Till fots i Helsingfors 5 promenader i staden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till fots i Helsingfors 5 promenader i staden"

Transkript

1 h e l s i n g f o r s Till fots i Helsingfors 5 promenader i staden Innehåller en ruttkarta och designobjekt.

2 6 km 6 km 2,5 km 6 km 4 km 2

3 Till fots i Helsingfors 5 promenader i staden Tips! Längst bak i broschyren finns angivet när de arkitekter som nämns i texten levde. Rutter En resa i tiden till stadens historiska centrum Senatstorget Kronohagen Skatudden 5 Stadens gröna oas Järnvägstorget Djurgården Tölö 10 Designdistriktet Esplanaden Bulevarden Rödbergen 17 Marina stadsdelar Salutorget Brunnsparken Eira 23 Berghällstrakten Berghäll Ås Alphyddan 29 Till fots i Helsingfors 5 promenader i staden Utgivare: Helsingfors stads turist- och kongressbyrå/ Helsingin Matkailu Oy Design och layout: Rebekka Lehtola Tryckeri: Lönnberg Print Oy 2012 Papper: Multiart Silk 150 g/m2, Galerie Fine silk 90 g/m² Skulpturuppgifter: Helsingfors stads konstmuseum Bilder: pärm: Valtteri Hirvonen - Eriksson&Company, Helsingin Matkailu Oy:s och Helsingfors stads materialbanker: Roy Koto, Sakke Somerma, Anu-Liina Ginström, Hannu Bask, Mika Lappalainen, Matti Tirri, Esko Jämsä, Kimmo Brandt, Juhani Seppovaara, Pertti Nisonen, Mikko Uro, Mirva Hokkanen, Arno de la Chapelle, Comma Image Oy; Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisto, Mark Heithoff, Jussi Tiainen, Flickr.com Helsinki City Photo Competition: sashapo Kartor: Stadsmätningsavdelningen, Helsingfors 001/2012 Vi vill tacka följande aktörer inom Helsingfors stad: faktacentralen, stadsarkivet, Martti Helminen, fastighetskontoret, Hannele Pakarinen, och konstmuseet, Teija Mononen. Broschyren finansieras delvis med annonser. Utgivaren ansvarar inte för eventuella ändringar eller för riktigheten av angivna kontaktuppgifter eller andra motsvarande uppgifter. 3

4 Ruttens längd 6 km 4

5 En resa i tiden till stadens historiska centrum Senatstorget Kronohagen Skatudden Förvaltningsbyggnaderna och museerna i de gamla kvarteren i centrum utstrålar en brokig historia. Senatstorget är Helsingfors historiska centralplan. De första stenarna rullades till torget redan på 1640-talet, då där fanns en kyrka med kyrkogård och ett rådhus. Under stora ofreden ( ) drabbades staden av stor förödelse, men reste sig snart ur askan. Torgområdet började byggas upp på nytt år 1721 sedan hela staden förstörts i det stora nordiska kriget. År 1809 ombildades Finland till ett storfurstendöme, då landet separerades från Sverige och införlivades i kejsardömet Ryssland. År 1812 uppgraderades Helsingfors till huvudstad, och då började man bygga en helt ny stad. Vi har stadsplanerare Johan Albrecht Ehrenström och den tyskfödde arkitekten Carl Ludvig Engel att tacka för vårt vackra torg. Ehrenström skissade upp en ny rutstadsplan enligt nyklassicismens ideal, och Engel planerade de viktigaste byggnaderna. All handel och saluföring flyttades till Salutorget, och Senatstorget blev en representationsplats. Byggnaderna kring torget rymmer i dag såväl statliga, kommunala, kyrkliga som akademiska funktioner. Träkyrkan Ulrika Eleonora revs, och än i dag kan man se spåren av den gamla kyrkan i stenbeläggningen på torget. Vid arkeologiska utgrävningar har man hittat över 130 gravar under torget. Namnet Kronohagen härstammar från den tid då området kring Fredsgatan användes som betesmark för kronans artillerihästar. Gatunätet i området är huvudsakligen resultatet av Johan Albrecht Ehrenströms stadsplan från år En stor del av gatorna namngavs på talen efter medlemmar av kejsarsläkten Romanov och det dåtida politiska klimatet. De äldsta namnen som används än i denna dag är Unionsgatan och Elisabetsgatan, som kejsar Alexander I fastställde under sitt besök i Helsingfors år Skatudden är känd för sin enhetliga jugendarkitektur och för att en gång ha varit Finlands livligaste godshamn. Stadsdelen bibehölls till största delen oförändrad under en lång tid på 1800-talet samtidigt som området kring Senatstorget genomgick stora förändringar. 1. Domkyrkan, uppförd år 1852 och en av Helsingfors kändaste sevärdheter, tornar stolt upp sig vid Senatstorget. Den kallades tidigare Storkyrkan, och under ryska tiden Nikolajkyrkan. Kyrkan började uppföras i enlighet med C.L. Engels ritningar år Efter Engels död år 1840 fortsatte kyrkobygget under ledning av Ernst Lohrmann, som tillfogade de fyra småtornen runt huvudkupolen och ytterligare två sidopaviljonger. Kyrkklockorna finns i den västra paviljongen och i den östra är ett kapell som hör till Helsingfors finska domkyrkoförsamling. Nikolaj I ingrep i kyrkans exteriör genom att skaffa skulpturer för kyrktaket; apostlarna i zink av fyra tyska skulptörer. Kejsaren donerade även altartavlan, som bestod av en målning av den tysk-ryska konstnären T.K. von Neff. I den knappt dekorerade kyrkosalen står statyer av Mikael Agricola (ca ), som införde reformationen i Finland och skapade det finska skriftspråket, samt av reformatorerna Luther och Melanchton. År 1959 blev Helsingfors ett biskopsstift, och Domkyrkan fick då sitt nuvarande namn. Förutom församlingens gudstjänster hålls även riksdagens och universitetets högtidsgudstjänster i Domkyrkan. I den välvda kryptan under kyrkan anordnas utställningar och konserter. Universitetets huvudbyggnad Universitetets bibliotek Senatstorget och Domkyrkan 5

6 6 Mer äkta rysk mat än den som serveras på restaurangen Bellevue, grundad 1917, hittar man ingen annanstans utanför Ryssland. På menyn finns kära klassiker såsom Kievkotletter, härliga blinier, pelmeni samt ett urval fräscha, läckra entrérätter, dvs. zakuski. Kom och upplev en äkta rysk gourmetrestaurang! Myntgatan 3, Sederholmska huset Helsingfors stadsmuseum på Sofiegatan Stadsdirektörens tjänstebostad Man samlas också traditionellt på torget utanför kyrkan för att välkomna det nya året. Från trappan öppnar sig en fin utsikt över taken mot Södra hamnen. 2. Till vänster från kyrktrappan sett har vi Statsrådsborgen, som är ett av C.L. Engels viktigaste verk. Den sida av byggnaden som vetter mot Senatstorget uppfördes år 1822 som säte för det högsta lokala förvaltningsorganet i storfurstendömet Finland, den kejserliga senaten. Än i dag sammanträder regeringen här. Statsministerns ämbetsrum är beläget i andra våningen. Ovanför huvudentrén finns den pelardekorerade sessionssalen, nuvarande föredragningssalen, som är en av Finlands ståtligaste interiörer i empirestil. Där stadfäster presidenten Finlands lagar under regeringens sammanträden. Allmänheten har inte tillträde till Statsrådsborgen. På gaveln finns den äldsta bevarade offentliga klockan i Helsingfors, byggd av en känd Helsingforsmästare, Jaakko Juhonpoika Könni. 3. Till höger från kyrkan sett finns Universitetets huvudbyggnad, uppförd år 1832 och ritad av C.L. Engel. Åbo Akademi grundades år 1640 och flyttades till Helsingfors år Akademin döptes om till Kejserliga Alexandersuniversitetet, och det namnet ändrades år 1919 till Helsingfors universitet. Universitetets fasad har samma komposition och dimensioner som Statsrådsborgen. Tillsammans med kyrkan och de enhetliga fasaderna vid Senatstorgets södra sida bildar dessa byggnader ett av de stilrenaste torgen i nyklassisk stil i Europa. År 1937 utvidgades universitetsbyggnaden enligt arkitekten J.S. Siréns ritningar så att den kom att omfatta hela kvarteret. En stor del av den gamla universitetsbyggnaden förstördes i samband med Sovjetunionens flygbombardemang år 1944, bl.a. solennitetssalen med dess konstskatter. Den återuppförda salen invigdes år Universitetets annex Porthania på Universitetsgatan är ritat av Aarne Ervi ( ). På förgården monumentet Helsinki 1992 av Eduardo Chillida ( ). 5. Vid Unionsgatan ligger Universitetsbiblioteket (1844), Finlands Nationalbibliotek, som anses vara ett av Engels vackraste arbeten. Det inre av biblioteket utgör en av de mest praktfulla profana rumssviterna inom finsk arkitektur och hör till de finaste interiörerna i Helsingfors som är öppna för allmänheten. Byggnaden som Engel ritat är ändå bara en liten del av hela biblioteket. Böcker förvaras förutom i det halvcirkulära bokförrådet, ritat av Gustaf Nyström, både under jord och utanför Helsingfors. I den lilla parken, i skuggan av hästkastanjer, står en bronsbyst av Alexander I, universitetets fader. Under det ryska väldet stod bysten i universitetets solennitetssal. 6. Mitt på Senatstorget står en staty över Alexander II ( ), den reformsinnade kejsaren som älskades av finländarna. Statyn är skulpterad av Walter Runeberg år Kring kejsaren står skulpturgruppen Lag - Lex, Fred - Pax, Ljus - Lux, Arbete - Labor. Årtalet 1863 är inristat i statyns granitplint till minne av lantdagen som kejsaren sammankallade det året och som inledde reformpolitiken i Finland. På torget kan man varje dag kl höra verket Toner från Senatstorget som skapats i samarbete mellan universitetet, Domkyrkan och Helsingfors stad. Verket komponerades av Harri Viitanen och Jyrki Alakuijala och uruppfördes år Verket förkunnar brytningspunkten mellan vardag och helg, arbete och fritid. 7. På torgets södra sida ligger köpmannahus, byggda på 1700-talet. En stor del av dessa utvecklas nu till affärslokaler inom ramen för ett projekt ämnat att väcka nytt liv i torgkvarteren. Flera små butiker, caféer och restauranger har redan öppnats i kvarteren. I hörnet av Alexandersgatan och Unionsgatan, i det s.k. Kiseleffska huset, finns en hel basar av små butiker. Här fanns också Stockmann från 1880-talet fram till år 1930, då det nya varuhuset stod klart i andra änden av Alexandersgatan. Det s.k. Bockska huset med pelargavel, ursprungligen byggt på 1700-talet, fick sin nuvarande fasad åren enligt C.L. Engels ritningar. Därefter fungerade det bl.a. som rådhus. Nuförtiden tjänar huset som butik med inhemska designprodukter. Det gamla rådhuset har nu återfått sin skepnad från 1800-talets början och används för stadens representation. I kvarterets centrala delar finns stadsfullmäktiges plenisal, som togs i bruk år Helsingfors stadsmuseum är inhyst i en byggnad ritad av Lars Sonck på Sofiegatan 4. I byggnaden finns kontors- och arbetslokaler samt utställningslokaler. Stadsmuseet använder också biografen Kino Engel, där det dagligen visas kortfilmer med Helsingforstema. I gatuplan finns museibutiken. Inträdet är fritt. 9. Gatumuseet Sofiegatan, det enda museet i staden som är öppet dygnet runt, presenterar gatubyggets och gatukonstruktionernas historia i Helsingfors. 10. Sederholmska huset, det äldsta stenhuset i stadskärnan i Helsingfors, utgör numera en filial till stadsmuseet. Stadens mest förmögna köpman Johan Sederholm lät uppföra byggnaden år Museet har växlande utställningar. 11. Vita salen används numera som utställnings- och festsal. Byggnaden uppfördes år 1925 enligt ritningar av Valter Jung. 12. Den mörkt rödbruna byggnaden från 1820-talet tjänar numera som tjänstebostad för Helsingfors stadsdirektör. 13. På vänstra sidan av Alexandersgatan bakom den lilla parken finns Riddarhuset i nygotisk stil från år 1862, planerad av arkitekt C.Th. Chiewitz. Huset byggdes för adelsståndets sammankomster, och i dag används byggnaden bl.a. för kammarkonserter och adelns egna fester. Den ståtliga festsalen pryds av alla finländska adliga ätters vapen. 14. Högvakten är ritad av C.L. Engel, men det har senare gjorts stora ändringar i ritningarna. Byggnaden uppfördes år 1843 för att sörja för bevakningen av kejserliga palatset (nuvarande Presidentens slott) på andra sidan gatan. I dag används högvakten av Helsingfors garnison. Vi fortsätter till Skatudden, som ursprungligen var en riktig udde. Kanalen grävdes på 1840-talet. Arkitektoniskt är Skatudden en intressant blandning av gammalt och nytt, nyklassicism, nationalromantik och modern arkitektur. Skatudden är ändå mest känd för sin enhetliga jugendstil. En stor del av byggnaderna i denna stadsdel uppfördes kring sekelskiftet Skatudden domineras av Västeuropas största ortodoxa kyrka Uspenskijkatedralen. Byggd i rött tegel och dekorerad med guldkupoler är katedralen ett av de synligaste tecknen på Rysslands roll i Finlands historia. Den ortodoxa kyrkan är den andra statskyrkan i Finland vid sidan om den evangelisk-lutherska kyrkan, och knappt 2 procent av befolkningen är ortodoxa. Kyrkan planerades av den ryske arkitekten A.M. Gornostajev och stod klar år De rikt dekorerade, dunkla valven bärs upp av fyra massiva granitpelare. Den stora ikonostasen, dvs. altarväggen, är målad av en rysk konstnär. 16. Vid Kanalkajen finns Helsingfors gästhamn och Skatuddsmagasinen från 1800-talet som inrymmer restauranger och affärslokaler. Om somrarna kan man sitta här och beundra förbiglidande traditionella segelfartyg och lustjakter. 17. I väggen på ett bostadshus ritat av Lars Sonck finns en plakett, där det står att nationalförfattaren Aleksis Kivi ( ) gick i skola på denna plats. Före detta sjömannen Johan Granberg höll skola i sin egen stuga i mitten av 1800-talet. På den tiden var Skatudden främst en kåkstad som beboddes av sjömän. De första stenhusen byggdes först

7 några decennier senare. I samma byggnad finns också Bellevue, Helsingfors äldsta ryska restaurang, grundad år I Skatuddens park finns Viktor Malmbergs ( ) skulptur Vattenbäraren från år Lotsgatan hör till Helsingfors mest enhetliga jugendmiljöer. 18. Ett bostadshus med torn, ritat av arkitektbyrån Gesellius Lindgren Saarinen (1897). Salen i bottenvåningen är inredd i jugendstil på 1970-talet. 19. Detta tornbeprydda bostadshus är från år 1903 och ritat av Selim A. Lindqvist. Huset heter Aeolus efter den grekiska vindguden. 20. Jugendstilens dekorativa teman hämtades ur naturen, och på Kronbergsgatan finner vi ett bostadshus dekorerat med ugglor, rävar och ekorrar. 21. Vid Kronbergsgatan börjar hamnens och de stora partiaffärernas gamla lagerområde, som delvis byggts om för kontorsbruk. 22. Bostadshuset Eol är ritat av arkitekttrion Gesellius, Lindgren och Saarinen år Särskilt uppseendeväckande är de ståtliga ytterdörrarna och trapphusen i jugendstil. 23. Olofsborg från år 1903 hör till trion Gesellius, Lindgren och Saarinens viktigaste bostadshus; en veritabel riddarborg med torn och gallerförsett portalvalv. Namnet hänvisar till en av Finlands största medeltida borgar. 24. Vid kajen finns Skatuddens kasino, invigt år 1911 som officerskasino för ryska flottan. Numera ägs byggnaden av Officersförbundet. Där finns också en restaurang, där matgästerna kan tillbringa en trevlig kväll i militärhistorisk anda i ett kabinett liksom soldaterna gjorde förr. 25. Då vi går vidare längs en allé kantad av lönnar och popplar ser vi på höger sida en rad restaurerade magasinsbyggnader. I Sjöekipagets gamla manege och verkstad verkar nu Skatuddens finska lågstadium. 26. På Maringatan ligger Utrikesministeriet. Dess byggnader, ritade av C.L. Engel, uppfördes på 1820-talet och tjänade ursprungligen som säte för gamla Sjöekipaget eller Marinkasernen. De restaurerades och byggdes om för Utrikesministeriet på 1980-talet. Den östra flygeln är helt ny, men byggd enligt Engels ritningar. Kasernkomplexet vittnar tydligt om de intryck Engel fick i S:t Petersburg. Man antar att Amiralitetet i S:t Petersburg tjänade som förebild för komplexet. Planen framför Sjöekipaget har namngetts efter president Martti Ahtisaari, som vann Nobels fredspris år De renoverade byggnaderna omfattar även det före detta militärlasarettet från år 1838, ritat av A.F. Granstedt. På området mellan sjukhuset och Sjöekipaget finns det ståtliga Artilleritorget. 28. De första bostadshusen på Marinkaserngatan i den nya delen av Skatudden byggdes år Området anses vara ett modellexempel på modern finländsk stadsarkitektur. Utseendemässigt anknyter det till den gamla bebyggelsen på Skatudden med fasader i rödtegel, balkonger och utbyggnader. Förut fanns här ett varv och ett båtskrotupplag. 29. Vid Marinkasernskajen står vid öppet vatten nästan hela Finlands isbrytarflotta, upplagd för sommaren. Från Flottisttorget går vi till höger längs gågatan på Skatuddsstranden. Här öppnar sig en vacker havsutsikt över hamnviken, Kronbergsfjärden och det öppna havet. Rutten passerar Matrosparken och Marinparken och går vidare till Kronbergsgatan. 30. Från stranden på Kanalgatan syns Skatuddsterminalen. Därifrån avgår passagerarfärjor till bl.a. Sverige och Estland. Här lägger också många utländska kryssningsfartyg till. 31. Från hörnet av Mastgatan och Kronbergsgatan ser man rödtegelmuren kring Helsingfors före detta länsfängelse. Fängelseverksamheten lades ned år 2002, och lokalerna har byggts om till ett hotell. På området profilerar sig särskilt fängelsekapellet från 1830-talet, ritat av A.F. Granstedt. 32. De gamla magasinen har byggts om bl.a. till Wanha Satama ( Gamla Hamnens ) mässlokaler och restauranger. I början av 1900-talet fungerade Wanha Satama som tullmagasin för de stora handelshusen. 33. Warranthuset är en lagerbyggnad ritad av Lars Sonck i början av 1900-talet. Byggnaden inrymmer nu ett hotell och det nyare huset mittemot ett kongresscenter. 34. Gamla tull- och packhuset i rödtegel med runda torn uppfördes år 1900 i jugendstil enligt Gustaf Nyströms ritningar. 35. Vid Kanalgatan ligger Finnida, avdelningen för utvecklingssamarbete vid Utrikesministeriet. Nybyggnaden, som ritats av Olli Pekka Jokela, blev färdig år Huset intill, det gamla myntverket, är restaurerat i 1800-talsstil. 36. Huvudkontoret för koncernen Stora Enso. Byggnaden i vit marmor är ritad av Alvar Aalto, en av Finlands berömdaste arkitekter, och blev klar år Framför huset går en bro som förbinder Skatudden med Norra esplanaden. Vi går över Kanalkajens gångbro till Kronohagen. 37. Det näst äldsta huset i innerstaden är det gamla Tull- och packhuset från år Sedan början av år 2006 har Finska Litteratursällskapet ett förlag och en bokaffär i byggnaden. 38. Vid Sjötullstorget finns domkyrkoförsamlingens ämbetshus från år Fasaden pryds av en relief av Carl Wilhelms ( ), Petri fiskafänge. Norra kajen kantas av värdiga bostadshus från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Bland arkitekterna kan nämnas Theodor Höijer, Lars Sonck och Onni Tarjanne. 39. Från strandboulevarden syns Vedkajen, där man om sommaren kan se vackra, gamla segelbåtar glida förbi. Långt borta, framför Utrikesministeriet, ståtar Finlands hela isbrytarflotta då havet är isfritt. 40. En av de mest särpräglade byggnaderna på Norra kajen är bostadshuset i renässansstil från år 1899, ritat av arkitekterna Sebastian Gripenberg och Magnus Schjerfbeck. Till höger ligger en av Helsingfors många småbåtshamnar. Längre bort skymtar Högholmens djurgård, som har öppet året om och dit man sommartid kommer med färja från Salutorget och Hagnäskajen. Vintertid kommer man till Högholmen via Blåbärslandet. Bakom båthamnen leder en landbank ut till Tjärholmen, där köpmännens tjärupplag förvarades på 1600-talet. Området har iståndsatts till en park med restaurang och utgör i dag ett populärt promenadmål. 41. I Elisabetsparken står minnesmärket över dem som stupade i samband med Pellingeexpeditionen under medborgarkriget år 1918, skapat av Gunnar Finne ( ) och Armas Lindgren ( ) år Rödtegelbyggnaderna färdigställdes 1883 för att tjäna som kaserner för Nylands skarpskyttebataljon. År 1924 tog Krigshögskolan över dem. Numera inrymmer byggnaderna Krigsmuseet, som presenterar finsk krigs- och vapenhistoria från 1600-talet till dags dato. Utställningslokalen finns i byggnaden mot Elisabetsgatan. Kyrksalen i Uspenskijkatedralen Innanför murarna kring BW PREMIER Hotel Katajanokka öppnar sig en fascinerande värld av motsatser ett modernt hotell i en historisk fängelsemiljö. Den gröna parken invid hotellet är som en lugn oas, och Jailyard-terrassen erbjuder allt du kan önska i dryckesväg. Välkommen! Isbrytare utanför Skatudden Skatuddens kasino med jugendhus i bakgrunden 7

8 Stora-Ensos huvudkontor, ritat av Alvar Aalto Ständerhuset Krigsmuseet visar specialutställningen Vinterkriget Vår äras dagar och en utställning om fortsättningskriget. Vinterkrigsutställningen redogör för de orsaker som ledde till kriget samt dess centrala händelser och konsekvenser för finländarna. Utställningen om fortsättningskriget presenterar teckningar av konstnärer från informationskompanierna tagna ur Krigsmuseets samlingar. Öppet: ti to kl , fr sö kl , må stängt. Inträde: 5/3/0/12 Elisabetsgatan 1. Mauritzgatan har fått sitt namn efter Gustav Mauritz Armfelt ( ). Elisabetsgatan är uppkallad efter den ryska kejsarinnan Elisabet, som var maka till kejsar Alexander I. 43. Det dekorativa huset bakom Elisabetsparken, ursprungligen byggt som privatbostad i engelsk stil, hyser Svenska Klubben och en restaurang. Ingenjören Ossian Donner lät bygga huset som hem för sin familj år På samma plats stod tidigare ett trähus där adelssläkten Armfelt bodde. Släkten Armfelt har spelat en betydande roll i Finlands historia. 44. Här ligger de äldsta bevarade träbyggnaderna i centrum, från första hälften av 1800-talet. De inrymmer en filial till Helsingfors stadsmuseum, Sprutmästarens gård. Museet och dess gårdsbyggnader är inredda som småborgarhem från 1860-talet och andas historia. Inträdet är fritt. 45. Det lilla skolhuset i jugendstil vid Gengatan är ritat av arkitekterna Jung och Fabritius år Alla byggnader längst uppe i slutet av Snellmansgatan hör till universitetet. Husen är byggda i olika etapper under 1900-talet. 47. Den lilla förgyllda kupolen pryder en byggnad som ägs av Helsingfors ortodoxa församling och som ritats av Sebastian Gripenberg år Byggnaden inrymmer ett litet kapell, en s.k. hemkyrka, där församlingen anordnar gudstjänster på olika språk. I nedre våningen finns en affär som säljer föremål med anknytning till det ortodoxa livet. 48. I den lilla parken finns Emil Cedercreutz ( ) staty Moderskärlek från år Den skildrar förhållandet mellan ett sto och dess föl på konstnärens åkrar. 49. Forsthuset från år 1939 är ritat av Jussi Paatela och används av Helsingfors universitet som undervisningslokaler. Stilmässigt representerar det en mellanform mellan klassicism och funktionalism. 50. Empirebyggnaden på andra sidan Unionsgatan, ett tidigare sjukhus, används numera av universitetet. 51. Byggnaderna från 1820-talet hör till de äldsta sjukhusbyggnaderna i Helsingfors och är ritade av C.L. Engel. Lokalerna har rustats upp för universitetets bruk. Komplexet har en trevlig innergård. 52. På den lilla gården ser vi Helena Pylkkänens (1945-) skulptur Portvakten från år I hörnet av Fredsgatan ligger Helsingfors äldsta ortodoxa kyrka, Heliga Treenighetskyrkan från år 1827, även den ritad av C.L. Engel. Kyrkan har en vacker ikonostas, och här hålls originellt nog gudstjänster på kyrkoslaviska. 54. På andra sidan Fredsgatan finns Wäinö Aaltonens ( ) skulptur Daggryning från år Aaltonen var den unga republikens mest berömde skulptör och anförtroddes många nationellt viktiga monumentuppdrag. 55. Fontän gjord av hopsvetsade kopparskivor från år 1961, skapad av den framstående skulptrisen Eila Hiltunen ( ). 56. Den äldsta delen av Riksarkivet är ritad av Gustaf Nyström och blev färdig år Byggnaden har senare utvidgats. På taket skulpturen De tre genierna, som föreställer historiens gudinnor, av C.E. Sjöstrand ( ). Kvinnofigurerna symboliserar byggnadens funktion. Den mittersta figuren som står upp är Finland. De två andra figurerna symboliserar historieforskningen och historieskrivningen. Det äldsta dokumentet beträffande Finland som förvaras i arkivet är från år Arkivet är öppet för allmänheten. 57. Finlands Bank är den fjärde äldsta centralbanken i världen. Byggnaden är ritad av tysken Ludwig Bohnstedt, och den stod klar år Framför banken står en staty som föreställer den store statsmannen J. V. Snellman ( ). Statyn är av Emil Wikström ( ), och den restes år Sockeln bär spår av Sovjetunionens bombardemang i februari Snellman kämpade för det finska språkets ställning och en egen myntenhet, den finska marken. 58. Mittemot banken ligger Ständerhuset, som iståndsatts som representationslokal för staten. Den förtjänstfullt utförda restaureringen av interiören förlänade byggnaden Europa Nostra-priset år Huset byggdes 1891 som samlingsplats för de tre lägre stånden i lantdagen, prästerskapet, borgerskapet och bönderna. Adeln samlades på Riddarhuset. Ständerhuset, liksom Riksarkivet, är ritat av Gustaf Nyström, som är arkitekten bakom många offentliga byggnader i Helsingfors. Längs frisen löper en relief av Emil Wikström som föreställer kejsar Alexander I på 1809 års lantdag i Borgå. 59. En byst som föreställer Leo Mechelin ( ), senator och en dominerande kommunalpolitiker. Skapad av skulptören Walter Runeberg år Bysten placerades här år Här fanns en gång i tiden huvudstadens första postkontor (1853). Numera verkar Myntmuseet i byggnaden. 8

9 Tips! Det finns en hel del antikaffärer, stenfotsbutiker och intima kvarterskrogar i Kronohagen. 9

10 Stadens gröna oas Järnvägstorget Djurgården Tölö Salong, Nationalteaterns huvudscen Fontänen i Kajsaniemiparken Cafe Piritta ligger på Tokoistranden i Hagnäs. På caféet kan du sitta och beundra Djurgårdsviken och stadens silhuett. Öppet sommartid varje dag kl. 9-24, annars sö-ti kl och ons-lö kl À la carte-rätter varje dag fram till kl , bakelser och salta läckerheter samt kaffe/te. Den stora, soliga terrassen rymmer 150 personer. A-rättigheter. Djurgårdsvägen 12. Njut av närheten till naturen och Musikhusets rytmer i hjärtat av staden. Tölöviken ligger i södra änden av Centralparken, alldeles intill stadens centrum. Parkområdet attraherar såväl turister som helsingforsare. I slutet av sommaren kommer det att berikas ytterligare då Musikhuset står färdigt, och en annan färgklick i området blir Finlandiaparken, som färdigställs i ett senare skede. Ett utmärkt sätt att bekanta sig med området är att följa den cirka 2,2 kilometer långa promenadvägen runt viken till fots, med cykel eller till exempel på rullskridskor. Vid Tölövikens nordöstra strand häckar många sällsynta fågelarter. Vi har Henrik Borgström att tacka för parkens existens. Borgström och hans bolag hyrde området norr om Tölöviken av staden år Förutom att bolaget lät bygga gångvägar, dika ut kärr och grunda sommarrestauranger, finansierade det dessutom uppförandet av Vinterträdgården. Tölö by fanns redan innan den egentliga staden Helsingfors föddes. Det starkt svenskspråkiga området fick år 1640 äran att motta Helsingfors från Vanda å, där staden tidigare hade legat. År 1643 skänkte drottning Kristina hela Tölö till Helsingfors som tilläggsmark. Gustaf Nyströms och Lars Soncks stadsplan såg dagsljus år 1906, då Tölö blev en del av stadskärnan. 1. Nationalteatern, landets första finskspråkiga teater, har verkat sedan år Denna nationalromantiska granitborg uppfördes år 1902 enligt arkitekten Onni Tarjannes ritningar. Freskerna i foajén är av Juho Rissanen och salen har planerats av Yrjö Ollila. Teatern har tre scener, och en fjärde scen, Omapohja, ligger vid Östra Teatergränden. Interiören genomgick en grundlig upprustning år 1962 under Heikki och Kaija Siréns ledning. Huvudbyggnaden renoverades och återgavs sin forna glans inför hundraårsjubileet år På Järnvägstorget framför teatern finns en staty som föreställer Finlands nationalförfattare Aleksis Kivi ( ). Statyn är ett verk av Wäinö Aaltonen från år På sockeln finns utdrag ur Kivis diktning. 3. Framför ingången till lilla scenen står ett monument, Ridån, skulpterat av Raimo Utriainen och rest år 1972 till minne av Ida Aalberg ( ), som var en av Finlands främsta skådespelerskor. Vi fortsätter till Kajsaniemiparken, som härstammar från 1820-talet. Parken är uppkallad efter Kajsa Wahllund, som i början av 1800-talet drev en restaurang här. Restaurangen är fortfarande verksam. 4. Bakom Nationalteatern finns en springbrunn och en skulptur, Convolvulus, från år 1931 av Viktor Jansson ( ). 5. I sluttningen står en skulptur av Jussi Mäntynen ( ), Älgkalven, från år En byst av tyskfödde Fredrik Pacius ( ), signerad Emil Wikström år Pacius komponerade bl.a. Finlands nationalsång. 7. På ena sidan av idrottsplanen ligger frimuraren major Frederik Granatenhjelms grav från år Universitetets botaniska trädgård är en fridfull oas med sina grönskande träd och planteringar. Portarna stängs till kvällen. Trädgården planerades av petersburgsbon Franz Falderman på 1830-talet. En grupp empirehus i trä från tidigt 1800-tal, som ursprungligen stått på Rödbergsgatan och Nylandsgatan, har återuppbyggts längs Kajsaniemistranden. 9. Vi promenerar längs Kajsaniemistranden och tar oss över Långa bron, byggd år Bron bär spår av splitterbomber både från inbördeskriget år 1918 och från andra världskriget. 10. Rakt fram, uppe på backen i slutet av Broholmsgatan, ligger Berghälls kyrka. Den uppfördes år 1912 i grå granit enligt Lars Soncks ritningar och restaurerades år Kyrkklockorna spelar dagligen kl. 12 och 18 en melodi av Jean Sibelius. 11. Framför oss till höger ligger Hagnäs torg. Sommartid finns det motorbåtsförbindelse från Hagnäskajen till djurgården på Högholmen. I torgets östra hörn står Oleg Kirjuhins skulptur Världsfreden, donerad av Moskva till Helsingfors år Vid torgets norra kant ligger Hagnäshallen, uppförd år 1914, där det säljs livsmedel, textilier och handarbeten. 13. Mittemot hallen finns bostadshuset Arena, ett hus i rödtegel med tre torn, ritat av Lars Sonck på 1920-talet. 14. Vi viker av från Broholmsgatan till Paasivuoriskvären med Johannes Haapasalos skulptur Boxare från år Den fästningslika byggnaden i grå granit med torn är den finska arbetarrörelsens mest kända Folkets hus, från år 1908, ritat av Karl Lindahl. I denna kulturhistoriskt värdefulla byggnad verkar nuförtiden Paasitorni mötes- och kongresscentrum. I augusti 2012 färdigställs även ett hotell i anslutning till centret. 16. Runda huset från år 1967 är ritat av Heikki och Kaija Sirén. (Mer information på s. 29, objekt 3.) 17. Bredvid Runda huset finns Berghälls ämbetshus (1965), ritat av Heikki Sirén. I huset finns Helsingfors stads socialverk och stadsarkivet. Framför ämbetshuset den krigstida kvinnans minnesmärke från år På Tokoistranden finns Facklan, ett monument över Miina Silllanpää ( ), arbetarpolitiker och Finlands första kvinnliga minister. Monumentet planerades av Aimo Tukiainen ( ), och det restes år Helsingfors stadsteater, ritad av arkitekten Timo Penttilä, stod klar år Teatern har tre scener. Framför teatern står en skulptur av Kari Juva (1939 ), Thalia och Pegasen, från år Vi fortsätter längs Djurgårdsvägen och går över järnvägsbron till Fågelsångsvägen, som är en del av den populära promenadvägen runt Tölöviken. På området finns upprustade trävillor från 1800-talet. I Villa Kivi finns arbetsrum för författare, men de övriga husen är bostadshus. 10

11 Ruttens längd 6 km 11

12 Tips! Vid Järnvägstorget ligger Grand Casino Helsinki samt Kajsaniemi underhållningscenter med dess biografer, restauranger och affärer. 12

13 20. Till höger ligger Diakonissanstaltens sjukhus jämte kapell, grundat av stormecenaten Aurora Karamzin ( ). Bakom sjukhuset skymtar nöjesparken Borgbacken. 21. Stadens vinterträdgård med dess stenpartier och växthus grundades år 1893 av Trädgårdsföreningen i Finland. Kring Vinterträdgården utbreder sig Djurgårdsparken. Affärsmannen J.J. af Lindfors ( ) donerade palmrummen till staden. I trädgården står en byst av honom, skulpterad av Walter Runeberg. I parken står en skulptur av C.E. Sjöstrand, Kullervo talar till sitt svärd, från år Fritt inträde. 22. I parken står en byst som föreställer upphovsmannen till Brunnsparken och Djurgårdsparken, kommerserådet Henrik Borgström ( ), skulpterad av Walter Runeberg år I parken finns också en minnesstaty över Lauri Tahko Pihkala ( ), uppfinnaren av finländsk boboll och den främsta förespråkaren för finländsk idrott. Skulpturen har gjorts av Nina Sailo ( ) och restes år 1988, då 100 år gått sedan Pihkala föddes. 24. Bakom träden skymtar Olympiastadion, ritad av arkitekterna Yrjö Lindegren och Toivo Jäntti. Den första byggetappen blev färdig till de olympiska spelen år 1940, som på grund av kriget dock aldrig ägde rum. År 1952 hölls OS äntligen i Helsingfors. Läktarna och själva tävlingsarenan har rustats upp flera gånger. Numera finns det plats för åskådare på Olympiastadion. Finlands Idrottsmuseum är inrymt i byggnaden. Stadiontornet är 72 meter högt. Det är stängt i samband med tävlingar och andra evenemang. 25. Framför Olympiastadion står en staty av Wäinö Aaltonen ( ) från år 1952 som föreställer en av Finlands mest kända idrottsmän, Paavo Nurmi ( ). På 1920-talet vann Nurmi hela nio guld- och tre silvermedaljer i tre olympiska spel. På andra sidan gatan finns en staty av en annan berömd löpare, Lasse Virén (1949 ). Den är från år 1994 och gjord av Terho Sakki ( ). 26. Tölö sporthall (före detta Mässhallen) byggdes år 1935 och utvidgades år Numera fungerar den som motionsidrottscenter. 27. Finska Operan grundades år Finlands Nationaloperas nya byggnad ritades av arkitekttrion Eero Hyvämäki, Jukka Karhunen och Risto Parkkinen. Den första premiären ägde rum hösten Operahuset har två scener: huvudsalongen och Almisalen. Operan är utrustad med modern scenteknik och ger både opera- och balettföreställningar i lokaler som är byggda uttryckligen för dessa konstformer. Invid väggen mot Tölöviken finns en monumental, över 8 meter hög granitskulptur av Hannu Sirén (1953 ) kallad En gäst av sten. 28. Framför Hotel Crowne Plaza står en metallskulptur av Kimmo Kaivanto (1932 ), Ode till sjöar, från år På den lilla kullen vid Mannerheimvägen står en staty som föreställer runsångerskan Larin Paraske ( ), skulpterad av Alpo Sailo ( ) år I Hagasundsparken finns skulptören Pekka Jylhäs (1955 ) monument Källan, som är tillägnad president Urho Kekkonen ( ). 30. Finlandiahuset är ett konsert- och kongresscentrum som ritats av Finlands internationellt sett mest kända arkitekt Alvar Aalto. Byggnaden planerades år 1962 och byggdes Kongressflygeln byggdes Också inredningen i Finlandiahuset är in i minsta detalj ett verk av Aalto. Fasaden är klädd med italiensk Carraramarmor. Husets arkitektur presenteras under guidade rundvandringar. I Finlandiahuset anordnas årligen tiotals kongresser, konserter, utställningar och evenemang. 31. Villa Hagasund inrymmer en av Helsingfors stadsmuseums utställningslokaler. Villan är byggd år 1846 enligt tysken Ernst Lohrmanns ritningar. Den var i många år privathem för stormecenaten och diakonissanstaltens grundare Aurora Karamzin ( ), som också tjänade i det ryska hovet. Karamzin bodde i villan ända till sin död år Nationalmuseet i nationalromantisk stil blev färdigt år 1916 med trion Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen som arkitekter. Trappan pryds av Emil Wikströms skulptur Björnen. I entréhallen finns takfresker med motiv från Akseli Gallen-Kallelas nationalepos Kalevala. Samlingarna omfattar arkeologiska fynd, kyrkokonst, inredningsföremål och etnologiskt material. 33. I den lilla parken vid nationalmuseet står ett monument över etnologen M. A. Castrén ( ) från år 1921, skulpterat av Alpo Sailo ( ). 34. I Riksdagshusets park står en staty över republikens fjärde president Kyösti Kallio ( ), skulpterad av hans son Kalervo Kallio ( ) år Riksdagshuset byggdes åren och är en av de mest kända byggnaderna i Finland. Finlands riksdag med sina 200 ledamöter samlas i den ståtliga byggnaden, som representerar 1920-talets klassicism. Riksdagshusets fasader är klädda med rödskiftande granit från Kalvola. Huvudfasaden pryds av 14 kolonner med stiliserade korintiska kapitäl. Huset ritades av J.S. Sirén i en monumentalt klassisk anda, men vissa drag av spirande funktionalism kan också skönjas. Inredningen är ett representativt prov på finsk 1920-talskonst och formgivning; skulpturerna är av Wäinö Aaltonen, Gunnar Finne och Johannes Haapasalo, takmålningarna av Bruno Tuukkanen och möblemanget av bl.a. Werner West och Arttu Brummer. Husets viktigaste salar, plenisalen och rikssalen, är inredda av J.S. Sirén själv. På innergården finns skulpturer av Arvo Siikamäki, Taru Mäntynen och Veikko Hirvimäki från 1980-talet. Byggnaden inrymmer också ett stort bibliotek som är öppet för allmänheten. Det anordnas även guidade rundvandringar i huset. 36. Framför trappan står en staty över landets första president K. J. Ståhlberg ( ). Statyn är av Wäinö Aaltonen ( ), och den restes år Här finns också en staty över landets tredje president P. E. Svinhufvud ( ) från år Det nya Musikhuset i Helsingfors invigdes i augusti Musikhuset har planerats av arkitektbyrån Laiho Pulkkinen Raunio, och det kommer att användas främst av Sibelius-Akademin, Helsingfors stadsorkester och Radions symfoniorkester. Huset rymmer en huvudsal med sittplatser, fem mindre konsertsalar med sittplatser och ett antal undervisningslokaler i Sibelius-Akademins regi. Dessutom finns här ett café, en restaurang, en klubb, akademins bibliotek och andra lokaler. Finlandiaparken är också under uppförande. Parken färdigställs före slutet av år Till höger ser vi riksdagens tillbyggnad, som byggdes för riksdagsledamöterna och deras assistenter på grund av utrymmesbrist i gamla Riksdagshuset. Byggnaden färdigställdes år 2004 och i första våningen finns också en informationstjänst för medborgare. Den är ritad av arkitekt Pekka Helin. I parken framför byggnaden finns Eila Hiltunens ( ) skulptur Gångna riddare från år Monumentet symboliserar den allmänna och lika rösträtten och avtäcktes i samband med Riksdagens 100-årsjubileum. Skulpturen är också ett monument över kvinnornas rösträtt. Finland var det första landet där kvinnorna fick full rösträtt och valbarhet. Framför byggnaden finns också skulpturhelheten Oma maa mansikka av Jukka Lehtinen från år Museet för nutidskonst Kiasma färdigställdes år Den ame- Stadens vinterträdgård Olympiastadion och stadiontornet Finlands Nationalopera Finlands Idrottsmuseum är inhyst i en flygelbyggnad till Olympiastadion. Utställningen redogör för den finländska idrottens historia från 1800-talet till dags dato. Museibutiken har ett mångsidigt urval av idrottsrelaterade produkter. Öppet: må fr kl , lö sö kl

14 Finlandiahuset På gården till Villa Hagasund finns också ett café Riksdagshusets plenisal Nationalmuseet och Musikhuset Posthuset och Järnvägsstationen Mannerheimstatyn utanför Kiasma rikanske arkitekten Steven Holl vann arkitekttävlingen för byggnaden. I samlingarna och vid specialutställningar visas installationer, fotografier, mediekonst och målningar. Utställningen av museets grundsamlingar växlar årligen. Kiasmateatern används också som scen för musikuppföranden, film, multimedieprogram, diskussioner och seminarier. Bakom Kiasma finns Sanomahuset. Den genomskinliga glaskonstruktionen är professor Jan Söderlunds och arkitekten Antti-Matti Siikalas vinnande bidrag i en arkitekttävling. Huset blev färdigt år 1999 och inrymmer bl.a. redaktionen för Finlands största dagstidning Helsingin Sanomat, specialaffärer och restauranger. 40. Den ståtliga ryttarstatyn av Aimo Tukiainen ( ) från år 1960 föreställer Marskalken av Finland C. G. E. Mannerheim ( ). Mannerheim var en av 1900-talets viktigaste personligheter i Finland i och med sin militära och politiska karriär. Marskalken var bl.a. överbefälhavare för Finlands försvarsmakt under andra världskriget och president efter kriget. Sedan år 1942 har man firat försvarets fanfest på hans födelsedag den 4 juni. 41. Bakom riksdagshuset syns Sibelius-Akademin, den enda musikhögskolan i Finland och den största i sitt slag i Norden. Högskolan grundades under namnet Helsingfors Musikinstitut redan år Zoologiska museet har landets överlägset största samling av djur. Samlingarna omfattar cirka 8 miljoner objekt. Framför museet står en älgskulptur av Jussi Mäntynen ( ) från år Vid torget står Harry Kivijärvis (1931 ) skulptur Öst och Väst från år 1980, rest till minnet av president J. K. Paasikivi ( ). 44. I Kampens centrum finns över 150 affärer, caféer och restauranger, en bussterminal och en metrostation. Narinkens torg framför centret fungerar nuförtiden som estrad för många olika evenemang. Invid torget ligger Fridens kapell, som är ett kristet ekumeniskt träkapell där människor kan gå in för att bli stilla en stund mitt i den livliga stadskärnan. Helsingfors stadsplaneringskontors info- och utställningslokal Laituri verkar på andra sidan torget, i gamla busstationen. Inträdet är fritt. 45. Norr om Kampens centrum ser vi Tennispalatset från år 1938, som byggdes om och öppnade som biografcentrum år Byggnaden inrymmer även Kulturernas museum och Helsingfors stads konstmuseums utställningslokaler. 46. Glaspalatset, av arkitekterna Viljo Revell, Niilo Kokko och Heimo Riihimäki, var ursprungligen tänkt att vara en temporär affärsbyggnad i stället för Åbo Kasern, som förstördes i inbördeskriget år Byggnaden representerar funktionalismen och stod färdig år Glaspalatset är numera ett livligt mediecenter där kommunikation, teknik och människor möts i biografer, butiker, nätbiblioteket och caféer. 47. Varuhuset Sokos med hotell, ritat av Erkki Huttunen, stod färdigt inför de olympiska spelen år Mittemot ser vi Posthuset från år 1938, ritat av arkitekterna J. Järvi och E. Lindroos. Byggnaden hyser även Postmuseet, som har omfattande frimärkssamlingar, specialutställningar, multimedieshower och ett café. I Posthuset verkar Helsingfors stadsbibliotek Bibliotek 10 som är specialiserat på musik och öppet för allmänheten. Biblioteket lånar ut bl.a. film- och reseböcker samt serietidningar. Dessutom finns där ett stort urval tidningar, trådlös nätuppkoppling och flera avgiftsfria internetdatorer. 49. Järnvägsstationen hör till Helsingfors mest kända byggnader. Granitbyggnaden, som anses vara Eliel Saarinens främsta verk, markerar övergången från nationalromantik till funktionalism. Stationen invigdes år Lyktbärarna på vardera sidan av huvudentrén är signerade Emil Wikström. Restaurangsalens östra vägg pryds av Eero Järnefelts enorma målning som föreställer sjön Pielisjärvi. Järnvägstrafiken i Finland inleddes år Tågtrafiken sträcker sig runt hela Finland och dessutom till Ryssland. I anslutning till Järnvägsstationen finns också huvudstationen för Helsingforsmetron, kallad Järnvägstorget. 50. Mittemot stationen i hörnet av Mannerheimvägen står en affärsoch hotellbyggnad i grågranit, ritad av Armas Lindgren och färdigställd år Den ståtliga interiören är välbevarad. Hotell Societetshuset grundades redan år 1833 vid Salutorget, men flyttades senare hit. 51. Konstmuseet Ateneum är ritat av Theodor Höijer och blev färdigt år Fasaden pryds av byster, signerade C.E. Sjöstrand ( ). Ateneum är Finlands nationalgalleri. Denna landets största konstsamling omfattar finländsk konst från 1750-talet till 1960-talet samt västerländsk konst från senare hälften av 1800-talet till 1950-talet och flera nationalskatter. På Ateneum kan man beundra mästerverk från den finländska konstens guldålder till modernismen: bl.a. Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela och Helene Schjerfbeck. 14

15 15

16 Ruttens längd 2,5 km m Kaupunkimittausosasto, Helsinki 001/2012

17 Designdistriktet Esplanaden Bulevarden Rödbergen Helsinki-design presenterar stolt: Minna Parikka, Eero Aarnio, Annikki Karvinen, Armi Ratia, Alvar Aalto, Tiia Vanhatapio... I Helsingfors kan du se kreationer av bland annat ovan nämnda designer på kort avstånd från varandra längs en och samma rutt genom staden. Vi talar om en lång rad affärer som säljer allt från kläder av naturmaterial till inredningstextilier och designmöbler. Det var inte av en slump som Helsingfors utvaldes till designhuvudstad 2012! I Design District-området arrangeras också guidade Design Walkrundvandringar, som ger en inblick i den finländska designvärlden och dess stjärnor. Om somrarna anordnas regelbundna rundvandringar från Esplanadparken. (Rundvandringar kan beställas året runt.) Före själva rutten lönar det sig att titta in i designbutikerna i Kiseleffska huset. Här hittar du kreationer av bl.a. AU3, Tiia Vanhatapio, Jukka Rintala och Lumi. 1. I anslutning till Helsingfors stads turistinformation finns Jugendsalen. Den är byggd i nationalromantisk stil och inrymmer numera Aschan Cafe Jugend. Jugendsalen är ritad av Lars Sonck och Walter Jung i början av 1900-talet. Den rika utsmyckningen i denna ursprungliga banksal med alla dess ornament, dekorationsmålningar och stenskulpturer är fängslande. Här kan du dricka kaffe ur en inhemsk Tonfiskkopp gjord i keramik och trä och beundra Wilho Sjöströms fresk med Helsingforstema. 2. I östra änden av Esplanadparken ligger Kappeli, en av de äldsta restaurangerna i Helsingfors. Den vackra, omgivande parken, den stora glasverandan och den värdiga byggnaden ger restaurangen en elegant atmosfär. Restaurangen byggdes enligt Hampus Dalströms ritningar år Craft Corner består av konsthantverks- och designaffären Okra, butiken Taito Shop Helsky, som drivs av föreningen Helsingin käsi- ja taideteollisuus ry, samt Designers Gallery, som säljer unika kläder och accessoarer av Svanhild Åbonde och Tarja Niskanen. 4. I samma kvarter finns också leksaksaffären Virike-Aitta, som säljer bland annat inhemska högklassiga leksaker och spel gjorda av trä. 5. Annikki Karvinen har gjort handstickade material till sin egen, kännspaka stil. Med över 40 år på nacken tillverkar företaget kläder av naturmaterial för kunder som uppskattar individualitet. 6. Iittala är ett ledande företag inom modern, skandinavisk design. Dess flaggskeppsbutik ligger på Norra esplanaden. Lokalen ritades av Kaj Franck på 1950-talet, och den har betjänat Iittalas kunder redan i flera generationer. Den historiska butiken har förutom Iittala-produkter även en omfattande samling produkter av Arabia, som grundades redan år Butiken Aarikka i samma kvarter är ett finländskt familjeföretag från år 1954 som är känt för sina present-, dekorations- och inredningsprodukter. Aarikka använder trä som huvudmaterial. Andra typiska drag i företagets design är skandinaviska klara linjer och runda former. 7. Marimekkos kläder, textilier, tryckmönster, väskor och många olika inredningsprodukter hör till de berömdaste finländska designprodukterna ute i världen. Grundfilosofin för detta företag, grundat för mer än 60 år sedan, bygger på en fördomsfri marianda. För grundaren Armi Ratia var Marimekko en livsstil, en vacker vardag och det bästa denna kan ge. Influenser från de första Marimekko-designerna Annika Rimala och Vuokko Nurmesniemi kan tydligt skönjas i företagets produktion än i denna dag i många populära mönster och tidlösa plagg. Lite längre fram på rutten, på Nylandsgatan 13, kan man titta in i den mysiga butiken Marikiska. 8. Nanso Group Store erbjuder högklassiga material, stiliga mönster och tidlösa modeller. Nanso grundades år 1921 och har under decenniernas lopp utvecklats till ett av Finlands största konfektionsindustriföretag. I början tillverkade företaget ribbstickade undertröjor. Senare har dess urval omfattat såväl tygunderbyxor för herrar, bomullsstrumpor som populära t-tröjor, nattlinnen och nattskjortor. 9. På andra sidan av parken finns Finlaysons butik, som säljer högklassiga produkter med anor från år Företaget firade 190-årsjubileum år 2010 och skapar nu liksom förr sängklädeskollektioner och mjuka textilier för både hem och offentliga lokaler. 10. I samma kvarter ligger den berömda restaurangen Savoy, vars takterrass bjuder på en fantastisk utsikt över hjärtat av Helsingfors, Esplanadparken. Restaurangen öppnade år 1937 och är in i minsta inredningsdetalj planerad av Alvar och Aino Aalto. Inga ändringar har gjorts i den ursprungliga inredningen. 11. Artek, som är känt för sina Alvar Aalto-möbler, är ett av de mest innovativa företagen inom modern formgivning och ett flaggskepp för finländsk möbeldesign. Detta företag, grundat år 1935 av fyra unga finländska förmågor Alvar Aalto, Aino Aalto, Maire Gullichsen och Nils- Gustav Hahlin, var med och lanserade begreppet nordisk design ute i världen. Aalto-produkternas rena formspråk, hållbarhet och höga kvalitet har garanterat Arteks popularitet redan i 70 år. Företagets sortiment omfattar också produkter av den ansedda inredningsarkitekten Ilmari Tapiovaara. Arteks omfattande urval av möbler och lampor lämpar sig för både hemmabruk och offentliga lokaler. Denna tidlösa kollektion från 1930-talet är alltjämt unik i sitt slag, även internationellt sett. Alvar Aaltos hemmuseum och ateljé finns i Munksnäs. 12. Skanno är ett heltäckande designvaruhus som säljer allt från möbler, textilier, lampor och småföremål till olika typer av inredningsplaneringstjänster. Företaget grundades redan år 1946, och berömda designer från företagets begynnelse var bl.a. Werner West och Ilmari Tapiovaara. Utöver sin egen högklassiga produktion representerar Skanno med ensamrätt i Finland internationella toppvarumärken såsom Ligne Roseti och Minotti. Dessutom importerar företaget italienska Missoni Homes inredningskollektion. 13. Designhotell Klaus K har övergått från sin tidigare nationalromantiska inriktning till en modernare image och lifestyle-stil. Företaget kombinerar internationell toppdesign med finländsk kulturtradition. Med Finlands nationalepos Kalevala som inspirationskälla skildrar Klaus K:s inredningsteman stora känslor: mystik, passion, drömmar och avundsjuka. Jugendsalens intima atmosfär Oiva Toikkas konstglas Lobbyn i Hotel Klaus K Arteks tankstol är ett begrepp 17

18 Tips! Kartbroschyrer över Design District-området fås på turistinformationen på Norra esplanaden 19 och av företagen i området. 18

19 14. Den finländske designern, professor h.c. Eero Aarnio hör till de stora namnen inom modern möbeldesign. Aarnio blev känd på 1960-talet för sina futuristiska glasfiberstolar, av vilka framför allt Pallotuoli ( Bollstolen ) fortfarande är populär även utanför Finlands gränser. Hans verk ingår i en permanent utställning bl.a. vid Museum of Modern Art i New York, Victoria and Albert Museum i London och Vitra Design Museum i Weil am Rhein. I Design Eero Aarnio Showroom på Skillnadsgatan förevisas designerns nyaste produkter och prototyper. 15. Helsingforsborna kallar Trekanten familjärt för Dianaparken enligt skulptören Yrjö Liipolas staty Diana, som restes år Designkvarteret, Design District Helsinki, är en mötesplats för kreativa människor och en förening med cirka 200 medlemmar, allt från designbutiker och restauranger till verkstäder och konstgallerier. Syftet med verksamheten är att göra området och dess aktörer kända samt att stärka Helsingfors ställning som en designstad. 16. Det vimlar av små designbutiker i kvarteret. My o My är en lifestyle-butik, som importerar över 30 internationella varumärken från olika designområden. 17. Design Forum Finland är en promotionsorganisation inom finländsk design som drivs av Konstflitföreningen i Finland rf. Föreningen grundades år Design Forum Finland verkar i hjärtat av Designkvarteret invid Dianaparken. I samma lokal finns Design Forum Shop, som har ett stort urval av olika finländska designers produkter, såsom kläder samt inrednings- och presentartiklar. 18. På Skillnadsgatan ligger den italienska butiken Kartelli, som tillverkar designmöbler av plast. Många kända designer har skapat kreationer för Kartelli under årens lopp. 19. Det lönar sig att göra en liten avstickare till Annegatan, där man kan beundra familjeföretaget Formverks funktionella möbler. Formverks egen kollektion tillverkas i Finland, men företaget säljer också olika internationella kända varumärken. 20. Adessin/Private Case Shop är en affär som specialiserat sig på produkter av returläder och returpapp. Dess produktsortiment omfattar portföljer, häften, mappar, kalendrar, förpackningar och förvaringslådor. 21. Juuri Keittiö & Baari är en finsk restaurang med fräsch touch som förenar mattradition och innovation. Dess fyndiga specialitet är sapas, dvs. små finska entrérätter. I samma kvarter finns butiken Juuren Puoti, som ger helsingforsborna tillgång till förstklassiga färskprodukter från landskapen utan mellanhänder, t.ex. ekokött- och spannmålsprodukter samt ostprodukter av små producenter. Strax invid finns vinbaren Latva. 22. Ett av de viktigaste besöksmålen för designturister är Designmuseet. I egenskap av nationellt specialmuseum sammanställer och lagrar Designmuseet en samling för designbranschen. Museet ansvarar också för forskningsverksamheten inom branschen, dokumenteringen av utvecklingen samt arrangeringen av utställningar om formgivningens nutid och historia. Därtill producerar museet konstindustriutställningar för internationella turnéer. Museet grundades år 1873 som en undervisningssamling för konstindustrin och det drivs av stiftelsen för Konstindustrimuseet, som grundades år Det verkar alltsedan 1978 i en byggnad - en före detta skola - som är ritad av Gustaf Nyström. 23. Finlands arkitekturmuseum, grundat 1956, ligger i samma kvarter som Designmuseet. Det är ett av världens äldsta museer som specialiserat sig på arkitektur. Museet har sedan 1980-talet verkat i en nyrenässansbyggnad som ritades av Magnus Schjerfbeck för Finlands vetenskapliga sällskap Även gymnastikinrättningen vid Helsingfors universitet har verkat i byggnaden. Arkitekturmuseet har en permanent utställning och anordnar dessutom varierande utställningar. För publiken finns ett öppet bibliotek, ett arkiv och en bokförsäljning. 24. I änden av kvarteret finns en affär som bär modekonstnären Ilona Pellis namn. Pellis kollektion utgör ett nytt led i den finländska modedesigntraditionen. Konstnären har också blivit känd särskilt för sina unika aftondräkter. 25. Den bärande idén bakom butiken KahVilla, som specialiserat sig på presentartiklar, är att främja högklassiga inhemska hantverk. I anslutning till den mysiga butiken finns en liten verkstad. 26. Genom att titta in i de olika antikaffärerna längs gatan får du samtidigt en inblick i den finländska konstindustrins historia. Helsinki Secondhand har design- och vintage-möbler från talen i sitt sortiment samt keramik, glas och konstverk. I samma lokal finns en annan butik, Fasaani-Antik, som erbjuder koppar, silver, keramik, hemtextilier och vintagekläder. 27. Ett annat ställe som är värt att besöka innan du vänder in på Bergmansgatan är den anrika restaurangen Sea Horse, som grundades redan år 1934 och som vunnit nästan kultartad popularitet. Under årens lopp har restaurangen lockat såväl sjömän och kulturpersoner som nobelpristagare och lokala snubbar. 28. Pore Helsinki är en fräsch, unik designkonceptaffär med produkter gjorda av äkta naturmaterial. Affärens sortiment omfattar inrednings-, mode- och välfärdsprodukter och lyfter fram unga, finländska designer. 29. Femkanten är ett livligt gathörn med många små specialaffärer där fem gator möts. Området är känt bl.a. för sina skivbutiker. I Femkanten kan du göra en avstickare från rutten på kartan och titta in i klädaffärerna på Båtsmansgatan. 30. TitiMadams skojiga smycken med djurmotiv är gjorda av akryl, plywood och metall. Arbetsrummet/affären finns på Sjömansgatan. 31. Från Femkanten fortsätter vi längs Fredriksgatan, som är kantad av en mängd små affärer, den ena intressantare än den andra. Snart ligger Fredrikstorg rakt framför oss. Särskilt om somrarna är det ett trevligt ställe att t.ex. stanna upp vid ett litet torgstånd eller andas ut en stund på terrassen till restaurangen Ravintola Tori. Restaurangen bjuder på husmanskost i generösa portioner. 32. Designaffären Punavuoren Putiikki säljer damkläder, underkläder, baddräkter, accessoarer, smycken och väskor, och varje produkt har en poäng. I urvalet ingår också vintage-produkter. 33. Johanna Gullichsen Textile Craft & Design erbjuder inredningstextilier och inredningsartiklar för hemmet. De tidlösa mönstren, det raffinerade färgurvalet och de högklassiga materialen sätter guldkant på vardagen. De klara geometriska figurerna i Johanna Gullichsens design lämpar sig för både moderna och traditionella inredningar. 34. Klädaffären OVVN sammanför tio unga finländska designers varumärken. 35. Edel City presenterar ett urval kläder, accessoarer, smycken och inredningsartiklar gjorda av återvunna material och ekomaterial och planerade av olika finländska designer. 36. Pino erbjuder uppiggande designbruksvaror som är både personliga och praktiska. Affärens bassortiment kompletteras med produkter som varierar enligt olika årstider och teman. Plock ur Design Forum Shops olika sortiment Finlands arkitekturmuseum Pore Helsinki Med spårvagn 9 tar man sig enkelt till Skillnaden. Alla affärer som hör till Design-kvarteret är försedda med denna dekal. 19

20 Godisaffären Sweetheart är en pastellfärgad värld full av sagolika sötsaker. Stämningen i affären är som en fläkt från svunna tider. Här hittar alla något gott, vare sig man gillar choklad, kola, lakrits, fruktgodis eller salmiak. Det finns också kex och vackra presentaskar på hyllorna. Nylandsgatan Rutten fortsätter längs Nylandsgatan, men om du går vidare längs Fredriksgatan kommer du fram till Minna Parikkas affär på den historiska Bulevarden. Parikka är en skodesigner som gjort sitt namn känt även utomlands. Hennes skor är som karameller; vackra, färggranna och feminina. Förutom skor designar hon även väskor, handskar, plånböcker och sidendukar. Nylandsgatan är känd för sina chica, små butiker, som säljer bland annat klädkollektioner av unga finländska designer, specialmärken och unika hantverk som inte går att hitta bland de stora varuhuskedjornas utbud. 38. Myymälä2 är ett galleri, en butik och ett arbetsrum allt i ett. Produktsortimentet består huvudsakligen av lokalt handgjorda kläder och smycken. 39. Behöver du ge utlopp för din kreativitet? Titta då in i Tempera! Konstnärsvaruhuset Tempera säljer konstnärs- och rittillbehör med över sextio års erfarenhet. 40. Nylandsgatan vimlar av populära restauranger och barer. Sushibar är specialiserat på kalla japanska rätter. Restaurangen samarbetar med de finländska designjättarna Artek och Marimekko. 41. IvanaHelsinki Campus säljer kläder och accessoarer under varumärket IvanaHelsinki, som är framtaget av den internationella succédesignern Paola Suhonen. Hennes produkter utstrålar en kombination av slavisk melankoli och skandinavisk renhet. IvanaHelsinki är det första finländska företaget som har deltagit i modeveckorna i både Paris och New York. 42. Restaurang Demo har plats för 45 matgäster och har belönats med en Michelin-stjärna som bevis på att den serverar högklassig mat tillredd med största omsorg. Restaurangen, som ägs av kockarna Tommi Tuominen och Teemu Aura, erbjuder sina kunder en förstklassig middag i avslappnad atmosfär. 43. Cafe Bar No 9 har med sin enkla, mysiga och vardagsrumsaktiga miljö redan länge varit en attraktiv träffpunkt för kulturfolket i Helsingfors. Här anordnas också olika utställningar varje månad. Plock ur Minna Parikkas kollektion 44. Miun Shop säljer en egen enkel, romantisk klädkollektion som tillverkas helt och hållet i Finland. Kollektionen är designad av Ilona Hyötyläinen. Butiken erbjuder också hänförande unika smycken och keramikskulpturer. 45. Lorukoru är smyckedesign med en touch av glad kreativitet. Bakom smyckeserien står det finsk-italienska designerparet Charlotta Eskola och Bruno Stampone, och serien är känd för att vara en kombination av modern finländsk design och italiensk konstnärlighet. 46. Nounou Design Showroom har ett stort urval glasprodukter av Anu Pentikäinen, tillverkade i Notsjö glasby. 47. Villisilkki bjuder på en samling högklassiga tyger av naturmaterial för vardag och fest. 48. Sista stopp på promenaden är affären Aero Design Furniture, som koncentrerar sig på högklassiga, moderna designprodukter. I sortimentet finns både ikoniserade klassiker och tidsenliga produkter av nutida designer, såsom möbler, lampor och mattor. Förutom nya varor säljer affären, och köper även in, begagnade finländska och internationella designprodukter. 20 Sushibar på Nylandsgatan Affären IvanaHelsinki på Nylandsgatan SIS. Deli + Café bjuder på goda, färska och hälsosamma läckerheter lätt som en plätt! Högklassiga, närproducerade, hälsosamma och framför allt läckra måltider och deliprodukter som kunderna kan ta med sig eller avnjuta på plats och ställe. Öppet: må-fr kl. 7-20, lö-sö kl Högbergsgatan 6 (obs! Vi finns också på Kalevagatan 4!)

Till fots i Helsingfors 5 promenader i staden

Till fots i Helsingfors 5 promenader i staden h e l s i n g f o r s Till fots i Helsingfors 5 promenader i staden Tydliga kartor 1 6 km 6 km 2,5 km 6 km 4 km 2 Till fots i Helsingfors 5 promenader i staden Tips! Längst bak i broschyren finns angivet

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och Den vackra kullerstensgården mellan Kronhuset och Kronhus bodarna är en stillsam oas mitt i Göteborgsvimlet. I kan du handla nytillverkade unika produkter och höra suset av historiens vingslag. www.kronhus

Läs mer

Vid den fortsatta turen runt hamnen passerades presidentpalatset som var under reparation. President Sauli Niinistö bor tillfälligtvis på annat håll.

Vid den fortsatta turen runt hamnen passerades presidentpalatset som var under reparation. President Sauli Niinistö bor tillfälligtvis på annat håll. Finland i maj 2013 Årets vårkryssning blev förlängd till en tredagars Finlandsresa, och på kvällen den 20 maj drog 43 medlemmar iväg till Åbo med Viking Lines Amorella. Reseledare var Eva och Gert Lidö

Läs mer

Helsingfors stadshuskvarter Lejonet

Helsingfors stadshuskvarter Lejonet Helsingfors stadshuskvarter Lejonet 3 Kvarteret Lejonet a Helsingfors stadshus tidigare Hotell Societetshuset b Stadshusets festsal c Stadsfullmäktiges sessionssal d Empiresalen e Bockska huset f Burtzska

Läs mer

To 24.12. Fre 25.12.

To 24.12. Fre 25.12. JULEN & NYÅRET 201516 KONSTMUSEER: Amos Andersons konstmuseum, 1017 1017 tel.09684 4460 Konstmuseet Ateneum, tel.0294 500 401 1017 1017 1017 1017 Cygnaei galleri, t.0401286360 stängt tills vidare Konstmuséet

Läs mer

Hotel Zamek Reszel erbjuder autentiska medeltida rum med modern inredning och möbler designade av den kände skulptören Boleslaw Marschall.

Hotel Zamek Reszel erbjuder autentiska medeltida rum med modern inredning och möbler designade av den kände skulptören Boleslaw Marschall. Zamek Reszel I nordöstra Polen, i Warmiaområdet är Hotel Zamek Reszeal beläget. Hotellet inryms i stadens gamla slott, här erbjuds en unik hotellvistelse med medeltids atmosfär. Tillsammans med familjen

Läs mer

W A L L N E R S B U S S

W A L L N E R S B U S S W A L L N E R S B U S S ÖSTERSJÖKRYSSNING TALLINN - ST PETERSBURG - HELSINGFORS Dag 1 Avresa från Gävle/Sandviken 18:00 Färjan MS Princess Anastasia avgår från Stockholm mot Tallinn, St Petersburg och

Läs mer

Hej, vad händer här? Mamma? Är det inte läraren? Vem bestämmer om det här? Nej, utan riksdagsledamöterna! Riksdagsinformationen 2012

Hej, vad händer här? Mamma? Är det inte läraren? Vem bestämmer om det här? Nej, utan riksdagsledamöterna! Riksdagsinformationen 2012 P Å S V E N S K A Hej, vad händer här? Mamma? Är det inte läraren? Vem bestämmer om det här? UTGIVARE Riksdagsinformationen 2012 Nej, utan riksdagsledamöterna! Layout och illustrering Hanna Lahti/ Huomen

Läs mer

Banja Luka. Banja Luka är dessutom väldigt känd för sin gröna natur och många gästvänliga ställen att besöka.

Banja Luka. Banja Luka är dessutom väldigt känd för sin gröna natur och många gästvänliga ställen att besöka. Banja Luka Staden Banja Luka nämns för första gången år 1494, även fast området har varit bosatt sedan antiken, vilket innebär att det här är en stad med lång historia. Banja Luka befinner sig i norra

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Upplev Malmö! WWW.MALMOTOWN.COM @ JOHAN PERSSON, OSKAR FALCK/MALMÖ TURISM

Upplev Malmö! WWW.MALMOTOWN.COM @ JOHAN PERSSON, OSKAR FALCK/MALMÖ TURISM Upplev Malmö! Malmö har så mycket att erbjuda att det kan vara svårt att välja bland alla upplevelser. Vi på Malmö Turism vill gärna hjälpa er! Låt er inspireras av våra förslag på hur en dag i vår stad

Läs mer

Besök oss på bastad.se VANDRINGSLEDER. Året runt i Båstad. VAR: Centrala Båstad PARKERING: Båstad torg

Besök oss på bastad.se VANDRINGSLEDER. Året runt i Båstad. VAR: Centrala Båstad PARKERING: Båstad torg Besök oss på bastad.se VANDRINGSLEDER Året runt i Båstad VAR: Centrala Båstad LÄNGD:Ca9km TERRÄNG: Lätt PARKERING: Båstad torg MARKERING: Gröna målade äpplen Året runt i Båstad Ca9km Välkommen till en

Läs mer

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter!

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter! Följ med till Spanien - solfylld, sprudlande och spektakulär Det spanska köket Läckra tapas Sprudlande cava Spektakulär natur Surrealistisk konst Genial arkitektur COSTA BRAVA Vi bjuder på flygresa och

Läs mer

Kulturslinga i Vimmerby stad

Kulturslinga i Vimmerby stad Kulturslinga i Vimmerby stad 19 18 17 16 14 15 15 15 20 21 22 23 24 25 26 27 1 13 2 3 10 12 11 1. Stadshuset Invigt 1976 Lyftet, skulptur av Henry Gustafsson 1984 2. Båtsmansbacken Äldre bebyggelse med

Läs mer

Postillion Hotel Haren-Groningen

Postillion Hotel Haren-Groningen Postillion Hotel Haren-Groningen Nära universitetsstaden Groningen, ligger Postillion Hotel Haren-Groningen. I Groningen kan ni besöka Martinikyrkans grå torn från 1400-talet, äta lunch på guldkontoret

Läs mer

Upplev universitetstaden Lund och dess historia. Good Morning Hotel Lund. Om Hotellet

Upplev universitetstaden Lund och dess historia. Good Morning Hotel Lund. Om Hotellet Good Morning Hotel Lund Good Morning Lund ligger bara 2.5 kilometer utanför centrala Lund med sin tusenåriga historia, många sevärdheter, restauranger och shopping. Med tåg är det bara 20 minuter till

Läs mer

Dröm läge på Ferragudos klippor in Ferragudo

Dröm läge på Ferragudos klippor in Ferragudo sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 950.000 Konstruerad (år) 2001 område (län) Lagoa Tomtarea 1083 Stad Ferragudo Konstruktion område 222 sida 3/5 Det finns väldigt få villor i Ferragudo på vackra platser,

Läs mer

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan 2016-05-25 Gruppens namn: Följ linjen på nedanstående karta. Läs och försök svara på frågorna nedan. Målet är vid statyn av känd svenska vid slottsflygeln

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

Östersjökryssning under en vecka ombord lyxkryssaren Serenade of the Seas

Östersjökryssning under en vecka ombord lyxkryssaren Serenade of the Seas Club Eriks noga utvalda upplevelser Östersjökryssning under en vecka ombord lyxkryssaren Serenade of the Seas Stockholm Helsingfors St. Petersburg Tallin - Riga Följ med oss under en härlig vecka ombord

Läs mer

TO 21.6. 11-18.30 - - - * Mejlans, tel. 09-3108 7031 Helsingfors stads konstmuseum,

TO 21.6. 11-18.30 - - - * Mejlans, tel. 09-3108 7031 Helsingfors stads konstmuseum, 21.6 KONSTMUSEER: Amos Andersons konstmuseum, tel.09684 4460 1017 Ateneum, tel.091733 6401 1017 1117 Cygnaei galleri, tel. 094050 9628 1117 1117 Didrichsens konstmuseum, tel. 094778 330 1117 1115 1117

Läs mer

Tre monument av Johan Fredrik Åbom

Tre monument av Johan Fredrik Åbom Tre monument av Johan Fredrik Åbom Fredrik Alskog Arkitekten Johan Fredrik Åbom (1817-1900) var en av sin samtid mycket uppskattad arkitekt. Åbom var en mångsidig yrkesman och ritade bland annat teatrar,

Läs mer

zorngården en oas mitt i mora

zorngården en oas mitt i mora program 2016 zorngården en oas mitt i mora Året runt Att stiga in i Zorngården, makarna Anders och Emma Zorns hem, är som att förflyttas tillbaka i tiden etthundra år. Zorn gården är ett närmast orört

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Föredragande borgarrådet Kristina Alvendal anför följande.

Föredragande borgarrådet Kristina Alvendal anför följande. PM 2009: RIII (Dnr 313-1841/2009) Förslag till byggnadsminnesförklaring av Carl Eldhs ateljé Kråkvillan 24, med tillhörande trädgård inom fastigheten Vasastaden 1:64, Bellevue Stockholm Remiss från Länsstyrelsen

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Gutehövdingens. gård. länsresidenset i visby

Gutehövdingens. gård. länsresidenset i visby Gutehövdingens gård länsresidenset i visby Landshövdingen på Gotland styr sitt län från ett anspråkslöst 1700-talshus vars inredning nyligen ställts i ordning av Fastighetsverket. Residenset ligger i Visbys

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne.

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Det Det finns finns också också mer mer att att se se hos hos andra andra hembygdsföreningar hembygdsföreningar i i Skåne. Skåne. Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Broby

Läs mer

UPPSALA, LUTHAGEN KAPRIFOLEN. Vackra bostäder med klassisk känsla

UPPSALA, LUTHAGEN KAPRIFOLEN. Vackra bostäder med klassisk känsla UPPSALA, LUTHAGEN KAPRIFOLEN Vackra bostäder med klassisk känsla Skönt boende som rymmer livet I Kaprifolen i anrika Luthagen erbjuder vi vackra och funktionella bostäder för dig över 55 år. Arkitektritade

Läs mer

Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet

Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet Club Eriks noga utvalda upplevelser Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet Köpenhamn Stavanger Bergen Ålesund Geiranger Tillsammans upplever vi de magiska norska fjordarna.

Läs mer

2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen

2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen 1 2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen 2.1 Kyrkomiljön Valsta kyrka ligger i Valsta bostadsområde ca 2 km sydväst om Märsta centrum i Sigtuna kommun. Husen i området är byggda på 1960-, 70- och 80-talen.

Läs mer

Konsthistoria. Antiken. Rokoko. Impressionismen. Renässansen. Modernismen. Samtidskonst. Expressionismen. Konstakademiernas konst. Medeltiden.

Konsthistoria. Antiken. Rokoko. Impressionismen. Renässansen. Modernismen. Samtidskonst. Expressionismen. Konstakademiernas konst. Medeltiden. Konsthistoria Av: Emma Gustafsson f.kr 800 500 1300 1500 1700 1770 1800 1870 1900 1960 Antiken Renässansen Rokoko Impressionismen Modernismen Samtidskonst Medeltiden Barock Konstakademiernas konst Expressionismen

Läs mer

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK Stilguide ALLT FÖR EN DAG PÅ BRYGGAN Shopping HETASTE GRILLARNA I SOMMAR Trend SENASTE NYTT FRÅN MILANO EN DAG PÅ BRYGGAN GRILLARNA I SOMMAR NYTT FRÅN MILANO Stilguide Shopping Trend NUMMER 005 2013 ALLT

Läs mer

Den estnisk-lettiska tvillingstaden Valga/Valka

Den estnisk-lettiska tvillingstaden Valga/Valka 188 Rolf Palmberg Den estnisk-lettiska tvillingstaden Valga/Valka På gränsen mellan Estland och Lettland finns en liten stad av ovanligare slag. Statsgränsen mellan de två länderna går nämligen bokstavligen

Läs mer

Bild 49: Volymstudie av centrum med bland annat Konsumtorget och höghuset.

Bild 49: Volymstudie av centrum med bland annat Konsumtorget och höghuset. 63 Bild 48: Björkhagen, Stockholm - 16 våningars höghus ritat av Georg Varhelyi och uppfört 1956. Detta hus har en utformning som väl speglar sin tid och som med sin speciella karaktärsskapande fönstersättning

Läs mer

tel.+358 (0) Konstmuseet Sinebrychoff, tel.+358 (0)

tel.+358 (0) Konstmuseet Sinebrychoff, tel.+358 (0) KONSTMUSEER Amos Andersons konstmuseum, 1117 1117 tel.+358 (0)9 6844 460 Ateneum, tel.+358 (0)294 500 401 1017 1017 Didrichsens konstmuseum, tel.+358 (0)10 2193 970 1118 1118 EMMAModerna konstmuseet i

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Hørby Færgekro ligger vackert vid vattnet omgiven av underbar natur.

Hørby Færgekro ligger vackert vid vattnet omgiven av underbar natur. Hotel Hørby Færgekro Hørby Færgekro ligger vackert vid vattnet omgiven av underbar natur. Hotellet erbjuder Hotel Hørby Færgekro erbjuder ett krouppehåll i vacker natur. Kroens restaurang serverar klassiska

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle! Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle med Götene

Läs mer

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1 I gränslandet mellan det vilda och det tämjda ligger vår plats. I gränslandet mellan naturens frihet och hemmets trygghet. Som om de alltid hade legat där mellan träden. Små tidlösa plattformar för livet.

Läs mer

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Fastighetsbeteckning: Namn: Del av stadsdelen Råsunda Kommun: Solna 2008-09-15 Råsundas taklandskap, råd och riktlinjer vid vindsinredning

Läs mer

Välkommen till Julita gård!

Välkommen till Julita gård! Julita gård 2014 23 Grind till lantbruksområdet M WC 22 21 20 26 Buss 27 WC P 24 Buss Lantbruksområdet Välkommen till Julita gård! 25 1. Entré & utgång Museibutik 2. Wärdshus 3. Bäckstugan 4. Pettsongården

Läs mer

Rapport från resa till Tavastehus, Finland, 2011

Rapport från resa till Tavastehus, Finland, 2011 Rapport från resa till Tavastehus, Finland, 2011 Söndagen den 7 augusti samlades 53 Frejamedlemmar för resa till Tavastehus i Finland. Resan gick med Lönns buss från Sundsvall vid 9-tiden på morgonen och

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa I denna folder hittar du några utvalda städer och hotell. Hotellubudet är enormt och vi presenterar här endast några få utvalda. På www.hotelreservation.se

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

26 nya bostadsrättslägenheter på Varvsholmen. En ö med nära till allt.

26 nya bostadsrättslägenheter på Varvsholmen. En ö med nära till allt. 26 nya bostadsrättslägenheter på Varvsholmen. En ö med nära till allt. M STFOTEN 1 M STFOTEN OTEN 2 Många har redan hittat sina drömmars boende Nu finns 26 nya chanser på Varvsholmen! Varvsholmen är en

Läs mer

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Johan Dellbeck(text) Olle Norling (foto) september 2001 Akademiska sjukhuset i Uppsala Byggnad T1, f.d. sjuksköterske-

Läs mer

VISIT SALO. VisitSalo.fi. Upptäck den dolda pärlan i sydvästra Finlands kustområde

VISIT SALO. VisitSalo.fi. Upptäck den dolda pärlan i sydvästra Finlands kustområde VISIT SALO VisitSalo.fi Upptäck den dolda pärlan i sydvästra Finlands kustområde Välkommen till Salo Salo stad ligger i sydvästra Finlands kustområde intill motorvägen E18. Våra huvudattraktioner för resenärer

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Sofiakatedralen i Novgorod Denna resa går till Novgorod län som

Läs mer

I Bibeln omnämns "gatan som kallas den raka" (på arabiska Långa gatan), se bilden ovan, i historien om Paulus omvändelse till kristendomen i

I Bibeln omnämns gatan som kallas den raka (på arabiska Långa gatan), se bilden ovan, i historien om Paulus omvändelse till kristendomen i S:t Ananias hus Ananias var missionär, martyr och beskyddare av Paulus. Han var en av de kristna i staden Damaskus, och befalldes av Kristus i en vision att söka upp Saul, som senare kallades Paulus, för

Läs mer

SCHAUMANSALEN. Välkommen till Campus Allegro och Schaumansalen!

SCHAUMANSALEN. Välkommen till Campus Allegro och Schaumansalen! SCHAUMANSALEN Campus Allegro i centrum av Jakobstad är en österbottnisk pärla med ett utbud som är unikt. Campuset är ett fascinerande center för musik, konst och utbildning, men också en mötesplats för

Läs mer

Cádiz Europas äldsta stad

Cádiz Europas äldsta stad å Cádiz Europas äldsta stad fy r, g rot ta eller trädkoja AnnorlundA hotell & unika semesterboenden Kanarieöarna La Graciosa Los Caños de Meca innehåll 03 LEDARE 04 10 vintertips 07 skidor 12 CáDiz 15

Läs mer

Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar

Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar Fastigheten Landshövdingen 16 omfattar idag nästan halva kvarteret och visar hur den regionala statsförvaltningens vuxit sedan mitten av 1600-talet. Det började med

Läs mer

Gustav iii:s paviljong på Haga

Gustav iii:s paviljong på Haga restaurering 1930-talet Gustav iii:s paviljong på Haga Ragnar Hjorth Vid tiden för Hagapaviljongens restaurering fanns redan en tradition av att ersätta 1800-talets tillägg och dovare interiörer i slott

Läs mer

Hantverkare i Falkenbergs kommun

Hantverkare i Falkenbergs kommun Hantverkare i Falkenbergs kommun Detta är förslag på besöksmål gällande hantverkare i Falkenbergs kommun. Nedan är hantverkarna beskrivna i kort text och även en karta är bifogad där alla är utsatta. Här

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

Njut av Spa och avkoppling med utsikt över vackra Gullmarsfjorden! Vann Spa, Hotell & Konferens. Hotellet erbjuder

Njut av Spa och avkoppling med utsikt över vackra Gullmarsfjorden! Vann Spa, Hotell & Konferens. Hotellet erbjuder Vann Spa, Hotell & Konferens Hotellet erbjuder Ta dig en liten minisemester och njut av både SPA, träning och wellness pa Vann Spa. Hotellet har egen båtbrygga och privat strand precis vid Gullmarsfjorden.

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Den fjärde september öppnade Östasiatiska museet efter att ha varit stängt för ombyggnad sedan augusti

Läs mer

Start-PM. 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439. Kommunstyrelsen

Start-PM. 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439. Kommunstyrelsen 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneändring Nyckelviksskolan, fastigheterna Björkskogen 10 och Frigga 1, stadsdelen Hersby Ärendet Nyckelviksskolan, som bedriver utbildningar

Läs mer

Hotel Frederiksværk Hotel Frederiksværk Hotel et erbjuder Risskov Bilferie Risskov Bilsemester Risskov Bilferie Risskov Autoferien

Hotel Frederiksværk Hotel Frederiksværk Hotel et erbjuder Risskov Bilferie Risskov Bilsemester Risskov Bilferie Risskov Autoferien Hotel Frederiksværk Hotel Frederiksvaerk ligger i mitten av staden, omgiven av kanaler och vackra byggnader. Hotellet har funnits i över 200 år och tillhör således bokstavligen en magnifik del av Danmarks

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan?

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? 1 Välkommen till Nya Silon i Vadstena, vår del av klosterstaden

Läs mer

Snygg villa med imponerande utsikt, unik terrass och separat lägenhet in Monchique

Snygg villa med imponerande utsikt, unik terrass och separat lägenhet in Monchique sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 750.000 Konstruerad (år) 1983 område (län) Tomtarea 2000 m² Stad Konstruktion område 437 m² sida 3/5 Precis ovanför den vackra Spa orten Caldas de har vi denna storslagna

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Lärarexemplar med facit

Lärarexemplar med facit UPPGIFTER TILL UTSTÄLLNINGEN Svenskt i Finland: Bilderna berättar så har svenskbygden förändrats Lärarexemplar med facit s. Innehåll 2 Instuderingsfrågor och kronologi 3 Korsord 4 Bildtexter 5 Frågor till

Läs mer

Nu bygger vi Nya Slottsholmen

Nu bygger vi Nya Slottsholmen Nu bygger vi Nya Slottsholmen En unik målpunkt Nu byggstartar Björn Ulvaeus och ALM Equity projektet Slottsholmen med restaurang och konferens i kombination med exklusiva bostadslägenheter, marina och

Läs mer

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK Nuvarande kyrkobyggnad i Yttermalung har föregåtts av flera. Det äldsta kapellet som troligen

Läs mer

Kasernerna i Vasa VASA STAD STADSRUNDVANDRINGAR

Kasernerna i Vasa VASA STAD STADSRUNDVANDRINGAR Kasernerna i Vasa VASA STAD STADSRUNDVANDRINGAR Kasernerna i Vasa Träkasernområdet i Vasa är en kulturhistoriskt och byggnadshistoriskt värdefull sevärdhet i Finland genom sin militärarkitektur i trä från

Läs mer

LÄS FUNDERA GÖR SJÄLV

LÄS FUNDERA GÖR SJÄLV LÄS FUNDERA GÖR SJÄLV I studiematerialet som hänför sig till utställningen kan du hitta något att fundera på, förslag till diskussionsämnen samt uppgifter som man endera kan göra i museet, i skolan eller

Läs mer

H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med. anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den

H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med. anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den 15 januari 2009 Republikens president, doktor Arajärvi, kära vänner från

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Njut av Spa och avkoppling med utsikt över vackra Gullmarsfjorden! Vann Spa, Hotell & Konferens. Hotellet Erbjuder

Njut av Spa och avkoppling med utsikt över vackra Gullmarsfjorden! Vann Spa, Hotell & Konferens. Hotellet Erbjuder Vann Spa, Hotell & Konferens Hotellet Erbjuder Ta dig en liten minisemester och njut av både SPA, träning och wellness pa Vann Spa. Hotellet har egen båtbrygga och privat strand precis vid Gullmarsfjorden.

Läs mer

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse Topphemligt Boende Från övergivet hus till lyxbostad, galleri, restaurang och boutique. Graanmarkt 13 i Antwerpen blev Ilse Cornelissens och Tim Van Gelovens drömprojekt. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik

Läs mer

Ditt boende i centrum. Brf Väktaren

Ditt boende i centrum. Brf Väktaren Ditt boende i centrum. Brf Väktaren www.gbjbygg.se När du vill vara riktigt nära. GRAFISK PROFIL VÄXJÖ VÄRNAMO GÖTEBORG Kv Väktaren En oas mitt i Värnamo! I KVARTERET VÄKTAREN PÅ FLINTGATAN mitt i centrala

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Hotel Strandly Skagen

Hotel Strandly Skagen Hotel Strandly Skagen Hotellet erbjuder Hotel Strandly Skagen har en trevlig "Skagenatmosfär" med traditioner och fantasktisk service på ett familjärt och rart sätt. Både hotellet och restaurangen är nyrenoverade

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer Programförslag Gruppresa Amsterdam Tre nätter för grupper från 10 personer Varmt välkomna till Amsterdam! Upptäck Europas mest pittoreska huvudstad. De mysiga kanalerna och upplysta broarna, kantade av

Läs mer

Spelare som byggt i Blockingsås gillar ofta att utnyttja taken. Här ett hus med en stor takterrass och en bred trappa ner i byggnaden.

Spelare som byggt i Blockingsås gillar ofta att utnyttja taken. Här ett hus med en stor takterrass och en bred trappa ner i byggnaden. Spelare som byggt i Blockingsås gillar ofta att utnyttja taken. Här ett hus med en stor takterrass och en bred trappa ner i byggnaden. Även på ytan oansenliga byggnader kan vara intressanta inuti. Många

Läs mer

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Anmäl ditt Hyllie Allé intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Välkommen till Hyllie I Hyllie skapas en ny levande stadsdel med färgstark arkitektur, spännande torg och all slags service. Samtidigt finns

Läs mer

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 1-2 våningar 3 våningar 4 våningar 5 våningar 6 våningar 7- våningar Sol- och skuggstudie Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

Jobba femstjärnigt. vid Malmö Live

Jobba femstjärnigt. vid Malmö Live Jobba femstjärnigt vid Malmö Live Malmö Live torg och entré Ett kvarter fullt av möjligheter Malmö Live är ett arkitektoniskt utmärkande kvarter på Universitetsholmen. Här byggs konserthus, kongressanläggning,

Läs mer

Antikvariskt utlåtande angående vindsinredning med mera i fastigheten Fåran 1, Solna

Antikvariskt utlåtande angående vindsinredning med mera i fastigheten Fåran 1, Solna Fastighetsbeteckning: Fåran 1 Namn/Gatuadress: Hagavägen 14, 16 Kommun, Stadsdel: Solna, Norra Hagalund Ärendenr: 2015-05-25 Brf Fåran 1 Sarah Philipson Hagavägen 14 Solna Antikvariskt utlåtande angående

Läs mer

Drottningtorget. Trollhättan. - Det gröna torget

Drottningtorget. Trollhättan. - Det gröna torget Drottningtorget Trollhättan - Det gröna torget »» Med inspiration från sinnebilden av en trädgård vill vi skapa en grön oas på ett modernt torg. Fantasifull lek, vackra planteringar och konstnärlig utsmyckning

Läs mer

EKERUM KONSTHALL 2017

EKERUM KONSTHALL 2017 EKERUM KONSTHALL 2017 Konst i världsklass på Ekerum Konsthall! Det är nu 25 år sedan vi öppnade Ekerum Konsthall vid det naturskönt belägna Ekerum Golf & Resort på Öland. Sedan starten har vi satsat på

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

L Å T O S S T A H A N D O M D I G

L Å T O S S T A H A N D O M D I G V Ä L K O M M E N H E M T I L L O S S L Å T O S S T A H A N D O M D I G Fyra stjärnor är uppsatta vid vår entré. Vi är stolta över dem. Men de starkast lysande stjärnorna i vårt liv är våra gäster, och

Läs mer