Konst i Landstingshuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konst i Landstingshuset"

Transkript

1 Konst i Landstingshuset 2

2 2

3 Innehåll SID KONSTNÄR 5 Sivert Lindblom 5 Lena Flodman 6 Per Nilsson-Öst 6 Dan Wolgers 7 Lasse Persson 8 Albin Amelin 10 Arne Jones 11 Anders Zorn 11 Ola Billgren 12 Fritz von Dardel 13 Harald Sallberg 14 Karl Axel Pehrson 16 Evert Taube 18 Sixten Lundbohm 20 Skulpturer 22 Ilkka Pärni 24 Hans Lif 25 Elisabeth Höier 26 Maya Eizin Öijer 28 Ingegerd Möller 29 Anna Casparsson 32 Olle Olsson Hagalund 3

4 Konsten i landstinget Konstenheten har uppdraget att förse Stockholms läns landstings lokaler med konst i samband med om- och nybyggnationer. Idag har landstinget ett av landets största konstinnehav. Många verk är väl integrerade i miljön; i tak, i hissar, trappräcken, inom- och utomhusgårdar med mera. Konstenhetens ambition är att skapa goda miljöer för patienter, personal och besökare. De ska i sin vardag möta konst av hög kvalitet som med genomtänkta placeringar förmedlar omtanke och ger stimulans. Målet är att med konsten bidra till människors välbefinnande. Läs mer om konstenhetens verksamhet på kulturförvaltningens webbplats Arkitekt och professor Carl Christoffer Gjörwell d.y. ritade Garnisonssjukhuset som stod klart Byggnaden, i nyantik stil med en tempelgavel med kolonner, fungerade som sjukhus i över hundra år. Åren genomfördes en omfattande om- och tillbyggnad, då byggnaden omvandlades till Landstingshuset. Arkitekt för dessa arbeten var Nils Sterner. Bland annat byggdes husets södra sida ut med en ny våning och en utomhusterrass. Under terrassen finns en plenisal för landstingsfullmäktige och en restaurang. Skribent Thomas Breitenstein Millroth, konstoch musikkritiker, har skrivit texterna om de konstnärer som finns representerade i Landstingshuset. Han bor och arbetar i Vemmerlövstorp och Malmö. Mellan åren var han chef för Ystads konstmuseum. 4

5 Sivert Lindblom Sivert Lindblom (1931). Få konstnärer har så konsekvent använt sin konst i det offentliga rummet. Men det går inte att tala om utsmyckning i konventionell mening. Han tar tag i platsen som plats. Han är främmande för den romantiska konstnärsrollen, som också modernismen tog över, samtidigt som han ligger nära den fasta formen hos konstnärer som skulptören Brancusi. Uttrycket är på ett vis avindividualiserat samtidigt som det ger en omisskännlig identitet åt de gemensamma rum han tar sig an. På många vis kan han påminna om en skulptör från renässansen. Formerna är rytmiska, böljande, materialet är vackert, ja, nästan ädelt. Det ger en stark känsla av utvaldhet åt den gemensamma platsen vilket väl också skall reflekteras på dess besökare. Det rör sig om självkänsla i stadsrummet och platsens betydelse för människan. Arkeologiskt fynd 1 9, bronsskulpturer Lena Flodman/BUS 2010 Urna utanför Landstingshuset Lena Flodman Lena Flodman (1963). Lena Flodman berättar om hur hon utgår från upphittade föremål på loppmarknader och stränder i Italien. Skulpturerna tycks tillsammans bilda en slags redovisning av berättelser och öden som både sammanflätas, möts och samtidigt befinner sig ensamma i sig själva. 5

6 Per Nilsson-Öst Per Nilsson-Öst (1918). Tellusborgsvägen 86 88, målad trärelief. Per Nilsson-Öst är en av våra finaste träbildhuggare, bördig från Järvsö. Men denna relief är ett av flera porträtt av husfasader. Hans stil är lågmält porträtterande, konstaterande. Han fångar stämningen i den gamla arbetarstadsdelen, som numera fått nytt liv. Dan Wolgers Dan Wolgers (1955) använder konsten som ett redskap att öppna språket. Med ögonen kan vi få syn på något vi har svårt att tänka oss. Sakerna uppför sig inte som de ska. Inför Wolgers Tärningsmoln tänker jag först kanske vedstack, men så slår mig en berömd rad av Stephane Mallarmé Ett tärningskast upphäver inte slumpen. Wolgers helgarderar sig. Och avbildar besattheten. Tellusborgsvägen 86 88, målad trärelief. Tärningsmoln 6

7 Lasse Persson Lasse Persson /BUS 2010 Lasse Persson /BUS 2010 Stilleben med klubba Spiral Lasse Persson ( ) målade uppställningar av föremål, som han regisserade till vad som kan jämföras med små teaterföreställningar. Det gällde att skapa spänning, ja, samtal mellan olika objekt, ofta kunde det vara ostar, men särskilt gärna ägnade han sig åt pappans snickarverkstad, som han hade ärvt. Alla verktygen, de vackert svarvade detaljerna, alltsammans var för honom en mycket personlig angelägenhet. Lasse Persson arbetade med färgen och föremålen som en regissör jobbar med sina skådespelare. Formatet var litet och begränsat, desto större utmaning. Det lönar sig att låta blicken följa både färger och rörelser i målningarna. Bakom den stillsamma poesin döljer sig ett mönster av rörelser och relationer. 7

8 Albin Amelin Blommor Albin Amelin ( ) är känd som arbetarskildrare med rötterna i det radikala kulturlivet på 30-talet. Han valde medvetet industrimiljöer, han var fackföreningarnas skildrare och utsmyckare. Fadern var korrekturläsare, ett aktat yrke som krävde bildning, och Amelin hade egentligen inte riktigt några egna erfarenheter av den klass han hyllade. Däremot spelade han en viktig roll i tidens solidaritetsrörelser mot den framväxande fascismen och Albin Amelin/BUS 2010 var en aktiv del av den rörelse som ville sprida god konst och kultur till alla. Han ansåg att det var en rättighet, som just då erövrades på bred front. Albin Amelin var alltså en del av den kulturradikala rörelse, som röjde väg för folkhemmet. Det var förstås en utmaning mot den etablerade smaken att från början framhålla det oslipade, råa och till och med brutala. I början avbildade han med sin tjocka färg både slagsmål och boxare. Motiv som han som sagt var fjärran från. Men han sökte aktivt skönhetsvärden i det oväntade bortom den gängse borgerliga idyllen. Han tog ställning genom att skildra vardagens människor så sinnliga som de var i sin vanliga miljö. Hans skildringar av arbete är många. I dag kan man tycka att framförallt hans bilder av männen både är stereotypa och heroiska på ett sätt som känns främmande. Personligen tycker jag han är mer övertygande, då han litet osäkrare vill skildra kvinnor. I till exempel Hamnarbetare är karlarna förutsägbart bredaxlade, jobbande, medan den ensamma kvinnan skildrats mycket personligare utan vilja att försköna. Det finns, vilket visas här, en kärv lyrik hos Amelin. Naturligtvis märks den sidan tydligt i hans landskap, som kränger och brinner av färg. Och inte minst de många blommorna, som må vara skapade av ekonomiska skäl, men ändå laddats med färgens dynamit. Som om skönheten kunde spränga det klassamhälle han avskydde. 8

9 Albin Amelin/BUS 2010 Albin Amelin/BUS 2010 Hamnarbetare Kiruna Albin Amelin/BUS 2010 Albin Amelin/BUS 2010 Orustlandskap Kraftverk 9

10 Arne Jones Arne Jones ( ) hörde till kretsen kring konkretisterna i slutet av 1940-talet, den grupp konstnärer som slog igenom med en geometrisk, icke-föreställande bildvärld. De strävade också mot att få arbeta i det offentliga. Inte minst skulptören Jones uppfyllde detta program. En del av hans verk har blivit mycket kända och uppskattade, till exempel den slingrande Spiral åtbörd utanför Norrköpings konstmuseum eller Hillmonumentet i Lund. Men hans ambitioner vad gäller geometrin skilde sig från kamraterna i så måtto att han mer lutade sig på människokroppens proportioner och arkitekturen än rena abstraktioner. Han var nära vän med författaren Kvinnohuvud Lars Ahlin och delade dennes utopiska kristet färgade socialism och intresse för de stora livsfrågorna. Därför är människan alltid satt i centrum. En rent naturalistisk konst var naturligtvis aldrig aktuell. Ett nytt samhälle, nya tankar, krävde ju också medveten ny form. Han lärde sig av tidens nya estetiska förhållningssätt att skapa ett mänskligt bärande Arne Jones/BUS 2010 uttryck inom ramen för en fri formbyggnad. Det är särskilt tydligt i den långa serien av porträtthuvuden. Bland dem befann sig många av samtidens stora författare och kulturpersonligheter. Det mäktiga porträttet av poeten Erik Lindegren är ett av Jones viktigaste verk. Rolf Söderberg skriver mycket uppskattande om just detta porträtthuvud i sin bok om konstnären, att där härskar stränghet och evighetskänsla: I terracotta är det alltid lättare att nå en närvaroeller ögonblickskänsla. Det indianlika i Lindegrens markerade kranieform med det framskjutande hakpartiet frapperade Erik Lindegren samtiden. Likheten med den fornmexikanska konsten bottnar i naturförutsättningarna. Beträffande det andra porträttet, som bara omtalas som Kvinnohuvud, ligger det nära till hands att anta att modellen är författaren Gunnel Ahlin, som var gift med Lars Ahlin. Arne Jones/BUS

11 Anders Zorn Anders Zorn ( ) var i första hand målare och betraktade etsningen som en lek. Han ägnade sig åt grafiken på lediga stunder och arbetade då ofta direkt på plåten. Särskilt är många porträtt gjorda så, vilket givit dem en skissartad fräschör. Och det är lätt att tänka på klassresenären Zorn inför hans porträtt av tjänstekvinnan, som möter oss liksom i ett fotografiskt snapshot. Medan Strindbergs porträtt däremot, trots omedelbarheten i handlaget, är av mer officiell karaktär. Tjänstekvinnan Strindberg Ola Billgren Ola Billgren ( ) växte upp i byn Löderup, öster om Ystad; båda föräldrarna var konstnärer. Som ung och brådmogen knöt han an till den informella konsten. Men 1963 vände han all slags romantik ryggen i ett detaljrikt, naturalistiskt måleri, som blev hans genombrott. Då han senare lämnade detta bakom sig återvände han till romantiska musikaliska stämningar. Hos Billgren är det ofta små detaljer, bortglömda vardagsföremål, som berättar och bär upp stämningen. Dessa små ting är lika viktiga som någonsin helheten. Rumsdetaljer Ola Billgren/BUS

12 Fritz von Dardel Fritz von Dardel ( ) var född i Schweiz, varifrån den dardelska ätten härstammar. I Sverige utbildade han sig till militär och avancerade så småningom till överstelöjtnants grad. Det var ingen ovanlig karriärgång, som faktiskt gav utrymme åt andra intressen än de krigiska. Han var en känd kulturpersonlighet i kung Carl XV:s innersta krets, och under många år ordförande i Nationalmusei nämnd. Han var en omtyckt tecknare med näsa för vardagssituationer. De kunde vara både dråpliga och satiriska. Men han räknas också som en föregångare till dagens serier, då han experimenterade med teckningar i långa sekvenser av samma slag som dagens serierutor. Och då han skapade familjen Tuting föddes också en av vårt lands tidigare seriefigurer. 12

13 Harald Sallberg Harald Sallberg ( ) representerar med en stil, där streck läggs till streck på kopparplåten för att fånga dagrar och ljus, en stark tradition inom svensk koppargrafik. Han blev mycket inflytelserik, inte minst genom sin professur på Konstakademin. Att han inte var främmande för andra riktningar än den egna naturalistiska framgår av porträtten på två av 1900-talets stora franska modernister, den robuste Fernand Léger, uppskattad lärare till flera generationer svenska konstnärer, och kubistpionjären Georges Braque. Lägg märke till hur plastiskt modellerade själva modellerna är och hur mästerligt han skissat upp aningar av deras respektive verk, som på så vis blir en del av karaktärerna. Det är många invånare i Stockholm, som aldrig hört talas om Harald Sallberg, som har sett verk av honom. Till Portrait de peintre hans mest spridda serietryck hör nämligen de många stadsporträtten av huvudstaden, där han dramatiskt och arkitektoniskt bygger upp kompositioner som på kornet fångar miljöer och stämningar. Sallberg söker alltid balansen, ingenting är i uppror, allt befinner sig i jämvikt. Harald Sallberg/BUS 2010 George Braque Slussen 1925 Harald Sallberg/BUS 2010 Harald Sallberg/BUS

14 Karl Axel Pehrson Karl Axel Pehrson/BUS 2010 Karl Axel Pehrson/BUS 2010 Karl Axel Pehrson/BUS 2010 Djurliv i Oriro Bidrag till falska floran 1 Bidrag till falska floran 2 Karl Axel Pehrson ( ) hörde till gruppen av konkretister, som fick sitt stora genombrott Han skapade skarpkantade lättsamt krängande geometriska bilder. Den som sett hans verk före den icke-föreställande fasen kunde emellertid se hur en del av naturens växtkraft dröjde kvar. Och under tidigt 1950-tal skapade han rent geometriska bildbyggen som plötsligt glimmade till av natur. Ett sådant exempel är ju hans mycket spridda tygtryck Delfinisk rörelse. Redan i mitten av 1950-talet började naturens former slinka in bakvägen i Pehrsons bildvärld. Det var växande, organiskt, olydigt, och efter hand tog hans berättarlust överhanden. Snart rörde han sig med en detaljerad realism på platser som aldrig funnits. Jag tror han hade hjärtligt roligt då han botaniserade i den Falska floran, där förstås varje växt både upptäcktes och namngavs av konstnären. Det förtjänar att påpekas, att Karl Axel Pehrson var en mycket framstående entomolog, och skalbaggarnas skiftande utseende torde ha varit en inspirationskälla. Det växte okända plantor, där strövade osedda varelser runt i landskapen. De blev så övertygande eftersom de inspirerats av traditionella planscher i sin detaljrikedom. Det är ju lätt att tro Pehrson övergav den tidiga 14

15 Karl Axel Pehrson/BUS 2010 Karl Axel Pehrson/BUS 2010 Röd fjäderfluga, gräshoppstofs, kringelros Blomstertornet konkretismens komplicerade kompositioner för en uppsluppen naturalism. Jag tycker inte det stämmer. Själva organisationen av bilderna var i grunden lika abstrakta, intrikata rumskompositioner som någonsin hans icke-föreställande bildflätor. Växterna krängde och slingrade sig i flätverk. Och dessutom fanns den musikaliska aspekten. I en generation som upplevt jazzens genombrott har musikens rytm och improviserande frihet varit av stor betydelse. Pehrson var en utmärkt jazzpianist med känsla för klanger och en slängig rytm à la Fats Waller. I bilderna kunde en växt i ljusa färger utbrista i ett solo medan andra örter var dovare och stod för ett slags basgångar. Att klangerna, ackorden, var starka, kontrastrika och fantasifulla kan vi nog tacka jazzen för. 15

16 Evert Taube Evert Taube/BUS 2010 San Remo 16

17 Den glade bagaren Evert Taube/BUS 2010 / Astri Bergman Taube/BUS 2011 Evert Taube/BUS 2010 / Astri Bergman Taube/BUS 2011 Evert Taube ( ). Astri Bergman var skulptris, han var konstnär och visdiktare, då de träffades och blev förälskade i Paris. Tillsammans gav sig de nyförälskade av till San Remo och Florens. Astri Bergman-Taubes känsligt modellerade skulpturer är bekanta, elev till Milles och dotter till konstgjutare Herman Bergman. Evert Taube har i När jag var en ung Caballero beskrivit, hur han första gången träffade henne, redan då hon var nio år gammal: Där hon stod med fru Mélens hand i sin, var det ett litet barn jag såg, och min känsla för detta vackra barn var en skönhetskänsla och möjligen en faderlig känsla, men på intet sätt den äkta mannens. Fjorton år senare förlovade vi oss på trappan till domkyrkan i Florens. De gifte sig Evert Taubes egna teckningar är många och har förstås ofta anknytning till hans diktning och kompositionerna, men deras naiva enkelhet är långt ifrån okonstlad. Det finns en stark iakttagande berättarglädje som liknar hans sätt att skriva. Han räknar upp vad han sett och vaskar fram det väsentliga. Kyrka i Provence 17

18 Sixten Lundbohm Sixten Lundbohm/BUS 2010 Tre Kolonner 18

19 Sixten Lundbohm ( ) har sina rötter i en tid av lyrisk klassicism, som uppstod i en rörelse mot kubism, futurism och annan radikal modernism. Liksom kamraten Hugo Zuhr präglas hans måleri av en klassisk balans. Dessa konstnärer hade Grekland och Medelhavet som ideal och inspiration. Det gällde både antik konst och landskapet. Men om Zuhrs värld präglades alltmer av intimitet och enkelhet vände sig Lundbohm allt mer mot de monumentala uttrycken i både naturen och de antika ruinerna. Hans kompositioner var fasta, stadiga och ofta präglade av konstruktiv uppbyggnad, som han säkert tagit över från sin franske lärare André Lhote, en ganska moderat men formstark kubist. Kubismens systematiska analys av bildytan och dess stadiga kompositioner var en stor inspiration även för konstnärer som inte använde sig av dess uttryck. Frankrike var under en stor del av 1900-talet moderskeppet för svenska konstnärer. Den kubistiska strängheten i konstruktionen visade sig också gärna vilja gifta sig med renässansens bildvärld. Under sina italienska resor studerade Lundbohm den tidiga renässansens stora mästare såsom Masaccio och Uccello. Han gav ljuset en stark energi, som omsluter de fasta volymerna i målningarna. Balans var viktigt. Målningarna andas av ett ögonblicks förundran. Och därmed får de också en förvånansvärd intimitet mitt i storheten. På så vis kan han även påminna om den danska guldålderskonsten. Ulf Linde har skrivit om honom: De lyckligaste av hans arbeten blir ändå de där man ser himlen som en stolt asketisk folie bakom en stark, påtaglig, heroisk form. Ett torn, en kyrkfasad, ett fästningsrudiment eller en människa, som framstår med en pondus som har få motsvarigheter i svensk konst. Det är ett uttalande som jag tycker träffar de tre kolonnerna. Formen är fast och sluten, den påminner om den beundrade antiken, men ändå är gestiken måttlig, snarare eftertänksam än idealiserande. Så mycket av nyantikens bravur finner vi inte, snarare en försjunkenhet inför tidens gång. Och den skönhet han kan finna i ett landskap, där han lärt av vägröjaren Paul Cézanne för att återge dess poesi. Landskap med terrasser Sixten Lundbohm/BUS

20 Skulpturer Aston Forsberg, Riksväg 2000 Torsten Jurell/BUS 2010 Ansgar Almquist, Fiskarflickan Torsten Jurell, Tête 20

21 De fem skulpturerna bjuder en lektion i artens skiftande uttryck. Ansgar Almquist ( ) står för en klassisk skola, där kroppen vrider sig och formar rum som kan påminna om forntida händelser och myter. Aston Forsberg (1922) är i så fall raka motsatsen. Med kraftiga material som stål och betong bygger han uttrycksfulla former, rörelser och rytmer anpassade till modern teknik. Det är fräsigt, kraftfullt och på sitt vis sinnligt. Kanske ligger egentligen inte Almquist och Forsberg så långt från varandra bortsett från motiven där de i det offentliga rummet för in den mjuka förföriska rörelsen. Inom ramen för det klassiska rörde sig också Veikko Keränen ( ). Han arbetade med dynamiska former, som antyder rörelser och balans samtidigt som de är rätt jazziga. Thomas Qvarsebo (1947) har envist utvecklat en naturtrogen skulptur baserad på formanalys, där bärande, buret, rörelse, vila hela tiden spelar mot varandra. Den som arbetar utanför dessa klassiska varianter är Torsten Jurell (1951). Hans verk är av en helt annan sort och berättar gärna små historier med former som inte bara lånats från den klassiska formoch rörelseläran men lika mycket från serier och massmedia. Samtidigt som han kan påminna oss om både Picasso och den afrikanska konsten, som betytt så mycket för vårt europeiska 1900-tal. Jurell väljer inte att visa upp ett resultat utan snarare vill han inleda ett samtal med oss. Thomas Qvarsebo, Dansande par Veikko Keränen, Hybrid 21

22 Ilkka Pärni Ilkka Pärni/BUS 2010 Ilkka Pärni/BUS 2010 Ilkka Pärni/BUS 2010 Utsmyckningen Dialog 22

23 Ilkka Pärni (1959) är vad man kallar konkretist, en konströrelse som jag ju redan hänvisat mycket till. Den har en lång aktiv historia genom hela 1900-talet, och tidigare ansågs bedriften att ha skapat den första icke-föreställande bilden som central. Konkretisterna kunde göra anspråk på att ha vikt sin strävan åt detta. Pärni använder sig av abstrakta former, gärna geometriska. Pionjärerna under första hälften av 1900-talet byggde bit till bit, det gällde att finna små element som gick att förmera i de labyrintiskt arkitektoniska bilderna. Konkretisterna hade till att börja med en nästan magisk syn på bildens möjligheter. Om former flätades och färger korresponderade uppstod snart strukturer, som det var omöjligt att få blick på i ett enda tag. Om vi jämför med en avbildning av ett stilleben, ja, då fångar ögat föremålen direkt och kan i bästa fall dröja kvar för att avnjuta skuggor, dagrar, samspel, ja, vad ni vill. Men i en konkretistisk komposition fångar betraktaren kanske spelet mellan ett par former och färger, men så snart ögat flyttas byter formerna roller. Det som låg framför lägger sig bakom, en färg förenar sig med en annan. Det säger sig självt att bildspelet blir dynamiskt och föränderligt på ett vis som rimmar med den moderna teknikens optimistiska samhällssyn på utvecklingen. Sedan dess har förväntningarna på den processen dämpats åtskilligt. Och den ursprungliga konkretismens pretentioner svalnat betydligt. Vilket inte betyder att de bildmässiga erövringarna är mindre giltiga. Ilkka Pärnis bildvärld är stark och uttrycksfull. Han balanserar former mot varandra i bärande, buret och lite äventyrligt kan ett element sticka ut och vara precis på gränsen till att skapa obalans. Det där spelet mellan möjligt och omöjligt är viktigt och kräver tid och kontemplation av betraktaren. Om de tidiga konkretisterna gärna kan liknas vid jazzens lätta swingsteg så tycker jag Pärni är rockigare. Det är stora tag, när han bryter former mot varandra, när svarta element kolliderar bakom gröna former. Och då mättade färger finner volymer som gungar och stannar upp i en tung rytm. Skulptur Ilkka Pärni/BUS

24 Hans Lif Hans Lif/BUS 2010 Hans Lif (1958). Bilderna kan först verka litet lätt konstaterande, han skildrar tre olika sorts social samvaro hos människor och djur. Men snart går det inte att slita blicken från dem. Varför? Det lönar sig att fundera över vad som händer i dessa tre kompositioner. Att Hans Lif använt små medel i sin långsamma dramatik är nog alla överens om. I den undre bilden musicerar fem personer, de står i nära kontakt med varandra, som sig bör då man spelar ihop, och färgerna kanske skvallrar om den ljusa klangrikedomen i det stycke de framför. Så kan man slås av den ovanliga sättningen med violin, piano, två celli och kontrabas. Hästarna däremot verkar helt vanliga, lika upptagna av att vara hästar som människorna av att uppfylla sociala roller. Spelet mellan figurerna kulminerar i den lätt absurda kaféscenen med inte mindre än sex servitriser och en ensam gäst. Bilden har en orolig rörelse och rytm, där en servitris på var ända söker sig utanför bildramen. Kanske längtar de efter att kliva ur sin miljö och sluta jobbet, kanske för att slå sig ner som publik till den originella konserten? Människor och djur 24

25 Elisabeth Höier Elisabeth Höier/BUS 2010 Vattenkulisser Elisabeth Höier (1954) fick en grundlig utbildning på vävskola, Borås textilinstitut och Konstfack. Sedan tillhörde hon Textilgruppen, innan hon så småningom i likhet med många andra konstnärer bytte yrke. De tekniker hon använde var gobeläng och olika experiment med tryck och måleri på tyg. Hon utnyttjade känsligt de speciella textila taktila kvaliteterna till att skapa en abstrakt formvärld med ekon från sinnevärlden. Vattenkulisser kombinerar en intensiv upplevelse av rum, som kan uppstå vid olika typer av väderlek. Där finns de strömmande rörelserna vid regn. Och spelet mellan kalla och varma färger, ljus och mörker, ger starka associationer till nära naturupplevelser; hur den kyliga, skuggade fukten glänser eller att himlen spricker upp efter ett regn och värmen tränger genom kylan. Hon har på ett mycket poetiskt vis skildrat mötet mellan olika atmosfäriska fenomen och tyngre uppenbarelser, som mycket väl kunde vara mark, jord, sten. Kompositionen är resultatet av ett skapande möte i konstnärens blick och erfarenhet mellan sinnesupplevelser och de speciella textila förutsättningarna. 25

26 Maya Eizin Öijer Maya Eizin Öijer/BUS 2010 Och det är som om hon frågade sig, varför massproduktionen skulle få ockupera viktiga delar av skönheten, bestämma vad som är vackert och inte. Hon rycker beslutsamt tillbaka dessa visioner för att stilla, ömsint göra dem till sina. Violinisten är romantiskt skön och jag tror mig höra eterisk stråkmusik. Orkidén är praktfull där den tecknar sig mot den ljusa himlen, sedd i underperspektiv. En drift med den heroiska bilden? Kanske det. Annars kan det ju tänkas att Violinisten och stjärnan Maya Eizin Öijers (1946) målningar bländar med sitt ljus och sin färg. Tonen är litet artificiell, den reflekterar det vackra och förföriska i massbilder som affischer, tidningsomslag etc. Ändå har det inget med vare sig popkonst eller ironi att göra. Hon dekonstruerar eller undersöker inte denna sorts bilder, nej, hon vill vrida verktygen ur deras händer. Erövra också den sortens skönhet och göra den till sin utan all banalitet den brukar bära fram. Och samtidigt vill hon få oss att se en gång till. I vårt sätt att se ligger många föreställningar, ett slags raster över det vi tar in. Där finns gränser vi sätter upp och som hindrar oss att verkligen uppleva. Orkidé Maya Eizin Öijer/BUS

27 Maya Eizin Öijer/BUS 2010 den observeras av någon som ligger ner och fångar dess blomställningar i ett ögonblick av lättnad. I Maya Eizin Öijers bilder finns alltid en berättelse att fylla i. Hon rör sig i en värld av kropp, syn och utsatthet. Palmer med pappersdrake har en sida som liknar semesterminnen, men det är inte bara en enkel projektion, hon spränger konventionen för att erövra ett ämne som är viktigt för många. Om man så vill, drakens sköra tråd, dess korta flykt, solnedgången och de bländande färgerna, allt är som ett förgängelsemotiv, där hon utan stora gester öppnar bilderna för död, sårbarhet och hjälplöshet. Skönhet är ingen enkel sak. Skildrar man liv slinker alltid döden med som en påminnelse. Palmer med pappersdrake 27

28 Ingegerd Möller Fjolårsrosor Ingegerd Möller/BUS 2010 Ingegerd Möller/BUS 2010 Ingegerd Möller (1928) är inspirerad av fjällnaturen, bosatt utanför Norrtälje. Hennes naturmåleri är av det närsynta nyfikna slaget, fyllt av upplevelser hur färgerna skiftar. Hon är en mästare på förändringarna i det lilla minsta. Hur växterna skiftar efter årstiderna. Hur temperatur och väder slår om över året. Och hur det lilla ständigt slår över i det stora. Hon har på ett vis, som kanske kan kallas kontemplativt, låtit naturen lära henne alla sina skiftningar. Och den får vara sig själv, det är ingen reflektor för konstnärens ego, ingenting att uttolka. I Ingegerd Möllers bilder är det som om naturen vill betrakta oss. Till hennes mest kända verk hör den 9 meter långa väven Ekosång till en fjäril från 1974 för Sveriges Riksbank, utförd av Handarbetets Vänner, samt utsmyckningen av Fridhemsplans tunnelbanestation. Ingegerd Möller/BUS 2010 Bild vid havet Stilleben från Staloluokta 28

29 Anna Casparsson Anna Casparsson ( ) gick bort strax före sin hundraårsdag efter ett långt och märkligt liv, där musikens, litteraturens och konstens storheter gått ut och in i de rum hon bebodde. Hon föddes i Lövingsborg söder om Linköping. Hennes far, Urban von Feilitzen, var militär, en vanlig försörjningsbana i de högre klasserna, som verkar ha givit utrymme åt vederbörandes egentliga intressen, i hans fall var det filosofi och litteraturkritik som han skrev under pseudonymen Robinson. Anna Casparssons mor var den framstående pianisten Lotten Lindblad. Anna Casparsson etablerade sig snart själv åtminstone som pianolärarinna. Hon hade en litterär och musikalisk uppväxt, där bland andra Jenny Lind skymtar gifte Anna sig med Edvard Casparsson, god vän med konstnärer som Anders Zorn, Ernst Josephson, Per Ekström. Alla umgicks flitigt ute i hemmet i Saltsjöbaden, dit de nygifta flyttat. Särskilt vänskapen med Josephson fick stor konstnärlig betydelse. Under sina resor studerade hon konst ute i Europa. Som de flesta kvinnor inom borgarklassen lärde hon sig brodera. Men hon lämnade snart de traditionella reglerna och använde fantasin både beträffande motiv och teknik. Men det var först efter makens självmord 1923 som Casparsson helt gick upp i sina broderier och gjorde dem till en egen konstart. Detta var en tid då det traditionella textila hantverket blev uppmärksammat och populärt. Anna Casparssons broderade bilder hämtade motiv från sagor, musik, orienten, men de var så egensinniga i teknik och utförande att de stötte bort många, som normalt beundrade textilkonsten. Ja, somliga reagerade mycket starkt. Andra däremot insåg det unika i vad hon gjorde. Och det stämmer också med tiden, för under hela 1900-talet vurmade man inom konsten för det oförstörda, naiva, som ansågs mer äkta än det akademiska och tillgjorda. Det går som en stark längtan genom förra århundradet efter omedelbarhet och sanning i konsten. Och det var absolut ingen tillfällighet att en krets danska konstnärer, som snart skulle grunda den internationella gruppen Cobra, med Asger Jorn och Henry Heerup i spetsen, bjöd in henne till en hedersplats på Den Fries höstutställning i Köpenhamn En recensent skrev beundrande, att hennes broderede Malerier er Udstillingens Begivendhet. Broderade målningar? Ja, ibland kunde hon nog blanda in vanlig färg i bilderna, men recensenten verkar i grunden ha tänkt att hennes arbeten inte gick att artbestämma på vanligt vis, de var varken måleri eller broderi utan en egen kategori. Hon var som en målare fast med penseln utbytt mot nål och tråd. Runt Anna Casparsson ute i Saltsjöbaden rörde sig en krets av viktiga konstnärer, som också framhöll hennes förtjänster, sådana som Oskar Bergman, Vera Nilsson och Nils Sjögren. Filmaren, konstnären och författaren Peter Weiss gjorde dessutom en film, där hon på ett mycket gripande vis spelar piano, fast fingrarna inte längre är med. Genombrottet för hennes unika uttryck var oundvikligt. >> 29

30 På en utställning 1952 gjorde Sven Sandström en karakteristik: Den naiva charmen i Casparssons verk är övertygande ursprunglig, den bygger till stora delar på hennes förmåga att utnyttja uttrycksvärdet i olika stoffbitar för nya och suggestiva effekter Prakten i många av hennes verk kan vara framkallad med förbluffande knappa medel, men hon kan också fylla en tygbit med de mest olikartade ting och 30

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS 1 - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM Region Skåne vill att det ska finnas

Läs mer

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud.

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Monica Månsson Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Det är precis trettio år sedan som Monica Månsson, 23 år gammal, började undervisa i akvarell. Då hade hon redan målat på allvar i fem år

Läs mer

Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn

Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn Faktablad, övningar och bilder till kursprovet VT 2013 Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn Jacob Heinrich Elbfas var född i Livland och

Läs mer

aren att o: förf fot

aren att o: förf fot foto: författaren 9 Tips och tricks Jag slår vad om att din första lektion i fotografi bestod av ett tips. Ett enkelt, rakt och älskat litet trick som gav dig något nytt att tänka på både i dina egna bilder

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Arbetsblad

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Arbetsblad Läs bilden Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet Arbetsblad Lotta Antonsson, A very young woman under the influence IV, 2000 fotografi på aluminium, 91x266 cm Lotta Antonsson Kvinna Kvinnor

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition.

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition. Tänker landskap Vissa fotograferar helst landskap, andra blom- Naturpaparazzo galleri serkan gûnes Med rätt känsla för ljus, komposition och när ögonblicket är inne gör Serkan Gûnes sina personliga betraktelser

Läs mer

SPELANDE I KONSTHISTORIEN

SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÖVNING: SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÅRSKURS: 7-9 WWW.PRATAOMSPEL.SE SPELANDE I KONSTHISTORIEN I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (BD) Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4 bilder från Slussen Det var vid Slussen jag började fotografera samtal med Gunnar Smoliansky den 27 januari 2005 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 5 Fotografier: Gunnar

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

Moa Israelsson Forsberg

Moa Israelsson Forsberg Monday Art Ateljébesök hos Moa Israelsson Forsberg Posted on mån 24 Feb 2014 by Eleonora Ånhammar Moa Israelsson Forsberg både bor och arbetar i det lilla samhället Åkers Styckebruk utanför Strängnäs.

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT

röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT LUNDS KONST- OCH DESIGNSKOLA Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och

Läs mer

Arbetsblad för gymnasiet Passioner

Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor i konsten Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor har skildrats i västerländsk konst sedan antiken. De många olika tolkningar och motiv där känslor spelar en roll visar att känslolivet har setts

Läs mer

Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960.

Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960. Jarlabanke Stig Blomberg Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960. Konstnär: Stig Blomberg, Skulptör, tecknare. Född 1901 i Linköping, d.

Läs mer

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling KONST på Vallås äldreboende Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling Gårdarna Den konstnärliga utsmyckningen på gårdarna utomhus anspelar på de teman som landskapsarkitekt Kerstin Teutsch angett, nämligen:

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

MODERNISMEN KONST IDAG DEL III OCH IIII

MODERNISMEN KONST IDAG DEL III OCH IIII MODERNISMEN KONST IDAG DEL III OCH IIII Modernismen är ett samlingsnamn på flera olika konststilar under 1900talet. Det ismerna har gemensamt är att dom ifrågasätter det traditionella måleriet. Man är

Läs mer

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Med alla 11 Lunkare samlade strax efter kl 12 avtågade vi från Södra och med en ny Lunkare, Kerstin, i vår grupp. Efter Swedenborgsgatan styrdes

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Kunskaps område Människa, djur och natur Centralt innehåll Kunskapskrav åk 9 grundläggande Människans upplevelse av ljud, ljus, temperatur,

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Anita Nilsson. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi

Anita Nilsson. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi Anita Nilsson Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5 Intervju: Andreas B Nuottaniemi 50 Livet bygger ju på vardagliga rutiner, varför inte

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

Med sina drygt 30 år i branschen

Med sina drygt 30 år i branschen Text: Erik Laquist Bild: Bruno Ehrs Bruno Ehrs: Född 1953 i Stockholm, bor i Bromma. Utbildning: Fotoskolan i Stockholm, 1974 1976. Karriär: Började efter utbildningen som arkitektur- och dokumentärfotograf

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Att finna sig själv utifrån Kierkegaard. 2013 Frank Lorentzon

Att finna sig själv utifrån Kierkegaard. 2013 Frank Lorentzon Att finna sig själv utifrån Kierkegaard 2013 Frank Lorentzon Kierkegaard (1813-1855)!! Livet förstås baklänges, men måste levas framlänges En förfader till existentialismen Fokus på människan och hennes

Läs mer

KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER

KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER 1/14 högskola arbeten från ika teman: ten i en vuxen små delar ar olika vävar Minnesbilder Jeanette Carlsson Keramiker Keramiklärare, Mullsjö folkhögskola På GALLERI 2åar visar

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Utställningar. Søren Langkilde Madsen

Utställningar. Søren Langkilde Madsen Utställningar Søren Langkilde Madsen Fotografen Om Søren Langkilde Madsen Jag har fotograferat aktivt under de senaste drygt 40 år och älskar att arbeta med denna form av uttryck. Fokus har under många

Läs mer

På egen hand i konsten

På egen hand i konsten På egen hand i konsten Modernismen och därefter - konsthistoriska nedslag i de senaste hundra åren Det här är en handledning som berättar om några målningar i länsmuseets konstsamling och hjälper till

Läs mer

På vilket sätt präglar ditt intresse

På vilket sätt präglar ditt intresse Text: Erik Laquist Bild: Felix Gerlach Felix Gerlach: Född 1984 och uppvuxen i Malmö, där han är bosatt även i dag. Utbildning: Fotoskolan i Gamleby, Reklam och magasin, 2004 2006. Karriär: Blandade frilansuppdrag

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Fågel, fisk eller mittemellan

Fågel, fisk eller mittemellan Lärarhandledning till utställningen Fågel, fisk eller mittemellan en konstutställning för barn Johanna Björck, Örebro läns museum Om utställningen Utställningen är producerad av Örebro läns museum. Det

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

FOTOTÄVLING 2015. Tävlingen avslutas den 11/10 2015 Vinnarna tillkännages den 14/10 2015. Kategorier:

FOTOTÄVLING 2015. Tävlingen avslutas den 11/10 2015 Vinnarna tillkännages den 14/10 2015. Kategorier: FOTOTÄVLING 2015 Årets fototävling på Tjolöholm är en hyllning till denna beundransvärda plats djurliv, trädgårdar och besökare. Tjolöholms Slott är ett paradis för fotografer. Beläget strax söder om Göteborg

Läs mer

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005 GALLERIROND våren 2005 Galleri Olsson & Uddenberg 19/3 10/4 2005 Lars Rylander Där vägen tar slut nedanför det åttkantiga huset ligger ateljén med hänförande utsikt över Ljungskileviken mot Orust. Mängder

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Workshop 00:Almestrand Nina Söderström Malin Sörman Maria Hager Under åren 1999 2000 genomförde jag min andra fotografiska workshop på ett behandlingshem för mammor och deras barn. Hemmets uppgift är att

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig.

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. 2 Skriv och berätta om vad du kan, vad du vill och om annat som finns i ditt inre rum. Jag är rädd (sidan 4) 1 Läs sidan 4.

Läs mer

UTSTÄLLNINGAR. 5 Bildmakare. textilkonstnär katrin bawah

UTSTÄLLNINGAR. 5 Bildmakare. textilkonstnär katrin bawah UTSTÄLLNINGAR UTSTÄLLNINGAR De deltagande konstnärerna bildar gruppen 5 Bildmakars, och presenterar sig själva som följer: Vi är 5 bildmakars, som bor i Lerumsområdet och har känt varandra en längre tid.

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

LÄR DIG VARSÅGOD. Övningsblad med fri kopiering!

LÄR DIG VARSÅGOD. Övningsblad med fri kopiering! LÄR DIG VARSÅGOD Övningsblad med fri kopiering! " intressant och lätttillgängligt..." Intresset för att lära sig teckna är stort, särskilt när det gäller manga och fantasy. Här presenterar vi en ny serie

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Impressionismen Konstnärerna ville ge betraktaren ett stämningsladdat intryck. Det impressionistiska synsättet innebar att konstnärerna inte i detalj

Impressionismen Konstnärerna ville ge betraktaren ett stämningsladdat intryck. Det impressionistiska synsättet innebar att konstnärerna inte i detalj Impressionismen Konstnärerna ville ge betraktaren ett stämningsladdat intryck. Det impressionistiska synsättet innebar att konstnärerna inte i detalj avbildade landskapet utan man målade det synintryck

Läs mer

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media 3 1934 5 måndagen den 26 november anatomiska institutionen, uppsala prolog Runtomkring honom var allt svart. Inte svart som mörker, utan bara svart och

Läs mer

på Bohusläns sockertopp

på Bohusläns sockertopp på Bohusläns sockertopp Martin Fahlén Jimmy Stigh Hans Årebäck 2 Innehåll Förord... 3 Karta över Älgön-Brattön... 4 Linné kryssar nära... 6 Målaren ställer en fråga... 10 Bortom armlängds avstånd... 14

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

BAROCKEN ca 1600-1750

BAROCKEN ca 1600-1750 BAROCKEN ca 1600-1750 Ordet barock betyder ungefär befängt eller konstigt. Namnet började användas när barocken var slut som en reaktion på epokens prålighet. * Musiken under barocken hade en tydlig puls

Läs mer

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard.

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. Blomma blad en miljard handlar om ett barn som heter Ollsi och en förälder som

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Pedagogen formulerar utmaningar successivt som deltagarna löser. Utmaningarna formuleras så det finns oändligt många lösningar.

Pedagogen formulerar utmaningar successivt som deltagarna löser. Utmaningarna formuleras så det finns oändligt många lösningar. MOMENTMETODEN Jag har skapat Momentmetoden för att på bästa sätt kunna stödja barn, ungdomar och vuxna att hitta sina egna bildspråk. Min pedagogik kallar jag Processpedagogik eftersom processen är central.

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Färg. Nu ser vi fram emot ett nytt spännande slöjdår häng med! 2014 växte Slöjdlexikon med följande: Vattenslöslig textilfärg/ Färga i burk

Färg. Nu ser vi fram emot ett nytt spännande slöjdår häng med! 2014 växte Slöjdlexikon med följande: Vattenslöslig textilfärg/ Färga i burk Det har hänt mycket i Slöjdlexikon under 2014! Vi har fått ett stort material om Knyppling, med både lexikon och beskrivningar. I Färg har flera nya beskrivningar fyllts på och gjort att vi ändrade på

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016.

Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016. Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016. JOHN HALLMÉN MINIMONSTER 21 maj 23 augusti I John Hallméns fotografier får vi uppleva krypens värld i makroperspektiv. Närgångna och kraftigt uppförstorade

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan Idéer och uppfinningar för grundsärskolan ETT SKOLPROGRAM FÖR GRUNDSÄRSKOLANS ÅRSKURS 1 9 SOM LÄSER ÄMNEN EFTERARBETSMATERIAL Det här materialet kompletterar lärarhandledning till Nobelmuseets skolprogram

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D0019A Formanalys Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Övrig kommentar Romansk stil (1050 till

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer