Förkastandet av idealet Marc Quinns och Joel Peter Witkins konstnärliga antiideal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förkastandet av idealet Marc Quinns och Joel Peter Witkins konstnärliga antiideal"

Transkript

1 Södertörns högskola Konstvetenskap Förkastandet av idealet Marc Quinns och Joel Peter Witkins konstnärliga antiideal Veronica Blom C-uppsats, Ht Handledare: Charlotte Bydler

2 Author: Veronica Blom Title: The rejecting of the ideal, Marc Quinn s and Joel Peter Witkin s artistic anti-ideals Document level: C. Subject: Art History. Södertörns University College Fall Number of pages: 28 Abstract The purpose of this essay is to examine what can be considered as obscene in the work of Joel Peter Witkin and Marc Quinn, what the similarities and differences are. The essay concerns the human body, the norms around it and the old vision of the ideal body. To get closer to my question I ve been examine the meaning of anti-ideal, what it means and what kind of history it has. The works I ve been using to reach to my purpose are Marc Quinn s sculpture Alison Lapper (2005) and Joel Peter Witkin s photography Abundance (1997). Both of the works are taking the position that use to belong to the classical beauty. The analysis of these works focuses on the old classical symbol interpretation, the character of the work and the doubt in the old ideal norms of the classical beauty. Key words Anti-ideal, norm, body, beauty, Joel Peter Witkin, Marc Quinn 1

3 1. Inledning Syfte Begreppsdefinition Forskningsläge Material Metod Bildanalys Samhällskritik mot kroppsideal Amoraliska bilder Antiideal Dagens ideal Skulpturtradition Det Gudomliga väsendet Freak shows Presentation av konstnärerna Antiidealets försvarare Illusionsbaserad livssyn Slutsats Sammanfattning Käll och litteraturförteckning..27 2

4 1. Inledning Alison Lapper är allt Lord Nelson inte är. Hon är en kvinna, naken och gravid. Helt okänd för samhället poserar hon på en piedestal bredvid honom på Trafalgar Square. Dessutom är hennes kropp synligt deformerad. Ingen ifrågasätter Lord Nelsons position, han står där som en krigshjälte som slipper slåss mot samhällets fördomar, trots att även han är deformerad och saknar en arm samt synen på det ena ögat. Mannen bakom skulpturen föreställande Alison Lapper heter Marc Quinn. Marc Quinn jobbar mycket med människor som har olika handikapp och sjukdomar. Genom sina skulpturer gör han samhället medvetna om deras existens och kämpar samtidigt för deras rättigheter i vardagslivet. Han fokuserar på de fysiska bristerna som skapar problem för den gamla skulpturtraditionen och kritiserar den traditionella, konstnärliga representationen av kroppen. Liksom Marc Quinn jobbar Joel Peter Witkin med den deformerade människan i fokus. Det som skiljer honom från Marc Quinn är att han inte försöker göra samhället mer medvetet om olika handikapp, utan han är mer fascinerad av att använda deras fysiska handikapp som en konstform genom surrealistiska fotografier. Ett exempel är en bild där han har använt sig av en mexikansk man utan armar och klätt ut honom till en satyr. Bilden fångar intresset eftersom det är en verklig deformerad människa som är i centrum av den surrealistiska miljön. Något som gör Witkins sätt att arbeta sympatiskt är den instruktion han gav till den mexikanska mannen Imagine you re a god who wants to look human. 1 Witkin bygger gudaliknande bilder utifrån en verkligt avvikande kropp. Hans bilder har skapat många rubriker eftersom hans kontroversiella sätt att arbeta på både skapar äckelkänslor och ilska hos folk samtidigt som det hyllas för det egenartade uttrycket. I den här uppsatsen kommer jag att ta upp hur två människor kan utgå från samma koncept från början och hur uttrycken kan bli så olika. I jämförelserna kommer jag att granska hur deras estetiska uttryck skiljer sig åt, samt likheter och hur det obscena möter det vackra. Konstnärer som Joel Peter Witkin och Marc Quinn utgår ifrån den deformerade mänskliga kroppen som oftast ignoreras och inte uppmärksammas. Det går inte att förneka det spektakulära i bådas verk. 1 Parry, Eugenia, Joel Peter Witkin, Phaidon press, 2001, sida 72 3

5 1.1 Syfte Syftet med den här uppsatsen är att identifiera vad som uppfattas obscent i utvalda verk av Quinn och Witkin. Jämföra Marc Quinns sätt att framställa deformerade kroppar i fokus med hur Joel Peter Witkin använder sig av liknande koncept för att skapa surrealistiska bilder. De utgår båda från samma sak men i slutänden blir deras framställningar markant olika. 1.2 Begreppsdefinition Vad som menas då med obscent? I Svenska akademins ordlista över det svenska språket (2003) betyder obscen att något är oanständigt. Det som jag vill få fram med ordet obscen är alltså något som många uppfattar som stötande. I Quinns skulptur kanske det obscena är att han framställt en handikappad, naken kvinna som är havande. Kanske är de det faktum att hon är havande som är stötande, eller att hon är naken eller rent av att hon är handikappad. Men det kan även vara obscent att hon visas på ett så pass offentligt ställe som Trafalgar Square, att hon poserar bredvid Lord Nelson och att allmänheten måste betrakta henne vid förbipassering. Hade hon varit placerad på ett galleri hade folk kunna välja att inte se henne, samt att de kanske inte hade tyckt hon var obscen eftersom hon självklart skulle ha klassats som konst och inte som ett offentligt monument. Hos Witkin kan det obscena vara att han krossat idealet av de sköna genom att framställa en mindre vacker kvinna i den vackra individens position. Många av Witkins bilder skulle jag nog själv kunna säga är obscena eftersom han ibland går över gränsen för vad som är äckel och obehag och vad som går att försvara. Här syftar jag på de bilder där han gör sexuella iscensättningar med människor och djur. Det obscena ligger hos betraktaren eftersom det är hos oss som uppfattandet skapas, vad vi anser är acceptabelt i vårat samhälle samt vad vi är vana att se. 1.3 Forskningsläge Det finns mängder av artiklar och recensioner kring Marc Quinns staty Alison Lapper. Debatten och kritiken är enorm. I Englands tidningar fick statyn både ris och ros och i Mark Quinn och Richard Rogers, Marc Quinn fourth plinth (2006) har de samlat utvalda recensioner, debatter och artiklar. I september 2005 skrev Telegraph Magazine en artikel om statyn och vad folk anser om statyn. De flesta var positiva till den och ansåg att den symboliserar en god sak. Men det är långt 4

6 ifrån vad många tyckte. Robert Simon på British Art Journal tyckte att skulpturen var hemsk och sa att det var tur att skulpturen inte skulle vara för alltid. 2 I en artikel ur The Indipendent kritiserar Deborah Orr allmänheten för att känna sig tillfälligt politiskt korrekta genom skulpturen Alison Lapper. Hon ifrågasätter om folk verkligen bryr sig om handikappade som inte får den uppmärksamheten som Alison och om skulpturen bara blir omtyckt för att folk känner sig mer medmänskliga eller om de bara vill stilla sitt dåliga samvete. 3 På konstnären Alison Lappers egen hemsida reflekterar hon hur hon själv uppfattat och känt kring debatten om bilden av hennes nakna kropp i det offentliga rummet. 4 I Marc Quinn, Sue-An Van Der Zijpp och Rod Menghams bok Marc Quinn: Recent Werk / Recent Sculpture (2006) behandlas hans tidigare verk och utställningar. Den bok jag har utgått från främst är Germano Celants bok Joel Peter Witkin (1995). I den tar han upp olika bilduttryck som Witkin använt sig av. Witkin har även själv givit ut en bok som heter Gods of Earth and Heaven (1989). Chris Townsends bok Vile Bodies, Photography and the Crisis of Looping (1998) handlar till stor del om de antiideal i konsten som jag kommer gå in djupare på. Ett problem jag stötte på under mitt sökande efter information om konstnärerna själva var att det nästan inte fanns någon information om Quinns liv. Jag letade information i hopp om att finna en ledtråd till varför de har valt att jobba på det sättet de gör. Witkin bjuder mycket på sitt privatliv utanför det konstnärliga området eftersom han själv tycker att det är viktigt för hans konstnärliga helhet. Den informationen som gick att få fram om Quinn var inget annat än årtal över hans utbildningsväg och utställningar. Inom filosofin finns det många texter kring värderandet av det sköna och ifrågasättande av kroppsideal, däribland Michel Foucault, Sexualitetens historia 1: viljan att veta (1976). Det är en kritisk bok om kroppens funktion som bland annat ett politiskt medium. Inom konstnärlig skulpturtradition finns det enormt många texter. Alex Potts bok Flesh and the ideal, Winckelmann and the origins of art history (1994) tar upp många av J. J Winckelmanns idéer och tankar kring den antika skulpturtraditionen. Potts kritiserar och beskriver J. J Winckelmanns syn på konsten som de ultimata, sanna och sköna och diskuterar bland annat det erotiska, politiska och friheten i utövandet av skulpturen genom J. J 2 Leitch, Luke, artikel ur Evening standard, tisdagen 16 mars 2004, hämtad ur Quinn, Mark och Rogers, Richard, Marc Quinn fourth plinth (2006), sida 9 3 Orr, Deborah artikel ur The Independent, lördagen 17 september 2005, hämtad ur Quinn, Mark och Rogers, Richard, Marc Quinn fourth plinth (2006), sida 14 5

7 Winckelmanns studier. Information kring klassisk skulpturtradition har jag inhämtat ur Nationalmuseums kataloger och årsböcker i samband med utställningar. Exempelvis Solfrid Söderlind Gips: tradition i konstens form (1999). I den finns information om gipsens betydelse för att reproducera och bevara vissa verk, samt vilka som arbetade med materialet och dess betydelse för konsthistorien och skulpturtraditionen Material Mitt material kommer främst att vara Marc Quinns skulptur Alison Lapper (2005) och Joel Peter Witkins fotografi Abundance (1997). Jag valde dessa bilder för att det finns likheter i kroppens utseende hos de avbildade. Diskussionen bygger på Mark Quinn och Richard Rogers, Marc Quinn fourth plinth (2006) och skriftliga källor som Nationalmuseums bok Kroppen, konst och vetenskap (utgiven i samband med utställningen med samma namn 2005). Dessutom har jag använt mig av Chris Townsends bok Vile Bodies, Photography and the Crisis of Looping (1998), publicerad i samband med Channel Four Corporations serie med samma namn, Germano Celants bok Joel Peter Witkin (1995) och Eugenia Parrys bok Joel Peter Witkin. Jag har även tagit del av Mette Sandbyes Det iscenesatte fotografi (1992) för att undersöka om skådespelet bakom bilden. Mette Sandeby tar upp flera konstnärer som jobbar med att iscensätta fotografi, däribland Cindy Sherman och Duane Michals. För att undersöka gipsmaterialet och det klassiska sättet att arbeta med det har jag utgått från Solfrid Söderlinds Gips: tradition i konstens form, Nationalmuseum (1999). Jag har även konsulterat diverse hemsidor för att försöka hitta information om konstnärerna själva. Bland annat (hämtad ) (Information hämtad ) och på British Broadcasting Corporation hemsida och (hämtad ) 1.5 Metod Det genomlöpande temat är hur Quinn och Witkin jobbar med antiidealet i fokus. Jag har främst utgått från bildanalys av de aktuella verken som jag har valt och ställt dem mot litteraturstudier, kontext och reception för att få fram mer fakta och en djupare tolkning av verken. Genom bildanalys tänkte jag undersöka Marc Quinns skulptur Alison Lapper Pregnant (2005) och Joel 4 (hämtad ) 6

8 Peter Witkins fotografi Abundance (1997), se vilka likheter och skillnader som kan filtreras fram. Jag kommer att ta upp skulpturtraditionens betydelse eftersom det är där idealen av människan får sitt visuella uttryck. Senare i texten går jag djupare in på hur Quinns och Witkins verk är påverkade av de gamla antika avbildningarna av människor. Historien är viktig för att kunna förstå varför saker är som de är. Därför tas bakgrunden upp till freakshowen, vad det är och hur de påverkat Witkins fascination för antiideal konst. Med hjälp av debattartiklar och övrig litteratur beskrivs händelser och kritik som präglat deras konst. I det näst sista kapitlet ges en presentation av konstnärerna. Genom en kort inblick i deras liv vill jag undersöka om det finns förklaringar till varför de båda har valt att jobba på ett sådant extraordinärt sätt. Sedan ligger mitt intresse i att undersöka huruvida konstnärernas personhistoria är viktigt för varat av verket eller ej. Hela uppsatsen mynnar ut i en slutsats och en sammanfattning. Det är värt att nämna, även om det inte är det intressanta för min uppsats, att i historian brukar obscenitet kopplas ihop med ondska och beskrivas som något hemskt. Jag har inte fokuserat på att koppla verken med ondskans ikonografi genom exempelvis gamla religiösa beskrivningar av obscena missbildningar eller handikapp. Inte heller ser jag verken som nedvärderande av motiven rent moraliskt. Snarare försöker jag skriva om de sköna och goda i verket och belysa det antiideal som det båda arbetar med. Mitt fokus ligger i att undersöka konstnärernas sätt att arbeta med den deformerade kroppen som uttryckssätt. Som jag tidigare nämnde i mitt syfte vill jag identifiera och undersöka vad som är det obscena i verken. 7

9 2. Bildanalys I följande kapitel vill jag genom bildanalys få fram ett metodiskt sätt att karakterisera Quinns skulptur och Witkins fotografi. Tolkningarna av deras verk syftar till att lägga fram en bredare bild, samt en djupare förståelse av verken. Först presenteras verken, sen kommer en djupare symboltolkning och till sist en stil/form analys. Genom kunskap kommer förståelse. Det som går att tyda hos de båda är att de söker antika bild- skulptur- traditionens ursprung och ger den en ny begynnelse i sina verk. Bild 1, Alison Lapper, sida 24 ur Quinn, Mark och Rogers, Richard, Marc Quinn fourth plinth (2006) Bild 2, Alison Lapper, omslagsbild ur samma bok. 2.1 Samhällskritik mot kroppsideal Alison Lapper är en är 3,6 meter hög marmorskulptur placerad på Trafalgar Square som föreställer en havande kvinna utan armar och ben. Skulpturen är en avbild av Alison Lapper, en neurosedynskadad konstnär. I ett sammanhang om porträtt hävdar Shearer West att porträttet ska representera något om ansiktet och kroppen på samma gång som den ska representera själen. 5 På ett sådant sätt representerar skulpturen Alison Lapper saker om hennes verkliga individ. Den 8

10 ikoniska kvalitén i representationen är att jag ser att det är Alison Lapper som är avbildad och formen liknar torson på en grekisk skulptur. Skulpturen är gjord i vit marmor och upphöjd på en piedestal, precis som en krigshjälte från antiken. Hennes ansiktsuttryck påminner om en amazons med sin allvarliga, stolta blick och den raka hållningen. Genom skulpturen uppkommer kontraster mellan en mjuk, havande moder och en allvarsam krigare. Som jag senare kommer gå in djupare på så inspirerade skulpturen Venus de Milo Quinn att göra Alison Lapper. Alison, liksom Venus, står för skönhet och kärlek. Alison är naken och den nakna kvinnan symboliserar moder jord eller det naturliga. 6 Hon symboliserar modern och skönheten på samma gång. Anledningen till att skulpturen är byggd i vit marmor är för att Quinn vill att vi ska beundra det klassiska hantverket bakom skulpturen samtidigt som han vill att vi ska ifrågasätta vad som är god konst. Alison Lapper blev utvald att fylla ut den fjärde kolonnen vid Trafalgar Square under 18 månader. Placeringen av statyn är genial. I Londons mest kända, offentliga skulpturfält står hon högt upp, sida vid sida med Lord Nelson och de andra militäriska krigshjältarna som pompöst äras för sina hjältedåd. Att Alison är den enda skulpturen på Trafalgar Square som är en kvinna stärker bara den krossade fasaden av de manliga hjältarna. Trafalgar Square är en plats som både Londonbor och turister passerar så Marc Quinns budskap om antiideal når verkligen fram till en stor publik. Att avbilda den havande modern i skulpturform är inte heller något man snubblar över varje dag. Att Alison är gravid skapar nog en del funderingar hos folk. Jag kan tänka mig att den vanliga reaktionen är att många undrar över varför en handikappad kvinna är gravid, hur ska det gå för barnet och så vidare. Jag förmodar att Quinn vill ha den här reaktionen för att sedan kunna bevisa motsatsen med hur fel hela tankesättet är och att samhällets trångsynta tankar måste motarbetas. Det är en unik, genialisk staty som för samhällsidealet in i framtiden och krossar de gamla normerna över vad som är en vacker kropp och vad som får ställas ut i det offentliga rummet. Genom sina skulpturer skapar Marc Quinn en helt ny skulpturtradition som banar för en positivare framtid utan det klassiska idealet som det sköna. 5 West, Shearer, Portraiture, (2004) s 21 6 Cooper, J C, Symboler en uppslagsbok, (1978) svensk översättning Margareta Eklöf och Ingvar Lindblom, Stockholm: Forum, (1984) Uppslagsord: naken sida 131 9

11 2.2 Amoraliska bilder Liksom en bild ur ett fotoalbum eller ur en klippbok poserar den handikappade kvinnan av ren naturlighet framför kameran. Kvinnan på bilden är, liksom Alison Lapper, utan armar och ben. Hon är uppklädd som en antik grekisk gudinna, placerad i en kruka med en fruktkorg på huvudet. Witkin har valt att inte göra henne till en skönhet enligt kanon som bilderna av de grekiska gudinnorna. Hon är inte, som Alison Lapper, gjord för att vara som ett exemplar av en skön, grekisk staty. Witkin har låtit henne vara den hon är, helt oretuscherad och med hår under armarna. Han har inte tagit bort blicken från skulpturen utan har lagt fokus på den. Kvinnans liv har varit en kamp. Hennes mamma försökte abortera henne, dock överlevde hon sin födsel men blev förskjuten. Den uppmärksamheten hon fick av Witkin är den största hon varit med om. Bildens namn, Abundance betyder rikedom på svenska. Namnet blir väldigt gripande eftersom vetskapen om hennes ensamhet och utanförskap känns mer tydligt. Rikedomen kan även stå för att hon är en kvinna, fuktbar och stark. Bild 3, Abundance, (1997) hämtad ur Parry, Eugenia, Joel Peter Witkin, Phaidon press, 2001, sida 97 10

12 Witkin har planterat henne i en kruka för att visa den roten hon är, stark och seglivad. På hennes huvud finns en korg med frukt och blommor. Frukten som det odödliga, fröet till det nästa i livets skede eller kanske frukten från kunskapens träd som en påminnelse av vad det är som skiljer människan från gud. Det skulle även kunna vara livsträdets frukt som symboliserar det heliga livet. Blomman är tid och evighet, liv och död. Den vita rosen kan även symbolisera jungfru Maria eller rent av oskyldhet. Hennes kropp är skyddad av en tunn slöjaktig klänning som blottar hennes bröst. De är motiv i traditionell västerländsk konsthistoria för på sorg, ånger eller botgöring. 7 Hon är en ikon för naturen. Witkin har gjort henne som en 1700-tals parkstaty talet var starkt format av de antika idealen. Här går det att finna likheter mellan Witkin och Quinns nämligen bådas kritik mot de gamla idealen i de antika skulpturerna och framförandet av ett antiideal, samt porträtt av en stark kvinna. Det fascinerade med hans bilder är att de både kan vara en tragedi eller ett drama på samma gång som de kan vara en fabel eller en komedi. Uttrycket i bilderna är brett och tolkningen kan få många infallsvinklar. Trots att han återgår till det förflutna i sina motiv blickar hans bilder hela tiden framåt. Witkin skapar bilder som antingen finns i sagor, berättelser och myter, och finns de inte så skapar han dem. I Abundance går han tillbaka till romantiken och fascinationen av gudomliga väsen och myter. Själva fotografiet är ett vanligt svartvitt fotografi som han framkallat själv och rispat på negativet. Genom att fotografiet är rispigt så det påminner om ett gammalt fotografi, som en minnesbild av något gammalt kärt objekt. Nästan alla hans bilder har detta rispiga uttryck. Genom slitaget ser det ut som om bilden i sig upplevt något händelserikt. Witkin har även gjort även många parafraser av den gamla historiska, sköna konsten, däribland Diego Velazquez, Gustave Courbet och Peter Paul Rubens. Det är anmärkningsvärt att han har valt konstnärer som skapade stora rubriker med sin konst redan på sin tid och i nutid. Courbets utmanade tavla L'Origine du monde (1866) eller Rubens plottriga tavlor som är översvämmade med känslor. Det är nästan som att deras tavlor ber om att bli parafraserade eftersom de är så utmärkande. Genom parafraserna skapar Witkin sig en egen konsthistoria och hans symbolspråk är klassiskt. När han letar efter material till sina verk besöker han sjukhus, 7 Cooper, J C, Symboler en uppslagsbok, (1978) svensk översättning Eklöf, Margareta och Lindblom, Ingvar, Stockholm: Forum, (1984) Uppslagsord: ros sida 159, frukt sida 54, bröst sida 23 8 Parry, Eugenia Joel Peter Witkin, Phaidon press,2001, s 96 11

13 bårhus och andra ställen där han kan finna det som en gång varit helt och levande. Witkin låter betraktaren ta del av hans värld genom sin konst. Han öppnar sitt innersta jag och drar sig inte för att visa minsta detalj av sin fantasi. Det blir synligt i Abundance att kvinnan är oretuscherad och helt öppen för beskådning. Inget är lämnat åt slumpen, allt är uppbyggnad efter en genomtänkt tanke. 12

14 3. Antiideal Antiidealet är det som bryter mot det gamla traditionsenliga framställandet av det sköna idealet. Antiidealt behöver absolut inte innebära något negativt, snarare något positivt i den mån att kanon bryts och utvecklingen går till det sundare och mer accepterande av det icke normativa. Med antiideal anser jag att både Witkin och Quinn jobbar fram nya motiv av vad det sköna kan innebära. Det sköna behöver inte likställas med det perfekta eller den symmetriska kroppen vi är vana att se. Bilderna är inte elaka eller hånfulla mot handikappade utan lyfter snarare fram det sköna och vackra, trots att deras kroppar inte hör till idealet av en skön människa. Vad menas då med att vara människa? I Nationalencyklopedin står det att En karakteristisk egenskap för människans utvecklingslinje är förmågan att gå upprätt på två ben. 9 I evolutionsläran är det säkerligen en karakteristisk egenskap som skiljer människan från djuren, men i dagens samhälle äger inte alla människor den karakteristiska egenskapen. Vi är vana att se människor gå på två ben och reaktionerna av att konfronteras med en person som saknar någon kroppsdel finns alltid där, något är asymmetriskt och främmande. Det blir obscent hos betraktaren att konfronteras med det okända, speciellt när det är helt naket framför oss som Alison Lapper. Genom det nya antiidealet kanske barriärerna av det främmande och annorlunda kommer att brytas och de gamla idealen kommer att hålla sig till historien tillsammans med myten om den klassiska sköna konsten. Under renässansen målade den holländska konstnären Pieter Bruegels några tavlor med handikappade människor i fokus. En av dem är Tiggarna (1568) som föreställer en grupp förlamade män som sitter och tigger tillsammans. Deras ställning i samhället var låg och ingen på bilden verkar lägga någon vidare uppmärksamhet åt dem. Bruegel har valt att framställa dem med lustiga utseenden. Han fördummar deras yttre genom att måla dem med gapande munnar och har placerat dem i en kaosartad klunga. Visserligen behöver inte Bruegel ha avsett tavlan skulle tolkas som ett hån mot handikappade utan han kan ha gjort den med syftet att kritisera samhällets syn på handikappade. 9 Nationalencyklopedin Multimedia på CD-ROM och DVD publicerad april 2000, Bokförlaget Bra Böcker AB, 2000, Uppslagsord: människa 13

15 Bild 4 Pieter Bruegel Tiggarna Bruegels tavla De Blinda (1568) är trots allt en samhällssatir föreställandes en grupp blinda som leder varandra rakt ner i ett stup. Huruvida engagerad han var i att kritisera samhället eller inte är något vi aldrig kommer att få veta. Det som går att reflektera över genom denna bild är om samhällets fördomar mot den missbildade individen har utvecklats eller står vi kvar med samma fördomar? Eftersom skulpturen Alison Lapper skapade stora rubriker kan jag inte låta bli att undra varför hon skulle vara stötande för andra människor. Visserligen saknar hon kroppsdelar men det gör även Lord Nelson. Idag saknar även de gamla förfallna, antika statyerna kroppsdelar. Det är förvisso fragment av de gamla statyerna som saknas men i beskådande syfte är de inte symetriska kroppar. En av världens kändaste statyer Venus de Milo saknar helt armar men är ändå en vacker skapelse och en av de mest kända grekiska statyerna. Hon blev känd då hon hittades 1820 på den grekiska ön Melos (italienska Milo) och var då det enda kända exemplar av en kvinnlig gestalt som fortfarande hade huvudet kvar på kroppen 11. Är det för att hon innehar ett kultvärde och är i grunden den "perfekta" skapelsen av en gudomlig kvinna som hon kom att symbolisera skönheten? Hon utmärktes genast som ett första rangs konstverk och blev en i raden av de antika verkens kanon tillsammans med Laokoongruppen, Herkules Farnese och Apollo di Belvedere. De var de ultimata verken av antikens ideal. Hur skulle världen reagera om de skulle visa sig att Venus de Milo egentligen saknade armar helt från födseln? Skulle hon förlora sin plats som en första rangens skulptur och plötsligt bli obscen och osmaklig? Marc Quinn kommenterar att han 10 (hämtad ) 11 Nationalencyklopedin Multimedia på CD-ROM och DVD publicerad april 2000, Bokförlaget Bra Böcker AB, 2000, Uppslagsord: Venus 14

16 inspirerades att göra Allison Lapper efter att ha besökt Louvre och British Museum där han såg folks reaktioner på statyn Venus de Milo. Han säger själv att: I was walking around the British museum and the Louvre noticing how the crowds admired the fragmented classical statuary. For example, the Venus de Milo is a cultural shortshand for feminine beauty, and I thought that if someone whose real body was that shape came into the room the same people would probably react in a completely opposite manner. That gap between Art and life, what is acceptable in art and unacceptable in life, seemed like an interesting area to explore. I decided to make a marble portrait of a real person whose body was of a similar form, but obviously they were not a fragment but a whole person. 12 Inom konsten accepteras, respekteras och beundras en skulptur utan armar och huvud för att det blivit bestämt att det är en skönhet. När Quinn och Witkin ifrågasätter de här idealen genom människor som från början saknar delar på kroppen blir det inte samma beundransvärda reaktioner. Genom antiidealet utforskar de båda fältet av vad som är stötande, acceptabelt och framförallt ifrågasätter de båda de gamla normerna för god konst. Visserligen jobbar Quinn mer med samhällskritiska skulpturer än vad Witkin gör, men i slutänden så motarbetar de båda kanon genom utmanande verk. 3.1 Dagens ideal I dagens samhälle är det inte svårt att uppnå den ideala kroppen med hjälp av plastikkirurgi. Är vi inte nöjda med något finns det alltid ett kosmetiskt sätt att förändra det på. I tidningar och på TV är det vackra människor, till vilka vi förväntas avundas och se upp till. I historien har vi sett bilder av heroiska, muskulösa hjältar, gamla antika ideal och skönhet. Det är egentligen inte underligt att samhället reagerar kraftigt när någon framställer den deformerade, utstötta individen som det centrala objektet i det offentliga rummet. När en mindre vacker människa ställs i fokus tvingar det oss att reagera och känna någonting. De normativa idealen sätts i gungning och betraktaren ställs inför något främmande. När vi ser en bild ser vi något som vi schematiskt har lärt oss, vi känner igen vissa egenskaper. I måleriet kan det vara karakteristiska penseldrag eller färger. Det schematiska har med fördomar att göra. Utan våra fördomar skulle vi inte kunna döma 12 Quinn, Mark och Rogers, Richard, Marc Quinn fourth plinth (2006) sida 3, Första utgåvan publicerad av Steidlmack

17 det vi ser eller känna igen oss i framställningen. 13 Detsamma gäller för Quinn och Witkins konst. Vi har lärt oss att se ett visst ideal och en slags norm för vad skön konst är. Plötsligt rubbas våra scheman och vi känner av det okända och fördomen säger att det inte känns bekant. Våra upplevelser styrs av det vi har med oss i vårat bagage. Men det är klart att uppfattandet av vad som är vackert, fult, avvikande och normalt varierar självklart från kultur till kultur och är olika i olika tidsåldrar. Trots allt det här uppkommer det ändå representativa bilder av vilka värderingar som sätts upp och hur en tidlöst vacker, ideal kropp ser ut. Leonardo Da Vincis Homo ad quadratum et ad circulum (ca 1490) visar en bild av en matematiskt, fullbordad manskropp, en avbild av gud med alltings mått. Den bilden kommer ofta fram i sammanhang med hur kroppens prepositioner är uppbyggda och vad som tillhör anatomisk fulländning. Michel Foucault ansåg att kroppen kom att fungera som en spelplan för makten, att kroppen blir utsatt för olika normaliseringsprocesser, projektioner och önskningar är en del av maktspelet. 14 Alison Lapper strider mot alla dessa värderingar och normer. Hennes kropp sätter spelplanen i gungning och precis som i Witkins bild har det sköna, normativa ersatts med det avvikande och fula. Receptionen visar på det här eftersom det vart en sådan enorm debatt kring Alison Lapper skulpturen. På Trafalgar Square är det bara heroiska män som folk ska betrakta, plötsligt sviktar den scenen när okänd, deformerad kvinna placeras mitt i deras spelplan Skulpturtradition För att få en bättre bild av Marc Quinns hantverksarbete med skulpturer är det bra att gå tillbaka i skulpturtraditionen. Genom själva hantverket har han följt normen för hur processen av byggandet ska gå till. Det är det ideala motivet i skulptursammanhang som han har kritiserat genom att inte framställa den perfekta individen. Witkin har jobbat med det erotiska blickfånget som många av de antika skulpturerna också tar fram. Även i Abundance(1997) är det klassiska sköna idealet förvridet genom inspiration av antiken och klassicismen. Enligt den gamla skulpturtraditionen har Quinn skapat en staty i vit marmor eftersom 13 Information hämtad ur Örjan Roth-Lindberg (red) m fl, Bildanalys Teorier, metoder, begrepp, Gidlunds 1999, sida 160, uppslagsord: Gombrich, Ernst H 14 Sidén, Karin Människokroppen som ideal och avvikelse, Projektioner, normer och betraktarperspektiv i Holger, Lena (red.), Kroppen, konst och vetenskap, Nationalmuseum (utgiven i samband med utställningen med samma namn 2005) sida 145, samt Kap 5 Dödsrätt och makt över livet ur Michel Foucaults Sexualitetens historia, viljan att veta del 1, 1976, Gidlunds,

För att det är konst vi gör

För att det är konst vi gör För att det är konst vi gör Genusproblematiken i gestaltningsarbetet Anna Maria Granlund Examensarbete för Dramainstruktör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Scenkonst Vasa, 2012 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

Sex and the City En kvalitativ studie om serien och karaktärerna Ninella Adrović

Sex and the City En kvalitativ studie om serien och karaktärerna Ninella Adrović Sex and the City En kvalitativ studie om serien och karaktärerna Ninella Adrović C-uppsats 15 hp Medie- och kommunikationsvetenskap Vårterminen 2011-03-01 Handledare: Madeleine Wetterskog Examinator: Ebba

Läs mer

KURDISKA KILLAR SCHABLONER OCH BESKRIVNINGAR INIFRÅN

KURDISKA KILLAR SCHABLONER OCH BESKRIVNINGAR INIFRÅN Södertörns högskola KURDISKA KILLAR SCHABLONER OCH BESKRIVNINGAR INIFRÅN Sex kurdiska killars tankar om sin kultur och omvärldens bild av den. B-uppsats Etnologi fortsättningskurs Vt 04 Maryam Melissa

Läs mer

Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson

Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson Konstvetenskap, Sektionen för Humaniora Högskolan i Halmstad C-uppsats, 15 hp, höstterminen 2008 Handledare:

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Landskapet genom linsen Ett panorama över bakgrundens betydelse i dukens odysséer

Landskapet genom linsen Ett panorama över bakgrundens betydelse i dukens odysséer Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Landskapet genom linsen Ett panorama över bakgrundens betydelse i dukens odysséer Jenny Barrett Självständigt arbete, 15 hp Landskapsarkitektprogrammet

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Ensam är stark!? Paulina Alstorp. Konstfack Program: Ädellab/Metallformgivning Examensarbete kandidat, VT 2014 Handledare: Michelle Göransson

Ensam är stark!? Paulina Alstorp. Konstfack Program: Ädellab/Metallformgivning Examensarbete kandidat, VT 2014 Handledare: Michelle Göransson Ensam är stark!? Paulina Alstorp Konstfack Program: Ädellab/Metallformgivning Examensarbete kandidat, VT 2014 Handledare: Michelle Göransson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Bakgrund - 2 Frågeställning

Läs mer

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Av Jessica Gustafsson Ht-2010 Handledare: Norma Montesino ABSTRACT Author: Jessica Gustafsson Title: Between two worlds to be young, female

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Hotell- och casinobranschens syn på anställda med tatueringar och piercingar

Hotell- och casinobranschens syn på anställda med tatueringar och piercingar Hotell- och casinobranschens syn på anställda med tatueringar och piercingar Camilla Nord Examensarbete för tradenom YH-examen Utbildningsprogrammet för Företagsekonomi Åbo 2013 Examensarbete Författare:

Läs mer

Brev sammanställda av Muhammed Muadi

Brev sammanställda av Muhammed Muadi DE NYA AMERIKABREVEN 12 jönköpingsbor skriver till hemländerna Brev sammanställda av Muhammed Muadi Ett samarbetsprojekt mellan Biblioteken, Kultur Jönköpings kommun och Stadskontoret Adress: Dag Hammarskjölds

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

INFOGRAPHICS I REKLAM

INFOGRAPHICS I REKLAM INFOGRAPHICS I REKLAM - Om informationsvisualisering som metod i reklamkommunikation Infographics in advertising Information visualization as a method of advertising Klara Abrahamsson Examensarbete i grafisk

Läs mer

VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK. popcorn. Unga tankar om film och filmvåld

VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK. popcorn. Unga tankar om film och filmvåld VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK popcorn Unga tankar om film och filmvåld innehåll Förord 5 Inledning 9 Wow! Puh! Film! 17 Action, skräck, porr och tecknat 51

Läs mer

Varför stannar en kvinna hos en man som slår? Forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Varför stannar en kvinna hos en man som slår? Forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer Estetisk- filosofiska fakulteten Therése Andersson Varför stannar en kvinna hos en man som slår? Forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer Why does a woman stay with a man that beats her?

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

SAMME FADER HAN DOCK BLIVER. En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar. Natalia Andersson

SAMME FADER HAN DOCK BLIVER. En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar. Natalia Andersson SAMME FADER HAN DOCK BLIVER En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar Natalia Andersson Umeå universitet HT10 Teologi och religionsvetenskap Kandidatuppsats i religionsvetenskap med didaktisk

Läs mer

Bland bovar och banditer. En analys av fyra deckare för barn ur ett genusperspektiv.

Bland bovar och banditer. En analys av fyra deckare för barn ur ett genusperspektiv. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2008:1 Bland bovar och banditer. En analys av fyra deckare för barn ur

Läs mer

Möten mellan olika kulturer

Möten mellan olika kulturer Institutionen för Tematisk Utbildning och Forskning Campus Norrköping Möten mellan olika kulturer Shanis Amid Monica Hinz Pontus Pfeiffer Arsim Zekaj En antologi från Samhälls- och kulturanalys år 2005

Läs mer

Omöjliga kroppar Om skönhetsideal, mode och genus

Omöjliga kroppar Om skönhetsideal, mode och genus Omöjliga kroppar Om skönhetsideal, mode och genus Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

EXAMENSARBETE. Den vinnande formeln. Om Stieg Larssons framgångskoncept i Män som hatar kvinnor. Helena Åström 2013

EXAMENSARBETE. Den vinnande formeln. Om Stieg Larssons framgångskoncept i Män som hatar kvinnor. Helena Åström 2013 EXAMENSARBETE Den vinnande formeln Om Stieg Larssons framgångskoncept i Män som hatar kvinnor Helena Åström 2013 Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen 270/300/330 hp Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

Det goda lånet. En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren. Julia Knutsson

Det goda lånet. En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren. Julia Knutsson Det goda lånet En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren Julia Knutsson Master of Applied Cultural Analysis Institutionen för kulturvetenskaper TKAM02 Våren

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något!

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något! Södertörns högskola Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildningen Utbildningsvetenskap C 15 hp Vårterminen 2011 Kandidat/Magisteruppsats xx hp Ämne xxterminen 20xx Om du lyssnar

Läs mer

ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen BSR Socionomprogrammet Termin 7 11-20 poäng C-uppsats Examinator: Jürgen Degner. Handledare: Björn Johansson

ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen BSR Socionomprogrammet Termin 7 11-20 poäng C-uppsats Examinator: Jürgen Degner. Handledare: Björn Johansson ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen BSR Socionomprogrammet Termin 7 11-20 poäng C-uppsats Examinator: Jürgen Degner Vi är inget jävla kickersgäng En studie om hur huliganer organiserar sig, vidmakthåller

Läs mer

Funktionshindrad sexualitet? En kvalitativ studie om personer med fysisk funktionsnedsättning och sexualitetsfrågor i vardagen med personlig assistans

Funktionshindrad sexualitet? En kvalitativ studie om personer med fysisk funktionsnedsättning och sexualitetsfrågor i vardagen med personlig assistans Funktionshindrad sexualitet? En kvalitativ studie om personer med fysisk funktionsnedsättning och sexualitetsfrågor i vardagen med personlig assistans SW2227 Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 30 hp

Läs mer