Alpha Plus Användarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alpha Plus Användarmanual"

Transkript

1 Alpha Plus Användarmanual

2

3 Innehåll 1 Introduktion Funktioner Tillbehör Fjärrkontrollen Komma igång Apps Screen 6 2 Installation Antennanslutningar 8 Parabolantenn Anslutning 8 Antennanslutningen TV-anslutningar 9 HDMI-anslutning 9 Komponentanslutning 10 SCART anslutning 10 Komposit anslutning AV-Receiveranslutning Nätverksanslutningar 12 3 Skanna kanaler Använda SatellitTV Parabollinställningar 14 LNBinställningar 14 Unikabel inställningar Använda en motoriserad antenn 15 Använda DiSEqC Använda USALS Skanna för Satellit TV kanaler 17 Skanna för alla kanaler 18 Skanna för specifik transponder 18 Skanna för specifik kanal Skanna för marksända TV kanaler Skanna för Kabel-TV kanaler Se på TV Kanallista 21 Kanallista inställningar TV-Programguide 23 Programguide inställningar Ljudkontroll Visa undertexter Titta två kanaler samtidigt Text-TV Titta på betalkanaler Titta på subkanaler Ställa in timer, Wake-Uptimer, Sleeptimer Hantera kanaler, Organisera kanallista 26 Organisera favoritlista 27 5 TV Inspelning 28

4 5.1 Spela in TV-program 28 Schemaläggning TV inspelningar med programguiden 28 Manuellt schemaläggning TV-inspelningar Time Shifting Spela upp inspelningar Inspelning 29 6 Spela upp media filer Hantera lagringsenheter Hantera filer Spela upp video eller inspelningar Visa bilder Spela upp musik Spela upp mediafiler från andra enheter 34 Åtkomst till andra enheter 34 Åtkomst andra enheter till mottagaren 34 7 APPS Free-TV + 34 Free TV Inställningar itv Radio Väder 35 8 Egna inställningar Språkinställningar Nätverksinställningar 36 Proxy server inställningar 36 DDNS inställningar Klockinställningar Ljud och videoinställningar On-screen display inställningar Föräldrarkontroll Underhåll av mottagaren Uppdatera mjukvaran /firmware/ 39 1 Introduktion 1.1 Funktioner Förutom att ta emot satellitsignaler, har denna digitala TV-mottagare många smidiga och avancerade funktioner: Användaren kan titta på kabel-och markbundna kanaler samt satellitstationer. Användaren kan använda den inbyggda hårddisken eller flyttbara lagringsenheter för att spela in TV-program. Se Spela in TV Användaren kan pausa och återuppta ett direktsänt program. Se Time Shifting 3

5 Under ideala förhållanden, kan användarna titta på två olika kanaler samtidigt vid inspelning av 3 andra kanaler. Det är också möjligt att titta på en live kanal medan du spelar ett inspelat program. Se Titta på två kanaler samtidigt Denna TV-Mottagare kan spela många typer av mediefiler, inklusive bilder, musik och video. Se Spela upp mediafiler Denna TV-Mottagare kan spela upp mediefiler från andra enheter t.ex. datorer och nätverksanslutna enheter. Se Spela upp mediafiler Denna TV-Mottagare erbjuder en mängd olika program, bla.a YouTube. Se App Skärm 1.2 Tillbehör Följande tillbehör medföljer Digital TV-Mottagare. Fjärrkontroll, Batterier, Strömkabel, Loop-through kabel, HDMI Kabel, Wi-Fi dongle. Fjärrkontroll Batteri Strömkabel Loop-trough kabel HDMI kabel Wi Fi Dongel 1. 3 Fjärrkontrollen Använd fjärrkontrollen för att styra digital -TV-mottagaren. Se till att batterierna är korrekt installerade i fjärkontrollen. 1. Sätt den digitala TV-mottagaren på eller av. 2. TV: Växla fjärrkontrollen till TV-styrning. 3. STB: Slå fjärrkontrollen till mottagarstyrning. 4. Använd sifferknapparna att mata in siffror. 5. Textning: Visa undertexter. 6. Text-TV: visa text-tv-sidor. 4

6 7. Info: Visa information om det aktuella programmet. 8. Recall: Visa listan över nyligen visade kanaler. 9. Använd dessa navigeringsknapparna för att navigera i menyer och interaktiva skärmar. 10. OK: Väljer ett objekt. Visar också kanallista. 11. Meny: Visar Apps. Återgår till högre menynivå. 12. Exit: Återgå till föregående skärm eller stänger den aktuella listan / dialog. 13. FAV: Visar lista över favoritkanaler. 14. EPG: Visar programguiden. 15. Spellista: Visar listan över filer på lagringsenheter 16. Ljudvolym 17. Stänger av ljudet. 18. Använd dessa knappar för att byta kanal. 19. Dessa färgknapparna utför olika funktioner, beroende på vad mottagaren för närvarande gör. 20. Använd dessa knappar för att styra inspelning och uppspelning. 21. Använd dessa knappar för att rulla listan upp eller ned. 22. TV / Radio: Växla mellan TV-kanaler och radiostationer. 23 Upplösning: Ändra bildupplösning. 24 Denna knapp utför olika funktioner beroende på vilken funktion mottagaren för närvarande gör. 25 Använd dessa knappar att titta på två olika kanaler samtidigt. 5

7 1. 4 Komma igång Montera den digitala TV-mottagaren ordentligt, med hänvisning till Installation Slå på huvudströmbrytaren på baksidan av mottagaren och tryck på strömknappen på fjärrkontrollen, för att slå på mottagaren. När du slår på mottagaren för första gången, den första installationen startar automatiskt. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra processen, och vid varje steg, antingen gör ett val eller hoppa över steget: 1. Välj ett språk för användargränssnittet. 2. Konfigurera nätverksinställnnigarna. Se Nätverksansluttningar och Nätverksinställningar 3. Ställ in klockan. Se Klockinställningar 4. Välj en sändnings medietyp och skanna efter kanaler. Se Skanna kanaler 1. 5 App skärmen Genom att trycka på menyknappen visas app ikoner längst ned på skärmen. För att visa fler program, tryck på upp navigeringsknappen. För att komma åt de vanliga menyerna, välj Inställningar. Vissa program kan användaren snabbt komma åt, genom att använda inställningsmenyer och funktioner. Back-up: Öppna Inställningar > Systemverktyg > Dataöverföring menyn. Se Underhålla Digital TV mottagare CH Edit: Öppna Setttings > Systemverktyg > Service List Manager meny. Se Hantera kanaler 6

8 Hämta: Se Online Uppdatering EPG: Öppna programguiden. Se över TV-program M Klient: Se spela upp mediafiler från andra enheter M-server: Se spela upp mediafiler från andra enheter Film: Visa listan över videoklipp som lagras på lagringsenheten senast nås. Se Spela mediafiler Musik: Visa listan med låtar som lagras på lagringsenheten senast nås. Se Spela mediafiler Nätverk: Öppna Inställningar > Installation > Nätverksinställning meny. Se Nätverksinställningar Bilder: Visa listan över bilder som lagras på lagringsenheten senast använt. Se Spela mediafiler Inspelningar: Visa listan över TV-inspelningar lagrade på lagringsenheten senast nås. Se Spela mediafiler Planera: Öppna Inställningar > Systemverktyg > Schema - menyn. Se Manuellt Schemaläggning TV-inspelningar Spara: Öppna Inställningar > Systemverktyg > Spara - menyn. Se Hantera lagringsenheter YouTube: Se Gratis TV+ För andra program, se Apps menyn Användaren kan göra egen ordning på App ikoner: Placera fokus på en ikon och tryck på den röda knappen. Flytta ikonen till en ny plats med hjälp av navigeringsknapparna, och tryck sedan på OK-knappen för att fixa det på plats. 2. Installation Installera mottagaren enligt de specfikationer som visas i tabellen nedan: Spänning AC V, 50/60Hz Maximal effektförbrukning 55 W under drift, 1 W i standby-läge Dimension 340 mm 245 mm 60 mm Vikt 2kg utan hårddisk Arbetstemperatur F, 0 45 C Lagringstemperatur F, C 7

9 Denna digitala TV-mottagare har en mängd kontakter: Antennkontaktdon AV-kontakter för TV och en AV-mottagare USB-portar för flyttbara lagringsenheter och Wi-Fi-dongle Ett e-sata-port för en flyttbar hårddisk OBS!: RS-232C-port kan endast användas av tekninker, för installation eller service. 2.1 Antennanslutningar Parabolantenn anslutning 8

10 Antennanslutning Anslut kabeln från parabolen till LNB IN på TUNER 1. Därefter, anslut LNB OUT på TUNER 1 till LNB IN på TUNER 2 med Loop-through-kabel. När två parabolantenner har ingen multiswitch, bör användare ansluta kabeln från den andra parabolen till LNB av TUNER 2. Anslut kabeln från antenn eller kabel-tv uttag till ANT IN. 2.2 TV Anslutningar Denna digitala TV-mottagaren har ett brett sortiment av kontaktdon som är tillgängliga för användning av en TV. I listan nedan rangordnas de för bästa bildkvalitet. Från högsta till lägsta: HDMI Component SCART Composite Använd HDMI-anslutning för att ansluta mottagaren till TV-n med bästa möjliga bildkvalitet. Om TV inte har någon tillgänglig HDMI-kontakt, prova det näst bästa. HDMI-anslutning Anslut mottagarens HDMI-utgång till TV: ns HDMI-ingång med en HDMI-kabel. En extra ljudanslutning behövs inte eftersom HDMI bär också ljudspår. 9

11 OBS! Vissa HDMI-kablar och TV-apparater kanske inte är kompatibla med mottagaren på grund av olika HDMI-specifikationerna. Komponent anslutning Mottagarens komponentvideo är märkta Y, Pb och Pr, och ljudkontakter är märkta L och R. Varje av dem är annorlunda färgad. En typisk komponentkabel har fem kontakter. Anslut mottagarens komponentvideo och ljudkontakter utgång till TV: s komponentvideo och ljudingångarna använder en komponentkabel, så att kontakterna av samma färg ansluta till varandra. SCART anslutning Anslut mottagarens kontakt SCART-utgång till TV: ns SCART-ingång, med en SCART-kabel. En extra ljudanslutning behövs inte eftersom SCART bär också ljud. OBS!: SCART kontakt kan inte bära HD video. 10

12 Komposit video- och ljudanslutningar Kompositvideo har separata ljud- och videokontakter. En typisk kompositkabel har tre kontakter. Den gula kontakten är för videoanslutning. Anslut mottagarens kompositvideo och audio anslutningar till TV: s kompositkontakter med hjälp av en kompositkabel. Se till att färgerna matchar varandra. OBS! Komposit videoanslutning kan inte bära HD-video. 2.3 Koppla upp AV mottagare Det går bra att använda en AV-mottagare för bättre ljudkvalitet. Anslut mottagarens SPDIF-kontakt till AV-mottagarens digital ljudingång med en optisk ljudkabel. 11

13 2.4 Nätverksanslutningar Anslut mottagaren till trådbundet eller trådlöst nätverk. Om en nätverkskabel är tillgänglig, anslut mottagarens LAN-port på routern. Om ingen nätverkskabel är tillgänglig, använd Wi-Fi-dongel för trådlöst nätverksanslutning. Stäng av mottagaren, anslut Wi-Fi dongel till en av de USB-portarna på baksidan av mottagaren. För information om hur du konfigurerar nätverksinställningarna, se LAN-inställningar 3 Skanna kanaler 3.1 Så här fungerar Satellit TV Sändning av en satellitkanal kallas för transponder. En transponder samlar signaler över ett område av upplänksfrekvenser och återsänder dem på ett annat sätt i nedlänkfrekvenser till mottagaren. Flera TV-kanaler sänds via en transponder. En transponder har tre huvudkomponenter: frekvens, symbol rate och polarisation. För att få den senaste informationen om satellit-tv-transpondrar, besök En LNB är den mottagande enheten på en parabolantenn. Med hjälp av LNB nedkonverteras ett block av frekvenser till ett lägre block av intermediära frekvenser, som sträcker sig från 950 MHz till 2150 MHz, så att signalen kan transporteras till en Satellit-TV-mottagare. 12

14 En LNB producerar en särskild frekvens för att göra detta. Till exempel, en LNB som producerar 5150 MHz är tänkt att ta emot ett frekvensband som sträcker sig från 3660 till 4118 MHz, så att den absoluta skillnaden mellan LNB frekvens och varje frekvens inom bandet faller inom intervallet av de mellanfrekvenserna. LNB En DiSEqC är en kopplingsanordning som selektivt ansluter en av flera satellitantenner till en satellit-tv-mottagare. En 4-vägs switch är den mest använda typen av DiSEqC switch DiSEqC Digital TV Receiver Signaldistribution endast via en kabel, även kallad Unicable är en satellit-tv-teknik som möjliggör leverans av sändningssignaler till flera mottagare över en enda koaxialkabel. 13

15 3.2 Parabolinställningar LNB inställningar Parabolantennen måste konfigureras korrekt för varje önskad satellit innan du utför en kanalsökning. Öppna Inställningar > Installation > Antenninställning- menyn. Det finns två signalstaplar på den nedre delen av skärmen. Signalens nivåstapel anger hur stark signalen är, medan signalkvalitet nivåstapel visar hur lätt det är att plocka upp själva signalen. Om du vill visa en förstorad skärm för signalstaplarna, tryck på den blå knappen. En DiSEqC är en kopplingsanordning som selektivt ansluter en av flera satellitantenner till en satellit-tv-mottagare. En 4-vägs switch är den mest använda typen av DiSEqC switch. Konfigurera följande inställningar korrekt, med hjälp av signalstaplar: Satellit: Välj antingen en satelit från fördefinerad lista, eller lägg en ny manuelt. Tuner anslutning: Ange om mottagarens parabolantenn kontakter är anslutna till två olika paraboler, separat eller till en samma parabol via loop-through-kabel. Det här alternativet är endast tillgängligt när båda kopplingarna ansluts på något sätt. Tuner: Bestäm vilken av antennens kontakter komer du att använda. Det här alternativet är inte tillgänglig när Tuner Connection är inställt på Loop-Through. Frekvens: Välj ett transponder från lista med transpondrar. LNB Ström: En LNB måste matas med ström för att fungera. Använd denna funktion för att förse LNB med ström om den inte har egen strömförsörjning. LNB tip: Ange vilken typ av LNB används. LNB Frekvens: Ange vilken frekvens LNB genererar. En dualband LNB, även kallad universiell LNB, genererar två alternativa frekvenser att få ett bredare band satellitfrekvenser. LNB 22 khz: Antingen slå på, eller av, för att plocka upp en högre eller lägre frekvensband. DiSEqC Switch: Om en eller flera typiska DiSEqC omkolpplare används, detta alternativ måste ställas in korrekt. Ange vilken av DiSEqC-portarna ansluts till det avsedda parabolen. På den här skärmen kan användarna lägga till eller ändra satellit- och transponderdata. 14

16 Byta namn på en satellit: Välj fram en satellit. Tryck på den röda knappen och ange sedan ett nytt namn med hjälp av tangentbordet på skärmen. Redigera en satellitens longitud: Välj fram en satellit. Tryck på den gröna knappen och sedan ändra longitud. Rensa alla transpondrar i en satellit: Välj fram en satellit. Tryck på den gula knappen och därefter bekräfta att radera det. Unicable Inställningar Om användarens bostad är utrustad med en enda kabel router, konfigurera Unicable på rätt sätt. Öppna Inställningar > Installation > Antenninställning - menyn, och välj sedan Unicable inställning. Välj Config läge för att bestämma om du vill söka efter alla tillgängliga kanaler eller en specifik kanal. Ange detaljerna, såsom port och förutbestämd mellanfrekvens. 3.3 Använda en Motoriserad parabol Medan en fast parabol oftast refererar till en satellit, en motordriven parabolantenn kan plocka upp flera satelliter. Det finns två metoder för motordrivna parabolantenner: DiSEqC 1.2 och USALS. Med DiSEqC 1.2, måste användaren manövrera manuellt parabolen att lokalisera satelliter en efter en. Den digitala TV-mottagaren lagrar varje satellitposition för senare användning. Med USALS, kan mottagaren precisera alla synliga satelliter genom beräkningar med parabolens koordinater och en inbyggd databas av satellitpositioner. Om användarens bostad är utrustad med en enda kabel router, konfigurera Lägg en transponder: Placera fokus på Frekvens och tryck på den gröna knappen. Ange frekvens, symbol rate och polarisation. Redigera en transponder: Välj Frekvens och välj en transponder. Tryck den gula knappen och sedan ändra transponder detaljer. Ta bort en transponder: Välj Frekvens och välj en transponder. Tryck den röda knappen och sedan bekräfta för att radera det. Öppna Inställningar> Insallation> Antenninställning> Positioner inställningsmenyn, och sedan ställa Positioner till DiSEqC 1.2. Upprepa dessa steg för varje önskad satellit. 1. Välj Gå till Referens från Positioner, att återvända till referenspunkten på den högsta position i sin båge. Noggrannhet i parabolens rörelse kan försämras under långvarig användning. För att korrigera rörelsefel, väljer du Beräkna om, från Positioner 2. Välj Satellit och välj ett specifik satellit. 15

17 3. Välj Tuner och avgör vilka av parabolkontakter kommer att användas. Detta alternativet är inte tillgängligt när Tuner Konnektion är inställt på Loop-Through under Inställningar > Installation > Antenninställning. 4. Välj Frekvens och välj någon tillgänglig transponder. 5. Välj Gå till Lagrad position, från Positioner kommand, för att rotera parabolen, så att den är riktad mot målsatellit. 6. Placera fokus på Flytta och tryck på vänster eller höger navigeringsknapp att driva parabolen öst eller väst för bästa signalen. Parabolen roterar kontinuerligt så länge någon av dessa knappar trycks ned. 7. Välj Lagra Satellitposition under Positioner, för att spara parabolens position för målsatelitten. Använda DiSEqC 1,2 Det kan vara lämpligt att sätta gränser till rörelsen omfattning av parabolen, för enklare manipulation. Upprepa dessa steg två gånger för att ställa in ett gränsläge för öst och väst. 1. Välj Gå till Referens från Positioner för parabolen att återvända till referenspunkten. 2. Ställ fokus på Flytta och tryck på vänster eller höger navigationsknapp för att driva parabolen. 3. Välj Set Ost (soft) Limit eller Set Väst (soft) gräns från Positioner, för att spara som en gränsläge. Genom att välja Disable Limit från Positioner rensas dessa gränspositioner. 16

18 Använda USALS Öppna Inställningar > Insallation > Antenninställning > Positioner inställningsmenyn, och sedan ställ Positioner till USALS. OBS! Ange dessa poster korrekt: Antennens Longitud: Ange longitud där parabolen är belägen. Antennens Latitud: Ange latitud där parabolen är belägen. Testkör parabolen för att se om den fungerar korrekt. Upprepa dessa steg för varje önskad satellit. 1. Välj Gå till Referens från Positioner för att återvända till referenspunkten. 2. Välj Satellit och välj en målsatellit. 3. Välj Tuner och avgör vilka av parabolens kontakter kommer att användas. Detta alternativet är inte tillgängligt när Tuner Konnektion är inställt på Loop-Through under Inställningar > Installation > Antenninställning. 4. Välj Frekvens och välj någon tillgänglig transponder. 5. Välj Gå till för att rotera parabolen så att den är riktad mot målsatelliten. 3.4 Skanning Satellit-TV kanaler Öppna Inställningar > Installation > Sök satellit. Tre metoder finns tillgängliga för att skanna för satellit-tv-kanaler. Skanna alla tillgängliga transpondrar för varje kanal Skanna till flera kanaler som en särskild transponder bär. Skanna till en specifik en av flera kanaler som en särskild transponder bär. Vissa alternativ, bland annat Satellit och Mottagare, används i två eller flera skannings metoder, enligt följande: Satellit: Välj ett mål satellit från listan över satelliterna. Tuner: Bestäm vilken av parabolen kontakter att använda. Sök Typ: Bestäm vilka typer av kanaler för att söka efter. All service: Scan för alla tillgängliga TV-och radiokanaler. Endast FTA: Scan endast för gratis TV-och radiokanaler. Endast TV: Scan endast för fria och betal-tv-kanaler. 17

19 Sök nätverk: En transponder har vanligtvis information om andra transpondrar från samma satellit-tv-leverantör. Det är bättre att vända på det här alternativet så att mottagaren använder broadcast nätverk för snabbare och mer exakt scanning. När någon av antenninställningar måste konfigureras välj Antenninställning eller Positioner inställning för att gå till den aktuella menyn. För att återgå till denna meny välj Kanalsökning. Vissa LNB har en indikatorlampa som visar om signalstyrkan är tillräckligt bra för mottagaren att utföra en kanalsökning. Detta kan vara användbart när du installerar en ny parabol. För att aktivera denna funktion, tryck på den gröna knappen och bekräfta. Scanning för alla kanaler Tre metoder finns tillgängliga för att skanna för varje kanal. Ställ in sökläge till Auto. Med denna metod, använder mottagaren sin databas av transpondrar vid scanning efter kanaler. Välj Tid under Kalibrering och avgör hur länge mottagaren ska vänta för att få information från varje transponder. Ställ in sökläge till Blind. Transpondrar ibland ändras, så att mottagaren kan missa vissa kanaler när du skannar efter kanaler i Autoläge. Med denna metod avsöker mottagaren alla potentiella transpondrar med varje möjlig kombination. Det tar dock mycket längre tid. Ställ in sökläge till Snabb scan. Med denna metod, använder mottagaren den sortens transpondersökning. för snabbare och mer exakt scanning. Välj Välj Operatör och välj en leverantör. Se till att de vanligaste alternativen är korrekt konfigurerade innan du väljer Kanalsökning för att starta kanalsökningen. Skanna en specifik transponder Generellt bär en transponder på flera TV-kanaler. För att skanna en specifik transponder för de kanaler som finns, gå till Manuell sökning. Användaren behöver ange flera detaljer om en måltransponder: Frekvens: Välj ett måltransponder från listan med transpondrar. Symbol rate: Ange transponderns symbol rate. Polaritet: Ange transponderns polarisation. Transmission: Ange modulering som används för transponder. DVB-S2 används vanligen för HD-kanaler. Se till att de vanligaste alternativen är korrekt konfigurerade innan du väljer Kanalsökning för att starta kanalsökningen. 18

20 Skanna en specifik kanal För att söka efter endast en specifik kanal, ställa sökläge på Avancerad. Varje Satellit TVkanal har en unik paket ID, för att skilja mellankanaler. Utöver den information om måltranspondern, användare bör veta vilket paket ID en målkanal använder. Video PID: Ange kanalens ID videopaket. Audio PID: Ange kanalens ljud paket-id. PCR PID: Ange kanalens PCR (program klockreferens) paket ID. Detta är oftast identiskt med video PID. Om video PID inställning intefungerar, prova 8191 eller Se till att de vanligaste alternativen är korrekt konfigurerade innan du väljer Kanalsökning för att starta kanalsökningen. 3.5 Skanna marksända TV-kanaler Öppna Inställningar> Installation> Marksänd Sök-menyn. Det finns två signalstaplar på den nedre delen av skärmen. Signalens nivåstapel anger hur stark signalen är, och Signalkvalitet stapel visar hur lätt det är att plocka upp en signal. För att söka efter alla tillgängliga kanaler, ställ in Sökläge på Auto. Välj Söktip och bestämm vilka typer av kanaler att söka efter. Alla service: Skanna för alla beffintliga TV-och radiokanaler. Endast FTA: Skanna endast för gratis TV-och radiokanaler. Endast TV: Scan endast för fria och betal-tv-kanaler. För att söka efter en specifik kanal, ställ in den på Manuell och välj sedan kanal och ange kanalens nummer. Om antennen behöver strömförsörjning, slå på Antenn 5V. Välj Kanalsökning för att starta kanalsökningen. 3.6 Skanna Kabel-TV Öppna Inställningar > Installation > Cable menyn Sök. Det finns två signalstaplar på den nedre delen av skärmen: Signalnivå bar anger hur stark signalen är, och signalkvalitet bar, visar hur lätt det är att hämta signalen. För att söka efter alla tillgängliga kanaler, ställ Sökläge till Auto. Välj Sök typ och bestäm kanaltyp. All service: Skanna alla tillgängliga TV-och radiokanaler. FTA Only: Scan endast för gratis TV-och radiokanaler. Endast TV: Scan endast för fria och betal-tv-kanaler. För att söka efter en specifik kanal, gå till Manuell sökning. Ange dessa alternativ för kanalen: Frekvens: Ange kanalens frekvens. Symbol rate: Ange kanalernas symbol rate. QAM-läge: Ange modulering som används för kanalen. Välj Kanalsökning för att starta kanalsökningen. 19

21 4 Titta på TV Använd knapparna KANAL eller de numeriska knapparna för att byta kanal. Vid kanaländring, visas information om aktuell program på den aktuella kanalen, såsom programtitel och sändningstid. Genom att trycka på Info-knappen visas yterliggare programinfo. Informationsbox Följande symboler kan förekomma på displayen för att ange den nuvarande kanalens programfunktioner. Detta är en betalkanal. Se Visa betalkanaler Text-TV sidor är tillgängliga. Se Visa text-tv Undertexter finns tillgängliga. Se Visa textning Dolby-ljud finns tillgängligt. Se ljud-och bildinställningar Detta är en HD-kanal. Se ljud-och bildinställningar Underkanaler finns tillgängliga. Se Visa underkanaler Följande symboler kan förekomma på displayen för att ange den nuvarande kanalens programfunktioner. : Detta är en betalkanal. Se Visa betalkanaler : Text-TV sidor är tillgängliga. : Undertexter finns tillgängliga. : Dolby-ljud finns tillgängligt. : Detta är en HD-kanal. : Underkanaler finns tillgängliga. Använd vänster och höger navigeringsknappar för att visa information om tidigare eller senare programmen. Om du vill visa mer information om det aktuella program, tryck på Info-knappen igen. Genom att trycka på FAV-knappen visas en lista över kanalgrupper, inklusive favoritgrupper. När en grupp har valts, kan användare blädra endast mellan de kanaler som hör till gruppen. 20

22 4.1 Kanallista Använd kanallistan för att byta kanal lättare. Genom att trycka på upp eller ned visas en förenklad kanallista. Dessa knappar kan konfigureras med ytterligare funktioner. Se Inspelningsinställningar. Tryck på OK-knappen för att öppna kanallistan. Kanallista Byt till en specifik kanal: Placera fokus på en kanalnamn genom navigering eller sifferknapparna, och tryck sedan på OK. Blädra genom en kanallista: Använd upp och ner navigeringsknapparna eller, Alternativt, Sida upp, Sida ner, knapparna. Visa specifika kanaler: Tryck på den röda knappen för att sortera eller välja kanallistan. En lista av kanalkategorier visas på mitten av skärmen. Med upprepade tryckningar på den röda knappen visas olika kanalkategorier. Välj en kanalkategori och sedan en underkategori. Lägg till en kanal i en eller flera favoritgrupper: Placera fokus på en kanal. Tryck på den gröna knappen. En lista visas med flera favoritgrupper. Välj en eller flera grupper, och tryck sedan på Exit-knappen för att avsluta. Visa kanaler i en favoritlista : Tryck på FAV-knappen och välj en favoritgrupp. Sök efter kanaler: Tryck på den gula knappen och ange sökvillkor. 21

23 Inställningar för kanallista Tryck på den blå knappen och ställ in dessa alternativ korrekt. Service preview: Med den här tjänsten aktiverad, visas den valda kanalens bild i det infällda fönstret uppe till höger på skärmen. Välj den en gång för att växla till kanalen. Med det här alternativet inaktiverad, den valda kanalen byter omedelbart till. Fortsatt titta på program vid tryck på Exit: Med denna funktion inaktiverad, tryck på Exit knappen växlar till den kanal som var inriktad på. Med det här alternativet aktiverat, tryck på knappen Exit stänger kanallistan utan att byta kanal. Visa endast filtrerad lista: Med denna funktion aktiverad, filtreras bort kanaler som inte finns i den valda kategorin. Logiskt kanalnummrering: Vissa kanaler har sina egna kanalnummer, och andra inte. Med det här alternativet aktiverat, använder receivern rätt siffror. Kanaler som inte har ordentliga siffror är numrerade från Med det här alternativet inaktiverat, är kanalerna numrerade i den ordning de hittades. HD Service Gruppering: Med det här alternativet aktiverat, HD-kanaler grupperas överst i kanallistan. Kopiera Service: Kanaler är förknippade med paarabollkontakt som används vid sökningen. Om den första antennanslutning är kopplad via den andra, är det oftast bäst att koppla samtliga kanaler med båda kontaktdon. Använd denna funktion för att kopiera de kanaler som är förknippade med den första antennkontakten så att den andra också är förknippad med dem, eller vice versa. 22

24 4.2 TV-guide TV-programguiden ger schema information om pågående och kommande TV-program EPG Innan du använder programguiden, se till att klockan är korrekt inställd under Inställningar> Konfiguration> Tidsinställning. Tryck på EPG-knappen för att öppna programguiden. Använd navigeringsknapparna för att bläddra i kanalens tidslinje. Hoppa bakåt eller framåt för en dag: Tryck på den röda,eller på den gröna knappen. Ändra tidslinjevyn: Tryck på EPG-knappen, tidslinjen visar kanalbaserade vy och tidsbaserade vy. Ändra tidsenhet: Tryck på FAV-knappen och ställ in EPG Time skala kortare eller längre. Visa programinfo: Tryck på Info-knappen på ett program inträde. Schemalägg ett program att titta på: Välj ett program inresa och välj Spela. Schemalägg ett program för inspelning: Välj ett program och välj antingen en Spela in eller Spela in Serie. För mer information, se Inspelningar 23

25 Schemaläggning TV Använd programguiden Avbryt en schemalagd händelse: Välj ett program som är planerat för visning eller inspelning. Sök efter program: Tryck på den gula knappen. Välj Sök evenemang namnge och ange sökkriterier. Det är också möjligt att söka efter program genre. Välj Innehållskod och välj en genre. Programguide Inställningar Medan de flesta TV-stationer ger programinformation för bara ett par dagar i varje transponder, vissa TV-stationer, såsom Canal+ och Sky, använder en särskild transponder att ge programinformation för 7 eller fler dagar. Tryck på den blå knappen och välj typ av program guide. Det tar lite längre tid för mottagaren att få programinformation från MediaHighway p g a den stora mängd information. Användaren kan ställa in mottagaren att komma åt MediaHighway program, när mottagaren slås på, för att spara tid. Tryck på FAV-knappen och ställ in Starta MHW-EPG automatiskt till Auto. 4.3 Styra ljud När du tittar på en kanal, tryck på den gula knappen för att styra ljud med dessa alternativ. Ljudspår: Ett TV-program kan ge ljud i två eller flera språk. Välj ett annat ljudspråk om tillgängligt. Ljud typ: Generellt har ett ljudspår två ljudkanaler. Välj en ljudkanal. Ljudnivå: Volymen kan variera beroende på kanal. Använd detta för att styra volymen vid varje kanal. Med denna uppsättning för hög, till exempel, volymen justeras automatiskt till den nivå som är högre 30% än den aktuella kanalen är. 4.4 Visa Undertexter När undertexten symbol framhävs på programinformation dialog, betyder det att det finns undertext på ett eller flera språk för det aktuella programmet. Tryck på Subtitle knappen och välj en undertext språk för att visa undertexter. 4.5 Titta på två kanaler samtidigt Användare kan samtidigt titta på två olika kanaler med en kanal visas i en infälld fönster. Det är också möjligt att titta på en kanal medan du spelar en inspelning. 24

Innehållsförteckning... 3

Innehållsförteckning... 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Försiktighetsåtgärder... 5 1. Viktiga säkerhetsinstruktioner... 5 2. Observera... 5 3. Copyright... 6 4. Ansvarsfriskrivning... 6 5. Varumärken... 6 Innan

Läs mer

Inledning. Inledning

Inledning. Inledning Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av vår HDTV-kabelmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande av mottagaren.

Läs mer

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung. E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Innehåll Kanalinställning Inställningsegenskaper

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

E-MANUAL. Tack för att du har valt den här Samsung-produkten. För en mer komplett kundtjänst, registrera din produkt på adressen

E-MANUAL. Tack för att du har valt den här Samsung-produkten. För en mer komplett kundtjänst, registrera din produkt på adressen E-MANUAL Tack för att du har valt den här Samsung-produkten. För en mer komplett kundtjänst, registrera din produkt på adressen www.samsung.com/register Modell Serienummer Innehåll e-manual Guide Översikt

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

TOPFIELD TF 5510 PVR. Bruksanvisning. Digital satellitmottagare. Personal Video Recorder CONAX

TOPFIELD TF 5510 PVR. Bruksanvisning. Digital satellitmottagare. Personal Video Recorder CONAX TOPFIELD TF 5010 PVR TF 5510 PVR Bruksanvisning Digital satellitmottagare Personal Video Recorder CONAX Innehåll iii Innehåll 1 Introduktion 1 1.1 Funktioner.............................. 1 1.2 Så styrs

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

HD-digitalmottagare. Användarmanual BXR-HD. Standardlösenordet är 0000.

HD-digitalmottagare. Användarmanual BXR-HD. Standardlösenordet är 0000. HD-digitalmottagare Användarmanual BXR-HD Standardlösenordet är 0000. Viktig information Svenska Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och

Läs mer

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 HUMAX VACI-5350 & OTV Säkerhet 2 Copyright & Ordlista 3 Fjärrkontroll 4-5 Mottagarens anslutningar 6-8 Hänvisningar 9 Start av mottagaren 10 Funktionsguide 11-12 13-30

Läs mer

Bruksanvisning TFT-LCD TV

Bruksanvisning TFT-LCD TV Bruksanvisning TFT-LCD TV Med CONAX kortläsare och två PCMCIA-portar med gränssnitt för tillförande av CI-modul. För att kunna ta emot både fria och kodade kanaler (ex. VIACCESS, CONAX, IRDETO, SECA etc.)

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Digital DVB-C/T2-Mottagare

Digital DVB-C/T2-Mottagare Digital DVB-C/T2-Mottagare TT-micro TC821 HDTV Instruktionsmanual TechnoTrend Görler GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Straße 2 D-83101 Rohrdorf-Thansau, Tyskland www.ttgoerler.com Rätten att ändra tekniska specifikationer

Läs mer

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24 DC260HD PVR Ready Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2010-10-24 Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard.

Läs mer

Digital-TV-meddelande. Användaranvisningar

Digital-TV-meddelande. Användaranvisningar Siffror och bilder i den här bruksanvisningen är endast för referens och kan skilja sig från den verkliga produkten. Produktdesign och -specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Digital-TV-meddelande

Läs mer

HDTV Kabel-TV Mottagare. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Snabbstartshandbok. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Mottagare. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Snabbstartshandbok. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Mottagare smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Snabbstartshandbok Version: 16.01.2014 - Svenska smartstream - BOX2IP Inledning Kära kund, Denna användarmanual

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2.

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 3 2. HÅRDVARUBESKRIVNING 5 3. ANSLUTNING AV MOTTAGAREN 9 4. MENYSTRUKTUR 10 5. FÖRSTA INSTALLATION 11 6. MENYANVÄNDNING 15 7. YTTERLIGARE

Läs mer