NYGREKISK LITTERATUR. på svenska. Johan Selme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYGREKISK LITTERATUR. på svenska. Johan Selme"

Transkript

1 NYGREKISK LITTERATUR på svenska Johan Selme

2 NYGREKISK LITTERATUR på svenska - Och vad skriver ni p% för sprak? fragade Spöket, - Grekisga, svarade jag s& torrt jag kunde, - Gammalgrekiska? sa han och började staspla sig igenom de första verserna i Illiaden laed o- klanderligt klassiskt uttai, - Nej, modern grekiska. Eyperaodern. - Finns det? fr&gade han skrattande. (Vasilikos, V. : Monarken, Stockholm, , s, 97) It is ny opinion that the most important thing thai Greece has oflered to mankind in this troubled century is her poetry. itsa sak is,^, : Nodern Greek ~usic and poetry : an anthology, Ihessaloniki, 1977, s. 6) Johan S elne, Boras,

3 Denna bibliografi förtechar nygrekisk skönlitteratur i svensk Översättning. Bibliografin gör inte anspråk p& att vara fullständig, men torde arida kunna tjäna som vägledning för den som utifrån svenska översättningar vill läsa nygrekisk litteratur. Därmed ar inte sagt att man utifran dessa Översättningar får en objektiv bild av den litterära situationen i Grekiand; snarare är det val s%, att det översatta speglar mottagarlandets intellektuella Klimat. De bibliografiska källorna ar de gängse: Linnström: Svenskt boklexikon, Svensk bokkatalog, Svensk bokförteckning, Svenskt pressregist er, Svenskt t idningsindex, Svenska tidningsartiklar, Svenskt tidskriftsindex och Svenska tidskriftsartiklar. Magra specialbibliografier, b1.a. över Hjalmar Gullberg och Johannes Edfelt, samt några specialarbeten vid BHS, företrädesvis av registerkaraktar, har också kommit till användning. Endast Bonniers litterära magasin och Ord och bild har underkastats systematisk genomgang; i övrigt vilar alla tidaings- och tidskriftsreferenser på tidigare bibliografiska arbeten. Monografimaterialet har kontrollerats not systematiska katalogen vid Götebor s universitetsbibliotek och mot avd. Hceob (+underavdelningar f i BOMS databas. Bibliografin ar alfabetiskt uppställd p% författarnamn. Böcker som innehaler bidrag av flera författare Bterfinns p% titel. Inom varje uppslag ar materialet kronologiskt ordnat; kronologin bryts endast av att olika upplagor av ett verk hallits samman. Pörfattamiannen har transkriberats efter de grekiska namnformer som finns i Ambatsis,J.: Nygrekisk litteratur, Stockholm, Vid katalogisering av grekiskt material p% svenska i huvudsak tv% metoder. De vetenskapliga biblioteken translittererar originaltexten, dvs ersätter varje grekisk bokstav med en latinsk. P& detta sätt bdbehal'ler man originalets stavning. Folkbiblioteken använder en annan metod - transkription, som syftar till att ge ett nöjaktigt uttal av de grekiska orden. &letoderna finns beskrivna i de tv& katalogregelsamiingarna SEOi 74 och KR 76. Polkbibliotekens praxis återges även i Utlkdska nyförvärv (m). Bada metoderna har givetvis sina för- och nackdelar; dessa skall emellertid inte diskuteras har. Jag har valt att följa folkbibliotekens praxis utifrån den uppfattningen, att det torde vara viktigare att veta hur författarnamnet uttalas, än hur det stavas på grekiska,

4 Följande förkortningar, utöver katalogreglernas, förekommer i bibliograf in: AB Af t onblade t Arbt Arbetet BLN Bonniers litterära magasin DN Dagens Nyheter Expr Expressen FIB/K Folket i ~ild/~ulturfront GT Göteborgs Tidningen Hbl Huf udstadsbladet O&B Ord och bild PIT Post och Inrikes tidningar ST Stockholms Tidningen SVD Svenska Dagbladet ÖC Ostgöta Correspondenten Slutligen vill jag tacka bibliotekarie Ingrid Sjöberg, Btj, Lund, och Lis Nykjaer Jensen, Nygraesli afdelning, ~bbenhavns universitet, för den hjälp de p& olika satt givit mig. Boras den i maj 1979 Johan S elme

5 ANAGHITOSTAKIS, MANOLIS Se Denna stjärna ar för oss alla APOSTOLOPOULOS, EVANGELOS - Bar ligger Manolis, vinets off er. - (ST - 14 oktober 1956) [ 1 - Aris : novell från Cypern / övers. Harriet Hjort - (2 [2 5 maj 1957) - Eremiten / övers. Harriet Hjort. - (E ; 66, 1957, S ) [? - Farmor Tarou / övers. Harriet Hjort. - (z; 26, 1957, S [4 41 5) - Den gamle och jordbävningen. - (&loraon- ladet 9 mars 1957) C 5 Novell, - Gamle Petros och hans förälskelser / övers, av Harrtet Hjort. - [6 (ST - 10 november 1957) - Kostas lurar vinden / övers. Harriet Hjort. - (vi 59, s ) Novell - De orientaliska byxorna / övers. Harriet Hjort. - (SVD november 1957). Novell - Stadsresan. - (DN 23 jrni 1957) - - ; 44? 1957, [7-24 [8 - Den tredje anden / övers. Harriet Hjort. - (var Lösen ; 48, [l , S ) - Frestelsen : novell / övers, Harriet Hjort. - (var Lösen ; [l 1 49, 1958, S ) - I Hades..- (ST 5 oktober 1958) Novell - Spegeln : novell / övers. Harriet Hjort. - ; 45, 1958, [l 3 29/30, s. 8-9) - Tolv bröder : en f ebruarihistoria från Grekland / övers. b4 Harriet Hjort. - (DN 23 februari 1958)

6 APOSTOLOPOULOS, EVANGELOS L(ports. ) - Demetrios p& havet. - (SVD - 15 februari 1959) - Bröderna / övers. Harriet Hjort - (1dun ; 73, 1960, 14, s ) - Dödens son / tolkning av Harriet Hjort. - (vi v ; 47, 1960, 50, s. 14) Dikt. - Panagjotis. - (DN - 1 augusti 1965) - Stefos. - (DN 21 april 1963) - ARIADNES KRANS - Ariadnea bans : ett urval nygrekiska folkdikter fr& Kreta C 20 / i öfvers. af Fredrik Sander. - Stockholm : Samson &1 Wallin, S. ARJIRAKIS, MINOS - Gamar över staden / övers. [fran danska] av Olov Jonason Stockholm : FIB: s lyrikklubb, s. : ill. - (FIB:~ lyrikklubbs bibliotek ; 130) Overs. efter: Gribbe over byen / gendigtet [fra graesk] af Ole Wahl Olsen. ATHATJASIADHIS, TASOS - Förtrollade själar : en roman om Dostojevskij och Maria L 22 Dmitrijema / till sv. efter den franska övers. av Ingrid Ekman Nordgaard. - Stockholm : Natur och Kultur, s., - 0rig:s titel: O Dostojevski, apo katergho sto pathos. - Övers. efter: La Vie passion6e de DostoPevsky.. f ör1 ( delupp1 [~inlänskt ) : S öderstöm, Helsingfors] L23 C~IZIS 9 DHDIITRIS Se Tolv grekiska berättare

7 C ITRONTRÄDETS DOTTER ~tookholm-: Natur och Kultur, s. - (Levande litteratur) DHAMIANAKOU, VOULA Se Tolv grekiska berättare DHIPJA--OU, KLEARETI - Svalboet / övers. Senta Chatzopoulos-Slöör. - sl bl 18 mars 1962) - DHIZELOS, THALIS - Espressobaren / övers. Senta Chatzopoulos-Slöör. - (SVD 6 februari 1966) - [ 26 - Arsdagen : novell / övers. av Senta Chatsopoulos-Slöör. - c27 sl bl - 17 juli 1966) DHOURAS, STRATIS - En grekisk krigsfånges berättelse / [övers. av Margareta [ 28 Blidberg och Antonis l,!ystakidisj, - Göteborg : Bergendal, SO : illo 0rig:s titel: Istoria ena echmalotou. DHROSINIS, JEORJOS - Amaryllis : novell / fran nygrek. orig. öfvers. af Julius L29 Centervall. - Gefle t C.E. Fritzes Hofbokhandel, S o Orig: s titel: Amarillis. [?Jy utg.]. - Stockholm : Nordiska förl., s. t30 - Ur Shger p& hafvet / öfvers. af Julius Centervall. - L31 (- PIT 28 februari 1888 ; AB 29 februari 1888)

8 DIJENIS VASILIOS AKRITAS - Det bysantinska eposet om Digenis Basileios Akritas / övers. L32 jämte en inl. av C.S. Lindstam. - Göteborg : Wettergren och erb ber, s. - (~ötebor~s Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhalles handl. Femte följden. Ser. A. Bd. 7 ; I) Se avenn~grekisk medeltidsfolkdiktning ELITIS, ODHISSEAS - Heptastikon / övers. Lars Bjurman och Nikael Pioretos. - (SDS - 2 mars 1958). Dikt. - Sommarenrs gestalt / övers. Irmelin Sandman Lilius. - bl - c34 10 juni1962; Lyrikvännen; , 5, s.16) Dikt, - 0rig:s titel: Sona tou kaiokeriou. - Mersina / Irmelin Sandman Lilius. - Stockholm : Wahlström l35 och. Widstrand, s. : ill. S : Sommarens ges talt [soma tou kaloke~iou]~ Narina p& klip orna [I Easrina ton vrach~n]~ Det galna granatäpple- trädet f I trelli rodhia]; vad $tenar, vad blod och vad hjarna [~e ti petree, ti ema ke ti sidhero] / av Odhisseas Blitis. - [~inlänskt f örl. : Schildt, ~elsingf ors] - Marina p& klipporna / övers. Imelin Sandman Lilius* - bl 6 februari 1966) Dikt. - Oribg:s titel: I Marina ton vrachon. L36 - L37 - Autopsin / tolkning Lasse Söderberg och Mikael Pioretos, - r 38 (Lyrikvännen 8 26, 1979, 5, s. 3) Dikt. - Ur diktsamlingen Sex och ett samvetskval för himlen. - - Axion esti : Lovad vare / i sv. tolkning av Ingemar Rhedin. - [39 Stockholm : Bonnier, s. 0rig:s titel: Axion esti. - Arion esti, Odyeseas Elytis, Mikis Theodorakis : [konsert- 140 programj / [lngemar m hed in]. - [S.l. : son, s. S. 6-15: To Axion esti (Lovad vare) / av Odhisseas Elitis; i sv, tolkning av Ingemar Rhedin. - Omfattar: De av Mikis Theodorakis tonsatta delarna av Axion esti.

9 ELITIS, ODHISSEAS g?öfg. ) - En enda liten svala / tolkning Ingemar Rhedin. - (~rbetar- L41 en 26 oktober 1979) 0rig:s titel: Ena to chelidhoni. - Ur Axion esti, avd. Passionerna [Pathi 1. - Det galna granatäppleträdet. Marina p& klipporna. Vad stenar, [42 vad blod och vad hjärna / övers. Irmelin Sandman Lilius. - s - bl 21 oktober 1979) Dikter. - 0rig:s titlar: Se ovan [SS. - Jag öppnar min mun och talar / övers. Ingemar Rhedin. - K 43 (SVD - 5 december 1979) Dikt. - 0rig:s titel: Anigho to stoma mou. - Ur Axion esti, avd. Passionerna [~athi]. - Sex och ett sasivetskval för hiaen / i sv. tolkning av Lasse Söderberg och Mikael Fioretos. - Stockholm : F1B:s lyrikklubb, [ s. : ill. - (FIB:~ lyrikklubbs bibliotek 8 212) 0rig:s titel: Exi ke mia tipsis jia ton ourano. - Tv& dikter av Rhedin. - L45 (~eckojournalen; Omfattar: Se här spraket gav de mig [~i Axion esti, avd c Idhou egho ~i~on]~ Grekiska elliniki]. - Ur - Ur Axion esti / tolkning av Ingemar Rhedin. - (~rtes 8 5, 1979, [46 6, S. 3-16) Omfaltar: Avd. Genesis enesi is) ur Axion esti - Ur Axion esti / övers. Ingemar Rhedin. - (DN 28 oktober 1979) [47 - Ur Odysseus Elytis : Sex och en himelsk anfäktelse / i Övers. av Mikael Fioretos och Lasse Söderberg. - (~ellenika ; 1979, 4, s. 4) Omfattar: Skönheten och analfabeten. - 0rig:s titel: O aghrammatos ke i orea. Se aven Nikis Theodorakis - hans musik, hans kamp Se aven Nygrekisk lyrik - Ellinika parasiithia = Grekiska folksagor / utg. av Invandrarnas [49 kulturcentrumi urval, övers. och inl.: Inga och Jannis Ambatsis. - S t ockholm* : ~nvandrarnas kul turcentma f Ör1., s, t ill. Parallelltext p& grekiska och svenska.

10 - Newepaper. / övers. Sun Axelsson. - (O&B - 77, 1968, s* ) L50 Dikt ENGONOPOULOS, NIKOS Se Nygrekisk lyrik Se Flora poetica exotica Se Nygrekisk lyrik - Flora poetica exotica / urval av Harriet Hjort. - [NY utg.] FLORA POETICA EXOTICA Stockholm : P1B:s lyrikklubb, s. : i. - (FIB:~ lyriwubbs bibliotek ; 11 9) S. 8: Grekisk klagosang (moirologi). - Nutida klagosang av anonym kvinna fran trakten av Mani p& Peloponesos. - S. 36: Tjurfäktning - Röda skynket / Mikael Pioretos; sv. tolkning av Tomas Tranströmer. - Första utg. med titeln Plora Poetica, De säger att bergen darrar / till sv. av Imelin Sandman Lilius [52 efter Edmd Keeleys och Philip Sherrards eng. övers. - en bl 8 april 1962) Dikt. - GHRIGHORIS, JERASIMOS Se Tolv grekiska berättare GREKISK I~GOSANG Se Flora poetica exotica

11 GREKISKA FOLKSAGOR Se Ellinika paramithia - Grekiska folkvisor : en antologi / red. oah isvers, av Jannis L53 Ambatsis. - Stockholm : Natur och Kultur, s. : il1. - evande de litteratur) GREKISKA ORDSFR.~ - Grekiska ordsprak och kortdikter / sammanst. och tolkade av L54 Herman Stolpe. - Stockholm : LT, s. : illa GRITS I-&!IILLIEX, T'AIIANA Slöör, -'(SDS - 19 oktober 1963) - Gästerna / övers fran nygrekiskan av Senta Chataopouos- Se även Nygrekiska berättare - HADZ IS, DIMITRIS Se Chatsis, Dhimitrfs - Tjuven / frh nygrekiskan av Senta Chatzopoulos-SlöiSr. - (SVD - 10 mars 1963) Novell, - När kriget är slut. Sångernas sang / Lars Foreell. - E57 (~xpr 24 november 1974). Origts titlar: Otan teliosi o polemos. Asma asmaton. - Bada dikterna ur diktoykeln Mauthauaen [fhotchaoaen]

12 Se aven Nikts Theodorakis - hans.nusik, hans kamp RANELLOPOULOS, PANAJOTIS Se Nygrekiska berättare KARAGHATS IS, MIIS OS Se Tolv grekiska berättare - Kassandra och vargen / övers. av Annika Preis. - Stockholm : L58 Almqvist och Tiksell, s. 0rlg:s titel: I Kasandra ke o likos. RARHAVITSAS, ArJDREAS Se Tolv grekiska berättare KAROUZOS, NIKOS - Cypern juli juli 1975) Dikt. - Jag förskönar ödet. Det ädla i var komedi. Ingang / tolkningar [60 Bo Setterlind. - (lidskrift / utg. av Förf'attarförl. ; 7, 1976, 3, s. 57) Dikter. - Det ringer p& dörren : dikter / Bo Setterlind. - Stockholm : L61 Bonnier, s. S. 37&: S ju dikter / av Nikos Karouzos; i tolkning av Bo Setterlind. - Omfattar: Kunskap; Naturen vill demokrati; Drömmens snabbhet; Jag förskonar ödet; Glädjen; Det ädla i var komedi; Ingang.

13 KAROUZ OS, NI KOS w - Pangen frihet / tolkning av Bo Setterlind i samarbete med L62 Irbne Larsson och Rosie Kihlbom. - (~rtes; 3, 1977, 3, S ) Omfattar: Fangen frihet; I komedins nakna trädgardar; Kort- fattat; Motståndaren; Nattens grek; Att minnae, att minnas. - Fången frthet / urval och ini.. av Kostis Papakongos; tolkningar av Bo Setterlind uppl. - Stockholm : Pörfattarförl., S. Urval ur flera av förf:s diktsamlingar. - Omfattar: iiaturen vill demokrati; Nattens grek; Jag förskönar ödet; Segern i krig; Solomos i min dröm; Att mimas, att minnaa; Hela livet ar, tros jag, en doktrin; Trappsteg; Cypern juli 1974; Bild; Ho Chi Minh vilar; När jag vidrör det nya; Poesin; De okända tingens trad; Första dialogen; Ett satt; Maskens bön; Enaamhet i natten; Doft och blom finns inte längre; Kunskap; Det ädla i v%r komedi; Glkidjen; Kortfattat; DLkt p& band3 Drömmens snabbhet3 Motatandaren; Ingang; De höga hastigheterna; Plötsligt; Hada; Klarhet; Höst 1953; Terapeutisk undervisning; Svilngningar; I komedins nakna tradgardar; Mineralhimmel; Dödsritten; Intermezzo; Diktarens väg ar viss; Romantisk epilog. 1 - Kappseglarna / övers. S enta Chat sopoulos-slöör. - (9 11 f ebru- [64 ari 1962) KAVAJ.?IS, KONSTANDINOS - Den siste alexandrinen : dikter av Kavafis / i sv. tolkning Hjalmar Gullberg. - (BLM -; 20, 1951 s ) Omfattar: Alexandrinska konungar lexan an dr ini vasilis] ; Ar 31 f.kr i Alexandria To 31 p.ch. stin lexa and ria]; Antonios övergiven av sin gud 1 Apolipin o theos ~ndonion]; Iases8 grav [~asi tafos]; Kleitos sjukdom [I arrostia tou Klitou]; Till Ammone~ som dog vid 29 ars ålder ar 610 [~ia ton Ammoni, pou pethane 29 eton, sta 6101; Aemilianos, Monais8 son, fran Alex- andria, e.kr [~milianos Monai, Alexandref s, m.~h.]; Spegeln i vestibulen [O kathreptis stin isodho]. - I väntan pk5 barbarerna / tolkning av Hjalnar Gullberg. - (1dun ; 65, 1952, 50, s ) 0rig:s titel: Perimenondas tous varvarous.

14 - En bok on Vansbro : en hyllningsskrift till Anny Wernström / L67 red. av Ria Wägner. - Stockholm : [~ordstedt (distr.)], S. S. 7-8: Kavaf is f rån Alexandria, Ithaka / tolkning av Hjalmar Gullberg. - 0rig:s titel: Ithaki. - Dikter om Irarlek : antologi / sammanst. av Olof Lagercrana. - [68 Stockholm : Bonnier, s. : ill. S. 200: S& spände jag min blick / av Konstandinos Kavafis; övers. av Hjalmar Gullberg. - Myres my lex and ria &r 340 e.kr) / tolkning och id. Hjalmar [69 Gullberg. - (vintergatan , s ) 0rig:s titel: Miris. Alexandria tou 340 m.ch. - Om konsten att fylla sextio och om annat : en bok tillägnad Fritiof Nilsson Piraten den 4 december Stockholm : Bonnier, s. S : Kavafis från Alexandria : tankeställare för en författare som fyller sexti / övers. av Hjalmar Gullberg. - Omfattar: PrBn Idockap nio [A~' tis en~~ia]~ Insikt [~oisis]. - Antonius övergives av sin Gud / tolkning av Carl Nylander. - C71 (DN 1 O februari 1 957) Origts titel: Apolipin o theos Andonbon. - Staden / övers. av Carl Nylxader. - (~rgo ; 35, 1958, 12, s. 8) L72 0rig:s titel: I polis. - Tv& dikter / sv. tolkning Mikael Fioretos och Lars Björkman. - [73 (~yrikvännen 3 5, 1958, 5, s. 6-7) Omfat tar: Ithaka [~thaki] Ternopyle [f hermopiles] - Tv& dikter om kostymbyte / övers. Hjalmar Gullberg. - E ST:^ C 74 Julbilaga 1958) Omfat tar: Itlanuel Komnenos [Idanouil k om ni nos ] ; Kmg Deme trios [O vasflef s ~himitrios]. Murarna. - (SDS - 10 maj 1959) Origjs titel: Tichi. - 7 juni 1959) 0rig:s titel: I polis. - Staden. - (SDS - Clea / Lawrence Durrelll övers av Aida Förnellj med tre dikter [77 av Konstantinos Kavafis tolkade av Hjalmar Gullberg. - Stockhom : Rordstedt, l s S r Che fece.,, I1 gran Rifiuto; Långt borta [Makria]; Eftermiddagssolen [O ilios tou apo jevmatos].

15 KAVAFIS KONS TANDINOS (ports.) - [~inlänekt f örl. (deluppl.) : Söderström, ~elsingf ors s] C 78 - Kärleksdikter av Kavaf is / urval och sv. tolkning Jan Hogan. - [80 Stoc&olm Poibos, S. Omfattar: Kom tillbaka [Epestref e]; Avlägset [llakria]; Vid kafkin ången [stou kafeniou tin isodho]; Löften [omii]; En kväll f Mia nichta ; F& gatan [~n ti odho]; Nar de vahar [~tan dhiejironde 3 ; Inför statyn av Endymion [Eno~ion tou aghalmatos tou ~ndhimionos]; Gratt [~riza]; En av deras gudar [Enas theos ton]; P& kvällen [En espera]; Till Ammones [~ia ton mo ni]; S& mycket s&g jag [Etsi poli atenisa]; Dagar 1903 [~eres tou 190 J]; f obaksbutikens f önster [I prothiki tou kapnopoliou] ; Till vällus t en [~dhoni]; Kropp, kom ih&g [~himisou, E soma]; Bordet bredvid [TO dhiplano trapesi]; Meningen ~oisis]. s; Vid husets fot [~ato ap'to spiti]; Bör att stanna Na mini Ombord [TO pliou]; Eftermiddagssolen [O ilios tou apo jevmatos]; Diktens början [I archi ton]; Sidons teater si heat ron tis Sidhonos ; Han kom för att läsa [llthe jia na dhiavasi]; Förtvivlan 2 En apoghnosi]; Innan tiden skulle ändra dem [Prin tous allaxi o chronos]; I den trista byn [sto pliktiko chorio]) Det tjugofemte Aret [TO 25on etos tou viou tou]; I tavernorna [~esa sta kapilia]; Mästare som lämnar Syrien of istis aperchomenos ek ~irias]; Dagar 1901 [Ideres tou 19011; T jugotre till t ju ofyra [~hii nei, 23 eos 24 eton]; Porträtt av tjugotrearing f Ikon ikositrietous neou kamomeni apo filon t ou omilika, erasitechnin]; Kimon, son av Learchos le im on bearchou, 22 et on, spoudhastis ellinikon ghrammaton (en ~irini) l; Vackra blommor och vita rea louloudhia kl aspra]; Han f ragade om kvaliteten [~otouse jia. fin piotita]; Spegeln i hallen [O kathreptis stin isodho] -; 30, 1961, S ) Omfa-t tar: Ithaka [lthaki]; I manaden Athyr [~n to mini ~thir] - Tv& dikter / tolkning av Carl Nylander. - (BLM:. - Jag gick / övers. Börje Knös. - (~yrikvännen 5 11, 1964, 5) P3 0rig:s titel: Epigha. - I väntan p& barbarerna / tollming Folke Isaksson. - (DN - juli ' L ) 0rig:s titel: Perimenondas tous varvarous.

16 - I väntan p% barbarerna och andra tolkningar av Kavafis / [tolk- [85 ningar av J Hjalmar Gullberg. K.P.Kavaf is, T.S.Eliot - paralleller / [av Jeorjos Seferis; i tolkning av Sture ~innér]. - Stockholm : Nordstedt, s. Omf'at tar: Alexandrinska konungar lexan and hr ini vas ilis] Konsthant- det annalkande betraktelser av Jason, meanders son, poet i Kommagene, %r 595 e.kr, [ldelancholia tou Iasonos Kleandhrou, piitou en Komma j ini, 595 m.~h.]; Murar [lichi]; Jonien [Ionikon]; En av deras gudar Enas theos ton]; Dareios [O ~harios]; I Antiokas omgivningar E Is ta erichora tis Andiochias]. Neros frist [I dhioria tou Heronosg; Dagar 1909, 10 och 11 t~eres tou 1909, 10 ke 1 l]; I en stad i Osrogne [~n poli tis ~sroinis]; Ar 200 f.kr. [sta 200 p.~h.]; Vid en italisk strand [IS italikon paralian]; Stor procession av präster och lekman [lleghali sinodhia ex iereon ke lalkon]; Alexander Jannaios och gemalen Alexandra lexa and hr os Ianneos ke Alexandhra]; Gamlingars själar [I psiches ton jerondon]; En furste fran västra Libyen fr je mon ek dhitikis ~iviis]; Gravskrift Över konung Antiochos av Rommagene rom it im vi on Andiochou, vasileos inis]; I ett samhälle i Mindre Asien [V ~n dhimo tis Nikras j En gamling [~nas jeros]. - Jfr nedan [l 90.

17 - Alexandrinska kärleksdikter / tolkade av Folke Sandgren. - (norisont ; 17, 1970, 5/6, s ) Omfattar: September [O septemfrris tou 1903 l; December 1903 [~dhekembris tou 19031; Han kom för att-läsa [~lthe jia na dhiavasij; Han fragade om kvaliteten L~otouse jia tin piotital. - Elva posthuma dikter / tolkade av Polke Sandgren. - o or is ont [ , 1976, 4, S ) Omfattar: Att bli starkare fr hin am osis ; Januari 1904 [O jennaris 19041; I trappan [stis skales 3 ; P& teatern [sto theatro]; Undangömt r rim mena]; S om sadan [~tsi]; Och jag lutade mig och lade mig i deras baddar [~i akoumbisa ke plajiasa stes klines ton]; En halv timme[~isi ora 2 ; Den f örbundna axeln [~dhemenos omos]; Från byråladan Ap'to sirtari]. y KAZANDZAKIS, NIKOS - Spela far mig, Zorbas / övers. och efterskrift Börje Knös. - Stockholm : Ljus, s. 0rig:s titel: Vios ke politia tou Alexi Zorba. - Stockholm : ~~~/~ordstedt, s. - L89 - [ N~ utg.]. - Stockholm : Nordstedt, s. - (Bok- [ 90 klubben Var bok) - Den eviga vandringen uppat / övers. fran förf :s manuskript och [g1 förord av Börje Knös. - Stockholm : Ljus, s. 0rig:s titel: O Christos xanastavronete. - Den sista frestelsen / övers, fran förf:s manuskript av Börje [92 Knös. - Stockholm : Geber, s. 0rig:s titel: O telefteos pirasmos. - Frihet eller död / övers. fr&n förf :s manuskript av Börje Knös [95. - Stockholm : Ljus, s. 0rig:s titel: Eleftheria i thanatos. - Min helige Pranciscus : pax et bonum / övers. från förf :s manu- [94 skript avbörje Knös. - Stockholm : Ljus, s. 0rig:a titel: O ajios Frankistos mou : pax et bonum. Se aven Nygrekiska berättare C88

18 KINDINIS KOS TAS - U r Anatomiska anteckningar / tolkning Zannis Psaltis och Birger Norman. - (AB - 15 oktober 1978) Dikt KLARAS, BABIS - T ill min bror / övers. 1&ne Larsson. - (Tidskrift / utg. av 196 Pörfattarförl. ; 7, 1976, l/2, s. 60) Dikt. - Natt. - (s 2 juli 1961) Se aven Nygrekiska berättare - Metoden : vittnesmal om tortyren i Grekland / övers. fr&n den [97a engelska utg.: Nargareta Nylander. - Stockholm : Rabén och Sjögren, s. - (lema) 0rig:s titel: Antropofilakes. - [~inlänskt förl. (deluppl.) : Schildt, ~ elsin~f ors] KO~OPOULOS, TAKIS - Asfaltgatan / övers. Senta Chatzopouios-Slöör. - (SVD 5 juli 1964) - [ 98 - Arsfesten / övers. Senta Chatzopoulos-Slöör. -(z 12 februari [g9 1967) - Det ax din plikt / övers. av Kostis Papakongos och Ingemar [l 00 Rhedin. - (O&B ; 77, 1968, s. 313) Dikt.

19 LAPATHIOTIS, NAPOLEON - Ögat av glas / övers. Senta Chatzopoulos-Slöör. - bl 1965) - 16 april [l 01 i LIVADHITIS, TAS OS - Mannen med trumman / övers, Kostis Papakongos och Ingemar 77, 1968, s. 313) Dikt, Se aven Denna stjärna ar för oss alla LOUNDXldIS, li!'ienelaos Se Moderna sagor BIANGLIS, JANNIS Se Tolv grekiska berättare - Till Norden. - (- ; 53, 1968, 2, s. 21) Dikt. - Mikis Iheodorakis - ha~s L.S.1. musik, hans kamp / av Ingemar Rhedin, - [l04 : s.nj, 1978 (~ötebor : okm maskinen), - l5 s. : ill. S. 8-15; Stranden [Arnisif; Vi har en framtid [sigho akoma] / av Jeorjos Seferis; sv. tolkning Zannis Psaltis,Lars Porsell; Den förradde [~rodhomeni mou aghapi] / av Mikis Theodhorakis; SV. tolkning Zannis Psaltis, Lars Forsell; Brevet [~~istoli] / av Nikis Theodhorakis; sv, tolkning Z m i s Psaltis,Sven-Bertil Taube; När dom knyter sin näve [~tan sfingoun to cheri] / av Jannis Ritsos; sv. tolkning Ingemar Thedin) O s& vacker min älskade är [~sma asmaton]; Nar kriget tar slut [~tan teliosi o polernos] av Iakovos Kambanellis; sv. tolkning Ingemar Rhedin; Axion esti / av Odhisseas Elitis; sv. tolkning Ingemar Rhedin. - Omfattar: Delar av de av Mikis Theodhorakis tonsatta delarna av Axion esti.

20 MIRIVILIS, STRATIS - Den heliga s j ö jungf run / [övers. f rån nygrekiskan av Bör je [l 05 Knös]. - Stockholm : Bonnier, s. Origts titel: I panajia i ghorghona. - Sultaninnan Niloirfdr / övers. av Senta Chatzopoulos-Slöör. - [l 06 - bl 16 april 1961 ) Novell, - I solskenet / övers, Senta Chatxopoulos-Slöör. - sl bl 3 november 1962) - Soldatgraven / övers. Senta Chateopoulos-Slöör. - (E 24 juni 1962) - Vassilis Arvanitis och andra noveller / [övers. av Margit s on os]. - Stockholm : Bonnier, s, Omiattar: Vassilis ~rvanitik [O vasilis o arvanitis]; Säcken [TO saki]; Amnia ~mmia]; Hur det kom sig at% Pana-. väderkvarn [S t on anernomilo t is perivolas] ) Pan [Pan] gratis inte blev hjälte 1 Pas o Pana hratis dhen e gine iroas]; niclrlan [I kambouritsa]; Gravhögen k O timvos]; S torträdgfirns - U r det gamla rosenträdets krönika / övers av Senta Chatzopoulos- [l10 - Slöör, - (SVD 29 mars 1964) L Svek / övers. ap Senta C~~~ZO~OU~OB-Slöör* -. (SDS - 19 jmi 1964) [l11 Novell - Diffusa ansikten / övers, Senta ~hatzopoulos-slöör. - sl bl 25 juni 1965) MODERNA SAGOR - Moderna sagor fran 16 europeiska länder / sa,, övers, och red. av Gerd Reimers. - Bromma : Edition Reimers, s, : ill, S : Den helige Basilioe / av Menelaos Loundemis. - S : Lerfageln / av Nikiforos Vrettakos. - Urval och övers. efter Dich-ter Europas erzählen Kindern och Dichter erzählen Kindern.

21 - Svart A ril : en roman om Grekland / övers. Rosie Kihlbom. - [l 14 & Rabh och Sjögren, s. - (!Fema) Origoms. - 0rig:s titel: O mavros Aprilis. - Hjalten. - (x 57, 1970, 5, s* 44-47) - Ni är p& Youra. Glöm allt ni vet (AB - 2 oktober 1968) Av anonym grekisk författare. NIRVANAS, PAVLOS Se Tolv grekiska berättare NYGREKISK LYRIK - Nygrekisk lyrik / i övers. av Mikael Fioretos och Tornas Tran- [l17 strömmer. - (upptakt ; 1955, 2, s. 6-12) Omf'at tar: Det vansinniga granatäppleträdet [I trelli rodhia ] / av Odhisseas Elitis; Ur Solvakor / av Jannis Ritsos; Förakt. Rädsla / av Nikiforos Vrettakos; Äntligen genom skogen / av mikos Engonopoulos; Tjurfäktning - röda skynket Aritnletik / av Mikael Pioretos. - qgrekisk medeltidsfolkdiktning : Digenis Akritas död / övers. [l 18 Antonis Mystakidis. - (SDS - 14 december 1958) Se aven Dijenis Vasilios Akritas

22 - Nygrekiska berättare / sammans. och övers. av Senta Had jopoulos- [l 19 Slöör. - Blalmö : Bernce, 1964, s. : 111, Omfattar: Den unge martyrens änka / av Alexandhros Papadhiamandia; Den f örst enade Grivodim6s / av Zacharias Papandoniou; Kreta / av Nikos Kazandzakis; Zarathustra / av Panajotis Kanellopouios; Den nya rösten / av Ilias Venezis; Kardinalens jul / av Dhionisios Romas; Natt / av Eleni Konstandinou; Gästerna / av latiana Gritsi-Milliex; Rum 27 / av Ghalatia Sarandif Solen brände het / av Andonis Samarakis; Orfeus i underjorden / av Kai Tsitseli. NYGREKISKA S AGNER - Nygrekiska sägner och legender / urval och övers. av Jamis [l 20 Ambatsis. - Stockholm : Natur och Kultur, s, - evande de litteratur) PANA JOTOPOUliOS, I.&T. - Porträtt av en ung flicka. - (~olket i Bild ; 1960, 42? s , 44-46) - Ax lockerskan / [övers Idar areta Blideberg och Antonis M sta- [l *teborg : s., 1968 (~er~endals 3 24 s. : ill. Se aven IJygrekiska berättare Se även Tolv grekiska berättare boktrycker. - 22

23 PAPAPOTIS, S PER0 - Supinum : novell. - (x 26 maj 1962) PAPAKOBGOS, KOS TIS - Det andra GreUand / sv. tolknin av Irbne Larsson. - (~yrikvännen 3 15, 1968, 3, s. 4 Dik-t;. f [l 24 - Ett stympat folk. DeliLaration till de fyra väderstrecken / [l 25 övers. Ingemar Rhedin. - (g 27 april 1968) - T jugo Hr under regnet / övers. Ingemar Rhedin. - (o; 55, 1968, [l 26 33, s. 38) Dikt april. Beportage / övers. Ingemar Rhedin. - (O&B s. 312) Dikter. - ; 77, 1968, [l 27 - Sympligaderna / sv. tolkning Ingemar Rhedin. - (AB y 20 april [l ) ' Dikt. - Vagor kring Rhodos : [en burlesk roman fr& dagens ~re~andl / [l29 övers.. Kerstin. Tovi. - Staffanstorp : Cavefors, s. - (BOC-serien) 0rig.m. - 0rig:s titel: Ta kimata tis Rodhou. - Kärnan i Halsingborg / tolkning av Ingemar Rhedin. -(z; 39, [l , S ) Dikt. - Polarnatt / tolhing av Ingemar Rhedin. - Stockholm : PIB: s [l31 lyrikklubb, s. - (PIB:~ lprilrlrlubbs bibliotek ; 140) Origas. - 0rig:s titel: Poliki nichta. - Tv& dikter. - (~~rikvämen ; 17, 1970, 1, s. 18) Omfattar: Greken; Den nya kärleken. - Stockholmsbilder / övers. Ingemar Rhedin. - (E ; 80, 1971, [I 33 s ) - Ned enkla ordr - (AB 21 april 1972) Orig.=. - Orig:stitel: Me apla lojia.

24 PAPAKONGOS, KOS TIS (Forts. ) -. För Vietnam / [sammanst. av De f örenade ~NL-~ru~~erna] - Stockholm : Ordfront, s. : ill. - örsta tam ajboken 1973) S : Högt ärade Richard Nixon / Kostis Papakongos; sv. tolkning Ingemar Rhedin. - 0rig:s titel: Anichto ghramma sto Ritsard Nixon. - Nagot f örkortad version av [ Ostraka / tolkning Ingemar Rhedin. - Göteborg : Författarförl., [l n 94 S* Origas. - 0rig:s titel: Ostraka. - Oppet brev till Richard Nixon / [övers. Ingemar o hed in?]. - [I 37 (AB - 20 januari 1973) 0rig:s titel: Se ovan [ Go home. - (AB 20 april 1974) [I 38 Orig.rns?, - Publ. p& grek. i diktsami. Antichordha, Athina, Kapetan Aris : gerillakriget i Grekland / övers [l 39 bearb. i samarbete med förf. av Britta Stövling. - Göteborg : Författarförl., s. : ill. 0rig.m~. - Publ, i Grekland under titeln : Kapetan Aris : o andartopolernos stin Elladha , Athina, Breven om Kapetan Aris / övers. fr%n grek. Irbne Larsson. - [l 41 Göteborg : Pörfattarförl., s. PAPANDONIOU, ZACHARUS - Den förstenade Grivódimos / från nygrekiskan av Senta Chatzo- [l42 poulos-slöör. - (SVD - 18 juni 1961) Se även Nygrekiska berättare Se även Tolv grekiska berättare PAPARREGHOPOULOS, DHIMITRIOS - Valet af hustru : komedi i en handling / öfvers. från nygrek- [l 43 iskan af I.A. ~[eikel] 0rig:s titel: Eklo ji sizighou.. - Helsingfors : Övers., s.

25 PAPAS, NIKOS - Ur l1vardagsbarbariw / övers. Lars Bjurman och Mikael Pioretos. - [l 44 (SDS 2 mars 1958) - - Pör denna poesi / tolkning Senta Chatzopoulos-Slöör. - (E [l45 24 januari 1965) - Stormsignaler : ur diktsamlingen Stormsignaler / övers. Senta [l46 Chatsopoulos-Slöör. - sl bl 17 oktober 1965) 7 PAPAS, TASOS - Ormen i videbusken / tolkning Irbne Larsson. - (~idskrif t / [l 47 utg. av Författarförl. ; 7, 1976, 4/5, s. 70) Dikt. PARORITIS, KOSTAS - Dockans hämd / fr& nygrekiskan av Senta Chatzopoulos-Slöör. - [l 48 (SVD - 8 januari 1961) Novell, PATAZ IS, SOTIRIS - Den berusade staden / övers. från grek, Hans Ruge och Ruth Lund- [l49 ström, - Stockholm : Askild och Kärnekull, s. 0rig:s titel: Methismsni politia. PERSAKI, IOULIA - Tv& berättelser / övers, fran nygrekiskan av Annika Gullberg. - [l 50 Malmö : Greklands viinner, s. - (~rekiskt-skandinaviskt bibliotek ; 5) - Dödens sol : roman / övers. från nygrekiskan av Börje Knös. - [l 51 Stockholm : Bonnier, s. Orig:= titelr O ilios tou thanatou.

med andra ord tidskrift om litterär översättning nr 75, juni 2013 40 kr

med andra ord tidskrift om litterär översättning nr 75, juni 2013 40 kr med andra ord tidskrift om litterär översättning nr 75, juni 2013 40 kr Eros är ett verb: när Mara Lee översätter Anne Carson Elektra: Anne Carson om en pjäs som väsnas Agent nr 75 i Grekland Eros skakar

Läs mer

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer

ELIN WÄGNER I DALARNA

ELIN WÄGNER I DALARNA ELIN WÄGNER I DALARNA Av Elisabeth Auer Artikeln har ingått i Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2011 Dalablandning. Kring förra sekelskiftet öppnades hotell, pensionat och vilohem på många platser i Dalarna,

Läs mer

Klassiker. till hela klassen

Klassiker. till hela klassen Klassiker till hela klassen Klassiker är fantastiska, spännande, dramatiska, romantiska berättelser som alla borde få tillgång till. Att känna till vissa författare och romaner tillhör allmänbildningen.

Läs mer

Smålands Akademi. Lojal integritet och kamp mot sexuellt våld. Smålands Akademis skriftserie 16 2011-2013

Smålands Akademi. Lojal integritet och kamp mot sexuellt våld. Smålands Akademis skriftserie 16 2011-2013 Smålands Akademi 2011-2013 Lojal integritet och kamp mot sexuellt våld Smålands Akademis skriftserie 16 Smålands Akademi har som syfte att sprida glans och ljus över den småländska vitterheten samt att

Läs mer

Vår tids ungdom. Gustaf Hellström analyserar 1914 års nya franska anda GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPET ISSN 1653-0268

Vår tids ungdom. Gustaf Hellström analyserar 1914 års nya franska anda GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPET ISSN 1653-0268 Vår tids ungdom Gustaf Hellström analyserar 1914 års nya franska anda I GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPET Medlemsblad nr 27. Årgång 14 Våren 2014 ISSN 1653-0268 Innehåll Om detta nummer av medlemsbladet 2 Ordföranden

Läs mer

GRATISTIDNING. krönikor, recensioner, kult, och mycket mer. Nr 25 juli 2008. Intervjuer med: Olle Jönsson Thea Gilmore Malena Ernman Lennart Jähkel

GRATISTIDNING. krönikor, recensioner, kult, och mycket mer. Nr 25 juli 2008. Intervjuer med: Olle Jönsson Thea Gilmore Malena Ernman Lennart Jähkel 1 Nr 25 juli 2008 krönikor, recensioner, kult, och mycket mer Intervjuer med: Olle Jönsson Thea Gilmore Malena Ernman Lennart Jähkel Skribenter: Noam Chomsky Marcus Birro Susanna Alakoski Katarina Mazetti

Läs mer

Göteborgs Skrivarsällskap. Antologi 2004

Göteborgs Skrivarsällskap. Antologi 2004 Göteborgs Skrivarsällskap Antologi 2004 1 Årets antologi tillägnas minnet av Jan Fridegård vars mänskliga pathos, skarpa realism och suveräna stilistiska säkerhet varit orättvist bortglömt och underskattat

Läs mer

Att ge ut en klassiker

Att ge ut en klassiker Veritas 27(2011) s. 35-50 MIKAEL MOSESSON Att ge ut en klassiker Ur känslor varma och ur tankar rene skall, som ur marmorn Anadyomene, det mejslas ut en bättre mänskostam, Se, vilka typer konsten trollar

Läs mer

2013 aktuellt om litteratur från berättarnas landskap

2013 aktuellt om litteratur från berättarnas landskap 2013 aktuellt om litteratur från berättarnas landskap 1 förord FAKTA Redaktionsråd Anita Andersson, Värmländska Författarsällskapet, Hedvig Bergenheim, Lars Falkman, Maria Östergren och Ulf Nordström från

Läs mer

Daniel Poohl Bokdagar i Dalsland

Daniel Poohl Bokdagar i Dalsland w w w. b o k d a g a r i d a l s l a n d. s e nr 2 14 år gå n g 1 6 Daniel Poohl Bokdagar i Dalsland Litteraturpristagaren och 31 juli 2 augusti i Victor Estby VER ST NG i förlag VE RS T NG Karn stedt

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

Sommarens och. höstens böcker. Livsmod. Livsmening. Livskunskap.

Sommarens och. höstens böcker. Livsmod. Livsmening. Livskunskap. Sommarens och höstens böcker 2015 Livsmod. Livsmening. Livskunskap. Libri Sommarens och höstens böcker 2015 från Libris Räddade efter 69 dygn under jord Under 69 mardrömslika dygn lever de i ovisshet och

Läs mer

Nordiska MåltidsBerättelser,

Nordiska MåltidsBerättelser, Nordiska MåltidsBerättelser, ett projekt inom Ny Nordisk Mat Nordiska Måltidsberättelser åren 2007-2008 syftade till att skapa medvetenhet om möjligheterna med muntligt berättande. Sjuttio företagare och

Läs mer

Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2014

Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2014 Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2014 Foto Hans Mehlin sida 1 Ordförande har ordet Höstterminen har startat och Karin Boye sällskapets arbete har kommit i gång. Vi startade med en kick off genom att

Läs mer

MOT COTOPAXIS SNÖ. -Vi behöver ingen kritik av obehöriga utomstående.

MOT COTOPAXIS SNÖ. -Vi behöver ingen kritik av obehöriga utomstående. MOT COTOPAXIS SNÖ -Vi behöver ingen kritik av obehöriga utomstående. Göteborgs Högskolas rektor Curt Weibull till Martin Allwood, då Weibull avskedade Allwood som universitetslektor vid högskolan på fredsdagen

Läs mer

Läskraft! bli högläsare för personer med demens! Studiecirkelmaterial

Läskraft! bli högläsare för personer med demens! Studiecirkelmaterial Läskraft! bli högläsare för personer med demens! Studiecirkelmaterial Läskraft! bli högläsare för personer med demens! Text: AnnMarie Lindman Foto: Catharina Kåberg Copyright: Centrum för lättläst Form:

Läs mer

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31 1 september Läsning 1 Kor 1:26 31 Tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att

Läs mer

Göteborgs Skrivarsällskap. Antologi 2005

Göteborgs Skrivarsällskap. Antologi 2005 Göteborgs Skrivarsällskap Antologi 2005 1 Årets antologi tillägnas Kay Pollak som komplimang från ett kreativt sällskap till en annan kreativ göteborgare. Göteborgs Skrivarsällskap Antologi 2005 GSS Antologi

Läs mer

Tankar om Maria. Lämna gärna tankar och kommentarer nedan. Du kan också ladda upp en bild eller ett dokument. Friday, April 2, 2010.

Tankar om Maria. Lämna gärna tankar och kommentarer nedan. Du kan också ladda upp en bild eller ett dokument. Friday, April 2, 2010. Lämna gärna tankar och kommentarer nedan. Du kan också ladda upp en bild eller ett dokument. Tankar om Maria Friday, April 2, 2010 104 Comments Sunday, April 4, 2010-07:50 AM Anonymous Maria pekar med

Läs mer

Drottningholm 2015 DROTTNINGHOLM. En rapp och rolig realrealistisk roman skriven i realtid av Lars Markstedt

Drottningholm 2015 DROTTNINGHOLM. En rapp och rolig realrealistisk roman skriven i realtid av Lars Markstedt DROTTNINGHOLM En rapp och rolig realrealistisk roman skriven i realtid av Lars Markstedt Innehåll PROLOG... 5 PÅSK... 8 Jourhavande präst svarade inte... 8 Skilsmässa på svenska... 9 Tuffa villkor... 12

Läs mer

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr - Julglädje som förändrar allt 50 kr OMSLAGSBILD: TARA BARTAL - Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, LUK. 2:10 11 och han

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

På Färdvägarna. Medlemsinformation från Dan Andersson Sällskapet. No 26 VINTERN - VÅREN 2013-2014

På Färdvägarna. Medlemsinformation från Dan Andersson Sällskapet. No 26 VINTERN - VÅREN 2013-2014 På Färdvägarna Medlemsinformation från Dan Andersson Sällskapet No 26 VINTERN - VÅREN 2013-2014 Mot julhälgarna gömde han sig i en koja långt borta i skogen; han var rädd det skulle bli för dyrt att vara

Läs mer

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan Helt i Guds hand Reflektioner kring Bibeln och människan Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan bär

Läs mer

Njut av stunden! Varmt välkommen till oss!

Njut av stunden! Varmt välkommen till oss! HÖSTEN 011 Njut av stunden! I höst fokuserar vi på livskonstnärskap och ljus och kärlek. Spännande produktkit för din utveckling och kursverksamhet, sid 4 Smyckesserien Ljus och kärlek, sid 38 Vår version

Läs mer

Schweiz. SWEA-bladet. Vinter 2011. En kväll att minnas. I Wien med SWEA Genève Sissi. Jussi Björlings 100-årsjubileum

Schweiz. SWEA-bladet. Vinter 2011. En kväll att minnas. I Wien med SWEA Genève Sissi. Jussi Björlings 100-årsjubileum Vinter 2011 SWEA-bladet Schweiz En kväll att minnas Jussi Björlings 100-årsjubileum I Wien med SWEA Genève Sissi Kejsarinna av Österrike och Drottning av Ungern www.swea.org/zurich www.swea.org/geneve

Läs mer

Det första jubileumsnumret av. Fritänkaren. med anledning av den Andra Årgångens inledning. alternativ oberoende kulturtidskrift, Nr. 14 Advent 1993.

Det första jubileumsnumret av. Fritänkaren. med anledning av den Andra Årgångens inledning. alternativ oberoende kulturtidskrift, Nr. 14 Advent 1993. Det första jubileumsnumret av Fritänkaren med anledning av den Andra Årgångens inledning. alternativ oberoende kulturtidskrift, Nr. 14 Advent 1993. Redaktör, stilistisk bearbetare och ansvarig utgivare:

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam

En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam Enligt ett kinesiskt ordspråk så säger en bild mer än tusen ord. Den fotografiska bilden har en stor betydelse som sanningsvittne och för spridning av

Läs mer

NORSTEDTs2014. vår. Konkubinen som blev Kinas kejsarinna SIDAN 23. Ur innehållet: Ny roman av Torgny Lindgren 5

NORSTEDTs2014. vår. Konkubinen som blev Kinas kejsarinna SIDAN 23. Ur innehållet: Ny roman av Torgny Lindgren 5 NORSTEDTs2014 Ur innehållet: Ny roman av Torgny Lindgren 5 Michael Mortimers äventyr fortsätter 12 Elizabeth George, deckardrottning 15 Plura hetare än någonsin 31 Maria Akraka och milen 41 Konkubinen

Läs mer