SVENSK ANVÄNDARMANUAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK ANVÄNDARMANUAL"

Transkript

1 SVENSKA SVENSK ANVÄNDARMANUAL Version 2.2 Vänligen besök för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. Bäste kund, tack för att du valt denna Archos-produkt. Vi hoppas att du kommer att kommer att tycka om den och att du kommer att vara nöjd med produkten i flera år framöver. Vänligen registrera din produkt på vår webbplats (www.archos.com/register) för att säkerställa att du får tillträde till vårt journummer och att du får information om kostnadsfria programuppdateringar för din produkt. Vi hoppas att du får en fantastisk multimediaupplevelse, Archos-teamet All information som finns i denna manual var korrekt då den publicerades. Eftersom våra ingenjörer ständigt uppdaterar och förbättrar våra produkter kan programvaran till din spelare emellertid ha ett något olikt utseende eller ändrade funktioner i förhålllande till de som presenteras i denna manual.

2 INNEHÅLLSförteckning > p. Innehållsförteckning Introduktion...3 ARCHOS beskrivning av spelaren GRÄNSSNITTSSPRÅK BATTERI PRODUKTHANTERING Spela video BLÄDDRA IGENOM DINA VIDEOFILMER Video playback (videouppspelning) VIDEOINSTÄLLNINGAR Flytta videofiler till din ARCHOS -spelare Recording Video (spela in video) Spela musik Arkivbiblioteket och bläddringsfunktionen för musik Spela musik MUSIKINSTÄLLNINGAR Sound Settings (ljudinställningar) Playlists (spellistor) Flytta över musik till din ARCHOS -spelare spela in LJUD Använda AudioCorder Inställningsskärmen för AudioCorder INSPELNINGSFÖRFARANDE för INBYGGD mikrofon Linje-nivå-inspelningar Viewing Photos (visa foton) photo WALL (bildbakgrund) och photolibrary (bildbibliotek) SE PÅ BILDER BILDINSTÄLLNINGAR Visa ett bildspel SE PÅ BILDER MEDAN DU LYSSNAR PÅ MUSIK Överföra bilder till din ARCHOS-SPELARE Använda bläddringsfunktionen Navigation (navigering) Använda det virtuella tangentbordet Använda PDF-läsaren Datoranslutning Hårddisk eller Windowsenhet Anslutning Frånkoppling inställningsskärm Språkinställningar Skärminställningar Utseendeinställningar Tidsinställningar Ströminställningar TV-kontroller Systeminställningar Uppdatera den fasta programvaran Tilläggsfunktioner DVR-stationen- & DVR-Travel Adapter-presentationen Videoinspelning Inställning av schemaläggaren Spela in ljud (extern källa) USB-värdanslutning Tekniska specifikationer Teknisk supportinformation... 59

3 Introduktion > p. 3 Introduktion ARCHOS beskrivning av spelaren Knappar Längst upp på spelaren: Tryck och håll nere för att slå på/av. TV LCD Tryck en gång för att växla visningsbilden mellan TV och den inbyggda LCDskärmen. tryck och håll nere för att låsa knapparna på din ARCHOS-spelare. Huvudnavigeringsknappar: Navigeringsknapp Upp/ner-acceleratorknappar Escape / Tillbaka / Stopp OK Enter / Go / Play/Pause MENU flik mellan tillgängliga skärmar Visa de tillgängliga menyposterna Anslutningskontakter Under enheten: Dockningskontakterna Anslut din ARCHOS-enhet till datorn. Ladda batteriet till din ARCHOS via USB. Anslut en kompatibel extern enhet till din ARCHOS med den valbara dockningsadaptern. Spela in extern video via den valbara DVR-stationen. På den högra sidan: AV Out Jack Audio (ljud): Koppla in de medföljande hörlurarna. Video: koppla in en AV-kabel från Archos för att ansluta till din TV, hi-fi, etc.

4 Introduktion > p. 4 Inbyggd mikrofon och högtalare Den inbyggda mikrofonen finns på enhetens vänstra sida. Se: Använda AudioCorder. Den inbyggda högtalaren finns på höger sida, under knapparna. LED-indikatorer CHG ON/OFF-indikator Indikator för batteriladdning - ljus på: batteriet laddas. - blinkar: batteriet är helt laddat. CHG HDD TV LCD HDD Aktivitetsvisare för hårddiskenheten ljuset blinkar när hårddiskenheten är aktiv (spelar/överför filer) TV LCD Indikator för videoskärm ljuset är på när bilden visas på en extern bildskärm. Gränssnittsbeskrivning Statusfält Längst upp till höger på skärmen finns statusfältet som visar volym, batterinivå, klocka, enhetens uppspelningsstatus etc. Flikar Längst upp i det vänstra hörnet på skärmen finns området för flikar som visar tillgängliga applikationer och skärmar (inställningar, startskärm etc.). De varierar beroende på var du är i gränssnittet. Tryck på för att växla mellan de olika skärmarna.

5 MENU 504/604 MANUAL V2.2 Introduktion > p. 5 Längst ner i det högra hörnet på skärmen visar menyområdet menyikonerna. Tryck påmenu för att visa de tillgängliga menyposterna. Detta är en kontextuell meny: de tillgängliga alternativen varierar beroende på var du är i gränssnittet. Home Screen (startskärm) Detta är huvudskärmen på din ARCHOS-spelare och den visar huvudfunktionerna. Välj en ikon med navigeringsknappen och tryck på OK för att använda den speciella funktionen. Resume Icon (återupptagningsikon) Ibland är återupptagningsikonen markerad på startskärmen när du slår på ARCHOS. Detta innebär att du kan återuppta den senaste spelade musikeller videofilen om den avbröts innan den avslutades. Om återupptagningsikonen är nertonad betyder det att uppspelning av musik- eller videofiler inte kan återupptas. GRÄNSSNITTSSPRÅK Ändra språk ARCHOS-spelarens gränssnitt finns tillgängligt på engelska, franska och tyska. Fler språk finns tillgängliga på Se Uppdatera den fasta programvaran instruktioner för att installera dessa språkpaket. för att ändra systemets språk: 1. På startskärmen trycker du på för att komma åt inställningsskärmen. 2. Markera språkikonen och tryck på OK. 3. Välj ett annat språk genom att använda knapparna / (dina inställningar sparas direkt). 4. Tryck på för att lämna sidan.

6 Introduktion > p. 6 Andra teckenuppsättningar Filnamn, mappnamn och musiktaggar kan visas i olika teckenuppsättningar, såsom japanska, koreanska, förenklad kinesiska etc. Du kan aktivera dessa teckenuppsättningar på skärmen för språkinställningar (se Språkinställningar för ytterligare instruktioner). BATTERI Batteriladdning Ladda batteriet i två timmar innan du använder din ARCHOS-spelare för första gången. Batteriet till din ARCHOS-spelare laddas via din dators USB-port: 1. anslut Archos-USB-kabeln till din ARCHOS-spelare (som är avstängd), 2. anslut Archos-USB-kabeln till din dator (som är påslagen), 3. ARCHOS-spelaren sätts på och börjar ladda. En blixtsymbol kommer att blinka över batterikonen i aktivitetsfältet medan batteriet laddas. CHG-indikatorn LED är på medan batteriet laddas; den kommer att blinka när batteriet är helt laddat. byta ut batteriet ARCHOS har ett löstagbart batteri. Du kan köpa extra batterier på Gå igenom följande steg för att byta batteri på ARCHOS 604:

7 Introduktion > p. 7 Gå igenom följande steg för att byta batteri på ARCHOS 504: click Observera: Om batteriet byts på ett felaktigt sätt eller orsakar kortslutning kan detta få till följd att produkten skadas och/eller att användaren åsamkar sig allvarliga skador. Ersätt endast med ett Archos-originalbatteri. PRODUKTHANTERING Var rädd om din Archos-spelare Din ARCHOS-spelare är en elektronisk produkt som bör hanteras varsamt: Utsätt inte spelaren för onödiga stötar eller vibreringar. Utsätt inte spelaren för värme, förvara den ventilerad (i synnerhet när den är ansluten till en dator). Håll den borta från vatten och överdrivet fuktiga områden. Håll den borta från höga elektromagnetiska fält. Håll alla anslutna kablar noggrant på plats: spelaren kan falla om ett barn av en händelse rycker i en kabel. Öppna den inte. Det finns inga delar på insidan som användaren har nytta av. Din garanti ogiltigförklaras om du öppnar spelaren. återställ hårdvara Om din ARCHOS-spelare av en händelse hänger sig (på grund av exempelvis elektrostatiska fenomen) kan den återställas genom att trycka på knappen i 15 sekunder.

8 SPELA VIDEO > p Spela video Markera videoikonen på startskärmen och tryck på OK för att gå till videoläge. 1.1 BLÄDDRA IGENOM DINA VIDEOFILMER Det finns två visningssätt när du bläddrar igenom dina videofiler: - videolistan - bläddringsfunktionen för video Du kan växla mellan dessa två visningssätt genom att trycka på när du bläddrar i videoläget. När du bläddrar i videoläget visas endast videofiler. när som helst videolista videolistan (standardvisningsläge) visar endast videofiler i videomappen i ARCHOS hårddiskenhet (den visar inte videofiler som finns i undermappar). Om du vill se videofiler i en annan mapp, tryck på för att växla till visningsläget Video Browser (bläddringsfunktion för video), navigera till en annan mapp och tryck på igen för att gå tillbaka till Video List (videolistan). Video Browser (bläddringsfunktionen för video) bläddringsfunktionen för video gör att du kan navigera till andra mappar inne i videomappen. Den är baserad på Archos File Browser (bläddringsfunktion för fil). Se: Använda bläddringsfunktionen.

9 SPELA VIDEO > p. Båda visningslägena visar en rörlig miniatyrbild av den markerade videofilen liksom information om videofilen. Om du har sparat en videobild som en miniatyrbild (se: Video Playback Menu Items (menyposterna för videouppspelning), minatyrbilden kommer inte längre att spela upp den markerade videofilen, men visar bilden istället. Video List & Browser Menu Items (videolista & menyposterna för bläddringsfunktionen) Info - visar en meddelanderuta med all tillgänglig information om den markerade videofilen. - Tryck på för att stänga inforutan. Delete (radera) - gör att du kan radera den markerade videofilen. En bekräftelserutan kommer att visas. Rename (ge nytt namn) - gör att du kan ändra namnet på den markerade videofilen genom att använda det virtuella tangentbordet. - Se: Använda det virtuella tangentbordet. Resume video (återuppta video) - återupptar spelning av den markerade videofilen från bokmärket. Clear bookmark (rensa bokmärke) - tar bort bokmärket från den markerade videofilen. Resume video (återuppta video) och Clear bookmark (rensa bokmärke) visas endast i menyn när en videofil som sparats som bokmärke är markerad (ikon: ). Reset thumbnails (återställ minatyrbilder) - raderar alla användardefinierade minatyrbilder och återställer rörliga minatyrbilder. Sound (ljud) - visar ljudinställningsskärmen (se: Ljudinställningar). Tryck på tillbaka till videoläget. för att gå

10 SPELA VIDEO > p Video playback (videouppspelning) Markera en videofil, tryck på OK för att spela upp den. Video Playback Screen (bildskärm för videouppspelning) nuvarande spelläge videofilnamn nuvarande skärmformat volymnivå förloppsfält för video Manöverknappar för videouppspelning Under videouppspelning kommer knapparna till din ARCHOS-spelare att fungera såsom följer: accelererad snabbspolning framåt snabbspola bakåt accelererad snabbspolning bakåt stopp höja volymen snabbspolning framåt sänka volymen pause/play visa menyn Menyposter för videouppspelning Info - visar en meddelanderuta med all tillgänglig information om den aktuella videofilen. - Tryck på för att stänga inforutan.

11 SPELA VIDEO > p. 11 Format - gör att du kan ändra visningssättet för bilden. - Auto: justerar videostorleken så att den bäst anpassas till den inbyggda skärmen eller TV:n. - Helskärm: visar hela bilden på skärmen. - Maximerad: förstorar bilden så att den fyller skärmen. - Original: visar bilden i sin ursprungliga storlek. Hastighet - spelar upp den aktuella videofilen i slow motion eller i hög hastighet Set bookmark (sätt som bokmärke) - sätter ett bokmärke på den aktuella platsen i videofilen. - Endast ett bokmärke per fil är tillåtet. - Du kan ha upp till 16 filer sparade som bokmärken. - Videofiler med ett bokmärke visas med ikonen. Spara ram som... - Minatyrbild: sparar den aktuella bilden som en minatyrbild för denna fil (skriver över eventuellt tidigare inställda minatyrbilder). - Bakgrundsbild: den aktuella bilden kommer att anges som din spelares bakgrundsbild. Sound (ljud) - visar ljudinställningsskärmen (se: Ljudinställningar). Tryck på för att lämna denna skärm. Inställningar - visar videoinställningsskärmen (se nästa kapitel). 1.3 VIDEOINSTÄLLNINGAR Du kan komma åt videoinställningsskärmen via menyposten Settings (inställningar) medan du spelar videofilen. Använd / för att markera en annan parameter, använd sedan / för att välja en annan inställning.

12 SPELA VIDEO > p. 12 PlayMode (spelläge) (en statusfältikon visar det aktuella läget) - Single (enstaka) spelar endast en videofil och stannar - Folder (mapp) spelar alla videofiler i den aktuella mappen Repeat & Shuffle (spela om & slumpval) (en statusfältikon visar det aktuella läget) - I normalläge (ingen ikon) spelas videovalet en gång och stannar - Repeat (repetera) upprepar spelning av videovalet - Shuffle (slumpval) spelar videofiler i slumpvis ordning LCD Brightness (LCD-ljusstyrka) - justerar ljusstyrkan för den inbyggda skärmen 1.4 Flytta videofiler till din ARCHOS -spelare Det finns två huvudsakliga metoder för att överföra dina egna videofiler till ARCHOS: Synkronisera dina videofiler med Windows Media Player 10 (eller högre) För denna metod måste din ARCHOS-USB-anslutning kunna användas i läget Windows Device (Windows-enhet) (se: System Settings (systeminställningar)). Windows Media Player 10 (eller högre) kommer att kopiera de videofiler du direkt valt i mappen Video: i din ARCHOS. Kopiera och klistra in dina videofiler från din dator till mappen Video: i ARCHOS (se: Computer Connection (datoranslutning) för information om hur du ska ansluta din ARCHOS-spelare till din dator). Skapa kompatibla videofiler med din dator Om det inte går att spela några av dina videofiler i din ARCHOS-spelare kan du behöva koda om dem till ett kompatibelt format. Det enklaste sättat att göra detta är att använda Windows Media Player 10 (eller högre) för att överföra videofiler till din ARCHOS i läget Windows Device (Windowsenhet). Windows Media Player 10 (eller högre) kommer automatiskt att omvandla de flesta format till WMV-format som din enhet kan spela. Om du inte vill använda Windows Media Player 10 (eller högre) kan du söka på Internet för att hitta lämpliga verktygsprogram som kan göra detta jobb.

13 SPELA VIDEO > p Recording Video (spela in video) Din ARCHOS-spelare kan spela in video via funktionen VideoCorder. Du kommer att behöva tilläggsfunktionen DVR-stationen eller DVR-Travel Adapter för att spela in video. Se: Tilläggsfunktioner för att få reda på mer om denna funktion.

14 SPELA MUSIK > p Spela musik Markera musikikonen på startskärmen och tryck på OK för att gå till musikläget. 2.1 Arkivbiblioteket och bläddringsfunktionen för musik Det finns två visningssätt när du bläddrar igenom dina låtar: - ARCLibrary (arkivbibliotek) - Music Browser (bläddrarfunktion för musik) När du bläddrar igenom din musik visas endast musikfiler. ArcLibrary (arkivbibliotek) Arkivbiblioteket (standardvisning) visar din musik ordnad i kategorier (artist, album, titel, genre etc.) om dina musikfiler innehåler dessa taggar. När musik läggs till i ARCHOS musikmapp måste ARCLibrary (arkivbiblioteket) uppdateras. Som standard görs detta automatiskt, men du kan välja att göra det manuellt via alternativet Update ARCLibrary (uppdatera arkivbiblioteket). Se även: System Settings (systeminställningar). Om en del av dina musikfiler inte innehåller taggar kommer de att sorteras som okända (Unknown) i arkivbiblioteket. Music Browser (bläddringsfunktionen för musik) bläddringsfunktionen för musik gör att du kan navigera i musikmappen som finns i din spelares hårddiskenhet. Den är baserad på Archos File Browser (bläddringsfunktion för filer). För att använda den, markera Browse Hard Drive (bläddra i hårddiskenheten) i det ursprungliga visningsläget för arkivbiblioteket och tryck på OK. Se: Använda bläddringsfunktionen.

15 SPELA MUSIK > p. 15 ARCLibrary* (arkivbiblioteket) och Music Browser Menu Items (menyposter i bläddringsfunktionen för musik) Info - visar en meddelanderuta med all tillgänglig information om den markerade musikfilen. - Tryck på för att stänga inforutan. Delete (radera) - gör att du kan radera den markerade musikfilen. En bekräftelseruta kommer att visas. Rename (ge nytt namn) - gör att du kan ändra namnet på den markerade musikfilen genom att använda det virtuella tangentbordet. - Se: Använda det virtuella tangentbordet. Resume song (återuppta låt) - återupptar spelning av den markerade musikfilen från bokmärket. Clear bookmark (rensa bokmärke) - tar bort bokmärket från den markerade musikfilen. Resume song (återuppta låt) och Clear bookmark (rensa bokmärke) visas endast i menyn när ett spår som sparats som bokmärke är markerat (ikon: ). Show playlist (visa spellista) - öppnar ett fönster för spellista på höger sida (se: Spellistor). Sound (ljud) - visar ljudinställningsskärmen (se: Ljudinställningar). Tryck på tillbaka till musikläget. för att gå * ArcLibrary (arkivbibilioteket) finns endast menyposterna Show playlist (visa spellista) och Sound (ljud) tillgängliga.

16 SPELA MUSIK > p Spela musik Markera en ljudfil, tryck på OK för att spela den. Skärm för musikuppspelning nuvarande spelläge tidigare spår sångtitel artistnamn albumtitel spårnummer nästa spår volymnivå resterande tid mättid förloppsfält Manöverknappar för musikuppspelning Under musikuppspelning kommer knapparna till din ARCHOS-spelare att fungera såsom följer: accelererad snabbspolning framåt tryck en gång: tillbaka till början på låten, eller föregående låt (de första 10 sekunderna på ett spår): snabbspola bakåt accelererad snabbspolning bakåt stopp går tillbaka till bläddringsfunktionen eller ARCLibrary- (arkivbiblioteket) fönstret där du lanserade låten höja volymen tryck en gång: håll nästa låt: snabbspolning framåt sänka volymen pause/play visa menyn

17 SPELA MUSIK > p. 17 Musikstatusikoner Statusfältikonerna informerar dig om din ARCHOS: spelar är pausad är i stoppläge Menyposter för musikuppspelning Info - visar en meddelanderuta med all tillgänglig information om den aktuella musikfilen. - Tryck på för att stänga inforutan. Hem - gör att du kan gå tillbaka till startskärmen medan du spelar musik för att bläddra igenom din hårddiskenhet, visa ett bildspel av foton etc. Set bookmark (sätt som bokmärke) - sätter ett bokmärke på den aktuella platsen i ljudfilen. - Endast ett bokmärke per fil är tillåtet. - Du kan ha upp till 16 filer sparade som bokmärken. - Musikfiler med ett bokmärke visas med ikonen. Sound (ljud) - visar ljudinställningsskärmen (se: Sound Settings (ljudinställningar)). Tryck på för att lämna denna skärm. Settings (inställningar) - visar musikinställningsskärmen (se nästa kapitel). 2.3 MUSIKINSTÄLLNINGAR Du kan komma åt skärmen Music Settings (musikinställningar) via menyposten Settings (inställningar) medan du spelar en låt. Använd / för att markera en annan parameter, använd sedan / för att välja en annan inställning.

18 SPELA MUSIK > p. 18 PlayMode (spelläge) (en statusfältikon visar det aktuella läget) - Single (enstaka) spelar endast en musikfil och stoppar. - Folder (mapp) spelar alla musikfiler i den aktuella mappen eller det aktuella albumet. - All (alla) spelar alla musikfiler i ARCHOS-spelaren. - Queue (köa) gör att du kan välja ett spår som ska spelas efter det som spelas för tillfället. - Tryck på medan ett spår spelas för att växla till bläddrarfönstret, välj ett spår och tryck på OK: detta är ditt spår som köar och statusfältet ändras till. - endast ett spår kan köa åt gången. - om du inte väljer en låt som ska köa innan det nuvarande spåret spelat klart kommer ARCHOS att spela nästa spår i mappen eller albumet. (skanna) spelar de första sekunderna av varje spår. - du kan ange speltiden iintro duration (speltid för intro). - om du vill spela hela låten, tryck på OK medan introt spelas; musikspelaren återgår då till spelläget Folder (mapp). Repeat & Shuffle (spela om & slumpval)(en statusfältikon visar det aktuella läget) - Scan - Normal - Repeat - Shuffle (ingen ikon) (normal) spelar det valda spåret en gång och stoppar. (upprepa) spelar det valda spåret upprepade gånger. (slumpval) spelar slumpmässiga spår från urvalet. slumpval är inte tillgängligt när PlayMode (spelläge) är satt i läget All (alla). - Intro duration (speltid för intro) - anger hur länge varje spår ska spelas i spelläget Scan (skanna). 2.4 Sound Settings (ljudinställningar) På denna skärm kan du justera ljudinställningarna i din ARCHOS-spelare efter dina personliga preferenser. Använd / för att markera en annan parameter, använd sedan / för att välja en annan inställning.

19 SPELA MUSIK > p. 19 Volume (volym) - justerar utmatningsvolymen. Inbyggd högtalare - ON (på) högtalaren är alltid på. - OFF (av) högtalaren är alltid av. - Automatic (automatisk) den inbyggda högtalaren stänger automatiskt av när du ansluter hörlurarna eller en AV-kabel. Bass Boost Frequency (Bass Boost-frekvens) - justerar den lägre frekvensen som ska höjas. Bass Boost Frequency (Bass Boost-frekvens) - justerar basnivån. Preset (förinställning) - gör att du snabbt kan välja en ljudprofil. Set equalizer (inställning av equalizer) - gör att du kan använda en anpassad ljudprofil Markera och tryck på OK för att gå till equalizer-skärmen. Balance (balansera) - gör att du kan balansera ljudet mellan den vänstra och högra högtalaren. Reset (återställ) - markera och tryck på OK för att återställa parametrarna till standardvärden. Equalizer Screen (equalizer-skärm) Din ARCHOS-spelare har en 5-band-equalizer. Använd / för att markera ett annat frekvensomfång (Bass, Mid. bass, Mid. range, Mid. treble eller Treble). Använd / för att ändra förstärkning för dessa frekvenser. Det rekommenderas att du ändrar dessa inställningar medan du lyssar på musik för att du ska kunna uppskatta ljudändringarna.

20 SPELA MUSIK > p Playlists (spellistor) En spellista är en lista med ljudspår som musikspelaren automatiskt kommer att spela i ordningsföljd. Med din ARCHOS-spelare kan du spela, skapa och redigera så många spellistor som du vill. I Archos Browser (bläddringsfunktion) är spellistorna filerna som har ikonen. När du spelar en spellista visas ikonen i statusfältet. Observera: När du raderar en spellista raderar du endast listan och inte själva musiken. Spela en spellista Markera Playlist (spellista) i ArcLibrary (arkivbiblioteket) och tryck på OK. Välj en spellista genom att använda /, tryck på OK. En panel som visar innehållet i spellistan kommer att öppnas på höger sida. Tryck på OK för att börja spela från det första spåret (för att börja spela från ett annat spår kan du även välja en låt genom att använda / innan du trycker på OK). Om du vill spela spåren i en annan ordning: tryck på MENU och välj menyposten Shuffle (slumpval) för att slumpvis ändra om låtarnas ordningsföljd i den aktuella spellistan. Creating a Playlist (skapa en spellista) Välj menyposten Show playlist (visa spellista) medan du är i Music browser (bläddringsfunktionen för musik). En ruta för spellistan kommer att öppna till höger: du kan nu börja lägga till låtar till den befintliga spellistan. I den vänstra rutan kan du lokalisera de låtar du skulle vilja lägga till i din spellista. Markera en låt och tryck på eller OK för att lägga till den till spellistan (låtens ikon i den vänstra rutan kommer att ändras till och indikerar att den hör till den nuvarande spellistan). Upprepa detta förfarande med alla de spår du vill ha.

21 SPELA MUSIK > p. 21 Du kan även lägga till innehållet från en hel mapp, artist, album etc. om du markerar det och trycker på eller OK. Ett annat sätt att lägga till låtar till en spellista är att använda menyposterna Add to playlist (lägg till spellista) eller Insert in playlist (sätt in i spellistan): Add to playlist (lägg till spellista) - lägger till det markerade spåret, mappen, artisten eller albumet i slutet på spellistan. Insert in playlist (sätt in i spellistan) - sätter in det markerade spåret, mappen, artisten eller albumet före den valda posten i spellistan. För att hoppa bakåt och framåt mellan de vänstra och högra panelerna, tryck på. En spellista kan ha max låtar. Se nästa avsnitt för att lära dig hur du ska spara dina spellistor. Menyposterna i panelen för spellistan Dessa menyposter visas när fokus är på den högra panelen: Remove track (ta bort spår) - raderar det markerade spåret från spellistan. Move track (flytta spår) - gör att du kan ändra stället för det markerade spåret i spellistan genom att använda /. - När du angett ett nytt ställe för spåret, tryck på OK för att bekräfta. Save (spara) - sparar den aktuella spellistan imappen Playlists (spellistor). Save As (spara som) - Likadant som Save (spara), men gör också att du kan ge spellistan ett personligt namn. - Se: Använda det virtuella tangentbordet. Clear (rensa) - rensar och stänger den aktuella spellistan. Shuffle (slumpval) - ändrar slumpvis låtarnas ordningsföljd i den aktuella spellistan.

22 SPELA MUSIK > p. 22 Sound (ljud) - visar ljudinställningsskärmen (se: Sound settings (ljudinställningar)). - Tryck på för att lämna denna skärm. Redigera en spellista Redigera en befintlig spellista: Markera spellistan och användmenyposten Show playlist (visa spellista): Du kan nu lägga till, ändra om, flytta eller ta bort spår inne i spellistan genom att använda de avpassade menyposterna: En asterisk (*) visas efter spellistans namn i den högra panelen för att indikera att ändringar gjorts i spellistan och att den inte är sparad. När du gjort valda ändringar, spara spellistan med menyposten Save (spara) eller med menyposten Save As (spara som) om du vill ge den ett annat namn. Lägga till låtar till en spellista medan du lyssar på musik Medan du spelar en låt, välj menyposten Playlist (spellista). Ett nytt fönster kommer att öppnas med två paneler, musikfilerna till vänster och spellistan till höger. Tryck på för att fokusera på den vänstra panelen och välj låten eller mappen med låtar som ska läggas till, tryck sedan på OK för att lägga till dem till spellistan. Tryck på för att gå tillbaka till uppspelningsskärmen. Observera följande: detta kan endast göras om du tagit fram musikmappen via- Musikikonen på Startskärmen och inte via ikonen för bläddringsfunktionen. Observera: om du sparar spellistan medan en låt spelas kommer låtuppspelningen att stoppa. 2.6 Flytta över musik till din ARCHOS -spelare Det finns två huvudsakliga metoder för att överföra din egen musik till ARCHOS: Synkronisera din musik med Windows Media Player 10 (eller högre) För denna metod måste din ARCHOS-USB-anslutning kunna användas i läget Windows Device (Windowsenhet) (se: Systeminställningar). Windows Media Player 10 (eller högre) kommer att kopiera de musikfiler du direkt valt i Musikmappen i din ARCHOS.

23 SPELA MUSIK > p. 23 Kopiera och klistra in dina musikfiler från din dator till Musikmappen i ARCHOS (se: Datoranslutning för information om hur du ska ansluta din ARCHOS-spelare till din dator). Du kan enkelt skapa ljudinnehåll med din dator genom att använda Windows Media Player 10 (eller högre) för att omvandla dina egna CD-skivor till MP3- eller WMA-format. Kontrollera de lagar och förordningar som gäller i ditt land för att få reda på om privatkopiering av dina CD-skivor för eget bruk är tillåtet. 2.7 spela in LJUD Din ARCHOS-spelare kan spela in ljud via funktionen AudioCorder. Du kan göra mikrofoninspelningar med din ARCHOS (se nästa avsnitt för information). Du kommer att behöva tilläggsfunktionen DVR-stationen eller DVR-Travel Adapter för att spela in ljud från en analog källa (se Tilläggsfunktioner för att få reda på mer om denna funktion).

24 ANVÄNDA AUDIOCORDER > p Använda AudioCorder Du kan spela in ljud antingen från den inbyggda mikrofonen eller från en extern, analog linjenivåkälla om du använder tilläggsfunktionen DVR-stationen eller DVR-Travel Adapter. Markera musikikonen på startskärmen och tryck på OK för att visa skärmen för förinspelning. Alla ljudinspelningar som görs med din ARCHOS-spelare sparas i mappen Music/ Recordings (musik/inspelningar). Om du vill spara dem på en annan plats kan du använda funktionen Move (flytta) med Archos bläddringsfunktion för filer efter inspelning (se: Använda bläddringsfunktionen). Ikonen blinkar i statusfältet när du spelar in. Ljudfiler som spelats in med din ARCHOS-spelare kommer att taggas såsom följer: Artist = (Archos: ljudinspelningar), Album = (okänd). 3.1 Inställningsskärmen för AudioCorder Från denna skärm kan du justera inställningar för ljudinmatning för dina inspelningar. Använd / för att markera en annan parameter, använd sedan / för att välja en annan inställning. Set Title (ställ in titel) - gör att du kan ge en personlig titel till inspelningen (se: Använda det virtuella tangentbordet). Format - du kan välja mellan PCM (ej komprimerat) och ADPCM (komprimerat) WAV-format. Source (källa) - välj mellan mikrofon eller analog line-in (endast med tilläggsfunktionen DVR Station eller DVR-Travel Adapter). Sampling - välj samplingsfrekvensen för din inspelning (en högre frekvens ger bättre ljudkvalitet men en större fil).

SVENSK ANVÄNDARMANUAL

SVENSK ANVÄNDARMANUAL SVENSKA 404 SVENSK ANVÄNDARMANUAL Version 3 Vänligen besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. Bäste kund, tack för att du valt denna Archos-produkt. Vi hoppas

Läs mer

Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual. SVENSKA BRUKSANVISNING Version 1.0 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual. Bäste kund, tack för att du valt denna Archos-produkt. Vi hoppas att du

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk

MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk 1 ARCHOS 104 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk Svensk Bruksanvisning Version 1.1 - Vänligen se Archos sajt (www.archos.com) för den senaste manualen och programuppdateringar

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk 1 204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk Svensk Bruksanvisning Version 1 - Vänligen besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. 2

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

604 wifi. Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

604 wifi. Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual. 604 wifi WIFI & Internet FUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 504/604 Användarmanual Version 1.2 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual. Denna manual inehåller

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Användarmanual för Zombee MP-100

Användarmanual för Zombee MP-100 Användarmanual för Zombee MP-100 Introduktion Denna mediaspelare har följande huvudfunktioner: Film: AVI, MPG,MPEG,VOB,ASF,DAT. och Xvid filer; upplösning upp till 1080i. Musik: MP2/3, WMA,AC3,AAC filer.

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

Bruksanvisning NWZ-E435F / E436F / E438F. 2008 Sony Corporation 4-109-570-13 (1)

Bruksanvisning NWZ-E435F / E436F / E438F. 2008 Sony Corporation 4-109-570-13 (1) Bruksanvisning NWZ-E435F / E436F / E438F 2008 Sony Corporation 4-109-570-13 (1) Bläddra i Bruksanvisning Använda knapparna i Bruksanvisning Klicka på knapparna som finns i övre högra delen av den här manualen

Läs mer

Lathund för appen GoTalk NOW Free

Lathund för appen GoTalk NOW Free Lathund för appen GoTalk NOW Free MENYSIDAN Så här ser menysidan ut. Page Editor trycker man på för att anpassa någon av de tre sidorna. Player startar användarläget. Settings används t ex för att välja

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan...

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan... Innehåll SV Viktig information... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Innan du använder spelaren... 5 Produktegenskaper... 5 Framsidan och baksidan... 6 Lägsta systemkrav... 6 Anslut USB... 7 Komma igång... 7

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

Bakgrunds info Installation Musik. Koreografi Optioner Verktyg Nästa version. Agenda

Bakgrunds info Installation Musik. Koreografi Optioner Verktyg Nästa version. Agenda SqView Bakgrunds info Installation Musik Texter Koreografi Optioner Verktyg Nästa version Agenda SqView Historia Började skriva programmet 1999 Första versionen var bara för att visa koreografi Spela musik

Läs mer

Bruksanvisning NWZ-E443 / E444 / E445. Klicka! Du kan direkt gå till. Överföra musik. Överföra video eller bilder. Felsökning

Bruksanvisning NWZ-E443 / E444 / E445. Klicka! Du kan direkt gå till. Överföra musik. Överföra video eller bilder. Felsökning Klicka! Du kan direkt gå till Överföra musik Överföra video eller bilder Felsökning Bruksanvisning NWZ-E443 / E444 / E445 2009 Sony Corporation 4-154-409-11(1) Obs Vissa modeller kanske inte är tillgängliga

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Voicemail i FirstClass

Voicemail i FirstClass Voicemail i FirstClass För att använda voicemail måste du ha FirstClass klienten installerad och vara uppkopplad mot Internet. *Om du är på en ort med dålig internetuppkoppling kan det bli problem att

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING [ FILÖVERFÖRING ] Hur överför man filler och mappar mellan olika enheter OPERATIVSYSTEM. Windows 7 ANVISUA.

STUDIEHANDLEDNING [ FILÖVERFÖRING ] Hur överför man filler och mappar mellan olika enheter OPERATIVSYSTEM. Windows 7 ANVISUA. STUDIEHANDLEDNING [ FILÖVERFÖRING ] Hur överför man filler och mappar mellan olika enheter OPERATIVSYSTEM Windows 7 ANVISUA Anna Larsson Studiehandledning Filöverföring www.anvisua.se Copyright 2015 Anna

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Acer econsole Användarhandbok

Acer econsole Användarhandbok Acer econsole Användarhandbok 1 Information om licenser för programvara från annan tillverkare eller kostnadsfri programvara Programvara som är förinstallerad, inbyggd eller på annat sätt distribueras

Läs mer

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 Användarhandbok för användning med Windows-datorer Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 VIKTIGT: C-Pen 3.5 innehåller ett uppladdningsbart Lithium-jon-batteri. Denna batteri-typ bör inte ligga oladdad

Läs mer

Användarinnehåll S V. Notera 4. Huvudfunktion 4. Spelarinstruktion 5. Grundläggande krav för datorkonfiguration 6. USB-anslutning 6.

Användarinnehåll S V. Notera 4. Huvudfunktion 4. Spelarinstruktion 5. Grundläggande krav för datorkonfiguration 6. USB-anslutning 6. Användarinnehåll S V Notera 4 Huvudfunktion 4 Spelarinstruktion 5 Grundläggande krav för datorkonfiguration 6 USB-anslutning 6 Laddning 6 Ström på / ström av 6 Inställning knapplås 6 Musikuppspelning 7

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Så här fungerar Version 21 okt - 2013

Så här fungerar Version 21 okt - 2013 Så här fungerar Version 21 okt - 2013 Jag Vill används som väljare kring många vardagliga situationer. T ex att välja aktivitet, välja utflyktsmål osv. Jag Vill används som ett enkelt trycka-hända program,

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Back-up av MyTobii P-10

Back-up av MyTobii P-10 Back-up av MyTobii P-10 Tobii Support Team Den här dokumentationen guidar dig genom alla relevanta steg för att göra en back-up av MyTobii P-10. Överföra data från en P10 till en annan P10 eller PC Göra

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering Datagrund Vista Grundläggande filhantering 1 Datagrund Vista Mer Windows, bilder och filhantering Det här materialet är avsett för den som genomgått de första två kurserna i Datagrund för Vista. Författare

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Grundkurs 1 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 1 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IT 1... Fel! Bokmärket är inte definierat. Grundkurs i Data vid Ålands Lyceum... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning...

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Lathund Milestone 212 och 212plus

Lathund Milestone 212 och 212plus Iris Hjälpmedel Ver: 4 Notera att denna lathund beskriver både Milestone 212 och Milestone 212plus där några egenskaper och val enbart finns i Milestone 212plus. Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer