ÖVER GRÄNSER! Ekumeniska ansvarsveckan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVER GRÄNSER! Ekumeniska ansvarsveckan 2015. www.ansvarsveckan.fi"

Transkript

1 ÖVER GRÄNSER! Ekumeniska ansvarsveckan 2015

2 Vad är Ansvarsveckan? Ansvarsveckan är en riksomfattande människorättskampanj som stöds av alla kyrkor och samfund och många kristna organisationer i Finland. Ansvarsveckan är en del av kyrkornas samhällspåverkan och ett sätt för kyrkorna att arbeta för en rättvisare värld. Ansvarsveckan arrangeras och koordineras av Ekumeniska Rådet i Finland. Ekumenik är att motarbeta kyrklig splittring och sträva efter inbördes enhet mellan kristna. I kampanjen deltar ERF:s medlemsamfund Medlemskyrkor Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Finlands ortodoxa kyrka Suomen Vapaakirkko Katolska kyrkan i Finland Finlands svenska baptistsamfund Finlands svenska metodistkyrka Suomen Metodistikirkko Frälsningsarmén i Finland Missionskyrkan i Finland The Anglican Church in Finland International Evangelical Church in Finland Observatörssamfund Finlands Svenska Adventkyrka Finlands Svenska Pingstmission Pingstkyrkan i Finland Suomen Baptistiyhdyskunta Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit Partnerorganisationer Finska Missionssällskapet Finlands Kristliga Fredsförbund Finlands Kristliga Studentförbund Herättäjä-Yhdistys Hiljaisuuden ystävät Kansan Raamattuseura Kultur- och religionsforum FOKUS Kyrkans Utlandshjälp Medialähetys Sanansaattajat NNKY:n liitto Opiskelijoiden Lähetysliitto Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys Sinapinsiemen Suomen Ev.lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus Suomen Liikemiesten Lähetysliitto Suomen NMKY:n liitto Suomen Pipliaseura Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus Suomen World Vision Tuomasyhteisö Ansvarsveckans samarbetsparter Filantropia Caritas Finland Changemaker Innehållsförteckning: Över gränser! 1 Flyktingskapets många ansikten 3 Laureanos berättelse 5 Om att gå över gränser 7 Minska avståndet mellan ord och handling! 10 Theresas berättelse 13 Kyrkorna och flyktingars säkerhet 15 Sahirs berättelse 17 Publikationsinformation Utgivare: Ekumeniska Rådet i Finland Layout: Anna Hyvärinen Foto: Heidi Wikström (om inte annat anges) Publikationen har fått Utrikesministeriets stöd för informationsprojekt och globalfostran Miljoner människor är idag på flykt mot tryggheten. De flyr det blinda våldet. De har förlorat allt. De är ständigt rädda för att dö. De upplever hopplöshet. De flyr undan förföljelser, tortyr och våldtäkter. De har gått över både geografiska gränser och närmat sig gränsen för vad en människa kan uthärda. Är vi beredda att överskrida våra egna gränser och hjälpa vår nästa som ofta bokstavligen har gått både genom eld och vatten för att sätta sig i säkerhet. Idag finns det 51 miljoner flyktingar eller asylsökande i världen. Av dessa är 33,3 miljoner på flykt i sitt eget land. Enligt FN:s människorättsförklaring artikel 14:1 har var och en rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Hur förverkligas rätten att söka och åtnjuta asyl? Vi känner till att många drunknar på sin flykt över Medelhavet och att miljontals flyr krigen i Mellanöstern. Hur många är ännu tvungna att dö på väg mot tryggheten? De flesta flyktingar sätter sitt liv och sin hälsa på spel under flykten. Många betalar stora summor till hänsynslösa människosmugglare utan garantier för att de kommer fram till det utlovade landet. Vi kan inte blunda för medmänniskor i nöd. Europas allt striktare gränskontroller utmanar oss att se flyktingarnas verklighet och på nytt reflektera över våra attityder till flyktingar. Vårt lands förra regering beslöt att höja flyktingkvoten från 750 till 1050 på grund av krisen i Syrien. Procentuellt sett var det en stor höjning. Ändå vet vi att lika många Över gränser! Besinningslöst våld, rädslan att förlora allt, att alltid frukta för sitt liv, hopplöshet, förföljelse och tortyr, allt detta tvingar människor att söka skydd. Är vi beredda att överskrida våra egna gränser och hjälpa våra medmänniskor som ofta bokstavligt gått genom eld och vatten för att nå tryggheten? människor flyr från Syrien varje dag. Därför förväntar vi oss att vår regering höjer flyktingkvoten ytterligare. För dem som får asyl i Finland är det mer än en lottovinst. Det innebär överlevnad, ett nytt liv, en framtid och ett hopp. Hur blir det med dem som inte beviljas asyl? En del av dessa söker skydd hos någon församling. Syster Theresa Jezl beskriver situationen så här: De som söker fristad i en kyrka har mist allt hopp. De har varken trygghet eller möjligheter att få hjälp från staten som har beslutat utvisa dem. Inte heller kan de leva tryggt i sitt hemland. De har ingenting. Vi kan inte förstå hur oerhört detta ingenting är om vi inte själva har upplevt det. Det budskap som alltför ofta förmedlas till flyktingar under asylprocessen är att deras välbefinnande inte egentligen betyder någonting, att de också som människor är ingenting. Hälften av alla flyktingar som kommer till Finland är kristna. Många får naturliga relationer till de lokala församlingarna, vilket hjälper dem att integreras i samhället. Hur förhåller vi oss själva till dem som har det svårt? Är vi villiga att överskrida våra egna gränser för att hjälpa vår nästa? Tar vi emot dem, ser vi dem, hör vi dem? När Helsingfors evakuerades undan bombningarna under andra världskriget sågs en liten flicka bära på sin lillebror. Är det inte tungt, frågade någon. Han är ingen börda, han är min bror, svarade flickan. Hur svarar du och jag? Är vår nästa en börda, eller en syster, en bror? Anna Hyvärinen och Jan Edström Ekumeniska ansvarsveckans koordinatorer 1

3 Flyktingskapets många ansikten I världen finns just nu 51 miljoner flyktingar. Endast en av femtio flyktingar söker asyl i något västland. FN:s människorättsförklaring garanterar var och en som behöver att söka skydd och få asyl. Denna rättighet garanteras inte inom EU idag. Idag finns det lika många flyktingar i världen som efter andra världskriget. Vilken är flyktingarnas slutliga destination? Samtidigt som många västländer inför strängare gränskontroller tar utvecklingsländerna emot allt fler flyktingar. Av världens 51 miljoner flyktingar bor 86 procent i fattiga länder, de allra flesta som flyktingar i sitt hemland. Endast en tredjedel av alla flyktingar flyr utomlands och en av femtio söker asyl i väst. I den allmänna debatten får man lätt uppfattningen att allt fler flyktingar söker sig till Europa. I verkligheten bor 0,03 procent av alla flyktingar i Finland, i hela Europa mindre än 4 procent. Hur många flyktingar har Finland tagit emot? Under de 40 år som Finland tagit emot flyktingar har ungefär personer beviljats internationellt skydd eller uppehållstillstånd i vårt land. Till Sverige förväntas ett lika stort antal flyktingar bara detta år. Är det lätt att få skydd i Europa? Det finns i praktiken inga trygga sätt att ta sig till Europa för dem som söker skydd. EU:s stränga gränskontroll och visumpolitik tvingar människor att ta allt större risker. De flesta är tvungna att använda sig av människosmugglare både för att ta sig över Medelhavet och för att komma över gränsen till Europa. Riskerna är stora och många människor mister livet under resan. Vilka mänskliga rättigheter har flyktingar? FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna garanterar var och en möjlighet att söka skydd i ett annat land och få asyl om man så behöver. Denna rättighet garanteras för närvarande inte inom EU. Hur många flyktingar tar Finland emot i år? Vid sidan av kvotflyktingsystemet borde man skapa trygga ankomstrutter för flyktingar. I år tas kvotflyktingar emot till vårt land, vilket är en liten ökning från det normala på grund av situationen i Syrien. Det är bra att Finland har reagerat på nöden. Kvoten är dock fortfarande liten. Varje dag flyr lika många människor över gränsen från Syrien. Mer än hälften av dem som flyr till EU över Medelhavet är flyktingar från Syrien eller Eritrea. I praktiken har var och en av dem rätt till skydd om de bara kommer så långt att de kan ansöka om asyl. Hur kan vi hjälpa? Istället för att flyktingar ska tvingas korsa Medelhavet borde vi ta i bruk ett humanitärt visum. Med hjälp av ett sådant visum skulle i Finland bosatta anhöriga till Syriska flyktingar kunna resa tryggt för att anhålla om asyl. I Finland har en handfull dylika visa redan utfärdats, men det är ännu långt kvar till att beviljandet av ett sådant visum skulle bli praxis. Hur många flyktingar ska vi ännu låta drunkna på sin resa mot tryggheten? Kaisa Väkiparta Mediachef på Finlands Flyktinghjälp Finlands flyktinghjälp stöder flyktingar och invandrare att fungera i vardagen som delar av samhället 2 3

4 Laureanos berättelse Jag heter Laureano Domínguez. Jag föddes på Kuba den 4 juli Jag kommer från en anspråkslös men flitigt arbetande familj. Mina föräldrar hade inte möjlighet att utbilda sig. Istället såg de till att jag kunde göra det, trots att det knappast fanns ekonomiska möjligheter till det. En vän till familjen lade ett gott ord för mig och så fick jag börja i en katolsk ordenskola för munkar som tog emot barn från fattiga familjer. Eftersom det var en privatskola höll undervisningen en högre standard än i allmänna skolor. Efter grundutbildningen utbildade jag mig till revisor. Revolutionen i Kuba förändrade allt. De privata skolorna försvann, nya allmänna skolor och yrkesskolor grundades. Min yrkesexamen avlade jag vid institutet för handel och administration. Samtidigt pågick en maktkamp mellan katolska kyrkan på Kuba och den kubanska revolutionen. Folket tvingades välja mellan katolska kyrkan som utlovade ett paradis efter döden eller revolutionen som lovade paradiset redan här på jorden. Min familj valde revolutionen. Varför valde en stor del av folket revolutionen? Jag tror det berodde på två saker. Folket hade redan lidit tillräckligt och många upplevde att kyrkan hade övergett de fattiga. År 1967 fick jag inleda studier vid fakulteten för ekonomi på universitetet i Havana. Efter min examen jobbade jag som lärare vid Camagüeyuniversitet fram till Därefter tog jag en doktorsexamen i Sovjetunionen, varpå jag återvände till Kuba. Vad har hänt under de 40 år som man försökt bygga ett paradis på Kuba? Numera finns varken fattiga eller rika. Idag finns bara fattiga, med undantag av kommunistpartiets tjänstemän. Den privata egendomen konfiskerades utan ersättning från dem som fört, och fortfarande för, landet mot en ekonomisk avgrund. Först kvävdes den politiska friheten, därefter den personliga friheten och andra mänskliga rättigheter. För mig blev det ohållbart att leva under ett totalitärt styre, i ett intolerant samhälle utan ekonomiska framtidsutsikter, så jag beslöt att ta min familj och lämna Kuba. Trots vissa ekonomiska framsteg har inget väsentligt förändrats på Kuba. Avsaknaden av verklig demokrati i politik och ekonomi försvårar utvecklingen och förhindrar reformer. Jag anlände ensam till Finland i januari Det var inte svårt att klara sig då jag fick statligt bidrag. Jag fick bo i ett mottagningscenter som hade allt jag behövde för att leva ett värdigt liv. Jag fick också en månatlig matpeng. Hälsovård fick jag också vid behov och så fick jag lära mig finska. Efter att jag fått uppehållstillstånd ansökte jag om familjeåterförening, vilket beviljades. När min hustru och barn kom till Finland kunde vi hyra en bostad i Esbo där vi bor än idag. I Finland lever vi ett värdigt liv, med fred, arbete och studier. Allt detta har gjort av vi har kunnat utveckla vår färdigheter och därmed också ge vårt bidrag till samhället där vi bor. Också min hustru har vidareutbildat sig för ett nytt yrke. I Finland har jag återupptäckt den kristna tron. Tron har hjälpt mig att finna balansen mellan andlighet och materiell välfärd. Jag är tacksam till Gud över vad vi har fått ta emot redan här. Jag är också tacksam till Honom för nåden och försöker vara en medmänniska enligt Herrens eget föredöme. 4 5

5 Om att gå över gränser Vad vet jag om hur det är att fly för sitt liv? Vad vet jag vad det innebär att uppleva omänskliga fysiska strapatser? Om hur det är att överskrida gränser som plötsligt gör en till en främling, till en laglös inkräktare, en lycksökare, en brottsling, en person som försöker ta omvägar runt asylprocessen? Vilka bilder ser jag framför mig när jag hör ord som asylsökare eller flykting? En bild kan berätta något om min världsuppfattning, mitt sätt att ta in information, min kunskapsbredd, mina tolkningar, min människosyn eller självuppfattning. Efter de båda världskrigen stannade världen upp och begrundade krigets fasor, det mänskliga lidandet, förföljelser och flyktingskap. Människor ropade gemensamt: Aldrig mer! I Genévekonventionen om flyktingar förpliktades staterna att garantera alla människors rätt till internationellt skydd. Avtalet gäller fortfarande och det används också, men styr det våra tankar och handlingar i dagens Europa? Migration i olika former har numera blivit starkt politiserad. Migrationsfrågor som behandling av uppehållstillstånd, visum och reglering av inflyttning är en betydande del av staternas och EU:s gemensamma politik. Gränser är ett effektivt sätt att kontrollera migrationen. Det kan man i och för sig acceptera, istället för en okontrollerad migration. Varför ger migration upphov till så mycket rädsla och hotbilder? Migration är ingenting nytt. Människor flyttar av samma orsaker idag som tidigare under historien. Stater började övervaka sina gränser först på 1900-talet. I takt med att välfärden tilltagit har länderna tagit sig rätten att begränsa rättigheterna till sina egna medborgare. Den nationella identiteten har förstärkts när stater dragit upp gränser mellan oss och dem. Idag talas det om att prioritera medborgarnas rättigheter. Det avspeglas i flykting- och invandrarpolitiken och i huruvida människor från andra länder ska få rätt till vår hälsovård eller vårt socialskydd. Politiker har en viktig roll när det gäller att skapa bilder och föreställningar, men de har också ansvar för sitt språkbruk. Att tala om hotbilder förstärker invandringsfientligheten. Förenklade och svartvita tolkningar av internationell migration ger felaktig information om allt mer komplicerade frågor. Tänk om jag vågade lyssna och tro på en flyktings berättelse utan att skapa mina egna föreställningar och tolkningar. Tänk om jag skulle förstå någonting om krigets verklighet, om vad som egentligen händer då människor förföljs och torteras. Vad vet jag om hur det är att fly med livet som insats, hur det är att korsa Sahara, bergmassiv eller Medelhavet. Vad vet jag om hur det är att trotsa polispatruller, hunger, törst, död och sjukdom för att nå fram till vårt land? Vad vet jag om hur det är att utstå övermänskliga fysiska påfrestningar, hur det är att korsa gränser som gör en till främling, en olaglig inbrytare, en lyckosökare, en brottsling, en som försöker kringgå asylbestämmelserna. Vad vet jag om hur det känns att förhöras av myndigheterna och inte bli trodd för sin berättelse? Hur klarar man sig genom allt detta? Hur skulle jag klara mig? De europeiska kyrkorna tror att en medmänsklig politik för mera gott med sig än en politik som förödmjukar redan lidande människor. En blick fylld av medkänsla kan befria oss från andra människors behov att kategorisera. En blick av medkänsla, Kristi blick, lägger band på behovet att skapa egna, falska, föreställningar och avslöjar vår självcentrering. En sådan blick hindrar oss att krympa moraliskt. Marja-Liisa Laihia, expert inom Evangelisk-lutherska kyrkan 6 7

6 Zeryas berättelse Jag heter Zerya och är en 30-årig kurdisk kvinna från Turkiet. Jag kom till Finland för sex är sedan. Resan till Finland var både farlig och skrämmande trots att jag aldrig svävade i direkt livsfara. Nu bor jag i Finland tillsammans med min mamma, pappa och bror. I Turkiet har det pågått ett långt krig mellan turkar och kurder. Min farfar, min farbror och min far har betraktats som politiska oliktänkare av den turkiska staten. Min farbror dog som 34-åring efter att ha blivit torterad och efter det har min familj och mina släktingar fått lida. Därför tvingades vi också fly från vårt hemland. Idag har situationen lugnat sig något. Det råder inte krig, men konflikten pågår fortfarande. Jag fick vänta många år på mitt uppehållstillstånd. Det var tungt och svårt att tvingas vänta då jag fick flera negativa asylbeslut efter varandra. Man ville sända mig tillbaka till Turkiet, trots att jag inte kunde återvända dit. Myndigheter och socialarbetare sade sig förstå min situation, ändå fick jag alltid negativt beslut. Under väntetiden bodde jag på tre hemliga adresser. Jag var hela tiden ensam och vågade inte röra mig utomhus annat än på natten. Jag var rädd att polisen skulle be att få se mina identitetspapper. Jag kunde ingen finska och hade inga vänner. Det kändes som om jag var i ett fängelse. Jag var helt ensam och fick ingen ro. Jag var väldigt rädd och grät hela tiden. Jag kunde inte sova och var tvungen att äta lugnande mediciner. Inte heller vågade jag prata om min situation, inte ens med min familj. Den lokala församlingens anställda besökte mig till all lycka. De lyssnade på mig och tog tag i min sak. Nu är de som en del av min familj, jag är otroligt tacksam för deras hjälp. Till slut fick jag uppehållstillstånd. Det var otroligt fint! Mina mentala problem håller på att försvinna, jag får studera finska och kan nu leva ett normalt liv. Jag har jobb och har i vår blivit klar som merkonom. I Finland är livet tryggt och fredligt. Jag har många finska vänner och tillbringar mycket tid med dem. Jag är nöjd med livet här. Min familj och mina vänner har hjälpt och stött mig. Numera är det också lättare att bli bekant med finländare än tidigare, då jag förstår att de är blyga och tysta. För mig är det lätt att få vänner eftersom jag är en utåtriktad person. Trots att jag har en annan tro än de flesta finländare har jag fått mycket hjälp från kyrkan. Det har varit viktigt för mig. 8 9

7 Nanna Rosengård: Minska avståndet mellan ord och handling! Nanna Rosengård från Kristinestad var under utsänd av Finlands svenska metodistkyrka för att jobba bland flyktingar i Greklands huvudstad Aten. Vilka var dina viktigaste uppgifter på centret där du arbetade? Jag ansvarade för kurs- och caféverksamheten. Dessutom bjöd vi på mat, erbjöd språklektioner, kurser i handarbete. Vi hade en skönhetssalong, spelade fotboll, undervisade om Bibeln och kristen tro och ordnade olika former av gemenskapstillfällen. Hur märks den ekonomiska krisen i Aten? Man ser tomma affärslokaler, ofärdiga hus, människor som bara är skinn och ben, folk som bor på gatan, vanliga människor som letar efter mat i soptunnor. Det är svårt för vanligt folk att se en framtid, för sig själva, sina barn eller landet. De som har pengar åker utomlands. Många deltar i demonstrationer som avbryter vardagen. Folk arbetar otroligt hårt för litet betalt. Vilka människor söker sig till Grekland? De flesta som söker asyl är afghaner, pakistanier och albaner. Numera finns också syrier med på listan. Många väljer dock att inte söka asyl i Grekland, utan vistas där utan papper för att kunna ta sig vidare i Europa. Men kontrollen vid gränserna är rigorös. Dessutom är man ofta i händerna på smugglare och risken är stor för angiveri. Hur tar sig flyktingarna in i landet? Oftast med smugglingsbåt från Turkiet. Tidigare kunde man vandra genom skogen, ta sig över gränsen och sen gömma sig ombord på ett tåg för att ta sig vidare. Hurdant mottagande får flyktingarna av de grekiska myndigheterna? Var placeras de? Deras första möte är med gränsbevakningen som säger att det är bättre att de dör än kommer in i Europa. Om man kommer i land sätts man i fängelseliknande mottagningscentraler. Grekland har öppnat nya asylcentraler med högutbildad personal men de är alltför fåtaliga. I vilket skick är flyktingarna när de anländer? De är otroligt motiverade, med en enorm kämpaglöd. De har offrat allt, vill lära sig språk, vill veta om Europa och religionen här. De är vänliga, glada, hjälpsamma och tacksamma. Men en gång på en engelskalektion när jag försökte lära ut komparativ och superlativ med ordet ocean sa en 16-årig flicka att hon helst inte vill prata om havet. Hur mycket vet flyktingarna om Europa när de kommer hit? Jag har märkt att nyanlända flyktingar vet otroligt lite om vart de kommit. De flesta som jag mött har i bästa fall gått högst fem år i skola eller inte alls. De har lärt sig att i Norden är det mörkt sex månader om året och ljust sex månader, eller att det är bra i Sverige eller i Tyskland. Hur mycket kan flyktingarna själva påverka till vilket land de åker vidare? Ofta är det nog slumpen som avgör var de hamnar. Man kan sällan styra vart en smugglare tar en eller vid vilket tillfälle det kommer att lyckas att ta sig ut ur Grekland. Hur ser du på kyrkans roll och uppgift i mötet med flyktingar? Kyrkan kan omsätta evangeliet i praktiken. I praktiken är det ganska enkelt. Var en medmänniska, älska din nästa. Bjud in folk på te, visa värme och intresse, visa foton på familjemedlemmar. Gör något praktiskt tillsammans, baka, laga mat, gå till parken, ta med någon på din hobby. Jag tycker det är viktigt att människor aldrig blir projekt, utan att vi försöker mötas människa mot människa. Vad är det som driver dig att jobba med utsatta människor? Jag har inga förebilder, utan inspireras av de människor jag jobbar med och deras livsöden. Ibland säger det stopp och jag måste ta ett steg tillbaka, sova, äta och göra lyxiga saker, men jag har svårt att inte beröras av orättvisor. Jag blir otroligt frustrerad då avståndet mellan ord och handling är för stort, och då är det bara att göra! Intervjuare: Jan Edström 10 11

8 Theresas berättelse Jag heter Theresa Ngouth, jag är gift och mor till tre barn. Jag leder en eftermiddagsklubb för barn och blev vald till Finlands flyktingkvinna Livet har fört mig från Sudan via Libanon till Otanmäki i Finland och därifrån till Vanda där jag bor idag. Jag växte upp i en stor familj i Sudan. Vi var nio syskon som bodde med våra föräldrar i ett egnahemshus i staden Nasir. Vi hade en stor trädgård där vi kunde plocka mogen frukt till frukost. Jag fick gå i skola med mina systrar och hade en lycklig barndom. Allt förändrades när inbördeskriget bröt ut i Sudan Efter många dramatiska händelser tvingades familjen skiljas åt och jag fick slutligen komma som kvotflykting till Finland. Att flytta hit var både lätt och svårt. När jag och min man kom till Finland åkte vi direkt till Otanmäki i Kainuu. Otanmäki är en liten by, men den påminde mig om där jag växte upp i Sudan eftersom det redan fanns många sudanesiska familjer där. Redan första veckan träffades alla hemma hos mig och min man Samuel och vi ordnade bönestunder i vårt vardagsrum. Vi hade knappt några möbler men det fanns plats för alla på golvet. Den lokala lutherska kyrkoherden hörde om oss och gav oss nycklarna till kyrkan redan följande vecka. Så kunde vi byta ut golvet i vårt vardagsrum mot att mötas i kyrkan. På så sätt fick vi också möjlighet att stöda varandra i den nya situationen. språket. Samtidigt som jag flitigt studerade finska skötte jag vår tio månader gamla son. Vardagen var inte alltid lätt. Anpassningen till Finland underlättades av att ett äldre par som vi lärde känna i grannskapet blev för oss reservmormor och reservmorfar. Vår reservmorfar hjälpte oss med pappersarbete och visade hur man sätter igång bastuugnen. Vi håller kontakt med dem fortfarande. Vi hade också stor hjälp av att vara med i församlingen och fick många vänner där. Jag vill betona att om man själv är aktiv och tar initiativ så hjälper det att anpassa sig i ett nytt land. Ingen kommer och hämtar mig, jag måste själv våga gå ut. Efter att min man Samuel fick chans att komplettera sina studier vid Helsingfors universitet flyttade vi från Otanmäki. Själv fick jag ett läroavtal i den lutherska församlingen i Korso. Det betydde att jag kunde både jobba och studera till barnledare samtidigt. Flytten till Vanda gick bra och jag träffat nya människor genom mitt arbete och studier. Idag är jag lycklig. Min högsta önskan är ändå att det skulle bli fred i Sydsudan. Jag försöker uppmana folk till försoning genom att säga: Om förlåtelse är det pris vi måste betala för freden så är det värt det. Foto: Finlands Flyktinghjälp, Mirva Helenius Det var ingen i Otanmäki som talade engelska så vi var tvungna att lära oss finska. Jag ville inte vara tvungen att hålla mig med tolk hela tiden, utan ville själv kunna tala 12 13

9 Kyrkorna och flyktingars säkerhet Kyrkornas intresse för människors trygghet slutar inte vid landets gränser. Här skiljer sig kyrkorna från staten. Kyrkoasyl och andra former av aktivism stärker demokratin, de mänskliga rättigheterna och de grundlagstryggade medborgerliga rättigheterna. Att ha templet som tillflyktsort är en urgammal sed i den europeiska kulturen. I det antika Grekland ansågs altaren, heliga lunder och gudsstatyer erbjuda skydd. Till dessa heliga platser nådde inte den världsliga makten. Myndigheterna hade ingen rätt att bryta sig in dit för att söka slavar, skuldsatta eller misstänkta brottslingar som gömt sig och sökt skydd där. Caesar Justinianus beslöt att också de kristna kyrkorna skulle få samma status som fristäder som de hedniska templen. Sama princip har tillämpats på olika sätt under århundradena ända fram till judeförföljelserna i Nazityskland. Templet som tillflyktsort är betydelsefullt också i den västerländska demokratins tid i Europa och Finland. Efter Sovjetunionens fall fick vårt land ta emot arbetssökande invandrare och flyktingar som sökte skydd. Redan i början på 1990-talet fick utvisningshotade asylsökare hjälp av olika kyrkors församlingar. Bland de första som hjälpte var några finlandssvenska frikyrkoförsamlingar, men snart knackade hjälpsökande på också i andra församlingar. Idag finns både lutherska, ortodoxa och katolska kyrkan och de olika frikyrkorna med i verksamheten. När kyrkan erbjuder fristad är det nästan alltid fråga om ekumeniska eller interreligiösa åtaganden, eftersom de hjälpbehövande ofta har en annan tro än församlingen. Å andra sidan har alla kyrkor i vårt land nyttiga erfarenheter av dylika händelser och i praktiken fungerar församlingarna tillsammans ekumeniskt. Enligt uppgift är det tillsvidare bara de kristna församlingarna som hittills erbjudit fristad till förföljda. Då församlingarna började erbjuda skydd åt asylsökande väckte det frågor om församlingarna gjorde sig skyldiga till myndighetstrots. Hotas lag och ordning av en församling som erbjuder fristad? Både den europeiska kyrkoasylrörelsen och Ekumeniska Rådet i Finland anser att det förhåller sig tvärtom. Verksamheten är inte olaglig. Istället försöker kyrkorna garantera att människor bemöts rättvist enligt gällande lagar. ERF:s anvisningar uppmanar ingen att gömma flyktingar. Verksamheten, som kallas Kyrkan som fristad, är öppen och hindrar varken myndigheterna att handla eller att deras beslut verkställs. Syftet är samarbete med myndigheterna. Det viktigaste är offentlighet, tid och sådan hjälp som förhoppningsvis leder till att den asylsökande får en ny möjlighet till rättvis behandling och ett nytt juridiskt beslut i sin sak. Enligt vårt lands lagar är människor likvärdiga inför lagen och varje tjänstemannabeslut kan överklagas. Kyrkorna är, till skillnad från myndigheterna, också intresserade av det som händer utanför vårt lands gränser. Kyrkan som fristad ger anvisningar om hur en församling kan stöda en asylsökare som fått avslag på sin ansökan och som hotas av utvisning, antingen till sitt hemland eller till det land varifrån personen anlände till Finland. Kyrkan som fristad och andra former av medborgaraktivism stärker demokratin, de mänskliga rättigheterna och de grundlagsstadgade medborgerliga rättigheterna. Verksamheten stöder rättsstaten och lagstiftandets bästa principer. Den lyfter fram det nordiska samhällets och lagstiftningens humana värdegrund, vars rötter finns i den kristna tron. Kyrkan som fristad har blivit en viktig del av det ekumeniska samarbete som kyrkorna i vårt land utför. Det är en del av det arbete och de tjänster som Ekumeniska Rådet erbjuder sina medlemskyrkor. Flyktingskap och asylrätt berör människor både nära och fjärran och därför lyfts dessa frågor också upp genom Ekumeniska ansvarsveckans. Heikki Huttunen, generalsekreterare för Ekumeniska Rådet i Finland 14 15

10 Sahirs berättelse Jag heter Sahir Maryam och jag är syrisk kristen. Våren 2009 flydde jag från den irakiska staden Mosul på Nineveslätten. Vår familj hade en livsmedelsbutik. Vi sålde också alkohol, vilket var tillåtet bara för kristna och yazider. Tidigt en morgon gick jag och min bror för att öppna butiken. När vi kom fram hade butiken sprängts och jämnats med marken. Terroristerna som utfört dådet väntade på oss i butiksruinerna, men till all lycka hann vi fly. Annars hade vi blivit dödade. Min bror och syster bodde i Bagdad. Deras grannar var extrema muslimer som visste att min familj var välbärgade kristna. Flera av våra familjemedlemmar hotades med utpressning. Om den begärda penningsumman inte utbetalades hotade utpressarna att mörda dem. Det var krig i Irak hela tiden. Kristna kidnappades, slaktades, stympades och avrättades. Deras anhöriga krävdes på hundratusentals dollar i lösen för deras liv, summor ingen hade råd att betala. Min systers man kidnappades 2004 och vi har inte hört av honom sedan dess. Först flydde vi till Syrien och därifrån kunde min syster ta sig till USA som kvotflykting genom FN:s flyktingkommissariat UNHCR. En av mina bröder stannade i Irak. Det var meningen att jag skulle ta mig till Kanada men genom många olika inofficiella resvägar hamnade jag av misstag i Finland. Resan hit var skräckfylld och psykiskt påfrestande. Jag var rätt att dö och fruktade att bli utvisad till Irak där en säker död hade väntat mig. I Finland blev jag sakligt bemött av myndigheterna. Jag väntade nästan två år på asylbeslutet. Tiden i mottagningscentret förlängdes från några månader till ett och ett halvt år. Jag fick ångest av att vara i samma rum som muslimer, eftersom jag förknippade dem med mina förföljare. De anställda berättade att en präst besökte centret, men jag såg aldrig skymten av någon präst. Jag fick tala i telefon med andra assyrier, men jag fick aldrig pengar till pengar till bussbiljett så att skulle ha kunnat besöka kyrkan i Uleåborg där assyrierna samlades. Vårt folk har varit kristet i tvåtusen år. Vi har bevarat vår tro med livet som insats under de förföljelser som inleddes efter Irakkriget Nu när jag har fått uppehållstillstånd är allt bra. Hemma var jag kock och jag studerar för att kunna arbeta som kock också i Finland. Min tro har hjälpt mig att integreras eftersom jag kom till ett kristet land. Jag vill också själv hjälpa fattiga och andra som behöver hjälp. Därför lagar jag ofta mat som frivillig hos Röda korset och olika samfunds församlingar. För mig har kyrkosamfundet ingen betydelse. På självständighetsdagen fick jag laga mat i storkyrkan i Helsingfors. Genom de olika församlingarna har jag funnit nya vänner. Tron är viktig för mig, utan den hade jag nog aldrig kommit ända fram. Situationen i Irak är mycket allvarlig. Turkiet, Saudiarabien och Kuwait finansierar IS för att komma över Iraks oljetillgångar. För IS kämpar mestadels värvade krigare från andra länder. Oskattbara arkeologiska statyer har sålts till utlandet. Dessa statyer är en del av mänsklighetens gemensamma historia. Människor torteras och avrättas på öppen gata. De kristna ges tre alternativ: betala omöjliga lösensummor, bli muslim eller dö. Kristna gravar, kyrkor och kloster har förstörts och från kyrktornen vajar IS:s flaggor. Av Iraks fyra miljoner kristna finns endast tre till fyrahundratusen personer kvar. Nineve är en biblisk stad, assyriernas hem. Vårt modersmål är arameiska, samma språk som Jesus talade. Vi är oerhört oroliga för vårt hemland. Be för oss att vi en dag skulle kunna återvända hem

11

DAGSVERKSKAMPANJEN I TRYGGHET Kampanjen för flyktingars och asylsökandes rättigheter

DAGSVERKSKAMPANJEN I TRYGGHET Kampanjen för flyktingars och asylsökandes rättigheter DAGSVERKSKAMPANJEN I TRYGGHET Kampanjen för flyktingars och asylsökandes rättigheter DAGSVERK 2 0 1 7 2 0 1 8 ALANS OCH GYANS OCH DERAS MAMMAS HISTORIA Familjen hotades av ISIS i Syrien och av

Läs mer

En trygg resa? Kampanjen för flyktingars och migranters rättigheter

En trygg resa? Kampanjen för flyktingars och migranters rättigheter Dagsverksinsamling 2016-2017 En trygg resa? Kampanjen för flyktingars och migranters rättigheter Just nu Det finns över 60 miljoner människor i världen som tvingats lämna sina hem för att söka skydd. Största

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter 1 Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter Det finns över 60 miljoner människor i världen som varit tvugna att lämna sina hem för att söka skydd. Ca 80% av

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar Internationellt engagemang Påverkansarbete för säkra vägar Påverkansarbete för säkra vägar Vill du engagera dig i Rädda Barnens internationella påverkansarbete? Nu lyfter vi frågan om barn på flykt från

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

TRYGG? EKUMENISKA ANSVARSVECKAN 2016

TRYGG? EKUMENISKA ANSVARSVECKAN 2016 TRYGG? EKUMENISKA ANSVARSVECKAN 2016 www.ansvarsveckan.fi Vad är Ansvarsveckan? Ansvarsveckan är en riksomfattande människorättskampanj som stöds av alla kyrkor och samfund och många kristna organisationer

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta

Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta Publicerad 2016-02-15 Hedersvåld. Melissa är en av många flickor som under uppväxten kontrollerades av sina föräldrar. Efter åratal av kontroll, hot och våld

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Dagsverksinsamling 2015-16. Kampanjen för flyktingars och migranters rättigheter.

Dagsverksinsamling 2015-16. Kampanjen för flyktingars och migranters rättigheter. Dagsverksinsamling 2015-16 Kampanjen för flyktingars och migranters rättigheter. Vem är en flykting? En flykting är en person som beviljats asyl utanför sitt hemland. Personen har flytt undan krig, förföljelse

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti 1 Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti Bakgrund Den 28 augusti firar kyrkan den helige Augustinus. Augustinus föddes 354 e.kr i Tagaste i nuvarande Souk Ahras i Algeriet (i dåtidens

Läs mer

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret.

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret. Lådövning Flykting eller invandrare, taget från UNHCR:s Mot alla odds -spel Antal deltagare: 1-5 Tid:10 min Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Fler lagliga vägar in i EU

Fler lagliga vägar in i EU Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1424 av Désirée Pethrus (KD) Fler lagliga vägar in i EU Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Lektion 26 SCIC 28/03/2014 TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Besök mellan 10:00 11:00 av... Ur mitt brev till Catrine: Mina frågor: A. Rädda barnen kritiska till asylregler

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

Globala veckans tipspromenad 2012 Över gränser TIPSPROMENAD

Globala veckans tipspromenad 2012 Över gränser TIPSPROMENAD Globala veckans tipspromenad 2012 Över gränser Denna tipspromenad är gjord för att unga och äldre ska kunna lösa den tillsammans. Frågorna har varierande svårighetsgrad och kan användas till exempel vid

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Shakiba ny i Sverige funderingsfrågor och och skrivuppgift

Shakiba ny i Sverige funderingsfrågor och och skrivuppgift en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Shakiba ny i Sverige funderingsfrågor och och skrivuppgift Ämne: Svenska, SVA, SFI, Samhällskunskap Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp:

Läs mer

Första söndagen i Advent Lars B Stenström

Första söndagen i Advent Lars B Stenström 111127 Första söndagen i Advent Lars B Stenström Predikotexter: Matteusevangeliet 21:1-9 och Lukasevangeliet 4:16-22 Jag har varit på studiebesök på Kvinnerstaskolan i veckan och sett miniåsnan Lilleman!

Läs mer

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY Just nu kan ingen undgå att höra det rop som kommer från de många människor som tvingas fly i världen. Vi på Diakonia är övertygade om att människor kan tvingas lämna hem,

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning.

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning. 108 Koranen är den heliga boken inom islam. Den som tillhör religionen islam kallas för muslim. I Koranen kan man läsa om den muslimska tron och om de regler som muslimer ska följa. För en muslim är orden

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Utveckling från dag ett

Utveckling från dag ett Hallå där! Våra deltagare berättar @utveckling- FDE Vi gör inte skillnad. Det gör skillnad! Utveckling från dag ett Foto Jeanette Ohlsson: SV Örebro län Foto deltagare: Samtliga foton på deltagarna är

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Needbuilder: Kanske är du som jag och kämpar med din tro ibland på olika sätt. - Kanske du är överlåten till församlingen och lever livet för Gud,

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

Dåtidsnovellen 2012. 8. Var är kattungen? Olga Lozovskaia

Dåtidsnovellen 2012. 8. Var är kattungen? Olga Lozovskaia Dåtidsnovellen 2012 8. Var är kattungen? Olga Lozovskaia På torget vid järnvägsstationen var det mycket folk. Om en kvart måste ett tåg från Stockholm komma och om en halvtimme ett annat från den andra

Läs mer

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Tunadalskyrkan 160522 2 Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Ibland när man läser böcker eller ser på filmer så möts man av olika berättelser som till en början inte verkar ha något att göra

Läs mer

En ny eld! Av: Johannes Djerf

En ny eld! Av: Johannes Djerf En ny eld! Av: Johannes Djerf Vi ska idag börja med att läsa en bibeltext. Matt.21:12-17. Templet var det religiösa centrumet. Det var här Gud bodde. Det var en bestämd plats där Guds folk fick erfara

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

DOM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3266-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 PM: Åtgärder för att möta flyktingkrisen Det pågår en humanitär kris i världen. Krig, förtryck, islamistiska terrorgrupper samt förföljelse av

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 27 september :57

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 27 september :57 Predikotext: Fil 1:1-11 1.Jag kommer, med början idag att hålla några predikningar med Filipperbrevet som utgångspunkt. 2.Brevet är skrivet av aposteln Paulus någon gång kring år 60 ekr till den församling

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna

Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Sveriges Kristna Råd 2007 Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Vår kristna tro har präglats av exilens och flyktingskapets erfarenheter. Jesus

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Flyktingbarometern Trelleborg

Flyktingbarometern Trelleborg Flyktingbarometern Trelleborg Maj 2016 Innehåll: Bakgrund och metod Varför Sverige? Och varför Trelleborg? Hur har de blivit bemötta? Framtidsplaner? Kännedom om samhället och språket Vilka problematiska

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Mars Mottagande av asylsökande

Mars Mottagande av asylsökande Mars 2016 Mottagande av asylsökande Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet.

Läs mer

100606 1:a söndagen e Trefaldighet Lars B Stenström

100606 1:a söndagen e Trefaldighet Lars B Stenström 100606 1:a söndagen e Trefaldighet Lars B Stenström Idag har jag med mig 2 pass de är mina, men makulerade Från att ha varit levande dokument har de blivit historia här finns stämplar från inresor i andra

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf En av de saker som jag inte tycker om att göra, det är att gå på kalas. Vilket säkert gör mig till en väldigt udda figur för dig om jag inte redan var det.

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Det som det kretsar kring

Det som det kretsar kring Kristendom Det som det kretsar kring Grundtankar Gud är kärleken Denna kärlek visar sig i Jesus när han offras för mänsklighetens skull. Av nåd, gratis utan motprestation, blir människan genom detta upprättad

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik TÖI ROLLPEL C 013 idan 1 av 6 Vardagsjuridik Ordlista personuppgifter avgöra grundval sanningsenliga uppgifter tystnadsplikt obehörig person ansökan om uppehållstillstånd politisk asyl uppväxtmiljö ekonomiska

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör.

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör. Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och Period: 1 9:e september 2012 Fredrik Egerstrand, filmregissör. Göteborg Fredrik Egerstrand 20121002 Göteborg Reseberättelse. Göteborg-Erbil-Diyarbakir-Istanbul-Doyran

Läs mer