NYGREKISK LITTERATUR. på svenska. Johan Selme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYGREKISK LITTERATUR. på svenska. Johan Selme"

Transkript

1 NYGREKISK LITTERATUR på svenska Johan Selme

2 NYGREKISK LITTERATUR på svenska - Och vad skriver ni p% för sprak? fragade Spöket, - Grekisga, svarade jag s& torrt jag kunde, - Gammalgrekiska? sa han och började staspla sig igenom de första verserna i Illiaden laed o- klanderligt klassiskt uttai, - Nej, modern grekiska. Eyperaodern. - Finns det? fr&gade han skrattande. (Vasilikos, V. : Monarken, Stockholm, , s, 97) It is ny opinion that the most important thing thai Greece has oflered to mankind in this troubled century is her poetry. itsa sak is,^, : Nodern Greek ~usic and poetry : an anthology, Ihessaloniki, 1977, s. 6) Johan S elne, Boras,

3 Denna bibliografi förtechar nygrekisk skönlitteratur i svensk Översättning. Bibliografin gör inte anspråk p& att vara fullständig, men torde arida kunna tjäna som vägledning för den som utifrån svenska översättningar vill läsa nygrekisk litteratur. Därmed ar inte sagt att man utifran dessa Översättningar får en objektiv bild av den litterära situationen i Grekiand; snarare är det val s%, att det översatta speglar mottagarlandets intellektuella Klimat. De bibliografiska källorna ar de gängse: Linnström: Svenskt boklexikon, Svensk bokkatalog, Svensk bokförteckning, Svenskt pressregist er, Svenskt t idningsindex, Svenska tidningsartiklar, Svenskt tidskriftsindex och Svenska tidskriftsartiklar. Magra specialbibliografier, b1.a. över Hjalmar Gullberg och Johannes Edfelt, samt några specialarbeten vid BHS, företrädesvis av registerkaraktar, har också kommit till användning. Endast Bonniers litterära magasin och Ord och bild har underkastats systematisk genomgang; i övrigt vilar alla tidaings- och tidskriftsreferenser på tidigare bibliografiska arbeten. Monografimaterialet har kontrollerats not systematiska katalogen vid Götebor s universitetsbibliotek och mot avd. Hceob (+underavdelningar f i BOMS databas. Bibliografin ar alfabetiskt uppställd p% författarnamn. Böcker som innehaler bidrag av flera författare Bterfinns p% titel. Inom varje uppslag ar materialet kronologiskt ordnat; kronologin bryts endast av att olika upplagor av ett verk hallits samman. Pörfattamiannen har transkriberats efter de grekiska namnformer som finns i Ambatsis,J.: Nygrekisk litteratur, Stockholm, Vid katalogisering av grekiskt material p% svenska i huvudsak tv% metoder. De vetenskapliga biblioteken translittererar originaltexten, dvs ersätter varje grekisk bokstav med en latinsk. P& detta sätt bdbehal'ler man originalets stavning. Folkbiblioteken använder en annan metod - transkription, som syftar till att ge ett nöjaktigt uttal av de grekiska orden. &letoderna finns beskrivna i de tv& katalogregelsamiingarna SEOi 74 och KR 76. Polkbibliotekens praxis återges även i Utlkdska nyförvärv (m). Bada metoderna har givetvis sina för- och nackdelar; dessa skall emellertid inte diskuteras har. Jag har valt att följa folkbibliotekens praxis utifrån den uppfattningen, att det torde vara viktigare att veta hur författarnamnet uttalas, än hur det stavas på grekiska,

4 Följande förkortningar, utöver katalogreglernas, förekommer i bibliograf in: AB Af t onblade t Arbt Arbetet BLN Bonniers litterära magasin DN Dagens Nyheter Expr Expressen FIB/K Folket i ~ild/~ulturfront GT Göteborgs Tidningen Hbl Huf udstadsbladet O&B Ord och bild PIT Post och Inrikes tidningar ST Stockholms Tidningen SVD Svenska Dagbladet ÖC Ostgöta Correspondenten Slutligen vill jag tacka bibliotekarie Ingrid Sjöberg, Btj, Lund, och Lis Nykjaer Jensen, Nygraesli afdelning, ~bbenhavns universitet, för den hjälp de p& olika satt givit mig. Boras den i maj 1979 Johan S elme

5 ANAGHITOSTAKIS, MANOLIS Se Denna stjärna ar för oss alla APOSTOLOPOULOS, EVANGELOS - Bar ligger Manolis, vinets off er. - (ST - 14 oktober 1956) [ 1 - Aris : novell från Cypern / övers. Harriet Hjort - (2 [2 5 maj 1957) - Eremiten / övers. Harriet Hjort. - (E ; 66, 1957, S ) [? - Farmor Tarou / övers. Harriet Hjort. - (z; 26, 1957, S [4 41 5) - Den gamle och jordbävningen. - (&loraon- ladet 9 mars 1957) C 5 Novell, - Gamle Petros och hans förälskelser / övers, av Harrtet Hjort. - [6 (ST - 10 november 1957) - Kostas lurar vinden / övers. Harriet Hjort. - (vi 59, s ) Novell - De orientaliska byxorna / övers. Harriet Hjort. - (SVD november 1957). Novell - Stadsresan. - (DN 23 jrni 1957) - - ; 44? 1957, [7-24 [8 - Den tredje anden / övers. Harriet Hjort. - (var Lösen ; 48, [l , S ) - Frestelsen : novell / övers, Harriet Hjort. - (var Lösen ; [l 1 49, 1958, S ) - I Hades..- (ST 5 oktober 1958) Novell - Spegeln : novell / övers. Harriet Hjort. - ; 45, 1958, [l 3 29/30, s. 8-9) - Tolv bröder : en f ebruarihistoria från Grekland / övers. b4 Harriet Hjort. - (DN 23 februari 1958)

6 APOSTOLOPOULOS, EVANGELOS L(ports. ) - Demetrios p& havet. - (SVD - 15 februari 1959) - Bröderna / övers. Harriet Hjort - (1dun ; 73, 1960, 14, s ) - Dödens son / tolkning av Harriet Hjort. - (vi v ; 47, 1960, 50, s. 14) Dikt. - Panagjotis. - (DN - 1 augusti 1965) - Stefos. - (DN 21 april 1963) - ARIADNES KRANS - Ariadnea bans : ett urval nygrekiska folkdikter fr& Kreta C 20 / i öfvers. af Fredrik Sander. - Stockholm : Samson &1 Wallin, S. ARJIRAKIS, MINOS - Gamar över staden / övers. [fran danska] av Olov Jonason Stockholm : FIB: s lyrikklubb, s. : ill. - (FIB:~ lyrikklubbs bibliotek ; 130) Overs. efter: Gribbe over byen / gendigtet [fra graesk] af Ole Wahl Olsen. ATHATJASIADHIS, TASOS - Förtrollade själar : en roman om Dostojevskij och Maria L 22 Dmitrijema / till sv. efter den franska övers. av Ingrid Ekman Nordgaard. - Stockholm : Natur och Kultur, s., - 0rig:s titel: O Dostojevski, apo katergho sto pathos. - Övers. efter: La Vie passion6e de DostoPevsky.. f ör1 ( delupp1 [~inlänskt ) : S öderstöm, Helsingfors] L23 C~IZIS 9 DHDIITRIS Se Tolv grekiska berättare

7 C ITRONTRÄDETS DOTTER ~tookholm-: Natur och Kultur, s. - (Levande litteratur) DHAMIANAKOU, VOULA Se Tolv grekiska berättare DHIPJA--OU, KLEARETI - Svalboet / övers. Senta Chatzopoulos-Slöör. - sl bl 18 mars 1962) - DHIZELOS, THALIS - Espressobaren / övers. Senta Chatzopoulos-Slöör. - (SVD 6 februari 1966) - [ 26 - Arsdagen : novell / övers. av Senta Chatsopoulos-Slöör. - c27 sl bl - 17 juli 1966) DHOURAS, STRATIS - En grekisk krigsfånges berättelse / [övers. av Margareta [ 28 Blidberg och Antonis l,!ystakidisj, - Göteborg : Bergendal, SO : illo 0rig:s titel: Istoria ena echmalotou. DHROSINIS, JEORJOS - Amaryllis : novell / fran nygrek. orig. öfvers. af Julius L29 Centervall. - Gefle t C.E. Fritzes Hofbokhandel, S o Orig: s titel: Amarillis. [?Jy utg.]. - Stockholm : Nordiska förl., s. t30 - Ur Shger p& hafvet / öfvers. af Julius Centervall. - L31 (- PIT 28 februari 1888 ; AB 29 februari 1888)

8 DIJENIS VASILIOS AKRITAS - Det bysantinska eposet om Digenis Basileios Akritas / övers. L32 jämte en inl. av C.S. Lindstam. - Göteborg : Wettergren och erb ber, s. - (~ötebor~s Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhalles handl. Femte följden. Ser. A. Bd. 7 ; I) Se avenn~grekisk medeltidsfolkdiktning ELITIS, ODHISSEAS - Heptastikon / övers. Lars Bjurman och Nikael Pioretos. - (SDS - 2 mars 1958). Dikt. - Sommarenrs gestalt / övers. Irmelin Sandman Lilius. - bl - c34 10 juni1962; Lyrikvännen; , 5, s.16) Dikt, - 0rig:s titel: Sona tou kaiokeriou. - Mersina / Irmelin Sandman Lilius. - Stockholm : Wahlström l35 och. Widstrand, s. : ill. S : Sommarens ges talt [soma tou kaloke~iou]~ Narina p& klip orna [I Easrina ton vrach~n]~ Det galna granatäpple- trädet f I trelli rodhia]; vad $tenar, vad blod och vad hjarna [~e ti petree, ti ema ke ti sidhero] / av Odhisseas Blitis. - [~inlänskt f örl. : Schildt, ~elsingf ors] - Marina p& klipporna / övers. Imelin Sandman Lilius* - bl 6 februari 1966) Dikt. - Oribg:s titel: I Marina ton vrachon. L36 - L37 - Autopsin / tolkning Lasse Söderberg och Mikael Pioretos, - r 38 (Lyrikvännen 8 26, 1979, 5, s. 3) Dikt. - Ur diktsamlingen Sex och ett samvetskval för himlen. - - Axion esti : Lovad vare / i sv. tolkning av Ingemar Rhedin. - [39 Stockholm : Bonnier, s. 0rig:s titel: Axion esti. - Arion esti, Odyeseas Elytis, Mikis Theodorakis : [konsert- 140 programj / [lngemar m hed in]. - [S.l. : son, s. S. 6-15: To Axion esti (Lovad vare) / av Odhisseas Elitis; i sv, tolkning av Ingemar Rhedin. - Omfattar: De av Mikis Theodorakis tonsatta delarna av Axion esti.

9 ELITIS, ODHISSEAS g?öfg. ) - En enda liten svala / tolkning Ingemar Rhedin. - (~rbetar- L41 en 26 oktober 1979) 0rig:s titel: Ena to chelidhoni. - Ur Axion esti, avd. Passionerna [Pathi 1. - Det galna granatäppleträdet. Marina p& klipporna. Vad stenar, [42 vad blod och vad hjärna / övers. Irmelin Sandman Lilius. - s - bl 21 oktober 1979) Dikter. - 0rig:s titlar: Se ovan [SS. - Jag öppnar min mun och talar / övers. Ingemar Rhedin. - K 43 (SVD - 5 december 1979) Dikt. - 0rig:s titel: Anigho to stoma mou. - Ur Axion esti, avd. Passionerna [~athi]. - Sex och ett sasivetskval för hiaen / i sv. tolkning av Lasse Söderberg och Mikael Fioretos. - Stockholm : F1B:s lyrikklubb, [ s. : ill. - (FIB:~ lyrikklubbs bibliotek 8 212) 0rig:s titel: Exi ke mia tipsis jia ton ourano. - Tv& dikter av Rhedin. - L45 (~eckojournalen; Omfattar: Se här spraket gav de mig [~i Axion esti, avd c Idhou egho ~i~on]~ Grekiska elliniki]. - Ur - Ur Axion esti / tolkning av Ingemar Rhedin. - (~rtes 8 5, 1979, [46 6, S. 3-16) Omfaltar: Avd. Genesis enesi is) ur Axion esti - Ur Axion esti / övers. Ingemar Rhedin. - (DN 28 oktober 1979) [47 - Ur Odysseus Elytis : Sex och en himelsk anfäktelse / i Övers. av Mikael Fioretos och Lasse Söderberg. - (~ellenika ; 1979, 4, s. 4) Omfattar: Skönheten och analfabeten. - 0rig:s titel: O aghrammatos ke i orea. Se aven Nikis Theodorakis - hans musik, hans kamp Se aven Nygrekisk lyrik - Ellinika parasiithia = Grekiska folksagor / utg. av Invandrarnas [49 kulturcentrumi urval, övers. och inl.: Inga och Jannis Ambatsis. - S t ockholm* : ~nvandrarnas kul turcentma f Ör1., s, t ill. Parallelltext p& grekiska och svenska.

10 - Newepaper. / övers. Sun Axelsson. - (O&B - 77, 1968, s* ) L50 Dikt ENGONOPOULOS, NIKOS Se Nygrekisk lyrik Se Flora poetica exotica Se Nygrekisk lyrik - Flora poetica exotica / urval av Harriet Hjort. - [NY utg.] FLORA POETICA EXOTICA Stockholm : P1B:s lyrikklubb, s. : i. - (FIB:~ lyriwubbs bibliotek ; 11 9) S. 8: Grekisk klagosang (moirologi). - Nutida klagosang av anonym kvinna fran trakten av Mani p& Peloponesos. - S. 36: Tjurfäktning - Röda skynket / Mikael Pioretos; sv. tolkning av Tomas Tranströmer. - Första utg. med titeln Plora Poetica, De säger att bergen darrar / till sv. av Imelin Sandman Lilius [52 efter Edmd Keeleys och Philip Sherrards eng. övers. - en bl 8 april 1962) Dikt. - GHRIGHORIS, JERASIMOS Se Tolv grekiska berättare GREKISK I~GOSANG Se Flora poetica exotica

11 GREKISKA FOLKSAGOR Se Ellinika paramithia - Grekiska folkvisor : en antologi / red. oah isvers, av Jannis L53 Ambatsis. - Stockholm : Natur och Kultur, s. : il1. - evande de litteratur) GREKISKA ORDSFR.~ - Grekiska ordsprak och kortdikter / sammanst. och tolkade av L54 Herman Stolpe. - Stockholm : LT, s. : illa GRITS I-&!IILLIEX, T'AIIANA Slöör, -'(SDS - 19 oktober 1963) - Gästerna / övers fran nygrekiskan av Senta Chataopouos- Se även Nygrekiska berättare - HADZ IS, DIMITRIS Se Chatsis, Dhimitrfs - Tjuven / frh nygrekiskan av Senta Chatzopoulos-SlöiSr. - (SVD - 10 mars 1963) Novell, - När kriget är slut. Sångernas sang / Lars Foreell. - E57 (~xpr 24 november 1974). Origts titlar: Otan teliosi o polemos. Asma asmaton. - Bada dikterna ur diktoykeln Mauthauaen [fhotchaoaen]

12 Se aven Nikts Theodorakis - hans.nusik, hans kamp RANELLOPOULOS, PANAJOTIS Se Nygrekiska berättare KARAGHATS IS, MIIS OS Se Tolv grekiska berättare - Kassandra och vargen / övers. av Annika Preis. - Stockholm : L58 Almqvist och Tiksell, s. 0rlg:s titel: I Kasandra ke o likos. RARHAVITSAS, ArJDREAS Se Tolv grekiska berättare KAROUZOS, NIKOS - Cypern juli juli 1975) Dikt. - Jag förskönar ödet. Det ädla i var komedi. Ingang / tolkningar [60 Bo Setterlind. - (lidskrift / utg. av Förf'attarförl. ; 7, 1976, 3, s. 57) Dikter. - Det ringer p& dörren : dikter / Bo Setterlind. - Stockholm : L61 Bonnier, s. S. 37&: S ju dikter / av Nikos Karouzos; i tolkning av Bo Setterlind. - Omfattar: Kunskap; Naturen vill demokrati; Drömmens snabbhet; Jag förskonar ödet; Glädjen; Det ädla i var komedi; Ingang.

13 KAROUZ OS, NI KOS w - Pangen frihet / tolkning av Bo Setterlind i samarbete med L62 Irbne Larsson och Rosie Kihlbom. - (~rtes; 3, 1977, 3, S ) Omfattar: Fangen frihet; I komedins nakna trädgardar; Kort- fattat; Motståndaren; Nattens grek; Att minnae, att minnas. - Fången frthet / urval och ini.. av Kostis Papakongos; tolkningar av Bo Setterlind uppl. - Stockholm : Pörfattarförl., S. Urval ur flera av förf:s diktsamlingar. - Omfattar: iiaturen vill demokrati; Nattens grek; Jag förskönar ödet; Segern i krig; Solomos i min dröm; Att mimas, att minnaa; Hela livet ar, tros jag, en doktrin; Trappsteg; Cypern juli 1974; Bild; Ho Chi Minh vilar; När jag vidrör det nya; Poesin; De okända tingens trad; Första dialogen; Ett satt; Maskens bön; Enaamhet i natten; Doft och blom finns inte längre; Kunskap; Det ädla i v%r komedi; Glkidjen; Kortfattat; DLkt p& band3 Drömmens snabbhet3 Motatandaren; Ingang; De höga hastigheterna; Plötsligt; Hada; Klarhet; Höst 1953; Terapeutisk undervisning; Svilngningar; I komedins nakna tradgardar; Mineralhimmel; Dödsritten; Intermezzo; Diktarens väg ar viss; Romantisk epilog. 1 - Kappseglarna / övers. S enta Chat sopoulos-slöör. - (9 11 f ebru- [64 ari 1962) KAVAJ.?IS, KONSTANDINOS - Den siste alexandrinen : dikter av Kavafis / i sv. tolkning Hjalmar Gullberg. - (BLM -; 20, 1951 s ) Omfattar: Alexandrinska konungar lexan an dr ini vasilis] ; Ar 31 f.kr i Alexandria To 31 p.ch. stin lexa and ria]; Antonios övergiven av sin gud 1 Apolipin o theos ~ndonion]; Iases8 grav [~asi tafos]; Kleitos sjukdom [I arrostia tou Klitou]; Till Ammone~ som dog vid 29 ars ålder ar 610 [~ia ton Ammoni, pou pethane 29 eton, sta 6101; Aemilianos, Monais8 son, fran Alex- andria, e.kr [~milianos Monai, Alexandref s, m.~h.]; Spegeln i vestibulen [O kathreptis stin isodho]. - I väntan pk5 barbarerna / tolkning av Hjalnar Gullberg. - (1dun ; 65, 1952, 50, s ) 0rig:s titel: Perimenondas tous varvarous.

14 - En bok on Vansbro : en hyllningsskrift till Anny Wernström / L67 red. av Ria Wägner. - Stockholm : [~ordstedt (distr.)], S. S. 7-8: Kavaf is f rån Alexandria, Ithaka / tolkning av Hjalmar Gullberg. - 0rig:s titel: Ithaki. - Dikter om Irarlek : antologi / sammanst. av Olof Lagercrana. - [68 Stockholm : Bonnier, s. : ill. S. 200: S& spände jag min blick / av Konstandinos Kavafis; övers. av Hjalmar Gullberg. - Myres my lex and ria &r 340 e.kr) / tolkning och id. Hjalmar [69 Gullberg. - (vintergatan , s ) 0rig:s titel: Miris. Alexandria tou 340 m.ch. - Om konsten att fylla sextio och om annat : en bok tillägnad Fritiof Nilsson Piraten den 4 december Stockholm : Bonnier, s. S : Kavafis från Alexandria : tankeställare för en författare som fyller sexti / övers. av Hjalmar Gullberg. - Omfattar: PrBn Idockap nio [A~' tis en~~ia]~ Insikt [~oisis]. - Antonius övergives av sin Gud / tolkning av Carl Nylander. - C71 (DN 1 O februari 1 957) Origts titel: Apolipin o theos Andonbon. - Staden / övers. av Carl Nylxader. - (~rgo ; 35, 1958, 12, s. 8) L72 0rig:s titel: I polis. - Tv& dikter / sv. tolkning Mikael Fioretos och Lars Björkman. - [73 (~yrikvännen 3 5, 1958, 5, s. 6-7) Omfat tar: Ithaka [~thaki] Ternopyle [f hermopiles] - Tv& dikter om kostymbyte / övers. Hjalmar Gullberg. - E ST:^ C 74 Julbilaga 1958) Omfat tar: Itlanuel Komnenos [Idanouil k om ni nos ] ; Kmg Deme trios [O vasflef s ~himitrios]. Murarna. - (SDS - 10 maj 1959) Origjs titel: Tichi. - 7 juni 1959) 0rig:s titel: I polis. - Staden. - (SDS - Clea / Lawrence Durrelll övers av Aida Förnellj med tre dikter [77 av Konstantinos Kavafis tolkade av Hjalmar Gullberg. - Stockhom : Rordstedt, l s S r Che fece.,, I1 gran Rifiuto; Långt borta [Makria]; Eftermiddagssolen [O ilios tou apo jevmatos].

15 KAVAFIS KONS TANDINOS (ports.) - [~inlänekt f örl. (deluppl.) : Söderström, ~elsingf ors s] C 78 - Kärleksdikter av Kavaf is / urval och sv. tolkning Jan Hogan. - [80 Stoc&olm Poibos, S. Omfattar: Kom tillbaka [Epestref e]; Avlägset [llakria]; Vid kafkin ången [stou kafeniou tin isodho]; Löften [omii]; En kväll f Mia nichta ; F& gatan [~n ti odho]; Nar de vahar [~tan dhiejironde 3 ; Inför statyn av Endymion [Eno~ion tou aghalmatos tou ~ndhimionos]; Gratt [~riza]; En av deras gudar [Enas theos ton]; P& kvällen [En espera]; Till Ammones [~ia ton mo ni]; S& mycket s&g jag [Etsi poli atenisa]; Dagar 1903 [~eres tou 190 J]; f obaksbutikens f önster [I prothiki tou kapnopoliou] ; Till vällus t en [~dhoni]; Kropp, kom ih&g [~himisou, E soma]; Bordet bredvid [TO dhiplano trapesi]; Meningen ~oisis]. s; Vid husets fot [~ato ap'to spiti]; Bör att stanna Na mini Ombord [TO pliou]; Eftermiddagssolen [O ilios tou apo jevmatos]; Diktens början [I archi ton]; Sidons teater si heat ron tis Sidhonos ; Han kom för att läsa [llthe jia na dhiavasi]; Förtvivlan 2 En apoghnosi]; Innan tiden skulle ändra dem [Prin tous allaxi o chronos]; I den trista byn [sto pliktiko chorio]) Det tjugofemte Aret [TO 25on etos tou viou tou]; I tavernorna [~esa sta kapilia]; Mästare som lämnar Syrien of istis aperchomenos ek ~irias]; Dagar 1901 [Ideres tou 19011; T jugotre till t ju ofyra [~hii nei, 23 eos 24 eton]; Porträtt av tjugotrearing f Ikon ikositrietous neou kamomeni apo filon t ou omilika, erasitechnin]; Kimon, son av Learchos le im on bearchou, 22 et on, spoudhastis ellinikon ghrammaton (en ~irini) l; Vackra blommor och vita rea louloudhia kl aspra]; Han f ragade om kvaliteten [~otouse jia. fin piotita]; Spegeln i hallen [O kathreptis stin isodho] -; 30, 1961, S ) Omfa-t tar: Ithaka [lthaki]; I manaden Athyr [~n to mini ~thir] - Tv& dikter / tolkning av Carl Nylander. - (BLM:. - Jag gick / övers. Börje Knös. - (~yrikvännen 5 11, 1964, 5) P3 0rig:s titel: Epigha. - I väntan p& barbarerna / tollming Folke Isaksson. - (DN - juli ' L ) 0rig:s titel: Perimenondas tous varvarous.

16 - I väntan p% barbarerna och andra tolkningar av Kavafis / [tolk- [85 ningar av J Hjalmar Gullberg. K.P.Kavaf is, T.S.Eliot - paralleller / [av Jeorjos Seferis; i tolkning av Sture ~innér]. - Stockholm : Nordstedt, s. Omf'at tar: Alexandrinska konungar lexan and hr ini vas ilis] Konsthant- det annalkande betraktelser av Jason, meanders son, poet i Kommagene, %r 595 e.kr, [ldelancholia tou Iasonos Kleandhrou, piitou en Komma j ini, 595 m.~h.]; Murar [lichi]; Jonien [Ionikon]; En av deras gudar Enas theos ton]; Dareios [O ~harios]; I Antiokas omgivningar E Is ta erichora tis Andiochias]. Neros frist [I dhioria tou Heronosg; Dagar 1909, 10 och 11 t~eres tou 1909, 10 ke 1 l]; I en stad i Osrogne [~n poli tis ~sroinis]; Ar 200 f.kr. [sta 200 p.~h.]; Vid en italisk strand [IS italikon paralian]; Stor procession av präster och lekman [lleghali sinodhia ex iereon ke lalkon]; Alexander Jannaios och gemalen Alexandra lexa and hr os Ianneos ke Alexandhra]; Gamlingars själar [I psiches ton jerondon]; En furste fran västra Libyen fr je mon ek dhitikis ~iviis]; Gravskrift Över konung Antiochos av Rommagene rom it im vi on Andiochou, vasileos inis]; I ett samhälle i Mindre Asien [V ~n dhimo tis Nikras j En gamling [~nas jeros]. - Jfr nedan [l 90.

17 - Alexandrinska kärleksdikter / tolkade av Folke Sandgren. - (norisont ; 17, 1970, 5/6, s ) Omfattar: September [O septemfrris tou 1903 l; December 1903 [~dhekembris tou 19031; Han kom för att-läsa [~lthe jia na dhiavasij; Han fragade om kvaliteten L~otouse jia tin piotital. - Elva posthuma dikter / tolkade av Polke Sandgren. - o or is ont [ , 1976, 4, S ) Omfattar: Att bli starkare fr hin am osis ; Januari 1904 [O jennaris 19041; I trappan [stis skales 3 ; P& teatern [sto theatro]; Undangömt r rim mena]; S om sadan [~tsi]; Och jag lutade mig och lade mig i deras baddar [~i akoumbisa ke plajiasa stes klines ton]; En halv timme[~isi ora 2 ; Den f örbundna axeln [~dhemenos omos]; Från byråladan Ap'to sirtari]. y KAZANDZAKIS, NIKOS - Spela far mig, Zorbas / övers. och efterskrift Börje Knös. - Stockholm : Ljus, s. 0rig:s titel: Vios ke politia tou Alexi Zorba. - Stockholm : ~~~/~ordstedt, s. - L89 - [ N~ utg.]. - Stockholm : Nordstedt, s. - (Bok- [ 90 klubben Var bok) - Den eviga vandringen uppat / övers. fran förf :s manuskript och [g1 förord av Börje Knös. - Stockholm : Ljus, s. 0rig:s titel: O Christos xanastavronete. - Den sista frestelsen / övers, fran förf:s manuskript av Börje [92 Knös. - Stockholm : Geber, s. 0rig:s titel: O telefteos pirasmos. - Frihet eller död / övers. fr&n förf :s manuskript av Börje Knös [95. - Stockholm : Ljus, s. 0rig:s titel: Eleftheria i thanatos. - Min helige Pranciscus : pax et bonum / övers. från förf :s manu- [94 skript avbörje Knös. - Stockholm : Ljus, s. 0rig:a titel: O ajios Frankistos mou : pax et bonum. Se aven Nygrekiska berättare C88

18 KINDINIS KOS TAS - U r Anatomiska anteckningar / tolkning Zannis Psaltis och Birger Norman. - (AB - 15 oktober 1978) Dikt KLARAS, BABIS - T ill min bror / övers. 1&ne Larsson. - (Tidskrift / utg. av 196 Pörfattarförl. ; 7, 1976, l/2, s. 60) Dikt. - Natt. - (s 2 juli 1961) Se aven Nygrekiska berättare - Metoden : vittnesmal om tortyren i Grekland / övers. fr&n den [97a engelska utg.: Nargareta Nylander. - Stockholm : Rabén och Sjögren, s. - (lema) 0rig:s titel: Antropofilakes. - [~inlänskt förl. (deluppl.) : Schildt, ~ elsin~f ors] KO~OPOULOS, TAKIS - Asfaltgatan / övers. Senta Chatzopouios-Slöör. - (SVD 5 juli 1964) - [ 98 - Arsfesten / övers. Senta Chatzopoulos-Slöör. -(z 12 februari [g9 1967) - Det ax din plikt / övers. av Kostis Papakongos och Ingemar [l 00 Rhedin. - (O&B ; 77, 1968, s. 313) Dikt.

19 LAPATHIOTIS, NAPOLEON - Ögat av glas / övers. Senta Chatzopoulos-Slöör. - bl 1965) - 16 april [l 01 i LIVADHITIS, TAS OS - Mannen med trumman / övers, Kostis Papakongos och Ingemar 77, 1968, s. 313) Dikt, Se aven Denna stjärna ar för oss alla LOUNDXldIS, li!'ienelaos Se Moderna sagor BIANGLIS, JANNIS Se Tolv grekiska berättare - Till Norden. - (- ; 53, 1968, 2, s. 21) Dikt. - Mikis Iheodorakis - ha~s L.S.1. musik, hans kamp / av Ingemar Rhedin, - [l04 : s.nj, 1978 (~ötebor : okm maskinen), - l5 s. : ill. S. 8-15; Stranden [Arnisif; Vi har en framtid [sigho akoma] / av Jeorjos Seferis; sv. tolkning Zannis Psaltis,Lars Porsell; Den förradde [~rodhomeni mou aghapi] / av Mikis Theodhorakis; SV. tolkning Zannis Psaltis, Lars Forsell; Brevet [~~istoli] / av Nikis Theodhorakis; sv, tolkning Z m i s Psaltis,Sven-Bertil Taube; När dom knyter sin näve [~tan sfingoun to cheri] / av Jannis Ritsos; sv. tolkning Ingemar Thedin) O s& vacker min älskade är [~sma asmaton]; Nar kriget tar slut [~tan teliosi o polernos] av Iakovos Kambanellis; sv. tolkning Ingemar Rhedin; Axion esti / av Odhisseas Elitis; sv. tolkning Ingemar Rhedin. - Omfattar: Delar av de av Mikis Theodhorakis tonsatta delarna av Axion esti.

20 MIRIVILIS, STRATIS - Den heliga s j ö jungf run / [övers. f rån nygrekiskan av Bör je [l 05 Knös]. - Stockholm : Bonnier, s. Origts titel: I panajia i ghorghona. - Sultaninnan Niloirfdr / övers. av Senta Chatzopoulos-Slöör. - [l 06 - bl 16 april 1961 ) Novell, - I solskenet / övers, Senta Chatxopoulos-Slöör. - sl bl 3 november 1962) - Soldatgraven / övers. Senta Chateopoulos-Slöör. - (E 24 juni 1962) - Vassilis Arvanitis och andra noveller / [övers. av Margit s on os]. - Stockholm : Bonnier, s, Omiattar: Vassilis ~rvanitik [O vasilis o arvanitis]; Säcken [TO saki]; Amnia ~mmia]; Hur det kom sig at% Pana-. väderkvarn [S t on anernomilo t is perivolas] ) Pan [Pan] gratis inte blev hjälte 1 Pas o Pana hratis dhen e gine iroas]; niclrlan [I kambouritsa]; Gravhögen k O timvos]; S torträdgfirns - U r det gamla rosenträdets krönika / övers av Senta Chatzopoulos- [l10 - Slöör, - (SVD 29 mars 1964) L Svek / övers. ap Senta C~~~ZO~OU~OB-Slöör* -. (SDS - 19 jmi 1964) [l11 Novell - Diffusa ansikten / övers, Senta ~hatzopoulos-slöör. - sl bl 25 juni 1965) MODERNA SAGOR - Moderna sagor fran 16 europeiska länder / sa,, övers, och red. av Gerd Reimers. - Bromma : Edition Reimers, s, : ill, S : Den helige Basilioe / av Menelaos Loundemis. - S : Lerfageln / av Nikiforos Vrettakos. - Urval och övers. efter Dich-ter Europas erzählen Kindern och Dichter erzählen Kindern.

21 - Svart A ril : en roman om Grekland / övers. Rosie Kihlbom. - [l 14 & Rabh och Sjögren, s. - (!Fema) Origoms. - 0rig:s titel: O mavros Aprilis. - Hjalten. - (x 57, 1970, 5, s* 44-47) - Ni är p& Youra. Glöm allt ni vet (AB - 2 oktober 1968) Av anonym grekisk författare. NIRVANAS, PAVLOS Se Tolv grekiska berättare NYGREKISK LYRIK - Nygrekisk lyrik / i övers. av Mikael Fioretos och Tornas Tran- [l17 strömmer. - (upptakt ; 1955, 2, s. 6-12) Omf'at tar: Det vansinniga granatäppleträdet [I trelli rodhia ] / av Odhisseas Elitis; Ur Solvakor / av Jannis Ritsos; Förakt. Rädsla / av Nikiforos Vrettakos; Äntligen genom skogen / av mikos Engonopoulos; Tjurfäktning - röda skynket Aritnletik / av Mikael Pioretos. - qgrekisk medeltidsfolkdiktning : Digenis Akritas död / övers. [l 18 Antonis Mystakidis. - (SDS - 14 december 1958) Se aven Dijenis Vasilios Akritas

22 - Nygrekiska berättare / sammans. och övers. av Senta Had jopoulos- [l 19 Slöör. - Blalmö : Bernce, 1964, s. : 111, Omfattar: Den unge martyrens änka / av Alexandhros Papadhiamandia; Den f örst enade Grivodim6s / av Zacharias Papandoniou; Kreta / av Nikos Kazandzakis; Zarathustra / av Panajotis Kanellopouios; Den nya rösten / av Ilias Venezis; Kardinalens jul / av Dhionisios Romas; Natt / av Eleni Konstandinou; Gästerna / av latiana Gritsi-Milliex; Rum 27 / av Ghalatia Sarandif Solen brände het / av Andonis Samarakis; Orfeus i underjorden / av Kai Tsitseli. NYGREKISKA S AGNER - Nygrekiska sägner och legender / urval och övers. av Jamis [l 20 Ambatsis. - Stockholm : Natur och Kultur, s, - evande de litteratur) PANA JOTOPOUliOS, I.&T. - Porträtt av en ung flicka. - (~olket i Bild ; 1960, 42? s , 44-46) - Ax lockerskan / [övers Idar areta Blideberg och Antonis M sta- [l *teborg : s., 1968 (~er~endals 3 24 s. : ill. Se aven IJygrekiska berättare Se även Tolv grekiska berättare boktrycker. - 22

23 PAPAPOTIS, S PER0 - Supinum : novell. - (x 26 maj 1962) PAPAKOBGOS, KOS TIS - Det andra GreUand / sv. tolknin av Irbne Larsson. - (~yrikvännen 3 15, 1968, 3, s. 4 Dik-t;. f [l 24 - Ett stympat folk. DeliLaration till de fyra väderstrecken / [l 25 övers. Ingemar Rhedin. - (g 27 april 1968) - T jugo Hr under regnet / övers. Ingemar Rhedin. - (o; 55, 1968, [l 26 33, s. 38) Dikt april. Beportage / övers. Ingemar Rhedin. - (O&B s. 312) Dikter. - ; 77, 1968, [l 27 - Sympligaderna / sv. tolkning Ingemar Rhedin. - (AB y 20 april [l ) ' Dikt. - Vagor kring Rhodos : [en burlesk roman fr& dagens ~re~andl / [l29 övers.. Kerstin. Tovi. - Staffanstorp : Cavefors, s. - (BOC-serien) 0rig.m. - 0rig:s titel: Ta kimata tis Rodhou. - Kärnan i Halsingborg / tolkning av Ingemar Rhedin. -(z; 39, [l , S ) Dikt. - Polarnatt / tolhing av Ingemar Rhedin. - Stockholm : PIB: s [l31 lyrikklubb, s. - (PIB:~ lprilrlrlubbs bibliotek ; 140) Origas. - 0rig:s titel: Poliki nichta. - Tv& dikter. - (~~rikvämen ; 17, 1970, 1, s. 18) Omfattar: Greken; Den nya kärleken. - Stockholmsbilder / övers. Ingemar Rhedin. - (E ; 80, 1971, [I 33 s ) - Ned enkla ordr - (AB 21 april 1972) Orig.=. - Orig:stitel: Me apla lojia.

24 PAPAKONGOS, KOS TIS (Forts. ) -. För Vietnam / [sammanst. av De f örenade ~NL-~ru~~erna] - Stockholm : Ordfront, s. : ill. - örsta tam ajboken 1973) S : Högt ärade Richard Nixon / Kostis Papakongos; sv. tolkning Ingemar Rhedin. - 0rig:s titel: Anichto ghramma sto Ritsard Nixon. - Nagot f örkortad version av [ Ostraka / tolkning Ingemar Rhedin. - Göteborg : Författarförl., [l n 94 S* Origas. - 0rig:s titel: Ostraka. - Oppet brev till Richard Nixon / [övers. Ingemar o hed in?]. - [I 37 (AB - 20 januari 1973) 0rig:s titel: Se ovan [ Go home. - (AB 20 april 1974) [I 38 Orig.rns?, - Publ. p& grek. i diktsami. Antichordha, Athina, Kapetan Aris : gerillakriget i Grekland / övers [l 39 bearb. i samarbete med förf. av Britta Stövling. - Göteborg : Författarförl., s. : ill. 0rig.m~. - Publ, i Grekland under titeln : Kapetan Aris : o andartopolernos stin Elladha , Athina, Breven om Kapetan Aris / övers. fr%n grek. Irbne Larsson. - [l 41 Göteborg : Pörfattarförl., s. PAPANDONIOU, ZACHARUS - Den förstenade Grivódimos / från nygrekiskan av Senta Chatzo- [l42 poulos-slöör. - (SVD - 18 juni 1961) Se även Nygrekiska berättare Se även Tolv grekiska berättare PAPARREGHOPOULOS, DHIMITRIOS - Valet af hustru : komedi i en handling / öfvers. från nygrek- [l 43 iskan af I.A. ~[eikel] 0rig:s titel: Eklo ji sizighou.. - Helsingfors : Övers., s.

25 PAPAS, NIKOS - Ur l1vardagsbarbariw / övers. Lars Bjurman och Mikael Pioretos. - [l 44 (SDS 2 mars 1958) - - Pör denna poesi / tolkning Senta Chatzopoulos-Slöör. - (E [l45 24 januari 1965) - Stormsignaler : ur diktsamlingen Stormsignaler / övers. Senta [l46 Chatsopoulos-Slöör. - sl bl 17 oktober 1965) 7 PAPAS, TASOS - Ormen i videbusken / tolkning Irbne Larsson. - (~idskrif t / [l 47 utg. av Författarförl. ; 7, 1976, 4/5, s. 70) Dikt. PARORITIS, KOSTAS - Dockans hämd / fr& nygrekiskan av Senta Chatzopoulos-Slöör. - [l 48 (SVD - 8 januari 1961) Novell, PATAZ IS, SOTIRIS - Den berusade staden / övers. från grek, Hans Ruge och Ruth Lund- [l49 ström, - Stockholm : Askild och Kärnekull, s. 0rig:s titel: Methismsni politia. PERSAKI, IOULIA - Tv& berättelser / övers, fran nygrekiskan av Annika Gullberg. - [l 50 Malmö : Greklands viinner, s. - (~rekiskt-skandinaviskt bibliotek ; 5) - Dödens sol : roman / övers. från nygrekiskan av Börje Knös. - [l 51 Stockholm : Bonnier, s. Orig:= titelr O ilios tou thanatou.

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK 1 KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK Tidaholms bibliotek ar huvudbibliotek i Tidaholms kommun. Bokbestandet ar ca 32 000 volymer. Av dessa ar ca BOO vo Iymer placerade pa signum Hc-03(s)(som

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 INLEDNING Immigrant-Institutet, som grundades 1973 i Stockholm, är en ideell förening

Läs mer

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter,

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter, Indexering av ett antal facktidskrifter inom ämnet arbetsterapiaför arbetsterapiverksamheten vid Regionsjukhuset i Linkopinq Tidskriften Arbetsterapeuten är det fackliga organet för Förbundet Sveriges

Läs mer

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c Bibliotekshllgskolan Specialar. l, =:l51 c I POROIID... 0.00.2 IrnEDIJIBG... 0.3 BIBLIOGIIAFI... 0.000000.4. 5 EXBMPEL l?a INDEXERADE DIKTER...~..~ Detta specialarbete ar en del av Svenskt lyrikindex,

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Historien om Antiken i Grekland.

Historien om Antiken i Grekland. Historien om Antiken i Grekland. 1 Homeros Levde på 700-talet f.kr. Sägs ha skrivit Illiaden och Odysséen Illiaden handlar om grekernas krig mot Troja Odysséen är fortsättningen på berättelsen där en av

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta Om lilla mig många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta "Märkligt att man kan sakna någon så ofantligt mycket. Någon som egentligen aldrig tidigare existerat. En gång var det bara du

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Antiken Det gamla Grekland

Antiken Det gamla Grekland Antiken Det gamla Grekland Kung Minos på Kreta Många grekiska myter och sagor från Antiken en bland annat om kung Minos Kungen av Fenicien (dagens länder i Mellanöstern) hade en vacker dotter som hette

Läs mer

Sångtexter till låtarna. När ormen ömsar skinn

Sångtexter till låtarna. När ormen ömsar skinn Sångtexter till låtarna När ormen ömsar skinn 1. Du trodde, du var säker Du trodde, du var trygg Nu ligger du och sprattlar som en skalbagge på rygg Livets autostrada där du drog fram i all din glans har

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Stockenström, Herman. Orkanen i Vasa, Minnesota, natten mellan den 2 och 3 juli, 1879 / af Herman Stockenström. [S.l.] : [s.n.

Stockenström, Herman. Orkanen i Vasa, Minnesota, natten mellan den 2 och 3 juli, 1879 / af Herman Stockenström. [S.l.] : [s.n. Stockenström, Herman Orkanen i Vasa, Minnesota, natten mellan den 2 och 3 juli, 1879 / af Herman Stockenström [S.l.] : [s.n.] 1879 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

SAGOR. Från tidernas begynnelse till idag

SAGOR. Från tidernas begynnelse till idag SAGOR Från tidernas begynnelse till idag SAKPELSEMYTER Sagor om ursprunget Handlar om hur människorna kom till jorden Kampen mellan ont och gott Muntliga berättelser Skrevs mer i Messopotamien för ca 6000

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Bakgrund Den 1 oktober firar kyrkan S:ta Teresa av Jesusbarnet, även kallad Thérese av Lisieux, jungfru och kyrkolärare. I dagens samling

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Forst katalogiserade vi skonlitteraturen for vuxna. D~r anv~nde vi normal katalogisering, och skrev

Forst katalogiserade vi skonlitteraturen for vuxna. D~r anv~nde vi normal katalogisering, och skrev FORFATTARCENTRUM Forfattarcentrum (FC) ar en av de fria s.k. centrumbildningarna som uppstod i slutet pa 1960-talet inom kulturomradet. Initiativet till bildandet av FC togs av enskilda forfattare. De

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Perspektiv på romantiken

Perspektiv på romantiken Perspektiv på romantiken Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning tillsammans med

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Omvänd dig och få leva

Omvänd dig och få leva "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen av den Engelska titeln Repent and live. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media

Läs mer

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop.

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. 1407 32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. Inledning Långsamt närmar vi oss kyrkoårets slut. Och allt oftare

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN EN NY EN NY FÄRG FÄRG

oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN EN NY EN NY FÄRG FÄRG oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN FÄRG EN NY FÄRG EN NY Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Oskar Skog 2013 Omslag Wickholm Formavd. Tryckt hos ScandBook

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Första Mosebok 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen, det underlättar om du har en bestämd tid och plats när du

Läs mer

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. D. Vid minnesstund Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden t.ex. på årsdagen av ett dödsfall vid släktmöten där man minns bortgångna medlemmar. Andakten leds av

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR ASKEBYSKOLAN

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR ASKEBYSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 20150820 KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR Reviderad: 2015-08-18 Alla klasslärare ansvarar för att katastrofpärmens uppgifter är uppdaterade och att den finns tillgänglig SID 2 (14) Innehållsförteckning

Läs mer

Texter till predikan långfredagen

Texter till predikan långfredagen Texter till predikan långfredagen 2016 03 25 1Pe 2:21 Kristus led för er och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 1Pe 2:22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Att få se Dig. C#m H/D# E/G# Amaj VII. Mattias Martinson 2001, David Songs

Att få se Dig. C#m H/D# E/G# Amaj VII. Mattias Martinson 2001, David Songs tt få se ig H #m Vi vill röra vid itt hjärta H #m H/# låt vår tillbedjan nå till ig H #m u som tronar på vår lovsång H #m låt den få stiga som en rökelse H/# till ig #m H Herre, et finns ingenting vi hellre

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

SVENSK. li9: 'BIBLIOGRAFI b * I. I..

SVENSK. li9: 'BIBLIOGRAFI b * I. I.. * I. SVENSK -. 'BIBLIOGRAFI b I... /' li9:79. a I N L E D N I N G --- -- -- Detta specialarbete är en fortsättning på följande arbeten med. samma titsl: Perioden 1959-1973 av Miguel Benito, uppdelade sam

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina bröder är 8 år gamla och mina systrar är 3 och 5år.

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Dikter: Robab Moheb. Översättning från persiska: Sohrab Rahimi

Dikter: Robab Moheb. Översättning från persiska: Sohrab Rahimi Dikter: Robab Moheb Översättning från persiska: Sohrab Rahimi 1 Skorpion på månen i dimma skorpion i taket i dimma skorpion på husets tak i dimma i skorpionens dimma förbryllad garnnystan faller mellan

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården SPÖKHISTORIER Vi kommer att fortsätta svensklektionerna med ett arbete kring spökhistorier. Vi kommer att läsa spökhistorier, rita och berätta, se en film samt skriva en egen spökhistoria. Spökhistorierna

Läs mer

GLÄNS ÖVER SJÖ OCH STRAND

GLÄNS ÖVER SJÖ OCH STRAND GLÄNS ÖVER SJÖ OCH STRAND BETLEHEMS STJÄRNA TEXT: Viktor Rydberg (18281895). Svesk författare, föreläsare, riksdagsma, kulturkritiker och rofessor vid Stockholms högskola. 1877 blev Rydberg medlem av Sveska

Läs mer

Staffan Bergsten, aktuell med en ny biografi om Tranströmer, berättar om vad som rör sig i poetens värld.

Staffan Bergsten, aktuell med en ny biografi om Tranströmer, berättar om vad som rör sig i poetens värld. Den 15 april fyller Sveriges främste poet och ständige Nobelpriskandidat Tomas Tranströmer 80 år. Vi bad fem författare och poeter välja en favoritdikt ur hans rika produktion och berätta varför den följt

Läs mer

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç Romantiken Till skillnad från upplysningen, som betonade förnuftet, hävdade romantikerna att det var känslan som var kärnan i tillvaron. Använd era känslor och associationer när ni

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Kapitel 14. 14 Quintilis 785. Bergspredikan.

Kapitel 14. 14 Quintilis 785. Bergspredikan. Jag, Yeshua. Väckaren. Sida 116 (av 199) Kapitel 14. 14 Quintilis 785. Bergspredikan. Tiden som gått sedan mitt besök i Nazareth hade präglats av intensiv undervisning och av möten med större och större

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

kunglig sago nytt fabler kon! sagor folksagor

kunglig sago nytt fabler kon! sagor folksagor kunglig sago nytt kon! sagor fabler folksagor Folksagor En folksaga är en saga som man har berättat i århundraden. Den har gått i muntligt tradition fram tills för ca 100 år sedan, då man började skriva

Läs mer

Ska Jesus verkligen komma tillbaka?

Ska Jesus verkligen komma tillbaka? Ska Jesus verkligen komma tillbaka? Jesus sa det, Matt 24:29-31 Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9 INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse Berättare: Magnus Krepper Indiska Berättelser del 9 Har du någon gång tänkt på hur den värsta av alla demoner skulle kunna

Läs mer

I Guds hus får jag vara. Ögonstenar. I Guds hus vill jag vara, i Guds hus vill jag bo. Jag kan inte förklara, jag kan bara tro.

I Guds hus får jag vara. Ögonstenar. I Guds hus vill jag vara, i Guds hus vill jag bo. Jag kan inte förklara, jag kan bara tro. I ditt stora hjärta I ditt stora hjärta har du mig. I ditt stora hjärta har du rum för mig. Du bryr dig om mig, du ser, du hör. I ditt stora hjärta har du mig. (T o M: Sara Flodström ) I Guds hus får jag

Läs mer

Första söndagen i fastan - år A

Första söndagen i fastan - år A 277 Första söndagen i fastan - år A Ingångsantifon (jfr Ps 91:15-16) När han åkallar mig, skall jag svara honom. Jag är med honom i nöden. Jag skall rädda honom och låta honom bli ärad. Jag skall mätta

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

Två bibliska sanningar: 1. Jesu första tillkommelse har hänt. 2. Jesu andra tillkommelse har inte hänt men kommer att hända

Två bibliska sanningar: 1. Jesu första tillkommelse har hänt. 2. Jesu andra tillkommelse har inte hänt men kommer att hända Heb 9:24-29 Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. 25 Inte heller skulle han offra sig flera gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

Jakten på färgpiraterna

Jakten på färgpiraterna Jakten på färgpiraterna SÅNGTEXTER SEXÅRSKÖREN 2016 01 INTRO/REGNRAMSA Regn regn regn regn Det har regnat här i flera år Regn, regn mera regn Regn och mera regn ändå Och mera regn Välkommen sol, välkommen

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Högmässogudstjänst med lysning för H.K.H. PRINS CARL PHILIP OCH FRÖKEN SOFIA HELLQVIST Slottskyrkan, Stockholms slott Söndagen före Pingst den 17 maj

Högmässogudstjänst med lysning för H.K.H. PRINS CARL PHILIP OCH FRÖKEN SOFIA HELLQVIST Slottskyrkan, Stockholms slott Söndagen före Pingst den 17 maj Högmässogudstjänst med lysning för H.K.H. PRINS CARL PHILIP OCH FRÖKEN SOFIA HELLQVIST Slottskyrkan, Stockholms slott Söndagen före Pingst den 17 maj 2015, kl. 11.00 Samlingsmusik Johann Sebastian Bach

Läs mer

De vinnande bidragen i Visa oss din poesi 2009

De vinnande bidragen i Visa oss din poesi 2009 De vinnande bidragen i Visa oss din poesi 2009 ritade en karta. vann människorna på min sida. pekade ut mål. tuggade efterbörden. spottade ut den. jag; en börda. hopplösa är fingrarna. vill rinna över

Läs mer

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 1 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Knacka på! Av Anna-Clara Tidholm Alfabeta Följ med in i det lilla huset och knacka

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer