Användarmanual. DSH-710 Version Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar boxen. DSH-710_2.indd :36:53

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual. DSH-710 Version 2012-02-18. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar boxen. DSH-710_2.indd 1 2012-02-18 12:36:53"

Transkript

1 Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar boxen. DSH-710 Version DSH-710_2.indd :36:53

2 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. DSH Front- och sidopanel 5 4. DSH Baksida 6 5. Fjärrkontroll 7 6. Anslutning till TV 8 Anslut en TV med HDMI 9 Anslut en TV med Scart 9 8. Anslutning av kringutrustning Installation/Uppstart 11 Kanalinstallation 11 Automatiska programuppdateringar Boxens funktioner 15 Pågående program 15 Utökad information 16 Volymkontroll 17 Mute 17 Ljudspår/Textningsspråk 17 Textningsspråk/Ljudspår 18 Text-TV Huvudmeny 19 Favoriter 20 Konfiguration 21 Språk 22 Användargränssnitt 23 Systeminställningar 24 Systeminformation 24 Elektronisk programguide 25 Föräldrakontroll Inspelningsfunktion 27 Standardinspelning/direktinspelning 27 Chaseplay 28 Tidsfördröjning (Timeshift) 28 Uppspelning av inspelat material från PVR 29 PVR Meny FAQ. Vanliga frågor och svar Teknisk specifikation 34 DSH-710_2.indd :36:54

3 1. Säkerhetsföreskrifter Vänligen läs noga igenom den här manualen innan du ansluter din box. Spara manualen för senare bruk. Placera alltid boxen på ett platt, rent och torrt underlag. Om boxen på något sätt skadas bör den alltid undersökas av en verkstad innan den tas i bruk igen. Tag för vana att alltid dra ur strömmen till boxen om du skall resa bort eller om det är risk för åska. Eventuell rengöring görs med lätt fuktad trasa och mild tvållösning. Varning! Öppna aldrig boxens kåpor då du kan skada dels dig själv och dels elektroniken. Säkerställ att det finns gott om plats runt om boxen där den placerats så att god ventilation kan uppnås. Blockera inte heller boxens ventilations hål på något sätt. Placera inte boxen i ett tätt skåp eller ovanpå någon annan utrustning som alstrar värme. Miljö Denna produkt är tillverkad med hänsyn till vår miljö. Den är utvecklad för att ha låg energiförbrukning, reducerad användning av miljö och hälsofarliga ämnen, ökad möjlighet till återanvändning av material samt enkel hantering vid återvinning. Följaktligen skall boxen lämnas på återvinningsstation som hanterar elektronikskrot då den anses förbrukad. Strömkälla Denna digitalbox är konstruerad för att drivas från ett vägguttag med märkspänning 230V 50Hz. Ta aldrig av höljet själv då boxen har spänningsförande delar som kan orsaka allvarliga personskador. All service / reparation skall utföras av Dilog Nordic AB Vätskor Boxen får inte utsättas för fukt eller vatten, ställ aldrig någon typ av vätska på eller bredvid boxen. Skulle boxen utsättas för vätska, drag omedelbart ut strömkontakten och kontakta verkstad. Forsättning på nästa sida >> Säkerhetsföreskrifter 3 DSH-710_2.indd :36:54

4 >> Forsättning från föregående sida Lämna inte din box eller fjärrkontroll på en plats som utsätts för direkt solljus. Boxen skall placeras på ett plant och stabilt underlag. Boxen bör inte installeras på platser med hög luftfuktighet. Placera boxen på en plats med god luftväxling, boxen bör inte placeras i slutna skåp, på eller under andra apparater. Anslut först kablar till andra enheter, koppla sedan in strömmen till boxen. Byt ut urladdade batterier till fjärrkontrollen omedelbart efter att de tagit slut och tag ur batterierna om ni inte tänker använda boxen under en tid. Fjärrkontrollen kan annars skadas på grund av läckage från gamla batterier. Om du flyttar enheten från en miljö med låg temperatur, vänta med att koppla in den tills den uppnått rumstemperatur. 2. Förpackningens innehåll DILOG DSH-710 box Fjärrkontroll Batterier HDMI-kabel Nätadapter 230V/12V 2.5A Scart-adapter* Bruksanvisning *Option 4 Säkerhetsföreskrifter, Förpackningens innehåll DSH-710_2.indd :36:55

5 3. DSC Front- och sidopanel Diod Visar om boxen är påslagen eller avstängd, lyser grönt om boxen är påslagen och rött om den är stand-by. Programkortsläsare Avsedd för ditt programkort. Chippet skall vara vänt nedåt/inåt. 2 DSC Front- och sidopanel 5 DSH-710_2.indd :36:56

6 4. DSH Baksida LNB in Anslut Coaxialkabel från parabol. 5 HDMI Ansluts till HDMI ingången på din TV LOOP out ETHERNET Anslutning till nätverk. USB Uttag för att ansluta kompatibla inspelningsmedia, t.ex. hårddisk Audio/Video uttag för att ansluta SCART-adapter.* SPDIF Optisk digital ljudutgång, avsedd för anslutning till Hi-Fi eller hemmabio förstärkare. Strömuttag Ansluts till strömadapter 230V/12V 2.5A. *Option 6 DSH Baksida DSH-710_2.indd :36:57

7 5. Fjärrkontroll Växlar mellan påslagen/standby Numeriska knappar Växlar mellan TV/ Radio läge Funktionstangent Snabbval av ljud/ undertextspråk Bekräfta val Huvudmenyn i boxen Program guide Huvudvolym upp/ned Sida upp/ned (Video On Demand) Film Bibliotek Text-TV Starta / Stoppa inspelning ON/OFF 0-9 Tv/Radio Help - Hjälp Ljud/ textning OK Menu EPG - TV Guide VOL Page VOD Text REC Mute Last APP Info Navigeringsknappar OPT Back CH Text PVR Navigation Ljud av/på Växla tillbaka/ hoppa mellan de två senast visade kanalerna Appar/Funktionstangent Information om programmet du tittar på Byta kanal, ändra/volym/ meny navigering Används i menyer Tillbaka, backa Byta program upp/ned Val av undertext Öppna inspelningslista Play/pause, stopp, spolning framåt/bakåt i PVR Fjärrkontroll 7 DSH-710_2.indd :36:57

8 6. Anslutning till TV Anslut först samtliga signalkablar, koppla först därefter in boxen till elnätet Anslutning till TV DSH-710_2.indd :36:58

9 Anslut en box till TV Boxen kan anslutas till en TV på två sätt. Boxen kan anslutas via HDMI eller med scart-adapter beroende på vilka anslutningsmöjligheter din TV har. Anslutning med HDMI är alltid att föredra då det ger bästa möjliga kvalitet på bild och ljud. Anslut en TV med HDMI LNB in Anslut en HDMI kabel från boxens digitala utgång märkt HDMI till motsvarande ingång på din TV. Anslut en nätverkskabel. USB-uttag för att ansluta kompatibla inspelningsmedia, t.ex. hårddisk. Anslut ström till boxen med strömkabeln. Montera ev. programkort med kortets chip nedåt/inåt. Anslut en TV med Scart-adapter* LNB in Anslut scart-adaptern mellan boxens AV-uttag och din TV:s SCART-ingång. Anslut en nätverkskabel. USB-uttag för att ansluta kompatibla inspelningsmedia, t.ex. hårddisk. Anslut ström till boxen med strömkabeln. Montera ev. programkort med kortets chip nedåt/inåt. *Option Anslutning till TV 9 DSH-710_2.indd :36:58

10 8. Anslutning av kringutrustning Kringutrustning kan kopplas in till din box enligt schema nedan. USB Uttag för att ansluta kompatibla inspelningsmedia, t.ex. hårddisk. AV För inkoppling till Inspelningsbar källa t.ex. DVD-R eller VHS. OBS! Använd enbart original adapterkabel till DSH-710. SPDIF Optisk digital utgång för inkoppling till HI-FI eller hemmabio. 10 Anslutning av kringutrustning DSH-710_2.indd :36:59

11 9. Installation/Uppstart Kanalinstallation När du startar din box för första gången visas installationsguiden. Välj språk, markera Välj! och tryck sedan på OK knappen på fjärrkontrollen. Kontrollera så att den satellit du har för avsikt att ta signalen från är vald (För SVT World; Eurobird 9A eller Thaicom 5) Kontrollera att frekvens, polarisation och symbolhastighet stämmer överens med informationen du fått av din program leverantör. (dessa värden är förinställda korrekt för Eurobird 9A) Markera Start och tryck på OK knappen på fjärrkontrollen. Forsättning på nästa sida >> Installation/Uppstart 11 DSH-710_2.indd :37:01

12 >> Forsättning från föregående sida Du får nu möjlighet att göra inställningar för just din konfiguration, välj konfigurera och tryck OK på fjärrkontrollen. Ställ in LNB typ, och konfigurera eventuell diseqc, kontrollera att du har god signal kvalitet och signalstyrka på de 2 gröna staplarna. Markera Välj! och tryck på OK knappen på fjärrkontrollen. 12 Installation/Uppstart DSH-710_2.indd :37:01

13 Markera start och tryck på OK knappen på fjärrkontrollen för att starta kanalsökning. När kanalsökningen är avslutad visas sökresultatet. Tryck OK för att spara. Tryck Meny på fjärrkontrollen för att börja titta på TV. Under installationen kan ny programvara för boxen hittas, boxen kommer i så fall att automatiskt installera den senare mjukvaran. STÄNG INTE AV Boxen ELLER BRYT STRÖMMEN UNDER UPPDATERINGEN! Mer information om programvaruuppdatering finner du på nästa sida i manualen. Installation/Uppstart 13 DSH-710_2.indd :37:02

14 >> Forsättning från föregående sida Automatiska programuppdateringar Dilog DSH-710 hittar och installerar senaste programvara automatiskt från nätet under förutsättning att boxen är ansluten till internet. Om boxen under förstagångsinstallationen hittar en nyare programvara kommer programvaran att installeras automatiskt. STÄNG INTE AV Boxen ELLER BRYT STRÖMMEN UNDER UPPDATERINGEN! Uppdateringsprocessen kan ta flera minuter. För att kontrollera aktuell programvaruversion tryck: Meny> konfiguration > systeminformation > programvara: läs av firmware version. Om du får ett meddelande Installationen misslyckades gör enligt följande: 1 Tryck: Meny> konfiguration > systeminformation > programvaruuppgradering eller tryck: On/Off för att sätta boxen i standby-läge. Vänta i 15 minuter. Starta boxen. Kontrollera även att nätverkskabel samt strömkabel sitter korrekt monterat. 14 Installation/Uppstart DSH-710_2.indd :37:02

15 10. Boxens funktioner i Pågående program Varje gång du byter kanal eller när du trycker på Info-knappen på fjärrkontrollen, kommer information om kanalen/ programmet du valt att visas på skärmen. Information om programmet: 1 Kanalnamn Programmets kanalnummer 3 Aktuell tid, datum 4 Titel, pågående program* 4a Titel, kommande program* 5 Tidsförlopp pågående program med angiven tid början och slut* 6 Ytterligare information om programmet ** * Denna information finns endast tillgänglig om den skickas ut av programleverantören. ** Ytterligare information - ikoner som visar inställningar/utsändningsparametrar som t.ex HD, ljud i Dolby Digital, kanal-lås, film, åldersgräns, text-tv är tillgänglig. 4 4a 5 3 Boxens funktioner 15 DSH-710_2.indd :37:02

16 Utökad information Info 5 OK Programinformation Genom att trycka på Info-knappen två gånger kan du få ytterligare information om programmet om detta finns tillgängligt från programleverantören. Kanalbyte Byte av kanal kan dels ske direkt med de numeriska knapparna (0-9), dels genom att trycka OK för att öppna kanallistan. I kanallistan kan du gå upp- ned/ högervänster med pilarna och även gå sida upp ned med page up/ page down. För att välja markerad kanal, tryck Ok. 16 Boxens funktioner DSH-710_2.indd :37:03

17 OK eller + VOL Volymkontroll Ljudnivån styrs via vol +/- knapparna eller pilknapparna höger/ vänster. När volymen justeras visas en indikator uppe i boxens högra hörn. Indikatorn försvinner automatiskt efter några sekunder. Mute Vill du stänga av ljudet helt och hållet trycker du på Mute knappen, för att få ljudet åter tryck Mute på nytt. Menu Ljudspår/Textningsspråk Om du ser på en kanal med flera tillgängliga textningspråk eller ljudspår kan du växla mellan de tillgängliga text och ljudspåren genom att trycka på snabbväxlingsknappen med hörlurssymbolen på din fjärrkontroll. Denna ändring sparas enbart temporärt. Vill du justera det förvalda standard textningsspråket eller ljudspår gör du istället det i huvudmenyn: Meny> Konfiguration > Språk I denna meny kan du ändra det förvalda ljud och textningsspråket och spara dina standardval. Boxens funktioner 17 DSH-710_2.indd :37:03

18 Textningsspråk/Ljudspår Snabbknapp för att slå på/ av undertexter och lista tillgängliga textningsspråk om detta finns i utsändningen. Förändringen lagras enbart temporärt och justerar inte det förvalda textspråket. Permanent justering av språk och ljud görs i menyn: Meny> Konfiguration > Språk Text-TV Text-TV knappen aktiverar och stänger av text-tv funktionen. Tryck in det sidnummer du önskar visa med hjälp av de numeriska knapparna. Automatiskt skifte av undersidor på flersidiga text-tv sidor är aktiverat om sidan innehåller undersidor. Det är även möjligt att hoppa manuellt mellan undersidor, detta görs med höger/ vänsterpil. Observera att det kan dröja upp till 30 sekunder innan detta blir möjligt då undersidorna inte läses in förrän du står på den aktuella huvud sidan. 18 Boxens funktioner DSH-710_2.indd :37:04

19 11. Huvudmeny Genom att trycka på MENY knappen kommer du in i boxens huvudmeny. Huvudmenyn är uppdelad i: Favoriter Favoritlistor som du själv skapar. (Skapa favoritlistor se sid 18). Konfiguration - Bild och ljudinställningar, språk, användargränssnitt, systeminställningar, systeminformation. (sid 19-22). TV - TV Guide, sök, lista över kanaler. (sid 23) Föräldrakontroll konfiguration av lås, ändra pinkod, blockera kanaler. (sid 24) PVR - aktivera inspelning, se tidigare inspelat material. VOD Hyr och se filmer från filmleverantör.* Radio - radiokanaler från din TV-tjänstleverantör. * Internet Radio Radio via webben.* WEB TV Ekonomi, nyheter, väder.* CA CA information, uppgifter om ditt programkort. Portal TV - Väder, valutakurser, lotteri, horoskop, kampanjer* *Option Huvudmeny 19 DSH-710_2.indd :37:04

20 OK Opt Favoriter Efter den automatiska sökningen av kanaler kan du skapa en eller flera egna favoritlistor där du sorterar ut och lägger de kanaler du tittar på mest i den ordning du själv bestämmer. Ställ dig i listan favoriter > tryck på OPT-knappen > välj lägg till ny lista. En ny lista har ny lagt till i menyn. Ställ dig på din nya lista och tryck på OPT-knappen för att lägga till, radera, eller byta namn på kanaler. 20 Huvudmeny DSH-710_2.indd :37:05

21 Konfiguration Denna meny innehåller verktyg där du kan göra personliga inställningar. Du kan ändra bildformatet, språk, funktionssätt och uppdatera boxens mjukvara. Inställningar av utgångar TV skärmformat Välj mellan 16:9, 4:3 eller automatisk. Visningsformat (scart) Välj hur du vill att bilden skall skickas ut på scart utgången. (helskärm, letterbox, sträckt). Visningsformat (HDMI) Välj hur du vill att bilden skall skickas ut på HDMI utgången. (helskärm, letterbox, sträckt). Digitalt ljud Välj hur du vill att ditt digitala ljud skall skickas ut på den digitala utgången (multikanal, stereo). S/PDIF A/V Synk Välj ljudfördröjning i ms, tryck OK för att spara ditt val. Primärt ljudspår Välj mellan normal, hörselskadade, synskadade. Scart signaltyp Välj vilken typ av videosignal du vill skicka ut via scart; CVBS eller RGB. HDMI Videoformat Välj upplösning mellan automatisk, 576p, 720p, 1080i eller original format (ingen skalning sker utan bilden visas i den upplösning programmet sänds ut i). Huvudmeny 21 DSH-710_2.indd :37:05

22 Språk I språk-menyn kan du justera meny-, textnings- och ljudspråk. Menyspråk Välj mellan Engelska, Polska, Finska, Tyska, Franska, Spanska eller Svenska menyspråk. Primärt ljudspråk Välj det ljudspråk du önskar ha som standard. Sekundärt ljudspråk Välj det språk du vill skall komma i andra hand ifall det språk du primärt valt inte sänds ut. Primärt textningsspråk Välj det språk du önskar ha undertextningen på som standard. Sekundärt textningsspråk Välj det språk du vill skall komma i andra hand ifall det textningsspråk du valt primärt inte finns tillgängligt. Textning för hörselskadade Välj att aktivera eller stänga av funktionen. När funktionen är aktiverad visas textning för hörselskadade per automatik då detta finns tillgängligt i utsändningen. 22 Huvudmeny DSH-710_2.indd :37:05

23 Användargränssnitt Automatisk Timeshift Välj mellan på eller av. Om du väljer alternativet på kommer boxen hela tiden att automatiskt buffra det du tittar på. PVR tidsförskjutning Välj om du vill addera tid innan och efter program vid timer inspelning. Du kan ställa 1-10 minuter. Ta bort äldsta inspelningarna När din hårddisk närmar sig maxkvoten kan du välja att boxen automatiskt tar bort de äldsta inspelningarna. Standard PVR kvot Välj hur stor del av din tillkopplade hårddisk du vill reservera till PVR funktionerna. Timeout för skärmsläckare Välj timeout tid för skärmsläckaren. Välj mellan 5,10,eller 15 minuter. OSD/Visningstid för info Välj hur länge du vill att informationsrutor som t. ex vid kanalbyte ligger kvar och visas i bilden. Välj mellan 2, 5,10 eller 15 sekunder. Huvudmeny 23 DSH-710_2.indd :37:05

24 Systeminställningar Starta om boxen Välj för att starta om boxen. Återställ till fabriksinställningar Välj för att återställa boxen till fabriksinställningar. Observera att favoritlistor, kommande timerinspelningar, kanaler o.s.v. raderas. Formatera Hårddisk Välj för att formatera om din hårddisk. Observera att allt innehålla på disken raderas! Systeminformation Välj för att kontrollera IP nätverk, programvara och chip id för din box. 24 Huvudmeny DSH-710_2.indd :37:06

25 Elektronisk programguide* För att öppna den elektroniska programguiden, tryck på knappen EPG på fjärrkontrollen. EPG informationen visar vilka program som pågår och vad som kommer att visas framöver på respektive kanal. Programmen visas med med start och sluttid samt en beskrivning om innehållet. Du kan från EPG-fönstret markera program för inspelning genom att ställa dig på valt program och trycka på inspelningsknappen. EPG * Observera att informationen i detta fönster baseras på det som sänds ut från programleverantören. Huvudmeny 25 DSH-710_2.indd :37:06

26 Föräldrakontroll Konfigurera Välj för att konfigurera åldersgräns för program. Välj mellan 6,12,16 eller 18 års ålder eller Inaktivera. Standardkod för låsmenyn är: 1111 Ändra Pin Välj för att ändra den förinställda pinkoden från 1111 till en ny personlig kod. Skriv ned din nya personliga kod och förvara den så att du kan ta fram den i det fall du inte minns den. Blockera kanaler Välj för att ställa in kanaler där behörighetskod måste användas för att kanalen skall kunna visas. De kanaler som väljs för blockering visas med en lås-symbol i kanallistan. 26 Huvudmeny DSH-710_2.indd :37:06

27 12. Inspelningfunktion* Dilog DSH-710 har möjlighet att spela in två program samtidigt som du Timeshiftar ett tredje. Om kanalerna är krypterade eller inte spelar ingen roll. Inspelning kan ske på två olika vis, antingen genom standardinspelning eller genom så kallad tidsfördröjning även kallad Timeshift. Standardinspelning/ direktinspelning För att starta en direktinspelning av det program som just börjar eller pågår för närvarande trycker ni på inspelningsknappen. Boxen visar nu med en röd prick i bildens överkant att inspelning är påbörjad och startar en inspelning av det pågående programmet. Vill du avsluta pågående inspelning så trycker du på stoppknappen. Boxen visar då de inspelningar som är pågående, välj vilken du vill stoppa, tryck på ok knappen och bekräfta att du vill stoppa genom att välja stopp och tryck OK knappen. OK *Samtliga funktioner som beskrivs i detta avsnitt förutsätter att inspelningsbart media är inkopplat i boxens USB port. Inspelningsfunktion 27 DSH-710_2.indd :37:07

28 PVR Chaseplay Chaseplay funktionen ger dig möjlighet att börja titta på en pågående inspelning, innan inspelningen slutförts. För att utnyttja denna funktion, tryck på PVR knappen välj pågående inspelningar i listan och tryck på OK, välj vilken inspelning du vill starta och tryck sedan på OK knappen för att starta uppspelning. I detta läge finns möjlighet att spola fram och tillbaka i materialet, t.ex för att hoppa över reklampauser m.m. Tidsfördröjning (Timeshift) Då du ser på tv kan du när som helst pausa sändningen genom att trycka på paus-knappen. En paus symbol som indikerar att tidsfördröjning är aktiverad visas nere i vänstra hörnet av bilden. Bild och ljud stannar och du kan hämta kaffe, gå ut med hunden eller annat för att återuppta ditt tv-tittande när du önskar genom att trycka på play-knappen. 28 Inspelningsfunktion DSH-710_2.indd :37:08

29 Uppspelning av inspelat material från PVR Genom att trycka på PVR knappen öppnar du menyn Klara inspelningar. Tryck OK för att visa listan över inspelade program. Programmen presenteras med de namn som tilldelats dem via programguiden. För att starta uppspelning väljer ni program i listan med eller tryck sedan på OK knappen. När boxen är i uppspelningsläge (play) kan ni enkelt spola fram och tillbaka i materialet med och knapparna. För att återgå till uppspelning tryck på Play-knappen. och ger 8x,16x,32x,64x,128x normalhastighet snabbspolning bakåt respektive framåt beroende på antal tryck. För att återgå till uppspelning tryck på Play-knappen. OK PVR Inspelningsfunktion 29 DSH-710_2.indd :37:08

30 OK Opt PVR Meny Schemalagda inspelningar I denna meny man du schemalägga manuella inspelningar och redigera dem. Lägga till ny inspelning Ställ dig på Schemalagda inspelningar > tryck på Opt knappen på fjärrkontrollen > välj schema manuell inspelning, tryck OK > välj kanal, datum, starttid och sluttid samt eventuell upprepningsintervall >välj spara. 1. Pågående inspelningar I denna meny visas de inspelningar som är pågående just för tillfället. Du kan välja att börja titta på en pågående inspelning, redigera den, låsa eller flytta inspelningen. Titta på pågående inspelning: Ställ dig på den aktuella inspelningen och tryck på OK knappen på fjärrkontrollen. För att stoppa, redigera, låsa, flytta eller radera, tryck på Opt knappen för att öppna menyn. Redigera tidigare manuell inspelning Ställ dig på Schemalagda inspelningar > tryck på OK knappen på fjärrkontrollen > välj den inspelning du vill redigera > tryck OPT på fjärrkontrollen > välj från menyn om du vill redigera, låsa, flytta eller radera den aktuella inspelningen. 30 Inspelningsfunktion DSH-710_2.indd :37:08

31 2. Klara inspelningar I denna meny visas det material och program du tidigare spelat in. Du kan spela upp, fortsätta titta från den punkt du stängt av vid tidigare tillfälle, flytta och radera program. Spela från början: Markera det program du vill titta på, tryck på OK knappen på fjärrkontrollen Återuppta uppspelning från tidigare uppspelning: Markera det program du vill titta på > tryck på Opt knappen > välj fortsätt Observera att detta alternativ enbart finns i menyn om du tidigare startat en uppspelning av programmet som du avslutat innan programmets slut. För att låsa, flytta, radera, tryck på Opt knappen för att öppna menyn. Schema manuell inspelning I denna meny kan du skapa manuella inspelningar. Ställ in kanal, datum, starttid, stopptid och eventuell upprepning. Schema sökordsinspelning I denna meny kan du ställa in så att boxen spelar in samtliga program som innehåller valt sökord i sin programbeskrivning (EPG). Du kan t.ex. välja sökordet mat och boxen kommer att leta efter ordet mat i EPG:n och spela in samtliga program som handlar om mat. Inspelningsfunktion 31 DSH-710_2.indd :37:08

32 13. FAQ. Vanliga frågor och svar Vänligen läs igenom detta avsnitt innan du tar kontakt med din återförsäljare för support. Många av de problem som uppstår är relaterade till boxens anslutningar. Börja alltid med att kontrollera att alla kablar sitter monterade enligt installationsanvisningarna. Tag gärna ut och sätt tillbaka alla kontakter och kablar och se till att de sitter monterade för korrekt drift av boxen. Kontrollera också att din Tv står inställd att visa den ingång du kopplat boxen till. Har du problem med att du inte kan se alla kanaler du abonnerar på är det lämpligt att du tar ut och trycker tillbaka programkortet ett par gånger. Kontrollera att kortet är monterat med chippet nedåt/ inåt. Fråga Hur skall programkortet vändas/ monteras? Hur kontrollerar jag att min box har kontakt med nätverket? Vad är det för behörighets kod till apparaten från fabrik? Svar Ditt programkort skall monteras i kortläsaren på boxens vänstra sida. Kortets kontaktyta/ chip skall vara vänt nedåt/ inåt. Gå in i Huvudmenyn > gå till konfiguration > gå till Systeminformation > gå till IP nätverk > gå till Eth0 > kontrollera att boxen har en IP adress, Nätmask och Gateway Behörighetskoden står som standard till 1111 på alla boxar och i alla menyer. 32 FAQ DSH-710_2.indd :37:09

33 Fråga Hur gör jag en ominstallation/fabriksinställning? Hur gör jag för att kontrollera mitt programkort? Hur gör jag för att skapa en favoritlista? Kan jag skicka ut signal samtidigt via HDMI och Scart? Svar Gå in i Huvudmenyn > gå till Konfiguration > välj Systeminställningar > välj Återställ till fabriksinställningar > skriv in pinkod (1111 som standard) > välj sedan OK Gå in i Huvudmenyn > gå till CA > du kan nu välja att kontrollera CA info eller Subscription status (abonnemangsinformation) Gå in i Huvudmenyn > gå till Favoriter > tryck OPT > välj Lägg till ny lista > gå ned till Lista nr.1 > tryck Opt > välj Lägg till/ tag bort kanaler > välj de kanaler som önskas med ok > tryck pil vänster och välj spara för att spara din nya lista. Ja, boxen skickar simultant ut signal via båda utgångarna. För senaste version av FAQ, besök FAQ 33 DSH-710_2.indd :37:09

34 14. Teknisk specifikation Tuner & Band Switching Front-End Single DVB-S2 Input Frequency 950~2150MHz Connector F-Type, IEC , Female Demodulator Demodulation Symbol Rate QPSK, 8PSK DVB-S : 2~45Ms/s DVB-S2 : 10-30Ms/s(QPSK), 10~31Ms/s(8PSK) FEC Mode DVB-S : Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-S2 : Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10(QPSK) Auto, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10(8PSK) Video Decoding Transport Stream MPEG-2 ISO/IEC Profile Level MPEG-2 MPEG-2 MPEG-4 AVC/H.264 Video Format 4:3, 16:9 Video System PAL, NTSC Video Resolution 1080i, 720p, 576p Audio Decoding Audio Decoding MPEG-1, Musicam Layers 1&2 Audio Mode Single Channel, Dual Channel, Joint Stereo, Stereo Sampling Rate 32, 44.1 & 48KHz Chip & Memory CPU ST40 CPU core : 450MHz(STi7105) Flash Memory 64Mbyte SDRAM DDR2 1Gbits x 2(256MB) EEPROM 8Kbyte Conditional Access Interface CAS CryptoGuard Smart Card Reader Side (chip face down) A/V & Data In/Out RCA A/V Video output, Audio L/R HDMI Digital Video and Audio output (HDMI/ HDCP Certified by 1.4a) Ethernet Fast Ethernet(10/100) IR receiver Front side 1xUSB USB Ports 2.0 (Rear Panel side) 34 Teknisk specifikation DSH-710_2.indd :37:09

35 Power Supply Input Voltage Adaptor, DC12V 2.5A Power Consumption Max 18W (Standby: Less than 1W) Front Panel Display 1 LED (2 Color - Green: Operating, Red: Standby) Physical Specification Net Weight 300g Gross Weight 980g (including all accessories) Dimensions (W*H*D) 180x33x132 mm Operating Temperature 0~50 C Storage Temperature -10~+60 C Feature MPEG-2 MPEG-2 MPEG-4 AVC/H.264 & Installation by easy setup guide Accurate, brilliant friendly OSD with full function Parental Control USB PVR Multi-language menu Easy to make favorite channel and parental lock function Last channel memory S/PDIF out by Optical HDMI & HDCP Interface a) TV out: HDMI/RCA b) S/PDIF: Optical output, c) Data : Ethernet port, USB (2.0) port Teknisk specifikation 35 DSH-710_2.indd :37:09

36 DSH-710_2.indd :37:09

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2.

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24 DC260HD PVR Ready Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2010-10-24 Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard.

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Innehållsförteckning... 3

Innehållsförteckning... 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Försiktighetsåtgärder... 5 1. Viktiga säkerhetsinstruktioner... 5 2. Observera... 5 3. Copyright... 6 4. Ansvarsfriskrivning... 6 5. Varumärken... 6 Innan

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Användarmanual HD 104 C Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande: 1 HD-box

Läs mer

Digital DVB-C/T2-Mottagare

Digital DVB-C/T2-Mottagare Digital DVB-C/T2-Mottagare TT-micro TC821 HDTV Instruktionsmanual TechnoTrend Görler GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Straße 2 D-83101 Rohrdorf-Thansau, Tyskland www.ttgoerler.com Rätten att ändra tekniska specifikationer

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 3 2. HÅRDVARUBESKRIVNING 5 3. ANSLUTNING AV MOTTAGAREN 9 4. MENYSTRUKTUR 10 5. FÖRSTA INSTALLATION 11 6. MENYANVÄNDNING 15 7. YTTERLIGARE

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se SE / v1 / sw0.43 / Sept 2011 / CDASnbr / Strålfors Canal Digital AS är Nordens största digital-tv-distributör. Runt

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Draft 1.2-21/10/10 LU 253374178-A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 1 Jeudi, 21. octobre 2010 1:27 13 DT90 HD Boxer HD-digitalbox För TV via antenn RT90 HD Boxer Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk

Läs mer

Inledning. Inledning

Inledning. Inledning Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av vår HDTV-kabelmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande av mottagaren.

Läs mer

HD-digitalmottagare. Användarmanual BXR-HD. Standardlösenordet är 0000.

HD-digitalmottagare. Användarmanual BXR-HD. Standardlösenordet är 0000. HD-digitalmottagare Användarmanual BXR-HD Standardlösenordet är 0000. Viktig information Svenska Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och

Läs mer

Bruksanvisning TFT-LCD TV

Bruksanvisning TFT-LCD TV Bruksanvisning TFT-LCD TV Med CONAX kortläsare och två PCMCIA-portar med gränssnitt för tillförande av CI-modul. För att kunna ta emot både fria och kodade kanaler (ex. VIACCESS, CONAX, IRDETO, SECA etc.)

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer