Några historiska nerslag i kvarteren runt Norra Real

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Några historiska nerslag i kvarteren runt Norra Real"

Transkript

1 Några historiska nerslag i kvarteren runt Norra Real

2 T U L E G A T A N Tulegatan är knappt en kilometer lång och sträcker sig från Tegnérgatan i söder, till Vanadislunden i norr. På 1800-talet hette gatan Lilla Surbrunnsgatan efter en brunn och först 1885 ändrades namnet till Thulegatan. Namnet Surbrunn kommer sig av att det i området fanns en sur brunn, Norremalms Sur-brunn af Capellanen vid S:t Olof, som påstods vara hälsogifvande och nyttigt i flerehanda sjukdomar. Speciellt myrsyran i vattnet var hälsobringande för reumatiker. År 1767 skadades källan vid ett byggnadsarbete och brunnen slutade ge hälsovatttnet. Namnet Thule kommer kommer från den grekiska mytologin och betecknar ett område längst i norr. Thulegatan går ju in i det som kallas Sibirien, ett område långt från Stockholms centrum. I södra Europa var Ultima Thule en generell beteckning för Skandinavien LM Ericssons första fabrik, Tulegatan uppförde Ericsson sin första fabriksbyggnad på adressen. Det var egentligen ett ståtligt femvångshus till vilket man fogade en verkstadsdel. Lars Magnus Ericsson och hans familj bodde själv i en femrumslägenhet en trappa upp med direkt kontakt med kontoret och verkstaden. Verkstaden, även den i fem våningar, låg mot Rådmansgatan. Ett fyrtiotal anställda arbetade här, men affärerna gick bra och redan 1891 var det över 200 och och en tillbyggnad genomfördes. Ordning och reda präglade anläggningen och t.ex. var belysningen (gas-) rikligt tilltagen för att möjliggöra effektivt arbete 57 timmar i veckan. Tidigare hade Ericsson haft mindre verkstäder här och där i Stocholm. Den första låg på Drottnnggatan 15. Tillbyggnaden 1891 ritades av arkitekten Wilhelm Klemming Bilden till vänster är tagen i augusti Lönnberg, Patrick, Tulegatan 2

3 Tulestation, Stockholms elektricitetsverkens huvudstation, Tulegatan 7-13 Tulestationen, eller Stockholms elektricitetsverkets huvudstation, är en byggnad vid Tulegatan 7-13 i Vasastan i Stockholm. Byggnaden är en av flera liknande stationer som ritades av arkitekten Ferdinand Boberg åren Anläggningen vid Tulegatan skulle bli Stockholms elektricitetsverkets huvudstation. När Värtaelverket invigdes 1903 blev Tulestationen även en av flera understationer där den i Värtaverket producerade växelströmmen omvandlades till likström, som var den vanliga distributionsformen vid denna tid. Längs Tulegatan uppfördes den gulputsade kontorsdelen samt intilliggande verkstadsbyggnader. Gavlar och entréer är utförda av röd Övedskloster-sandsten. Portalen över huvudentrén (Tulegatan13) är rikt dekorerad med elektricitetsanknytna motiv som glödlampor, batterier, kabelknippen och en mycket realistisk generator över entrén, allt är utförd i den röda sandstenen. Mellan fönstren över huvudingången står en barbröstad kvinnogestalt som håller i ledningarna till en ljuskrans av glödlampor runt sitt huvud, över henne vakar S:t Erik. Över fönsteroch portvalv sprakar elektriska flammor. Vid Tulestationen finns sedan 1960 Bobergs berömda portvalv från Brunkebergsverket vid Regeringsgatan, som var Stockholms första elektricitetsverk och som producerade elektricitet mellan åren När Brunkebergsverket revs 1960 för att ge plats åt varuhuset NK:s tillbyggnad tog man hand om Bobergs skapelse och flyttade den till Tulegatan. Texten - något nerkortad - kopierad från Wikipedia Ovan: Tulestationsportal med lampkvinnan Till vänster: Portalen från Brunkebergsverket, som flyttades hit Nedan: Bilden tagen i augusti 2011 Lönnberg, Patrick, Tulegatan 3

4 Spårvagnshallarna, Tulegatan 2 Spårvagnshallarna uppfördes 1905 i samband med att hästspårvagnarna avvecklades och spårvägstrafiken elektrifierades. Den sista hästspårvagnen i Stockholm gick vid midnatt den 10 februari 1905, dragen av de två trotjänarna Drott och Vivi. Drott pensionerades för övrigt på Berggården i Kista. Han ligger begraven under E18 och hans gravsten finns på Spårvagnsmuseet. Han var en mycket älskad Stockholmare. Arkitekt var Adolf Emil Melander. Byggnaderna uppfördes i rött tegel och murkrönet mellan taktinnarna (kreneleringen) ger anläggningen ett borgliknande utseende. Drott och Viva 1905, sista dagen på jobbet. De eldrivna spårvagnarna klarade av backarn bättre än hästarna. De orkade inte med Söders backar och hade redan tidigare ersatts med ångdrivna spårvagnar Spårvägen avvecklades 1967 och fram till dess fungerade byggnaderna som spårvagnshallar. Sedan blev de ett spårvägsmuseum. Under 80-talet fanns en bilaffär där flyttade Moderna museet in och idag är det en exklusiv kontorsbyggnad. I anslutning till hallarna finns det s.k. Spårvägspalatset. Det ritades också av Melander och byggdes redan Intressantast med den är att den ursprungligen kröntes av två fyrspannskulpturer, Qvadrigan, utförda av Carl Johan Dyfverman. De monterades ned efter stormskador 1891 och pryder sedan dess Cirkus på Djurgården. En totalrenovering av palatset genomfördes 1990-talet och byggnaden fick sitt ursprungliga yttre utseende. Samtidigt byggdes den nya byggnaden på gården innanför palatset. Till vänster Carl Johan Dyfvermans Qvadrigan på Cirkus. Skulpturen fanns fram till 1891 på Spårvagnspalatset Nedan: Bilden tagen i augusti 2011 Lönnberg, Patrick, Tulegatan 4

5 Ericsson, Tulegatan Ericssons verksamhet på Tulegatan 5 gick utomordentligt bra. År 1896 blev det ett aktiebolag och växte snabbt till ett modernt företag i världsklass. Detta krävde utvidgning och då ville man ha något anslående. Arkitekten Johan Laurentz engagerades och i korsningen Tulegatan-Rehnsgatan intill Norra Real blev det en anläggning i sandsten och puts som direkt anslöt till det nyaste i Amerika, en mjukt formad rundbågearkitektur av ett slag som lanserats av arkitekten H H Richardson. Det var samma stil som det berömda Brunkebergverket hade. Kontorets lyxig mahognyinredning pryddes med skulpterade änglar som telefonerar med varandra. Denna inredning finns för övrigt uppställd på Tekniska museet. Till höger: På huvudkontoret har änglarna tillägnat sig den moderna it-tekniken och pratar i telefon. Ovan: En flygbild från 1927 Till höger: Den extremt lyxiga kontorsavdelningen i fem våningar. Här bottenvåningen med väggar i mahogny. Nedan: Den magnifika byggnaden från i korsningen Tulegatan - Rehnsgatan med kvadratmets arbetsyta. Det förblev Ericssons huvudkontor fram till 1940, då verksamheten centrerades till Telefonplan. Lönnberg, Patrick, Tulegatan 5

6 Norra Real, Tulegatan 14 Norra Reals idrottshall byggdes samtidgt som skolan, dvs blev klar Tillbyggnaden är dock från 1928 då den dåvarande omkädningsflygeln åt fotbollsplan revs. Här kan också nämnas att bostadshusen längs Odengatan byggdes en bit in på 1900-talet och i början av seklet fanns det långtgångna planer på att bygga ett annex till Norra Real där istället. Det var en ganska stor byggnad och arktektoniskt mycket lik huvudbyggnaden. I bottenvåningen hade man tänkt sig ett badhus. Det blev dock inget av dessa planer utan istället byggdes skjutbanan på huvudbyggnadens fjärde våning om för undervisningssalar P-hus Norra Real Idrottshallen från Tulegatan, fotograferad i augusti 2011 Under Norra Reals fotbollsplan finns ett parkeringshus för 176 bilar, med en yta på 2500 kvm i två plan. Byggnationen, som invigdes i juni 1998, gör att det är förbjudet att köra tyngre fordon in på fotbollsplan. Det känsliga byggarbetet utfördes med stor försiktighet av APJ Betong & Anläggningsteknik. Arkitekt är Böving & Kinnmark Arkitektkontor. S:t Stefanskapell, Tulegatan 38 Kapellet fanns i hörnet av Frejgatn och Tulegatan. Det byggdes år 1900, men flyttades 1904 till Aspudden, Sigfridsvägen/Alvastravägen, i samband med bygget av Vanadislunden. På 1960-talet byttes namnet till Sankt Sigfrids kapell. Kapellet i nygotisk stil är i trä, med oktogonalt (åttahörnigt) kyrkorum, som ritats av arkitekt Erik Otto Ulrich. Bilden hämtad från Stockholmskällan Huvudsaklig källa för artikeln om Tulegatan är webplatsen Centrum för Näringslivshistoria Lönnberg, Patrick, Tulegatan 6

7 Sibirien Området norr om Odengatan mellan Sveavägen och Valhallavägen kallas Sibirien. Namnet kom sig av att området låg långt från Stockholms centrum och att kommunikationerna var dåliga. Höstspårvagnens slutstation var Roslagstorg, dagens Erikbergsplan. Clas på hörnet i korsningen på Frejgatan är ett av Stockholms äldsta värdshus med anor från Bellman ska ha varit stamgäst här... Ädsta krog i Stockholm är Den Gyldene Freden på Österlånggatan 51. Dem har funnits sedan Vanadislunden Vanadislunden är ett parkområde i Sibirien som fick sin utformning redan Den är en av Stockholms största parker och har fått sitt namn efter gudinnan Vanadis. Hon är samma person som också är känd som Freja, en av vanernas främsta gudinnor. Att den svenska fregatten Vanadis hade gjort en uppmärksammad världsomsegling åren , had gjort namnet extra populärt. Vanadislunden är en av Stockholms största parker och ligger i stadsdelen Vasastaden i Innerstaden. Vanadislunden har fått Clas på hörnet. Bilden är tagen i september 2011 sitt namn efter gudinnan Vanadis och den som dyrkades längst (som fruktbarhetsgudinna) i Norden. Brunkebergsåsen går rakt igenom parken och gör den mycket kuperad. Högsta punkten ligger 43 meter över havet. Innan området förvandlades till park, kallades det Ormträskhöjden. Ormträsket var en liten sjö på den plats där Wennergrenska Centret finns idag. Vanadislunden Längst uppe till vänster skymtar den gamla reservoaren Redan 1879 uppfördes en kvadratisk vattenresorvoar på Vanadislunden. Den var dock snart för liten och en ny byggdes 1914 ovanpå den gamla. De mörka Helsingborgsteglen längst ner är vad som syns från den ursprungliga bassängen. Den borgliknande konstruktionen, ritad av Gustaf Améen, överst är från Vattendjupet i bassängen är 6 meter En intressant byggnad i Vanadislunden är Cedersdals malmgård, en byggnad från 1700-talet, som ägdes av tobaksplanteraren Peter Cedersgren. Att det är en s.k. malmgård betyder att den byggd på Stockhoms malmar, dvs utanför Stockholms kärna, ett slags fritidshus för adels- och borgarklassen. Det finns 38 sådana här malmgårdar i Stockholm, några är närmast att likna vid palats. Intressantas med gården är dock inte de äldsta delarna utan långorna byggda 1917 under andra världskriget. Bostäderna där var nödbostäder och enormt små. Man ville med dem visa att det vara möjligt att bo drägligt i små bostäder om de bara planerades på rätt sätt. Kanske Stockholms första compact living. Vattenreservoaren från Bilden är från Wikimedia Common Lönnberg, Patrick, Tulegatan Huvudsaklig källa för artikeln om Tulegatan är webplatsen Centrum för Näringslivshistoria 7

8 B I R G E R J A R L S G A T A N Birger Jarlsgatan är från 1880-talet och fått sin sträckning längs den igenfyllda Rännilen, bäcken från Brunnsviken via Träsket vid nuvarande Jarlaplan till Nybroviken. En vanlig benämning på bäcken var Kattrumpan, antagligen för att den slingrade sig som en sådan. Följande beskrivning av okänd författare finns på några ställen på webben: En gång var det möjligt att ro från Katthavet (nuvarande Berzelii Park) via Rännilen, som slingrade sig fram ungefär där Birger Jarlsgatan går, genom Stora Träsket, som sträckte sig från Eriksbergsplan till Surbrunnsgatan, och fortsätta Kattrumpsbäcken ut i Brunnsviken. Det var en utmärkt vinterväg för Roslagsbönderna. Från Rännilen anlade Johan Hårleman år 1694 Stockholms första vattenledning till språng och vattenkonster i Kungsträdgården. Med tiden blev vattnet alltför illaluktande, ledningarna läckte dessutom. Från Jakobsbergsgatan gick en bro över Rännilen, det var trafikleden mellan Norrmalm och Ladugårdslandet. När Albert Lindhagen lade fram sin Esplanadplan år 1866 tänkte han sig Birger Jarlsgatan som en rak linje mellan Nybroviken och Brunnsviken. Alla var inte förtjusta och juveleraren Christian Hammer, som framsynt hade köpt upp tomter nere vid Nybroplan ( Hammerska rucklen ), ville i stället för en boulevard ha en kanal med trädplanterade körbanor på vardera sidan. Efter många kompromisser fattades besluten och den nya gatan stenlades. Rucklen revs och ståtliga hus växte upp. I Birger Jarlspassagen kunde herrarna beskåda vågade sängkammarscener i Mutoscopen och vid Stureplan, i hörnet av Biblioteksgatan slog Det Stora Varuhuset upp sina portar. Finns Norra Real i Norrrmalm eller Vasastaden? Fram till Tegnérgatan utgör Birger Jarlsgatan gräns mellan Östermalm och Norrmalm. Norröver är den gräns mellan Vasataden och Norrmalm. Norra Real tillhör alltså stadsdelsområden Norrmalm, men finns i stadsdelen Vasastan. Stadsdelsområdet Norrmalm omfattar inte bara stadsdelen Normalm utan även Vasastaden, Skeppsholmen och en liten del av Östermalm talskarta. Norra Real finns på tomten XLVII. Här kan man se Stora Träsket och hur Rännilen följer dagens Birger Jarlsgata. Brunkebergsåsen Brunkebergsåsen går rakt igenom hela Norrmalm och är en del av den mäktiga Stockholmsåsen, en 60 km lång rullstensås som går mellan Arlanda och Jorbro. I Stockholms innerstad är den tillplattad på allehanda byggen, men t.ex. i Norra Reals närhet finns Observatoriekullen och området kring Johanneskyrkan kvar. Namnet Brunke har åsen fått av Johan von Brunkow, som var riddare, riksråd och drots i Sverige från slutet av 1314 till sommaren 1318 (drots var ett ämbete närmast kungen i rang) då han avrättades på åsen för att ha försökt bryta hertigarnas belägring av Stegeborg, ett tegeltorn i Östergötland. Lönnberg, Patrick, Birger Jarlsgatan 7

9 Brunkebergstunneln Tunneln, som går genom Brunkebergsåsen, byggdes och var på sin tid ett stort projekt och en teknologisk utmaning. Den är 231 meter lång och 4 meter i diameter. Man hade liknande problem som man idag har med tunneln genom Hallandsåsen. Lös sand och sten rasade in och det löste man med hjälp av en inhyrd engelsk frysmaskin. Jorden frystes till -20 grader och därefter kunde grusmassorna schaktas bort från tunneln utan större rasrisk. En liknande metod har blivit lösningen för problemen med Hallandsåsen. Arbetet leddes av Knut Lindmark som också byggt Katarinahissen. Den 9 juni 1886 invigde kung Oscar II tunneln, men någon ekonomisk framgång blev den inte. Det kostade två öre att promenera genom den och det var mer än folk ansåg det värt. Erikbergs plan Tunneln grävdes från två håll, dels från David Bagares gata och del från dagens Tunnelgatan I den södra delen av Stora Träsket anlades 1790 Träsktorget Det var till en början en handelsplats och det var här bönderna i Roslagen sålde sina produkter. År 1810 flyttades avrättningsplatsen på Packartorget (nuvarande Norrmalmstorg) till Träsktorget, Spö- och skampålemed Kopparmatte fanns också här vid det som idag är Karl Staaffs park, liksom trähästen med sin vassa rygg. Djurplågare fick sitta på denna häst med tyngder på fötterna. En och annan avrättning förhöjde också platsens underhållningsvärde. Karl Staaff var partiledare för Liberala samlingspartiet och statsminister och Kopparmatte är en skulptur i brons som placerades överst på skampålen. Den var tillverkad i början på 1600-talet och finns idag placerad i Rådhuset. År 1950 ändrades namnet till Eriksbergsplan och Erikbergsparken anlades framför Timmermansordens byggnad. År 1973 restes Karl Göte Bejemarks konstverk Fordon nedanför parken. Kopparmatte Timmermansorden byggnad Timmermansordens byggnad I Erikplansparken finns en magnifik byggnad, som tillhör Timmermansorden. Den är ritad av Isak Gustaf Clason och färdigställdes Timmermansorden är ett mycket hemligt och slutet brödrasällskap, som står på kristen protestantisk grund. Den har sina rötter i i 1700-talet, men lite är känt om vad de 1300 inflytelserika bröderna egentligen sysslar med. Utåt har de bidragit med många lovvärda sociala projekt, men hemlighetsmakeriet gör att de illasinnade ryktenena är många. Lönnberg, Patrick, Birger Jarlsgatan Erikbergsparken med Timmermansordens palats Bilden kopierad från Wikimedia Commons 8

10 Sankt Johannes kyrka Samma år som Norra Reals byggnad blev färdig, invigdes Sankt Johannes kyrka högst upp på Brunkebergsåsen. Det var inte första kyrkan på platsen utan redan 1651 fanns ett begravningskapell här. Klockstapeln, byggd 1692, finns kvar. Kyrkan är byggd i nygotisk stil, ritad av Carl Möller. Han har också ritat en del andra kyrkor, bl.a. Gustaf Adolfskyrkan på Östermalm. Kykklockorna är orginellt nog gjutna i stål. Normalt är de av brons. Klangen i stålklockor är lite mera dämpad. Till höger en teckning av Carl Hedelin. I Förgrunden finns den gamla Johanneskyrkan, ett kyffel, och i bakgrunden den domkyrkliknande nya byggnaden. Biografen Zita Zita ligger vid Birger Jarlsgatan 37 och det har den gjort sedan 1913, men till en början under namnet Vinter-palatset. Den är den äldsta biografen i Stockholm och drivs numera av Folkets Bio. Den är känd för att lyfta fram kvalitetsfilmer i stark kontrast till vad som gällden på 80-talet då utbudets tyngdpunkt låg på porr. Korskyrkan Bilden tagen På Birger Jarlsgatan 66 finns en ganska anonym kyrka, Korskyrkan. Den har funnits här sedan 1962 och är inrymd i en gammal biograf, ritad av stockholmsarkitekten Josef Östlihn och byggd Kyrkan var tidigare i Örebromissionens regi, ett kyrkosamfund som för övrigt stod för Norra Reals cafeteria under några år i början av 2000-talet. Numera är det Evangeliska frikyrkan som driver verksamhet där. Samfundet är en sammanslagning av en rad marginaliserade frikyrkor, däroibland Örebromissionen. Lönnberg, Patrick, Birger Jarlsgatan 9

11 Spårvagnspalatset Spårvägspalatset arkitekt är Melander och byggnaden uppfördes Här fanns - förutom kontor - även bostäder, ett sadelmakeri samt verkstad. Från börja fanns en fyrspannskulpturer, Qvadrigan av Carl Johan Dyfverman på taket, men i samband med reparationerna av stormskador 1891, flyttades skulpturen till Cirkus på Djurgården. Byggnaden totalrenoverade i början av 1990-talet och fasade återfick då sitt ursprungliga utseende. De helt nya byggnaden på gården innanför palatset är från den renoveringen. Spårvagnspalatset med Tegnérgatan till höger. Bilden är tagen i september 2011 Karl Staaffs park En okänd park mittemot Erikbergsplan. Karl Staff var partiledare för Liberala samlingspartiet och statsminister och Hans eftermäle är en modernisering och demokratisering av svensk politik. Statyn är gjord av Carl Eldh Det finns långtframskridna planer att exploatera parken för en modern byggnad. Stockholms äldsta bensinmack Av de bensinmackar som idag finns i bruk torde den som finns är från Den drevs av Krook s Petroleum & Olje AB, som 1951 bytte namnet till Svenska Esso AB köptes företagaet av norska Statoil. Till vänster Karl Staaffs park, som kanske ersätts med en arktektoniskt spännande skapelse. Ovan bensinstationen som troligen är den äldsta av Stockholms existerande bensinstationer Lönnberg, Patrick, Birger Jarlsgatan 10

12 Shellhuset År 1927 byggde Svensk-engelska Mineralaktiebolaget sitt huvudkontor på Birger Jarlsgatan 64 i hörnet av Rådmansgatan. På 30-talet bytte man namnet till AB Svenska Shell. byggnaden ritades av Fredrik Lidvall (född i Sankt Petersburg) i Albin Starks arkitektkontor. Den rundade formen fick den för att ge plats åt en pumpstation med skärmtak framför byggnaden. Som en del av dekorationerna kring fönstren på våningen med ett smidesräcke, finns Shellsnäckan. Shellhuset vid Birger Jarlsgatan/ Rådmansgatan. Immanuelskyrkan Missionsförbundets nationalhelgedom. Missionsförbundet är en frikyrka med rötterna i 1800-talets folkrörelser. Kyrkobyggnaden finns på birger Jarlsgatan 65 i korsningen med Kungstensgatan. Den är ritad av Sture Fröléns arkitektkontor och byggdes Fasaden är i holländsk tegel och klocktornet framför kyrkan är i rå betong och pryds med ett kors. Även den stora vita byggnaden med butiker på bottenvåningen, tillhör församlingen, men är uthyrd. De äldsta spårvagnshallarna fanns på tomten, men revs när samfundet byggde sitt nya flaggskepp. Hela kvarteret revs och ägs idag av Missionskyrkan. Tidigare hade samfundet en kyrka byggd 1886 alldeles intill på Tulegatan 3, men den revs Svenska Missionskyrkan grundades 1883 av Paul Peter Waldenström efter bråk med Svenska kyrkan om försoningsläran. samfundet har idag c medlemmar men trenden är att medlemstalet är snabbt sjunkande och den tidigare ekonomiskt så välmående Immanuelkyrkan har idag ekonomiska problem. Församlingen har 1500 medlemmar. Den rivna Immanuelkyrkan (ritad av Erik Gustaf Sjöberg) på Tulegatan 3 Immanuelkyrkan vid Birger Jarlsgatan. Lönnberg, Patrick, Birger Jarlsgatan 11

13 Ellen Keys park Parken anlades på 1930-talet, samtidigt som Borgarskolan byggdes. I parken står en Ellen Key-staty av Sigrid Fridman, rest 1953 Ellen Key ( ) engagerade sig starkt i frågor kring barnuppfostran, social problematik, feminism och fred mellan nationer. Henns mest kända bok blev Barnets århundrade som hon gav ut vid sekelskiftet Den översattes till 26 olika språk. Grundsynen i boken är att barnet är som en växt som behöver frihet och näring att utveckla sina anlag. Undervisningen skulle inte få ingripa störande mer än nödvändigt. Aga och betyg var av ondo. Sådant gör barn osjälvständiga. Filosofiskt var hon påverkad Goethe och hennes religon var skönheten i lagom och måtta. Ellen Keys starka feministiska åsikter och radikala tänkande kring relion och yttrandefrihet mottogs med sympati på många håll, men också motsatsen. August Strindberg låter henne komma till tals som Hanna Paj i Svarta fanor och det är förvisso ingen sympatsik person utan en besvärligt integrerande käring. Borgarskolan och Balettakademin Statyn Ellen Key av Sigrid Fridman restes 1953 Vid Kungstensgatan 2-8, Karlavägen 8-10, Birger Jarlsgatan finns Knut Nordenskjölds klassicistiska byggnad från 1930-talet, den s.k. Borgarskolan, som idag används av Viktor Rydbergs gymnasieskola med estetisk inriktning. Tidigare har där varit biograf och teater. En tillbyggnad ut mot Birger Jarlsgatan byggdes 1996 och var avsedd för Balettakademin, som utbildar dansare, musikalartister och koreografer. Borgarskolan bilden tagen i september 2011 Lönnberg, Patrick, Birger Jarlsgatan 12

14 Grekisk-ortodoxa kyrkan Den grekisk-ortodoxa kyrkan på Birger Jarlsgatan 92 heter Sankt Georgios kyrka. Den är inrymd i en byggnad i gotisk stil, ritad av Anders Gustaf Forsberg och färdigställd 1890 för den katolsk apostoliska kyrkan, som var ett samfund med sekteristiska drag. Den grundades av den engelske prästen Edward Irwing på 1800-talet och uppfattade sig som som en sista väckelse som skulle återskapa den ursprungliga kristna kyrkan inför Kristi återkomst, en händelse som förväntades ske mycket snart. Den hade som mest c. 900 medlemmar, men då inga tecken på krist återkomst kunde skönjas, minskade antalet medlemmar och samfundets sista präst docg i England Sedan 1970-talet har det grekisk-ortodoxa metropolitdömet sin kyrkliga verksamhet här, men ger för närvarande intryck av att den mycket lite.. Samfundet står under den ekumeniske patriarken av Konstantinopel. Rysk-ortodoxa kyrkan Rysk-ortodoxa kyrkan på Birger Jarlsgatan 98, heter Kristi Förklarings ortodoxa kyrka och lyder under Konstantinopel-patriarkatet. Den är inrymd i ett sexvåningsbostadshus och exteriört vittnar inget annat om kyrklig verklsamhet än ett förgyllt kors ovanför portalen. Ryska kyrkan har funnits i Sverige sedan början av 1600-talet och varit lokaliserad på en rad olika platser i Stockholm. Den första verksamheten bedrevs i ett magasin på Rysstorget vid Södra Stadshuset, nuvarande Stadsmuseet och alltså på samma ställe som Norra Real började sin verksamhet På birger Jarlsgatan har kyrkan funnits sedan Kristi Förklarings ortodoxa kyrka är den äldsta av de ryska kyrkorna utanför Ryssland och församlingen är Sveriges första icke-lutherska församling efter reformationen. På grund av sin långa historia och därför att kyrkan, som är unik i sitt slag för Sverige, utgör ett gott exempel på en rysk huskyrka som de såg ut i det gamla Ryssland, förklarades Kristi Förklarings ortodoxa kyrka 1999 för byggnadsminne. Detta innebär att den inte får rivas och inte heller förändras utan skall bevaras för framtiden. Källa: Församlingens websida. Ingången till kyrkan. Till vänster en rysk-ortodox bokahandel. Bilden kopierad från Wikimedia Common. Ikonostasen Lönnberg, Patrick, Birger Jarlsgatan 13

15 Humlegårdsparken Parken anlades som kunglig trädgård av Johan III. Bl.a. odlades humle och det är det som givit parken dess namn. allmänheten fick tillgång till trädgården 1764 och allmän park blev den Parken har en rad statyer och den mest kända är nog Per Hasselbergs Farfadern (1896). Det nakna gossebarnet i Farfaderns knä framkallade stor indignation och mycket rabalder i början av 1900-talet Kungliga biblioeket I parken finns Kungliga Biblioeket, som är sveriges nationalbiblioek med uppgift att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla svenskt tryckt och audiovisuellt material, att främja infrastrukturen i det svenska forskarsamhället och att vara ett forskningsbibliotek, främst inom humaniora och samhällsvetenskap. Gustav Vasa anskaffade på 1520-talet böcker i historia, naturvetenskap och teologi samt musikalier och kartor till slottet Tre Kronor i Stockholm. Sönerna Erik XIV, Johan III och Karl IX utökade boksamlingarna. 1587, under Johan III:s tid, inreddes en nära 80 meter lång vindsvåning, kallad Gröna Gången, med öppna bokhyllor. Vasakungarna köpte i allmänhet sina böcker från utlandet, men när den lutherska läran införts tog de för egen räkning hand om böcker ur de samlingar som beslagtogs i landets katolska kloster donerade Gustav II Adolf böckerna från de svenska medeltida klosterbiblioteken till Uppsala universitet. Därmed lades grunden till universitetsbiblioteket. Under stormaktstiden flödade böcker in i landet genom de krigsbyten som svenskarna tog under fälttågen utomlands. På order från högsta ort beslagtogs böcker och handskrifter i kloster, domkyrkor och slott i de baltiska länderna, Polen, Tyskland, Böhmen, Mähren och Danmark. Böckerna hamnade främst på Uppsala universitetsbibliotek och på KB. Från Prag hämtades 1648 KB:s mest spektakulära handskrift, den s.k. Djävulsbibeln (en bibel med en djävulsteckning) från 1200-talet, ett krigsbyte från Prag 1648 (det trettioåriga kriget). Då svenskarna skickade rapporter från fälttågen, bifogade de ibland lokala tidningar eller flygblad. Genom dessa sällsynta tryckalster har KB kommit att få en särställning i Europas äldsta tidningshistoria. Biblioeket fanns i det kungliga slottet, tre Kronor, och när det brann 1697 brann gick stora delar av samlingarna förlorade böcker och handskrifter brann upp. Kvar fanns böcker och 283 handskrifter, däribland Djävulsbibeln. Inte förrän 1768 kunde KB äntligen flytta in i det nya Tessinska slottets nordöstra flygel. Bibliotekets inredning blev dock inte färdig förrän blev byggnaden i Humlegården klar och biblioeket kunde flytta till sin nuvarande plats Den nyaste delen är från 1990-talet. Lönnberg, Patrick, Birger Jarlsgatan 14

16 Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan Skolan har funnits sedan 1876 och är en fortsättning på Konstakademiens Byggnadsskola som grundades Institutionen fanns då i Kongliga Teknologiska Institutet på Drottnnggatan, en byggnad som finns kvar. På 1950-talet flyttade den till Teknikringen 76 och 1970 till nuvarande adress Östermalmsgatan 26. L Ä R K S T A D E N Lärkstaden kallas området öster om Birger Jarlsgatan (egentligen öster Karlavägen). Det bebyggdes och har fått sitt namn av kvarteret Lärkan, som var det första som exploaterades. Alla kvarter i området har fågelnamn. Området karakteriseras av de många fina villorna. Några av dem tjänstgör som ambassader. Byggnaden är ritad av främst Gunnar Henriksson och den har av många stockholmare utnämnts till stadens fulaste hus. Den är byggd i brutalistisk stil med råbetong och omålade tegelväggar. Utseendemässigt går associationerna till någon nerlagd fabrik i det gamla Sovjetunionen. Delar av skolan brann upp våren Aulan samt verkstäder förstördes helt.. Ingen tycktes bli riktigt upprörd över det. En ny arkitekturskola är planerad och Tham Videgård Hansson Arkitekter arbetar på att utforma anläggningen som är tänkt att bli vid Östra Station. Inflyttningsdatum är för närvarande satt till Tidigare fanns ett fängelse på platsen för arkitekturskolan. Det var en vacker tegelborg från 1897, ritad av Gustaf Lindgren. Ursprungligen var det ett kvinnofängelse med 115 celler, men efter ett tag togs även manliga interner in här. Fängelset upphörde 1925 och istället flyttade Riksarkivet in. Orsaken till att man stängde fängelset lär ha varit att den icke-önskvärda insynen från allt fler närboende blev för stor revs byggnaden för att ge rum åt arkitekturskolans betongkloss Lönnberg, Patrick, Lärkstaden 15

17 Engelbrektskyrkan På det gamla kvarnberget reser sig sedan 1914 Lars Israel Wahlmans mäktiga skapelse i jugend och nationalromantisk stil. Kyrktornet är 65 meter högt och eftersom den står på en kulle blir höjden enastående. Det är en stor kyrka som rymmer 1400 personer och valvet är det högsta i Skandinavien, 32 meter. Engelbrekts församling är en avknoppning från Hedvig Eleonora församling Orgeln i kyrkan med 86 stämmor är också en av landets största kyrkorglar. Det nuvarande instrumentet är tillverkat av Grönlunds Orgeln har byggts om ett antal gånger och som mest hade den 101 stämmor och var då - tillsammans med Lunds domkyrkas orgel - Sveriges största. Columbarium Kyrkan har sedan 1961 ett columbarium med adressen Karlavägen 13. Ett kolumbarium är en lokal där urnorna med kremerades aska förvaras. I Engelbrekts columbarium finns plats för 6000 urnor. Sveriges första och Nordens största columbarium finns för övrigt i Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan. Det invigdes 1924 och har idag plats för urnor I Engelbrekts columbarium finns bl.a. nobellpristagaren i fysik, Karl Manne Georg Siegbahns stoft. Han gick gymnasiet på Norra Real, fick Nobelpriset för sina röngenspektroskopisa upptäckter Han dog år gammal. Lärkstaden före Engelbrektskyrkan var byggd. Gissningsvis är bilden tagen kring sekelskiftet Eftersom vann arkitekttävlingen 1906 och kyrkan invigdes 1914, är bilden antagligen från kring Till höger finns byggnadsställningar för tornet och i bakgrunden syns Norra Real. Engelbrekt Engelbrektsson ledde upproret mot Eriks trupper. Framgångarna uppmuntrade adelsmän och prästerskapet ansluta sig till upproret och det utvecklades till något av ett frihetskrig. Efter en vapenvila lovade den danska kungen Erik respektera Sveriges konstitutionella rättigheter, men de löftena höll han inte och kriget återupptas intar Engelbrekt Stockholm, men nu kom han i konflikt med adeln istället och fick bl.a. Magnus Bengtsson som fiende. Han lyckades också ta livet av Engelbrekt och därmed var Engelbrekts karriär som martyr och helgon beseglad och svenskarna fick moralisk styrka avsätta Erik I början av 1900-talet var han alttså nationalhjälte och hyllades med gatunamn, skolor och kyrkor. Lönnberg, Patrick, Lärkstaden 16

18 Engelbrektsskolan På Valhallavägen 76 finns en av Stockholms största grundskolor, Engelbrektsskolan ritad av arkitekterna Ernst Haegglund och Konrad Elméus. Den invigdes 1902 och hette då Hedvig Eleonora Norra Folkskola och var dimensionerad för 2400 elever. Så många har det dock aldrig varit där. Idag är det knappt tusen elever i skolan fick den namnet Engelbrekts folkskola. En originell sak med skolan var att man 1915 byggde en takterrass där tuberkolossjuka barn undervisades. Som mest var det femti barn som satt där och huttrade. Den friska luften skulle göra dem gott, trodde man. Tjocka överdragskläder och halmskor skyddade mot kylan, och varmvattenkrus i trälådor användes för att värma fötterna. Undervisningsformen pågick fram till 1950-talet. Källa: Wikipedia Nedan som Engelbrektsskolan ser ut idag Engelbrektsskolan som den nybyggd såg ut År 1942 bygdes skolan om. Fasaden och taket fick då dagens fortfarande pampiga men enklare utfomning. Bilden kopierad från Wikimedia,men retuscherad och restaurerad av P. Lönnberg Tyska skolan Tyska skolan Stockholm även kallad DSS (Deutsche Schule Stockholm), belägen på gården till Karlavägen 25, grundades Den är också den näst äldsta tyska skola utanför Tyskland. Tyska skolan grundades 1612 av den tyska församlingen i Stockholm, men det tog några decennier innan den tagit form. Stockholm International School, SIS Finns sedan 1976 på Johannesgatan 18. SIS är en engelskspråkig skola med undervisning från förskoleklass till gymnasiet. Skolan grundades 1951 för att erbjuda utbildning för barn till utländska diplomater och svenskar som söker en internationell utbildning. Skolan har c. 500 elever från totalt ett 50-tal lände. All undervisning sker på engelska. Skolans årsavgift är över kr per år. Källa: Wikipedia Intill Sankt Johanneskyrkan finns Stockholm Internatinal School finns i den gamla Brummerska skolan som var fram till 1929 en kristen flickskola grundad Byggnaden uppfördes (arkitekt Sam Kjellberg), men byggdes om Från början fanns skolan i Gamla Stan, men flyttades 1953 till Karlavägen efter att ha varit stängd sedan andra världskrigets slut. Idag har skolan såväl grundskole- som gymnasiekurser. Lönnberg, Patrick, Lärkstaden Tyska skolan på Karlavägen 17

19 V A S A S T A N Vasastan kallas området mellan Birger Jarlsgatan och Karlsbergs sjön. Astrid Lindgren bodde 70 år av sitt liv i området (Dalagatan 46) och flera filmer förknippas med stadsdelen, t.ex. Karlsson på taket, Mannen på taket och En kärlekshistoria. Filmen Sista ring, 1955, är väl ingen större succe, men intressant för Norra Real genom att stora delar av den spelades in där. Museeisalen byggdes upp för den inspelningen. Odengatan 31, 33 Fsatigheterna längs Odengatan i det kvarter, Roslagen, som Norra Real finns i, är dels från 1930 (Odengatan 33) och 1992 (Odengatan 31). På Odengatan 31 fanns tidigare ett tvåvåningshus, som också var byggt PÅ Odengatan 31 fanns redan 1941 en Konsumbutik som var först i Sverige med självbetjäning. Detta nya amerikanska sätt att handla slog då inte riktigt igenom och under krigsåren upphörde butiken p.g.a. varubrist. År 1947 öppnades den dock igen och nu gick det bra. En reklamfilm från 1947 finns på Konsums webplats Sveriges första snabbköp på Odengatan 31 Närmast Odengatan 31, byggt Här fanns tidigare en tvåvåningsbyggnad. Konsum kan stoltsera med att vara Sveriges första Självbetjäningsbutik. Till höger Odengatan 33, byggt Lönnberg, Patrick, Vasastan 16

20 Sveabron - bron som finns men inte syns Sveabron blev klar1897. På 1800-talet var Sveavägen en smal gata och gick ned i en sänka under Odengatan.. Man hade tänkt sig en enkel träbro, men Skånska Cement erbjöd sig att bygga en bågbro av betong med en spännvidd på 8 meter för endast 1800 kr och tog hem kontraktet. I början av 1920-talet höjde man Sveavägen upp till Odengatans nivå, men den gamla bron fick ligga kvar som fyllning. Sveabron finns alltså fortfarande kvar under asfalten i korsningen Sveavägen/Odengatan. På 1950-talet konstaterades genom provborrningar att massorna hade satt sig och att det uppstått ett cirka en meter högt hålrum under brovalvet. Med tanke på den tunga trafiken över korsningen beslöt man att fylla håligheten med betong. Nedan: Den stora bilden visar Sveabron när den byggs Tulegatan 16. Idag finns Norra Reals omkädningsrum där de här rucklet står. När bilden är tagen, finns ingen uppgift om, men en gissning är vid sekelskiftet. Till vänster: Den smala Sveavägen, eller Badstugatan som den hette när bilden togs Ovan: Bilden är tagen Vi ser spårvagnsspåren över bron, Observatoriekullen och att arbetena med Observatorieparken påbörjats. Lönnberg, Patrick, Vasastan 17

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. 1. Stortorget

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN KERSTIN MANDEN-ORN B randmursmålningar Inne på gården Teknologgatan 9 kan man se den brandmursmålning som på stadsmuseet givit upphov till en genomgång av bevarade brandmursmålningar i Stockholm. Stadsmuseet

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Paris i början av maj 2009

Paris i början av maj 2009 Paris i början av maj 2009 Liljekonvaljens tid 1:a maj firas med liljekonvaljer som kostar förvånansvärt många pengar. Små buketter som inhandlas och kostar upp till 1,5 euro per stängel. Överallt kunde

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen Del 3: De Engelska radhusen Deflationskrisen Tjugotalets början var en tuff tid för banker och industrier i Sverige, och naturligtvis då också för de som arbetade inom dessa. Första världskriget var slut

Läs mer

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur Grovkornig minimalism på Färgfabriken Utställningshallen Färgfabriken i Stockholm har genomgått en totalrenovering. RUM har träffat arkitekten Petra Gipp som ritat det mesta. Ett helhetsansvar man sällan

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

uppvärmt cityläge Anna och Olof bytte ett vitt, nybyggt hem i Göteborg mot ombonat 1800-tal i Stockholms city.

uppvärmt cityläge Anna och Olof bytte ett vitt, nybyggt hem i Göteborg mot ombonat 1800-tal i Stockholms city. De beigegrå väggarna värmer upp och håller samman inredningen. Soffan är från Mio och kuddarna från Day home. På hyllan bakom står lampor och skalbaggefat från John Derian decoupage/k & co. Ljusstake,

Läs mer

Siebenhirters bönbok från 1400- talet överlevde nätt och jämnt den stora slottsbranden 1697. Vid branden försvann boken, men återfanns senare hos en

Siebenhirters bönbok från 1400- talet överlevde nätt och jämnt den stora slottsbranden 1697. Vid branden försvann boken, men återfanns senare hos en Gammal skatt Siebenhirters bönbok från 1400- talet överlevde nätt och jämnt den stora slottsbranden 1697. Vid branden försvann boken, men återfanns senare hos en guldsmed i Gamla Stan och återköptes till

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Sveavägen 20. Stockholm 318 kvm

Sveavägen 20. Stockholm 318 kvm Sveavägen 20 Stockholm 318 kvm Välkommen till Diligentia Sveavägen 20 Yta: 318 kvm. Plan: Gatuplan Husets karaktär Huset byggdes år 1967 för Skandia International. 2006 påbörjade man en totalrenovering

Läs mer

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden Husarviken - den lugna viken Uppgifterna och bilderna nedan är hämtade från följande böcker, flera av dem bara tillgängliga på bibliotek eller antikvariskt. Staffan Tjerneld: En bok om Djurgården under

Läs mer

Ett hus med utsikt över ångbåtar

Ett hus med utsikt över ångbåtar Sköna RUM Ett hus med utsikt över ångbåtar Drömhuset blev deras Egentligen skulle de fortfarande bo i sin nybyggda villa några kilometer bort. Om inte 1800-talshuset de sneglat på i över 15 år plötsligt

Läs mer

Något så ovanligt som en berömd

Något så ovanligt som en berömd Grönlandet Adolf Fredriks Kyrkogata 8, Wallingatan 1 Något så ovanligt som en berömd fastighet Fastigheten Grönlandet (Riksförsäkringsanstalten) byggdes 1931 och ritades av Sigurd Lewerentz, en av Sveriges

Läs mer

text Mats Carlsson-Lénart foto Martin Olson 4.2012 kulturvärden 31

text Mats Carlsson-Lénart foto Martin Olson 4.2012 kulturvärden 31 Lundagård ska leva Fredrik Tersmeden gillar Zettervalls universitetshus. Lägg märke till de fyra stora sfinxerna på taket, nyuppsatta 1993 efter att Zettervalls gamla i cement föll sönder. 30 kulturvärden

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Med alla 11 Lunkare samlade strax efter kl 12 avtågade vi från Södra och med en ny Lunkare, Kerstin, i vår grupp. Efter Swedenborgsgatan styrdes

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Vandra i Astrids sagokvarter

Vandra i Astrids sagokvarter Vandra i Astrids sagokvarter Astrid Lindgren är född i Vimmerby som ligger i Småland. När hon var 18 år flyttade hon till Stockholm och bodde på olika ställen, innan hon gifte sig 1931 och bosatte sig

Läs mer

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI lärarhandledning Freskerna Om du står med näsan pekande mot slottet och museets ingång har du den södra väggen på vänster sida. De tre väggfälten visar händelser och personer ur den svenska konsthistorien.

Läs mer

Sveriges elektrifiering

Sveriges elektrifiering Sveriges elektrifiering - grunden för vårt moderna samhälle Carl Johan Wallnerström, Kungliga Tekniska högskolan 1999 (en uppgift i kursen 2E1111 Teknikinformation med elektriska mätningar) I Sverige är

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22 Lokalens utformning Modern lokal högst upp i fastigheten vilket ger ett fint ljusinsläpp. Välkomnande entré/kapprum med

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

3 4 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u. kasper salin. stadsarkitekt och amatörfotograf

3 4 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u. kasper salin. stadsarkitekt och amatörfotograf 3 4 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u kasper salin stadsarkitekt och amatörfotograf Flaggning vid Arsenalsgatan västerut från Jakobs torg mot Gustav Adolfs torg. Till vänster ligger Operan där unionsflaggor

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

Barnhusgatan 3 Fenix

Barnhusgatan 3 Fenix Barnhusgatan 3 Fenix unika lokaler i levande citykvarter När du är i New York, Paris, London och andra metropoler, vart söker du dig då? Vår gissning är att du ganska snart letar dig bort från turiststråken

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Riksbankens hus ARKITEKT PETER CELSING. Sveriges riksbank 103 37 Stockholm Telefon 08-787 00 00 Telefax 08-2105 31 www.riksbank.se

Riksbankens hus ARKITEKT PETER CELSING. Sveriges riksbank 103 37 Stockholm Telefon 08-787 00 00 Telefax 08-2105 31 www.riksbank.se Riksbankens hus ARKITEKT PETER CELSING Sveriges riksbank 103 37 Stockholm Telefon 08-787 00 00 Telefax 08-2105 31 www.riksbank.se »Husen berättar om ambitioner och värderingar hos de människor som byggde

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska Sida 60 SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska stenlandskapet. T E X T O C H F OTO A N N A

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 340 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 340 kvm. Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer

Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29. Stockholm

Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29. Stockholm Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29 Stockholm Välkommen till Diligentia Sveavägen 20/Malmskillnadsgatan 29 Här har vi en ledig lokal på 644 kvadratmeter. Yta Våning 644 kvm plan 2 Husets karaktär Huset

Läs mer

Lugna gatan i fred...

Lugna gatan i fred... Rickard Skoog, byggledare för Räddningscentralen när den byggdes för några år sedan, i dag enhetschef och ansvarig för fastigheter och anläggningar inom Stockholms Brandf ö r s v a r. Lugna gatan i fred...

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning säsongens snyggaste sidobord dynor stolar kuddar bärbart ljud till bryggan 5 inspirerande läsning bryssel São Paulo london dorset melbourne shanghai Warszawa N 05 2014 59 KRONOR 80 NOK vinn digitalt hemsystem

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Historik kring Vagnmakaren, f.d. Knudshusen i Lilla Råby

Historik kring Vagnmakaren, f.d. Knudshusen i Lilla Råby Historik kring Vagnmakaren, f.d. Knudshusen i Lilla Råby Runt Lund löpte under medeltiden en stadsvall krönt med spetsade pålar, vars sista delar revs på 1700-talet. En liten avhyvlad rest finns vid och

Läs mer

Arkivcentrum, KB Campus 4

Arkivcentrum, KB Campus 4 Arkivcentrum, KB Campus 4 Ett nytt arkivcentrum för Halmstads kommun. I byggnaden kommer flera av regionens myndigheter samt Högskolan att vara aktiva. På fjärde våning, c:a 900 kvm, verksamhets ytor för

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Kyrkogårdar & begravningsplatser

Kyrkogårdar & begravningsplatser Kyrkogårdar & begravningsplatser i Huddinge Kyrkogårdar begravningsplatser i Huddinge I den här broschyren presenteras Huddinges kyrkogårdar och begravningsplatser: Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar,

Läs mer

Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014

Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014 Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014 Vadsbo-stenen Häradsstenar sattes upp mellan olika härader förr i tiden för att visa att man bytte jurisdiktion, rättsbefogenhet. Vadsbo-stenen

Läs mer

Chokladfabriken För verksamheter med smak för det goda.

Chokladfabriken För verksamheter med smak för det goda. Chokladfabriken För verksamheter med smak för det goda. I Sundbypark är lika stor vikt lagd på exteriör som på interiör. Från byggnadernas glasade fasader ser du ut över en anlagd park där promenadvägar,

Läs mer

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund Antikvarisk kontroll Hipp Förändringsarbeten gård Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:007 Malmö Kulturmiljö Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

Lästmakargatan 13. Stockholm 190 kvm

Lästmakargatan 13. Stockholm 190 kvm Lästmakargatan 13 Stockholm 190 kvm Välkommen till Diligentia Lästmakargatan 13 Yta: 190 kvm. Plan: Entréplan Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset På Skeppsbron i Malmö ligger Kolgahuset, stadens mest kända funkishus. Namnet Kolga kommer från den

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Ringvägen 100. 1065 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 1065 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 1065 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 1065 kvadratmeter. Yta 1065 kvm Våning plan 9 hus A1 Husets karaktär Lokalens/lokalernas utformning

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm Lästmakargatan 13 Kontor, Stockholm 380 kvm Välkommen till Lästmakargatan 13 Lokalens utformning Välkomnande och generös reception/lounge. Öppet landskap för ca 17 personer, konferensrum för 10 personer

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Tjeckien Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - T j e c k i e n Tjeckien - Guidad Resa Upplev arkitektoniska mästerverk från medeltida, renässans och barocktiden

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer