Antiken, 800 fkr 500 ekr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antiken, 800 fkr 500 ekr"

Transkript

1 Antiken, 800 fkr 500 ekr Grekerna, fenicierna och romarna Ekonomisk och politisk makt över Medelhavet Sjöfarten utvecklades > handel ökar Penningväsende utvecklas Politiken ändrar från envälde till demokrati Den västerländska civilisationens vagga: Filosofi, Litteratur, Matematik, astronomi Arkitektur, konst Mytologi Platon och Aristoteles, målad av Rafael

2 GREKLAND

3 1. DEN MINOISKA BRONSÅLDERSKULTUREN PÅ KRETA C FKR. Europas första högkultur Fick sitt namn efter Minos Storstaden Knossos Palats, avloppssystem Handel och hantverk Skriftspråk (bokföring) Fredlig kultur, få vapen Försvagades ca 1450 f.kr, naturkatastrof?

4 KUNGAPALATSET I KNOSSOS

5 Minotauros Kung Minos - Zeus och Europas son Minotauros till hälften människa, till hälften tjur. Minotauros höll till i en labyrint ritad av uppfinnaren Daidalos på uppdrag av kung Minos. Pasifae kung Minos hustru och mor till Minotaurus Ariadne kung Minos dotter, hjälpte Theseus i labyrinten med gyllene tråd hjälten Theseus, prins från Aten dödade Minotauros.

6 Väggmålningarna En fresk från det minoiska palatset Knossos på Kreta. Avbildar rituell oxdans. Den mörkhyade är en man och de två ljushyade kvinnor. Toreadorfresken

7 2. DEN MYKENSKA BRONSÅLDERSKULTUREN PÅ FASTLANDET Tog över Kreta ca 1450 Centrum: Mykene Krigisk kultur, utgör bakgrunden till Iliaden, Mykene förstördes ca 1100 f.kr pga. invasion av nya folkstammar med järnvapen Lejonporten, ingång till Mykene c1300 fkr Konstruktion utan murbruk

8 Iliaden och Odysséen Tillägnas Homeros det äldsta bevarade exemplet på grekisk, och därmed europeisk, litteratur belägringen av staden Ilion (Troja), dit Agamemnons män åker för att befria och föra hem den sköna Helena Kung Agamemnons dödsmask c 1500 fkr

9 LÄS SIDORNA 58, 60-62, OCH FYLL I TIDSAXELN DE MÖRKA ÅRHUNDRADENA CA F.KR. KOLONISATIONS- TIDEN CA F.KR. Varför namnet? (Homeros) Stadsstater (polis) Joner Dorer Fenicier Den grekiska kolonisationen

10 GREKISK KOLONISATION Arkaisk tid fkr Klassisk tid fkr Hellenistisk tid fkr

11 Aten och Sparta 4 samhällsklasser Folkförsamling gjorde beslut och folkrådet verkställde Arkont- högsta ämbetsman Strateg ledare i militär Slavar saknade rättigheter Kvinnan var omyndig och saknade arvsrätt, men bildade kvinnor hade rätt att delta i offentliga livet. Bönderna var ofta missnöjda pga sin dåliga ställning Aristokratiskt och militärt samhälle Monarki I folkförsamlingen fick rådet och ämbetsmännen yttra sej. Spartiaterna röstade ja eller nej Spariater styrande adelsklass Perioker fria, men saknade politiska rättigheter Heloter slavar ofta bönder som brukade jorde. Rättslösa Kvinnan var friare än den atenska. Hade arvsrätt och egendom. Ansvar för hushåll då männen i krig

12 Perserkrigen Persien stormakt under 500-t fkr. Konflikt med Aten då det expanderade Perserna besegrades vid Maraton och blev sugna på revansch Ledde till et försvarsförbund mellan Aten och Sparta. Perserna besegrades 479 > Attiska sjöförbundet skapades under Atens ledning

13 Atens storhetstid 400-talet fkr. Akropolis är en befäst stad, i regel belägen på en klipphöjd i antikens Grekland. Gav skydd mot angrepp. akros -högt beläget och polis stad

14 Parthenon f.kr Templen byggdes i kalksten och marmor som målades Stenarna var exakt huggna, behövde inget murbruk Rektangulär bas I mitten ett rum som bars upp av kolonner, vilka bar upp taket Tympanonfältet dekorerades med skulpturer i relief Arkitekter Iktinos och Kallikrates Hyllning till Pallas Athena Parthenos

15 Kolonnordningar Dorisk, jonisk, korintisk Joniskt kapitäl - bokrullar Dorisk tempelgavel Korintiskt kapitäl - växtornament

16 Teaterns blomstringsperiod Aischylos första dramaförfattaren Anknöt till politsk debatt Körsång, danser, ansiktsmasker Byggdes i bergsluttning Orchestra, theatron och skene

17 Filosofins födelse Synen på tänkande och kunskap förändras mer öppenhet Sofisterna Athens filosofiska riktning Sokrates kritisk tänkare. Dödsdömd pga kritik mot politiskt etablissemang Platon Staten, försöker skapa idealsamhälle. Grundade Akademia som varade i 900 år. Aristoteles Platons elev, undervisade Alexander den store. Grundade Lykeion. Jämförande studier.

18 Kroppskultu r Den nakna manskroppen var idealet. Kvinnokroppen oftast påklädda i fotsida klänning. Gymnasion Heliga spelen i Olympia, Delfi, Nemea och Korinth I Olympia from 776 fkr. Vart fjärde år och varade i fem dagar. Doryforos ("Spjutbäraren") som anses vara ett mästerverk i proportioners harmoni. Skulptör Polykleitos, verksam omkr f.kr.

19 Keramik en viktig handelsvara Figurerna målades i rött på svart grund. 530 f.kr. fram till mitten av 300-talet f.kr. Atensk uppfinning att måla röd figur. Möjlighet att återge detaljer genom direkt målning i stället för inristningar och genom att måla bakgrunden svart och lämna den röda leran Hoplitkrigare

20 Penningväsen och handel Silvergruva i Aten, varifrån man fick råvaran

21 Peloponnesiska krigen Konflikt mellan Aten och Sparta När Sparta fick ekonomiskt och materiellt stöd av perserna kom avgörandet. År 404 f.kr. krossade det peloponnesiska förbundet den attiska flottan och man tågade mot Athen, som kapitulerade tre månader senare. Slutet för Athen som grekernas ledande makt.

22 Hellenismen 330-t till 30 fkr Makedonisk kung Filip II besgrade Athen och Thebe 338 fkr Hellenskt förbund Alexander den store Erövrade östra medelhavet och persernas rike Hellenismen sprids genom grekisk kolonisation internationalism Riket splittras iom Alexanders död i tre riken: Egypten, Syrien och Makedonien Alexandrias grundare storstad med inv år 60 fkr. Etablerat bankväsende. Privatiserad handel.

23 Seven Wonders of Ancient Greece (Discovery Channel) Del 1

24 Romarriket ca 509 f.kr 476 e.kr Enligt legenden grundades staden år 753 f.kr av Romulus Bosättning redan 1600 f.kr Tibern, bra odlingsjord och ett skyddat läge (sju kullar)

25 Fram till år 509 f.kr var Rom under etruskernas välde. 509 fördrevs de sista etruskerkungarna och Rom blev en republik (oligarki = fåmannavälde) två för ett år valda consules valda bland patricierna Romarna ärvde av etruskerna: Jordbruk, sjöfart, handel Metall som utvecklades till järn Teknik; avlopp och akvedukter religion: prästerskapet och offerrriter viktigt

26 Styret : Två konsuler patricier som innehade den högsta makten Senaten innehade den riktiga makten, bestod av 300 invalda patricier, rådgivande funktion Patricierna jordägande, rika aristokrater Plebejerna småbönder, hantverkare Dictator vid kriser

27 Patricier vs. Plebejer Ofta ett klientförhållande klasserna emellan, plebejen fick juridiskt och ekonomiskt skydd, patriciern fick plebejens röst och lojalitet. 400-talet: Roms tillväxt krävde soldater (plebejer), patricierna tvugna att ge plebejerna mer makt. folktribuner uppstod (förtroendemän som fick granska senatens beslut och lägga in veto) Politisk jämställdhet först år 287 f.kr.

28 Romerska rikets framväxt och förfall 1. Det arkaiska Rom fkr 2. Den tidiga republiken fkr 3. Den senare republiken fkr 4. Pax Romana 30 fkr 180 ekr. 5. Sönderfall ekr. då delades i västoch östrom Storhetstid 117 ekr då romarna härskade över Medelhavet

29 Orsaker till Roms övermakt 1. Legionärer som senare blev legosoldater 2. En centraliserad styrelseform: kejsare och hans tjänstemän 3. Lag och ordning 4. Bra kommunikationer och teknik: vägar, medelhavet, akvedukter

30 Puniska krigen Tre krig mellan Kartago och Rom, Romerska republiken, som slutade med att Kartago förstördes. Puner var romarnas namn på fenicier, och kartagerna var fenicier. Det första puniska kriget utkämpades mestadels till havs mellan 264 och 241 f.kr. Då erövrades Sicilien, Sardinien och Korsika av Rom. Romarna använde för första gången en stor flotta. Det andra puniska kriget var den mest kända genom Hannibals tåg genom Spanien, Gallien och Alperna. Kriget varade från 218 till 201 f.kr. Det tredje puniska kriget avslutades med förstörelsen av Karthago. Kriget utkämpades mellan 149 och 146 f.kr.

31 Gaius Julius Caesar Romersk statsman och militär fkr betydande roll då den romerska republiken omformades till det >romerska kejsardömet Imperator Hans namn har givit upphov till ordet kejsare och dess motsvarighet på många språk, liksom till månaden juli. Införde den julianska kalendern 365 dagar + Skottår vart 4:e år Adoptivson Octavianus blev första kejsaren Fick en oäkta son med Kleopatra Mördades av senaten

32 Pax Romana Ara Pacis - "Augustus fredsaltare" invigdes 9 f.kr. i Rom. Altaret restes av senaten efter Augustus seger i Spanien, som inledde en period

33 Forum Romanum Triumfbåge: kejsar Titus (80 e.kr.) ära. det antika Roms offentliga plats för bland annat politiska möten, handel och religiösa ceremonier.

34 Saturnus templet 497 f.kr Såningsgud och fruktbarhet Jupiters far De tolv lagtavlorna i brons och den romerska statskassan förvarades där. > grunden för den romerska rätten

35 Vestatemplet på Forum Romanum gudinnan Vesta grekisk motsv. Hestia. prästinnor hade till uppgift att vakta och vårda den heliga elden som brann dag och natt i Vestas tempel

36 Triumfbågar Konstantinbågen, Rom Triumfbåge restes till segerrika kejsares ära vid den romerska triumfen. Triumfbågen var vanligtvis försedd med antingen en stor valvöppning eller en stor och två mindre, en på var sida. Bågen utsmyckades med reliefer och inskriptioner som syftade på kejsarens fälttåg.

37 Kolonner Trajanuskolonnen, minnesmärke över kejsar Trajanus fälttåg till Dacien, c. 100 ekr Seriebild

38 Sanningsenliga, veristiska porträtt Viktigt att bevara minnet av förfäder, för man ärvde sin samhällsposition. Uttrycker karaktärsdrag! Byster, inte hela kroppen Inte nakna atleter Porträttskulptur

39 Folknöjen Idrott Badandet i termer Teater Gladiatorspel Hästkapplöpningar Colosseum i Rom Caracallas termer

40 Romersk arkitektur och ingenjörskonst Både betongen och valvet var förutsättningar för romarnas snabba förverkligande av den infrastruktur som ingen civilisation tidigare varit förmögen till. De romerska städerna bestod av höghus med välvda lokaler i gatuplanet, de förbands av ett ypperligt vägnät och försågs med rinnande vatten genom ett nät av akvedukter. Akvedukt vid Pont du Gard

41 Högtutvecklade stadskulturer Fresker på väggarna inne i hus. De skulle vara så verklighets- trogna som möjligt - Illusionistiskt väggmåleri Särskilt fint bevarade i Pompei och Herculaneum

42 Romarrikets fall - Kris omkring 250-talet e.kr: inre kaos (maktkamper/inbördeskrig/sjukdomar) och yttre angrepp. - Diocletianus ( ) delade riket i två förvaltingsområden. - Konstantin ( ) gjorde Bysantium (Konstantinopel) till huvudstad, riket allt tydligare delat (ekonomi, språk, kultur).

43 Romarrikets fall - Ekonomiska problem: gränskrig, soldater (löner, legosoldater), byggnadsverk, kejsarnas hovliv, färre skattebetalare pga. epidemier. - Skattebördan gjorde provinserna missnöjda. - Negativ handelsbalans, silvermängden i pengarna minskade, därmed även värdet inflation. Penningekonomin kollapsade på 300- talet.

44 Romarrikets delning - År 395 skedde delningen i Väst- och Östrom (obs! efterhandskonstruktion). - Den sista västromerska kejsaren avsattes år 476 (slutpunkten för antiken och romarriket). - Östrom (Bysantin) levde starkt vidare fram till år 1453 då ottomanerna erövrade Konstantinopel.

45

46 Medeltiden talet Mellan antiken och renässansen Kyrkan blev den viktigaste makten 1. 1.Folkvandringstiden Vikingatåg talen 3. 3.Högmedeltid Senmedeltid Kejsarinnan Teodora och hennes följe, 547 ekr. Mosaik i San Vitale i Ravenna

47 Folkvandringstiden talet: - orolig period pga. folkvandringarna - städerna avfolkades (flytt till landsbygden) - Västrom föll sönder (Rom plundrades) - återgång till naturahushållning - antika kulturen förföll (t.ex. skrivkonsten) - folkminskning (kallt klimat, pestepidemier) - Östrom (Bysans) och det arabiska riket blomstrade (antika kulturen levde vidare)

48 Folkvandringarna 2.a) Hunnerna från Asien kom till Europa och satt germanska stammar i rörelse: Västgoter (visigoter): härjade först Grekland, plundrade sedan Rom år 410, erävrade därefter den Pyreneiska halvön (Iberiska halvön). Från dagens Tyskland: burgunder slog sig ner kring floden Rhône, frankerna i Gallien, angler och saxer drog nordvästut till Britannien. Vandalerna: rörde sig långt från Centraleuropa till Nordafrika, grundade ett rike med Karthago som centrum, plundrade Rom år 455 (vandalism).

49 Östgoterna: drevs ut från dagens Ryssland då hunnerna kom, besegrade dessa och intog hela Italien under Teoderiks ledning, besegrades sedan av Östrom. 2.b) Frankerriket i Gallien och det anglo-saxiska riket i Britannien. c.) Endera en katastrof som fick ekonomiska, politiska och kulturella utvecklingen att stanna. Antika kulturen och handelsstäder förföll ( den mörka medeltiden ) Eller så var vandringarna inte alls någon katastrof.

50

51 Västrom 800 Karl den store kröns till kejsare av påven i Rom västromerska rikets härskare romersk konst som förebild Aachen som centrum Delades efter Karls

52 Vikingatiden är den skandinaviska järnålderns sista period, cirka e.kr.

53 Vikingatågen talen England, Skottland, Irland, Island, Grönland, Frankrike, Normandie, Spanien, Italien, Kaspiska havet Plundrade kloster mm

54 Högmedeltiden stabilare period i Europa - framsteg inom jordbruk befolkningsökning - handeln kom åter igång (Medelhavet, Östersjön t.ex. Hansan) - feodalismens tid, adeln allt mäktigare - kyrkan stark och rik (t.ex. korståg)

55 Senmedeltiden talen - svåra sjukdomsepidemier, digerdöden på 1300-talet, nästan 1/3 av befolkningen dog - kungar förstärkte sin makt i förhållande till kyrkan bl.a. då pengar återinfördes - Bysans kollapsade då Konstantinopel erövrades av turkarna Renässansen började

56 Feodalismen FEUDUM=jordförläning Feodalisme= det medeltida länsväsendet De germanska folken var bondefolk och deras samhällssystem var kungadömen där kungens män var bundna vid honom med trohetsplikt. Kungens män skulle få ersättning för sina tjänster, men då inget penningväsende fanns, måste nåt annat ersätta mynten.

57 Kring år 1000 hade kungarna svårt att hålla samman sina riken och försvara dem (dåliga kommunikationer). Kungen ägde all jord och kunde dela ut mark (förläningar = feudum) åt förtroendemän för att dessa skulle styra områdena och belönas för sina tjänster. Kungen fick ryttare och trogna hjälpare, vasallerna fick ersättning i form av län och skattebefrielse (frälse). Kungens makt försvagades, länen och vasallerna allt mäktigare

58 Stånden under medeltiden: 1.Adel, fria från skatt men skulle förse kungen med militär 2.präster = frälse 3.Tredje ståndet = bönder, borgare (arbetade och betalade skatt)

59 Kyrkan under medeltiden - Hade egen lagstiftning och egna straff - Omvände otrogna m.h.a. våld, t.ex. korståg - riddare ansågs vara Kristi stridsmän, skulle utrota Guds fiender (enligt idealet) - Klosterväsendet viktigt (bl.a. kopiering av skrifter) - Styrde människornas liv: gav syndaförlåtelse och välsignelse gav människorna all kunskap, t.ex. världsuppfattningen (människorna ytterst vidskepliga) kalendern (religiösa fester och helgdagar)

60 Påven mäktigare än kungarna fram till ca 1400-talet - Kristna läran övergrep hela samhället. Kyrkliga män innehade makt då all högre kunskap fanns inom kyrkan - Prästerna var frälse, kyrkan åtnjöt skattefrihet, indrev själv skatt

61 - Upprätthöll bildningsväsendet - effektiv och rik organisation - konsten arbetade i kyrkans tjänst, undervisade i den kristna tron - delades år 1054 i två kyrkor: den grekisk-ortodoxa (öst) den romersk-katolska (väst)

62 Medeltiden: The dark ages (10 delar) The dark ages (1/10) The dark ages (2/10) The dark ages (3/10) The dark ages (4/10) The dark ages (5/10)

63 Italienskt Trecento talet Kristus uppväcker Lasaros, Fresk i Cappella della Scrovegni, Padua. Nya städer grundas och växande gamla städer t.ex. Venedig, Genua, Florens ( inv år 1300) växande borgerskap grundar gillen Hantverkarna grundar skrån Handel och korståg ökar Pengarnas återkomst! Banker grundas

64 Ungrenässans 1400-talet Pånyttfödelse av antiken (rinascita) användes först av den italienska konsthistorikern Giorgio Vasari år 1550 Humanismen Hoven: Florens, Urbino, Neapel, Milano nya uppdragsgivare Antik mytologi och kristendom förenas Vetenskap och konst. De lärda var inte längre i tjänst hos kyrkan Sandro Botticcelli, Venus födelse c Änglalika vindgudar -Nakenhet förbjudet sedan antiken -Jordnymfen liknar Joh.döparen dop - återfödelse

65 Leonardo da Vinci Förenandet av konst och vetenskap som kännetecknade renässansen. Arbetade i Milano - Italiens kulturella centrum vid 1400-talets slut Målare, arkitekt, ingenjör Den intellektuella konstnären Nattvarden,1498, Milano Mona Lisa, sfumato dimliknande slöja

66 Högrenässans händelsernas centrum från Milano först till Florens Sedan till Rom, 1508, då påven Julius II kallade Michelangelo och Rafael till sig. Konstnären blir ett geni! Gudomlig inspiration S Gud skapar Adam, Michelangelos takfresk i Sixtinska kapellet

67 Michelangelo Buonarroti Skulptör, arkitekt, målare Michelangelo utför målningarna i taket i Sixtinska kapellet, Vatikanen David-skulpturen för Florens stad, ,4 m hög marmorstaty. Naken staty ställdes ut på torg! Taket 40x13 meter!

68 Skolan i Athen av Rafael Finns i påvens privatbostad Den antika filosofin som tema Platon och Aristoteles befinner sig i centrum, och det just här, i påvedömets själva medelpunkt! (Symboliserar idealismen och empirismen) Alexander den store och Pythagoras mfl. Centralperspektiv Symmetri Samspel mellan figurer

69 Prov & förberedelse Förberedelse: ons den 2.2. kl Prov: torsd den 3.2. klockan Fyra frågor, en obligatorisk och två valbara (= du svara på tre) Max 18p, 6p/uppgift, (1/3 godkänt) Provsidor: (t.o.m. Renässansen) OBS! Se helheterna, inte detaljerna!

70 Hur skriva bra essäsvar i historia? Läs uppgiften noggrannt! Infallsvinkel och problemställning Disponera din kunskap Var uppmärksam på de viktigaste punkterna i frågan Skriv svaret i en logisk följd Sträva till en klar och precis formulering

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet.

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Antikens Grekland Antikens Grekland När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Kreta 2000 f.kr 2000 f.kr Kung Minos Stort inflytande från Egypten

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

2000-? Någon gång efter 2000 vandrar grekisktalande folkslag in i Grekland österifrån (via Turkiet?)

2000-? Någon gång efter 2000 vandrar grekisktalande folkslag in i Grekland österifrån (via Turkiet?) GREKISK HISTORIA en kort översikt (alla årtal är f. Kr.) Ca 3000 Den yngre stenåldern (neolithicum) övergår i bronsålder Den grekiska bronsåldern delas in i tre områden: Minoisk (Kreta), Helladisk (fastlandet),

Läs mer

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM 1 Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM Ojämlikhetens äldsta historia För mer än tio tusen år sedan blev människor bönder När människor slutade vara jägare och samlare och istället

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk Riktigt gammal historia Hi B kurs. Ett litet tidsperspektiv. Jorden är ca 5000 000 000 år gammal. Människoapan är ca 50 000 000 år gammal. Ca 1% av jordens historia alltså Mänsklig aktivitet, alltså att

Läs mer

Målbeskrivning Antiken

Målbeskrivning Antiken Målbeskrivning Antiken Tidslinje -Antiken Beskrivning: Under de kommande veckorna kommer vi på SO:n att läsa om antiken. Arbetsområdet består av två delmoment; grekerna vilka vi uppehåller oss vid terminen

Läs mer

ROMERSK HISTORIA. EN KORT ÖVERSIKT

ROMERSK HISTORIA. EN KORT ÖVERSIKT ROMERSK HISTORIA. EN KORT ÖVERSIKT 1200-900 Sen bronsålder ca 1000 ca 900-750 De första lämningarna av bosättningar vid forumdalen i Rom Den s.k. Villa Nova-perioden. Roms kullar börjar bebyggas. 753 Roms

Läs mer

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu. Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Kort om Aristoteles Föddes 384 f.kr. i Stagira i norra Grekland

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Direkt: På jakt efter våra urfäder - uppgifter Repetitionsfrågor till kapitlet På jakt efter våra urfäder

Direkt: På jakt efter våra urfäder - uppgifter Repetitionsfrågor till kapitlet På jakt efter våra urfäder Direkt: På jakt efter våra urfäder - uppgifter 1. Vad är en hominid? 2. Vad var det som skilde Lucy från aporna? 3. Hur länge har det funnits människoliknande varelser på jorden? 4. När det gäller människans

Läs mer

Checka också: nov 4 08:01

Checka också: nov 4 08:01 Bronsåldern på Kreta MINOISK KULTUR En högkultur redan 3000 1000 f.kr. De östliga Medelhavsstaterna upplevde en kraftig ekonomisk tillväxt då man började använda sig av metaller. På flera ställen producerades

Läs mer

Från bedragen hästbeskyddarinna till granatäpplemadonna

Från bedragen hästbeskyddarinna till granatäpplemadonna Från bedragen hästbeskyddarinna till granatäpplemadonna Kultkontinuitet från antiken till idag? Jenny Högström, D-student i religionsvetenskap I Homeros Iliaden och Odysséen kan vi läsa att gudinnan Hera

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Antikens världar. Instuderingsfrågor

Antikens världar. Instuderingsfrågor Antikens världar Instuderingsfrågor 1. Vilka spår av antikens kulturer kan vi uppfatta i vår egen tid? 2. Vad menas med ord och uttryck som folk och kultur? 3. Vad är skillnaden på ett kulturarv och ett

Läs mer

Högkultur Hieroglyfskriften (800 tecken som utvecklades under en mycket lång tid) Rosettstenen Papyrus litteratur vetenskap arkitektur konst

Högkultur Hieroglyfskriften (800 tecken som utvecklades under en mycket lång tid) Rosettstenen Papyrus litteratur vetenskap arkitektur konst SKRIVKONSTEN Är om möjligt ännu viktigare än i Mesopotamien, både för det historiska skeendet självt och för vår kunskap om det. Egypten var en oerhört starkt centraliserad stat. All makt, all gudomlighet

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

Resurrection Life of Jesus Church

Resurrection Life of Jesus Church Resurrection Life of Jesus Church UNDERVISNINGSSERIE OM PROFETEN DANIEL RLJ-1067-S JOHN S. TORELL 4 FEBRUARI 2007 DEL 11A: DEN SLUTLIGA SYNEN DEN SISTA SYNEN Ängeln berättar för Daniel att under maktstriden

Läs mer

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet.

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet. Teknikprojekt Sofia Distans våren 2012. Mitt drömhus Efter att ha bott i Italien nästan ett år har jag gjort mitt drömhus baserat på den gamla romerska arkitekturen. Att bygga huset har varit svårt med

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr.

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Antiken varade mellan 800 f.kr. 500 e.kr. Men hur såg det ut i världen innan dess? Vi tar en snabbrepetition. För 2,5 miljoner år sedan börjar jägarstenåldern i Afrika,

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Medeltiden. Stat och samhälle

Medeltiden. Stat och samhälle Medeltiden Stat och samhälle Bilder av medeltiden Medeltiden 500-1500 (Europa) - begreppet uppfanns under renässansen Tiden mellan Rena medeltiden underutvecklat, stillastående 1700-talets upplysningstänkare

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

HÄNT I ATEN Januari 2011

HÄNT I ATEN Januari 2011 Detta är våran tidning om den Grekiska Antiken! Theod or Jonata n Jonas Emma Nora HÄNT I ATEN Januari 2011 åk 7 Här får just du veta om allt i den Grekiska Atiken I hänt i aten så kommer du få läsa dom

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Tema 1. Litteratur. Instuderingsfrågor. Korta videoföreläsningar. Textmaterial. Fördjupning. Relevanta länkar

Tema 1. Litteratur. Instuderingsfrågor. Korta videoföreläsningar. Textmaterial. Fördjupning. Relevanta länkar Tema 1 Vad är politik? Vad är makt? Vad är statsvetenskap? Detta är grundläggande frågeställningar som inledningsvis bör besvaras. I detta tema har vi sedan valt att utgå från det politiska tänkande som

Läs mer

ROMERSKA KEJSARE EFTERANTIK LITTERATUR

ROMERSKA KEJSARE EFTERANTIK LITTERATUR ROMERSKA KEJSARE I EFTERANTIK LITTERATUR NICCOLÓ MACHIAVELLI OCH ÅTERUPPLIVANDET AV DET ROMERSKA ARVET FÖRFATTARE BAHMAN CHEHEL AMIRANI INSTITUTIONEN FÖR ARKEOLOGI OCH ANTIK HISTORIA UPPSALA UNIVERSITET

Läs mer

ANTIKEN. Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96

ANTIKEN. Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96 ANTIKEN AnnSofie Svensson Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96 1 EPOKER 3 ANTIKEN 4 MYKENE OCH TROJA 4 ILIADEN OCH ODYSSEN 5 FILOSOFI, KÄRLEK TILL VISHET 8 BIBELN 9 KRISTENDOMEN 9

Läs mer

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa MEDELTIDEN Kristendomen införs under 1000-talet i Sverige och med den medeltiden. Medeltiden slutar med de religiösa och politiska förändringar

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

ETRURIEN & ROMARRIKET

ETRURIEN & ROMARRIKET ETRURIEN & ROMARRIKET Varginna, c:a 500 f.kr., brons, 85 cm, Kapitolinska Museet, Rom /pojkarnas porträttskulpturer (Romulus och Remus) tillkom först under Renässansen på 1500-talet e.kr.) KULTURHISTORISKA

Läs mer

ANTIKEN. Innehållsförteckning ANTIKEN 1

ANTIKEN. Innehållsförteckning ANTIKEN 1 ANTIKEN Innehållsförteckning ANTIKEN...1 VAD FINNS I KAPITLET?...2 NÅGRA SÄTT ATT INLEDA KAPITLET...3 ARBETA MED KAPITLETS BILDER...4 ETT SPÅR GENOM KAPITLET...5 EXTRAMATERIAL...9 LÄSTIPS...10 FILMTIPS...10

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Introduktion till Nya Testamentet

Introduktion till Nya Testamentet Introduktion till Nya Testamentet Nya Testamentet är en samling historiska händelser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen,

Läs mer

ARK A01 Läsanvisningar och abstracts för delkurs 3 Aspekter på det förflutna höstterminen 2009 15 högskolepoäng (10 veckor)

ARK A01 Läsanvisningar och abstracts för delkurs 3 Aspekter på det förflutna höstterminen 2009 15 högskolepoäng (10 veckor) ARK A01 Läsanvisningar och abstracts för delkurs 3 Aspekter på det förflutna höstterminen 2009 15 högskolepoäng (10 veckor) Observera att föreläsningar och litteratur inte är helt överensstämmande men

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN.

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. 1. Karl V 1516-1556 a. Augsburg 1555 b. Krig emot främst Frankrike om Italien. c. Abdikerar och delar upp sitt väldiga rike: i. Österrike till brodern

Läs mer

VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA

VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA Europa är en liten världsdel. Människorna bor tätt. Europa har mer än sju hundra miljoner invånare i nästan femtio länder. Mer än hälften är med i den Europeiska unionen, EU.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

MÄNNISKANS TEXTER LITTERATUREN

MÄNNISKANS TEXTER LITTERATUREN Anders Lindqvist Karl Lindqvist MÄNNISKANS TEXTER LITTERATUREN Smakprov ur läromedlet Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141 221 00 Lund Besöksadress Åkergränden 1 Tel 046-31 20 00 www.studentlitteratur.se

Läs mer

Några aspekter på idrotten i antikens Grekland

Några aspekter på idrotten i antikens Grekland Några aspekter på idrotten i antikens Grekland När en översikt över svensk idrottshistoria görs, kan det måhända vara av intresse att också fundera över en ännu äldre historia; vi skulle t.o.m. kunna tala

Läs mer

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande USA:s historia Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande Krigiska listiga och dödade oskyldiga vita

Läs mer

Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik

Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik 1 Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik Det stora romerska riket hade 395 delats upp i Västrom och Östrom. År 1054 splittrades

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ Frågor sid 188 INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ 1. Varför förföljdes de kristna ibland i romarriket? Det fanns bara kristna församlingar på ett fåtal platser i Rom och vid den här tiden fanns

Läs mer

VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA

VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA Europa är en liten världsdel. Människorna bor tätt. Här bor mer än sju hundra miljoner. Europa består av nästan femtio länder. Mer än hälften är med i den Europeiska unionen,

Läs mer

robin lane fox Antikens värld En historisk odyssé genom Grekland och Rom Översättning av Hans Magnusson

robin lane fox Antikens värld En historisk odyssé genom Grekland och Rom Översättning av Hans Magnusson robin lane fox Antikens värld En historisk odyssé genom Grekland och Rom Översättning av Hans Magnusson Prisma Besöksadress: Tryckerigatan 4 Box 2052 103 12 Stockholm www.prismabok.se Prisma ingår i Norstedts

Läs mer

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling KONST på Vallås äldreboende Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling Gårdarna Den konstnärliga utsmyckningen på gårdarna utomhus anspelar på de teman som landskapsarkitekt Kerstin Teutsch angett, nämligen:

Läs mer

Jesus sa, den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Joh 4:14

Jesus sa, den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Joh 4:14 Jesus sa, den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Joh 4:14 ett samhälle av otrygghet och relativa sanningar är det I många som söker svaret på livets stora frågor. Finns

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

DET ANDRA STEGET 2.1 Geometrisk och arkaisk tid. Den klassiska tidens början 1100-700 f.kr. den geometriska arkaiska (gamla) perioden 700-480 f.kr.

DET ANDRA STEGET 2.1 Geometrisk och arkaisk tid. Den klassiska tidens början 1100-700 f.kr. den geometriska arkaiska (gamla) perioden 700-480 f.kr. DET ANDRA STEGET 2.1 Geometrisk och arkaisk tid. Den klassiska tidens början Vasdekorationerna domineras av geometriska mönster under perioden 1100-700 f.kr. Denna tidsperiod kallas därför den geometriska.

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Livsåskådningsresa till Grekland. med prästen och författaren Olle Carlsson

Livsåskådningsresa till Grekland. med prästen och författaren Olle Carlsson Livsåskådningsresa till Grekland med prästen och författaren Olle Carlsson Livsåskådningsresa till Grekland med Olle Carlsson Ingen vet om Gud finns, vad som är meningen med livet eller vad som händer

Läs mer

Lärarhandledning mellanstadiet

Lärarhandledning mellanstadiet Lärarhandledning mellanstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Theseus - kung av Aten

Theseus - kung av Aten Theseus - kung av Aten Aegeus, som var kung av Aten, blev förälskad i Aetra, en prinsessa från ett annat rike. Aetra besvarade hans känslor och en natt då Aegeus besökte henne älskade de med varandra.

Läs mer

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem:

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: L/A KRIG I ALLMÄNHET Varför krigar människor? Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: 1. Människans natur Vissa hävdar att människan är krigisk av sin natur, och att det är därför det

Läs mer

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

Latinklassen 8 april

Latinklassen 8 april 2010 Rom är huvudstad i Italien. Rom var även huvudstad för det romerska riket och Rom var också latinklassens destination den 8 april. Maria Johannson åker dit varje år med sina elever, hon är latinfröken

Läs mer

Gud gav Mose de tio budorden regler som människorna ska leva efter

Gud gav Mose de tio budorden regler som människorna ska leva efter Historia/Religion Årskurs 7-9 Från första jordbrukssamhällena till nutid. 1 Anteckningar från genomgångar 1-2 15 000 000 000 (15 miljarder) år sedan Big bang 7 000 000 f. Kr. - Afrika - människan skilde

Läs mer

24X7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24X7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv och hälsosam

Läs mer

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se medeltiden 1050-1523 Medeltiden Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år. Mellan åren 1050 1523. Under medeltiden hände det mycket både inom kyrkan och med handeln. Jordbruket utvecklades också genom

Läs mer

POMPEJI inspiration för skolklasser och lärare

POMPEJI inspiration för skolklasser och lärare POMPEJI inspiration för skolklasser och lärare Väggmålning från ett hus i Pompeji. Djur och växter var vanliga motiv längst ner på väggen, i sockeln. 1. Välkommen till Pompeji! Pompeji var en stad i antikens

Läs mer

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien.

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien. Fred som provokation Det var vid Krimkrigets slut som Åland demilitariserades. För att förstå demilitariseringens tillkomst måste vi titta på utvecklingen under Krimkriget. I juli 1853 ockuperade Ryssland

Läs mer

REFLEKTION, TEXTARBETE OCH GRAMMATIK

REFLEKTION, TEXTARBETE OCH GRAMMATIK Torshälla stads nämnd Torshälla stads förvaltning Gökstensskolan Datum: 2011-02 1 (7) Svenska åk 7 Elevens Namn: REFLEKTION, TEXTARBETE OCH GRAMMATIK Mål att sträva mot Utvecklar sin förmåga att i dialog

Läs mer

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Sofiakatedralen i Novgorod Denna resa går till Novgorod län som

Läs mer

Retorik från Demosthenes till Obama

Retorik från Demosthenes till Obama Retorik från Demosthenes till Obama En vårdag år 341 före vår tideräkning samlades tusentals människor på kullen Pnyx i Athen. Det var dags för den kände politikern Demosthenes att hålla tal inför folkförsamlingen.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

...AAAAAAAA Kapitel A. Från äldsta tider - 700 f.kr. 700 f.kr. 18 mammor. Kapitel B 600 f.kr. 14 mammor. Kapitel B. 500 f.kr. 100 mammor.

...AAAAAAAA Kapitel A. Från äldsta tider - 700 f.kr. 700 f.kr. 18 mammor. Kapitel B 600 f.kr. 14 mammor. Kapitel B. 500 f.kr. 100 mammor. Försök till översikt av historien Världshistoria med europeisk inriktning samt nordens historia med svensk inriktning Henrik Svensson INNEHÅLL s. 2 Detaljerad innehållsförteckning s. 3 Inledning s. 4 Något

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer

V. Brytningstid: renässans och reformation Machiavelli och Luther. Politisk teori A Jörgen Hermansson September 2012 / Januari 2013

V. Brytningstid: renässans och reformation Machiavelli och Luther. Politisk teori A Jörgen Hermansson September 2012 / Januari 2013 V. Brytningstid: renässans och reformation Machiavelli och Luther Politisk teori A Jörgen Hermansson September 2012 / Januari 2013 Disposition Två män samma situation olika betydelse Machiavelli maktens

Läs mer

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Teseus har kommit till Aten för att träffa sin far, kung Aigeus. Teseus blir inte insläppt till borgen, utan istället hamnar han hos Cadmus. Cadmus äger stans bästa brottarlag.

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

Kapitel 17. 1 De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Tessalonika, där judarna hade en synagoga.

Kapitel 17. 1 De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Tessalonika, där judarna hade en synagoga. Apostlagärningarna, del 2, bibelstudium 26 Kapitel 17 I Tessalonika och Berea 1 De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Tessalonika, där judarna hade en synagoga. 2 Till dem gick Paulus

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Michelangelos sista stora skapelse åt eftervärlden var St Peterskyrkans väldiga kupol.

Michelangelos sista stora skapelse åt eftervärlden var St Peterskyrkans väldiga kupol. 16 Michelangelos sista stora skapelse åt eftervärlden var St Peterskyrkans väldiga kupol. Till fots genom Den eviga staden I Rom finner man bevarade rester från alla epoker på en relativt begränsad yta.

Läs mer

Lärarmaterial till Lilla Odysséen

Lärarmaterial till Lilla Odysséen LÄRARMATERIAL Lärarmaterial till Lilla Odysséen Innehåll Inledning Kort om Odysséen Fakta om Odysséen och Iliaden Homeros Iliaden och det trojanska kriget Odyssén Resumé av Teater Barbaras Lilla Odysséen

Läs mer

Michelangelo. Renässansen

Michelangelo. Renässansen Michelangelo Renässansen I C S Lewis Narnia-serie förekommer en målning på en vägg. Den har djup och rörelse och är så verklig att barnen nästan kan känna lukten av havet. När de går närmare för att titta,

Läs mer

Latinsk språkhistoria. År 9

Latinsk språkhistoria. År 9 Latinsk språkhistoria År 9 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Metod 3 Historia 4 Jämförelsetext 5 Jämförelse Med Det Svenska Språket 6 Disskussion 8 Källförtäckning 9 2 Inledning Det latinska språket

Läs mer

kalt komma att utvidga kunga - rikets gränser!

kalt komma att utvidga kunga - rikets gränser! ALEXANDER 25-åringen som byggde ett imperium Storbritannien gav 2003 ut detta frimärke som avbildar en stenbyst före - ställande Alexander den store. Bysten som är daterad till 200-talet f.kr. har sitt

Läs mer

1.12 Den mykenska kulturen ca 1600-ca 1100 f.kr.

1.12 Den mykenska kulturen ca 1600-ca 1100 f.kr. 1.12 Den mykenska kulturen ca 1600-ca 1100 f.kr. Ett av de stora fästena i Grekland under denna tidsperiod var palatset i Mykene, en väldig byggnad på ett bergskrön strax norr om staden Argos på Peloponnesos.

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer