MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare."

Transkript

1 MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr består av två delar, ett sändarprogram, Multicall Text & Styr, och en kunddatabas, Multicall MultiStyr. I sändarprogrammet anger man information om anslutet modem, ansluten referensmottagare och vilket sändarnummer och sändarlösen som skall användas. Programmet sköter om uppkoppling mot Telia och utsändning av styrordrar. I kunddatabasen sker all inmatning av mottagare, styrordrar, abonnemang, kategorier och områden, samt registrering av händelser, meddelanden mm. Abelko Innovation Box LULEÅ Telefon Telefax E-post Multistyr4.doc Rev.dat

2 Innehållsförteckning 1 SYSTEMKRAV Säkerhetsfunktioner i Windows 2000 eller XP Strömsparfunktioner INSTALLATION Montera I/O-kort Installera drivrutin (Windows 2000 XP) Installera Text & Styr Installera access2000 (option) Installera MultiStyr Start efter strömavbrott Windows Windows XP SÄNDARPROGRAM TEXT & STYR Arkiv Inställningar Inställningar modem Port Kommunikationshastighet Uppringningsförsök Tidsspann Initieringssträng och telefonnummer Inställningar mottagare Port Polltid Relästyrning Inställningar sändare Sändarnummer Sändarlösenord Sänd Ändra sändarlösenord Hjälp Om DATABAS MULTISTYR Händelselogg Mottagardefinition Identitetsnummer Adress Abonnemang Område Kategori Kundnummer Numerik mode Text mode Mod utgång Uppstartsmod Styrorder Funktion Manuell styrning Icke cyklisk styrning Cyklisk styrning Blockering av cyklisk styrorder Relästyrning Kommando Abelko Innovation 2

3 Kategorinummer Områdesnummer Styr utgångar Uppstartsmod MSE Programmera veckour MSE Radera / Ställ klocka MSE Ställ klocka Subadressering Individ Område Kategori Kategori + område Styrning med Jokertecken Upprepningar Ändring av befintlig styrorder Meddelandelogg Radera Rapport Drifttider Rapport Kategorier Områden Mottagarabonnemang Helgdagskatalog Arkiv Administrera databas Automatspara Säkerhetskopiera Reparera Uppdatera databas Övrigt underhåll Importera mottagardefinitioner Hjälp om STYRNING AV UTGÅNGAR VIA NUMERIK STYRNING AV UTGÅNGAR VIA SMS FRÅN EN GSM TELEFON Abelko Innovation 3

4 1 SYSTEMKRAV Text & Styr och MultiStyr 4 kan köras på datorer med Windows 95, 98, 2000 och XP. Minst 128 MB minne och 10 GB hårddisk rekommenderas. En snabb processor är bra att ha vid beräkningar i databasen, men är inget krav för funktionen. Ett I/O-kort måste monteras i datorn. Det finns två olika I/O-kort. Ett för ISA-kortplats och ett för PCI-kortplats. OBS! ISA-kortet behöver inga drivrutiner, och kan bara köras under Windows 95 och 98. PCI-kortet skall ha drivrutiner och kan bara köras under Windows 2000 eller XP. 1.1 SÄKERHETSFUNKTIONER I WINDOWS 2000 ELLER XP Säkerhetsfunktionerna i Windows 2000 och XP medför att programmet inte fungerar korrekt om användarkontot saknar lösenord. Se också till att användarkontot har Administratörsrättigheter. 1.2 STRÖMSPARFUNKTIONER Stäng av alla strömsparfunktioner utom för bildskärmen. Tillåt aldrig att datorn ställer sig i väntläge eller stänger av hårddisken. 2 INSTALLATION Läs igenom hela denna manual innan du börjar använda programmen. Både sändarprogrammet Text & Styr och databasen MultiStyr är lätta att installera med hjälp av medföljande installationsprogram. Installation av drivrutiner för PCI-kort kräver lite uppmärksamhet och arbete. Installationerna bör dock utföras i följande ordning. Punkt 11 och 12 kan uteslutas, om inga mottagardefinitioner har erhållits på diskett. 1. Montera I/O-kortet 2. Installera drivrutiner. (Endast PCI-kort och Windows 2000 eller XP). 3. Installera Text & Styr från CD-n. 4. Installera MultiStyr från CD-n. 5. Kopiera in MultiStyr i Autostartgruppen. (Text & Styr läggs automatiskt in av installationsprogrammet). Då startas programmen automatiskt efter strömavbrott. Kontrollera att det fungerar. 6. Starta Text & Styr. 7. Gå till Inställningar Modem och ange inställningar för modemkommunikation. 8. Gå till Inställningar Mottagare och ange inställningar för mottagarkommunikation. 9. Gå till Inställningar Sändare och ange sändarabonnemang. 10. Starta MultiStyr. 11. Gå till Arkiv Importera mottagardefinitioner från huvudmenyn. 12. Importera de mottagardefinitioner som har följt med på diskett. 2.1 MONTERA I/O-KORT Stäng av datorn. Dra ut nätsladden och öppna datorlådan. Konfigurera alla ingångar till Wet kontakt på PCI-kortet eller Isolated kontakt på ISA-kortet. Se respektive manual för kortet. (Bilden till höger visar ett PCI-kort). Montera instickskortet på en ledig PCI eller ISAkortplats. OBS! Windows 2000 eller XP för PCI-kort. Windows 95 eller 98 för ISA-kort. Stäng datorlådan, anslut alla kablar och starta datorn. Abelko Innovation 4

5 2.2 INSTALLERA DRIVRUTIN (WINDOWS 2000 XP) Endast för PCI-kort och Windows 2000 eller XP. När datorn startas upptäcker den att ny hårdvara har hittats. Avbryt den installationen och sätt in den medföljande CD-n. Tryck på Start -knappen, välj Kör, Bläddra fram CDläsaren, dubbelklicka på drivrutiner, markera och öppna AUTORUN.EXE. Tryck sedan OK. Välj först Continue och sedan Installation. Installera först Device Manager. Följ uppmaningarna på skärmen, skriv in namn och företag, installera i föreslagen mapp och gör en Typical installation. Installera sedan Individual Driver. Välj Digital I/O & Counter cards och PCI Följ uppmaningarna på skärmen och gör en Typical installation. Klicka på Back ett par gånger och sedan på Exit. Klicka på Den här datorn, Kontrollpanelen och System. Välj Maskinvara och Enhetshanteraren. Där bör du ha en gulmarkerad PCI-enhet. Dubbelklicka på den och uppdatera drivrutiner. Drivrutinerna finns på CD-skivan under Drivrutiner. Efter installationen skall det gula frågetecknet i enhetshanteraren ha försvunnit och ersatts av Advantech DA&C I/O cards med en undergrupp Advantech PCI 1760S Device. 2.3 INSTALLERA TEXT & STYR Det finns två olika versioner av Text & Styr beroende på vilket operativsystem som används. Båda versionerna finns på CD-skivan. Sätt CD-skivan i läsaren. För att installera Text & Styr på dator med Windows Tryck på Start -knappen, välj Kör, Bläddra fram CD-läsaren, öppna mappen Text & Styr, markera och öppna INSTALL- MTS-W98.EXE. Tryck sedan OK. Följ instruktionerna på skärmen. För att installera Text & Styr på dator med Windows XP. Tryck på Start -knappen, välj Kör, Bläddra fram CD-läsaren, öppna mappen Text & Styr, markera och öppna IN- STALL-MTS-W2K.EXE. Tryck sedan OK. Följ instruktionerna på skärmen. 2.4 INSTALLERA ACCESS2000 (OPTION) OBS! ACCESS2000 behövs inte för funktionen, men skall den installeras måste det göras före installationen av MultiStyr. Installationsprogrammet för MultiStyr känner av om ACCESS2000 finns i datorn och installerar i så fall bara de nödvändiga filerna. Finns inte ACCESS2000, installeras automatiskt en Runtimeversion. Skillnaden är att i Runtime kan MultiStyr bara köras. Inga ändringar i programvaran kan göras. Med ACCESS2000 och nödvändiga kunskaper, kan man göra egna tabeller, frågor, formulär mm. 2.5 INSTALLERA MULTISTYR Sätt in CD-skivan i läsaren. Tryck på Start -knappen, välj Kör, Bläddra fram CD-läsaren, öppna mappen MultiStyr, markera och öppna SETUP.EXE. Tryck sedan OK. Följ instruktionerna på skärmen. Filen MULTISTYR4LIB.MDB är programmets databas. Den kan flyttas till annan del av hårddisken eller till annan hårddisk eller nätverk. När programmet startas frågar det efter sökvägen till databasen. Efter installationen är det lämpligt att kopiera in genvägen till programmet i Autostart - gruppen, så att programmet startar automatiskt när datorn startas. 2.6 START EFTER STRÖMAVBROTT Vid start efter strömavbrott kommer olika saker att hända beroende på operativsystemet Windows WINDOWS kommer att köra SCANDISK, som kontrollerar och reparerar data på hårddisken. I vissa fall stannar programmet och väntar på åtgärd från användaren. Det inne- Abelko Innovation 5

6 bär att datorn inte startar korrekt. För att få SCANDISK att automatiskt utföra kontroll och reparation av data på hårddisken samt starta om utan att fråga, skriver man en kommandorad i filen AUTOEXEC.BAT. Skriv: SCANDISK.EXE /AUTOFIX/NOSAVE/NOSUMMARY Windows XP WINDOWS 2000 XP kommer att stanna och begära lösenord. Det innebär att datorn inte startar korrekt. Om WINDOWS2000 eller XP används bör man ställa om datorn så att den startar och loggar in automatiskt efter ett strömavbrott. Detta är inte helt enkelt. Tala med datoransvarig. Ett annat sätt är att förse datorn med en UPS (Reservkraft). Beroende på operativsystem, lokala inställningar och om ACCESS2000 används, så kan menyerna på skärmen variera något i förhållande till bilderna i manualen. 3 SÄNDARPROGRAM TEXT & STYR Text & Styr sköter om kommunikation med referensmottagare och sändning av meddelanden. Text & Styr måste därför alltid vara igång, för att MultiStyr skall kunna fungera. Text & Styr fungerar dock oberoende av MultiStyr, vilket innebär att MultiStyr kan stängas av för t.ex. säkerhetskopiering medan Text & Styr fortsätter att sända tidsstyrda meddelanden i bakgrunden. Det är lämpligt att placera Text & Styr, och MultiStyr, i Autostart-gruppen. Inställningar för modemkommunikation, kommunikation med referensmottagare och sändarabonnemang görs från Text & Styr. Observera att, om en referensmottagare skall kunna anslutas, så måste musen vara av typen PS/2- eller USB-mus. En seriell mus som ansluts till en COM-port av standardtyp, krockar antingen med referensmottagaren eller modemet - och modemet kan man inte vara utan. 3.1 ARKIV Avsluta sändarapplikationen. 3.2 INSTÄLLNINGAR Initiering av modem. Initiering av referensmottagare. Ange sändarnummer och sändarlösen. Abelko Innovation 6

7 3.2.1 Inställningar modem Inställningar kan göras för kommunikation med modem och uppringning till Datapack, för sändning av meddelanden. OBS! Text & Styr kan endast hantera modem som är anslutna till någon av com-portarna 1 4. Ej USB-modem Port Ange vilken port som modemet är anslutet till Kommunikationshastighet Välj kommunikationshastighet beroende på typ av modem. Normalt används Ange modemets kommunikationshastighet Uppringningsförsök Ange hur många uppringningsförsök (1-10), som skall göras vid sändning av meddelanden. Antalet uppringningsförsök anger hur många försök som görs vid varje uppringning, om man inte kommer fram första gången. Om det finns flera meddelanden som skall sändas samtidigt, skickas dessa i samma uppringning. Inställningar för antalet repetitioner av ett och samma meddelande görs i MultiStyr. Lämpligt värde kan vara Tidsspann Inställningen för tidsspann anger hur många minuter bakåt i tiden som kontroll skall ske av missade meddelandesändningar vid strömavbrott. Dvs. att, om ett strömavbrott har varat i 10 timmar och tidsspannet är inställt på 30 minuter, så kommer tidsstyrningarna som skulle ha gjorts de senaste 30 minuterna att göras när Text & Styr startar upp igen. Ange ett tidsspann (1-90) för kontroll av missade uppringningar efter strömavbrott. Abelko Innovation 7

8 Initieringssträng och telefonnummer Modeminitieringssträngen behöver inte ändras normala fall. Ett modem med högre hastighet och datakompression, kan dock kräva vissa justeringar av modeminitieringssträngen, se bruksanvisningen för modemet. Samma sak gäller om modemet går via en växel. Telefonnumret är numera samma för alla kommunikationshastigheter Initieringssträng för att sätta modemet i rätt läge. Behöver inte ändras i normala fall. Teckensträng före telefonnummer vid uppringning. Återställer standardvärden. Teckensträng när luren läggs på. Telefonnummer till Datapack Inställningar mottagare Inställningar för port, polltid och relästyrning vid kommunikation med referensmottagare eller en annan ansluten mottagare Port Ange vilken port som referensmottagaren är ansluten till Polltid Polltiden anger med vilket intervall som referensmottagaren skall pollas på inkomna meddelanden. Polltiden anges i sekunder och 0 sekunder innebär att ingen pollning sker. Man kan dock fortfarande läsa av mottagaren manuellt från MultiStyr, och den inställningen är att rekommendera, om ingen referensmottagare kommer att vara ansluten under normaldrift. Det är också lämpligt att nollställa polltiden, så att kommunikationen går snabbare, när man skall definiera upp alla mottagare. Ange med vilket intervall (0-99 sekunder), som referensmottagaren skall pollas på inkomna meddelanden. Abelko Innovation 8

9 Relästyrning Relästyrning innebär att ett digitalt I/O-kort, som kan motta ett styrkommando från t.ex. ett eller flera skymningsrelän, installeras i datorn. När styrkommandot kommer, sänds det meddelande ut som har angivits för relästyrning med en styrorder i MultiStyr. Om inget I/O-kort är monterat i datorn och den körs med Windows 2000 eller XP, får man felmeddelanden varje sekund om relästyrning är aktiverad. Ange om relästyrning skall vara aktivt eller ej Inställningar sändare Inställningar för det sändarnummer och sändarlösen som har erhållits vid tecknande av sändarabonnemang hos Telia Mobitel Sändarnummer Sändarnumret skall innehålla 6 siffror. Ange sändarnummer Sändarlösenord Lösenordet skall skrivas med 8 siffror eller bokstäver. Om lösenordet är kortare än 8 tecken, skall det fyllas ut med mellanslag i början. 3.3 SÄND Ange sändarlösenord Ändra sändarlösenord Det här är en funktion för att ringa upp Minicall-tjänsten och ändra sändarlösenordet. I dialogrutan anger man sändarnumret, det gamla lösenordet och det nya lösenordet, som man önskar byta till. När man trycker på, startar uppringningen direkt. Om man inte får kontakt, görs lika många uppringningsförsök som vanligt, dvs. så många som har angivits i modeminställningarna. Se Uppringningsförsök, avsnitt Resultatet av lösenordsändringen, dvs. ett ok- eller ett felmeddelande, sparas liksom andra händelser i sändnings- och händelseloggen. Abelko Innovation 9

10 Vid inmatning av sändarnummer och sändarlösen används samma teckenformat som i sändarinställningarna. Om man ändrar lösenordet för det abonnemang som man sänder på, måste man manuellt ändra lösenordet i sändarinställningarna i andra datorer som använder samma sändarabonnemang. Se Inställningar sändare, avsnitt Ange sändarnummer för abonnemanget. Ange nuvarande sändarlösen. Ange nytt sändarlösen. Starta uppringningen. 3.4 HJÄLP Om Innehåller aktuellt versionsnummer och övrig information om Text & Styr. Abelko Innovation 10

11 4 DATABAS MULTISTYR MultiStyr är en databasapplikation för definiering av mottagare, inmatning av styrordrar och rapportutskrifter för t.ex. sändna/mottagna meddelanden. 4.1 HÄNDELSELOGG När MultiStyr är igång, visas och uppdateras händelseloggen med de fel som kan ha uppstått i systemet, t.ex. modemfel. Loggen har en tendens att bli stor. Därför bör den raderas med jämna mellanrum. Definiera mottagare. Skapa en ny styrorder. Rapport över sändna och mottagna meddelanden. Rapport över drifttider. Skapa kategoriindelningar. Skapa områdesindelningar. Definiera mottagarabonnemang. Redigera helgdagskatalog. Händelselogg. Radera händelseloggen. Avsluta MultiStyr. Abelko Innovation 11

12 4.2 MOTTAGARDEFINITION Innan man kan sända några meddelanden, måste man definiera mottagarna. Det innebär att man skall ange mottagarens adress, vilken kategori och vilket område den tillhör och uppstartsmod. Det enklaste förfarandet är att ansluta mottagaren och läsa av den, utföra ändringarna och sedan skriva tillbaka den nya information. Vid beställning av mottagare från Abelko Innovation, levererar vi med mottagardefinitionen för dessa på en diskett. Mottagardefinitionerna importeras sedan till MultiStyr, vartefter man kan komplettera dessa med t.ex. områdesnummer och adress. De vita och gula (här ljusgrå) fälten är skrivbara. Om det finns en mottagare ansluten, dvs. ON LINE, kan informationen i de gula fälten skrivas till den, genom att klicka på. All information skrivs dock automatiskt till databasen när man skriver i respektive fält. Lägg till en ny mottagare i databasen. Radera mottagare från databasen. Sök mottagare i databasen. Kopiera definitioner från befintlig mottagare. Läs/skriv mottagardefinition ON LINE. Ställ utgångarna ON LINE. Ställ mod utgång 4 ON LINE. Visar momentanvärden ON LINE. Rapport över mottagare i databasen. Återgå till föregående meny. Abelko Innovation 12

13 Utgång 4 på mottagaren måste vara inställd på kommunikation, för att man skall kunna kommunicera med mottagaren och ställa parametrar. Har mottagaren utgång 4 som fjärrstyrningsutgång måste man ändra inställningen tillfälligt till kommunikation, medan mottagaren definieras. Se Mod utgång 4, sid. 15 avsnitt Glöm ej att återställa utgång 4 till fjärrstyrning innan definitionen avslutas. Det går fortare att kommunicera med mottagaren och ställa parametrar, om ingen pollning av inkomna meddelanden sker samtidigt. Nollställ polltiden, om många mottagare skall definieras upp vid ett och samma tillfälle. Se Polltid, sid. 9 avsnitt Identitetsnummer Adress Mottagarens identitetsnummer. Används vid individadressering. Adress där mottagaren är placerad. (Ligger endast i databasen) Abonnemang Mottagaren kan ha upp till fem olika abonnemang. Till varje abonnemang hör ett RICnummer, som används vid adressering av mottagaren. Kontakta Abelko Innovation för tilldelning av RIC-nummer före ansökan om mottagarabonnemang hos Telia Mobitel. Abonnemang......med tillhörande RIC-nummer Område Kategori Kundnummer Vilken område som mottagaren tillhör. Används vid områdesadressering. Om det saknas ett område klicka här för att lägga till ett nytt Vilken kategori som mottagaren tillhör. Används vid kategoriadressering. Om det saknas en kategori klicka här för att lägga till en ny. Ert kundnummer hos Abelko Innovation Numerik mode Mottagaren kan styras från en telefon med tonval, om den är inställd på numerik mode. X indikerar att Numerik mode är aktivt. Abelko Innovation 13

14 4.2.8 Text mode Denna inställningen krävs för att mottagaren skall kunna styras från MultiStyr. X indikerar att Text mode är aktivt Mod utgång 4 Mottagaren har fyra digitala utgångar 1, 2, 3 och 4. Utgång 4 kan användas antingen för fjärrstyrning eller för seriell kommunikation. Används vid kommunikation ON LINE med mottagaren. Används när utgång 4 skall användas för fjärrstyrning. Om utgång 4 är ställd för fjärrstyrning är det omöjligt att avläsa mottagaren på inkomna meddelanden och mottagardefinitionen. Om alla fyra utgångar skall användas på mottagaren, ställ då alla andra definitioner först och avsluta sedan med att ställa mod utgång 4 till fjärrstyrning. Om du vill återuppta kommunikationen med en mottagare, klicka på och......ställ mod utgång 4 till kommunikation Uppstartsmod Ange det läge som utgångarna skall inta efter ett spänningsbortfall: Till, Från eller Oförändrad. Abelko Innovation 14

15 4.3 STYRORDER En styrorder innehåller information om vilken/vilka mottagare som ett meddelande skall sändas till, samt när detta skall ske och vilken typ av meddelandet det är. Styrordrar kan vara manuella, tidsstyrda eller relästyrda. Manuella styrordrar sänds på en gång, medan tidsstyrda styrordrar sänds vid en viss tidpunkt (icke cykliskt), eller upprepade gånger (cykliskt). Man kan subadressera mottagarna med avseende på individ, område och kategori. Skapa en ny styrorder Kopiera en befintlig styrorder. Sänd/uppdatera styrordern. Sök styrorder Radera styrorder Rapport över befintliga styrordrar Synkronisera databasen i MultiStyr med Text & Styr Återgå till föregående meny. Abelko Innovation 15

16 Så här går det till att sända ett manuellt meddelande som ändrar status på utgångarna på en mottagare (Individadressering): Välj vilken typ av meddelande du vill sända... och vilken typ av styrorder som du vill använda... och klicka sedan på OK. Sedan är det bara att fylla i de olika fälten i styrordern: Ge styrordern ett beskrivande namn. Ange adresseringssätt. Välj vilket mottagarabonnemang du vill använda. Välj vilken individ du vill styra, genom att välja individnummer......eller den adress där mottagaren är placerad. Markera önskad status på utgångarna: Till, Från eller Oförändrad. Ange hur många gånger (0-9), som varje styrning skall repeteras. Ange intervall (0-99 min.) mellan repetitionerna. Klicka på när styrordern är klar. Styrordern överförs då till Text & Styr som sedan sköter om uppringning och upprepning av meddelandet. Sedan får du en fråga om du vill spara styrordern. Abelko Innovation 16

17 Klicka på Ja om du vill spara den manuella styrordern bland befintliga styrordrar. Styrordern gick bra att överföra. Klicka på OK. För att göra styrningar med kategori, område eller båda, förfars på samma sätt. Ändra bara adresseringssättet och välj respektive område / kategori. Abelko Innovation 17

18 4.3.1 Funktion Med funktion menas den typ av styrning som man vill använda. Undvik att lägga in styrningar eller repetitioner som infaller kl 12:00. Windows gör då en registervård för att frilägga allokerat minne. (Tar ca en sekund). Styrning sker på en gång. Styrning sker vid inställt datum och tidpunkt. Styrning upprepas cykliskt med inställt intervall. Styrning sker när relät ändrar läge Manuell styrning Alla typer av meddelanden kan sändas vid manuell styrning. Det finns inte några speciella inställningar för manuell styrning, utan meddelandet sänds direkt. När man sänder en manuell styrorder, får man frågan om man vill spara styrordern eller ej. Det är till för att undvika dubbletter i databasen. Även om man väljer att inte spara de manuella styrordrarna, så får man ändå en rapport över sändna/mottagna meddelanden Icke cyklisk styrning Vid icke cyklisk styrning skall startdatum och tidpunkt anges för styrningen. Endast styrning av utgångar kan sändas. Styrordrarna sparas automatisk i databasen. Datum när styrningen skall utföras. Tidpunkt när styrningen skall utföras Cyklisk styrning Cykliska styrningar sker inom samma intervall varje år. Vid cyklisk styrning skall startdatum, stoppdatum, tidpunkt och veckodagar anges för styrningen. Eventuellt skall det även anges om helgdagskatalogen skall användas eller inte. Dagar i helgdagskatalogen behandlas som söndag. Cyklisk styrning kan blockeras beroende på hur skymningsrelät står. T.ex. på våren när det blir ljust på morgnarna och man har nedsläckning under natten. Om då skymningsrelät släcker kl 04:00 och en cyklisk styrorder tänder kl 04:30, kommer belysningen att stå tänd hela dagen. En sådan styrorder skall blockeras om skymningsrelät är från. Se avsnitt Styrordrarna sparas automatisk i databasen. Månad och dag när styrningen skall starta. Månad och dag när styrningen skall avslutas. Tidpunkt när styrningen skall utföras. Vilka veckodagar som styrningen skall utföras. Om helgdagskatalog skall användas. Abelko Innovation 18

19 Blockering av cyklisk styrorder En cyklisk styrorder kan blockeras av hur reläingången står (Till eller Från). Välj om blockering skall användas. Välj vilket relä som skall blockera. Välj vilket relätillstånd Till eller Från som skall blockera Relästyrning Vid relästyrning anger man vilket läge som relät skall ha, för att styrning skall ske. Endast styrning av utgångar kan sändas. Här ställer man också in fördröjningstiden för den upprepade styrningen i MSE 40 med inbyggt styrur, som skall göras nästa dag. Det går att ansluta fyra relästyrningar till MultiStyr. Detta innebär att man måste välja vilket relä som skall aktivera styrningen. Styrordrarna sparas automatisk i databasen. Styrning skall ske när relät går till. Styrningen upprepas automatiskt nästa dag med denna fördröjning om ingen styrorder sänds ut. (Endast för MSE 40 med inbyggt styrur). Välj vilket av fyra relän som skall aktivera styrordern. OBS! Om man ändrar en befintlig styrorder med automatisk repetition måste man radera timerprogrammet ute i styrenheterna se avsnitt , annars kommer den gamla styrordern att utföras under obegränsad tid. Samma sak gäller om systemet skall stängas av under en del av den ljusa årstiden Kommando Med kommando menas den typ av meddelande som man vill sända. Alla kommandon kan subadresseras med avseende på individ-, områdes- och kategorinummer. Ändrar kategorinummer. Programmerar veckouret Raderar programmeringar och ställer uret direkt Ställer uret vid bestämda tidpunkter Ändrar områdesnummer. Ändrar status på utgångarna. Ändrar uppstartsmode. Abelko Innovation 19

20 Kategorinummer Ändrar kategorinumret på en eller flera mottagare. Obs! Används med stor försiktighet och helst endast med individadressering. Ändring av Kategorinummer på detta sätt påverkar inte databasen. Definitionen för alla påverkade mottagare måste därför ändras för hand Områdesnummer Ändrar områdesnumret på en eller flera mottagare. Obs! Används med stor försiktighet och helst endast med individadressering. Ändring av Områdesnummer på detta sätt påverkar inte databasen. Definitionen för alla påverkade mottagare måste därför ändras för hand Styr utgångar Ändrar utgångarnas status på en eller flera mottagare: Till, Från eller Oförändrad Uppstartsmod Ändrar uppstartsmode på en eller flera mottagare. Ändring av Uppstartsmod på detta sätt påverkar inte databasen. Definitionen för alla påverkade mottagare måste därför ändras för hand. Abelko Innovation 20

21 OBS! Innan man börjar använda MSE med inbyggt styrur skall uret ställas och alla befintliga program raderas. Utförs enligt nedan MSE Programmera veckour (Endast för MSE med inbyggt styrur). Programmerar veckouret i styrenheten med max. 50 olika omkopplingar. OBS! Alla gamla omkopplingar i uret raderas när du klickar på sändknappen. För att radera en hel rad, klickar man först på Postknappen för raden. Sedan delete - tangenten. Svara ja på frågan om raden skall tas bort. Ställ in tidpunkt (tt:mm) veckodag (ar) när omkopplingen ska ske. Markera önskad status Till / Från för resp. utgång Postknapp. Används för att markera en hel rad MSE Radera / Ställ klocka (Endast för MSE med inbyggt styrur). Ställer klockan i MSE efter klockan i PC-datorn och/eller raderar programmeringarna i MSE. Måste alltid utföras när nya styrenheter tas i drift. Ställer klockan i MSE efter PC-datorns klocka Raderar alla veckoprogram. Raderar alla Timerprogram MSE Ställ klocka (Endast för MSE med inbyggt styrur). Ställer klockan i MSE efter klockan i PC-datorn vid samma tidpunkt varje vecka. Det finns inget enkelt sätt att kontrollera hur klockorna går ute i styrenheterna. Därför bör man ställa klockan en gång per vecka. Undvik att använda tidpunkten 12:00 för då gör Windows en registervård. (Tar bara ca en sekund). Ställ in tidpunkt när klockorna skall ställas. Ställ in veckodag när klockorna skall ställas. Abelko Innovation 21

22 4.3.3 Subadressering Alla mottagare kan subadresseras med avseende på kategori- områdes-, och individnummer. En mottagare med angivet individnummer. Alla mottagare i ett område. Alla mottagare i en kategori. Alla mottagare i en kategori och ett område Individ Välj vilket mottagarabonnemang du vill använda. Välj vilken individ du vill styra, genom att välja individnummer......eller den tekniska adress där mottagaren är placerad Område Välj vilket mottagarabonnemang du vill använda. Välj vilket område du vill styra Kategori Välj vilket mottagarabonnemang du vill använda. Välj vilken kategori du vill styra. Abelko Innovation 22

23 Kategori + område Välj vilket mottagarabonnemang du vill använda. Välj vilket område......och vilken kategori du vill styra Styrning med Jokertecken Kategori och/eller Område kan utöver de ordinarie beteckningarna styras med en * i stället för andra bokstaven. Välj t.ex. gatubelysning Gb som kategori. Ändra i den vänstra rutan, genom att sätta in en * i stället för b, eller lägg till en ny kategori G*. (G* kommer då att styra alla mottagare vars kategoribeteckning börjar med G) Upprepningar Man kan välja att repetera varje utsändning ett antal gånger. Meddelandet skickas alltid ut minst en gång. Inställningen nedan anger endast antalet repetitioner. Ange hur många gånger (0-9), som varje styrning skall repeteras. Ange intervall (0-99) mellan repetitionerna Ändring av befintlig styrorder Leta fram den styrorder du vill ändra med knappen Sök styrorder Klicka på det fält du vill ändra. Svara Ja på frågan om du vill ändra styrordern. Gör alla ändringar i styrordern och tryck på knappen Uppdatera. Om flera styrordrar skall ändras, gör du på samma sätt. När ändringen är klar måste du trycka på knappen Synkronisera databaserna innan du lämnar formuläret. Svara Ja på frågan om databaserna skall synkroniseras. Abelko Innovation 23

Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Användarhandledning

Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Användarhandledning Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Multistyr Välkommen till Abelko Multistyr programvara. Multistyr ingår i Abelko Enercom program. Multistyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient.

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient. Visma Byråstöd Installationsanvisning Innehåll Viktigt att tänka på innan du påbörjar installationen... 1 Nya versioner... 1 Uppdatering från Visma Klient i samband med datorbyte... 1 Gör så här när du

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Uppdatera Metem 3005 till M7005

Uppdatera Metem 3005 till M7005 140119/141124/150411/SJn Uppdatera Metem 3005 till M7005 M7005 är kompatibelt med M3005 vad beträffar, mätprogram, databas, plc-program och flertalet IO servrar mm Checklista för övergång från M3005 till

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6 Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL

EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL INTAB Interface-Teknik AB Januari 1999 INNEHÅLL 1 INLEDNING...1 1.1 HÄMTA MÄTDATA AUTOMATISKT....1 1.2 SAMMANFOGA DATA...1 1.3 UTVÄRDERA DATA...1 2 FÖRUTSÄTTNINGAR...2 2.1

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 780WL Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Bruksanvisning ny 3aug09.indd 1 09-08-03 16.39.44 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt

Läs mer

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 5 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehållsförteckning Att använda programvaran Switch Driver... 3 Installera programvaran Switch Driver... 4 Kontaktanslutning...

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1 MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3 Sida 1 Allmän beskrivning... 3 Orderprocess... 3 Ute i butiken... 3 På kontoret/vid datorn... 3 Mobilt inköp handdator... 5 Användande... 5 Order översikt... 5 1. Ny order...

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se ASSALUB AB - 2 - www.assalub.se I26101-S-11.02 Innehållsförteckning 1 SYSTEMKRAV... 4 2 INSTALLATION... 5 2.1 Inkopiering

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Beskrivning av FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby tel: 08 512 41803 FLEXILAGER 2 Innehållsförteckning INTRODUKTION.....3

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Nyhet. SMS funktion i Opus Dental. Sidan 1 av 12

Nyhet. SMS funktion i Opus Dental. Sidan 1 av 12 Nyhet SMS funktion i Opus Dental 2004 Sidan 1 av 12 OPUS SMS-funktion Opus SMS är tjänsten som förser Opus Dental med SMS - funktionalitet. Med Opus SMS kan Opus Dental: Skicka påminnelser via SMS Med

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH REFERENSGUIDE. ECR8200/8220svPROGRAMMERINGSVERKTYG. Code: 565620

INSTALLATIONS- OCH REFERENSGUIDE. ECR8200/8220svPROGRAMMERINGSVERKTYG. Code: 565620 INSTALLATIONS- OCH REFERENSGUIDE ECR8200/8220svPROGRAMMERINGSVERKTYG SV Code: 565620 PUBLIKATIONEN UTGIVEN AV: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Med ensamrätt Vi önskar fästa din

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 2 Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 Innehåll Systemkontroll...4 Inledning...4 Funktionstest av dörrcentral...5 Nollställning av central...7 Anslutning kommunikationsbuss...8 Inställning av adress...9

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Trådlöst internet. Snabbguide. Huawei usb-modem för datakommunikation via mobilnät

Trådlöst internet. Snabbguide. Huawei usb-modem för datakommunikation via mobilnät Trådlöst internet Snabbguide Huawei usb-modem för datakommunikation via mobilnät Innehåll Förbered och koppla in Förbered usb-modemet 4 Koppla usb-modemet till din pc 4 Installera och anslut Innstallera

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR

NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR ÖVERSIKT SVÅRIGHETSGRAD Lätt Medel Svår SYSTEMKRAV Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP DET HÄR BEHÖVS Ett usb-minne på fyra gigabyte Lägg Chromium på ett usb-minne

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25 MANUAL till 2005.11.25 Somedic Production AB Box 519 192 05 Sollentuna, SVERIGE tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@somedicprod.se www.somedicprod.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kapitel 1. Beskrivning

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Patrik Calén 2012-09-13

Patrik Calén 2012-09-13 PVF PLÅT VENT FORU AB PVF-Entreprenad Manual Patrik Calén 2012-09-13 Inneha ll Stödregister o Registervård 3 o Max resurser 6 o Resursfärger 7 o Arbetsvecka 8 o Arbetsvecka undantag 8 o Grunduppgifter

Läs mer

Pär Sundbäck 2002-2013. OrdKnuten. Programversion 3.5 2013-06-22 VAD ÄR ORDKNUTEN?... 2

Pär Sundbäck 2002-2013. OrdKnuten. Programversion 3.5 2013-06-22 VAD ÄR ORDKNUTEN?... 2 OrdKnuten Programversion 3.5 2013-06-22 Innehåll VAD ÄR ORDKNUTEN?... 2 ATT SPELA... 3 KORSORDS-RUTOR... 3 KONTROLL-RUTOR... 3 LJUD TILL BOKSTÄVERNA... 3 INSTALLATION OCH UPPDATERING... 4 ALLMÄNT... 4

Läs mer

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3)

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) BILDBOK Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Rekommenderad utrustning... 4 Installation...

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer