VT2015 Emelie Byström Cecilia Frycklund Kerstin Jensen-Urstad Joyce Johnson Kröger Ellen Korsström HT2014 Linnea Hietanen Niclas Lilja

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VT2015 Emelie Byström Cecilia Frycklund Kerstin Jensen-Urstad Joyce Johnson Kröger Ellen Korsström HT2014 Linnea Hietanen Niclas Lilja"

Transkript

1 VT2015 Emelie Byström, Attityder till kvinnor i 300-talets Rom. Kvinnans framställning i den senantika litteraturen Cecilia Frycklund, Kvinnor som konstnärer under antiken. Undersökning av konstnärsrollen och den kvinnliga konstnären i det antika Grekland och Rom Kerstin Jensen-Urstad, Löpning som idrottsgren under senarkaisk och klassisk tid Joyce Johnson Kröger, Nikes framställning i skulpturkonsten. En studie av segergudinnans aspekter inom den antika grekiska religionen Ellen Korsström, En svartvit värld. Granskning av vardagsmosaiker i Roms antika hamnstad Ostia HT2014 Linnea Hietanen, Tjurhoppningens ursprung en ikonografisk analys Niclas Lilja, Politiskt graffiti i Pompeji ett eko av politikens innehåll, dygder och identiteter VT2014 Maud Ajax, Kvinnors roll på etruskiska väggmålningar under arkaisk tid f.kr. En ikonografisk studie från städerna Tarquinia och Chiusi Ingmari Nyrén, Mykene och det mykenska samhällets kollaps under sen bronsålder. Diskussionen kring orsaker till den kulturella, social och ekonomiska nedgången runt 1200 f.kr. HT2013 Yuan Cheng, Kvinnornas funktion på Trajanus och Marcus Aureliuskolonnen. En jämförande studie av ett urval av scener Martina Lemdal, Ara Pacis och den romerska betraktaren en studie av altarreliefen och dess budskap Lamprini Nakos, Parthenontemplet: en studie över det östra pedimentet VT2013 David Colas Åberg, The myth of Hannibals elephants Adam Norberg, Ara Pacis Augustae: Tellusreliefen, Ludi Saeculares och den romerska åskådaren HT2012 Katia Roboti Cronin, Etrusker. En studie av ett folks mångfacetterade identitet Elina Rückertz Palomäki, Drottningen av Saba - Regent, dotter, syster och konunga gemål Anna-Carin Kjellström, Blysarkofager i Romarriket - ett militärt fenomen? Anders Östensson, Colossus Neronis Solis Lars Hedberg, Hur byggdes Jupitertemplet i Baalbek? Åke Munkhammar, Överlevnadsförsäkring. Ett sätt att hantera risk i antikens Athen Nadja Hansson, Zeus Meilichios. En studie av kulten och granskning av forskningen VT2012 Hanna Hedman, Den romerska skon. I det sociala sammanhanget och som socialt fenomen Veronica Nilsson, Auxilixgravar i det romerska Britannia. En studie av de romerska militärgravarna i det romerska Britannia e.kr. Alexander Svedberg, Att läsa i mörkret. En semiotisk avkodning av det sengeometriska vasmåleriets syntax via exempelregionerna Argolis, Lakonien och Arkadien

2 Silvia Slioa, Belägringen av Lakish. Krigsföring som konstmotiv i Nineve stenreliefer i Sanheribs palats John Theodosiou, The state in Motion. Plato's concept of war Emelie Jörgensen, Prostitution i Pompeji - En undersökning av den sexuella verksamheten i staden Hannes Granberg, Peleus, Thetis och Herakles. En sociomytologisk analys av en attisk hydria HT2011 Liselotte Bergstrand, Beskattning i Ptolemaiernas Egypten respektive i den romerska republiken Magnus Torén, Förändringen av kejsarmaktens roll i administrationen av Ostia och dess hamnar under den tidiga kejsartiden Christina Hellstrand, Tolkningar av inskriften på Hadrianusbågen i Athen VT 2011 Alexia, Johansson, Myten om Apollo och Daphne: en jämförelse mellan ikonografiska budskap på mosaikgolv från Cypern och Antiokia. Maria, Morrone, Antika romerska trädgårdar: beskrivningar av de privata trädgårdarna i den antika romerska litteraturen. Mikael, Hahn, Augustus som ledare. Några framgångsfaktorer. Anders, Stange, ISIS - från ptolemaisk till romersk gudinna. Indicier på förändring och kulturell anpassning av Isiskulten. Angelica, Landgren, Den grekiska hjälmen. Skydd och effektivitet. HT 2010 Janet, Abrahamsson, Livia Drusilla och Julia Domna. Likheter och skillnader i ikonografin mellan två olika perioder. Kerstin, Wallmark, Kvinnobilden i Ovidius Metamorphoser. Myten som kontrollmekanism. VT 2010 Karolina, Karjalainen, Kvinnoskildringar i tre essäer av Plutarchos HT 2009 Gaspar, Aucahuasi Bonet, Pirater under 400-talet f.v.t. en beskrivning enligt Herodotos och Thukydides Martina, Zettergren, Träd och lundar hos Pausanias Susana, Vallejos, En undersökning av vegetationen på Endymionsarkofagerna - Ett bidrag till tolkningen av mytologiska sarkofager. Åsa, Klintberg, Stadsportarna i Thebe: Stadsportar, tempelpyloner eller en metafor? En undersökning om hur uttrycket hundra portar använts med referens till det egyptiska Thebe i ett urval av antika källor. VT 2009 Linus, Söderlund, Sårade soldater, empati och medkänsla på Trajanuskolonnen och Marcus Aureliuskolonnen Robin, Iversen Rönnlund, Vem spelar på en pipa? En studie av tibiastavbildningar i området kring Pompeji 80 f.kr.-79 e.kr. Nicholas, Ferreira, Politisk kris och kvinnors makt i Makedonien och Sparta Helena, Meskanen, Inskrifter på reliefytan på attiska grav-, votiv-, och dokumentreliefer ca

3 f.kr. Leonidas, Kostoulas, Themistokles roll vid Salamis Therese, Paulson, Romerska villor. Naturens, klimatets och topografins inverkan på arkitekturen. Exempelstudie på villan i Minori och villan i Dar Buk-Ammarah Anna, Silfverswärd, Persefone i attisk rödfigurigt vasmåleri VT 2008 Eva Borelius-Zätterström, Handbrottning, gungning, och andra träningsformer i det antika Rom Ingrid Johansson, Renandets betydelse i Homeros texter VT 2007 Carle Petrelius, Berit, Läkare, kirurg, oculist eller medicinskt bevandrad författande lekman. Vem var egentligen Aulus Cornelius Celsus? Ramanius, Richard, Särskilda personer vid kejsarnas hov: astrologer, filosofer, livläkare, eunucker, gycklare, skådespelare, gladiatorer och hästkuskar. Från Augustus till Domitianus HT 2006 Wingren, Emma, En attisk huvudvas från Medelhavsmuseet Oswaldson, Anna, Ett mansporträtt från Medelhavsmuseet VT 2006 Lundholm, Jenny, Ridhästar, ryttare, hästar och hästskötare på attisk rödfigurig keramik (ca f Kr) Ström, Erik, En attisk svartfigurigstamnos i Medelhavsmuseets samlingar von Schalien, Petra, Spartan females in public affairs. Influence through Inheritance Olsson, Richard, Ingenjörskonst under antiken. Hur planerades Roms akvedukter? Wiebe, Eva, Flodgudsframställningar på den romerska triumfbågen. En undersökning av flodgudar i tre triumfbågars svicklar Werkström, Ludmila, Multikulturella relationer vid Svarta havets kuster Maria, Tauberman, Inhägnader i pompejanskt trädgårdsmåleri. En sammanställning av avbildade staket och murar Koutouzou, Chloe, Alkibiades och det Peloponnesiska kriget Nord, Mikael, Palmyrenskt porträtt från Medelhavsmuseet (MM 1978:026) Öhman, Kristina, Gigantens lejon och krigarens orm - om sköldmotiv i gigantomaki och kentauromaki HT 2005 Blid, Åke, Ledarskap under antiken. Caesar och Xenofon Sjöberg, Ingmar, Att ta köksvägen genom taket. En jämförande studie av samhällets funktioner och dess avspeglingar i byggnaderna från tidig neolitisk tid i Anatolien VT 2005 Murrto, Henna, Minoiska och mykenska fotbeklädnader. Kartläggning och jämförelse av utseendet och sammanhangen av fotbeklädnader i den minoiska och den mykenska kulturen Holmlund, Mats, Herakles och de gyllene äpplena. En undersökning av myten om Herakles äventyr hos hesperiderna Iskou, Lina, Är det joniska templet i Thessaloniki senarkaiskt?

4 VT 2004 Blåndman, Susanna, Hundar på attiska vaser Mortágua, Alexandra, "Helenas födelse". En vas av Python från Paestum. En jämförande analys med andra vaser med samma mytologiska scen Nickson, Petra, Scener från livet under vulkanen. En jämförande studie av måleri i Cauponae och Domus i Pompeji Sofiadotter-Lepic, Rebecca, Romerska altaren - en analys av fyra altaren från Piranesisamlingen i Stockholm von Wachenfelt Seisay, Boë, The interrelationship between Asklepios, Hygieia and the serpent in fourthcentury BC votive reliefs from the Athenian Askelpieion HT 2003 Helander, Fredrik, Ett alexandrinskt kalkstenshuvud i den Ponténska samlingen Liljefors, Anna, Vem fick vad? Ålderns och könets betydelse för dekorationen på romerska sarkofager med clipeus Simonson, Helene, Viktoriabasen. En studie av ett antikt arkitekturfragment i Gustav III:s antikmuseum VT 2003 Blomberg, Lotta, En dubbelherm på Medelhavsmuseet i Stockholm Habetzeder, Julia, Herodes Attikos egyptiserande skulpturer Sollid, Agnes, Piker med trokle på hodetogchiton på klassiske attiske gravrelieffer Strand, Lovisa, Byggnation och restauration i Rom under Hadrianus och Antoninus Pius Westin, Andreas, Athena på rödfiguriga vaser under den senarkaiska och tidigklassiska perioden HT 2002 Dizdar, Masa, Senantika gladiatorlampor från Aten och Korint Du Rietz, Titti, En Bacchusskulptur i Carl Milles antiksamling Lundberg, Marie, Sju terrakottafiguriner från Cypern VT 2002 Granefelt, Eric, Diomedes och Aias en jämförande granskning av hur två homeriska hjältar skildras i Iliaden och i grekiska vasmålningar Lutti, Klara, Palatsen i Odyssén Läge och utseende HT 2001 Abenius, Anna, Ten terracotta heads from Soloi in Cyprus. Description and analysis Fredholm, Anita, Lararier i Britannien: utseende, kontext och innehåll VT 2001 Gejel, Mikael, Sympatheia och hermetism. Jonsson, Mirjam, Fisken på sengeometrisk argivisk keramik - utseende, betydelse och ursprung. Lie, Inger Johanne, Blant templer og guder i Arkadien. En studie av Pausanias presentasjonsmetoder Teden, Ingalill, Mått av vikt. En studie av mått i Pausanias Guide to Greece.

5 HT 2000 Fabschitz, Gisela, Två Venusrockar på Medelhavsmuseet Gullans, Daniel, Den hellenistiske härskaren. En analys och några identifikationer VT 2000 Jahn, Olof, Romersk eller germansk köl. En analys av varuhandeln mellan det romerska kejsarrikets norra provinser och det sk fria Germainien under perioden e.kr. Johansson, Ann, De tre gracerna på antika sarkofager Gebenius, Tuulikki, De fem dockorna från Necrópolis de Ontur Olofsson, Helene, Renodlad fruktbarhetskult eller främst initationsarena? En studie i Demeter-Kore-kulten under arkaisk och tidigklassisk tid. HT 1999 Lagou, Ioanna, Euripides - feminist eller misogyn? En studie av dramerna Alkestis och Medea med tonvikt på tolkningen av kvinnogestalternas framställning Rebagliato, Enrique, Anima. En jämförande studie av begreppet själ i Cicero och Senecas verk VT 1999 Bentancour, Pedro, En undersökning av vasmålargruppen London E-77 Peix-Geldart, Benito, Brott och straff under Tiberius i Tacitus annaler Nordin, Sofia, 32 fragments of limestone sculpture from Vouni (Cyprus). Description and analysis Schyberger, Bo W:son, Fyra ekonomhistoriker och deras verk. En studie av historiesyn, innehållsstruktur och kunskapstillväxt inom grekisk antik ekonomisk historia HT 1998 Fernandez, Lisa, Trajanus tvillingar eller oäktingar? En studie av sambandet mellan Trajanus forum med Basilica Ulpia och Leptis Magnas och Augustus Rauricas forumplaner Rask, Birgitta, Anatomiska votivgåvor på peaksanctuaries Roumelis, Niko, Mynt som gravgåva: En analys av gravar och gravgåvor i det klassiska Olynthos VT 1998 Andersson, Roland, Romersk eller modern stilblandning? Ett marmorhuvud i Millesgårdens samlingar Eriksson, Anders, Philippus - den förste kristna kejsaren? En granskning av den senare forskningen Linderström, Jenny, A 96 - en Venus-staty på Millesgården. Dokumentation och analys Milles, Erik, Romersk höftmanteltorso i antiksamlingen på Millesgården: En dokumentation Nilsson, Ewa, Hur såg det athenska samhället på homosexualitet under klassisk tid? En studie av Symposion av Platon och Symposion av Xenofon Tannerskog, Stefan, Ciceros vänskapsförhållanden: En studie i vänskap Wahlberg-Sandberg, Eva, Ristad rätt i Rom. En studie av senatens consulta- och legesinskriptioner i Rom under senrepublik och principat Weiberg, Erika, Mannen från Kreta. En minoisk figurin i Medelhavsmuseets samlingar HT 1997 Flemberg, Marie-Louise, Kvinnliga huvudbonader i Etrurien under arkaisk tid Henriksson, Birger, Takfall hos grekiska tempel och skattehus

6 Klintberg, Lena, Geometriska barngravar i Attika. En jämförande studie med vuxengravar i samma kontext Rutanen, Mikael, Karneades moralfilosofi VT 1997 Bjurhammer, Johan, De romerska författarnas syn på Skandinavien. En kritisk granskning av tre moderna undersökningar Stjerna, Niklas, Fiskodlandets arkitektur. Tiberiusgrottans piscina i ett arkitekturhistoriskt sammanhang HT 1996 Ahlstrand, Maria, Gudar och tempel. En undersökning om gudarnas betydelse för grekiska tempels storlek Aldhammer, Carina, Klismos - en stol för kvinnor? Vahanen, Kaarina, En studie av 4 Kleinmeisterschalen Pinto-Guillaume, Ezequiel, The representation of Architecture on Four Imperial Reverse Coin Types Sandels, Victoria, Dårar och drömmare. En analys av de homeriska drömskildringarna. VT 1996 Indrikson, Vladimir, En undersökning om samband mellan bildteman och ornament i attiskt rödfigurigt vasmåleri Cars, Christine, En romersk kopia av ett grekiskt porträtt Molander, Anneli, Afrodite-torso A5 på Millesgården i Stockholm. Dokumentation och analys Linderholm, Eric, Fåglar i rituell kontext: fågelepifanins vara eller icke vara i minoisk och mykensk konst VT 1995 Ivanell, Helena, Vems ögon bär skålen? En undersökning av motiven på 200 ögeonkylikes och deras symboliska betydelser Roque, Johan, Storm och skeppsbrott i Odysséen och Aeneiden Gillberg, Cecilia, Har Tasakulturen funnits? I analys av gravarna från 300 och 400 vid Mostagedda i Mellan-Egypten ska denna uppsats behandla frågan Tóth, Attila, Den sörjande kolossen. Analys av ett antikt marmorhuvud 12 HT 1994 von Ehrenheim, Hedvig, Ett miniatyrporträtt på Medelhavsmuseet, NM Sk 134 Donkow, Izabella, Kristna källor till tempelprostitutionen på Cypern - en studie av Clemens Alexandrinus Protrepticus, Arnobious Adversus Nationes, Lactantius Divinae institutiones och Firmicus Maternus, De errore profanorum religionum Sundström, Helena, En rekonstruktion av "Room of the ladies" på Thera Åvall, Sylvia, Analys av en rödfigurig attisk kalkkrater från Medelhavsmuseet HT 94 Hammar, Eva, Fyra pyxides av alabaster i Medelhavsmuseet Axling, Erik, En jämförelse mellan attiska och syditaliska rödfiguriga vaser med två motiv inspirerade av Orestien-myten VT 1994 Vafiadou, Antonia, Torture instruments and literary evidence in Classical Greece

7 Tsobanoglou, Emanuel, Fisk i den attiska komedin Ekberg, Anders, Chpsh-kopis-falcata. En studie om tre krumma svärd. En gest i det attiska rödfiguriga vasmåleriet HT 1993 Nyström, Lars-Erik, Arsinoe Philadelphos. En studie i kronologi och kulter Gunnfors, Kristian, Militära övergrepp och deras konsekvenser. En studie av de epigrafiska och papyrologiska bevisen för militära övergrepp i Romarriket mellan år 180 och 284 e.kr. Ekström, Peo, En katalog över en samling antika glas VT 1993 Stalteri, Anna, Tillverkningsugnar i Magna Grecia - översikt och analys Bäverman, Arne, Håroffret i Apaturieriterna Hjohlman, Jenni, Ett antikt dubbelhuvud Dahlström, Erland, Clemens Alexandrinus och tidig kristen sex-moral Svahn, Mattias, Tidigkristna mötesplatser före Konstantin Wennerstrand, Ewa, Publikationen av fyra italiska fibulor av Sanguisuga- och Navicellatyp ur Medelhavsmuséets komparativa samling, samt fördjupning i tillverkningstekniken Gradborg, Agneta, Servilia: en romersk kvinna under senrepubliken. En studie med utgångspunkt i det antika källmaterialet. HT 1992 Blomqvist, Tina, Tre vaser ur Medelhavsmuseets Komparativa samling Minten, Eva, "Att stilisera en frihet". En studie av aktörerna på scener som avbildar manlig sexualitet, i huvudsak pederasti, inom attiskt rödfigurigt vasmåleri VT 1992 Johansson, Charlotte, En vas av den skäggige sfinx-målaren på Medelhavsmuseet i Stockholm Lindblom, Anna, Orpheus' thrakiska historia. Attiska vasmotiv från 400-talet f.kr. Danhard, Anna Lena, Corpus Hippocraticum som källa för kunskap om kvinnans reproduktiva funktion Fredriksson, Marie, Bronsgruppen NM 1715 på Medelhavsmuseet i Stockholm - primärdokumentation Nöglegaard, Anna Maria, Aion Plutonios Bäckman, Susanne, Ett romerskt porträtthuvud HT 1991 Svensson, Roy, Leargos' vita - de skriftliga källorna samt granskning av modern forskning VT 1991 Hofsö, Terje, A Roman shoe from Lincoln, England VT 91 Laub, Franziska, Djurframställningar på romerska mosaiker funna i västra Tyskland VT 91 Negussie, Caroline, Var Aristoteles osteolog? En studie om Aristoteles kunskap beträffande däggdjurens skelettsystem, tänder, horn och hovar samt ett försök till att urskilja hans källor HT HT 1990 Sylvén, Olle, En menadherm på Stockholms slott

8 VT 1990 Holmgren, Agneta, Prothesis. Ett motiv på vitgrundiga lekyther Larson, Britt-Marie, Halsutsmyckningen hos manliga figurer på hellenistiska askurne- och sarkofaglock från Chiusi och Argo Chiusino Nordqvist, Katarina, Spridningen av korintiska lampor typ XXVII i Medelhavsområdet Kaspersson, Maria, ClodiaMetelli och Cicero. Ciceros bild av Clodia: En fråga om omständigheter HT 1989 Hylén, Håkan, Vilken roll spelade härkomst hos de frigivna slavarna i fråga om antal, könsfördelning och yrkesuppgifter? Ett försök till en sociologisk undersökning baserad på epigrafiskt material från Delfi, daterat till perioden 200 f.kr.-kristi födelse. VT 1989 Bartley, Christina, Djurframställningar i etruskiskt gravmåleri Cederström-Zebühr, Viola, Kvinnor vid louteria. Aspekter på ett genremotiv i attiskt vasmåleri. Johansson, Ingela, Stolar på väggmålningar i Pompeji Kleineman, Michael, En undersökning av framställningen av, och berättelserna om, sju gestalter från den elisk-aitoliska släkten i den grekiska litteraturen fram till år 200 e.kr. Sjögren, Lena, Djurframställningar på beotiska fibulor från sen- och subgeometrisk tid. En studie kring de utmärkande dragen, i formen, dekorationen och kompositionen, hos djur ingraverade på beotiska fibulor. Wendel, Gösta, Olea Europaea L., en medicinalväxt i Corpus Hippocraticum Zembyla, Louiza, Amathus style pottery from Cyprus HT 1988 Edin, Lena, Motiv på romerska mosaiker i Italica, Cordoba och Cadiz under andra och tredje århundradet e.kr. Uray, Kálmán, Körsvennens position i vagnboxen. En studie av en ikonografisk detalj på attiska svartfiguriga vaser VT 1988 Hedberg, Stephan, Två frågor kring neodammoderna-antal och rekrytering Fornsäter, Savina, Skeppsbilder på attiska vaser från 600 till 440 B.C. Franzén, Soili, Två attiska huvudvaser i medelhavsmuseet Petersson, Mats, Auxilieveteranerna i GermaniaInferior och Superior - ett försök till epigrafisk studie Pihl, Tuulikki, Hettitiska skelettgravar HT 1987 Charpentier, Astrid, Romerska golvmosaiker i England med marina motiv Karlson, Sven, En vitgrundig lekyt från Millesgården Silfwerbrand, Kerstin, Fågelframställningar på attiska rödfiguriga vaser VT 1987 Assuhidou, Sofia, Offer, dryckesoffer, eder, utrop, lösen och bön hos Xenophon Grönvall, Ulla, Två figuriner av docktyp på Medehavsmuseet i Stockholm Landelius, Erik, Livmodersframställningar bland votivgåvor i terrakotta på Medelhavsmuseet

9 HT 1986 Sundkvist, Lars, Romerskt vattenledningsvatten 7 VT 1986 Amnestål, Lars, Publikation av votivstele NM Sk 201 Bjerkö, Margareta, En grekisk lantgård på 300-talet f.kr. enligt Xenophons Oikonomikos HT 1985 Ellwyn, Christina, Medicinalväxter hos Celsus och Plinius d.ä. Moberg, Katrin, Skelettgravar i två områden runt Augsburg och Köln Wange, Marie, En studie av keramikhjälmar från Villanovaperioden med utgångspunkt från en hjälm på Medelhavsmuseet, MM 1964:3 VT 1985 Berndt, Susanne, Den flaviska kvinnofrisyren. Uppkomst och utveckling Ekroth, Gunnel, Komos. Ett motiv på attiska rödfiguriga vaser Enblad, Gudrun, Fragment av Campanareliefer i Medelhavsmuseets samlingar Johansson, Birgitta, Ett mansporträtt i marmor på Medelhavsmuseet (MM 1980:4) Persson, Magnus, Studier av egyptiska senetscener HT 1984 Schönbeck, Eva-Karin, Altarframställningar i attiskt svartfigurigt vasmåleri VT 1984 Kampman, Hack, The ustrinium in the Palazzo del Parlamento in Rome Penttinen, Arto, Vävtyngder under minoisk bronsålder Ultvedt, Nina, En arretinsk vas av Certus Rasini funnen i Blera HT 1983 Engberg, Håkan, Fem kärlhandtag av Terramara typ från Medelhavsmuseet Jansson, Anna-Lena, Ciceros kvinnosyn Olsson, Eva, Charon. Ett motiv på attiska lekyter VT 1983 Hugo, Lars, Antika rundbyggnader VT 83 Isedal, Eva, En apulisk volutkrater, MM 1965:45 VT 83 Petersen, Britt-Marie, Romersk marmorrelief i Medelhavsmuseet VT 83 Praun, Sabine, 46 gallo-römische Keramikfragmenteaus dem Medelhavsmuseum in Stockholm, MM Shm 17354:49 VT 1982 Christensen, Maria, Medelhavsmuseets klock-krater MM 1979:6 Lilja-Jonsäter, Stina-Brita, Växtbestämning på en väggmålning från "House of the frescoes" i Knossos Uysal, Orhan, Övergången Troja VII b 1 - VII b 2 Willén, Inger, Kvinnor i Xenofons skrifter HT 1981 Goudaki, Stawroula, En attisk svartfigurig lekyt på Medelhavsmuseet

10 Hofsten von, Sven, Nessos-sagan i attiskt vasmåleri Perstedt, Maria, Två askoi på Medelhavsmuseet VT 1981 Claesson, Magnus, Den meliska Afrodite Lindau, Yvonne, Ett minoiskt kultföremål Reimers, Pontus, Gladiatorer som ljusspridare. Sex romerska oljelampor i Medelhavsmuséet och Gustavianum Skutin, Arne, Domitianus, den antika kejsarbilden och det moderna Widén, Brita, Guldbleck, s.k. munbleck, från sen bronsålder i Enkomi VT 1980 Görts, Maria, Atriumhusets ursprung hos etruskerna. En granskning VT 80 Hallén, Tore, En cykladisk figurin i Medelhavsmuseet Ranvinge, Jane, En kritisk granskning av tidsbestämningen av tre av de olika amazontyperna i Ridgway s artikel A story of five amazons i AJA 78, 1974 HT 1979 Fergman, Anne, Romerska tegelugnar i Britannien Petersson, Claes, Mykenska kultbyggnader VT 1979 Andersson, Carolina, Disciplinbrott i armén under den romerska republiken Backlund, Ann-Charlotte, Valetudinarier? En granskning av föregivna hjälptruppssjukhus Samuelsson, Ewa, Undersökning av cellakolonner i ett antalfastlandsgrekiska peripteroi HT 1978 Blennow, Marie-Louise, The Paradeisos figurines Kjellnert, Lars, En kritisk granskning av det arkeologiska materialet för J.A. Bundgaards datering av Parthenon 1 VT 1978 Nissen, Veronika, En apulisk kantharos i Medelhavsmuseet Odqvist, Marianne, Fyra senarkaiska reliefer. Kritisk granskning av några tolkningar och dateringar HT 1977 Blomberg, Peter, Analys av målare till lekyter av ATL-form tillämpad på fem vitgrundiga Lekyter på Nationalmuseum Frisell, Marianne, Två grupper lekyter i svartfigurig teknik i Stockholms Nationalmuseum. A. Med mönsterdekor. B. Svartbukiga Hamell, Maud, Kommenterad katalog över Medelhavsmuseets äldre italiska fibulor HT 1977 Blomberg, Peter, Analys av målare till lekyter av ATL-form tillämpad på fem vitgrundiga Lekyter på Nationalmuseum Frisell, Marianne, Två grupper lekyter i svartfigurig teknik i Stockholms Nationalmuseum. A. Med mönsterdekor. B. Svartbukiga Hamell, Maud, Kommenterad katalog över Medelhavsmuseets äldre italiska fibulor

11 HT 1976 Landenius, Hedvig, Två guldkransar i Medelhavsmuseet VT 1977 Rönn, Lars, The painter of the agora Chairias cups. En stilanalys HT 1975 Lübeck, Maria, Den ephesiska Artemis VT 1975 Dyhlén, Ingrid, Romerska matvanor under kejsartiden Hinze, Dagmar Marcus, Vipsanius Agrippa Zakolski, Michal, Assur-nasir-pal II som härskare och konstbeskyddare Hellberg, Gustrid, Romersk provinskonst HT 1974 Greborn, Tore, Yrkessoldater och krigsveteraner under 400-och 300-talen f.kr. Ohlson, Bertil, De syditaliska flyakvaserna. En studie i grekiskt folklustspel Sundberg, Anders, Kaviteterna i Hadrianeum Wareing, Mimi, Studies in ancient dance VT 1974 Herdenstam, Marianne, On the aqueducts of ancient Rome Wedendal, Paul, Sandkärneglas HT 1973 Halvarsson, Anita, Hippokrates samt en sammanfattning om tiden före och några av hans föregångare inom medicinens historia Beer, Cecilia, A bronze statuette of the Venus from Capuatype in Stockholm Ericsson, Charlotte, Kort översikt av problem i samband med den mykenska kulturens upplösning Hansson, Sven-Erik, Topografiska aspekter på Hateriireliefen från via Labicana Hild, Torsten, Propagandamedel i antikens Rom. Några exempel från senrepubliken och den tidiga kejsartiden Palmqvist, Lennart, Romerska milstenar Stephensson-Möller, Maud, Puteoli och Ostia. Hamnanläggningar i Roms hamnstäder och dessas betydelse för spannmålsförseln till Rom Zetterstrand, Kaj, Ett askurnelock från etruskisk - senhellensitisk tid VT 1973 Forsström, Birgitta, Ett arkaiskt cypriotiskt mynt från Kungl. Myntkabinettens samlingar Löthberg-Scherwin, Erna, Musik och musikinstrument i Grekland främst under arkaisk och klassisk tid HT 1972 Agiannoglou, Elisabet, Diet in Greece circa 400 BC and influences on the evolution of food habits VT 1972 Sarkany, Astrid, Två kandelaberdelar i Medelhavsmuséets samlingar

12 HT 1971 Rosén, Inga-Britt, Kult och religion under Cyperns sena bronsålder Scheffer, Charlotte, Två svartfiguriga, attiska vaser på Medelhavsmuséet Svenson, Charlotte, Sarkofagfigurer av terrakotta från Tuscania VT 1970 Rystedt, Eva, Portlandvasen Bäärnhielm, Göran, Terra sigillata. En översikt och en katalog Fagerström, Kåre, Det protodoriska trätemplet Lind, Lennart, Uppgifter från inskrifter om invånarna och förhållandena i antika orter i Viterbo-området VT 1969 Nikolitsis, Nikos, Laokoongruppen och dess dateringsproblem VT 1963 Pohl, Ingrid, Two fossa tombs of the Sorbonecropol in Cerveteri. Discussions concerning some problems connected 1962 Hellström, Pontus, Spolformade unguentarier. Studier i hellenistisk keramik

C-uppsatser i konstvetenskap

C-uppsatser i konstvetenskap C-uppsatser i konstvetenskap 2012 af Robson, Julia: Den fotografiska framställningen av kvinnan ett urval från 1978, 1982, 1991 Al Houaidy, Nicole: Peredvizjniki. Ryskt samhällskritiskt måleri av realistiska

Läs mer

Checka också: nov 4 08:01

Checka också: nov 4 08:01 Bronsåldern på Kreta MINOISK KULTUR En högkultur redan 3000 1000 f.kr. De östliga Medelhavsstaterna upplevde en kraftig ekonomisk tillväxt då man började använda sig av metaller. På flera ställen producerades

Läs mer

Resedagbok från konstresa till Rom den 2 mars till den 9 mars 2009

Resedagbok från konstresa till Rom den 2 mars till den 9 mars 2009 Resedagbok från konstresa till Rom den 2 mars till den 9 mars 2009 Måndagen den 2 mars Resan började egentligen på söndag kväll. Vi 20 Romresenärer hoppade på vår egen buss sent på kvällen i Kil, Karlstad

Läs mer

Kurs på avancerad nivå i antikens kultur och samhällsliv, 24 jan - 1 april

Kurs på avancerad nivå i antikens kultur och samhällsliv, 24 jan - 1 april - Kurs på avancerad nivå i Antikens kultur och samhällsliv s. 29 - Konst och kontext i barockens Rom. Museipraktik igår och idag s. 30 - Vad är kulturhistoria - exemplet Rom s. 30 - Kurs på avancerad nivå

Läs mer

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT Sv_Jerusalem_3_2007 18-09-2007 08.55 Sida 1 SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 106 september 2007 NR 3 Fredshälsning! Så ser det ut på den israeliska sidan av muren och gränskontrollen in till

Läs mer

Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer.

Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer. aktuella konstutställningar i Sverige september december 2010 Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer. Vi har bra produkter till ett bra & framgångsrikt måleri. Vi har priser som tål att jämföras

Läs mer

1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen

1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen 1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen Gemensam innehållsförteckning, del 1 och 2 Hälsningsanförande

Läs mer

STARFISH 4 skådespelare, 16 halländska aktörer och 6x60 körmedlemmar i unikt teaterprojekt

STARFISH 4 skådespelare, 16 halländska aktörer och 6x60 körmedlemmar i unikt teaterprojekt Program Edition 1 STARFISH 4 skådespelare, 16 halländska aktörer och 6x60 körmedlemmar i unikt teaterprojekt Edition 1 2010-12-08 Programmet är ett levande dokument...... en process precis som projektet

Läs mer

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT SvJ, 8038 04-06-02 10.56 Sida 1 SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 103 Juni 2004 NR 2 Ur innehållet: Kristen sionism och Harmageddon Vattenförsörjning den avgörande frågan i området En av flera

Läs mer

De miste sina söner i kriget: Nu är de med i en gemensam israelisk-palestinsk organisation sidan 16

De miste sina söner i kriget: Nu är de med i en gemensam israelisk-palestinsk organisation sidan 16 SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 104 Okt 2005 NR 3 Jerusalemsföreningens sjukhus i Betlehem är färdigrenoverat. Sista etappen invigdes av biskop Tore Furberg i september i år inför en stor

Läs mer

Göteborgs universitet - Etnologiska institutionen

Göteborgs universitet - Etnologiska institutionen Göteborgs universitet - Etnologiska institutionen UPPSATSREGISTER : INDUSTRIHISTORIA Sammanställt av: Ann Lindholm ARBETARKULTUR: Almström, Björn. Attityder till arbetarstadsdelen Lundby på Hisingen. En

Läs mer

KulturNatten UPPSALA 11 SEPTEMBER 04. Program för KulturNatten 2004. Har du ordningsfrågor? Ring polisinspektör Karl Gunnar Ståhl 070-554 70 15

KulturNatten UPPSALA 11 SEPTEMBER 04. Program för KulturNatten 2004. Har du ordningsfrågor? Ring polisinspektör Karl Gunnar Ståhl 070-554 70 15 Program för 2004 Behöver du eller någon annan hjälp under? Socialjouren finns på stan från förmiddagen fram till söndagen. Ring om du behöver hjälp, råd eller stöd: tel 15 00 00 eller 112 och begär socialjouren.

Läs mer

OKTOBER 6 2003. Birgitta och pengarna Ferdinand Tollin en av 1800-talets det unga Sverige SNF:s årsmöte. Pris 20 kr

OKTOBER 6 2003. Birgitta och pengarna Ferdinand Tollin en av 1800-talets det unga Sverige SNF:s årsmöte. Pris 20 kr OKTOBER 6 2003 Birgitta och pengarna Ferdinand Tollin en av 1800-talets det unga Sverige SNF:s årsmöte Pris 20 kr HB MYNT & MEDALJER Sveavägen 96 Box 19507 S-104 32 Stockholm 19 T - Rådmansgatan (uppgång

Läs mer

Partistämma 2007: Propositioner.

Partistämma 2007: Propositioner. :. Moderaternas partistämma. Gävle 25/28 oktober 2007. Innehåll Stämmoprogram 7 Föredragningslista 10 Arbetsordning 12 Utdrag ur stadgar 13 Röstlängd 19 Valberedningens förslag 27 Proposition 1: 33 Vår

Läs mer

1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc

1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc UKF: s HEMBYGDSSAMLING Innehållsförteckning böcker, skrifter, artiklar, excerpter, anteckningar m.m. Placering i bokhyllor och pärmar Se register över pärmar Använd Adobes sökfunktion Ctrl+Shift+F Alla

Läs mer

DOM 2015-04-29 meddelad i Växjö

DOM 2015-04-29 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Enhet 3:4 DOM 2015-04-29 meddelad i Växjö Mål nr F 844-14 KLAGANDE 1. Johnny Billgren Östra Hyllievägen 15 2. Evert Christoffersson Ensittarvägen 23 3. Birgitta Gran Sorlabäcksgatan 27

Läs mer

VÄLKOMMEN 3 JURYN HAR ORDET 4 BIENNALFÖRESTÄLLNINGAR 5 INTERNATIONELLA GÄSTSPEL 20 STUDENTFÖRESTÄLLNINGAR 22 UTSTÄLLNING PQ 2011 25 COMMUNITYTEATER X

VÄLKOMMEN 3 JURYN HAR ORDET 4 BIENNALFÖRESTÄLLNINGAR 5 INTERNATIONELLA GÄSTSPEL 20 STUDENTFÖRESTÄLLNINGAR 22 UTSTÄLLNING PQ 2011 25 COMMUNITYTEATER X VÄLKOMMEN JURYN HAR ORDET 4 BIENNALFÖRESTÄLLNINGAR 5 INTERNATIONELLA GÄSTSPEL 0 STUDENTFÖRESTÄLLNINGAR UTSTÄLLNING PQ 0 5 COMMUNITYTEATER X 5 6 COMMUNITYTEATER FÖRESTÄLLNINGAR 7 PÅ PLATS I GÄVLE 8 SEMINARIER

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige.

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige. VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Bilagor Bilagor Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm Telefon:

Läs mer

1.12 Den mykenska kulturen ca 1600-ca 1100 f.kr.

1.12 Den mykenska kulturen ca 1600-ca 1100 f.kr. 1.12 Den mykenska kulturen ca 1600-ca 1100 f.kr. Ett av de stora fästena i Grekland under denna tidsperiod var palatset i Mykene, en väldig byggnad på ett bergskrön strax norr om staden Argos på Peloponnesos.

Läs mer

upplevt, samlevt, utlevt

upplevt, samlevt, utlevt under 1700-talet: upplevt, samlevt, utlevt Gustavianum i Uppsala 7 och 8 maj 2015 vardagsliv_program.indd 1 2015-04-13 13:28 Gravyerna på sidan 1 och 3 är av Jonas Carl Linnerhielm från Helena Maria Linnerhielms

Läs mer

GRUPPKORSBAND TILL HUSHÅLLEN

GRUPPKORSBAND TILL HUSHÅLLEN GRUPPKORSBAND TILL HUSHÅLLEN Petter om glädjen att läsa Varför har du skrivit den här boken? Boken kom till när jag insåg att det fi nns killar och tjejer som inte vet vad böcker kan betyda i deras liv.

Läs mer

Nya talböcker augusti 2014

Nya talböcker augusti 2014 Nya talböcker augusti 2014 Litteratur för vuxna... 1 Skönlitteratur... 1 Inte längre hemma... 1 11 gram sanning... 1 Lomjansguten... 1 Huset Longbourn... 1 Det låg en stad vid Clara elf... 1 Morgongåvan...

Läs mer

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS PROTOKOLL 2011 EXTRAKONGRESS 25 27 MARS Fredag 25 mars Extrakongressens öppnande... 1 Formaliapunkter... 10 Allmänpolitisk diskussion Vår omvärld... 28 Val av partiordförande... 59 Allmänpolitisk diskussion

Läs mer

TORSTEN SÖDERBERGS STIFTELSE 2011

TORSTEN SÖDERBERGS STIFTELSE 2011 TORSTEN SÖDERBERGS STIFTELSE 2011 Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig under visnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid

Läs mer

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:3 2004

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:3 2004 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:3 2004 390 I marginalen på medeltiden ett utrymme för kommunikation? Föreställningar om människor, djur och natur i bonaden från Bayeux Av Agneta Ney Marginalutrymme i

Läs mer

Bokförlaget Langenskiöld. Svensk Bokkonst. Alba Langenskiölds Stiftelse. Projekt

Bokförlaget Langenskiöld. Svensk Bokkonst. Alba Langenskiölds Stiftelse. Projekt Våren 2014 1 Bokförlaget Langenskiöld Ger ut facklitteratur av hög kvalitet inom konst, kultur, samhällsdebatt, barn- och ungdomsböcker. Gemensamt för hela utgivningen är berättelsens kraft. Som ett inslag

Läs mer

BOKMÄSSAN. Tema: brasiliansk. Liv humor på blodigt allvar. Kejsaren av den historiska romanen. Förlåtelse vägen till helande

BOKMÄSSAN. Tema: brasiliansk. Liv humor på blodigt allvar. Kejsaren av den historiska romanen. Förlåtelse vägen till helande Förlåtelse vägen till helande Kejsaren av den historiska romanen Barbro Lindgren årets Almapristagare BOKMÄSSAN mässtidning 25 28 september 2014 svenska mässan göteborg 1985 2014 Liv humor på blodigt allvar

Läs mer

Bulletinen. Hösten 2014. Nr 10 - augusti 2014. i samverkan med. Medlemsuppgifter pg 400 08 44-3 info@sus.org.se

Bulletinen. Hösten 2014. Nr 10 - augusti 2014. i samverkan med. Medlemsuppgifter pg 400 08 44-3 info@sus.org.se Foto: Torbjörn Bergkvist Bulletinen Hösten 2014 i samverkan med Nr 10 - augusti 2014 Senioruniversitetet Sundsvall Kyrkogatan 24 852 32 Sundsvall www.sus.org.se Medlemsuppgifter pg 400 08 44-3 info@sus.org.se

Läs mer

Program FÖRBUNDSSTÄMMA 13 15 JUNI 2014

Program FÖRBUNDSSTÄMMA 13 15 JUNI 2014 Program FÖRBUNDSSTÄMMA 13 15 JUNI 2014 2 Välkommen till förbundsstämman i Visby FÅR MAN SKRIVA MORSNING OCH GOODBYE när det drar ihop sig till högtidligheter. Jag tycker det. För högtidligt är det allt

Läs mer