Antiken, 800 fkr 500 ekr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antiken, 800 fkr 500 ekr"

Transkript

1 Antiken, 800 fkr 500 ekr Grekerna, fenicierna och romarna Ekonomisk och politisk makt över Medelhavet Sjöfarten utvecklades > handel ökar Penningväsende utvecklas Politiken ändrar från envälde till demokrati Den västerländska civilisationens vagga: Filosofi, Litteratur, Matematik, astronomi Arkitektur, konst Mytologi Platon och Aristoteles, målad av Rafael

2 GREKLAND

3 1. DEN MINOISKA BRONSÅLDERSKULTUREN PÅ KRETA C FKR. Europas första högkultur Fick sitt namn efter Minos Storstaden Knossos Palats, avloppssystem Handel och hantverk Skriftspråk (bokföring) Fredlig kultur, få vapen Försvagades ca 1450 f.kr, naturkatastrof?

4 KUNGAPALATSET I KNOSSOS

5 Minotauros Kung Minos - Zeus och Europas son Minotauros till hälften människa, till hälften tjur. Minotauros höll till i en labyrint ritad av uppfinnaren Daidalos på uppdrag av kung Minos. Pasifae kung Minos hustru och mor till Minotaurus Ariadne kung Minos dotter, hjälpte Theseus i labyrinten med gyllene tråd hjälten Theseus, prins från Aten dödade Minotauros.

6 Väggmålningarna En fresk från det minoiska palatset Knossos på Kreta. Avbildar rituell oxdans. Den mörkhyade är en man och de två ljushyade kvinnor. Toreadorfresken

7 2. DEN MYKENSKA BRONSÅLDERSKULTUREN PÅ FASTLANDET Tog över Kreta ca 1450 Centrum: Mykene Krigisk kultur, utgör bakgrunden till Iliaden, Mykene förstördes ca 1100 f.kr pga. invasion av nya folkstammar med järnvapen Lejonporten, ingång till Mykene c1300 fkr Konstruktion utan murbruk

8 Iliaden och Odysséen Tillägnas Homeros det äldsta bevarade exemplet på grekisk, och därmed europeisk, litteratur belägringen av staden Ilion (Troja), dit Agamemnons män åker för att befria och föra hem den sköna Helena Kung Agamemnons dödsmask c 1500 fkr

9 LÄS SIDORNA 58, 60-62, OCH FYLL I TIDSAXELN DE MÖRKA ÅRHUNDRADENA CA F.KR. KOLONISATIONS- TIDEN CA F.KR. Varför namnet? (Homeros) Stadsstater (polis) Joner Dorer Fenicier Den grekiska kolonisationen

10 GREKISK KOLONISATION Arkaisk tid fkr Klassisk tid fkr Hellenistisk tid fkr

11 Aten och Sparta 4 samhällsklasser Folkförsamling gjorde beslut och folkrådet verkställde Arkont- högsta ämbetsman Strateg ledare i militär Slavar saknade rättigheter Kvinnan var omyndig och saknade arvsrätt, men bildade kvinnor hade rätt att delta i offentliga livet. Bönderna var ofta missnöjda pga sin dåliga ställning Aristokratiskt och militärt samhälle Monarki I folkförsamlingen fick rådet och ämbetsmännen yttra sej. Spartiaterna röstade ja eller nej Spariater styrande adelsklass Perioker fria, men saknade politiska rättigheter Heloter slavar ofta bönder som brukade jorde. Rättslösa Kvinnan var friare än den atenska. Hade arvsrätt och egendom. Ansvar för hushåll då männen i krig

12 Perserkrigen Persien stormakt under 500-t fkr. Konflikt med Aten då det expanderade Perserna besegrades vid Maraton och blev sugna på revansch Ledde till et försvarsförbund mellan Aten och Sparta. Perserna besegrades 479 > Attiska sjöförbundet skapades under Atens ledning

13 Atens storhetstid 400-talet fkr. Akropolis är en befäst stad, i regel belägen på en klipphöjd i antikens Grekland. Gav skydd mot angrepp. akros -högt beläget och polis stad

14 Parthenon f.kr Templen byggdes i kalksten och marmor som målades Stenarna var exakt huggna, behövde inget murbruk Rektangulär bas I mitten ett rum som bars upp av kolonner, vilka bar upp taket Tympanonfältet dekorerades med skulpturer i relief Arkitekter Iktinos och Kallikrates Hyllning till Pallas Athena Parthenos

15 Kolonnordningar Dorisk, jonisk, korintisk Joniskt kapitäl - bokrullar Dorisk tempelgavel Korintiskt kapitäl - växtornament

16 Teaterns blomstringsperiod Aischylos första dramaförfattaren Anknöt till politsk debatt Körsång, danser, ansiktsmasker Byggdes i bergsluttning Orchestra, theatron och skene

17 Filosofins födelse Synen på tänkande och kunskap förändras mer öppenhet Sofisterna Athens filosofiska riktning Sokrates kritisk tänkare. Dödsdömd pga kritik mot politiskt etablissemang Platon Staten, försöker skapa idealsamhälle. Grundade Akademia som varade i 900 år. Aristoteles Platons elev, undervisade Alexander den store. Grundade Lykeion. Jämförande studier.

