KONSTGUIDE. Skulpturer och offentlig utsmyckning i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSTGUIDE. Skulpturer och offentlig utsmyckning i Malmö"

Transkript

1 KONSTGUIDE Skulpturer och offentlig utsmyckning i Malmö

2 KONSTGUIDE

3

4 Skulpturer och offentlig utsmyckning i Malmö Fotograferade av Merja Diaz ABF Malmö

5 ABF Malmö 2006 Redaktion: Conny Pettersson, Jacob Faxe, Stig Johansson och Gunnar Ericson Foto, om inget annat anges: Merja Diaz Formgivning: Christer Strandberg Text- och bildmontage: Karin Strandberg Kartor: Quist AB Typografi: Trade Gothic Papper: Magno Satin 170 g Tryck: Printing Malmö AB Bokbinderi: Förlagshuset Nordens Grafiska AB ABF Spånehusvägen Malmö Tel: Fax: Epost: Se vidare: ISBN

6 INNEHÅLL Förord 7 Introduktion 9 Centrum 10 Västra Innerstaden 60 Limhamn Bunkeflo 82 Hyllie 90 Fosie 108 Södra Innerstaden 126 Rosengård 146 Kirseberg 160 Husie 172 Oxie 176 Några personporträtt 180 Namnregister 184 Verkregister 189

7 Stortorget i Malmö före Foto: Carl de Shàrengrad/Malmö Museers fotohistoriska samlingar

8 Förord Intresset är stort för Malmös offentliga konst. Den konstguide som kom ut 2001 tog snabbt slut. Många har dessutom önskat sig en konstguide med mer information historisk och konstvetenskaplig om de olika verken. Många nya och intressanta verk har dessutom tillkommit i Malmö under de senaste 5 åren. En ny mer innehållsrik konstguide har därför tagits fram. Den utgår från den tidigare men har bearbetats på många väsentliga punkter. Ambitionen är densamma att ge en god överblick över den offentliga konsten stadsdel för stadsdel samt att stimulera till besök och konstvandringar i Malmös offentliga rum eller till egna strövtåg bland stadens skulpturer. Konstguidens första prioritet är att presentera det specifika konstverket, därefter konstnären. I somliga fall har informationen kompletterats med en fördjupad text om konstnärskapet. Ett stort arbete har lagts ner på att rättvisande skildra de olika verken i bild. Fotograf Merja Diaz har haft uppdraget att både lyfta fram konstverkets egenart, att sätta in det i sitt rumsliga sammanhang och att fånga konstverken vid olika årstider. Förhoppningsvis förmedlas därigenom den samklang mellan närmiljö och skulptur som också är ett viktigt signum för god offentlig konst. Några historiska och dokumentära bilder finns också med och ger en historisk bakgrund till ett särskilt konstverks tillblivelse, eller en glimt av konstnären bakom verket. Publiceringen av dessa bilder har möjliggjorts genom tillgång till en fotografisk samling i privat ägo, samarbete med Malmö Gatukontor och Malmö Museer, samt inte minst tillträde till Sydsvenskans rika fotoarkiv. De olika konstverkens individuella uttryck kan tillsammans (på bild i en konstguide) ge ett brokigt intryck. Formgivarna Karin och Christer Strandberg, har haft uppdraget att bemästra detta och gjort det med en tydlig och sammanhållande layout. Arbetet med att ta fram denna konstguide har skett under ledning av en redaktionskommitté, med följande sammansättning och ansvarsområden: Gunnar Ericson, Stadsträdgårdsmästare Malmö stad, sammankallande, Jacob Faxe, fil.kand. i konstvetenskap, författare av de konstvetenskapligt fördjupade texterna, Stig Johansson, ABF, initiativtagare och manus, Conny Pettersson, Studieombudsman ABF Malmö, ansvarig utgivare. Vi tackar Malmö Förskönings- och Planteringsförening, samt Malmö Kulturnämnd för generösa bidrag till Konstguidens produktion. Vår förhoppning är att Konstguiden skall komma till flitig användning och stor glädje! Redaktionskommittén 7

9 Den 28 juni 1896 invigdes Karl X Gustav-statyn på Stortorget. Foto: Anna Frankell/Malmö Museers fotohistoriska samlingar 8

10 Introduktion till Malmös offentliga konst Konstens kontext Genom åren har Malmö blivit utsmyckat med konstverk. Dessa är placerade runt om i olika miljöer i stadskärnan, i parkerna och i förorterna. Varje enskilt konstverk har först och främst ett konstnärligt uttryck. Detta kan vara av varierande kvalitet. Dessutom har de en spännande och intressant historia bakom sig. Varför blev det placerat här och varför detta verk? Vem har finansierat det? Dessa är några av de frågeställningar man kan ställa. Konstverk har genom historien pga olika avsikter och syften placerats på offentliga platser. Verken har gett staden dess identitet mer än något annat. Exempel på detta är statyn Karl X Gustav av John Börjesson, som finns på Stortorget samt Pegasus av Carl Milles som hittas på Linnéplatsen i Slottsparken. De speglar alltid tidsandan. Om de inte gör det förlorar de snart sin giltighet. Vem bestämmer i det offentliga rummet I alla tider har konsten engagerat människor och de konstverk som placerats i det offentliga rummet utgör inget undantag snarare tvärtom. Otaliga är de debatter och strider som nästan varje mer betydande verk har haft och så kommer det vara även i framtiden. Det offentliga rummet har de senaste decennierna blivit mycket större. Det har vidgats och vi vistas mer i det, mycket pga att vår livsstil har förändrats. Konkurrensen om det har ökat. Alla äger på något sätt den offentliga arenan. Otydligheten kring vem som bestämmer och styr i denna sfär skapar utrymme för initiativ från många aktörer. Även det faktum att människan instinktivt tycks inmuta revir och på olika sätt vill markera det. Detta kan ibland få spännande effekter lika väl som det kan vara förödande. Denna kamp om vem som äger och vem som bestämmer i det offentliga rummet är ständigt pågående. Här finns inga regler eller lagar utan det är den starke som vinner. Motivet bakom Varför placerar man ut konstverk på torg och i parker? Först och främst vill man försköna staden och området. Här uppstår genast frågan vad som är vackert eller fult? Det kan finnas en anledning att placera ett konstverk på en plats där en historisk händelse ägt rum - eller som man vill markera på något sätt. Komplicerade politiska aspekter med oanade konsekvenser kan då uppstå. Man vill hedra en av stadens medborgare som utmärkt sig på något sätt. Hur skall man göra detta så att personen inte blir vanvördad istället för hedrad? Detta kan bli den verkliga diskussionsfrågan. Idag bygger man många rondeller för att göra trafiken säkrare. Samtidigt får man en mängd cirklar i gatubilden som stör vårt perspektivseende. Detta kan förändras med en utsmyckning som dock inte får distrahera trafikanter för mycket. Det finns alltså flera skäl och olika typer av verk. Ett konstverk kan vara t.ex. en utsmyckning, ett monument, ett minnesmärke eller en miljöinstallation. Exempel på det sistnämnda är Ulla och Gustav Kraitz installation på båda sidor om Davidshallsbron vid Södertull. Den offentliga konstens material Vilket material skall man välja? I första hand är det konstnären som väljer det material han eller hon finner lämpligt för att det konstnärliga uttrycket skall bli optimalt. De klassiska materialen är sten och brons. Idag arbetar man även med andra material eftersom de konstnärliga teknikerna har förändrats. Ljusinstallationer och videoverk är exempel på detta. Trend eller evig De konstnärliga uttryckssätten speglar de snabba förändringar som sker i dagens samhälle. Allt går mycket snabbare och varaktigheten i de konstnärliga yttringarna har förkortats. Konstverken i det offentliga rummet speglar inte helt denna förändring. Utan här finns idéer om evigt och för alltid. Det är en vertikal rörelse ned i marken, som stabiliserar och förankrar verket. Den rörlighet, flexibilitet och förändring som utmärker vår tid och som snarare kan betecknas som horisontell i sin utformning speglas sällan i de verk som idag placeras i offentliga miljöer. Kanske är det så att vi söker en trygghet och en nostalgi i den vertikalt förankrade riktningen i motsats till den horisontella som vi lever med. Det kan dock föreligga en risk för överlastning i vår omgivning när allt placeras med grundtanken att vara för evigt. Malmö har berikats Malmö stad har genom åren berikats med konstverk som har blivit en del av Malmös identitet. Man har låtit konstnärer arbeta med gestaltning av stadsmiljöer och man har experimenterat med nya tekniker och material. Engagemanget i Malmö från alla aktörer har skapat en spännande konststad. Göran Christenson Chef Malmö Konstmuseum 9

11 CENTRUM Speditör Nils Sjöö har, vid 20-års jubileet, nedlagt en krans vid sjöfartsmonumentet Havets söner den 17 oktober Foto: Ernst Henriksson/Sydsvenskan Öresund i gips i Gerhard Hennings Ateljé Foto: Jörgen Faxe Kommunfullmäktiges ordförande Arne Lundberg och konstnärinnan Gunnel Frieberg vid invigningen av Sillagumma den 8 oktober Foto: Lasse Svensson/Sydsvenskan Placering av Samling vid Pumpen på Lilla Torg Foto: Jörgen Faxe 10

12 Avtäckningen av Cordes Vibrantes utanför Hansacompagniet. 14 november Foto: Torbjörn Carlson/Sydsvenskan Pegasus, i lyftkran just innan den skall placeras på 10 meters sockel, Foto: Jörgen Faxe Från invigningningen av Non violence den 12 september Fr.v. Kommunfullmäktiges ordf. Percy Liedholm, stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson, Carl Fredrik Reuterswärd och invigningstalare professor Sven Sandström Foto: Peter Frennesson/ Sydsvenskan 11

13

14

15 1. Karl X Gustav År: 1896 Material: Brons/granit Konstnär: John Börjesson Placering: Stortorget Ryttarstatyn på Stortorget tillkom genom en insamling Uppdraget gick till professor John Börjesson. Avbildningen av Karl X Gustav är naturtrogen med realistiska detaljer på både ryttare och häst. Gestaltningen av kungens favorithäst Hannibal visar honom i rörelse framåt, med alla hovarna i marken, med huvudet lätt på sned. Kungen är iklädd paraduniform med fjäderprydd hatt. Stensockelns sidor är smyckade med porträttmedaljonger av general Carl-Gustaf Wrangel, Eric Dahlberg, samt generalguvernörerna i Skåne Gustav-Otto Stenbock och Rutger von Ascheberg. 14

16 2. Torgbrunn År: 1964 Material: Brons/vatten Konstnär: Stig Blomberg Placering: Stortorget Inför Baltiska utställningens 50- års jubileum fick skulpturprofessor Stig Blomberg i uppdrag att skapa en torgbrunn. Brunnen skulle påminna om den vattenreservoar som från till 1800-talet försåg Malmös invånare med vatten. Den stora vattenreservoaren från 1500-talet finns fortfarende kvar under marken och är markerad med tio vita gatstenar strax intill konstverket. Vattnet leddes via rör av urholkade ekstockar från Pildammarna. Utsmyckningen av brunnen visar följande situationer: Tre soldater i begrepp att avrätta Jörgen Krabbe Karl XI:s intåg i Malmö Det gamla stadssigillet och ankaret framhåller sjöfartens betydelse. Flygande häxor, som stoppas upp av en trollkarl med en vattenstråle på huvudet, är symboler för medeltida vidskepelser. Tornet med skånska trappstegsgavlar fanns på Baltiska utställningen. Fågeln i buskaget erinrar om parker och planteringar. Två av kronprinsens husarer blåser in julen. En festprydd mö på väg till Knutsgillet samt Knutsgillets gamla sigill. Inuti kan man se en vattenbärerska, ett sillstim samt Malmös gamla sigill. Blomberg är rikligt representerad i den offentliga och monumentala konsten i vårt land. Inte sällan använde Blomberg litterära förlagor till sina verk. Se vidare om konstnären sidan

17 3. Madonna. (Replik) År: Material: Betong Ägare: Kockums Personalstiftelse Placering: Jörgen Kocks gård, Västergatan Den ursprungliga madonnan placerades i befintlig nisch, i fastighetens hörn, vid uppförandet av huset Att fastställa upphovsmannen är svårt, men den produktive stenskulptören Adam van Dürens namn har förekommit som en hypotes i sammanhanget. Den ursprungliga är gjord i kritsten, och förvaras numera på Malmö Museer, efter många års förvittring. Repliken är utförd av Vitus Nielsen, Köpenhamn, samt uppsatt i samband med en omfattande renovering av gården Madonnan är framställd som den apokalyptiska jungfrun, stående på månskäran som hon trampar på med sin högra sko. Hon bärs upp av en polygonal sockel med årtalet På huvudet bär madonnan en krona, virad av växtrankor. Även den ursprungliga madonnan var polykromt bemålad. Jörgen Kock var myntmästare i Malmö under 1500-talet. 4. Frans Suell År: 1915 Material: Brons/granit Konstnär: Edvard Trulsson Placering: Norra Vallgatan 70 Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening Frans Suell, , var dåtidens främste affärsoch kommunalman i Malmö. Han var redare, tobaksfabrikör och framför allt grundare av Malmö hamn. Statyn står i fonden av Suells hamn. Skulptören är född i Malmö och har varit verksam där. Utbildad på konstakademin i Köpenhamn, samt under flera studieresor till Tyskland. Framförallt representerad i Malmö med omnejd. Bl.a. genom Flickan med snäckan (Stadsparken, Eslöv). 16

18 5. Optimistorkestern År: 1985 Material: Brons Konstnär: Yngve Lundell Placering: Södergatan Skulpturen utplacerades i samband med att Södergatan byggdes om till Malmös första gågata. 6. Monument till krigsförlista sjömäns minne År: 1945 Material: Järn/granit Konstnär: Eiler Graebe och Ivar Ålenius-Björk Placering: Ångbåtsbron, längst ut Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening Domkyrkoarkitekt Eiler Graebes enkla och värdiga krigsminnesmärke domineras helt av ett autentiskt ankare som vilar på ett rektangulärt postament, försett med inskription och små reliefer av Ivar Ålenius-Björk. Monumentet flyttades 2005 på grund av bygget av Citytunneln. Det fanns tidigare på platsen söder om det gamla posthuset, ritat av arkitekt Ferdinand Boberg. 17

19 7. Port mot kontinenten År: 1975 Material: Järnplåt/granit Konstnär: Sven Carlsson (Skrot Carlsson) Placering: Bagers plats vid Hjälmarebron Gåva till Malmö hamn av Kockums Mekaniska Verkstads AB med anledning av hamnens 200- års jubileum den 22 maj Fiskegumma År: 1949 Material: Granit Konstnär: Clarens Blum Placering: Norra Vallgatan vid Älvsborgsbron På det gamla övergivna fisktorget står Fiskegumma. Hon påminner de förbipasserande om en svunnen tid då torggummorna gjorde torget levande. 18

20 9. Non Violence År: 1992 Material: Brons/granit Konstnär: Carl Fredrik Reuterswärd Placering: Malmö Börshus Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening Non Violence skapades Den köptes in 1991 och placerades 1992 vid Malmö Börshus, som ett av tre existerande exemplar i världen, varav ett vid FN byggnaden i New York. Carl-Fredrik Reuterswärd började att skissa på Non Violence 1981 i protest mot John Lennons död samt för att visa på att det avskyvärda våldet måste stoppas, dvs. manifestera budskapet om Icke Våld. Egentligen var det tänkt att revolvern skulle tillverkas i glas, pipan skulle agera blomvas, men materialet var för skört. I dag har revolvern med sin knutna pipa blivit symbol för rörelsen Non Violence, och finns i otalet storlekar och utföranden. Detta exemplar är gjort i brons och står på en sockel av röd granit. 19

21 10. Gemini År: 1985 Material: Järnsmide Konstnär: Christos Gianakos Placering: Ångbåtsbron Konstverket ingick i den första Big Scale-utställningen som genomfördes Gemini flyttades från S:t Knuts torg till denna plats efter utställningen. 11. Snäckan År: 1956 Material: Marmor/vatten Konstnär: Henning Malmström Placering: Hans Mickelssonsgatan/ Skeppsbron Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening Snäckan invigdes och placerades 1957, i den s.k. Badhusparken vid Skeppsbrons norra del. Snäckan är huggen i vit Carraramarmor. Henning Malmström var en av de tre konstnärer som deltog i skulpturtävlingen på Gustav Adolfs Torg Se nr 28, sidan Samling vid pumpen År: 1973 Material: Granit/brons/järn/vatten Konstnär: Thure Thörn Placering: Lilla torg Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening 2/3 och Sparbanken Bikupan 1/3. Lilla Torg tillkom 1591 när Stortorget blivit för litet för den utökade handeln. Torget har tidigare delvis varit bebyggt, bl.a. stod där en saluhall som revs inför ombyggnaden på 1970-talet. En tävling utlystes 1971 i samband med ordningsställandet av det genuina Lilla Torg. Thure Thörn vann med sin strängt hållna torgbrunn Samling vid pumpen, bl.a. för att ha tagit störst hänsyn till de antikvariska förhållandena samt torgets tidigare funktion. Utformningen av torgbrunnen har med sina skulpturala inslag således rötterna i historien, vilket förleder betraktaren att tro att brunnen är väsentligt äldre. Med sina individuellt utformade bronstavlor påminner brunnen om den rikliga torg- och saluhandel som bedrevs här under flera århundraden. Likt en kostcirkel visar brunnens bronstavlor fyra matkategorier, grönsaker, kött, fisk, samt bröd. 20

22 21

23 13. Ktree rytmobilträd År: 2000 Material: Rostfritt stål och glasfiber Konstnär: Studenter vid Malmö Högskola Ägare: Malmö Högskola Placering: Beijerskajen 8 Ktree är en musikalisk, digital skulptur, som kommunicerar med hjälp av Internet. Via Internet kan man programmera den med egen komposition. Den är skapad av studenter vid Högskolan i Malmö. 14. Claus Mortensen minnessten År: 1967 Material: Granit Konstnär: Thure Thörn Ägare: Sankt Petri kyrka Placering: Själbodgatan Claus Mortensen var reformator och kyrkoherde i Sankt Petri Grundlagen År: 1985 Material: Granit Konstnär: Pye Engström Ägare: Tingsrätten Placering: Kalendegatan 6 22

24 16. Fyrklöver År: 1997 Material: Granit/vatten Konstnär: Tom Gruen Ägare: Sankt Petri kyrka Placering: Sankt Petri kyrka, Själbodgatan 17. Picassos Sleeping Partner År: 1983 Material: Brons Konstnär: Carl Fredrik Reuterswärd Ägare: SE Banken Placering: Bruksgatan Skulpturen har tidigare stått utanför Börshuset. 23

25 18. Cordes Vibrantes År: 1992 Material: Brons/granit Konstnär: Fernandez Arman Placering: Malmborgsgatan/ Stora Nygatan Donator: Skanska och Galleri GKM Siwert Bergström, Malmö 19. Sädeskornet minnessten År: 2000 Material: Granit Konstnär: Carl Bertil Widell Placering: Rundelen Donator: Sveriges Bageriförbund och Nordmills Skulpturen tillhör sviten Cordes Vibrantes (vibrerande strängar) och består av skivade basfioler. Konstnären har tagit fasta på kubisternas kärlek för musikinstrument med mjuka rytmiska profiler. 24

26 20. Det Svenska Tungsinnet År: 2004 Material: Brons/vatten Konstnär: Marie-Louise Ekman Placering: Altonaparken Skulpturen är gjord i brons och föreställer en milt gråtande man, med anletsdrag lånade av konstnärinnans man; Gösta Ekman. Den ställdes ut första gången i den svenska paviljongen på Världsutställningen i Sevilla köptes den in till Malmö. Under åren har många alternativa platser diskuterats, vilket återges i filmen Jag har gråtit mycket i Limhamn, producerad av Mats Weman och Stefan Berg. Skulpturen har inbyggd värme för att kunna gråta oavsett årstid. 21. Delfiner År: 1973 Material: Järnplåt/granit Konstnär: Sven Carlsson (Skrot Carlsson) Placering: Södra Promenaden 23 Skulpturen har tidigare varit placerad på Södertull. Den fick sin nuvarande placering

27 22. Göta År: 1950 Material: Granit/vatten Konstnär: Olle Holmsten Placering: Raul Wallenbergs plats Skulpturen fick en ny inramning i och med att fontän och damm byggdes år Pienza År: Material: Marmor/granit/vatten Konstnär: Staffan Nihlén Placering: Raul Wallenbergs park Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening i samfinansiering med Malmö stad Marmorskulpturen och den omgärdande gestaltningen i granit och diabas är skapade för att hedra Raoul Wallenberg. Skulpturens namn är lånat av staden i Italien som Påven Pius II lät bygga i Toscana under 1400-talet. I dessa omgivningar har Staffan Nihlén bearbetat denna stora monolit till den karaktärsstarka skulptur som idag pryder parken. Den använda marmorn kommer dock från Portugal och inte från trakterna kring staden Pienza där carraramarmor bryts. Marmorn skiftar i silver och rosa och ändrar sitt uttryck efter rådande väderlek och årstid. Den är mjukt formad på ena sidan och skarpare avhuggen på den motsatta. Budskapet i verket framförs genom dess form och färg. Skulpturen reser sig upp ur det mörka karet och inger en känsla av en brinnande låga. En hoppets låga, som en symbol för det hopp Wallenberg tände hos 1000-tals judar genom sitt modiga och humana verk i Ungern. I samband med invigningen 1992 fick parken således namnet Raoul Wallenbergs park. 24. Katarakt År: 2002 Material: Brons/betong/vatten Konstnär: Ulla Kraitz och Gustav Kraitz Placering: Södertull Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening 26

28 Genom installationen vid Södertull har Malmöborna fått en sevärd attraktion med alla de ingredienser som är signifikativt för konstnärsparet Kraitz. De arbetar gemensamt samtidigt som deras personliga uttryck utmärks, vilket avspeglas tydligt i Katarakt. I utsmyckningen av Södertull har paret arbetat i en mängd olika material som granit, diabas, keramik och brons. Alla delar är lika viktiga för det slutgiltiga uttrycket av samstämmighet och harmoni. Ulla Kraitzs mjukt gestaltade katter i brons som naturtroget lapar solsken längs kanalkanten vid Södertull förenas på ett sofistikerat sätt med Gustav Kraitzs djupa glasyrer som fångar och reflekterar ljuset. Den slutliga inramningen står det porlande vattnet för. Just detta speciella och tilldragande ljud, porlandet från en bäck i skogen, är uträknat in i minsta detalj. Ingenting är lämnat åt slumpen, det färdiga verket är resultatet av åtskilliga timmar av tålmodigt och målinriktat arbete. 27

29 25. Portfölj År: 2005 Material: Brons Konstnär: Ulla Kraitz Ägare: Malmö Stad Placering: Längs Södra Promenaden från Södertull till Amiralsbron Ulla Kraitz skapade ursprungligen denna portfölj 1998, som en del av det monumentala verket Hope i New York, 1:st Avenue 47th Street. Hope skapades av Ulla och Gustav Kraitz för att hedra Raoul Wallenbergs minne och hans omfattande arbete i Budapest för att rädda judar under andra världskriget. Verket består av fem höga pelare i diabas, krönt av ett koboltfärgat klot i stengods. På marken står en portfölj i brons. Portföljen utgör en mycket stark accent med ett massivt symbolvärde. Den är lätt buktig som om att den bär på en mängd av de pass och officiella handlingar som var Wallenbergs redskap. Precis som i New York står portföljen på gatsten hämtad från Dohány Utca, dvs. Tobaksgatan, som ligger i ghettot i Budapest. Portföljen är helt naturtrogen i både storlek och uttryck. Som subtilt kännetecken om vem som ställde ifrån sig portföljen, bär den ett stiliserat monogram; RW. I Malmö förenar portföljen som en fristående länk Raoul Wallenbergs park med paret Kraitz skulpturala utsmyckning av Södertull. 26. Bikaka År: 1973 Material: Brons/marmor Konstnär: Carl Fredrik Reutersvärd Ägare: Föreningssparbanken Placering: Gustav Adolfs torg Fem fontäner och ett klot (utan titel) År: Material: Brons/granit/klinker/vatten/eld Konstnär: Sivert Lindblom Placering: Gustav Adolfs torg Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening i samfinansiering med Malmö stad 28

30 Fontänerna på Gustav Adolfs Torg tillkom i samband med att torget omdanades i slutet av 1990-talet. Under två års tid göt Skånska Klockgjuteriet i Hannas på Österlen alla de delar som skapat de fem bronsfontänerna på Gustav Adolfs Torgs östra del. Fontänerna har med sina vattenkastare i två nivåer, omväxlande mjuka och skarpa konturer samt mängdverkan, blivit en mycket påtaglig och strukturerad del av stadsrummet. Att fontänerna under vinterhalvåret byter element, från vatten till eld, ger dem ytterligare en levande och aktiv roll på torget. Karen varierar i höjd, för att kompensera torgets höjdskillnad på upp emot en meter. Verket fullbordades år 2000 med Klotet, som mäter 1,5 meter i diameter. Klotet består i lika delar av brons och röd granit. Två allegoriska figurer som representerar optimisten och pessimisten, flankerar den tronande gripen som är en helt fri tolkning av Malmös heraldiska grip. Två inskriptioner: Av den grekiska skalden Herakleitos respektive av Hjalmar Gullberg. 29

31 28. Öresund År: 1934 Material: Brons/vatten/granit Konstnär: Gerhard Henning Placering: Gustav Adolfs torg Donator: Malmö Förskönings och Planteringsförening Fontänskulpturen på Gustav Adolfs torgs västra del donerade Malmö Förskönings- och Planteringsförening åt Malmöborna för att celebrera Föreningens 50-års jubileum. Den skapades 1931 och utplacerades En skulpturtävling anordnades, Gerhard Henning vann tillsammans med domkyrkoarkitekt Eiler Graebe som ritade karet som omger Öresund. Det första förslaget föreställde en sittande flicka. Detta omarbetades för att passa platsens påtagliga rymd och omfång. Slutresultatet som invigdes 1934 blev en helt klassisk skulptur med vertikal resning, som följer ända upp genom vattenstrålen. Kvinnan håller händerna uppsträckta i håret, under henne sitter en knäböjande faun som saluterar henne genom en snäcka renoverades karet, samt kompletterades med fiberoptik och värmeslingor. De senare möjliggör åretruntdrift av vattnet. Vid extrem kyla vintertid täcks skulpturen av ett tjockt och dekorativt skal av is. 30

32 29. Lekande barn År: 1915 Material: Brons/granit/vatten Konstnär: Anders Jönsson Placering: Gustav Adolfs torg Donator: Eugen Wingård och Malmö Försköningsoch Planteringsförening Sin ringa storlek till trots, har denna bronsskulptur blivit mycket folkkär hos malmöborna. Den skapades 1913 och placerades Ursprungliga namnet var Duschen, med en väsentligt högre vattenstråle som duschade de tre barnen som står med huvuden lätt böjda in mot mitten. Många malmöbor krävde att de tre barnen skulle slippa att duscha dagarna i ända, därför sänkte man strålen och döpte om skulpturen till Lekande barn. Fram till 1934 när Öresund (28) invigdes, var Lekande barn torgets enda konstnärliga utsmyckning. Ursprungligen stod skulpturen på Gustav Adolfs torgs östra del, i den s.k. Runningen, men fick sin nuvarande plats i samband med omdaningen av torget Tranorna flyga mot väster År: 1983 Material: Keramik Konstnär: Stig Carlsson Ägare: A Nordin Placering: Engelbrektsgatan 13 (in på gården) 31. Modersglädje År: 1985 Material: Brons/granit Konstnär: Karin Schultz Ägare: A Nordin Placering: Engelbrektsgatan 13 (in på gården) 31

33 32. Sunes stenar År: 1997 Material: Granit Konstnär: Bård Breivik Placering: Stadsbiblioteket Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening De två granitpelarna köptes in och donerades av Malmö Förskönings- och Planteringsförening 1996, de placerades permanent utanför Stadsbiblioteket Ursprungligen stod de utanför Malmö Konsthall, där dåvarande konsthallschefen Sune Nordgren anordnat en utställning med Bård Breivik under sommaren och hösten Verket namngavs senare efter nämnde Sune. Den grovhuggna graniten visar tydliga spår efter de hål som borrats för att spränga loss stenen från berget. 32

34 33. Konstkritik År: 1915 Material: Brons/granit Konstnär: Otto Strandman Placering: Stadsbiblioteket Skulpturen var utställd på Baltiska utställningen Till Erinran År: 1951 Material: Brons/granit Konstnär: Axel Wallenberg Placering: Slottsparken öster om Fersens väg, snett emot Stadsbibioteket 33

35 35. Anna Lisa År: 1911 Material: Brons/granit/vatten Konstnär: Anders Olsson Placering: Slottsparken, Platangången till bron mot Kungsparken Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening Ursprungligen kallad La Gamine, men försvenskades till Anna-Lisa. Den skapades 1906 och placerades Skulpturen uppvisar klara jugenddrag, exempelvis utformningen av flickans hår som slingrar sig likt en växtranka, samt själva tunnbandet som bildar en ram runt hennes gestalt. Vidare symboliserar de fyra sköldpaddorna evighet och tröghet vilket kontrasterar mot ungdomen och spontaniteten, som flickan representerar. Skulpturen skall ses som en ögonblicksbild av flickan när hon leker med sitt tunnband. Sedan år 2000 står skulpturen i Slottsparken just nedanför Parkbron till Kungsparken. Det är nära skulpturens ursprungliga plats som var i bibliotekets trädgård. 36. Vildsvinet År: 1960 Material: Brons/granit Konstnär: Carl Friesendahl Placering: Stadsbiblioteket Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening Verket köptes in 1959 på en minnesutställning på museet. Carl Friesendahl föddes i Norrland ( ). Han var verksam både som målare och skulptör, framförallt var det djurmotiv som gällde inom måleriet. Denna kraftfulla skulptur, sin storlek till trots, ställdes först upp en bit från huvudentrén vid Malmö Stadsbibliotek. Idag är den placerad närmare entrén. En variant av detta vildsvin, finns i Västerås sedan 1952, fast i liggande utförande inne på gården i stadens stadshus. Carl Milles utförde i början av seklet ett vildsvin som halvsitter med ett uttryck som starkt påminner om Friesendahls. 37. Liggende pige År: 1961 Material: Brons/granit Konstnär: Gerhard Henning Placering: Slottsparken, Lördagsplan 34

36 38. Pegasus År: 1950 Material: Brons/granit Konstnär: Carl Milles Placering: Slottsparken, Linnéplatsen Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening Pegasus skapades 1949, placerades och invigdes Sattes först upp på Linnéplatsen på en 4 m. hög granitpelare, 1954 höjdes den till 5,5 m., för att slutligen höjas till nuvarande 10 m I och med detta blev Pegasus så viktlös och svävande som varit Carl Milles ursprungliga tanke. Pegasus och Människan som den egentligen heter, härrör från den klassiska mytologin. Carl Milles fick själv välja ut platsen och valde Linnéplatsen för dess rymd och närhet till vatten. Milles ville genom denna skulptur gestalta tankens fria flykt. Det är själva flykten som står i centrum inte destinationen. I den grekiska mytologin är detta en bevingad häst som ville flyga till Olympen, men som inte lät sig tyglas. Milles ville även att människan skulle ha en del i verket, och placerade den unga pojken flygande jämsides med Pegasus, vilket visar människans rätt till sin konstnärliga och andliga frihet. Pojken snuddar alltså bara vid hästen. Pegasus har blivit en symbol för Malmö, precis som flertalet av Milles monumentala verk blivit för sina platser, exempelvis Europa och Tjuren i Halmstad. Pegasus står även i Des Moines, Iowa, U.S.A., samt på Millesgården Stockholm. (9 m. pelare) 35

RUNDVANDRING. 1 av 12. www.planteringsforeningen.se/rundvandring

RUNDVANDRING. 1 av 12. www.planteringsforeningen.se/rundvandring RUNDVANDRING Hela rundvandringen tar ca 1,5 timme att gå. Rundvandringen utgår från Centralstationen, men det går givetvis att gå vilken väg man önskar. www.planteringsforeningen.se/rundvandring Gå vår

Läs mer

Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960.

Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960. Jarlabanke Stig Blomberg Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960. Konstnär: Stig Blomberg, Skulptör, tecknare. Född 1901 i Linköping, d.

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen. Tommy Jerhammar Konstnär

På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen. Tommy Jerhammar Konstnär På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen Tommy Jerhammar Konstnär PÅ VÄG... inom Linköping till Linköping från Linköping i

Läs mer

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS 1 - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM Region Skåne vill att det ska finnas

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014

Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014 Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014 Vadsbo-stenen Häradsstenar sattes upp mellan olika härader förr i tiden för att visa att man bytte jurisdiktion, rättsbefogenhet. Vadsbo-stenen

Läs mer

Bedömningsgrupp: Abelardo Gonzalez; Examinator Morten Lund; Handledare Gunilla Kronvall Ingegärd Johansson

Bedömningsgrupp: Abelardo Gonzalez; Examinator Morten Lund; Handledare Gunilla Kronvall Ingegärd Johansson HÄGRING- Ett Hotell i drömformat EXAMENSARBETE INOM ARKITEKTUTBILDNING ARKITEKTSKOLAN I LUND, VT 2008 ZIA POUREMAMALI ziasiavani@hotmail.com Bedömningsgrupp: Abelardo Gonzalez; Examinator Morten Lund;

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm LONE LARSEN Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm 2006 Galleri Mårtenson & Persson. Båstad Dunkers Kulturhus.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling KONST på Vallås äldreboende Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling Gårdarna Den konstnärliga utsmyckningen på gårdarna utomhus anspelar på de teman som landskapsarkitekt Kerstin Teutsch angett, nämligen:

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud.

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Monica Månsson Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Det är precis trettio år sedan som Monica Månsson, 23 år gammal, började undervisa i akvarell. Då hade hon redan målat på allvar i fem år

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

LARS-ÅKE ÅBERG SKULPTUR

LARS-ÅKE ÅBERG SKULPTUR LARS-ÅKE ÅBERG SKULPTUR LARS-ÅKE ÅBERG SKULPTUR Kanske var det den ibland återkommande drömmen om ett stenhus vid havet, ett hus befriande fritt från vårt gamla älskade trähus ständiga underhåll. En dag

Läs mer

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm Framtidens färg Framtidens färg kommer varken att handla om nya kulörer eller färgkombinationer, vilket tidigare ofta har kännetecknat en viss tidsperiod. I framtiden får färgen sin betydelse genom kontexten

Läs mer

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden Husarviken - den lugna viken Uppgifterna och bilderna nedan är hämtade från följande böcker, flera av dem bara tillgängliga på bibliotek eller antikvariskt. Staffan Tjerneld: En bok om Djurgården under

Läs mer

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005 GALLERIROND våren 2005 Galleri Olsson & Uddenberg 19/3 10/4 2005 Lars Rylander Där vägen tar slut nedanför det åttkantiga huset ligger ateljén med hänförande utsikt över Ljungskileviken mot Orust. Mängder

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

GÖTEBORG KONST. mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård

GÖTEBORG KONST. mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård GÖTEBORG KONST mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård daniel ekta götesson self contained Målning, 77 x 55 cm. daniel ekta götesson göran lantz den röda stugan Målning, 56 x 72 cm.

Läs mer

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI lärarhandledning Freskerna Om du står med näsan pekande mot slottet och museets ingång har du den södra väggen på vänster sida. De tre väggfälten visar händelser och personer ur den svenska konsthistorien.

Läs mer

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 KÄLLARDRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. 1. Stortorget

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

En människa kan göra skillnad EN INTRODUKTION TILL KONSTEN I SÖDRA ÖVERGÅNGSRUMMET

En människa kan göra skillnad EN INTRODUKTION TILL KONSTEN I SÖDRA ÖVERGÅNGSRUMMET En människa kan göra skillnad EN INTRODUKTION TILL KONSTEN I SÖDRA ÖVERGÅNGSRUMMET 2 En introduktion till konsten i södra övergångsrummet Vi ska alltid minnas Vi ska alltid minnas när de som själva kan

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

UTSMYCKNINGSFÖRSLAG HAGA CENTRUM

UTSMYCKNINGSFÖRSLAG HAGA CENTRUM UTSMYCKNINGSFÖRSLAG HAGA CENTRUM Konstnär Mikael Richter Häftet innehåller sex utsmyckningsförslag utan inbördes ordning. Förslagen och skisserna kan betraktas som ett första utkast, tänkt att diskuteras

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

Matematikvandring på Millesgården

Matematikvandring på Millesgården Matematikvandring på Millesgården Kort beskrivning Detta är en matematikvandring på Millesgården där läraren går runt tillsammans med klassen och gör gemensamma stopp där eleverna löser olika matematikuppgifter

Läs mer

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö Knutsbrevet 2009:2 Sankt Knuts gille i Malmö Mellanårssammankomst Den nionde maj samlades ett trettiotal bröder och systrar vid foten av Turning Torso för att under guidning av malmöarkitekten Tyke Tykesson

Läs mer

GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002

GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002 GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002 AIX Arkitekter AB, Hudiksvallsgatan 8, 113 30 Stockholm Tel 08-690 29 00 Fax 08-690 29 29 Epost

Läs mer

design & layout Distansskolan 1

design & layout Distansskolan 1 design & layout Distansskolan 1 Grundelementen Varje komposition är summan av dess grundelement. Om du tittar på en annons eller broschyr kommer du hitta både enkla och komplexa kompositioner. En del kompositioner

Läs mer

Fjällbacka i mars 2004 Karl-Allan Nordblom. Lotsutkiken på Dyngö.

Fjällbacka i mars 2004 Karl-Allan Nordblom. Lotsutkiken på Dyngö. Förord J ag tänker oftast med hjärtat, och den här samlingen berättelser, bilder, dikter och fragment är inget undantag. Sammantaget är den ett subjektivt porträtt av skärgården utanför Fjällbacka och

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Arbetsblad

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Arbetsblad Läs bilden Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet Arbetsblad Lotta Antonsson, A very young woman under the influence IV, 2000 fotografi på aluminium, 91x266 cm Lotta Antonsson Kvinna Kvinnor

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Hantverkare i Falkenbergs kommun

Hantverkare i Falkenbergs kommun Hantverkare i Falkenbergs kommun Detta är förslag på besöksmål gällande hantverkare i Falkenbergs kommun. Nedan är hantverkarna beskrivna i kort text och även en karta är bifogad där alla är utsatta. Här

Läs mer

Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn

Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn Faktablad, övningar och bilder till kursprovet VT 2013 Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn Jacob Heinrich Elbfas var född i Livland och

Läs mer

Paris i början av maj 2009

Paris i början av maj 2009 Paris i början av maj 2009 Liljekonvaljens tid 1:a maj firas med liljekonvaljer som kostar förvånansvärt många pengar. Små buketter som inhandlas och kostar upp till 1,5 euro per stängel. Överallt kunde

Läs mer

Mora Inxx Collection Blandare för kök och badrum

Mora Inxx Collection Blandare för kök och badrum Mora Inxx Collection Blandare för kök och badrum Innehåll Om Mora Armatur 03 Visionen bakom Mora Inxx 04 Mora Inxx A1 07 Mora Inxx A2 13 Mora Inxx A5 17 Mora Inxx Dusch & Bad 21 Mora Inxx Tillbehör & Specialprodukter

Läs mer

Bo Samuelsson Väv av ögonblick. September 1999 - Augusti 2003. Fisktorget i Örebro

Bo Samuelsson Väv av ögonblick. September 1999 - Augusti 2003. Fisktorget i Örebro Bo Samuelsson Väv av ögonblick September 1999 - Augusti 2003 Fisktorget i Örebro Tävling Tävling Ögonblick i brytningstid hette den tävling som Örebro kommun utlyste 1999 i anslutning till millenieskiftet.

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

BROR HJORTHS HUS på egen hand Torsdagar kl 12-16 ÅR 4-6

BROR HJORTHS HUS på egen hand Torsdagar kl 12-16 ÅR 4-6 Torsdagar kl 12-16 Konst föder samtal. Som lärare kan du förbereda och genomföra ditt och din grupps/klass besök på Bror Hjorths Hus med hjälp av vår handledning Bror Hjorths Hus på egen hand. Bror Hjorths

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet.

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet. Teknikprojekt Sofia Distans våren 2012. Mitt drömhus Efter att ha bott i Italien nästan ett år har jag gjort mitt drömhus baserat på den gamla romerska arkitekturen. Att bygga huset har varit svårt med

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Fysik Delprov C Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

CYKELTUR MED OFFENTLIG KONST I SUNDSVALL. Slingans längd ca:6.5km

CYKELTUR MED OFFENTLIG KONST I SUNDSVALL. Slingans längd ca:6.5km CYKELTUR MED OFFENTLIG KONST I SUNDSVALL Det finns mycket konstnärlig utsmyckning i Sundsvall. Cykelfrämjandet guidar dig runt och hjälper dig att upptäcker den offentliga konsten i utemiljön Slingans

Läs mer

BESTÅENDE SKÖNHET MED HÅLLBAR TEXT

BESTÅENDE SKÖNHET MED HÅLLBAR TEXT ljusa minnen BESTÅENDE SKÖNHET MED HÅLLBAR TEXT Vårt texttryck blir som ett med gravstenens yta, utan urgröpningar och skrovligheter där smuts och föroreningar annars lätt samlas och förstör. Vi kan erbjuda

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Unikt hantverkskultur med betong och konststen i Järna.

Unikt hantverkskultur med betong och konststen i Järna. Unikt hantverkskultur med betong och konststen i Järna. En uppfinning kom till Järna 1972. Den utvecklades och blomstrade tack vare människor som var djupt engagerade i konst, vetenskap, skönhet och funktionalitet.

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Kapitel 7. Från Strömsholmen till Tingshusdammen

Kapitel 7. Från Strömsholmen till Tingshusdammen Kapitel 7 Från Strömsholmen till Tingshusdammen Strömsholmen Vy från Ekmarkspark med Strömsholmen till höger. Bebyggelsen på Strömsholmen i mitten av 1890-talet, från vänster fabriksbyggnaden, målarverkstaden

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER

KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER 1/14 högskola arbeten från ika teman: ten i en vuxen små delar ar olika vävar Minnesbilder Jeanette Carlsson Keramiker Keramiklärare, Mullsjö folkhögskola På GALLERI 2åar visar

Läs mer

Solveig Lindgren Inderbitzin

Solveig Lindgren Inderbitzin Solveig Lindgren Inderbitzin Born 1977 in Basel/Switzerland. Master degree in Fine Arts, Academy of Fine Arts, Umeå, Sweden. Living and working in Malmö/Sweden and Berlin/Germany. losing it. www.solveiginderbitzin.se

Läs mer

Kommunikation genom fåglar

Kommunikation genom fåglar 1 Kommunikation genom fåglar Ett projekt med femårsavdelningen 2009-2010 Dokumenterat av Ann-Christin Andersson & Therese Andersson Frejaparkens förskola 2 Vad säger läroplanen? Lärandet skall baseras

Läs mer

Med sina drygt 30 år i branschen

Med sina drygt 30 år i branschen Text: Erik Laquist Bild: Bruno Ehrs Bruno Ehrs: Född 1953 i Stockholm, bor i Bromma. Utbildning: Fotoskolan i Stockholm, 1974 1976. Karriär: Började efter utbildningen som arkitektur- och dokumentärfotograf

Läs mer

Fördel Kungsgatan. Kungsgatan. idéerna föds. med historia

Fördel Kungsgatan. Kungsgatan. idéerna föds. med historia Fördel De bästa idéerna föds i byggnader med historia Storslagna kontor i ståndsmässig miljö. Med Grand Hôtels arkitekter i botten kan vi lova att du aldrig vill checka ut. Tel 08 690 25 00. Besök gärna

Läs mer

Georg Oddner Monica, Anders och alla de andra tidiga konstnärsporträtt

Georg Oddner Monica, Anders och alla de andra tidiga konstnärsporträtt En vandringsutställning producerad av Malmö Museer Georg Oddner Monica, Anders och alla de andra tidiga konstnärsporträtt Bakgrund Georg Oddner (1923-2007) hör till Sveriges mest betydande fotografer.

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

ELEMENTA. Pernilla Hägg Nordström

ELEMENTA. Pernilla Hägg Nordström ELEMENTA Pernilla Hägg Nordström Vad är då elementa - grundläggande, nödvändigt för livet på Jorden? Det är inte Dow-Jones index, inte en ständigt ökande BNP, inte tillgång på olja och billig el. Det är

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse Topphemligt Boende Från övergivet hus till lyxbostad, galleri, restaurang och boutique. Graanmarkt 13 i Antwerpen blev Ilse Cornelissens och Tim Van Gelovens drömprojekt. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik

Läs mer

skulpturpromenad i Kristianstads centrum

skulpturpromenad i Kristianstads centrum skulpturpromenad i Kristianstads centrum Mannen i islandströja Ivar Johnsson, 9 Ö. Boulevarden En formskön bronsskulptur som trots sitt lilla format har en monumental verkan. Storsläggan Axel Olsson, 97

Läs mer

Artisten Eagle-Eye Cherry.

Artisten Eagle-Eye Cherry. Artisten Eagle-Eye Cherry. Kamera&Bild Nr2 Ulf Lundell, artist och författare, fotograferad 1990. Porträttören Utan knussel fångar Ulla Montan en bit av en människas själ i sina porträtt. Hon äger styrkan

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

Äppellunden Brantevik

Äppellunden Brantevik Äppellunden Brantevik Nära havet. I ett fiskeläge strax söder om Simrishamn. Mitt i en äppelodling. Där har arkitekten Lillemor Husberg ritat och byggt ett hus. Ett ovanligt hus. Stramt och resligt. Ett

Läs mer

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter din grupps förutsättningar. Vi ser

Läs mer

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Kunskaps område Människa, djur och natur Centralt innehåll Kunskapskrav åk 9 grundläggande Människans upplevelse av ljud, ljus, temperatur,

Läs mer