GREKLAND. Grekland är berömt för sin skönhet och trots att det är ett litet land har det ett mycket varierat landskap.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GREKLAND. Grekland är berömt för sin skönhet och trots att det är ett litet land har det ett mycket varierat landskap."

Transkript

1 GREKLAND Grekland är ett medelhavsland. Det är beläget i sydöstra Europa, på den sydligaste delen av Balkanhalvön och omfattar en stor arkipelag. Grekland gränsar i nordväst till Albanien, i norr till FYROM (Former Yugoslavian Republic of Macedonia) och Bulgarien och i nordöst till Turkiet. Landet avgränsas geografiskt av Medelhavet i söder, Egeiska havet i öster och Joniska havet i väster. Greklands yta är kvadratkilometer - ungefär en tredjedel av Sveriges. Det grekiska fastlandet består av provinserna Thrakien, Makedonien, Epirus, Thessalien, Centrala Grekland och Peloponnesos, som är en stor halvö som länkas samman med fastlandet genom Korintkanalen. Greklands övriga yta upptas av ungefär 2000 öar, varav drygt 200 är bebodda och den största är Kreta. De grekiska öarna är indelade ögrupperna Kykladerna, Joniska öarna, Saroniska öarna, Sporaderna och Tolvöarna. Kreta, Evia och en rad andra öar räknas inte till dessa ögrupper, utan bildar egna geografiska enheter. Grekland är berömt för sin skönhet och trots att det är ett litet land har det ett mycket varierat landskap. Ungefär 20 % av Grekland består av öar. De flesta av Egeiska Havets öar (t.ex. de Kykladiska öarna) är bergiga och karga men har genom sin skönhet och sitt strategiska läge stor betydelse för turismen och för landets försvar. På öarna i Saroniska bukten, liksom på många andra öar, utvecklades tidigt en stark sjöfartstradition, som fortfarande sätter sin prägel på livet. De Joniska öarna i väster är gröna och bördiga. På dessa öar har kontakterna med Italien alltid varit intensiva. Trots att öarna i många avseenden har en gemensam historia och kultur, har varje ö sin egen, tydliga karaktär, vilket syns i både landskap och traditioner. Många öar har blivit populära turistmål och Grekland besöks varje år bland annat av ungefär en halv miljon svenskar. Den grekiska kusten sträcker sig över kilometer. Grekland är sedan länge en sjöfartsnation och har en av världens största handelsflottor. Det mest kännetecknande för det grekiska landskapet är bergsområdena - hela 70 % av Grekland består av berg, varav några över meter höga. Det högsta berget är Olympos (2.917 m), som enligt den antika grekiska 1

2 mytologin var gudarnas hemvist. Andra höga berg är Taigetos på Peloponnesos, Pindosbergen i nordväst och Parnassos i Centrala Grekland (det delfiska oraklets hemvist). På den Thessaliska slätten mynnar bergskedjan Pindosbergen ut i ett område som kallas Meteora. Det kännetecknas av en samling fantasieggande bergsformationer som skjuter upp flera hundra meter i luften och i vissa fall kröns av medeltida (bysantinska) kloster några av dem öppna för besökare. KLIMAT Grekland har i huvudsak medelhavsklimat, d.v.s. varma somrar och milda vintrar. På slättlandet är sommaren varm och torr och vintern mild. I de nordligare delarna av landet samt i bergstrakterna är sommaren svalare och regnigare. På vintern är bergen snötäckta. Medeltemperaturen i huvudstaden Athen är 35 grader på sommaren och 10 grader på vintern. FLORA, FAUNA & MILJÖ Det grekiska landskapet är mycket omväxlande och uppvisar en rad olika naturtyper - allt från bergsområden och urskog till våtmarker och arkipelag som alla rymmer en mångfald av ekosystem. I Grekland finns Europas mest varierade flora med sammanlagt växtarter, som man tack vare det varma klimatet kan njuta av hela året. Pinjeträd, cypresser och olivträd växer i stora delar av landet, men det finns även ek, bok och gran. Kryddörter som timjan, oregano, mynta och salvia växer vilt i naturen. Djurlivet är också rikt och omfattar ungefär 900 arter, däribland många fåglar, som t.ex. örn, stork och pelikan. I bergen i de norra delarna av landet finns räv, vildsvin, vildkatt, sjakal, varg och björn. I havet lever ett par hundra olika fiskarter, men också delfiner, som man med lite tur kan få syn på när man färdas med båt i övärlden. I Grekland finns flera naturskyddsföreningar som arbetar för att förhindra miljöförstöring orsakad av föroreningar, jakt och turism. Flera skogar och sjöar har blivit naturreservat, där ornitologer och andra naturintresserade kan studera t.ex. gam, falk och örn. För att skydda den koloni av havssköldpaddor (Caretta Caretta ) som lever vid ön Zakynthos har delar av ön, där sköldpaddorna lägger sina ägg, samt vattnen runt omkring gjorts till naturreservat. Även vissa områden i ögruppen Sporaderna har blivit klassade som naturskyddsområden, för att man vill slå vakt om den sälart (Monachus Monachus) som lever där. Ett särskilt EU-program, som kontrollerar medlemsländernas badvatten, utsåg år 2001, liksom flera gånger tidigare, Grekland till det land som har renast badvatten. 2

3 Av de miljöproblem som Grekland har att bemästra, kan nämnas luftföroreningar, vattenförsörjning och skogsbränder. Föroreningen av luften är ett problem främst i huvudstaden Athen med omnejd och beror bland annat på den intensiva trafiken, men även på stadens geografiska läge i en gryta omgiven av berg. Under sommarmånaderna, när det kommer mycket liten eller ingen nederbörd alls, är vattenförsörjningen problematisk, främst i de södra delarna av landet med huvudstadsområdet och delar av Egeiska havets övärld. Vissa öar klarar sin vattenförsörjning sommartid tack vare vattenleveranser med tankbåt. Vissa somrar har stora skogsområden ödelagts av bränder. På senare år har man gjort stora ansträngningar för att plantera ny skog på eldhärjade områden. Man har även vidtagit åtgärder för att försöka förhindra skogsbränder. Bland annat har brandkåren fått särskild utbildning för att kunna hantera skogsbränderna på ett mer effektivt sätt och har till sin hjälp fått nya flygplan att använda vid vattenbombning. Dessutom försöker man hålla skogarna rena från skräp och har även skärpt straffen för dem som orsakar skogsbränder. BEFOLKNING Grekland har 10,9 miljoner invånare och man räknar med att det utöver dessa bor ca 5 miljoner greker i utlandet, varav 2 miljoner i USA. Många greker har även utvandrat till Australien, och utanför Greklands gränser är australiska Melbourne den stad i världen som har flest invånare med grekiskt ursprung. I Sverige bor det ungefär greker. Ungefär 65,7 % av den grekiska befolkningen bor i städer. Trots att merparten av befolkningen alltså bor i städerna, är landsbygden fortfarande levande och bidrar i hög grad till landets ekonomi. Genomsnittlig befolkningstäthet är 80 invånare per kvadratkilometer. Sedan 1920 har befolkningstalet fördubblats. Den genomsnittliga levnadstiden för män är 75,9 år och för kvinnor 81,2 år. HISTORIA Forntiden Greklands historia börjar för 6000 år sedan, och den grekiska kulturen är därmed Europas äldsta. Några av de mest karaktäristiska lämningarna från denna tid härrör från den kykladiska kulturen på ögruppen Kykladerna i Egeiska havet. På dessa öar har man funnit ett stort antal mindre och större skulpturer - så kallade idoler - av vit marmor, de flesta förställande kvinnofigurer. Kunskaperna om denna den tidigaste historien är emellertid begränsade. 3

4 Däremot vet man mer om tiden från år 2200 år f.kr. Då blomstrade den minoiska kulturen på Kreta, där arkeologer funnit rester av byggnader, smycken och redskap som berättar om dåtidens Grekland. De här fynden kan man idag se om man besöker palatsen i Knossos och i Festos på Kreta. Den minoiska civilisationen var, sedd med dåtidens ögon, mycket högt utvecklad. Man har bl.a hittat bevis på att minoerna hade toaletter och rinnande vatten i sina hus. Också på det konstnärliga planet var minoerna ett mycket duktigt folk, vilket vi idag kan konstatera genom att betrakta statyer, väggmålningar och smycken från denna tid. Efter den minoiska civilisationens fall år 1450 f.kr. - förmodligen p.g.a. ett vulkanutbrott på ön Thira - utvecklades Mykene på Peloponnesos till det dåtida Greklands centrum. Mykenarna utkämpade många krig och skaffade sig stora rikedomar, något som bekräftas av arkeologernas fynd av guld- och silverföremål i Mykene. Antiken Från 700-talet och fram till 480 f.kr. bestod Grekland av en rad stadsstater med Athen som den främsta. Gemensamt för stadstaterna var språket - alla invånare i de olika stadstaterna talade antik grekiska samt religionen. Dessa gemensamma drag länkade samman invånarna i de olika stadstaterna och de lyckades, trots inbördes stridigheter, med gemensamma ansträngningar besegra perserna i de berömda slagen vid Marathon, Thermopyle och Salamis. Stadsstaterna regerades av mäktiga envåldshärskande kungar, men omkring 500 f.kr ändrades styrelseskicket i stadsstaterna och man införde demokrati. Demokrati är grekiska och betyder "folkstyre". Demokratin upplevde sin storhetstid i stadsstaten Athen f.kr, under politikern Perikles tid, då bland annat det berömda Parthenontemplet uppfördes på Akropolis i Athen. Under antiken nådde den grekiska kulturen inte bara sin politiska, men också sin konstnärliga och intellektuella höjdpunkt. Nu föddes det antika dramat med tragedier som än i dag spelas på världens stora teaterscener. Arkitektoniska mästerverk i form av t.ex. tempel uppfördes och bildhuggarna skapade, genom studium av människokroppens anatomi, naturtrogna skulpturer i brons eller marmor som än i dag, i original eller i form av kopior, kan kan ses på muséer runt om i världen. Antiken skulle inte bara komma att inspirera romarna, utan även långt senare den konstnärliga period som kallas renässansen och som innebar ett återupplivande av antikens konstnärliga ideal. Även i våra dagar märks influenser från antiken i konsten. 4

5 Upprepade inbördeskrig skulle till slut sätta punkt för stadsstaternas blomstringstid. De indelades i två grupper, med Athen respektive Sparta som ledande centrum. Den här utvecklingen gjorde det möjligt för kung Filip av Makedonien att angripa de södra delarna av Grekland i ett försök att under sitt eget styre ena alla greker i ett rike. Kung Filips son Alexander den store, som efter sin fars död övertog tronen år 336 f.kr, skulle komma att slutföra faderns verk. Alexander den store gav sig, följd av en stor här, av från Makedonien för att erövra Asien. Han utkämpade krig mot perserna och lade under sig huvudstaden i det persiska riket, vilket sedan upplöstes. Alexander den store fortsatte att tåga österut med syfte att nå världens ände. När han närmade sig Indien var trupperna utmattade och bad att få återvända. Under färden österut grundade Alexander flera städer, där många av hans män slog sig ned och på det viset spreds det grekiska språket och kulturen långt utanför det egentliga Greklands gränser. Under färden tillbaka insjuknade och dog Alexander, 323 f.kr, nära Babylon. Efter hans död stod det väldiga riket utan ledning och de olika delarna började kriga mot varandra. Så småningom bildades tre stora stater, Egypten, Syrien och Pergamon, samt en rad mindre. Den hellenistiska perioden, som denna tid kallas, karakteriserades av stor tanke- och idérikedom, som kom till uttryck genom filosofi, konst och politik, och denna period har spelat en avgörande roll för hela den europeiska kulturen som den ser ut idag. Under den tid då den grekiska kulturen bredde ut sig österut, blev Rom en maktfaktor att räkna med. Sedan romarna lagt under sig hela den italienska halvön samt Sicilien, vände de sig mot Grekland, som efter många krig erövrades år 146 f.kr. Den romerska kulturen hämtade betydande inspiration från den grekiska vad beträffar språk, konst, litteratur, arkitektur, vetenskap, religion m.m. Bysans 146 f.kr hade hela Grekland underkuvats av Rom och blivit en del av Romarriket. Vissa städer i den grekiska världen, som t.ex. Athen, Thessaloniki och Sparta, fortsatte trots detta att utvecklas till betydande ekonomiska centra. Romarna fortsatte sina erövringar i österlandet och Romarriket kom att breda ut sig över hela medelhavsvärlden. Det väldiga riket var svåradministrerat, vilket fick den romerske kejsaren att dela upp det i fyra delar. Mellan dessa uppstod emellertid konflikter, ur vilka kejsar Konstantin gick som segrare och enade riket på nytt. När den västra delen av riket upplevde 5

6 en nedgång och Rom inte längre fungerade som enande symbol för hela riket, flyttade Konstantin år 324 huvudstaden till den östra delen. Där den gamla grekiska staden Byzantion låg lät han bygga det nya Rom, som senare fick namnet Konstantinopel. Kejsarriket kom så småningom att sönderfalla i två stater, Östrom och Västrom. Västrom angreps av flera olika folk och nya stater kom att uppstå inom dess område, medan Östrom tvärtom utvecklades till en mycket mäktig stat. Östrom, som senare kom att kallas det Byzantinska riket, överlevde i 1000 år och utvecklade en rik kultur. I denna kultur spelade kristendomen och det grekiska språket en framträdande roll. Från och med 1000-talet började det Byzantinska riket att uppleva en nedgång. Riket utsattes för upprepade angrepp av turkfolk och normander och många områden erövrades av angriparna. Konstantinopel erövrades slutligen, 1453, av ottomanerna, en turkisk stam, och erövringen var också ett förebådande av det Byzantinska rikets sammanbrott. Greklands moderna historia i korta drag Inom några år efter Konstantinopels fall hade ottomanerna lagt under sig stora delar av den grekiska världen. Ända till 1821, då den väpnade revolutionen mot turkarna tog sin början, förblev Grekland under främmande herradöme. Under dessa nästan 400 år lyckades grekerna bevara både sitt språk och sin kristna religion, vilka band dem samman och stärkte deras egen identitet. Tack vare det självstyre som greker i vissa områden tilläts samt deras relativt goda möjligheter till utbildning i bl.a övriga Europa, lyckades de bevara sin kulturella tillhörighet till Europa. En viktig roll i detta spelade de många greker som under denna period levde i andra länder, t.ex. Ryssland, Italien och Frankrike. Dessa greker förde genom handel hem kapital till Grekland och var således med om att gynna de inre grekiska förhållandena. Grekerna kämpade under turkväldet ständigt för sin frihet. Flera uppror ägde rum, som dock inte hade någon framgång. Grekerna förstod, att man behövde bättre organisation samt hjälp utifrån för att lyckas i sin självständighetssträvan började revolutionen mot turkarna som skulle leda till att Grekland fick sin självständighet. Revolutionen fick sin början på Peloponnesos, där områden gradvis befriades från det turkiska väldet. Revolutionen fick från första början stöd från övriga Europas folk och senare även dess regeringar. Inte förrän 1830 blev Grekland åter formellt en självständig stat, då turkarna besegrades med hjälp från England, Frankrike och Ryssland. Den nya grekiska staten började långsamt att ta form samtidigt som nya områden befriades från turkarna. Vid tiden för Första Världskrigets slut hade Grekland i det närmaste antagit sin nuvarande geografiska form. 6

7 Grekland krigade under Första Världskriget på Trippellententens (England, Frankrike, Ryssland) sida. Bland krigets förlorare fanns det Ottomanska riket. Segrarmakterna lade under sig stora områden av riket och Grekland kom att kontrollera Smyrna, vars befolkning till största del var grekisk. Under ledning av Kemal Atatürk gick den turkiska armén till motattack mot grekerna och besegrade dem. Fredsfördraget som senare skulle sätta punkt för striderna innehöll en obligatorisk befolkningsutväxling, i enlighet med vilken greker tvingades lämna Turkiet och turkar tvingades lämna Grekland. Grekland blev indraget i Andra Världskriget den 28 oktober 1940, då Italien krävde att Grekland skulle överlämna vissa landområden samt låta italienska trupper gå in i landet. På denna begäran svarade den grekiske premiärministern nej, varpå de italienska trupperna ändå trängde in i landet via Albanien, men framgångsrikt slogs tillbaka av grekerna. Den grekiska arméns framgångar fick till följd att tyskarna i april 1941 gick in i landet för att hjälpa sina allierade, italienarna. Grekland besegrades och fram till 1944 befann sig landet under ockupation av Tyskland, Italien och Bulgarien. Grekerna organiserade sig i olika motståndsrörelser, vilka kämpade mot ockupationsmakterna under hela ockupationstiden och också lyckades tillfoga fienden ansenliga skador. Men både medlemmar i motståndsrörelsen och den civila befolkningen fick utstå skoningslösa hämndaktioner från ockupationsmaktens sida som vedergällning för motståndsrörelsen aktioner. I och med Andra Världskrigets slut 1945 påbörjades i hela Europa en mödosam återuppbyggnadsprocess. I Grekland försenades dock den ekonomiska utvecklingen på grund av att ett inbördeskrig bröt ut direkt efter krigsslutet och varade ända till Inbördeskriget skulle komma att få katastrofala följder för landet med tusentals dödsoffer och omfattande materiella skador. Många greker övergav landsbygden och sökte sig till tryggheten i städerna, medan åter andra utvandrade till Amerika, Australien och övriga Europa. Den svåraste följden av inbördeskriget var emellertid det hat och den misstro som blossat upp bland människorna och som skulle dröja sig kvar under många år framöver. De ekonomiska problemen och det folkliga missnöjet ledde till politisk instabilitet. Den ena regeringen efterträdde den andra. En grupp officerare i armén utnyttjade denna situation och tillgrep sig makten i en statskupp Militärjuntan avskaffade de demokratiska fri- och rättigheterna och fängslade eller förvisade dem som ansågs hota regimen. Juntan föll slutligen på sommaren 1974 och demokratin återupprättades i Grekland. Efter Greklands inträde i EG (nuvarande EU) 1979 började en ny epok, som skulle präglas av stabilitet och ekonomisk utveckling. 7

8 STATSSKICK OCH PARTIER Grekland är en republik med parlamentarisk demokrati. Statschef är presidenten, som väljs av parlamentet på en femårsperiod. I parlamentet, som på grekiska heter Vouli ton Ellinon, sitter 300 parlamentsledamöter. I EU-parlamentet har Grekland 25 platser. Grekland innehar medlemskap i FN, NATO, OECD och Europarådet och är sedan 1981 fullvärdig medlem i EU. ADMINISTRATION OCH SJÄLVSTYRE Administrativt är Grekland uppdelat i 13 provinser: Norra Egeiska havet, Södra Egeiska havet, Attika, Kreta, Epirus, Centrala Grekland, Västra Grekland, Joniska öarna, Östra Makedonien och Thrakien, Centrala Makedonien, Västra Makedonien, Thessalien, Peloponnesos. Mount Athos, som ligger på halvön Halkidiki, är en administrativt självständig klostergemenskap. De 13 provinserna är indelade i 51 län, vilka styrs av folkvalda råd med en landshövding som överhuvud. I en stor reform 1998 gjordes en sammanslagning av småkommuner till större och det finns nu ca. 780 storkommuner och 120 landsortskommuner med kommunalråd som väljs av folket för fyraåriga mandatperioder. Den största staden i Grekland är huvudstaden Athen, som tillsammans med förorterna och hamnstaden Pireus har omkring 4 miljoner invånare. De båda städerna har mer eller mindre vuxit ihop med varandra. Greklands näst största stad är Thessaloniki med drygt en halv miljon invånare. Andra större städer är Patras ( invånare), Volos på fastlandet och Heraklion på Kreta med vardera invånare. SJUKVÅRD Grekland är det land i Europa som har flest läkare per invånare. Sammanlagt är drygt läkare och tandläkare verksamma i Grekland. I en nyligen utförd studie av WHO (Världshälsoorganisationen) rankas det grekiska hälsovårdssystemet som nummer 14 bland de 191 länder som ingick i studien. Alla grekiska medborgare, även arbetslösa och studerande, är sjukförsäkrade i någan av de försäkringskassor som finns och får gratis behandling på offentliga sjukhus. Det finns dessutom privata sjukhus och kliniker. UTBILDNING 8

9 I Grekland har man, precis som i Sverige, nioårig skolplikt. Därefter har man möjlighet att fortsätta läsa på gymnasiet. Från 3 års ålder har man rätt att gå i frivillig förskola. Grundskolan börjar man vid 6 års ålder. All undervisning är gratis, både grundskola och vidare utbildning vid gymnasier och universitet. Parallellt med de statliga skolorna finns också privata skolor, som står under statlig uppsikt. Eftersom utbildningen anses mycket viktig i Grekland, deltar många barn och ungdomar, efter skolans slut, i extra undervisning, exempelvis i språk, som ges i privata skolor. För att bli antagen till universitetet måste man, förutom att kunna visa upp ett avgångsbetyg från gymnasiet, också göra ett rikstest. Cirka 6.6% av Greklands befolkning har examen från universitet eller högskola. Medicin är det mest populära ämnet, tätt följt av juridik. Ungefär greker studerar vid universitet och högskolor. Någon motsvarighet till det svenska systemet med statliga studielån finns inte i Grekland, men vissa banker erbjuder studielån med förmånlig ränta. RELIGION Statskyrkan i Grekland är grekisk-ortodox och 98% av befolkningen är ortodox. De övriga två procenten är muslimer, katoliker, protestanter och judar. Den största muslimska minoriteten är koncentrerad till nodröstra Thrakien. På de Joniska öarna samt på Egeiska havets öar finns de största katolska grupperna. Ordet ortodox kommer från grekiskan och betyder rättroende. Den ortodoxa kyrkan är den näst största kyrkan i världen och till de ortodoxa länderna räknas, förutom Grekland, även Ryssland, Rumänien, Bulgarien och f.d. Jugoslavien. Den grekiska kyrkan är självständig, men formellt underställd Patriarkatet i Konstantinopel (nuvarande Istanbul). Ärkebiskopen, som har sitt säte i Athen, har 69 biskopar under sig. Det är inte tillåtet för biskoparna att gifta sig, men prästerna får numera vara gifta om vigseln skett innan prästvigningen. Det finns en stark tradition av klosterkultur i Grekland. Förr i tiden levde det munkar i de berömda munkklostren på Athos i norra Grekland. Nu finns där ungefär munkar. Athos är en självstyrande enklav och dit får inga kvinnor komma. 9

10 Under byzantinsk tid smyckades det grekisk-ortodoxa kyrkorummet med väggmålningar, fresker, föreställande scener ur helgonens liv eller ur Nya Testamentet. Även ikoner, helgonbilder, pryder kyrkorummet. Varje kyrka har sitt eget skyddshelgon, som firas på dess speciella högtidsdag. Kyrkorummet, som är ganska mörkt, lyses upp endast av levande ljus och har en karaktäristisk, kryddig doft av rökelse, som brännes av prästerna under gudstjänsten. EKONOMI Jordbruk och fiske Sedan mitten av 1990-talet, då den grekiska ekonomin började anpassas för att uppfylla kriterierna för inträde i EU:s valutasamarbete EMU, har den utvecklats till en mycket dynamisk ekonomi. Från den 1 januari 2002 ersätter euron, EU:s gemensamma valuta, den gamla grekiska valutan drachman. Ungefär en fjärdedel av den grekiska befolkningen lever helt eller delvis av jordbruk. I de bördiga delarna av Thrakien, Makedonien och Thessalien produceras bland annat vete, korn, bomull, tobak och majs. På Peloponnesos, men också på många andra platser, finns stora fruktplantager där man odlar citrus-frukter, meloner, persikor och aprikoser, körsbär, fikon, äpplen och päron, men även tomater, mandel, valnötter och pistagenötter. Sedan forntiden har olivträdet haft en framstående postition inom grekiskt lantbruk, och i förhållande till folkmängden är Grekland världens största olivproducent. Oliver används för framställning av olivolja men äts förstås också hela i t.ex. sallader. Man odlar även baljväxter, som t.ex. bönor, linser och kikärter, samt ris. Viktig är också odlingen av druvor, vilka äts färska eller används vid tillverkning av russin eller vin. Vin produceras inte bara för den inhemska marknaden, utan är även en exportvara. En stor del av Greklands yta upptas av bergsområden, vilka lämpar sig väl för bete. Boskapen - får, getter, kor och grisar - är fortafarande ett viktigt inslag i lantbruket, inte minst med tanke på att Grekland är en storproducent och exportör av mejeriprodukter, som t.ex. yoghurt och fetaost. Biodling för honungsproduktion är ytterligare en viktig verksamhet inom lantbruket. Den grekiska honungen, som också är en stor exportvara, har trögflytande konsistens och får olika smak och färg beroende på vilken typ 10

11 av blommor bina haft tillgång till. En traditionell grekisk efterrätt är yoghurt med honung, ibland även serverad med valnötter eller färsk frukt. Fiske är en annan stor näringsgren för grekerna. Tillgången på fisk i Medelhavet har minskat p.g.a. utfiskning och nedsmutsning, men för att komma till rätta med problemen har man under de senaste åren tillämpat mycket stränga regler för både fiske och utsläpp av miljöfarliga ämnen i havet. Dessutom har man, för att rädda fiskbeståndet, upprättat ett flertal fiskodlings-anläggningar, och därifrån exporteras numera en stor mängd fisk. Energi, mineraler och industri Energiproduktionen baseras främst på brunkol och vattenkraft. På senare tid har man även i stor skala börjat använda sig av förnyelsebara energikällor, som t.ex. solenergi, vindkraft och jordvärme. I Grekland finns stora mineraltillgångar. Det handlar främst om brunkol, som används vid produktion av elektricitet, och bauxit, som används i framställning av aluminium - en stor exportvara. Dessutom utvinns asbest, nickel och marmor i olika delar av landet. I Egeiska havet har man även funnit olja och naturgas. Transport Industrin sysselsätter 23,5% av arbetskraften och inom den framställs och bearbetas t.ex. livsmedel, textilier, petroleum, kemiska produkter, tobak och cement. Vid sidan om den traditionella industrin har det på senare år vuxit fram ny, som t.ex. på områdena telekommunikation och IT-teknologi. Flygtrafiken utgör en viktig del av den grekiska transportsektorn. I Aten färdigställdes under år 2001 en ny internationell flygplats där ungefär 16 miljoner resenärer passerar årligen. På övriga fastlandet och i övärlden finns det 35 mindre provinsflygplatser. Tågtransporter sker i en utsträckning av sammanlagt 2500 km tågräls. Det köps 2 miljoner tågbiljetter om året i Grekland. De tyngst belastade sträckorna är Athen- Thessaloniki och Athen-Patras. Busstrafiken är också ett viktigt transportmedel mellan städerna, inte minst på sträckor i bergsområdena, där det är svårt att dra tågräls. Ett antal nya motorvägar är just nu under konstruktion och kommer att avsevärt förbättra kommunikationerna mellan olika delar av landet. 11

12 Båttransporter utnyttjas mellan fastlandet och öarna och mellan öarna inbördes, både som passagerar- och varutransport. Exporten till andra länder sker både via flyg, båt, lastbilar och tåg. I Athen finns det tunnelbana, vars ursprungliga enda linje nyligen utökats med ytterligare en. Det mödosamma utbyggnadsarbetet, som försvåras av att man ständigt träffar på lämningar av arkeologiskt intresse ifrån områdets flertusenåriga historia, ska så småningom resultera också i en tredje linje. Telekommunikationen svarar mot förhållandena i Sverige. Under de senaste åren har fax och elektronisk post via datorer fogats till telenätet. Postväsendet utför också mer eller mindre samma tjänster i Grekland som i Sverige. Sjöfart Grekland har världens femte största handelsflottor och den största inom EU. bestående av ca skepp och sysselsätter ungefär grekiska och utländska sjömän. Medelhavets största skeppsvarv, Skaramangas, ligger i Pireus. Grekiska skeppsredare är bland de rikaste i världen. Den hitintills mest kände är numera avlidne Aristoteles Onassis, som det skrivits mycket och även gjorts film om. Övrig sysselsättning Drygt 4 miljoner av den grekiska befolkningen är förvärvsarbetande - 2,5 miljoner män och 1,5 miljoner kvinnor. Handeln är, liksom turismen, en av de viktigaste sektorerna inom grekiskt näringsliv och sysselsätter ungefär 13% av arbetskraften, medan turismen står för ungefär 11% av sysselsättningen. Cirka 22% av arbetskraften är sysselsatt inom jordbruket, ca. 1 miljon inom handels- och servicesektorn och ca inom byggbranchen. Arbetslösheten uppgick under 2001 till ca 10%. KONST, KULTUR OCH SPORT Det antika Grekland brukar kallas den europeiska kulturens vagga. Här utvecklades ett oerhört rikt kulturliv, som producerade arkitektur, konst, och litteratur samt gjorde en stor insats på filosofins område. Genom sitt geografiska läge mellan öst och väst har Grekland fungerat som en smältdelgel där influenser från båda världarna kunnat förenas. Det antika arvet och den folkliga traditionen är fortfarande närvarande i dagens grekiska kulturliv, där de inlemmats i den moderna kulturen. Den litterärara traditionen är fortfarande stark i Grekland och ett stort antal 12

13 nya böcker ges årligen ut, både inom lyrik och prosa. Vid två tillfällen har grekiska poeter tilldelats nobelpriset i litteratur - Giorgos Seferis, 1963, och Odysseas Elitis, En grekisk författare som blivit känd i hela världen och vars böcker översatts till många språk däribland svenska är Nikos Kazantzakis. Han har bland annat skrivit romanen Zorba, som också filmades på 60-talet. Det världsrykte som dagens grekiska musik åtnjuter grundar sig framför allt på de kända kompositörerna Mikis Theodarakis (som bland annat gjort filmmusiken till Zorba) och Manos Hadjidakis verk. Musiken spelar sedan gammalt en central roll i den grekiska kulturen och landet har en rik skatt av folkmusik, som inspirerar dagens musiker och tonsättare. En typ av folkmusik, som blev mycket populär i Grekland efter andra världskriget, är Rembetiko, med bouzoukin som karaktäristiskt musikinstrument. Även inom den klassiska musiken har Grekland en framträdande roll. Två av den klassiska musikens mest kända gestalter är Maria Callas, sopran, som under sin livstid uppträdde på världens stora operascener, samt tonsättaren och dirigenten Dimitris Mitropoulos. Grekerna är stora musikälskare och de mest populära typerna av musik är dansmusik med österländska tongångar, grekisk popmusik efter västerländsk modell samt rockmusik. Även den mer konstnärliga musiken har rönt stora framgångar. Utvandringen från Grekland har också fört med sig att många stora artister med grekisk bakgrund är verksamma i utlandet. Sport har utövats i Grekland sedan antiken, och även om fotboll och basket efterhand blivit de mest populära sporterna, har Grekland gjort sig internationellt känt inom flera andra sportgrenar, t.ex. friidrott och tyngdlyftning. De Olympiska spelen härstammar från staden Olympia i det antika Grekland. Världens första olympiska spel hölls här år 776 f.kr. De uppfördes för att ära guden Zeus. Fyraårsperioden mellan två tävlingar kallades olympiad. I de olympiska spelen deltog greker från statsstaterna och deras kolonier. De Olympiska Spelen hade så stor betydelse, att man sju dagar före och fram till sju dagar efter spelen utropade vapenvila i alla pågående konflikter, för att deltagarna och åskådarna skulle kunna ta sig till tävlingarna. 13

14 I början bestod tävlingarna endast av kortdistanslopp och varade bara en dag. Tävlingarnas längd och grenarnas antal ökade efterhand och spelen kom så småningom att pågå i fem dagar. Första dagen avsattes till offer åt gudarna. Andra dagen tågade man in på stadion och de unga männen utkämpade sina tävlingar. Tredje dagen var det brottning, boxning och löpning. Fjärde dagen var det kappkörning, ridning och femkamp. Den femte och sista dagen var skaldernas dag, och avslutades med att segrarna fick lagerkransar. De Olympiska spelen pågick till år 393 e.kr, för att sedan återupptas i Athen Numera hålls spelen som bekant i olika länder varje gång och år 2004 står Athen på tur som arrangör. Inför 2004 års Olympiad i Grekland föddes idén om en världsomspännande vapenvila, som ska gälla under hela Olympiaden. TRADITIONER OCH HELGDAGAR I Grekland fortlever många traditioner från både förkristen och kristen tid. Man firar många helger i Grekland och till varje högtid hör en rik tradition av sånger och danser. Påsken är den högtid man firar allra mest i Grekland. I och kring kyrkan försiggår en intensiv aktivitet under högtidsdagarna. På skärtorsdagen målar man ägg röda, som en symbol för Kristi blod. På långfredagen samlar barnen blommor för att pryda en bärstol (epitafios), där en symbol för Kristi kropp också placeras. På kvällen går alla till kyrkan för att be. Från kyrkan utgår en procession med epitafios i spetsen och kyrkobesökarna följer efter med tända ljus i händerna. Denna procession symboliserar Kristi begravningståg. Vid midnattsmässan på påskaftonen släcks belysningen i hela kyrkan, och sedan tänder var och en, från prästens heliga ljus, ett litet stearinljus. När hela kyrkan så är upplyst av en mängd små ljus går prästen ut på kyrkbacken och läser evangeliet om Kristi uppståndelse och sjunger en särskild psalm om Kristi uppståndelse. Kyrkobesökarna pussar varandra på kinderna och slår sina medhavda målade ägg mot varandras. Den här seden symboliserar livets seger över döden. Därefter går man hem och familjen äter en måltid tillsammans. På bordet finns bl.a. magiritsa, som är en soppa tillredd av inälvor. På påskdagen grillar man lamm tillsammans med släkten och äter ett sött vetebröd, tsoureki, som är dekorerat med röda ägg. 14

15 Den näst största högtiden är julen. Traditionerna ser lite olika ut i olika delar av landet, men till en av de utbredda traditionerna hör att barnen går omkring i husen och sjunger julsånger, kalanda. På julaftonen samlas man för att invänta juldagen tillsammans, för juldagen är den dag som firas. Liksom här ger man bort presenter, men inte på julafton, utan på nyårsafton, då sankt Vassilis (tomten) kommer. Man bakar också en speciell kaka som kallas just Vassilopita och som ska innehålla ett mynt. Den som får myntet har ett tursamt nytt år att vänta. Två veckor efter jul firar man en högtid som inte firas i Sverige; Theofania, d.v.s. då den helige ande uppenbarade sig. Högtiden firas till minne av Kristi dop men är också en välsignelse av havet och har troligtvis blivit viktig just för att grekerna är ett gammalt sjöfartsfolk. En präst slänger ett litet kors i havet eller, om inget hav finns i närheten, i en flod. Därefter hoppar alla ynglingar i för att tävla om vem som ska få fatt på korset. Den som vinner anses få ett lyckosamt år. I februari eller mars infaller Apokries karnevalen som pågår i flera veckor innan fastan tar vid. Främst i byarna på landsbygden klär människor ut sig och vandrar från hus till hus, sjunger, dansar och gör galna upptåg. På kvällarna anordnas ofta fester. Traditionerna varierar starkt i olika delar av landet. Apokries har sina rötter i förkristen tid, men har inlemmats i den kristna traditionen. Karnevalen slutar med Kathari Deftera - Den rena måndagen, som också markerar fastans början. Den här dagen firas gärna med en picknick på landet och med drakflygning. Man äter inte kött, mejeriprodukter, fisk eller olja, utan enbart grönsaker, bläckfisk, skaldjur och ett speciellt, platt bröd som kallas lagana. Fastan pågår i fyrtio dagar och slutar med påsken. DET GREKISKA KÖKET - MATVANOR Grekerna äter i regel en lätt frukost. Medan barnen äter flingor med mjölk och smörgås, nöjer sig de vuxna ofta med en kopp kaffe. På sommaren dricker man frappé, iskaffe, som serveras i glas. Den som inte ätit något på morgonen tar sig gärna en grekisk kringla, koulouri, eller en tyropita, ett slags ostpaj, på förmiddagen. Lunchen har traditionellt varit en viktig måltid, då familjemedlemmarna samlas hemma för att äta tillsammans. Men i takt med att samhället och arbetslivet förändrats och det blivit svårt att samlas mitt på dagen, har kvällsmålet blivit den viktigaste måltiden och den stund då familjen är samlad. Det är också mycket populärt att i sällskap med vänner gå ut och äta på någon taverna. 15

16 Årstiden avgör grekernas meny man lagar det årstiden har att erbjuda. Under en stor del av året är tillgången på inhemskt odlade grönsaker god, och grönsakerna utgör basen i det grekiska köket. Frukt, som t.ex. fikon och melon, äts ofta som efterrätt. På senare år har man även börjat konsumera ganska mycket kött - lammkött såväl som nöt- och fläskkött samt kyckling. Olivoljan spelar en mycket viktig roll i matlagningen och sätter med sin karaktäristiska smak en särskild prägel på rätterna. Bröd finns alltid på bordet, som ett tillbehör till maten, och inhandlas dagligen på kvarterets bageri. Genom den svenska turismen i Grekland och den grekiska invandringen till Sverige har många rätter i det grekiska köket har blivit populära även i Sverige, som t.ex. tzatziki (yoghurtröra med gurka och vitlök), moussaka (gratin med aubergine, köttfärssås och bechamelsås) och souvlaki (grillspett). Karaktäristiska kryddor i det grekiska köket är vitlök, oregano, timjan, rosmarin och mynta och lagerblad. I bl.a. köttfärsrätter tillsätter man gärna en nypa kanel. Färska pepparmyntsblad ger en speciell smak åt köttbullar och risfyllda grönsaker. Många rätter smaksätts med citron, eller tillagas med färska tomater eller tomatpure och vin. Även persilja och dill är ofta förekommande smaksättare. Det tillverkas en mängd olika ostar i Grekland. En del av dem äts som de är, medan andra används i matlagningen. Vissa hårda ostsorter steks i skivor och äts med pressad citron som en förrätt - saganaki. En av de mest populära ostsorterna är fetaost, en vit ost gjord på fårmjölk som används dagligen i både varma och kalla maträtter. Fårost är också en viktig ingrediens i bondsallad, eller grekisk sallad, som man säger i Sverige. BRA ADRESSER PÅ INTERNET På nedanstående adresser kan man finna bra upplysningar om Grekland på engelska. Allmän information Olympiaden i Athen Grekiska Turistorganistationen Grekiska Kulturdepartementet Grekiska Utrikesdepartementet Källa: Grekiska Ambassaden Kommendörsgatan 16, Stockholm 16

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är en bok om samhällsorientering för nyanlända. Syftet är att ge stöd till landets kommuner i arbetet med samhällsorienteringen och att ge grundläggande

Läs mer

Kallithea, Rhodos 1 (11)

Kallithea, Rhodos 1 (11) Fakta Hit kan du resa: April - oktober Flygtid: Ca 4 timmar från Stockholm Transfer: Flyget landar utanför Rhodos stad. Transfer från flygplatsen med buss tar ca 25 minuter till Sunwing Kallithea Beach

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är den fjärde upplagan av en bok om samhällsorientering för nyanlända. Upplagan är framtagen med anledning av det stora intresset för tidigare upplagor,

Läs mer

Europa: en. upptäcktsfärd! Europeiska unionen

Europa: en. upptäcktsfärd! Europeiska unionen Europa: en upptäcktsfärd! Europeiska unionen Den här broschyren och annan kortfattad och tydlig information om EU finns på följande webbplats: ec.europa.eu/comm/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet

Läs mer

Folkrepubliken Kina. Studiehandledning till Utbildningsradions programserie om Kina 2012

Folkrepubliken Kina. Studiehandledning till Utbildningsradions programserie om Kina 2012 Folkrepubliken Kina Studiehandledning till Utbildningsradions programserie om Kina 2012 Grunden för Kina som ett sammmanhållet rike lades drygt två hundra år f.kr, under den förste kejsarens tid. Det var

Läs mer

ASSYRIERNA. frågor & svar

ASSYRIERNA. frågor & svar ASSYRIERNA frågor & svar ASSYRIERNA frågor & svar Svante Lundgren & Afram Barryakoub Assyrierna - frågor & svar Svante Lundgren & Afram Barryakoub Copyright 2010 Svante Lundgren & Afram Barryakoub Grafisk

Läs mer

Solresor hälsar dig välkommen till Rhodos! Vår service. Rhodos

Solresor hälsar dig välkommen till Rhodos! Vår service. Rhodos Solresor hälsar dig välkommen till Rhodos! Vi hoppas du ska få en behaglig och upplevelserik semester på Rhodos. I denna broschyr har vi samlat information och tips, som vi hoppas ska göra det lättare

Läs mer

Värt att veta om. Åland. Vägen till ett välkomnande. Åland. Kompakt kunskap om Åland som destination och det Åländska värdskapet. Högskolan på Åland

Värt att veta om. Åland. Vägen till ett välkomnande. Åland. Kompakt kunskap om Åland som destination och det Åländska värdskapet. Högskolan på Åland Värt att veta om Åland Vägen till ett välkomnande Åland Kompakt kunskap om Åland som destination och det Åländska värdskapet. Högskolan på Åland Pb 1010 22111 Mariehamn 00358 18 537719 Introduktion så

Läs mer

Marknadsintroduktion Slovakien 2007-06-29

Marknadsintroduktion Slovakien 2007-06-29 2007-06-29 Läsanvisning Denna marknadsintroduktion har en sådan struktur att alla läsare skall kunna få behållning av den både de som vill ha en heltäckande bild av den slovakiska marknaden och de som

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

www.asinger.net Genrer inom SFI Muntligt: Eleven berättar om personliga förhållanden och erfarenheter.

www.asinger.net Genrer inom SFI Muntligt: Eleven berättar om personliga förhållanden och erfarenheter. Genrer inom SFI A-kurs: Muntligt: Eleven berättar om personliga förhållanden och erfarenheter. B-kurs: Muntligt: Eleven berättar om personliga erfarenheter och välbekanta personer, platser och händelser.

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 1 2 Resan till norra Irak Innehållsförteckning Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande S t a r t e n 4 Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 E r b i l 8 Nineveområdet 10 Bagdede

Läs mer

1. Internationellt samarbete

1. Internationellt samarbete 1. Internationellt samarbete Världens stater har blivit alltmer sammanflätade, inrikes- och utrikespolitiken glider ihop. Bakgrunden till denna förändringsprocess ligger bland annat i det ökade ekonomiska

Läs mer

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Med kunskaper om verksamheterna och

Läs mer

Marknadsintroduktion Ungern

Marknadsintroduktion Ungern Förord Ungern har genomgått stora förändringar de senaste 16 åren. Marknaden har liberaliserats och landet har på relativt kort tid integrerats i Europeiska Unionen. I likhet med andra f.d. östeuropeiska

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

ZADAR. Med oss flyger du tryggt. Kroatien under ytan. Äventyret börjar i Istrien. Här hittar du draget. - resmålet för den som vill uppleva allt

ZADAR. Med oss flyger du tryggt. Kroatien under ytan. Äventyret börjar i Istrien. Här hittar du draget. - resmålet för den som vill uppleva allt Nr 1-2006 Årgång 2 www.scandjet.se ZADAR - resmålet för den som vill uppleva allt sidan 6 Med oss flyger du tryggt sidan 12 Kroatien under ytan sidan 11 Äventyret börjar i Istrien sidan 24 Här hittar du

Läs mer

När Sverige blev en stat

När Sverige blev en stat När Sverige blev en stat Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev en stat. Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden.

Läs mer

Inblick i ett kulturarv

Inblick i ett kulturarv Inblick i ett kulturarv Ett lån från framtiden (slutversionen av mitt eget bidrag till en gemensam bok) Lars Bägerfeldt & Projekt Kulturarv Herrljunga Inblick i ett kulturarv. Ett lån från framtiden. av

Läs mer

Landsstudie Nepal Otto och Pernilla Ardeby, MI, M130. Innehåll

Landsstudie Nepal Otto och Pernilla Ardeby, MI, M130. Innehåll Innehåll Inledning... 2 Geografi och klimat... 3 Nepal några grundläggande fakta... 3 Ekonomi och näringsliv... 3 Folkgrupper... 4 Indonepalesiska folkgrupper... 4 Gammalnepalesiska folkgrupper... 4 Tibetanska

Läs mer

Ingela Olsson Moris AB, 2012

Ingela Olsson Moris AB, 2012 Ingela Olsson Moris AB, 2012 Barnuppfostran i olika kulturer Synen på barn utifrån kultur och religion Ingela Olsson Ingela Olsson Moris AB, Helsingborg, 2. rev. uppl., 2012 http://www.ingelaolsson.se/

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

Välkommen till Romernas historia

Välkommen till Romernas historia Uppdaterad 2013-06-27 av Joakim Söderberg Välkommen till Romernas historia Välkommen till denna hemsida som ger dig mer kunskap om romernas historia. Hemsidan är uppdelad i flera delar och du väljer själv

Läs mer

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014 tema: kristna i mellanöstern Nyhetsbrev från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK Innehåll 2 Kortnytt 3 Ledaren Ulla-Stina Rask 4 Intervju med Rola

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

Slaveri då och nu. Rätten till frihet. Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag

Slaveri då och nu. Rätten till frihet. Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag Slaveri då och nu Rätten till frihet Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag Målning av slavhandel på Afrikas kust ca 1835, Auguste Biard.

Läs mer

Christopher Larsson & Andreas Rönnlund SVERIGES LANDANALYS. En jobbsökningsguide för finländare

Christopher Larsson & Andreas Rönnlund SVERIGES LANDANALYS. En jobbsökningsguide för finländare Christopher Larsson & Andreas Rönnlund SVERIGES LANDANALYS En jobbsökningsguide för finländare Företagsekonomi och turism 2011 1 FÖRORD Vårt lärdomsprov heter Sveriges landanalys en jobbsöknings guide

Läs mer