18 Kroppskultu r Den nakna manskroppen var idealet. Kvinnokroppen oftast påklädda i fotsida klänning. Gymnasion Heliga spelen i Olympia, Delfi, Nemea och Korinth I Olympia from 776 fkr. Vart fjärde år och varade i fem dagar. Doryforos ("Spjutbäraren") som anses vara ett mästerverk i proportioners harmoni. Skulptör Polykleitos, verksam omkr f.kr.

19 Keramik en viktig handelsvara Figurerna målades i rött på svart grund. 530 f.kr. fram till mitten av 300-talet f.kr. Atensk uppfinning att måla röd figur. Möjlighet att återge detaljer genom direkt målning i stället för inristningar och genom att måla bakgrunden svart och lämna den röda leran Hoplitkrigare

20 Penningväsen och handel Silvergruva i Aten, varifrån man fick råvaran

21 Peloponnesiska krigen Konflikt mellan Aten och Sparta När Sparta fick ekonomiskt och materiellt stöd av perserna kom avgörandet. År 404 f.kr. krossade det peloponnesiska förbundet den attiska flottan och man tågade mot Athen, som kapitulerade tre månader senare. Slutet för Athen som grekernas ledande makt.

22 Hellenismen 330-t till 30 fkr Makedonisk kung Filip II besgrade Athen och Thebe 338 fkr Hellenskt förbund Alexander den store Erövrade östra medelhavet och persernas rike Hellenismen sprids genom grekisk kolonisation internationalism Riket splittras iom Alexanders död i tre riken: Egypten, Syrien och Makedonien Alexandrias grundare storstad med inv år 60 fkr. Etablerat bankväsende. Privatiserad handel.

23 Seven Wonders of Ancient Greece (Discovery Channel) Del 1

24 Romarriket ca 509 f.kr 476 e.kr Enligt legenden grundades staden år 753 f.kr av Romulus Bosättning redan 1600 f.kr Tibern, bra odlingsjord och ett skyddat läge (sju kullar)

25 Fram till år 509 f.kr var Rom under etruskernas välde. 509 fördrevs de sista etruskerkungarna och Rom blev en republik (oligarki = fåmannavälde) två för ett år valda consules valda bland patricierna Romarna ärvde av etruskerna: Jordbruk, sjöfart, handel Metall som utvecklades till järn Teknik; avlopp och akvedukter religion: prästerskapet och offerrriter viktigt

26 Styret : Två konsuler patricier som innehade den högsta makten Senaten innehade den riktiga makten, bestod av 300 invalda patricier, rådgivande funktion Patricierna jordägande, rika aristokrater Plebejerna småbönder, hantverkare Dictator vid kriser

27 Patricier vs. Plebejer Ofta ett klientförhållande klasserna emellan, plebejen fick juridiskt och ekonomiskt skydd, patriciern fick plebejens röst och lojalitet. 400-talet: Roms tillväxt krävde soldater (plebejer), patricierna tvugna att ge plebejerna mer makt. folktribuner uppstod (förtroendemän som fick granska senatens beslut och lägga in veto) Politisk jämställdhet först år 287 f.kr.

28 Romerska rikets framväxt och förfall 1. Det arkaiska Rom fkr 2. Den tidiga republiken fkr 3. Den senare republiken fkr 4. Pax Romana 30 fkr 180 ekr. 5. Sönderfall ekr. då delades i västoch östrom Storhetstid 117 ekr då romarna härskade över Medelhavet

29 Orsaker till Roms övermakt 1. Legionärer som senare blev legosoldater 2. En centraliserad styrelseform: kejsare och hans tjänstemän 3. Lag och ordning 4. Bra kommunikationer och teknik: vägar, medelhavet, akvedukter

30 Puniska krigen Tre krig mellan Kartago och Rom, Romerska republiken, som slutade med att Kartago förstördes. Puner var romarnas namn på fenicier, och kartagerna var fenicier. Det första puniska kriget utkämpades mestadels till havs mellan 264 och 241 f.kr. Då erövrades Sicilien, Sardinien och Korsika av Rom. Romarna använde för första gången en stor flotta. Det andra puniska kriget var den mest kända genom Hannibals tåg genom Spanien, Gallien och Alperna. Kriget varade från 218 till 201 f.kr. Det tredje puniska kriget avslutades med förstörelsen av Karthago. Kriget utkämpades mellan 149 och 146 f.kr.

31 Gaius Julius Caesar Romersk statsman och militär fkr betydande roll då den romerska republiken omformades till det >romerska kejsardömet Imperator Hans namn har givit upphov till ordet kejsare och dess motsvarighet på många språk, liksom till månaden juli. Införde den julianska kalendern 365 dagar + Skottår vart 4:e år Adoptivson Octavianus blev första kejsaren Fick en oäkta son med Kleopatra Mördades av senaten

32 Pax Romana Ara Pacis - "Augustus fredsaltare" invigdes 9 f.kr. i Rom. Altaret restes av senaten efter Augustus seger i Spanien, som inledde en period

33 Forum Romanum Triumfbåge: kejsar Titus (80 e.kr.) ära. det antika Roms offentliga plats för bland annat politiska möten, handel och religiösa ceremonier.

34 Saturnus templet 497 f.kr Såningsgud och fruktbarhet Jupiters far De tolv lagtavlorna i brons och den romerska statskassan förvarades där. > grunden för den romerska rätten

35 Vestatemplet på Forum Romanum gudinnan Vesta grekisk motsv. Hestia. prästinnor hade till uppgift att vakta och vårda den heliga elden som brann dag och natt i Vestas tempel

36 Triumfbågar Konstantinbågen, Rom Triumfbåge restes till segerrika kejsares ära vid den romerska triumfen. Triumfbågen var vanligtvis försedd med antingen en stor valvöppning eller en stor och två mindre, en på var sida. Bågen utsmyckades med reliefer och inskriptioner som syftade på kejsarens fälttåg.

37 Kolonner Trajanuskolonnen, minnesmärke över kejsar Trajanus fälttåg till Dacien, c. 100 ekr Seriebild

38 Sanningsenliga, veristiska porträtt Viktigt att bevara minnet av förfäder, för man ärvde sin samhällsposition. Uttrycker karaktärsdrag! Byster, inte hela kroppen Inte nakna atleter Porträttskulptur

39 Folknöjen Idrott Badandet i termer Teater Gladiatorspel Hästkapplöpningar Colosseum i Rom Caracallas termer

40 Romersk arkitektur och ingenjörskonst Både betongen och valvet var förutsättningar för romarnas snabba förverkligande av den infrastruktur som ingen civilisation tidigare varit förmögen till. De romerska städerna bestod av höghus med välvda lokaler i gatuplanet, de förbands av ett ypperligt vägnät och försågs med rinnande vatten genom ett nät av akvedukter. Akvedukt vid Pont du Gard

41 Högtutvecklade stadskulturer Fresker på väggarna inne i hus. De skulle vara så verklighets- trogna som möjligt - Illusionistiskt väggmåleri Särskilt fint bevarade i Pompei och Herculaneum

42 Romarrikets fall - Kris omkring 250-talet e.kr: inre kaos (maktkamper/inbördeskrig/sjukdomar) och yttre angrepp. - Diocletianus ( ) delade riket i två förvaltingsområden. - Konstantin ( ) gjorde Bysantium (Konstantinopel) till huvudstad, riket allt tydligare delat (ekonomi, språk, kultur).

43 Romarrikets fall - Ekonomiska problem: gränskrig, soldater (löner, legosoldater), byggnadsverk, kejsarnas hovliv, färre skattebetalare pga. epidemier. - Skattebördan gjorde provinserna missnöjda. - Negativ handelsbalans, silvermängden i pengarna minskade, därmed även värdet inflation. Penningekonomin kollapsade på 300- talet.

44 Romarrikets delning - År 395 skedde delningen i Väst- och Östrom (obs! efterhandskonstruktion). - Den sista västromerska kejsaren avsattes år 476 (slutpunkten för antiken och romarriket). - Östrom (Bysantin) levde starkt vidare fram till år 1453 då ottomanerna erövrade Konstantinopel.

45

46 Medeltiden talet Mellan antiken och renässansen Kyrkan blev den viktigaste makten 1. 1.Folkvandringstiden Vikingatåg talen 3. 3.Högmedeltid Senmedeltid Kejsarinnan Teodora och hennes följe, 547 ekr. Mosaik i San Vitale i Ravenna

47 Folkvandringstiden talet: - orolig period pga. folkvandringarna - städerna avfolkades (flytt till landsbygden) - Västrom föll sönder (Rom plundrades) - återgång till naturahushållning - antika kulturen förföll (t.ex. skrivkonsten) - folkminskning (kallt klimat, pestepidemier) - Östrom (Bysans) och det arabiska riket blomstrade (antika kulturen levde vidare)

48 Folkvandringarna 2.a) Hunnerna från Asien kom till Europa och satt germanska stammar i rörelse: Västgoter (visigoter): härjade först Grekland, plundrade sedan Rom år 410, erävrade därefter den Pyreneiska halvön (Iberiska halvön). Från dagens Tyskland: burgunder slog sig ner kring floden Rhône, frankerna i Gallien, angler och saxer drog nordvästut till Britannien. Vandalerna: rörde sig långt från Centraleuropa till Nordafrika, grundade ett rike med Karthago som centrum, plundrade Rom år 455 (vandalism).

49 Östgoterna: drevs ut från dagens Ryssland då hunnerna kom, besegrade dessa och intog hela Italien under Teoderiks ledning, besegrades sedan av Östrom. 2.b) Frankerriket i Gallien och det anglo-saxiska riket i Britannien. c.) Endera en katastrof som fick ekonomiska, politiska och kulturella utvecklingen att stanna. Antika kulturen och handelsstäder förföll ( den mörka medeltiden ) Eller så var vandringarna inte alls någon katastrof.

50

51 Västrom 800 Karl den store kröns till kejsare av påven i Rom västromerska rikets härskare romersk konst som förebild Aachen som centrum Delades efter Karls

52 Vikingatiden är den skandinaviska järnålderns sista period, cirka e.kr.

53 Vikingatågen talen England, Skottland, Irland, Island, Grönland, Frankrike, Normandie, Spanien, Italien, Kaspiska havet Plundrade kloster mm

54 Högmedeltiden stabilare period i Europa - framsteg inom jordbruk befolkningsökning - handeln kom åter igång (Medelhavet, Östersjön t.ex. Hansan) - feodalismens tid, adeln allt mäktigare - kyrkan stark och rik (t.ex. korståg)

55 Senmedeltiden talen - svåra sjukdomsepidemier, digerdöden på 1300-talet, nästan 1/3 av befolkningen dog - kungar förstärkte sin makt i förhållande till kyrkan bl.a. då pengar återinfördes - Bysans kollapsade då Konstantinopel erövrades av turkarna Renässansen började

56 Feodalismen FEUDUM=jordförläning Feodalisme= det medeltida länsväsendet De germanska folken var bondefolk och deras samhällssystem var kungadömen där kungens män var bundna vid honom med trohetsplikt. Kungens män skulle få ersättning för sina tjänster, men då inget penningväsende fanns, måste nåt annat ersätta mynten.

57 Kring år 1000 hade kungarna svårt att hålla samman sina riken och försvara dem (dåliga kommunikationer). Kungen ägde all jord och kunde dela ut mark (förläningar = feudum) åt förtroendemän för att dessa skulle styra områdena och belönas för sina tjänster. Kungen fick ryttare och trogna hjälpare, vasallerna fick ersättning i form av län och skattebefrielse (frälse). Kungens makt försvagades, länen och vasallerna allt mäktigare

58 Stånden under medeltiden: 1.Adel, fria från skatt men skulle förse kungen med militär 2.präster = frälse 3.Tredje ståndet = bönder, borgare (arbetade och betalade skatt)

59 Kyrkan under medeltiden - Hade egen lagstiftning och egna straff - Omvände otrogna m.h.a. våld, t.ex. korståg - riddare ansågs vara Kristi stridsmän, skulle utrota Guds fiender (enligt idealet) - Klosterväsendet viktigt (bl.a. kopiering av skrifter) - Styrde människornas liv: gav syndaförlåtelse och välsignelse gav människorna all kunskap, t.ex. världsuppfattningen (människorna ytterst vidskepliga) kalendern (religiösa fester och helgdagar)

60 Påven mäktigare än kungarna fram till ca 1400-talet - Kristna läran övergrep hela samhället. Kyrkliga män innehade makt då all högre kunskap fanns inom kyrkan - Prästerna var frälse, kyrkan åtnjöt skattefrihet, indrev själv skatt

61 - Upprätthöll bildningsväsendet - effektiv och rik organisation - konsten arbetade i kyrkans tjänst, undervisade i den kristna tron - delades år 1054 i två kyrkor: den grekisk-ortodoxa (öst) den romersk-katolska (väst)

62 Medeltiden: The dark ages (10 delar) The dark ages (1/10) The dark ages (2/10) The dark ages (3/10) The dark ages (4/10) The dark ages (5/10)

63 Italienskt Trecento talet Kristus uppväcker Lasaros, Fresk i Cappella della Scrovegni, Padua. Nya städer grundas och växande gamla städer t.ex. Venedig, Genua, Florens ( inv år 1300) växande borgerskap grundar gillen Hantverkarna grundar skrån Handel och korståg ökar Pengarnas återkomst! Banker grundas

64 Ungrenässans 1400-talet Pånyttfödelse av antiken (rinascita) användes först av den italienska konsthistorikern Giorgio Vasari år 1550 Humanismen Hoven: Florens, Urbino, Neapel, Milano nya uppdragsgivare Antik mytologi och kristendom förenas Vetenskap och konst. De lärda var inte längre i tjänst hos kyrkan Sandro Botticcelli, Venus födelse c Änglalika vindgudar -Nakenhet förbjudet sedan antiken -Jordnymfen liknar Joh.döparen dop - återfödelse

65 Leonardo da Vinci Förenandet av konst och vetenskap som kännetecknade renässansen. Arbetade i Milano - Italiens kulturella centrum vid 1400-talets slut Målare, arkitekt, ingenjör Den intellektuella konstnären Nattvarden,1498, Milano Mona Lisa, sfumato dimliknande slöja

66 Högrenässans händelsernas centrum från Milano först till Florens Sedan till Rom, 1508, då påven Julius II kallade Michelangelo och Rafael till sig. Konstnären blir ett geni! Gudomlig inspiration S Gud skapar Adam, Michelangelos takfresk i Sixtinska kapellet

67 Michelangelo Buonarroti Skulptör, arkitekt, målare Michelangelo utför målningarna i taket i Sixtinska kapellet, Vatikanen David-skulpturen för Florens stad, ,4 m hög marmorstaty. Naken staty ställdes ut på torg! Taket 40x13 meter!

68 Skolan i Athen av Rafael Finns i påvens privatbostad Den antika filosofin som tema Platon och Aristoteles befinner sig i centrum, och det just här, i påvedömets själva medelpunkt! (Symboliserar idealismen och empirismen) Alexander den store och Pythagoras mfl. Centralperspektiv Symmetri Samspel mellan figurer

69 Prov & förberedelse Förberedelse: ons den 2.2. kl Prov: torsd den 3.2. klockan Fyra frågor, en obligatorisk och två valbara (= du svara på tre) Max 18p, 6p/uppgift, (1/3 godkänt) Provsidor: (t.o.m. Renässansen) OBS! Se helheterna, inte detaljerna!

70 Hur skriva bra essäsvar i historia? Läs uppgiften noggrannt! Infallsvinkel och problemställning Disponera din kunskap Var uppmärksam på de viktigaste punkterna i frågan Skriv svaret i en logisk följd Sträva till en klar och precis formulering

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Historien om Antiken i Grekland.

Historien om Antiken i Grekland. Historien om Antiken i Grekland. 1 Homeros Levde på 700-talet f.kr. Sägs ha skrivit Illiaden och Odysséen Illiaden handlar om grekernas krig mot Troja Odysséen är fortsättningen på berättelsen där en av

Läs mer

Antiken Det gamla Grekland

Antiken Det gamla Grekland Antiken Det gamla Grekland Kung Minos på Kreta Många grekiska myter och sagor från Antiken en bland annat om kung Minos Kungen av Fenicien (dagens länder i Mellanöstern) hade en vacker dotter som hette

Läs mer

Facit Instuderingsfrågor Romarriket

Facit Instuderingsfrågor Romarriket Facit Instuderingsfrågor Romarriket 1. Vad kallas den period i historien då Romarriket fanns? Antiken 2. Hur bildades Rom enligt sagan/myten om Romulus och Remus? Det var en gång två små pojkar som lagts

Läs mer

Styrelseskick i gamla Grekland

Styrelseskick i gamla Grekland Styrelseskick i gamla Grekland Kungadöme ca 2000 1200 f KR Oligarki ( fåmannavälde, en liten grupp styr) ca 1200 600 f Kr Tyranner ca 600-500 f Kr Demokrati ( Aten) 400 300 f Kr Antiken 700 f Kr 500 e

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet.

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Antikens Grekland Antikens Grekland När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Kreta 2000 f.kr 2000 f.kr Kung Minos Stort inflytande från Egypten

Läs mer

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika Bild: Giovanni Dall'Orto Varghona med tvillingarna Romulus och Remus. I romersk mytologi var det Romulus som grundade staden Rom. SPQR är en förkortning för "senaten och det romerska folket". Romarriket

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Hur byggdes Rom enligt sagan?

Hur byggdes Rom enligt sagan? Hur byggdes Rom enligt sagan? Sagan berättar att två små pojkar, Romulus och Remus, lades i en korg på floden Tibern. Deras mamma var en prinsessa och deras morfar var kung. Pojkarnas morfar jagades sedan

Läs mer

MEDELTIDEN. Tidig Medeltid ( ) Högmedeltid ( ) Senmedeltid ( )

MEDELTIDEN. Tidig Medeltid ( ) Högmedeltid ( ) Senmedeltid ( ) MEDELTIDEN Tidig Medeltid (476-1000) Högmedeltid (1000-1300) Senmedeltid (1300-1500) TIDIG MEDELTID - POLITIK 476 sista Romerska Kejsaren störtas! Feodalism Feudum (jordinnehav) att äga jord var mycket

Läs mer

ROM - En utmärkt plats för handel

ROM - En utmärkt plats för handel Romarriket ROM - En utmärkt plats för handel Ursprung: Bra plats för handel - vägar, floder, hav. kullar (vid flykt) 600 f.kr fanns det ett centrum Olika folkgrupper - kelter (galler), greker, latiner

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

Antikens Grekland. Historia.

Antikens Grekland. Historia. Antikens Grekland. Historia. Antikens Grekland Antiken = gammal. Kallas äldsta perioden i Europas historia - Grekland och romarrikets historia. Perioden antiken inleddes ca 800 f.kr till 500 e.kr. Alfabetet

Läs mer

Romarriket. Historia

Romarriket. Historia Romarriket Historia Rom - staden som växte fram. Rom växte fram vid floden Tibern. Staden passade bra för handel då det fanns flera landsvägar som möttes samtidigt som det gick att segla in med stora skepp.

Läs mer

Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område under sig.

Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område under sig. Romarrikets Uppgång. Roms historia Republikens Födelse. 750 f Kr 509 f Kr. Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att Sida 1 av 5 Åk. 7 Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna känna till hur människor under jägarstenåldern försörjde sig kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången

Läs mer

on line: http://www.umu.se/histstud/utbildning/index.html

on line: http://www.umu.se/histstud/utbildning/index.html UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för historiska studier Jonas Liliequist tel: 786 67 73 Historia A jonas.liliequist@historia.umu.se on line: http://www.umu.se/histstud/utbildning/index.html INSTUDERINGSFRÅGOR

Läs mer

2000-? Någon gång efter 2000 vandrar grekisktalande folkslag in i Grekland österifrån (via Turkiet?)

2000-? Någon gång efter 2000 vandrar grekisktalande folkslag in i Grekland österifrån (via Turkiet?) GREKISK HISTORIA en kort översikt (alla årtal är f. Kr.) Ca 3000 Den yngre stenåldern (neolithicum) övergår i bronsålder Den grekiska bronsåldern delas in i tre områden: Minoisk (Kreta), Helladisk (fastlandet),

Läs mer

Instuderingsfrågor till Perspektiv på historien A

Instuderingsfrågor till Perspektiv på historien A Instuderingsfrågor till Perspektiv på historien A Forntiden, de första högkulturerna och antikens Grekland och Rom. Forntiden, s.6-10 1a) Vilken var den avgörande skillnaden mellan aporna och våra tidigaste

Läs mer

Romarnas framgång Trots att romarna inte hade lika mycket område som sina grannfolk hade de vissa övertag inom vissa områden. Rom låg på en väldigt br

Romarnas framgång Trots att romarna inte hade lika mycket område som sina grannfolk hade de vissa övertag inom vissa områden. Rom låg på en väldigt br Romarriket Till en början var romarriket endast en samling med fem byar i närheten av varandra som småningom växte ihop till en stad. Denna stad fick namnet Rom och var (är) belägen på Italiens västra

Läs mer

Historia. Seminarium 3

Historia. Seminarium 3 Historia Seminarium 3 Sju viktiga epoker Roms övergång från republik till kejsardöme Korstågen Renässansen Amerikanska revolutionen Franska revolutionen och Napoleon Första världskriget Andra världskriget

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM 1 Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM Ojämlikhetens äldsta historia För mer än tio tusen år sedan blev människor bönder När människor slutade vara jägare och samlare och istället

Läs mer

Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan

Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan Kyrkans första 300 år Kyrkans förföljelse slutade med kejsarens Konstantin toleransdekret. Han arrangerade Första konciliet (kyrkomötet) i

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Historia. Seminarium 3

Historia. Seminarium 3 Historia Seminarium 3 Forntiden Egypten 3000 f.kr. Babylon, Assyrien (Nebukadnessar 600 f.kr.) Persien (Cyrus den store 550 f.kr.) Grekland Perserkrigen Platon, Aristoteles, Sofokles m.fl. Alexander den

Läs mer

Medeltiden. Kyrkans framväxt

Medeltiden. Kyrkans framväxt Medeltiden Kyrkans framväxt Orsaker: 380 kristendomen statsreligion i Rom kyrkan del av den världsliga makten. Västroms fall 476, politisk, juridisk och administrativ kollaps Biskoparna (romerska) ersätter

Läs mer

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu. Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Kort om Aristoteles Föddes 384 f.kr. i Stagira i norra Grekland

Läs mer

Lektion 6: Antikens Grekland

Lektion 6: Antikens Grekland Lektion 6: Antikens Grekland Antiken är en väldigt lång tidsperiod som i princip inleds när större, organiserade stater och samhällen börjar formas. Medelhavet var den geografiska kärnan till antiken.

Läs mer

5 Historia. Kimmo Päivärinta Kati Solastie Simo Turtiainen. Förlagsaktiebolaget Otava, Helsingfors

5 Historia. Kimmo Päivärinta Kati Solastie Simo Turtiainen. Förlagsaktiebolaget Otava, Helsingfors 5 Historia Kimmo Päivärinta Kati Solastie Simo Turtiainen Förlagsaktiebolaget Otava, Helsingfors Innehåll Kapitel I Vad är historia?...................................... 6 Tidsperiodens mysterium: Det

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Högkulturerna. Historia.

Högkulturerna. Historia. Högkulturerna. Historia. Högkulturer För 10.000 år sen - övergång från jägare/samlare till jordbrukare med husdjur. Efter några tusen år ledde jordbruk till bofasthet, man började då bygga varmare hyddor

Läs mer

Från renässans till Romantik

Från renässans till Romantik Från renässans till Romantik Ungrenässans 1400-talet Pånyttfödelse av antiken (rinascita) användes först av den italienska konsthistorikern Giorgio Vasari år 1550 Humanismen Hoven: Florens, Urbino, Neapel,

Läs mer

02 Världshärskarnas historia förutsagd. Jonathan Karlsson

02 Världshärskarnas historia förutsagd. Jonathan Karlsson 02 Världshärskarnas historia förutsagd Jonathan Karlsson Tre tolkningsverktyg 1.Fokusera på Jesus 2.Historicism 3.Låt Skrift tolka Skrift Franz Hasel 2:a världskriget Pastor Vapenvägrare i tyska armén

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Kultur- och idéhistoria Renässansen. Prov. Kontext

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Kultur- och idéhistoria Renässansen. Prov. Kontext Bild 1 Kultur- och idéhistoria Renässansen Karlbergsgymnasiet Åmål Jonas Angerud Bild 2 Prov Fredagen den 25 januari har vi prov på Renässansen. Bild 3 Kontext Ca år 1300-1600. Sjöfarten tog över en allt

Läs mer

Romarriket en resa i tiden

Romarriket en resa i tiden Romarriket en resa i tiden Namn: Klass: För att lösa denna uppgift måste du åka tillbaka i tiden. När du skriver skall du skriva som det händer nu, det vill säga i presens. Du ska berätta vad du upplever

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk Riktigt gammal historia Hi B kurs. Ett litet tidsperspektiv. Jorden är ca 5000 000 000 år gammal. Människoapan är ca 50 000 000 år gammal. Ca 1% av jordens historia alltså Mänsklig aktivitet, alltså att

Läs mer

Antikens Grekland. ca f.kr. Nya riken kom och nya riken föll

Antikens Grekland. ca f.kr. Nya riken kom och nya riken föll Antikens Grekland ca 700-350 f.kr. Nya riken kom och nya riken föll Flera olika riken (bl a Kreta som räknas som Europas första stormakt) och folkslag hade regerat fram till 700 f.kr. När deras rikedomar

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

De första städerna. Mesopotamien

De första städerna. Mesopotamien De första städerna Mesopotamien Mesopotamien = Området mellan floderna Eufrat och Tigris Världens första högkultur Den sumeriska högkulturen uppstod omkring 5000 år sedan. VARFÖR JUST I MESOPOTAMIEN? Bästa

Läs mer

Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv

Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 6-9, Gymnasiet, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-8 Bokens

Läs mer

Direkt: På jakt efter våra urfäder - uppgifter Repetitionsfrågor till kapitlet På jakt efter våra urfäder

Direkt: På jakt efter våra urfäder - uppgifter Repetitionsfrågor till kapitlet På jakt efter våra urfäder Direkt: På jakt efter våra urfäder - uppgifter 1. Vad är en hominid? 2. Vad var det som skilde Lucy från aporna? 3. Hur länge har det funnits människoliknande varelser på jorden? 4. När det gäller människans

Läs mer

HISTORISKA ERÖVRARE ALEXANDER DEN STORE

HISTORISKA ERÖVRARE ALEXANDER DEN STORE ALEXANDER DEN STORE Alexander den store är en av världens mest mytomspunna män. Trots en övermäktig fiende lyckades han och hans män besegra den persiska armén. Tack vare honom spreds den grekiska kulturen

Läs mer

År 800 f.kr 700 600 500 400 300 200 100f.Kr 0 100 200 300 400

År 800 f.kr 700 600 500 400 300 200 100f.Kr 0 100 200 300 400 Översikt antikens historia. År 800 f.kr 700 600 500 400 300 200 100f.Kr 0 100 200 300 400 Förhistoria GREKLAND Stadsstater uppstå. År 772 de första olympiska spelen. Kulturell högperiod 600-400 Perserkrigen

Läs mer

Målbeskrivning Antiken

Målbeskrivning Antiken Målbeskrivning Antiken Tidslinje -Antiken Beskrivning: Under de kommande veckorna kommer vi på SO:n att läsa om antiken. Arbetsområdet består av två delmoment; grekerna vilka vi uppehåller oss vid terminen

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

ROMERSK HISTORIA. EN KORT ÖVERSIKT

ROMERSK HISTORIA. EN KORT ÖVERSIKT ROMERSK HISTORIA. EN KORT ÖVERSIKT 1200-900 Sen bronsålder ca 1000 ca 900-750 De första lämningarna av bosättningar vid forumdalen i Rom Den s.k. Villa Nova-perioden. Roms kullar börjar bebyggas. 753 Roms

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Nedan följer de vanliga epokindelningarna i europeisk historieskrivning. 3000/2000 fvt? (beroende på vilket av rikena som avses)

Nedan följer de vanliga epokindelningarna i europeisk historieskrivning. 3000/2000 fvt? (beroende på vilket av rikena som avses) Epoker Nedan följer de vanliga epokindelningarna i europeisk historieskrivning. Forntidens flodkulturer Antiken 3000/2000 fvt? (beroende på vilket av rikena som avses) 1000 fvt 500 vt Medeltiden 500 1500

Läs mer

Checka också: nov 4 08:01

Checka också: nov 4 08:01 Bronsåldern på Kreta MINOISK KULTUR En högkultur redan 3000 1000 f.kr. De östliga Medelhavsstaterna upplevde en kraftig ekonomisk tillväxt då man började använda sig av metaller. På flera ställen producerades

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser Upptäck Historia Upptäck Historia Lgr 11 är ett grundläromedel i historia för årskurs 4 6. Läromedlet består av grundboken Upptäck Historia med tillhörande två arbetsböcker och en lärarbok. PROVLEKTION:

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, reformationen 6: De

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Från bedragen hästbeskyddarinna till granatäpplemadonna

Från bedragen hästbeskyddarinna till granatäpplemadonna Från bedragen hästbeskyddarinna till granatäpplemadonna Kultkontinuitet från antiken till idag? Jenny Högström, D-student i religionsvetenskap I Homeros Iliaden och Odysséen kan vi läsa att gudinnan Hera

Läs mer

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting.

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting. Medeltiden 1 Medeltid I Sverige 1050-1520 (500-1500 ute i Europa) Tider förändras sakta Efter det vi kallar Vikingatiden kommer medeltiden. Nu var det inte så att människor vaknade upp en morgon och tänkte:

Läs mer

Vy av sydvästra delen av Partenon från takterrassen på Svenska institutet i Aten.

Vy av sydvästra delen av Partenon från takterrassen på Svenska institutet i Aten. Vy av sydvästra delen av Partenon från takterrassen på Svenska institutet i Aten. Partenonfrisen, som var ungefär 160 meter lång och 1 meter hög, löpte runt templets inre cella. Här en detalj som visar

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

JÄRNÅLDERN. 400 år f.kr till år1050 e.kr

JÄRNÅLDERN. 400 år f.kr till år1050 e.kr JÄRNÅLDERN 400 år f.kr till år1050 e.kr EN HÅRDARE TID Somrarna blev kallare och vintrarna längre än under bronsåldern. Vi har nu kommit fram till järnåldern. Järnåldern var en jobbig och orolig tid i

Läs mer

exempelblad skulpturer Norr

exempelblad skulpturer Norr exempelblad skulpturer orr norr :2 Kleopatras nål, 1989 sid 66, skulpturguide umeå Sigurd Persson inspirerades av naturens olika former i sitt skapande. Olika växtdelar som löv, knoppar och grässtrån blev

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

Islams guldålder 750-1258. Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad

Islams guldålder 750-1258. Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad Islams guldålder 750-1258 Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad Arabernas erövringar Arabernas erövringar Syrien 636, Jerusalem 638 Mesopotamien 637 Egypten 640 644 Nordafrika

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Antikens världar. Instuderingsfrågor

Antikens världar. Instuderingsfrågor Antikens världar Instuderingsfrågor 1. Vilka spår av antikens kulturer kan vi uppfatta i vår egen tid? 2. Vad menas med ord och uttryck som folk och kultur? 3. Vad är skillnaden på ett kulturarv och ett

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Distanskurs Mattliden & Position 1 OBS! Tiderna: Må 8.15-9.30 Ti 8.15-9.30 To 14.25-16 fredrika.auvinen@ mattliden.fi 040 7072678.

Distanskurs Mattliden & Position 1 OBS! Tiderna: Må 8.15-9.30 Ti 8.15-9.30 To 14.25-16 fredrika.auvinen@ mattliden.fi 040 7072678. Konsthistorien Distanskurs Mattliden & Position 1 OBS! Tiderna: Må 8.15-9.30 Ti 8.15-9.30 To 14.25-16 fredrika.auvinen@ mattliden.fi 040 7072678 Helsinge Arbetsformer Tidslinje 1&2 Föreläsning Museibesök

Läs mer

Medeltiden ca e.vt

Medeltiden ca e.vt Medeltiden ca 500 1500 e.vt Börjar när Västromerska riket kollapsar och tar slut i och med renässansen. Indelad i tre epoker: Tidig-, Hög-, och Senmedeltid. Ordet Medeltid är en efterkonstruktion. Människorna

Läs mer

världsreligioner och livsfrågor En introduktion

världsreligioner och livsfrågor En introduktion världsreligioner och livsfrågor En introduktion Detta vet vi om världsreligioner och livsfrågor Listan finns i klassrummet:) DETTA VILL ÅK 4 LÄRA SIG MER OM + DETTA SÄGER LGR 11: Det här vill åk 4 lära

Läs mer

Rysslands problem före revolutionen.

Rysslands problem före revolutionen. Rysslands problem före revolutionen. - Feodalt system. Livegenskapen avskaffas 1861. - Ont om land. Ingen skiftesreform. - Växande befolkning. Drabbar främst bönderna. Bönderna utgjorde 80 % av befolkningen.

Läs mer

MEDELTIDEN. ca

MEDELTIDEN. ca MEDELTIDEN ca1050-1520 Medeltiden var en intensiv expansionsperiod, både materiellt och andligt. Under medeltiden utvecklades jordbruket i takt med att nya jordbruksmetoder och uppfinningar togs i bruk.

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

3.9 Kontraktion hos vissa verb

3.9 Kontraktion hos vissa verb 3.9 Kontraktion hos vissa verb Om två vokaler eller vokal och diftong stöter samman inuti ett ord, kontraheras de ofta till ett långt ljud (av lat. contráhere = sammandraga). Verb med stam på och kan kontraheras

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv PREDESTINATION RLJ-1221-SE JOHN S. TORELL 17 JANUARI 2010 DEL 13: ABRAHAMS FÖRBUND TAR SLUT DET SÖDRA RIKET 344 ÅR Det Södra kungariket varade 344 år och styrdes av 20

Läs mer

Ämnesområden. Ursprungsmänniskan Homo sapiens Evolutionen Darwin Jägare och samlare Mesopotamien Egypten

Ämnesområden. Ursprungsmänniskan Homo sapiens Evolutionen Darwin Jägare och samlare Mesopotamien Egypten Prov i forntiden den 8/12 Vad kommer att komma på provet Ämnesområden Ursprungsmänniskan Homo sapiens Evolutionen Darwin Jägare och samlare Mesopotamien Egypten Vad vi har kvar att gå igenom Andra högkulturer

Läs mer

Dag ett, 27 april 2011

Dag ett, 27 april 2011 Dagbok: Romresan Dag ett, 27 april 2011 Vi landade på Roms flygplats, Fiumicino, runt elvatiden tror jag. Vädret var på topp och solen lös hela dagen. Det kändes som att man hade åkt fram två månader i

Läs mer

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst Historia. Staten hade dålig ekonomi. (Bland annat p g a 7åriga kriget med Storbritannien) Dåliga skördar ledde till att brödpriserna steg. Ludvig XVI var inte intresserad av politik, ville hellre jaga

Läs mer

Resurrection Life of Jesus Church

Resurrection Life of Jesus Church Resurrection Life of Jesus Church UNDERVISNINGSSERIE OM PROFETEN DANIEL RLJ-1067-S JOHN S. TORELL 4 FEBRUARI 2007 DEL 11A: DEN SLUTLIGA SYNEN DEN SISTA SYNEN Ängeln berättar för Daniel att under maktstriden

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Översikt historia år 8000 f.kr - 0

Översikt historia år 8000 f.kr - 0 Översikt historia år 8000 f.kr - 0 År 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Jeriko ca 8000- Catal Huyuk 6800-5600 ca Vincakulturen ca 6000-3500 Sumer ca 5900-3200 3200-2000 Hamoukar ca 3500-3000 Annau

Läs mer

Konstbevattning. Tidslinjetexter åk 7

Konstbevattning. Tidslinjetexter åk 7 Tidslinjetexter åk 7 Konstbevattning 2000 år f. Kr så började vi med konstbevattning för att det fanns ett problem. Problemet var att det inte regnade regelbundet utan det regnade ofta för lite vilket

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan RUNRIKET anhörig person som man är nära släkt med arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan avsluta göra så att något blir klart ben hård del av skelettet

Läs mer

Högkultur Hieroglyfskriften (800 tecken som utvecklades under en mycket lång tid) Rosettstenen Papyrus litteratur vetenskap arkitektur konst

Högkultur Hieroglyfskriften (800 tecken som utvecklades under en mycket lång tid) Rosettstenen Papyrus litteratur vetenskap arkitektur konst SKRIVKONSTEN Är om möjligt ännu viktigare än i Mesopotamien, både för det historiska skeendet självt och för vår kunskap om det. Egypten var en oerhört starkt centraliserad stat. All makt, all gudomlighet

Läs mer