SVENSK ANVÄNDARMANUAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK ANVÄNDARMANUAL"

Transkript

1 SVENSKA SVENSK ANVÄNDARMANUAL Version 2.2 Vänligen besök för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. Bäste kund, tack för att du valt denna Archos-produkt. Vi hoppas att du kommer att kommer att tycka om den och att du kommer att vara nöjd med produkten i flera år framöver. Vänligen registrera din produkt på vår webbplats (www.archos.com/register) för att säkerställa att du får tillträde till vårt journummer och att du får information om kostnadsfria programuppdateringar för din produkt. Vi hoppas att du får en fantastisk multimediaupplevelse, Archos-teamet All information som finns i denna manual var korrekt då den publicerades. Eftersom våra ingenjörer ständigt uppdaterar och förbättrar våra produkter kan programvaran till din spelare emellertid ha ett något olikt utseende eller ändrade funktioner i förhålllande till de som presenteras i denna manual.

2 INNEHÅLLSförteckning > p. Innehållsförteckning Introduktion...3 ARCHOS beskrivning av spelaren GRÄNSSNITTSSPRÅK BATTERI PRODUKTHANTERING Spela video BLÄDDRA IGENOM DINA VIDEOFILMER Video playback (videouppspelning) VIDEOINSTÄLLNINGAR Flytta videofiler till din ARCHOS -spelare Recording Video (spela in video) Spela musik Arkivbiblioteket och bläddringsfunktionen för musik Spela musik MUSIKINSTÄLLNINGAR Sound Settings (ljudinställningar) Playlists (spellistor) Flytta över musik till din ARCHOS -spelare spela in LJUD Använda AudioCorder Inställningsskärmen för AudioCorder INSPELNINGSFÖRFARANDE för INBYGGD mikrofon Linje-nivå-inspelningar Viewing Photos (visa foton) photo WALL (bildbakgrund) och photolibrary (bildbibliotek) SE PÅ BILDER BILDINSTÄLLNINGAR Visa ett bildspel SE PÅ BILDER MEDAN DU LYSSNAR PÅ MUSIK Överföra bilder till din ARCHOS-SPELARE Använda bläddringsfunktionen Navigation (navigering) Använda det virtuella tangentbordet Använda PDF-läsaren Datoranslutning Hårddisk eller Windowsenhet Anslutning Frånkoppling inställningsskärm Språkinställningar Skärminställningar Utseendeinställningar Tidsinställningar Ströminställningar TV-kontroller Systeminställningar Uppdatera den fasta programvaran Tilläggsfunktioner DVR-stationen- & DVR-Travel Adapter-presentationen Videoinspelning Inställning av schemaläggaren Spela in ljud (extern källa) USB-värdanslutning Tekniska specifikationer Teknisk supportinformation... 59

3 Introduktion > p. 3 Introduktion ARCHOS beskrivning av spelaren Knappar Längst upp på spelaren: Tryck och håll nere för att slå på/av. TV LCD Tryck en gång för att växla visningsbilden mellan TV och den inbyggda LCDskärmen. tryck och håll nere för att låsa knapparna på din ARCHOS-spelare. Huvudnavigeringsknappar: Navigeringsknapp Upp/ner-acceleratorknappar Escape / Tillbaka / Stopp OK Enter / Go / Play/Pause MENU flik mellan tillgängliga skärmar Visa de tillgängliga menyposterna Anslutningskontakter Under enheten: Dockningskontakterna Anslut din ARCHOS-enhet till datorn. Ladda batteriet till din ARCHOS via USB. Anslut en kompatibel extern enhet till din ARCHOS med den valbara dockningsadaptern. Spela in extern video via den valbara DVR-stationen. På den högra sidan: AV Out Jack Audio (ljud): Koppla in de medföljande hörlurarna. Video: koppla in en AV-kabel från Archos för att ansluta till din TV, hi-fi, etc.

4 Introduktion > p. 4 Inbyggd mikrofon och högtalare Den inbyggda mikrofonen finns på enhetens vänstra sida. Se: Använda AudioCorder. Den inbyggda högtalaren finns på höger sida, under knapparna. LED-indikatorer CHG ON/OFF-indikator Indikator för batteriladdning - ljus på: batteriet laddas. - blinkar: batteriet är helt laddat. CHG HDD TV LCD HDD Aktivitetsvisare för hårddiskenheten ljuset blinkar när hårddiskenheten är aktiv (spelar/överför filer) TV LCD Indikator för videoskärm ljuset är på när bilden visas på en extern bildskärm. Gränssnittsbeskrivning Statusfält Längst upp till höger på skärmen finns statusfältet som visar volym, batterinivå, klocka, enhetens uppspelningsstatus etc. Flikar Längst upp i det vänstra hörnet på skärmen finns området för flikar som visar tillgängliga applikationer och skärmar (inställningar, startskärm etc.). De varierar beroende på var du är i gränssnittet. Tryck på för att växla mellan de olika skärmarna.

5 MENU 504/604 MANUAL V2.2 Introduktion > p. 5 Längst ner i det högra hörnet på skärmen visar menyområdet menyikonerna. Tryck påmenu för att visa de tillgängliga menyposterna. Detta är en kontextuell meny: de tillgängliga alternativen varierar beroende på var du är i gränssnittet. Home Screen (startskärm) Detta är huvudskärmen på din ARCHOS-spelare och den visar huvudfunktionerna. Välj en ikon med navigeringsknappen och tryck på OK för att använda den speciella funktionen. Resume Icon (återupptagningsikon) Ibland är återupptagningsikonen markerad på startskärmen när du slår på ARCHOS. Detta innebär att du kan återuppta den senaste spelade musikeller videofilen om den avbröts innan den avslutades. Om återupptagningsikonen är nertonad betyder det att uppspelning av musik- eller videofiler inte kan återupptas. GRÄNSSNITTSSPRÅK Ändra språk ARCHOS-spelarens gränssnitt finns tillgängligt på engelska, franska och tyska. Fler språk finns tillgängliga på Se Uppdatera den fasta programvaran instruktioner för att installera dessa språkpaket. för att ändra systemets språk: 1. På startskärmen trycker du på för att komma åt inställningsskärmen. 2. Markera språkikonen och tryck på OK. 3. Välj ett annat språk genom att använda knapparna / (dina inställningar sparas direkt). 4. Tryck på för att lämna sidan.

6 Introduktion > p. 6 Andra teckenuppsättningar Filnamn, mappnamn och musiktaggar kan visas i olika teckenuppsättningar, såsom japanska, koreanska, förenklad kinesiska etc. Du kan aktivera dessa teckenuppsättningar på skärmen för språkinställningar (se Språkinställningar för ytterligare instruktioner). BATTERI Batteriladdning Ladda batteriet i två timmar innan du använder din ARCHOS-spelare för första gången. Batteriet till din ARCHOS-spelare laddas via din dators USB-port: 1. anslut Archos-USB-kabeln till din ARCHOS-spelare (som är avstängd), 2. anslut Archos-USB-kabeln till din dator (som är påslagen), 3. ARCHOS-spelaren sätts på och börjar ladda. En blixtsymbol kommer att blinka över batterikonen i aktivitetsfältet medan batteriet laddas. CHG-indikatorn LED är på medan batteriet laddas; den kommer att blinka när batteriet är helt laddat. byta ut batteriet ARCHOS har ett löstagbart batteri. Du kan köpa extra batterier på Gå igenom följande steg för att byta batteri på ARCHOS 604:

7 Introduktion > p. 7 Gå igenom följande steg för att byta batteri på ARCHOS 504: click Observera: Om batteriet byts på ett felaktigt sätt eller orsakar kortslutning kan detta få till följd att produkten skadas och/eller att användaren åsamkar sig allvarliga skador. Ersätt endast med ett Archos-originalbatteri. PRODUKTHANTERING Var rädd om din Archos-spelare Din ARCHOS-spelare är en elektronisk produkt som bör hanteras varsamt: Utsätt inte spelaren för onödiga stötar eller vibreringar. Utsätt inte spelaren för värme, förvara den ventilerad (i synnerhet när den är ansluten till en dator). Håll den borta från vatten och överdrivet fuktiga områden. Håll den borta från höga elektromagnetiska fält. Håll alla anslutna kablar noggrant på plats: spelaren kan falla om ett barn av en händelse rycker i en kabel. Öppna den inte. Det finns inga delar på insidan som användaren har nytta av. Din garanti ogiltigförklaras om du öppnar spelaren. återställ hårdvara Om din ARCHOS-spelare av en händelse hänger sig (på grund av exempelvis elektrostatiska fenomen) kan den återställas genom att trycka på knappen i 15 sekunder.

8 SPELA VIDEO > p Spela video Markera videoikonen på startskärmen och tryck på OK för att gå till videoläge. 1.1 BLÄDDRA IGENOM DINA VIDEOFILMER Det finns två visningssätt när du bläddrar igenom dina videofiler: - videolistan - bläddringsfunktionen för video Du kan växla mellan dessa två visningssätt genom att trycka på när du bläddrar i videoläget. När du bläddrar i videoläget visas endast videofiler. när som helst videolista videolistan (standardvisningsläge) visar endast videofiler i videomappen i ARCHOS hårddiskenhet (den visar inte videofiler som finns i undermappar). Om du vill se videofiler i en annan mapp, tryck på för att växla till visningsläget Video Browser (bläddringsfunktion för video), navigera till en annan mapp och tryck på igen för att gå tillbaka till Video List (videolistan). Video Browser (bläddringsfunktionen för video) bläddringsfunktionen för video gör att du kan navigera till andra mappar inne i videomappen. Den är baserad på Archos File Browser (bläddringsfunktion för fil). Se: Använda bläddringsfunktionen.

9 SPELA VIDEO > p. Båda visningslägena visar en rörlig miniatyrbild av den markerade videofilen liksom information om videofilen. Om du har sparat en videobild som en miniatyrbild (se: Video Playback Menu Items (menyposterna för videouppspelning), minatyrbilden kommer inte längre att spela upp den markerade videofilen, men visar bilden istället. Video List & Browser Menu Items (videolista & menyposterna för bläddringsfunktionen) Info - visar en meddelanderuta med all tillgänglig information om den markerade videofilen. - Tryck på för att stänga inforutan. Delete (radera) - gör att du kan radera den markerade videofilen. En bekräftelserutan kommer att visas. Rename (ge nytt namn) - gör att du kan ändra namnet på den markerade videofilen genom att använda det virtuella tangentbordet. - Se: Använda det virtuella tangentbordet. Resume video (återuppta video) - återupptar spelning av den markerade videofilen från bokmärket. Clear bookmark (rensa bokmärke) - tar bort bokmärket från den markerade videofilen. Resume video (återuppta video) och Clear bookmark (rensa bokmärke) visas endast i menyn när en videofil som sparats som bokmärke är markerad (ikon: ). Reset thumbnails (återställ minatyrbilder) - raderar alla användardefinierade minatyrbilder och återställer rörliga minatyrbilder. Sound (ljud) - visar ljudinställningsskärmen (se: Ljudinställningar). Tryck på tillbaka till videoläget. för att gå

10 SPELA VIDEO > p Video playback (videouppspelning) Markera en videofil, tryck på OK för att spela upp den. Video Playback Screen (bildskärm för videouppspelning) nuvarande spelläge videofilnamn nuvarande skärmformat volymnivå förloppsfält för video Manöverknappar för videouppspelning Under videouppspelning kommer knapparna till din ARCHOS-spelare att fungera såsom följer: accelererad snabbspolning framåt snabbspola bakåt accelererad snabbspolning bakåt stopp höja volymen snabbspolning framåt sänka volymen pause/play visa menyn Menyposter för videouppspelning Info - visar en meddelanderuta med all tillgänglig information om den aktuella videofilen. - Tryck på för att stänga inforutan.

11 SPELA VIDEO > p. 11 Format - gör att du kan ändra visningssättet för bilden. - Auto: justerar videostorleken så att den bäst anpassas till den inbyggda skärmen eller TV:n. - Helskärm: visar hela bilden på skärmen. - Maximerad: förstorar bilden så att den fyller skärmen. - Original: visar bilden i sin ursprungliga storlek. Hastighet - spelar upp den aktuella videofilen i slow motion eller i hög hastighet Set bookmark (sätt som bokmärke) - sätter ett bokmärke på den aktuella platsen i videofilen. - Endast ett bokmärke per fil är tillåtet. - Du kan ha upp till 16 filer sparade som bokmärken. - Videofiler med ett bokmärke visas med ikonen. Spara ram som... - Minatyrbild: sparar den aktuella bilden som en minatyrbild för denna fil (skriver över eventuellt tidigare inställda minatyrbilder). - Bakgrundsbild: den aktuella bilden kommer att anges som din spelares bakgrundsbild. Sound (ljud) - visar ljudinställningsskärmen (se: Ljudinställningar). Tryck på för att lämna denna skärm. Inställningar - visar videoinställningsskärmen (se nästa kapitel). 1.3 VIDEOINSTÄLLNINGAR Du kan komma åt videoinställningsskärmen via menyposten Settings (inställningar) medan du spelar videofilen. Använd / för att markera en annan parameter, använd sedan / för att välja en annan inställning.

12 SPELA VIDEO > p. 12 PlayMode (spelläge) (en statusfältikon visar det aktuella läget) - Single (enstaka) spelar endast en videofil och stannar - Folder (mapp) spelar alla videofiler i den aktuella mappen Repeat & Shuffle (spela om & slumpval) (en statusfältikon visar det aktuella läget) - I normalläge (ingen ikon) spelas videovalet en gång och stannar - Repeat (repetera) upprepar spelning av videovalet - Shuffle (slumpval) spelar videofiler i slumpvis ordning LCD Brightness (LCD-ljusstyrka) - justerar ljusstyrkan för den inbyggda skärmen 1.4 Flytta videofiler till din ARCHOS -spelare Det finns två huvudsakliga metoder för att överföra dina egna videofiler till ARCHOS: Synkronisera dina videofiler med Windows Media Player 10 (eller högre) För denna metod måste din ARCHOS-USB-anslutning kunna användas i läget Windows Device (Windows-enhet) (se: System Settings (systeminställningar)). Windows Media Player 10 (eller högre) kommer att kopiera de videofiler du direkt valt i mappen Video: i din ARCHOS. Kopiera och klistra in dina videofiler från din dator till mappen Video: i ARCHOS (se: Computer Connection (datoranslutning) för information om hur du ska ansluta din ARCHOS-spelare till din dator). Skapa kompatibla videofiler med din dator Om det inte går att spela några av dina videofiler i din ARCHOS-spelare kan du behöva koda om dem till ett kompatibelt format. Det enklaste sättat att göra detta är att använda Windows Media Player 10 (eller högre) för att överföra videofiler till din ARCHOS i läget Windows Device (Windowsenhet). Windows Media Player 10 (eller högre) kommer automatiskt att omvandla de flesta format till WMV-format som din enhet kan spela. Om du inte vill använda Windows Media Player 10 (eller högre) kan du söka på Internet för att hitta lämpliga verktygsprogram som kan göra detta jobb.

13 SPELA VIDEO > p Recording Video (spela in video) Din ARCHOS-spelare kan spela in video via funktionen VideoCorder. Du kommer att behöva tilläggsfunktionen DVR-stationen eller DVR-Travel Adapter för att spela in video. Se: Tilläggsfunktioner för att få reda på mer om denna funktion.

14 SPELA MUSIK > p Spela musik Markera musikikonen på startskärmen och tryck på OK för att gå till musikläget. 2.1 Arkivbiblioteket och bläddringsfunktionen för musik Det finns två visningssätt när du bläddrar igenom dina låtar: - ARCLibrary (arkivbibliotek) - Music Browser (bläddrarfunktion för musik) När du bläddrar igenom din musik visas endast musikfiler. ArcLibrary (arkivbibliotek) Arkivbiblioteket (standardvisning) visar din musik ordnad i kategorier (artist, album, titel, genre etc.) om dina musikfiler innehåler dessa taggar. När musik läggs till i ARCHOS musikmapp måste ARCLibrary (arkivbiblioteket) uppdateras. Som standard görs detta automatiskt, men du kan välja att göra det manuellt via alternativet Update ARCLibrary (uppdatera arkivbiblioteket). Se även: System Settings (systeminställningar). Om en del av dina musikfiler inte innehåller taggar kommer de att sorteras som okända (Unknown) i arkivbiblioteket. Music Browser (bläddringsfunktionen för musik) bläddringsfunktionen för musik gör att du kan navigera i musikmappen som finns i din spelares hårddiskenhet. Den är baserad på Archos File Browser (bläddringsfunktion för filer). För att använda den, markera Browse Hard Drive (bläddra i hårddiskenheten) i det ursprungliga visningsläget för arkivbiblioteket och tryck på OK. Se: Använda bläddringsfunktionen.

15 SPELA MUSIK > p. 15 ARCLibrary* (arkivbiblioteket) och Music Browser Menu Items (menyposter i bläddringsfunktionen för musik) Info - visar en meddelanderuta med all tillgänglig information om den markerade musikfilen. - Tryck på för att stänga inforutan. Delete (radera) - gör att du kan radera den markerade musikfilen. En bekräftelseruta kommer att visas. Rename (ge nytt namn) - gör att du kan ändra namnet på den markerade musikfilen genom att använda det virtuella tangentbordet. - Se: Använda det virtuella tangentbordet. Resume song (återuppta låt) - återupptar spelning av den markerade musikfilen från bokmärket. Clear bookmark (rensa bokmärke) - tar bort bokmärket från den markerade musikfilen. Resume song (återuppta låt) och Clear bookmark (rensa bokmärke) visas endast i menyn när ett spår som sparats som bokmärke är markerat (ikon: ). Show playlist (visa spellista) - öppnar ett fönster för spellista på höger sida (se: Spellistor). Sound (ljud) - visar ljudinställningsskärmen (se: Ljudinställningar). Tryck på tillbaka till musikläget. för att gå * ArcLibrary (arkivbibilioteket) finns endast menyposterna Show playlist (visa spellista) och Sound (ljud) tillgängliga.

16 SPELA MUSIK > p Spela musik Markera en ljudfil, tryck på OK för att spela den. Skärm för musikuppspelning nuvarande spelläge tidigare spår sångtitel artistnamn albumtitel spårnummer nästa spår volymnivå resterande tid mättid förloppsfält Manöverknappar för musikuppspelning Under musikuppspelning kommer knapparna till din ARCHOS-spelare att fungera såsom följer: accelererad snabbspolning framåt tryck en gång: tillbaka till början på låten, eller föregående låt (de första 10 sekunderna på ett spår): snabbspola bakåt accelererad snabbspolning bakåt stopp går tillbaka till bläddringsfunktionen eller ARCLibrary- (arkivbiblioteket) fönstret där du lanserade låten höja volymen tryck en gång: håll nästa låt: snabbspolning framåt sänka volymen pause/play visa menyn

17 SPELA MUSIK > p. 17 Musikstatusikoner Statusfältikonerna informerar dig om din ARCHOS: spelar är pausad är i stoppläge Menyposter för musikuppspelning Info - visar en meddelanderuta med all tillgänglig information om den aktuella musikfilen. - Tryck på för att stänga inforutan. Hem - gör att du kan gå tillbaka till startskärmen medan du spelar musik för att bläddra igenom din hårddiskenhet, visa ett bildspel av foton etc. Set bookmark (sätt som bokmärke) - sätter ett bokmärke på den aktuella platsen i ljudfilen. - Endast ett bokmärke per fil är tillåtet. - Du kan ha upp till 16 filer sparade som bokmärken. - Musikfiler med ett bokmärke visas med ikonen. Sound (ljud) - visar ljudinställningsskärmen (se: Sound Settings (ljudinställningar)). Tryck på för att lämna denna skärm. Settings (inställningar) - visar musikinställningsskärmen (se nästa kapitel). 2.3 MUSIKINSTÄLLNINGAR Du kan komma åt skärmen Music Settings (musikinställningar) via menyposten Settings (inställningar) medan du spelar en låt. Använd / för att markera en annan parameter, använd sedan / för att välja en annan inställning.

18 SPELA MUSIK > p. 18 PlayMode (spelläge) (en statusfältikon visar det aktuella läget) - Single (enstaka) spelar endast en musikfil och stoppar. - Folder (mapp) spelar alla musikfiler i den aktuella mappen eller det aktuella albumet. - All (alla) spelar alla musikfiler i ARCHOS-spelaren. - Queue (köa) gör att du kan välja ett spår som ska spelas efter det som spelas för tillfället. - Tryck på medan ett spår spelas för att växla till bläddrarfönstret, välj ett spår och tryck på OK: detta är ditt spår som köar och statusfältet ändras till. - endast ett spår kan köa åt gången. - om du inte väljer en låt som ska köa innan det nuvarande spåret spelat klart kommer ARCHOS att spela nästa spår i mappen eller albumet. (skanna) spelar de första sekunderna av varje spår. - du kan ange speltiden iintro duration (speltid för intro). - om du vill spela hela låten, tryck på OK medan introt spelas; musikspelaren återgår då till spelläget Folder (mapp). Repeat & Shuffle (spela om & slumpval)(en statusfältikon visar det aktuella läget) - Scan - Normal - Repeat - Shuffle (ingen ikon) (normal) spelar det valda spåret en gång och stoppar. (upprepa) spelar det valda spåret upprepade gånger. (slumpval) spelar slumpmässiga spår från urvalet. slumpval är inte tillgängligt när PlayMode (spelläge) är satt i läget All (alla). - Intro duration (speltid för intro) - anger hur länge varje spår ska spelas i spelläget Scan (skanna). 2.4 Sound Settings (ljudinställningar) På denna skärm kan du justera ljudinställningarna i din ARCHOS-spelare efter dina personliga preferenser. Använd / för att markera en annan parameter, använd sedan / för att välja en annan inställning.

19 SPELA MUSIK > p. 19 Volume (volym) - justerar utmatningsvolymen. Inbyggd högtalare - ON (på) högtalaren är alltid på. - OFF (av) högtalaren är alltid av. - Automatic (automatisk) den inbyggda högtalaren stänger automatiskt av när du ansluter hörlurarna eller en AV-kabel. Bass Boost Frequency (Bass Boost-frekvens) - justerar den lägre frekvensen som ska höjas. Bass Boost Frequency (Bass Boost-frekvens) - justerar basnivån. Preset (förinställning) - gör att du snabbt kan välja en ljudprofil. Set equalizer (inställning av equalizer) - gör att du kan använda en anpassad ljudprofil Markera och tryck på OK för att gå till equalizer-skärmen. Balance (balansera) - gör att du kan balansera ljudet mellan den vänstra och högra högtalaren. Reset (återställ) - markera och tryck på OK för att återställa parametrarna till standardvärden. Equalizer Screen (equalizer-skärm) Din ARCHOS-spelare har en 5-band-equalizer. Använd / för att markera ett annat frekvensomfång (Bass, Mid. bass, Mid. range, Mid. treble eller Treble). Använd / för att ändra förstärkning för dessa frekvenser. Det rekommenderas att du ändrar dessa inställningar medan du lyssar på musik för att du ska kunna uppskatta ljudändringarna.

20 SPELA MUSIK > p Playlists (spellistor) En spellista är en lista med ljudspår som musikspelaren automatiskt kommer att spela i ordningsföljd. Med din ARCHOS-spelare kan du spela, skapa och redigera så många spellistor som du vill. I Archos Browser (bläddringsfunktion) är spellistorna filerna som har ikonen. När du spelar en spellista visas ikonen i statusfältet. Observera: När du raderar en spellista raderar du endast listan och inte själva musiken. Spela en spellista Markera Playlist (spellista) i ArcLibrary (arkivbiblioteket) och tryck på OK. Välj en spellista genom att använda /, tryck på OK. En panel som visar innehållet i spellistan kommer att öppnas på höger sida. Tryck på OK för att börja spela från det första spåret (för att börja spela från ett annat spår kan du även välja en låt genom att använda / innan du trycker på OK). Om du vill spela spåren i en annan ordning: tryck på MENU och välj menyposten Shuffle (slumpval) för att slumpvis ändra om låtarnas ordningsföljd i den aktuella spellistan. Creating a Playlist (skapa en spellista) Välj menyposten Show playlist (visa spellista) medan du är i Music browser (bläddringsfunktionen för musik). En ruta för spellistan kommer att öppna till höger: du kan nu börja lägga till låtar till den befintliga spellistan. I den vänstra rutan kan du lokalisera de låtar du skulle vilja lägga till i din spellista. Markera en låt och tryck på eller OK för att lägga till den till spellistan (låtens ikon i den vänstra rutan kommer att ändras till och indikerar att den hör till den nuvarande spellistan). Upprepa detta förfarande med alla de spår du vill ha.

21 SPELA MUSIK > p. 21 Du kan även lägga till innehållet från en hel mapp, artist, album etc. om du markerar det och trycker på eller OK. Ett annat sätt att lägga till låtar till en spellista är att använda menyposterna Add to playlist (lägg till spellista) eller Insert in playlist (sätt in i spellistan): Add to playlist (lägg till spellista) - lägger till det markerade spåret, mappen, artisten eller albumet i slutet på spellistan. Insert in playlist (sätt in i spellistan) - sätter in det markerade spåret, mappen, artisten eller albumet före den valda posten i spellistan. För att hoppa bakåt och framåt mellan de vänstra och högra panelerna, tryck på. En spellista kan ha max låtar. Se nästa avsnitt för att lära dig hur du ska spara dina spellistor. Menyposterna i panelen för spellistan Dessa menyposter visas när fokus är på den högra panelen: Remove track (ta bort spår) - raderar det markerade spåret från spellistan. Move track (flytta spår) - gör att du kan ändra stället för det markerade spåret i spellistan genom att använda /. - När du angett ett nytt ställe för spåret, tryck på OK för att bekräfta. Save (spara) - sparar den aktuella spellistan imappen Playlists (spellistor). Save As (spara som) - Likadant som Save (spara), men gör också att du kan ge spellistan ett personligt namn. - Se: Använda det virtuella tangentbordet. Clear (rensa) - rensar och stänger den aktuella spellistan. Shuffle (slumpval) - ändrar slumpvis låtarnas ordningsföljd i den aktuella spellistan.

22 SPELA MUSIK > p. 22 Sound (ljud) - visar ljudinställningsskärmen (se: Sound settings (ljudinställningar)). - Tryck på för att lämna denna skärm. Redigera en spellista Redigera en befintlig spellista: Markera spellistan och användmenyposten Show playlist (visa spellista): Du kan nu lägga till, ändra om, flytta eller ta bort spår inne i spellistan genom att använda de avpassade menyposterna: En asterisk (*) visas efter spellistans namn i den högra panelen för att indikera att ändringar gjorts i spellistan och att den inte är sparad. När du gjort valda ändringar, spara spellistan med menyposten Save (spara) eller med menyposten Save As (spara som) om du vill ge den ett annat namn. Lägga till låtar till en spellista medan du lyssar på musik Medan du spelar en låt, välj menyposten Playlist (spellista). Ett nytt fönster kommer att öppnas med två paneler, musikfilerna till vänster och spellistan till höger. Tryck på för att fokusera på den vänstra panelen och välj låten eller mappen med låtar som ska läggas till, tryck sedan på OK för att lägga till dem till spellistan. Tryck på för att gå tillbaka till uppspelningsskärmen. Observera följande: detta kan endast göras om du tagit fram musikmappen via- Musikikonen på Startskärmen och inte via ikonen för bläddringsfunktionen. Observera: om du sparar spellistan medan en låt spelas kommer låtuppspelningen att stoppa. 2.6 Flytta över musik till din ARCHOS -spelare Det finns två huvudsakliga metoder för att överföra din egen musik till ARCHOS: Synkronisera din musik med Windows Media Player 10 (eller högre) För denna metod måste din ARCHOS-USB-anslutning kunna användas i läget Windows Device (Windowsenhet) (se: Systeminställningar). Windows Media Player 10 (eller högre) kommer att kopiera de musikfiler du direkt valt i Musikmappen i din ARCHOS.

23 SPELA MUSIK > p. 23 Kopiera och klistra in dina musikfiler från din dator till Musikmappen i ARCHOS (se: Datoranslutning för information om hur du ska ansluta din ARCHOS-spelare till din dator). Du kan enkelt skapa ljudinnehåll med din dator genom att använda Windows Media Player 10 (eller högre) för att omvandla dina egna CD-skivor till MP3- eller WMA-format. Kontrollera de lagar och förordningar som gäller i ditt land för att få reda på om privatkopiering av dina CD-skivor för eget bruk är tillåtet. 2.7 spela in LJUD Din ARCHOS-spelare kan spela in ljud via funktionen AudioCorder. Du kan göra mikrofoninspelningar med din ARCHOS (se nästa avsnitt för information). Du kommer att behöva tilläggsfunktionen DVR-stationen eller DVR-Travel Adapter för att spela in ljud från en analog källa (se Tilläggsfunktioner för att få reda på mer om denna funktion).

24 ANVÄNDA AUDIOCORDER > p Använda AudioCorder Du kan spela in ljud antingen från den inbyggda mikrofonen eller från en extern, analog linjenivåkälla om du använder tilläggsfunktionen DVR-stationen eller DVR-Travel Adapter. Markera musikikonen på startskärmen och tryck på OK för att visa skärmen för förinspelning. Alla ljudinspelningar som görs med din ARCHOS-spelare sparas i mappen Music/ Recordings (musik/inspelningar). Om du vill spara dem på en annan plats kan du använda funktionen Move (flytta) med Archos bläddringsfunktion för filer efter inspelning (se: Använda bläddringsfunktionen). Ikonen blinkar i statusfältet när du spelar in. Ljudfiler som spelats in med din ARCHOS-spelare kommer att taggas såsom följer: Artist = (Archos: ljudinspelningar), Album = (okänd). 3.1 Inställningsskärmen för AudioCorder Från denna skärm kan du justera inställningar för ljudinmatning för dina inspelningar. Använd / för att markera en annan parameter, använd sedan / för att välja en annan inställning. Set Title (ställ in titel) - gör att du kan ge en personlig titel till inspelningen (se: Använda det virtuella tangentbordet). Format - du kan välja mellan PCM (ej komprimerat) och ADPCM (komprimerat) WAV-format. Source (källa) - välj mellan mikrofon eller analog line-in (endast med tilläggsfunktionen DVR Station eller DVR-Travel Adapter). Sampling - välj samplingsfrekvensen för din inspelning (en högre frekvens ger bättre ljudkvalitet men en större fil).

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk 1 204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk Svensk Bruksanvisning Version 1 - Vänligen besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. 2

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

ipod Användar- handbok

ipod Användar- handbok ipod Användarhandbok Innehåll 3 Komma igång snabbt 5 Vad du behöver för att komma igång 8 Ställa in ipod för att spela musik 13 Använda ipod 13 Använda ipods reglage 20 Ansluta och koppla ifrån ipod 25

Läs mer

Mobil Videohårddisk. Användarmanual

Mobil Videohårddisk. Användarmanual Mobil Videohårddisk Användarmanual 1 EGENSKAPER 6 TA UR OCH SÄTTA TILLBAKA FJÄRRKONTROLLEN 8 ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN 8 BYTA BATTERI PÅ FJÄRRKONTROLLEN 9 ANVÄNDA ENHET SOM EXTERN HÅRDDISK

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

WD TV Live HD Media Player

WD TV Live HD Media Player WD TV Live HD Media Player Innehållsförteckning 1 Viktig användarinformation.....................1 Viktiga säkerhetsinstruktioner................................. 1 WD Service och support....................................

Läs mer

Användarmanual. TViX HD M-6500A. ** Vissa funktioner kräver firmwareupdateringar först

Användarmanual. TViX HD M-6500A. ** Vissa funktioner kräver firmwareupdateringar först Användarmanual TViX HD M-6500A ** Vissa funktioner kräver firmwareupdateringar först Förvaringsföreskrifter Plocka inte isär enheten, det kan reslutera i skador och eldfara. Magnetiska material kan radera

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd Meddelande Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, utan föregående skriftligt

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok Aspire 1690-Serien Användarhandbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Ensamrätt Aspire 1690-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Mars 2005 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer

Inledning. Inledning

Inledning. Inledning Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av vår HDTV-kabelmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande av mottagaren.

Läs mer

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning Bruksanvisning för FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wave-logotypen och FreeAgent är varumärken eller registrerade

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer