Här vilar kända finländare Minnesvärda personers gravställen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här vilar kända finländare Minnesvärda personers gravställen"

Transkript

1 Här vilar kända finländare Minnesvärda personers gravställen

2 2 3 Här vilar kända finländare Minnesvärda personers gravställen Henrik Degerman 2009 Bildbehandling & layout: Sandelin Media Oy Ab Assessor F. J. Rabbe utgav i Helsingfors en serie häften med titeln Finlands Minnesvärde Män. Av dessa män har ungefär hälften funnits värda att intas i föreliggande förteckning. Uppfattningen om vem som är minnesvärd varierar naturligtvis från tid till tid, och det skulle storligen förvåna om ens hälften av dessa namn skulle leva vidare de nästa hundrafemtio åren. Gängse biografiska verk översvämmar ofta av data och detaljer från den beskrivna personens liv. Sällan har man ansett det mödan värt att tillfoga vederbörandes gravställe. Detta säger dock ofta en hel del. Namn, titel, födelse- och dödsdatum, släkt, konstnärliga böjelser och de efterlevandes offervilja är sådant som en grav kan ställa i ny belysning. Ur detta verks bibliografi kan vi se att åtskilliga beskrivningar av märkligare gravvårdar utgetts. Tanken att kombinera gravställen med bemärkta personer i ett och samma bokverk är dock rätt ny. Veterligen är detta första gången den kommer till uttryck i vårt land. År 1988 tog professor Torsten Steinby initiativ till en förening med uppgift att vårda gravkulturen. Föreningen stiftades 1992 med namnet Minnesvårdarna. Den har enligt sina stadgar till ändamål att inventera, restaurera och underhålla minnesvårdar, närmast inom den finlandssvenska odlingen men också inom landet som helhet. Efter en trevande start aktiverades Minnesvårdarna 2001, då godsägaren Henrik Degerman anställdes som dess intendent. Till grund för inventeringsarbetet togs en namnlista sammanställd 1990 av kanslirådet Ragnar Mannil, Finländskt Pantheon. Den omfattar nästan tusen namn, närmast från finlandssvenskt håll. Mannils arbete har sedermera kompletterats av statsarkeologen Carl Jacob Gardberg. Inför uppgörandet av denna namnförteckning har jag dels komprimerat Mannils lista till ungefär tvåhundra personer, vilka kan påräkna ett bredare intresse, dels kompletterat listan med ungefär trehundra nya namn ur den finskatalande befolkningen samt före 1800 och efter 1990 avlidna. Som källor har anlitats utom i bibliografin nämnda specialverk, biografiska och genealogiska uppslagsverk, Uusi Tietosanakirja, Mitä-Missä- Milloin samt särskilt Finska Litteratursällskapets nationalbiografi (www. kansallisbiografia. fi). I svårare fall har uppgifter erhållits direkt från vederbörande församling, vilka här tackas för benägen hjälp. Arbetet har finansierats av Minnesvårdarna rf och dess gynnare, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors och Svenska kulturfonden. Dessa skall ha ett vördsamt tack för denna kulturgärning. Minnesvårdarna fortsätter sin verksamhet med inventering av gravvårdar. Endast ett fåtal av landets begravningsplatser har inventerats. På finskt håll saknas en motsvarande organisation, varför Minesvårdarnas verksamhet har riktats mot hela landet. Det återstår ännu mycket att upptäcka inom denna speciella kulturgren och många minnen att vårda. Helsingfors i maj 2005 Henrik Degerman.

3 4 5 Den finskspråkiga teaterns första firade stjärna, regissör vid Finska teatern (sedan Kansallisteatteri), uppträdde också utomlands. Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Aalberg (Uexkull-Gyllenband ), Ida skådespelare - näyttelijä Suomenkielisen teatterin ensimmäinen juhlittu tähti, Suomalaisen Teatterin (sitten Kansallisteatterin) ohjaaja, esiintyi myös ulkomailla Helsinki, Hietanimen vanha hautausmaa Aalto, Alvar arkitekt, akademiker arkkitehti, akateemikko I graven ligger även Aaltos två hustrur, Aino Helsinki, Hietaniemen vanha hautausmaa och Elissa Det nyklassiska kapitälet från början av 1800-talet erhölls från Grekland med regeringens tillstånd. Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats 21 T

4 6 7 Aaltonen (Widell), Emil skofabrikör, kommerseråd, bergsråd kenkätehtalija, kauppaneuvos, vuorineuvos Grundade som 19-åring en skofabrik som utvidgades till ett affärsimperium i Tammerforstrakten, donator Tammerfors, Kalevankangas Perusti 19-vuotiaana kenkätehtaan, joka laajeni Tampereen seudun kauppavaltakunnaksi, lahjoittaja Aaltonen, Wäinö skulptör, ledamot av Finlands akademi kuvanveistäjä, Suomen akatemian jäsen Det självständiga Finlands skulptör Kända verk Hämeensilta i Tammerfors, statyerna av Kivi, Ståhlberg och Svinhufvud i Helsingfors S:t Marie kyrkogård Itsenäisen Suomen kuvanveistäjä Tunnettuja teoksia Tampereen Hämeensilta, Kiven, Ståhlbergin ja Svinhufvudin patsaat Helsingissä Maarian hautausmaa

5 8 9 Lyrisk sopran, primadonna vid Paris Opera, aktivt engagerad i världsutställningen 1900 och Olofsborgs musikfestival Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Achté-Jalander, Aino Sångerska laulajatar Lyyrillinen sopraano, Pariisin Oopperan ensilaulajatar, osallistui aktiivisesti vuoden 1900 maailmannäyttelyyn ja Olavinlinnan musiikkifestivaaliin Helsinki, Hietaniemen uusi hautausmaa Adlercreutz, Carl Johan friherre och greve, general av kavalleriet, statsråd vapaaherra ja kreivi, ratsuväen kenraali, valtioneuvos Ledde de svenska trupperna till seger 1808 vid Siikajoki, avsatte kung Gustav IV Adolf, stabschef för svenska armén vid Leipzig Stockholm, Riddarholmskyrka Johti Ruotsin joukot Siikajoen voittoisassa taistelussa 1808, syöksi kuningas Kustaa IV Aadolfin valtaistuimelta, Ruotsin armeijan esikuntapäällikkö vuoden 1813 Leipzigin taistelussa. Tukholma, Riddarholmin kirkko

6 10 11 Pernåfödd magister i Wittenberg, reformator och det finska skriftspråkets skapare, översatte till finska Nya testamentet m m Viborgs stadskyrka Agricola, Mikael Olai c biskop i Åbo Turun piispa Bishop of Turku Reformator and creator of the Finnish written langauge, translated the New Testament to Finnish Pernajalla synytynyt ja Wittenbergissa opiskellut maisteri, uskonpuhdistaja ja suomen kirjakielen luoja, suomensi m m Uuden testamentin Viipurin kaupunkikirkko Ahlström, Antti Kommerseråd kauppanevos councillor of commerce Grundare av A. Ahlström Oy familjebolag, självlärd trävaruhandlare med 15 sågar och 4 järnbruk, donator. Norrmark kyrkogård Founder of a private company, timber merchant and owner of sawmills and ironworks, donator A. Ahlström Oy:n perheyhtiön perustaja, itseoppinut puutavarakauppias joka omisti 15 sahaa ja 4 rautaruukkia, lahjoittaja Noormarkun hautausmaa,

7 12 13 Ahlström, Walter Bergsråd Norrmarks kyrkogård Ahmavaara (Aulin), Pekka bondeståndets talman, kommunalråd talonpoikaissäädyn puhemies, kunnallisneuvos councillor of municipalities Konstitutionell riksdagsman från Norra Österbotten i över 20 år, talman vid sista fyraståndslantdagen 1906 Uleåborg begravningsplats Perustuslaillinen kansanedustaja Pohjois-Pohjanmaalta yli 20 vuotta, viimeisillä neljäsäätyvaltionpäivillä 1906 talonpoikaissäädyn puhemies. Oulun hautausmaa Speaker of the Peasants Estate at the last Four Estate Diet in 1906

8 14 15 Den första finskspråkiga yrkesförfattaren, översättare och tidningsman. Skrev realistiskka romaner och noveller, bl a samlingarna Lastuja 1-8 Idensalmi, Gamla begravningsplatsen Aho (Brofeldt), Juhani Författare kirjailija author Ensimmäinen suomenkielinen ammattikirjailija, kääntäjä ja sanomalehtimies. Kirjoitti realistisia romaaneja ja novelleja, m m kokoelmat Lastuja 1-8 Iisalmi, Vanha hautausmaa Aho, Martti överste, dubbel Mannerheimriddare eversti, kaksinkertainen Manneheimritari Clonel, twice Knight of the Mannerheim Cross Kokkola, Marian hautausmaa - Karleby, Marie begravningsplats Author, translator and journalist, wrote novels and short stories in a realistic style

9 16 17 Inredde Kejserliga Palatset och generalguvernörens residens. Beskrev i romaner finsk-karelskryska familjer, Människor som jag känt Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Ahrenberg, Jac Överarkitekt yliarkkitehti architect Sisusti Keisarillisen Palatsin ja kenraalikuvernöörin asunnon. Kuvaili romaaneissaan suomalaiskarjalais-venäläisiä perhesuhteita Airo, A. F, Generallöjtnant, generalkvartermästare, riksdagsman Heinola

10 18 19 Aitio, Paavo Riksdagsman, minister, landshövding Åbo Alkio (Filander), Santeri Riksdagsman Laihela kyrkogård

11 20 21 Alfthan, Anton bergsråd, sockerfabrikör Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Aminoff, Johan Fredrik friherre och greve, generalmajor, geheimeråd, vicekansler Bromarf kyrkogård

12 22 23 Anderson, Amos Bergsråd Kimito kyrkogård Andersson, Otto Professor i musik Åbo, Skansen V

13 24 25????

14 26 27 Antell, Herman Läkare, donator Gamla Vasa begravningsplats Apostol, Alexej Gardeskapellmästare, musikmajor Helsingfors, Gardets begravningsplats

15 28 29 Appelgren-Kivalo, Hjalmar statsarkeolog, professor Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Armfelt, Karl Gustaf friherre, general Pernå kyrka

16 30 31 Armfelt, Gustaf Mauritz greve, general av infanteriet, kansler Halikko kyrka Arneberg-Pentti, Helmi ordförande för Lotta Svärd Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats

17 32 33 Arnell, Lars överstelöjtnant, landshövding, statssekreterare, Finska Hushållningssällskapets sekreterare, redaktör för Åbo Underrättelser Åbo Arppe, Nils såg- och brukspatron

18 34 35 Arwidsson, Adolf Ivar överbibliotekarie (Sverige) Viborg Sorvali begravningsplats (Ryssland) Askolin, Johannes , jämte sin maka Rosa Kommerseråd Borgå, Näse begravningsplats Monumentet är skapat av Valter Runeberg och gjutet i Köpenhamn

19 36 37 Aspelin, Johan Reinhold, , jämte sin maka Anna, född Nielsen Statsarkeolog, professor Finska fornminnesföre-ningen reste vården Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Aspelin-Haapkylä, Eliel professor, statsråd Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

20 38 39 Aura, Teuvo statsminister, överborgmästare Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Avellan, Teodor amiral

21 40 41 Babizin, Aleksandr ( Sammy ) sångare Helsingfors, Ortodoxa begravningsplatsen Backman, Mia teaterråd, teaterchef Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

22 42 43 Backmansson, Hugo överstelöjtnant, konstnär Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Bassi, Carlo Arkitekt Åbo, Skansen V

23 44 45 Bandler, Vivica teaterdirektör, akademiker Helsingfors, Sandudds Barsokevitsch, Victor fotograf Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats 21B

24 46 47 Becker(-Bey), Waldemar general (Serbien), överste (Egypten), överstelöjtnant (Mexico) Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Berg, Fredrik Wilhelm Rembert greve, generalfältmarskalk, generalguvernör Kastenhof (Lettland)

25 48 49 Bergbom, Kaarlo teaterdirektör Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Bergenheim, Edward ärkebiskop i Åbo Åbo, Skansen V

26 50 51 Bergholm, Katri Soldathemsförbundets ordförande Berndtson, Gunnar konstnär Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats

27 52 53 Bergman, Erik Kompositör, akademiker Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats 21T Bielke, Nils friherre, Åbo hovrätts förste president, riksråd, generalguvernör över Finland Salsta

28 54 55 Bilmark, Johan Historieprofessor Reso kyrkogård Björkenheim (Björkman), Lars Magnus bergsråd Storkyro, Orisbergs begravningsplats

29 56 57 Björling, Gunnar författare Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Bladh, Petter riksdagman, superkargör Närpes, Bennvik gravkapell

30 58 59 Blomstedt, Pauli arkitekt Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Bodisco, Nikolai Andrejevitsch konteramiral, militärguvernör över Sveaborg Helsingfors, Ortodoxa begravningsplatsen

31 60 61 Boije af Gennäs, Göran överste, lagman, riksråd Pojo kyrka Bomansson, Karl August statsarkivarie Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

32 62 63 von Bonsdorff (Bonsdorff ), Gabriel arkiater, anatomie professor Åbo, Kakskerta kyrkogård Borg, Kim sångare, professor Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats

33 64 65 Borgström, Henrik kommerseråd Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats von Born, Ernst minister Pernå kyrkogård

34 66 67 von Born, Viktor friherre, lantmarskalk Pernå kyrkogård Brahe af Wisingsborg, Per d y greve, riksdrots, generalguvernör över Finland, kansler Östra Ryds kyrka (Sverige)

35 68 69 Brander, Signe teckningslärare, fotograf Sibbo, Nickby sjukhus begravningsplats (ej minnesvård) Bremer, Josef d y kapten, brukspatron Högfors begravningsplats

36 70 71 Brenner, Elias assessor, kungl miniatyrist Stockholm, Riddarholmskyrkan Broberg, Karl Teodor pastor, grundare av Läroverket för gossar och flickor, Finlands första samskola Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

37 72 73 Brummer, Arttu arkitekt Tavastehus, Ahvenisto begravningsplats Bryggman, Erik arkitekt Åbo, Skansen U

38 74 75 Bryk, Petri gruvdirektör, bergsråd Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats 21B Budde, Jöns 1400-talet birgittinermunck, Finlands förste författare Nådendals birgittinerkloster

39 76 77 Cajander, Aimo professor, generaldirektör, statsminister Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Cajander, Amanda Finlands första diakonissa Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

40 78 79 Cajander, Henric provincialläkare (tog Finlands första fotografi) Åbo, Skansen V Calonius, Mathias Professor, justitiekansler St Karins kyrkogård Monumentet höggs 1822 enligt en ritning av den svenske arkitekten Carl Fredrik Sundvall

41 80 81 Canth ( Johanson), Minna Författare Kuopio begravningsplats Carlson, Bengt kompositör, professor Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

42 82 83 Castrén, Mathias Alexander professor i finska Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Cedercreutz, Emil friherre, skulptör Kjulo kyrkogård

43 84 85 Charpentier, Claes general av kavalleriet Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Chiewitz, Georg Theodor Länsarkitekt Åbo, Skansen V

44 86 87 Choraeus, Mikael docent, författare Stockholm, Solna kyrkogård Chorell, Walentin författare, professor Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats T 21 A

45 88 89 Churberg, Fanny konstnär Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Chydenius, Anders teol.dr, prost, riksdagsman Gamlakarleby kyrkogård

46 90 91 Collan, Karl universitetslektor, kompositör Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Creutz, Gustaf Philip greve, ambassadör, kanslipresident Stockholm, Jakobs kyrka

47 92 93 Crichton, William industriidkare Åbo, Skansen V Cronstedt, Carl Olaf viceamiral Helsinge kyrkogård

48 94 95 Crusell, Bernhard Henrik hovkapellmästare Stockholm, Solna kyrkogård Cygnaeus, Fredrik professor i estetik Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

49 96 97 Cygnaeus, Uno överinspektör för folkskolorna Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Dalström, Axel Hampus Arkitekt, överdirektör Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Reliefen är skulpterad av C.E. Sjöstrand

50 98 99 Danielson-Kalmari, Johan Richard professor, senator, kansler, statsråd Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats De la Gardie, Jacob greve, lagman, riksråd, generalguvernör över Livland, president Varnhems klosterkyrka (Sverige)

51 Diktonius, Elmer författare Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Donner, Anders d.ä kommerseråd Gamlakarleby, Marie begravningsplats

52 Donner, Otto professor, lantdagsman, senator Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats von Döbeln, Georg Carl friherre, generallöjtnant Stockholm Johannes kyrkogård

53 Edelfelt, Albert Konstnär Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Edlund, Gustaf bokförläggare, bokhandlare Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Reliefen är skulpterad av Robert Stigell

54 Ehrenström, Johan Albrecht ledamot av senaten, statsråd Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Ehrensvärd, Augustin Greve, fältmarskalk Graven finns på Sveaborgs borggård, där en kammare murades 1783 Monumentet höggs av stenhuggaren Nils Stenstam 1788 De ornamnet, med vilka tumban pryddes, planerades av skulptören Johan Tobias Sergel Först hösten 1807 var monumentet färdigt

55 Ehrnrooth, Adolf General av infanteriet Mannerheimriddare nr 162 Helsingfors, Sandudds begravningsplats Ehrnrooth, Casimir generallöjtnant, ministerstatssekreterare, konseljpresident (Bulgarien) Nastola kyrkogård

56 Ehrnrooth, Leo jur.utr. dr, senator, politieborgmästare i Helsingfors Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Eklöf, August kommerseråd, sågägare Borgå, Näse begravningsplats

57 Ekman, Robert Wilhelm konstnär Åbo, Skansen V Enckell, Carl maskinbyggnadsingenjör, ministerstatssekreterare, utrikesminister Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats A

58 Engel, Carl Ludvig Arkitekt Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Under fem rektangulära stenblock ligger han själv, hans fru, en dotter och två söner Erkko, Eero Tidningsman, chefredaktör Helsingin Sanomien päätoimittaja, ulkoministeri Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Gravstenen kröns av en skulptur av Eemil Halonen

59 Eronen, Ella Skådespelare, professor Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats, konstnärskullen Estlander, Carl Gustaf Professor, statsråd Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Bysten är skulpterad av Walter Runeberg

60 Estlander, Ernst riksdagsman Helsingfors Etholén, Adolph Konteramiral, guvernör över den ryska delen av Nord-Amerika Elimäki kyrkogård

61 Fagerholm, Karl August riksdagens talman, statsminister, statsråd Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Faltin, Richard professor, ordförande för Finlands Röda Kors Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

62 Fazer, Karl Kommerseråd, sockerbagare Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats I graven ligger även hans maka Berta ( ), samt sonen, bergsrådet Sven Fazer ( ) Fellman, Nils Isak Hovrättspresident, senator Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

63 Finlayson, James Bomullsfabrikant Edinburgh (Storbritannien) Fleming af Liebelitz, Herman friherre, riksråd, president, generalguvernör över Finland Villnäs kyrka

64 Fleming af Liebelitz, Klas friherre, överste, kungl råd, riksskattmästare, lantmarskalk Villnäs kyrka Forsskåhl, Petter docent, upptäcktsresande Jarim ( Jemen)

65 Forsström, Petter Bergsråd, kalkbruksägare Lojo, Virkby begravningsplats Fougstedt, Nils-Eric överkapellmästare, kompositör Helsingfors, Kolumbariet

66 Franck, Kaj konstnär, professor Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Franzén, Frans Mikael professor i filosofi, biskop i Härnösand Härnösand, Säbrå kyrkogård (Sverige)

67 Freedericksz, Woldemar friherre (Finland), general, hovstallmästare, hovminister, ledamot av riksrådet (Ryssland) Grankulla kommunala begravningsplats von Frenckell, Erik Stadsdirektör Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

68 von Frenckell (Frenckell), Frans Wilhelm kommerseråd, talman i borgarståndet Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Freudenthal, Axel Olof professor i svenska Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats 6 7 2

69 Frosterus, Sigurd arkitekt, professor Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Gadd, Pehr Adrian professor i kemi Nokia, Kaarila gårds gravkapell

70 Gadolin, Axel general av artilleriet, professor Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplatsen Gadolin, Johan Professor i kemi Virmo kyrkogård

71 Gallen-Kallela (Gallén), Akseli Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats, konstnärskullen Gallen-Kallela, Jorma konstnär

72 Gartz, Åke bergsråd, ambassadör, utrikesminister Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Gebhard, Hannes Riksdagsman, professor Den finländska andelslagsrörelsens grundare Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats På gravstenen en man som bär en fackla, skulpterad av Felix Nylund

73 Gestrin, Kristian minister, bankdirektör Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats de Godzinsky, Georg Kompositör, orkesterledare Helsingfors Sandudds gamla begravningsplats, konstnärskullen

74 Goodman, Irwin (Hammarberg, Antti) musiker Tavastkyro, Mäntyrinne begravningsplats Gottlund, Karl Axel folkdiktssamlare, lektor i finska Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

75 Granatenhielm, Fredrik Major, välgörare Helsingfors, Edbomska trädgården (Kajsaniemi) Granlund, Johan Fredrik boktryckare, donator till konstmuseet Ateneum Åbo, Skansen V

76 Granit, Ragnar Professor, Nobelpristagare i medicin 1967 Korpo kyrkogård, (begraven med sina föräldrar och sin maka) Granlund, Johan Fredrik Boktryckeriägare, testamenterade sin förmögenhet till konstmuseet Ateneums byggnadsfond i Helsingfors Åbo, Skansen V

77 Granstedt, Anders Fredrik arkitekt, konduktör Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Granstedt, Pehr arkitekt Helsingfors, Gamla kyrkans begravningsplats

78 Granö, Johannes professor, kansler, Asienforskare Gripenberg, Alexandra lantdagsman, författare Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats B

79 Gripenberg, Bertel friherre, författare Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Gullichsen (Ahlström), Maire Professor, galleridirektör Norrmarks kyrkogård

80 Gummerus, Herman professor, sändebud Pemar, Viksbergs gård, S:t Jacobds begravningsplats Gummerus, Olof professor, designdirektör Pemar, Viksberg gård, S:t Jacobs begravningsplats

81 Gyldén, Claes Wilhelm överdirektör för lantmäteri- och forststyrelserna Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Gylich, Pehr Johan Stadsarkitekt Åbo, Skansen V

82 Haanpää, Pertti författare drunknad Haapakoski (Laitinen), Aarne författare Outsider och Henrik Horna Helsingfors

83 von Haartman, Hedvig grundare av Frälsningsarmén i Finland Helsingfors von Haartman, Lars Gabriel friherre, verkligt geheimeråd, viceordförande i senaten Villnäs kyrkogård

84 Hackman, Johan Fredrik kommerseråd, konsul Viborg Sorvali begravningsplats (Ryssland) Hagman, Lucina Professor, grundare av finska samskolor Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

85 Haitto, Heimo violinist Helsingfors, Sandudds Hakulinen, Veikko skidlöpare, olympisk medaljör Valkeakoski

86 Halonen, Eemil Skulptör Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Reliefen höggs av Halonen år 1925 Halonen, Pekka Skulptör Tusby kyrkogård

87 Hammarsten-Jansson, Signe frimärksgravör Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Hausen, Reinhold statsarkivarie Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

88 Heikel, Iwar professor, rektor, lantdagsman Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Heinrichs, Axel Erik General av infanteriet, Mannerheimriddare Helsingfors, Brändö begravningsplats

89 Hellaakoski, Aaro Författare Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Skulpturen är gjord av Wäinö Aaltonen, som var Hellaakoskis svåger Helle, Veikko snickare, riksdagens talman, minister Vichtis begravningsplats

90 Hemmer, Jarl Författare Borgå, Näse begravningsplats Vänner i Norden hugfäste minnet I graven ligger också hans maka Saga ( ) Salige Hemming c biskop i Åbo Åbo domkyrka

91 Helige Henrik ? biskop i Finland Åbo domkyrka Herlin, Heikki Bergsråd, verkst. dir. för Kone Oy

92 von Hessen, Friedrich Karl, lantgreve, general av infanteriet (Preussen), vald konung av Finland 1918 von Hessen (Prinzessin von Preussen), Margarethe Burg Cronburg, Kronberg (Tyskland) Hildén, Sara Konstmecenat och konstsamlare Tammerfors, Kalevankangas begravningsplats Kun taide tuli tarpeettomaksi oli loppu alkanut

93 Hiltunen, Eila Skulptör Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats, konstnärskullen I samma grav ligger fotografen Otso Pietinen Hirn, Yrjö professor i estetik Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

94 Hisinger, Michael friherre, ryttmästare, brukspatron Ingå, Fagervik kyrka Hjelt, Edvard Fil. dr, statsråd, kemie professor, kansler, sändebud i Berlin Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats

95 Honka, Olavi Justitiekansler, presidentkandidat Helsingfors, Sandudds urnelund K Horn af Biörneborg, Arvid Bernhard friherre och greve, generallöjtnant, riksråd, kansler, lantmarskalk Tryserum kyrka (Sverige)

96 Horn af Kanckas, Evert fältmarskalk Åbo domkyrka Horn af Kanckas, Karl c fältmarskalk, lagman, riksråd Revals domkyrka

97 Horn af Åminne, Klas friherre, riddare, häradshövding, riksråd, översteamiral, överstefältmarskalk Uppsala domkyrka (Sverige) Horn af Biörneborg, Gustaf greve, riksråd, riksmarsk, generalguvernör över Livland Stockholm, Jakobs kyrka

98 Hornborg, Eirik riksdagsman, rektor, författare Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Huldén, Evert författare Munsala kyrkogård

99 Hultin, Tekla Fil.dr. (Finlands första kvinnliga), aktuarie, lantdagsman, journalist, grundare av Kvinnokagalen Helsingfors Hursti, Veikko socialråd, bespisare av fattiga Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats 12-

100 Hällström Gustaf Gabriel Professor i fysik, universitetsrektor Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Häyhä, Simo Skarpskytt under vinterkriget, bonde

101 Höckert, Gunnar Ekonom, olympisk guldmedaljör 1936 Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Höijer, Carl Theodor Arkitekt Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

102 Idestam, Fredrik pappersfabrikör i Nokia Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Ignatius, Hannes Generallöjtnant, generalkvartersmästare i frihetskriget Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

103 Ikonen (Rinne), Ansa Skådespelare Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Ingman, Lauri ärkebiskop i Åbo, statsminister Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats

104 Isto, Edvard konstnär, målare av Attack Nedertorneå kyrkogård Ivalo ( Jansson), Santeri Författare, tidningsman Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats På gravstenen en staty skulpterad av Emil Wikström

105 Jaakkola, Jalmari professor i historia Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Jansson, Jan-Magnus professor, chefredaktör, minister, kansler Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats A

106 Jansson, K(arl) E(manuel) Konstnär Finströms kyrkogård Jansson, Tove författare, professor Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats

107 Jansson, Viktor ( Faffan ) Bildhuggare Helsingfors, Sandudds gamla begravningsplats Jarva, Risto filmregissör Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats 21B

108 Joenpelto, Eeva författare Lojo kyrkogård Johansson, Gunnar krigskorrespondent Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats

109 Jotuni (Tarkiainen, Haggrén), Maria författare Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Julin, Erik skeppsredare, kommerseråd Åbo, Skansen V

110 Julin, Johan apotekare, assessor S:t Marie kyrkogård Julin, Johan apotekare, assessor S:t Marie kyrkogård von Julin ( Julin), John apotekare, bergsråd, brukspatron Pojo kyrkogård

111 Jung, Dora Textilkonstnär Helsingfors, Sandudds nya begravningsplats Jurkka (Tuomi), Emmi Skådespelare, teaterchef Helsingfors, Sandudds urnelund K

112 Juselius, Sigrid gravlagd i ett mausoleum som hennes far, bergsrådet Fritz Arthur Juselius ( ) lät bygga på begravningsplatsen i Björneborg Mausoleet ritades av arkitekten Josef Stenbäck och dekorerades i det inre av målarna Akseli Gallen-Kallela och Pekka Halonen Jusélius, Fritz Arthur bergsråd, lantdagsman, donator Björneborg begravningsplats

113 Juusten, Paulus c biskop i Viborg Åbo domkyrka Juutilainen, Ilmari flygmästare, dubbel Mannerheimriddare Tusby kyrkogård

114 Juva, Mikko ärkebiskop i Åbo, professor, kansler, riksdagsman Helsingfors, Sandudd Jägerhorn, Johan Anders överstelöjtnant, ledamot av Kommittén för finska ärenden Pernå kyrkogård

Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än

Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än det äldsta. Då han dessutom gifte sig rätt sent, först

Läs mer

Stiftelsen för Åbo Akademi 1917-2007

Stiftelsen för Åbo Akademi 1917-2007 Stiftelsen för Åbo Akademi 1917-2007 Jubileumsutställningen Donatorer Juhlanäyttely Lahjoittajat 1 Stiftelsen för Åbo Akademi 1917-2007 Jubileumsutställning Donatorer Åbo : Arken, 13.9 5.10. 2007 Vasa:

Läs mer

LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag.

LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag. LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag. Förord Denna del av»levälä-släkten» berör egentligen inte mycket Levälä. Den omfattar de släktlinjer som börjar

Läs mer

Nationen växer fram Vi firar autonomin. Tidsresor, bilder och möten

Nationen växer fram Vi firar autonomin. Tidsresor, bilder och möten p Europa år 1820. Den äldsta kända finska kartan över hela Europa. Publicerad som bilaga till Turun Wiikko-Sanomat 24.2.1821. Namnen är inte ännu etablerade. Bild: Nationalbiblioteket. Nationen växer fram

Läs mer

BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1

BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1 BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä-Släktförenings förlag. Förord Denna utredning, där föreliggande bok endast utgör en första del, skulle egentligen

Läs mer

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough ARRESKOWS Släktbok Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough Den första publicerades i Svenska Ättartal Tidskrift för slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender för år 1894

Läs mer

Tryck: Otavas Tryckeri Ab, Keuru 2010 ISBN 978-952-92-7184-9

Tryck: Otavas Tryckeri Ab, Keuru 2010 ISBN 978-952-92-7184-9 Johan Edgren Copyright: Finska Läkaresällskapet och författarna 2010 Foto: Finska Läkaresällskapets arkiv (FLS) Fotograf Mikael Nybacka (MN) Fotograf Hannes Victorzon (HV) Hufvudstadsbladets bildarkiv

Läs mer

från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant

från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant Släkterna Thors från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant samt Grägg (Smeds) såsom den utgått från Matts Johansson Grägg (Smeds) och hans hustru

Läs mer

SVENSK BYGDEN. Carl Ludvig Engel Bokbranschen i omvandling Bokmässan i Helsingfors Bokkalaset i Ekenäs Projektkören Exaudio Odensholm Reitz hemmuseum

SVENSK BYGDEN. Carl Ludvig Engel Bokbranschen i omvandling Bokmässan i Helsingfors Bokkalaset i Ekenäs Projektkören Exaudio Odensholm Reitz hemmuseum SVENSK BYGDEN Bo Carpelan Ralf Långbacka Vivica Bandler Nummer 5/2011 Pris 2 e Carl Ludvig Engel Bokbranschen i omvandling Bokmässan i Helsingfors Bokkalaset i Ekenäs Projektkören Exaudio Odensholm Reitz

Läs mer

110 år sen Wiborgs Nyheter kom till!

110 år sen Wiborgs Nyheter kom till! Onsdagen den 7 januari 2009 Wiborgs Nyheter Redaktionsbyrån var fordomsdags: Salakkalahtig. 9. Telefon 3 36 Redaktionstid kl. 8 12, 7 12. Kontor och expedition: Salakkalahtig. 9. Telefon 3 24 kl. 9 14.

Läs mer

Reform drabbar lokalplanet

Reform drabbar lokalplanet 6 ledaren. Bra journalistik lyfter fram det vardagsviktiga så att vi inte kan förneka det. Det kan kyrkan också göra. Sidan 2 TORSDAG 9 Februari. Nr 6/2012 Vad ska du bli när du blir stor? Bilaga om utbildning

Läs mer

blom Ätten Redaktör Michaela Bränn Helsingfors 2009 Släktföreningen Oker-Blom r.f.

blom Ätten Redaktör Michaela Bränn Helsingfors 2009 Släktföreningen Oker-Blom r.f. Ätten Oker- blom Ätten Oker- blom Redaktör Michaela Bränn Ansvarig utgivare Släktföreningen Oker-Blom r.f. Redaktör Michaela Bränn, Oy Bränn & Bränn Ab Språkgranskning Katarina Torvalds, Översättningsbyrå

Läs mer

Sakregisteruppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker

Sakregisteruppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker uppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker SAK register över Gudmundsgillets årsböcker 1930 1962, 1981 2006. Registret innehåller mer än 17500 poster. De två första siffrorna anger årgång och de två

Läs mer

ARTE ET MARTE. M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012

ARTE ET MARTE. M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012 ARTE ET MARTE M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012 Riddarhuset direktion Gustaf Wachtmeister af Johannishus, ordförande Erik Tersmeden, vice ordförande Johan Stuart Ulf Gyllenhammar

Läs mer

ALBERT EDELFELT OCH RYSSLAND

ALBERT EDELFELT OCH RYSSLAND Dessa texter har tidigare publicerats i boken Albert Edelfelt och Ryssland. Brev från åren 1875 1905, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio, SSLS 668, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors &

Läs mer

Syd-Österbotten gar framåt 1 slmnlng och ori e nt~ring

Syd-Österbotten gar framåt 1 slmnlng och ori e nt~ring Ylermi K h'istö, :.! O a r, F SG-lllästa re i B-klassens sexkamp samt p b räck, ringar och barr, DM i hopp och friövningar, m ed i Rotterdam. J ohan Granholm, 20 år, skolmästare p å räck och barr, DM i

Läs mer

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv i Uppsala universitetsbibliotek Förtecknat av Lars Nyström Acc. nr 1990/44, 1963/6a, 1976/14, 1993/31 1 Innehållsförteckning BREV Ivar Lo-Johansson 1-70 c MANUS AV

Läs mer

PERSON- OCH ORTREGISTER

PERSON- OCH ORTREGISTER PERSON- OCH ORTREGISTER TILL SUNDSVALLS HISTORIA 1621-1888 VOL. I - V A Abbot V: 169 Abelli, Bengt Anders Eskil IV: 116 Abelli, Bo Gustaf Olof IV: 116 Abelli, Bror Carl Göte IV: 116 Abelli, Bror Edvard

Läs mer

maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1.

maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1. maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1. anna wolodarski Från Maimonides till Lenke Rothman Klenoder och enskilda arkiv ur Kungliga bibliotekets handskriftssamling K ungliga bibliotekets handskriftssamling

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1956 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1956 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT ;S SUOMEN PANKIN K Ir. JA STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1956 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1957 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1956 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT

Läs mer

SVENSK. Schjerfbeck 150 Bokmässan i Göteborg Sveps i nya lokaler Föreningsresursen Nya SFV-biografier

SVENSK. Schjerfbeck 150 Bokmässan i Göteborg Sveps i nya lokaler Föreningsresursen Nya SFV-biografier BENITA KAVANDER CHRISTER HAGLUND ERIK HERMANS GÖSTA ÅGREN PETER SANDSTRÖM REINHOLD ENQVIST JARL STORMBOM ANTTI SILTAVUORI BARBRO KULVIK SVENSK MEDLEMSTIDNING FÖR SVENSKA FOLKSKOLANS VÄNNER BYGDEN Schjerfbeck

Läs mer

VAPENBILDEN Forum för Svenska Heraldiska Föreningen Nr 54, 2002

VAPENBILDEN Forum för Svenska Heraldiska Föreningen Nr 54, 2002 VAPENBILDEN Forum för Svenska Heraldiska Föreningen Nr 54, 2002 Vapen för Christina Catharina Stenbock (1608 50), grevinna till Visingsborg, friherrinna till Kajana, fru till Rydboholm, Lindholmen, Bogesund

Läs mer

Sjöhistoriska Samfundet

Sjöhistoriska Samfundet Sjöhistoriska Samfundet har som målsättning att bidraga till utforskandet av sjöhistorien} i första hand den svenska} i alla dess sammanhang och former utger tidskriften Forum navale samt dessutom i mån

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. för år 1918. till HELSINGFORS 1919,

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. för år 1918. till HELSINGFORS 1919, Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE för år 1918 till Landtdagens Bankutskott. I. I HELSINGFORS 1919, l"in~x:a I.ITTJi:RATUR SlLLSKAPBTS TBYCKl!lltl. Om Finlands Bank under upproret 1918 har

Läs mer

NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY 1938. - J. W. NESSLERS TRYCKERI.

NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY 1938. - J. W. NESSLERS TRYCKERI. NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY 1938. - J. W. NESSLERS TRYCKERI. Det 19:de läsåret avslutas i dag, och i många hän Seenden måste det anses ha varit ett lyckligt år. Elev Siffran har varit större än någonsin

Läs mer

Utan dig blir jag aldrig jag sid 2

Utan dig blir jag aldrig jag sid 2 Utan dig blir jag aldrig jag sid 2 P2B Torsdag 16.6.2011 nr 24 Lösnummer 1,10 Mao Lindholm Stiftets barnkörer tog ton i Åbo: Barn i Guds tid 14 Åbo gör tvärtom sid 16 Iran Kristna behöver vägvisare sid

Läs mer

gratis guide LOVISA 2015 www.visitlovisa.fi

gratis guide LOVISA 2015 www.visitlovisa.fi gratis guide LOVISA 2015 www.visitlovisa.fi Lovisa Landareal 819 km 2 Sötvattenareal 26 km 2 Havsvattenareal 900 km 2 Invånarantal ca 15 600 Helsingfors 87 km Borgå 37 km Kotka 45 km St. Petersburg 296

Läs mer

SVENSK KRIGSDAGBOK 1889-2008

SVENSK KRIGSDAGBOK 1889-2008 SVENSK KRIGSDAGBOK 1889-2008 Förord Vid arton års ålder, år 1956, mönstrade jag ombord på det norska fartyget MT Mistra som motorgutt. En ung gotlänning och jag var de enda svenskarna ombord. Kamratskapet

Läs mer

När ett barn dör Mina armar värkte av saknad sid 10

När ett barn dör Mina armar värkte av saknad sid 10 Det finns en frihet i att ge av sitt överflöd sid 2 P2B Torsdag 18.8.2011 nr 33 Lösnummer 1,10 May Wikström Birthe Wingren Spelar teater och murar kakelugnar sid 3 Alpha är bra men uppföljning behövs sid

Läs mer

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011 Miljöalmanacka 2011 Gott nytt År Mat är en stor del av livet, både till vardag och till fest. Själv gillar jag både att äta gott och laga god mat. Att stöka runt i köket bland puttrande grytor och fräsande

Läs mer