FÖRELÄSNINGAR OCH ÖVRIGA KURSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRELÄSNINGAR OCH ÖVRIGA KURSER"

Transkript

1 FÖRELÄSNINGAR OCH ÖVRIGA KURSER OBS! Första anmälningsdagen är se anmälningsinfo på sidan 1! SAMMANSTÖTNINGARNA I JAKOBSTAD 1917 OCH Hur vårt vetande har utvidgats under 90 år (130105) Lars Westerlund ons , 3 lektioner Som på många andra orter i Finland förekom det i Jakobstad åren starka sociala spänningar och våldsamma urladdningar, bl.a. avrättningen vid Strengbergs. Under föreläsningen tecknas en bild av de lokala händelserna och av hur olika författare tolkat de sociala, politiska och väpnade samman-stötningarna. Föreläsningen ger svar på frågorna: Vad var det som hände och varför? Vilket historiskt arv lämnade uppgörelsen i Jakobstad efter sig? 200 ÅR FRÅN FINSKA KRIGET (130106), auditoriet Marko Sjöblom ti , 8 lektioner Finska kriget var en vändpunkt i Finlands och Sveriges historia. Under föresläsningsserien bekantar vi oss med krigets storpolitiska bakgrund, krigets vardag 200 år tillbaka samt med uppbyggandet av Finlands autonoma ställning inom det multinationella ryska kejsardömet. Vi får också en inblick i det finländska samhället 200 år tillbaka. 27.1: Finland år 1808 och finska krigets storpolitiska bakgrund. 3.2: En krigsskådeplats i Norden: krigshändelserna och vardagen i fält. 10.2: Den ryska pacificeringen av Finland och Borgå lantdag. 17.2: Finland som autonomt storfurstendöme och ryskt generalguvernement. DAGVÅRDENS HISTORIA I JAKOBSTAD (130107) Malmska gården Carola Sundqvist Kursavgift 5 to , 2 lektioner

2 Föreläsning om dagvårdens början och utveckling i Jakobstad, om daghem som inte längre finns samt om daghem vi har nu och när de grundades. Föreläsningen varvas med mycket bilder. SVENSKA SKOLVÄSENDETS UTVECKLING I JAKOBSTAD (130108) Malmska gården to Carola Sundqvist Kursavgift 5 Föreläsning om hur skolväsendet i Jakobstad fick sin början samt hur det utvecklades fram till ca år Föreläsningen varvas med mycket bilder , 2 lektioner JAKOBSTAD VID SEKELSKIFTET 1900 (130109) Malmska gården to Carola Sundqvist Kursavgift , 2 lektioner Föreläsning om Jakobstad från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Vem bodde i centrum? Vilka affärer fanns det? Föreläsningen varvas med mycket bilder. GREKISK HISTORIA FÖR TURISTER (130110) ti Marko Sjöblom , 8 lektioner Grekland hör till de mest populära resmålen bland finländarna. Minnesmärken från antiken, medeltiden och modern tid finns lite överallt i landet. Under kursen bekantar vi oss med huvuddragen i Greklands mångtusenåriga historia i lättbegriplig form. Det finns även utrymme för kursdeltagarnas egna önskemål : Det antika Grekland : Det kristna Grekland och det turkiska väldet. 4.11: Det moderna självständiga Grekland från 1830 och framåt. Temat för det sista tillfället väljer vi tillsammans under föresläsningsseriens gång. PILGRIMSVANDRING (830201) Tom Tiainen ons , 4 lektioner Kurs om pilgrimsvandring i Frankrike och Spanien. Första kvällen är en inspirationskväll då vi får höra om kursledarens erfarenheter från tre längre vandringar längs medeltida stigar genom Frankrike och Spanien. Vi får höra om medvandrare, bekanta oss med intressanta fenomen längs Jakobsvägen och se en utställning kring pilgrimsvandringen. Andra träffen går vi igenom praktiska saker: förberedelser inför en vandring, utrustning, vägval, kartor och guideböcker.

3 VARDAGSJURIDIK (höst , vår ) Marica Sundström Kursavgift 17 / 14 må , 27 lektioner , 12 lektioner Är du intresserad av att planera inför framtiden vad gäller din egendom? Vill du skatteplanera? Vill du bestämma vem som får din egendom när du dör? Vad skall änkan/änkemannen göra för att få sin vinst från försäljningen av den gemensamma bostaden skattefri? Hur skall jag göra mitt testamente? Dessa är frågor som berör oss alla i olika skeden av livet. Och allt detta får du svar på under denna kurs. KONSTEN ATT FRAMTRÄDA TILL SIN FÖRDEL (320313) Lars Losvik ti , 4 lektioner Kom med och lär dig hur man kan lyckas i kommunikationen med andra på arbetet, i hemmet eller på fritiden. Konkreta tips för möten, presentationer m.m. Ta med anteckningsmaterial. VI BEHÖVER ALLA VARANN (329810), auditoriet Ole Norrback to , 3 lektioner Föreläsning om behovet av samarbete över kommun- och riksgränser, hur viktigt det är att vara förutseende. Att låta andra bestämma färdriktning och program brukar inte vara speciellt klokt. EMPATISK KOMMUNIKATION OCH KONFLIKTHANTERING (320314) Mattias Hildén lö , 4 lektioner Vill du förbättra dina relationer med dina medmänniskor, på jobbet, i familjen eller med dina vänner? Tycker du att konflikter är jobbiga och skulle du vilja bli mer fri i hanteringen av dem? Skulle du vilja vara mer ärlig i dialog med andra? Vill du lära dig hantera svåra samtal? Kom till en introduktion i NonViolent Communication (NVC) med syfte att inspirera och skapa nyfikenhet kring att lära sig kommunicera på ett sätt som ökar sannolikheten att vi når dit vi önskar. Öka kontakten till dina medmänniskor, dina kollegor, din familj och dina vänner. Lär dig att hitta lösningar som möter allas behov. Vi behandlar grunderna teoretiskt och varvar med praktiska övningar där det är möjligt att testa exempel från egna erfarenheter. Ta med anteckningsmaterial.

4 SÖMNSKOLA (320316) Monica Hällund-Myntti ti , 6 lektioner Max 25 deltagare. Har du svårt att somna in på kvällen? Sover du oroligt eller känner du dig inte utvilad på morgonen? Kom med på föreläsning, diskussion och avslappningsövningar. Vi träffas 23.9, 30.9 och Ta med anteckningsmaterial. BALANS I LIVET (320317) Vivian och Boris Salo Föreläsning om stressens olika ansikten och orsaker. Hur hantera dem? Redskap i stresshanteringen. Ta med anteckningsmaterial. må , 4 lektioner MITT I SORGEN FINNS GLÄDJEN (320318), lilla auditoriet 10 tisdag Inger Carlson , 4 lektioner Den konkreta och välprövade metoden Programmet för sorgbearbetning presenteras. Du får bl.a. ta del av vad sorg är och vad som kan utlösa sorgen. Vilka är våra normala sorgreaktioner? Varför isolerar vi oss ofta i vår sorg? Hur kan vi bearbeta och förlösa sorgen? Hur kan vi i vår yrkesroll eller som medmänniska bemöta sörjande på ett bra sätt? Det finns många olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Utgående från egna erfarenheter av sorgbearbetning och av krisgruppsarbete berättar kursledaren om hur man kan vända smärta och förtvivlan till läkning och nyvunnen glädje. Se vidare: IMPORTANCE OF STIMULANCE (119804), auditoriet Basil Kardasis Ingen kursavgift fre kl , 3 lektioner Kom och låt dig inspireras! Föreläsning med professor Basil Kardasis från Royal College of Art i London. Tvärvetenskapligt seminarium om inspiration vid det konstnärliga skapandet. Under seminariet presenteras praktiska exempel, t.ex. resultat från olika workshoppar som Basil Kardasis har hållit i Jakobstad under den gångna veckan. Seminariet hålls på engelska. PLANERA DITT EGET HUS. Sex olika tillfällen på centrala teman för dig som planerar att bygga ditt eget hus. 1) FRÅN PLAN TILL BYGGNAD (110479)

5 Ann-Charlott Hästö , 4 lektioner Myndighetsbestämmelser, general- och detaljplaner. Byggnaders språk, balans, rytm, ljus samt olika element. Funktionalitet, estetik, hållbarhet. Ta med anteckningsmaterial. 2) BYGGLOV (110480) Peter Wikman , 4 lektioner Markanvändningsplaner, krav på planerare, vad behövs för ansökan om bygglov och hur utses ansvarig arbetsledare. Ta med anteckningsmaterial. 3) KONSTRUKTION (110481) Owe Sjölund , 4 lektioner Byggnadsplatsens samt byggnadens grundläggning, markarbeten, olika typer av konstruktioner samt deras ventilation och isoleringsförmåga. Ta med anteckningsmaterial. 4) VVS-TEKNIK (110482) Sauli Tupeli , 4 lektioner Fastigheternas vatten, avlopp, uppvärmning och ventilation. Energieffektiv teknik betonas. Ta med anteckningsmaterial. 5) JURIDISKA FRÅGOR (110483) Anne Ekstrand , 4 lektioner Rättigheter och skyldigheter för olika parter (beställare, säljare, entreprenör, underentreprenör, konsult) i ett byggprojekt. Garantisummor, avtal, förseningsböter. Ta med anteckningsmaterial. 6) INREDNINGSPLANERING (110484) Christian Irjala , 4 lektioner Inredningsprinciper då vi bygger nytt eller renoverar. Hur löser vi problem? Ta med anteckningsmaterial. ENERGISPARVECKAN (410201), auditoriet Avgiftsfria föreläsningar kring energieffektivitet och framtidens energilösningar. Föreläsningarna ordnas i samarbete med Concordia, Merinova, Työväenopisto och kommunerna i nejden. Datum meddelas senare i annons.

6 AVLOPPSVATTENHANTERING PÅ GLESBYGDEN (410206) Sofia Zittra ti , 2 lektioner Vi behandlar vad som behövs för att uppfylla kraven på avloppsreningen till egnahemshus på glesbygden och vid sommarstugor. Olika reningssystem förevisas samt aktuell information om finansierings-möjligheter ges. Ta med anteckningsmaterial. SLÄKTFORSKNING FÖR NYBÖRJARE (130101) Gun-May Öhman Kursavgift 22 ti , 36 lektioner Max 12 deltagare. För att komma igång med vår egen släktforskning lär vi oss grunderna i hur man fyller i antavlor och familjeformulär samt hur vi hittar uppgifterna till vår forskning. Vi lär oss om gamla handstilar och hur man tolkar prästernas anteckningar i kyrkböckerna. Under två kvällar är vi i Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskares arkiv och forskar med hjälp av mikrofilmade kyrkböcker. Ta med anteckningsmaterial. Materialkostnad tillkommer. SUKUJUTUT SLÄKTFORSKNINGSPROGRAM (130102), datasal ti Gun-May Öhman Kursavgift , 24 lektioner Max 12 deltagare. I nejden finns det många användare av släktforskningsprogrammet Sukujutut. Här är nu ett tillfälle där vi tillsammans med andra lär oss använda programmets alla funktioner. Kursen passar även för er som funderar på att köpa något släktforskningsprogram eller ni som redan använder något annat program. De flesta släktforskningsprogrammen är uppbyggda på samma sätt. Deltagarna bör ha en viss erfarenhet av släktforskning och datoranvändning. STADSVANDRINGAR: LÄR KÄNNA DIN STAD (130103) Guy Björklund to , 4 lektioner Vi promenerar tillsammans i lugn takt och samtidigt får vi lära oss mera om vår stad. 11.9: Parker, grönområden och torg i staden. Vi samlas i Runebergsparken. 25.9: Statyer, byster och offentlig konst i staden. Vi samlas vid skolparkens utescen. STADSVANDRINGAR: LÄR KÄNNA DIN STAD (130104) Guy Björklund to

7 , 4 lektioner 16.4: Hus och människor."här bodde..." Vi samlas vid museet. 23.4: Rundvandring bland kyrkor och bönehus i Jakobstad. Vi samlas vid gymnasiets ingång. LYSSNA TILL EN GOD BOK (höst , vår ) Stadsbiblioteket, sagorummet Carita Skog Kursavgift 17 / 17 ons , 20 lektioner , 20 lektioner Anmälan direkt till läraren på tfn Max 15 deltagare. Pensionärer och andra eftermiddags-lediga, kom med och lyssna till en god bok som vi väljer ut tillsammans. Högläsningen sköts av kursledaren. LÄSUPPLEVELSER (höst , vår ) Stadsbiblioteket, grupprummet 2:a vån Siv Kasslin / 10 e må , 8 lektioner , 8 lektioner Årets tema: Kina på frammarsch, litterära resor i Mittens rike. Vi läser och diskuterar våra läsupplevelser kring ämnet Kina. Vi träffas 1 gång/månad: 8.9, 6.10, 3.11 och På våren träffas vi 12.1, 9.2, 9.3 och FILMKLUBBEN (höst , vår ) Kino City Marie-Louise Björndahl Kursavgift 31 / 31 lö , 27 lektioner , 27 lektioner Kom med och se filmer som annars inte visas! Brett internationellt utbud. Alla filmer har svensk text. Inget eftersnack, endast filmförevisning. Kursavgift 31 eller 6 /film. Gamla och nya deltagare välkomna! PERSONLIG UTVECKLING GENOM MENTAL TRÄNING (320310) Bengt Aspfors Kursavgift 17 to , 21 lektioner Max 30 delt. Intresset för mental träning ökar i samhället idag och många reflekterar över sin tillvaro. Det är viktigt att lära känna sig själv för att kunna utvecklas och våga ta steget till förändring på det personliga planet. Kursdeltagaren får själv vid sidan av kursen gå igenom ett mentalt träningsprogram hemma. Kommentarer till träningen fylls i på ett träningskort. Axplock från kursen: du kan om du vill, hitta din livslust, att växa som människa, stresshantering och mycket mera. Ta med anteckningsmaterial. En CD i mental träning kan köpas för 5. Vi träffas 4.9, 18.9, 2.10, 30.10, 13.11, och

8 MEA - MOTIVATION-EFFEKTIVITET- ARBETSGLÄDJE! (höst , vår ) Bengt Aspfors Kursavgift 17 / 17 ti , 20 lektioner , 20 lektioner Max 30 delt. MEA är en målinriktad träning i kompetensutveckling för individen, arbetsteamet och organisationer. Kursen strävar till en varaktig personlig utveckling mot ökad motivation, effektivitet och arbetsglädje. Detta leder till att vi fungerar och mår bättre i de sammanhang vi befinner oss i (hemma, arbete, socialt). Vi jobbar med kropp och själ, intellekt och känslor, attityd och livsstil. För att få en utveckling av teamet, organisationen och i slutändan samhället måste utvecklingen börja i individen. Kursen omfattar 10 moduler med föreläsning, diskussion och egen träning med hjälp av CD. Egenträningen dokumenteras på träningskort. Ta med anteckningsmaterial. Kostnad för 3 tränings-cd:n (nödvändiga på kursen). Vi träffas 30.9, 28.10, 11.11, och På våren träffas vi 20.1, 3.2, 17.2, 3.3 och KONSTEN ATT RESA (130214), lilla auditoriet Eva Forsman , 24 lektioner Kursavgift 17 Max 16 deltagare. Tycker du om att resa, besöka platser, uppleva olika kulturer och ta del av traditioner? Kom då med på denna kurs! Vi utbyter tankar, idéer och tips om besöksmål och sätt att resa. Vi tar även del av intressanta www-sidor och andra forum för information, tips och bokningar. Under kursen gör vi instickare i olika kulturer. Materialkostnad tillkommer. FEST! (320315) Eva Forsman Kursavgift , 24 lektioner Max 16 deltagare. Planerar du en större fest eller annars tycker om att ställa till kalas för vänner och familj? Här får du tips och idéer om hur man enkelt skapar en minnesvärd bjudning i stämningsfull miljö. Kursen innehåller teman, årstider, högtider, färger, former, material, dofter, smaker, maträtter, upplägg och servering, inbjudan och bordsplacering, kärl, växtmaterial och dukning. Materialkostnad. KREATIVITET OCH SJÄLVKÄNNEDOM (119805) Sirkka Varonen Kursavgift 17 fre lö och sö / , 20 lektioner Under kursen presenteras ett flertal kreativa metoder som också ofta används inom pedagogiskt och terapeutiskt arbete på olika områden. Den lämpar sig för dig som är intresserad av ett konstnärligt sätt att arbeta med människor och som på ett kreativt sätt

9 vill utforska din egen personlighet. Vi lär känna olika metoder och gör egna erfarenheter via teckning och målning, arbete med lera, kroppsarbete, avslappning, dans, pantomim, musik, poesi, teater och psykodrama. Ta med dig pennor, vanligt papper, pappersrullar (t.ex. gamla tapetrullar eller makulaturpapper från tidningstryckeri) eller stora pappersark (t.ex. paket-papper), oljekritor, fingerfärger, blålera, kudde att sitta på, filt, bekväm klädsel och nyfikenhet. VÅRD AV UNGSKOG (710210) + utomhus Johnny Fagerholm ti lö , 7 lektioner Skogsägare får lära sig hur man sköter sin ungskog på bästa sätt. Vi ger råd i god skogsvård enligt Tapios (statens) rekommendationer. Första tillfället ägnas åt teori. Vi diskuterar också olika stödmöjligheter. Andra tillfället ägnas åt praktisk plantskogsvård utomhus (platsen meddelas vid första tillfället). Olika arbetstekniker presenteras. Ta med anteckningsmaterial. Kursen genomförs i samarbete med skogsvårdsföreningen Norrskog. VÅRD AV UNGSKOG (710211) + utomhus Johnny Fagerholm Se kurs ti , 7 lektioner SKOGSMULLE för 5-7-åringar (höst , vår ) Hamnskogen Gun Nyholm Kursavgift 14 / 14 lö , 18 lektioner , 18 lektioner Max 15 delt. Låt ditt barn få uppleva och lära känna naturen. I Skogsmulleskogen träffar vi sagofiguren Mulle. Han lever i skogen och är barnens, djurens och växternas vän. Mulle vill väcka barnens intresse för friluftsliv genom att trivas i naturen, vara aktsam om naturen, lära känna naturen under olika årstider. Mulle leker med barnen och visar hur roligt man kan ha i skogen. Utrustad med stövlar, sittdyna, regnkläder, extra vantar och sockor och matsäck traskar vi iväg till Mulleskogen varannan vecka. MOTORKURS (510101) Motormuséet, Alholmen Pehr-Johan Lillkvist ti , 18 lektioner Kursavgift 14 Max 12 deltagare. Aktuell historia och diskussion kring gamla båtmotorer, mopeder, motorcyklar och bilar. Ta med eget pauskaffe. Materialkostnad tillkommer. SJÖ-VHF, SRC (510201)

10 Kaj Björklund Kursavgift 14 ti , 10 lektioner Anmälan senast 10.10! Vi går igenom bestämmelserna för erhållande av SRC-certifikat för marin-vhf (kusttrafikcertifikat). Ta med anteckningsmaterial. GRUNDTEKNIK OCH SÄKERHET VID PADDLING (510202) Idrottsgården, simhallen lö Leif Lunabba Kursavgift , 15 lektioner Max 12 deltagare. Paddlingsteknik, olika räddningstekniker, utrustning. Kursen avslutas med en utfärd Erfarna paddlare assisterar nybörjarna. Ta med badkläder och handduk. Deltagarna betalar simhallsavgiften själva. SKÄRGÅRDSNAVIGATION (510203) må ons , 30 lektioner Arne Björkman Kursavgift 22 Vi lär oss att gradmäta samt om sjökort, sjömärken, kompasslära, instrument, positionsbestämning och sjövägsregler. Ta med anteckningsmaterial. Materialavgift ca 60.

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Kursprogram Våren 2013 Södertälje

Kursprogram Våren 2013 Södertälje 1 Kursprogram Våren 2013 Södertälje 2 Alla har en dröm, liten eller stor. Kanske vill du bredda kompetensen, kanske börja en helt ny karriär. Eller så vill du bara göra något nytt på tisdagkvällar mellan

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll Jannika Hedblom Utbytesdeltagare 2002»Jag har lärt mig otroligt mycket. Framför allt har jag lärt mig att det aldrig blir som man har tänkt sig men också att det viktigaste för respekt mellan människor

Läs mer

Kurser. Skapa din framtid! Jakt. Sjöliv. Dans. Ekonomi. Musik. Trädgård. Konst & Hantverk. Foto. Data Djur. Kropp & Själ. Natur. Mat & Dryck.

Kurser. Skapa din framtid! Jakt. Sjöliv. Dans. Ekonomi. Musik. Trädgård. Konst & Hantverk. Foto. Data Djur. Kropp & Själ. Natur. Mat & Dryck. Kurser. Jakt Trädgård Konst & Hantverk Sjöliv Ekonomi Dans Musik Data Djur Foto Kropp & Själ Skapa din framtid! Anmäl dig till höstens föreläsningar och kurser! Natur Mat & Dryck Online Språk Kursprogram

Läs mer

för avancerad självkännedom

för avancerad självkännedom M U L L I N G S T O R P KURSGÅRD AB för avancerad självkännedom Otto Runmark Mullingstorps ledning Jag tycker det är viktigt att ett sådant här ställe finns där människor ges en möjlighet att kunna växa

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Innehåll. 2 futurecity.nu

Innehåll. 2 futurecity.nu Handbok 13/1 Innehåll VI SAMHÄLLSBYGGARE... 3 VAD ÄR DÅ EN SAMHÄLLSBYGGARE?... 3 EN SAMHÄLLSBYGGARE JOBBAR I TEAM OCH ÄR MÅLFOKUSERAD... 3 EN STAD I BALANS ÄR EN HÅLLBAR STAD... ARKITEKTUR... ENERGI...

Läs mer

SV Söderslätt Studieprogram våren 2015

SV Söderslätt Studieprogram våren 2015 För anmälan och mer information: 0410-184 25 sv.se/soderslatt soderslatt@sv.se 1 SV Söderslätt Studieprogram våren 2015 Vellinge Svedala Sätt kurs mot en roligare vår! 2 För anmälan och mer information:

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

KunskapsDagarna 27 SEPTEMBER 2010

KunskapsDagarna 27 SEPTEMBER 2010 Stärk din konkurrensförmåga - besök KunskapsDagarna 27 SEPTEMBER 2010 Välkommen till Kunskapsdagarna i Luleå! Nordkalotten Hotell & Konferens, Lulviksvägen 1 Du får tillfälle att välja bland 15 spännande

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer