fördelar, bland annat enklare lagring och kategorisering och enkel distribution på elektroniskt sätt exempelvis e-post.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fördelar, bland annat enklare lagring och kategorisering och enkel distribution på elektroniskt sätt exempelvis e-post."

Transkript

1 MJUKVARUÖVERSIKT 2013

2 Art Rage Art Rage* Målning och ritning Måla och rita Vad är det? Ett verktyg som hjälper till att utveckla aspekter som gäller uppskattning av konst och kreativitet tack vare många texturer, färger och ritningsverktyg. Det går dessutom att ytterligare anpassa penseldragseffekter. Hur fungerar Art Rage* det? är ett verktyg som utvecklar elevens bildsinne och som känsla fungerar för form som och en målarduk färg med kan hjälp barnet av ett skapa sin Art artistiska Rage erbjuder representation en smidig väg med att stylus genomföra som ger bilduppgifter en mer realistisk ENKLARE ATT LÄRA UT, LÄTTARE ATT TA TILL SIG Med ett gränssnitt ritningsupplevelse stort antal och filter, erbjuder texturer, en rad olika färger färger och och ritverktyg. texturer i professionell på. Genom klass. att Eftersom tillhandahålla resultatet en digital blir möjlighet en digital att fil måla finns och det flera fördelar, bland annat enklare lagring och kategorisering och enkel distribution på elektroniskt sätt exempelvis e-post. Pennan känner dessutom av trycket så att pensel- rita på, där tryck, precision och färgblandning är möjligt, säk- dragen blir realistiska. rar läraren elevens utveckling gentemot läroplanen ifråga om Funktioner Möjlighet att ändra skalan för målningen eller storleken på målarduken. elevens känsla för konst, kommunikation, kreativitet och förmåga att uttrycka sig grafiskt. Stort urval SOM med ATT ritningsverktyg. MÅLA PÅ RIKTIGT Brett gamma Art Rage med fungerar tillgängliga som en färger. målarduk på skärmen där barnet kan Skiktuppdelning skapa sina för alster mer med komplexa en penna utformningar. som ger en realistisk ritnings- ART RAGE I DET DAGLIGA SKOLARBETET upplevelse och erbjuder en rad olika färger och texturer i professionell måste alltid klass. vara Tack ett vare medel att resultatet för förbättring blir en digital och fil ett förenk- coolare sätt tivitet att göra i vardagen saker och på. Genom föräldrar att kan tillhandahålla ge sina barn möjlighet en miljö att för målning Lärare kan stärka elevernas intresse för färg, form och krea- Ändra utlärning och inlärning Tekniken och ritning las där arkivering tryck, precision, och administration. blandning All distribution av färger osv. går via är av e-post. betydelse utvecklas kan en lärare konstnärligt. säkra utvecklingen Elever kan själva av förbättra läroplansaspekter sin förmåga som gäller uppskattning av konst och kreativitet, stimulans av kommunikation, att uttrycka kreativitet, sin kreativitet känslighet genom och barns att rita färdigheter och måla och när skolor det gäller att uttrycka FUNKTIONER sig. som vill uppmuntra artistiska aktiviteter bland sina elever får Ändra skala och storlek, välj mellan ett stort antal ritverktyg god hjälp av Art Rage. Användningsområden en typisk skoldag och ett brett spektra tillgängliga färger och jobba i lager för att Lärare som är intresserade av att utveckla aspekter som avser uppskattning av konst och kreativitet i sina elever. Föräldrar lättare som justera är intresserade komplexa arbeten. av att utveckla sina barns artistiska potential. Skolor som är intresserade av att uppmuntra artistiska aktiviteter bland sina elever. Elever som är intresserade av att uttrycka sin kreativitet genom att använda ritningar och målningar. För försäljningsinformation, kontakta din auktoriserade Intel-återförsäljare. Copyright 2012, Intel Corporation. Med ensamrätt. * Andra märken och namn är egendom som tillhör respektive ägare. 2 Senaste revision:

3 Webcam Companion Webcam Companion* Video och digitalbild Video och digitalbild Vad är det? Det är ett multimedieverktyg som gör det möjligt för eleverna att fånga, redigera och anpassa bilder och video med en webbkamera. Hur fungerar Webcam det? Companion* är ett multimediaverktyg som LEVANDE REDOVISNINGAR SOM ENGAGERAR Via ett användarvänligt gör det möjligt användargränssnitt för eleverna att fånga, tar eleven redigera bilder och eller fångar Webcam video Companion genom att tar tillvara använda omgivningen den inbyggda och sporrar webbkameran till intressanta ut, redigera redovisningar. och färglägga Med de rätta bilderna verktygen med kan de eleverna integrerade som finns anpassa tillgänglig bilder i alla och Classmate video med PC-modeller en webbkamera. för att förbättra, klippa verktygen i programvaran. registrera vad som händer omkring dem och använda mate- UTVECKLA BILDMATERIALET rialet i sina läxor, sitt vardagsliv och sina projekt. Funktionerna Funktioner Med hjälp av ett smidigt användargränssnitt kan eleven filma underlättar inlärningen tack vare upplevelser i realtid. Digitalformat av bilder. säkerställer förvaring och underlättar delning. Enkel videoredigering av ljusstyrka och kontrast. Inställningar och fotografera för suddighet, med den ljusstyrka, inbyggda kontrast, webbkamera rotation som finns och beskärning på Ta anteckningar alla Classmate i bilderna PC-modeller. med verktyg Materialet som går pennor, sedan att former, förbättra text och linjer. Skapa e-böcker genom att genom klippa ut, att redigera använda och de färgjustera foton som med tagits de integrerade verktygen i programvaran. Dela vardagliga upplevelser med vänner och familj. med webbkameran. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN EN TYPISK SKOLDAG Ändra utlärning och inlärning Lärare kan berika ett fältarbete genom att inkludera Tekniken ger oss tillfällen att få ut mer av våra omgivningar och med de rätta verktygen kan eleverna registrera vad som händer FUNKTIONER bilder och videor som skapats av eleverna. omkring dem och använda det som material för sina samlingar, läxor, sitt vardagsliv och sina projekt, för att underlätta inlärningen med Enkel videoredigering av ljusstyrka och kontrast. Elever kan spela in sina lektioner. omfattande upplevelser i realtid som fångas i digitalformat för säker förvaring och för att underlätta delandet av dem. Justera oskärpa, ljusstyrka, kontrast, rotation Användningsområden och beskär bilder. en typisk skoldag Dela vardagliga Gör anteckningar upplevelser i med bilderna vänner med verktyg och familj. som pennor, Lärare som former, är intresserade text och linjer. av att berika en fältrapport genom att inkludera bilder och videor som skapats av eleverna. Elever som Skapa spelar e-böcker in sina skollektioner med foton som för tagits att med dela webbkameran. dem med en vän som är hemma och sjuk. För försäljningsinformation, kontakta din auktoriserade Intel-återförsäljare. Copyright 2012, Intel Corporation. Med ensamrätt. * Andra märken och namn är egendom som tillhör respektive ägare. 3 Senaste revision:

4 Learning Series Webcam Labs Utforska naturen earning Series Webcam Labs* forskning inom naturkunskap d är det? Learning Series Webcam Labs* gör webbkameran till NATURKUNSKAP MED DIGITAL TEKNIK t är en lösning som gör webbkameran till ett utforskningsverktyg inom naturkunskap och som kommer att ge eleverna möjlighet at ett forskningsverktyg i ämnet naturkunskap. Mjukvaran ger eleven möjlighet att få ny kunskap direkt att se mer än vad våra ögon hinner registrera. Med de rätta Teknik ger oss en möjlighet att få ut mer av vår omgivning, ut mer av sin omgivning och att lära sig av den från ett annat perspektiv. r fungerar från det? sin omgivning och närmiljö genom att inta ett verktygen kan eleverna lära sig nya saker genom experiment r en webbkamera nytt perspektiv. används som ett medium för att komma närmare våra från verkligheten omgivningar som finns inspirerar det ett till nyfikenhet programvaruverktyg och kreativitet. med vilka t går att fånga och manipulera våra digitala media för att förbättra och Tekniken visa vetenskapliga ger läraren möjlighet fenomen att berika som undervisningen sker dagligen med men ofta är lda eller inte FRYS kan BILDEN ses med OCH våra STUDERA ögon. DETALJERNA verkliga upplevelser som främjar experimentering, projektlös- Använd webbkamera som ett medium för att komma närmare ningsresultat och grupparbeten. En lektion i naturkunskap blir nktioner naturen och dess hemligheter. Med Learning Series Webcam en extraordinär upplevelse. ex utforskningsverktyg; Time Lapse Cam, Kinematics, Motion Cam, Microscope, Universal Logger och Pathfinder. Labs går det att fånga och manipulera det kameran registrerat för att förbättra och visa vetenskapliga fenomen. Betrakta npassningsbart för att understryka fenomen på ett sätt som gör det mer lättförståeligt för användaren. byggda verktyg för experimentering och analys. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN EN TYPISK SKOLDAG ompatibelt olika med företeelser externt i naturen objektiv som för sker att dagligen berika upplevelsen. men ofta är dolda Genom att använda Time Lapse-verktyget för höghastighetsregistrering går det exempelvis att sakta ner rörelser och stu- eller inte kan ses med våra ögon. dra utlärning och inlärning dera den i detalj. Man kan även studera molnens rörelse, blommor rätta som verktygen slår ut eller kan dagsljusförändringar. eleverna lära sig med experiment från knik ger oss FUNKTIONER en möjlighet att få ut mer av vår omgivning och med de rkligheten Sex som olika inspirerar verktyg att nyfikenhet utforska med; och Time kreativitet Lapse Cam, och Kinematics, Motion Cam, Microscope, Universal Logger och Pathfinder. och på djupet upptäcka och -forskning dess struktur. som kommer att göra en möjligheten att se Med utöver mikroskopfunktionen vad deras ögon kan ser. du zooma Med det in på kan en blomma en lärare berika rningen med riktiga upplevelser som främjar experimentering, projektlösningsresultat nlig föreläsning till en extraordinär upplevelse. Anpassningsbart för att understryka fenomen på ett sätt som Upptäck de vilda djurens rörelser med funktionen Motion Cam. vändningsområden gör det lättare en att förstå. typisk skoldag Studera hur olika insekter rör sig med verktyget enom att använda Inbyggda Time verktyg Lapse-verktyget för experiment och för analys. höghastighetsregistrering Path går det Finder. att sakta ner saker på ett beaktansvärt sätt, för at tta saker som Kompatibel molnens med rörelse, externt blommor objektiv som för att slår berika ut eller dagsljusförändringar. ed mikroskopfunktionen upplevelsen och kan öka du förståelsen. zooma in på en blomma och på djupet upptäcka dess struktur. pptäck de vilda djurens rörelser med funktionen Motion Cam pptäck hur insekten rör sig med verktyget Path Finder. 4 För försäljningsinformation, kontakta din auktoriserade Intel-återförsäljare.

5 Foxit E-reader Foxit E-reader* E-bokläsare E-boksläsare Vad är det? Det är en allsidig och kraftfull e-bokläsare som kan läsa olika typer av digitalt innehåll. Hur fungerar det? Med ett gränssnitt som är enkelt att använda kan eleven öppna och läsa digitala texter, manipulera eller kommentera dem med de olika verktyg som finns tillgängliga. Foxit E-reader* är en allsidig och kraftfull e-bokläsare som kan läsa olika typer av digitalt innehåll. Med alla digitala verktyg och mekanismer i Foxit E-reader får GER BÖCKER MER LIV Funktioner Enkel administrering av digitalböcker och ger eleven möjlighet att organisera eleven en dem mer i dynamisk kategorier. och intensiv läsupplevelse. Tekniken Verktyg ANTECKNA att skapa anteckningar DIREKT I DOKUMENTET med. breddar synen på traditionella böcker. Sökverktyg Med det för lättanvända att snabbt hitta gränssnittet information kan eleven i en digitalbok. öppna och läsa Verktyg för markering av text och bilder som gör det lättare att få innehåll. digitala texter, lägga till kommentarer och redigera med olika ANVÄNDNINGSOMRÅDEN EN TYPISK SKOLDAG verktyg som finns tillgängliga. Läraren kan ge eleven i uppgift att sammanfatta Ändra utlärning och inlärning eller skapa en resumé av innehållet i en digital bok. Utan att förglömma varför en bok är så viktig, sammanför enheten alla verktyg och mekanismer för att ge eleven en mer omfattande och dynamisk FUNKTIONER upplevelse med digitalt innehåll, som liknar samma typ av upplevelse Elever kan som leta information med en traditionell på ett enkelt bok. sätt genom att använda anteckningar i sidomarginalerna. Programmet erbjuder en enkel administrering av digitalböcker Användningsområden Lärare kan ge elever i uppgift att kategorisera innehåll. och ger eleven möjlighet en typisk att organisera skoldag dem i kategorier. Minnesanteckningar skapas enkelt med olika verktyg. Lärare som är intresserade av att dennes elever sammanfattar de huvudbegrepp Lärare kan som dela presenteras digitala texter i eller en digital böcker bok. med sina elever. Elever som är intresserade av att utröna information på ett enkelt sätt genom Föräldrar att och använda lärare kan anteckningar minska barnens i sidomarginalerna. pappersförbrukning gäller genom att att kategorisera använda programmet. innehåll. Lärare som Sökverktyg är intresserade för att av snabbt att utveckla hitta information sina elevers i en bok. färdigheter när det Lärare som Verktyg är intresserade för markering av att av dela text och digitala bilder texter som gör eller detböcker med sina elever. Föräldrar med lättare ett att miljöåtagande till sig innehållet. och vill minska sina barns pappersförbrukning. För försäljningsinformation, kontakta din auktoriserade Intel-återförsäljare. Copyright 2012, Intel Corporation. Med ensamrätt. * Andra märken och namn är egendom som tillhör respektive ägare. Senaste revision:

6 MyScript Stylus Inmatning och igenkänning av text och siffror yscript Stylus* nmatning och igenkänning av text och siffror ad är det? MyScript Stylus* är en lösning som gör det möjligt att KOMBINERAD TEKNIK GER ENTUSIASM et är en lösning som gör det möjligt att använda skärmen på Classmate PC som en skrivyta för att skriva bokstäver, rita symboler, använda skärmen på Classmate PC som en skrivyta Genom att skriva med en penna kan vi förbättra barns spatiala öra grundläggande matte och alla handskriftsbehov. för att skriva bokstäver, rita symboler, göra grundläggande det? matte och andra uppgifter med handskrift. ande färdigheter som alla barn måste lära sig med nya verktyg förmåga på ett mycket praktiskt sätt. Kombinera grundlägg- ur fungerar enom att använda en smart agent lär sig Classmate PC en användares som handstil uppmuntrar och gör och det samtidigt möjlight hjälper för honom/henne dem att utvecklas att tack konvertera en till ett OMVANDLAR digitalformat som HANDSKRIFT kan förstås TILL av program så som webbläsare, vare chattprogram automatiserad och stavningskorrigering textredigerare som och bokstäver, rekommendationer. siffror och ord. DIGITAL INFORMATION unktioner Tack vare en särskilt utvecklad funktion kan Classmate PC lära Intuitiv igenkänning av handstilen känna en användares handstil och konvertera innehållet till ett Igenkänning av handstil för fullständiga meningar eller ord för ord. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN EN TYPISK SKOLDAG Stavningskorrigering digitalformat. Classmate finns tillgänglig omvandlar på flera det handskrivna språk. innehållet till av bokstäver, siffror och siffror hjälp och med ord, att så lösa att materialet aritmetiska förstås uttryck. av och handstil. Lärare kan förbättra sina elevers spatiala förmåga Igenkänning webbläsare, chattprogram och textredigerare. Skolan kan minska pappersförbrukningen. ndra utlärning och inlärning Föräldrar får inblick i barnets handstilsutveckling. enom att FUNKTIONER skriva med en penna kan vi förbättra barns spatiala förmåga på ett mycket praktiskt sätt genom att kombinera grundläggande ärdigheter som alla barn måste lära sig med nya verktyg som uppmuntrar dem att göra detta, och samtidigt hjälpa dem att förbättra Intuitiv igenkänning av handstilen. in förmåga med automatiserad stavningskorrigering och rekommendationer. Igenkänning av handstil för fullständiga meningar eller ord för ord. nvändningsområden en typisk skoldag Lärare som är Stavningskorrigering intresserade att finns förbättra tillgänglig sina på elevers flera språk. spatiala förmåga och handstil. Skolor med miljöåtagande Igenkänning av som siffror vill och minska hjälp med pappersförbrukningen. att lösa Föräldrar som aritmetiska är intresserade uttryck. av sina barns användning av teknik utan att glömma bort de grundläggande handstilsprinciperna. För försäljningsinformation, kontakta din auktoriserade Intel-återförsäljare. 6

7 Intel Learning Series Note Taker Program för att ta och organisera anteckningar Intel Learning Series Note Taker* Program för att ta och organisera anteckningar Vad är det? Lösning som gör det möjligt att införa handskrivna anteckningar i Classmate PC i pekdatorläge. Intel Learning Series Note Taker* gör det möjligt att IDÉUTVECKLANDE MULTITEKNIK Hur fungerar göra handskrivna det? anteckningar på Classmate i pekdatorläge. skärmenheten som inmatningsområde på en pekdator för att skriva idéer och genom rita att objekt sortera för och hand tolka som text sedan och grafisk fångas information. som anteckningar En lösning som möjliggör utveckling av spatial förmåga och Aktiverar för senare kategorisering, sökning och konvertering till digital text och grafik. Funktionen spar på miljön genom att ersätta schematiska ark ANTECKNA DIREKT PÅ SKÄRMEN och utkast med digitala filer. Dessutom kan filerna lätt distribueras via elektroniska medier, till skillnad från anteckningar och Funktioner UTAN TANGENTBORD Intuitiv igenkänning av handstil. Igenkänning Aktiverar av skärmenheten symboler och som siffror, inmatningsområde perfekt för att på ta en anteckningar pekdator flera för att språk. skriva och rita objekt för hand. Materialet tas emot under utkast mattelektioner. på papper Stöd för Enkel organisering som anteckningar av anteckningar. och konverteras och görs sökbart som digital generera text och grafik. scheman, diagram som visar förhållanden mellan olika ANVÄNDNINGSOMRÅDEN EN TYPISK SKOLDAG Lätt att koncept, flödesdiagram och andra grafiska representationer Lärare kan förbättra sina elevers spatiala förmåga. som involverar text och bilder. Lärare kan lära eleverna värdet av kategorisering. Ändra utlärning FUNKTIONER och inlärning Skolor kan minska sin pappersförbrukning. En lösning som Intuitiv möjliggör igenkänning utveckling av handstil. av spatial förmåga och kategorisering av Eleven idéer kan genom ta anteckningar att tillhandahålla och utnyttja organisering tekniken av grafisk information. Igenkänning Den gagnar av också symboler miljön och genom siffror, att utmärkt ersätta för schematiska ark och med utkast verktyg med som digitala söknings- filer. och Dessutom digitaliseringsfunktioner. kan dessa filer distribueras på anteckningar ett enkelt under sätt med mattelektioner. elektroniska metoder, till skillnad från dess pappersmotsvarigheter. Stöd för flera språk. Användningsområden Lätt att organisera en typisk anteckningar. skoldag Lärare som är intresserade av att förbättra sina elevers spatiala förmåga. Lätt att skapa scheman, matriser, flödesdiagram och Lärare som vill att deras elever ska lära sig värdet av kategorisering. andra grafiska representationer som involverar Skolor med text miljöåtagande och bild. som vill minska pappersförbrukningen. Uppmuntra elever att fortsätta ta anteckningar men att använda teknik som har förbättrade verktyg så som söknings- och digitaliseringsfunktioner. För försäljningsinformation, kontakta din auktoriserade Intel-återförsäljare. Copyright 2012, Intel Corporation. Med ensamrätt. * Andra märken och namn är egendom som tillhör respektive ägare. 7 Senaste revision:

8 E-Learning Mythware arning Mythware* te i klassrummet Kommunikation i klassrummet t? verktyg som gör det möjligt att skapa en virtuell miljö där läraren och eleverna kan samarbeta och ha kontakt med va tillfredsställande sätt använda alla tillgängliga tekniska resurser i klassrummet för utbildningssyften. tekniska resurser i klassrummet på ett optimalt sätt Lärarens dator fungerar som en server och eleverna kopplas upp som klienter. Läraren skapar grupperna och kan under erar det? E-Learning Mythware* är en mjukvara som skapar MÖJLIGGÖR UNDERVISNING PÅ m använder ett virtuellt sig av kommunikationsutrymme skolans nätverk, är ansvarig mellan för läraren att skapa FLERA en virtuell NIVÅER miljö SAMTIDIGT eller ett virtuellt klassrum som elever ka l och genom och en en eller serie flera med elever. uppgifter Syftet och är att lärarvägledda ta tillvara alla instruktioner, Genom att dela utnyttja information tekniken kan och läraren främja med hjälp samarbete av kommu-och discip nd eleverna. nikationsverktyget ta tillvara både elevernas kapacitet och sig utan att störa de elever som inte berörs av kommu- r nikationen. levernas enhet) server- (lärarens dator) miljö ation för läraren med mekanismer som är avsedda att förenkla EN-TILL-EN-UNDERVISNING OBEROENDE verktyg klassrumsaktiviteter för undervisning och inlärning. så som att ha upprop. ete och samarbete mellan elever under lärarens vägledning AV KLASSRUMMETS VÄGGAR ela ut och betygsätta prov online. Läraren skapar med hjälp av skolans nätverk ett virtuellt klassrum med grupper som respektive elev kopplar upp sig på. Ge- E-LEARNING MYTHWARE EN TYPISK SKOLDAG a och styra verktyg som är utformade att hjälpa till att upprätthålla disciplinen i klassrummet. tem mellan lärare och elever. för delning nom av instruktioner filer, skärmen och arbetsdokument och information. från läraren delas in- själv som resurs på ett optimalt sätt. Att snabbt kunna fokusera på klassens olika arbetsflöden frigör lärarkapacitet som kommer eleverna tillgodo. Tekniken blir ett effektivt arbets- Läraren kan öka disciplinen och hjälpa enskilda elever att koncentrera sig på undervisningen och skolarbetet. Elever kan ar- formation i gruppen och ett disciplinerat samarbete tar form beta tillsammans i små grupper och använda systemets samarbetsverktyg med läraren som guide och rådgivare. Omedelbara ärning och mellan inlärning eleverna. t korrekt använda tekniken under lektionstid kan läraren med och oplanerade hjälp av prov verktyget kan förstärka fokusera undervisningen. sin användning Verktyget av kla arbetsflöde FUNKTIONER på ett snabbt sätt med enkla uppgifter. Den gör ger eleven det möjligt möjlighet för att få tekniken individuell hjälp att direkt bli ett utan bra att och störa effektiv ktyg i utlärnings- och inlärningsmiljöer. arbetsflödet i klassen. Läraren kan anta rollen som observatör och släppa fram elevernas initiativ genom att göra det möjligt ngsområden en typisk skoldag en och samma lektion genomföra upprop, vara tillgänglig för för dem att presentera sitt arbete direkt för sina klasskamrater. m vidtar förebyggande och disciplinerande åtgärder som hjälper eleverna att koncentrera sig i klassrummet och att a grupparbeten, genomföra och betygsätta prov online och stning som är inrikted på skolmål. styra verktyg som hjälper att upprätthålla disciplinen i klassrummet. Lärare må grupper kan arbeta tillsammans genom att använda systemets samarbetsverktyg med läraren som guide och råd ar implementering av och oplanerade elever kan chatta, prov dela som filer möjliggör och utbyta in- en snabb förstärkning av lektionerna i klassrummet. n få individuell formation hjälp med hjälp av av läraren ett flertal direkt funktioner. genom att använda verktyget utan att avbryta arbetsflödet i klassen. m antar rollen som observatör och främjar ledarfärdigheter bland eleverna genom att göra det möjligt för dem att bl e och presentera sitt arbete direkt för sina kolleger. 8

9 * verktyget Quick Controller rgränssnitt som ger användaren möjlighet att anpassa flera funktioner i maskinvaran för exempelvis ljusstyrka och volym. Snabb åtkomst till inställningsverktyget tionsknappen kan användaren ta fram programmet och använda pekskärmen genom att e PC. Quick Controller* är ett litet och praktiskt användargränssnitt som ger möjlighet att kontrollera ett antal osition funktioner i datorns maskinvara, exempelvis ljusstyrka in skärmen och volym. på ett visst ller passa ställe ns tillgänglig JUSTERA FUNKTIONERNA DIREKT ldag in skärm på en projektor i en klassrumspresentation. Med ett snabbt dubbelklick på informationsknappen kan användaren ta fram programmet och använda pekskärmen för FUNKTIONER Justera skärmens ljusstyrka. Justera ljudvolym. Rotera skärmen manuellt till önskad position. Aktivera automatisk skärmrotation eller passa in skärmen på ett visst ställe. Kalibrera skärmen om det behövs. Välj en annan bildskärm om det finns någon ledig. att justera inställningarna på datorn. vämare position för att bättre förstå olika komponenter som kartor, ANVÄNDNINGSOMRÅDEN foton osv. EN TYPISK SKOLDAG gar i pekdatorformat. Eleven kan enkelt dela med sig av sin skärm till en projektor i en klassrumspresentation. Eleven kan placera skärmen i en bekvämare position för att bättre förstå olika komponenter som exempelvis kartor och foton. Användaren kan justera alla inställningar i pekdatorformat. ntel Learning Series, gå till series.com on, kontakta din auktoriserade Intel-återförsäljare. ive ägare. Senaste revision:

10 HDD Protection (Hårddiskskydd) HDD Protection* (Hårddiskskydd) Fysiskt skydd för hårddisken Fysiskt skydd för hårddisken Vad är det? Verktyg som hjälper till att upprätthålla den fysiska integriteten för den mekaniska hårddisken för Classmate PC. Hur fungerar HDD Protection* det? värnar allt lagrat innehåll på datorn SPAR TID FÖR HELA KLASSEN VID OLYCKOR Verktyget genom går i aktion att fysiskt när det skydda avkänner den en mekaniska vibration som hårddisken orsakas av plötsliga rörelser eller fall i Classmate PC och stoppar rörelsen av Genom att minimera fysiska skador på Classmate PC:ns mekaniska hårddisk spar HDD Protection arbetstid för användaren de interna delarna i hårddisken för att undvika skador och för att skydda information. på Classmate PC. Funktioner och underhållskostnader för skolan. Klientsystem, SENSORSTYRD endast tillgängligt FUNKTION för utrustning med mekanisk hårddiskenhet. Mycket Verktyget intuitivt konfigurationsgränssnitt. utlöser en skyddsmekanism vid vibrationer som orsakas av av plötsliga känslighetsnivåer. rörelser eller fall. HDD Protection stoppar rör- Skolor med flera Classmate PC-enheter kan minimera ersätt- ANVÄNDNINGSOMRÅDEN EN TYPISK SKOLDAG Konfiguration Varningar om avkänningar av systemvibration är valfritt. elser av komponenter inne i hårddisken för att undvika skador ningskostnader för mekaniska hårddiskar vid fysiska skador. Ändra utlärning och för att och skydda inlärning lagrad information. Lärare kan upprätthålla optimalt skick på elevernas Minimering av möjliga fysiska skador i Classmate PC:ns mekaniska hårddiskenhet Classmate vilket PC. genererar besparingar i underhållskostnaderna för Classmate FUNKTIONER PC. Elever kan minimera risken att förlora information på hårddisken. Skyddar klientsystem med mekanisk hårddiskenhet. Användningsområden Mycket intuitivt en konfigurationsgränssnitt. typisk skoldag Skolor som äger flera Classmate PC-enheter och vill minimera ersättningskostnader för mekaniska hårddiskar som orsakas av fysiska skador. Möjlighet att anpassas för olika känslighetsnivåer. Föräldrar som vill skydda den investering de gjort i sina barns Classmate PC. Lärare som Möjlighet är intresserade att välja av varningar att upprätthålla vid systemvibration. optimalt skick för sina elevers Classmate PC. Elever som är intresserade av att minimera risken att förlora den information som lagrats på hårddisken på deras Classmate PC. För försäljningsinformation, kontakta din auktoriserade Intel-återförsäljare. Copyright 2012, Intel Corporation. Med ensamrätt. * Andra märken och namn är egendom som tillhör respektive ägare. 10 Senaste revision:

11 Intel LS Platform Management Systemadministratör Intel LS Platform Management* Systemadministratör Intel LS Platform Management* är en molntjänst INGA AVBROTT I UNDERVISNINGEN som förenklar distribution och underhåll av programvaror och drivrutiner i en skola eller ett helt skol- Genom uppdaterade Learning Series-enheter kan vi skapa FÖR PROGRAMUPPDATERINGAR Vad är det? Det är en molntjänst som förenklar proceduren att distribuera och upprätthålla programvara och drivrutiner i en skola eller ett skoldistrikt. distrikt. bättre stabilitet och prestanda, vilket minimerar potentiella problem som inverkar på elevens aktiviteter. Hur fungerar ALLTID det? UPPDATERADE PROGRAM Genom att använda antingen ett lokalt nätverk eller Internet erbjuder den Genom att använda antingen ett lokalt nätverk eller Internet ANVÄNDNINGSOMRÅDEN här lösningen en it-administratör EN TYPISK en webbtjänst SKOLDAG med verktyg som kan hantera administrationen av alla Learning Series-enheter via ett nätverk från ett programvaruperspektiv. Genom erbjuder den här lösningen skolans it-administratör en webbtjänst med verktyg programvara för administrationen och drivrutiner. av alla Learning Skola som behöver installera eller uppdatera programvara. att gruppera enheterna per skola, skolklass eller behov, skapar och distribuerar it-administratören enkelt paket som kan installera/ upprätthålla/övervaka Series- Administratörer kan skapa en förteckning över alla Learning Series-enheter i nätverket. enheter via ett nätverk från ett programvaruperspektiv. Genom att gruppera enheterna per skola, skolklass eller behov, Funktioner Schemaläggning kan uppdatera enheterna när Antingen lokalt eller via Internettjänst. eleverna inte använder dem. skapar och distribuerar it-administratören enkelt programpaket Upprätta förteckningar av maskinvara och programvara för alla Learning Series-enheter Skolkontor kan tillhandahålla via nätverket. underhåll för alla enheter Skapa och som distribuera kan installera, paket upprätthålla för installation, eller övervaka konfiguration programvara och och underhåll av i programvara/drivrutiner. ett helt skoldistrikt samtidigt. Distributionsschema drivrutiner. och aktivitetsloggar. Underhåll via fjärranslutning. FUNKTIONER Ändra utlärning och inlärning Via lokalt nätverk eller som Internettjänst. Genom att ha uppdaterade Learning Series-enheter kan vi säkra bättre stabilitet och prestanda, vilket kan minimera potentiella problem som kan ha en Upprätta inverkan förteckningar på en elevs av aktiviteter. maskinvara och programvara för alla Learning Series-enheter via nätverket. Användningsområden Skapa och distribuera en typisk paket skoldag för installation, konfiguration Skola som behöver och underhåll installera av programvara/drivrutiner. eller uppdatera programvara. Administratörer Lägg kan upp distributionsschema skapa en förteckning och över aktivitetsloggar alla Learning Series-enheter inom ett nätverk. Schemaläggning Underhåll av uppgifter via fjärranslutning. för att hålla enheterna uppdaterade när eleverna inte använder dem. Skolkontor som vill kunna tillhandahålla underhåll för alla enheter inom skoldistriktet samtidigt. För försäljningsinformation, kontakta din auktoriserade 11 Intel-återförsäljare.

12 Intel LS System Recovery Tool Säkerhetskopiering och återställning av system Intel LS System Recovery Tool* är ett verktyg för systemåterhämtning som ger användaren möjlighet att säkerhetskopiera och återställa operativsystem, program och användardata för en Intel Learning Series Classmate PC. FULLSTÄNDIG BACK UP Lösningen skapar en exakt kopia av innehållet på den lokala enheten och lagrar säkerhetskopian i en extern lagringsenhet, som kan vara en USB-enhet eller en extern hårddisk. Säkerhetskopian kan sen användas för total återställning av elevens hårddisk om olyckan varit framme. FUNKTIONER Enkelt sätt att säkerhetskopiera operativsystem, program och användardata till en central plats. Användarvänligt gränssnitt som förenklar säkerhetskopierings- och återställningsprocessen. Säkerhetskopiering lagras i en extern enhet, som kan vara en USB-enhet eller en extern hårddisk. Bra datakomprimering med snabba säkerhetskopieringsoch återställningstider. Säkerhetskopieringen kan utföras när som helst. Återställningsmekanismen återställer Intel Learning Series Classmate PC till säkerhetskopieringstillfället. EN RUTIN SOM GER TRYGGHET Denna lösning gör det enkelt att säkerhetskopiera och återställa en Classmate PC. Genom att regelbundet genomföra säkerhetskopieringar har varje skola möjlighet att undvika många tekniska problem som annars hade påverkat lektionstiden ANVÄNDNINGSOMRÅDEN EN TYPISK SKOLDAG Om en elevdator infekteras av skadlig kod, annonsprogram, spionprogram eller någon annan typ av datorvirus återställer man enkelt operativsystemet med den senaste säkerhetskopian. En lärare eller en elev kan återställa datorn utan att it-ansvarig finns tillgänglig. Skolans it-avdelning måste återställa alla enheter inför varje nytt skolår. Skyddsmekanismen minimerar it-avdelningens arbetsbelastning med att ominstallera drivrutiner, program och systemkonfiguration. 12

13 Parents Carefree Föräldrakontroll och hantering av åtkomst rents Carefree* ldrakontroll och hantering av åtkomst r det? ett nätverksbaserat Parents Carefree* verktyg är som ett gör nätverksbaserat det möjligt att verktyg definiera principer FLEXIBEL för användningsinriktad ANPASSNING kontroll i olika arbetsmiljöer så nvändning som i skolan gör det och möjligt hemma. att definiera principer för an- Tack vare enkel automatik och lågt underhåll kan konfigurerad vändningskontroll i olika arbetsmiljöer, i skolan eller utrustning lätt anpassas till behov i olika situationer. Det gör ngerar hemmet. det? det lätt att ha en målinriktad lösning som inte är ett hinder för att definiera användningsprinciper kan en administratörsanvändare (it-yrkesperson, lärare eller förälder) ange en uppsättning elevens förverkligande. gler som avgör typen av användning och tillåten tid för Internet, program och allmän systemanvändning som måste följas när OLIKA REGLER FÖR OLIKA MILJÖER är del av en skol- eller hemmiljö. Genom att definiera användningsprinciper kan en ansvarig (itadministratör, lärare eller förälder) skapa regler som begränsar Föräldrar som vill att deras barn ska använda teknik ANVÄNDNINGSOMRÅDEN EN TYPISK SKOLDAG ioner användning, tillåten tid för Internet, webbadresser och program. Classmate efterlever sedan de regler som gäller för Lärare som vill förse sina elever med de resurser som utan att därmed förlora familjetid. t- (elevernas enheter) server- (lärarens dator eller skolserver) miljö mst till program, internetsurfning och användning av utrustning definieras med principer. behövs för mattelektioner exempelvis innehåll, räknare iperna verkställs enheten i respektive i enlighet nätverk. med situationen (användning i skolan, hemma eller och program allmän samtidigt användning). som de inte tillåter att dessa ibla principer beroende på datum, tid, svarta/vita listor och användaren. resurser används under prov. rativsystem FUNKTIONER (internetåtkomst, användning av verktyg osv.). It-administratörer som vill se statistik på hur utrustningen Klient- (elevernas enheter) server- (lärarens dator används, som mest besökta webbplatser eller program. utlärning och eller inlärning skolserver) miljö. Skolor som inte vill att internetåtkomsten blir en distraktion när i klassrummet utrustningen utan ett väl arbetsverktyg har konfigurerats och säkert kan den anpass nd av dess självstyrande Åtkomst till program, tillvägagångssätt internetsurfing och användning låga underhåll av gäller att oven i olika situationer, utrustning definieras vilket gör med det principer. lättare att ha en målinriktad lösning redskap och på inte rasterna. ett hinder för elevernas förverkligande. Principerna verkställs i enlighet med situationen beroende dningsområden på tillgängligt en typisk nätverk skoldag (användning i skolan, hemma och ldrar som vill allmän att deras användning). barn ska använda teknik utan att därmed offra familjetid. re som är intresserade Flexibla inställningar av att förse kopplade sina till elever datum, med tid och de användare. resurser som behövs för mattelektioner, exempelvis innehåll, räknare, m osv., men som inte tillåter att de används under prov. ministratörer Operativsystem som vill se trenderna (internetåtkomst, för hur användning utrustningen används, mest besökta webbplatser, program osv. av verktyg osv.). r som inte vill tillåta att surfningen blir en distraktion i klassrummet utan ett arbetsverktyg och ett säkert fritidsverktyg på rastern 13

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva Datorlösningar för slutanvändare Gör människor mer produktiva Produktivitet Det är människorna som för ett företag framåt. Det är när de samarbetar som strategier och planer utvecklas och genomförs. Det

Läs mer

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs.

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs. ieducate Generic Content Allmän information Svenska Innehåll Webb 2.0 och ny teknologi Webb 2.0 Digital utställningar E-learning Mobilt lärande Virtuella världar Internetradio Spel och Serious Games Digitala

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 5.2 INFORMATIONSSÄKERHETSGUIDE (14.12.2012) Med informationssäkerhet avses ändamålsenligt skydd av information, system och tjänster. Informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet skyddas

Läs mer

Internetsäkerhet för familjen En praktisk guide som hjälper dig att skydda familjen på Internet

Internetsäkerhet för familjen En praktisk guide som hjälper dig att skydda familjen på Internet Internetsäkerhet för familjen En praktisk guide som hjälper dig att skydda familjen på Internet Av Per Hellqvist Förord av Surfa Lugnt Inledning Internet är en underbar och mångsidig plats som fullkomligt

Läs mer

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Användarhandbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNEHÅLL Starta datorn 4 Trådlös anslutning... 4 Registrering... 5 Programinstallation... 6 Återställning... 6 Har du problem?... 6 Grundläggande om datorer

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Windows 7 och Office 2010 - nyheter

Windows 7 och Office 2010 - nyheter DC LÄROMEDEL Windows 7 och Office 2010 - nyheter Windows 7 Office 2010 Nyheter W710N-3 Windows 7 och Office 2010 -nyheter, upplaga 3 DC LÄROMEDEL Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 fax 042-12

Läs mer

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE Toshiba FEATURE DAGS FÖR SKOLAN DAGS FÖR SKOLAN KÖPGUIDE I Toshibas utbud av bärbara datorer finns mycket att välja bland, antingen du själv studerar eller är lärare, eller kanske letar efter lämplig utrustning

Läs mer

Stäng fönstret för objudna gäster

Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Boken Stäng fönstret för objudna gäster. IT-säkerhet

Läs mer

IDC benämner den nu framväxande teknologin som kombinerar information med processer och affärslogik för det Aktiva Dokumentet.

IDC benämner den nu framväxande teknologin som kombinerar information med processer och affärslogik för det Aktiva Dokumentet. Fall Studie: Bilprovningen Sponsored by: Adobe Nils Molin august 2004 I DENNA FALLSTUDIE Box 1096 Kistagangen 21 S-164 25 Kista, Sweden P.46.8.751.0415 På uppdrag av Adobe System Nordic AB har IDC studerat

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre.

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. Malmö högskola Lärande och samhälle Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. ipad in math education

Läs mer

IT Scanning Copy Print. Investera i lönsamhet

IT Scanning Copy Print. Investera i lönsamhet IT Scanning Copy Print Investera i lönsamhet 1 Kontorets dolda resurs Utvecklingen går rasande fort. Sannolikt är i stort sett alla era processer digitaliserade och integrerade i din organisations affärssystem.

Läs mer

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Den här rapporten innehåller en introduktion till Online Services Security and Compliance-teamet, som ingår i avdelningen Global Foundation Services som sköter

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

METODIK FÖR ATT UTVECKLA KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE (CBLM) VER. 1.0 WWW.WEBQUESTS.EU PROJEKTKONSORTIA:

METODIK FÖR ATT UTVECKLA KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE (CBLM) VER. 1.0 WWW.WEBQUESTS.EU PROJEKTKONSORTIA: Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter

Läs mer

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara Produkthandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee-logotypen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering.

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. Hur du förvaltar och underhåller programvarulicenser som ditt företag har investerat i. Innehåll Vad är Software Asset Management (SAM)? Software

Läs mer

Framtidens läxläsning

Framtidens läxläsning Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan JONATAN FOGELQUIST Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan

Läs mer

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Examensarbete Mediakultur 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Mediakultur - multimedia

Läs mer

Snabbstart- och felsökningsguide

Snabbstart- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 4 Grundläggande information om datorn 5 Säkerhet och komfort... 5 Säkerhetsåtgärder... 5 Datormiljö... 5 Kablar... 5 Rengöra datorn... 5 Ergonomi... 5 Lär känna datorn... 6

Läs mer

Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid. Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP)

Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid. Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP) Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP) Marie Håkans, 32098 Avhandling för pedagogie magisterexamen Pedagogiska fakulteten

Läs mer