VT2015 Emelie Byström Cecilia Frycklund Kerstin Jensen-Urstad Joyce Johnson Kröger Ellen Korsström HT2014 Linnea Hietanen Niclas Lilja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VT2015 Emelie Byström Cecilia Frycklund Kerstin Jensen-Urstad Joyce Johnson Kröger Ellen Korsström HT2014 Linnea Hietanen Niclas Lilja"

Transkript

1 VT2015 Emelie Byström, Attityder till kvinnor i 300-talets Rom. Kvinnans framställning i den senantika litteraturen Cecilia Frycklund, Kvinnor som konstnärer under antiken. Undersökning av konstnärsrollen och den kvinnliga konstnären i det antika Grekland och Rom Kerstin Jensen-Urstad, Löpning som idrottsgren under senarkaisk och klassisk tid Joyce Johnson Kröger, Nikes framställning i skulpturkonsten. En studie av segergudinnans aspekter inom den antika grekiska religionen Ellen Korsström, En svartvit värld. Granskning av vardagsmosaiker i Roms antika hamnstad Ostia HT2014 Linnea Hietanen, Tjurhoppningens ursprung en ikonografisk analys Niclas Lilja, Politiskt graffiti i Pompeji ett eko av politikens innehåll, dygder och identiteter VT2014 Maud Ajax, Kvinnors roll på etruskiska väggmålningar under arkaisk tid f.kr. En ikonografisk studie från städerna Tarquinia och Chiusi Ingmari Nyrén, Mykene och det mykenska samhällets kollaps under sen bronsålder. Diskussionen kring orsaker till den kulturella, social och ekonomiska nedgången runt 1200 f.kr. HT2013 Yuan Cheng, Kvinnornas funktion på Trajanus och Marcus Aureliuskolonnen. En jämförande studie av ett urval av scener Martina Lemdal, Ara Pacis och den romerska betraktaren en studie av altarreliefen och dess budskap Lamprini Nakos, Parthenontemplet: en studie över det östra pedimentet VT2013 David Colas Åberg, The myth of Hannibals elephants Adam Norberg, Ara Pacis Augustae: Tellusreliefen, Ludi Saeculares och den romerska åskådaren HT2012 Katia Roboti Cronin, Etrusker. En studie av ett folks mångfacetterade identitet Elina Rückertz Palomäki, Drottningen av Saba - Regent, dotter, syster och konunga gemål Anna-Carin Kjellström, Blysarkofager i Romarriket - ett militärt fenomen? Anders Östensson, Colossus Neronis Solis Lars Hedberg, Hur byggdes Jupitertemplet i Baalbek? Åke Munkhammar, Överlevnadsförsäkring. Ett sätt att hantera risk i antikens Athen Nadja Hansson, Zeus Meilichios. En studie av kulten och granskning av forskningen VT2012 Hanna Hedman, Den romerska skon. I det sociala sammanhanget och som socialt fenomen Veronica Nilsson, Auxilixgravar i det romerska Britannia. En studie av de romerska militärgravarna i det romerska Britannia e.kr. Alexander Svedberg, Att läsa i mörkret. En semiotisk avkodning av det sengeometriska vasmåleriets syntax via exempelregionerna Argolis, Lakonien och Arkadien

2 Silvia Slioa, Belägringen av Lakish. Krigsföring som konstmotiv i Nineve stenreliefer i Sanheribs palats John Theodosiou, The state in Motion. Plato's concept of war Emelie Jörgensen, Prostitution i Pompeji - En undersökning av den sexuella verksamheten i staden Hannes Granberg, Peleus, Thetis och Herakles. En sociomytologisk analys av en attisk hydria HT2011 Liselotte Bergstrand, Beskattning i Ptolemaiernas Egypten respektive i den romerska republiken Magnus Torén, Förändringen av kejsarmaktens roll i administrationen av Ostia och dess hamnar under den tidiga kejsartiden Christina Hellstrand, Tolkningar av inskriften på Hadrianusbågen i Athen VT 2011 Alexia, Johansson, Myten om Apollo och Daphne: en jämförelse mellan ikonografiska budskap på mosaikgolv från Cypern och Antiokia. Maria, Morrone, Antika romerska trädgårdar: beskrivningar av de privata trädgårdarna i den antika romerska litteraturen. Mikael, Hahn, Augustus som ledare. Några framgångsfaktorer. Anders, Stange, ISIS - från ptolemaisk till romersk gudinna. Indicier på förändring och kulturell anpassning av Isiskulten. Angelica, Landgren, Den grekiska hjälmen. Skydd och effektivitet. HT 2010 Janet, Abrahamsson, Livia Drusilla och Julia Domna. Likheter och skillnader i ikonografin mellan två olika perioder. Kerstin, Wallmark, Kvinnobilden i Ovidius Metamorphoser. Myten som kontrollmekanism. VT 2010 Karolina, Karjalainen, Kvinnoskildringar i tre essäer av Plutarchos HT 2009 Gaspar, Aucahuasi Bonet, Pirater under 400-talet f.v.t. en beskrivning enligt Herodotos och Thukydides Martina, Zettergren, Träd och lundar hos Pausanias Susana, Vallejos, En undersökning av vegetationen på Endymionsarkofagerna - Ett bidrag till tolkningen av mytologiska sarkofager. Åsa, Klintberg, Stadsportarna i Thebe: Stadsportar, tempelpyloner eller en metafor? En undersökning om hur uttrycket hundra portar använts med referens till det egyptiska Thebe i ett urval av antika källor. VT 2009 Linus, Söderlund, Sårade soldater, empati och medkänsla på Trajanuskolonnen och Marcus Aureliuskolonnen Robin, Iversen Rönnlund, Vem spelar på en pipa? En studie av tibiastavbildningar i området kring Pompeji 80 f.kr.-79 e.kr. Nicholas, Ferreira, Politisk kris och kvinnors makt i Makedonien och Sparta Helena, Meskanen, Inskrifter på reliefytan på attiska grav-, votiv-, och dokumentreliefer ca

3 f.kr. Leonidas, Kostoulas, Themistokles roll vid Salamis Therese, Paulson, Romerska villor. Naturens, klimatets och topografins inverkan på arkitekturen. Exempelstudie på villan i Minori och villan i Dar Buk-Ammarah Anna, Silfverswärd, Persefone i attisk rödfigurigt vasmåleri VT 2008 Eva Borelius-Zätterström, Handbrottning, gungning, och andra träningsformer i det antika Rom Ingrid Johansson, Renandets betydelse i Homeros texter VT 2007 Carle Petrelius, Berit, Läkare, kirurg, oculist eller medicinskt bevandrad författande lekman. Vem var egentligen Aulus Cornelius Celsus? Ramanius, Richard, Särskilda personer vid kejsarnas hov: astrologer, filosofer, livläkare, eunucker, gycklare, skådespelare, gladiatorer och hästkuskar. Från Augustus till Domitianus HT 2006 Wingren, Emma, En attisk huvudvas från Medelhavsmuseet Oswaldson, Anna, Ett mansporträtt från Medelhavsmuseet VT 2006 Lundholm, Jenny, Ridhästar, ryttare, hästar och hästskötare på attisk rödfigurig keramik (ca f Kr) Ström, Erik, En attisk svartfigurigstamnos i Medelhavsmuseets samlingar von Schalien, Petra, Spartan females in public affairs. Influence through Inheritance Olsson, Richard, Ingenjörskonst under antiken. Hur planerades Roms akvedukter? Wiebe, Eva, Flodgudsframställningar på den romerska triumfbågen. En undersökning av flodgudar i tre triumfbågars svicklar Werkström, Ludmila, Multikulturella relationer vid Svarta havets kuster Maria, Tauberman, Inhägnader i pompejanskt trädgårdsmåleri. En sammanställning av avbildade staket och murar Koutouzou, Chloe, Alkibiades och det Peloponnesiska kriget Nord, Mikael, Palmyrenskt porträtt från Medelhavsmuseet (MM 1978:026) Öhman, Kristina, Gigantens lejon och krigarens orm - om sköldmotiv i gigantomaki och kentauromaki HT 2005 Blid, Åke, Ledarskap under antiken. Caesar och Xenofon Sjöberg, Ingmar, Att ta köksvägen genom taket. En jämförande studie av samhällets funktioner och dess avspeglingar i byggnaderna från tidig neolitisk tid i Anatolien VT 2005 Murrto, Henna, Minoiska och mykenska fotbeklädnader. Kartläggning och jämförelse av utseendet och sammanhangen av fotbeklädnader i den minoiska och den mykenska kulturen Holmlund, Mats, Herakles och de gyllene äpplena. En undersökning av myten om Herakles äventyr hos hesperiderna Iskou, Lina, Är det joniska templet i Thessaloniki senarkaiskt?

4 VT 2004 Blåndman, Susanna, Hundar på attiska vaser Mortágua, Alexandra, "Helenas födelse". En vas av Python från Paestum. En jämförande analys med andra vaser med samma mytologiska scen Nickson, Petra, Scener från livet under vulkanen. En jämförande studie av måleri i Cauponae och Domus i Pompeji Sofiadotter-Lepic, Rebecca, Romerska altaren - en analys av fyra altaren från Piranesisamlingen i Stockholm von Wachenfelt Seisay, Boë, The interrelationship between Asklepios, Hygieia and the serpent in fourthcentury BC votive reliefs from the Athenian Askelpieion HT 2003 Helander, Fredrik, Ett alexandrinskt kalkstenshuvud i den Ponténska samlingen Liljefors, Anna, Vem fick vad? Ålderns och könets betydelse för dekorationen på romerska sarkofager med clipeus Simonson, Helene, Viktoriabasen. En studie av ett antikt arkitekturfragment i Gustav III:s antikmuseum VT 2003 Blomberg, Lotta, En dubbelherm på Medelhavsmuseet i Stockholm Habetzeder, Julia, Herodes Attikos egyptiserande skulpturer Sollid, Agnes, Piker med trokle på hodetogchiton på klassiske attiske gravrelieffer Strand, Lovisa, Byggnation och restauration i Rom under Hadrianus och Antoninus Pius Westin, Andreas, Athena på rödfiguriga vaser under den senarkaiska och tidigklassiska perioden HT 2002 Dizdar, Masa, Senantika gladiatorlampor från Aten och Korint Du Rietz, Titti, En Bacchusskulptur i Carl Milles antiksamling Lundberg, Marie, Sju terrakottafiguriner från Cypern VT 2002 Granefelt, Eric, Diomedes och Aias en jämförande granskning av hur två homeriska hjältar skildras i Iliaden och i grekiska vasmålningar Lutti, Klara, Palatsen i Odyssén Läge och utseende HT 2001 Abenius, Anna, Ten terracotta heads from Soloi in Cyprus. Description and analysis Fredholm, Anita, Lararier i Britannien: utseende, kontext och innehåll VT 2001 Gejel, Mikael, Sympatheia och hermetism. Jonsson, Mirjam, Fisken på sengeometrisk argivisk keramik - utseende, betydelse och ursprung. Lie, Inger Johanne, Blant templer og guder i Arkadien. En studie av Pausanias presentasjonsmetoder Teden, Ingalill, Mått av vikt. En studie av mått i Pausanias Guide to Greece.

5 HT 2000 Fabschitz, Gisela, Två Venusrockar på Medelhavsmuseet Gullans, Daniel, Den hellenistiske härskaren. En analys och några identifikationer VT 2000 Jahn, Olof, Romersk eller germansk köl. En analys av varuhandeln mellan det romerska kejsarrikets norra provinser och det sk fria Germainien under perioden e.kr. Johansson, Ann, De tre gracerna på antika sarkofager Gebenius, Tuulikki, De fem dockorna från Necrópolis de Ontur Olofsson, Helene, Renodlad fruktbarhetskult eller främst initationsarena? En studie i Demeter-Kore-kulten under arkaisk och tidigklassisk tid. HT 1999 Lagou, Ioanna, Euripides - feminist eller misogyn? En studie av dramerna Alkestis och Medea med tonvikt på tolkningen av kvinnogestalternas framställning Rebagliato, Enrique, Anima. En jämförande studie av begreppet själ i Cicero och Senecas verk VT 1999 Bentancour, Pedro, En undersökning av vasmålargruppen London E-77 Peix-Geldart, Benito, Brott och straff under Tiberius i Tacitus annaler Nordin, Sofia, 32 fragments of limestone sculpture from Vouni (Cyprus). Description and analysis Schyberger, Bo W:son, Fyra ekonomhistoriker och deras verk. En studie av historiesyn, innehållsstruktur och kunskapstillväxt inom grekisk antik ekonomisk historia HT 1998 Fernandez, Lisa, Trajanus tvillingar eller oäktingar? En studie av sambandet mellan Trajanus forum med Basilica Ulpia och Leptis Magnas och Augustus Rauricas forumplaner Rask, Birgitta, Anatomiska votivgåvor på peaksanctuaries Roumelis, Niko, Mynt som gravgåva: En analys av gravar och gravgåvor i det klassiska Olynthos VT 1998 Andersson, Roland, Romersk eller modern stilblandning? Ett marmorhuvud i Millesgårdens samlingar Eriksson, Anders, Philippus - den förste kristna kejsaren? En granskning av den senare forskningen Linderström, Jenny, A 96 - en Venus-staty på Millesgården. Dokumentation och analys Milles, Erik, Romersk höftmanteltorso i antiksamlingen på Millesgården: En dokumentation Nilsson, Ewa, Hur såg det athenska samhället på homosexualitet under klassisk tid? En studie av Symposion av Platon och Symposion av Xenofon Tannerskog, Stefan, Ciceros vänskapsförhållanden: En studie i vänskap Wahlberg-Sandberg, Eva, Ristad rätt i Rom. En studie av senatens consulta- och legesinskriptioner i Rom under senrepublik och principat Weiberg, Erika, Mannen från Kreta. En minoisk figurin i Medelhavsmuseets samlingar HT 1997 Flemberg, Marie-Louise, Kvinnliga huvudbonader i Etrurien under arkaisk tid Henriksson, Birger, Takfall hos grekiska tempel och skattehus

6 Klintberg, Lena, Geometriska barngravar i Attika. En jämförande studie med vuxengravar i samma kontext Rutanen, Mikael, Karneades moralfilosofi VT 1997 Bjurhammer, Johan, De romerska författarnas syn på Skandinavien. En kritisk granskning av tre moderna undersökningar Stjerna, Niklas, Fiskodlandets arkitektur. Tiberiusgrottans piscina i ett arkitekturhistoriskt sammanhang HT 1996 Ahlstrand, Maria, Gudar och tempel. En undersökning om gudarnas betydelse för grekiska tempels storlek Aldhammer, Carina, Klismos - en stol för kvinnor? Vahanen, Kaarina, En studie av 4 Kleinmeisterschalen Pinto-Guillaume, Ezequiel, The representation of Architecture on Four Imperial Reverse Coin Types Sandels, Victoria, Dårar och drömmare. En analys av de homeriska drömskildringarna. VT 1996 Indrikson, Vladimir, En undersökning om samband mellan bildteman och ornament i attiskt rödfigurigt vasmåleri Cars, Christine, En romersk kopia av ett grekiskt porträtt Molander, Anneli, Afrodite-torso A5 på Millesgården i Stockholm. Dokumentation och analys Linderholm, Eric, Fåglar i rituell kontext: fågelepifanins vara eller icke vara i minoisk och mykensk konst VT 1995 Ivanell, Helena, Vems ögon bär skålen? En undersökning av motiven på 200 ögeonkylikes och deras symboliska betydelser Roque, Johan, Storm och skeppsbrott i Odysséen och Aeneiden Gillberg, Cecilia, Har Tasakulturen funnits? I analys av gravarna från 300 och 400 vid Mostagedda i Mellan-Egypten ska denna uppsats behandla frågan Tóth, Attila, Den sörjande kolossen. Analys av ett antikt marmorhuvud 12 HT 1994 von Ehrenheim, Hedvig, Ett miniatyrporträtt på Medelhavsmuseet, NM Sk 134 Donkow, Izabella, Kristna källor till tempelprostitutionen på Cypern - en studie av Clemens Alexandrinus Protrepticus, Arnobious Adversus Nationes, Lactantius Divinae institutiones och Firmicus Maternus, De errore profanorum religionum Sundström, Helena, En rekonstruktion av "Room of the ladies" på Thera Åvall, Sylvia, Analys av en rödfigurig attisk kalkkrater från Medelhavsmuseet HT 94 Hammar, Eva, Fyra pyxides av alabaster i Medelhavsmuseet Axling, Erik, En jämförelse mellan attiska och syditaliska rödfiguriga vaser med två motiv inspirerade av Orestien-myten VT 1994 Vafiadou, Antonia, Torture instruments and literary evidence in Classical Greece

7 Tsobanoglou, Emanuel, Fisk i den attiska komedin Ekberg, Anders, Chpsh-kopis-falcata. En studie om tre krumma svärd. En gest i det attiska rödfiguriga vasmåleriet HT 1993 Nyström, Lars-Erik, Arsinoe Philadelphos. En studie i kronologi och kulter Gunnfors, Kristian, Militära övergrepp och deras konsekvenser. En studie av de epigrafiska och papyrologiska bevisen för militära övergrepp i Romarriket mellan år 180 och 284 e.kr. Ekström, Peo, En katalog över en samling antika glas VT 1993 Stalteri, Anna, Tillverkningsugnar i Magna Grecia - översikt och analys Bäverman, Arne, Håroffret i Apaturieriterna Hjohlman, Jenni, Ett antikt dubbelhuvud Dahlström, Erland, Clemens Alexandrinus och tidig kristen sex-moral Svahn, Mattias, Tidigkristna mötesplatser före Konstantin Wennerstrand, Ewa, Publikationen av fyra italiska fibulor av Sanguisuga- och Navicellatyp ur Medelhavsmuséets komparativa samling, samt fördjupning i tillverkningstekniken Gradborg, Agneta, Servilia: en romersk kvinna under senrepubliken. En studie med utgångspunkt i det antika källmaterialet. HT 1992 Blomqvist, Tina, Tre vaser ur Medelhavsmuseets Komparativa samling Minten, Eva, "Att stilisera en frihet". En studie av aktörerna på scener som avbildar manlig sexualitet, i huvudsak pederasti, inom attiskt rödfigurigt vasmåleri VT 1992 Johansson, Charlotte, En vas av den skäggige sfinx-målaren på Medelhavsmuseet i Stockholm Lindblom, Anna, Orpheus' thrakiska historia. Attiska vasmotiv från 400-talet f.kr. Danhard, Anna Lena, Corpus Hippocraticum som källa för kunskap om kvinnans reproduktiva funktion Fredriksson, Marie, Bronsgruppen NM 1715 på Medelhavsmuseet i Stockholm - primärdokumentation Nöglegaard, Anna Maria, Aion Plutonios Bäckman, Susanne, Ett romerskt porträtthuvud HT 1991 Svensson, Roy, Leargos' vita - de skriftliga källorna samt granskning av modern forskning VT 1991 Hofsö, Terje, A Roman shoe from Lincoln, England VT 91 Laub, Franziska, Djurframställningar på romerska mosaiker funna i västra Tyskland VT 91 Negussie, Caroline, Var Aristoteles osteolog? En studie om Aristoteles kunskap beträffande däggdjurens skelettsystem, tänder, horn och hovar samt ett försök till att urskilja hans källor HT HT 1990 Sylvén, Olle, En menadherm på Stockholms slott

8 VT 1990 Holmgren, Agneta, Prothesis. Ett motiv på vitgrundiga lekyther Larson, Britt-Marie, Halsutsmyckningen hos manliga figurer på hellenistiska askurne- och sarkofaglock från Chiusi och Argo Chiusino Nordqvist, Katarina, Spridningen av korintiska lampor typ XXVII i Medelhavsområdet Kaspersson, Maria, ClodiaMetelli och Cicero. Ciceros bild av Clodia: En fråga om omständigheter HT 1989 Hylén, Håkan, Vilken roll spelade härkomst hos de frigivna slavarna i fråga om antal, könsfördelning och yrkesuppgifter? Ett försök till en sociologisk undersökning baserad på epigrafiskt material från Delfi, daterat till perioden 200 f.kr.-kristi födelse. VT 1989 Bartley, Christina, Djurframställningar i etruskiskt gravmåleri Cederström-Zebühr, Viola, Kvinnor vid louteria. Aspekter på ett genremotiv i attiskt vasmåleri. Johansson, Ingela, Stolar på väggmålningar i Pompeji Kleineman, Michael, En undersökning av framställningen av, och berättelserna om, sju gestalter från den elisk-aitoliska släkten i den grekiska litteraturen fram till år 200 e.kr. Sjögren, Lena, Djurframställningar på beotiska fibulor från sen- och subgeometrisk tid. En studie kring de utmärkande dragen, i formen, dekorationen och kompositionen, hos djur ingraverade på beotiska fibulor. Wendel, Gösta, Olea Europaea L., en medicinalväxt i Corpus Hippocraticum Zembyla, Louiza, Amathus style pottery from Cyprus HT 1988 Edin, Lena, Motiv på romerska mosaiker i Italica, Cordoba och Cadiz under andra och tredje århundradet e.kr. Uray, Kálmán, Körsvennens position i vagnboxen. En studie av en ikonografisk detalj på attiska svartfiguriga vaser VT 1988 Hedberg, Stephan, Två frågor kring neodammoderna-antal och rekrytering Fornsäter, Savina, Skeppsbilder på attiska vaser från 600 till 440 B.C. Franzén, Soili, Två attiska huvudvaser i medelhavsmuseet Petersson, Mats, Auxilieveteranerna i GermaniaInferior och Superior - ett försök till epigrafisk studie Pihl, Tuulikki, Hettitiska skelettgravar HT 1987 Charpentier, Astrid, Romerska golvmosaiker i England med marina motiv Karlson, Sven, En vitgrundig lekyt från Millesgården Silfwerbrand, Kerstin, Fågelframställningar på attiska rödfiguriga vaser VT 1987 Assuhidou, Sofia, Offer, dryckesoffer, eder, utrop, lösen och bön hos Xenophon Grönvall, Ulla, Två figuriner av docktyp på Medehavsmuseet i Stockholm Landelius, Erik, Livmodersframställningar bland votivgåvor i terrakotta på Medelhavsmuseet

9 HT 1986 Sundkvist, Lars, Romerskt vattenledningsvatten 7 VT 1986 Amnestål, Lars, Publikation av votivstele NM Sk 201 Bjerkö, Margareta, En grekisk lantgård på 300-talet f.kr. enligt Xenophons Oikonomikos HT 1985 Ellwyn, Christina, Medicinalväxter hos Celsus och Plinius d.ä. Moberg, Katrin, Skelettgravar i två områden runt Augsburg och Köln Wange, Marie, En studie av keramikhjälmar från Villanovaperioden med utgångspunkt från en hjälm på Medelhavsmuseet, MM 1964:3 VT 1985 Berndt, Susanne, Den flaviska kvinnofrisyren. Uppkomst och utveckling Ekroth, Gunnel, Komos. Ett motiv på attiska rödfiguriga vaser Enblad, Gudrun, Fragment av Campanareliefer i Medelhavsmuseets samlingar Johansson, Birgitta, Ett mansporträtt i marmor på Medelhavsmuseet (MM 1980:4) Persson, Magnus, Studier av egyptiska senetscener HT 1984 Schönbeck, Eva-Karin, Altarframställningar i attiskt svartfigurigt vasmåleri VT 1984 Kampman, Hack, The ustrinium in the Palazzo del Parlamento in Rome Penttinen, Arto, Vävtyngder under minoisk bronsålder Ultvedt, Nina, En arretinsk vas av Certus Rasini funnen i Blera HT 1983 Engberg, Håkan, Fem kärlhandtag av Terramara typ från Medelhavsmuseet Jansson, Anna-Lena, Ciceros kvinnosyn Olsson, Eva, Charon. Ett motiv på attiska lekyter VT 1983 Hugo, Lars, Antika rundbyggnader VT 83 Isedal, Eva, En apulisk volutkrater, MM 1965:45 VT 83 Petersen, Britt-Marie, Romersk marmorrelief i Medelhavsmuseet VT 83 Praun, Sabine, 46 gallo-römische Keramikfragmenteaus dem Medelhavsmuseum in Stockholm, MM Shm 17354:49 VT 1982 Christensen, Maria, Medelhavsmuseets klock-krater MM 1979:6 Lilja-Jonsäter, Stina-Brita, Växtbestämning på en väggmålning från "House of the frescoes" i Knossos Uysal, Orhan, Övergången Troja VII b 1 - VII b 2 Willén, Inger, Kvinnor i Xenofons skrifter HT 1981 Goudaki, Stawroula, En attisk svartfigurig lekyt på Medelhavsmuseet

10 Hofsten von, Sven, Nessos-sagan i attiskt vasmåleri Perstedt, Maria, Två askoi på Medelhavsmuseet VT 1981 Claesson, Magnus, Den meliska Afrodite Lindau, Yvonne, Ett minoiskt kultföremål Reimers, Pontus, Gladiatorer som ljusspridare. Sex romerska oljelampor i Medelhavsmuséet och Gustavianum Skutin, Arne, Domitianus, den antika kejsarbilden och det moderna Widén, Brita, Guldbleck, s.k. munbleck, från sen bronsålder i Enkomi VT 1980 Görts, Maria, Atriumhusets ursprung hos etruskerna. En granskning VT 80 Hallén, Tore, En cykladisk figurin i Medelhavsmuseet Ranvinge, Jane, En kritisk granskning av tidsbestämningen av tre av de olika amazontyperna i Ridgway s artikel A story of five amazons i AJA 78, 1974 HT 1979 Fergman, Anne, Romerska tegelugnar i Britannien Petersson, Claes, Mykenska kultbyggnader VT 1979 Andersson, Carolina, Disciplinbrott i armén under den romerska republiken Backlund, Ann-Charlotte, Valetudinarier? En granskning av föregivna hjälptruppssjukhus Samuelsson, Ewa, Undersökning av cellakolonner i ett antalfastlandsgrekiska peripteroi HT 1978 Blennow, Marie-Louise, The Paradeisos figurines Kjellnert, Lars, En kritisk granskning av det arkeologiska materialet för J.A. Bundgaards datering av Parthenon 1 VT 1978 Nissen, Veronika, En apulisk kantharos i Medelhavsmuseet Odqvist, Marianne, Fyra senarkaiska reliefer. Kritisk granskning av några tolkningar och dateringar HT 1977 Blomberg, Peter, Analys av målare till lekyter av ATL-form tillämpad på fem vitgrundiga Lekyter på Nationalmuseum Frisell, Marianne, Två grupper lekyter i svartfigurig teknik i Stockholms Nationalmuseum. A. Med mönsterdekor. B. Svartbukiga Hamell, Maud, Kommenterad katalog över Medelhavsmuseets äldre italiska fibulor HT 1977 Blomberg, Peter, Analys av målare till lekyter av ATL-form tillämpad på fem vitgrundiga Lekyter på Nationalmuseum Frisell, Marianne, Två grupper lekyter i svartfigurig teknik i Stockholms Nationalmuseum. A. Med mönsterdekor. B. Svartbukiga Hamell, Maud, Kommenterad katalog över Medelhavsmuseets äldre italiska fibulor

11 HT 1976 Landenius, Hedvig, Två guldkransar i Medelhavsmuseet VT 1977 Rönn, Lars, The painter of the agora Chairias cups. En stilanalys HT 1975 Lübeck, Maria, Den ephesiska Artemis VT 1975 Dyhlén, Ingrid, Romerska matvanor under kejsartiden Hinze, Dagmar Marcus, Vipsanius Agrippa Zakolski, Michal, Assur-nasir-pal II som härskare och konstbeskyddare Hellberg, Gustrid, Romersk provinskonst HT 1974 Greborn, Tore, Yrkessoldater och krigsveteraner under 400-och 300-talen f.kr. Ohlson, Bertil, De syditaliska flyakvaserna. En studie i grekiskt folklustspel Sundberg, Anders, Kaviteterna i Hadrianeum Wareing, Mimi, Studies in ancient dance VT 1974 Herdenstam, Marianne, On the aqueducts of ancient Rome Wedendal, Paul, Sandkärneglas HT 1973 Halvarsson, Anita, Hippokrates samt en sammanfattning om tiden före och några av hans föregångare inom medicinens historia Beer, Cecilia, A bronze statuette of the Venus from Capuatype in Stockholm Ericsson, Charlotte, Kort översikt av problem i samband med den mykenska kulturens upplösning Hansson, Sven-Erik, Topografiska aspekter på Hateriireliefen från via Labicana Hild, Torsten, Propagandamedel i antikens Rom. Några exempel från senrepubliken och den tidiga kejsartiden Palmqvist, Lennart, Romerska milstenar Stephensson-Möller, Maud, Puteoli och Ostia. Hamnanläggningar i Roms hamnstäder och dessas betydelse för spannmålsförseln till Rom Zetterstrand, Kaj, Ett askurnelock från etruskisk - senhellensitisk tid VT 1973 Forsström, Birgitta, Ett arkaiskt cypriotiskt mynt från Kungl. Myntkabinettens samlingar Löthberg-Scherwin, Erna, Musik och musikinstrument i Grekland främst under arkaisk och klassisk tid HT 1972 Agiannoglou, Elisabet, Diet in Greece circa 400 BC and influences on the evolution of food habits VT 1972 Sarkany, Astrid, Två kandelaberdelar i Medelhavsmuséets samlingar

12 HT 1971 Rosén, Inga-Britt, Kult och religion under Cyperns sena bronsålder Scheffer, Charlotte, Två svartfiguriga, attiska vaser på Medelhavsmuséet Svenson, Charlotte, Sarkofagfigurer av terrakotta från Tuscania VT 1970 Rystedt, Eva, Portlandvasen Bäärnhielm, Göran, Terra sigillata. En översikt och en katalog Fagerström, Kåre, Det protodoriska trätemplet Lind, Lennart, Uppgifter från inskrifter om invånarna och förhållandena i antika orter i Viterbo-området VT 1969 Nikolitsis, Nikos, Laokoongruppen och dess dateringsproblem VT 1963 Pohl, Ingrid, Two fossa tombs of the Sorbonecropol in Cerveteri. Discussions concerning some problems connected 1962 Hellström, Pontus, Spolformade unguentarier. Studier i hellenistisk keramik

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Historien om Antiken i Grekland.

Historien om Antiken i Grekland. Historien om Antiken i Grekland. 1 Homeros Levde på 700-talet f.kr. Sägs ha skrivit Illiaden och Odysséen Illiaden handlar om grekernas krig mot Troja Odysséen är fortsättningen på berättelsen där en av

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/ RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/12 1996 60 M P 16 1 Mikael Jakobsson -81 KFUM Örebro 7.42 2 Patrik Lado -82 Stocksäters IF 7.86 3 Johan Roth -82 Stocksäters IF 8.34 4 Roy Lilja -82 Stocksäters IF 8.73

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Wiktor Hoffmar f Gävle (X)

Wiktor Hoffmar f Gävle (X) 1:1 Utskrivet med Holger8 2016-02-04 Karl Mikael f. 1964-04-12 (Familj 14) = Barn utan känd moder Karl Tomas Hoffmar f. 1965-05-02 (Familj 15) = Barn utan känd moder Ingrid Margareta f. 1968-07-21 (Familj

Läs mer

Antiken Det gamla Grekland

Antiken Det gamla Grekland Antiken Det gamla Grekland Kung Minos på Kreta Många grekiska myter och sagor från Antiken en bland annat om kung Minos Kungen av Fenicien (dagens länder i Mellanöstern) hade en vacker dotter som hette

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25 NAMN BOSTADR POSTNR POSTADR DJURÖN 1:5 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:6 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:164 DJURÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖR SIV RYSTEDT

Läs mer

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE R E S U L T A T Å L D E R S G R U P P E R SIDA: 1 TÄVLING : HOFORS CUP DATUM: 1999-09-21 PLATS : HOFORSHALLEN TID: 10:17 ARRANGÖR : SIM 77 BASSÄNG : 25m-BASSÄNG GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 1. Rikard Täpp

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988 Män 2016 100m 87 André Brännström 10.83 2007 63 Lennarth Johnsson 10.5m 1988 200m 72 Anders Öström 21.81 1992 26 Gösta Brännström 21.5m 1953 400m 67 Fredrik Söderlund 49.80 1987 26 Gösta Brännström 47.4m

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla Namn Förening Omg. 3 1 Oliver Blad Bärfendal 182 2 Annie Andersson Harestad 182 3 Oscar Hansson Bärfendal 180 4 Neo Carlqvist Kville 180 5 Jesper Linsten Kville 175 6 Filip Forsberg Bärfendal 174 7 Gabriel

Läs mer

KONST- LOTTERI. dragningslista 2013

KONST- LOTTERI. dragningslista 2013 1 sida Lottnr: 355 Bonusvinst 1 Lottnr: 454 Mikael Liljeqvist Lottnr: 495 Katriona SW Persson Lottnr: 524 Tomas Montelius Lottnr: 544 Ingrid Hjärne Lottnr: 686 Anneli Nilsson Lottnr: 705 Kerstin Magnusson

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

RESULTAT TEAM SPORTIA-SPELEN 13/

RESULTAT TEAM SPORTIA-SPELEN 13/ RESULTAT TEAM SPORTIA-SPELEN 13/12 1997 60 M P 16 1 Johan Hesselbäck -82 IKW Friidrott 7.63 2 Mattias Örlén -83 IFK Nora 7.68 3 Thomas Norling -83 IF Spartacus 8.10 200 M P 16 1 Mattias Örlén -83 IFK Nora

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Medaljörer vid SM för seniorer

Medaljörer vid SM för seniorer Medaljörer vid SM för seniorer 1932-2014 1932. Margareta Färnström 1916 Höjd Silver (Tävlade för Lidingö Läroverk). 1933 Margareta Färnström 1916 Höjd Guld Karin Färnström 1918 Höjd Silver 1934 Margareta

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Storvretaloppet / UNT-Cupen OFFICIELL STARTLISTA

Storvretaloppet / UNT-Cupen OFFICIELL STARTLISTA 2010-01-23 Storvretaloppet / UNT-Cupen D 9-10 Intervallstart fri stil tid 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 MELÉN-OLSSON Lisa 11:03:00 8 SÖDERQVISTT Madeleine Bälinge

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Vännäs Motorklubb - Laitis 2-dagars 2015

Vännäs Motorklubb - Laitis 2-dagars 2015 Vännäs Motorklubb Laitis 2dagars 2015 Kvalresultat juniorer Sida 1 Sorterad efter resultat () Utskriven 20150606 21:54:58 30 Edvin Lindblad 7 7 5 19 1 59 Viktor Fahlgren 7 5 7 19 2 7 Erik Ågren 4 7 7 18

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Vännäs Motorklubb - Laitis 2-dagars 2016

Vännäs Motorklubb - Laitis 2-dagars 2016 Kvalresultat debutanter Sida Utskriven 206-06-0 2:0:0 Startnr Förare Kvalomgång Kvalomgång 2 Kvalomgång 3 Kvalomgång 33 Alexandra Karlsson - 7 - - 2 Anton Lind - 5 - - 2 Kvalresultat juniorer Sida 2 Utskriven

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass ÖSM Fält 0 - Startlista B+C Lördag 0 maj Version: 0-0-9 0:0 Förnamn Efternamn Klubb Klass Robert Jonsson Forsa PK Öppen C David Lindström Bollnäs Psk Öppen C Rickard Pettersson Gävle Pk Öppen C Per Lindberg

Läs mer

SydOstSmashen ProViva 2009. 7-8 feb 2009

SydOstSmashen ProViva 2009. 7-8 feb 2009 7-8 feb 2009 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Vännäs Halvmaraton & ICA rundan OFFICIELL STARTLISTA

Vännäs Halvmaraton & ICA rundan OFFICIELL STARTLISTA 2012-05-05 Vännäs Halvmaraton & ICA rundan P 11-12 Löpning Minirundan 1,5 km 401 LINDMARK Nils 402 FORSGREN Anders 403 SANDSTRÖM Oskar 404 OLOFSSON Tobias 405 SUNDH Arvid P 9-10 Löpning Minirundan 1,5

Läs mer

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY Sida 1 Fastigheter och ägare 2016-03-15 Ärendenummer O16792 Handläggare Helena Holst Ärende Delägarförteckning - Täby Ollonborren ga:1 Kommun: Täby Län: Stockholm KOMMUN: TÄBY Ollonborren 1 Ollonborren

Läs mer

Välkommen till en weekend i Dalarna

Välkommen till en weekend i Dalarna Välkommen till en weekend i Dalarna Helgen den 10 11 september 2011 går evenemanget Träffa Dalarna av stapeln. Det riktar sig till dig som är intresserad av att leva, arbeta och bo i Dalarna, men även

Läs mer

Anna Söderström. Föredragande Harald Lindkvist Harald Lindkvist Marie Thuresson Sekreterare Josefin Claesson Ebba Orton

Anna Söderström. Föredragande Harald Lindkvist Harald Lindkvist Marie Thuresson Sekreterare Josefin Claesson Ebba Orton Utskottsindelning Blå utskottet A Blå utskottet B Ärenden Strategiska aktiviteter i Proposition: Färdplan 2020 och i Arbetslivspolitiska programmet Mål och riktlinjer för 2013 2016: Motion 9 Utvärdering

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

VAL 2014 (rev )

VAL 2014 (rev ) VAL 20 (rev 2003) Valnämndens kansli Namn och adress Carina Akinder, ordförande Michael Boberg, vice ordförande Mats Arnér Peter Carlsson Roland Kock Jan Johansson Nybro 1:a valdistrikt BALDER Kristian

Läs mer

Resultatlista Haga Cykel Cup och DM på landsväg Tempo Arrangör: CK Hymer. Klass Nybörjare Flickor. Distans km: 1

Resultatlista Haga Cykel Cup och DM på landsväg Tempo Arrangör: CK Hymer. Klass Nybörjare Flickor. Distans km: 1 2003-08-12 Resultatlista Haga Cykel Cup och DM på landsväg Tempo Arrangör: CK Hymer Klass Nybörjare Flickor Distans km: 1 1 1 Mirelle Filipsson -93 CK Antilopen 152 2 2 Erika Johansson Motala AIF CK 153

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id Bondemilen 2014 Startnr Klass Namn Ort Starttid Sluttid K Kristiansson, Frida Borås 00:39:09 K Dicker, Hanna Borås 00:40:15 K Davidsson, Anna Värnamo 00:42:09 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:13 K Johnsson,

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret 1978 Inomhus SM, ungdom Jari Lepistö SM, ungdom Peter Reissmüller 400 Pia Engström 100 Jill McCabe 800,1500 SM, ungdom Marie

Läs mer

PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15. Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan. Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9

PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15. Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan. Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9 PERSONAL NYA RAKETSKOLANS REKTORSOMRÅDE 2014/15 Rektor åk 4-5 Conny Persson 703 34 Delfinen, adm. särskolan Rektor Annika Andersson 702 33 åk 6-9 Rektor Riitta Kotavuopio Olsson 70 332 F-åk 3 Fritids Förskolechef

Läs mer

JÄMTSMASHEN 2006 Klass 10: HSA

JÄMTSMASHEN 2006 Klass 10: HSA 51 SALK 515 Henrik Selin VåRö TK 10001 6-6-7 6-8151 Mikael Nordström Östersund-Frösö Mikael Nordström 9958 Niklas Puranen USIF 1000 6-6- 87 GEFLE TK 1170 Joseph Ricken Piteå TK 1000 7-5 6-8550 Henrik Persson

Läs mer

Namn Förening Omg. 2 Bärfendal Bärfendal Kville Kville Uddevalla Uddevalla Herrestad Bärfendal Herrestad Kville Uddevalla Bärfendal Uddevalla

Namn Förening Omg. 2 Bärfendal Bärfendal Kville Kville Uddevalla Uddevalla Herrestad Bärfendal Herrestad Kville Uddevalla Bärfendal Uddevalla Namn Förening Omg. 2 1 Oliver Blad Bärfendal 193 2 Oscar Hansson Bärfendal 183 3 Jesper Linsten Kville 180 4 Neo Carlqvist Kville 180 5 Freddy Johansson Uddevalla 179 6 Marcus Hansen Uddevalla 174 7 Albin

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Termin 6 Vår termin -09, v 11-16, 18-23 HK06, 72 studenter A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Frida Möller (ev utland) Sofia Gråsjö Pernilla Skoog Karin Eriksson Helena

Läs mer

Josefine Lindgren Emelie Efraimsson Yvonne Carlsson Viktor Lönroth

Josefine Lindgren Emelie Efraimsson Yvonne Carlsson Viktor Lönroth PRELIMINÄR LISTA! Eventuella byten meddelas till birgitta.malmhage@allmed.gu.se senast måndag 19/1 kl 12.00. Definitiv lista läggs på GUL dokument den 22/1. Vårdcentraler Studenter Gerda Carlerös / Jane

Läs mer

Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016

Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016 Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016 Isabell Alriksson Växjö isabell.alriksson@telia.com Stora Hultvägen 4 Susanne Ullén Arvika advokatbyran.arvika@telia.com Agneta Engstrand

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Idö Open 2016 Lördag 16.juli

Idö Open 2016 Lördag 16.juli Idö Open 2016 Lördag 16.juli Deltagerliste Løype A, svår 4,5 km Sören Sturesson, Lerum SOK 9991220 Ja Gabriel Sturesson Lerum SOK 9990407 Ja William Sturesson Lerum SOK 9990402 Ja Eirik Stubberud Nydalens

Läs mer

Lottningsföljd Mittådalens

Lottningsföljd Mittådalens 1 / 8 Datum 2014-08-07 Lottningsföljd Mittådalens 2014-2015 Lottningsföljden anger i vilken turordning som personerna kommer att erbjudas jakt. Namnen i listan kan förekomma upp till fem gånger och det

Läs mer

Namn Arbetslag Mailadress Klass

Namn Arbetslag Mailadress Klass Namn Arbetslag Mailadress Klass Alger, David Kattegatt fritids david.alger@stenungsund.se Fritids Harman, Susanne Kattegatt fritids susanne.harman@kristinedal.stenungsund.se Fritids Norén, Liz Kattegatt

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet.

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Antikens Grekland Antikens Grekland När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Kreta 2000 f.kr 2000 f.kr Kung Minos Stort inflytande från Egypten

Läs mer

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK MIXED 1 Ann-Marie Karlsson Örebro BGK 37 35 72 Jan-Olov Larsson 2 MarieLouis Tunmats Örebro BGK 37 36 73 Stefan Viberg 3 Monika Andersson Djulö BGK 43 30 73 Gunnar Andersson 4 Jessica Rosén Djulö BGK 36

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Resultatlista. Kretsprecision 4 i Ystad/Skurup FORDRINGAR FÖR STANDARDMEDALJER

Resultatlista. Kretsprecision 4 i Ystad/Skurup FORDRINGAR FÖR STANDARDMEDALJER Resultatlista Kretsprecision 4 i Ystad/Skurup 2015 07 12 FORDRINGAR FÖR STANDARDMEDALJER KLASS M Krets L Krets SILVER 329 BRONS 316 C3 18 1 1 10 11 19 C2 25 6 1 2 6 C1 15 4 1 3 CD3 3 1 CD2 2 CD1 0 1 VY

Läs mer

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup H 10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 1 6 STRÖMBÄCK Elis Nätra SK 4:48 0 2 4 STARK Jacob Sollefteå SK 5:15 27 3 8 MODIN Jonathan Remsle Skidklubb

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Flickor 1 24-8-1 Antal pristagare: 4 1 Madeleine Yström ÖSTERHANINGE GK, 83 2 Johanna Lennberg SALEMS GK, 84 3 Sandra Sohlberg TROXHAMMAR GK, 4 Natalie Wille BRO-BÅLSTA GK, 88 5 Lina Elmsäter TROXHAMMAR

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Namn E post Arbetsplats/telefonnummer Kommun Christina Lövgren kicki701@spray.se Lärkan 0960-155 55 Arvidsjaur

Namn E post Arbetsplats/telefonnummer Kommun Christina Lövgren kicki701@spray.se Lärkan 0960-155 55 Arvidsjaur Projekt Koh-I-Noor Deltagarförteckning Aktivitet Datum Namn E post Arbetsplats/telefonnummer Kommun Christina Lövgren kicki701@spray.se Lärkan 0960-155 55 Arvidsjaur Annelie Rystedt Rystedt.Annelie@telia.com

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA 1 GREEN, Tilda 2 RYDQVIST, Louise 3 GREEN, Sara 4 GREEN, Selma T5 GREEN, Wilma T5 JOHANSSON, Matilda 7 SVENSSON, Tilda 8 PETERSSON, Ebba Dam +11 76 79 155 Dam +13 76 81 157 Dam +14 82 76 158 Dam +42 95

Läs mer

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN STATISTIK ÖVER DISTANSER 1988 / 1989 ----- 2011 / 2012 DISTANSER Tider inom parentes är utlandstid 300 m 1 David Andersson 94 12-01-21 Trollhättan 25,05 2 Mattias Olofsson 78

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m 94 Evelina Nilsson 12.17 2015 86 Lisa Rönnqvist 12.18 2003 95 Fanny Panboon 12.32 2013 67 Elisabeth Hamrin 12.34 1986 73 Annica Johansson 12.36 1992 93 Johanna

Läs mer

OVERBY CUP apr 2008

OVERBY CUP apr 2008 5-5 apr 2008 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A CREW / MK TEAM WESTOM SENIORER PLAC. NR NAMN / ANMÄLARE 1 52 Andreas Dahlberg Team Pekka Power RESULTAT KLUBB BIL O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 TOT FINAL Mora MK Saab 7 7 7 7 7 35 A 2 67 Robert Engelbrektsson Lidköpings

Läs mer

1. Cecilia Sandqvist-94 Vännäs FI 3.19 2. Pernilla Sundberg-94 Öråns SK 3.07 3. Sara Olsson-94 Vännäs FI 2.78 4. Sabina Tellström-95 Öråns SK 2.

1. Cecilia Sandqvist-94 Vännäs FI 3.19 2. Pernilla Sundberg-94 Öråns SK 3.07 3. Sara Olsson-94 Vännäs FI 2.78 4. Sabina Tellström-95 Öråns SK 2. Konsum Cup 2 i Friidrott 25 juni 2003. Vännäsborgs IP i Vännäs Arrangör: Vännäs Friidrott Tävlingsledare: Bertil.Lundquist Väder: Växlande molnighet, + 20, totalt vindstilla Längd F9 1. Cecilia Sandqvist-94

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå

Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå Fältskytte C, resultat Tävlingsdatum: 2015-06-12 Antal lag: 16 Placering Skytt Förening Träff Figur Träff Figur 1 Tommy Hansen Bodens Ssk 1 60 30 167

Läs mer

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl.

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N H A L L A N D S L Ä N Synpunkter enligt Sevekulla Gilles förslag Ärendenum m er N03458 Förrättningslantm ätare Ruth Arvidsson Sida 1 (6) Ärende Anläggningsförrättning

Läs mer

Mattias Danielsson 1985 IK NocOut.se 19:23, Torbjörn Annell 1974 IK NocOut.se 19:24, Erik Olsson 1983 IK NocOut.

Mattias Danielsson 1985 IK NocOut.se 19:23, Torbjörn Annell 1974 IK NocOut.se 19:24, Erik Olsson 1983 IK NocOut. DM/KM 5000 m, Campusarenan 20 april 2016 118 Löpare kom till start Nedan finns preliminära resultat Heat 1 # Namn Född Klubb Tid Placering 1 212 Gunilla Ekholm 1969 IK Akele 20:15,1 2 213 Anna-Sofie Bark

Läs mer

Promenad i Gamla Stan

Promenad i Gamla Stan E-post: info@guidestockholm.com Promenad i Gamla Stan I Stockholms hjärta finns upptakten till stadens historia. De kullerstensklädda gatorna, smala gränderna och mångfasetterade bebyggelsen gör att man

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Startlista Vårträffen 2010 Sida

Startlista Vårträffen 2010 Sida Startlista Vårträffen 2010 Sida 1 H80 2660 meter 2 anmälda 1 18215 Gunnar Olofsson IF Hansa-Hoburg 10:18 18062 Sture Larsson Visborgs OK 10:21 H75 3150 meter 3 anmälda 1 423344 Sauli Jacobsson Gotlands

Läs mer