I Mästarens fotspår. Nils Ibstedt. En dokumentärroman om lärjungarnas vandringar med Jesus Andra upplagan. E-förlaget. Hässleholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Mästarens fotspår. Nils Ibstedt. En dokumentärroman om lärjungarnas vandringar med Jesus Andra upplagan. E-förlaget. Hässleholm 978-91-979368-3-5"

Transkript

1 IBE - förlaget Nils Ibstedt Hässleholm FOTSPÅR I Mästarens fotspår E-förlaget I MÄSTARENS En dokumentärroman om lärjungarnas vandringar med Jesus Andra upplagan Nils Ibstedt

2 I Mästarens fotspår Andra upplagan reviderad En roman om kristendomens rötter. Boken distribueras av Vingårdens förlag, Beställningar kan göras via webshopen eller via mejl till eller per telefon Text & illustrationer Nils Ibstedt Snapphanegatan 4a Hässleholm Bibelcitaten är hämtade från BOKEN 1995 International Bible Society Stiftelsen Svenska Folkbibeln 98 och BIBEL 2000 Tryck & Repro: Finemark Poland IBE - förlaget ISBN

3 Ty många är kallade, men få är utvalda. Matt 22:14 Gör istället allt ni kan, bröder, för att befästa er ställning som kallade och utvalda. 2 Petr 1:10 Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus, Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Åskans söner, vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Mark 3:16-19 Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Jag beder för dem. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Joh 17: 6, 9, 20 3

4 Innehållsförteckning Kapitel Sida 00 Start inledning - förord 1 01 Historiens vingslag 7 Kartor av romarriket & Israel 02 Sänd av Gud Extra möte i Stora Rådet Rösten som ropar i öknen Möte i Stora Rådet Se Guds lamm 30 Bild: När himlen öppnade sig Kristusgestalten 37 Bild: Kristinebergsgruvan 38 Bild: Jesus i fontänen 42 Den första kallelsen 08 I Mästarens fotspår Kallelsen av en ledare Filippos och Natanael Bröllopet i Kana Tempelreningen Templet åter ett bönehus Stora Rådet i krismöte Samtal under natten Himmelska ting Första predikoturen i Judeen Döparens sista budskap Levande vatten Väckelse i Samarien Lärjungarna överger Jesus Åter till Galileen 104 Den andra kallelsen 23 Jesus kallar på nytt Synagogan i Nasaret De stora undrens tid Betesdadammen Faderns vittnesbörd Andra predikoturen i Judeen 134 Den tredje kallelsen 29 Det stora fiskafänget 137 Bild: Det stora fiskafänget Kallelsen av Tomas Levi Publikanen Älska era fiender Himmelrikets lagar Den vita manteln Säg bara ett ord Kallelsen av Levi Lovsång i Magdala Stormen tystas De besatta och svinhjorden Mannen genom taket Simon selotens omvändelse Hörntofsen Davids son, förbarma dig De tolv apostlarna En martyr för sanningen Himmelrikets hemligheter Givmildhetens hemlighet Livets bröd Försoningen i bildspråk Mirakel i Nain Motstånd och förföljese Hedningarnas område Den levande Gudens son Härlighetens berg 281 Appendix: A1Eftersrift I Dagboksutdrag 286 A2 Efterskrift II De utvalda 287 A3 Sammanställning av de fyra evangelierna 288 A4 Makro- mikrokosmos 303 A5 Faderns vittnesbörd 306 A6 De tre korsens budskap 308 B1 Rubriker, källor, kommentarer 310 B2 Litteraturlista 318 B3 Mina böcker 319 Varje rubrik och underrubrik i texten återfinns i ett register i slutet av boken, sidorna ( ), där kommentarer och källor till faktauppgifterna redovisas. *Varje asterisk hänvisar till uppgifter i kommentardelen under det kapitel och den underrubrik som den gäller. Upplysningar bra för läsningen har lämnats som fotnoter. 4

5 I Mästarens fotspår Förord Så har Nils Ibstedt gjort det ännu en gång! Skrivit en bok. En dokumentärroman. Efter att läst hans tidigare böcker i samma genre var det nu med stor förväntan jag läst manus till dokumentärromanen om Jesus. Jag blev inte besviken! I tre av de tidigare böckerna har vi kunnat följa i fotspåren av Jesu lärjungar, nu är det Mästarens fotspår vi följer. Bibelns texter är många, det finns fyra evangelister som ger var sin bild av Mästaren. För den som vill få samlad helhetsbild av Jesu liv och verksamhet har vi många författare och redaktörer att hänvisa till som gjort sådana sammanställningar. Denna bok ger också en samlad bild av Jesu liv och Nils Ibstedts bok ger också en god helhetsbild och dessutom, vilket jag tyckt varit tjusningen i läsningen, ger den överraskande spännande öppningar till förståelsen för den bakomliggande kulturen, traditionen och tiden. Allt det som för Jesu samtid var ett självklart raster genom vilket ord och handlingar fick en begripligare mening, det hjälper Nils läsaren med genom att på ett utomordentligt pedagogiskt sätt dela med sig av sin stora och breda kunskap en kunskap jag vill kalla visdom! Att det är en arkitekt och dessutom konstnär som skriver, det märker man, både av detaljkunskapen och av det överraskande levande, målande språket. Att Nils också studerat bibelkunskap hos Lewi Pethrus och teologi för Donald Gee och John Bradley talar inte bara om en imponerande ålder på författaren utan ger också en klangbotten av trohet mot originalstoryn. Jag kommer varmt att rekommendera denna nya bok av Nils Ibstedt till, inte minst, unga människor som vill på ett spännande sätt lära sig om Bibelns huvudperson. Sten-Gunnar Hedin Pastor, tidigare föreståndare för Filadelfiaförsamligen i Stockholm och föreståndare för Pingstsamfundet. 5

6 Förord Min käre vän och broder i Herren, Nils Ibstedt, har låtit mig läsa manuskriptet till den här boken och jag har än gång blivit helt fascinerad av hans enastående berättarförmåga. De första böckerna av Nils som jag fick läsa handlade om Kungasönerna som fördes i fångenskap till Babylon; där lät han läsaren få en mycket intressant inblick i dåtidens levnadsförhållanden. Jag blev mycket imponerad! När jag nu fått läsa I Mästarens fotspår har jag än en gång fått uppleva hur Nils med sin berättarkonst gör de bibliska berättelserna ännu mera levande. De geografiska uppgifterna och miljöerna han beskriver gör berättelserna oerhört intressanta. Ta till exempel kapitlet som handlar om Johannes döparen. Man kan ju liksom se den så enkelt klädde mannen stå där på ett klipputsprång och förkunna evangeliet för människorna som samlats i dalen nedanför. Eller mötet i Stora Rådet där de bland annat diskuterade Johannes Döparens verksamhet utan att riktigt förstå vem den mannen kunde vara. I kapitlet Hedningarnas område berättar författaren om förberedelser för en vandring till Tyrus och Sidon. Det var ju inte bara att ge sig iväg så där utan vidare. Man måste ju planera för resan och skaffa lämplig mat och andra förnödenheter. Sådana saker hade jag aldrig tänkt på, men nu tar Nils med mig och alla andra läsare in i vardagshändelserna. Det blir så jag kan tänka mig själv vara med och lasta åsnorna och så leva med i apostlarnas arbete och klara av deras olika uppgifter. Vem skulle inte ha önskat få vara med lärjungarna där de vandrade på vägar och stigar tillsammans med Jesus? Med Nils Ibstedts berättarkonst får man göra just det följa i Mästarens fotspår. Jag rekommenderar boken av hela mitt hjärta Per Anderås, missionär Det har varit mycket spännande att skriva om lärjungarna i Jesu fotspår likt en upptäcktsresa hela tiden. Under skrivningen har jag blivit så allierad med lärjungarna då de vandrat med Jesus att jag nästan har levat deras liv och känt mig själv som en av dem. ALLT FÖR JESUS SOM GJORT ALLT FÖR OSS! Ny uppdaterad upplaga Hässleholm 2015 Nils Ibstedt 6

7 I MÄSTARENS FOTSPÅR Kapitel 1 Historiens vingslag Den romerska freden Pax Romana hade varat i sextio år. Vid tiden för Johannes Döparens framträdande var det lugnt i romarriket med undantag av mindre strider med friserna bland de holländska kärren och med trakerna i östra Europa. Medelhavet var ett romerskt innanhav med ett vimmel av farkoster av alla slag som fraktade både folk och gods. Romerska krigsfartyg höll sjörövarna i schack och på det väl utvecklade systemet av stenbelagda och raka vägar, patrullerade ständigt vältränade romerska soldater. Ekot av deras taktfasta stöveltramp var dock en grym påminnelse om härskarnationens ointagliga övermakt. Den romerska örnens vingar bredde ut sig och låg tungt över alla länder och folk och kvävde varje försök till uppror. Rom ett världsrike med ett världsspråk Genom hellenismen hade grekiskan blivit ett världsspråk som kunde talas och förstås i varje del av romarriket detta världens största rike någonsin. Samfärdseln och handeln blomstrade, men likväl rådde en tryckt stämning bland de underkuvade folken. De gamla gudasagorna hade förlorat sitt grepp över de breda folklagren, vilket medförde ett vakuum i folksjälen. De alltmer dominerande grekiska filosofiskolorna kunde inte tillfredställa det enkla folket. Det rådde ett andligt mörker och ångest i folkhavet. Då Döparen började predika i öknen höll den då sjuttioårige kejsaren, diktatorn och tyrannen Tiberius, makten i ett järngrepp och slog med grymma metoder genast ned det minsta uppror i det väldiga riket. De allt högre skatterna och den alltmer tvingande kejsarkulten, då alla rikets invånare en gång om året skulle tända rökelse till den "gudomlige" kejsarens ära, var de maktpåbud som allra mest kvävde folkens oberoende och självständighet. Kampen mellan makt och frihet, diktatur och oberoende, var en kamp mellan ljus och mörker och mellan liv och död. Under kejsar Tiberius regeringstid blev Kristus korsfäst. Den man som om några år skulle efterträda Tiberius, Caligula, 1 * var vid den tiden bara sexton år och i honom skulle världen få se en vanvetting till despot på kejsartronen. Han satte sig i sinnet att även judarna skulle tillbedja 7

8 HADRIANUS- MUREN SCANDIA OCEANUS ATLANTICUS CANTABRI HISPANIA CITERIOR LUSITANI HISPANIA ULTERIOR BAETICA MAURETANIA MARE GERMANICUM (NORDSJÖN) BRITANIA LUGDUNUM NARBONENSIS GALLIA CELTICA BELGICA HELVETII AFRICA NOVA Gallia CORSICA CISALPINA SARDINIA D E S E R T A GERMANIA RHENUS RAETIA NORICUM ITALIA SICILIA DANUBIUS ILLYRICUM MARE INTERNUM Medelhavet (Numidia) HISTER (DONAU) DACIA MACEDONIA EPIRUS HELLAS ACHAIA CYRENAICA MOESIA THRACIA CRETA LIBYA Romarrikets största utbredning år 117 S A R M A T I A ASIA PONTUS EUXINUS (Svarta havet) BITHYNIA LYSIA MYSIA CILICIA CYPRUS AEGYPTUS PONTUS GALATIA CAPPADOCIA ARMENIA TIGRIS MARE EUPHRATES MESOPOTAMIA SYRIA JUDAEA ARABIA CAUCASUS HYRCANIUM (KASPISKA HAVET) PARTHIA Kristus föddes under kejsar Augustus regering ca 7-4 f Kr honom och sände en deputation, som skulle sätta upp hans stoder i Jerusalems tempel. Men han kunde inte verkställa sina planer, ty han fick en brådstörtad död och blev mördad efter en sammansvärjning. Claudius som därefter blev kejsare var vid den tiden endast en fattig och sjuklig man på trettioåtta år. Hans dotter gifte sig med den sorgligt ryktbare Germanicus. Hon blev moder till kejsar Nero, en av världens mest brutala män. När Rom hemsöktes av den stora branden, misstänkte folket att kejsar Nero låg bakom den anlagda branden för att få anledning till att bygga ett nytt Rom. För att avvända folkets misstankar anklagade Nero de kristna för branden och befallde att de skulle bestraffas. Tusentals oskyldiga kristna blev gripna och dödade på det mest barbariska och grymma sätt. Många av dem blev insmorda i tjära och korsfästa för att efter påtändning lysa som facklor i Neros trädgård och runt omkring i hela Rom. Vespasianus som blev en av Roms mest berömda generaler och senare utnämnd till kejsare, var nu endast nitton år, full av handlingskraft och framtidsdrömmar. Han blev fader till kejsar Titus som skulle intaga Jerusalem och bränna templet år sjuttio. 8

9 Judarnas ställning i romarriket När kejsar Augustus, år 31 f Kr, hade blivit ensam härskare över det väldiga romerska imperiet stängde han Janustemplet i Rom där man tillbad krigsguden Mars. Efter många förödande krig mellan rivaliserande generaler hade det äntligen blivit fred och man siade om att nu skulle den tusenåriga freden börja. Men det var en fred som uppehölls med vapenmakt och förtryck och det fanns ett särskilt oroligt hörn som gav romarna ständiga bekymmer. Därifrån skulle också det värsta upproret mot Roms härskarmakt komma. Likväl var det inte de galileiska seloternas uppror som skulle besegra Rom och få det på fall. 2 Romarriket besegrades inte med vapenmakt utan av en icke våldslära som först förkunnades i Israel. Det var judarnas starka frihetslängtan och omutliga krav på att följa den fäderneärvda lagen och de ceremonier som var förknippade med högtiderna och tempeltjänsten, som gjorde dem mer svårhanterliga än andra folk. Tack vare att fäderna hade ställt sig på Alexanders den stores sida, då han med sina egerrika arméer krossade det persiska väldet och lade världen under sina fötter, så hade judarna fått behålla sina privilegier med frihet från krigstjänst och frihet att dyrka Gud efter sin lag och de var även befriade från att offra rökelse till kejsaren. Dessutom hade de frihet att bygga synagogor för sin gudsdyrkan överallt i hela romarriket. Man beräknar att hela romarriket vid den tiden hade omkring femtio miljoner innevånare och att det då fanns cirka åtta miljoner judar. Av dem bodde omkring sju miljoner inom det romerska imperiet och resten i Partien och Babylonien. Många judar levde i diaspora 3 redan från mackabeertiden då tusentals judar hade sålts som slavar efter den grekiske kungens i Syrien, Antiokus Epifanes, ockupation av Israel. Det fanns stora judiska kolonier i Alexandria, i Jonien och på Cypern. Befolkningen i själva kärnlandet Israel, Galileen och Juda, utgjorde mindre än tre miljoner vid tiden för Jerusalems förstöring. Judarna i förskingringen byggde synagogor överallt i det romerska imperiet och genom dem blev judendomens monoteism välkänd och ganska många romare blev proselyter till den judiska tron. Vid de stora judiska högtiderna var hedningarnas förgård till templet i Jerusalem, som rymde omkring trettio tusen människor, full av omvända hedningar. Rom härskade genom marionetter Judarna kunde aldrig glömma att det var genom svek som Rom hade tagit makten över dem. När de mackabeiska bröderna Hyrkanos och Aristoboulos inbördes tvistade om vem av dem som skulle bli kung och ställde sina trupper 1 *Varje index hänvisar till uppgifter i kommentardelen (sidorna ) under det kapitel och den underrubrik som den gäller. 2 Seloternas parti levde vidare fram till år då de startade kriget mot romarna, vilket ledde till Jerusalems förstöring år 70 under ledning av den romerske generalen Titus då ca en miljon judar omkom. Enligt Josefos historia Judarnas krig mot romarna var det sonsöner till Judas Galileern, Mattatias och Johanan (Joahan), som var ledare för upproret. Seloternas våldspolitik störtade Israel i fördärvet. 9

10 10 mot varandra, inbjöd de den romerske överbefälhavaren i Syrien, Pompejus, att komma till deras hjälp för att lösa tvisten. Det blev inte som de hade tänkt sig, ty han kom med en stor armé, belägrade Jerusalem och intog den genom stormning. Därmed kunde den sista pusselbiten för att göra Medelhavet till ett romerskt innanhav läggas på plats. Detta svek blev en anledning till judarnas starka hat mot Roms välde. Herodes den stores fader, Antipater en edomit, alltså av Esaus släkt lyckades att med en i all hast hopskramlad armé av österländska vasaller befria Caesar då han var instängd av en övermäktig armé i Egypten. Som tack fick Antipater ett stort inflytande över politiken och hans son Herodes blev senare utnämnd till kung på Davids tron över hela Israel, ett rike som till och med var större än kung Davids. Därför hatade judarna herodessläkten och dess kungar som endast var marionetter till Rom och dessutom inte var av judisk börd med rätt till Davids tron. Herodes den store var lika slug och förslagen som sin fader och var mer intresserad av att stå i kejsarens gunst än att lyssna på sina judiska undersåtar. Han befrämjade Roms hedniska inflytande och lät införa hedniska mynt och byggde över hela landet flera städer och tempel till kejsarens ära med romersk prakt och romerska seder. Den största av dem var den nya hamnstaden Caesarea med stora och långa kajer med plats för hundratals större och mindre båtar. Där byggde Herodes ett stort palats åt sig själv, som senare blev den romerske landshövdingens residens. Staden hade all tänkbar lyx med breda gator, sinnrika vattenakvedukter och underjordiska kloaker. Där uppfördes tempel till alla de romerska gudarna och ett jättetempel åt Augustus med en staty av honom som syntes långt ut på havet. Samaria blev förskönat med torg och pelararkader i grekisk stil. Även där uppfördes ett tempel till Augustus ära och staden fick namnet Sebaste, som är grekiska för Augusta, för att hedra kejsardrottningen. Herodes rev Serubbabels tempel och lät bygga ett helt nytt, som vida överglänste det gamla i storlek och utsmyckning. Hela tempelplatsen blev föremål för ett ständigt pågående arbete och förskönades med omfattande och påkostade förgårdar och pelararkader i grekisk stil. Det slutliga resultatet skulle bli världens vackraste och största tempelbyggnad. Till judarnas fasa uppförde Herodes även hedniska nöjesplatser som både en amfiteater och en cirkus i deras heliga stad. Hans eget nya palats i Jerusalem var inspirerat av hednisk kultur och utsmyckat med statyer och vattenfontäner. Han lät även uppföra flera stora borgar av vilka en av dem fick namnet Herodium efter honom själv. Den gamla staden Kafar Saba i närheten av Joppe lät han återuppbygga och gav den namnet Antipatris efter sin fader. Städerna Kypros med namn efter Herodes moder och Fasaelis efter hans broder blev grundlagda nära Jeriko.

11 Städerna i Dekapolis, ett handelsförbund mellan tio städer, med stor grekisk befolkning, lät han göra mera grekiska än judiska. Överallt tillät han grekisk och romersk hednisk kultur få företräden framför den judiska. Israel var delat mellan flera regenter Då Johannes döparen började sin offentliga verksamhet i Juda öknen hade Israel blivit uppdelat mellan flera härskare. Herodes den stores äldste son, Arkelaos, utnämnde sig själv till kung över Juda efter sin faders död. Liksom sin fader ville han bli en stor byggherre och lät snart uppföra en stad på västra sidan av Jordan som med sitt sköna tropiska klimat och stora palmlundar skulle bli en sevärdhet. Den fick namnet Arkelais efter honom själv. Men han blev senare avsatt av kejsaren eftersom han hade missbrukat sin makt och utfört en massaker på sitt eget folk. Därefter styrdes den provinsen i Israel direkt från Rom genom en prokurator en landshövding. Då Johannes Döparen framträdde hade Pontius Pilatus varit landshövding i Judeen, Samarien och Idumeen under omkring två års tid. När han var i Jerusalem hade han Herodes den stores påkostade palats som sitt residens. Pilatus var en härskare som tog varje tillfälle att visa sin makt över detta upproriska och frihetsälskande folk. Pilatus lät sig inte bevekas av judarnas religiösa känslor, utan försökte tvärtom gång efter annan att kväsa dem, men han fick likväl till slut för det mesta ge efter för deras krav. En av Herodes den stores söner, tetrarken Herodes Antipas, var vid denna tid omkring femtio år och regerade över Galileen och Pereen. Han kallade sig själv för kung, men som en marionett till romarna var han helt beroende av kejsarens gunst och gav därför sin nybyggda residensstad vid Gennesaretsjön namnet Tiberias och sjön döpte han om till Tiberias sjö. För att stärka sin makt byggde han åter upp den gamla residensstaden Sepforis och lät befästa den med starka murar. Till ära åt Augustus ärevördiga gemål lät han även bygga staden Livias nära Jeriko. Antipas jämnårige halvbror Filippos var regent över Itureen och områden i norr och öster. Han lät restaurera den gamla staden Paneas och gjorde den till sin residensstad. Den låg mycket vackert på en utskjutande klippa från Hermonmassivet i närheten av Jordanflodens källor. För att hedra kejsaren kallade han den för Caesarea Filippi. Senare byggde han även en sommarresidensstad vid sjön Gennesaret som fick namnet Betsaida Julias efter kejsar Augustus dotter, Julia. Herodes Antipas hade fiender i både norr och söder. Han var i ständig kamp för att utrota seloterna som höll till i de otillgängliga galileiska bergen. Antipas hade varit gift med en dotter till arabkungen Aretas i nabateernas rike med klippstaden Petra som huvudstad. Men då Antipas inledde ett förhållande med sin halvbror Filippos hustru, Herodias, lämnade hon honom i vredesmod. 11

12 Därefter blev han tvungen att förstärka sin fästning i söder, Makeros, på gränsen till nabateernas rike. Han fruktade för kung Aretas hämnd och att han när som helst kunde bli anfallen av de snabba arabiska ryttarskvadronerna. Historiens vingslag Dessa snabba vingslag 4 från antikens historia får utgöra bakgrunden till det högst märkliga som nu kommer att hända i det lilla landet Israel, händelser som kommer att revolutionera hela världen inte bara för den tiden utan för alla tider. Det som då hände när en profet sänd av Gud uppträdde i öknen var bara början till det största som hänt i mänsklighetens historia. Gud själv skulle bli människa i Jesus Kristus och vandra ibland oss och med sin förkunnelse och sina gärningar sätta outplånliga spår inte bara i Israel utan genom hans apostlar i hela världen. Följ nu med på en resa då det hela började! Följ med lärjungarna då de steg för steg lärde känna Jesus och kom till tro på vem han verkligen var. Följ med i deras mäktiga och livsförvandlande upplevelser i efterföljelsen av Mästaren, från Nasaret. Du kan själv bli en som börjar vandra i hans fotspår. Slutmålet blir ett evigt liv i härlighet. 12

13 Kapitel 2 En man sänd av Gud Under det femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Itureen och Trachonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överstepräster, kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Luk 3:1:1-2.* Johannes Döparen blev den siste profeten under det förbund Gud slöt med Abraham och samtidigt banbrytare för en ny tid. Han blev bryggan mellan det gamla och det nya, mellan lagens stränga krav och nådens rika liv. Den näst siste profeten, Malaki, siade om att profeten Elia, en av Israels mäktigaste profeter, åter skulle uppenbara sig i Israel före Messias ankomst: Se, jag ska sända er profeten Elia, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen, och barnens hjärtan till fäderna, för att jag inte, när jag kommer, ska slå landet med tillspillogivning. Mal 4:5. En ny tid Profetian gällde honom som skulle bereda vägen i människornas hjärtan för Messias när han kommer som världens Frälsare. Döparen var den som fick gå före honom i Elias ande och kraft, Luk 1:17, och vända fädernas hjärtan till barnen, och barnens hjärtan till sina fäder. Genom omvändelsen skulle många fäder i Israel ta ansvar för sina barn och kommande släkten, som skulle se frukten av deras omvändelse och följa i fädernas fotspår. Döparen stod på tröskeln till en ny tid Guds rike skulle nu komma till världen. En man sänd av Gud Johannes Döparen var "en man sänd av Gud", Joh 1:6, och han var en förunderlig man som inte hade sin like. Han var fylld av helig Ande alltifrån moderlivet. Luk 1:15,35,44; Kol 1:19. Ingen annan människa hade fått en sådan start i livet. Den som är sänd av Gud talar Guds ord. Joh 3:34. Döparen hade fått Guds tilltal om vad hans budskap skulle innehålla. Eftersom att han var fylld av helig Ande kunde han tala Guds ord i Andens kraft utan begränsning. Han var ett föredöme i ödmjukhet och framhöll: Ingen kan taga något om han inte får det från himlen. Joh 4:27. Döparen blev den store vägröjaren för Messias. Hans predikningar var inte enbart domspredikningar till folk att göra bättring utan framförallt ett budskap om den kommande Messias. I början trodde många att han var Messias, men när han blev tillfrågad svarade han klart och bekände att han inte var Messias. *Helt fristående bibelscitat är skrivna med kursiv stil. 14

14 Han var sänd som ett vittne för ljuset. Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle nu komma i världen för att alla människor skulle få livets ljus. Joh 1:9; Joh 3:34. Ökenpredikanten Hur kunde Johannes Döparen samla så stora skaror ute i en öde öken? Han gjorde inga under och inget övernaturligt hände som drog folket dit. Han gav dem ingenting att äta och inget mirakelvatten att dricka. Men han hade en röst en röst som ropade en röst med ett budskap. Han var "ett vittne för sanningen" och "en man sänd av Gud". Johannes Döparen framträdde i en tid då det fanns en stor förväntan på att Messias skulle uppenbara sig i Israel. När han började predika kom det bara några få åhörare, men de blev så berörda av budskapet att de tog med sig sina vänner och grannar. Ryktet spred sig som en löpeld: Messias har kommit och han predikar i öknen. Öknen en plats för Gudsuppenbarelse Öknen hade en mystisk dragningskraft på judarna. Det var i öknen som Mose fick sin stora gudsuppenbarelse (2 Mos 3:2) och befallningen att rädda Israels barn från förtrycket i Egypten. Rabbinerna framhöll öknens betydelse för sin gudsdyrkan och för dem var öknen en helig plats. Där hade de fått lagens bud och där hade tabernaklet satts upp och ute i öknen hade flera av deras profeter fått sina budskap. I öknen hade Mose valt ut de sjuttio äldste i Israel, som blev början till Stora Rådet, och därifrån hade de fått buden om prästerskapet samt de levitiska tjänsterna. Att inbjuda folket till öknen var betydelsefullt eftersom det påminde dem om Jesajas profetia: "Bered väg för Herren, gör i öknen en väg för honom.". Jes 40:3. Liksom Mose hade fört folket ut i öknen, hade Döparen fått skaror av människor att under stor förväntan gå ut till honom i öknen. I en tid av stark messiaslängtan fick det som hände i öknen en särskilt stor betydelse. Johannes eget uppträdande var nog för att väcka stor uppmärksamhet. Han hade alla de kännetecken som utmärkte en stor profet och en helig man en man präglad av askesens späkningar men också en man med en särskild glöd i ögonen, full av liv och energi. Den grova kamelhårsmanteln och den breda lädergördeln, hans långa hår, som inte varit klippt under hans trettioåriga levnad, gjorde honom lik en av de gamla profeterna, och många trodde att han var tisbiten Elia som skulle återkomma före Messias, medan andra trodde att han var Messias själv. Dopet en helig överlåtelse Många frågade Johannes varför han döpte. Han svarade att det var på Guds befallning och sa: Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa 15

15 med vatten sa till mig: Den som du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande. Joh 1:31. Dopet var inte en helt främmande ceremoni då Johannes Döparen började praktisera det för att markera en övergång från ett syndigt liv till ett nytt liv i Guds gemenskap. Det hade varit brukligt att döpa proselyter när de lämnade hedendomen och blev upptagna i Israels samfund. Men Johannes krävde nu att även judar skulle låta döpa sig för att få syndernas förlåtelse och kunna undfly den kommande vreden. Han ställde därmed juden på samma nivå som de oomvända hedningarna, vilket de skriftlärde reagerade mycket skarpt emot. När Johannes började döpa judar var det därför något helt nytt i Israel. Det blev ett särskilt bud för dem som var villiga att lämna sitt gamla liv bakom sig, ändra sinne och börja ett nytt liv. I den mosaiska ritualen förekom det många tvagningar och reningar, men de var i de flesta fall personliga handlingar för att uppnå en yttre renhet, och de upprepades så ofta som man blivit orenad. I ritualerna för prästernas tjänst förekom det flera tvagningar och i de äldstes stadgar hade man många tillägg om tvagningar. På den stora försoningsdagen skulle översteprästen bada inte mindre än sju gånger den dagen för att kunna utföra sin tjänst. Även bland vanligt folk i Israel var tvagningar och reningsbad en del av livet och judarna var i förhållande till många andra folk ett mycket renligt folk. Det vittnar de sex stenkrukorna om utanför hemmet i Kana där Jesus förvandlade vatten till vin, vilket var krukor för vatten som man använde vid deras reningsceremonier. Att Johannes döpte i Jordan gav en särskild erkänsla åt detta dops helighet, eftersom det var där syriern Naaman blivit botat från sin spetälska när han på Elias befallning hade doppat sig sju gånger i floden. Folk tänkte att när Naaman kunde bli ren från sin spetälska, kunde flodens heliga vatten även rena från syndens spetälska. Men Johannes predikade att detta dop inte var ett dop för att uppnå en yttre renhet, utan en bekräftelse på en inre rening genom en helig överlåtelse till att börja ett nytt liv. Jordan Israels heliga flod Namnet Jordan kommer från ett hebreiskt ord, haj-jarden, som betyder nedåtstigande eller fallande. Om vi följer floden Jordan från Gennesaret till dess utlopp i Döda Havet, ett fall på nära två hundra meter, blir sträckan fågelvägen ca ett hundrafem km, men med alla dess krökar och vindlingar blir själva flodens längd mer än det dubbla. I Jerikos närhet har Jordan en bredd på ca trettio meter och är inte djupare än att man kan vada över den utom vid tiden för höst- och vårfloden. Nedanför Jeriko, som var palmernas och rosornas stad, flyter den starka och strida strömmen mellan dubbla flodbankar, som utmärker det högre vattenståndet i november och det lägre i april. 16

16 Landet på den västra sidan av Jordan var som ett paradis av tropisk växtlighet med en talrik befolkning. Den östra sidan var ett land med väldiga grässtäpper med stora betesmarker för alla slag av boskap. Vid intagandet av Kanaan på Josuas tid valde flera av stammarna att stanna där i Gilead och Basan eftersom de hade stora hjordar av boskap. Även på den östra sidan fanns det vid tiden för Johannes framträdande en talrik befolkning med många städer och byar. Öster och söder om Gennesaretsjön låg Dekapolis tio städer med övervägande grekisk befolkning förenade i ett handelsförbund. Jordans stränder hade en rik vegetation med böljande vass- och rör-dungar. På den västra sidan finns det runda kullar och på den östra kan man på långt håll skönja Ammonbergens höga toppar. Under Johannes tid var Jordanbältet bevuxet med röd tamarisk, hängande akacior, blek-gröna pilar, ståtliga sykomorer med vita stammar och ekar med täta, mörka kronor. Palmer av olika slag förekom också rikligt utmed stränderna. Men längst i söder i Pereen på Jordans östra sida, övergick landet alltmer i en stenöken med ringa växtlighet ju närmre man kom Döda havet. Det var där i denna öken som Johannes Döparen framträdde med sitt budskap vid en plats som hette Bethábara där Jordan hade ett lämpligt djup för dopförrättningar. Vägröjaren och pekfingret på Jesus När Andreas och Johannes kom till Jordan för att höra Johannes Döparen dröjde det inte länge förrän de förstod att han var en man sänd av Gud. De lät döpa sig och blev efter tid även hans lärjungar. Döparen höll alltid en predikan om omvändelse innan han inbjöd till dop. Andreas och Johannes samtalade ofta om hans predikningar. Andreas sa: Vilken predikant han är! Har du lagt märke till att han börjar varje predikan med samma ord: Gör bättring ty himmelriket är nära. Och vilken kraftig och övertygande stämma han har! Johannes höll med: Ja, verkligen och hans budskap om bättring är liksom ett tema i hans förkunnelse. Andreas tillade: Döparen citerar ofta Jesaja och framställer sig själv som den som ska bereda väg för Messias. Jes 40:3-5. När romarna ska fram med sina vagnar på okända vägar, skickar de ett helt kompani med vägröjare i förväg för att ta bort stora stenar och kullvräkta träd. Men för Messias finns det bara en vägröjare. Johannes fortsatte: Döparen menar nog att alla som omvänder sig och tar emot dopet blir vägröjare för Messias och hans budskap i sina hjärtan. Men Döparen talar inte enbart med stor myndighet om bättring, dom och straff. Han har ett budskap med ett rikt innehåll och hans tal om himmelriket väcker förväntan. 17

17 Andreas höll med: Han säger ofta att himmelriket är nära men många förstår inte vad han menar. En gång sa han att den som kommer efter mig var före mig (Joh 1:30) och att han som är ovanifrån är över alla (Joh 3:31). Menar han att Messias ska komma från himlen och att himmelriket då ska komma ned till jorden? Johannes svarade: Vi får nog svar på dessa svåra frågor en dag. Johannes berättar om dopet Folket i Jerusalem och hela Judeen och trakten kring Jordan kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes Döparen hade flera lärjungar och Andreas och jag höll ihop. Kön av dem som ville bli döpta delades upp mellan lärjungarna så att varje par hade ett antal personer att ansvara för. De som skulle döpas kunde anförtro oss sina mantlar, gördeln med pengapungen och sina sandaler. Vi fick hålla reda på vem som ägde vad. Beroende på vattenståndet valde Döparen noga ut dopplatsens läge så att det blev ett lämpligt djup. Alla som ville döpas skulle var iklädda en långskjorta, en kåpa med breda ärmar som man trädde över huvudet. De flesta som kom för att bli döpta hade redan en sådan på sig under manteln när de kom till Jordan. Själva dopet gick till så att en efter en fick komma fram och böja knä i vattnet framför Johannes. Vattnet gick då till midjehöjd och med böjt huvud och knäppta händer skulle de först bekänna sina synder. Då Johannes hade godkänt syndabekännelsen som äkta och ärlig, uttalade han ett dopord: "På Guds befallning döper jag dig till syndernas förlåtelse i Herrens, vår Guds heliga namn." Ofta tillade han "...och till att börja ett nytt liv som bär bättringens frukt." Efter dopet lade han en hand på den nydöptes huvud och bad för honom. Han kunde då även ge förmaningar, uppmuntrande ord eller profetiska tilltal. I den starka strömmen var den ingen risk att vattnet skulle bli förorenat på något sätt. Hur många som än lät döpa sig, så var vattnet hela tiden lika rent och friskt. Andreas som ofta förgyllde tillvaron med sin humor sa att efter dopet far alla den döptes synder med en väldig fart ned till Döda Havet för att sjunka och dö i "glömskans hav" och aldrig mer bli ihågkomna. De kommer att sjunka så djupt i Salthavet att inga fiskare i hela världen ska kunna få upp dem till ytan igen. 18

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Vad skulle hända om dessa kvinnor möttes och delade sina historier?

Vad skulle hända om dessa kvinnor möttes och delade sina historier? När Gud river och bygger nytt 140914 Tänk dig en kvinna i 75 års åldern. Hon har länge varit väldigt aktiv i Smyrna. Hon har varit hemgruppsledare, stått i kafét, varit ledare i söndagsskolan. Hon har

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld?

1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld? 1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld? Elia 1. Vad kallas en bok som berättar om Jesus? Evangelium

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

i. Precis som alla andra judar så firade Jesus sabbat. b. Synagogan var en naturlig samlingsplats för samhällets aktiviteter.

i. Precis som alla andra judar så firade Jesus sabbat. b. Synagogan var en naturlig samlingsplats för samhällets aktiviteter. Markus 6 (6:1 6) Jesus förkastas i sin hemstad 1 Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde honom. 2 När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Många som hörde honom häpnade

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Introduktion till Nya Testamentet

Introduktion till Nya Testamentet Introduktion till Nya Testamentet Nya Testamentet är en samling historiska händelser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen,

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska

Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska 11 Livets flod Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska armén när han en dag blev sjuk i spetälska, den mest fruktade sjukdomen på Bibelns tid. Spetälska betydde att man måste isoleras

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Markus. Skynda till folkets räddning

Markus. Skynda till folkets räddning I det tysta skyndar Jesus till folkets räddning. På sin väg mot Jerusalem betjänar han folket med helanden, demonutdrivning och undervisning om Guds rike, samtidigt som han kritiserar det religiösa ledarskapet.

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus Apostlagärningarna 19 (Vers 1-20) Paulus i Efesus 1 Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar, 2 och han frågade dem: Tog ni

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Jesus - vad lärde och gjorde han?

Jesus - vad lärde och gjorde han? Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Resurrection Life of Jesus Church

Resurrection Life of Jesus Church Resurrection Life of Jesus Church UNDERVISNINGSSERIE OM PROFETEN DANIEL RLJ-1067-S JOHN S. TORELL 4 FEBRUARI 2007 DEL 11A: DEN SLUTLIGA SYNEN DEN SISTA SYNEN Ängeln berättar för Daniel att under maktstriden

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

(Introd. 0:35) På vår vandring "Vägen genom Bibeln" har vi nu kommit till Markusevangeliets sjunde kapitel.

(Introd. 0:35) På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi nu kommit till Markusevangeliets sjunde kapitel. Program 135. MARKUS 7: 1-37. (Introd. 0:35) På vår vandring "Vägen genom Bibeln" har vi nu kommit till Markusevangeliets sjunde kapitel. Jag sa i ett tidigare program att Markus 10:45 kan stå som en överskrift

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Till de kristna i Galatien

Till de kristna i Galatien Till de kristna i Galatien 1 Hälsning 1 Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud fadern som uppväckt honom från de döda. 2 Jag och alla bröderna

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

Kapitel 6. 1 Vid den tiden då antalet lärjungar. infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen.

Kapitel 6. 1 Vid den tiden då antalet lärjungar. infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Apostlagärningarna, bibelstudium 32 Kapitel 6 Sju församlingstjänare utses 1 Vid den tiden då antalet lärjungar ökade, började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor

Läs mer

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent.

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent. JESUS För drygt ett år sedan var jag på begravning. En församlingsmedlem, en äldre man, hade gått hem till Gud och den eviga vilan. Han hade varit pastor i många år, och hans familj och hem hade fungerat

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Jesus sade: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt

Jesus sade: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt 21 En röst i öknen Jesus sade: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Matteus 11:11. Vad vet vi om denne man som Jesus sa var den störste av profeterna?

Läs mer

24x7. röst i öknen. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. röst i öknen. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 21 En LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv och

Läs mer

Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors

Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors 24 Ensam i mängden Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors beundran. Vid deras sista måltid tillsammans när Jesus förvarnade lärljungarna och sade att de allesammans skulle överge honom,

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a)

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a) TJUGOÅTTONDE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 12 oktober Läsning: Rom 1:1 7 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter

Läs mer

Idag istället för en gång

Idag istället för en gång Idag istället för en gång FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT LUKAS 4:16 22 Det är säkert många som tycker, att adventstiden är förfärlig och blir den inte längre och längre? Är det inte irriterande att se jäktade

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Förra söndagen så fick vi följa Jesus nedför olivbergets kant på en liten åsna. Fast beslutsam att gå in genom stadens portar och genomlida döden för din och min skull.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Så här kunde en skehamn i Gennesaret ha sett ut på Jesu tid.

Så här kunde en skehamn i Gennesaret ha sett ut på Jesu tid. 51 Så här kunde en skehamn i Gennesaret ha sett ut på Jesu tid. Beitsaida Staden Beitsaida låg vid Jordan odens inlopp i Galileiska sjön, vid nordöstra stranden. Arkeologi & Historia Tre lärjungar till

Läs mer

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet 6 Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet är det som att återvända till livet och att renas från synd, säger Salam Katia. Fredag 14 augusti 2015 SFT 6 Vi tror att

Läs mer