Här vilar kända finländare Minnesvärda personers gravställen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här vilar kända finländare Minnesvärda personers gravställen"

Transkript

1 Här vilar kända finländare Minnesvärda personers gravställen

2 2 3 Här vilar kända finländare Minnesvärda personers gravställen Henrik Degerman 2009 Bildbehandling & layout: Sandelin Media Oy Ab Assessor F. J. Rabbe utgav i Helsingfors en serie häften med titeln Finlands Minnesvärde Män. Av dessa män har ungefär hälften funnits värda att intas i föreliggande förteckning. Uppfattningen om vem som är minnesvärd varierar naturligtvis från tid till tid, och det skulle storligen förvåna om ens hälften av dessa namn skulle leva vidare de nästa hundrafemtio åren. Gängse biografiska verk översvämmar ofta av data och detaljer från den beskrivna personens liv. Sällan har man ansett det mödan värt att tillfoga vederbörandes gravställe. Detta säger dock ofta en hel del. Namn, titel, födelse- och dödsdatum, släkt, konstnärliga böjelser och de efterlevandes offervilja är sådant som en grav kan ställa i ny belysning. Ur detta verks bibliografi kan vi se att åtskilliga beskrivningar av märkligare gravvårdar utgetts. Tanken att kombinera gravställen med bemärkta personer i ett och samma bokverk är dock rätt ny. Veterligen är detta första gången den kommer till uttryck i vårt land. År 1988 tog professor Torsten Steinby initiativ till en förening med uppgift att vårda gravkulturen. Föreningen stiftades 1992 med namnet Minnesvårdarna. Den har enligt sina stadgar till ändamål att inventera, restaurera och underhålla minnesvårdar, närmast inom den finlandssvenska odlingen men också inom landet som helhet. Efter en trevande start aktiverades Minnesvårdarna 2001, då godsägaren Henrik Degerman anställdes som dess intendent. Till grund för inventeringsarbetet togs en namnlista sammanställd 1990 av kanslirådet Ragnar Mannil, Finländskt Pantheon. Den omfattar nästan tusen namn, närmast från finlandssvenskt håll. Mannils arbete har sedermera kompletterats av statsarkeologen Carl Jacob Gardberg. Inför uppgörandet av denna namnförteckning har jag dels komprimerat Mannils lista till ungefär tvåhundra personer, vilka kan påräkna ett bredare intresse, dels kompletterat listan med ungefär trehundra nya namn ur den finskatalande befolkningen samt före 1800 och efter 1990 avlidna. Som källor har anlitats utom i bibliografin nämnda specialverk, biografiska och genealogiska uppslagsverk, Uusi Tietosanakirja, Mitä-Missä- Milloin samt särskilt Finska Litteratursällskapets nationalbiografi (www. kansallisbiografia. fi). I svårare fall har uppgifter erhållits direkt från vederbörande församling, vilka här tackas för benägen hjälp. Arbetet har finansierats av Minnesvårdarna rf och dess gynnare, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors och Svenska kulturfonden. Dessa skall ha ett vördsamt tack för denna kulturgärning. Minnesvårdarna fortsätter sin verksamhet med inventering av gravvårdar. Endast ett fåtal av landets begravningsplatser har inventerats. På finskt håll saknas en motsvarande organisation, varför Minesvårdarnas verksamhet har riktats mot hela landet. Det återstår ännu mycket att upptäcka inom denna speciella kulturgren och många minnen att vårda. Helsingfors i maj 2005 Henrik Degerman.

3 4 5 Den finskspråkiga teaterns första firade stjärna, regissör vid Finska teatern (sedan Kansallisteatteri), uppträdde också utomlands. Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Aalberg (Uexkull-Gyllenband ), Ida skådespelare - näyttelijä Suomenkielisen teatterin ensimmäinen juhlittu tähti, Suomalaisen Teatterin (sitten Kansallisteatterin) ohjaaja, esiintyi myös ulkomailla Helsinki, Hietanimen vanha hautausmaa Aalto, Alvar arkitekt, akademiker arkkitehti, akateemikko I graven ligger även Aaltos två hustrur, Aino Helsinki, Hietaniemen vanha hautausmaa och Elissa Det nyklassiska kapitälet från början av 1800-talet erhölls från Grekland med regeringens tillstånd. Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats 21 T

4 6 7 Aaltonen (Widell), Emil skofabrikör, kommerseråd, bergsråd kenkätehtalija, kauppaneuvos, vuorineuvos Grundade som 19-åring en skofabrik som utvidgades till ett affärsimperium i Tammerforstrakten, donator Tammerfors, Kalevankangas Perusti 19-vuotiaana kenkätehtaan, joka laajeni Tampereen seudun kauppavaltakunnaksi, lahjoittaja Aaltonen, Wäinö skulptör, ledamot av Finlands akademi kuvanveistäjä, Suomen akatemian jäsen Det självständiga Finlands skulptör Kända verk Hämeensilta i Tammerfors, statyerna av Kivi, Ståhlberg och Svinhufvud i Helsingfors S:t Marie kyrkogård Itsenäisen Suomen kuvanveistäjä Tunnettuja teoksia Tampereen Hämeensilta, Kiven, Ståhlbergin ja Svinhufvudin patsaat Helsingissä Maarian hautausmaa

5 8 9 Lyrisk sopran, primadonna vid Paris Opera, aktivt engagerad i världsutställningen 1900 och Olofsborgs musikfestival Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Achté-Jalander, Aino Sångerska laulajatar Lyyrillinen sopraano, Pariisin Oopperan ensilaulajatar, osallistui aktiivisesti vuoden 1900 maailmannäyttelyyn ja Olavinlinnan musiikkifestivaaliin Helsinki, Hietaniemen uusi hautausmaa Adlercreutz, Carl Johan friherre och greve, general av kavalleriet, statsråd vapaaherra ja kreivi, ratsuväen kenraali, valtioneuvos Ledde de svenska trupperna till seger 1808 vid Siikajoki, avsatte kung Gustav IV Adolf, stabschef för svenska armén vid Leipzig Stockholm, Riddarholmskyrka Johti Ruotsin joukot Siikajoen voittoisassa taistelussa 1808, syöksi kuningas Kustaa IV Aadolfin valtaistuimelta, Ruotsin armeijan esikuntapäällikkö vuoden 1813 Leipzigin taistelussa. Tukholma, Riddarholmin kirkko

6 10 11 Pernåfödd magister i Wittenberg, reformator och det finska skriftspråkets skapare, översatte till finska Nya testamentet m m Viborgs stadskyrka Agricola, Mikael Olai c biskop i Åbo Turun piispa Bishop of Turku Reformator and creator of the Finnish written langauge, translated the New Testament to Finnish Pernajalla synytynyt ja Wittenbergissa opiskellut maisteri, uskonpuhdistaja ja suomen kirjakielen luoja, suomensi m m Uuden testamentin Viipurin kaupunkikirkko Ahlström, Antti Kommerseråd kauppanevos councillor of commerce Grundare av A. Ahlström Oy familjebolag, självlärd trävaruhandlare med 15 sågar och 4 järnbruk, donator. Norrmark kyrkogård Founder of a private company, timber merchant and owner of sawmills and ironworks, donator A. Ahlström Oy:n perheyhtiön perustaja, itseoppinut puutavarakauppias joka omisti 15 sahaa ja 4 rautaruukkia, lahjoittaja Noormarkun hautausmaa,

7 12 13 Ahlström, Walter Bergsråd Norrmarks kyrkogård Ahmavaara (Aulin), Pekka bondeståndets talman, kommunalråd talonpoikaissäädyn puhemies, kunnallisneuvos councillor of municipalities Konstitutionell riksdagsman från Norra Österbotten i över 20 år, talman vid sista fyraståndslantdagen 1906 Uleåborg begravningsplats Perustuslaillinen kansanedustaja Pohjois-Pohjanmaalta yli 20 vuotta, viimeisillä neljäsäätyvaltionpäivillä 1906 talonpoikaissäädyn puhemies. Oulun hautausmaa Speaker of the Peasants Estate at the last Four Estate Diet in 1906

8 14 15 Den första finskspråkiga yrkesförfattaren, översättare och tidningsman. Skrev realistiskka romaner och noveller, bl a samlingarna Lastuja 1-8 Idensalmi, Gamla begravningsplatsen Aho (Brofeldt), Juhani Författare kirjailija author Ensimmäinen suomenkielinen ammattikirjailija, kääntäjä ja sanomalehtimies. Kirjoitti realistisia romaaneja ja novelleja, m m kokoelmat Lastuja 1-8 Iisalmi, Vanha hautausmaa Aho, Martti överste, dubbel Mannerheimriddare eversti, kaksinkertainen Manneheimritari Clonel, twice Knight of the Mannerheim Cross Kokkola, Marian hautausmaa - Karleby, Marie begravningsplats Author, translator and journalist, wrote novels and short stories in a realistic style

9 16 17 Inredde Kejserliga Palatset och generalguvernörens residens. Beskrev i romaner finsk-karelskryska familjer, Människor som jag känt Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Ahrenberg, Jac Överarkitekt yliarkkitehti architect Sisusti Keisarillisen Palatsin ja kenraalikuvernöörin asunnon. Kuvaili romaaneissaan suomalaiskarjalais-venäläisiä perhesuhteita Airo, A. F, Generallöjtnant, generalkvartermästare, riksdagsman Heinola

10 18 19 Aitio, Paavo Riksdagsman, minister, landshövding Åbo Alkio (Filander), Santeri Riksdagsman Laihela kyrkogård

11 20 21 Alfthan, Anton bergsråd, sockerfabrikör Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Aminoff, Johan Fredrik friherre och greve, generalmajor, geheimeråd, vicekansler Bromarf kyrkogård

12 22 23 Anderson, Amos Bergsråd Kimito kyrkogård Andersson, Otto Professor i musik Åbo, Skansen V

13 24 25????

14 26 27 Antell, Herman Läkare, donator Gamla Vasa begravningsplats Apostol, Alexej Gardeskapellmästare, musikmajor Helsingfors, Gardets begravningsplats

15 28 29 Appelgren-Kivalo, Hjalmar statsarkeolog, professor Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Armfelt, Karl Gustaf friherre, general Pernå kyrka

16 30 31 Armfelt, Gustaf Mauritz greve, general av infanteriet, kansler Halikko kyrka Arneberg-Pentti, Helmi ordförande för Lotta Svärd Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats

17 32 33 Arnell, Lars överstelöjtnant, landshövding, statssekreterare, Finska Hushållningssällskapets sekreterare, redaktör för Åbo Underrättelser Åbo Arppe, Nils såg- och brukspatron

18 34 35 Arwidsson, Adolf Ivar överbibliotekarie (Sverige) Viborg Sorvali begravningsplats (Ryssland) Askolin, Johannes , jämte sin maka Rosa Kommerseråd Borgå, Näse begravningsplats Monumentet är skapat av Valter Runeberg och gjutet i Köpenhamn

19 36 37 Aspelin, Johan Reinhold, , jämte sin maka Anna, född Nielsen Statsarkeolog, professor Finska fornminnesföre-ningen reste vården Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Aspelin-Haapkylä, Eliel professor, statsråd Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

20 38 39 Aura, Teuvo statsminister, överborgmästare Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Avellan, Teodor amiral

21 40 41 Babizin, Aleksandr ( Sammy ) sångare Helsingfors, Ortodoxa begravningsplatsen Backman, Mia teaterråd, teaterchef Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

22 42 43 Backmansson, Hugo överstelöjtnant, konstnär Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Bassi, Carlo Arkitekt Åbo, Skansen V

23 44 45 Bandler, Vivica teaterdirektör, akademiker Helsingfors, Sandudds Barsokevitsch, Victor fotograf Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats 21B

24 46 47 Becker(-Bey), Waldemar general (Serbien), överste (Egypten), överstelöjtnant (Mexico) Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Berg, Fredrik Wilhelm Rembert greve, generalfältmarskalk, generalguvernör Kastenhof (Lettland)

25 48 49 Bergbom, Kaarlo teaterdirektör Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Bergenheim, Edward ärkebiskop i Åbo Åbo, Skansen V

26 50 51 Bergholm, Katri Soldathemsförbundets ordförande Berndtson, Gunnar konstnär Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats

27 52 53 Bergman, Erik Kompositör, akademiker Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats 21T Bielke, Nils friherre, Åbo hovrätts förste president, riksråd, generalguvernör över Finland Salsta

28 54 55 Bilmark, Johan Historieprofessor Reso kyrkogård Björkenheim (Björkman), Lars Magnus bergsråd Storkyro, Orisbergs begravningsplats

29 56 57 Björling, Gunnar författare Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Bladh, Petter riksdagman, superkargör Närpes, Bennvik gravkapell

30 58 59 Blomstedt, Pauli arkitekt Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Bodisco, Nikolai Andrejevitsch konteramiral, militärguvernör över Sveaborg Helsingfors, Ortodoxa begravningsplatsen

31 60 61 Boije af Gennäs, Göran överste, lagman, riksråd Pojo kyrka Bomansson, Karl August statsarkivarie Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

32 62 63 von Bonsdorff (Bonsdorff ), Gabriel arkiater, anatomie professor Åbo, Kakskerta kyrkogård Borg, Kim sångare, professor Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats

33 64 65 Borgström, Henrik kommerseråd Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats von Born, Ernst minister Pernå kyrkogård

34 66 67 von Born, Viktor friherre, lantmarskalk Pernå kyrkogård Brahe af Wisingsborg, Per d y greve, riksdrots, generalguvernör över Finland, kansler Östra Ryds kyrka (Sverige)

35 68 69 Brander, Signe teckningslärare, fotograf Sibbo, Nickby sjukhus begravningsplats (ej minnesvård) Bremer, Josef d y kapten, brukspatron Högfors begravningsplats

36 70 71 Brenner, Elias assessor, kungl miniatyrist Stockholm, Riddarholmskyrkan Broberg, Karl Teodor pastor, grundare av Läroverket för gossar och flickor, Finlands första samskola Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

37 72 73 Brummer, Arttu arkitekt Tavastehus, Ahvenisto begravningsplats Bryggman, Erik arkitekt Åbo, Skansen U

38 74 75 Bryk, Petri gruvdirektör, bergsråd Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats 21B Budde, Jöns 1400-talet birgittinermunck, Finlands förste författare Nådendals birgittinerkloster

39 76 77 Cajander, Aimo professor, generaldirektör, statsminister Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Cajander, Amanda Finlands första diakonissa Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

40 78 79 Cajander, Henric provincialläkare (tog Finlands första fotografi) Åbo, Skansen V Calonius, Mathias Professor, justitiekansler St Karins kyrkogård Monumentet höggs 1822 enligt en ritning av den svenske arkitekten Carl Fredrik Sundvall

41 80 81 Canth ( Johanson), Minna Författare Kuopio begravningsplats Carlson, Bengt kompositör, professor Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

42 82 83 Castrén, Mathias Alexander professor i finska Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Cedercreutz, Emil friherre, skulptör Kjulo kyrkogård

43 84 85 Charpentier, Claes general av kavalleriet Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Chiewitz, Georg Theodor Länsarkitekt Åbo, Skansen V

44 86 87 Choraeus, Mikael docent, författare Stockholm, Solna kyrkogård Chorell, Walentin författare, professor Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats T 21 A

45 88 89 Churberg, Fanny konstnär Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Chydenius, Anders teol.dr, prost, riksdagsman Gamlakarleby kyrkogård

46 90 91 Collan, Karl universitetslektor, kompositör Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Creutz, Gustaf Philip greve, ambassadör, kanslipresident Stockholm, Jakobs kyrka

47 92 93 Crichton, William industriidkare Åbo, Skansen V Cronstedt, Carl Olaf viceamiral Helsinge kyrkogård

48 94 95 Crusell, Bernhard Henrik hovkapellmästare Stockholm, Solna kyrkogård Cygnaeus, Fredrik professor i estetik Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

49 96 97 Cygnaeus, Uno överinspektör för folkskolorna Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Dalström, Axel Hampus Arkitekt, överdirektör Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Reliefen är skulpterad av C.E. Sjöstrand

50 98 99 Danielson-Kalmari, Johan Richard professor, senator, kansler, statsråd Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats De la Gardie, Jacob greve, lagman, riksråd, generalguvernör över Livland, president Varnhems klosterkyrka (Sverige)

51 Diktonius, Elmer författare Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Donner, Anders d.ä kommerseråd Gamlakarleby, Marie begravningsplats

52 Donner, Otto professor, lantdagsman, senator Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats von Döbeln, Georg Carl friherre, generallöjtnant Stockholm Johannes kyrkogård

53 Edelfelt, Albert Konstnär Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Edlund, Gustaf bokförläggare, bokhandlare Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Reliefen är skulpterad av Robert Stigell

54 Ehrenström, Johan Albrecht ledamot av senaten, statsråd Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Ehrensvärd, Augustin Greve, fältmarskalk Graven finns på Sveaborgs borggård, där en kammare murades 1783 Monumentet höggs av stenhuggaren Nils Stenstam 1788 De ornamnet, med vilka tumban pryddes, planerades av skulptören Johan Tobias Sergel Först hösten 1807 var monumentet färdigt

55 Ehrnrooth, Adolf General av infanteriet Mannerheimriddare nr 162 Helsingfors, Sandudds begravningsplats Ehrnrooth, Casimir generallöjtnant, ministerstatssekreterare, konseljpresident (Bulgarien) Nastola kyrkogård

56 Ehrnrooth, Leo jur.utr. dr, senator, politieborgmästare i Helsingfors Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Eklöf, August kommerseråd, sågägare Borgå, Näse begravningsplats

57 Ekman, Robert Wilhelm konstnär Åbo, Skansen V Enckell, Carl maskinbyggnadsingenjör, ministerstatssekreterare, utrikesminister Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats A

58 Engel, Carl Ludvig Arkitekt Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Under fem rektangulära stenblock ligger han själv, hans fru, en dotter och två söner Erkko, Eero Tidningsman, chefredaktör Helsingin Sanomien päätoimittaja, ulkoministeri Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Gravstenen kröns av en skulptur av Eemil Halonen

59 Eronen, Ella Skådespelare, professor Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats, konstnärskullen Estlander, Carl Gustaf Professor, statsråd Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Bysten är skulpterad av Walter Runeberg

60 Estlander, Ernst riksdagsman Helsingfors Etholén, Adolph Konteramiral, guvernör över den ryska delen av Nord-Amerika Elimäki kyrkogård

61 Fagerholm, Karl August riksdagens talman, statsminister, statsråd Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Faltin, Richard professor, ordförande för Finlands Röda Kors Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

62 Fazer, Karl Kommerseråd, sockerbagare Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats I graven ligger även hans maka Berta ( ), samt sonen, bergsrådet Sven Fazer ( ) Fellman, Nils Isak Hovrättspresident, senator Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

63 Finlayson, James Bomullsfabrikant Edinburgh (Storbritannien) Fleming af Liebelitz, Herman friherre, riksråd, president, generalguvernör över Finland Villnäs kyrka

64 Fleming af Liebelitz, Klas friherre, överste, kungl råd, riksskattmästare, lantmarskalk Villnäs kyrka Forsskåhl, Petter docent, upptäcktsresande Jarim ( Jemen)

65 Forsström, Petter Bergsråd, kalkbruksägare Lojo, Virkby begravningsplats Fougstedt, Nils-Eric överkapellmästare, kompositör Helsingfors, Kolumbariet

66 Franck, Kaj konstnär, professor Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Franzén, Frans Mikael professor i filosofi, biskop i Härnösand Härnösand, Säbrå kyrkogård (Sverige)

67 Freedericksz, Woldemar friherre (Finland), general, hovstallmästare, hovminister, ledamot av riksrådet (Ryssland) Grankulla kommunala begravningsplats von Frenckell, Erik Stadsdirektör Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

68 von Frenckell (Frenckell), Frans Wilhelm kommerseråd, talman i borgarståndet Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Freudenthal, Axel Olof professor i svenska Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats 6 7 2

69 Frosterus, Sigurd arkitekt, professor Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Gadd, Pehr Adrian professor i kemi Nokia, Kaarila gårds gravkapell

70 Gadolin, Axel general av artilleriet, professor Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplatsen Gadolin, Johan Professor i kemi Virmo kyrkogård

71 Gallen-Kallela (Gallén), Akseli Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats, konstnärskullen Gallen-Kallela, Jorma konstnär

72 Gartz, Åke bergsråd, ambassadör, utrikesminister Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Gebhard, Hannes Riksdagsman, professor Den finländska andelslagsrörelsens grundare Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats På gravstenen en man som bär en fackla, skulpterad av Felix Nylund

73 Gestrin, Kristian minister, bankdirektör Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats de Godzinsky, Georg Kompositör, orkesterledare Helsingfors Sandudds gamla begravningsplats, konstnärskullen

74 Goodman, Irwin (Hammarberg, Antti) musiker Tavastkyro, Mäntyrinne begravningsplats Gottlund, Karl Axel folkdiktssamlare, lektor i finska Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

75 Granatenhielm, Fredrik Major, välgörare Helsingfors, Edbomska trädgården (Kajsaniemi) Granlund, Johan Fredrik boktryckare, donator till konstmuseet Ateneum Åbo, Skansen V

76 Granit, Ragnar Professor, Nobelpristagare i medicin 1967 Korpo kyrkogård, (begraven med sina föräldrar och sin maka) Granlund, Johan Fredrik Boktryckeriägare, testamenterade sin förmögenhet till konstmuseet Ateneums byggnadsfond i Helsingfors Åbo, Skansen V

77 Granstedt, Anders Fredrik arkitekt, konduktör Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Granstedt, Pehr arkitekt Helsingfors, Gamla kyrkans begravningsplats

78 Granö, Johannes professor, kansler, Asienforskare Gripenberg, Alexandra lantdagsman, författare Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats B

79 Gripenberg, Bertel friherre, författare Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Gullichsen (Ahlström), Maire Professor, galleridirektör Norrmarks kyrkogård

80 Gummerus, Herman professor, sändebud Pemar, Viksbergs gård, S:t Jacobds begravningsplats Gummerus, Olof professor, designdirektör Pemar, Viksberg gård, S:t Jacobs begravningsplats

81 Gyldén, Claes Wilhelm överdirektör för lantmäteri- och forststyrelserna Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Gylich, Pehr Johan Stadsarkitekt Åbo, Skansen V

82 Haanpää, Pertti författare drunknad Haapakoski (Laitinen), Aarne författare Outsider och Henrik Horna Helsingfors

83 von Haartman, Hedvig grundare av Frälsningsarmén i Finland Helsingfors von Haartman, Lars Gabriel friherre, verkligt geheimeråd, viceordförande i senaten Villnäs kyrkogård

84 Hackman, Johan Fredrik kommerseråd, konsul Viborg Sorvali begravningsplats (Ryssland) Hagman, Lucina Professor, grundare av finska samskolor Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

85 Haitto, Heimo violinist Helsingfors, Sandudds Hakulinen, Veikko skidlöpare, olympisk medaljör Valkeakoski

86 Halonen, Eemil Skulptör Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Reliefen höggs av Halonen år 1925 Halonen, Pekka Skulptör Tusby kyrkogård

87 Hammarsten-Jansson, Signe frimärksgravör Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Hausen, Reinhold statsarkivarie Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

88 Heikel, Iwar professor, rektor, lantdagsman Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Heinrichs, Axel Erik General av infanteriet, Mannerheimriddare Helsingfors, Brändö begravningsplats

89 Hellaakoski, Aaro Författare Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Skulpturen är gjord av Wäinö Aaltonen, som var Hellaakoskis svåger Helle, Veikko snickare, riksdagens talman, minister Vichtis begravningsplats

90 Hemmer, Jarl Författare Borgå, Näse begravningsplats Vänner i Norden hugfäste minnet I graven ligger också hans maka Saga ( ) Salige Hemming c biskop i Åbo Åbo domkyrka

91 Helige Henrik ? biskop i Finland Åbo domkyrka Herlin, Heikki Bergsråd, verkst. dir. för Kone Oy

92 von Hessen, Friedrich Karl, lantgreve, general av infanteriet (Preussen), vald konung av Finland 1918 von Hessen (Prinzessin von Preussen), Margarethe Burg Cronburg, Kronberg (Tyskland) Hildén, Sara Konstmecenat och konstsamlare Tammerfors, Kalevankangas begravningsplats Kun taide tuli tarpeettomaksi oli loppu alkanut

93 Hiltunen, Eila Skulptör Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats, konstnärskullen I samma grav ligger fotografen Otso Pietinen Hirn, Yrjö professor i estetik Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

94 Hisinger, Michael friherre, ryttmästare, brukspatron Ingå, Fagervik kyrka Hjelt, Edvard Fil. dr, statsråd, kemie professor, kansler, sändebud i Berlin Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats

95 Honka, Olavi Justitiekansler, presidentkandidat Helsingfors, Sandudds urnelund K Horn af Biörneborg, Arvid Bernhard friherre och greve, generallöjtnant, riksråd, kansler, lantmarskalk Tryserum kyrka (Sverige)

96 Horn af Kanckas, Evert fältmarskalk Åbo domkyrka Horn af Kanckas, Karl c fältmarskalk, lagman, riksråd Revals domkyrka

97 Horn af Åminne, Klas friherre, riddare, häradshövding, riksråd, översteamiral, överstefältmarskalk Uppsala domkyrka (Sverige) Horn af Biörneborg, Gustaf greve, riksråd, riksmarsk, generalguvernör över Livland Stockholm, Jakobs kyrka

98 Hornborg, Eirik riksdagsman, rektor, författare Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Huldén, Evert författare Munsala kyrkogård

99 Hultin, Tekla Fil.dr. (Finlands första kvinnliga), aktuarie, lantdagsman, journalist, grundare av Kvinnokagalen Helsingfors Hursti, Veikko socialråd, bespisare av fattiga Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats 12-

100 Hällström Gustaf Gabriel Professor i fysik, universitetsrektor Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Häyhä, Simo Skarpskytt under vinterkriget, bonde

101 Höckert, Gunnar Ekonom, olympisk guldmedaljör 1936 Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Höijer, Carl Theodor Arkitekt Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

102 Idestam, Fredrik pappersfabrikör i Nokia Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Ignatius, Hannes Generallöjtnant, generalkvartersmästare i frihetskriget Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

103 Ikonen (Rinne), Ansa Skådespelare Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Ingman, Lauri ärkebiskop i Åbo, statsminister Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats

104 Isto, Edvard konstnär, målare av Attack Nedertorneå kyrkogård Ivalo ( Jansson), Santeri Författare, tidningsman Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats På gravstenen en staty skulpterad av Emil Wikström

105 Jaakkola, Jalmari professor i historia Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Jansson, Jan-Magnus professor, chefredaktör, minister, kansler Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats A

106 Jansson, K(arl) E(manuel) Konstnär Finströms kyrkogård Jansson, Tove författare, professor Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

107 Jansson, Viktor ( Faffan ) Bildhuggare Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Jarva, Risto filmregissör Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats 21B

108 Joenpelto, Eeva författare Lojo kyrkogård Johansson, Gunnar krigskorrespondent Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats

109 Jotuni (Tarkiainen, Haggrén), Maria författare Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Julin, Erik skeppsredare, kommerseråd Åbo, Skansen V

110 Julin, Johan apotekare, assessor S:t Marie kyrkogård Julin, Johan apotekare, assessor S:t Marie kyrkogård von Julin ( Julin), John apotekare, bergsråd, brukspatron Pojo kyrkogård

111 Jung, Dora Textilkonstnär Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Jurkka (Tuomi), Emmi Skådespelare, teaterchef Helsingfors, Sandudds urnelund K

112 Juselius, Sigrid gravlagd i ett mausoleum som hennes far, bergsrådet Fritz Arthur Juselius ( ) lät bygga på begravningsplatsen i Björneborg Mausoleet ritades av arkitekten Josef Stenbäck och dekorerades i det inre av målarna Akseli Gallen-Kallela och Pekka Halonen Jusélius, Fritz Arthur bergsråd, lantdagsman, donator Björneborg begravningsplats

113 Juusten, Paulus c biskop i Viborg Åbo domkyrka Juutilainen, Ilmari flygmästare, dubbel Mannerheimriddare Tusby kyrkogård

114 Juva, Mikko ärkebiskop i Åbo, professor, kansler, riksdagsman Helsingfors, Sandudd Jägerhorn, Johan Anders överstelöjtnant, ledamot av Kommittén för finska ärenden Pernå kyrkogård

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar IV Medicinska klinikens tre professorer på Klinikens dag den 25 november 1994. Från vänster Otto Wegelius, Frej Fyhrquist och Bertel von Bonsdorff. Foto Helsingfors universitet, AVavdelningen, Eero Roine.

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

LANDSHÖVDINGAR I NORRBOTTENS LÄN Av Bernt Rutström, Bodträskfors

LANDSHÖVDINGAR I NORRBOTTENS LÄN Av Bernt Rutström, Bodträskfors LANDSHÖVDINGAR I NORRBOTTENS LÄN Av Bernt Rutström, Bodträskfors Det var många som styrde och ställde i Norrland en gång, i de tider då rätten satt i spjutskaftets ände som det brukar heta, bl.a. Bureätten

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Aktualitetstest 2013

Aktualitetstest 2013 Modellsvar Aktualitetstest 2013 Namn: Det finns olika typer av frågor. I flervalsfrågorna markerar du rätt alternativ genom att rita en ring kring rätt bokstav. Bara ett av svaren är rätt. I kombinationsfrågor

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

TALET PÅ SKANSEN DEN 3 MAJ 2009. Mina damer och herrar! Ärade märkespublik!

TALET PÅ SKANSEN DEN 3 MAJ 2009. Mina damer och herrar! Ärade märkespublik! TALET PÅ SKANSEN DEN 3 MAJ 2009 Mina damer och herrar! Ärade märkespublik! Ni hade nog inte gärna varit här i Stockholm i dag för exakt 200 år sedan. Då var nämligen det gamla svenska riket i allvarlig

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012 Styrelse 2012 2012 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse (ordförande) Förlagsaktiebolaget Sydvästkusten (ordförande)

Läs mer

Promenade des Anglais 139

Promenade des Anglais 139 Kenneth Danielsen Promenade des Anglais 139 Hl5TORIEN OM VlLLA HllOVILA, DE55 PIM5KA ÄGARE OCH INVÅNARE ti SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND HELSINGFORS 2011 Innehåll FÖRORD 9 INTRODUKTION 11 Dell

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

Presidentens slott är visserligen inte äldre än 180 år, men det har en minst lika färgstark historia som många äldre regeringspalats.

Presidentens slott är visserligen inte äldre än 180 år, men det har en minst lika färgstark historia som många äldre regeringspalats. Vinterns utställning i Tikanojas konsthems, Slottets skatter konst från Presidentens slott, visar konstverk från presidentens slott, som under tiden för utställningen genomgår en grundlig reparation. Konstskatterna

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

ARKISTOLUETTELO. Listaa päivitetään jatkuvasti. Vuosi. Yksityis- ja sukuarkistot. Tila-arkistot. Yhdistykset. Muut yhteisöt. Sukututkimusmateriaalia

ARKISTOLUETTELO. Listaa päivitetään jatkuvasti. Vuosi. Yksityis- ja sukuarkistot. Tila-arkistot. Yhdistykset. Muut yhteisöt. Sukututkimusmateriaalia 12.11.2013 ARKISTOLUETTELO Listaa päivitetään jatkuvasti. Yksityis- ja sukuarkistot Tila-arkistot Yhdistykset Muut yhteisöt Sukututkimusmateriaalia Muut aineistot Yksityis- ja sukuarkistot Vuosi Appelgrenin

Läs mer

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bild Bildtext Byline Emblem Frälsningsarméns emblem vapen Fanan Frälsningsarméns fana Fatmomakke Frälsningssoldater, Bagare Frälsningsarméns Bönekåta,

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Berg, Lars Otto & Norman Hans Landsättningen vid Lemo 19-20 juni 1808 Uppsala, 2008

Berg, Lars Otto & Norman Hans Landsättningen vid Lemo 19-20 juni 1808 Uppsala, 2008 Litteraturlista Berg, Lars Otto & Norman Hans Landsättningen vid Lemo 19-20 juni 1808 Uppsala, 2008 Björlin, Gustaf Finska kriget 1808-1809 Stockholm, 1882 Bonsdorff, Carl von Opinioner och stämningar

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

Styrelse 2013. Veritas Pensionsförsäkring

Styrelse 2013. Veritas Pensionsförsäkring Styrelse 2013 Veritas Pensionsförsäkring Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2013 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse

Läs mer

Skogås U19/ELIT 2008-11-01/02

Skogås U19/ELIT 2008-11-01/02 Skogås U19/ELIT 2008-11-01/02 SKOGÅS YONEX U19/ELIT 2008 TÄVLINGSINFORMATION VÄLKOMNA TILL SKOGÅS U19/Elit 2008 Tävlingstider: Lördag den 1/11 kl 09.00-21.00 samt Söndag den 2/11 kl 09.30-15.00 Tävlingshall:

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN RAPPORT FRÅN SAMTIDEN 23 september Islamska staten (IS) hot mot världsfreden? Per Jönsson, Mellanösternanakytiker, redaktör på Utrikespolitiska institutet (UI). Yasri Khan, generalsekreterare, Svenska

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Kyrkomusikdagarna i Borgå stift. Ta mer ton

Kyrkomusikdagarna i Borgå stift. Ta mer ton Kyrkomusikdagarna i Borgå stift Ta mer ton Tammerfors 9 11.1.2012 Ta mer ton Tammerfors 9 11.1.2012 Kammarkören Näsin Ääni Välkommen till kyrkomusikdagarna! Borgå stifts kyrkomusikdagar år 2012 har temat

Läs mer

Nordiska Meteorologmöten NMM 1960 2010 50 år

Nordiska Meteorologmöten NMM 1960 2010 50 år Nordiska Meteorologmöten NMM 1960 2010 50 år Presentationen i NMM- 27 i Helsingfors i juni 2010 Arbetsgrupp: Anneli Nordlund, Raino Heino, Marja-Leena Komulainen Se oss alla NMM-vänner -show Vi tackar:

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - brutto:

Resultatlista, enskild rond - brutto: Resultatlista, enskild rond - brutto Klass Placering Flickor Namn Rond 1 Spelform Klubb S-HCP Datum Resultat 1 Mia Landegren Kungl. Drottningholms GK 0 79 2 Mathilda Byqvist Uddeholms GK 0 82 3 Johanna

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Bilaga 4. Borgå lantdag 200 år, bilder från evenemang. Nationella evenemang i Borgå den 28 mars 2009

Bilaga 4. Borgå lantdag 200 år, bilder från evenemang. Nationella evenemang i Borgå den 28 mars 2009 Bilaga 4 Borgå lantdag 200 år, bilder från evenemang Nationella evenemang i Borgå den 28 mars 2009 Delegationen för Märkesåret 1809 arrangerade statliga huvudevenemang i Borgå domkapitel och domkyrkan.

Läs mer

Riksklass U-13 SGPU, Eskilstuna. 6-7 dec 2003

Riksklass U-13 SGPU, Eskilstuna. 6-7 dec 2003 6-7 dec 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr BOKAFTON Inträde: 100 kr 19 februari H Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi, Karolinska Institutet, psykiater, författare. Samtalsledare: Hanna Stenström 19 mars I skuggan av Nathan Omi Söderblom

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002.

Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002. Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002. Strömsholm Alexander Ryttarstadions hunddagis Claudia Läser till tandsköterska Utbildad hippolog på SLU i Flyinge

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

Helsingfors stadshuskvarter Lejonet

Helsingfors stadshuskvarter Lejonet Helsingfors stadshuskvarter Lejonet 3 Kvarteret Lejonet a Helsingfors stadshus tidigare Hotell Societetshuset b Stadshusets festsal c Stadsfullmäktiges sessionssal d Empiresalen e Bockska huset f Burtzska

Läs mer

KN 2014/263 Aida Nadeem Abdul Rahman Malmö Konsert i Spanien mars 2014 Konsert 6 500

KN 2014/263 Aida Nadeem Abdul Rahman Malmö Konsert i Spanien mars 2014 Konsert 6 500 KN 2014/263 Aida Nadeem Abdul Rahman Malmö Konsert i Spanien mars 2014 Konsert 6 500 KN 2014/91 Andi Almqvist Malmö Turné i Italien feb - mar 2014 Turné 17 000 KN 2014/602 Kristian Anttila Göteborg Turné

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Protokoll 94 1(8) Fullmäktige. Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo

Protokoll 94 1(8) Fullmäktige. Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Protokoll 94 1(8) Metsäliitto Osuuskuntas ordinarie fullmäktigesammanträde Tid Torsdag 7.5.2015 klockan 15.00 Plats Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Närvarande Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Haukilahti

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

Anders Chydenius stiftelse. Verksamhetsberättelse för 2006. Sommarseminariet

Anders Chydenius stiftelse. Verksamhetsberättelse för 2006. Sommarseminariet Anders Chydenius stiftelse Verksamhetsberättelse för 2006 Sommarseminariet Tyngdpunkten för Anders Chydenius stiftelse år 2006 var starten för projektet att ge ut Chydenius samlade verk, 240-årsjubileet

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Höstförsta 2009. 19-19 sep 2009

Höstförsta 2009. 19-19 sep 2009 19-19 sep 2009 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N : 3 # Grade Club 1 2 3 Wins Pts 1 Linnea GRÖNBERG 6.kyu Kalmar Budoklubb 2 Nelly SANDBLAD 6.kyu Kalmar Budoklubb 3 Jenna NYSTRÖM 6.kyu Kalmar Budoklubb 7 2 17

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista Ungdom 1 1 U Albin Nordh Fredric Nordh Astra G 1:59,4 1:55,6 1:54,6 5:49,6 Gr.E. A-B-C förare 1 4 B Mattias Lindqvist Linus Lindqvist Astra 1:58,4 1:55,6 1:54,9 5:48,9 2 2 A Mats Adolfsson Roger Andersson

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Lagboken 250 år 1759-2009

Lagboken 250 år 1759-2009 Lagboken 250 år 1759-2009 Utställning i Riksdagsbiblioteket, Auroragatan 6 15.10. - 31.12.2009 Lagboken 250 år År 1759 utkom den första tryckta finskspråkiga lagboken. I år har det alltså förflutit 250

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN!

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! TEXT: Frans Michael Franzén (1772-1847). Finsk-svensk författare, präst, biskop och akademibibliotekarie. Franzén studerade i Åbo och tog studenten vid 13 års ålder. Därefter studerade

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Ättlingar Mårten Reinhold Ekman

Ättlingar Mårten Reinhold Ekman Ättlingar Mårten Reinhold Ekman Mårten Reinhold Ekman. Född 1761-06-27 Västerås Västmanlands län. Död 1818-06-26 Västerås Västmanlands län. Familj med Magdalena Sofia Abrahamsdotter-Hülphers (Född 1777-07-04

Läs mer

MÄN 60 M 101 MÄN 200 M 105

MÄN 60 M 101 MÄN 200 M 105 Markera grenrubrik och klicka på MÄN 60 M 101 7 Jussi Kanervo -93 Alatornion Pirkat 42 Timo Törmänen -83 Lapin Lukko 75 Mathias Johansson -90 Nedre Soppero IK 76 Esa Pieniniemi -58 Oulun Ikiliikkujat Veteran

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html Sida 1 av 10 Resultat SM i Mångkamp 2014 SM i Mångkamp 2014 MÄN TIOKAMP 100 M LÄNGD KULA HÖJD 400 M 110 M H DISKUS STAV SPJUT 1500 M POÄNG 1 Fabian Rosenquist -91 GoIF Tjalve 11.41 7.17 11.90 1.92 49.31

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

P a n g SÅNG F e s t E s b o 7-8. 2. 2 015 Pensionärskörsång som bäst!

P a n g SÅNG F e s t E s b o 7-8. 2. 2 015 Pensionärskörsång som bäst! Pang SÅNG Fest Esbo 7-8.2.2015 Pensionärskörsång som bäst! VÄLKOMMEN TILL ESBO! PANGSÅNGFEST 7-8.2.2015 Esbo kulturcentrum i Hagalund Pensionärskörsångarnas egna PangSÅNGFest ordnas i början av februari

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård).

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård). SLÄKTEN KUNGBERG Släkten Kungberg härstammar från Kungberga by i Runtuna socken i Södermanlands län. Släktnamnet antogs den 14 juni 1776 av den minderåriga volontären Lars Ericsson, född den 4 juni 1763

Läs mer

Resultat Trosametet 2015

Resultat Trosametet 2015 Knattar flickor Resultat Trosametet 2015 1 Hannah Bristam Trosa AFK 4782 gr 2 Amanda Axelsson Trosa AFK 4271 gr 3 Lisa Fogelin Trosa AFK 3009 gr 4 Julia Åhlfeldt Nyköping 2142 gr 5 Emilia Christensen Trosa

Läs mer

Foto omkring 1900, Maria Lindblom.

Foto omkring 1900, Maria Lindblom. Foto omkring 1890. Järnvägsgatan eller som den kallades före år 1900, Stationsgatan. Till vänster ser man det gamla stationshuset. Stationshuset var klart i samband med järnvägens öppnande den 1 september

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 3/2012 2012-11-06 30 42 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Helsingfors Aftonblad 1893-1895 Aftonposten 1895-1900

Helsingfors Aftonblad 1893-1895 Aftonposten 1895-1900 Helsingfors Aftonblad 1893-1895 Aftonposten 1895-1900 Andreas Andersson och Sandra Arrila 18/10 2009 Projektarbete i Mediehistoria Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Innehållsförteckning

Läs mer

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 NVF IKT-system Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 Lite historik och annan info om Åbo Åbo är en universitetsstad med både ett finsk- och ett svenskspråkigt universitet. Åbo Akademi med 7000 studenter och forskare

Läs mer

Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet

Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet karta 1 Innehåll Milstolpar i ångbåtstrafiken Post med ångbåtar, fråmst Åbo södra skärgård Skeppspoststämplar Båtfigurstämplar Figurstämplar Namnstämplar

Läs mer