GREKLAND. Grekland är berömt för sin skönhet och trots att det är ett litet land har det ett mycket varierat landskap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GREKLAND. Grekland är berömt för sin skönhet och trots att det är ett litet land har det ett mycket varierat landskap."

Transkript

1 GREKLAND Grekland är ett medelhavsland. Det är beläget i sydöstra Europa, på den sydligaste delen av Balkanhalvön och omfattar en stor arkipelag. Grekland gränsar i nordväst till Albanien, i norr till FYROM (Former Yugoslavian Republic of Macedonia) och Bulgarien och i nordöst till Turkiet. Landet avgränsas geografiskt av Medelhavet i söder, Egeiska havet i öster och Joniska havet i väster. Greklands yta är kvadratkilometer - ungefär en tredjedel av Sveriges. Det grekiska fastlandet består av provinserna Thrakien, Makedonien, Epirus, Thessalien, Centrala Grekland och Peloponnesos, som är en stor halvö som länkas samman med fastlandet genom Korintkanalen. Greklands övriga yta upptas av ungefär 2000 öar, varav drygt 200 är bebodda och den största är Kreta. De grekiska öarna är indelade ögrupperna Kykladerna, Joniska öarna, Saroniska öarna, Sporaderna och Tolvöarna. Kreta, Evia och en rad andra öar räknas inte till dessa ögrupper, utan bildar egna geografiska enheter. Grekland är berömt för sin skönhet och trots att det är ett litet land har det ett mycket varierat landskap. Ungefär 20 % av Grekland består av öar. De flesta av Egeiska Havets öar (t.ex. de Kykladiska öarna) är bergiga och karga men har genom sin skönhet och sitt strategiska läge stor betydelse för turismen och för landets försvar. På öarna i Saroniska bukten, liksom på många andra öar, utvecklades tidigt en stark sjöfartstradition, som fortfarande sätter sin prägel på livet. De Joniska öarna i väster är gröna och bördiga. På dessa öar har kontakterna med Italien alltid varit intensiva. Trots att öarna i många avseenden har en gemensam historia och kultur, har varje ö sin egen, tydliga karaktär, vilket syns i både landskap och traditioner. Många öar har blivit populära turistmål och Grekland besöks varje år bland annat av ungefär en halv miljon svenskar. Den grekiska kusten sträcker sig över kilometer. Grekland är sedan länge en sjöfartsnation och har en av världens största handelsflottor. Det mest kännetecknande för det grekiska landskapet är bergsområdena - hela 70 % av Grekland består av berg, varav några över meter höga. Det högsta berget är Olympos (2.917 m), som enligt den antika grekiska 1

2 mytologin var gudarnas hemvist. Andra höga berg är Taigetos på Peloponnesos, Pindosbergen i nordväst och Parnassos i Centrala Grekland (det delfiska oraklets hemvist). På den Thessaliska slätten mynnar bergskedjan Pindosbergen ut i ett område som kallas Meteora. Det kännetecknas av en samling fantasieggande bergsformationer som skjuter upp flera hundra meter i luften och i vissa fall kröns av medeltida (bysantinska) kloster några av dem öppna för besökare. KLIMAT Grekland har i huvudsak medelhavsklimat, d.v.s. varma somrar och milda vintrar. På slättlandet är sommaren varm och torr och vintern mild. I de nordligare delarna av landet samt i bergstrakterna är sommaren svalare och regnigare. På vintern är bergen snötäckta. Medeltemperaturen i huvudstaden Athen är 35 grader på sommaren och 10 grader på vintern. FLORA, FAUNA & MILJÖ Det grekiska landskapet är mycket omväxlande och uppvisar en rad olika naturtyper - allt från bergsområden och urskog till våtmarker och arkipelag som alla rymmer en mångfald av ekosystem. I Grekland finns Europas mest varierade flora med sammanlagt växtarter, som man tack vare det varma klimatet kan njuta av hela året. Pinjeträd, cypresser och olivträd växer i stora delar av landet, men det finns även ek, bok och gran. Kryddörter som timjan, oregano, mynta och salvia växer vilt i naturen. Djurlivet är också rikt och omfattar ungefär 900 arter, däribland många fåglar, som t.ex. örn, stork och pelikan. I bergen i de norra delarna av landet finns räv, vildsvin, vildkatt, sjakal, varg och björn. I havet lever ett par hundra olika fiskarter, men också delfiner, som man med lite tur kan få syn på när man färdas med båt i övärlden. I Grekland finns flera naturskyddsföreningar som arbetar för att förhindra miljöförstöring orsakad av föroreningar, jakt och turism. Flera skogar och sjöar har blivit naturreservat, där ornitologer och andra naturintresserade kan studera t.ex. gam, falk och örn. För att skydda den koloni av havssköldpaddor (Caretta Caretta ) som lever vid ön Zakynthos har delar av ön, där sköldpaddorna lägger sina ägg, samt vattnen runt omkring gjorts till naturreservat. Även vissa områden i ögruppen Sporaderna har blivit klassade som naturskyddsområden, för att man vill slå vakt om den sälart (Monachus Monachus) som lever där. Ett särskilt EU-program, som kontrollerar medlemsländernas badvatten, utsåg år 2001, liksom flera gånger tidigare, Grekland till det land som har renast badvatten. 2

3 Av de miljöproblem som Grekland har att bemästra, kan nämnas luftföroreningar, vattenförsörjning och skogsbränder. Föroreningen av luften är ett problem främst i huvudstaden Athen med omnejd och beror bland annat på den intensiva trafiken, men även på stadens geografiska läge i en gryta omgiven av berg. Under sommarmånaderna, när det kommer mycket liten eller ingen nederbörd alls, är vattenförsörjningen problematisk, främst i de södra delarna av landet med huvudstadsområdet och delar av Egeiska havets övärld. Vissa öar klarar sin vattenförsörjning sommartid tack vare vattenleveranser med tankbåt. Vissa somrar har stora skogsområden ödelagts av bränder. På senare år har man gjort stora ansträngningar för att plantera ny skog på eldhärjade områden. Man har även vidtagit åtgärder för att försöka förhindra skogsbränder. Bland annat har brandkåren fått särskild utbildning för att kunna hantera skogsbränderna på ett mer effektivt sätt och har till sin hjälp fått nya flygplan att använda vid vattenbombning. Dessutom försöker man hålla skogarna rena från skräp och har även skärpt straffen för dem som orsakar skogsbränder. BEFOLKNING Grekland har 10,9 miljoner invånare och man räknar med att det utöver dessa bor ca 5 miljoner greker i utlandet, varav 2 miljoner i USA. Många greker har även utvandrat till Australien, och utanför Greklands gränser är australiska Melbourne den stad i världen som har flest invånare med grekiskt ursprung. I Sverige bor det ungefär greker. Ungefär 65,7 % av den grekiska befolkningen bor i städer. Trots att merparten av befolkningen alltså bor i städerna, är landsbygden fortfarande levande och bidrar i hög grad till landets ekonomi. Genomsnittlig befolkningstäthet är 80 invånare per kvadratkilometer. Sedan 1920 har befolkningstalet fördubblats. Den genomsnittliga levnadstiden för män är 75,9 år och för kvinnor 81,2 år. HISTORIA Forntiden Greklands historia börjar för 6000 år sedan, och den grekiska kulturen är därmed Europas äldsta. Några av de mest karaktäristiska lämningarna från denna tid härrör från den kykladiska kulturen på ögruppen Kykladerna i Egeiska havet. På dessa öar har man funnit ett stort antal mindre och större skulpturer - så kallade idoler - av vit marmor, de flesta förställande kvinnofigurer. Kunskaperna om denna den tidigaste historien är emellertid begränsade. 3

4 Däremot vet man mer om tiden från år 2200 år f.kr. Då blomstrade den minoiska kulturen på Kreta, där arkeologer funnit rester av byggnader, smycken och redskap som berättar om dåtidens Grekland. De här fynden kan man idag se om man besöker palatsen i Knossos och i Festos på Kreta. Den minoiska civilisationen var, sedd med dåtidens ögon, mycket högt utvecklad. Man har bl.a hittat bevis på att minoerna hade toaletter och rinnande vatten i sina hus. Också på det konstnärliga planet var minoerna ett mycket duktigt folk, vilket vi idag kan konstatera genom att betrakta statyer, väggmålningar och smycken från denna tid. Efter den minoiska civilisationens fall år 1450 f.kr. - förmodligen p.g.a. ett vulkanutbrott på ön Thira - utvecklades Mykene på Peloponnesos till det dåtida Greklands centrum. Mykenarna utkämpade många krig och skaffade sig stora rikedomar, något som bekräftas av arkeologernas fynd av guld- och silverföremål i Mykene. Antiken Från 700-talet och fram till 480 f.kr. bestod Grekland av en rad stadsstater med Athen som den främsta. Gemensamt för stadstaterna var språket - alla invånare i de olika stadstaterna talade antik grekiska samt religionen. Dessa gemensamma drag länkade samman invånarna i de olika stadstaterna och de lyckades, trots inbördes stridigheter, med gemensamma ansträngningar besegra perserna i de berömda slagen vid Marathon, Thermopyle och Salamis. Stadsstaterna regerades av mäktiga envåldshärskande kungar, men omkring 500 f.kr ändrades styrelseskicket i stadsstaterna och man införde demokrati. Demokrati är grekiska och betyder "folkstyre". Demokratin upplevde sin storhetstid i stadsstaten Athen f.kr, under politikern Perikles tid, då bland annat det berömda Parthenontemplet uppfördes på Akropolis i Athen. Under antiken nådde den grekiska kulturen inte bara sin politiska, men också sin konstnärliga och intellektuella höjdpunkt. Nu föddes det antika dramat med tragedier som än i dag spelas på världens stora teaterscener. Arkitektoniska mästerverk i form av t.ex. tempel uppfördes och bildhuggarna skapade, genom studium av människokroppens anatomi, naturtrogna skulpturer i brons eller marmor som än i dag, i original eller i form av kopior, kan kan ses på muséer runt om i världen. Antiken skulle inte bara komma att inspirera romarna, utan även långt senare den konstnärliga period som kallas renässansen och som innebar ett återupplivande av antikens konstnärliga ideal. Även i våra dagar märks influenser från antiken i konsten. 4

5 Upprepade inbördeskrig skulle till slut sätta punkt för stadsstaternas blomstringstid. De indelades i två grupper, med Athen respektive Sparta som ledande centrum. Den här utvecklingen gjorde det möjligt för kung Filip av Makedonien att angripa de södra delarna av Grekland i ett försök att under sitt eget styre ena alla greker i ett rike. Kung Filips son Alexander den store, som efter sin fars död övertog tronen år 336 f.kr, skulle komma att slutföra faderns verk. Alexander den store gav sig, följd av en stor här, av från Makedonien för att erövra Asien. Han utkämpade krig mot perserna och lade under sig huvudstaden i det persiska riket, vilket sedan upplöstes. Alexander den store fortsatte att tåga österut med syfte att nå världens ände. När han närmade sig Indien var trupperna utmattade och bad att få återvända. Under färden österut grundade Alexander flera städer, där många av hans män slog sig ned och på det viset spreds det grekiska språket och kulturen långt utanför det egentliga Greklands gränser. Under färden tillbaka insjuknade och dog Alexander, 323 f.kr, nära Babylon. Efter hans död stod det väldiga riket utan ledning och de olika delarna började kriga mot varandra. Så småningom bildades tre stora stater, Egypten, Syrien och Pergamon, samt en rad mindre. Den hellenistiska perioden, som denna tid kallas, karakteriserades av stor tanke- och idérikedom, som kom till uttryck genom filosofi, konst och politik, och denna period har spelat en avgörande roll för hela den europeiska kulturen som den ser ut idag. Under den tid då den grekiska kulturen bredde ut sig österut, blev Rom en maktfaktor att räkna med. Sedan romarna lagt under sig hela den italienska halvön samt Sicilien, vände de sig mot Grekland, som efter många krig erövrades år 146 f.kr. Den romerska kulturen hämtade betydande inspiration från den grekiska vad beträffar språk, konst, litteratur, arkitektur, vetenskap, religion m.m. Bysans 146 f.kr hade hela Grekland underkuvats av Rom och blivit en del av Romarriket. Vissa städer i den grekiska världen, som t.ex. Athen, Thessaloniki och Sparta, fortsatte trots detta att utvecklas till betydande ekonomiska centra. Romarna fortsatte sina erövringar i österlandet och Romarriket kom att breda ut sig över hela medelhavsvärlden. Det väldiga riket var svåradministrerat, vilket fick den romerske kejsaren att dela upp det i fyra delar. Mellan dessa uppstod emellertid konflikter, ur vilka kejsar Konstantin gick som segrare och enade riket på nytt. När den västra delen av riket upplevde 5

6 en nedgång och Rom inte längre fungerade som enande symbol för hela riket, flyttade Konstantin år 324 huvudstaden till den östra delen. Där den gamla grekiska staden Byzantion låg lät han bygga det nya Rom, som senare fick namnet Konstantinopel. Kejsarriket kom så småningom att sönderfalla i två stater, Östrom och Västrom. Västrom angreps av flera olika folk och nya stater kom att uppstå inom dess område, medan Östrom tvärtom utvecklades till en mycket mäktig stat. Östrom, som senare kom att kallas det Byzantinska riket, överlevde i 1000 år och utvecklade en rik kultur. I denna kultur spelade kristendomen och det grekiska språket en framträdande roll. Från och med 1000-talet började det Byzantinska riket att uppleva en nedgång. Riket utsattes för upprepade angrepp av turkfolk och normander och många områden erövrades av angriparna. Konstantinopel erövrades slutligen, 1453, av ottomanerna, en turkisk stam, och erövringen var också ett förebådande av det Byzantinska rikets sammanbrott. Greklands moderna historia i korta drag Inom några år efter Konstantinopels fall hade ottomanerna lagt under sig stora delar av den grekiska världen. Ända till 1821, då den väpnade revolutionen mot turkarna tog sin början, förblev Grekland under främmande herradöme. Under dessa nästan 400 år lyckades grekerna bevara både sitt språk och sin kristna religion, vilka band dem samman och stärkte deras egen identitet. Tack vare det självstyre som greker i vissa områden tilläts samt deras relativt goda möjligheter till utbildning i bl.a övriga Europa, lyckades de bevara sin kulturella tillhörighet till Europa. En viktig roll i detta spelade de många greker som under denna period levde i andra länder, t.ex. Ryssland, Italien och Frankrike. Dessa greker förde genom handel hem kapital till Grekland och var således med om att gynna de inre grekiska förhållandena. Grekerna kämpade under turkväldet ständigt för sin frihet. Flera uppror ägde rum, som dock inte hade någon framgång. Grekerna förstod, att man behövde bättre organisation samt hjälp utifrån för att lyckas i sin självständighetssträvan började revolutionen mot turkarna som skulle leda till att Grekland fick sin självständighet. Revolutionen fick sin början på Peloponnesos, där områden gradvis befriades från det turkiska väldet. Revolutionen fick från första början stöd från övriga Europas folk och senare även dess regeringar. Inte förrän 1830 blev Grekland åter formellt en självständig stat, då turkarna besegrades med hjälp från England, Frankrike och Ryssland. Den nya grekiska staten började långsamt att ta form samtidigt som nya områden befriades från turkarna. Vid tiden för Första Världskrigets slut hade Grekland i det närmaste antagit sin nuvarande geografiska form. 6

7 Grekland krigade under Första Världskriget på Trippellententens (England, Frankrike, Ryssland) sida. Bland krigets förlorare fanns det Ottomanska riket. Segrarmakterna lade under sig stora områden av riket och Grekland kom att kontrollera Smyrna, vars befolkning till största del var grekisk. Under ledning av Kemal Atatürk gick den turkiska armén till motattack mot grekerna och besegrade dem. Fredsfördraget som senare skulle sätta punkt för striderna innehöll en obligatorisk befolkningsutväxling, i enlighet med vilken greker tvingades lämna Turkiet och turkar tvingades lämna Grekland. Grekland blev indraget i Andra Världskriget den 28 oktober 1940, då Italien krävde att Grekland skulle överlämna vissa landområden samt låta italienska trupper gå in i landet. På denna begäran svarade den grekiske premiärministern nej, varpå de italienska trupperna ändå trängde in i landet via Albanien, men framgångsrikt slogs tillbaka av grekerna. Den grekiska arméns framgångar fick till följd att tyskarna i april 1941 gick in i landet för att hjälpa sina allierade, italienarna. Grekland besegrades och fram till 1944 befann sig landet under ockupation av Tyskland, Italien och Bulgarien. Grekerna organiserade sig i olika motståndsrörelser, vilka kämpade mot ockupationsmakterna under hela ockupationstiden och också lyckades tillfoga fienden ansenliga skador. Men både medlemmar i motståndsrörelsen och den civila befolkningen fick utstå skoningslösa hämndaktioner från ockupationsmaktens sida som vedergällning för motståndsrörelsen aktioner. I och med Andra Världskrigets slut 1945 påbörjades i hela Europa en mödosam återuppbyggnadsprocess. I Grekland försenades dock den ekonomiska utvecklingen på grund av att ett inbördeskrig bröt ut direkt efter krigsslutet och varade ända till Inbördeskriget skulle komma att få katastrofala följder för landet med tusentals dödsoffer och omfattande materiella skador. Många greker övergav landsbygden och sökte sig till tryggheten i städerna, medan åter andra utvandrade till Amerika, Australien och övriga Europa. Den svåraste följden av inbördeskriget var emellertid det hat och den misstro som blossat upp bland människorna och som skulle dröja sig kvar under många år framöver. De ekonomiska problemen och det folkliga missnöjet ledde till politisk instabilitet. Den ena regeringen efterträdde den andra. En grupp officerare i armén utnyttjade denna situation och tillgrep sig makten i en statskupp Militärjuntan avskaffade de demokratiska fri- och rättigheterna och fängslade eller förvisade dem som ansågs hota regimen. Juntan föll slutligen på sommaren 1974 och demokratin återupprättades i Grekland. Efter Greklands inträde i EG (nuvarande EU) 1979 började en ny epok, som skulle präglas av stabilitet och ekonomisk utveckling. 7

8 STATSSKICK OCH PARTIER Grekland är en republik med parlamentarisk demokrati. Statschef är presidenten, som väljs av parlamentet på en femårsperiod. I parlamentet, som på grekiska heter Vouli ton Ellinon, sitter 300 parlamentsledamöter. I EU-parlamentet har Grekland 25 platser. Grekland innehar medlemskap i FN, NATO, OECD och Europarådet och är sedan 1981 fullvärdig medlem i EU. ADMINISTRATION OCH SJÄLVSTYRE Administrativt är Grekland uppdelat i 13 provinser: Norra Egeiska havet, Södra Egeiska havet, Attika, Kreta, Epirus, Centrala Grekland, Västra Grekland, Joniska öarna, Östra Makedonien och Thrakien, Centrala Makedonien, Västra Makedonien, Thessalien, Peloponnesos. Mount Athos, som ligger på halvön Halkidiki, är en administrativt självständig klostergemenskap. De 13 provinserna är indelade i 51 län, vilka styrs av folkvalda råd med en landshövding som överhuvud. I en stor reform 1998 gjordes en sammanslagning av småkommuner till större och det finns nu ca. 780 storkommuner och 120 landsortskommuner med kommunalråd som väljs av folket för fyraåriga mandatperioder. Den största staden i Grekland är huvudstaden Athen, som tillsammans med förorterna och hamnstaden Pireus har omkring 4 miljoner invånare. De båda städerna har mer eller mindre vuxit ihop med varandra. Greklands näst största stad är Thessaloniki med drygt en halv miljon invånare. Andra större städer är Patras ( invånare), Volos på fastlandet och Heraklion på Kreta med vardera invånare. SJUKVÅRD Grekland är det land i Europa som har flest läkare per invånare. Sammanlagt är drygt läkare och tandläkare verksamma i Grekland. I en nyligen utförd studie av WHO (Världshälsoorganisationen) rankas det grekiska hälsovårdssystemet som nummer 14 bland de 191 länder som ingick i studien. Alla grekiska medborgare, även arbetslösa och studerande, är sjukförsäkrade i någan av de försäkringskassor som finns och får gratis behandling på offentliga sjukhus. Det finns dessutom privata sjukhus och kliniker. UTBILDNING 8

9 I Grekland har man, precis som i Sverige, nioårig skolplikt. Därefter har man möjlighet att fortsätta läsa på gymnasiet. Från 3 års ålder har man rätt att gå i frivillig förskola. Grundskolan börjar man vid 6 års ålder. All undervisning är gratis, både grundskola och vidare utbildning vid gymnasier och universitet. Parallellt med de statliga skolorna finns också privata skolor, som står under statlig uppsikt. Eftersom utbildningen anses mycket viktig i Grekland, deltar många barn och ungdomar, efter skolans slut, i extra undervisning, exempelvis i språk, som ges i privata skolor. För att bli antagen till universitetet måste man, förutom att kunna visa upp ett avgångsbetyg från gymnasiet, också göra ett rikstest. Cirka 6.6% av Greklands befolkning har examen från universitet eller högskola. Medicin är det mest populära ämnet, tätt följt av juridik. Ungefär greker studerar vid universitet och högskolor. Någon motsvarighet till det svenska systemet med statliga studielån finns inte i Grekland, men vissa banker erbjuder studielån med förmånlig ränta. RELIGION Statskyrkan i Grekland är grekisk-ortodox och 98% av befolkningen är ortodox. De övriga två procenten är muslimer, katoliker, protestanter och judar. Den största muslimska minoriteten är koncentrerad till nodröstra Thrakien. På de Joniska öarna samt på Egeiska havets öar finns de största katolska grupperna. Ordet ortodox kommer från grekiskan och betyder rättroende. Den ortodoxa kyrkan är den näst största kyrkan i världen och till de ortodoxa länderna räknas, förutom Grekland, även Ryssland, Rumänien, Bulgarien och f.d. Jugoslavien. Den grekiska kyrkan är självständig, men formellt underställd Patriarkatet i Konstantinopel (nuvarande Istanbul). Ärkebiskopen, som har sitt säte i Athen, har 69 biskopar under sig. Det är inte tillåtet för biskoparna att gifta sig, men prästerna får numera vara gifta om vigseln skett innan prästvigningen. Det finns en stark tradition av klosterkultur i Grekland. Förr i tiden levde det munkar i de berömda munkklostren på Athos i norra Grekland. Nu finns där ungefär munkar. Athos är en självstyrande enklav och dit får inga kvinnor komma. 9

10 Under byzantinsk tid smyckades det grekisk-ortodoxa kyrkorummet med väggmålningar, fresker, föreställande scener ur helgonens liv eller ur Nya Testamentet. Även ikoner, helgonbilder, pryder kyrkorummet. Varje kyrka har sitt eget skyddshelgon, som firas på dess speciella högtidsdag. Kyrkorummet, som är ganska mörkt, lyses upp endast av levande ljus och har en karaktäristisk, kryddig doft av rökelse, som brännes av prästerna under gudstjänsten. EKONOMI Jordbruk och fiske Sedan mitten av 1990-talet, då den grekiska ekonomin började anpassas för att uppfylla kriterierna för inträde i EU:s valutasamarbete EMU, har den utvecklats till en mycket dynamisk ekonomi. Från den 1 januari 2002 ersätter euron, EU:s gemensamma valuta, den gamla grekiska valutan drachman. Ungefär en fjärdedel av den grekiska befolkningen lever helt eller delvis av jordbruk. I de bördiga delarna av Thrakien, Makedonien och Thessalien produceras bland annat vete, korn, bomull, tobak och majs. På Peloponnesos, men också på många andra platser, finns stora fruktplantager där man odlar citrus-frukter, meloner, persikor och aprikoser, körsbär, fikon, äpplen och päron, men även tomater, mandel, valnötter och pistagenötter. Sedan forntiden har olivträdet haft en framstående postition inom grekiskt lantbruk, och i förhållande till folkmängden är Grekland världens största olivproducent. Oliver används för framställning av olivolja men äts förstås också hela i t.ex. sallader. Man odlar även baljväxter, som t.ex. bönor, linser och kikärter, samt ris. Viktig är också odlingen av druvor, vilka äts färska eller används vid tillverkning av russin eller vin. Vin produceras inte bara för den inhemska marknaden, utan är även en exportvara. En stor del av Greklands yta upptas av bergsområden, vilka lämpar sig väl för bete. Boskapen - får, getter, kor och grisar - är fortafarande ett viktigt inslag i lantbruket, inte minst med tanke på att Grekland är en storproducent och exportör av mejeriprodukter, som t.ex. yoghurt och fetaost. Biodling för honungsproduktion är ytterligare en viktig verksamhet inom lantbruket. Den grekiska honungen, som också är en stor exportvara, har trögflytande konsistens och får olika smak och färg beroende på vilken typ 10

11 av blommor bina haft tillgång till. En traditionell grekisk efterrätt är yoghurt med honung, ibland även serverad med valnötter eller färsk frukt. Fiske är en annan stor näringsgren för grekerna. Tillgången på fisk i Medelhavet har minskat p.g.a. utfiskning och nedsmutsning, men för att komma till rätta med problemen har man under de senaste åren tillämpat mycket stränga regler för både fiske och utsläpp av miljöfarliga ämnen i havet. Dessutom har man, för att rädda fiskbeståndet, upprättat ett flertal fiskodlings-anläggningar, och därifrån exporteras numera en stor mängd fisk. Energi, mineraler och industri Energiproduktionen baseras främst på brunkol och vattenkraft. På senare tid har man även i stor skala börjat använda sig av förnyelsebara energikällor, som t.ex. solenergi, vindkraft och jordvärme. I Grekland finns stora mineraltillgångar. Det handlar främst om brunkol, som används vid produktion av elektricitet, och bauxit, som används i framställning av aluminium - en stor exportvara. Dessutom utvinns asbest, nickel och marmor i olika delar av landet. I Egeiska havet har man även funnit olja och naturgas. Transport Industrin sysselsätter 23,5% av arbetskraften och inom den framställs och bearbetas t.ex. livsmedel, textilier, petroleum, kemiska produkter, tobak och cement. Vid sidan om den traditionella industrin har det på senare år vuxit fram ny, som t.ex. på områdena telekommunikation och IT-teknologi. Flygtrafiken utgör en viktig del av den grekiska transportsektorn. I Aten färdigställdes under år 2001 en ny internationell flygplats där ungefär 16 miljoner resenärer passerar årligen. På övriga fastlandet och i övärlden finns det 35 mindre provinsflygplatser. Tågtransporter sker i en utsträckning av sammanlagt 2500 km tågräls. Det köps 2 miljoner tågbiljetter om året i Grekland. De tyngst belastade sträckorna är Athen- Thessaloniki och Athen-Patras. Busstrafiken är också ett viktigt transportmedel mellan städerna, inte minst på sträckor i bergsområdena, där det är svårt att dra tågräls. Ett antal nya motorvägar är just nu under konstruktion och kommer att avsevärt förbättra kommunikationerna mellan olika delar av landet. 11

12 Båttransporter utnyttjas mellan fastlandet och öarna och mellan öarna inbördes, både som passagerar- och varutransport. Exporten till andra länder sker både via flyg, båt, lastbilar och tåg. I Athen finns det tunnelbana, vars ursprungliga enda linje nyligen utökats med ytterligare en. Det mödosamma utbyggnadsarbetet, som försvåras av att man ständigt träffar på lämningar av arkeologiskt intresse ifrån områdets flertusenåriga historia, ska så småningom resultera också i en tredje linje. Telekommunikationen svarar mot förhållandena i Sverige. Under de senaste åren har fax och elektronisk post via datorer fogats till telenätet. Postväsendet utför också mer eller mindre samma tjänster i Grekland som i Sverige. Sjöfart Grekland har världens femte största handelsflottor och den största inom EU. bestående av ca skepp och sysselsätter ungefär grekiska och utländska sjömän. Medelhavets största skeppsvarv, Skaramangas, ligger i Pireus. Grekiska skeppsredare är bland de rikaste i världen. Den hitintills mest kände är numera avlidne Aristoteles Onassis, som det skrivits mycket och även gjorts film om. Övrig sysselsättning Drygt 4 miljoner av den grekiska befolkningen är förvärvsarbetande - 2,5 miljoner män och 1,5 miljoner kvinnor. Handeln är, liksom turismen, en av de viktigaste sektorerna inom grekiskt näringsliv och sysselsätter ungefär 13% av arbetskraften, medan turismen står för ungefär 11% av sysselsättningen. Cirka 22% av arbetskraften är sysselsatt inom jordbruket, ca. 1 miljon inom handels- och servicesektorn och ca inom byggbranchen. Arbetslösheten uppgick under 2001 till ca 10%. KONST, KULTUR OCH SPORT Det antika Grekland brukar kallas den europeiska kulturens vagga. Här utvecklades ett oerhört rikt kulturliv, som producerade arkitektur, konst, och litteratur samt gjorde en stor insats på filosofins område. Genom sitt geografiska läge mellan öst och väst har Grekland fungerat som en smältdelgel där influenser från båda världarna kunnat förenas. Det antika arvet och den folkliga traditionen är fortfarande närvarande i dagens grekiska kulturliv, där de inlemmats i den moderna kulturen. Den litterärara traditionen är fortfarande stark i Grekland och ett stort antal 12

13 nya böcker ges årligen ut, både inom lyrik och prosa. Vid två tillfällen har grekiska poeter tilldelats nobelpriset i litteratur - Giorgos Seferis, 1963, och Odysseas Elitis, En grekisk författare som blivit känd i hela världen och vars böcker översatts till många språk däribland svenska är Nikos Kazantzakis. Han har bland annat skrivit romanen Zorba, som också filmades på 60-talet. Det världsrykte som dagens grekiska musik åtnjuter grundar sig framför allt på de kända kompositörerna Mikis Theodarakis (som bland annat gjort filmmusiken till Zorba) och Manos Hadjidakis verk. Musiken spelar sedan gammalt en central roll i den grekiska kulturen och landet har en rik skatt av folkmusik, som inspirerar dagens musiker och tonsättare. En typ av folkmusik, som blev mycket populär i Grekland efter andra världskriget, är Rembetiko, med bouzoukin som karaktäristiskt musikinstrument. Även inom den klassiska musiken har Grekland en framträdande roll. Två av den klassiska musikens mest kända gestalter är Maria Callas, sopran, som under sin livstid uppträdde på världens stora operascener, samt tonsättaren och dirigenten Dimitris Mitropoulos. Grekerna är stora musikälskare och de mest populära typerna av musik är dansmusik med österländska tongångar, grekisk popmusik efter västerländsk modell samt rockmusik. Även den mer konstnärliga musiken har rönt stora framgångar. Utvandringen från Grekland har också fört med sig att många stora artister med grekisk bakgrund är verksamma i utlandet. Sport har utövats i Grekland sedan antiken, och även om fotboll och basket efterhand blivit de mest populära sporterna, har Grekland gjort sig internationellt känt inom flera andra sportgrenar, t.ex. friidrott och tyngdlyftning. De Olympiska spelen härstammar från staden Olympia i det antika Grekland. Världens första olympiska spel hölls här år 776 f.kr. De uppfördes för att ära guden Zeus. Fyraårsperioden mellan två tävlingar kallades olympiad. I de olympiska spelen deltog greker från statsstaterna och deras kolonier. De Olympiska Spelen hade så stor betydelse, att man sju dagar före och fram till sju dagar efter spelen utropade vapenvila i alla pågående konflikter, för att deltagarna och åskådarna skulle kunna ta sig till tävlingarna. 13

14 I början bestod tävlingarna endast av kortdistanslopp och varade bara en dag. Tävlingarnas längd och grenarnas antal ökade efterhand och spelen kom så småningom att pågå i fem dagar. Första dagen avsattes till offer åt gudarna. Andra dagen tågade man in på stadion och de unga männen utkämpade sina tävlingar. Tredje dagen var det brottning, boxning och löpning. Fjärde dagen var det kappkörning, ridning och femkamp. Den femte och sista dagen var skaldernas dag, och avslutades med att segrarna fick lagerkransar. De Olympiska spelen pågick till år 393 e.kr, för att sedan återupptas i Athen Numera hålls spelen som bekant i olika länder varje gång och år 2004 står Athen på tur som arrangör. Inför 2004 års Olympiad i Grekland föddes idén om en världsomspännande vapenvila, som ska gälla under hela Olympiaden. TRADITIONER OCH HELGDAGAR I Grekland fortlever många traditioner från både förkristen och kristen tid. Man firar många helger i Grekland och till varje högtid hör en rik tradition av sånger och danser. Påsken är den högtid man firar allra mest i Grekland. I och kring kyrkan försiggår en intensiv aktivitet under högtidsdagarna. På skärtorsdagen målar man ägg röda, som en symbol för Kristi blod. På långfredagen samlar barnen blommor för att pryda en bärstol (epitafios), där en symbol för Kristi kropp också placeras. På kvällen går alla till kyrkan för att be. Från kyrkan utgår en procession med epitafios i spetsen och kyrkobesökarna följer efter med tända ljus i händerna. Denna procession symboliserar Kristi begravningståg. Vid midnattsmässan på påskaftonen släcks belysningen i hela kyrkan, och sedan tänder var och en, från prästens heliga ljus, ett litet stearinljus. När hela kyrkan så är upplyst av en mängd små ljus går prästen ut på kyrkbacken och läser evangeliet om Kristi uppståndelse och sjunger en särskild psalm om Kristi uppståndelse. Kyrkobesökarna pussar varandra på kinderna och slår sina medhavda målade ägg mot varandras. Den här seden symboliserar livets seger över döden. Därefter går man hem och familjen äter en måltid tillsammans. På bordet finns bl.a. magiritsa, som är en soppa tillredd av inälvor. På påskdagen grillar man lamm tillsammans med släkten och äter ett sött vetebröd, tsoureki, som är dekorerat med röda ägg. 14

15 Den näst största högtiden är julen. Traditionerna ser lite olika ut i olika delar av landet, men till en av de utbredda traditionerna hör att barnen går omkring i husen och sjunger julsånger, kalanda. På julaftonen samlas man för att invänta juldagen tillsammans, för juldagen är den dag som firas. Liksom här ger man bort presenter, men inte på julafton, utan på nyårsafton, då sankt Vassilis (tomten) kommer. Man bakar också en speciell kaka som kallas just Vassilopita och som ska innehålla ett mynt. Den som får myntet har ett tursamt nytt år att vänta. Två veckor efter jul firar man en högtid som inte firas i Sverige; Theofania, d.v.s. då den helige ande uppenbarade sig. Högtiden firas till minne av Kristi dop men är också en välsignelse av havet och har troligtvis blivit viktig just för att grekerna är ett gammalt sjöfartsfolk. En präst slänger ett litet kors i havet eller, om inget hav finns i närheten, i en flod. Därefter hoppar alla ynglingar i för att tävla om vem som ska få fatt på korset. Den som vinner anses få ett lyckosamt år. I februari eller mars infaller Apokries karnevalen som pågår i flera veckor innan fastan tar vid. Främst i byarna på landsbygden klär människor ut sig och vandrar från hus till hus, sjunger, dansar och gör galna upptåg. På kvällarna anordnas ofta fester. Traditionerna varierar starkt i olika delar av landet. Apokries har sina rötter i förkristen tid, men har inlemmats i den kristna traditionen. Karnevalen slutar med Kathari Deftera - Den rena måndagen, som också markerar fastans början. Den här dagen firas gärna med en picknick på landet och med drakflygning. Man äter inte kött, mejeriprodukter, fisk eller olja, utan enbart grönsaker, bläckfisk, skaldjur och ett speciellt, platt bröd som kallas lagana. Fastan pågår i fyrtio dagar och slutar med påsken. DET GREKISKA KÖKET - MATVANOR Grekerna äter i regel en lätt frukost. Medan barnen äter flingor med mjölk och smörgås, nöjer sig de vuxna ofta med en kopp kaffe. På sommaren dricker man frappé, iskaffe, som serveras i glas. Den som inte ätit något på morgonen tar sig gärna en grekisk kringla, koulouri, eller en tyropita, ett slags ostpaj, på förmiddagen. Lunchen har traditionellt varit en viktig måltid, då familjemedlemmarna samlas hemma för att äta tillsammans. Men i takt med att samhället och arbetslivet förändrats och det blivit svårt att samlas mitt på dagen, har kvällsmålet blivit den viktigaste måltiden och den stund då familjen är samlad. Det är också mycket populärt att i sällskap med vänner gå ut och äta på någon taverna. 15

16 Årstiden avgör grekernas meny man lagar det årstiden har att erbjuda. Under en stor del av året är tillgången på inhemskt odlade grönsaker god, och grönsakerna utgör basen i det grekiska köket. Frukt, som t.ex. fikon och melon, äts ofta som efterrätt. På senare år har man även börjat konsumera ganska mycket kött - lammkött såväl som nöt- och fläskkött samt kyckling. Olivoljan spelar en mycket viktig roll i matlagningen och sätter med sin karaktäristiska smak en särskild prägel på rätterna. Bröd finns alltid på bordet, som ett tillbehör till maten, och inhandlas dagligen på kvarterets bageri. Genom den svenska turismen i Grekland och den grekiska invandringen till Sverige har många rätter i det grekiska köket har blivit populära även i Sverige, som t.ex. tzatziki (yoghurtröra med gurka och vitlök), moussaka (gratin med aubergine, köttfärssås och bechamelsås) och souvlaki (grillspett). Karaktäristiska kryddor i det grekiska köket är vitlök, oregano, timjan, rosmarin och mynta och lagerblad. I bl.a. köttfärsrätter tillsätter man gärna en nypa kanel. Färska pepparmyntsblad ger en speciell smak åt köttbullar och risfyllda grönsaker. Många rätter smaksätts med citron, eller tillagas med färska tomater eller tomatpure och vin. Även persilja och dill är ofta förekommande smaksättare. Det tillverkas en mängd olika ostar i Grekland. En del av dem äts som de är, medan andra används i matlagningen. Vissa hårda ostsorter steks i skivor och äts med pressad citron som en förrätt - saganaki. En av de mest populära ostsorterna är fetaost, en vit ost gjord på fårmjölk som används dagligen i både varma och kalla maträtter. Fårost är också en viktig ingrediens i bondsallad, eller grekisk sallad, som man säger i Sverige. BRA ADRESSER PÅ INTERNET På nedanstående adresser kan man finna bra upplysningar om Grekland på engelska. Allmän information Olympiaden i Athen Grekiska Turistorganistationen Grekiska Kulturdepartementet Grekiska Utrikesdepartementet Källa: Grekiska Ambassaden Kommendörsgatan 16, Stockholm 16

Historien om Antiken i Grekland.

Historien om Antiken i Grekland. Historien om Antiken i Grekland. 1 Homeros Levde på 700-talet f.kr. Sägs ha skrivit Illiaden och Odysséen Illiaden handlar om grekernas krig mot Troja Odysséen är fortsättningen på berättelsen där en av

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Antiken Det gamla Grekland

Antiken Det gamla Grekland Antiken Det gamla Grekland Kung Minos på Kreta Många grekiska myter och sagor från Antiken en bland annat om kung Minos Kungen av Fenicien (dagens länder i Mellanöstern) hade en vacker dotter som hette

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet.

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Antikens Grekland Antikens Grekland När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Kreta 2000 f.kr 2000 f.kr Kung Minos Stort inflytande från Egypten

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA

VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA Europa är en liten världsdel. Människorna bor tätt. Här bor mer än sju hundra miljoner. Europa består av nästan femtio länder. Mer än hälften är med i den Europeiska unionen,

Läs mer

VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA

VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA Europa är en liten världsdel. Människorna bor tätt. Europa har mer än sju hundra miljoner invånare i nästan femtio länder. Mer än hälften är med i den Europeiska unionen, EU.

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

ROM - En utmärkt plats för handel

ROM - En utmärkt plats för handel Romarriket ROM - En utmärkt plats för handel Ursprung: Bra plats för handel - vägar, floder, hav. kullar (vid flykt) 600 f.kr fanns det ett centrum Olika folkgrupper - kelter (galler), greker, latiner

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika Bild: Giovanni Dall'Orto Varghona med tvillingarna Romulus och Remus. I romersk mytologi var det Romulus som grundade staden Rom. SPQR är en förkortning för "senaten och det romerska folket". Romarriket

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan

Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan Kyrkans första 300 år Kyrkans förföljelse slutade med kejsarens Konstantin toleransdekret. Han arrangerade Första konciliet (kyrkomötet) i

Läs mer

SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE. Kultur och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE. Kultur och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE Kultur och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Så startade Systembolaget Systembolaget startade 1955

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, reformationen 6: De

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer

Antikens Grekland. Historia.

Antikens Grekland. Historia. Antikens Grekland. Historia. Antikens Grekland Antiken = gammal. Kallas äldsta perioden i Europas historia - Grekland och romarrikets historia. Perioden antiken inleddes ca 800 f.kr till 500 e.kr. Alfabetet

Läs mer

Hur byggdes Rom enligt sagan?

Hur byggdes Rom enligt sagan? Hur byggdes Rom enligt sagan? Sagan berättar att två små pojkar, Romulus och Remus, lades i en korg på floden Tibern. Deras mamma var en prinsessa och deras morfar var kung. Pojkarnas morfar jagades sedan

Läs mer

Romarriket. Historia

Romarriket. Historia Romarriket Historia Rom - staden som växte fram. Rom växte fram vid floden Tibern. Staden passade bra för handel då det fanns flera landsvägar som möttes samtidigt som det gick att segla in med stora skepp.

Läs mer

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att Sida 1 av 5 Åk. 7 Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna känna till hur människor under jägarstenåldern försörjde sig kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Huvudstad: Aten Invånarantal:10,7 miljoner Valuta:Euro Språk:Grekiska Statsskick:President Storlek: 131 957 km 2. Grekland!!!

Huvudstad: Aten Invånarantal:10,7 miljoner Valuta:Euro Språk:Grekiska Statsskick:President Storlek: 131 957 km 2. Grekland!!! Huvudstad: Aten Invånarantal:10,7 miljoner Valuta:Euro Språk:Grekiska Statsskick:President Storlek: 131 957 km 2 Grekland!!! Natur och klimat: Grekland är ett havsklimat med höga berg gröna dalar och många

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahams barn Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahamitiska religioner Mose grundade judendom. Jesus grundade kristendom. Muhammed grundade islam. Abraham Abraham är stamfader till de

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst Historia. Staten hade dålig ekonomi. (Bland annat p g a 7åriga kriget med Storbritannien) Dåliga skördar ledde till att brödpriserna steg. Ludvig XVI var inte intresserad av politik, ville hellre jaga

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

PORTUGAL. Valutan är Euro. Huvudstaden i Portugal är Lissabon.Största staden i Portugal är Lissabon. Det bor 10,6 miljoner i Portugal.

PORTUGAL. Valutan är Euro. Huvudstaden i Portugal är Lissabon.Största staden i Portugal är Lissabon. Det bor 10,6 miljoner i Portugal. PORTUGAL Huvudstaden i Portugal är Lissabon.Största staden i Portugal är Lissabon. Valutan är Euro Det bor 10,6 miljoner i Portugal Språk i Portugal är Portugisiska Statsskick i Portugal är republik. Religion

Läs mer

Vifrana. Vinkatalog från LEVI Import. En modern ekologisk vinproducent från Rumänien

Vifrana. Vinkatalog från LEVI Import. En modern ekologisk vinproducent från Rumänien Vinkatalog från LEVI Import Vifrana En modern ekologisk vinproducent från Rumänien Vifrana är en ny och toppmodern vinproducent i Rumänien. Hela vingården, som är på ca. 130ha och ligger i byn Adamclisi

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

Grekisk Afton. Norsen, med Lasse Liemola och Kimon Papadopoulus

Grekisk Afton. Norsen, med Lasse Liemola och Kimon Papadopoulus Grekisk Afton Norsen, 16.2 2011 med Lasse Liemola och Kimon Papadopoulus Innehållsförteckning Moussaka...3 Bechamel -sås...5 Tzatziki...6 Grekisk sallad...7 Souzoukakia...8 Grekisk lammlägg à la Kimon...9

Läs mer

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan RUNRIKET anhörig person som man är nära släkt med arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan avsluta göra så att något blir klart ben hård del av skelettet

Läs mer

KRISTENDOMEN DEN NÄST ÄLDSTA MONOTEISTISKA RELIGIONEN

KRISTENDOMEN DEN NÄST ÄLDSTA MONOTEISTISKA RELIGIONEN KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN DEN NÄST ÄLDSTA MONOTEISTISKA RELIGIONEN! Vid år 0 var Kanaans land/israel/palestina under romerskt styre. Romerska lagar Judarna förtrycktes Höga skatter MARIA OCH JOSEF Maria

Läs mer

2000-? Någon gång efter 2000 vandrar grekisktalande folkslag in i Grekland österifrån (via Turkiet?)

2000-? Någon gång efter 2000 vandrar grekisktalande folkslag in i Grekland österifrån (via Turkiet?) GREKISK HISTORIA en kort översikt (alla årtal är f. Kr.) Ca 3000 Den yngre stenåldern (neolithicum) övergår i bronsålder Den grekiska bronsåldern delas in i tre områden: Minoisk (Kreta), Helladisk (fastlandet),

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

Naturen i Nepal. Nationalparker

Naturen i Nepal. Nationalparker Naturen i Nepal Nepal ligger i Sydasien på de sydliga sluttningarna av Himalaya. Landet ligger på samma breddgrader som Nordafrika och Florida (omkring 28 grader nordlig bredd). Nepals norra granne är

Läs mer

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk Riktigt gammal historia Hi B kurs. Ett litet tidsperspektiv. Jorden är ca 5000 000 000 år gammal. Människoapan är ca 50 000 000 år gammal. Ca 1% av jordens historia alltså Mänsklig aktivitet, alltså att

Läs mer

Religion Judendom Kristendom Islam

Religion Judendom Kristendom Islam Religion Judendom Kristendom Islam Tror på Jahve (Gud) Väntar på Messias Gud Treenigheten Gud, Jesus och den helige Ande Helig bok/skrift Bibeln: Gamla testamentet Bibeln: Gamla testamentet och Nya testamentet

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Olika typer av kartor Tematiska kartor Topografiska kartor En karta kan visa olika saker Europas födelse Jordens tektoniska plattor Europas utseende Naturlandskap Landskap som naturen format Kulturlandskap

Läs mer

Instuderingsfrågor till Perspektiv på historien A

Instuderingsfrågor till Perspektiv på historien A Instuderingsfrågor till Perspektiv på historien A Forntiden, de första högkulturerna och antikens Grekland och Rom. Forntiden, s.6-10 1a) Vilken var den avgörande skillnaden mellan aporna och våra tidigaste

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område under sig.

Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område under sig. Romarrikets Uppgång. Roms historia Republikens Födelse. 750 f Kr 509 f Kr. Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att eleven - undersöker och förstår samhälleliga samband

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

Högkulturerna. Historia.

Högkulturerna. Historia. Högkulturerna. Historia. Högkulturer För 10.000 år sen - övergång från jägare/samlare till jordbrukare med husdjur. Efter några tusen år ledde jordbruk till bofasthet, man började då bygga varmare hyddor

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Zacharias (Grekland Nemea)

Zacharias (Grekland Nemea) Sötma Ampelos Phos (Vit) Moscophilero-Roditis Moscophilero-Roditis är gamla inhemska druvor på Peleponnesos. Nemea som är ett av Grekland mest välrenomerade vinområden, ligger uppe i bergen omedelbart

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan Frank Lorentzon lorentzon.info

Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan Frank Lorentzon lorentzon.info Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan 2017 Frank Lorentzon lorentzon.info 1 Om boken Enligt traditionen del 2 av ett tvådelat verk, där Lukasevangeliet är del 1. Tillsammans utgör de 27,5% av NT, mer

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Kultur och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Kultur och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Kultur och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Sverige förr i tiden. Så föddes Systembolaget. Systembolaget

Läs mer

FÄRS FISK JÄRN/LEVE R

FÄRS FISK JÄRN/LEVE R Vårens grundskolematsedel på remiss till matråden på Gökstens- och Edvardslundsskolan Enligt riktlinjerna skall fördelningen av livsmedel till måltiderna under en 4 veckors period se ut så här och följa

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

Kristendom. Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det?

Kristendom. Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det? Kristendom Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det? Kristendom De Centrala tankegångarna i kristendom Kristendomens historia; hur religionen började och hur

Läs mer

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Jesus föddes i Nasaret i Palestina omkring år 1. De fyra

Läs mer

5 Historia. Kimmo Päivärinta Kati Solastie Simo Turtiainen. Förlagsaktiebolaget Otava, Helsingfors

5 Historia. Kimmo Päivärinta Kati Solastie Simo Turtiainen. Förlagsaktiebolaget Otava, Helsingfors 5 Historia Kimmo Päivärinta Kati Solastie Simo Turtiainen Förlagsaktiebolaget Otava, Helsingfors Innehåll Kapitel I Vad är historia?...................................... 6 Tidsperiodens mysterium: Det

Läs mer

Medeltiden. Kyrkans framväxt

Medeltiden. Kyrkans framväxt Medeltiden Kyrkans framväxt Orsaker: 380 kristendomen statsreligion i Rom kyrkan del av den världsliga makten. Västroms fall 476, politisk, juridisk och administrativ kollaps Biskoparna (romerska) ersätter

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

Smaker och upplevelser av exklusivt, ekologiskt ursprung från Kretas böljande, vackra landskap

Smaker och upplevelser av exklusivt, ekologiskt ursprung från Kretas böljande, vackra landskap Smaker och upplevelser av exklusivt, ekologiskt ursprung från Kretas böljande, vackra landskap Samtliga produkter från är omsorgsfullt utvalda efter personliga möten med Kretas producenter. Vi har valt

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Boken om SO 1 3. Fettisdagen en av många traditioner. Elevens första grundbok i historia, samhällskunskap, geografi och religion.

Boken om SO 1 3. Fettisdagen en av många traditioner. Elevens första grundbok i historia, samhällskunskap, geografi och religion. Boken om SO 1 3 Elevens första grundbok i historia, samhällskunskap, geografi och religion Provlektion: Fettisdagen en av många traditioner Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om SO 1 3 och tillhörande

Läs mer

EN LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPET UPPLAND 1

EN LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPET UPPLAND 1 1 BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR SYFTE Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk

Läs mer

Värt att veta om. Grekland. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Grekland. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Grekland Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Grekland Huvudstad Invånare Språk Aten 10,7 milj. Grekiska Religion Valuta Areal Grekiskortodox Värt att veta Euro 131.957 km2 Tidsskillnad

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Örter. Smaker, karaktärer och kombinationer från Svegro.

Örter. Smaker, karaktärer och kombinationer från Svegro. Örter Smaker, karaktärer och kombinationer från Svegro. Vår historia Det är 1960. Om fem år ska Sverige få sitt första snabbköp. Ytterligare två år senare ska vi gå över till högertrafik. Mamma och pappa

Läs mer

Judendomen Om judendomen Ett folk en religion

Judendomen Om judendomen Ett folk en religion Judendomen Att vara jude är att tillhöra ett folk, Israels folk och en religion. Mellan år 70 och år 1948 hade judarna inget eget land. Först efter andra världskriget beslöt FN att en del av Palestina

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider är centrala

Läs mer

02 Världshärskarnas historia förutsagd. Jonathan Karlsson

02 Världshärskarnas historia förutsagd. Jonathan Karlsson 02 Världshärskarnas historia förutsagd Jonathan Karlsson Tre tolkningsverktyg 1.Fokusera på Jesus 2.Historicism 3.Låt Skrift tolka Skrift Franz Hasel 2:a världskriget Pastor Vapenvägrare i tyska armén

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln.

Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln. 1. Sverige Läs texten, slå upp ord du inte förstår Sverige ligger på den Skandinaviska halvön i norra Europa. En stor del av Sverige, cirka en sjättedel, ligger ovanför polcirkeln. Sverige, Norge och Danmark

Läs mer

KRIGEN. 1.Slovenien (1991) 2.Kroatien ( ) 3. Bosnien - Hercegovina( ) Övrigt: Kosovo ( ) Bombningar av Nato1995, 1999

KRIGEN. 1.Slovenien (1991) 2.Kroatien ( ) 3. Bosnien - Hercegovina( ) Övrigt: Kosovo ( ) Bombningar av Nato1995, 1999 BALKANKONFLIKTEN KRIGEN 1.Slovenien (1991) 2.Kroatien (1991-1995) 3. Bosnien - Hercegovina(1992-1995) Övrigt: Kosovo (1998-1999) Bombningar av Nato1995, 1999 DEN MODERNA HISTORIEN 1980 1989 1991-92 1995

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, kokerska, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider

Läs mer

Försäljning via skolklasser och föreningar

Försäljning via skolklasser och föreningar Försäljning via skolklasser och föreningar Goda smaker från Italien Hög kvalitet till rimliga priser Det italienska köket är ett av världens främsta och kännetecknas av sin enkelhet och betoning på färska

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

Upptäck Historia. Provlektion: Fettisdagen

Upptäck Historia. Provlektion: Fettisdagen Upptäck Historia Upptäck Historia Lgr 11 börjar i forntiden och sträcker sig ända fram till år 1866. Eleverna får följa och jämföra utvecklingslinjerna migration, kulturmöten, politik och levnadsvillkor

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer