VT2015 Emelie Byström Cecilia Frycklund Kerstin Jensen-Urstad Joyce Johnson Kröger Ellen Korsström HT2014 Linnea Hietanen Niclas Lilja

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VT2015 Emelie Byström Cecilia Frycklund Kerstin Jensen-Urstad Joyce Johnson Kröger Ellen Korsström HT2014 Linnea Hietanen Niclas Lilja"

Transkript

1 VT2015 Emelie Byström, Attityder till kvinnor i 300-talets Rom. Kvinnans framställning i den senantika litteraturen Cecilia Frycklund, Kvinnor som konstnärer under antiken. Undersökning av konstnärsrollen och den kvinnliga konstnären i det antika Grekland och Rom Kerstin Jensen-Urstad, Löpning som idrottsgren under senarkaisk och klassisk tid Joyce Johnson Kröger, Nikes framställning i skulpturkonsten. En studie av segergudinnans aspekter inom den antika grekiska religionen Ellen Korsström, En svartvit värld. Granskning av vardagsmosaiker i Roms antika hamnstad Ostia HT2014 Linnea Hietanen, Tjurhoppningens ursprung en ikonografisk analys Niclas Lilja, Politiskt graffiti i Pompeji ett eko av politikens innehåll, dygder och identiteter VT2014 Maud Ajax, Kvinnors roll på etruskiska väggmålningar under arkaisk tid f.kr. En ikonografisk studie från städerna Tarquinia och Chiusi Ingmari Nyrén, Mykene och det mykenska samhällets kollaps under sen bronsålder. Diskussionen kring orsaker till den kulturella, social och ekonomiska nedgången runt 1200 f.kr. HT2013 Yuan Cheng, Kvinnornas funktion på Trajanus och Marcus Aureliuskolonnen. En jämförande studie av ett urval av scener Martina Lemdal, Ara Pacis och den romerska betraktaren en studie av altarreliefen och dess budskap Lamprini Nakos, Parthenontemplet: en studie över det östra pedimentet VT2013 David Colas Åberg, The myth of Hannibals elephants Adam Norberg, Ara Pacis Augustae: Tellusreliefen, Ludi Saeculares och den romerska åskådaren HT2012 Katia Roboti Cronin, Etrusker. En studie av ett folks mångfacetterade identitet Elina Rückertz Palomäki, Drottningen av Saba - Regent, dotter, syster och konunga gemål Anna-Carin Kjellström, Blysarkofager i Romarriket - ett militärt fenomen? Anders Östensson, Colossus Neronis Solis Lars Hedberg, Hur byggdes Jupitertemplet i Baalbek? Åke Munkhammar, Överlevnadsförsäkring. Ett sätt att hantera risk i antikens Athen Nadja Hansson, Zeus Meilichios. En studie av kulten och granskning av forskningen VT2012 Hanna Hedman, Den romerska skon. I det sociala sammanhanget och som socialt fenomen Veronica Nilsson, Auxilixgravar i det romerska Britannia. En studie av de romerska militärgravarna i det romerska Britannia e.kr. Alexander Svedberg, Att läsa i mörkret. En semiotisk avkodning av det sengeometriska vasmåleriets syntax via exempelregionerna Argolis, Lakonien och Arkadien

2 Silvia Slioa, Belägringen av Lakish. Krigsföring som konstmotiv i Nineve stenreliefer i Sanheribs palats John Theodosiou, The state in Motion. Plato's concept of war Emelie Jörgensen, Prostitution i Pompeji - En undersökning av den sexuella verksamheten i staden Hannes Granberg, Peleus, Thetis och Herakles. En sociomytologisk analys av en attisk hydria HT2011 Liselotte Bergstrand, Beskattning i Ptolemaiernas Egypten respektive i den romerska republiken Magnus Torén, Förändringen av kejsarmaktens roll i administrationen av Ostia och dess hamnar under den tidiga kejsartiden Christina Hellstrand, Tolkningar av inskriften på Hadrianusbågen i Athen VT 2011 Alexia, Johansson, Myten om Apollo och Daphne: en jämförelse mellan ikonografiska budskap på mosaikgolv från Cypern och Antiokia. Maria, Morrone, Antika romerska trädgårdar: beskrivningar av de privata trädgårdarna i den antika romerska litteraturen. Mikael, Hahn, Augustus som ledare. Några framgångsfaktorer. Anders, Stange, ISIS - från ptolemaisk till romersk gudinna. Indicier på förändring och kulturell anpassning av Isiskulten. Angelica, Landgren, Den grekiska hjälmen. Skydd och effektivitet. HT 2010 Janet, Abrahamsson, Livia Drusilla och Julia Domna. Likheter och skillnader i ikonografin mellan två olika perioder. Kerstin, Wallmark, Kvinnobilden i Ovidius Metamorphoser. Myten som kontrollmekanism. VT 2010 Karolina, Karjalainen, Kvinnoskildringar i tre essäer av Plutarchos HT 2009 Gaspar, Aucahuasi Bonet, Pirater under 400-talet f.v.t. en beskrivning enligt Herodotos och Thukydides Martina, Zettergren, Träd och lundar hos Pausanias Susana, Vallejos, En undersökning av vegetationen på Endymionsarkofagerna - Ett bidrag till tolkningen av mytologiska sarkofager. Åsa, Klintberg, Stadsportarna i Thebe: Stadsportar, tempelpyloner eller en metafor? En undersökning om hur uttrycket hundra portar använts med referens till det egyptiska Thebe i ett urval av antika källor. VT 2009 Linus, Söderlund, Sårade soldater, empati och medkänsla på Trajanuskolonnen och Marcus Aureliuskolonnen Robin, Iversen Rönnlund, Vem spelar på en pipa? En studie av tibiastavbildningar i området kring Pompeji 80 f.kr.-79 e.kr. Nicholas, Ferreira, Politisk kris och kvinnors makt i Makedonien och Sparta Helena, Meskanen, Inskrifter på reliefytan på attiska grav-, votiv-, och dokumentreliefer ca

3 f.kr. Leonidas, Kostoulas, Themistokles roll vid Salamis Therese, Paulson, Romerska villor. Naturens, klimatets och topografins inverkan på arkitekturen. Exempelstudie på villan i Minori och villan i Dar Buk-Ammarah Anna, Silfverswärd, Persefone i attisk rödfigurigt vasmåleri VT 2008 Eva Borelius-Zätterström, Handbrottning, gungning, och andra träningsformer i det antika Rom Ingrid Johansson, Renandets betydelse i Homeros texter VT 2007 Carle Petrelius, Berit, Läkare, kirurg, oculist eller medicinskt bevandrad författande lekman. Vem var egentligen Aulus Cornelius Celsus? Ramanius, Richard, Särskilda personer vid kejsarnas hov: astrologer, filosofer, livläkare, eunucker, gycklare, skådespelare, gladiatorer och hästkuskar. Från Augustus till Domitianus HT 2006 Wingren, Emma, En attisk huvudvas från Medelhavsmuseet Oswaldson, Anna, Ett mansporträtt från Medelhavsmuseet VT 2006 Lundholm, Jenny, Ridhästar, ryttare, hästar och hästskötare på attisk rödfigurig keramik (ca f Kr) Ström, Erik, En attisk svartfigurigstamnos i Medelhavsmuseets samlingar von Schalien, Petra, Spartan females in public affairs. Influence through Inheritance Olsson, Richard, Ingenjörskonst under antiken. Hur planerades Roms akvedukter? Wiebe, Eva, Flodgudsframställningar på den romerska triumfbågen. En undersökning av flodgudar i tre triumfbågars svicklar Werkström, Ludmila, Multikulturella relationer vid Svarta havets kuster Maria, Tauberman, Inhägnader i pompejanskt trädgårdsmåleri. En sammanställning av avbildade staket och murar Koutouzou, Chloe, Alkibiades och det Peloponnesiska kriget Nord, Mikael, Palmyrenskt porträtt från Medelhavsmuseet (MM 1978:026) Öhman, Kristina, Gigantens lejon och krigarens orm - om sköldmotiv i gigantomaki och kentauromaki HT 2005 Blid, Åke, Ledarskap under antiken. Caesar och Xenofon Sjöberg, Ingmar, Att ta köksvägen genom taket. En jämförande studie av samhällets funktioner och dess avspeglingar i byggnaderna från tidig neolitisk tid i Anatolien VT 2005 Murrto, Henna, Minoiska och mykenska fotbeklädnader. Kartläggning och jämförelse av utseendet och sammanhangen av fotbeklädnader i den minoiska och den mykenska kulturen Holmlund, Mats, Herakles och de gyllene äpplena. En undersökning av myten om Herakles äventyr hos hesperiderna Iskou, Lina, Är det joniska templet i Thessaloniki senarkaiskt?

4 VT 2004 Blåndman, Susanna, Hundar på attiska vaser Mortágua, Alexandra, "Helenas födelse". En vas av Python från Paestum. En jämförande analys med andra vaser med samma mytologiska scen Nickson, Petra, Scener från livet under vulkanen. En jämförande studie av måleri i Cauponae och Domus i Pompeji Sofiadotter-Lepic, Rebecca, Romerska altaren - en analys av fyra altaren från Piranesisamlingen i Stockholm von Wachenfelt Seisay, Boë, The interrelationship between Asklepios, Hygieia and the serpent in fourthcentury BC votive reliefs from the Athenian Askelpieion HT 2003 Helander, Fredrik, Ett alexandrinskt kalkstenshuvud i den Ponténska samlingen Liljefors, Anna, Vem fick vad? Ålderns och könets betydelse för dekorationen på romerska sarkofager med clipeus Simonson, Helene, Viktoriabasen. En studie av ett antikt arkitekturfragment i Gustav III:s antikmuseum VT 2003 Blomberg, Lotta, En dubbelherm på Medelhavsmuseet i Stockholm Habetzeder, Julia, Herodes Attikos egyptiserande skulpturer Sollid, Agnes, Piker med trokle på hodetogchiton på klassiske attiske gravrelieffer Strand, Lovisa, Byggnation och restauration i Rom under Hadrianus och Antoninus Pius Westin, Andreas, Athena på rödfiguriga vaser under den senarkaiska och tidigklassiska perioden HT 2002 Dizdar, Masa, Senantika gladiatorlampor från Aten och Korint Du Rietz, Titti, En Bacchusskulptur i Carl Milles antiksamling Lundberg, Marie, Sju terrakottafiguriner från Cypern VT 2002 Granefelt, Eric, Diomedes och Aias en jämförande granskning av hur två homeriska hjältar skildras i Iliaden och i grekiska vasmålningar Lutti, Klara, Palatsen i Odyssén Läge och utseende HT 2001 Abenius, Anna, Ten terracotta heads from Soloi in Cyprus. Description and analysis Fredholm, Anita, Lararier i Britannien: utseende, kontext och innehåll VT 2001 Gejel, Mikael, Sympatheia och hermetism. Jonsson, Mirjam, Fisken på sengeometrisk argivisk keramik - utseende, betydelse och ursprung. Lie, Inger Johanne, Blant templer og guder i Arkadien. En studie av Pausanias presentasjonsmetoder Teden, Ingalill, Mått av vikt. En studie av mått i Pausanias Guide to Greece.

5 HT 2000 Fabschitz, Gisela, Två Venusrockar på Medelhavsmuseet Gullans, Daniel, Den hellenistiske härskaren. En analys och några identifikationer VT 2000 Jahn, Olof, Romersk eller germansk köl. En analys av varuhandeln mellan det romerska kejsarrikets norra provinser och det sk fria Germainien under perioden e.kr. Johansson, Ann, De tre gracerna på antika sarkofager Gebenius, Tuulikki, De fem dockorna från Necrópolis de Ontur Olofsson, Helene, Renodlad fruktbarhetskult eller främst initationsarena? En studie i Demeter-Kore-kulten under arkaisk och tidigklassisk tid. HT 1999 Lagou, Ioanna, Euripides - feminist eller misogyn? En studie av dramerna Alkestis och Medea med tonvikt på tolkningen av kvinnogestalternas framställning Rebagliato, Enrique, Anima. En jämförande studie av begreppet själ i Cicero och Senecas verk VT 1999 Bentancour, Pedro, En undersökning av vasmålargruppen London E-77 Peix-Geldart, Benito, Brott och straff under Tiberius i Tacitus annaler Nordin, Sofia, 32 fragments of limestone sculpture from Vouni (Cyprus). Description and analysis Schyberger, Bo W:son, Fyra ekonomhistoriker och deras verk. En studie av historiesyn, innehållsstruktur och kunskapstillväxt inom grekisk antik ekonomisk historia HT 1998 Fernandez, Lisa, Trajanus tvillingar eller oäktingar? En studie av sambandet mellan Trajanus forum med Basilica Ulpia och Leptis Magnas och Augustus Rauricas forumplaner Rask, Birgitta, Anatomiska votivgåvor på peaksanctuaries Roumelis, Niko, Mynt som gravgåva: En analys av gravar och gravgåvor i det klassiska Olynthos VT 1998 Andersson, Roland, Romersk eller modern stilblandning? Ett marmorhuvud i Millesgårdens samlingar Eriksson, Anders, Philippus - den förste kristna kejsaren? En granskning av den senare forskningen Linderström, Jenny, A 96 - en Venus-staty på Millesgården. Dokumentation och analys Milles, Erik, Romersk höftmanteltorso i antiksamlingen på Millesgården: En dokumentation Nilsson, Ewa, Hur såg det athenska samhället på homosexualitet under klassisk tid? En studie av Symposion av Platon och Symposion av Xenofon Tannerskog, Stefan, Ciceros vänskapsförhållanden: En studie i vänskap Wahlberg-Sandberg, Eva, Ristad rätt i Rom. En studie av senatens consulta- och legesinskriptioner i Rom under senrepublik och principat Weiberg, Erika, Mannen från Kreta. En minoisk figurin i Medelhavsmuseets samlingar HT 1997 Flemberg, Marie-Louise, Kvinnliga huvudbonader i Etrurien under arkaisk tid Henriksson, Birger, Takfall hos grekiska tempel och skattehus

6 Klintberg, Lena, Geometriska barngravar i Attika. En jämförande studie med vuxengravar i samma kontext Rutanen, Mikael, Karneades moralfilosofi VT 1997 Bjurhammer, Johan, De romerska författarnas syn på Skandinavien. En kritisk granskning av tre moderna undersökningar Stjerna, Niklas, Fiskodlandets arkitektur. Tiberiusgrottans piscina i ett arkitekturhistoriskt sammanhang HT 1996 Ahlstrand, Maria, Gudar och tempel. En undersökning om gudarnas betydelse för grekiska tempels storlek Aldhammer, Carina, Klismos - en stol för kvinnor? Vahanen, Kaarina, En studie av 4 Kleinmeisterschalen Pinto-Guillaume, Ezequiel, The representation of Architecture on Four Imperial Reverse Coin Types Sandels, Victoria, Dårar och drömmare. En analys av de homeriska drömskildringarna. VT 1996 Indrikson, Vladimir, En undersökning om samband mellan bildteman och ornament i attiskt rödfigurigt vasmåleri Cars, Christine, En romersk kopia av ett grekiskt porträtt Molander, Anneli, Afrodite-torso A5 på Millesgården i Stockholm. Dokumentation och analys Linderholm, Eric, Fåglar i rituell kontext: fågelepifanins vara eller icke vara i minoisk och mykensk konst VT 1995 Ivanell, Helena, Vems ögon bär skålen? En undersökning av motiven på 200 ögeonkylikes och deras symboliska betydelser Roque, Johan, Storm och skeppsbrott i Odysséen och Aeneiden Gillberg, Cecilia, Har Tasakulturen funnits? I analys av gravarna från 300 och 400 vid Mostagedda i Mellan-Egypten ska denna uppsats behandla frågan Tóth, Attila, Den sörjande kolossen. Analys av ett antikt marmorhuvud 12 HT 1994 von Ehrenheim, Hedvig, Ett miniatyrporträtt på Medelhavsmuseet, NM Sk 134 Donkow, Izabella, Kristna källor till tempelprostitutionen på Cypern - en studie av Clemens Alexandrinus Protrepticus, Arnobious Adversus Nationes, Lactantius Divinae institutiones och Firmicus Maternus, De errore profanorum religionum Sundström, Helena, En rekonstruktion av "Room of the ladies" på Thera Åvall, Sylvia, Analys av en rödfigurig attisk kalkkrater från Medelhavsmuseet HT 94 Hammar, Eva, Fyra pyxides av alabaster i Medelhavsmuseet Axling, Erik, En jämförelse mellan attiska och syditaliska rödfiguriga vaser med två motiv inspirerade av Orestien-myten VT 1994 Vafiadou, Antonia, Torture instruments and literary evidence in Classical Greece

7 Tsobanoglou, Emanuel, Fisk i den attiska komedin Ekberg, Anders, Chpsh-kopis-falcata. En studie om tre krumma svärd. En gest i det attiska rödfiguriga vasmåleriet HT 1993 Nyström, Lars-Erik, Arsinoe Philadelphos. En studie i kronologi och kulter Gunnfors, Kristian, Militära övergrepp och deras konsekvenser. En studie av de epigrafiska och papyrologiska bevisen för militära övergrepp i Romarriket mellan år 180 och 284 e.kr. Ekström, Peo, En katalog över en samling antika glas VT 1993 Stalteri, Anna, Tillverkningsugnar i Magna Grecia - översikt och analys Bäverman, Arne, Håroffret i Apaturieriterna Hjohlman, Jenni, Ett antikt dubbelhuvud Dahlström, Erland, Clemens Alexandrinus och tidig kristen sex-moral Svahn, Mattias, Tidigkristna mötesplatser före Konstantin Wennerstrand, Ewa, Publikationen av fyra italiska fibulor av Sanguisuga- och Navicellatyp ur Medelhavsmuséets komparativa samling, samt fördjupning i tillverkningstekniken Gradborg, Agneta, Servilia: en romersk kvinna under senrepubliken. En studie med utgångspunkt i det antika källmaterialet. HT 1992 Blomqvist, Tina, Tre vaser ur Medelhavsmuseets Komparativa samling Minten, Eva, "Att stilisera en frihet". En studie av aktörerna på scener som avbildar manlig sexualitet, i huvudsak pederasti, inom attiskt rödfigurigt vasmåleri VT 1992 Johansson, Charlotte, En vas av den skäggige sfinx-målaren på Medelhavsmuseet i Stockholm Lindblom, Anna, Orpheus' thrakiska historia. Attiska vasmotiv från 400-talet f.kr. Danhard, Anna Lena, Corpus Hippocraticum som källa för kunskap om kvinnans reproduktiva funktion Fredriksson, Marie, Bronsgruppen NM 1715 på Medelhavsmuseet i Stockholm - primärdokumentation Nöglegaard, Anna Maria, Aion Plutonios Bäckman, Susanne, Ett romerskt porträtthuvud HT 1991 Svensson, Roy, Leargos' vita - de skriftliga källorna samt granskning av modern forskning VT 1991 Hofsö, Terje, A Roman shoe from Lincoln, England VT 91 Laub, Franziska, Djurframställningar på romerska mosaiker funna i västra Tyskland VT 91 Negussie, Caroline, Var Aristoteles osteolog? En studie om Aristoteles kunskap beträffande däggdjurens skelettsystem, tänder, horn och hovar samt ett försök till att urskilja hans källor HT HT 1990 Sylvén, Olle, En menadherm på Stockholms slott

8 VT 1990 Holmgren, Agneta, Prothesis. Ett motiv på vitgrundiga lekyther Larson, Britt-Marie, Halsutsmyckningen hos manliga figurer på hellenistiska askurne- och sarkofaglock från Chiusi och Argo Chiusino Nordqvist, Katarina, Spridningen av korintiska lampor typ XXVII i Medelhavsområdet Kaspersson, Maria, ClodiaMetelli och Cicero. Ciceros bild av Clodia: En fråga om omständigheter HT 1989 Hylén, Håkan, Vilken roll spelade härkomst hos de frigivna slavarna i fråga om antal, könsfördelning och yrkesuppgifter? Ett försök till en sociologisk undersökning baserad på epigrafiskt material från Delfi, daterat till perioden 200 f.kr.-kristi födelse. VT 1989 Bartley, Christina, Djurframställningar i etruskiskt gravmåleri Cederström-Zebühr, Viola, Kvinnor vid louteria. Aspekter på ett genremotiv i attiskt vasmåleri. Johansson, Ingela, Stolar på väggmålningar i Pompeji Kleineman, Michael, En undersökning av framställningen av, och berättelserna om, sju gestalter från den elisk-aitoliska släkten i den grekiska litteraturen fram till år 200 e.kr. Sjögren, Lena, Djurframställningar på beotiska fibulor från sen- och subgeometrisk tid. En studie kring de utmärkande dragen, i formen, dekorationen och kompositionen, hos djur ingraverade på beotiska fibulor. Wendel, Gösta, Olea Europaea L., en medicinalväxt i Corpus Hippocraticum Zembyla, Louiza, Amathus style pottery from Cyprus HT 1988 Edin, Lena, Motiv på romerska mosaiker i Italica, Cordoba och Cadiz under andra och tredje århundradet e.kr. Uray, Kálmán, Körsvennens position i vagnboxen. En studie av en ikonografisk detalj på attiska svartfiguriga vaser VT 1988 Hedberg, Stephan, Två frågor kring neodammoderna-antal och rekrytering Fornsäter, Savina, Skeppsbilder på attiska vaser från 600 till 440 B.C. Franzén, Soili, Två attiska huvudvaser i medelhavsmuseet Petersson, Mats, Auxilieveteranerna i GermaniaInferior och Superior - ett försök till epigrafisk studie Pihl, Tuulikki, Hettitiska skelettgravar HT 1987 Charpentier, Astrid, Romerska golvmosaiker i England med marina motiv Karlson, Sven, En vitgrundig lekyt från Millesgården Silfwerbrand, Kerstin, Fågelframställningar på attiska rödfiguriga vaser VT 1987 Assuhidou, Sofia, Offer, dryckesoffer, eder, utrop, lösen och bön hos Xenophon Grönvall, Ulla, Två figuriner av docktyp på Medehavsmuseet i Stockholm Landelius, Erik, Livmodersframställningar bland votivgåvor i terrakotta på Medelhavsmuseet

9 HT 1986 Sundkvist, Lars, Romerskt vattenledningsvatten 7 VT 1986 Amnestål, Lars, Publikation av votivstele NM Sk 201 Bjerkö, Margareta, En grekisk lantgård på 300-talet f.kr. enligt Xenophons Oikonomikos HT 1985 Ellwyn, Christina, Medicinalväxter hos Celsus och Plinius d.ä. Moberg, Katrin, Skelettgravar i två områden runt Augsburg och Köln Wange, Marie, En studie av keramikhjälmar från Villanovaperioden med utgångspunkt från en hjälm på Medelhavsmuseet, MM 1964:3 VT 1985 Berndt, Susanne, Den flaviska kvinnofrisyren. Uppkomst och utveckling Ekroth, Gunnel, Komos. Ett motiv på attiska rödfiguriga vaser Enblad, Gudrun, Fragment av Campanareliefer i Medelhavsmuseets samlingar Johansson, Birgitta, Ett mansporträtt i marmor på Medelhavsmuseet (MM 1980:4) Persson, Magnus, Studier av egyptiska senetscener HT 1984 Schönbeck, Eva-Karin, Altarframställningar i attiskt svartfigurigt vasmåleri VT 1984 Kampman, Hack, The ustrinium in the Palazzo del Parlamento in Rome Penttinen, Arto, Vävtyngder under minoisk bronsålder Ultvedt, Nina, En arretinsk vas av Certus Rasini funnen i Blera HT 1983 Engberg, Håkan, Fem kärlhandtag av Terramara typ från Medelhavsmuseet Jansson, Anna-Lena, Ciceros kvinnosyn Olsson, Eva, Charon. Ett motiv på attiska lekyter VT 1983 Hugo, Lars, Antika rundbyggnader VT 83 Isedal, Eva, En apulisk volutkrater, MM 1965:45 VT 83 Petersen, Britt-Marie, Romersk marmorrelief i Medelhavsmuseet VT 83 Praun, Sabine, 46 gallo-römische Keramikfragmenteaus dem Medelhavsmuseum in Stockholm, MM Shm 17354:49 VT 1982 Christensen, Maria, Medelhavsmuseets klock-krater MM 1979:6 Lilja-Jonsäter, Stina-Brita, Växtbestämning på en väggmålning från "House of the frescoes" i Knossos Uysal, Orhan, Övergången Troja VII b 1 - VII b 2 Willén, Inger, Kvinnor i Xenofons skrifter HT 1981 Goudaki, Stawroula, En attisk svartfigurig lekyt på Medelhavsmuseet

10 Hofsten von, Sven, Nessos-sagan i attiskt vasmåleri Perstedt, Maria, Två askoi på Medelhavsmuseet VT 1981 Claesson, Magnus, Den meliska Afrodite Lindau, Yvonne, Ett minoiskt kultföremål Reimers, Pontus, Gladiatorer som ljusspridare. Sex romerska oljelampor i Medelhavsmuséet och Gustavianum Skutin, Arne, Domitianus, den antika kejsarbilden och det moderna Widén, Brita, Guldbleck, s.k. munbleck, från sen bronsålder i Enkomi VT 1980 Görts, Maria, Atriumhusets ursprung hos etruskerna. En granskning VT 80 Hallén, Tore, En cykladisk figurin i Medelhavsmuseet Ranvinge, Jane, En kritisk granskning av tidsbestämningen av tre av de olika amazontyperna i Ridgway s artikel A story of five amazons i AJA 78, 1974 HT 1979 Fergman, Anne, Romerska tegelugnar i Britannien Petersson, Claes, Mykenska kultbyggnader VT 1979 Andersson, Carolina, Disciplinbrott i armén under den romerska republiken Backlund, Ann-Charlotte, Valetudinarier? En granskning av föregivna hjälptruppssjukhus Samuelsson, Ewa, Undersökning av cellakolonner i ett antalfastlandsgrekiska peripteroi HT 1978 Blennow, Marie-Louise, The Paradeisos figurines Kjellnert, Lars, En kritisk granskning av det arkeologiska materialet för J.A. Bundgaards datering av Parthenon 1 VT 1978 Nissen, Veronika, En apulisk kantharos i Medelhavsmuseet Odqvist, Marianne, Fyra senarkaiska reliefer. Kritisk granskning av några tolkningar och dateringar HT 1977 Blomberg, Peter, Analys av målare till lekyter av ATL-form tillämpad på fem vitgrundiga Lekyter på Nationalmuseum Frisell, Marianne, Två grupper lekyter i svartfigurig teknik i Stockholms Nationalmuseum. A. Med mönsterdekor. B. Svartbukiga Hamell, Maud, Kommenterad katalog över Medelhavsmuseets äldre italiska fibulor HT 1977 Blomberg, Peter, Analys av målare till lekyter av ATL-form tillämpad på fem vitgrundiga Lekyter på Nationalmuseum Frisell, Marianne, Två grupper lekyter i svartfigurig teknik i Stockholms Nationalmuseum. A. Med mönsterdekor. B. Svartbukiga Hamell, Maud, Kommenterad katalog över Medelhavsmuseets äldre italiska fibulor

11 HT 1976 Landenius, Hedvig, Två guldkransar i Medelhavsmuseet VT 1977 Rönn, Lars, The painter of the agora Chairias cups. En stilanalys HT 1975 Lübeck, Maria, Den ephesiska Artemis VT 1975 Dyhlén, Ingrid, Romerska matvanor under kejsartiden Hinze, Dagmar Marcus, Vipsanius Agrippa Zakolski, Michal, Assur-nasir-pal II som härskare och konstbeskyddare Hellberg, Gustrid, Romersk provinskonst HT 1974 Greborn, Tore, Yrkessoldater och krigsveteraner under 400-och 300-talen f.kr. Ohlson, Bertil, De syditaliska flyakvaserna. En studie i grekiskt folklustspel Sundberg, Anders, Kaviteterna i Hadrianeum Wareing, Mimi, Studies in ancient dance VT 1974 Herdenstam, Marianne, On the aqueducts of ancient Rome Wedendal, Paul, Sandkärneglas HT 1973 Halvarsson, Anita, Hippokrates samt en sammanfattning om tiden före och några av hans föregångare inom medicinens historia Beer, Cecilia, A bronze statuette of the Venus from Capuatype in Stockholm Ericsson, Charlotte, Kort översikt av problem i samband med den mykenska kulturens upplösning Hansson, Sven-Erik, Topografiska aspekter på Hateriireliefen från via Labicana Hild, Torsten, Propagandamedel i antikens Rom. Några exempel från senrepubliken och den tidiga kejsartiden Palmqvist, Lennart, Romerska milstenar Stephensson-Möller, Maud, Puteoli och Ostia. Hamnanläggningar i Roms hamnstäder och dessas betydelse för spannmålsförseln till Rom Zetterstrand, Kaj, Ett askurnelock från etruskisk - senhellensitisk tid VT 1973 Forsström, Birgitta, Ett arkaiskt cypriotiskt mynt från Kungl. Myntkabinettens samlingar Löthberg-Scherwin, Erna, Musik och musikinstrument i Grekland främst under arkaisk och klassisk tid HT 1972 Agiannoglou, Elisabet, Diet in Greece circa 400 BC and influences on the evolution of food habits VT 1972 Sarkany, Astrid, Två kandelaberdelar i Medelhavsmuséets samlingar

12 HT 1971 Rosén, Inga-Britt, Kult och religion under Cyperns sena bronsålder Scheffer, Charlotte, Två svartfiguriga, attiska vaser på Medelhavsmuséet Svenson, Charlotte, Sarkofagfigurer av terrakotta från Tuscania VT 1970 Rystedt, Eva, Portlandvasen Bäärnhielm, Göran, Terra sigillata. En översikt och en katalog Fagerström, Kåre, Det protodoriska trätemplet Lind, Lennart, Uppgifter från inskrifter om invånarna och förhållandena i antika orter i Viterbo-området VT 1969 Nikolitsis, Nikos, Laokoongruppen och dess dateringsproblem VT 1963 Pohl, Ingrid, Two fossa tombs of the Sorbonecropol in Cerveteri. Discussions concerning some problems connected 1962 Hellström, Pontus, Spolformade unguentarier. Studier i hellenistisk keramik

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet.

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Antikens Grekland Antikens Grekland När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Kreta 2000 f.kr 2000 f.kr Kung Minos Stort inflytande från Egypten

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Från bedragen hästbeskyddarinna till granatäpplemadonna

Från bedragen hästbeskyddarinna till granatäpplemadonna Från bedragen hästbeskyddarinna till granatäpplemadonna Kultkontinuitet från antiken till idag? Jenny Högström, D-student i religionsvetenskap I Homeros Iliaden och Odysséen kan vi läsa att gudinnan Hera

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

2000-? Någon gång efter 2000 vandrar grekisktalande folkslag in i Grekland österifrån (via Turkiet?)

2000-? Någon gång efter 2000 vandrar grekisktalande folkslag in i Grekland österifrån (via Turkiet?) GREKISK HISTORIA en kort översikt (alla årtal är f. Kr.) Ca 3000 Den yngre stenåldern (neolithicum) övergår i bronsålder Den grekiska bronsåldern delas in i tre områden: Minoisk (Kreta), Helladisk (fastlandet),

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

RESULTAT PENSIONÄRSTÄVLING

RESULTAT PENSIONÄRSTÄVLING 2008-08-14 1. Göran Dolk 33 42 75 5 2. Arne Thunholm 39 40 79 3 3. Bo Thengqvist 43 41 84 2 4. Bengt Jonsson 41 45 86 1 5. Olle Lindblom 46 40 86 1 6. Tord Ödlund 44 92 1 7. Sven Melkered 46 94 1 8. Åke

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

POMPEJI inspiration för skolklasser och lärare

POMPEJI inspiration för skolklasser och lärare POMPEJI inspiration för skolklasser och lärare Väggmålning från ett hus i Pompeji. Djur och växter var vanliga motiv längst ner på väggen, i sockeln. 1. Välkommen till Pompeji! Pompeji var en stad i antikens

Läs mer

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Innesporten i Kilafors Kilafors Badmintonklubb Hälsar alla välkomna till KM! TÄVLINGSDATUM 18 Januari SPELPLATS Haneborg, Kilafors STARTTID Lördag 9:00 BOLLAR Klubben

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

ETRURIEN & ROMARRIKET

ETRURIEN & ROMARRIKET ETRURIEN & ROMARRIKET Varginna, c:a 500 f.kr., brons, 85 cm, Kapitolinska Museet, Rom /pojkarnas porträttskulpturer (Romulus och Remus) tillkom först under Renässansen på 1500-talet e.kr.) KULTURHISTORISKA

Läs mer

Sommarkurs Billströmska folkhögskolan maj 2013. Måla och upplev den underbara ön Kreta med oss!

Sommarkurs Billströmska folkhögskolan maj 2013. Måla och upplev den underbara ön Kreta med oss! Sommarkurs Billströmska folkhögskolan maj 2013 Måla och upplev den underbara ön Kreta med oss! Målerikursen: Vi som kommer att vara dina lärare i måleri är Agne Regell och Janne Fredriksson, vi har båda

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

2013-01-22 HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 438 96 HÄLLINGSJÖ BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 435 80 MÖLNLYCKE KÄRRETVÄGEN 40 438 94 HÄRRYDA

2013-01-22 HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 438 96 HÄLLINGSJÖ BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 435 80 MÖLNLYCKE KÄRRETVÄGEN 40 438 94 HÄRRYDA 2013-01-22 Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, Adress Övrigt FASTIGHETER INOM OMRÅDET KYRKHULT 3:1 BERGLUND,ALF MÅRTEN HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 RYDET 1:1 VILLINGSGÄRDE

Läs mer

ANTIKEN. Innehållsförteckning ANTIKEN 1

ANTIKEN. Innehållsförteckning ANTIKEN 1 ANTIKEN Innehållsförteckning ANTIKEN...1 VAD FINNS I KAPITLET?...2 NÅGRA SÄTT ATT INLEDA KAPITLET...3 ARBETA MED KAPITLETS BILDER...4 ETT SPÅR GENOM KAPITLET...5 EXTRAMATERIAL...9 LÄSTIPS...10 FILMTIPS...10

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Målbeskrivning Antiken

Målbeskrivning Antiken Målbeskrivning Antiken Tidslinje -Antiken Beskrivning: Under de kommande veckorna kommer vi på SO:n att läsa om antiken. Arbetsområdet består av två delmoment; grekerna vilka vi uppehåller oss vid terminen

Läs mer

Vingenkören 14,30 stora scénen Vingenkören kommer från Lyse dagliga verksamhet, och underhållsgruppen på kulturhuset Vingen i Amhult, Torslanda.

Vingenkören 14,30 stora scénen Vingenkören kommer från Lyse dagliga verksamhet, och underhållsgruppen på kulturhuset Vingen i Amhult, Torslanda. Vingenkören 14,30 stora scénen Vingenkören kommer från Lyse dagliga verksamhet, och underhållsgruppen på kulturhuset Vingen i Amhult, Torslanda. Kören har sjungit tillsammans i nuvarande konstellation

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Distriktskatalog Styrelseförteckningar

Distriktskatalog Styrelseförteckningar Distriktskatalog Styrelseförteckningar Begäran om ändringar av uppgifter i katalogen kan skickas via mail till christer.ericsson@veinge.nu den 16 december 2014 Sida 1 av 17 SBK Hallandsdistrikt c/o Lotta

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens vice ordförande Michael Janfjord förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel

Läs mer

Skandinavisk arkeologi (huvudområde arkeologi i Uppsala och Visby)

Skandinavisk arkeologi (huvudområde arkeologi i Uppsala och Visby) Skandinavisk (huvudområde i Uppsala Visby) LÅ Hösttermin Vårtermin År 2* Program: Projektekonomi projekthantering A: Människoblivandet jägare/samlare kultur Skandinaviens neolitikum äldre bronsålder text

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

1.12 Den mykenska kulturen ca 1600-ca 1100 f.kr.

1.12 Den mykenska kulturen ca 1600-ca 1100 f.kr. 1.12 Den mykenska kulturen ca 1600-ca 1100 f.kr. Ett av de stora fästena i Grekland under denna tidsperiod var palatset i Mykene, en väldig byggnad på ett bergskrön strax norr om staden Argos på Peloponnesos.

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Tema 1. Litteratur. Instuderingsfrågor. Korta videoföreläsningar. Textmaterial. Fördjupning. Relevanta länkar

Tema 1. Litteratur. Instuderingsfrågor. Korta videoföreläsningar. Textmaterial. Fördjupning. Relevanta länkar Tema 1 Vad är politik? Vad är makt? Vad är statsvetenskap? Detta är grundläggande frågeställningar som inledningsvis bör besvaras. I detta tema har vi sedan valt att utgå från det politiska tänkande som

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002.

Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002. Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002. Strömsholm Alexander Ryttarstadions hunddagis Claudia Läser till tandsköterska Utbildad hippolog på SLU i Flyinge

Läs mer

Riksklass U-13 SGPU, Eskilstuna. 6-7 dec 2003

Riksklass U-13 SGPU, Eskilstuna. 6-7 dec 2003 6-7 dec 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 1(5) Fakturareferenser Hässleholms kommun E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 Pappersfaktura; Hässleholms Kommun

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar Gren Namn Tid Ort Född Datum 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar 100 m ute 1 Mikael Rosenqvist 15.13 Linköping 1964 22 aug 100 m ute 2 Ghazi Putrus 15.59 Linköping 1957 22 aug 100

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN RAPPORT FRÅN SAMTIDEN 23 september Islamska staten (IS) hot mot världsfreden? Per Jönsson, Mellanösternanakytiker, redaktör på Utrikespolitiska institutet (UI). Yasri Khan, generalsekreterare, Svenska

Läs mer

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista Ungdom 1 1 U Albin Nordh Fredric Nordh Astra G 1:59,4 1:55,6 1:54,6 5:49,6 Gr.E. A-B-C förare 1 4 B Mattias Lindqvist Linus Lindqvist Astra 1:58,4 1:55,6 1:54,9 5:48,9 2 2 A Mats Adolfsson Roger Andersson

Läs mer