Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken"

Transkript

1 Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken utdataenhet du har. Med Adobe InDesign CS3 är det lätt att skriva ut på laserskrivare, bläckstråleskrivare, högupplöst film eller dator-till-plåt-enhet.

2 12 Utdata och PDF-export I denna lektion får du lära dig att: Verifiera att en InDesign-fil och de tillhörande komponenterna är klara för tryck. Generera en PDF-fil för korrektur. Sammanställa alla filer som behövs för tryck eller leverans till en tjänsteleverantör eller ett tryckeri. Trycka dokument som innehåller dekorfärger. Välja rätt utskriftsinställningar för teckensnitt och bilder. Skapa en print preset för att automatisera utskriftsprocessen. Introduktion I den här lektionen ska du arbeta med ett enkelsidigt produktmarknadsföringsblad som innehåller fullfärgsbilder och använder dekorfärger. Dokumentet ska skrivas ut på en bläckstråleskrivare eller laserskrivare för korrektur och på en högupplöst bildenhet i form av en film eller dator-till-plåt-fotosättare. Innan filen skriv ut ska den exporteras som en Adobe PDF-fil och skickas till granskning. Notera: Du kan följa dessa steg även om du inte har någon skrivare eller om du endast har en svartvit skrivare för korrekturen. Du ska använda några typiska utskriftsinställningar som gör det lättare att förstå de kontroller och möjligheter som InDesign CS3 har att erbjuda för utskrift och bildhantering. Notera: Om du inte redan har kopierat denna lektions resursfiler från den medföljande cd-skivan till din hårddisk gör du det nu. Se Kopiera cd-skivans filer på sidan 4.

3 398 LEKTION 12 Utdata och PDF-export 1 För att du ska vara säker på att verktygen och panelerna fungerar på det sätt som beskrivs i denna lektion raderar eller återställer du InDesigns standardinställningar genom att följa de steg som beskrivs i Spara, radera och återställa inställningsfiler på sidan 2. 2 Starta Adobe InDesign CS3. 3 Välj Arkiv > Öppna och öppna filen 12_a.indd i mappen Lesson_12 som ligger i mappen Lessons under IDCIB på hårddisken. 4 Ett varningsmeddelande talar om att dokumentet innehåller länkar som saknas eller ändrats. Eftersom vi ska åtgärda detta senare i denna lektion klickar du på Åtgärda inte. När man skriver ut eller genererar en Adobe PDF-fil måste InDesign CS3 ha tillgång till originalbilden som monterats i sidan. Om originalbilden flyttats, namnet ändrats eller platsen där filen lagras inte längre finns tillgänglig, varnar InDesign CS3 för att originalbilden inte kan hittas. Denna varning visas när dokumentet öppnas, när det skrivs ut eller exporteras och när ett dokument kontrolleras med kommandot Preflight. InDesign visar statusen för alla filer som behövs för utskriften i länkpanelen. 5 Välj Arkiv > Spara som, döp om filen till 12_brochure.indd och spara den i mappen Lesson_12.

4 ADOBE INDESIGN CS3 399 Allt i en bok Dokumentkontroll med preflight Adobe InDesign CS3 innehåller funktioner som kontrollerar att alla filer som behövs för att bildsätta ett dokument finns tillgängliga. Man kan använda dessa kontroller till att kvalitetskontrollera filen på fackspråk kallas detta för dokumentkontroll eller preflight för att vara säker på att alla bilder och alla teckensnitt finns tillgängliga för utskrift. Dessutom kan de användas till att kontrollera de färger som används i dokumentet, däribland vilka teckensnitt och färger som används av de monterade bilderna. 1 Välj Arkiv > Preflight. Dialogrutan Preflight öppnas. 2 Gå igenom avsnittet Sammanfattning. InDesign varnar för flera potentiella problem genom att markera informationen med gula varningstrianglar. Varningarna visar att: En bild saknas. En bild använder RGB-färger. Det kan finnas dubbletter av dekorfärger. Avsnittet sammanfattning ger en snabb översikt av möjliga problem i ett dokument. För mer detaljerad information klickar du på något av de sex alternativen i dialogrutans vänstra del.

5 400 LEKTION 12 Utdata och PDF-export 3 Klicka på alternativet Teckensnitt för att visa en detaljerad lista över alla teckensnitt som används i dokumentet. Här får du reda på mer information om de teckensitt som används och om de är av typen OpenType, PostScript eller TrueType. Du får även reda på information som avslöjar om: Teckensnittet är tillgängligt för utskrift och om det saknas eller är ofullständigt. Om ett teckensnitt skyddats av tillverkaren så att det inte går att bädda in i pdf-filer. På vilken sida teckensnittet först används. På vilken plats teckensnittfilen sparas. Markera Visa endast problem, längst ner i dialogrutan Preflight. Eftersom samtliga teckensnitt finns tillgängliga för utskrift och det inte finns några problem med dem visas det inte längre några teckensnitt i listan. 4 Klicka på alternativet Länkar och bilder i den vänstra delen av dialogrutan Preflight. 5 Lägg märke till att det visas information om alla bilder som används i filen. Vi vill endast visa möjliga problem.

6 ADOBE INDESIGN CS3 401 Allt i en bok 6 Markera Visa endast problem. Nu visas två bilder som möjliga problem. Den ena filen, top_banner.psd, använder RGB-färger. Eftersom dokumentet ska skrivas ut med CMYKfärger kan detta innebära problem. Den andra bilden, rdlogo_red.ai, fattas och måste lokaliseras innan dokumentet skrivs ut. Du ska ersätta RD logo med en omgjord version som innehåller en färgändring, samt ta itu med RGB-bilden i utskriftsprocessen. 7 Klicka på knappen Reparera alla. Bläddra till mappen Links inuti mappen Lesson_12. Denna mapp ligger under mappen Lessons, som i sin tur ligger i mappen IDCIB på hårddisken. Dubbelklicka på rdlogo_red_new.ai. Den nya filen har nu länkats istället för ursprungsfilen. 8 Markera rdlogo_red_new.ai och klicka sedan på Uppdatera. På grund av att filnamnet är ett annat har InDesign inte kunnat uppdatera bilden automatiskt. Om den markerade filen inte hade ändrats efter monteringen skulle InDesign inte ha krävt att du uppdaterade länken. Notera: Reparera alla gör det möjligt att reparera länkar som är trasiga eller saknas. Det kan däremot inte ändra den färgrymd som definierats för en monterad bild. Vill du ändra färgrymden öppnar du den länkade bilden i Photoshop eller också låter du InDesign konvertera färgerna för utskrift.

7 402 LEKTION 12 Utdata och PDF-export 9 Klicka på alternativet Färger och tryckfärger. Observera att det visas fyra subtraherande färger: cyan, magenta, gul och svart, samt två varianter av Pantone 1817 och en variant av Pantone 398. C står för Coated, M för Matte och U för Uncoated. Eftersom vi inte vill ha fristående utskrifter av de tre färgerna ska vi åtgärda detta när det har blivit dags att skriva ut dokumentet. 10 Klicka på knappen Avbryt. Notera: Du skulle kunna paketera filen direkt som nästa steg i leveransförberedelserna. I den här lektionen har vi valt att skapa paketet i ett separat steg. Använda Packa Kommandot Packa används till att sammanställa en kopia av InDesign-dokumentet med alla länkade objekt, inklusive bilder. InDesign kopierar även alla teckensnitt som behövs för att skriva ut dokumentet. 1 Välj Arkiv > Packa. 2 Klicka på fortsätt i den dialogruta som varnar för möjliga problem som upptäckts under Preflight. När man paketerar en fil använder InDesign automatiskt kommandot Preflight till att bekräfta att alla element finns tillgängliga och för att utesluta möjliga problem. Eftersom du ännu inte har åtgärdat RGB-bilden flaggas den som ett potentiellt problem. Du ska konvertera denna bild till CMYK längre fram i denna lektion.

8 ADOBE INDESIGN CS3 403 Allt i en bok 3 I fönstret Utskriftsinstruktioner skriver du in namnet på den instruktionsfil som ska följa med InDesign-dokumentet. Skriv även in din kontaktinformation och klicka sedan på Fortsätt. Notera: Instruktionsfilens namn får inte vara samma som dokumentfilens namn. Adobe InDesign CS3 använder denna information till att skapa en textfil med instruktioner som följer med InDesign-filen, länkarna och teckensnitten. Mottagaren kan använda instruktionsfilen till att bilda sig en uppfattning om vad du vill ha gjort med filen och hur de kan kontakta dig om de har några frågor. 4 I dialogrutan Packa dokument bläddrar du till mappen Lesson_12 och bekräftar att namnet på den mapp som skapas för paketet heter 12_brochure. InDesign ger automatiskt mappen ett namn som baseras på det dokumentnamn som du skapade i början av denna lektion. 5 Bekräfta att följande alternativ är valda: Kopiera teckensnitt (utom CJK). Kopiera länkade bilder. Uppdatera bildlänkar vid packning. 6 Klicka på Packa (Windows) eller Spara (Mac OS). 7 Läs varningen som meddelar att diverse licensbegränsningar kan påverka möjligheterna att kopiera teckensnitt och klicka sedan på OK. 8 Växla till operativsystemet och bläddra dig fram till mappen brochure_12, som ligger under mappen Lesson_12 (i mappen Lessons inuti mappen IDCIB på hårddisken). Lägg märke till att Adobe InDesign CS3 har skapat en dubblett av ditt dokument och att det även har kopierat alla teckensnitt, bilder och andra länkade filer som behövs för den högupplösta utskriften. På grund av att du valde Uppdatera bildlänkar vid packning är den duplicerade InDesign-filen nu länkad till de kopierade bildfilerna i paketmappen istället för till de ursprungliga länkade filerna. Detta gör det lättare för tryckeriet eller tjänsteleverantören att hantera dokumentet samtidigt som paketfilen blir en idealisk arkivfil. Stäng mappen 12_brochure när du tittat igenom innehållet.

9 404 LEKTION 12 Utdata och PDF-export Skapa en Adobe pdf-korrektur Om ditt dokument ska granskas av andra kan du snabbt och enkelt skapa Adobe pdf-filer som du sedan delar ut. Adobe InDesign CS3 klarar av att exportera direkt till Adobes pdfformat. 1 Välj Arkiv > Exportera. Välj Adobe PDF-fil i menyn Filformat (Windows) eller Format (Mac OS) och i Filnamn skriver du in proof. Om det behövs bläddrar du till mappen Lesson_12. Klicka sedan på Spara. Fönstret Exportera till Adobe PDF öppnas. 2 I menyn Adobe PDF-förinställning väljer du [Högkvalitetsutskrift]. Denna inställning skapar pdf-filer som lämpar sig för utskrift på laserskrivare. 3 I menyn Kompatibilitet väljer du Acrobat 6 (PDF 1.5). Detta tillåter mer avancerade funktioner i pdf-filen, bland annat lager. 4 Under avsnittet alternativ aktiverar du följande funktioner: Visa PDF efter export. Skapa Acrobat-lager. Att automatiskt visa pdf-filen efter exporten är ett effektivt sätt att kontrollera resultatet av filexporten. Alternativet Skapa Acrobat-lager konverterar lagren från InDesign CS3-sidor till lager som kan visas i den resulterande Adobe pdf-filen.

10 ADOBE INDESIGN CS3 405 Allt i en bok 5 Välj Synliga lager i menyn Exportera lager. Nytt i InDesign CS3 är möjligheten att välja vilka InDesign-lager som ska exporteras när pdf-filen skapas. Om du klickar på menyn bredvid Exportera lager visas alternativen Alla lager, Synliga lager och Synliga och utskrivbara lager. 6 Klicka på knappen Exportera. Det kanske öppnas ett varningsfönster som informerar dig om att en del av objekten i sidan ligger på dolda lager. Om det visas klickar du på OK för att stänga varningen. En Adobe pdf-fil genereras och visas på bildskärmen. 7 Gå igenom pdf-filen och återvänd sedan till InDesign CS3. Visa en Adobe pdf-fil med lager i Adobe Acrobat 8 Använd följande steg till att visa en pdf-fil med lager som skapats i InDesign CS3. 1 Klicka på lagerikonen i dokumentfönstrets vänstra sida, eller välj Visa > Navigeringspaneler > Lager. 2 Klicka på plustecknet (+) till vänster om dokumentnamnet i Lagerfönstret. Dokumentets lager visas. 3 Klicka på ögonikonen ( ) till vänster om lagret Text. Eftersom ikonen är dold, är även alla objekt i detta lager dolda. 4 Klicka på den tomma rutan till vänster om lagret Text för att aktivera textens synlighet. 5 Välj Arkiv > Stäng för att stänga dokumentet. Återvänd till Adobe InDesign CS3. Förhandsvisa separationer Om ditt dokument ska färgsepareras för kommersiellt tryck kan du använda panelen Förhandsvisa separationer för att få en bättre bild av hur dokumentet olika delar skrivs ut. 1 Välj Fönster > Utdata > Förhandsvisa separationer.

11 406 LEKTION 12 Utdata och PDF-export 2 Klicka och välj Separationer i menyn Visa på panelen Förhandsvisa separationer. 3 Klicka på ögonikonen ( ) bredvid var och en av Pantone 1817-färgerna för att inaktivera dem. Lägg märke till att vissa objekt, bilder och texter försvinner när du inaktiverar de olika färgseparationerna. Detta beror på att vart och ett av dessa objekt har en Pantone-färg kopplad till sig. Du ska åtgärda detta med funktionen Hantera tryckfärger längre fram i lektionen. 4 Aktivera visningen av alla färger genom att välja Av i menyn Visa. Förhandsvisa förenkling Bilderna i broschyren har bearbetats med genomskinlighetsfunktionen. Förhandsvisa förenkling används till att visa genomskinlighetens inverkan på den slutgiltiga, tryckta versionen av dokumentet. 1 Välj Fönster > Utdata > Förhandsvisa förenkling. 2 Välj Bilder som påverkas i menyn Färgöverstrykning i panelen Förhandsvisa förenkling.

12 ADOBE INDESIGN CS3 407 Allt i en bok 3 Välj Hög upplösning i menyn Förinställningar. Den här inställningen ska användas när filen bildsätts längre fram i lektionen. Lägg märke till att det visas en röd överstrykning över vissa av sidans objekt. De överstrukna objekten påverkas av den genomskinlighet som används i dokumentet. Överstrykningen gör det möjligt att identifiera och justera områden i sidan som oavsiktligt påverkas av genomskinligheten. Genomskinlighet kan appliceras i Photoshop CS3, Illustrator CS3 eller direkt i InDesign CS3-sidan. Förhandsvisa förenkling identifierar genomskinliga objekt oavsett om genomskinligheten skapats i InDesign eller importerats från något annat program. 4 Välj Ingen i menyn Färgöverstrykning. Om förenkling av genomskinlighet Om ditt dokument eller bilder innehåller genomskinlighet måste de vanligtvis genomgå en process som kallas förenkling. Förenkling innebär att genomskinliga bilder delas in i vektorbaserade och rastrerade områden. När bilderna blir mer komplexa (blandar bilder, vektorer, text, dekorfärger, övertryck osv.), blir också förenklingen och dess resultat det. Förenkling kan vara nödvändig när du ska skriva ut, spara eller exportera till andra format som inte stöder genomskinlighet. Om du vill behålla genomskinlighet utan förenkling när du skapar PDF-filer måste du spara dem som Adobe PDF 1.4 (Acrobat 5.0) eller senare. Du kan välja en förenklingsinställning på panelen Avancerat i dialogrutan Skriv ut eller i den formatspecifika dialogruta som öppnas efter den första Export- eller Spara som-dialogrutan. Du kan skapa dina egna förenklingsinställningar eller välja bland standardalternativ. Dessa standardinställningar är var och en utformade för att matcha förenklingens kvalitet och hastighet med lämplig upplösning för rastrerade genomskinliga ytor, anpassat till respektive dokuments användningsområde: [Hög upplösning] används för slutdokument som ska tryckas, och för korrektur med höga krav, t ex separerade färgkorrektur. [Medelhög upplösning] används för korrektur av högre kvalitet och för print-on-demand-dokument som skrivs ut i färg på PostScript-skrivare. [Låg upplösning] används för snabb utskrift av svartvita kopior för korrektur, och för dokument som ska publiceras på webben eller exporteras till SVG-format. - Från Hjälp för InDesign

13 408 LEKTION 12 Utdata och PDF-export Förhandsvisa sidan 1 Dubbelklicka på handverktyget ( ) så att dokumentet anpassas till fönstrets storlek. 2 Välj Redigera > Avmarkera allt. 3 Längst ner i verktygspanelen klickar du och håller ner knappen Normalt. Välj Förhandsvisa i den meny som öppnas. Alla stödlinjer, ramar eller andra icke utskrivbara objekt döljs. 4 Klicka och håll ner knappen Förhandsvisa och välj Utfall. Ytterligare utrymme visas utanför dokumentets gränser. Detta bekräftar att färgbakgrunden kommer att tryckas utanför dokumentets kant. När jobbet är tryckt kommer det överflödiga området att skäras bort så att det färdiga dokumentet får sin riktiga storlek. 5 Klicka och håll ner knappen Utfall och välj Instruktionsmarginal. Sidan visas nu med ytterligare utrymme utanför utfallsområdet. I detta område trycks ofta produktionsinformation om jobbet. Du kan se denna information mitt på skärmen under dokumentets nedre kant. Instruktionsmarginalen ställs in genom att välja Arkiv > Dokumentinställningar och klicka på knappen Fler alternativ. När du kontrollerat att filen verkar vara i sin ordning har det blivit dags att skriva ut den. Skriva ut korrektur på laser- eller bläckstråleskrivare InDesign gör det lätt att skriva ut dokument på ett flertal olika utdataenheter. 1 Välj Arkiv > Skriv ut. 2 I menyn Skrivare väljer du din bläckstråle- eller laserskrivare. Lägg märke till att Adobe InDesign CS3 automatiskt väljer den PPD (skrivarbeskrivning) som kopplades till skrivaren här den installerades. Notera: Om du inte har anslutit någon skrivare till din dator eller ditt nätverk väljer du PostScript-fil i listan Skrivare och väljer Enhetsoberoende i PPD-listan. Detta gör det möjligt att följa stegen i denna lektion fast man inte har någon skrivare.

14 ADOBE INDESIGN CS3 409 Allt i en bok 3 Klicka på Allmänt i fönstret Skrivares vänstra del och välj Synliga lager i menyn Skriv ut lager. En nyhet i InDesign CS3 är möjligheten att välja Alla lager, Synliga lager eller Synliga och utskrivbara lager.

15 410 LEKTION 12 Utdata och PDF-export 4 Klicka på alternativet Konfiguration i fönstrets vänstra del och välj följande alternativ: Pappersstorlek: Letter. Orientering: Porträtt. Anpassa till sida. Notera: Om du valde PostScript tillsammans med Enhetsoberoende PPD kan du, till skillnad från en vanlig skrivare, inte använda skalförändring eller justera filens bildsättningsposition.

16 ADOBE INDESIGN CS3 411 Allt i en bok 5 Klicka på alternativet Märken och utfall och aktivera följande inställningar: Skärmärken. Sidinformation. Använd dokumentutfallsinställningar. Inkludera instruktionsmarginal. Skriv in en förskjutning på 0,125 tum. Detta värde bestämmer hur stort avståndet ska vara från sidan till den plats där skrivarmärken och sidinformation bildsätts. Skärmärken är riktmärken som trycks utanför sidområdet och visar var det slutgiltiga dokumentet ska beskäras när det skrivits ut. Sidinformationen lägger automatiskt till dokumentnamnet samt datum och tid för utskriften längst ner i dokumentet. Aktiveras utfalls- och instruktionsmarginalen skriver InDesign ut objekt som sträcker sig utanför sidans yta. Markerar man dessa kryssrutor behöver man inte ange hur stort extraområde som ska bildsättas. I förhandsvisningsområdet, längst ner till vänster i dialogrutan (det stora P:t), finns det en blå, skuggad ruta under sidan. Detta är utfallsområdet.

17 412 LEKTION 12 Utdata och PDF-export 6 Klicka på alternativet Utdata i fönstrets vänstra del. Kontrollera att Färg är inställt på Sammansatt CMYK. Denna inställning gör så att alla RGB-objekt, inklusive bilder, konverteras till CMYK när de skrivs ut. Inställningen ändrar inte den ursprungsmonterade bilden. Detta alternativ finns inte tillgängligt om man skriver ut till en PostScript-fil. Notera: Du kan låta InDesign bevara de befintliga färgerna genom att välja Ändra inte sammansatt i menyn Färg. Tryckare eller tjänsteleverantörer som vill trycka färgseparationer från Adobe InDesign CS3 väljer Separationer eller In-RIP-separationer beroende på vilket arbetsflöde som används. Notera också att vissa skrivare, som RGB-korrektur, kanske inte låter dig välja Sammansatt CMYK. 7 Klicka på knappen Tryckfärgshanteraren längst ner i fönstret Skriv ut. Tryckfärgshanteraren används till att konvertera dekorfärger, som Pantone-färger, till processfärger (CMYK) och till hantering av duplicerade dekorfärger. Du ska ta itu med båda sakerna. 8 I fönstret Tryckfärgshantering klickar du på ikonen dekorfärg ( ) till vänster om färgrutan Pantone 398 C. Den ändras till en CMYK-ikon ( ). Denna färg trycks nu som en kombination av CMYK-färger istället för att tryckas på en egen, separat färgplåt. Låt fönstret Tryckfärgshanteraren vara öppet.

18 ADOBE INDESIGN CS3 413 Allt i en bok 9 I fönstret Tryckfärgshanteraren klickar du på färgrutan Pantone 1817 M och väljer sedan Pantone 1817 U i menyn Tryckfärgsalias. Tryckfärgsaliaset talar om för Adobe InDesign CS3 att dessa två färger ska behandlas som om de vore identiska så att de trycks som en färgseparation istället för flera separationer. När man använder ett Tryckfärgsalias talar man om att alla objekt som använder denna färg ska tryckas på samma separation som dess aliasfärg. Istället för två separata färgseparationer får man en. Upprepa denna process med Pantone 1817 C och välj Pantone 1817 U från menyn Tryckfärgsalias. De tre duplicerade Pantone-färgerna kommer nu att tryckas på samma separation. Klicka på OK. 10 Klicka på alternativet Bilder i den vänstra delen av fönstret Skriv ut. Kontrollera att Begränsad upplösning är valt i menyn Skicka data. När detta alternativ är aktiverat skickar InDesign endast den bildinformation som behövs av den valda skrivaren i fönstret Skriv ut. För att den fullständiga, högupplösta bildinformationen ska skickas till skrivaren, vilket tar längre tid att behandla, väljer du Alla i menyn Skicka data. Notera: Detta alternativ kan inte ändras om du valt Enhetsoberoende PPD. Notera: Detta alternativ finns inte tillgängligt när man skriver ut en PostScript-fil. 11 Om det behövs, väljer du Fullständig i menyn Överför under avsnittet Teckensnitt. Detta gör så att alla teckensnitt som används i detta jobb skickas till utdataenheten.

19 414 LEKTION 12 Utdata och PDF-export Alternativ för utskrift av grafik När man exporterar eller trycker dokument som innehåller avancerad grafik (till exempel högupplösta bilder, EPS-grafik, PDF-sidor eller genomskinlighetseffekter) måste man ofta ändra upplösningen och rastreringen för att uppnå bästa utdataresultat. Sänd data Styr hur mycket av bilddata i monterade bitmappsbilder som skickas till skrivaren eller filen. Allt Data skickas med fullständig upplösning. Det är bra för högupplösta utskrifter och för utskrift av gråskale- eller färgbilder med hög kontrast, t.ex. svartvit text med en dekorfärg. Det här alternativet kräver mest diskutrymme. Begränsad upplösning Exakt den mängd data skickas som är nödvändig för att skriva ut med största möjliga upplösning på den använda utdataenheten. (En tryckpress eller skrivare med hög upplösning använder en större mängd data än en hemmaskrivare med låg upplösning.) Välj det här alternativet när du arbetar med högupplösta bilder men skriver ut korrektur på en kontorsskrivare. Obs! I InDesign begränsas inte upplösningen för EPS- och PDF-bilder, även när Begränsad upplösning är markerat. Utkast Skickar skärmupplösta versioner (72 dpi) av monterade bitmappsbilder, vilket ger snabba utskrifter. Ingen Alla bilder tas tillfälligt bort och ersätts med kryssade bildramar och ger därmed snabba utskrifter. Bildramarna är av samma storlek som de monterade bilderna och urklippsbanorna, så du kan fortfarande kontrollera storlekar och struktur. Att inte skriva ut bilder är praktiskt om du vill distribuera textkorrektur till redaktörer och korrekturläsare. Det kan också vara ett sätt att försöka isolera orsaken till ett utskriftsproblem. - Från Hjälp för InDesign

20 ADOBE INDESIGN CS3 415 Allt i en bok Alternativ för hämtning av teckensnitt till en skrivare Skrivarresidenta teckensnitt är installerade i minnet på skrivaren eller på en hårddisk som är kopplad till skrivaren. Type 1- och TrueType-teckensnitt kan sparas antingen i en skrivare eller i en dator. Bitmappsteckensnitt sparas bara i en dator. Teckensnitt hämtas till InDesign då de behövs, förutsatt att de är installerade på datorns hårddisk. Välj mellan följande alternativ under Bilder i dialogrutan Skriv ut när du vill ange hur teckensnitt ska överföras till skrivaren. Ingen En referens till teckensnittet i PostScript-filen tas med. Där finns den information om var teckensnittet ska användas som behövs för RIP och efterbearbetning. Alternativet används om teckensnittet finns installerat i skrivaren eller tryckpressen. TrueType-teckensnitt är namngivna enligt det PostScript-namn som ingår i teckensnittet, men tolkningen av de här namnen fungerar inte på alla enheter. För att försäkra dig om att TrueType-teckensnitt tolkas på rätt sätt använder du dig av något av de andra alternativen för teckensnittshämtning. Alla Alla teckensnitt som behövs i dokumentet hämtas när utskriften påbörjas. Alla tecken i teckensnittet tas med, även om de inte används i dokumentet. I InDesign skapas automatiskt delmängder av teckensnitt som innehåller fler än det maximala antal tecken som anges i dialogrutan Inställningar. Delmängd Bara de tecken som används i dokumentet hämtas. Tecknen hämtas en gång för varje sida. Med det här alternativet får du normalt snabba och kompakta PostScript-filer för dokument med en sida, eller för korta dokument utan stora textmängder. Överför PPD-teckensnitt Alla teckensnitt som används i dokumentet överförs, även om de redan finns installerade i skrivaren. Använd alternativet om du vill försäkra dig om att de versioner av vanliga teckensitt du använder i InDesign på datorn också används vid utskrift. Det kan till exempel gälla Helvetica och Times. Alternativet kan vara ett sätt att lösa problem med olika teckensnittsversioner, t.ex. om du har olika varianter av samma teckensnitt på datorn och skrivaren, eller om det uppstår problem med textkonturer med olika svällning. Om du inte brukar använda utökade teckenuppsättningar utan bara skriver ut utkast behöver du inte använda det här alternativet. - Från Hjälp för InDesign

21 416 LEKTION 12 Utdata och PDF-export 12 Klicka på alternativet Avancerat och ställ in Förinställning till Hög upplösning under avsnittet Förenkling. Denna förinställning bestämmer kvaliteten på monterade bilder som innehåller genomskinlighet. Den påverkar också kvaliteten på objekt som fått sin genomskinlighet från InDesigns genomskinlighetsfunktioner, däribland objekt med skugga eller ludd. 13 Klicka på knappen Spara förinställning, döp förinställningen till Proof och klicka på OK. Samtidigt som utskriftsförinställningen skapas, sparas den så att du ska slippa ange varje alternativ varenda gång du vill skriva ut till samma enhet. Du kan skapa flera förinställningar som uppfyller olika skrivares kvalitetskrav. För att använda någon av de här inställningarna väljer du dem i menyn Utskriftsförinställning högst upp i dialogrutan Skriv ut. 14 Klicka på knappen Skriv ut. Om du skapar en PostScript-fil klickar du på Spara och bläddrar till mappen Lesson_12. PostScript-filen kan sedan skickas till din tjänsteleverantör, ditt tryckeri eller konverteras till en Adobe pdf-fil med Adobe Acrobat Distiller. Om du inte har Adobe Acrobat Distiller kan du ta bort PostScript-filen när du gjort klart denna lektion. Man kan använda absolut numrering när man arbetar med dokument som är uppdelade i avsnitt. Vill du till exempel skriva ut den tredje sidan i ett dokument kan du skriva +3 i rutan Intervall i dialogrutan Skriv ut. Man kan även använda avsnittsnamn. Vill du veta mer om detta se Ange vilka sidor som ska skrivas ut i Hjälp för InDesign.

22 ADOBE INDESIGN CS3 417 Allt i en bok Utforska på egen hand 1 Skapa en ny utskriftsförinställning genom att välja Arkiv > Utskriftsförinställningar > Definiera. Använd de dialogrutor som visas till att skapa förinställningar för övertryck eller för att skriva ut till någon av dina färgskrivare eller svartvita skrivare. 2 Öppna filen 12_brochure.indd och undersök hur de olika färgseparationerna kan aktiveras eller inaktiveras med Förhandsvisning av färgseparationer. Växla till att visa Förhandsvisning av tryckfärgsbegränsning i samma panel. Undersök hur de olika tryckfärgsinställningar som används till att skapa CMYK-färger påverkar hur olika bilder trycks. 3 Öppna filen 12_brochure och välj Arkiv > Skriv ut. Klicka sedan på alternativet Utdata i den vänstra delen av fönstret Skriv ut och undersök de olika alternativen för utskrift av färgdokument. 4 Öppna Tryckfärgshanteraren från panelen Färgrutor och experimentera med tryckfärgsalias för dekorfärger och konvertera dekorfärger till processfärger.

23 Repetition Frågor 1 Vilka element samlar InDesign ihop när det paketerar en fil? 2 Vilka problem letar InDesign efter när kommandot Preflight körs? 3 Om du vill skriva ut en inläst bild i högsta möjliga kvalitet på en laserskrivare eller korrekturskrivare med lägre upplösning, vilka alternativ kan du välja? Svar 1 Adobe InDesign CS3 samlar ihop en kopia av InDesign-dokumentet tillsammans med alla teckensnitt som används i dokumentet och kopior av alla bilder som används i ursprungsdokumentet. Originalobjekten förblir orörda. 2 Du kan bekräfta att alla objekt som behövs för högupplösta utskrifter finns tillgängliga genom att välja Arkiv > Preflight. Detta kommando kontrollerar att alla teckensnitt som används i dokumentet och att alla bilder som monterats i dokumentet finns tillgängliga. InDesign letar också efter länkade bilder och länkade textfiler för att bekräfta att de inte har ändrats sedan de importerades. 3 Enligt standardinställningarna skickar InDesign bara den bildinformation som behövs till utdataenheten. Om du vill skicka den fullständiga bildinformationen, trots att det kan ta lång tid att skriva ut, väljer du Alla i menyn Skicka data under avsnittet Bilder i fönstret Skriv ut.

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiskt meddelande Juridiskt meddelande Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Resurser Aktivering och registrering............................................................................................

Läs mer

Hjälpmedel. Förpress. Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer. 1 SG - v.090903

Hjälpmedel. Förpress. Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer. 1 SG - v.090903 Hjälpmedel Förpress Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer 1 SG - v.090903 Sörmlands Grafiska AB 641 82 Katrineholm Tel: 0150-750 00 Fax: 0150-134 15 Besöksadress: Högmossevägen

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem.

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. 2 Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats

Läs mer

Felsökningshandbok QuarkXPress 8

Felsökningshandbok QuarkXPress 8 Felsökningshandbok QuarkXPress 8 JURIDISKA MEDDELANDEN 2008 Quark Inc. med avseende på innehållet i och arrangemanget av detta material. Med ensamrätt. 1986 2008 Quark Inc. och dess licensgivare avseende

Läs mer

Använda ADOBE FIREWORKS CS5

Använda ADOBE FIREWORKS CS5 Använda ADOBE FIREWORKS CS5 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Nyheter Nyheter...............................................................................................................

Läs mer

Vad kan man göra med PDF Professional?

Vad kan man göra med PDF Professional? Snabbguide Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats till standard när dokument ska utbytas mellan olika plattformar och datormiljöer. Det finns över 200 miljoner PDF-dokument

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

TIPS & RÅD. Tidskriftsverkstaden i Väst VERSION 1.2. Tips & Råd 1

TIPS & RÅD. Tidskriftsverkstaden i Väst VERSION 1.2. Tips & Råd 1 TIPS & RÅD OM SMARTARE TRYCK och ENKLARE redaktionell vardag VERSION 1.2 Tidskriftsverkstaden i Väst Tips & Råd 1 2 Tips & Råd Tips & Råd 3 4 Tips & Råd VERSION 1.0 TIPS & RÅD OM SMARTARE TRYCK och ENKLARE

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Numbers 09 Användarhandbok

Numbers 09 Användarhandbok Numbers 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Pages 09 Användarhandbok

Pages 09 Användarhandbok Pages 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Komma igång med BarTender Application Suite Översikt, installation och grundläggande användning (Svensk version) Rev.

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer