MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare."

Transkript

1 MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr består av två delar, ett sändarprogram, Multicall Text & Styr, och en kunddatabas, Multicall MultiStyr. I sändarprogrammet anger man information om anslutet modem, ansluten referensmottagare och vilket sändarnummer och sändarlösen som skall användas. Programmet sköter om uppkoppling mot Telia och utsändning av styrordrar. I kunddatabasen sker all inmatning av mottagare, styrordrar, abonnemang, kategorier och områden, samt registrering av händelser, meddelanden mm. Abelko Innovation Box LULEÅ Telefon Telefax E-post Multistyr4.doc Rev.dat

2 Innehållsförteckning 1 SYSTEMKRAV Säkerhetsfunktioner i Windows 2000 eller XP Strömsparfunktioner INSTALLATION Montera I/O-kort Installera drivrutin (Windows 2000 XP) Installera Text & Styr Installera access2000 (option) Installera MultiStyr Start efter strömavbrott Windows Windows XP SÄNDARPROGRAM TEXT & STYR Arkiv Inställningar Inställningar modem Port Kommunikationshastighet Uppringningsförsök Tidsspann Initieringssträng och telefonnummer Inställningar mottagare Port Polltid Relästyrning Inställningar sändare Sändarnummer Sändarlösenord Sänd Ändra sändarlösenord Hjälp Om DATABAS MULTISTYR Händelselogg Mottagardefinition Identitetsnummer Adress Abonnemang Område Kategori Kundnummer Numerik mode Text mode Mod utgång Uppstartsmod Styrorder Funktion Manuell styrning Icke cyklisk styrning Cyklisk styrning Blockering av cyklisk styrorder Relästyrning Kommando Abelko Innovation 2

3 Kategorinummer Områdesnummer Styr utgångar Uppstartsmod MSE Programmera veckour MSE Radera / Ställ klocka MSE Ställ klocka Subadressering Individ Område Kategori Kategori + område Styrning med Jokertecken Upprepningar Ändring av befintlig styrorder Meddelandelogg Radera Rapport Drifttider Rapport Kategorier Områden Mottagarabonnemang Helgdagskatalog Arkiv Administrera databas Automatspara Säkerhetskopiera Reparera Uppdatera databas Övrigt underhåll Importera mottagardefinitioner Hjälp om STYRNING AV UTGÅNGAR VIA NUMERIK STYRNING AV UTGÅNGAR VIA SMS FRÅN EN GSM TELEFON Abelko Innovation 3

4 1 SYSTEMKRAV Text & Styr och MultiStyr 4 kan köras på datorer med Windows 95, 98, 2000 och XP. Minst 128 MB minne och 10 GB hårddisk rekommenderas. En snabb processor är bra att ha vid beräkningar i databasen, men är inget krav för funktionen. Ett I/O-kort måste monteras i datorn. Det finns två olika I/O-kort. Ett för ISA-kortplats och ett för PCI-kortplats. OBS! ISA-kortet behöver inga drivrutiner, och kan bara köras under Windows 95 och 98. PCI-kortet skall ha drivrutiner och kan bara köras under Windows 2000 eller XP. 1.1 SÄKERHETSFUNKTIONER I WINDOWS 2000 ELLER XP Säkerhetsfunktionerna i Windows 2000 och XP medför att programmet inte fungerar korrekt om användarkontot saknar lösenord. Se också till att användarkontot har Administratörsrättigheter. 1.2 STRÖMSPARFUNKTIONER Stäng av alla strömsparfunktioner utom för bildskärmen. Tillåt aldrig att datorn ställer sig i väntläge eller stänger av hårddisken. 2 INSTALLATION Läs igenom hela denna manual innan du börjar använda programmen. Både sändarprogrammet Text & Styr och databasen MultiStyr är lätta att installera med hjälp av medföljande installationsprogram. Installation av drivrutiner för PCI-kort kräver lite uppmärksamhet och arbete. Installationerna bör dock utföras i följande ordning. Punkt 11 och 12 kan uteslutas, om inga mottagardefinitioner har erhållits på diskett. 1. Montera I/O-kortet 2. Installera drivrutiner. (Endast PCI-kort och Windows 2000 eller XP). 3. Installera Text & Styr från CD-n. 4. Installera MultiStyr från CD-n. 5. Kopiera in MultiStyr i Autostartgruppen. (Text & Styr läggs automatiskt in av installationsprogrammet). Då startas programmen automatiskt efter strömavbrott. Kontrollera att det fungerar. 6. Starta Text & Styr. 7. Gå till Inställningar Modem och ange inställningar för modemkommunikation. 8. Gå till Inställningar Mottagare och ange inställningar för mottagarkommunikation. 9. Gå till Inställningar Sändare och ange sändarabonnemang. 10. Starta MultiStyr. 11. Gå till Arkiv Importera mottagardefinitioner från huvudmenyn. 12. Importera de mottagardefinitioner som har följt med på diskett. 2.1 MONTERA I/O-KORT Stäng av datorn. Dra ut nätsladden och öppna datorlådan. Konfigurera alla ingångar till Wet kontakt på PCI-kortet eller Isolated kontakt på ISA-kortet. Se respektive manual för kortet. (Bilden till höger visar ett PCI-kort). Montera instickskortet på en ledig PCI eller ISAkortplats. OBS! Windows 2000 eller XP för PCI-kort. Windows 95 eller 98 för ISA-kort. Stäng datorlådan, anslut alla kablar och starta datorn. Abelko Innovation 4

5 2.2 INSTALLERA DRIVRUTIN (WINDOWS 2000 XP) Endast för PCI-kort och Windows 2000 eller XP. När datorn startas upptäcker den att ny hårdvara har hittats. Avbryt den installationen och sätt in den medföljande CD-n. Tryck på Start -knappen, välj Kör, Bläddra fram CDläsaren, dubbelklicka på drivrutiner, markera och öppna AUTORUN.EXE. Tryck sedan OK. Välj först Continue och sedan Installation. Installera först Device Manager. Följ uppmaningarna på skärmen, skriv in namn och företag, installera i föreslagen mapp och gör en Typical installation. Installera sedan Individual Driver. Välj Digital I/O & Counter cards och PCI Följ uppmaningarna på skärmen och gör en Typical installation. Klicka på Back ett par gånger och sedan på Exit. Klicka på Den här datorn, Kontrollpanelen och System. Välj Maskinvara och Enhetshanteraren. Där bör du ha en gulmarkerad PCI-enhet. Dubbelklicka på den och uppdatera drivrutiner. Drivrutinerna finns på CD-skivan under Drivrutiner. Efter installationen skall det gula frågetecknet i enhetshanteraren ha försvunnit och ersatts av Advantech DA&C I/O cards med en undergrupp Advantech PCI 1760S Device. 2.3 INSTALLERA TEXT & STYR Det finns två olika versioner av Text & Styr beroende på vilket operativsystem som används. Båda versionerna finns på CD-skivan. Sätt CD-skivan i läsaren. För att installera Text & Styr på dator med Windows Tryck på Start -knappen, välj Kör, Bläddra fram CD-läsaren, öppna mappen Text & Styr, markera och öppna INSTALL- MTS-W98.EXE. Tryck sedan OK. Följ instruktionerna på skärmen. För att installera Text & Styr på dator med Windows XP. Tryck på Start -knappen, välj Kör, Bläddra fram CD-läsaren, öppna mappen Text & Styr, markera och öppna IN- STALL-MTS-W2K.EXE. Tryck sedan OK. Följ instruktionerna på skärmen. 2.4 INSTALLERA ACCESS2000 (OPTION) OBS! ACCESS2000 behövs inte för funktionen, men skall den installeras måste det göras före installationen av MultiStyr. Installationsprogrammet för MultiStyr känner av om ACCESS2000 finns i datorn och installerar i så fall bara de nödvändiga filerna. Finns inte ACCESS2000, installeras automatiskt en Runtimeversion. Skillnaden är att i Runtime kan MultiStyr bara köras. Inga ändringar i programvaran kan göras. Med ACCESS2000 och nödvändiga kunskaper, kan man göra egna tabeller, frågor, formulär mm. 2.5 INSTALLERA MULTISTYR Sätt in CD-skivan i läsaren. Tryck på Start -knappen, välj Kör, Bläddra fram CD-läsaren, öppna mappen MultiStyr, markera och öppna SETUP.EXE. Tryck sedan OK. Följ instruktionerna på skärmen. Filen MULTISTYR4LIB.MDB är programmets databas. Den kan flyttas till annan del av hårddisken eller till annan hårddisk eller nätverk. När programmet startas frågar det efter sökvägen till databasen. Efter installationen är det lämpligt att kopiera in genvägen till programmet i Autostart - gruppen, så att programmet startar automatiskt när datorn startas. 2.6 START EFTER STRÖMAVBROTT Vid start efter strömavbrott kommer olika saker att hända beroende på operativsystemet Windows WINDOWS kommer att köra SCANDISK, som kontrollerar och reparerar data på hårddisken. I vissa fall stannar programmet och väntar på åtgärd från användaren. Det inne- Abelko Innovation 5

6 bär att datorn inte startar korrekt. För att få SCANDISK att automatiskt utföra kontroll och reparation av data på hårddisken samt starta om utan att fråga, skriver man en kommandorad i filen AUTOEXEC.BAT. Skriv: SCANDISK.EXE /AUTOFIX/NOSAVE/NOSUMMARY Windows XP WINDOWS 2000 XP kommer att stanna och begära lösenord. Det innebär att datorn inte startar korrekt. Om WINDOWS2000 eller XP används bör man ställa om datorn så att den startar och loggar in automatiskt efter ett strömavbrott. Detta är inte helt enkelt. Tala med datoransvarig. Ett annat sätt är att förse datorn med en UPS (Reservkraft). Beroende på operativsystem, lokala inställningar och om ACCESS2000 används, så kan menyerna på skärmen variera något i förhållande till bilderna i manualen. 3 SÄNDARPROGRAM TEXT & STYR Text & Styr sköter om kommunikation med referensmottagare och sändning av meddelanden. Text & Styr måste därför alltid vara igång, för att MultiStyr skall kunna fungera. Text & Styr fungerar dock oberoende av MultiStyr, vilket innebär att MultiStyr kan stängas av för t.ex. säkerhetskopiering medan Text & Styr fortsätter att sända tidsstyrda meddelanden i bakgrunden. Det är lämpligt att placera Text & Styr, och MultiStyr, i Autostart-gruppen. Inställningar för modemkommunikation, kommunikation med referensmottagare och sändarabonnemang görs från Text & Styr. Observera att, om en referensmottagare skall kunna anslutas, så måste musen vara av typen PS/2- eller USB-mus. En seriell mus som ansluts till en COM-port av standardtyp, krockar antingen med referensmottagaren eller modemet - och modemet kan man inte vara utan. 3.1 ARKIV Avsluta sändarapplikationen. 3.2 INSTÄLLNINGAR Initiering av modem. Initiering av referensmottagare. Ange sändarnummer och sändarlösen. Abelko Innovation 6

7 3.2.1 Inställningar modem Inställningar kan göras för kommunikation med modem och uppringning till Datapack, för sändning av meddelanden. OBS! Text & Styr kan endast hantera modem som är anslutna till någon av com-portarna 1 4. Ej USB-modem Port Ange vilken port som modemet är anslutet till Kommunikationshastighet Välj kommunikationshastighet beroende på typ av modem. Normalt används Ange modemets kommunikationshastighet Uppringningsförsök Ange hur många uppringningsförsök (1-10), som skall göras vid sändning av meddelanden. Antalet uppringningsförsök anger hur många försök som görs vid varje uppringning, om man inte kommer fram första gången. Om det finns flera meddelanden som skall sändas samtidigt, skickas dessa i samma uppringning. Inställningar för antalet repetitioner av ett och samma meddelande görs i MultiStyr. Lämpligt värde kan vara Tidsspann Inställningen för tidsspann anger hur många minuter bakåt i tiden som kontroll skall ske av missade meddelandesändningar vid strömavbrott. Dvs. att, om ett strömavbrott har varat i 10 timmar och tidsspannet är inställt på 30 minuter, så kommer tidsstyrningarna som skulle ha gjorts de senaste 30 minuterna att göras när Text & Styr startar upp igen. Ange ett tidsspann (1-90) för kontroll av missade uppringningar efter strömavbrott. Abelko Innovation 7

8 Initieringssträng och telefonnummer Modeminitieringssträngen behöver inte ändras normala fall. Ett modem med högre hastighet och datakompression, kan dock kräva vissa justeringar av modeminitieringssträngen, se bruksanvisningen för modemet. Samma sak gäller om modemet går via en växel. Telefonnumret är numera samma för alla kommunikationshastigheter Initieringssträng för att sätta modemet i rätt läge. Behöver inte ändras i normala fall. Teckensträng före telefonnummer vid uppringning. Återställer standardvärden. Teckensträng när luren läggs på. Telefonnummer till Datapack Inställningar mottagare Inställningar för port, polltid och relästyrning vid kommunikation med referensmottagare eller en annan ansluten mottagare Port Ange vilken port som referensmottagaren är ansluten till Polltid Polltiden anger med vilket intervall som referensmottagaren skall pollas på inkomna meddelanden. Polltiden anges i sekunder och 0 sekunder innebär att ingen pollning sker. Man kan dock fortfarande läsa av mottagaren manuellt från MultiStyr, och den inställningen är att rekommendera, om ingen referensmottagare kommer att vara ansluten under normaldrift. Det är också lämpligt att nollställa polltiden, så att kommunikationen går snabbare, när man skall definiera upp alla mottagare. Ange med vilket intervall (0-99 sekunder), som referensmottagaren skall pollas på inkomna meddelanden. Abelko Innovation 8

9 Relästyrning Relästyrning innebär att ett digitalt I/O-kort, som kan motta ett styrkommando från t.ex. ett eller flera skymningsrelän, installeras i datorn. När styrkommandot kommer, sänds det meddelande ut som har angivits för relästyrning med en styrorder i MultiStyr. Om inget I/O-kort är monterat i datorn och den körs med Windows 2000 eller XP, får man felmeddelanden varje sekund om relästyrning är aktiverad. Ange om relästyrning skall vara aktivt eller ej Inställningar sändare Inställningar för det sändarnummer och sändarlösen som har erhållits vid tecknande av sändarabonnemang hos Telia Mobitel Sändarnummer Sändarnumret skall innehålla 6 siffror. Ange sändarnummer Sändarlösenord Lösenordet skall skrivas med 8 siffror eller bokstäver. Om lösenordet är kortare än 8 tecken, skall det fyllas ut med mellanslag i början. 3.3 SÄND Ange sändarlösenord Ändra sändarlösenord Det här är en funktion för att ringa upp Minicall-tjänsten och ändra sändarlösenordet. I dialogrutan anger man sändarnumret, det gamla lösenordet och det nya lösenordet, som man önskar byta till. När man trycker på, startar uppringningen direkt. Om man inte får kontakt, görs lika många uppringningsförsök som vanligt, dvs. så många som har angivits i modeminställningarna. Se Uppringningsförsök, avsnitt Resultatet av lösenordsändringen, dvs. ett ok- eller ett felmeddelande, sparas liksom andra händelser i sändnings- och händelseloggen. Abelko Innovation 9

10 Vid inmatning av sändarnummer och sändarlösen används samma teckenformat som i sändarinställningarna. Om man ändrar lösenordet för det abonnemang som man sänder på, måste man manuellt ändra lösenordet i sändarinställningarna i andra datorer som använder samma sändarabonnemang. Se Inställningar sändare, avsnitt Ange sändarnummer för abonnemanget. Ange nuvarande sändarlösen. Ange nytt sändarlösen. Starta uppringningen. 3.4 HJÄLP Om Innehåller aktuellt versionsnummer och övrig information om Text & Styr. Abelko Innovation 10

11 4 DATABAS MULTISTYR MultiStyr är en databasapplikation för definiering av mottagare, inmatning av styrordrar och rapportutskrifter för t.ex. sändna/mottagna meddelanden. 4.1 HÄNDELSELOGG När MultiStyr är igång, visas och uppdateras händelseloggen med de fel som kan ha uppstått i systemet, t.ex. modemfel. Loggen har en tendens att bli stor. Därför bör den raderas med jämna mellanrum. Definiera mottagare. Skapa en ny styrorder. Rapport över sändna och mottagna meddelanden. Rapport över drifttider. Skapa kategoriindelningar. Skapa områdesindelningar. Definiera mottagarabonnemang. Redigera helgdagskatalog. Händelselogg. Radera händelseloggen. Avsluta MultiStyr. Abelko Innovation 11

12 4.2 MOTTAGARDEFINITION Innan man kan sända några meddelanden, måste man definiera mottagarna. Det innebär att man skall ange mottagarens adress, vilken kategori och vilket område den tillhör och uppstartsmod. Det enklaste förfarandet är att ansluta mottagaren och läsa av den, utföra ändringarna och sedan skriva tillbaka den nya information. Vid beställning av mottagare från Abelko Innovation, levererar vi med mottagardefinitionen för dessa på en diskett. Mottagardefinitionerna importeras sedan till MultiStyr, vartefter man kan komplettera dessa med t.ex. områdesnummer och adress. De vita och gula (här ljusgrå) fälten är skrivbara. Om det finns en mottagare ansluten, dvs. ON LINE, kan informationen i de gula fälten skrivas till den, genom att klicka på. All information skrivs dock automatiskt till databasen när man skriver i respektive fält. Lägg till en ny mottagare i databasen. Radera mottagare från databasen. Sök mottagare i databasen. Kopiera definitioner från befintlig mottagare. Läs/skriv mottagardefinition ON LINE. Ställ utgångarna ON LINE. Ställ mod utgång 4 ON LINE. Visar momentanvärden ON LINE. Rapport över mottagare i databasen. Återgå till föregående meny. Abelko Innovation 12

13 Utgång 4 på mottagaren måste vara inställd på kommunikation, för att man skall kunna kommunicera med mottagaren och ställa parametrar. Har mottagaren utgång 4 som fjärrstyrningsutgång måste man ändra inställningen tillfälligt till kommunikation, medan mottagaren definieras. Se Mod utgång 4, sid. 15 avsnitt Glöm ej att återställa utgång 4 till fjärrstyrning innan definitionen avslutas. Det går fortare att kommunicera med mottagaren och ställa parametrar, om ingen pollning av inkomna meddelanden sker samtidigt. Nollställ polltiden, om många mottagare skall definieras upp vid ett och samma tillfälle. Se Polltid, sid. 9 avsnitt Identitetsnummer Adress Mottagarens identitetsnummer. Används vid individadressering. Adress där mottagaren är placerad. (Ligger endast i databasen) Abonnemang Mottagaren kan ha upp till fem olika abonnemang. Till varje abonnemang hör ett RICnummer, som används vid adressering av mottagaren. Kontakta Abelko Innovation för tilldelning av RIC-nummer före ansökan om mottagarabonnemang hos Telia Mobitel. Abonnemang......med tillhörande RIC-nummer Område Kategori Kundnummer Vilken område som mottagaren tillhör. Används vid områdesadressering. Om det saknas ett område klicka här för att lägga till ett nytt Vilken kategori som mottagaren tillhör. Används vid kategoriadressering. Om det saknas en kategori klicka här för att lägga till en ny. Ert kundnummer hos Abelko Innovation Numerik mode Mottagaren kan styras från en telefon med tonval, om den är inställd på numerik mode. X indikerar att Numerik mode är aktivt. Abelko Innovation 13

14 4.2.8 Text mode Denna inställningen krävs för att mottagaren skall kunna styras från MultiStyr. X indikerar att Text mode är aktivt Mod utgång 4 Mottagaren har fyra digitala utgångar 1, 2, 3 och 4. Utgång 4 kan användas antingen för fjärrstyrning eller för seriell kommunikation. Används vid kommunikation ON LINE med mottagaren. Används när utgång 4 skall användas för fjärrstyrning. Om utgång 4 är ställd för fjärrstyrning är det omöjligt att avläsa mottagaren på inkomna meddelanden och mottagardefinitionen. Om alla fyra utgångar skall användas på mottagaren, ställ då alla andra definitioner först och avsluta sedan med att ställa mod utgång 4 till fjärrstyrning. Om du vill återuppta kommunikationen med en mottagare, klicka på och......ställ mod utgång 4 till kommunikation Uppstartsmod Ange det läge som utgångarna skall inta efter ett spänningsbortfall: Till, Från eller Oförändrad. Abelko Innovation 14

15 4.3 STYRORDER En styrorder innehåller information om vilken/vilka mottagare som ett meddelande skall sändas till, samt när detta skall ske och vilken typ av meddelandet det är. Styrordrar kan vara manuella, tidsstyrda eller relästyrda. Manuella styrordrar sänds på en gång, medan tidsstyrda styrordrar sänds vid en viss tidpunkt (icke cykliskt), eller upprepade gånger (cykliskt). Man kan subadressera mottagarna med avseende på individ, område och kategori. Skapa en ny styrorder Kopiera en befintlig styrorder. Sänd/uppdatera styrordern. Sök styrorder Radera styrorder Rapport över befintliga styrordrar Synkronisera databasen i MultiStyr med Text & Styr Återgå till föregående meny. Abelko Innovation 15

16 Så här går det till att sända ett manuellt meddelande som ändrar status på utgångarna på en mottagare (Individadressering): Välj vilken typ av meddelande du vill sända... och vilken typ av styrorder som du vill använda... och klicka sedan på OK. Sedan är det bara att fylla i de olika fälten i styrordern: Ge styrordern ett beskrivande namn. Ange adresseringssätt. Välj vilket mottagarabonnemang du vill använda. Välj vilken individ du vill styra, genom att välja individnummer......eller den adress där mottagaren är placerad. Markera önskad status på utgångarna: Till, Från eller Oförändrad. Ange hur många gånger (0-9), som varje styrning skall repeteras. Ange intervall (0-99 min.) mellan repetitionerna. Klicka på när styrordern är klar. Styrordern överförs då till Text & Styr som sedan sköter om uppringning och upprepning av meddelandet. Sedan får du en fråga om du vill spara styrordern. Abelko Innovation 16

17 Klicka på Ja om du vill spara den manuella styrordern bland befintliga styrordrar. Styrordern gick bra att överföra. Klicka på OK. För att göra styrningar med kategori, område eller båda, förfars på samma sätt. Ändra bara adresseringssättet och välj respektive område / kategori. Abelko Innovation 17

18 4.3.1 Funktion Med funktion menas den typ av styrning som man vill använda. Undvik att lägga in styrningar eller repetitioner som infaller kl 12:00. Windows gör då en registervård för att frilägga allokerat minne. (Tar ca en sekund). Styrning sker på en gång. Styrning sker vid inställt datum och tidpunkt. Styrning upprepas cykliskt med inställt intervall. Styrning sker när relät ändrar läge Manuell styrning Alla typer av meddelanden kan sändas vid manuell styrning. Det finns inte några speciella inställningar för manuell styrning, utan meddelandet sänds direkt. När man sänder en manuell styrorder, får man frågan om man vill spara styrordern eller ej. Det är till för att undvika dubbletter i databasen. Även om man väljer att inte spara de manuella styrordrarna, så får man ändå en rapport över sändna/mottagna meddelanden Icke cyklisk styrning Vid icke cyklisk styrning skall startdatum och tidpunkt anges för styrningen. Endast styrning av utgångar kan sändas. Styrordrarna sparas automatisk i databasen. Datum när styrningen skall utföras. Tidpunkt när styrningen skall utföras Cyklisk styrning Cykliska styrningar sker inom samma intervall varje år. Vid cyklisk styrning skall startdatum, stoppdatum, tidpunkt och veckodagar anges för styrningen. Eventuellt skall det även anges om helgdagskatalogen skall användas eller inte. Dagar i helgdagskatalogen behandlas som söndag. Cyklisk styrning kan blockeras beroende på hur skymningsrelät står. T.ex. på våren när det blir ljust på morgnarna och man har nedsläckning under natten. Om då skymningsrelät släcker kl 04:00 och en cyklisk styrorder tänder kl 04:30, kommer belysningen att stå tänd hela dagen. En sådan styrorder skall blockeras om skymningsrelät är från. Se avsnitt Styrordrarna sparas automatisk i databasen. Månad och dag när styrningen skall starta. Månad och dag när styrningen skall avslutas. Tidpunkt när styrningen skall utföras. Vilka veckodagar som styrningen skall utföras. Om helgdagskatalog skall användas. Abelko Innovation 18

19 Blockering av cyklisk styrorder En cyklisk styrorder kan blockeras av hur reläingången står (Till eller Från). Välj om blockering skall användas. Välj vilket relä som skall blockera. Välj vilket relätillstånd Till eller Från som skall blockera Relästyrning Vid relästyrning anger man vilket läge som relät skall ha, för att styrning skall ske. Endast styrning av utgångar kan sändas. Här ställer man också in fördröjningstiden för den upprepade styrningen i MSE 40 med inbyggt styrur, som skall göras nästa dag. Det går att ansluta fyra relästyrningar till MultiStyr. Detta innebär att man måste välja vilket relä som skall aktivera styrningen. Styrordrarna sparas automatisk i databasen. Styrning skall ske när relät går till. Styrningen upprepas automatiskt nästa dag med denna fördröjning om ingen styrorder sänds ut. (Endast för MSE 40 med inbyggt styrur). Välj vilket av fyra relän som skall aktivera styrordern. OBS! Om man ändrar en befintlig styrorder med automatisk repetition måste man radera timerprogrammet ute i styrenheterna se avsnitt , annars kommer den gamla styrordern att utföras under obegränsad tid. Samma sak gäller om systemet skall stängas av under en del av den ljusa årstiden Kommando Med kommando menas den typ av meddelande som man vill sända. Alla kommandon kan subadresseras med avseende på individ-, områdes- och kategorinummer. Ändrar kategorinummer. Programmerar veckouret Raderar programmeringar och ställer uret direkt Ställer uret vid bestämda tidpunkter Ändrar områdesnummer. Ändrar status på utgångarna. Ändrar uppstartsmode. Abelko Innovation 19

20 Kategorinummer Ändrar kategorinumret på en eller flera mottagare. Obs! Används med stor försiktighet och helst endast med individadressering. Ändring av Kategorinummer på detta sätt påverkar inte databasen. Definitionen för alla påverkade mottagare måste därför ändras för hand Områdesnummer Ändrar områdesnumret på en eller flera mottagare. Obs! Används med stor försiktighet och helst endast med individadressering. Ändring av Områdesnummer på detta sätt påverkar inte databasen. Definitionen för alla påverkade mottagare måste därför ändras för hand Styr utgångar Ändrar utgångarnas status på en eller flera mottagare: Till, Från eller Oförändrad Uppstartsmod Ändrar uppstartsmode på en eller flera mottagare. Ändring av Uppstartsmod på detta sätt påverkar inte databasen. Definitionen för alla påverkade mottagare måste därför ändras för hand. Abelko Innovation 20

21 OBS! Innan man börjar använda MSE med inbyggt styrur skall uret ställas och alla befintliga program raderas. Utförs enligt nedan MSE Programmera veckour (Endast för MSE med inbyggt styrur). Programmerar veckouret i styrenheten med max. 50 olika omkopplingar. OBS! Alla gamla omkopplingar i uret raderas när du klickar på sändknappen. För att radera en hel rad, klickar man först på Postknappen för raden. Sedan delete - tangenten. Svara ja på frågan om raden skall tas bort. Ställ in tidpunkt (tt:mm) veckodag (ar) när omkopplingen ska ske. Markera önskad status Till / Från för resp. utgång Postknapp. Används för att markera en hel rad MSE Radera / Ställ klocka (Endast för MSE med inbyggt styrur). Ställer klockan i MSE efter klockan i PC-datorn och/eller raderar programmeringarna i MSE. Måste alltid utföras när nya styrenheter tas i drift. Ställer klockan i MSE efter PC-datorns klocka Raderar alla veckoprogram. Raderar alla Timerprogram MSE Ställ klocka (Endast för MSE med inbyggt styrur). Ställer klockan i MSE efter klockan i PC-datorn vid samma tidpunkt varje vecka. Det finns inget enkelt sätt att kontrollera hur klockorna går ute i styrenheterna. Därför bör man ställa klockan en gång per vecka. Undvik att använda tidpunkten 12:00 för då gör Windows en registervård. (Tar bara ca en sekund). Ställ in tidpunkt när klockorna skall ställas. Ställ in veckodag när klockorna skall ställas. Abelko Innovation 21

22 4.3.3 Subadressering Alla mottagare kan subadresseras med avseende på kategori- områdes-, och individnummer. En mottagare med angivet individnummer. Alla mottagare i ett område. Alla mottagare i en kategori. Alla mottagare i en kategori och ett område Individ Välj vilket mottagarabonnemang du vill använda. Välj vilken individ du vill styra, genom att välja individnummer......eller den tekniska adress där mottagaren är placerad Område Välj vilket mottagarabonnemang du vill använda. Välj vilket område du vill styra Kategori Välj vilket mottagarabonnemang du vill använda. Välj vilken kategori du vill styra. Abelko Innovation 22

23 Kategori + område Välj vilket mottagarabonnemang du vill använda. Välj vilket område......och vilken kategori du vill styra Styrning med Jokertecken Kategori och/eller Område kan utöver de ordinarie beteckningarna styras med en * i stället för andra bokstaven. Välj t.ex. gatubelysning Gb som kategori. Ändra i den vänstra rutan, genom att sätta in en * i stället för b, eller lägg till en ny kategori G*. (G* kommer då att styra alla mottagare vars kategoribeteckning börjar med G) Upprepningar Man kan välja att repetera varje utsändning ett antal gånger. Meddelandet skickas alltid ut minst en gång. Inställningen nedan anger endast antalet repetitioner. Ange hur många gånger (0-9), som varje styrning skall repeteras. Ange intervall (0-99) mellan repetitionerna Ändring av befintlig styrorder Leta fram den styrorder du vill ändra med knappen Sök styrorder Klicka på det fält du vill ändra. Svara Ja på frågan om du vill ändra styrordern. Gör alla ändringar i styrordern och tryck på knappen Uppdatera. Om flera styrordrar skall ändras, gör du på samma sätt. När ändringen är klar måste du trycka på knappen Synkronisera databaserna innan du lämnar formuläret. Svara Ja på frågan om databaserna skall synkroniseras. Abelko Innovation 23

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Användarhandbok för PCI-modem

Användarhandbok för PCI-modem Användarhandbok för PCI-modem Innehåll INTRODUKTION...1 DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA FAXMODEMET...1 INSTALLERA PCI-FAXMODEMET...2 WINDOWS 95/98/ME/2000/XP...2 WINDOWS NT 4.0...2 INSTALLERA

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

Beijer Electronics Automation AB, MA00847, 20050308. Nimbus Alarm Server. Nimbus Explorer Nimbus Alarm Receiver. Version: 2.0.00

Beijer Electronics Automation AB, MA00847, 20050308. Nimbus Alarm Server. Nimbus Explorer Nimbus Alarm Receiver. Version: 2.0.00 1 Nimbus Alarm Server Nimbus Explorer Nimbus Alarm Receiver Version: 2.0.00 TroSoft AB www.automatisera.nu 2 Utvecklat av: TroSoft AB Box 2055 144 02 RÖNNINGE Besöksadress: Centralvägen 5 144 62 RÖNNINGE

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Innehåll Inledning 2 Börja att använda FC.BatchAssist 2 Säkerhetskopiera 2 Inställningar 3 Uppdatera med aktuella FC-konton 4

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02)

Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02) Manual för Equipe 4 I Equipe 4 - datorprogram för administration av ryttartävlingar Innehållsförteckning 0 Del I INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER 2 1 Installation... 3 Produktnyckel... Starta programmet...

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4)

Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4) Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4) Copyright 2003-2011, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 117 43 Stockholm Telefon: 08-775 16 00 Innehåll ARX ACCESS 5 Systemöversikt... 5 Om denna

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Bruksanvisning för Emmet konto med datorsystem

Bruksanvisning för Emmet konto med datorsystem www.kanard.se Emmet Sidan 1 av 13 Version 12-05-12 Bruksanvisning för Emmet konto med datorsystem Inledning Den här manualen beskriver tvätt- och drivmedelsadministrationssystemet Emmet konto och lite

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer