I Mästarens fotspår. Nils Ibstedt. En dokumentärroman om lärjungarnas vandringar med Jesus Andra upplagan. E-förlaget. Hässleholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Mästarens fotspår. Nils Ibstedt. En dokumentärroman om lärjungarnas vandringar med Jesus Andra upplagan. E-förlaget. Hässleholm 978-91-979368-3-5"

Transkript

1 IBE - förlaget Nils Ibstedt Hässleholm FOTSPÅR I Mästarens fotspår E-förlaget I MÄSTARENS En dokumentärroman om lärjungarnas vandringar med Jesus Andra upplagan Nils Ibstedt

2 I Mästarens fotspår Andra upplagan reviderad En roman om kristendomens rötter. Boken distribueras av Vingårdens förlag, Beställningar kan göras via webshopen eller via mejl till eller per telefon Text & illustrationer Nils Ibstedt Snapphanegatan 4a Hässleholm Bibelcitaten är hämtade från BOKEN 1995 International Bible Society Stiftelsen Svenska Folkbibeln 98 och BIBEL 2000 Tryck & Repro: Finemark Poland IBE - förlaget ISBN

3 Ty många är kallade, men få är utvalda. Matt 22:14 Gör istället allt ni kan, bröder, för att befästa er ställning som kallade och utvalda. 2 Petr 1:10 Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus, Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Åskans söner, vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Mark 3:16-19 Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Jag beder för dem. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Joh 17: 6, 9, 20 3

4 Innehållsförteckning Kapitel Sida 00 Start inledning - förord 1 01 Historiens vingslag 7 Kartor av romarriket & Israel 02 Sänd av Gud Extra möte i Stora Rådet Rösten som ropar i öknen Möte i Stora Rådet Se Guds lamm 30 Bild: När himlen öppnade sig Kristusgestalten 37 Bild: Kristinebergsgruvan 38 Bild: Jesus i fontänen 42 Den första kallelsen 08 I Mästarens fotspår Kallelsen av en ledare Filippos och Natanael Bröllopet i Kana Tempelreningen Templet åter ett bönehus Stora Rådet i krismöte Samtal under natten Himmelska ting Första predikoturen i Judeen Döparens sista budskap Levande vatten Väckelse i Samarien Lärjungarna överger Jesus Åter till Galileen 104 Den andra kallelsen 23 Jesus kallar på nytt Synagogan i Nasaret De stora undrens tid Betesdadammen Faderns vittnesbörd Andra predikoturen i Judeen 134 Den tredje kallelsen 29 Det stora fiskafänget 137 Bild: Det stora fiskafänget Kallelsen av Tomas Levi Publikanen Älska era fiender Himmelrikets lagar Den vita manteln Säg bara ett ord Kallelsen av Levi Lovsång i Magdala Stormen tystas De besatta och svinhjorden Mannen genom taket Simon selotens omvändelse Hörntofsen Davids son, förbarma dig De tolv apostlarna En martyr för sanningen Himmelrikets hemligheter Givmildhetens hemlighet Livets bröd Försoningen i bildspråk Mirakel i Nain Motstånd och förföljese Hedningarnas område Den levande Gudens son Härlighetens berg 281 Appendix: A1Eftersrift I Dagboksutdrag 286 A2 Efterskrift II De utvalda 287 A3 Sammanställning av de fyra evangelierna 288 A4 Makro- mikrokosmos 303 A5 Faderns vittnesbörd 306 A6 De tre korsens budskap 308 B1 Rubriker, källor, kommentarer 310 B2 Litteraturlista 318 B3 Mina böcker 319 Varje rubrik och underrubrik i texten återfinns i ett register i slutet av boken, sidorna ( ), där kommentarer och källor till faktauppgifterna redovisas. *Varje asterisk hänvisar till uppgifter i kommentardelen under det kapitel och den underrubrik som den gäller. Upplysningar bra för läsningen har lämnats som fotnoter. 4

5 I Mästarens fotspår Förord Så har Nils Ibstedt gjort det ännu en gång! Skrivit en bok. En dokumentärroman. Efter att läst hans tidigare böcker i samma genre var det nu med stor förväntan jag läst manus till dokumentärromanen om Jesus. Jag blev inte besviken! I tre av de tidigare böckerna har vi kunnat följa i fotspåren av Jesu lärjungar, nu är det Mästarens fotspår vi följer. Bibelns texter är många, det finns fyra evangelister som ger var sin bild av Mästaren. För den som vill få samlad helhetsbild av Jesu liv och verksamhet har vi många författare och redaktörer att hänvisa till som gjort sådana sammanställningar. Denna bok ger också en samlad bild av Jesu liv och Nils Ibstedts bok ger också en god helhetsbild och dessutom, vilket jag tyckt varit tjusningen i läsningen, ger den överraskande spännande öppningar till förståelsen för den bakomliggande kulturen, traditionen och tiden. Allt det som för Jesu samtid var ett självklart raster genom vilket ord och handlingar fick en begripligare mening, det hjälper Nils läsaren med genom att på ett utomordentligt pedagogiskt sätt dela med sig av sin stora och breda kunskap en kunskap jag vill kalla visdom! Att det är en arkitekt och dessutom konstnär som skriver, det märker man, både av detaljkunskapen och av det överraskande levande, målande språket. Att Nils också studerat bibelkunskap hos Lewi Pethrus och teologi för Donald Gee och John Bradley talar inte bara om en imponerande ålder på författaren utan ger också en klangbotten av trohet mot originalstoryn. Jag kommer varmt att rekommendera denna nya bok av Nils Ibstedt till, inte minst, unga människor som vill på ett spännande sätt lära sig om Bibelns huvudperson. Sten-Gunnar Hedin Pastor, tidigare föreståndare för Filadelfiaförsamligen i Stockholm och föreståndare för Pingstsamfundet. 5

6 Förord Min käre vän och broder i Herren, Nils Ibstedt, har låtit mig läsa manuskriptet till den här boken och jag har än gång blivit helt fascinerad av hans enastående berättarförmåga. De första böckerna av Nils som jag fick läsa handlade om Kungasönerna som fördes i fångenskap till Babylon; där lät han läsaren få en mycket intressant inblick i dåtidens levnadsförhållanden. Jag blev mycket imponerad! När jag nu fått läsa I Mästarens fotspår har jag än en gång fått uppleva hur Nils med sin berättarkonst gör de bibliska berättelserna ännu mera levande. De geografiska uppgifterna och miljöerna han beskriver gör berättelserna oerhört intressanta. Ta till exempel kapitlet som handlar om Johannes döparen. Man kan ju liksom se den så enkelt klädde mannen stå där på ett klipputsprång och förkunna evangeliet för människorna som samlats i dalen nedanför. Eller mötet i Stora Rådet där de bland annat diskuterade Johannes Döparens verksamhet utan att riktigt förstå vem den mannen kunde vara. I kapitlet Hedningarnas område berättar författaren om förberedelser för en vandring till Tyrus och Sidon. Det var ju inte bara att ge sig iväg så där utan vidare. Man måste ju planera för resan och skaffa lämplig mat och andra förnödenheter. Sådana saker hade jag aldrig tänkt på, men nu tar Nils med mig och alla andra läsare in i vardagshändelserna. Det blir så jag kan tänka mig själv vara med och lasta åsnorna och så leva med i apostlarnas arbete och klara av deras olika uppgifter. Vem skulle inte ha önskat få vara med lärjungarna där de vandrade på vägar och stigar tillsammans med Jesus? Med Nils Ibstedts berättarkonst får man göra just det följa i Mästarens fotspår. Jag rekommenderar boken av hela mitt hjärta Per Anderås, missionär Det har varit mycket spännande att skriva om lärjungarna i Jesu fotspår likt en upptäcktsresa hela tiden. Under skrivningen har jag blivit så allierad med lärjungarna då de vandrat med Jesus att jag nästan har levat deras liv och känt mig själv som en av dem. ALLT FÖR JESUS SOM GJORT ALLT FÖR OSS! Ny uppdaterad upplaga Hässleholm 2015 Nils Ibstedt 6

7 I MÄSTARENS FOTSPÅR Kapitel 1 Historiens vingslag Den romerska freden Pax Romana hade varat i sextio år. Vid tiden för Johannes Döparens framträdande var det lugnt i romarriket med undantag av mindre strider med friserna bland de holländska kärren och med trakerna i östra Europa. Medelhavet var ett romerskt innanhav med ett vimmel av farkoster av alla slag som fraktade både folk och gods. Romerska krigsfartyg höll sjörövarna i schack och på det väl utvecklade systemet av stenbelagda och raka vägar, patrullerade ständigt vältränade romerska soldater. Ekot av deras taktfasta stöveltramp var dock en grym påminnelse om härskarnationens ointagliga övermakt. Den romerska örnens vingar bredde ut sig och låg tungt över alla länder och folk och kvävde varje försök till uppror. Rom ett världsrike med ett världsspråk Genom hellenismen hade grekiskan blivit ett världsspråk som kunde talas och förstås i varje del av romarriket detta världens största rike någonsin. Samfärdseln och handeln blomstrade, men likväl rådde en tryckt stämning bland de underkuvade folken. De gamla gudasagorna hade förlorat sitt grepp över de breda folklagren, vilket medförde ett vakuum i folksjälen. De alltmer dominerande grekiska filosofiskolorna kunde inte tillfredställa det enkla folket. Det rådde ett andligt mörker och ångest i folkhavet. Då Döparen började predika i öknen höll den då sjuttioårige kejsaren, diktatorn och tyrannen Tiberius, makten i ett järngrepp och slog med grymma metoder genast ned det minsta uppror i det väldiga riket. De allt högre skatterna och den alltmer tvingande kejsarkulten, då alla rikets invånare en gång om året skulle tända rökelse till den "gudomlige" kejsarens ära, var de maktpåbud som allra mest kvävde folkens oberoende och självständighet. Kampen mellan makt och frihet, diktatur och oberoende, var en kamp mellan ljus och mörker och mellan liv och död. Under kejsar Tiberius regeringstid blev Kristus korsfäst. Den man som om några år skulle efterträda Tiberius, Caligula, 1 * var vid den tiden bara sexton år och i honom skulle världen få se en vanvetting till despot på kejsartronen. Han satte sig i sinnet att även judarna skulle tillbedja 7

8 HADRIANUS- MUREN SCANDIA OCEANUS ATLANTICUS CANTABRI HISPANIA CITERIOR LUSITANI HISPANIA ULTERIOR BAETICA MAURETANIA MARE GERMANICUM (NORDSJÖN) BRITANIA LUGDUNUM NARBONENSIS GALLIA CELTICA BELGICA HELVETII AFRICA NOVA Gallia CORSICA CISALPINA SARDINIA D E S E R T A GERMANIA RHENUS RAETIA NORICUM ITALIA SICILIA DANUBIUS ILLYRICUM MARE INTERNUM Medelhavet (Numidia) HISTER (DONAU) DACIA MACEDONIA EPIRUS HELLAS ACHAIA CYRENAICA MOESIA THRACIA CRETA LIBYA Romarrikets största utbredning år 117 S A R M A T I A ASIA PONTUS EUXINUS (Svarta havet) BITHYNIA LYSIA MYSIA CILICIA CYPRUS AEGYPTUS PONTUS GALATIA CAPPADOCIA ARMENIA TIGRIS MARE EUPHRATES MESOPOTAMIA SYRIA JUDAEA ARABIA CAUCASUS HYRCANIUM (KASPISKA HAVET) PARTHIA Kristus föddes under kejsar Augustus regering ca 7-4 f Kr honom och sände en deputation, som skulle sätta upp hans stoder i Jerusalems tempel. Men han kunde inte verkställa sina planer, ty han fick en brådstörtad död och blev mördad efter en sammansvärjning. Claudius som därefter blev kejsare var vid den tiden endast en fattig och sjuklig man på trettioåtta år. Hans dotter gifte sig med den sorgligt ryktbare Germanicus. Hon blev moder till kejsar Nero, en av världens mest brutala män. När Rom hemsöktes av den stora branden, misstänkte folket att kejsar Nero låg bakom den anlagda branden för att få anledning till att bygga ett nytt Rom. För att avvända folkets misstankar anklagade Nero de kristna för branden och befallde att de skulle bestraffas. Tusentals oskyldiga kristna blev gripna och dödade på det mest barbariska och grymma sätt. Många av dem blev insmorda i tjära och korsfästa för att efter påtändning lysa som facklor i Neros trädgård och runt omkring i hela Rom. Vespasianus som blev en av Roms mest berömda generaler och senare utnämnd till kejsare, var nu endast nitton år, full av handlingskraft och framtidsdrömmar. Han blev fader till kejsar Titus som skulle intaga Jerusalem och bränna templet år sjuttio. 8

9 Judarnas ställning i romarriket När kejsar Augustus, år 31 f Kr, hade blivit ensam härskare över det väldiga romerska imperiet stängde han Janustemplet i Rom där man tillbad krigsguden Mars. Efter många förödande krig mellan rivaliserande generaler hade det äntligen blivit fred och man siade om att nu skulle den tusenåriga freden börja. Men det var en fred som uppehölls med vapenmakt och förtryck och det fanns ett särskilt oroligt hörn som gav romarna ständiga bekymmer. Därifrån skulle också det värsta upproret mot Roms härskarmakt komma. Likväl var det inte de galileiska seloternas uppror som skulle besegra Rom och få det på fall. 2 Romarriket besegrades inte med vapenmakt utan av en icke våldslära som först förkunnades i Israel. Det var judarnas starka frihetslängtan och omutliga krav på att följa den fäderneärvda lagen och de ceremonier som var förknippade med högtiderna och tempeltjänsten, som gjorde dem mer svårhanterliga än andra folk. Tack vare att fäderna hade ställt sig på Alexanders den stores sida, då han med sina egerrika arméer krossade det persiska väldet och lade världen under sina fötter, så hade judarna fått behålla sina privilegier med frihet från krigstjänst och frihet att dyrka Gud efter sin lag och de var även befriade från att offra rökelse till kejsaren. Dessutom hade de frihet att bygga synagogor för sin gudsdyrkan överallt i hela romarriket. Man beräknar att hela romarriket vid den tiden hade omkring femtio miljoner innevånare och att det då fanns cirka åtta miljoner judar. Av dem bodde omkring sju miljoner inom det romerska imperiet och resten i Partien och Babylonien. Många judar levde i diaspora 3 redan från mackabeertiden då tusentals judar hade sålts som slavar efter den grekiske kungens i Syrien, Antiokus Epifanes, ockupation av Israel. Det fanns stora judiska kolonier i Alexandria, i Jonien och på Cypern. Befolkningen i själva kärnlandet Israel, Galileen och Juda, utgjorde mindre än tre miljoner vid tiden för Jerusalems förstöring. Judarna i förskingringen byggde synagogor överallt i det romerska imperiet och genom dem blev judendomens monoteism välkänd och ganska många romare blev proselyter till den judiska tron. Vid de stora judiska högtiderna var hedningarnas förgård till templet i Jerusalem, som rymde omkring trettio tusen människor, full av omvända hedningar. Rom härskade genom marionetter Judarna kunde aldrig glömma att det var genom svek som Rom hade tagit makten över dem. När de mackabeiska bröderna Hyrkanos och Aristoboulos inbördes tvistade om vem av dem som skulle bli kung och ställde sina trupper 1 *Varje index hänvisar till uppgifter i kommentardelen (sidorna ) under det kapitel och den underrubrik som den gäller. 2 Seloternas parti levde vidare fram till år då de startade kriget mot romarna, vilket ledde till Jerusalems förstöring år 70 under ledning av den romerske generalen Titus då ca en miljon judar omkom. Enligt Josefos historia Judarnas krig mot romarna var det sonsöner till Judas Galileern, Mattatias och Johanan (Joahan), som var ledare för upproret. Seloternas våldspolitik störtade Israel i fördärvet. 9

10 10 mot varandra, inbjöd de den romerske överbefälhavaren i Syrien, Pompejus, att komma till deras hjälp för att lösa tvisten. Det blev inte som de hade tänkt sig, ty han kom med en stor armé, belägrade Jerusalem och intog den genom stormning. Därmed kunde den sista pusselbiten för att göra Medelhavet till ett romerskt innanhav läggas på plats. Detta svek blev en anledning till judarnas starka hat mot Roms välde. Herodes den stores fader, Antipater en edomit, alltså av Esaus släkt lyckades att med en i all hast hopskramlad armé av österländska vasaller befria Caesar då han var instängd av en övermäktig armé i Egypten. Som tack fick Antipater ett stort inflytande över politiken och hans son Herodes blev senare utnämnd till kung på Davids tron över hela Israel, ett rike som till och med var större än kung Davids. Därför hatade judarna herodessläkten och dess kungar som endast var marionetter till Rom och dessutom inte var av judisk börd med rätt till Davids tron. Herodes den store var lika slug och förslagen som sin fader och var mer intresserad av att stå i kejsarens gunst än att lyssna på sina judiska undersåtar. Han befrämjade Roms hedniska inflytande och lät införa hedniska mynt och byggde över hela landet flera städer och tempel till kejsarens ära med romersk prakt och romerska seder. Den största av dem var den nya hamnstaden Caesarea med stora och långa kajer med plats för hundratals större och mindre båtar. Där byggde Herodes ett stort palats åt sig själv, som senare blev den romerske landshövdingens residens. Staden hade all tänkbar lyx med breda gator, sinnrika vattenakvedukter och underjordiska kloaker. Där uppfördes tempel till alla de romerska gudarna och ett jättetempel åt Augustus med en staty av honom som syntes långt ut på havet. Samaria blev förskönat med torg och pelararkader i grekisk stil. Även där uppfördes ett tempel till Augustus ära och staden fick namnet Sebaste, som är grekiska för Augusta, för att hedra kejsardrottningen. Herodes rev Serubbabels tempel och lät bygga ett helt nytt, som vida överglänste det gamla i storlek och utsmyckning. Hela tempelplatsen blev föremål för ett ständigt pågående arbete och förskönades med omfattande och påkostade förgårdar och pelararkader i grekisk stil. Det slutliga resultatet skulle bli världens vackraste och största tempelbyggnad. Till judarnas fasa uppförde Herodes även hedniska nöjesplatser som både en amfiteater och en cirkus i deras heliga stad. Hans eget nya palats i Jerusalem var inspirerat av hednisk kultur och utsmyckat med statyer och vattenfontäner. Han lät även uppföra flera stora borgar av vilka en av dem fick namnet Herodium efter honom själv. Den gamla staden Kafar Saba i närheten av Joppe lät han återuppbygga och gav den namnet Antipatris efter sin fader. Städerna Kypros med namn efter Herodes moder och Fasaelis efter hans broder blev grundlagda nära Jeriko.

11 Städerna i Dekapolis, ett handelsförbund mellan tio städer, med stor grekisk befolkning, lät han göra mera grekiska än judiska. Överallt tillät han grekisk och romersk hednisk kultur få företräden framför den judiska. Israel var delat mellan flera regenter Då Johannes döparen började sin offentliga verksamhet i Juda öknen hade Israel blivit uppdelat mellan flera härskare. Herodes den stores äldste son, Arkelaos, utnämnde sig själv till kung över Juda efter sin faders död. Liksom sin fader ville han bli en stor byggherre och lät snart uppföra en stad på västra sidan av Jordan som med sitt sköna tropiska klimat och stora palmlundar skulle bli en sevärdhet. Den fick namnet Arkelais efter honom själv. Men han blev senare avsatt av kejsaren eftersom han hade missbrukat sin makt och utfört en massaker på sitt eget folk. Därefter styrdes den provinsen i Israel direkt från Rom genom en prokurator en landshövding. Då Johannes Döparen framträdde hade Pontius Pilatus varit landshövding i Judeen, Samarien och Idumeen under omkring två års tid. När han var i Jerusalem hade han Herodes den stores påkostade palats som sitt residens. Pilatus var en härskare som tog varje tillfälle att visa sin makt över detta upproriska och frihetsälskande folk. Pilatus lät sig inte bevekas av judarnas religiösa känslor, utan försökte tvärtom gång efter annan att kväsa dem, men han fick likväl till slut för det mesta ge efter för deras krav. En av Herodes den stores söner, tetrarken Herodes Antipas, var vid denna tid omkring femtio år och regerade över Galileen och Pereen. Han kallade sig själv för kung, men som en marionett till romarna var han helt beroende av kejsarens gunst och gav därför sin nybyggda residensstad vid Gennesaretsjön namnet Tiberias och sjön döpte han om till Tiberias sjö. För att stärka sin makt byggde han åter upp den gamla residensstaden Sepforis och lät befästa den med starka murar. Till ära åt Augustus ärevördiga gemål lät han även bygga staden Livias nära Jeriko. Antipas jämnårige halvbror Filippos var regent över Itureen och områden i norr och öster. Han lät restaurera den gamla staden Paneas och gjorde den till sin residensstad. Den låg mycket vackert på en utskjutande klippa från Hermonmassivet i närheten av Jordanflodens källor. För att hedra kejsaren kallade han den för Caesarea Filippi. Senare byggde han även en sommarresidensstad vid sjön Gennesaret som fick namnet Betsaida Julias efter kejsar Augustus dotter, Julia. Herodes Antipas hade fiender i både norr och söder. Han var i ständig kamp för att utrota seloterna som höll till i de otillgängliga galileiska bergen. Antipas hade varit gift med en dotter till arabkungen Aretas i nabateernas rike med klippstaden Petra som huvudstad. Men då Antipas inledde ett förhållande med sin halvbror Filippos hustru, Herodias, lämnade hon honom i vredesmod. 11

12 Därefter blev han tvungen att förstärka sin fästning i söder, Makeros, på gränsen till nabateernas rike. Han fruktade för kung Aretas hämnd och att han när som helst kunde bli anfallen av de snabba arabiska ryttarskvadronerna. Historiens vingslag Dessa snabba vingslag 4 från antikens historia får utgöra bakgrunden till det högst märkliga som nu kommer att hända i det lilla landet Israel, händelser som kommer att revolutionera hela världen inte bara för den tiden utan för alla tider. Det som då hände när en profet sänd av Gud uppträdde i öknen var bara början till det största som hänt i mänsklighetens historia. Gud själv skulle bli människa i Jesus Kristus och vandra ibland oss och med sin förkunnelse och sina gärningar sätta outplånliga spår inte bara i Israel utan genom hans apostlar i hela världen. Följ nu med på en resa då det hela började! Följ med lärjungarna då de steg för steg lärde känna Jesus och kom till tro på vem han verkligen var. Följ med i deras mäktiga och livsförvandlande upplevelser i efterföljelsen av Mästaren, från Nasaret. Du kan själv bli en som börjar vandra i hans fotspår. Slutmålet blir ett evigt liv i härlighet. 12

13 Kapitel 2 En man sänd av Gud Under det femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Itureen och Trachonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överstepräster, kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Luk 3:1:1-2.* Johannes Döparen blev den siste profeten under det förbund Gud slöt med Abraham och samtidigt banbrytare för en ny tid. Han blev bryggan mellan det gamla och det nya, mellan lagens stränga krav och nådens rika liv. Den näst siste profeten, Malaki, siade om att profeten Elia, en av Israels mäktigaste profeter, åter skulle uppenbara sig i Israel före Messias ankomst: Se, jag ska sända er profeten Elia, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen, och barnens hjärtan till fäderna, för att jag inte, när jag kommer, ska slå landet med tillspillogivning. Mal 4:5. En ny tid Profetian gällde honom som skulle bereda vägen i människornas hjärtan för Messias när han kommer som världens Frälsare. Döparen var den som fick gå före honom i Elias ande och kraft, Luk 1:17, och vända fädernas hjärtan till barnen, och barnens hjärtan till sina fäder. Genom omvändelsen skulle många fäder i Israel ta ansvar för sina barn och kommande släkten, som skulle se frukten av deras omvändelse och följa i fädernas fotspår. Döparen stod på tröskeln till en ny tid Guds rike skulle nu komma till världen. En man sänd av Gud Johannes Döparen var "en man sänd av Gud", Joh 1:6, och han var en förunderlig man som inte hade sin like. Han var fylld av helig Ande alltifrån moderlivet. Luk 1:15,35,44; Kol 1:19. Ingen annan människa hade fått en sådan start i livet. Den som är sänd av Gud talar Guds ord. Joh 3:34. Döparen hade fått Guds tilltal om vad hans budskap skulle innehålla. Eftersom att han var fylld av helig Ande kunde han tala Guds ord i Andens kraft utan begränsning. Han var ett föredöme i ödmjukhet och framhöll: Ingen kan taga något om han inte får det från himlen. Joh 4:27. Döparen blev den store vägröjaren för Messias. Hans predikningar var inte enbart domspredikningar till folk att göra bättring utan framförallt ett budskap om den kommande Messias. I början trodde många att han var Messias, men när han blev tillfrågad svarade han klart och bekände att han inte var Messias. *Helt fristående bibelscitat är skrivna med kursiv stil. 14

14 Han var sänd som ett vittne för ljuset. Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle nu komma i världen för att alla människor skulle få livets ljus. Joh 1:9; Joh 3:34. Ökenpredikanten Hur kunde Johannes Döparen samla så stora skaror ute i en öde öken? Han gjorde inga under och inget övernaturligt hände som drog folket dit. Han gav dem ingenting att äta och inget mirakelvatten att dricka. Men han hade en röst en röst som ropade en röst med ett budskap. Han var "ett vittne för sanningen" och "en man sänd av Gud". Johannes Döparen framträdde i en tid då det fanns en stor förväntan på att Messias skulle uppenbara sig i Israel. När han började predika kom det bara några få åhörare, men de blev så berörda av budskapet att de tog med sig sina vänner och grannar. Ryktet spred sig som en löpeld: Messias har kommit och han predikar i öknen. Öknen en plats för Gudsuppenbarelse Öknen hade en mystisk dragningskraft på judarna. Det var i öknen som Mose fick sin stora gudsuppenbarelse (2 Mos 3:2) och befallningen att rädda Israels barn från förtrycket i Egypten. Rabbinerna framhöll öknens betydelse för sin gudsdyrkan och för dem var öknen en helig plats. Där hade de fått lagens bud och där hade tabernaklet satts upp och ute i öknen hade flera av deras profeter fått sina budskap. I öknen hade Mose valt ut de sjuttio äldste i Israel, som blev början till Stora Rådet, och därifrån hade de fått buden om prästerskapet samt de levitiska tjänsterna. Att inbjuda folket till öknen var betydelsefullt eftersom det påminde dem om Jesajas profetia: "Bered väg för Herren, gör i öknen en väg för honom.". Jes 40:3. Liksom Mose hade fört folket ut i öknen, hade Döparen fått skaror av människor att under stor förväntan gå ut till honom i öknen. I en tid av stark messiaslängtan fick det som hände i öknen en särskilt stor betydelse. Johannes eget uppträdande var nog för att väcka stor uppmärksamhet. Han hade alla de kännetecken som utmärkte en stor profet och en helig man en man präglad av askesens späkningar men också en man med en särskild glöd i ögonen, full av liv och energi. Den grova kamelhårsmanteln och den breda lädergördeln, hans långa hår, som inte varit klippt under hans trettioåriga levnad, gjorde honom lik en av de gamla profeterna, och många trodde att han var tisbiten Elia som skulle återkomma före Messias, medan andra trodde att han var Messias själv. Dopet en helig överlåtelse Många frågade Johannes varför han döpte. Han svarade att det var på Guds befallning och sa: Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa 15

15 med vatten sa till mig: Den som du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande. Joh 1:31. Dopet var inte en helt främmande ceremoni då Johannes Döparen började praktisera det för att markera en övergång från ett syndigt liv till ett nytt liv i Guds gemenskap. Det hade varit brukligt att döpa proselyter när de lämnade hedendomen och blev upptagna i Israels samfund. Men Johannes krävde nu att även judar skulle låta döpa sig för att få syndernas förlåtelse och kunna undfly den kommande vreden. Han ställde därmed juden på samma nivå som de oomvända hedningarna, vilket de skriftlärde reagerade mycket skarpt emot. När Johannes började döpa judar var det därför något helt nytt i Israel. Det blev ett särskilt bud för dem som var villiga att lämna sitt gamla liv bakom sig, ändra sinne och börja ett nytt liv. I den mosaiska ritualen förekom det många tvagningar och reningar, men de var i de flesta fall personliga handlingar för att uppnå en yttre renhet, och de upprepades så ofta som man blivit orenad. I ritualerna för prästernas tjänst förekom det flera tvagningar och i de äldstes stadgar hade man många tillägg om tvagningar. På den stora försoningsdagen skulle översteprästen bada inte mindre än sju gånger den dagen för att kunna utföra sin tjänst. Även bland vanligt folk i Israel var tvagningar och reningsbad en del av livet och judarna var i förhållande till många andra folk ett mycket renligt folk. Det vittnar de sex stenkrukorna om utanför hemmet i Kana där Jesus förvandlade vatten till vin, vilket var krukor för vatten som man använde vid deras reningsceremonier. Att Johannes döpte i Jordan gav en särskild erkänsla åt detta dops helighet, eftersom det var där syriern Naaman blivit botat från sin spetälska när han på Elias befallning hade doppat sig sju gånger i floden. Folk tänkte att när Naaman kunde bli ren från sin spetälska, kunde flodens heliga vatten även rena från syndens spetälska. Men Johannes predikade att detta dop inte var ett dop för att uppnå en yttre renhet, utan en bekräftelse på en inre rening genom en helig överlåtelse till att börja ett nytt liv. Jordan Israels heliga flod Namnet Jordan kommer från ett hebreiskt ord, haj-jarden, som betyder nedåtstigande eller fallande. Om vi följer floden Jordan från Gennesaret till dess utlopp i Döda Havet, ett fall på nära två hundra meter, blir sträckan fågelvägen ca ett hundrafem km, men med alla dess krökar och vindlingar blir själva flodens längd mer än det dubbla. I Jerikos närhet har Jordan en bredd på ca trettio meter och är inte djupare än att man kan vada över den utom vid tiden för höst- och vårfloden. Nedanför Jeriko, som var palmernas och rosornas stad, flyter den starka och strida strömmen mellan dubbla flodbankar, som utmärker det högre vattenståndet i november och det lägre i april. 16

16 Landet på den västra sidan av Jordan var som ett paradis av tropisk växtlighet med en talrik befolkning. Den östra sidan var ett land med väldiga grässtäpper med stora betesmarker för alla slag av boskap. Vid intagandet av Kanaan på Josuas tid valde flera av stammarna att stanna där i Gilead och Basan eftersom de hade stora hjordar av boskap. Även på den östra sidan fanns det vid tiden för Johannes framträdande en talrik befolkning med många städer och byar. Öster och söder om Gennesaretsjön låg Dekapolis tio städer med övervägande grekisk befolkning förenade i ett handelsförbund. Jordans stränder hade en rik vegetation med böljande vass- och rör-dungar. På den västra sidan finns det runda kullar och på den östra kan man på långt håll skönja Ammonbergens höga toppar. Under Johannes tid var Jordanbältet bevuxet med röd tamarisk, hängande akacior, blek-gröna pilar, ståtliga sykomorer med vita stammar och ekar med täta, mörka kronor. Palmer av olika slag förekom också rikligt utmed stränderna. Men längst i söder i Pereen på Jordans östra sida, övergick landet alltmer i en stenöken med ringa växtlighet ju närmre man kom Döda havet. Det var där i denna öken som Johannes Döparen framträdde med sitt budskap vid en plats som hette Bethábara där Jordan hade ett lämpligt djup för dopförrättningar. Vägröjaren och pekfingret på Jesus När Andreas och Johannes kom till Jordan för att höra Johannes Döparen dröjde det inte länge förrän de förstod att han var en man sänd av Gud. De lät döpa sig och blev efter tid även hans lärjungar. Döparen höll alltid en predikan om omvändelse innan han inbjöd till dop. Andreas och Johannes samtalade ofta om hans predikningar. Andreas sa: Vilken predikant han är! Har du lagt märke till att han börjar varje predikan med samma ord: Gör bättring ty himmelriket är nära. Och vilken kraftig och övertygande stämma han har! Johannes höll med: Ja, verkligen och hans budskap om bättring är liksom ett tema i hans förkunnelse. Andreas tillade: Döparen citerar ofta Jesaja och framställer sig själv som den som ska bereda väg för Messias. Jes 40:3-5. När romarna ska fram med sina vagnar på okända vägar, skickar de ett helt kompani med vägröjare i förväg för att ta bort stora stenar och kullvräkta träd. Men för Messias finns det bara en vägröjare. Johannes fortsatte: Döparen menar nog att alla som omvänder sig och tar emot dopet blir vägröjare för Messias och hans budskap i sina hjärtan. Men Döparen talar inte enbart med stor myndighet om bättring, dom och straff. Han har ett budskap med ett rikt innehåll och hans tal om himmelriket väcker förväntan. 17

17 Andreas höll med: Han säger ofta att himmelriket är nära men många förstår inte vad han menar. En gång sa han att den som kommer efter mig var före mig (Joh 1:30) och att han som är ovanifrån är över alla (Joh 3:31). Menar han att Messias ska komma från himlen och att himmelriket då ska komma ned till jorden? Johannes svarade: Vi får nog svar på dessa svåra frågor en dag. Johannes berättar om dopet Folket i Jerusalem och hela Judeen och trakten kring Jordan kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes Döparen hade flera lärjungar och Andreas och jag höll ihop. Kön av dem som ville bli döpta delades upp mellan lärjungarna så att varje par hade ett antal personer att ansvara för. De som skulle döpas kunde anförtro oss sina mantlar, gördeln med pengapungen och sina sandaler. Vi fick hålla reda på vem som ägde vad. Beroende på vattenståndet valde Döparen noga ut dopplatsens läge så att det blev ett lämpligt djup. Alla som ville döpas skulle var iklädda en långskjorta, en kåpa med breda ärmar som man trädde över huvudet. De flesta som kom för att bli döpta hade redan en sådan på sig under manteln när de kom till Jordan. Själva dopet gick till så att en efter en fick komma fram och böja knä i vattnet framför Johannes. Vattnet gick då till midjehöjd och med böjt huvud och knäppta händer skulle de först bekänna sina synder. Då Johannes hade godkänt syndabekännelsen som äkta och ärlig, uttalade han ett dopord: "På Guds befallning döper jag dig till syndernas förlåtelse i Herrens, vår Guds heliga namn." Ofta tillade han "...och till att börja ett nytt liv som bär bättringens frukt." Efter dopet lade han en hand på den nydöptes huvud och bad för honom. Han kunde då även ge förmaningar, uppmuntrande ord eller profetiska tilltal. I den starka strömmen var den ingen risk att vattnet skulle bli förorenat på något sätt. Hur många som än lät döpa sig, så var vattnet hela tiden lika rent och friskt. Andreas som ofta förgyllde tillvaron med sin humor sa att efter dopet far alla den döptes synder med en väldig fart ned till Döda Havet för att sjunka och dö i "glömskans hav" och aldrig mer bli ihågkomna. De kommer att sjunka så djupt i Salthavet att inga fiskare i hela världen ska kunna få upp dem till ytan igen. 18

Alla bibeltexter är hämtade från Svenska Folkbibeln 2015

Alla bibeltexter är hämtade från Svenska Folkbibeln 2015 Alla bibeltexter är hämtade från Svenska Folkbibeln 2015 Mat 4:23 Jesus vandrade omkring i hela Galileen, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

MÅNDAG 4 januari. Läsning 1 Joh 3:7 10

MÅNDAG 4 januari. Läsning 1 Joh 3:7 10 MÅNDAG 4 januari Läsning 1 Joh 3:7 10 Mina barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom Kristus är rättfärdig. Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen har syndat ända

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och förnekade inte, han bekände: "Jag är inte Messias."

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Början På Evangeliet Om Jesus Kristus Kristendomens A-B-C enligt Markus Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Början På Evangeliet Om Jesus Kristus Kristendomens A-B-C enligt Markus Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 9 augusti 2015 Början På Evangeliet Om Jesus Kristus Kristendomens A-B-C enligt Markus Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son (Markus 1:1) Bibeltext Här börjar

Läs mer

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7).

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7). Markus 1 (1:1) Jesus namn och titel 1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 1. Evangeliet är ett grekiskt ord som kort och gott betyder goda nyheter. Vi har på svenska blivit så vana vid det

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 2 e trefaldighet Psalmer: L174, L145, L199, L185, L178, 199 Texter: 5 Mos 7:6-9, Rom 8:28-30, Joh 1:35-49 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 35 Nästa dag stod

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 160605 2 e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike Från jul till pingst har vi i kyrkoåret påmints om Jesu liv och gärning, hört om hur han bebådades av änglar med orden att en

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

Bibeltexter till predikan

Bibeltexter till predikan Bibeltexter till predikan 2016 03 13 Apg 2:38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Rom 6:6 Vi vet

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv PREDESTINATION RLJ-1221-SE JOHN S. TORELL 17 JANUARI 2010 DEL 13: ABRAHAMS FÖRBUND TAR SLUT DET SÖDRA RIKET 344 ÅR Det Södra kungariket varade 344 år och styrdes av 20

Läs mer

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn 1 Tunadalskyrkan 13 06 02 Joh 1: 29-34 Andlig klarsyn I kyrkoårets texter möter vi nu några söndagar de stora namnen, de som på ett speciellt sätt fick hjälpa Guds folk. Förra veckan mötte vi Mose vid

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

1. Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och man hade inget att äta.

1. Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och man hade inget att äta. Markus 8 (8:1 9) Jesus bespisar fyra tusen 1 Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och man hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sade till dem: 2 Det

Läs mer

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap. Markus 12 (12:1 12) Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett

Läs mer

Evangeliet enligt Johannes

Evangeliet enligt Johannes Evangeliet enligt Johannes 1 Ordet blev människa 1 I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Det fanns i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom det, och utan det blev

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Texter till predikan långfredagen

Texter till predikan långfredagen Texter till predikan långfredagen 2016 03 25 1Pe 2:21 Kristus led för er och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 1Pe 2:22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 4 sön e Trettondedagen Västerås 2017-01-28, Norrköping 2017-01-29 1/5 Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 Nåd vare med er och

Läs mer

Kristendomens utgångspunkter

Kristendomens utgångspunkter Kristendom Kristendomens utgångspunkter Kristendomen grundar sig på judendomen. Alltså Gud skapade världen, människan men också lagen. Gud är kärlek och han älskar människan. Utgår ifrån att Jesus är Messias,

Läs mer

PREDIKAN. Människor trängs omkring Jesus och kanske stiger han i en båt för att bättre kunna ses och höras av dem alla.

PREDIKAN. Människor trängs omkring Jesus och kanske stiger han i en båt för att bättre kunna ses och höras av dem alla. PREDIKAN Apostladagen (5:e söndagen efter Trefaldighet) 20 juli 2014 i S:t Mikaels kyrka, Ängelholm 3:e årgångens texter Jeremia 1:4-10 Romarbrevet 16:1-7 Markusevangeliet 3:7-19 Psaltaren 40:6-12 Idag

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 1 Tunadalskyrkan 13 02 03 Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 Jesus var drygt en månad gammal, och Maria och Josef började vänja sig vid att ha en bebis i familjen. Det hade hänt så mycket omkring dem och det

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Tunadalskyrkan 160522 2 Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Ibland när man läser böcker eller ser på filmer så möts man av olika berättelser som till en början inte verkar ha något att göra

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Kyndelsmässodagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Kyndelsmässodagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Kyndelsmässodagen Psalmer: 404, 707, 37, 331, 112, 332 Texter: Jes 49:1-2, 1 Tim 6:13-16, Luk 2:22-40 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Låt oss be! Vi tackar

Läs mer

Kristendom. Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det?

Kristendom. Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det? Kristendom Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det? Kristendom De Centrala tankegångarna i kristendom Kristendomens historia; hur religionen började och hur

Läs mer

Det bibliska landet. Pilgrimsvandring på Tosterö

Det bibliska landet. Pilgrimsvandring på Tosterö Det bibliska landet Pilgrimsvandring på Tosterö Det bibliska landet Vid starten: Visa mig Herre din väg, och gör mig villig att vandra den. (Heliga Birgitta) Betlehem: Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Kyrkan och torah del 11

Kyrkan och torah del 11 Kyrkan och torah del 11 Ett rike av präster Sven Reichmann har kommit in på slutvarvet av sin uppmärksammade artikelserie om kyrkan och torah. I detta näst sista avsnitt behandlar han Israels kallelse,

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

a. Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem.

a. Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem. Markus 11 (11:1 11) Jesus intåg i Jerusalem 1 När de närmade sig Jerusalem och var i närheten av Betfage och Betania vid Oljeberget, sände han i väg två av sina lärjungar 2 och sade till dem: Gå till byn

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 1 Uskavi 160710 Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 Det här har varit det bästa året i mitt liv sade en kvinna häromdagen, och kunde räkna upp en massa anledningar till det, och en av de viktigaste var att

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

Guds ord har haft framgång

Guds ord har haft framgång BIBELN i översikt Guds ord har haft framgång Bibeln har påverkat civilisationer. Miljoner människor säger att Bibeln har förändrat deras liv. Detta har pågått i 3500 år (sedan Moses) och över hela världen.

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

3 söndagen i Advent. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

3 söndagen i Advent. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 3 söndagen i Advent Psalmer: 423, Ps 98 (707), 350, 131, 111 Texter: Mal 4:4-6, 2 Petr 1:19-21, Matt 11:11-19 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 2 Petr 1:19-21

Läs mer

Religion Judendom Kristendom Islam

Religion Judendom Kristendom Islam Religion Judendom Kristendom Islam Tror på Jahve (Gud) Väntar på Messias Gud Treenigheten Gud, Jesus och den helige Ande Helig bok/skrift Bibeln: Gamla testamentet Bibeln: Gamla testamentet och Nya testamentet

Läs mer

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose.

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Judendomen Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Abraham, judarnas stamfader, vandrade ut från dagens

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

Bibeltexter

Bibeltexter Bibeltexter 2016 03 06 Rom 4:5 Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

NTs historiska böcker

NTs historiska böcker NTs historiska böcker s. 1 Matteus evangelium s. 3 Markus evangelium s. 4 Lukas evangelium s. 6 Johannes evangelium s. 8 Apostlagärningarna Matteus evangelium Den utlovade Messias Av Nya testamentets fyra

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs Hur läser vi Bibeln? Strängnäs 2015-11-22 Apg 8:26 En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." 27 Filippus

Läs mer

Predikan Johannes Döparens dag: Den högstes profet. 25 juni KYRKAN I ENEBYBERG Text: Lukasevangeliet 1:67-80 Av Christina Molin

Predikan Johannes Döparens dag: Den högstes profet. 25 juni KYRKAN I ENEBYBERG Text: Lukasevangeliet 1:67-80 Av Christina Molin Predikan Johannes Döparens dag: Den högstes profet. 25 juni 2017. KYRKAN I ENEBYBERG Text: Lukasevangeliet 1:67-80 Av Christina Molin En profet är en som bereder vägen. Här är det Johannes' Döparens far

Läs mer

Epifania - Herrens Uppenbarelse - år A Ingångsantifon (jfr Mal 3:1, 1 Krön 29:12) Se, Herren kommer, världens härskare, och riket, makten och väldet

Epifania - Herrens Uppenbarelse - år A Ingångsantifon (jfr Mal 3:1, 1 Krön 29:12) Se, Herren kommer, världens härskare, och riket, makten och väldet 207 Epifania - Herrens Uppenbarelse - år A Ingångsantifon (jfr Mal 3:1, 1 Krön 29:12) Se, Herren kommer, världens härskare, och riket, makten och väldet vilar i hans hand. Inledning I Alexandria firade

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose.

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Judendomen Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Abraham, judarnas stamfader, vandrade ut från dagens

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet

Läs mer

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Mark.11:1-10. Det är efter en tung och lång klättring som vi här i texten möter Jesus ridande nedför oljeberget och in i Jerusalem till människors lovprisning. Ifrån

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Andra (grek heteroi) visar att Guds ord möts med motstånd och rentav gyckel.

Andra (grek heteroi) visar att Guds ord möts med motstånd och rentav gyckel. Apostlagärningarna, bibelstudium 9 5 Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. 6 Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en

Läs mer

KOM OCH FÖLJ MIG TREDJE SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (26 JANUARI 2014) Tidsram: minuter. Matteus 4:12-23 eller Matt 4:12-17

KOM OCH FÖLJ MIG TREDJE SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (26 JANUARI 2014) Tidsram: minuter. Matteus 4:12-23 eller Matt 4:12-17 KOM OCH FÖLJ MIG TREDJE SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (26 JANUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 4:12-23 eller Matt 4:12-17 Jesus uppträder i Galileen och de första lärjungarna När han hörde att Johannes

Läs mer

Predikan Strängnäs 1:a Advent 2016

Predikan Strängnäs 1:a Advent 2016 Predikan Strängnäs 1:a Advent 2016 1 av 5 1 När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, sände Jesus i väg två lärjungar 2 och sade till dem: "Gå in i byn där framför er. Där ska ni

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år B

Fjärde söndagen i advent år B 81 Fjärde söndagen i advent år B Ingångsantifon (jfr Jes 45:8) Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Nu närmar

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer