med hjärtat på rätta stället. Ett särskilt tack till förläggaren Alessandro Troisi, och till författaren Marcia Theophilo, som med en del av avkastningen från denna bok vill stödja barnens skolgång i Esquela de la Vida y de la Paz, tills det en dag finns fler fria och upplysta individer som å sin sida kommer att ägna sig åt att sprida fredens kultur och bidra till att rädda och bevara Jorden. För ytterligare information: 12

10 Amazonas

11 Amazonas för evigt Skogens väktare Ett indianfolk i Amazonas regnskog kan på sitt språk uttrycka sexton olika sätt att säga grönt. Bara i den allra djupaste av dessa skogar kan man uppfatta så många nyanser och betydelser. Om de människor som kan urskilja sexton olika gröna färger utrotas, då utrotas också varje möjlighet till möte med dessa människor; då kommer för all framtid enbart människor existera för vilka grönt inte är annat än grönt. Mänskligheten kommer att ha tjänat in rörelsens hastighet, men vem kan säga om rörelsen är värdefullare än denna färg. Jag har alltid intresserat mig för indianfolken indios - de första stora väktarna av skogen. Jag ville på djupet förstå deras mänsklighet, så ren till sitt ursprung, och på grund av detta hotade av förnedring och utsatt för stora faror. Genom min mormors berättelser har Amazonindianerna kommit att betyda ett djupt förbund med regnskogen och mina erfarenheter har fått mig att studera ursprunget för den indianska kulturen. Min far var född i Amazonas, i Acre, på samma plats där också den mytiska skogvaktaren Chico Mendes föddes. I mitt arbete har jag försökt sammanföra känslomässiga och kulturella minnen, poesi och dokumentation samt den arkaiska och samtida världen. Jag anser att man inte kan nå regnskogens själ utan poesi. Antropologin är en forskningsgren som ger företräde åt objekten och den materiella kulturen. Jag ger företräde åt det lättare temat: själen. Det är inte en tillfällighet att jag är både poet och antropolog. Härur det trängande behovet att rädda regnskogen och dess invånare. Den senaste katastrofen som drabbat Amazonas är ett brott mot naturen som i storlek mätt är en tragedi. Den biologiska mångfalden, variationen av levande arter, människorna och de som lever i det osynliga, gudomligheterna och myterna, försvinner en efter en. Också vår kultur kommer att försvinna, liksom våra ord. Jorden är en organism som lever av sig själv, kapabel att skapa sitt eget självförsvar. Min röst, mitt arbete och det arbete som alla skogvaktarna, som indios-folken utför, liksom det arbete den sittande Brasilianska regeringen, WWF och De Gröna utför, är skapat av denna del av naturens eget självförsvar. Den motsatta sidan de multinationella företagen som tenderar att förstöra, gömmer sig tyvärr bakom en falsk utveckling av en ekonomi som inte bryr sig om en möjlig balans, medan de förstör och lämnar efter sig öknar och oreparerbara katastrofer. Edward O. Wilson, upphovsman till begreppet biodiversitet (=biologisk mångfald) som innebär rikedom och mångfald av arter och naturliga system med dess genetiska variationer, har sagt: förlusten av den genetiska mångfalden och förstörelsen av de naturliga miljöerna är resultatet av vår tids likgiltighet som de kommande generationerna inte kommer att förlåta oss för. Den tropiska regnskogen betstår av en extremt tät och varierad biologisk miljö både beträffande dess livsformer som den existerande interaktionen dem emellan. Om man betänker att det i ett enda träd kan finnas tusentals olika arter som interagerar med trädet på hundratusentals olika sätt kan man räkna ut att det naturliga världsarv som ska kunna garantera mänsklighetens framtid når sina högsta nivåer i den tropiska regnskogen. Ett av de första och grundläggande försvaren för detta livets världsarv 19

12 Marcia Theophilo är att studera, dokumentera och inventera denna biologiska mångfald för att kunna känna till det som finns just nu och det som ännu kan bevaras. Att konstruera ett nytt perspektiv för hållbar utveckling kommer att kräva en omsorgsfull investering i vetenskap och teknologi genom att rikta de finansiella prioriteringarna mot olika former av rättvis ekonomi. I det senaste Världsforumet som hölls i Johannesburg, om jorden och hållbar utveckling, kom man fram till, trots att USA och andra länder fortfarande är avogt inställda, att den tidsålder vi lever i på ett dramatiskt sätt kännetecknas av vår planets hälsotillstånd, vårt enda hem där vi alla, utan undantag, bor. Jag är medveten om att vetenskapen ökar kunskapen och utvecklar de mänskliga möjligheterna, men vi vet också att det existerar usla rådgivare, politiker och en ekonomisk makt som står över regeringarna i jordens olika demokratier. Dessa tenderar att skjuta vetenskapen och utvecklingen mot dunkla och tragiska marknadsintressen. I den västliga kulturen betraktas träden och blommorna enbart som utsmyckningar eller landskapsbilder, medan i den amerikansk-indianska kulturen, särskilt den i Amazonas, är varje element i naturen del av det hela, del av ett mikrokosmos förseglat av naturliga relationer oumbärliga för varandra. Fram till för lite sedan ansåg den västerländska kulturen att människan var herre över naturen och därför hade rätt att manipulera den efter eget behag. Det finns en dröm om allsmäktighet ur vilken mänskligheten håller på att resa sig, människan står inte längre över naturen, utan är del av en gemenskap. Med min poesi söker jag det antika ursprunget i trädens, djurens och flodernas namn. Jag lyssnar till mitt minne och i dess meandrar återfinner jag ord som låter som och betyder saker som regnskogens uråldriga folkslag har sagt. Jag skriver dessa ord och dessa ljud och de följer extatiska, skräckfyllda och skällande drömmar och känslor. Marcia Theophilo (2002) 20

13 Amazonas för evigt Broder träd, syster Dorothy Stang De har dödat syster Dorothy Stang som med sin kropp, sin tro och sin själ försvarade världens andetag, Amazonas. Amazonas är, tillsammans med alla skogar, planetens andning. San Franciskus av Assissi vänder sig mot horisonten som bild för att en ny epok ska kunna finna den väg som åter placerar människan i en mittpunkt som nu är förstörd, eller nästintill, av marknadens logik som med sin trögtänkthet har beväpnat mördare för att undanröja inflytandet och karisman hos en missionär vars symboliska värde numera är känt i hela Brasilien och långt utöver dess gränser. Jag ser hur San Franciskus person stiger fram, han som i sin ödmjukhet har förstått de kosmiska värdena, liksom Dorothy Stang. Deras verk återspeglar gemenskapen mellan det skapade och den intima dialogen med naturen och dess protagonister: indiosfolken, bönderna, träden, djuren och alla trädens tillgångar. De är i större behov av en mytisk person än av köpmän. Denna kvinna drevs inte av något materiellt intresse i sina försök att ge kropp och själ åt Amazonas oändlighet. Och hon offrades på samma sätt som Chico Mendes, mytisk försvarare av Amazonas, som mördades Efter att ha blivit brasiliansk medborgare, bodde Dorothy mer än trettio år i transamazonasområdet där hon arbetade för att försvara jordbruksarbetarnas rättigheter mot storgodsägarnas intressen. År 1972 skapade hon ett projekt för hållbar utveckling som fortfarande existerar och livnär sexhundra arbetare. Dorothy Stang blev en viktig person i området och 2004 mottog hon titeln medborgare i Parà. I decennier var hon engagerad i bevarandet av naturen och 2004 anmälde hon att 240 tusen hektar ung skog skövlades. Hon trodde att det var nödvändigt att rädda träden för att rädda alla andra varelser, människorna inräknade. Hennes slogan var: När skogen dör, slutar vi att leva. Alltså, efter de stora internationella mötena i Rio de Janeiro, efter det sista världsforumet för hållbar utveckling och de internationella överenskommelserna i Kyotoprotokollet, trodde man att det ekologiska medvetandet och den ekologiska kulturen skulle komma att finnas i vårt vardagliga liv. I många år har många människor utstött nödrop om att världens skogar håller på att förstöras, och av dessa är Amazonas inte bara den mest vidsträckta utan också en symbol. I många år har man talat om farorna som denna förstörelse medför för planeten, för livet på planeten. Edward O. Wilson, far till termen biologisk mångfald, vilken innebär rikedom och mångfald av växt- och djurarter och av ekosystem med genetiska variationer, har sagt: Förlusten av den genetiska mångfalden och förstörelsen av naturliga miljöer är frukten av den samtida likgiltigheten som de nya generationerna inte kommer att förlåta oss för. Nu måste vi fråga oss hur många år ytterligare som måste förflyta innan dessa nya generationer föds. Om man betänker att bara i ett stort träd i Amazonas kan tusentals olika arter sammanleva och samverka med trädet och med varandra på hundratals, tusentals sätt, kan man av detta förstå att de naturens tillgångar som kommer att kunna garantera människans framtid når sin högsta nivå i de tropiska regnskogarna. Om ett träd representerar själva skönhetens ideal, förkroppsligar det idén om det heliga som varje konstnär föreställer sig och upptäcker. Men det viktigaste är att man genom visionen om skönhet upptäcker substansen till ett innerligare förhållande med världen och ur detta möjligheten till en kärleksfull dialog med sina likar och med människan själv. Ett träd, för den som älskar naturen, är vackrare än en grekisk staty. Dorothy Stang försvarade träden mot skogshuggare och storgodsägare; ceder, jakaranda, mahogny jatoba, de uråldriga stammarna. Också hon kände till sitt öde, som det heliga trädet Kupahuba Copaiba eller den heliga andens träd. Jag, Kupaúba, känner mitt öde glöm mig inte när förintelsen av träden för med sig nya öknar. Sand inte ett träd Vinden en fläkt. Sanden blir röd och sedan mörk brinner upplöses och sjunker. Fåglarna har gömt sig i ett bo av sand ensamma. Sol. Marcia Theophilo (2006) 21

14 Naturens mångfald

15 Amazonas för evigt Vi träd Noi alberi Nós árvores Vi träd lever av regn evig dagg och dis floder och oceaner morgonångor och spröda dimmor. Under dagen vidgar värmen från solstrålarna våra sublunariska kroppar så att de i djupet absorberar nattens ljuvaste dagg. Noi alberi viviamo di piogge di rugiade eterne e delle brume dei fiumi e degli oceani di mattutini vapori e delicate nebbie Durante il giorno il calore dei raggi del sole dilata i nostri corpi sublunari che assorbono cosi, nel profondo, la soavissima rugiada notturna. Nós árvores vivemos de chuva de orvalhos eternos e das neblinas dos rios e dos oceanos de vapores matutinos e delicadas névoas. Durante o dia o calor dos raios do sol dilata os nossos corpos sublunares que absorvem assim, no profundo delicadissimo orvalho no turno. 23

16 Marcia Theophilo I. I. I. Trummor vågor, ljud utan ursprung, rusiga leker Indios de mest doftande träslagen, de mest värdefulla: ceder, jakaranda, pau-brasil, ockrafärgad balsam, rödaktiga antika stammar storslagen kraft ebenholtz, claraybas, macarandúba det heligaste av dem alla, den brasilianska regnskogens kvinno-träd sårens botemedel. Detta träd äger den levande röda färgen i det hårda virket löven är ovala; frukten är ett bröd när månen är full. Tamburi onde, suoni senza radici, ebbri giocano gli Indios i legni più odorosi, più pregiati: cedri jacarandà, pau-brasil, balsami ocra, rossastri grandioso vigore degli antichi tronchi ebano, claraybas, maçarandùba il più sacro di tutti, l albero-femmina delle foreste del Brasile, rimedio alle ferite. Possiede, quest albero, il colore rosso vivo nel legno sostanza molto dura foglie di forma ovale; il frutto è un pane al colmo della luna. Tambores ondulantes sons sem raizes brincam èbrios os indios as mais preciosas maderais dos cedros, jacarandas, pau-brasil vermelhos, amarelos bàlsamos o vigor grandioso dos antigos troncos èbanos, carnauba, macaranduba. E a mais sagrada, a àrvore femea das matas do Brasil, alivia as feridas tem esta àrvore a cor vermelha a madeira, sustancia muito dura a folha de forma oval, e o fruto pao nas luas cheias, dà un bàlsamo seu òleo corre, em uma sò àrvore Kupa uva, Kupahuba, Copaiba reacende em perfume, entre seus ramos. Arvore do espirito santo. 24

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss.

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss. FredsProjektet är en ideell organisation vars mål är att belysa den kunskap som både göms och glömts av konventionella medier samt att inspirera varje unik människa att se till sitt eget unika vetande

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat.

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat. Predikotext: Luk 12:4-7 Uttrycket Var inte rädd återkommer ofta i bibeln. I lite olika former hela 365 gånger dvs ett för varje dag året runt! Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan

Läs mer

JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG

JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG Text o foto: Tomas Wettermark, Pilgrimscentrum Vadstena. Du, Gud, ger mig liv och jag kan bara ta emot det. Hjärtat slår och jag andas, ibland tungt, ibland fort och ibland långsamt.

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9 INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse Berättare: Magnus Krepper Indiska Berättelser del 9 Har du någon gång tänkt på hur den värsta av alla demoner skulle kunna

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Innehållsförteckning. En ny vän... 9 Andrés budskap... 13

Innehållsförteckning. En ny vän... 9 Andrés budskap... 13 Innehållsförteckning En ny vän... 9 Andrés budskap... 13 1 I de lägre sfärerna... 17 2 Clarêncio... 21 3 Den gemensamma bönen... 25 4 Den andlige läkaren... 31 5 Jag får hjälp... 35 6 Ett värdefullt meddelande...

Läs mer

Mona Mörtlund. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi

Mona Mörtlund. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi Mona Mörtlund Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5 Intervju: Andreas B Nuottaniemi 40 När jag var mindre och det kom någon på besök i hemmet,

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Men jag hoppas att psalmerna och sången kommer att ta er över förståelsens gräns till det heliga!

Men jag hoppas att psalmerna och sången kommer att ta er över förståelsens gräns till det heliga! 1 Predikan Heliga Trefaldighets dag Missionsdagen, 2 och 3 årg, Centrumka 2017 Ps 113:1-6, 1 Mos 18:1-8, Matteus 28:18-20 Psalm: 6, 323, 89, 866 O Guds lamm, 199:1-3. Sång: Till din blomstrande äng, Tomas

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN Samtliga sångförslag är hämtade från lovsångsboken LOVSJUNG TILLSAMMANS 150 sånger för alla generationer. http://www.davidmedia.se/produkter/davnot17-lovsjung-tillsammans_19095

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel Lurad var dag Noveller och dikter om det oväntat uppenbara Erik Thiel En förändring krävs Ta en titt omkring er, det är allt ni behöver göra för att se att vi måste ändra vårt sätt att leva, att vi måste

Läs mer

PROGRAMMANUS 1(9) PRODUCENT: TOVE JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: /RA10 SKAPELSEMYTER I BEGYNNELSEN

PROGRAMMANUS 1(9) PRODUCENT: TOVE JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: /RA10 SKAPELSEMYTER I BEGYNNELSEN PROGRAMMANUS PRODUCENT: JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: 102517/RA10 SKAPELSEMYTER I BEGYNNELSEN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Peter Borenstein Caroline Krook

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. D. Vid minnesstund Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden t.ex. på årsdagen av ett dödsfall vid släktmöten där man minns bortgångna medlemmar. Andakten leds av

Läs mer

Livsfrågor i ord och bild från Lillholmsskolans nior. Träd

Livsfrågor i ord och bild från Lillholmsskolans nior. Träd Livsfrågor i ord och bild från Lillholmsskolans nior Träd Träddikt I somligas ögon så ses föremål som livlösa, de existerar ej, de är endast prylar som skall underlätta för mig och dig. Men vad händer

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Vad är en Mukti Deeksha?

Vad är en Mukti Deeksha? Vad är en Mukti Deeksha? HISTORIA I alla antika traditioner och speciellt inom skolan Guru Sishya Sampradhaya (tradition där kunskap ges från Mästare till lärjunge, direkt uppenbarelse) har Deeksha-cermonin

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats 1 1 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

Miljöförstöring. levnadsmiljöer försvinner.

Miljöförstöring. levnadsmiljöer försvinner. Miljöförstöring levnadsmiljöer försvinner. Vi befinner oss i en period av massutdöende av arter. Det finns beräkningar som visar att om trenden håller i sig kan nästan hälften av alla arter vara utdöda

Läs mer

Dalai Lama. Dalai Lama har även skrivit. Råd från hjärtat vägledning för den moderna människan

Dalai Lama. Dalai Lama har även skrivit. Råd från hjärtat vägledning för den moderna människan Psykologi Dalai Lama Råd från hjärtat vägledning för den moderna människan "Man kan inte hjälpa sig själv om man inte hjälper andra. Vi är alla förbundna med varandra och ingen kan enbart förverkliga sin

Läs mer

Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra

Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra längre. Inte längre. Den kärlek jag har för dig slutar

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

SOPHIE ZETTERMARK OM JAG ÄR GALEN, VAD ÄR DÅ DU?

SOPHIE ZETTERMARK OM JAG ÄR GALEN, VAD ÄR DÅ DU? SOPHIE ZETTERMARK OM JAG ÄR GALEN, VAD ÄR DÅ DU? OM JAG ÄR GALEN, VAD ÄR DÅ DU? GULLFLICKAN POPPY HEARTLIFE TOMBOY SILVERTJEJEN G, P, H, T och S sitter på varsin stol i en halvcirkel. En strålkastare upplyser

Läs mer

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 1 Tunadalskyrkan 160918 TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 19

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 19 Vägledning vecka 19 Resan från Nasaret till dopet vid Jordanfloden Vägledning: Jesu på väg mot sitt uppdra Vi återvänder nu till att betrakta Jesu liv. Vi ser på de två sätten vi önskar och begär på och

Läs mer

APOKRYFERNA TILL KING JAMES BIBLE 1611 BÖN av ASARJA & låt av tre JUDARNA. Bön Asarja och songen av tre judarna

APOKRYFERNA TILL KING JAMES BIBLE 1611 BÖN av ASARJA & låt av tre JUDARNA. Bön Asarja och songen av tre judarna APOKRYFERNA TILL KING JAMES BIBLE 1611 BÖN av ASARJA & låt av tre JUDARNA www.scriptural-truth.com Bön Asarja och songen av tre judarna Asarja bön {1:1} och de gick mitt i elden, prisa Gud och välsignar

Läs mer

Livet är enkelt att leva

Livet är enkelt att leva Livet är enkelt att leva 2 Livet är enkelt att leva Teresa M Rask 3 Livet är enkelt att leva 2013, Teresa M Rask Ansvarig utgivare Novaera. ISBN 978-91-637-1031-5 Illustrationer Eva Rask. Omslagsfotografi

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Reserapport Uru-eu-wau-wau Teresa Soop, Miljöförbundet Jordens Vänner juli 2008

Reserapport Uru-eu-wau-wau Teresa Soop, Miljöförbundet Jordens Vänner juli 2008 Reserapport Uru-eu-wau-wau Teresa Soop, Miljöförbundet Jordens Vänner juli 2008 Det är alltid lika underbart att komma tillbaka till uru-eu-wau-waubyarna, med dessa människor som steg för steg närmar sig

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Herr Bell fick idén att uppfinna telefonen av örats funktioner. Vad har telefonen

Herr Bell fick idén att uppfinna telefonen av örats funktioner. Vad har telefonen Naturens kopior Titta på Naturteaterns film och lyssna noga. 1. Skriv ner fem sätt hur djuren kan röra sig på. Människan Herr Bell fick idén att uppfinna telefonen av örats funktioner. Vad har telefonen

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Sånglösa Struket Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december.

Sånglösa Struket Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december. Struket 2012-12-16 23.42 Struket! Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december. Hallå! Var är du? Du måste lyssna?, var är du? Du kan inte bara försvinna sådär! Du går med din hund.

Läs mer

SALOMOS ODEN Ett utdrag ur översättarnas förord:

SALOMOS ODEN Ett utdrag ur översättarnas förord: SALOMOS ODEN Den äldsta kristna sångboken Margareta Melin Salomos oden är dikt och sång från den unga kyrkans dagar. Dessa oden har ända in i vår tid varit så gott som okända. På svenska utgavs de 1980

Läs mer

Insikt & Utveckling Renée Ohlson

Insikt & Utveckling Renée Ohlson Insikt & Utveckling Renée Ohlson ta kontakt; www.insiktutveckling.se E-post: renee@insiktutveckling.se Tel. 0709 22 44 95 Mottagning i centrala Gbg Insikt & Utveckling Renée Ohlson Bakgrund; civilekonom

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning. 2. Inledning 1. Ingångspsalm T.ex. 466, 467, 470 eller 485. Psalmen kan ersättas av annan musik. Inledande välsignelse Den inledande

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Holistics grundare berättar

Holistics grundare berättar Vår väg hela vägen Holistics grundare berättar När Holistic bildades hade vi en tydlig idé om vad vi ville åstadkomma genom företaget, nämligen att hjälpa människor bli friskare och samtidigt mer medvetna.

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Första Mosebok 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen, det underlättar om du har en bestämd tid och plats när du

Läs mer

Don Antonio, andlig ledare i Nahá, en av de sista som praktiserar de ursprungliga ritualerna.

Don Antonio, andlig ledare i Nahá, en av de sista som praktiserar de ursprungliga ritualerna. Lakandonernas si 4 Fjärde Världen 2/2012 siste andlige ledare Lacandon Mayas är ett ursprungsfolk i Mexiko som i generationer levt i symbios med naturen. De lyckades undfly koloniseringen av Mexiko och

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron 1535 7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron Ingångsantifon (Upp 2:17) Hör, du som har öron, vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge av det

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Första söndagen i Advent Lars B Stenström

Första söndagen i Advent Lars B Stenström 111127 Första söndagen i Advent Lars B Stenström Predikotexter: Matteusevangeliet 21:1-9 och Lukasevangeliet 4:16-22 Jag har varit på studiebesök på Kvinnerstaskolan i veckan och sett miniåsnan Lilleman!

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Death is not an event in life. Magdalena Dziurlikowska

Death is not an event in life. Magdalena Dziurlikowska Death is not an event in life Magdalena Dziurlikowska Death is not an event in life Döden är ingen livshändelse menade Ludvig Wittgenstein och Shakespeare lät Hamlet säga: Döden, det oupptäckta landet

Läs mer

Bakgrund. Save the Orangutan jobbar för att säkra den utrotningshotade Borneo-orangutangen (Pongo pygmaeus) och dess regnskogshem på Borneo.

Bakgrund. Save the Orangutan jobbar för att säkra den utrotningshotade Borneo-orangutangen (Pongo pygmaeus) och dess regnskogshem på Borneo. EFFEKTRAPPORT 2015 Bakgrund Save the Orangutan jobbar för att säkra den utrotningshotade Borneo-orangutangen (Pongo pygmaeus) och dess regnskogshem på Borneo. Orangutangen finns idag på IUCN:s röda lista

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer