Konst i Landstingshuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konst i Landstingshuset"

Transkript

1 Konst i Landstingshuset 2

2 2

3 Innehåll SID KONSTNÄR 5 Sivert Lindblom 5 Lena Flodman 6 Per Nilsson-Öst 6 Dan Wolgers 7 Lasse Persson 8 Albin Amelin 10 Arne Jones 11 Anders Zorn 11 Ola Billgren 12 Fritz von Dardel 13 Harald Sallberg 14 Karl Axel Pehrson 16 Evert Taube 18 Sixten Lundbohm 20 Skulpturer 22 Ilkka Pärni 24 Hans Lif 25 Elisabeth Höier 26 Maya Eizin Öijer 28 Ingegerd Möller 29 Anna Casparsson 32 Olle Olsson Hagalund 3

4 Konsten i landstinget Konstenheten har uppdraget att förse Stockholms läns landstings lokaler med konst i samband med om- och nybyggnationer. Idag har landstinget ett av landets största konstinnehav. Många verk är väl integrerade i miljön; i tak, i hissar, trappräcken, inom- och utomhusgårdar med mera. Konstenhetens ambition är att skapa goda miljöer för patienter, personal och besökare. De ska i sin vardag möta konst av hög kvalitet som med genomtänkta placeringar förmedlar omtanke och ger stimulans. Målet är att med konsten bidra till människors välbefinnande. Läs mer om konstenhetens verksamhet på kulturförvaltningens webbplats Arkitekt och professor Carl Christoffer Gjörwell d.y. ritade Garnisonssjukhuset som stod klart Byggnaden, i nyantik stil med en tempelgavel med kolonner, fungerade som sjukhus i över hundra år. Åren genomfördes en omfattande om- och tillbyggnad, då byggnaden omvandlades till Landstingshuset. Arkitekt för dessa arbeten var Nils Sterner. Bland annat byggdes husets södra sida ut med en ny våning och en utomhusterrass. Under terrassen finns en plenisal för landstingsfullmäktige och en restaurang. Skribent Thomas Breitenstein Millroth, konstoch musikkritiker, har skrivit texterna om de konstnärer som finns representerade i Landstingshuset. Han bor och arbetar i Vemmerlövstorp och Malmö. Mellan åren var han chef för Ystads konstmuseum. 4

5 Sivert Lindblom Sivert Lindblom (1931). Få konstnärer har så konsekvent använt sin konst i det offentliga rummet. Men det går inte att tala om utsmyckning i konventionell mening. Han tar tag i platsen som plats. Han är främmande för den romantiska konstnärsrollen, som också modernismen tog över, samtidigt som han ligger nära den fasta formen hos konstnärer som skulptören Brancusi. Uttrycket är på ett vis avindividualiserat samtidigt som det ger en omisskännlig identitet åt de gemensamma rum han tar sig an. På många vis kan han påminna om en skulptör från renässansen. Formerna är rytmiska, böljande, materialet är vackert, ja, nästan ädelt. Det ger en stark känsla av utvaldhet åt den gemensamma platsen vilket väl också skall reflekteras på dess besökare. Det rör sig om självkänsla i stadsrummet och platsens betydelse för människan. Arkeologiskt fynd 1 9, bronsskulpturer Lena Flodman/BUS 2010 Urna utanför Landstingshuset Lena Flodman Lena Flodman (1963). Lena Flodman berättar om hur hon utgår från upphittade föremål på loppmarknader och stränder i Italien. Skulpturerna tycks tillsammans bilda en slags redovisning av berättelser och öden som både sammanflätas, möts och samtidigt befinner sig ensamma i sig själva. 5

6 Per Nilsson-Öst Per Nilsson-Öst (1918). Tellusborgsvägen 86 88, målad trärelief. Per Nilsson-Öst är en av våra finaste träbildhuggare, bördig från Järvsö. Men denna relief är ett av flera porträtt av husfasader. Hans stil är lågmält porträtterande, konstaterande. Han fångar stämningen i den gamla arbetarstadsdelen, som numera fått nytt liv. Dan Wolgers Dan Wolgers (1955) använder konsten som ett redskap att öppna språket. Med ögonen kan vi få syn på något vi har svårt att tänka oss. Sakerna uppför sig inte som de ska. Inför Wolgers Tärningsmoln tänker jag först kanske vedstack, men så slår mig en berömd rad av Stephane Mallarmé Ett tärningskast upphäver inte slumpen. Wolgers helgarderar sig. Och avbildar besattheten. Tellusborgsvägen 86 88, målad trärelief. Tärningsmoln 6

7 Lasse Persson Lasse Persson /BUS 2010 Lasse Persson /BUS 2010 Stilleben med klubba Spiral Lasse Persson ( ) målade uppställningar av föremål, som han regisserade till vad som kan jämföras med små teaterföreställningar. Det gällde att skapa spänning, ja, samtal mellan olika objekt, ofta kunde det vara ostar, men särskilt gärna ägnade han sig åt pappans snickarverkstad, som han hade ärvt. Alla verktygen, de vackert svarvade detaljerna, alltsammans var för honom en mycket personlig angelägenhet. Lasse Persson arbetade med färgen och föremålen som en regissör jobbar med sina skådespelare. Formatet var litet och begränsat, desto större utmaning. Det lönar sig att låta blicken följa både färger och rörelser i målningarna. Bakom den stillsamma poesin döljer sig ett mönster av rörelser och relationer. 7

8 Albin Amelin Blommor Albin Amelin ( ) är känd som arbetarskildrare med rötterna i det radikala kulturlivet på 30-talet. Han valde medvetet industrimiljöer, han var fackföreningarnas skildrare och utsmyckare. Fadern var korrekturläsare, ett aktat yrke som krävde bildning, och Amelin hade egentligen inte riktigt några egna erfarenheter av den klass han hyllade. Däremot spelade han en viktig roll i tidens solidaritetsrörelser mot den framväxande fascismen och Albin Amelin/BUS 2010 var en aktiv del av den rörelse som ville sprida god konst och kultur till alla. Han ansåg att det var en rättighet, som just då erövrades på bred front. Albin Amelin var alltså en del av den kulturradikala rörelse, som röjde väg för folkhemmet. Det var förstås en utmaning mot den etablerade smaken att från början framhålla det oslipade, råa och till och med brutala. I början avbildade han med sin tjocka färg både slagsmål och boxare. Motiv som han som sagt var fjärran från. Men han sökte aktivt skönhetsvärden i det oväntade bortom den gängse borgerliga idyllen. Han tog ställning genom att skildra vardagens människor så sinnliga som de var i sin vanliga miljö. Hans skildringar av arbete är många. I dag kan man tycka att framförallt hans bilder av männen både är stereotypa och heroiska på ett sätt som känns främmande. Personligen tycker jag han är mer övertygande, då han litet osäkrare vill skildra kvinnor. I till exempel Hamnarbetare är karlarna förutsägbart bredaxlade, jobbande, medan den ensamma kvinnan skildrats mycket personligare utan vilja att försköna. Det finns, vilket visas här, en kärv lyrik hos Amelin. Naturligtvis märks den sidan tydligt i hans landskap, som kränger och brinner av färg. Och inte minst de många blommorna, som må vara skapade av ekonomiska skäl, men ändå laddats med färgens dynamit. Som om skönheten kunde spränga det klassamhälle han avskydde. 8

9 Albin Amelin/BUS 2010 Albin Amelin/BUS 2010 Hamnarbetare Kiruna Albin Amelin/BUS 2010 Albin Amelin/BUS 2010 Orustlandskap Kraftverk 9

10 Arne Jones Arne Jones ( ) hörde till kretsen kring konkretisterna i slutet av 1940-talet, den grupp konstnärer som slog igenom med en geometrisk, icke-föreställande bildvärld. De strävade också mot att få arbeta i det offentliga. Inte minst skulptören Jones uppfyllde detta program. En del av hans verk har blivit mycket kända och uppskattade, till exempel den slingrande Spiral åtbörd utanför Norrköpings konstmuseum eller Hillmonumentet i Lund. Men hans ambitioner vad gäller geometrin skilde sig från kamraterna i så måtto att han mer lutade sig på människokroppens proportioner och arkitekturen än rena abstraktioner. Han var nära vän med författaren Kvinnohuvud Lars Ahlin och delade dennes utopiska kristet färgade socialism och intresse för de stora livsfrågorna. Därför är människan alltid satt i centrum. En rent naturalistisk konst var naturligtvis aldrig aktuell. Ett nytt samhälle, nya tankar, krävde ju också medveten ny form. Han lärde sig av tidens nya estetiska förhållningssätt att skapa ett mänskligt bärande Arne Jones/BUS 2010 uttryck inom ramen för en fri formbyggnad. Det är särskilt tydligt i den långa serien av porträtthuvuden. Bland dem befann sig många av samtidens stora författare och kulturpersonligheter. Det mäktiga porträttet av poeten Erik Lindegren är ett av Jones viktigaste verk. Rolf Söderberg skriver mycket uppskattande om just detta porträtthuvud i sin bok om konstnären, att där härskar stränghet och evighetskänsla: I terracotta är det alltid lättare att nå en närvaroeller ögonblickskänsla. Det indianlika i Lindegrens markerade kranieform med det framskjutande hakpartiet frapperade Erik Lindegren samtiden. Likheten med den fornmexikanska konsten bottnar i naturförutsättningarna. Beträffande det andra porträttet, som bara omtalas som Kvinnohuvud, ligger det nära till hands att anta att modellen är författaren Gunnel Ahlin, som var gift med Lars Ahlin. Arne Jones/BUS

11 Anders Zorn Anders Zorn ( ) var i första hand målare och betraktade etsningen som en lek. Han ägnade sig åt grafiken på lediga stunder och arbetade då ofta direkt på plåten. Särskilt är många porträtt gjorda så, vilket givit dem en skissartad fräschör. Och det är lätt att tänka på klassresenären Zorn inför hans porträtt av tjänstekvinnan, som möter oss liksom i ett fotografiskt snapshot. Medan Strindbergs porträtt däremot, trots omedelbarheten i handlaget, är av mer officiell karaktär. Tjänstekvinnan Strindberg Ola Billgren Ola Billgren ( ) växte upp i byn Löderup, öster om Ystad; båda föräldrarna var konstnärer. Som ung och brådmogen knöt han an till den informella konsten. Men 1963 vände han all slags romantik ryggen i ett detaljrikt, naturalistiskt måleri, som blev hans genombrott. Då han senare lämnade detta bakom sig återvände han till romantiska musikaliska stämningar. Hos Billgren är det ofta små detaljer, bortglömda vardagsföremål, som berättar och bär upp stämningen. Dessa små ting är lika viktiga som någonsin helheten. Rumsdetaljer Ola Billgren/BUS

12 Fritz von Dardel Fritz von Dardel ( ) var född i Schweiz, varifrån den dardelska ätten härstammar. I Sverige utbildade han sig till militär och avancerade så småningom till överstelöjtnants grad. Det var ingen ovanlig karriärgång, som faktiskt gav utrymme åt andra intressen än de krigiska. Han var en känd kulturpersonlighet i kung Carl XV:s innersta krets, och under många år ordförande i Nationalmusei nämnd. Han var en omtyckt tecknare med näsa för vardagssituationer. De kunde vara både dråpliga och satiriska. Men han räknas också som en föregångare till dagens serier, då han experimenterade med teckningar i långa sekvenser av samma slag som dagens serierutor. Och då han skapade familjen Tuting föddes också en av vårt lands tidigare seriefigurer. 12

13 Harald Sallberg Harald Sallberg ( ) representerar med en stil, där streck läggs till streck på kopparplåten för att fånga dagrar och ljus, en stark tradition inom svensk koppargrafik. Han blev mycket inflytelserik, inte minst genom sin professur på Konstakademin. Att han inte var främmande för andra riktningar än den egna naturalistiska framgår av porträtten på två av 1900-talets stora franska modernister, den robuste Fernand Léger, uppskattad lärare till flera generationer svenska konstnärer, och kubistpionjären Georges Braque. Lägg märke till hur plastiskt modellerade själva modellerna är och hur mästerligt han skissat upp aningar av deras respektive verk, som på så vis blir en del av karaktärerna. Det är många invånare i Stockholm, som aldrig hört talas om Harald Sallberg, som har sett verk av honom. Till Portrait de peintre hans mest spridda serietryck hör nämligen de många stadsporträtten av huvudstaden, där han dramatiskt och arkitektoniskt bygger upp kompositioner som på kornet fångar miljöer och stämningar. Sallberg söker alltid balansen, ingenting är i uppror, allt befinner sig i jämvikt. Harald Sallberg/BUS 2010 George Braque Slussen 1925 Harald Sallberg/BUS 2010 Harald Sallberg/BUS

14 Karl Axel Pehrson Karl Axel Pehrson/BUS 2010 Karl Axel Pehrson/BUS 2010 Karl Axel Pehrson/BUS 2010 Djurliv i Oriro Bidrag till falska floran 1 Bidrag till falska floran 2 Karl Axel Pehrson ( ) hörde till gruppen av konkretister, som fick sitt stora genombrott Han skapade skarpkantade lättsamt krängande geometriska bilder. Den som sett hans verk före den icke-föreställande fasen kunde emellertid se hur en del av naturens växtkraft dröjde kvar. Och under tidigt 1950-tal skapade han rent geometriska bildbyggen som plötsligt glimmade till av natur. Ett sådant exempel är ju hans mycket spridda tygtryck Delfinisk rörelse. Redan i mitten av 1950-talet började naturens former slinka in bakvägen i Pehrsons bildvärld. Det var växande, organiskt, olydigt, och efter hand tog hans berättarlust överhanden. Snart rörde han sig med en detaljerad realism på platser som aldrig funnits. Jag tror han hade hjärtligt roligt då han botaniserade i den Falska floran, där förstås varje växt både upptäcktes och namngavs av konstnären. Det förtjänar att påpekas, att Karl Axel Pehrson var en mycket framstående entomolog, och skalbaggarnas skiftande utseende torde ha varit en inspirationskälla. Det växte okända plantor, där strövade osedda varelser runt i landskapen. De blev så övertygande eftersom de inspirerats av traditionella planscher i sin detaljrikedom. Det är ju lätt att tro Pehrson övergav den tidiga 14

15 Karl Axel Pehrson/BUS 2010 Karl Axel Pehrson/BUS 2010 Röd fjäderfluga, gräshoppstofs, kringelros Blomstertornet konkretismens komplicerade kompositioner för en uppsluppen naturalism. Jag tycker inte det stämmer. Själva organisationen av bilderna var i grunden lika abstrakta, intrikata rumskompositioner som någonsin hans icke-föreställande bildflätor. Växterna krängde och slingrade sig i flätverk. Och dessutom fanns den musikaliska aspekten. I en generation som upplevt jazzens genombrott har musikens rytm och improviserande frihet varit av stor betydelse. Pehrson var en utmärkt jazzpianist med känsla för klanger och en slängig rytm à la Fats Waller. I bilderna kunde en växt i ljusa färger utbrista i ett solo medan andra örter var dovare och stod för ett slags basgångar. Att klangerna, ackorden, var starka, kontrastrika och fantasifulla kan vi nog tacka jazzen för. 15

16 Evert Taube Evert Taube/BUS 2010 San Remo 16

17 Den glade bagaren Evert Taube/BUS 2010 / Astri Bergman Taube/BUS 2011 Evert Taube/BUS 2010 / Astri Bergman Taube/BUS 2011 Evert Taube ( ). Astri Bergman var skulptris, han var konstnär och visdiktare, då de träffades och blev förälskade i Paris. Tillsammans gav sig de nyförälskade av till San Remo och Florens. Astri Bergman-Taubes känsligt modellerade skulpturer är bekanta, elev till Milles och dotter till konstgjutare Herman Bergman. Evert Taube har i När jag var en ung Caballero beskrivit, hur han första gången träffade henne, redan då hon var nio år gammal: Där hon stod med fru Mélens hand i sin, var det ett litet barn jag såg, och min känsla för detta vackra barn var en skönhetskänsla och möjligen en faderlig känsla, men på intet sätt den äkta mannens. Fjorton år senare förlovade vi oss på trappan till domkyrkan i Florens. De gifte sig Evert Taubes egna teckningar är många och har förstås ofta anknytning till hans diktning och kompositionerna, men deras naiva enkelhet är långt ifrån okonstlad. Det finns en stark iakttagande berättarglädje som liknar hans sätt att skriva. Han räknar upp vad han sett och vaskar fram det väsentliga. Kyrka i Provence 17

18 Sixten Lundbohm Sixten Lundbohm/BUS 2010 Tre Kolonner 18

19 Sixten Lundbohm ( ) har sina rötter i en tid av lyrisk klassicism, som uppstod i en rörelse mot kubism, futurism och annan radikal modernism. Liksom kamraten Hugo Zuhr präglas hans måleri av en klassisk balans. Dessa konstnärer hade Grekland och Medelhavet som ideal och inspiration. Det gällde både antik konst och landskapet. Men om Zuhrs värld präglades alltmer av intimitet och enkelhet vände sig Lundbohm allt mer mot de monumentala uttrycken i både naturen och de antika ruinerna. Hans kompositioner var fasta, stadiga och ofta präglade av konstruktiv uppbyggnad, som han säkert tagit över från sin franske lärare André Lhote, en ganska moderat men formstark kubist. Kubismens systematiska analys av bildytan och dess stadiga kompositioner var en stor inspiration även för konstnärer som inte använde sig av dess uttryck. Frankrike var under en stor del av 1900-talet moderskeppet för svenska konstnärer. Den kubistiska strängheten i konstruktionen visade sig också gärna vilja gifta sig med renässansens bildvärld. Under sina italienska resor studerade Lundbohm den tidiga renässansens stora mästare såsom Masaccio och Uccello. Han gav ljuset en stark energi, som omsluter de fasta volymerna i målningarna. Balans var viktigt. Målningarna andas av ett ögonblicks förundran. Och därmed får de också en förvånansvärd intimitet mitt i storheten. På så vis kan han även påminna om den danska guldålderskonsten. Ulf Linde har skrivit om honom: De lyckligaste av hans arbeten blir ändå de där man ser himlen som en stolt asketisk folie bakom en stark, påtaglig, heroisk form. Ett torn, en kyrkfasad, ett fästningsrudiment eller en människa, som framstår med en pondus som har få motsvarigheter i svensk konst. Det är ett uttalande som jag tycker träffar de tre kolonnerna. Formen är fast och sluten, den påminner om den beundrade antiken, men ändå är gestiken måttlig, snarare eftertänksam än idealiserande. Så mycket av nyantikens bravur finner vi inte, snarare en försjunkenhet inför tidens gång. Och den skönhet han kan finna i ett landskap, där han lärt av vägröjaren Paul Cézanne för att återge dess poesi. Landskap med terrasser Sixten Lundbohm/BUS

20 Skulpturer Aston Forsberg, Riksväg 2000 Torsten Jurell/BUS 2010 Ansgar Almquist, Fiskarflickan Torsten Jurell, Tête 20

21 De fem skulpturerna bjuder en lektion i artens skiftande uttryck. Ansgar Almquist ( ) står för en klassisk skola, där kroppen vrider sig och formar rum som kan påminna om forntida händelser och myter. Aston Forsberg (1922) är i så fall raka motsatsen. Med kraftiga material som stål och betong bygger han uttrycksfulla former, rörelser och rytmer anpassade till modern teknik. Det är fräsigt, kraftfullt och på sitt vis sinnligt. Kanske ligger egentligen inte Almquist och Forsberg så långt från varandra bortsett från motiven där de i det offentliga rummet för in den mjuka förföriska rörelsen. Inom ramen för det klassiska rörde sig också Veikko Keränen ( ). Han arbetade med dynamiska former, som antyder rörelser och balans samtidigt som de är rätt jazziga. Thomas Qvarsebo (1947) har envist utvecklat en naturtrogen skulptur baserad på formanalys, där bärande, buret, rörelse, vila hela tiden spelar mot varandra. Den som arbetar utanför dessa klassiska varianter är Torsten Jurell (1951). Hans verk är av en helt annan sort och berättar gärna små historier med former som inte bara lånats från den klassiska formoch rörelseläran men lika mycket från serier och massmedia. Samtidigt som han kan påminna oss om både Picasso och den afrikanska konsten, som betytt så mycket för vårt europeiska 1900-tal. Jurell väljer inte att visa upp ett resultat utan snarare vill han inleda ett samtal med oss. Thomas Qvarsebo, Dansande par Veikko Keränen, Hybrid 21

22 Ilkka Pärni Ilkka Pärni/BUS 2010 Ilkka Pärni/BUS 2010 Ilkka Pärni/BUS 2010 Utsmyckningen Dialog 22

23 Ilkka Pärni (1959) är vad man kallar konkretist, en konströrelse som jag ju redan hänvisat mycket till. Den har en lång aktiv historia genom hela 1900-talet, och tidigare ansågs bedriften att ha skapat den första icke-föreställande bilden som central. Konkretisterna kunde göra anspråk på att ha vikt sin strävan åt detta. Pärni använder sig av abstrakta former, gärna geometriska. Pionjärerna under första hälften av 1900-talet byggde bit till bit, det gällde att finna små element som gick att förmera i de labyrintiskt arkitektoniska bilderna. Konkretisterna hade till att börja med en nästan magisk syn på bildens möjligheter. Om former flätades och färger korresponderade uppstod snart strukturer, som det var omöjligt att få blick på i ett enda tag. Om vi jämför med en avbildning av ett stilleben, ja, då fångar ögat föremålen direkt och kan i bästa fall dröja kvar för att avnjuta skuggor, dagrar, samspel, ja, vad ni vill. Men i en konkretistisk komposition fångar betraktaren kanske spelet mellan ett par former och färger, men så snart ögat flyttas byter formerna roller. Det som låg framför lägger sig bakom, en färg förenar sig med en annan. Det säger sig självt att bildspelet blir dynamiskt och föränderligt på ett vis som rimmar med den moderna teknikens optimistiska samhällssyn på utvecklingen. Sedan dess har förväntningarna på den processen dämpats åtskilligt. Och den ursprungliga konkretismens pretentioner svalnat betydligt. Vilket inte betyder att de bildmässiga erövringarna är mindre giltiga. Ilkka Pärnis bildvärld är stark och uttrycksfull. Han balanserar former mot varandra i bärande, buret och lite äventyrligt kan ett element sticka ut och vara precis på gränsen till att skapa obalans. Det där spelet mellan möjligt och omöjligt är viktigt och kräver tid och kontemplation av betraktaren. Om de tidiga konkretisterna gärna kan liknas vid jazzens lätta swingsteg så tycker jag Pärni är rockigare. Det är stora tag, när han bryter former mot varandra, när svarta element kolliderar bakom gröna former. Och då mättade färger finner volymer som gungar och stannar upp i en tung rytm. Skulptur Ilkka Pärni/BUS

24 Hans Lif Hans Lif/BUS 2010 Hans Lif (1958). Bilderna kan först verka litet lätt konstaterande, han skildrar tre olika sorts social samvaro hos människor och djur. Men snart går det inte att slita blicken från dem. Varför? Det lönar sig att fundera över vad som händer i dessa tre kompositioner. Att Hans Lif använt små medel i sin långsamma dramatik är nog alla överens om. I den undre bilden musicerar fem personer, de står i nära kontakt med varandra, som sig bör då man spelar ihop, och färgerna kanske skvallrar om den ljusa klangrikedomen i det stycke de framför. Så kan man slås av den ovanliga sättningen med violin, piano, två celli och kontrabas. Hästarna däremot verkar helt vanliga, lika upptagna av att vara hästar som människorna av att uppfylla sociala roller. Spelet mellan figurerna kulminerar i den lätt absurda kaféscenen med inte mindre än sex servitriser och en ensam gäst. Bilden har en orolig rörelse och rytm, där en servitris på var ända söker sig utanför bildramen. Kanske längtar de efter att kliva ur sin miljö och sluta jobbet, kanske för att slå sig ner som publik till den originella konserten? Människor och djur 24

25 Elisabeth Höier Elisabeth Höier/BUS 2010 Vattenkulisser Elisabeth Höier (1954) fick en grundlig utbildning på vävskola, Borås textilinstitut och Konstfack. Sedan tillhörde hon Textilgruppen, innan hon så småningom i likhet med många andra konstnärer bytte yrke. De tekniker hon använde var gobeläng och olika experiment med tryck och måleri på tyg. Hon utnyttjade känsligt de speciella textila taktila kvaliteterna till att skapa en abstrakt formvärld med ekon från sinnevärlden. Vattenkulisser kombinerar en intensiv upplevelse av rum, som kan uppstå vid olika typer av väderlek. Där finns de strömmande rörelserna vid regn. Och spelet mellan kalla och varma färger, ljus och mörker, ger starka associationer till nära naturupplevelser; hur den kyliga, skuggade fukten glänser eller att himlen spricker upp efter ett regn och värmen tränger genom kylan. Hon har på ett mycket poetiskt vis skildrat mötet mellan olika atmosfäriska fenomen och tyngre uppenbarelser, som mycket väl kunde vara mark, jord, sten. Kompositionen är resultatet av ett skapande möte i konstnärens blick och erfarenhet mellan sinnesupplevelser och de speciella textila förutsättningarna. 25

26 Maya Eizin Öijer Maya Eizin Öijer/BUS 2010 Och det är som om hon frågade sig, varför massproduktionen skulle få ockupera viktiga delar av skönheten, bestämma vad som är vackert och inte. Hon rycker beslutsamt tillbaka dessa visioner för att stilla, ömsint göra dem till sina. Violinisten är romantiskt skön och jag tror mig höra eterisk stråkmusik. Orkidén är praktfull där den tecknar sig mot den ljusa himlen, sedd i underperspektiv. En drift med den heroiska bilden? Kanske det. Annars kan det ju tänkas att Violinisten och stjärnan Maya Eizin Öijers (1946) målningar bländar med sitt ljus och sin färg. Tonen är litet artificiell, den reflekterar det vackra och förföriska i massbilder som affischer, tidningsomslag etc. Ändå har det inget med vare sig popkonst eller ironi att göra. Hon dekonstruerar eller undersöker inte denna sorts bilder, nej, hon vill vrida verktygen ur deras händer. Erövra också den sortens skönhet och göra den till sin utan all banalitet den brukar bära fram. Och samtidigt vill hon få oss att se en gång till. I vårt sätt att se ligger många föreställningar, ett slags raster över det vi tar in. Där finns gränser vi sätter upp och som hindrar oss att verkligen uppleva. Orkidé Maya Eizin Öijer/BUS

27 Maya Eizin Öijer/BUS 2010 den observeras av någon som ligger ner och fångar dess blomställningar i ett ögonblick av lättnad. I Maya Eizin Öijers bilder finns alltid en berättelse att fylla i. Hon rör sig i en värld av kropp, syn och utsatthet. Palmer med pappersdrake har en sida som liknar semesterminnen, men det är inte bara en enkel projektion, hon spränger konventionen för att erövra ett ämne som är viktigt för många. Om man så vill, drakens sköra tråd, dess korta flykt, solnedgången och de bländande färgerna, allt är som ett förgängelsemotiv, där hon utan stora gester öppnar bilderna för död, sårbarhet och hjälplöshet. Skönhet är ingen enkel sak. Skildrar man liv slinker alltid döden med som en påminnelse. Palmer med pappersdrake 27

28 Ingegerd Möller Fjolårsrosor Ingegerd Möller/BUS 2010 Ingegerd Möller/BUS 2010 Ingegerd Möller (1928) är inspirerad av fjällnaturen, bosatt utanför Norrtälje. Hennes naturmåleri är av det närsynta nyfikna slaget, fyllt av upplevelser hur färgerna skiftar. Hon är en mästare på förändringarna i det lilla minsta. Hur växterna skiftar efter årstiderna. Hur temperatur och väder slår om över året. Och hur det lilla ständigt slår över i det stora. Hon har på ett vis, som kanske kan kallas kontemplativt, låtit naturen lära henne alla sina skiftningar. Och den får vara sig själv, det är ingen reflektor för konstnärens ego, ingenting att uttolka. I Ingegerd Möllers bilder är det som om naturen vill betrakta oss. Till hennes mest kända verk hör den 9 meter långa väven Ekosång till en fjäril från 1974 för Sveriges Riksbank, utförd av Handarbetets Vänner, samt utsmyckningen av Fridhemsplans tunnelbanestation. Ingegerd Möller/BUS 2010 Bild vid havet Stilleben från Staloluokta 28

29 Anna Casparsson Anna Casparsson ( ) gick bort strax före sin hundraårsdag efter ett långt och märkligt liv, där musikens, litteraturens och konstens storheter gått ut och in i de rum hon bebodde. Hon föddes i Lövingsborg söder om Linköping. Hennes far, Urban von Feilitzen, var militär, en vanlig försörjningsbana i de högre klasserna, som verkar ha givit utrymme åt vederbörandes egentliga intressen, i hans fall var det filosofi och litteraturkritik som han skrev under pseudonymen Robinson. Anna Casparssons mor var den framstående pianisten Lotten Lindblad. Anna Casparsson etablerade sig snart själv åtminstone som pianolärarinna. Hon hade en litterär och musikalisk uppväxt, där bland andra Jenny Lind skymtar gifte Anna sig med Edvard Casparsson, god vän med konstnärer som Anders Zorn, Ernst Josephson, Per Ekström. Alla umgicks flitigt ute i hemmet i Saltsjöbaden, dit de nygifta flyttat. Särskilt vänskapen med Josephson fick stor konstnärlig betydelse. Under sina resor studerade hon konst ute i Europa. Som de flesta kvinnor inom borgarklassen lärde hon sig brodera. Men hon lämnade snart de traditionella reglerna och använde fantasin både beträffande motiv och teknik. Men det var först efter makens självmord 1923 som Casparsson helt gick upp i sina broderier och gjorde dem till en egen konstart. Detta var en tid då det traditionella textila hantverket blev uppmärksammat och populärt. Anna Casparssons broderade bilder hämtade motiv från sagor, musik, orienten, men de var så egensinniga i teknik och utförande att de stötte bort många, som normalt beundrade textilkonsten. Ja, somliga reagerade mycket starkt. Andra däremot insåg det unika i vad hon gjorde. Och det stämmer också med tiden, för under hela 1900-talet vurmade man inom konsten för det oförstörda, naiva, som ansågs mer äkta än det akademiska och tillgjorda. Det går som en stark längtan genom förra århundradet efter omedelbarhet och sanning i konsten. Och det var absolut ingen tillfällighet att en krets danska konstnärer, som snart skulle grunda den internationella gruppen Cobra, med Asger Jorn och Henry Heerup i spetsen, bjöd in henne till en hedersplats på Den Fries höstutställning i Köpenhamn En recensent skrev beundrande, att hennes broderede Malerier er Udstillingens Begivendhet. Broderade målningar? Ja, ibland kunde hon nog blanda in vanlig färg i bilderna, men recensenten verkar i grunden ha tänkt att hennes arbeten inte gick att artbestämma på vanligt vis, de var varken måleri eller broderi utan en egen kategori. Hon var som en målare fast med penseln utbytt mot nål och tråd. Runt Anna Casparsson ute i Saltsjöbaden rörde sig en krets av viktiga konstnärer, som också framhöll hennes förtjänster, sådana som Oskar Bergman, Vera Nilsson och Nils Sjögren. Filmaren, konstnären och författaren Peter Weiss gjorde dessutom en film, där hon på ett mycket gripande vis spelar piano, fast fingrarna inte längre är med. Genombrottet för hennes unika uttryck var oundvikligt. >> 29

30 På en utställning 1952 gjorde Sven Sandström en karakteristik: Den naiva charmen i Casparssons verk är övertygande ursprunglig, den bygger till stora delar på hennes förmåga att utnyttja uttrycksvärdet i olika stoffbitar för nya och suggestiva effekter Prakten i många av hennes verk kan vara framkallad med förbluffande knappa medel, men hon kan också fylla en tygbit med de mest olikartade ting och 30

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

BENGT ORUP ( )

BENGT ORUP ( ) BENGT ORUP (1916-1996) Född i Lindesberg, bodde och verkade i Domsten, Helsingborg. Utbildad 1933-1938 på Otte Skölds målarskola i Stockholm, och akademierna Grande Chaumière och Colarossi, Paris. De många

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç Romantiken Till skillnad från upplysningen, som betonade förnuftet, hävdade romantikerna att det var känslan som var kärnan i tillvaron. Använd era känslor och associationer när ni

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

SVEFO - Digitalfoto 2007 Vinnarbilderna. Arrangeras av Vällingby Fotoklubb

SVEFO - Digitalfoto 2007 Vinnarbilderna. Arrangeras av Vällingby Fotoklubb SVEFO - Digitalfoto 2007 Vinnarbilderna Arrangeras av Vällingby Fotoklubb Resultatlista Digitalfoto 2007 Bästa fotograf: Märta Blom, Gävle Fotoklubb Bästa klubb: Gävle Fotoklubb Färg 1. Carl Blom, Gävle

Läs mer

Perspektiv på romantiken

Perspektiv på romantiken Perspektiv på romantiken Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning tillsammans med

Läs mer

Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST

Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST Impressionism Impressionism kan översättas till intryckskonst. Man målade intrycken av det man såg, inte verkligheten. Impressionismen

Läs mer

Bror Hjorths Hus av Johanna Uddén

Bror Hjorths Hus av Johanna Uddén 20 Bror Hjorths Hus av Johanna Uddén Den här fjärilen har dött, men den hamnade i ett finare land. Olivia som har målat fjärilen går i ettan på Bergaskolan och hon vet vad bildskapande handlar om. På Bror

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Sjöparkens växthus. Vinterträdgård Orangeri Odling Restaurang Café

Sjöparkens växthus. Vinterträdgård Orangeri Odling Restaurang Café Sjöparkens växthus Vinterträdgård Orangeri Odling Restaurang Café Välkommen till Sjöparkens växthus! Sjöparkens växthus rymmer tre verksamheter; växthuset och trädgården, Möjligheternas växthus och Restaurang

Läs mer

Danderyds Fotoklubb 2014/2015 klubbmästerskapen 4 Domare: Sanna Sjöswärd sid 1 (7)

Danderyds Fotoklubb 2014/2015 klubbmästerskapen 4 Domare: Sanna Sjöswärd sid 1 (7) Domare: Sanna Sjöswärd sid 1 (7) 1 Curt Lindfors Den här bilden får mig att tänka på barndom. Det är en fin känsla i bilden med pojken och hunden. Att bilden är svartvit gör den renare och uttrycket kommer

Läs mer

EKERUM KONSTHALL 2017

EKERUM KONSTHALL 2017 EKERUM KONSTHALL 2017 Konst i världsklass på Ekerum Konsthall! Det är nu 25 år sedan vi öppnade Ekerum Konsthall vid det naturskönt belägna Ekerum Golf & Resort på Öland. Sedan starten har vi satsat på

Läs mer

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre

Läs mer

UTSTÄLLNINGAR. Textilia. textilkonstnär katrin bawah

UTSTÄLLNINGAR. Textilia. textilkonstnär katrin bawah Textilia Textilia Huset med balkongerna Hamngatan 27 Svôlte Street 29 A Lekstugan Farstubron Lilla Fönstret Stora fönstret Hus från Pengsjö Mormor Lisa Klass 3 C examen Din för evigt Tills döden skiljer

Läs mer

Inledning. Spelets regler (fem spelare) För 3-4 spelare

Inledning. Spelets regler (fem spelare) För 3-4 spelare Målarkonstens ismer Inledning Ni är anställda på varsitt museum. På era museer ska det vara utställningar med tavlor från några av de vanligaste konst- ismerna. Problemet är att många av de tavlor som

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Fotografens öga. En analys av fotografiet enligt John Szarkowski

Fotografens öga. En analys av fotografiet enligt John Szarkowski Fotografens öga En analys av fotografiet enligt John Szarkowski John Szarkowski (1925-2007) var chef för den fotografiska avdelningen på The Museum of Modern Art i New York. I sin bok The Photographers

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten

Läs mer

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark)

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark) Faktablad, övningar och bilder till kursprovet HT 2011 Fakta om: Titel: Den förlorade sonen, 1885 Konstnär: Georg von Rosen (1843 1923, Sverige) Konstnären Georg von Rosen var greve, professor och direktör

Läs mer

EKERUM KONSTHALL 2015

EKERUM KONSTHALL 2015 EKERUM KONSTHALL 2015 Konst i världsklass på Ekerum Konsthall! Det är nu 23 år sedan vi öppnade Ekerum Konsthall vid det naturskönt belägna Ekerum Golf & Resort på Öland. Sedan starten har vi satsat på

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet?

Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? är ett Skapande skola-samarbete mellan

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN Värmlands Museum visar Japanska Träsnitt Under utställningen Bilder från den förbiflytande världen, där ett 50 tal träsnitt visas, vill vi berätta om konstnärerna,

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

SPELANDE I KONSTHISTORIEN

SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÖVNING: SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÅRSKURS: 7-9 WWW.PRATAOMSPEL.SE SPELANDE I KONSTHISTORIEN I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (BD) Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Det handlar om ljus. Hur ser man erfarenhet?

Det handlar om ljus. Hur ser man erfarenhet? 10 11 Det handlar om ljus T. v. Ett ansikte, torrnålsgravyr T. h. Alltså avgjort?, torrnålsgravyr Torrnål. Tonerna och övergångarna längs graderna som färgen ger när plåten pressas mot pappret. Bilderna

Läs mer

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS 1 - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM Region Skåne vill att det ska finnas

Läs mer

INNEHÅLL. illustrationer 316

INNEHÅLL. illustrationer 316 INNEHÅLL 1. i ett kosmiskt perspektiv 11 2. stjärnresor 25 3. från myter till mätningar 45 4. rymdskeppet jorden 67 5. äpplen och planeter 87 6. månen en lyckträff 101 7. våra steniga grannar 123 8. ringprydda

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

Konsthistoria. Antiken. Rokoko. Impressionismen. Renässansen. Modernismen. Samtidskonst. Expressionismen. Konstakademiernas konst. Medeltiden.

Konsthistoria. Antiken. Rokoko. Impressionismen. Renässansen. Modernismen. Samtidskonst. Expressionismen. Konstakademiernas konst. Medeltiden. Konsthistoria Av: Emma Gustafsson f.kr 800 500 1300 1500 1700 1770 1800 1870 1900 1960 Antiken Renässansen Rokoko Impressionismen Modernismen Samtidskonst Medeltiden Barock Konstakademiernas konst Expressionismen

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

LANDSTINGETS KULTURSTIPENDIER FÖR UNGA 2016

LANDSTINGETS KULTURSTIPENDIER FÖR UNGA 2016 LANDSTINGETS KULTURSTIPENDIER FÖR UNGA 2016 DANS Felix Luttinger Namn: Felix Luttinger, Uppsala Född: 1998 Felix har dansat i sex år inom framförallt break- och streetdance. För Felix har dansen en stor

Läs mer

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar.

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar. Språkrunda För dig som vill träna svenska på Moderna Museet Malmö Hej och välkommen till Moderna Museet Malmö! Här kommer du att ha möjlighet att titta på konst och uppleva den på ditt eget sätt samtidigt

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna.

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. hästfolk De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna hästfolk De helande hästarna The Joy of being

Läs mer

LENNART RODHE

LENNART RODHE STOCKHOLM LENNART RODHE 1947 1958 Efterkrigsåren såg förändringsvilja och optimism: nya stadsplaner, nya förorter, en ny, rättvisare fördelning, reformer. Det fanns samling inför ett modernt genombrott

Läs mer

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Kapitel 1. Lotten Min lott var väl synlig. I varje fall stack den ut. I varje fall tyckte jag det. Ingen annan hade golfbyxor i skolan (inte

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Mona Mörtlund. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi

Mona Mörtlund. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi Mona Mörtlund Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5 Intervju: Andreas B Nuottaniemi 40 När jag var mindre och det kom någon på besök i hemmet,

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV 27

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV 27 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV BREV 27 POCKETBÖCKER Här kommer ett axplock av gamla, nya, svenska och utländska pocket. Olika formspråk och olika titlar. Den första pocketboken kom ut i England

Läs mer

Olika sätt att se om bildanalys. 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall

Olika sätt att se om bildanalys. 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall INNEHÅLL 7 19 41 55 75 95 4 Förord Olika sätt att se om bildanalys 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall Kroppsuppfattning, skönhetsideal och

Läs mer

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen romantiken Ca 1770 till 1840 Psykologi och känslor Känslor i fokus!!! Kulturen dyrkas diktare hyllas! Mitt

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

LaM. Utsmyckning. Konstnärscentrum-Mitt. kansli@kc-mitt.se www.kc-mitt.se 0152 10654. Dalarna-Värmland-Närke-Västmanland-Sörmland-Östergötland

LaM. Utsmyckning. Konstnärscentrum-Mitt. kansli@kc-mitt.se www.kc-mitt.se 0152 10654. Dalarna-Värmland-Närke-Västmanland-Sörmland-Östergötland LaM Utsmyckning Konstnärscentrum-Mitt kansli@kc-mitt.se www.kc-mitt.se 0152 10654 Dalarna-Värmland-Närke-Västmanland-Sörmland-Östergötland Jag bor i Bergslagen. Omgivningen består av skog, sjöar, korpen

Läs mer

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto SJÖHÄSTARNAS Ö Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån Alzheimer Centralförbundet 2014 www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto Penningautomatföreningen har understött uppgörandet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

"Magiska" tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen

Magiska tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen Guidad barnmeditation för harmoni och inre styrka "Magiska" tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen www.helenespjut.se Du är unik och värdefull känn det!... 4 Varför guidad meditation?...

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Med blicken på bilden

Med blicken på bilden Med blicken på bilden om vad vi ser och varför Sammanställning av föredraget för Sveriges Konstföreningar Grafikens Hus, 29 maj 2010 Christel Copp Om bildskapande Människan har i alla tider sökt olika

Läs mer

Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand. Görel Sterner Eskilstuna 2008

Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand. Görel Sterner Eskilstuna 2008 Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand Görel Sterner Eskilstuna 2008 Rollek - Nalle ska gå på utflykt. - Nu är hon ledsen, hon vill inte ha den tröjan. - Nalle ska ha kalas, då ska hon

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

aren att o: förf fot

aren att o: förf fot foto: författaren 9 Tips och tricks Jag slår vad om att din första lektion i fotografi bestod av ett tips. Ett enkelt, rakt och älskat litet trick som gav dig något nytt att tänka på både i dina egna bilder

Läs mer

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig.

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. 2 Skriv och berätta om vad du kan, vad du vill och om annat som finns i ditt inre rum. Jag är rädd (sidan 4) 1 Läs sidan 4.

Läs mer

- Imaginarium - Fredrik Fahlman. Det var den här situationen han avskydde och fruktade mest av allt.

- Imaginarium - Fredrik Fahlman. Det var den här situationen han avskydde och fruktade mest av allt. - Imaginarium - av Fredrik Fahlman - Ok, vem börjar? Det var den här situationen han avskydde och fruktade mest av allt. Läraren blickade ut över det lilla klassrummet. Tre rader med bord. Två avlånga

Läs mer

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud.

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Monica Månsson Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Det är precis trettio år sedan som Monica Månsson, 23 år gammal, började undervisa i akvarell. Då hade hon redan målat på allvar i fem år

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

KONSTPEDAGOGISKA PROGRAM BROR HJORTHS HUS 2009

KONSTPEDAGOGISKA PROGRAM BROR HJORTHS HUS 2009 KONSTPEDAGOGISKA PROGRAM BROR HJORTHS HUS 2009 VÄLKOMMEN TILL BROR HJORTHS HUS Bror Hjorths (1894-1968) röda trähus i Kåbo är ett litet men innehållsrikt konstnärsmuseum. Här hade konstnären sitt hem och

Läs mer

Carl Larsson vänner & ovänner

Carl Larsson vänner & ovänner Carl Larsson vänner & ovänner Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen, i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE Andreas Eriksson Runt omkring 29 januari - 23 mars 2014 Sharon Lockhart Milena, Milena 16 april - 29 juni 2014 Information Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en

Läs mer

Målarkurs för hela dig! Komposition

Målarkurs för hela dig! Komposition Målarkurs för hela dig! Komposition Jan Vermeer van Delft, 1600-tal Komposition Eftersom jag har haft förmånen att arbeta med barn och bildskapande under flera år och på flera olika vis så har jag lagt

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Workshop 00:Almestrand Nina Söderström Malin Sörman Maria Hager Under åren 1999 2000 genomförde jag min andra fotografiska workshop på ett behandlingshem för mammor och deras barn. Hemmets uppgift är att

Läs mer

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005 GALLERIROND våren 2005 Galleri Olsson & Uddenberg 19/3 10/4 2005 Lars Rylander Där vägen tar slut nedanför det åttkantiga huset ligger ateljén med hänförande utsikt över Ljungskileviken mot Orust. Mängder

Läs mer

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium 1 Tunadalskyrkan 130915 Luk 7:11-17 Ett heligt mysterium Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard.

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. Blomma blad en miljard handlar om ett barn som heter Ollsi och en förälder som

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn

Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn Faktablad, övningar och bilder till kursprovet VT 2013 Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn Jacob Heinrich Elbfas var född i Livland och

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

VEM ÄR RIITTA KALENIUS

VEM ÄR RIITTA KALENIUS VEM ÄR RIITTA KALENIUS Riitta Kalenius är en finsk målare, allround konstnär och designer av interiör och utemöbler. Hon bor i Sverige. I den här artikeln beskriver hon sin konst, sin motivation och sitt

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

projektbeskrivning för en platsspecifik konstnärlig gestaltning Astrid Göransson

projektbeskrivning för en platsspecifik konstnärlig gestaltning Astrid Göransson projektbeskrivning för en platsspecifik konstnärlig gestaltning Astrid Göransson 2013 1 INNEHÅLL 2 3 4 5 6 inledning BIBBLAN DONATONSVÄGGAR VAKTER kontakt 1 INLEDNING En platsspecifik konstnärlig gestaltning

Läs mer

Konstlotteriet 2015/16

Konstlotteriet 2015/16 Konstlotteriet 2015/16 Konstverk för utlottning i Konstföreningen Ögonfröjds konstlotteri i februari 2016 Mått i centimeter. Eftersom måttet inklusive ram är viktigt när man funderar på hur man skulle

Läs mer

Hon återkommer gång på gång i 1800 talets kvinnliga dramatik: den handarbetande kvinnan. Under dagen sitter hon

Hon återkommer gång på gång i 1800 talets kvinnliga dramatik: den handarbetande kvinnan. Under dagen sitter hon HANDARBETE SOM SPELBART TECKEN Hon återkommer gång på gång i 1800 talets kvinnliga dramatik: den handarbetande kvinnan. Under dagen sitter hon vid fönstret och vid lampan på kvällen. Hon sitter ensam eller

Läs mer

CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN

CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN AV JONAS KARLSSON 1 Jonas Karlsson är författare, dramatiker och skådespelare. Han har medverkat i en rad succéfilmer som Livet är en schlager,

Läs mer