NYGREKISK LITTERATUR. på svenska. Johan Selme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYGREKISK LITTERATUR. på svenska. Johan Selme"

Transkript

1 NYGREKISK LITTERATUR på svenska Johan Selme

2 NYGREKISK LITTERATUR på svenska - Och vad skriver ni p% för sprak? fragade Spöket, - Grekisga, svarade jag s& torrt jag kunde, - Gammalgrekiska? sa han och började staspla sig igenom de första verserna i Illiaden laed o- klanderligt klassiskt uttai, - Nej, modern grekiska. Eyperaodern. - Finns det? fr&gade han skrattande. (Vasilikos, V. : Monarken, Stockholm, , s, 97) It is ny opinion that the most important thing thai Greece has oflered to mankind in this troubled century is her poetry. itsa sak is,^, : Nodern Greek ~usic and poetry : an anthology, Ihessaloniki, 1977, s. 6) Johan S elne, Boras,

3 Denna bibliografi förtechar nygrekisk skönlitteratur i svensk Översättning. Bibliografin gör inte anspråk p& att vara fullständig, men torde arida kunna tjäna som vägledning för den som utifrån svenska översättningar vill läsa nygrekisk litteratur. Därmed ar inte sagt att man utifran dessa Översättningar får en objektiv bild av den litterära situationen i Grekiand; snarare är det val s%, att det översatta speglar mottagarlandets intellektuella Klimat. De bibliografiska källorna ar de gängse: Linnström: Svenskt boklexikon, Svensk bokkatalog, Svensk bokförteckning, Svenskt pressregist er, Svenskt t idningsindex, Svenska tidningsartiklar, Svenskt tidskriftsindex och Svenska tidskriftsartiklar. Magra specialbibliografier, b1.a. över Hjalmar Gullberg och Johannes Edfelt, samt några specialarbeten vid BHS, företrädesvis av registerkaraktar, har också kommit till användning. Endast Bonniers litterära magasin och Ord och bild har underkastats systematisk genomgang; i övrigt vilar alla tidaings- och tidskriftsreferenser på tidigare bibliografiska arbeten. Monografimaterialet har kontrollerats not systematiska katalogen vid Götebor s universitetsbibliotek och mot avd. Hceob (+underavdelningar f i BOMS databas. Bibliografin ar alfabetiskt uppställd p% författarnamn. Böcker som innehaler bidrag av flera författare Bterfinns p% titel. Inom varje uppslag ar materialet kronologiskt ordnat; kronologin bryts endast av att olika upplagor av ett verk hallits samman. Pörfattamiannen har transkriberats efter de grekiska namnformer som finns i Ambatsis,J.: Nygrekisk litteratur, Stockholm, Vid katalogisering av grekiskt material p% svenska i huvudsak tv% metoder. De vetenskapliga biblioteken translittererar originaltexten, dvs ersätter varje grekisk bokstav med en latinsk. P& detta sätt bdbehal'ler man originalets stavning. Folkbiblioteken använder en annan metod - transkription, som syftar till att ge ett nöjaktigt uttal av de grekiska orden. &letoderna finns beskrivna i de tv& katalogregelsamiingarna SEOi 74 och KR 76. Polkbibliotekens praxis återges även i Utlkdska nyförvärv (m). Bada metoderna har givetvis sina för- och nackdelar; dessa skall emellertid inte diskuteras har. Jag har valt att följa folkbibliotekens praxis utifrån den uppfattningen, att det torde vara viktigare att veta hur författarnamnet uttalas, än hur det stavas på grekiska,

4 Följande förkortningar, utöver katalogreglernas, förekommer i bibliograf in: AB Af t onblade t Arbt Arbetet BLN Bonniers litterära magasin DN Dagens Nyheter Expr Expressen FIB/K Folket i ~ild/~ulturfront GT Göteborgs Tidningen Hbl Huf udstadsbladet O&B Ord och bild PIT Post och Inrikes tidningar ST Stockholms Tidningen SVD Svenska Dagbladet ÖC Ostgöta Correspondenten Slutligen vill jag tacka bibliotekarie Ingrid Sjöberg, Btj, Lund, och Lis Nykjaer Jensen, Nygraesli afdelning, ~bbenhavns universitet, för den hjälp de p& olika satt givit mig. Boras den i maj 1979 Johan S elme

5 ANAGHITOSTAKIS, MANOLIS Se Denna stjärna ar för oss alla APOSTOLOPOULOS, EVANGELOS - Bar ligger Manolis, vinets off er. - (ST - 14 oktober 1956) [ 1 - Aris : novell från Cypern / övers. Harriet Hjort - (2 [2 5 maj 1957) - Eremiten / övers. Harriet Hjort. - (E ; 66, 1957, S ) [? - Farmor Tarou / övers. Harriet Hjort. - (z; 26, 1957, S [4 41 5) - Den gamle och jordbävningen. - (&loraon- ladet 9 mars 1957) C 5 Novell, - Gamle Petros och hans förälskelser / övers, av Harrtet Hjort. - [6 (ST - 10 november 1957) - Kostas lurar vinden / övers. Harriet Hjort. - (vi 59, s ) Novell - De orientaliska byxorna / övers. Harriet Hjort. - (SVD november 1957). Novell - Stadsresan. - (DN 23 jrni 1957) - - ; 44? 1957, [7-24 [8 - Den tredje anden / övers. Harriet Hjort. - (var Lösen ; 48, [l , S ) - Frestelsen : novell / övers, Harriet Hjort. - (var Lösen ; [l 1 49, 1958, S ) - I Hades..- (ST 5 oktober 1958) Novell - Spegeln : novell / övers. Harriet Hjort. - ; 45, 1958, [l 3 29/30, s. 8-9) - Tolv bröder : en f ebruarihistoria från Grekland / övers. b4 Harriet Hjort. - (DN 23 februari 1958)

6 APOSTOLOPOULOS, EVANGELOS L(ports. ) - Demetrios p& havet. - (SVD - 15 februari 1959) - Bröderna / övers. Harriet Hjort - (1dun ; 73, 1960, 14, s ) - Dödens son / tolkning av Harriet Hjort. - (vi v ; 47, 1960, 50, s. 14) Dikt. - Panagjotis. - (DN - 1 augusti 1965) - Stefos. - (DN 21 april 1963) - ARIADNES KRANS - Ariadnea bans : ett urval nygrekiska folkdikter fr& Kreta C 20 / i öfvers. af Fredrik Sander. - Stockholm : Samson &1 Wallin, S. ARJIRAKIS, MINOS - Gamar över staden / övers. [fran danska] av Olov Jonason Stockholm : FIB: s lyrikklubb, s. : ill. - (FIB:~ lyrikklubbs bibliotek ; 130) Overs. efter: Gribbe over byen / gendigtet [fra graesk] af Ole Wahl Olsen. ATHATJASIADHIS, TASOS - Förtrollade själar : en roman om Dostojevskij och Maria L 22 Dmitrijema / till sv. efter den franska övers. av Ingrid Ekman Nordgaard. - Stockholm : Natur och Kultur, s., - 0rig:s titel: O Dostojevski, apo katergho sto pathos. - Övers. efter: La Vie passion6e de DostoPevsky.. f ör1 ( delupp1 [~inlänskt ) : S öderstöm, Helsingfors] L23 C~IZIS 9 DHDIITRIS Se Tolv grekiska berättare

7 C ITRONTRÄDETS DOTTER ~tookholm-: Natur och Kultur, s. - (Levande litteratur) DHAMIANAKOU, VOULA Se Tolv grekiska berättare DHIPJA--OU, KLEARETI - Svalboet / övers. Senta Chatzopoulos-Slöör. - sl bl 18 mars 1962) - DHIZELOS, THALIS - Espressobaren / övers. Senta Chatzopoulos-Slöör. - (SVD 6 februari 1966) - [ 26 - Arsdagen : novell / övers. av Senta Chatsopoulos-Slöör. - c27 sl bl - 17 juli 1966) DHOURAS, STRATIS - En grekisk krigsfånges berättelse / [övers. av Margareta [ 28 Blidberg och Antonis l,!ystakidisj, - Göteborg : Bergendal, SO : illo 0rig:s titel: Istoria ena echmalotou. DHROSINIS, JEORJOS - Amaryllis : novell / fran nygrek. orig. öfvers. af Julius L29 Centervall. - Gefle t C.E. Fritzes Hofbokhandel, S o Orig: s titel: Amarillis. [?Jy utg.]. - Stockholm : Nordiska förl., s. t30 - Ur Shger p& hafvet / öfvers. af Julius Centervall. - L31 (- PIT 28 februari 1888 ; AB 29 februari 1888)

8 DIJENIS VASILIOS AKRITAS - Det bysantinska eposet om Digenis Basileios Akritas / övers. L32 jämte en inl. av C.S. Lindstam. - Göteborg : Wettergren och erb ber, s. - (~ötebor~s Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhalles handl. Femte följden. Ser. A. Bd. 7 ; I) Se avenn~grekisk medeltidsfolkdiktning ELITIS, ODHISSEAS - Heptastikon / övers. Lars Bjurman och Nikael Pioretos. - (SDS - 2 mars 1958). Dikt. - Sommarenrs gestalt / övers. Irmelin Sandman Lilius. - bl - c34 10 juni1962; Lyrikvännen; , 5, s.16) Dikt, - 0rig:s titel: Sona tou kaiokeriou. - Mersina / Irmelin Sandman Lilius. - Stockholm : Wahlström l35 och. Widstrand, s. : ill. S : Sommarens ges talt [soma tou kaloke~iou]~ Narina p& klip orna [I Easrina ton vrach~n]~ Det galna granatäpple- trädet f I trelli rodhia]; vad $tenar, vad blod och vad hjarna [~e ti petree, ti ema ke ti sidhero] / av Odhisseas Blitis. - [~inlänskt f örl. : Schildt, ~elsingf ors] - Marina p& klipporna / övers. Imelin Sandman Lilius* - bl 6 februari 1966) Dikt. - Oribg:s titel: I Marina ton vrachon. L36 - L37 - Autopsin / tolkning Lasse Söderberg och Mikael Pioretos, - r 38 (Lyrikvännen 8 26, 1979, 5, s. 3) Dikt. - Ur diktsamlingen Sex och ett samvetskval för himlen. - - Axion esti : Lovad vare / i sv. tolkning av Ingemar Rhedin. - [39 Stockholm : Bonnier, s. 0rig:s titel: Axion esti. - Arion esti, Odyeseas Elytis, Mikis Theodorakis : [konsert- 140 programj / [lngemar m hed in]. - [S.l. : son, s. S. 6-15: To Axion esti (Lovad vare) / av Odhisseas Elitis; i sv, tolkning av Ingemar Rhedin. - Omfattar: De av Mikis Theodorakis tonsatta delarna av Axion esti.

9 ELITIS, ODHISSEAS g?öfg. ) - En enda liten svala / tolkning Ingemar Rhedin. - (~rbetar- L41 en 26 oktober 1979) 0rig:s titel: Ena to chelidhoni. - Ur Axion esti, avd. Passionerna [Pathi 1. - Det galna granatäppleträdet. Marina p& klipporna. Vad stenar, [42 vad blod och vad hjärna / övers. Irmelin Sandman Lilius. - s - bl 21 oktober 1979) Dikter. - 0rig:s titlar: Se ovan [SS. - Jag öppnar min mun och talar / övers. Ingemar Rhedin. - K 43 (SVD - 5 december 1979) Dikt. - 0rig:s titel: Anigho to stoma mou. - Ur Axion esti, avd. Passionerna [~athi]. - Sex och ett sasivetskval för hiaen / i sv. tolkning av Lasse Söderberg och Mikael Fioretos. - Stockholm : F1B:s lyrikklubb, [ s. : ill. - (FIB:~ lyrikklubbs bibliotek 8 212) 0rig:s titel: Exi ke mia tipsis jia ton ourano. - Tv& dikter av Rhedin. - L45 (~eckojournalen; Omfattar: Se här spraket gav de mig [~i Axion esti, avd c Idhou egho ~i~on]~ Grekiska elliniki]. - Ur - Ur Axion esti / tolkning av Ingemar Rhedin. - (~rtes 8 5, 1979, [46 6, S. 3-16) Omfaltar: Avd. Genesis enesi is) ur Axion esti - Ur Axion esti / övers. Ingemar Rhedin. - (DN 28 oktober 1979) [47 - Ur Odysseus Elytis : Sex och en himelsk anfäktelse / i Övers. av Mikael Fioretos och Lasse Söderberg. - (~ellenika ; 1979, 4, s. 4) Omfattar: Skönheten och analfabeten. - 0rig:s titel: O aghrammatos ke i orea. Se aven Nikis Theodorakis - hans musik, hans kamp Se aven Nygrekisk lyrik - Ellinika parasiithia = Grekiska folksagor / utg. av Invandrarnas [49 kulturcentrumi urval, övers. och inl.: Inga och Jannis Ambatsis. - S t ockholm* : ~nvandrarnas kul turcentma f Ör1., s, t ill. Parallelltext p& grekiska och svenska.

10 - Newepaper. / övers. Sun Axelsson. - (O&B - 77, 1968, s* ) L50 Dikt ENGONOPOULOS, NIKOS Se Nygrekisk lyrik Se Flora poetica exotica Se Nygrekisk lyrik - Flora poetica exotica / urval av Harriet Hjort. - [NY utg.] FLORA POETICA EXOTICA Stockholm : P1B:s lyrikklubb, s. : i. - (FIB:~ lyriwubbs bibliotek ; 11 9) S. 8: Grekisk klagosang (moirologi). - Nutida klagosang av anonym kvinna fran trakten av Mani p& Peloponesos. - S. 36: Tjurfäktning - Röda skynket / Mikael Pioretos; sv. tolkning av Tomas Tranströmer. - Första utg. med titeln Plora Poetica, De säger att bergen darrar / till sv. av Imelin Sandman Lilius [52 efter Edmd Keeleys och Philip Sherrards eng. övers. - en bl 8 april 1962) Dikt. - GHRIGHORIS, JERASIMOS Se Tolv grekiska berättare GREKISK I~GOSANG Se Flora poetica exotica

11 GREKISKA FOLKSAGOR Se Ellinika paramithia - Grekiska folkvisor : en antologi / red. oah isvers, av Jannis L53 Ambatsis. - Stockholm : Natur och Kultur, s. : il1. - evande de litteratur) GREKISKA ORDSFR.~ - Grekiska ordsprak och kortdikter / sammanst. och tolkade av L54 Herman Stolpe. - Stockholm : LT, s. : illa GRITS I-&!IILLIEX, T'AIIANA Slöör, -'(SDS - 19 oktober 1963) - Gästerna / övers fran nygrekiskan av Senta Chataopouos- Se även Nygrekiska berättare - HADZ IS, DIMITRIS Se Chatsis, Dhimitrfs - Tjuven / frh nygrekiskan av Senta Chatzopoulos-SlöiSr. - (SVD - 10 mars 1963) Novell, - När kriget är slut. Sångernas sang / Lars Foreell. - E57 (~xpr 24 november 1974). Origts titlar: Otan teliosi o polemos. Asma asmaton. - Bada dikterna ur diktoykeln Mauthauaen [fhotchaoaen]

12 Se aven Nikts Theodorakis - hans.nusik, hans kamp RANELLOPOULOS, PANAJOTIS Se Nygrekiska berättare KARAGHATS IS, MIIS OS Se Tolv grekiska berättare - Kassandra och vargen / övers. av Annika Preis. - Stockholm : L58 Almqvist och Tiksell, s. 0rlg:s titel: I Kasandra ke o likos. RARHAVITSAS, ArJDREAS Se Tolv grekiska berättare KAROUZOS, NIKOS - Cypern juli juli 1975) Dikt. - Jag förskönar ödet. Det ädla i var komedi. Ingang / tolkningar [60 Bo Setterlind. - (lidskrift / utg. av Förf'attarförl. ; 7, 1976, 3, s. 57) Dikter. - Det ringer p& dörren : dikter / Bo Setterlind. - Stockholm : L61 Bonnier, s. S. 37&: S ju dikter / av Nikos Karouzos; i tolkning av Bo Setterlind. - Omfattar: Kunskap; Naturen vill demokrati; Drömmens snabbhet; Jag förskonar ödet; Glädjen; Det ädla i var komedi; Ingang.

13 KAROUZ OS, NI KOS w - Pangen frihet / tolkning av Bo Setterlind i samarbete med L62 Irbne Larsson och Rosie Kihlbom. - (~rtes; 3, 1977, 3, S ) Omfattar: Fangen frihet; I komedins nakna trädgardar; Kort- fattat; Motståndaren; Nattens grek; Att minnae, att minnas. - Fången frthet / urval och ini.. av Kostis Papakongos; tolkningar av Bo Setterlind uppl. - Stockholm : Pörfattarförl., S. Urval ur flera av förf:s diktsamlingar. - Omfattar: iiaturen vill demokrati; Nattens grek; Jag förskönar ödet; Segern i krig; Solomos i min dröm; Att mimas, att minnaa; Hela livet ar, tros jag, en doktrin; Trappsteg; Cypern juli 1974; Bild; Ho Chi Minh vilar; När jag vidrör det nya; Poesin; De okända tingens trad; Första dialogen; Ett satt; Maskens bön; Enaamhet i natten; Doft och blom finns inte längre; Kunskap; Det ädla i v%r komedi; Glkidjen; Kortfattat; DLkt p& band3 Drömmens snabbhet3 Motatandaren; Ingang; De höga hastigheterna; Plötsligt; Hada; Klarhet; Höst 1953; Terapeutisk undervisning; Svilngningar; I komedins nakna tradgardar; Mineralhimmel; Dödsritten; Intermezzo; Diktarens väg ar viss; Romantisk epilog. 1 - Kappseglarna / övers. S enta Chat sopoulos-slöör. - (9 11 f ebru- [64 ari 1962) KAVAJ.?IS, KONSTANDINOS - Den siste alexandrinen : dikter av Kavafis / i sv. tolkning Hjalmar Gullberg. - (BLM -; 20, 1951 s ) Omfattar: Alexandrinska konungar lexan an dr ini vasilis] ; Ar 31 f.kr i Alexandria To 31 p.ch. stin lexa and ria]; Antonios övergiven av sin gud 1 Apolipin o theos ~ndonion]; Iases8 grav [~asi tafos]; Kleitos sjukdom [I arrostia tou Klitou]; Till Ammone~ som dog vid 29 ars ålder ar 610 [~ia ton Ammoni, pou pethane 29 eton, sta 6101; Aemilianos, Monais8 son, fran Alex- andria, e.kr [~milianos Monai, Alexandref s, m.~h.]; Spegeln i vestibulen [O kathreptis stin isodho]. - I väntan pk5 barbarerna / tolkning av Hjalnar Gullberg. - (1dun ; 65, 1952, 50, s ) 0rig:s titel: Perimenondas tous varvarous.

14 - En bok on Vansbro : en hyllningsskrift till Anny Wernström / L67 red. av Ria Wägner. - Stockholm : [~ordstedt (distr.)], S. S. 7-8: Kavaf is f rån Alexandria, Ithaka / tolkning av Hjalmar Gullberg. - 0rig:s titel: Ithaki. - Dikter om Irarlek : antologi / sammanst. av Olof Lagercrana. - [68 Stockholm : Bonnier, s. : ill. S. 200: S& spände jag min blick / av Konstandinos Kavafis; övers. av Hjalmar Gullberg. - Myres my lex and ria &r 340 e.kr) / tolkning och id. Hjalmar [69 Gullberg. - (vintergatan , s ) 0rig:s titel: Miris. Alexandria tou 340 m.ch. - Om konsten att fylla sextio och om annat : en bok tillägnad Fritiof Nilsson Piraten den 4 december Stockholm : Bonnier, s. S : Kavafis från Alexandria : tankeställare för en författare som fyller sexti / övers. av Hjalmar Gullberg. - Omfattar: PrBn Idockap nio [A~' tis en~~ia]~ Insikt [~oisis]. - Antonius övergives av sin Gud / tolkning av Carl Nylander. - C71 (DN 1 O februari 1 957) Origts titel: Apolipin o theos Andonbon. - Staden / övers. av Carl Nylxader. - (~rgo ; 35, 1958, 12, s. 8) L72 0rig:s titel: I polis. - Tv& dikter / sv. tolkning Mikael Fioretos och Lars Björkman. - [73 (~yrikvännen 3 5, 1958, 5, s. 6-7) Omfat tar: Ithaka [~thaki] Ternopyle [f hermopiles] - Tv& dikter om kostymbyte / övers. Hjalmar Gullberg. - E ST:^ C 74 Julbilaga 1958) Omfat tar: Itlanuel Komnenos [Idanouil k om ni nos ] ; Kmg Deme trios [O vasflef s ~himitrios]. Murarna. - (SDS - 10 maj 1959) Origjs titel: Tichi. - 7 juni 1959) 0rig:s titel: I polis. - Staden. - (SDS - Clea / Lawrence Durrelll övers av Aida Förnellj med tre dikter [77 av Konstantinos Kavafis tolkade av Hjalmar Gullberg. - Stockhom : Rordstedt, l s S r Che fece.,, I1 gran Rifiuto; Långt borta [Makria]; Eftermiddagssolen [O ilios tou apo jevmatos].

15 KAVAFIS KONS TANDINOS (ports.) - [~inlänekt f örl. (deluppl.) : Söderström, ~elsingf ors s] C 78 - Kärleksdikter av Kavaf is / urval och sv. tolkning Jan Hogan. - [80 Stoc&olm Poibos, S. Omfattar: Kom tillbaka [Epestref e]; Avlägset [llakria]; Vid kafkin ången [stou kafeniou tin isodho]; Löften [omii]; En kväll f Mia nichta ; F& gatan [~n ti odho]; Nar de vahar [~tan dhiejironde 3 ; Inför statyn av Endymion [Eno~ion tou aghalmatos tou ~ndhimionos]; Gratt [~riza]; En av deras gudar [Enas theos ton]; P& kvällen [En espera]; Till Ammones [~ia ton mo ni]; S& mycket s&g jag [Etsi poli atenisa]; Dagar 1903 [~eres tou 190 J]; f obaksbutikens f önster [I prothiki tou kapnopoliou] ; Till vällus t en [~dhoni]; Kropp, kom ih&g [~himisou, E soma]; Bordet bredvid [TO dhiplano trapesi]; Meningen ~oisis]. s; Vid husets fot [~ato ap'to spiti]; Bör att stanna Na mini Ombord [TO pliou]; Eftermiddagssolen [O ilios tou apo jevmatos]; Diktens början [I archi ton]; Sidons teater si heat ron tis Sidhonos ; Han kom för att läsa [llthe jia na dhiavasi]; Förtvivlan 2 En apoghnosi]; Innan tiden skulle ändra dem [Prin tous allaxi o chronos]; I den trista byn [sto pliktiko chorio]) Det tjugofemte Aret [TO 25on etos tou viou tou]; I tavernorna [~esa sta kapilia]; Mästare som lämnar Syrien of istis aperchomenos ek ~irias]; Dagar 1901 [Ideres tou 19011; T jugotre till t ju ofyra [~hii nei, 23 eos 24 eton]; Porträtt av tjugotrearing f Ikon ikositrietous neou kamomeni apo filon t ou omilika, erasitechnin]; Kimon, son av Learchos le im on bearchou, 22 et on, spoudhastis ellinikon ghrammaton (en ~irini) l; Vackra blommor och vita rea louloudhia kl aspra]; Han f ragade om kvaliteten [~otouse jia. fin piotita]; Spegeln i hallen [O kathreptis stin isodho] -; 30, 1961, S ) Omfa-t tar: Ithaka [lthaki]; I manaden Athyr [~n to mini ~thir] - Tv& dikter / tolkning av Carl Nylander. - (BLM:. - Jag gick / övers. Börje Knös. - (~yrikvännen 5 11, 1964, 5) P3 0rig:s titel: Epigha. - I väntan p& barbarerna / tollming Folke Isaksson. - (DN - juli ' L ) 0rig:s titel: Perimenondas tous varvarous.

16 - I väntan p% barbarerna och andra tolkningar av Kavafis / [tolk- [85 ningar av J Hjalmar Gullberg. K.P.Kavaf is, T.S.Eliot - paralleller / [av Jeorjos Seferis; i tolkning av Sture ~innér]. - Stockholm : Nordstedt, s. Omf'at tar: Alexandrinska konungar lexan and hr ini vas ilis] Konsthant- det annalkande betraktelser av Jason, meanders son, poet i Kommagene, %r 595 e.kr, [ldelancholia tou Iasonos Kleandhrou, piitou en Komma j ini, 595 m.~h.]; Murar [lichi]; Jonien [Ionikon]; En av deras gudar Enas theos ton]; Dareios [O ~harios]; I Antiokas omgivningar E Is ta erichora tis Andiochias]. Neros frist [I dhioria tou Heronosg; Dagar 1909, 10 och 11 t~eres tou 1909, 10 ke 1 l]; I en stad i Osrogne [~n poli tis ~sroinis]; Ar 200 f.kr. [sta 200 p.~h.]; Vid en italisk strand [IS italikon paralian]; Stor procession av präster och lekman [lleghali sinodhia ex iereon ke lalkon]; Alexander Jannaios och gemalen Alexandra lexa and hr os Ianneos ke Alexandhra]; Gamlingars själar [I psiches ton jerondon]; En furste fran västra Libyen fr je mon ek dhitikis ~iviis]; Gravskrift Över konung Antiochos av Rommagene rom it im vi on Andiochou, vasileos inis]; I ett samhälle i Mindre Asien [V ~n dhimo tis Nikras j En gamling [~nas jeros]. - Jfr nedan [l 90.

17 - Alexandrinska kärleksdikter / tolkade av Folke Sandgren. - (norisont ; 17, 1970, 5/6, s ) Omfattar: September [O septemfrris tou 1903 l; December 1903 [~dhekembris tou 19031; Han kom för att-läsa [~lthe jia na dhiavasij; Han fragade om kvaliteten L~otouse jia tin piotital. - Elva posthuma dikter / tolkade av Polke Sandgren. - o or is ont [ , 1976, 4, S ) Omfattar: Att bli starkare fr hin am osis ; Januari 1904 [O jennaris 19041; I trappan [stis skales 3 ; P& teatern [sto theatro]; Undangömt r rim mena]; S om sadan [~tsi]; Och jag lutade mig och lade mig i deras baddar [~i akoumbisa ke plajiasa stes klines ton]; En halv timme[~isi ora 2 ; Den f örbundna axeln [~dhemenos omos]; Från byråladan Ap'to sirtari]. y KAZANDZAKIS, NIKOS - Spela far mig, Zorbas / övers. och efterskrift Börje Knös. - Stockholm : Ljus, s. 0rig:s titel: Vios ke politia tou Alexi Zorba. - Stockholm : ~~~/~ordstedt, s. - L89 - [ N~ utg.]. - Stockholm : Nordstedt, s. - (Bok- [ 90 klubben Var bok) - Den eviga vandringen uppat / övers. fran förf :s manuskript och [g1 förord av Börje Knös. - Stockholm : Ljus, s. 0rig:s titel: O Christos xanastavronete. - Den sista frestelsen / övers, fran förf:s manuskript av Börje [92 Knös. - Stockholm : Geber, s. 0rig:s titel: O telefteos pirasmos. - Frihet eller död / övers. fr&n förf :s manuskript av Börje Knös [95. - Stockholm : Ljus, s. 0rig:s titel: Eleftheria i thanatos. - Min helige Pranciscus : pax et bonum / övers. från förf :s manu- [94 skript avbörje Knös. - Stockholm : Ljus, s. 0rig:a titel: O ajios Frankistos mou : pax et bonum. Se aven Nygrekiska berättare C88

18 KINDINIS KOS TAS - U r Anatomiska anteckningar / tolkning Zannis Psaltis och Birger Norman. - (AB - 15 oktober 1978) Dikt KLARAS, BABIS - T ill min bror / övers. 1&ne Larsson. - (Tidskrift / utg. av 196 Pörfattarförl. ; 7, 1976, l/2, s. 60) Dikt. - Natt. - (s 2 juli 1961) Se aven Nygrekiska berättare - Metoden : vittnesmal om tortyren i Grekland / övers. fr&n den [97a engelska utg.: Nargareta Nylander. - Stockholm : Rabén och Sjögren, s. - (lema) 0rig:s titel: Antropofilakes. - [~inlänskt förl. (deluppl.) : Schildt, ~ elsin~f ors] KO~OPOULOS, TAKIS - Asfaltgatan / övers. Senta Chatzopouios-Slöör. - (SVD 5 juli 1964) - [ 98 - Arsfesten / övers. Senta Chatzopoulos-Slöör. -(z 12 februari [g9 1967) - Det ax din plikt / övers. av Kostis Papakongos och Ingemar [l 00 Rhedin. - (O&B ; 77, 1968, s. 313) Dikt.

19 LAPATHIOTIS, NAPOLEON - Ögat av glas / övers. Senta Chatzopoulos-Slöör. - bl 1965) - 16 april [l 01 i LIVADHITIS, TAS OS - Mannen med trumman / övers, Kostis Papakongos och Ingemar 77, 1968, s. 313) Dikt, Se aven Denna stjärna ar för oss alla LOUNDXldIS, li!'ienelaos Se Moderna sagor BIANGLIS, JANNIS Se Tolv grekiska berättare - Till Norden. - (- ; 53, 1968, 2, s. 21) Dikt. - Mikis Iheodorakis - ha~s L.S.1. musik, hans kamp / av Ingemar Rhedin, - [l04 : s.nj, 1978 (~ötebor : okm maskinen), - l5 s. : ill. S. 8-15; Stranden [Arnisif; Vi har en framtid [sigho akoma] / av Jeorjos Seferis; sv. tolkning Zannis Psaltis,Lars Porsell; Den förradde [~rodhomeni mou aghapi] / av Mikis Theodhorakis; SV. tolkning Zannis Psaltis, Lars Forsell; Brevet [~~istoli] / av Nikis Theodhorakis; sv, tolkning Z m i s Psaltis,Sven-Bertil Taube; När dom knyter sin näve [~tan sfingoun to cheri] / av Jannis Ritsos; sv. tolkning Ingemar Thedin) O s& vacker min älskade är [~sma asmaton]; Nar kriget tar slut [~tan teliosi o polernos] av Iakovos Kambanellis; sv. tolkning Ingemar Rhedin; Axion esti / av Odhisseas Elitis; sv. tolkning Ingemar Rhedin. - Omfattar: Delar av de av Mikis Theodhorakis tonsatta delarna av Axion esti.

20 MIRIVILIS, STRATIS - Den heliga s j ö jungf run / [övers. f rån nygrekiskan av Bör je [l 05 Knös]. - Stockholm : Bonnier, s. Origts titel: I panajia i ghorghona. - Sultaninnan Niloirfdr / övers. av Senta Chatzopoulos-Slöör. - [l 06 - bl 16 april 1961 ) Novell, - I solskenet / övers, Senta Chatxopoulos-Slöör. - sl bl 3 november 1962) - Soldatgraven / övers. Senta Chateopoulos-Slöör. - (E 24 juni 1962) - Vassilis Arvanitis och andra noveller / [övers. av Margit s on os]. - Stockholm : Bonnier, s, Omiattar: Vassilis ~rvanitik [O vasilis o arvanitis]; Säcken [TO saki]; Amnia ~mmia]; Hur det kom sig at% Pana-. väderkvarn [S t on anernomilo t is perivolas] ) Pan [Pan] gratis inte blev hjälte 1 Pas o Pana hratis dhen e gine iroas]; niclrlan [I kambouritsa]; Gravhögen k O timvos]; S torträdgfirns - U r det gamla rosenträdets krönika / övers av Senta Chatzopoulos- [l10 - Slöör, - (SVD 29 mars 1964) L Svek / övers. ap Senta C~~~ZO~OU~OB-Slöör* -. (SDS - 19 jmi 1964) [l11 Novell - Diffusa ansikten / övers, Senta ~hatzopoulos-slöör. - sl bl 25 juni 1965) MODERNA SAGOR - Moderna sagor fran 16 europeiska länder / sa,, övers, och red. av Gerd Reimers. - Bromma : Edition Reimers, s, : ill, S : Den helige Basilioe / av Menelaos Loundemis. - S : Lerfageln / av Nikiforos Vrettakos. - Urval och övers. efter Dich-ter Europas erzählen Kindern och Dichter erzählen Kindern.

21 - Svart A ril : en roman om Grekland / övers. Rosie Kihlbom. - [l 14 & Rabh och Sjögren, s. - (!Fema) Origoms. - 0rig:s titel: O mavros Aprilis. - Hjalten. - (x 57, 1970, 5, s* 44-47) - Ni är p& Youra. Glöm allt ni vet (AB - 2 oktober 1968) Av anonym grekisk författare. NIRVANAS, PAVLOS Se Tolv grekiska berättare NYGREKISK LYRIK - Nygrekisk lyrik / i övers. av Mikael Fioretos och Tornas Tran- [l17 strömmer. - (upptakt ; 1955, 2, s. 6-12) Omf'at tar: Det vansinniga granatäppleträdet [I trelli rodhia ] / av Odhisseas Elitis; Ur Solvakor / av Jannis Ritsos; Förakt. Rädsla / av Nikiforos Vrettakos; Äntligen genom skogen / av mikos Engonopoulos; Tjurfäktning - röda skynket Aritnletik / av Mikael Pioretos. - qgrekisk medeltidsfolkdiktning : Digenis Akritas död / övers. [l 18 Antonis Mystakidis. - (SDS - 14 december 1958) Se aven Dijenis Vasilios Akritas

22 - Nygrekiska berättare / sammans. och övers. av Senta Had jopoulos- [l 19 Slöör. - Blalmö : Bernce, 1964, s. : 111, Omfattar: Den unge martyrens änka / av Alexandhros Papadhiamandia; Den f örst enade Grivodim6s / av Zacharias Papandoniou; Kreta / av Nikos Kazandzakis; Zarathustra / av Panajotis Kanellopouios; Den nya rösten / av Ilias Venezis; Kardinalens jul / av Dhionisios Romas; Natt / av Eleni Konstandinou; Gästerna / av latiana Gritsi-Milliex; Rum 27 / av Ghalatia Sarandif Solen brände het / av Andonis Samarakis; Orfeus i underjorden / av Kai Tsitseli. NYGREKISKA S AGNER - Nygrekiska sägner och legender / urval och övers. av Jamis [l 20 Ambatsis. - Stockholm : Natur och Kultur, s, - evande de litteratur) PANA JOTOPOUliOS, I.&T. - Porträtt av en ung flicka. - (~olket i Bild ; 1960, 42? s , 44-46) - Ax lockerskan / [övers Idar areta Blideberg och Antonis M sta- [l *teborg : s., 1968 (~er~endals 3 24 s. : ill. Se aven IJygrekiska berättare Se även Tolv grekiska berättare boktrycker. - 22

23 PAPAPOTIS, S PER0 - Supinum : novell. - (x 26 maj 1962) PAPAKOBGOS, KOS TIS - Det andra GreUand / sv. tolknin av Irbne Larsson. - (~yrikvännen 3 15, 1968, 3, s. 4 Dik-t;. f [l 24 - Ett stympat folk. DeliLaration till de fyra väderstrecken / [l 25 övers. Ingemar Rhedin. - (g 27 april 1968) - T jugo Hr under regnet / övers. Ingemar Rhedin. - (o; 55, 1968, [l 26 33, s. 38) Dikt april. Beportage / övers. Ingemar Rhedin. - (O&B s. 312) Dikter. - ; 77, 1968, [l 27 - Sympligaderna / sv. tolkning Ingemar Rhedin. - (AB y 20 april [l ) ' Dikt. - Vagor kring Rhodos : [en burlesk roman fr& dagens ~re~andl / [l29 övers.. Kerstin. Tovi. - Staffanstorp : Cavefors, s. - (BOC-serien) 0rig.m. - 0rig:s titel: Ta kimata tis Rodhou. - Kärnan i Halsingborg / tolkning av Ingemar Rhedin. -(z; 39, [l , S ) Dikt. - Polarnatt / tolhing av Ingemar Rhedin. - Stockholm : PIB: s [l31 lyrikklubb, s. - (PIB:~ lprilrlrlubbs bibliotek ; 140) Origas. - 0rig:s titel: Poliki nichta. - Tv& dikter. - (~~rikvämen ; 17, 1970, 1, s. 18) Omfattar: Greken; Den nya kärleken. - Stockholmsbilder / övers. Ingemar Rhedin. - (E ; 80, 1971, [I 33 s ) - Ned enkla ordr - (AB 21 april 1972) Orig.=. - Orig:stitel: Me apla lojia.

24 PAPAKONGOS, KOS TIS (Forts. ) -. För Vietnam / [sammanst. av De f örenade ~NL-~ru~~erna] - Stockholm : Ordfront, s. : ill. - örsta tam ajboken 1973) S : Högt ärade Richard Nixon / Kostis Papakongos; sv. tolkning Ingemar Rhedin. - 0rig:s titel: Anichto ghramma sto Ritsard Nixon. - Nagot f örkortad version av [ Ostraka / tolkning Ingemar Rhedin. - Göteborg : Författarförl., [l n 94 S* Origas. - 0rig:s titel: Ostraka. - Oppet brev till Richard Nixon / [övers. Ingemar o hed in?]. - [I 37 (AB - 20 januari 1973) 0rig:s titel: Se ovan [ Go home. - (AB 20 april 1974) [I 38 Orig.rns?, - Publ. p& grek. i diktsami. Antichordha, Athina, Kapetan Aris : gerillakriget i Grekland / övers [l 39 bearb. i samarbete med förf. av Britta Stövling. - Göteborg : Författarförl., s. : ill. 0rig.m~. - Publ, i Grekland under titeln : Kapetan Aris : o andartopolernos stin Elladha , Athina, Breven om Kapetan Aris / övers. fr%n grek. Irbne Larsson. - [l 41 Göteborg : Pörfattarförl., s. PAPANDONIOU, ZACHARUS - Den förstenade Grivódimos / från nygrekiskan av Senta Chatzo- [l42 poulos-slöör. - (SVD - 18 juni 1961) Se även Nygrekiska berättare Se även Tolv grekiska berättare PAPARREGHOPOULOS, DHIMITRIOS - Valet af hustru : komedi i en handling / öfvers. från nygrek- [l 43 iskan af I.A. ~[eikel] 0rig:s titel: Eklo ji sizighou.. - Helsingfors : Övers., s.

25 PAPAS, NIKOS - Ur l1vardagsbarbariw / övers. Lars Bjurman och Mikael Pioretos. - [l 44 (SDS 2 mars 1958) - - Pör denna poesi / tolkning Senta Chatzopoulos-Slöör. - (E [l45 24 januari 1965) - Stormsignaler : ur diktsamlingen Stormsignaler / övers. Senta [l46 Chatsopoulos-Slöör. - sl bl 17 oktober 1965) 7 PAPAS, TASOS - Ormen i videbusken / tolkning Irbne Larsson. - (~idskrif t / [l 47 utg. av Författarförl. ; 7, 1976, 4/5, s. 70) Dikt. PARORITIS, KOSTAS - Dockans hämd / fr& nygrekiskan av Senta Chatzopoulos-Slöör. - [l 48 (SVD - 8 januari 1961) Novell, PATAZ IS, SOTIRIS - Den berusade staden / övers. från grek, Hans Ruge och Ruth Lund- [l49 ström, - Stockholm : Askild och Kärnekull, s. 0rig:s titel: Methismsni politia. PERSAKI, IOULIA - Tv& berättelser / övers, fran nygrekiskan av Annika Gullberg. - [l 50 Malmö : Greklands viinner, s. - (~rekiskt-skandinaviskt bibliotek ; 5) - Dödens sol : roman / övers. från nygrekiskan av Börje Knös. - [l 51 Stockholm : Bonnier, s. Orig:= titelr O ilios tou thanatou.

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Teseus har kommit till Aten för att träffa sin far, kung Aigeus. Teseus blir inte insläppt till borgen, utan istället hamnar han hos Cadmus. Cadmus äger stans bästa brottarlag.

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Romeo och Julia av Matteo Bandello

Romeo och Julia av Matteo Bandello en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Romeo och Julia av Matteo Bandello funderingsfrågor, diskussionsfrågor, högläsning och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs:

Läs mer

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta Om lilla mig många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta "Märkligt att man kan sakna någon så ofantligt mycket. Någon som egentligen aldrig tidigare existerat. En gång var det bara du

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani * Sätt locket på! * Poet: Soleyman Ghasemiani * Första upplagan, Oktober 1997 * ISBN. 91-973239 - 0 - x * Hanaförlaget Box 6040 424 06 Angered * Omslag: Simko Ahmad

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV ESTNISK LITTERATUR VID IMMIGRANT-INSTITUTETS BIBLIOTEK Kadri Thalström Nr l982:23d-- ISSN 0347-1128

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 1 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Knacka på! Av Anna-Clara Tidholm Alfabeta Lalo trummar Av Eva Susso och Benjamin

Läs mer

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet.

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Antikens Grekland Antikens Grekland När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Kreta 2000 f.kr 2000 f.kr Kung Minos Stort inflytande från Egypten

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

"Vem" Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer,

Vem Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer, Nr 2 Innehåll "Vem"... 3 DU OCH JAG"... 4 "En Sång"... 7 "Inbördeskrig"... 8 "Ser"... 9 "Livet går vidare"... 10 "Karlstad"... 11 "Råg och vete"... 12 "Tack"... 13 "Finns"... 14 "Kyssar"... 15 "Demonstrera

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Tiden är kort. 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman

Tiden är kort. 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman Tiden är kort 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman Jag vill med mina trettio bilder understryka att det är bråttom för jorden och för barnen. Vi är medvetna om att det är bråttom, när

Läs mer

Advokater: 2015-02-10. Grekland har landsnummer 0030 ATHEN

Advokater: 2015-02-10. Grekland har landsnummer 0030 ATHEN För kännedom: Ambassaden tillhandahåller en advokat-list men ambassaden samarbetar inte med någon av dessa advokater. Det är inte känt hur mycket ett fall kan komma att kosta, inte heller har ambassaden

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Arbetsblad för gymnasiet Passioner

Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor i konsten Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor har skildrats i västerländsk konst sedan antiken. De många olika tolkningar och motiv där känslor spelar en roll visar att känslolivet har setts

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Hej. Du håller en tipshandledning i din hand som satts ihop av barnbibliotekarierna på biblioteken i Kävlinge kommun. Tanken är att den ska ge uppslag

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Kärleksboktips. För vuxna. Kärleksboktips för både stora och små! Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren

Kärleksboktips. För vuxna. Kärleksboktips för både stora och små! Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren Kärleksboktips Kärleksboktips för både stora och små! För vuxna Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren Astrid Lindgren berättar den sanna historien om sina föräldrars livslånga

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Fröken spöke kommer tillbaka

Fröken spöke kommer tillbaka Lärarmaterial Kerstin Lundberg Hahn SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Ebba och Ivar. De är tvillingar. En dag är deras lärare sjuk och klassen behöver en vikarie. Klassen vill att Fröken Sparre

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Svenska Rum 1 PROVLEKTION Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Provlektion Svenska rum 1 Kapitlet Besök i författarverkstaden ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper

Läs mer

Flyttade. Isak den 21e dec 2011. Nilstorp. För 3 år sen köpte vi Nilstorp. Det tog 1 timme att åka dit. När vi kom fram plockade jag och Anton blåbär.

Flyttade. Isak den 21e dec 2011. Nilstorp. För 3 år sen köpte vi Nilstorp. Det tog 1 timme att åka dit. När vi kom fram plockade jag och Anton blåbär. Vi i klass 3 A har gjort tidslinjer och prickat in viktiga händelser i våra liv. Dessa händelser har vi skrivit berättelser om. Här är våra berättelser som vi gjort under hösten 2011. Flyttade Innan vi

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan.

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Av Agaton Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Hon är gammal och hon har stora tänder. Vi går på

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR...

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... Page 1 of 6 共 享 举 报 滥 用 情 况 下 一 个 博 客» 创 建 博 客 登 录 BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... EN BLOGG FRÅN OCH OM HTS BIBLIOTEK! DET HANDLAR OM DET SOM HAR HÄNT, HÄNDER OCH SKA HÄNDA. BLOGGEN GER OCKSÅ MÅNGA BOKTIPS PÅ

Läs mer

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter De uppgifter som är kvar i Delprov B handlar om Sveriges nationella minoriteter, men mest om romerna. För att kunna lösa den sista uppgiften

Läs mer

Läsa bör vi göra för annars kan vi inte läsa det vi bör! Anne-Marie Körling om det demokratiska att läsa 2014

Läsa bör vi göra för annars kan vi inte läsa det vi bör! Anne-Marie Körling om det demokratiska att läsa 2014 Läsa bör vi göra för annars kan vi inte läsa det vi bör! Anne-Marie Körling om det demokratiska att läsa 2014 Hur krossar man en bokstav mellan tänderna? Jag kan läsa Gunnar Ekelöf. Det betyder inte att

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Innehåll 8 noveller om otrohet

Innehåll 8 noveller om otrohet Innehåll 8 noveller om otrohet Frågan? 11 Herre, skydda mitt barn 15 Ärlig. Jävligt konstigt ord 51 Platt mage 63 Love 69 Nu talar jag 75 Tre (hon) 80 Klara 123 7 Frågan? När jag tittar ut från fjortonde

Läs mer

Bera ttelsen om en timme Kate Chopin. Läs novellen Berättelsen om en timme.

Bera ttelsen om en timme Kate Chopin. Läs novellen Berättelsen om en timme. Bera ttelsen om en timme Kate Chopin Läs novellen Berättelsen om en timme. Bera ttelsen om en timme Kate Chopin Då man visste att Mrs. Mallard plågades av hjärtproblem, var man mycket försiktig när man

Läs mer

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7 Sagor och fantasy Ett projekt för åk 7 Namn: Förälders underskrift: Vad ska vi arbeta med? Under de kommande veckorna ska vi arbeta med sagor och fantasy. Sagor är en traditionell typ av berättelser och

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Papi Tolfte/Trettonde numret, AnnaLina Hertzberg, 2011

Papi Tolfte/Trettonde numret, AnnaLina Hertzberg, 2011 SPELREGLER För obegränsat många läsare (man kan också sitta i ensamhet). Från 0 år. Speltid ett helt liv (eller bara några få minuter av det, livet alltså). Innehåller 16 kort med 16 olika motiv. FÖRBEREDELSER

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer