FÖRELÄSNINGAR OCH ÖVRIGA KURSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRELÄSNINGAR OCH ÖVRIGA KURSER"

Transkript

1 FÖRELÄSNINGAR OCH ÖVRIGA KURSER OBS! Första anmälningsdagen är se anmälningsinfo på sidan 1! SAMMANSTÖTNINGARNA I JAKOBSTAD 1917 OCH Hur vårt vetande har utvidgats under 90 år (130105) Lars Westerlund ons , 3 lektioner Som på många andra orter i Finland förekom det i Jakobstad åren starka sociala spänningar och våldsamma urladdningar, bl.a. avrättningen vid Strengbergs. Under föreläsningen tecknas en bild av de lokala händelserna och av hur olika författare tolkat de sociala, politiska och väpnade samman-stötningarna. Föreläsningen ger svar på frågorna: Vad var det som hände och varför? Vilket historiskt arv lämnade uppgörelsen i Jakobstad efter sig? 200 ÅR FRÅN FINSKA KRIGET (130106), auditoriet Marko Sjöblom ti , 8 lektioner Finska kriget var en vändpunkt i Finlands och Sveriges historia. Under föresläsningsserien bekantar vi oss med krigets storpolitiska bakgrund, krigets vardag 200 år tillbaka samt med uppbyggandet av Finlands autonoma ställning inom det multinationella ryska kejsardömet. Vi får också en inblick i det finländska samhället 200 år tillbaka. 27.1: Finland år 1808 och finska krigets storpolitiska bakgrund. 3.2: En krigsskådeplats i Norden: krigshändelserna och vardagen i fält. 10.2: Den ryska pacificeringen av Finland och Borgå lantdag. 17.2: Finland som autonomt storfurstendöme och ryskt generalguvernement. DAGVÅRDENS HISTORIA I JAKOBSTAD (130107) Malmska gården Carola Sundqvist Kursavgift 5 to , 2 lektioner

2 Föreläsning om dagvårdens början och utveckling i Jakobstad, om daghem som inte längre finns samt om daghem vi har nu och när de grundades. Föreläsningen varvas med mycket bilder. SVENSKA SKOLVÄSENDETS UTVECKLING I JAKOBSTAD (130108) Malmska gården to Carola Sundqvist Kursavgift 5 Föreläsning om hur skolväsendet i Jakobstad fick sin början samt hur det utvecklades fram till ca år Föreläsningen varvas med mycket bilder , 2 lektioner JAKOBSTAD VID SEKELSKIFTET 1900 (130109) Malmska gården to Carola Sundqvist Kursavgift , 2 lektioner Föreläsning om Jakobstad från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Vem bodde i centrum? Vilka affärer fanns det? Föreläsningen varvas med mycket bilder. GREKISK HISTORIA FÖR TURISTER (130110) ti Marko Sjöblom , 8 lektioner Grekland hör till de mest populära resmålen bland finländarna. Minnesmärken från antiken, medeltiden och modern tid finns lite överallt i landet. Under kursen bekantar vi oss med huvuddragen i Greklands mångtusenåriga historia i lättbegriplig form. Det finns även utrymme för kursdeltagarnas egna önskemål : Det antika Grekland : Det kristna Grekland och det turkiska väldet. 4.11: Det moderna självständiga Grekland från 1830 och framåt. Temat för det sista tillfället väljer vi tillsammans under föresläsningsseriens gång. PILGRIMSVANDRING (830201) Tom Tiainen ons , 4 lektioner Kurs om pilgrimsvandring i Frankrike och Spanien. Första kvällen är en inspirationskväll då vi får höra om kursledarens erfarenheter från tre längre vandringar längs medeltida stigar genom Frankrike och Spanien. Vi får höra om medvandrare, bekanta oss med intressanta fenomen längs Jakobsvägen och se en utställning kring pilgrimsvandringen. Andra träffen går vi igenom praktiska saker: förberedelser inför en vandring, utrustning, vägval, kartor och guideböcker.

3 VARDAGSJURIDIK (höst , vår ) Marica Sundström Kursavgift 17 / 14 må , 27 lektioner , 12 lektioner Är du intresserad av att planera inför framtiden vad gäller din egendom? Vill du skatteplanera? Vill du bestämma vem som får din egendom när du dör? Vad skall änkan/änkemannen göra för att få sin vinst från försäljningen av den gemensamma bostaden skattefri? Hur skall jag göra mitt testamente? Dessa är frågor som berör oss alla i olika skeden av livet. Och allt detta får du svar på under denna kurs. KONSTEN ATT FRAMTRÄDA TILL SIN FÖRDEL (320313) Lars Losvik ti , 4 lektioner Kom med och lär dig hur man kan lyckas i kommunikationen med andra på arbetet, i hemmet eller på fritiden. Konkreta tips för möten, presentationer m.m. Ta med anteckningsmaterial. VI BEHÖVER ALLA VARANN (329810), auditoriet Ole Norrback to , 3 lektioner Föreläsning om behovet av samarbete över kommun- och riksgränser, hur viktigt det är att vara förutseende. Att låta andra bestämma färdriktning och program brukar inte vara speciellt klokt. EMPATISK KOMMUNIKATION OCH KONFLIKTHANTERING (320314) Mattias Hildén lö , 4 lektioner Vill du förbättra dina relationer med dina medmänniskor, på jobbet, i familjen eller med dina vänner? Tycker du att konflikter är jobbiga och skulle du vilja bli mer fri i hanteringen av dem? Skulle du vilja vara mer ärlig i dialog med andra? Vill du lära dig hantera svåra samtal? Kom till en introduktion i NonViolent Communication (NVC) med syfte att inspirera och skapa nyfikenhet kring att lära sig kommunicera på ett sätt som ökar sannolikheten att vi når dit vi önskar. Öka kontakten till dina medmänniskor, dina kollegor, din familj och dina vänner. Lär dig att hitta lösningar som möter allas behov. Vi behandlar grunderna teoretiskt och varvar med praktiska övningar där det är möjligt att testa exempel från egna erfarenheter. Ta med anteckningsmaterial.

4 SÖMNSKOLA (320316) Monica Hällund-Myntti ti , 6 lektioner Max 25 deltagare. Har du svårt att somna in på kvällen? Sover du oroligt eller känner du dig inte utvilad på morgonen? Kom med på föreläsning, diskussion och avslappningsövningar. Vi träffas 23.9, 30.9 och Ta med anteckningsmaterial. BALANS I LIVET (320317) Vivian och Boris Salo Föreläsning om stressens olika ansikten och orsaker. Hur hantera dem? Redskap i stresshanteringen. Ta med anteckningsmaterial. må , 4 lektioner MITT I SORGEN FINNS GLÄDJEN (320318), lilla auditoriet 10 tisdag Inger Carlson , 4 lektioner Den konkreta och välprövade metoden Programmet för sorgbearbetning presenteras. Du får bl.a. ta del av vad sorg är och vad som kan utlösa sorgen. Vilka är våra normala sorgreaktioner? Varför isolerar vi oss ofta i vår sorg? Hur kan vi bearbeta och förlösa sorgen? Hur kan vi i vår yrkesroll eller som medmänniska bemöta sörjande på ett bra sätt? Det finns många olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Utgående från egna erfarenheter av sorgbearbetning och av krisgruppsarbete berättar kursledaren om hur man kan vända smärta och förtvivlan till läkning och nyvunnen glädje. Se vidare: IMPORTANCE OF STIMULANCE (119804), auditoriet Basil Kardasis Ingen kursavgift fre kl , 3 lektioner Kom och låt dig inspireras! Föreläsning med professor Basil Kardasis från Royal College of Art i London. Tvärvetenskapligt seminarium om inspiration vid det konstnärliga skapandet. Under seminariet presenteras praktiska exempel, t.ex. resultat från olika workshoppar som Basil Kardasis har hållit i Jakobstad under den gångna veckan. Seminariet hålls på engelska. PLANERA DITT EGET HUS. Sex olika tillfällen på centrala teman för dig som planerar att bygga ditt eget hus. 1) FRÅN PLAN TILL BYGGNAD (110479)

5 Ann-Charlott Hästö , 4 lektioner Myndighetsbestämmelser, general- och detaljplaner. Byggnaders språk, balans, rytm, ljus samt olika element. Funktionalitet, estetik, hållbarhet. Ta med anteckningsmaterial. 2) BYGGLOV (110480) Peter Wikman , 4 lektioner Markanvändningsplaner, krav på planerare, vad behövs för ansökan om bygglov och hur utses ansvarig arbetsledare. Ta med anteckningsmaterial. 3) KONSTRUKTION (110481) Owe Sjölund , 4 lektioner Byggnadsplatsens samt byggnadens grundläggning, markarbeten, olika typer av konstruktioner samt deras ventilation och isoleringsförmåga. Ta med anteckningsmaterial. 4) VVS-TEKNIK (110482) Sauli Tupeli , 4 lektioner Fastigheternas vatten, avlopp, uppvärmning och ventilation. Energieffektiv teknik betonas. Ta med anteckningsmaterial. 5) JURIDISKA FRÅGOR (110483) Anne Ekstrand , 4 lektioner Rättigheter och skyldigheter för olika parter (beställare, säljare, entreprenör, underentreprenör, konsult) i ett byggprojekt. Garantisummor, avtal, förseningsböter. Ta med anteckningsmaterial. 6) INREDNINGSPLANERING (110484) Christian Irjala , 4 lektioner Inredningsprinciper då vi bygger nytt eller renoverar. Hur löser vi problem? Ta med anteckningsmaterial. ENERGISPARVECKAN (410201), auditoriet Avgiftsfria föreläsningar kring energieffektivitet och framtidens energilösningar. Föreläsningarna ordnas i samarbete med Concordia, Merinova, Työväenopisto och kommunerna i nejden. Datum meddelas senare i annons.

6 AVLOPPSVATTENHANTERING PÅ GLESBYGDEN (410206) Sofia Zittra ti , 2 lektioner Vi behandlar vad som behövs för att uppfylla kraven på avloppsreningen till egnahemshus på glesbygden och vid sommarstugor. Olika reningssystem förevisas samt aktuell information om finansierings-möjligheter ges. Ta med anteckningsmaterial. SLÄKTFORSKNING FÖR NYBÖRJARE (130101) Gun-May Öhman Kursavgift 22 ti , 36 lektioner Max 12 deltagare. För att komma igång med vår egen släktforskning lär vi oss grunderna i hur man fyller i antavlor och familjeformulär samt hur vi hittar uppgifterna till vår forskning. Vi lär oss om gamla handstilar och hur man tolkar prästernas anteckningar i kyrkböckerna. Under två kvällar är vi i Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskares arkiv och forskar med hjälp av mikrofilmade kyrkböcker. Ta med anteckningsmaterial. Materialkostnad tillkommer. SUKUJUTUT SLÄKTFORSKNINGSPROGRAM (130102), datasal ti Gun-May Öhman Kursavgift , 24 lektioner Max 12 deltagare. I nejden finns det många användare av släktforskningsprogrammet Sukujutut. Här är nu ett tillfälle där vi tillsammans med andra lär oss använda programmets alla funktioner. Kursen passar även för er som funderar på att köpa något släktforskningsprogram eller ni som redan använder något annat program. De flesta släktforskningsprogrammen är uppbyggda på samma sätt. Deltagarna bör ha en viss erfarenhet av släktforskning och datoranvändning. STADSVANDRINGAR: LÄR KÄNNA DIN STAD (130103) Guy Björklund to , 4 lektioner Vi promenerar tillsammans i lugn takt och samtidigt får vi lära oss mera om vår stad. 11.9: Parker, grönområden och torg i staden. Vi samlas i Runebergsparken. 25.9: Statyer, byster och offentlig konst i staden. Vi samlas vid skolparkens utescen. STADSVANDRINGAR: LÄR KÄNNA DIN STAD (130104) Guy Björklund to

7 , 4 lektioner 16.4: Hus och människor."här bodde..." Vi samlas vid museet. 23.4: Rundvandring bland kyrkor och bönehus i Jakobstad. Vi samlas vid gymnasiets ingång. LYSSNA TILL EN GOD BOK (höst , vår ) Stadsbiblioteket, sagorummet Carita Skog Kursavgift 17 / 17 ons , 20 lektioner , 20 lektioner Anmälan direkt till läraren på tfn Max 15 deltagare. Pensionärer och andra eftermiddags-lediga, kom med och lyssna till en god bok som vi väljer ut tillsammans. Högläsningen sköts av kursledaren. LÄSUPPLEVELSER (höst , vår ) Stadsbiblioteket, grupprummet 2:a vån Siv Kasslin / 10 e må , 8 lektioner , 8 lektioner Årets tema: Kina på frammarsch, litterära resor i Mittens rike. Vi läser och diskuterar våra läsupplevelser kring ämnet Kina. Vi träffas 1 gång/månad: 8.9, 6.10, 3.11 och På våren träffas vi 12.1, 9.2, 9.3 och FILMKLUBBEN (höst , vår ) Kino City Marie-Louise Björndahl Kursavgift 31 / 31 lö , 27 lektioner , 27 lektioner Kom med och se filmer som annars inte visas! Brett internationellt utbud. Alla filmer har svensk text. Inget eftersnack, endast filmförevisning. Kursavgift 31 eller 6 /film. Gamla och nya deltagare välkomna! PERSONLIG UTVECKLING GENOM MENTAL TRÄNING (320310) Bengt Aspfors Kursavgift 17 to , 21 lektioner Max 30 delt. Intresset för mental träning ökar i samhället idag och många reflekterar över sin tillvaro. Det är viktigt att lära känna sig själv för att kunna utvecklas och våga ta steget till förändring på det personliga planet. Kursdeltagaren får själv vid sidan av kursen gå igenom ett mentalt träningsprogram hemma. Kommentarer till träningen fylls i på ett träningskort. Axplock från kursen: du kan om du vill, hitta din livslust, att växa som människa, stresshantering och mycket mera. Ta med anteckningsmaterial. En CD i mental träning kan köpas för 5. Vi träffas 4.9, 18.9, 2.10, 30.10, 13.11, och

8 MEA - MOTIVATION-EFFEKTIVITET- ARBETSGLÄDJE! (höst , vår ) Bengt Aspfors Kursavgift 17 / 17 ti , 20 lektioner , 20 lektioner Max 30 delt. MEA är en målinriktad träning i kompetensutveckling för individen, arbetsteamet och organisationer. Kursen strävar till en varaktig personlig utveckling mot ökad motivation, effektivitet och arbetsglädje. Detta leder till att vi fungerar och mår bättre i de sammanhang vi befinner oss i (hemma, arbete, socialt). Vi jobbar med kropp och själ, intellekt och känslor, attityd och livsstil. För att få en utveckling av teamet, organisationen och i slutändan samhället måste utvecklingen börja i individen. Kursen omfattar 10 moduler med föreläsning, diskussion och egen träning med hjälp av CD. Egenträningen dokumenteras på träningskort. Ta med anteckningsmaterial. Kostnad för 3 tränings-cd:n (nödvändiga på kursen). Vi träffas 30.9, 28.10, 11.11, och På våren träffas vi 20.1, 3.2, 17.2, 3.3 och KONSTEN ATT RESA (130214), lilla auditoriet Eva Forsman , 24 lektioner Kursavgift 17 Max 16 deltagare. Tycker du om att resa, besöka platser, uppleva olika kulturer och ta del av traditioner? Kom då med på denna kurs! Vi utbyter tankar, idéer och tips om besöksmål och sätt att resa. Vi tar även del av intressanta www-sidor och andra forum för information, tips och bokningar. Under kursen gör vi instickare i olika kulturer. Materialkostnad tillkommer. FEST! (320315) Eva Forsman Kursavgift , 24 lektioner Max 16 deltagare. Planerar du en större fest eller annars tycker om att ställa till kalas för vänner och familj? Här får du tips och idéer om hur man enkelt skapar en minnesvärd bjudning i stämningsfull miljö. Kursen innehåller teman, årstider, högtider, färger, former, material, dofter, smaker, maträtter, upplägg och servering, inbjudan och bordsplacering, kärl, växtmaterial och dukning. Materialkostnad. KREATIVITET OCH SJÄLVKÄNNEDOM (119805) Sirkka Varonen Kursavgift 17 fre lö och sö / , 20 lektioner Under kursen presenteras ett flertal kreativa metoder som också ofta används inom pedagogiskt och terapeutiskt arbete på olika områden. Den lämpar sig för dig som är intresserad av ett konstnärligt sätt att arbeta med människor och som på ett kreativt sätt

9 vill utforska din egen personlighet. Vi lär känna olika metoder och gör egna erfarenheter via teckning och målning, arbete med lera, kroppsarbete, avslappning, dans, pantomim, musik, poesi, teater och psykodrama. Ta med dig pennor, vanligt papper, pappersrullar (t.ex. gamla tapetrullar eller makulaturpapper från tidningstryckeri) eller stora pappersark (t.ex. paket-papper), oljekritor, fingerfärger, blålera, kudde att sitta på, filt, bekväm klädsel och nyfikenhet. VÅRD AV UNGSKOG (710210) + utomhus Johnny Fagerholm ti lö , 7 lektioner Skogsägare får lära sig hur man sköter sin ungskog på bästa sätt. Vi ger råd i god skogsvård enligt Tapios (statens) rekommendationer. Första tillfället ägnas åt teori. Vi diskuterar också olika stödmöjligheter. Andra tillfället ägnas åt praktisk plantskogsvård utomhus (platsen meddelas vid första tillfället). Olika arbetstekniker presenteras. Ta med anteckningsmaterial. Kursen genomförs i samarbete med skogsvårdsföreningen Norrskog. VÅRD AV UNGSKOG (710211) + utomhus Johnny Fagerholm Se kurs ti , 7 lektioner SKOGSMULLE för 5-7-åringar (höst , vår ) Hamnskogen Gun Nyholm Kursavgift 14 / 14 lö , 18 lektioner , 18 lektioner Max 15 delt. Låt ditt barn få uppleva och lära känna naturen. I Skogsmulleskogen träffar vi sagofiguren Mulle. Han lever i skogen och är barnens, djurens och växternas vän. Mulle vill väcka barnens intresse för friluftsliv genom att trivas i naturen, vara aktsam om naturen, lära känna naturen under olika årstider. Mulle leker med barnen och visar hur roligt man kan ha i skogen. Utrustad med stövlar, sittdyna, regnkläder, extra vantar och sockor och matsäck traskar vi iväg till Mulleskogen varannan vecka. MOTORKURS (510101) Motormuséet, Alholmen Pehr-Johan Lillkvist ti , 18 lektioner Kursavgift 14 Max 12 deltagare. Aktuell historia och diskussion kring gamla båtmotorer, mopeder, motorcyklar och bilar. Ta med eget pauskaffe. Materialkostnad tillkommer. SJÖ-VHF, SRC (510201)

10 Kaj Björklund Kursavgift 14 ti , 10 lektioner Anmälan senast 10.10! Vi går igenom bestämmelserna för erhållande av SRC-certifikat för marin-vhf (kusttrafikcertifikat). Ta med anteckningsmaterial. GRUNDTEKNIK OCH SÄKERHET VID PADDLING (510202) Idrottsgården, simhallen lö Leif Lunabba Kursavgift , 15 lektioner Max 12 deltagare. Paddlingsteknik, olika räddningstekniker, utrustning. Kursen avslutas med en utfärd Erfarna paddlare assisterar nybörjarna. Ta med badkläder och handduk. Deltagarna betalar simhallsavgiften själva. SKÄRGÅRDSNAVIGATION (510203) må ons , 30 lektioner Arne Björkman Kursavgift 22 Vi lär oss att gradmäta samt om sjökort, sjömärken, kompasslära, instrument, positionsbestämning och sjövägsregler. Ta med anteckningsmaterial. Materialavgift ca 60.

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA SPRÅK OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! SVENSKA FÖR SPRÅKEXAMEN (120211) to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 5.3.2009-2.4.2009, 15 lektioner Vad är allmän språkexamen?

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

HÄLSA OCH MOTION. OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1!

HÄLSA OCH MOTION. OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! HÄLSA OCH MOTION OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! FÖRSTA HJÄLP I (610101) Gymnasiet Rita Kaarla ons 18.00-21.00 17.9.2008-8.10.2008, 16 lektioner Kursavgift 14 Max 20

Läs mer

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14.

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Utbildningen är intensiv och kan vara personligt utmanande. Vågar och kan du vara dig själv, visa dina starka och svaga

Läs mer

KERAMIK DAG- OCH KVÄLLSKURSER SOMMARKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA VÅREN 2014 GÖTEBORG DAG- OCH KVÄLLSKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA

KERAMIK DAG- OCH KVÄLLSKURSER SOMMARKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA VÅREN 2014 GÖTEBORG DAG- OCH KVÄLLSKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA KERAMIK DAG- OCH KVÄLLSKURSER SOMMARKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA VÅREN 2014 GÖTEBORG DAG- OCH KVÄLLSKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA skapa i lera ett spännande material I vår ljusa och trivsamma keramikverkstad

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! MÖBELRENOVERING (höst 110410, vår 110411)

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! MÖBELRENOVERING (höst 110410, vår 110411) ÖVRIGT PRAKTISKT OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! MÖBELRENOVERING (höst 110410, vår 110411) må 18.00-21.00 8.9.2008-1.12.2008, 48 lektioner 5.1.2009-30.3.2009, 48 lektioner

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag i den värld vi lever med miljöförstöring, stress, konflikter

Läs mer

Varför just jag? kommer

Varför just jag? kommer Är du beredd? Individuell utbildning i krishantering Varför just jag? Alla företag kan drabbas av en kris och du kan komma att få en aktiv och betydelsefull roll i en sådan situation. Har du rätt kunskap

Läs mer

När hemmet blir en arbetsplats

När hemmet blir en arbetsplats Furuboda ligger nära havet, på Skånes ostkust. Vår vision är självständiga ansvarstagande människor i ett öppet tillgängligt samhälle. Och det kämpar vi När hemmet blir en arbetsplats Inspirations föreläsningar!

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE Utbildning Förslag på kurser, workshops samt handledning Kontakta oss för mer information 2007 H T T P : / / W W W. F R E J. I N F O TELE: 0 5 0 0-42 91 44 E - P O S T S : T

Läs mer

NISSAN HÄLSOCENTER. Meditation. Yoga & QiGong. Personlig utveckling. Healing. Färglära. Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt!

NISSAN HÄLSOCENTER. Meditation. Yoga & QiGong. Personlig utveckling. Healing. Färglära. Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt! NISSAN HÄLSOCENTER Yoga & QiGong Meditation Personlig utveckling Healing Färglära Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt! KURSER VÅREN 2015 YOGA & QIGONG nybörjar- och fortsättningskurs HATHA-YOGA

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Äventyrspedagogik. Verksamhetsplanen för Rödsleskolan. Sammanställt av: Per Eriksson, Lotta Hellström, Eva Magnusson och Jessica Sandqvist

Äventyrspedagogik. Verksamhetsplanen för Rödsleskolan. Sammanställt av: Per Eriksson, Lotta Hellström, Eva Magnusson och Jessica Sandqvist Äventyrspedagogik Verksamhetsplanen för Rödsleskolan Sammanställt av: Per Eriksson, Lotta Hellström, Eva Magnusson och Jessica Sandqvist Innehåll Kort presentation sid 3 Vad är äventyrspedagogik? sid 4

Läs mer

Plan för småbarnsfostran

Plan för småbarnsfostran Plan för småbarnsfostran Hembacka daghem 1 Hembacka daghem är ett daghem i Liljendal, Lovisa. Daghemmet har två avdelningar, lilla sidan med 12 platser för 1-3 åringar och stora sidan med 20 platser för

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

Målplanering för hälsa Exempel 1:1

Målplanering för hälsa Exempel 1:1 Målplanering för hälsa Exempel 1:1 Jag har nu goda, regelbundna rutiner för sömn och känner mig utvilad. Sover dåligt, är ofta trött och irriterad, orkar inte med allt som tidigare (trädgård, städning,

Läs mer

Nyhetsbrev nr 1 2012, rev B

Nyhetsbrev nr 1 2012, rev B , rev B Välkomna till ett nytt släktforskarår! Håll utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på webbsidorna www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade program i Solna, på Stockholms

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet:

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Friskvård & Hälsa Kursen syftar övergripande till att utbilda ledare som med en bred teoretisk kunskap och med goda praktiska färdigheter kan ta initiativ till

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet KURSER Hösten 2012 HÖSTEN Kurser och Öppen verksamhet ÖPPET HUS Under hösten har Agora Öppet hus på torsdagar från den 30 augusti. Till Öppet hus är barn, ungdomar och vuxna välkomna. Vi har öppet klockan

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

Klara, färdiga, träna!

Klara, färdiga, träna! TISDAG 12 OKTOBER 2004 Klara, färdiga, träna! 1,2,3 så kommer du i gång med att motionera Vill du börja träna, men har svårt att komma i gång? Kropp & Hälsa hjälper dig att hitta motivationen. Vi behöver

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Aktivitetsinformation Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Alma Folkhögskola Uppdrag Nyckeln till Din framtid Aktiviteter Aktiviteterna på Alma Folkhögskola Uppdrag är till för att stärka och förbereda dig

Läs mer

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 I samarbete erbjuder för andra gången: KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 Välkommen till en upplevelserik vecka i den grekiska byn Kardamili. Kursen vänder sig till dig som

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn Kvibergsnässkolan Individuell Utvecklingsplan Skriftligt omdöme för Elevens namn Termin Träningsskolan I läroplan för det obligatoriska skolväsendet står att läsa: Skolan ansvarar för att varje elev som

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! SPELA PIANO I NÄS (höst 110116, vår 110117)

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! SPELA PIANO I NÄS (höst 110116, vår 110117) MUSIK SPELA PIANO I NÄS (höst 110116, vår 110117) Näs skola Ewa-Lotte Lillas Kursavgift 31 / 31 må 13.00-16.30 25.8.2008-8.12.2008 5.1.2009-20.4.2009 Anmälan direkt till läraren på tel. 050-5649315. Max

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

LPP för Fritidshem BILDCIRKELN

LPP för Fritidshem BILDCIRKELN LPP för Fritidshem BILDCIRKELN Yvonne Engberg Innehållsförteckning Elevgrupp... 1 Syfte... 1 Långsiktigt mål... 1-2 Konkreta mål... 2 Arbetssätt.2-3 Bedömning... 3 Dokumentation....3 Analys av bedömning

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

kursprogram våren 2012 Örebro

kursprogram våren 2012 Örebro kursprogram våren 2012 Örebro välkommen till vårens kursprogram som fackförbundet Vision, i samverkan med sensus studieförbund, erbjuder dig som medlem! genom att erbjuda dig utbildningar, vill vi ge dig

Läs mer

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och

Läs mer

Nordiskt & Baltiskt Nonviolent Communication sommar läger

Nordiskt & Baltiskt Nonviolent Communication sommar läger Kulturföreningen Elixir Utbildning arrangerar: Nordiskt & Baltiskt Nonviolent Communication sommar läger För vuxna, ungdomar & familjer 6 10 augusti 08 på Hällungens Kursgård i vackra Bohuslän Lägret arrangeras

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

Fritsch & co Château Garreau 1-7 november 2010. En kick för självkänslan i fantastisk skaparmiljö

Fritsch & co Château Garreau 1-7 november 2010. En kick för självkänslan i fantastisk skaparmiljö Fritsch & co Château Garreau 1-7 november 2010 En kick för självkänslan i fantastisk skaparmiljö Du får tillgång till verktyg för att: :: öka kreativiteten och tänka nytt :: skapa struktur för att utveckla

Läs mer

Dansstudion. För hela Östergötland! FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping

Dansstudion. För hela Östergötland! FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping 1 Dansstudion För hela Östergötland! GRATIS PROVA-PÅ kurser! 2 Språk Konst Se hela vårt kursutbud i vårens kurskatalog samt på våra hemsidor: folkuniversitetet.se/motala, folkuniversitetet.se/linkoping,

Läs mer

Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv

Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv Unika utbildningar för personlig utveckling och ledarskap från Skandinaviska Ledarhögskolan 1 Utbrändheten efter år av stress förvand lades genom

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Kunskapsdagar kring hästar och ridsport 14-16 november 2014 Västmanlands- och Södermanlands Ridsportförbund tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, hälsar dig

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 1. Gruppfamiljedaghemmet Storstugan Storstugan är en gruppfamiljedagvårdsenhet med plats för 12 barn och tre vuxna. Vi är belägna i Lillhoplax på Korpasbackavägen

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

När & fjärran. Sydamerika Nordamerika. Europa. Afrika. Oceanien. Tema:

När & fjärran. Sydamerika Nordamerika. Europa. Afrika. Oceanien. Tema: När & fjärran Asien Antarktis Sydamerika Nordamerika Europa Afrika Oceanien Tema: Period 4 vecka 2-7 Vårterminen 2011 Uppgift Du ska tillsammans med några kompisar (2-4 stycken) ut och upptäcka världen

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Välkomna! Ungas psykiska hälsa

Välkomna! Ungas psykiska hälsa Välkomna! Ungas psykiska hälsa Psykisk ohälsa hos unga 1 av 4 drabbas Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa 2 av 5 pojkar och 3 av 5 flickor upplever stress Ser ljust på framtiden och trivs med livet Politiskt

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa

Läs mer

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är en källa till glädje! Mat är ett stort och roligt

Läs mer

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se 52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se Värdegrunden 52 kort för ett levande värdegrundarbete. Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 Utöver våra populära traditionella kurser kan vi i år erbjuda: KNYPPLADE BILDER tema I VATTEN - PÅ MARKEN - I LUFTEN KNYPPLA MED METALLTRÅD SYDD OCH BRODERAD SPETS KURS I

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Sommarkurser. Sommar, sol och personlig utveckling! En kurs på Ädelfors folkhögskola ger dig ny energi, nya kunskaper och trevliga minnen.

Sommarkurser. Sommar, sol och personlig utveckling! En kurs på Ädelfors folkhögskola ger dig ny energi, nya kunskaper och trevliga minnen. 2014 Sommarkurser Sommar, sol och personlig utveckling! En kurs på Ädelfors folkhögskola ger dig ny energi, nya kunskaper och trevliga minnen. Ridkurs För dig med lätt utvecklingsstörning. Här växlar vi

Läs mer

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får.

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Livskvalitet-100 Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Du får en poäng för varje påstående som stämmer. Poäng: 1. Familj / Relationer Jag är nöjd och belåten

Läs mer

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet

Läs mer

Samt fjärilslarver till våren

Samt fjärilslarver till våren Grovplanering för Trulleskogen hösten 2010 Våra gemensamma mål för Äsperöds fritidsverksamhet och som vi fokuserar på denna höst utifrån vår arbetsplan är: Delaktighet Vi vill utveckla barnens medvetenhet

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. IDROTT & HÄLSA Centralt innehåll Ämnet idrott och hälsa delas in i tre arbetsområden. Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. Styrketräning,

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer