Förord. Marcia Theophilo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Marcia Theophilo"

Transkript

1 Marcia Theophilo Förord Varje löv är ett öga kallade Sara Lidman en samling debattartiklar från 1970-talet som handlade om kampen mot krig, förtryck och miljöförstöring. Titeln lär vara ett folkligt talesätt i Vietnam: Varje steg jag tar, går jag i förfädernas liv. Varje löv är ett öga. Denna sammansmältning av människa/natur och dåtid/nutid är ett avgörande inslag i brasilianskan Márcia Theóphilos författarskap. Amazonas har alltid varit föremålet för hennes poesi hennes främsta uttrycksform även om den lika mycket handlar om människans situation på 2000-talet. Sedan 1950 har en femtedel av jordens skogar avverkats. USA förbrukar mest timmer med ett urskogsträd per år för varje invånare. Men vår förlust inskränker sig inte till materiella resurser. När skogen fälls försvinner också allt som lever i och av den: växter, djur, människor och deras språk, kunskaper, myter. Det finns i regnskogen träd som ingen ännu känner till och som kan innehålla ämnen som kan bota sjukdomar eller på annat sätt gagna mänskligheten. Men avverkningen sker i en så rasande fart att träden försvinner innan vi ens hunnit upptäcka dem. som en sten i vattnet kastas deras tjut ödeläggande eldars dån skogen ödelagd träden fällda / / bulldozers på marsch fruktbara skogens själ hjärta kropp hotad till döds Amazonas mördas av världens tystnad! Den tillhör hela världen och inte bara Brasilien. Vi måste ha mod att kritisera teknologin när den missbrukas. Kort uttryckt handlar det om teknologiskt våld som utövats av multinationella företag under de senaste 50 åren. Planeten är hotad och nu handlar det om att överleva. Vi måste tänka om helt och hållet. Ekonomiska och politiska makthavare är avskurna från verkligheten och lever i sin egen värld. Det finns inte längre någon möjlighet att fortsätta att sätta ekonomiska intressen över naturens krav, framhöll Márcia Theóphilo med skärpa när jag träffade henne i Rom i november Hellre än att finna sig i den brasilianska diktaturens munkavlelagar gick hon i exil i början av 70-talet. Inte för att hon varit politiskt aktiv något politiskt parti har hon aldrig tillhört. Det var tillräckligt att försöka dokumentera amazonindianernas kultur för att känna av yttrandefrihetens skarpa gränser. Studierna i Rio och San Paulo hade sin bakgrund i ett intresse som väcktes av den poesi som talade så starkt till henne ur den indianska mytologin. Farmodern och fadern var barn av urskogen och kom från Acre i västra delen av landet, djupt inne i Amazonas. På mödernet härstammar Theóphilo från en portugisisk familj som därmed stått för europeiska ideal, skola och stad. Márcia föddes och växte upp i storstaden Fortaleza på Brasiliens östkust. 4

2 Amazonas för evigt Min farmor var den första som förde in mig i myternas värld om flodens väldighet, vindens röster, månens förvandlingar berättelser om skogens andar. Hon gjorde mig medveten om naturens polyfoni där djur, träd och blommor kan kommunicera med varandra och med människorna. Så lärde jag mig också förstå amazonindianernas djupa förbund med skogen. I min diktning har jag sedan försökt förena det emotionella minnet med det kulturella, poesi med dokumentation, den arkaiska världen med den samtida och på det sättet skapa en helhet där alla dessa frågor sammanflätas, berättar författaren. Inom mig har jag en enorm mängd ljud från min barndom, från denna skogens polyfoni. Jag vill vara det levande minnet och är idag minnet av vad som fanns innan förstörelsen började. Till de nu ödelagda områdena kan jag inte återvända. Jag vill bevara minnet av hur det var. I Europa fick Theóphilo snabbt fotfäste genom de intellektuella hon haft kontakt med i hemlandet. Att hon valde Rom till sin nya hemort berodde just på att välbekanta kulturpersonligheter från Brasilien redan fanns där, sådana som poeten Murilo Mendes och teatermannen Ruggero Jacobbi som till italienska hade översatt Jorge de Lima och andra brasilianska poeter även Márcia Theóphilo. Men viktigast blev vänskapen med den landsflyktige spanske poeten Rafael Alberti. De förenades i kampen för frihet och fascinerades av möjligheterna att kombinera bild och dikt. Alberti visade också hur man som poet kan utveckla kommunikationen med publiken vid uppläsningar, något som Theóphilo senare vunnit stor uppskattning för. I den brasilianska kulturen är det kompositören Heitor Villa-Lobos som betytt mest som föregångare när det gäller att införliva det indianska arvet med det västerländska, i hans fall just denna skogens musikalitet kombinerad med europeisk melodik. När jag skriver associerar jag till en melodi eller till ett musikaliskt motiv, ofta knutet till en flöjt eller en trumma. Min poesi föds av ordens musik, inte av en idé. Den uppstår ur musikaliteten i de amazonindianska orden, förklarar Theóphilo. Antalet ord i en ordbok är alltid begränsat. Men för mig är skogens ordbok obegränsad, oändlig. Havet är också en ordbok, liksom himlen. Mitt arbete är forskning, forskning i mitt personliga minne, i min släkts minne. Sedan går jag till själva platsen, skogen, för att söka verifikation. Jag letar efter ursprunget till namnen på träden, frukterna, djuren, floderna. Det är namn som är laddade med musikaliska rytmer: araracanga, kupahuba, jabuticabeira, ubirajara, mangalo, macaran-duba. Amazonfloden har bifloder. Alla har fått namn efter någon växt, ett djur, en myt eller en folkstam. Och stammen har fått sitt namn av floden det är ett kretslopp. Av vänner och kollegor har Márcia Theóphilo ofta fått pikar för sin upptagenhet med Amazonas: Sempre Amazzonia (Alltid detta Amazonas)! Våren 2010 gav hon dem kraftfullt svar på tal i titeln på en ny bok: Amazzonia sempre (Amazonas för evigt)! Prosatexter och dikter varvas med bilder av en peruansk konstnär. Ett annat bevis på poetens tvärkonstnärliga aktiviteter är den centimetertjocka mappen ama+zonia med här och var uppdykande dikter bland praktfulla fotografier från Amazonas av den världsberömda fotografen FABIAN (Rio de Janeiro, 2009). Diktsamlingen I bambini giaguaro/os meninos jaguar (Jaguarbarnen, tvåspråkigt original, 1995) bärs av kärleksfull solidaritet med de hundratusentals hungrande, utblottade och föräldralösa barnen i metropolernas betongdjungler. Jaguargudinnan är med dem, ett stycke av henne lever i alla urskogens barn. Theóphilos författarskap innebär helt visst en 5

3 Marcia Theophilo protest mot intrånget och ödeläggelsen av jordens urskogar. Samtidigt är det ett försök att sträcka sig efter och kvarhålla heliga värden heliga eftersom de är nödvändiga för mänsklighetens långsiktiga överlevnad på jorden. Dikterna blir till böner eller besvärjelser till den gudomliga kraft som sammanfogar allt. När poeten kallar Amazonas för världens andetag får man alltså inte tänka sig det som endast en omformulering av den populära naturvetenskapliga liknelsen världens lungor det är skogens ande vi möter, det heligas andedräkt. Amazonas, världens andetag hette också Theóphilos första bok på svenska, ett tvåspråkigt urval på portugisiska och svenska ur diktsamlingen Amazônia respiro do mundo/amazzonia respiro del mondo (2005). Numera är även originalutgåvorna tvåspråkiga i överensstämmelse med poetens parallella arbete med de språk som är hennes egna, portugisiskan och italienskan. Dyrbara fågel, som med sin sång tänder en värld av levande och sjungande visioner Denna poesi talar till oss med naturens egen styrka, väcker vårt samvete och medvetande om vad som gått förlorat i kontakten med naturen, i kontakten med våra medmänniskor och i själva drömmarna om ett riktigt liv. Men hur ska de goda krafterna kunna hävda sig i en värld som tappat kompassen och där det som dominerar är den obarmhärtiga förföljelsen: det totala kriget mot träd och djur utan hopp eller mål? Márcia Theóphilo tror på poesins förmåga men är likafullt oavbrutet aktiv i andra former i kampen för Amazonas. Helst skulle hon vilja ersätta den västerländska mytologin med den indianska. Vid inloppet till Rio de Janeiro reser sig en klippa som kallas Corcovado lät diktatorn Getúlio Vargas placera en 38 meter hög Kristusstaty i betong på toppen. Den har blivit en turistattraktion men knappast någon vet längre att Corcovado fått sitt namn efter en fågel. Vad är det statyn vill med sina utsträckta händer? Naturen befruktar även den och drar med den i sin kosmiska dans. Och jag, uru corcovado landar på din hand av sten som svettas, Kristus, och jag dricker från den. Corcovado Kristus andas och jorden fuktas vätan korsar länder och andra platser underjordiska floder kommer upp till ytan och allt rör sig uruí uruí uruí corcovado. Márcia Theóphilo började skriva dikter redan som barn och blev snart sitt närsamhälles skrivare. När någon behövde sätta ihop en inlaga till myndigheterna eller skriva ett kärleksbrev, då gick man till Márcia och fick hjälp. Idag är hon inte bara indianernas representant, inte bara Amazonas ombud i litteraturen hon ger röst åt hela den växande del av skapelsen som hotas, förtigs, förtrampas, föraktas. Så som jaguargudinnan kommer djunglernas barn till undsättning så finns kraften och visdomen i denna poesi för oss alla. Bo Alvberger 6

4 Amazonas för evigt Marcia, för evigt Hennes ögon har alltid gjort intryck på mig: de skrattar när hon lyssnar på dem hon älskar, de lider av att höra saker hon inte tycker om, de drömmer om man talar om hennes Amazonas. Hon sjunger snarare än skriver, hon höjer rösten starkt när hon reciterar sina diktrader. Hon är mån om att alla ska förstå. Men hennes dikter är inte en diktsamling, de är inte åtskilda dikter, skrivna och sedan ihopsamlade för publiceringen: de är en enda episk dikt. Den börjar när hon första gången såg och upptäckte himlens pilastrar, träden, som håller upp stjärnorna och vårt liv. När hon befann sig inför den jungfruliga skogen, regnig, ursprunglig, unik och oefterhärmlig. Marcia hade sett stjärnorna speglas i floden, hade hört skrikapornas tjut och i mörkret hört andetagen, från botun, floddelfinen, intill sin maloca, kanoten. Hon kunde inte glömma. Hon har haft det fruktansvärda privilegiet att sett Amazonas innan. Sett landområdet INNAN. Sedan kom demonerna för att förstöra det, gräva ur det, skära köttet av det, våldta det, döda det, elda upp det, låta det försvinna. Våldsamma män beslöt att bygga omöjliga vägar och drev förtvivlade och fattiga in i skogen efter guldets hägring. Män utan skrupler utnyttjade böndernas godtrogenhet. Män inte värda detta namn dödade och torterade och dödade dem som opponerade sig mot storgodsägarna och djuruppfödarna. Marcia har fått uppgiften att vittna, såväl om det vackra som det fula, om det underbara likväl som det obscena. Pliktad att göra det därför att det var träden och fåglarna, myrslokarna och tapirerna, fjärilarna och pirarucùn, den största sötvattensfisken i världen, som bad henne om det, nästan på knä. Som om de bad en gudinna om beskydd. Hon blev utvald. Sedan dess skriver och läser Marcia, skriver och lider, skriver och kämpar, skriver och ber världen att hejda sig för att förstå och för att få veta. För att förstå vartåt vi är på väg. För att få veta vilket helvete som håller på att släppas loss. Amazonas är där i denna enorma del av planeten och mitt där i finns Floden som andas tillsammans med träden, som glider ursinnigt med högvattnet och flyger oändlig mot deltat. För att sedan slunga sig ut i Atlanten, som finns på motsatt sida av Anderna, där den föds. Hon känner till floden, hon hälsar på den, hon älskar den. Och hon känner till dess tiotusen bifloder och alla de små igarapè, de små blå näten som fårar den kompakta grönskan, där den inte är förstörd, och som för med sig rent vatten från de dolda källorna. Skogen darrar, omskakad av dem som sågar ner den, förgiftad av kvicksilver, förödmjukad av dem som stjäl livet av den varje sekund, varje sekund år efter år. Hon vet detta och hon slutar inte, hon vill inte sluta, hon kan inte sluta. Därför att Amazonas inte är ett mode, är inget gammalt problem, som var nyhetsstoff i slutet på åttiotalet. Och nu är det nog. Också i detta finns västvärldens grymma och fruktansvärda hyckleri. Man pratar knappast om det numera därför att man har pratat nog om det. Förfärligt fegt är detta sätt att inte längre vilja informera. Också därför att de är många, upptäckta och tydliga, 7

5 Marcia Theophilo alla de intressen som tar med sig guld och olja, diamanter och trä, metall och energi hem. De som reser påkostade och onödiga dammar och tar bort jorden, skogen och livet för dem som bebor flodstränderna som sedan försvinner för att ge plats åt oändliga och malariasmittade fält av ruttnande vatten. Marcia rör sig inte en tum. Hon är ett klippblock som dock kan sjunga, som kan anpassa rösten och orden för att skapa sånger, röster, ljud sprungna ur Matas inre, ur den stora Skogen. Ljuden kommer med rösten från de som inte har röst, med skriken från indiosbarnen och indioskvinnorna, från INDIOS som var miljontals och idag ett fåtal, mycket få och illa behandlade. Marcia tar dem vid handen och berättar deras myter. Hon upprepar deras ord på Tupí och Guaranì, med samma röst som existerade före conquistadorernas mördande. Marcia rubbar sig inte ens ett steg. Hon har styrkan hos en jaguarhona som måste försvara sina ungar. Det finns inga kompromisser. Till Marcia Theophilo, likt en antik ritual, ställer jag bara en fråga: Amazonas? FÖR EVIGT. Svarar hon mig utan att tveka, alltid detta. Och ler med ögonen vidöppna mot livet. Hennes leende är viljans optimism mot förnuftets pessimism. Fabrizio Carbone 8

6 Amazonas för evigt Amazonas, idag I den utsökta volymen från 1964 Prima che la natura muoia (Innan naturen dör) skriver den framstående franska miljöforskaren Jean Dorst: Nya vägar för att penetrera kontinenten kan spåras tvärs igenom Latinamerika, och Amazonasbäckenet är inte längre den enorma och oförstörda landmassan den varit fram till nu. Detta är särskilt uppenbart i Brasilien, där en del av Amazonas riskerar att bli skövlat på sina skogsrikedomar under de närmaste åren, detta utöver den påvisade katastrofen i de södra delarna, som redan förstörts av ett obetänksamt odlingssätt. Under och 80-talen blev förstörelsen av Amazonas regnskog en symbol för vårt ökande och ohejdbara tryck på jordens resurser. På den åttonde Världsskogskongressen, som hölls 1978, framkom uppgifter om att cirka kvadratmeter skog skövlades varje år. I en berömd rapport (Conversion of tropical moist forests) publicerad 1980 av U.S. National Academy of Science hävdade den kända ekologen Norman Myers att de tropiska regnskogarna försvann med cirka kvadratmeter årligen. År 1989, ett år efter Chico Mendes död, publicerade jag på förlaget Muzzio, en bok med titeln Amazzonia addio (Adjö Amazonas), som också översattes till portugisiska, där jag samlade in bidrag från många internationellt erkända experter, om situationen för Amazonas regnskog ur miljö-, antropologisk och social synvinkel. Deltog gjorde just Myers, den nyligen bortgångne Teddy Goldsmith, känd för att ha grundat den berömda tidskriften The Ecologist, samt Jose Lutzenberger, Darell Poesy, Philip Descola, Charles Secrett med flera. Boken utvärderade det kritiska tillstånd i vilket regnskogen i Amazonas bäcken befann sig, av en mängd orsaker, såväl ekonomiska som politiska och sociala. Här infördes också det berömda öppna brevet från Goldsmith till den dåvarande chefen för världsbanken, Barber Conable. I brevet avkrävde han banken en bestämd och tydlig riktningsändring beträffande den politiska utveckling som allvarligt förstörde miljön i de så kallade mindre utvecklade länderna, Amazonas inberäknat. FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) har detta år lagt fram den nya Global Forest Resources Assessment som förmedlar den positiva nyheten att avskogningen i världen har minskat och i detta senaste decennium passerat cirka 13 miljoner hektar skog. Under perioden försvann 16 miljoner hektar skog varje år. FAO säger att Brasilien och Indonesien, som presenterade höga kvoter för förlust av skogen varje år under 1990-talet, har minskat avskogningen betydligt. Dessutom har länder som Kina, Indien, USA och Vietnam till följd av ambitiösa program för återplantering av skog tillsammans med andra åtgärder för naturlig utökning av skogsekosystem i övriga områden, lagt till 7 miljoner hektar årligen. I och med detta har nettoförlusten av skogsbeklädd yta, om man tar avskogningen i beaktande och drar av den konstgjorda återplanteringen och den naturliga expansionen av skogsbeklädda ytor, minskat till 5,2 miljoner hektar varje år mellan år 2000 och 2010, jämfört med 8,3 miljoner hektar årligen under 1990-talet. 9

7 Marcia Theophilo I Brasilien, som har den största kvantiteten tropisk regnskog i hela Amazonasområdet, har under perioden årligen försvunnit 2,6 miljoner hektar regnskog mot 2,9 miljoner hektar under 1990-talet. Men siffrorna måste detaljstuderas. Det tillförlitliga institutet INPE (Nationella brasilianska institutet för rymdforskning) har offentliggjort de mest ingående uppgifterna hittills om avskogningens omfattning i brasilianska Amazonas. Den årliga kvoten avskogning har successivt minskat efter att ha nått en topp på kvadratmeter under Förlusten av regnskog, under 2007 och 2008, har varit mindre än kvadratmeter vilket ger vid handen en sänkning av avverkningen med cirka 53 procent jämfört med föregående år. Dock visar de nya metoderna med satellitbilder, utvecklade av INPE för att mäta graden av försämring av skogen och därmed av dess biologiska mångfald, tyvärr en trend i motsatt riktning. De första fastställda resultaten, publicerade 2009, pekar på att medan avskogningskvoten förblir konstant under 2007 och 2008, har arealen av förstörd skog överskridit 70 procent och gått från cirka kvadratkilometer under 2007 till mer än kvadratkilometer under Områdena med förstörd skog innehåller tyvärr lägre nivåer av biologisk mångfald, de kan fungera som reservoarer för mindre effektivt kol, och de är oerhört känsliga, både för eldsvådor och för att utsättas för skogsskövling i en omedelbar framtid. WWF arbetar sedan flera decennier intensivt med att rädda och bevara skönheten och rikedomen som finns i Amazonas fantastiska ekosystem. De senaste åren har WWF deltagit i ARPA-programmet (Amazon Region Protected Areas) som bildades 2002 av den brasilianska regeringen tillsammans med WWF Brasilien och andra institutioner. Tack vare dessa har man fram till och med 2008 förverkligat parker och reservat på 32 miljoner hektar, bland vilka finns Tumucumaque Mountains National Park som med en yta på 3,88 miljoner hektar kan skryta med att vara en av de största nationalparkerna i världen. Från 2008 har WWF arbetat med att skapa skyddade områden på ytterligare 20 miljoner hektar, som ska stå färdiga innan År 1989 publicerade WWF en bedrövad appell skriven av Latinamerikas intellektuella (från Jorge Amado till Adolfo Byoy Casares, från Placido Domingos till Gabriel Garcia Marquez, från Manuel Puig till Mario Vargas Llosa) riktad till presidenterna för de åtta latinamerikanska länderna, för att stoppa ödeläggelsen av regnskogarna i dessa områden. Fram till idag har avskogningen inte hejdats. Marcia Theophilo har i sina dikter berättat allt om Amazonas; de är levande vittnesbörd från ett komplext och samordnat rike. Från smärtsam skönhet, från känslan av sällsynt empati med den fascinerande naturvärlden, till ohyggligheterna, till fasorna som vi har utsatt människorna och naturen för i dessa områden. Denna bok är verkligen vacker. Den är en unik upplevelse för varje läsare. Tillsammans med Marcia Theophilos dikter och med Iole Eulalia Rosas vackra teckningar, får vi drömma om ett Amazonas för evigt. Gianfranco Bologna, vetenskaplig chef för WWF Italien 10

8 Amazonas för evigt Försvara dessa marker, livsviktiga Den som har kunnat lämna sina egna avtryck i buskarna och den som har klättrat i Amazonas träd, den som har mött alla faror givna såväl av jorden som av vattnet för att känna sig levande, kan gott förstå hur långt bort den moderna människan är från naturen och hur omedveten den är om livet på den här planeten. Man skulle behöva leva där månader eller rent av år, eller födas där för att verkligen inse att Amazonas regnskog är en förtrollad plats, fantastisk och levande, där djup tystnad blandas med tusen ljud och röster av levande varelser som bor i dessa ännu orörda marker; marker försvarade med kraft, vilja och envishet av de skogens män som överlevt den kulturella stympningen. Med sina enkla vapen kämpar de mot män som inte känner barmhärtighet vare sig gentemot dem eller mot denna exceptionella frigörare av stora mängder syre, livsnödvändigt för en stor del av jorden. De som styr och bestämmer över denna förstörelse är lystna på rikedom och makt, de tar inte hänsyn till jorden som de suger ut och smutsar ner. Denna förödelse utan uppehåll och utan respekt för naturens lagar fyller varje Människa med skam över att tillhöra människorasen, och visar en hjärtlös människas grymhet. Å andra sidan existerar det modiga män och framförallt kvinnor som kämpar för att bevara detta arv, där det är möjligt att finna spår av antika kulturer, men framförallt där det ännu existerar en stor variation av växter och djur som skulle kunna hjälpa oss att avslöja de stora mysterierna på jorden där vi bor, vårt ursprung och vårt öde som levande varelser. I Amazonas regnskog finns en fantastisk värld, i alla dess aspekter god och ond, till förfogande för dem som vill leva ett liv, förstå färgernas skönhet, förstå hur solen och månen stiger och sjunker, trädens och växternas spegelbilder i vattnet, inlåta sig i lek med skogens faror. Det finns personer som är medvetna om faktumet att i Amazonas kan människan upphöja sig andligen och förstå meningen med livet: härifrån tar det arbete avstamp som den modiga poeten Marcia Theophilo företar sig. Hon som i sina intentioner är en verklig amason. Hon vill bevara livet i regnskogen, dess folk, dess tusen och åter tusen växt- och djurarter. Varje dag strider hon för att utvidga sitt rop på hjälp. Vi ger styrka till denna kvinna, vi låter henne släppa fram vår andlighet, inte vår grymhet, och reflekterar över vårt beslut att hjälpa henne i denna målsättning. Detta är det första steget och bidraget till att försvara dessa marker, livsviktiga för hela mänskligheten och för hela planeten. Därför måste vi också kunna göra ett personligt offer för att försvara Jorden. Människa, begrunda: om du har älskat en växt, en blomma, en bäck, den stora floden där du har tillbringat en viktig del av ditt liv, skulle du medge förödelsen av platsen där du har förvärvat all din erfarenhet? Tack vare Marica Theophilos dikter öppnas en annorlunda synvinkel, en blick som närmar sig dessa marker som en dag skulle kunna visa sig vara räddningen för hela världen. 11

9 Marcia Theophilo Uppskattningar till Iole Eulalia Rosa: genom målningarna hon har gjort för att illustrera denna bok har hon lyckats förmedla Amazonas magi. Jag hoppas Marcia Theophilo lyckas tränga in i hjärtat på de personer som älskar livet och som vill bevara det till varje pris. Med kärlek, förtroende och förståelse ber jag att hon ska lyckas med sina intentioner. Hernán Huarache Mamani Hernán Huarache Mamani Författaren Hernán Huarache Mamani är qeuchua-indian, född i en by i Andernas bergskedja, i Cañon del Colca. Han har doktorerat i ekonomi vid San Agustínuniversitetet i Arequipa och har arbetat som jordbruksekonom för det peruanska jordbruksministeriet. Med tiden har han återupptäckt sitt inkaursprung, studerat denna kultur och blivit utövare av den traditionella andinska medicinen. Han har varit lärare i quechua-språket vid universitet i Arequipa och sedan många år arbetar han med projekt för omvärdering och breddning av sitt lands kultur, för respekten för Moder Jord, la Pachamama. Genom sitt arbete når professor Mamani Europa med denna månghundraåriga kunskap med hjälp av böcker, seminarier, konferenser och genom att framträda vid olika europeiska universitet. Avkastningen från hans böcker och arbete har möjliggjort grundandet av Fondazione Mamani i Peru, Associazione Mamani-Inca och Mamani/ I.N.C.Ainstitutet i Europa som bedriver sin kulturella verksamhet med ett preciserat mål: att förverkliga en ny sorts utbildning. Allt detta har gjort det möjligt att sätta igång Livets och Fredens skola (Scuola della Vita e della Pace) i Peru, som efter nio års verksamhet, i början av mars 2010 kunde börja för ett hundratal barn. Professor Mamani har sedan länge försökt uppnå en viktig dröm: att förverkliga Livets och Fredens Universitet (Università della Vita e della Pace). Det första steget togs när Esquela de la Vida y de la Paz grundades för barn i förskola, låg- mellan- och högstadiium, i Arequipa i Peru. Detta var möjligt också tack vare stöd och bidrag från män och kvinnor med hjärtat på rätta stället. Ett särskilt tack till förläggaren Alessandro Troisi, och till författaren Marcia Theophilo, som med en del av avkastningen från denna bok vill stödja barnens skolgång i Esquela de la Vida y de la Paz, tills det en dag finns fler fria och upplysta individer som å sin sida kommer att ägna sig åt att sprida fredens kultur och bidra till att rädda och bevara Jorden. För ytterligare information: 12

10 Amazonas

11 Amazonas för evigt Skogens väktare Ett indianfolk i Amazonas regnskog kan på sitt språk uttrycka sexton olika sätt att säga grönt. Bara i den allra djupaste av dessa skogar kan man uppfatta så många nyanser och betydelser. Om de människor som kan urskilja sexton olika gröna färger utrotas, då utrotas också varje möjlighet till möte med dessa människor; då kommer för all framtid enbart människor existera för vilka grönt inte är annat än grönt. Mänskligheten kommer att ha tjänat in rörelsens hastighet, men vem kan säga om rörelsen är värdefullare än denna färg. Jag har alltid intresserat mig för indianfolken indios - de första stora väktarna av skogen. Jag ville på djupet förstå deras mänsklighet, så ren till sitt ursprung, och på grund av detta hotade av förnedring och utsatt för stora faror. Genom min mormors berättelser har Amazonindianerna kommit att betyda ett djupt förbund med regnskogen och mina erfarenheter har fått mig att studera ursprunget för den indianska kulturen. Min far var född i Amazonas, i Acre, på samma plats där också den mytiska skogvaktaren Chico Mendes föddes. I mitt arbete har jag försökt sammanföra känslomässiga och kulturella minnen, poesi och dokumentation samt den arkaiska och samtida världen. Jag anser att man inte kan nå regnskogens själ utan poesi. Antropologin är en forskningsgren som ger företräde åt objekten och den materiella kulturen. Jag ger företräde åt det lättare temat: själen. Det är inte en tillfällighet att jag är både poet och antropolog. Härur det trängande behovet att rädda regnskogen och dess invånare. Den senaste katastrofen som drabbat Amazonas är ett brott mot naturen som i storlek mätt är en tragedi. Den biologiska mångfalden, variationen av levande arter, människorna och de som lever i det osynliga, gudomligheterna och myterna, försvinner en efter en. Också vår kultur kommer att försvinna, liksom våra ord. Jorden är en organism som lever av sig själv, kapabel att skapa sitt eget självförsvar. Min röst, mitt arbete och det arbete som alla skogvaktarna, som indios-folken utför, liksom det arbete den sittande Brasilianska regeringen, WWF och De Gröna utför, är skapat av denna del av naturens eget självförsvar. Den motsatta sidan de multinationella företagen som tenderar att förstöra, gömmer sig tyvärr bakom en falsk utveckling av en ekonomi som inte bryr sig om en möjlig balans, medan de förstör och lämnar efter sig öknar och oreparerbara katastrofer. Edward O. Wilson, upphovsman till begreppet biodiversitet (=biologisk mångfald) som innebär rikedom och mångfald av arter och naturliga system med dess genetiska variationer, har sagt: förlusten av den genetiska mångfalden och förstörelsen av de naturliga miljöerna är resultatet av vår tids likgiltighet som de kommande generationerna inte kommer att förlåta oss för. Den tropiska regnskogen betstår av en extremt tät och varierad biologisk miljö både beträffande dess livsformer som den existerande interaktionen dem emellan. Om man betänker att det i ett enda träd kan finnas tusentals olika arter som interagerar med trädet på hundratusentals olika sätt kan man räkna ut att det naturliga världsarv som ska kunna garantera mänsklighetens framtid når sina högsta nivåer i den tropiska regnskogen. Ett av de första och grundläggande försvaren för detta livets världsarv 19

12 Marcia Theophilo är att studera, dokumentera och inventera denna biologiska mångfald för att kunna känna till det som finns just nu och det som ännu kan bevaras. Att konstruera ett nytt perspektiv för hållbar utveckling kommer att kräva en omsorgsfull investering i vetenskap och teknologi genom att rikta de finansiella prioriteringarna mot olika former av rättvis ekonomi. I det senaste Världsforumet som hölls i Johannesburg, om jorden och hållbar utveckling, kom man fram till, trots att USA och andra länder fortfarande är avogt inställda, att den tidsålder vi lever i på ett dramatiskt sätt kännetecknas av vår planets hälsotillstånd, vårt enda hem där vi alla, utan undantag, bor. Jag är medveten om att vetenskapen ökar kunskapen och utvecklar de mänskliga möjligheterna, men vi vet också att det existerar usla rådgivare, politiker och en ekonomisk makt som står över regeringarna i jordens olika demokratier. Dessa tenderar att skjuta vetenskapen och utvecklingen mot dunkla och tragiska marknadsintressen. I den västliga kulturen betraktas träden och blommorna enbart som utsmyckningar eller landskapsbilder, medan i den amerikansk-indianska kulturen, särskilt den i Amazonas, är varje element i naturen del av det hela, del av ett mikrokosmos förseglat av naturliga relationer oumbärliga för varandra. Fram till för lite sedan ansåg den västerländska kulturen att människan var herre över naturen och därför hade rätt att manipulera den efter eget behag. Det finns en dröm om allsmäktighet ur vilken mänskligheten håller på att resa sig, människan står inte längre över naturen, utan är del av en gemenskap. Med min poesi söker jag det antika ursprunget i trädens, djurens och flodernas namn. Jag lyssnar till mitt minne och i dess meandrar återfinner jag ord som låter som och betyder saker som regnskogens uråldriga folkslag har sagt. Jag skriver dessa ord och dessa ljud och de följer extatiska, skräckfyllda och skällande drömmar och känslor. Marcia Theophilo (2002) 20

13 Amazonas för evigt Broder träd, syster Dorothy Stang De har dödat syster Dorothy Stang som med sin kropp, sin tro och sin själ försvarade världens andetag, Amazonas. Amazonas är, tillsammans med alla skogar, planetens andning. San Franciskus av Assissi vänder sig mot horisonten som bild för att en ny epok ska kunna finna den väg som åter placerar människan i en mittpunkt som nu är förstörd, eller nästintill, av marknadens logik som med sin trögtänkthet har beväpnat mördare för att undanröja inflytandet och karisman hos en missionär vars symboliska värde numera är känt i hela Brasilien och långt utöver dess gränser. Jag ser hur San Franciskus person stiger fram, han som i sin ödmjukhet har förstått de kosmiska värdena, liksom Dorothy Stang. Deras verk återspeglar gemenskapen mellan det skapade och den intima dialogen med naturen och dess protagonister: indiosfolken, bönderna, träden, djuren och alla trädens tillgångar. De är i större behov av en mytisk person än av köpmän. Denna kvinna drevs inte av något materiellt intresse i sina försök att ge kropp och själ åt Amazonas oändlighet. Och hon offrades på samma sätt som Chico Mendes, mytisk försvarare av Amazonas, som mördades Efter att ha blivit brasiliansk medborgare, bodde Dorothy mer än trettio år i transamazonasområdet där hon arbetade för att försvara jordbruksarbetarnas rättigheter mot storgodsägarnas intressen. År 1972 skapade hon ett projekt för hållbar utveckling som fortfarande existerar och livnär sexhundra arbetare. Dorothy Stang blev en viktig person i området och 2004 mottog hon titeln medborgare i Parà. I decennier var hon engagerad i bevarandet av naturen och 2004 anmälde hon att 240 tusen hektar ung skog skövlades. Hon trodde att det var nödvändigt att rädda träden för att rädda alla andra varelser, människorna inräknade. Hennes slogan var: När skogen dör, slutar vi att leva. Alltså, efter de stora internationella mötena i Rio de Janeiro, efter det sista världsforumet för hållbar utveckling och de internationella överenskommelserna i Kyotoprotokollet, trodde man att det ekologiska medvetandet och den ekologiska kulturen skulle komma att finnas i vårt vardagliga liv. I många år har många människor utstött nödrop om att världens skogar håller på att förstöras, och av dessa är Amazonas inte bara den mest vidsträckta utan också en symbol. I många år har man talat om farorna som denna förstörelse medför för planeten, för livet på planeten. Edward O. Wilson, far till termen biologisk mångfald, vilken innebär rikedom och mångfald av växt- och djurarter och av ekosystem med genetiska variationer, har sagt: Förlusten av den genetiska mångfalden och förstörelsen av naturliga miljöer är frukten av den samtida likgiltigheten som de nya generationerna inte kommer att förlåta oss för. Nu måste vi fråga oss hur många år ytterligare som måste förflyta innan dessa nya generationer föds. Om man betänker att bara i ett stort träd i Amazonas kan tusentals olika arter sammanleva och samverka med trädet och med varandra på hundratals, tusentals sätt, kan man av detta förstå att de naturens tillgångar som kommer att kunna garantera människans framtid når sin högsta nivå i de tropiska regnskogarna. Om ett träd representerar själva skönhetens ideal, förkroppsligar det idén om det heliga som varje konstnär föreställer sig och upptäcker. Men det viktigaste är att man genom visionen om skönhet upptäcker substansen till ett innerligare förhållande med världen och ur detta möjligheten till en kärleksfull dialog med sina likar och med människan själv. Ett träd, för den som älskar naturen, är vackrare än en grekisk staty. Dorothy Stang försvarade träden mot skogshuggare och storgodsägare; ceder, jakaranda, mahogny jatoba, de uråldriga stammarna. Också hon kände till sitt öde, som det heliga trädet Kupahuba Copaiba eller den heliga andens träd. Jag, Kupaúba, känner mitt öde glöm mig inte när förintelsen av träden för med sig nya öknar. Sand inte ett träd Vinden en fläkt. Sanden blir röd och sedan mörk brinner upplöses och sjunker. Fåglarna har gömt sig i ett bo av sand ensamma. Sol. Marcia Theophilo (2006) 21

14 Naturens mångfald

15 Amazonas för evigt Vi träd Noi alberi Nós árvores Vi träd lever av regn evig dagg och dis floder och oceaner morgonångor och spröda dimmor. Under dagen vidgar värmen från solstrålarna våra sublunariska kroppar så att de i djupet absorberar nattens ljuvaste dagg. Noi alberi viviamo di piogge di rugiade eterne e delle brume dei fiumi e degli oceani di mattutini vapori e delicate nebbie Durante il giorno il calore dei raggi del sole dilata i nostri corpi sublunari che assorbono cosi, nel profondo, la soavissima rugiada notturna. Nós árvores vivemos de chuva de orvalhos eternos e das neblinas dos rios e dos oceanos de vapores matutinos e delicadas névoas. Durante o dia o calor dos raios do sol dilata os nossos corpos sublunares que absorvem assim, no profundo delicadissimo orvalho no turno. 23

16 Marcia Theophilo I. I. I. Trummor vågor, ljud utan ursprung, rusiga leker Indios de mest doftande träslagen, de mest värdefulla: ceder, jakaranda, pau-brasil, ockrafärgad balsam, rödaktiga antika stammar storslagen kraft ebenholtz, claraybas, macarandúba det heligaste av dem alla, den brasilianska regnskogens kvinno-träd sårens botemedel. Detta träd äger den levande röda färgen i det hårda virket löven är ovala; frukten är ett bröd när månen är full. Tamburi onde, suoni senza radici, ebbri giocano gli Indios i legni più odorosi, più pregiati: cedri jacarandà, pau-brasil, balsami ocra, rossastri grandioso vigore degli antichi tronchi ebano, claraybas, maçarandùba il più sacro di tutti, l albero-femmina delle foreste del Brasile, rimedio alle ferite. Possiede, quest albero, il colore rosso vivo nel legno sostanza molto dura foglie di forma ovale; il frutto è un pane al colmo della luna. Tambores ondulantes sons sem raizes brincam èbrios os indios as mais preciosas maderais dos cedros, jacarandas, pau-brasil vermelhos, amarelos bàlsamos o vigor grandioso dos antigos troncos èbanos, carnauba, macaranduba. E a mais sagrada, a àrvore femea das matas do Brasil, alivia as feridas tem esta àrvore a cor vermelha a madeira, sustancia muito dura a folha de forma oval, e o fruto pao nas luas cheias, dà un bàlsamo seu òleo corre, em uma sò àrvore Kupa uva, Kupahuba, Copaiba reacende em perfume, entre seus ramos. Arvore do espirito santo. 24

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Vad är en Mukti Deeksha?

Vad är en Mukti Deeksha? Vad är en Mukti Deeksha? HISTORIA I alla antika traditioner och speciellt inom skolan Guru Sishya Sampradhaya (tradition där kunskap ges från Mästare till lärjunge, direkt uppenbarelse) har Deeksha-cermonin

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

ELEMENTA. Pernilla Hägg Nordström

ELEMENTA. Pernilla Hägg Nordström ELEMENTA Pernilla Hägg Nordström Vad är då elementa - grundläggande, nödvändigt för livet på Jorden? Det är inte Dow-Jones index, inte en ständigt ökande BNP, inte tillgång på olja och billig el. Det är

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR I. DE NATURLIGA MILJÖERN II. RESURSERNA 1) SÖTVATTNET 2) MARKEN 3) SKOGEN 4) HAVEN OCH OCEANERNA III. MÄNNISKAN

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani * Sätt locket på! * Poet: Soleyman Ghasemiani * Första upplagan, Oktober 1997 * ISBN. 91-973239 - 0 - x * Hanaförlaget Box 6040 424 06 Angered * Omslag: Simko Ahmad

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

LARS-ÅKE ÅBERG SKULPTUR

LARS-ÅKE ÅBERG SKULPTUR LARS-ÅKE ÅBERG SKULPTUR LARS-ÅKE ÅBERG SKULPTUR Kanske var det den ibland återkommande drömmen om ett stenhus vid havet, ett hus befriande fritt från vårt gamla älskade trähus ständiga underhåll. En dag

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Vad innebär egentligen hållbar

Vad innebär egentligen hållbar Cemus Centrum för miljö och utvecklingsstudier Vad innebär egentligen hållbar utveckling och varför är det viktigt? Hållbar utveckling Fick sitt genombrott vid FN:s miljökonferens i Rio 1992 då hållbar

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar

Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar I SKR:s skrift Värna den jord Gud älskar finns uppmaningen att - kyrkor och samfund i Sverige som en del av den internationella ekumeniska rörelsen särskilt

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter. Fotosyntesen Fotosyntensen är den viktigaste process som finns på jorden. Utan fotosyntesen skulle livet vara annorlunda för oss människor. Det skulle inte finnas några växter. Har du tänkt på hur mycket

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

DVA215 INFORMATION - KUNSKAP - VETENSKAP DISKUSSION 2

DVA215 INFORMATION - KUNSKAP - VETENSKAP DISKUSSION 2 DVA215 INFORMATION - KUNSKAP - VETENSKAP GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPSTEORI DISKUSSION 2 Gordana Dodig-Crnkovic Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola 1 DRÖMMEN OM PARADISET Tomas

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

"Vem" Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer,

Vem Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer, Nr 2 Innehåll "Vem"... 3 DU OCH JAG"... 4 "En Sång"... 7 "Inbördeskrig"... 8 "Ser"... 9 "Livet går vidare"... 10 "Karlstad"... 11 "Råg och vete"... 12 "Tack"... 13 "Finns"... 14 "Kyssar"... 15 "Demonstrera

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Meditation för att öppna upp ditt hjärta

Meditation för att öppna upp ditt hjärta Meditation för att öppna upp ditt hjärta När människan växer andligt då släpper det undermedvetna gradvis sitt grepp om henne. Nyckeln till andligt uppvaknande är hjärtats blomning, dvs. hjärtchakrat måste

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

SOFIA BERGTING peter bergting

SOFIA BERGTING peter bergting SOFIA BERGTING peter bergting Personer och varelser Lin Lin är ett skogsrå och fjorton år. Ju mer hon vistas i naturen, desto starkare blir hennes förmågor. I henne strömmar en Urkraft och denna skrämmer

Läs mer

Q ero (Inka) schamaner från Peru Till Varberg

Q ero (Inka) schamaner från Peru Till Varberg Q ero (Inka) schamaner från Peru Till Varberg Don Mariano Don Claudio Despacho Ceremoni Datum: 3 okt 2011 Tid: 19.00 21.00 Pris: 350 kr Plats: Lottastugan,Varberg Initiering Datum: 3-6, 8-9 okt 2011 Behandlingstid:

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Kapitel 1 Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Enligt legenden levde mänskligheten för många tusen år sedan i hälsa och lycka. Men efterhand som årtusendena gick förbi så började sjukdomar och olycka

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer