Natur, kultur & upplevelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Natur, kultur & upplevelser"

Transkript

1 Natur, kultur & upplevelser

2 Willkommen in Skara Välkommen till Skara! Tack vare några jägare som lämnade rester efter sig nere vid Hornborgasjön, vet vi att folk sökte sig till skaratrakten redan 9000 år f Kr. Åtskilliga domarringar och skeppssättningar senare, blomstrade medeltidsstaden Skara. Den var då centrum för kyrkan, kulturen, kunskapen och kommersen. Och är så än idag, på sitt eget vis. Att hälsa på i Skara är att lära känna en viktig del av vår svenska historia! Här finns kultur och natur, historia och underhållning i en lagom salig blandning. En god idé kan vara att börja inne i stan och först ta en ordentlig titt på stadens stolthet, Domkyrkan, med sina höga gotiska torn. Med kyrkan som utgångspunkt kan du sedan flanera runt i skolkvarteren och fundera över hur det var att bo här i slutet av 1800-talet. På många ställen finns skyltar som ger glöd åt fantasin, för där berättas om dramatiska händelser och märkvärdiga byggnader i det medeltida Skara. Men Skara är mer än själva stadskärnan. Den sköna naturen väntar runt knuten. Vallebygden till exempel, där kan du fiska och vandra i sex olika naturreservat. Och Hornborgasjön, där finns det fåglar och fornminnen som på få ställen i vårt land. Sommarland brukar också vara en höjdpunkt. Särskilt för barnfamiljer och andra nöjeslystna äventyrare. Ett stenkast från Sommarland ligger Axevalla travbana, som är en av Sveriges största travbanor. På följande sidor berättar vi lite om alla måsten här i skaratrakten. Skara - en del av Skaraborg Weil einst Jäger am See Hornborgasjön Spuren hinterließen, wissen wir, dass die Region Skara bereits 9000 vor Christus bewohnt war. Etliche Jahrtausende, Steinkistengräber und Schiffssetzungen später erblühte die Mittelalterstadt Skara. Sie war seinerzeit kirchliches, kulturelles und intellektuelles Zentrum sowie Handelszentrum. Und ist es noch heute... auf ihre eigene Weise. Skara besuchen heißt einen bedeutenden Teil schwedischer Geschichte kennen lernen. Und das ist völlig unkompliziert, denn in Skara sind alle historichen Stätten einfach zu finden. Bei uns erwarten Sie Kultur und Natur, Geschichte und Erholung in gelungener Mischung. Ein kleiner Tipp: Beginnen Sie Ihren Stadtbummel doch mit einer ausgiebigen Erkundung des Doms. Mit seinen beiden hohen, gotischen Türmen, ist er der Stolz der Stadt. Vom Dom ausgehend können Sie anschließend durch das Gelehrtenviertel schlendern und sich vorstellen, wie es hier vor etwa 1000 Jahren ausgesehen haben mag. Vielfach helfen Informationsschilder der Fantasie auf die Sprünge. Sie berichten von dramatischen Ereignissen und bemerkenswerten Gebäuden im mittelalterlichen Skara. In Skara lohnt es sich aber nicht nur den Stadtkern zu besuchen. Denn direkt vor den Toren der Stadt erwartet Sie herrliche Natur: die Region Valle zum Beispiel, in der sechs verschiedene Naturschutzgebiete zum Angeln und Wandern einladen. In Valle liegt der Hornborgasee, wo es Vögel und vorgeschichtliche Stätten ohnegleichen zu bestaunen gibt. Der Vergnügungspark Sommarland ist natürlich eine weitere Höhepunkt vor allem für Familien und andere vergnügungssüchtige Abenteurer. Nur einen Steinwurf vom Sommarland liegt Axevalla Travbana, eine von den größten Trabrennbahnen Schwedens. Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen all die Sehenswürdigkeiten der Region Skara vorstellen, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Welcome to Skara Because some hunter left remains at lake Hornborgasjön, we know that people came to the Skara area as early as BC. Many stone settings later, the medieval city of Skara flourished here. At that time it was a religious, cultural, academic and commercial centre. It still is, in its own way. Visiting Skara means visiting an important part of our Swedish heritage. Nor do you need to be an expert, since Skara is easy to get around in. Welcome to culture and nature, serious history and lighthearted fun in a right proper mix. Downtown is a good place to start, beginning with a thorough look at the pride of the city, the Cathedral, with its high Gothic spires. Taking the church as a point of departure you can wander in the old school district and ponder on how it was to live here around the last millennium. Signs abound giving sustenance to the imagination, describing as they do the dramatic life and marvellous buildings of medieval Skara. But there is more to Skara than downtown. Round the corner waits a wonderful countryside with the Vallebygden area as just one example with six different nature reserves for fishing and hiking. Or lake Hornborga with more birds and artefacts than anywhere else. Young families and pleasure-seeking adventurers will be drawn to the Sommarland amusement park, while equine enthusiasts will seek out one of the largest trotting tracks in Sweden, Axevalla Travbana. On these pages we ll tell you a little about everything in the Skara area.

3 Naturen kring Skara är öppen, vänlig och lätt att nå för de flesta. Särskilt intressant är Vallebygden vid Billingens nordvästra sluttning och, naturligtvis, området kring Hornborgasjön. Vackra Valle vid Billingen Det märkligt kuperade landskapet i Vallebygden är inlandsisens verk. När isen smälte, för ca år sedan, satte naturkrafterna igång. Stora älvar med isberg, grus och sand forsade fram och lämnade efter sig grus- och moränkullar, mjuka åsar och vattenfyllda sänkor. Vallebygden formades till ett ovanligt kamelandskap (uttalas kejm-), något liknande är svårt att hitta i Sverige. landskap. Sex mil markerade vandringsleder finns och informationstavlor berättar om bygdens geologi och historia. Klättra i Jättadalen För den som söker en mer krävande naturupplevelse rekommenderar vi Jättadalen, en djupt nedskuren bäckravin omgiven av diabasstup. Parkera vid Öglunda kyrka och vandra den branta stigen upp till Jättadalen. På toppen har du en underbar utsikt över hela Vallebygden med Kinnekulle i bakgrunden. Det är väl värt mödan! Höjentorp mellan Eggby och Varnhem Gamla Höjentorps slottsruin, med anor från 1200-talet, ligger i det största av de sex naturreservaten i Valle. Slottet lär ha donerats till biskopen i Skara år 1284, men drogs sedan in till kronan i samband med Gustav Vasas reformation. I mitten av 1600-talet skänkte drottning Kristina slottet som brudgåva till Magnus Gabriel de la Gardies hustru, Maria Eufrosyne. År 1722 brann slottet ner och idag återstår endast källarruiner av det ursprungliga slottet, men platsen vittnar om traktens betydelse under medeltiden, då också Skara hade sin storhetstid. I den förvildade slottsträdgården finns vackra askar och lindar och i sluttningen ner mot Trädgårdssjön doftar det av ramslök och andra sällsynta växter. Under sin västgötaresa 1746 var Carl von Linné här och han skriver då bland annat: Höjentorp låg på den behageligaste ort och ägde den artigaste situation. Ta Kungsbron över den idylliska Trädgårdssjön. Där, vid norra stranden av sjön ligger anrika Höjentorps gård. Här drev potatiskungen Jonas Alströmer utbildning i fårskötsel under 1700-talet. Sex naturreservat på liten yta Valleområdet med sin unika natur och miljö ligger vid Billingens västra sluttning. På en liten yta, ca 1100 ha, finns sex naturreservat med olika flora och fauna. Det är ett gammalt kulturlandskap med hagar, odlingsrösen och stengärdsgårdar, lundar med ädellövskog, kalkkärr med orkidéer, prunkande blomsterängar och rofyllda fiskerika sjöar... Valle bjuder på storslagen natur, i ett fantastiskt varierat och artrikt

4 Die Skara umgebende Natur ist offen, freundlich und gut zugänglich. Besonders intressant sind die Region Vallebygden am Nordwest-hang des Billingen und das Gebiet um den Hornborgasee. Faszinierendes Valle am Billingen Die bemerkenswert hügelige Landschaft in der Region Vallebygden ist ein Werk des Inlandeises. Als das Eis vor ca Jahren schmolz, setzten die Naturkräfte ein. Mächtige Ströme führten Eisberge, Kies und Sand mit sich und hinterließen Kies- und Moränenhügel, sanfte Höhenzüge und mit Wasser gefüllte Senken. Vallebygden wurde zu einer ungewöhnlichen Geschiebehügellandschaft geformt, die in Schweden nahezu einmalig ist. Sechs Naturschutzgebiete auf einen Streich Die Region Valle mit ihrer einzigartigen Naturumgebung liegt am Westhang des Berges Billingen. Auf einer Fläche von nur ca ha gibt es sechs Naturreservate, die sich durch eine erheblich unterschiedliche Flora und Fauna auszeichnen. Alte Kulturlandschaft mit Weiden, Feldmarkierungen Steinmauern und Hainen mit Edellaubwäldern, Kalkmooren mit Orchideen, prächtigen Blumenwiesen und es gibt friedliche fischreiche Seen... Valle wartet mit großartiger Natur in einer ausgesprochen abwechslungsreichen und artenreichen Landschaft auf. Es gibt markierte Wanderwege; Informationstafeln berichten über Geologie und Geschichte der Region. Klettern im Jättadalen Wer die Natur so richtig herausfordern möchte, sollte das Jättadalen besuchen eine tiefe Bachschlucht, umrahmt von Diabaswänden. Vom Parkplatz an der Kirche in Öglunda führt ein steiler Pfad zum Jättadalen hinauf. Vom Gipfel bietet sich eine wunderbare Aussicht auf die Valle-Region mit dem Plateauberg Kinnekulle im Hintergrund. Wenn das nicht die Mühe wert ist! Höjentorp zwischen Eggby und Varnhem Die Ruine von Schloss Gamla Höjentorp aus dem 13. Jahrhundert liegt im größten der sechs Naturreservate von Valle. Das Schloss soll im 1284 dem Bischof von Skara geschenkt worden sein, wurde dann aber in Verbindung mit der Reformation Gustav Vasas von der Krone eingezogen. Mitte des 17. Jahrhunderts gab Königin Kristina der Gattin von Magnus Gabriel de la Gardie, Maria Eufrosyne, das Schloss als Hochzeitsgeschenk. Im Jahre 1722 brannte das Schloss nieder und heute sind vom ursprünglichen Schloss nur noch die Kellerruinen erhalten. Der Ort zeugt jedoch von der enormen Bedeutung der Region im Mittelalter, als auch Skara ihre Blütezeit erlebte. Im verwilderten Schlossgarten stehen hübsche Eschen und Linden, und am Hang zum See Trädgårdsjön hinunter duftet es nach Bärlauch und anderen seltenen Pflanzen. Auf seiner Västgöta-Reise machte Carl von Linné hier Station und schrieb u.a: Die Lage von Schloss Höjentorp war vortrefflich. Nehmen Sie die Brücke Kungsbron über den idyllischen See Trädgårdssjön. Dort, am Nordufer des Sees, liegt die Schlossruine Höjentorp. Bequem von der Ruine aus zu erreichen ist der tradition reiche Hof Höjentorps gård. Hier betrieb der Kartoffelkönig Jonas Alströmer im 18. Jahrhundert eine Landwirtschaftsschule. mer im 18. Jahrhundert eine Landwirtschaftsschule. Lovely Valle at Billingen The remarkable drumlin landscape in the Valle area dates from the Ice Age. When the ice melted some years ago, nature took over. Big rivers topped by icebergs and filled with gravel and sand roared through, leaving gravel and moraine hills, soft ridges and waterfilled lowlands. The result is an unusual kame landscape with few counterparts elsewhere in Sweden. Six nature reserves in one go The unique nature and setting of the Valle area lies on the western slope of the Billingen plateau. In only acres lie six nature reserves each with distinct flora and fauna nestled in an old cultural landscape with pastures, field stone mounds and stone walls, hardwood copses, calcareous bogs with orchids, flowering fields and peaceful fishing lakes. Valle offers a magnificent nature in a fantastically varied landscape, rich in species. There are signposted trails and info signs describing the area s geology and history. Climbing in Jätta Valley Those seeking a more demanding natural experience should try the Jättadalen valley, a deep creek ravine framed by diabase cliffs. Park at the Öglunda Church and walk the steep path up to Jättadalen. From the top is a wonderful view over the Valle area with Kinnekulle mountain as a backdrop all well worth the effort! Höjentorp between Eggby and Varnhem In the largest of the six Valle nature reserves lie the ruins of the old Höjentorp castle. Thought to have been granted to the Skara bishop in 1284, it was returned to the crown during the reformation forced through by King Gustav Vasa. In the middle of the 16th century Queen Kristina gave it as a morning gift to Maria Eufrosyne, wife of Count Magnus Gabriel de la Gardie. The castle burnt down in 1722 and all that remains are cellar ruins, but the site bears witness to the area s medieval importance, a time when Skara too was at its height. The now wild gardens are home to beautiful ash trees and lindens, while the slope towards the Trädgårdsjö lake exudes rare flower fragrances. Carl von Linné s comment as he travelled through in 1746 was Höjentorp commanded the most pleasant site and owned the most complimentary location. Cross to the northern shore of the idyllic lake Trädgårdsjön on Kungsbron bridge where the ruins lie but a stone s throw from the old Höjentorp country estate. This is where Jonas Alströmer of potato fame ran an agricultural school during the 18th century.

5 Trandansen är ett magnifikt skådespel som troget uppförs varje vår. Tranorna kommer i tusental och rastar en kort tid vid sjön, innan de far vidare till häckningsplatserna i norr. Men det är inte enbart tranornas vingslag som ger Hornborgasjön dess säregna atmosfär. En rik trakt som tronar på minnen från fornstora dar Över Hornborgasjön vilar något mystiskt, hemlighetsfullt. Idag är det fågellivet som dominerar, men man kan förstå att det rika området varit mycket betydelsefullt även för mänskliga bosättningar. Åkrar, ängar, fina jakt- och fiskemöjligheter i ett öppet och rofyllt landskap gör platsen idealisk att slå sig ner på. Stämningen kring sjön är historiskt laddad och kring maderna nere vid den grunda sjön har man funnit lämningar som tyder på att de allra första grupperna av samlare och jägarfolk höll till här ca 9000 år f Kr. Överallt finns rösen, gravfält och kyrkoruiner, och den bördiga trakten mellan platåbergen blev tidigt en viktig jordbruksbygd. Fågelsjön har fått nytt liv! Under 1990-talet genomgick Hornborgasjön en omfattande restaurering och fick högre vattenstånd. Nu betas strandängarna av gamla tiders kreatur allmogekor, gutefår och mer än 100 olika fågelarter trivs vid sjön. På naturum Hornborgasjön, vid sjöns nordöstra strand, finns information om fågellivet och sjöns betydelse genom årtusenden, bland annat ett bildspel om Hornborgasjön förr och nu. Under transäsongen i mars-april är det dessutom öppet på Informationscentralen Trandansen, en samlingspunkt för alla som vill njuta av trandansen på första parkett. Trandansen ligger utmed väg 184, mot Falköping. Aktiv på semestern? Området runt Skara har mycket att erbjuda för den som vill ha en aktiv semester. För den som gillar att vandra finns det mer än 6 mil skyltade leder, sammanbundna genom hela Valle, med goda möjligheter att komponera sin egen vandring. Lederna går igenom ett mycket variationsrikt landskap på Billingesluttningen med naturupplevelser, utsiktsplatser, badbryggor och kulturhistoriska sevärdheter. Golfentusiasten hittar två fina golfbanor i närheten av Skara, Lundsbrunns golfklubb och Billingens golfklubb.

6 I Varnhem och vid Flämslätt kan du hyra konstliga cyklar och ge dig ut i det vackra landskapet. Dessa cyklar är designade av lokala konstnärer. Vallesjöarna, strax öster om Skara bjuder på fina möjligheter till fiske, bad och paddling i lugna vatten. Om du vill ha mer spännande paddling med en snabbare ström kan du hyra kanot vid Herrtorps Qvarn. Här rinner ån Flian från Hornborgasjön vidare mot Lidan och Vänern. Det finns även gott om bäver. Varför inte testa bäversafari? Till skillnad från Vallesjöarnas insjöfisk (gädda och abborre) har Flian en unik öringstam. Besök där hittar du all information du behöver om vandring- cykel- kanot- och ridleder i hela Skaraborg! Turistbyrån kan hjälpa dig med kartor, ledbeskrivningar och fiskekort. Pilgrimsvandra i Skararegionen - en upplevelse Som pilgrim kan man vandra på egen hand eller i grupp. I Skara stift finns flera pilgrimsleder. De är markerade med S:t Olofskorset, som anknyter till det gamla pilgrimsmålet Nidaros, Trondheim, i Norge och Santiago de Compostela i Spanien. Dessa leder fick 2010 status som europeisk Kulturväg. Efter modell från de stora pilgrimsmålen i Europa kan du få ett pilgrimspass och sommartid få stämplar vid de kyrkor du besöker som t.ex i Forshem, Husaby, Gudhem, Varnhem, Skara, Kungslena och Eriksberg. Norr om domkyrkan i Skara utmed leden ligger Pilgrimsgården som är öppen sommartid. För mer information:

7 Der Balztanz der Kraniche ist ein großartiges Schauspiel, das jedes Jahr von neuem aufgeführt wird. Die Kraniche kommen zu Tausenden und rasten für kurze Zeit am See, bevor sie zu ihren Brutplätzen im Norden weiterfliegen. Es ist jedoch nicht nur der Tanz der Kraniche, der dem Hornborgasee seinen ganz besonderen Charakter verleiht. Eine reiche Region von der Geschichte geprägt Über dem Hornborgasee ruht etwas Mystisches, Geheimnisvolles. Heute dominiert hier die Vogelfauna, doch kann man sich gut vorstellen, dass diese reiche Region einst auch als Siedlungsplatz von größter Bedeutung war. Äcker, Wiesen sowie herrliche Jagd- und Angelmöglichkeiten in einer offenen und friedlichen Landschaft machen diesen Ort für eine Besiedlung ideal. In Seenähe herrscht ein historisches Flair; an den Sumpfwiesen unten am flachen See wurden Relikte gefunden, die darauf hindeuten, dass die allerersten Gruppen von Jägern und Sammlern hier bereits ca vor Christus lebten. Überall lassen sich Grabhügel, Gräberfelder und Kirchenruinen entdecken. Die fruchtbare Gegend zwischen den Plateaubergen entwickelte sich früh zu einer bedeutenden Ackerbauregion. Neues Leben für den Vogelsee! In den vergangenen Jahren hat der Hornborgasee eine umfassende Restaurierung erfahren, u.a. wurde der Wasserstand erhöht. Die Uferwiesen werden nun von historischen Tierrassen beweidet: Bauernrind, Gotlandschaf und mehr als 100 verschiedene Vogelarten fühlen sich am See wohl. Das Naturum Hornborga, am Nordostufer des Sees, bietet Infos zur Vogelfauna und zur vieltausendjährigen Geschichte des Sees. U.a. wird eine Dia-Show zum Thema Hornborgasee einst und jetzt gezeigt. Während der Kranich-Saison im März/April ist auch das Informationsbüro Trandansen geöffnet ein Treffpunkt für alle, die den Tanz der Kraniche aus nächster Nähe beobachten möchten. Trandansen liegt an der Straße 184 zwischen Skara und Falköping. Aktiv im Urlaub Die Umgebung von Skara bietet aktiven Menschen viel. Im ruhigen Wasser der Valleseen kann man baden, angeln oder mit dem Kanu fahren. Wenn Sie mehr Spannung mögen und das Wasser wilder sein soll, dann mieten Sie sich ein Kanu an Herrtorps Qvarn. Hier fliesst der Fluss Flian vom Hornborgasee in Richtung des Flusses Lidan und mündet in den Vänersee. In Flian gibt es viele Biber Warum also nicht mal eine Biber-Safari mitmachen? Im Unterschied zu den Süsswasserfischen der Valleseen, z. B Hechten und Barschen, gibt es im Fluss Flian einen einzigartigen Bestand an Lachsforellen. Wer gern wandert, kann das auf mehr als 60 Kilometer langen, markierten Wegen tun. Sie führen durch das ganze Vallegebiet, sind mit einander verbunden und so kann man sich seine eigene Wanderung zusammenstellen. Auf diesen Wegen durchquert man eine sehr abwechslungsreiche Landschaft. Am Hang von Billingen entlang erlebt man die schöne Natur und findet Aussichtspunkte und Brücken-von denen man zum Baden ins Wasser kann- und es gibt auch kulturhistorische Sehenswürdigkeiten. In der Nähe von Skara findet der Golf-Enthusiast zwei Golfplätze in schönen Umgebungen. Der eine liegt in Lundsbrunn und der andere bei Lerdala. In Varnhem und bei Flämslätt kann man künstlerische Räder mieten, um damit durch die schöne Landschaft zu radeln. Lokale Künstler haben sie konstruiert und kreativ gestaltet. Besuchen Sie Sie finden dort alle nötigen Auskünfte über Wanderwege, Radwege, Kanufahrten und Reitwege in Skaraborg. Das Fremdenverkehrsbüro kann Ihnen mit Landkarten und Wegbeschreibungen helfen, ausserdem kann man dort Angelkarten kaufen. Ein schönes Erlebnis- Eine Pilgerwanderung in Skaras Umland Pilger können sowohl allein, als auch in einer Gruppe wandern. In der Diözese von Skara gibt es viele Wanderwege für Pilger. Das Kreuz von St. Olov markiert diese Wege, die zu den alten Pilgerzielen wie Nidaros, Trondheim in Norwegen und Santiago de Compostela in Spanien führen. Diese Wanderwege erhielten im Jahr 2010 den Status als europäische Kulturwege. Die grossen Pilgerziele in Europa dokumentieren den Besuch ihrer Orte mit einem Pilger-Pass; wir schliessen uns dem an und Sie erhalten im Sommer beim Besuch der Kirchen z. B in Forshem, Husaby, Gudhem, Skara, Kungslena und Eriksberg einen Stempel im Pass. Das ist dann auch ein nettes Andenken an die Wanderung. Nördlich von Skara, am Pilgerpfad liegt Pilgrimsgården, ein im Sommer geöffneter Pilgerhof. Nähere Informationen erhalten Sie im Internet The annual crane dance is repeated magnificently and faithfully. The cranes appear by the thousands to rest a short while at lake Hornborga before continuing north to nest. And yet the wonder of this body of water is greater than its wondrous avian choreography. A rich area steeped in ancient history Lake Hornborga is at the same time mystical and mysterious, today dominated by its avian visitors, but once also the centre of a widespread human habitation. Fields and pastures, and superb hunting and fishing all in an open, peaceful landscape create an ideal place to settle. The air around the shallow lake is full of history, proved by the finds in the lake meadows showing that the very first hunter-gatherers lived here some years BC. Everywhere you go mounds, burial grounds and church ruins show the importance of this fertile farming country between the plateau mountains. The rejuvenated bird lake! In the nineties lake Hornborga was comprehensively restored and the water level has been raised. Today traditional domestic animals like native cows and Gotlander sheep graze the shore meadows and more than 100 bird species are at home around the lake. On the northeastern shore the Hornborga Naturum presents information on the bird population and the importance the lake has had over the millennia, in part through a slide show. In March and April during the crane season the Informationcentre Trandansen on route 184 towards Falköping is also open, serving as a box seat for all wishing to see the cranes dance.

8 An active holiday The area round Skara is perfect for people who want an active holiday. The Valle lakes just east of Skara offer good fishing and you can go swimming and canoeing in calm waters. If you want a more exciting paddling in rapid-flowing water you can rent a canoe at Herrtorps Qvarn where the river Flian runs from Lake Hornborga towards the river Lidan and Lake Vänern. There are a lot of beavers living in this river. Why not try a beaver-safari? In contrast to the freshwaterfish in the Valle lakes for instance pikes and perches, the river Flian has a unique stock of salmon trout. If you like rambling there are more than 60 kilometres of signposted routes connected with each other throughout Valle, making it possible for you to put your own route together. The routes pass through a very varied landscape along the hillside of Billingen. Here you will experience a beautiful scenery and you will find places from which you have a wonderful view. You can go swimming from one of the bridges and there are also cultural sights along the routes. For the enthusiastic golf-player there are two very good golf-courses near Skara. One is in Lundsbrunn and the other at Lerdala. At Varnhem and Flämslätt you can rent artistic bikes, designed by local artists and cycle through the beautiful landscape. Visit There you will find all the information you need about where to ramble, cycle and paddle and also where there are bridle-paths. At the Travel Agency you can get maps, descriptions of the routes and you can buy fishing permits there. Pilgrimage in the County of Skaraborg - an experience for life As a pilgrim you may walk on your own or together in groups. In the county there are various pilgrim routes. They are marked with the cross of St. Olav connecting them with a large network of European Cultural Routes, stretching across Europe and converging in Santiago de Compostela, Spain and Nidaros/Trondheim, Norway. Based on a model created at the major pilgrimage destinations in Europe you can receive a pilgrimage passport during the summer season. You can use it as a record of your pilgrimage with stamps from places along the way such as Forshem, Husaby, Gudhem Varnhem, Skara, Kungslena and Eriksberg. A pilgrim`s passport is a precious souvenir for many people. North of the cathedral along the route you will find Skara Pilgrim Centre that is open in summer time. For further information:

9 Skara hade storhetstid redan under Medeltiden Då var staden en stor stad med sina 800 invånare. Idag är Skara en idyllisk småstad med invånare. Perspektiven ändras, men mycket är kvar av den medeltida karaktären, t ex den magnifika domkyrkan mitt i centrum. Gatunätet i anslutning till kyrkan har fortfarande medeltida sträckning, och gatunamn som Gråbrödragatan och Tullportagatan ger smak av stadens storhetstid under 1200-talet. Borta är medeltidens dofter och ljud, men stadens funktion som skolstad och biskopsstad är alltjämt kvar sedan medeltid. Skaras fäste som kulturturistiskt centrum är än starkare idag. Skaras eget lilla Skansen Granne med Västergötlands museum ligger Fornbyn. Hit har hus flyttats från hela Västergötland för att ge en bild av det gamla bondesamhället. Här finns bl.a. bostadshus, missionshus, kyrka och lanthandel. Fornbyn är ett härligt strövområde för både vuxna och barn. Om du har vägarna förbi Skara vid midsommartid, så missa inte det traditionella midsommarfirandet i Fornbyn! Möt forntid och medeltid I utställningen Mellan is och eld på Västergötlands museum tolkas Västergötlands forntid under tiden från det att människorna först nådde våra breddgrader till kristendomens införande. Landskapet satte ramarna för människornas villkor och livet styrdes av kulturella värderingar och sociala normer. Med metallerna ändrades den tekniska utvecklingen och nya förutsättningar skapades. Om detta berättar vi för barnet med värme och mjukhet, för den nyfikne med fakta och föremål och för den fundersamme med värderingar och frågor. Men framför allt vill vi att besökaren ska få ta del av de fantastiska ting som människor lämnat efter sig under alla dessa tusen år och tillsammans kan vi skapa tolkningar av Västergötlands forntid. I utställningen visas också de 18 sköldar av brons som räknas som ett av Sveriges märkligaste fornfynd. Förutom utställningen om forntiden och ett flertal tillfälliga utställningar, visar Västergötlands museum en permanent utställning om medeltiden och en om konstnären Agnes de Frumerie. Backspegeln är museets faktaavdelning. Här kan du med hjälp av datorer söka fakta bland tusentals bilder och föremål. Levande 1700-talshistoria på Veterinärhistoriska museet Veterinärhistoriska museet är ett annorlunda museum. Det är uppbyggt kring Peter Hernquist, Carl von Linnés lärjunge, som efter medicinstudier i Uppsala och i Frankrike, fick tillstånd av Gustav III att 1775 här starta landets första veterinärutbildning. Museet är inrymt i den byggnad där Hernquist levde och verkade, och det känns som att förflyttas tillbaka några sekler när du kliver in i detta anrika hus. Själva byggnaden, ett stenkast från Västergötlands museum, är i sig ett intressant kapitel. I källarvåningen syns rester av Franciskanermunkarnas kloster Sankta Katarina från 1200-talet.

10 Tågnostalgi Runt 1930-talet, när järnvägstrafiken var som livligast, kunde man åka tåg från Skara i fem olika riktningar. Museibanan Skara Lundsbrunn, en rest av Västgötabanan från 1887, håller Skaras stolta järnvägstradition vid liv. Och i det gamla rundloksstallet finns ett intressant Järnvägsmuseum. Lok, vagnar, gamla foton och diverse prylar är här bevarade i autentisk miljö. Museet brukar vara öppet när ångloken rullar. Den gamla föreningen Skara-Lundsbrunns Järnvägar/Skara järnvägsmuseum ser till att gamla fina ånglok och vagnar tuffar fram i det vackra landskapet kring den smalspåriga järnvägen mellan Skara och Lundsbrunn och de visar gärna sina samlingar i museet. Im Mittelalter galt Skara mit seinen 800 Einwohnern als eine große Stadt Heute mit Einwohnern ist Skara eine idyllische Kleinstadt. Die Perspektiven ändern sich, doch vom mittelalterlichen Charakter der Stadt ist noch vieles erhalten, z.b.der prächtige Dom im Zentrum. Und das Straßennetz rund um den Dom trägt noch immer mittelalterliche Züge, und Straßennamen wie Franziskanerstraße und Zolltorstraße erinnern an die Blütezeit der Stadt im 13. Jahrhundert. Die mittelalterlichen Düfte und Klänge sind zwar verschwunden, doch die Funktion der Stadt als Schulort und Bischofssitz ist seit dem Mittelalter bewahrt. Und: Skaras Position als kulturell-touristischer Anziehungspunkt ist heute stärker denn je. Begegnen Sie Vorzeit und Mitttelalter in Västergötlands Museum In der Ausstellung Zwischen Eis und Feuer wird das Leben in der Urzeit von Västergötland anschaulich gemacht, von den ersten Menschen, die in unseren Breitengraden siedelten und bis zur Einführung des Christentums. Mit der Einführung von Metallen wurde die technische Entwicklung verändert und neue Voraussetzungen wurden geschaffen. Den Kindern erzählen wir davon mit Feingefühl und mit Worten die sie verstehen. Den Neugierigen bieten wir Fakten und Objekte und den Nachdenklichen stellen wir Fragen, in denen sie die Antworten schätzen können. Die Landschaft bot den Rahmen für die Lebensbedingungen der Menschen, eine eigene Kultur entwickelte sich und soziale Normen sorgten für ein gerechtes Zusammenleben. Aber wir wollen vor allem unseren Besuchern zeigen, welche fantastische Gegenstände die Menschen in Tausenden von Jahren hinterlassen haben. Zusammen können wir die Vorzeit Västergötlands erklären. In der Ausstellung werden auch die 18 Bronzeschilde gezeigt, die zu den bedeutendsten vorgeschichtlichen Funden Schwedens zählen. Ausser der Ausstellung über die Urzeit und mehreren zeitweiligen Ausstellungen hat das Museum eine Dauer-Ausstellung, die das Mittelalter zum Inhalt hat. Eine andere zeigt die Werke der Künstlerin Agnes de Frumerie. In der Abteilung Backspegeln kann man mit Hilfe von Computern von Tausenden Bildern und Gegenständen Tatsachen herausfinden. Skaras Freilichtmuseum Direkt im Anschluss an dem Västergötland Museum liegt Fornbyn, ein Museumsdorf. Hierher wurden Häuser aus ganz Västergötland gebracht um den Besuchern ein Bild von einer alten bäuerlichen Gesellschaft zu vermitteln. Zu sehen sind u. a. Wohnhäuser, eine Scheune, Windmühlen, ein Bethaus, eine Kirche und ein Dorfladen. Fornbyn ist ein herrliches Erholungsgebiet sowohl für Erwachsene als für Kinder. Sind Sie zur Mittsommerzeit in Skara sollten Sie auf keinen Fall die traditionelle Mittsommerfeier in Fornbyn verpassen. Lebendige 18. Jahrhundert im Museum für Veterinärgeschichte Das Museum für Tierarztgeschichte ist ein Museum von besonderer Art. Die zentrale Gestalt ist Peter Hernquist, ein Schüler von Carl von Linné, der nach Medizinstudien in Uppsala und Frankreich von König Gustav III. die Erlaubnis erhielt, in Skara die erste Tierarztausbildung in Schweden durchzuführen. Das war im Jahre Das Museum ist in dem Gebäude untergebracht wo Hernquist einst lebte und arbeitete Man fühlt sich einige Jahrhunderte zurückversetzt, wenn man dieses Haus betritt. Das Gebäude selbst, nur einen Steinwurf vom Västergötlands Museum entfernt,

11 ist an sich bemerkenswert, denn im Kellergeschoss sind Reste des Franziskanerklosters Sankta Katarina sichtbar. Eisenbahnnostalgie Um 1930, als der Bahnverkehr boomte, konnte man von Skara aus mit dem Zug in fünf verschiedene Richtungen fahren. Die Museumseisenbahn Skara Lundsbrunn, ein Überbleibsel der Västgötabahn von 1887, bewahrt Skaras stolze Tradition. Und: In dem alten runden Lokschuppen ist heute ein intressantes Eisenbahnmuseum untergebracht. Lokomotive, Eisenbahnwagen, historische Fotos und diverse Gegenstände sind hier in authentischer Umgebung zu sehen. Das Museum ist in der Regel dann geöffnet, wenn die Dampfzüge rollen. Die seit mehr als 30 Jahren bestehende Vereinigung Skara-Lundbrunns Järnvägar/Skara Järnvägsmuseum lässt schöne alte Dampflokomotive und Eisenbahnwagen auf der Schmalspurstrecke durch die faszinierende Landschaft zwischen Skara und Lundsbrunn schnaufen und zeigt natürlich gern ihre Sammlungen Skara bloomed in the middle ages too At that time, the city was large with 800 residents. Today it s an idyllic small town of Perspectives may change, but much remains of the medieval character the magnificent cathedral in the centre, the layout of the streets surrounding it and the many street names that remind of the city s heyday in the 13th century.the medieval fragrances and sounds may be gone, but the city has retained its position as an Episcopal seat and learning centre. Skara s role as a cultural and historical focus is even stronger today. Skara s open-air museum Next to Västergötland s museum lies Fornbyn. Old houses from the whole province have been moved here in order to provide a picture of an old farming society. Here you find cottages, a barn, windmills, a missionary chapel, a church and a country store. Fornbyn is a nice area for walks for both adults and children. If you are in Skara at midsummer you shouldn t miss the traditional celebrations that take place in Fornbyn. The Veterinary museum This is a very special museum.the history of the 18th century becomes alive here. It was founded in memory of Peter Hernquist, one of Linneaus disciples, who, after studying medicine in Uppsala and France, was given permission by King Gustav III to start the first veterinary school in Sweden.This was in The museum is in the house where he lived and worked. It feels as if you are being moved back hundreds of years in time when you enter this ancient building. The house itself, a stone s throw from Västergötland s museum is interesting since the remains of the 13th century Franciscan monastery Sankta Katarina can be seen in its cellar. Rail nostalgia Around the year 1930 when rail traffic was at its height, it was possible to ride the rails from Skara in five directions. This proud tradition is kept alive by the Museum Line Skara-Lundsbrunn, a remnant of the 1887 Västgöta Line. A fine museum has been set up in the engine round house, including engines, carriages, photos and various artefacts shown in a genuine setting. The museum is usually open when the steam is up. The old Skara-Lundsbrunns Järnvägar association/skara Järnvägsmuseum is responsible for keeping the superb old narrow gauge steam engines and carriages running through the lovely countryside between Skara and Lundsbrunn. The staff welcomes visitors. Meet prehistoric and medieval times The exhibition Between ice and fire at Västergötland s museum aims at interpreting prehistoric times from the time when people first reached our latitudes and settled here until the introduction of Christianity. The landscape provided the setting for the conditions under which they lived and their lives were ruled by cultural values and social norms. When metals were introduced the technical development changed and new opportunities were created. We tell children about this with feeling and words that they can understand. Curious adults can study facts and objects and for those who are meditative we present values and ask questions. But above all we want visitors to see some of the fantastic things that people have left behind during thousands of years and together we can create interpretations of the prehistory of the province. At the museum you can also view the 18 bronze shields which are among Sweden s most remarkable prehistoric finds. In addition to the exhibition of prehistoric times and several temporary exhibitions there is also one of the Middle Ages and one showing the works of the artist Agnes de Frumerie. In the department Backspegeln you can look for facts about thousands of pictures and objects by using computers.

12 Trakten kring Skara är sprängfylld med fornminnen och historiska tecken. Vid Hornborgasjöns stränder har man funnit spår av de allra äldsta boplatserna, över 9000 år gamla. Gravfält, kulturlandskap och inte minst kyrkor, ger oss påtagliga bevis för traktens betydelse genom åren. Här, mitt i Sverige där vägarna möttes, blev det naturligt att slå sig ner, bilda byar och samhällen. Odlingslandskap från järnålder, vikingatid och medeltid Brunsbo storäng, ett par kilometer öster om Skara, är en av landets största bevarade slåtterängar från medeltiden. Dessförinnan låg här en by, och arkeologer har lyckats spåra odlingslandskap från tidig järnålder, vikingatid och medeltid. Under dessa tidsepoker har marken odlats på olika sätt och det går att skönja fägator och forntida lämningar. På 1400-talet övertogs Brunsbo gård av biskopen i Skara och byn flyttades, eftersom markerna behövdes för slåtter. På så sätt skapades Brunsbo slåtteräng. Ängen är mycket vacker med stora ekar och hasselbuskage på en tät matta av ängsblommor som gullviva, midsommarblomster och prästkrage. Att vandra på Brunsbo äng är att uppleva kultur och historia i härlig natur. Som hjälp för fantasin finns infomationsskyltar med historiska fakta och beskrivningar av forntidsbyn och odlingslandskapet. Amundtorps skeppssättning vid Hornborgasjön Amundtorps gravfält består av en välbevarad skeppssättning, domarringar och olika typer av stensättningar. Gravarna härstammar troligen från folkvandringstiden, d.v.s. äldre järnålder e Kr. Fältet ligger i mycket vacker natur på Billingens västsluttning, med utsikt över Hornborgasjön. Sveriges äldsta bok finns i Skara? I Stifts- och landsbiblioteket i Skara finns det s.k. Skaramissalet, en handbok för prästen i domkyrkan, troligen präntad vid 1100-talets mitt. De 44 handskrivna pergamentbladen innehåller texter och noter som beskriver den katolska kyrkoritualen. Boken, tillsammans med andra bokhistoriska sevärdheter, finns utställd i biblioteket.

13 Den storslagna Domkyrkan Domkyrkan är själva symbolen för Skara. Den första kända domkyrkan invigdes omkring 1150, men man förmodar att det fanns en stavkyrka här innan dess. Krig och bränder har härjat domkyrkan under seklernas lopp. Kyrkan har dock aldrig raserats, utan kunnat återställas efter omfattande reparationer. Vid restaureringen återfanns en välbevarad krypta från 1100-talet och under renoveringen 1999 fann man dessutom murresterna från 1000-talets kyrka. Kryptan har efter den senaste ombyggnaden av kyrkan fått ett slaget kryssvalv och blivit ett vackert rum för andakt. Under åren försågs domkyrkan med platta torn och man tyckte då att de liknade ett par byxor. Därefter kallades tornen Skara byxor, ett uttryck som lever än idag, trots att tornen ändrat utseende. Domkyrkan fick sin nuvarande gotiska stil under åren , arkitekt var Helgo Zettervall. Inredningen är unik med bland annat Soopska gravmonumentet och Bo Beskows vackra glasmosaikfönster. Nordens äldsta gravfynd Den vackra Adalvardskalken tillhörde biskop Adalvard som dog Den hittades på 1700-talet och innan man förstod värdet av kalken användes den som nattvardskalk till stadens bödel. En kopia av den förvaras nu i Domkyrkan. Varnhems kloster blomstrade under tidig medeltid År 1150 slog sig cisterciensermunkar ner i Varnhem, vid Billingens västsluttning. Ett idealiskt läge med bördig åkermark och tillgång till timmer, sten och friskt vatten från bergssluttningen. Munkarna byggde upp en liten klosterstad och utgrävningar visar på ett avancerat vatten- och avloppssystem och förmodligen också kanaler för värme och ventilation. I slutet av 1200-talet var klosterkyrkan i Varnhem Sveriges största kyrkobyggnad och verksamheten blomstrade i flera århundraden. I samband med reformationen på 1500-talet upphörde klosterverksamheten och kyrkan lämnades också åt sitt öde. Magnus Gabriel de la Gardie lät restaurera kyrkan under 1600-talet och tack vare honom är kyrkan i gott skick idag. Själva klosterbyggnaden fick däremot förfalla och inte förrän på 1920-talet började man gräva ut de gamla ruinerna. Klosterlivet finns väl dokumenterat och i museet vid kyrkan förvaras många intressanta föremål från de första utgrävningarna. Varnhems vackra kyrka är gravplats för den Erikska kungaätten (1100- och tal) och här vilar också Stockholms grundare Birger Jarl, kyrkans räddare Magnus Gabriel de la Gardie och hans maka Maria Eufrosyne.

14 Die Region um Skara präsentiert sich mit einer Fülle vorgeschichtlicher Stätten und historischer Zeichen. An den Ufern des Hornborgasees wurden Spuren der allerältesten Siedlungen gefunden, die über Jahre alt sind. Gräberfelder, Kulturlandschaft und nicht zuletzt die Kirchen sind Beweise für die Bedeutung dieser Region zu allen Zeiten. Es war ganz natürlich, dass sich hier, mitten in Schweden, wo sich zahlreiche Straßen kreuzten, Menschen niederließen und Dörfer und Ortschaften gründeten. Kulturlandschaft aus Eisenzeit, Wikingerzeit und Mittelalter Brunsbo storäng, einige Kilometer östlich von Skara, ist eine der größten noch erhaltenen Mähwiesen des Mittelalters. Zuvor befand sich hier ein Dorf; Archäologen haben Spuren von Feldwirtschaft aus der frühen Eisenzeit, der Wikingerzeit und dem Mittelalter gefunden. In diesen Epochen wurde der Boden auf ganz unterschiedliche Weise bestellt. Es ist sogar möglich, Viehtriften und vorzeitliche Relikte auszumachen. Im 15. Jahrhundert wurde der Hof Brunsbo gård vom Bischof in Skara übernommen; das Dorf wurde verlegt, weil das Land für die Heumahd gebraucht wurde. So entstand die Mähwiese von Brunsbo. Die Wiese fasziniert durch große Eichen und Haselsträucher auf einem dichten Teppich von Wiesenblumen wie Echter Schlüsselblume, Waldstorchschnabel und Margerite. Bei einem Spaziergang auf der Wiese erlebt man Kultur und Geschichte in herrlicher Natur. Um der Phantasie auf die Sprünge zu helfen, unterrichten Informationstafeln mit historischen Fakten und Beschreibungen über das vorzeitliche Dorf und die Kulturlandschaft. Schiffssetzung von Amundtorp am Hornborgasjön Das Gräberfeld von Amundtorp besteht aus einer gut erhaltenen Schiffssetzung, Steinkistengräbern und verschiedenen Arten von Steinsetzungen. Die Gräber stammen vermutlich aus der Zeit der Völkerwanderung, d.h. aus der Älteren Eisenzeit, n. Chr. Das Gräberfeld ist am Westhang des Berges Billingen in herrlicher Natur eingebettet mit Ausblick auf den Hornborgasjön. geändert haben. Der Dom erhielt sein heutiges gotisches Äußeres in den Jahren durch den Architekten Helgo Zettervall. Vom einzigartigen Interieur ragen das Soopsche Grabmahl und Bo Beskows hübsche Glasmosaikfenster heraus. Ältester Grabfund Skandinaviens Der beeindruckende Adalvards-Kelch gehörte Bischof Adalvard, der im 1064 starb. Im 18. Jahrhundert wurde der Kelch wiederentdeckt. Bevor man seinen wahren Wert aber erkannt hatte, wurde er vom städtischen Henker als Abendmahlskelch verwendet. Eine Kopie ist heute im Dom zu sehen. Blütezeit des Klosters Varnhem im frühen Mittelalter Im Jahre 1150 ließen sich Zisterziensermönche in Varnhem, am Westhang des Billingen, nieder. Eine ideale Lage mit fruchtbarem Ackerland und Zugang zu Holz, Steinen und frischem Wasser von den Berghängen. Die Mönche bauten eine kleine Stadt um das Kloster auf. Die Ausgrabungen zeugen von einem ausgereiften Wasserleitungs- und Abwassersystem. Vermutlich gab es sogar Heizungs-und Belüftungskanäle. Ende des 13. Jahrhunderts war die Klosterkirche in Varnhem das größte Kirchengebäude Schwedens. Das Klosterleben war mehrere Jahrhunderte lang in voller Blüte. In Verbindung mit der Reformation im 16. Jahrhundert wurde das Kloster aufgegeben und auch die Kirche ihrem Schicksal überlassen. Magnus Gabriel de la Gardie ließ die Kirche im 17. Jahrhundert restaurieren; ihm ist es zu verdanken, dass die Kirche heute in einem so guten Zustand ist. Das Klostergebäude selbst dagegen war dem Verfall preisgegeben. Erst in den 1920er Jahren hat man begonnen, die alten Ruinen auszugraben. Das Klosterleben ist gut dokumentiert und im Museum an der Kirche sind zahlreiche intressante Funde der ersten Ausgrabungen zu sehen. Die hübsche Kirche von Varnhem ist Grabstätte für das Eriksche Königsgeschlecht, und hier ruhen auch der Gründer Stockholms Birger Jarl, der Retter der Kirche Magnus de la Gardie, sowie dessen Gattin Maria Eufrosyne. Das älteste Buch in Schweden In Skaras Stifts und Landesbibliothek wird das Skaramissal aufbewahrt. Das ist ein Nachschlagewerk für die Priester des Domes, das in kunstvoller Handschrift wahrscheinlich in der Mitte des 12. Jahrhunderts entstand. Die 44 Pergamente enthalten Texte und Noten, die die Riten der katolischen Kirche beschreiben. Zusammen mit anderen historisch interessanten Werken wird das Missal in der Bibliothek ausgestellt. Der prächtige Dom Der Dom ist das Symbol für Skara. Der erste bekannte Dom wurde um 1040 eingeweiht. Man vermutet jedoch, dass hier eine Holzkirche früher stand. Krieg und Brände haben den Dom im Laufe der Zeit heimgesucht, er ist jedoch trotz allem erhalten geblieben und hat sich aus Schutt, Asche und Erniedrigung immer wieder erhoben. Im Rahmen seiner Restaurierung in den Jahren wurde eine gut erhaltene Krypta aus dem 12. Jahrhundert freigelegt. Bei der Renovierung im Jahr 1999 wurden die Mauerreste von der Kirche des 11. Jahrhunderts gefunden. Die Krypta erhielt nach dem letzten Kirchenumbau ein gemeißeltes Kreuzgewölbe und ist zu einem schönen Andachtsraum geworden. In den Jahren wurde der Dom mit abgeflachten Türmen versehen, die nach Meinung vieler wie eine Hose aussahen. Die Türme wurden fortan Skara-Hose genannt ein Ausdruck, der noch heute verwendet wird, obwohl die Türme ihr Äußeres

15 The area around Skara offers ancient monuments and historical signs galore. Artefacts in the oldest sites near lake Hornborga prove a human presence dating back some years. Cemeteries, cultural landscapes and churches provide tangible evidence of the area s importance through the years. For here, in the middle of Sweden where the roads crossed, it seemed natural to settle and build villages. Farm country from the Iron, Viking and Middle Ages The Brunsbo storäng a few kilometres from Skara is one of this country s largest medieval hayfields. Once there was a village here and the archaeologists have found traces of farming from the early Iron Age, the Viking age and also the Middle Ages. The ground was farmed differently in different eras, making it possible to locate cattle trails and ancient monuments. The Brunsbo country estate was acquired by the Skara bishop in the 15th century and the village was moved to open land for haymaking creating the Brunsbo field. It is a lovely meadow with large oak trees and hazel bushes surrounded by a dense growth of Primula veris, wild geranium (G. sylvaticum) and daisies (Leucanthemum v.) A walk in the Brunsbo meadow is a glorious cultural and historic experience made even more interesting by the information signs throughout. The Amundstorp stone ship at lake Hornborga The Amundstorp burial field comprises a well-preserved stone ship, stone circles and various other stone constructions. The graves are probably from the migration period in the older Iron Age ( AD). It is a lovely natural site with a view of the lake from the western slope of the Billingen plateau. The oldest burial artifact in Scandinavia is the lovely Adalvard chalice. The property of Bishop Adalvard ( 1064), the chalice was found in the 18th century and before its significance was grasped, it served as the executioner s communion vessel. A copy can be studied in the Cathedral. The Varnhem Monastery flourished in the early Middle Ages The Cistercian monks came to Varnhem in The fertile site on the western slope of the Billingen plateau was ideal with its access to timber, rock and fresh water. The brothers built a small monastic town and excavations have revealed an advanced water and sewer system that probably included channels for heating and ventilation. At the end of the 13th century the monastery church was the largest sacred building in Sweden and the operations flourished for several centuries more. The reformation in the 16th century closed the monastery and the church was abandoned. A hundred years later Count Magnus Gabriel de la Gardie paid for a restoration and it is thanks to him that the edifice is in good shape today. However, the monastery was left to decay until excavations began in the 1920s. The monastic life is well documented and the museum next to the church holds a number of interesting objects from the first excavations. The beautiful Varnhem Church is the burial church for the Erik royal family (11/1200s). Stockholm s founder, regent Birger jarl lies here, as do the saviour of the church, Count Magnus Gabriel de la Gardie and his wife, the Princess Maria Eufrosyne. The oldest book in Sweden is in Skara At the Diocese and County Library you can view the Skara missal which is a service-book for the priests who were officiating in the cathedral. It was probably written around the middle of the 12th century. The 44 handwritten parchments contain texts and sheets of music describing the Catholic church service. There are also other historically interesting books on display in the library. The magnificent Cathedral The Cathedral symbolizes Skara. Its first edifice was consecrated around 1040 AD, but we presume that before that there was a wooden church. War and fire have ravaged the church over the years, but in spite of it all it has stood fast, rising again from dust, ashes and humiliation. During the restoration a well-preserved crypt was discovered and during the 1999 renovation, the wall remnants from the 11th century were found. This renovation made the Gothic architecture even more manifest and the crypt has become a lovely place for worship now open to the public. The edifice contains episcopal graves and walls from the earliest period. The current Gothic design dates back to the restoration under the leadership of the architect Helgo Zettervall. The furnishings are unique and include the Soop Mausoleum and Bo Beskow s beautiful glass mosaic windows. And yes, Skara s pants the name comes from the flat towers built in People thought they looked like a pair of pants and the name stuck though the towers have clearly changed shape since then!

16 Skara har fin kultur och rik historia, och invånarna är stolta över sina traditioner som lever och utvecklas. Under sommaren är det också gott om fester och evenemang och turister är alltid välkomna att vara med och leka, tävla och sätta nya rekord. Dessutom finns här Skandinaviens största lekparadis - Skara Sommarland. Jula Konsthall Kulturupplevelser på historisk mark Musik, teater, litteratur, film och konst något av vad du kan uppleva i Skara. Här finns bibliotek, museum, biograf, musikskola, teaterskola och kulturföreningar. Skara erbjuder också ett rikt utbud av kulturevenemang. För den som tycker om kultur och konst finns många trevliga smultronställen på landsbygden runt Skara. Många konstnärer och konsthantverkare håller sina ateljéer öppna och välkomnar besökare. Den nya konsthallen vid Jula hotell rymmer en stor privat samling tavlor. Främst verk av Anders Zorn men även Bruno Liljefors, Carl Larsson, Jenny Nyström med fler. Samlingen består av ett 30-tal verk och är tillgänglig för allmänheten året runt. Jula hotell är beläget nära korsningen E20/väg 49. Skandinaviens största vattenpark! Med 4 miljoner liter vattenäventyr i tempererade pooler som håller 25 grader, tivoli och gokart är Skara Sommarland en plats för oss som inte vill att det roliga ska ta slut. Här är det lätt att säga ja till ännu en glass, till mera godis och bara ett åk till. Och ett till. Kom och utmana alla kompisarna och hela familjen i årets nyhet, Racer! I vår nya fantastiska vattenrutschbana finns gott om plats för fyra tävlande samtidigt med inbyggd tidtagning som håller koll på hundradelarna. Må bästa blötdjur vinna! I vårt tivoli finns något för stora som små. Över 1000 meter bergoch dalbaneräls och magpirrande flygplan eller tuffa lastbilar på räls för de minsta. Stanna över på Skara Sommarlands Stugby & Camping och upplev den gemytliga stämningen när kvällssolen värmer uteplatserna och grillarna tänds. Här finns många trevliga aktiviteter som gör det väl värt en resa! Dessutom har campingen en alldeles egen ingång till nöjesparken. Idrottsläger på Vilans fritidsområde På Vilans fritidsområde ligger de flesta av kommunens idrottsanläggningar. Området ligger vid E20, knappt en kilometer från Skara centrum. Här hittar du idrottshall, fotbollsplaner, friidrottsarena, simhall, uppvärmt utomhusbad, utomhusrelax och ishall. Friidrottsarenan renoverades under 2008 och är helt handikappanpassad. Här finns möjligheter för nästintill alla friidrottsgrenar. Simhallen har en 25-meters bassäng med sex banor och utomhusbassängen har åtta 50-meters banor. Ishallen har öppet så gott som hela året och är mycket eftertraktad för ishockey-, bandy- och konståkningsläger. Under den månad hallen håller stängt för isverksamhet anordnas här mässor av olika slag. Närhet och valfrihet är mottot när det gäller träningsläger. Vi kan erbjuda flera olika boendeformer; förläggning på hårt underlag eller stugboende och hotell är bara några exempel. För mat i magen finns allt från självhushåll till hotell och restauranger som ligger runt hörnet. För medföljande syskon och föräldrar erbjuder vi bad och gym till förmånliga priser. På Vilan finns något för alla! Affärsliv i småstadsidyll I Skara vilar lugnet. Här kan du strosa i sakta mak på gågatan, besöka grönsakshandlarn, njuta en ljuvlig bakelse på någon uteservering. Eller bara flanera i de gamla anrika skolkvarteren och insupa atmosfären av gamla tider. Och det kostar faktiskt inget att parkera i Skara!

17 Skara wartet mit reicher Kultur und bewegter Geschichte auf. Die Einwohner Skaras sind stoltz auf ihre Traditionen, die lebendig sind und sich weiterentwickeln. Im Sommer finden zahlreiche Feste und Veranstaltungen statt. Besucher sind dabei stets willkommen mitzufeiern, zu spielen, zu wetteifern und neue Rekorde aufzustellen. Und nicht zuletzt lockt hier das grösstes Vergnügungsparadies Skandinaviens Skara Sommarland. Kulturerlebnisse auf historischem Boden Musik, Theater, Literatur und Kunst sind etwas von dem, was Sie in Skara erleben können. Hier gibt es neben einer Bibliothek, Museen, einem Kino, einer Musikschule auch noch die Theaterschule und Kulturvereine. Skara bietet auch ein reichliches Angebot an kulturellen Ereignissen. Für Kultur-und Kunstliebhaber gibt es in Skaras Umgebung viele interessante Orte, wo Künstler und Kunsthandwerker in ihre Ateliers einladen und die Besucher willkommen heissen. Die neue Kunsthalle am Hotel Jula enthält eine grosse private Sammlung von Gemälden Vor allem Werke von Anders Zorn aber auch von Bruno Liljefors, Carl Larsson, Jenny Nyström und anderen. Die Sammlung besteht aus etwa 30 Gemälden und ist das ganze Jahr für das Publikum zugänglich. Das Hotel Jula liegt in der Nähe der Kreuzung von E20 und Weg 49. Skandinaviens grösstes Bade-Paradies In den vielen Wasserbecken, die mit 4 Millionen Liter 25 Grad C angenehm warmem Wasser gefüllt sind und mit dem Vergnügungspark und dem Go-Kart ist Skara Sommarland ein Ort für alle, die Spass ohne Ende suchen. Hier sagt man leicht ja zu noch einem Eis, noch mehr Süssigkeiten, noch einer Fahrt mit den vielen Attraktionen und gleich noch einer weiteren Fahrt. Kommen Sie und fordern Sie Ihre Freunde und die ganze Familie in unserer Neuheit von diesem Jahr Racer heraus! Auf unserer neuen fantastischen Wasserrutschbahn haben vier Wettkämpfer gleichzeitig genügend Platz. Die eingebaute Zeitmessung funktioniert auf Hundertstel von Sekunden genau. Möge der Nasseste gewinnen! Im Vergnügungspark findet jedes Kind und jeder Erwachsene etwas. Ob auf mehr als 1000 Metern Achterbahnschienen oder in Flugzeugen Nervenkitzel zu erleben oder als Kind tolle Lastkraftwagen auf Schienen zu befahren, ist doch egal: Hauptsache es macht Spass! Übernachten Sie in Skara Sommarlands Feriendorf und Campingplatz und erleben Sie die gemütliche Stimmung, wenn die Abendsonne noch die Sitzplätze wärmt und die Grills angezündet werden. Noch viele andere angenehme Aktivitäten sind möglich, so dass sich eine Reise hierher lohnt. Ausserdem besitzt der Campingplatz einen eigenen Eingang zum Vergnügungspark. Sportcamp auf dem Freizeitgelände Vilan Der Großteil der Sportanlagen von Skara liegt in Vilan. Das Gebiet liegt an der E20, etwa ein Kilometer von der Innenstadt von Skara entfernt. Hier finden Sie eine Sporthalle, Fußballplätze, ein Leichtathletikstadion, ein Hallenbad, einen beheizten Außenpool, einen Whirlpool im Freien und eine Eishalle. Das Leichtathletik-Stadion wurde 2008 renoviert und ist völlig behindertengerecht ausgestattet. Es gibt Möglichkeiten für fast alle Sport- Disziplinen. Innen befindet sich ein 25-Meter- Becken mit sechs Bahnen und das Freibad verfügt über acht 50-Meter-Bahnen. Die Eisbahn ist fast das ganze Jahr geöffnet und ist ein gefragter Ort für Eishockey, Bandy und Eiskunstlauf. Wenn es um Trainingslager geht, ist die Nähe und die Auswahl von entscheidender Bedeutung.

18 Wir bieten verschiedene Arten von Unterkünften: Unterrichtsräume, Campinghütten und Hotels sind nur einige Beispiele. Es ist möglich in nahe gelegenen Restaurants zu essen, aber man kann sich auch selbst verplegen. Mitreisenden Geschwistern und Eltern bieten wir eine Schwimm- und Fitness-Anlage zu erschwinglichen Preisen. Vilan hat für jeden etwas! Kleinstadtidyll In Skara geht es ruhig und gelassen zu. Hier kann man der Fußgängerzone entlangschlendern, beim Gemüsehändler um die Ecke vorbeischauen und in einem der Cafés leckeres Gebäck essen. Oder einfach durch die alten traditionsreichen Schulviertel spazieren und dabei das Flair vergangener Zeiten genießen. Übrigens: Das Parken im Stadtzentrum ist gratis! Skara enjoys a superb culture and a rich history. Its residents are proud of their vibrant traditions which keep on developing. During the summer there are lots of festivals and events, open to tourists to join in the games and to set new records. And then there is the largest amusement park in Skandinavia Skara Sommarland. Sports in Skara Most of the sports facilities in Skara are located at Vilan. The area lies at the E20, about a kilometre from downtown Skara. Here you will find a sports hall, football pitches, an athletics stadium, a swimming pool, a heated outdoor pool, an outdoor spa and an indoor ice rink. The athletics stadium was renovated in 2008 and is fully accessible to handicapped people. There are opportunities for almost all field events. Indoor there is a 25-meter pool with six lanes and the outdoor pool has eight 50-meter lanes. The ice rink is open nearly all year round and is highly sought after for ice hockey, bandy and figure skating camps. When it comes to training camps, proximity and choice are vital. We offer several different types of accommodation; for instance in empty classrooms, in cabins and hotels. Eating facilities range from self catering to having meals at nearby restaurants. To accompanying siblings and parents, we offer a swimming and fitness centre at affordable rates. Vilan has something for everyone! Business life in a small town idyll Skara is peaceful. You can stroll slowly in the pedestrian zone, drop in at the greengrocer s or pick up a choice pastry at some sidewalk cafe. Or just wander through the old, historic school district and imbibe the old time atmosphere. It really doesn t cost anything to park downtown! Cultural experiences on historic ground Music, theatre, literature, film and art are among the things you can experience in Skara. There are museums, a library, a cinema, a school of music, a school of drama and also cultural societies. Skara also has a wide choice of cultural events. Those who like culture and art will find many favourite spots in the countryside around Skara. Many artists and craftsmen welcome visitors to their studios. The new Art Gallery at the Jula Hotel has a large private collection of pictures. Above all works by Anders Zorn and Bruno Liljefors, Carl Larsson but also by Jenny Lindström and other painters. The collection, consisting of about 30 pictures, can be viewed by members of the public all the year round. The Jula Hotel is situated close to the crossing between the E20 and Road 49. The biggest water theme park in Scandinavia With water attractions in heated pools holding 4 million litres of water, an amusement park and a go-cart track Skara Sommarland is a place for people who don t want the fun to end. Here it is easy to say yes to one more ice-cream, more sweets and just one more ride. And another! Come and challenge your friends and family on our newest ride Racer. On this fantastic waterslide there is plenty of space for four competititors at the same time. It has a built in timekeeping device which calculates the speed of descent of the fastest person. May the wettest one win! In our amusement park there is something for adults as well as for children. There are over 1000 metres of rollercoaster rails and there are also aeroplane rides which give you butterflies in your stomach or tough lorries on rails for the smallest children. Stay at the camping ground or in one of the chalets for hire there and enjoy the pleasant atmosphere when the evening sun warms the patios and the grills are lit. There are many exciting attractions which make Skara Sommarland worth a visit! Furthermore the camping ground has its very own entrance to the amusement park.

19 Skara - lärdomsstad med universitet! Skaras anor som lärdomsstad går tillbaka till medeltiden. Första Katedralskolan startades sannolikt i mitten av talet och blev en av de förnämsta skolorna i landet. Så tidigt som år 1284 berättas om ett nationshus i Paris som tog emot skarastudenter! Skaradjäknen för traditionen vidare Då - för 800 år sedan - var det Domkyrkan som utbildade gossar i en katedralskola. De utbildades i latin, grekiska och inte minst sång, för att bli präster och diakoner. Det första säkra belägget för en skolbyggnad i Skara daterar sig till år Redan vid den tiden kallades eleverna djäkne, vilket kommer av ordet diakon, som var en kyrklig tjänsteman. Dagens djäknar för med stolthet många anrika traditioner vidare. Kören MV - Musikens Vänner, sjunger till exempel in våren i maj månad varje år ända sedan Redan år 1641 fick Skara sitt fundamentationsbrev för gymnasium, det femte i Sverige, vilket blev till en mycket viktig utbildningsanstalt i denna del av landet. Det kan noteras att år 1683 studerade 530 elever vid detta gymnasium. I Skara stad fanns det då max 800 innevånare! första utbildning av veterinärer. SLU i Skara utbildar och forskar inom fyra områden: industrinära livsmedelskompetens, djurhållning och djurvälfärd, djursjukvård och omvårdnad samt lantbruk med precision. Axevalla Folkhögskola erbjuder bl a data- och mediaprogram samt har en fritidsledarutbildning och en europalinje. Skara skolscen är en aktad utbildningsanstalt för de som vill studera scenisk framställning. Här har bland annat Rikard Wolff, Allan Svensson och Noomi Rapace skolats. Läs mer om utbildningsmöjligheterna i Skara på Där finns också länkar till olika utbildningsanordnare. Fler utbildningsmöjligheter I början av 1700-talet kom en ny skolordning där de naturvetenskapliga ämnena fick större utrymme. I mitten 1800-talet fick Skara ett högre allmänt läroverk det första i Västsverige utanför Göteborg. Det fanns förvisso även en flickskola i Skara vid den tiden, men flickor fick tillträde till högre allmänna läroverket först Utbildningen idag Skaras ställning som lärdomsstad är stark. Katedralskolan erbjuder livsmedelsprogram, individuella tekniska utbildningar samt är ett riksidrottsgymnasium för cykel. Music and Production utbildar framtidens musiker, musikproducenter och låtskrivare. Uddetorps Naturbruksgymnasium har flera olika utbildningslinjer och kurser inom trädgård, jordbruk och häst, vilka riktar sig till såväl gymnasieelever som vuxna. Mitt i Skara finns Sveriges lantbruksuniversitet, SLU campus. Här har djuren varit i fokus ända sedan år Då startade Linnélärjungen Peter Hernquist Sveriges Skaradjäknen staty av Wanja Nones Håkansson

20 Skaras Geschichte als Stadt der Bildung reicht bis ins Mittelalter zurück. Die erste Domschule wurde vermutlich Mitte des 13. Jahrhunderts gegründet und avancierte zu einer der besten Schulen des Landes. Bereits im Jahre 1284 wurde von einer Studentenvereinigung in Paris berichtet, die Studenten aus Skara aufnahm! Tradition des Skara-Djäkne Vor 800 Jahren war es die Domverwaltung, die in einer Domschule Jungen ausbildete. Sie wurden in Latein, Griechisch und nicht zuletzt in Gesang unterrichtet, um Pfarrer und Diakone zu werden. Der erste gesicherte Beleg für ein Schulgebäude in Skara ist von dem Jahr Bereits zu dieser Zeit wurden die Schüler als Djäkne bezeichnet, abgeleitet von Diakon. Den stolzen Kosenamen Djäkne tragen auch die heutigen Abiturienten in Skara. Stolz führen sie viele der Traditionen weiter. Der Chor MV Musikens Vänner begrüßt z.b. in jedem Jahr seit 1886 den Mai. Skara erhielt die Gründungsurkunde für das Gymnasium, übrigens das fünfte in Schweden, bereits im Jahre Erwähnenswert ist auch, dass 530 Schüler im Jahre 1683 dieses Gymnasium besuchten und das, als Skara damals höchstens 800 Einwohner hatte! Schulbildung Anfang des 18. Jahrhunderts erhielt man auch andere Ausbildungszweige in Skara. Mitte des 19. Jahrhunderts erhielt Skara eine Höhere Allgemeine Oberschule nach Göteborg die zweite in Westschweden. Zwar gab es in Skara damals auch eine Mädchenschule, doch Mädchen erhielten erst im 1927 Zutritt zu Höheren Allgemeinen Oberschulen. Ausbildung heute Skaras Stellung als eine Stadt der Bildung ist auch heute noch stark. Das Gymnasium Katedralskolan bietet verschiedene Ausbildungszweige an, ausser den üblichen theoretischen Zweigen auch einen der sich mit Lebensmittel befasst. Es gibt auch individuelle technische Ausbildungen, aber auch ein nationales Sport-Gymnasium mit der Priorität Radfahren. Der Kurs Musik und Produktion bildet zukünftige Musiker, Musikproduzenten, Komponisten und Texter aus. Uddetorps Landwirtschafts-Gymnasium hat viele verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten und Kurse in den Bereichen Garten, Landwirtschaft und Pferdewirtschaft. Die Kurse richten sich sowohl an Gymnasiasten als auch an Erwachsene. Im Zentrum von Skara liegt der Campus der schwedischen Landwirtschaftsuniversität SLU. Seit 1775 sind hier die Tiere im Fokus gewesen, in dem Jahr gründete Peter Hernquist, ein Schüler von Carl von Linné, die erste Lehranstalt zur Ausbildung von Tierärzten. Die Landwirtschaftsuniversität führt die Ausbildung und Forschung in vier Bereichen durch: Kompetenzentwicklung für Unternehmer in der Lebensmittel-Industrie, Tierhaltung und Tiergesundheit, Krankenpflege und Fürsorge für die Tiere, Landwirtschaft mit Präzision durch Einsatz moderner Technik. Die Volkshochschule in Axvall bietet u. a. Computer und Medienkurse an, aber auch Jugendpfleger werden hier ausgebildet. Ein Lehrgang behandelt das Fach Europakunde. Skara was known as a centre of learning as early as in the Middle Ages. The first Cathedral school probably opened in the mid-1200s, becoming one of the country s best. In 1284 a student club was set up in Paris to receive Skara students! Skaradjäknen maintains tradition At that time some 800 years ago it was the Chapter that taught boys in a cathedral school. They learned Latin, Greek and most certainly to sing since they were to become priests and deacons. Indeed the first confirmed school building in Skara is dated to The students were already called djäkne, a Swedish word derived from deacon, an ecclesiastical civil servant. And everyone who completes upper secondary school in Skara today carries that name with pride. In this way they keep up many strong traditions, including the MV Choir, from the Swedish for Friends of Music, who have serenaded the coming of spring each May since Skara received its upper secondary school charter as early as in 1641, being the fifth in Sweden. It is interesting to note that in 1683 there were 530 students at the school in a city of no more than 800 individuals! More learning opportunities In the early 18th century a new school law provided for an increase in natural science subjects bringing more opportunities to Skara. In the middle of the 19th century, Skara was given the first state public grammar school outside of Göteborg. While there was a school for girls in Skara even at that time, they were not allowed to attend state grammar schools until Today s education Skara s position as a centre for learning is still strong. Katedralskolan, a senior high school offers the usual theoretical subjects and also a course in food technology, individual technical courses and there is also a national sports highschool for cycling. The Music and Production course educates future musicians, music producers and songwriters. The Agricultural college at Uddetorp offers several different study programmes. You can for instance attend courses where you learn about gardening, farming and horse skills. The courses mentioned can be attended by secondary highschool pupils as well as by adults. The campus of The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) lies in the centre of Skara. Here, there has been a focus on animals since 1775 when Peter Hernquist, a follower of Linnaeus, started the first education for veterinary surgeons in Sweden. Research and education are performed here in four main areas: Industry-proximate food science, animal husbandry and welfare, animal medical treatment and care, and, precision agriculture. The curriculum at Axevalla Folk High-School includes courses in data handling and media as well as courses for recreational leaders. There is also a course for the study of Europe. The Skara School of Drama is a respected institution for those who want to study dramatic art. The wellknown Swedish actors Rikard Wolff, Allan Svensson and Noomi Rapace have studied here. Die Ausbildung an Skaras Schulbühne ist anerkannt und hier kann man szenische Darstellung studieren Bekannte schwedische Schauspieler wie z.b. Rikard Wolff, Allan Svensson und Noomi Rapace sind hier unterrichtet worden.

Turistbyråernas egen guide till upplevelser. Falköping Skövde Skara

Turistbyråernas egen guide till upplevelser. Falköping Skövde Skara Turistbyråernas egen guide till upplevelser Falköping Skövde Skara Mariestad E20 Töreboda Lidköping Götene 26 Karlsborg Skara 49 Skövde 49 Tibro Hjo a 26 E4 Falköping Elins Esplanad, Norrmalm, Skövde.

Läs mer

Torsby Sysslebäck. Turistguide 2015

Torsby Sysslebäck. Turistguide 2015 Torsby Sysslebäck Turistguide 2015 Ny express- LIFT! Kort väg till höga berg GARANTERAT SNÖSÄKERT Tänk dig ett perfekt skidspår, helt vindstilla, bra glid och tre minus. Så har vi det varje dag i skidtunneln!

Läs mer

Torsby Sysslebäck. Turistguide 2014. visittorsby.se

Torsby Sysslebäck. Turistguide 2014. visittorsby.se Torsby Sysslebäck Turistguide 2014 visittorsby.se 2 3 Välkommen till Torsby kommun Med hjälp av denna turistguide hoppas vi att du hittar upplevelserna som förgyller din vistelse hos oss. Besök våra rökstugor

Läs mer

Qvarnarp...2 Ädelfors Guldrike...16. Nässjö. Sävsjö. Tamboskap. Badplats. Guide. Butik/kiosk. Övernattning. Naturreservat. Bussparkering.

Qvarnarp...2 Ädelfors Guldrike...16. Nässjö. Sävsjö. Tamboskap. Badplats. Guide. Butik/kiosk. Övernattning. Naturreservat. Bussparkering. Emåbygden - ett livsrum för människor i alla tider - ett Ekomuseum Innehåll Einhaltsvezeichnis Index Längs Emån vandrade de första smålänningarna redan för mer än 8000 år sedan. De levde av naturens skafferi

Läs mer

Besöksguiden GNESTA 2014

Besöksguiden GNESTA 2014 Besöksguiden GNESTA 2014 1 Varför rabarber? Ett rabarberstånd växer i nästan varje trädgård. Rabarbern är den första grödan som skördas på våren. Den njutes som vårprimör i kräm och soppa, saft och paj.

Läs mer

Officiell turistguide

Officiell turistguide 205 Officiell turistguide Must see & Must do 4 Ronneby Brunnspark 7 Ronneby Brunnsbad 2 ronneby Follow your language through our guide Välkommen till Ronneby den moderna kurorten Den moderna kurorten Ronneby

Läs mer

Restaurang VÄLKOMMEN HIT! Uteservering Njut ölen eller lunchen under hela sommaren med härlig sjöutsikt i Sveriges innersta hamn.

Restaurang VÄLKOMMEN HIT! Uteservering Njut ölen eller lunchen under hela sommaren med härlig sjöutsikt i Sveriges innersta hamn. Restaurang & nöje i Sveriges innersta hamn!. Uteservering Njut ölen eller lunchen under hela sommaren med härlig sjöutsikt i Sveriges innersta hamn. VÄLKOMMEN HIT! Restaurang Köket erbjuder allt från lokala

Läs mer

Besöksguiden GNESTA 2015

Besöksguiden GNESTA 2015 Besöksguiden GNESTA 2015 1 Varför äpplen? Sörmland är det landskap som har flest äppelsorter i landet med en lång historia som fruktodlingslandskap. Alltsedan 1600-talet har fruktodling - av äpple, päron,

Läs mer

När upplevelsen är aktiviteten

När upplevelsen är aktiviteten När upplevelsen är aktiviteten WHEN THE ADVENTURE IS THE ACTIVITY MACH ERLEBNISSE AUS DEINEN AKTIVITÄTEN! HYLTE TURISTGUIDE 2011 1 rrum Innehållsförteckning BO Hotell & pensionat 5 Rum 5 Vandrarhem 5-6

Läs mer

Välkommen till. Bokenäset. hela året! - en del av. www.bokenaset.se

Välkommen till. Bokenäset. hela året! - en del av. www.bokenaset.se Välkommen till Bokenäset hela året! 2012 - en del av www.bokenaset.se Detta händer på Bokenäset 2012 Reservation för ev. ändringar 25 mars: Närproducerat. Underhållning. Bokenäsets Gamla Prästsgård kl.

Läs mer

Turistguide - Touristguide - Touristenführer

Turistguide - Touristguide - Touristenführer Turistguide - Touristguide - Touristenführer www.filipstad.se Fotocollage: Såsa 2008 Välkommen till Filipstad Filipstad, som är Värmlands näst äldsta stad fick sina stadsprivilegier 1611, grundades av

Läs mer

Välkommen att cykla och vandra i det småländska sjöriket

Välkommen att cykla och vandra i det småländska sjöriket Välkommen att cykla och vandra i det småländska sjöriket Welcome to bike and hike in the Lake Kingdom of Småland Willkommen! Fahrrad fahren und wandern in Smålands Seereich Smålands sjörike I Smålands

Läs mer

Upplev ät&bo. i Gislaveds kommun Experience, eat & stay in Gislaved Municipality Erlebnisse, Essen & Unterkünfte im der Kommune Gislaved

Upplev ät&bo. i Gislaveds kommun Experience, eat & stay in Gislaved Municipality Erlebnisse, Essen & Unterkünfte im der Kommune Gislaved Upplev ät&bo i Gislaveds kommun Experience, eat & stay in Gislaved Municipality Erlebnisse, Essen & Unterkünfte im der Kommune Gislaved Gislav eds kom mu n en del av Sm åla nd ss jör ike Här är vägen till

Läs mer

Bergslagen bjuder in! Bergslagen på menyn Familjärt, personligt och otroligt gott. 400 km på mountainbike Ett eldorado för cykelälskare

Bergslagen bjuder in! Bergslagen på menyn Familjärt, personligt och otroligt gott. 400 km på mountainbike Ett eldorado för cykelälskare Bergslagen på menyn Familjärt, personligt och otroligt gott 400 km på mountainbike Ett eldorado för cykelälskare Ett gammeldags tågäventyr Med ånglok genom historien Nytt liv i unik gruvmiljö Kreativiteten

Läs mer

När järnvägen kom till byn

När järnvägen kom till byn Upptäck Nässjö! FOTO: HASSE BENGTSSON Ska bli lokförare jag tra la la Blir du som barn på nytt när du närmar dig en modelljärnväg? Då har du kommit rätt! På Nässjö järnvägsmuseum finns allt från modelltåg

Läs mer

Svenska. Mälaren. Nedre Dalälven. Uppland upplev det mesta av det bästa!

Svenska. Mälaren. Nedre Dalälven. Uppland upplev det mesta av det bästa! 2014 Svenska english Uppsala Mälaren Vallonbruken Nedre Dalälven Roslagen Uppland upplev det mesta av det bästa! Innehåll/Contents Kultur/Culture...4 7 Natur/Nature...8 11 Vikingar/Vikings... 12 13 Blommor/Flowers...14

Läs mer

Free Gratis 2011-2012. På Båt-tur i Tanum. www.bohuslan.com/tanum

Free Gratis 2011-2012. På Båt-tur i Tanum. www.bohuslan.com/tanum Free Gratis 2011-2012 På Båt-tur i Tanum www.bohuslan.com/tanum Loppis Slöjd - Konst Orrekläpps Hantverk 0525-130 22 (mellan Grebbestad och Fjällbacka) För andra banker är vår region en liten del av Sverige

Läs mer

upptäck Ydre 2014/2015 1

upptäck Ydre 2014/2015 1 upptäck Ydre 2014/2015 1 Kommunalråd med Innehåll Kommunalråd med sikte på framtiden 2 Alltid i Asby centrum 4 Den ekologiska familjen Westman 5 Turistnäringsprofil med näsa för nya idéer 6 Konstnär med

Läs mer

Free Gratis 2010-2011. www.bohuslan.com/tanum

Free Gratis 2010-2011. www.bohuslan.com/tanum Free Gratis 2010-2011 www.bohuslan.com/tanum Loppis Slöjd - Konst Drömmen om fritidshus börjar hos oss! Innehåll 2010-2011 Innehåll 2007 4 Bo i Tanum Orrekläpps Hantverk 6 0525-130 22 (mellan Grebbestad

Läs mer

2015/2016. Upplev Nykvarn. upplev nykvarn 2015/16

2015/2016. Upplev Nykvarn. upplev nykvarn 2015/16 2015/2016 Upplev Nykvarn upplev nykvarn 2015/16 1 Denna guide är utgiven av: Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn, 08-555 010 00, www.nykvarn.se Text: Lena Ramdani, Veronica Persson-Kangas, Karin Larsdotter,

Läs mer

2012/2013. Visitors guide. BETTNA FLEN HÄLLEFORSNÄs MALMKÖPING MELLÖSA skebokvarn SPARREHOLM vadsbro

2012/2013. Visitors guide. BETTNA FLEN HÄLLEFORSNÄs MALMKÖPING MELLÖSA skebokvarn SPARREHOLM vadsbro 2012/2013 besöksguiden Visitors guide BETTNA FLEN HÄLLEFORSNÄs MALMKÖPING MELLÖSA skebokvarn SPARREHOLM vadsbro Flens kommuns vision 2019 I Flens kommun är det enkelt att bo, verka och leva. Vi som bor

Läs mer

BESÖKSGUIDE/ VISITORSGUIDE

BESÖKSGUIDE/ VISITORSGUIDE BESÖKSGUIDE/ VISITORSGUIDE 2015 Väl н ll P eå - HÄR FINNS MYCKET ATT UPPLEVA Wл to P eå - A LOT TO EXPERIENCE www.visitpitea.se UPPLEV PITEÅ/EXPERIENCE PITEÅ Sommar med sol, bad och lata dagar på stranden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN AV SVERIGES MYSIGASTE CAMPINGAR! MELLERUD - DALSLAND. Dalslands Riviera

VÄLKOMMEN TILL EN AV SVERIGES MYSIGASTE CAMPINGAR! MELLERUD - DALSLAND. Dalslands Riviera 2015 VÄLKOMMN TILL N AV SVRIGS MYSIGAST CAMPINGAR! MLLRUD - DALSLAND Dalslands Riviera Välkommen till Vita Sandars Stugby Här finns 26 vinterbonade fyrbädds och 4 tvåbäddstugor vilka är komplett utrustade

Läs mer

Landa i Sigtuna, Sveriges första stad! Boka din minisemester på nätet! www.sigtunaturism.se. Sigtuna First capital of Sweden. Book Sigtuna on-line!

Landa i Sigtuna, Sveriges första stad! Boka din minisemester på nätet! www.sigtunaturism.se. Sigtuna First capital of Sweden. Book Sigtuna on-line! Landa i Sigtuna, Sveriges första stad! Sigtuna First capital of Sweden Boka din minisemester på nätet! Book Sigtuna on-line! www.sigtunaturism.se Ajöss vardag. Hej Sigtuna! Ett avbrott i vardagen med en

Läs mer

BERGKVARA BRÖMSEBRO GULLABO SÖDERÅKRA

BERGKVARA BRÖMSEBRO GULLABO SÖDERÅKRA TORSÅS GUIDE 2015/16 1 SE & GÖRA BOENDE MAT & DRCK EVENEMANG SE & GÖRA / TO DO / MACHEN BERGKVARA BRÖMSEBRO GULLABO SÖDERÅKRA SE & GÖRA / TO DO / MACHEN VISA OSS DITT TORSÅS! Fototävling! Dela med dig

Läs mer

Upplev ät&bo. i Gislaveds kommun Essen & übernachten in der Gemeinde Gislaved Experience, dine & stay in Gislaved Municipality

Upplev ät&bo. i Gislaveds kommun Essen & übernachten in der Gemeinde Gislaved Experience, dine & stay in Gislaved Municipality Upplev ät&bo i s kommun Essen & übernachten in der Gemeinde Experience, dine & stay in Municipality Foto: Isaberg Mountain Resort Innehåll Inhalt Contents Välkommen till s kommun Willkommen in der Gemeinde

Läs mer

UTFLYKTSVÄGEN. www.utflyktsvagen.se Söder om Stockholm

UTFLYKTSVÄGEN. www.utflyktsvagen.se Söder om Stockholm UTFLYKTSVÄGEN på Gröna Kusten Excursions on the Green Coast 2010 www.utflyktsvagen.se Söder om Stockholm 92 4 2 3 Avståndstabell Södertälje Norrköping...144 km Södertälje Järna...10 km Södertälje Nykvarn...

Läs mer

VISBY SVENSKA ENGLISH DEUTSCH. Upplevelser och intryck Experience and Impressions Erlebnisse und Eindrücke

VISBY SVENSKA ENGLISH DEUTSCH. Upplevelser och intryck Experience and Impressions Erlebnisse und Eindrücke VISBY SVENSKA Upplevelser och intryck Experience and Impressions Erlebnisse und Eindrücke Visby som var en förmögen stad lockade många erövrare. Visby was a rich city, and attracted many conquerors. Visby,

Läs mer

Magasin. Utflyktsvägen. Där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap HISTORISKA HÄNDELSER PLATSER OCH MÄNNISKOR. www.gronakusten.

Magasin. Utflyktsvägen. Där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap HISTORISKA HÄNDELSER PLATSER OCH MÄNNISKOR. www.gronakusten. Gröna Magasin Kusten Där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap HISTORISKA HÄNDELSER PLATSER OCH MÄNNISKOR Utflyktsvägen www.gronakusten.se EN DEL AV GRÖNA KUSTEN 4 2 4 3 2 3 Avståndstabell

Läs mer

Dals-Ed....där det goda livet erbjuds!

Dals-Ed....där det goda livet erbjuds! Dals-Ed...där det goda livet erbjuds! Monsterrace Trivselkvällar Countryfest Dals-Ed Alla trivs i Dals-Ed Dals-Ed där det goda livet erbjuds, är namnet på den broschyr du just nu läser. Detta är ju ingen

Läs mer