Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken"

Transkript

1 Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken utdataenhet du har. Med Adobe InDesign CS3 är det lätt att skriva ut på laserskrivare, bläckstråleskrivare, högupplöst film eller dator-till-plåt-enhet.

2 12 Utdata och PDF-export I denna lektion får du lära dig att: Verifiera att en InDesign-fil och de tillhörande komponenterna är klara för tryck. Generera en PDF-fil för korrektur. Sammanställa alla filer som behövs för tryck eller leverans till en tjänsteleverantör eller ett tryckeri. Trycka dokument som innehåller dekorfärger. Välja rätt utskriftsinställningar för teckensnitt och bilder. Skapa en print preset för att automatisera utskriftsprocessen. Introduktion I den här lektionen ska du arbeta med ett enkelsidigt produktmarknadsföringsblad som innehåller fullfärgsbilder och använder dekorfärger. Dokumentet ska skrivas ut på en bläckstråleskrivare eller laserskrivare för korrektur och på en högupplöst bildenhet i form av en film eller dator-till-plåt-fotosättare. Innan filen skriv ut ska den exporteras som en Adobe PDF-fil och skickas till granskning. Notera: Du kan följa dessa steg även om du inte har någon skrivare eller om du endast har en svartvit skrivare för korrekturen. Du ska använda några typiska utskriftsinställningar som gör det lättare att förstå de kontroller och möjligheter som InDesign CS3 har att erbjuda för utskrift och bildhantering. Notera: Om du inte redan har kopierat denna lektions resursfiler från den medföljande cd-skivan till din hårddisk gör du det nu. Se Kopiera cd-skivans filer på sidan 4.

3 398 LEKTION 12 Utdata och PDF-export 1 För att du ska vara säker på att verktygen och panelerna fungerar på det sätt som beskrivs i denna lektion raderar eller återställer du InDesigns standardinställningar genom att följa de steg som beskrivs i Spara, radera och återställa inställningsfiler på sidan 2. 2 Starta Adobe InDesign CS3. 3 Välj Arkiv > Öppna och öppna filen 12_a.indd i mappen Lesson_12 som ligger i mappen Lessons under IDCIB på hårddisken. 4 Ett varningsmeddelande talar om att dokumentet innehåller länkar som saknas eller ändrats. Eftersom vi ska åtgärda detta senare i denna lektion klickar du på Åtgärda inte. När man skriver ut eller genererar en Adobe PDF-fil måste InDesign CS3 ha tillgång till originalbilden som monterats i sidan. Om originalbilden flyttats, namnet ändrats eller platsen där filen lagras inte längre finns tillgänglig, varnar InDesign CS3 för att originalbilden inte kan hittas. Denna varning visas när dokumentet öppnas, när det skrivs ut eller exporteras och när ett dokument kontrolleras med kommandot Preflight. InDesign visar statusen för alla filer som behövs för utskriften i länkpanelen. 5 Välj Arkiv > Spara som, döp om filen till 12_brochure.indd och spara den i mappen Lesson_12.

4 ADOBE INDESIGN CS3 399 Allt i en bok Dokumentkontroll med preflight Adobe InDesign CS3 innehåller funktioner som kontrollerar att alla filer som behövs för att bildsätta ett dokument finns tillgängliga. Man kan använda dessa kontroller till att kvalitetskontrollera filen på fackspråk kallas detta för dokumentkontroll eller preflight för att vara säker på att alla bilder och alla teckensnitt finns tillgängliga för utskrift. Dessutom kan de användas till att kontrollera de färger som används i dokumentet, däribland vilka teckensnitt och färger som används av de monterade bilderna. 1 Välj Arkiv > Preflight. Dialogrutan Preflight öppnas. 2 Gå igenom avsnittet Sammanfattning. InDesign varnar för flera potentiella problem genom att markera informationen med gula varningstrianglar. Varningarna visar att: En bild saknas. En bild använder RGB-färger. Det kan finnas dubbletter av dekorfärger. Avsnittet sammanfattning ger en snabb översikt av möjliga problem i ett dokument. För mer detaljerad information klickar du på något av de sex alternativen i dialogrutans vänstra del.

5 400 LEKTION 12 Utdata och PDF-export 3 Klicka på alternativet Teckensnitt för att visa en detaljerad lista över alla teckensnitt som används i dokumentet. Här får du reda på mer information om de teckensitt som används och om de är av typen OpenType, PostScript eller TrueType. Du får även reda på information som avslöjar om: Teckensnittet är tillgängligt för utskrift och om det saknas eller är ofullständigt. Om ett teckensnitt skyddats av tillverkaren så att det inte går att bädda in i pdf-filer. På vilken sida teckensnittet först används. På vilken plats teckensnittfilen sparas. Markera Visa endast problem, längst ner i dialogrutan Preflight. Eftersom samtliga teckensnitt finns tillgängliga för utskrift och det inte finns några problem med dem visas det inte längre några teckensnitt i listan. 4 Klicka på alternativet Länkar och bilder i den vänstra delen av dialogrutan Preflight. 5 Lägg märke till att det visas information om alla bilder som används i filen. Vi vill endast visa möjliga problem.

6 ADOBE INDESIGN CS3 401 Allt i en bok 6 Markera Visa endast problem. Nu visas två bilder som möjliga problem. Den ena filen, top_banner.psd, använder RGB-färger. Eftersom dokumentet ska skrivas ut med CMYKfärger kan detta innebära problem. Den andra bilden, rdlogo_red.ai, fattas och måste lokaliseras innan dokumentet skrivs ut. Du ska ersätta RD logo med en omgjord version som innehåller en färgändring, samt ta itu med RGB-bilden i utskriftsprocessen. 7 Klicka på knappen Reparera alla. Bläddra till mappen Links inuti mappen Lesson_12. Denna mapp ligger under mappen Lessons, som i sin tur ligger i mappen IDCIB på hårddisken. Dubbelklicka på rdlogo_red_new.ai. Den nya filen har nu länkats istället för ursprungsfilen. 8 Markera rdlogo_red_new.ai och klicka sedan på Uppdatera. På grund av att filnamnet är ett annat har InDesign inte kunnat uppdatera bilden automatiskt. Om den markerade filen inte hade ändrats efter monteringen skulle InDesign inte ha krävt att du uppdaterade länken. Notera: Reparera alla gör det möjligt att reparera länkar som är trasiga eller saknas. Det kan däremot inte ändra den färgrymd som definierats för en monterad bild. Vill du ändra färgrymden öppnar du den länkade bilden i Photoshop eller också låter du InDesign konvertera färgerna för utskrift.

7 402 LEKTION 12 Utdata och PDF-export 9 Klicka på alternativet Färger och tryckfärger. Observera att det visas fyra subtraherande färger: cyan, magenta, gul och svart, samt två varianter av Pantone 1817 och en variant av Pantone 398. C står för Coated, M för Matte och U för Uncoated. Eftersom vi inte vill ha fristående utskrifter av de tre färgerna ska vi åtgärda detta när det har blivit dags att skriva ut dokumentet. 10 Klicka på knappen Avbryt. Notera: Du skulle kunna paketera filen direkt som nästa steg i leveransförberedelserna. I den här lektionen har vi valt att skapa paketet i ett separat steg. Använda Packa Kommandot Packa används till att sammanställa en kopia av InDesign-dokumentet med alla länkade objekt, inklusive bilder. InDesign kopierar även alla teckensnitt som behövs för att skriva ut dokumentet. 1 Välj Arkiv > Packa. 2 Klicka på fortsätt i den dialogruta som varnar för möjliga problem som upptäckts under Preflight. När man paketerar en fil använder InDesign automatiskt kommandot Preflight till att bekräfta att alla element finns tillgängliga och för att utesluta möjliga problem. Eftersom du ännu inte har åtgärdat RGB-bilden flaggas den som ett potentiellt problem. Du ska konvertera denna bild till CMYK längre fram i denna lektion.

8 ADOBE INDESIGN CS3 403 Allt i en bok 3 I fönstret Utskriftsinstruktioner skriver du in namnet på den instruktionsfil som ska följa med InDesign-dokumentet. Skriv även in din kontaktinformation och klicka sedan på Fortsätt. Notera: Instruktionsfilens namn får inte vara samma som dokumentfilens namn. Adobe InDesign CS3 använder denna information till att skapa en textfil med instruktioner som följer med InDesign-filen, länkarna och teckensnitten. Mottagaren kan använda instruktionsfilen till att bilda sig en uppfattning om vad du vill ha gjort med filen och hur de kan kontakta dig om de har några frågor. 4 I dialogrutan Packa dokument bläddrar du till mappen Lesson_12 och bekräftar att namnet på den mapp som skapas för paketet heter 12_brochure. InDesign ger automatiskt mappen ett namn som baseras på det dokumentnamn som du skapade i början av denna lektion. 5 Bekräfta att följande alternativ är valda: Kopiera teckensnitt (utom CJK). Kopiera länkade bilder. Uppdatera bildlänkar vid packning. 6 Klicka på Packa (Windows) eller Spara (Mac OS). 7 Läs varningen som meddelar att diverse licensbegränsningar kan påverka möjligheterna att kopiera teckensnitt och klicka sedan på OK. 8 Växla till operativsystemet och bläddra dig fram till mappen brochure_12, som ligger under mappen Lesson_12 (i mappen Lessons inuti mappen IDCIB på hårddisken). Lägg märke till att Adobe InDesign CS3 har skapat en dubblett av ditt dokument och att det även har kopierat alla teckensnitt, bilder och andra länkade filer som behövs för den högupplösta utskriften. På grund av att du valde Uppdatera bildlänkar vid packning är den duplicerade InDesign-filen nu länkad till de kopierade bildfilerna i paketmappen istället för till de ursprungliga länkade filerna. Detta gör det lättare för tryckeriet eller tjänsteleverantören att hantera dokumentet samtidigt som paketfilen blir en idealisk arkivfil. Stäng mappen 12_brochure när du tittat igenom innehållet.

9 404 LEKTION 12 Utdata och PDF-export Skapa en Adobe pdf-korrektur Om ditt dokument ska granskas av andra kan du snabbt och enkelt skapa Adobe pdf-filer som du sedan delar ut. Adobe InDesign CS3 klarar av att exportera direkt till Adobes pdfformat. 1 Välj Arkiv > Exportera. Välj Adobe PDF-fil i menyn Filformat (Windows) eller Format (Mac OS) och i Filnamn skriver du in proof. Om det behövs bläddrar du till mappen Lesson_12. Klicka sedan på Spara. Fönstret Exportera till Adobe PDF öppnas. 2 I menyn Adobe PDF-förinställning väljer du [Högkvalitetsutskrift]. Denna inställning skapar pdf-filer som lämpar sig för utskrift på laserskrivare. 3 I menyn Kompatibilitet väljer du Acrobat 6 (PDF 1.5). Detta tillåter mer avancerade funktioner i pdf-filen, bland annat lager. 4 Under avsnittet alternativ aktiverar du följande funktioner: Visa PDF efter export. Skapa Acrobat-lager. Att automatiskt visa pdf-filen efter exporten är ett effektivt sätt att kontrollera resultatet av filexporten. Alternativet Skapa Acrobat-lager konverterar lagren från InDesign CS3-sidor till lager som kan visas i den resulterande Adobe pdf-filen.

10 ADOBE INDESIGN CS3 405 Allt i en bok 5 Välj Synliga lager i menyn Exportera lager. Nytt i InDesign CS3 är möjligheten att välja vilka InDesign-lager som ska exporteras när pdf-filen skapas. Om du klickar på menyn bredvid Exportera lager visas alternativen Alla lager, Synliga lager och Synliga och utskrivbara lager. 6 Klicka på knappen Exportera. Det kanske öppnas ett varningsfönster som informerar dig om att en del av objekten i sidan ligger på dolda lager. Om det visas klickar du på OK för att stänga varningen. En Adobe pdf-fil genereras och visas på bildskärmen. 7 Gå igenom pdf-filen och återvänd sedan till InDesign CS3. Visa en Adobe pdf-fil med lager i Adobe Acrobat 8 Använd följande steg till att visa en pdf-fil med lager som skapats i InDesign CS3. 1 Klicka på lagerikonen i dokumentfönstrets vänstra sida, eller välj Visa > Navigeringspaneler > Lager. 2 Klicka på plustecknet (+) till vänster om dokumentnamnet i Lagerfönstret. Dokumentets lager visas. 3 Klicka på ögonikonen ( ) till vänster om lagret Text. Eftersom ikonen är dold, är även alla objekt i detta lager dolda. 4 Klicka på den tomma rutan till vänster om lagret Text för att aktivera textens synlighet. 5 Välj Arkiv > Stäng för att stänga dokumentet. Återvänd till Adobe InDesign CS3. Förhandsvisa separationer Om ditt dokument ska färgsepareras för kommersiellt tryck kan du använda panelen Förhandsvisa separationer för att få en bättre bild av hur dokumentet olika delar skrivs ut. 1 Välj Fönster > Utdata > Förhandsvisa separationer.

11 406 LEKTION 12 Utdata och PDF-export 2 Klicka och välj Separationer i menyn Visa på panelen Förhandsvisa separationer. 3 Klicka på ögonikonen ( ) bredvid var och en av Pantone 1817-färgerna för att inaktivera dem. Lägg märke till att vissa objekt, bilder och texter försvinner när du inaktiverar de olika färgseparationerna. Detta beror på att vart och ett av dessa objekt har en Pantone-färg kopplad till sig. Du ska åtgärda detta med funktionen Hantera tryckfärger längre fram i lektionen. 4 Aktivera visningen av alla färger genom att välja Av i menyn Visa. Förhandsvisa förenkling Bilderna i broschyren har bearbetats med genomskinlighetsfunktionen. Förhandsvisa förenkling används till att visa genomskinlighetens inverkan på den slutgiltiga, tryckta versionen av dokumentet. 1 Välj Fönster > Utdata > Förhandsvisa förenkling. 2 Välj Bilder som påverkas i menyn Färgöverstrykning i panelen Förhandsvisa förenkling.

12 ADOBE INDESIGN CS3 407 Allt i en bok 3 Välj Hög upplösning i menyn Förinställningar. Den här inställningen ska användas när filen bildsätts längre fram i lektionen. Lägg märke till att det visas en röd överstrykning över vissa av sidans objekt. De överstrukna objekten påverkas av den genomskinlighet som används i dokumentet. Överstrykningen gör det möjligt att identifiera och justera områden i sidan som oavsiktligt påverkas av genomskinligheten. Genomskinlighet kan appliceras i Photoshop CS3, Illustrator CS3 eller direkt i InDesign CS3-sidan. Förhandsvisa förenkling identifierar genomskinliga objekt oavsett om genomskinligheten skapats i InDesign eller importerats från något annat program. 4 Välj Ingen i menyn Färgöverstrykning. Om förenkling av genomskinlighet Om ditt dokument eller bilder innehåller genomskinlighet måste de vanligtvis genomgå en process som kallas förenkling. Förenkling innebär att genomskinliga bilder delas in i vektorbaserade och rastrerade områden. När bilderna blir mer komplexa (blandar bilder, vektorer, text, dekorfärger, övertryck osv.), blir också förenklingen och dess resultat det. Förenkling kan vara nödvändig när du ska skriva ut, spara eller exportera till andra format som inte stöder genomskinlighet. Om du vill behålla genomskinlighet utan förenkling när du skapar PDF-filer måste du spara dem som Adobe PDF 1.4 (Acrobat 5.0) eller senare. Du kan välja en förenklingsinställning på panelen Avancerat i dialogrutan Skriv ut eller i den formatspecifika dialogruta som öppnas efter den första Export- eller Spara som-dialogrutan. Du kan skapa dina egna förenklingsinställningar eller välja bland standardalternativ. Dessa standardinställningar är var och en utformade för att matcha förenklingens kvalitet och hastighet med lämplig upplösning för rastrerade genomskinliga ytor, anpassat till respektive dokuments användningsområde: [Hög upplösning] används för slutdokument som ska tryckas, och för korrektur med höga krav, t ex separerade färgkorrektur. [Medelhög upplösning] används för korrektur av högre kvalitet och för print-on-demand-dokument som skrivs ut i färg på PostScript-skrivare. [Låg upplösning] används för snabb utskrift av svartvita kopior för korrektur, och för dokument som ska publiceras på webben eller exporteras till SVG-format. - Från Hjälp för InDesign

13 408 LEKTION 12 Utdata och PDF-export Förhandsvisa sidan 1 Dubbelklicka på handverktyget ( ) så att dokumentet anpassas till fönstrets storlek. 2 Välj Redigera > Avmarkera allt. 3 Längst ner i verktygspanelen klickar du och håller ner knappen Normalt. Välj Förhandsvisa i den meny som öppnas. Alla stödlinjer, ramar eller andra icke utskrivbara objekt döljs. 4 Klicka och håll ner knappen Förhandsvisa och välj Utfall. Ytterligare utrymme visas utanför dokumentets gränser. Detta bekräftar att färgbakgrunden kommer att tryckas utanför dokumentets kant. När jobbet är tryckt kommer det överflödiga området att skäras bort så att det färdiga dokumentet får sin riktiga storlek. 5 Klicka och håll ner knappen Utfall och välj Instruktionsmarginal. Sidan visas nu med ytterligare utrymme utanför utfallsområdet. I detta område trycks ofta produktionsinformation om jobbet. Du kan se denna information mitt på skärmen under dokumentets nedre kant. Instruktionsmarginalen ställs in genom att välja Arkiv > Dokumentinställningar och klicka på knappen Fler alternativ. När du kontrollerat att filen verkar vara i sin ordning har det blivit dags att skriva ut den. Skriva ut korrektur på laser- eller bläckstråleskrivare InDesign gör det lätt att skriva ut dokument på ett flertal olika utdataenheter. 1 Välj Arkiv > Skriv ut. 2 I menyn Skrivare väljer du din bläckstråle- eller laserskrivare. Lägg märke till att Adobe InDesign CS3 automatiskt väljer den PPD (skrivarbeskrivning) som kopplades till skrivaren här den installerades. Notera: Om du inte har anslutit någon skrivare till din dator eller ditt nätverk väljer du PostScript-fil i listan Skrivare och väljer Enhetsoberoende i PPD-listan. Detta gör det möjligt att följa stegen i denna lektion fast man inte har någon skrivare.

14 ADOBE INDESIGN CS3 409 Allt i en bok 3 Klicka på Allmänt i fönstret Skrivares vänstra del och välj Synliga lager i menyn Skriv ut lager. En nyhet i InDesign CS3 är möjligheten att välja Alla lager, Synliga lager eller Synliga och utskrivbara lager.

15 410 LEKTION 12 Utdata och PDF-export 4 Klicka på alternativet Konfiguration i fönstrets vänstra del och välj följande alternativ: Pappersstorlek: Letter. Orientering: Porträtt. Anpassa till sida. Notera: Om du valde PostScript tillsammans med Enhetsoberoende PPD kan du, till skillnad från en vanlig skrivare, inte använda skalförändring eller justera filens bildsättningsposition.

16 ADOBE INDESIGN CS3 411 Allt i en bok 5 Klicka på alternativet Märken och utfall och aktivera följande inställningar: Skärmärken. Sidinformation. Använd dokumentutfallsinställningar. Inkludera instruktionsmarginal. Skriv in en förskjutning på 0,125 tum. Detta värde bestämmer hur stort avståndet ska vara från sidan till den plats där skrivarmärken och sidinformation bildsätts. Skärmärken är riktmärken som trycks utanför sidområdet och visar var det slutgiltiga dokumentet ska beskäras när det skrivits ut. Sidinformationen lägger automatiskt till dokumentnamnet samt datum och tid för utskriften längst ner i dokumentet. Aktiveras utfalls- och instruktionsmarginalen skriver InDesign ut objekt som sträcker sig utanför sidans yta. Markerar man dessa kryssrutor behöver man inte ange hur stort extraområde som ska bildsättas. I förhandsvisningsområdet, längst ner till vänster i dialogrutan (det stora P:t), finns det en blå, skuggad ruta under sidan. Detta är utfallsområdet.

17 412 LEKTION 12 Utdata och PDF-export 6 Klicka på alternativet Utdata i fönstrets vänstra del. Kontrollera att Färg är inställt på Sammansatt CMYK. Denna inställning gör så att alla RGB-objekt, inklusive bilder, konverteras till CMYK när de skrivs ut. Inställningen ändrar inte den ursprungsmonterade bilden. Detta alternativ finns inte tillgängligt om man skriver ut till en PostScript-fil. Notera: Du kan låta InDesign bevara de befintliga färgerna genom att välja Ändra inte sammansatt i menyn Färg. Tryckare eller tjänsteleverantörer som vill trycka färgseparationer från Adobe InDesign CS3 väljer Separationer eller In-RIP-separationer beroende på vilket arbetsflöde som används. Notera också att vissa skrivare, som RGB-korrektur, kanske inte låter dig välja Sammansatt CMYK. 7 Klicka på knappen Tryckfärgshanteraren längst ner i fönstret Skriv ut. Tryckfärgshanteraren används till att konvertera dekorfärger, som Pantone-färger, till processfärger (CMYK) och till hantering av duplicerade dekorfärger. Du ska ta itu med båda sakerna. 8 I fönstret Tryckfärgshantering klickar du på ikonen dekorfärg ( ) till vänster om färgrutan Pantone 398 C. Den ändras till en CMYK-ikon ( ). Denna färg trycks nu som en kombination av CMYK-färger istället för att tryckas på en egen, separat färgplåt. Låt fönstret Tryckfärgshanteraren vara öppet.

18 ADOBE INDESIGN CS3 413 Allt i en bok 9 I fönstret Tryckfärgshanteraren klickar du på färgrutan Pantone 1817 M och väljer sedan Pantone 1817 U i menyn Tryckfärgsalias. Tryckfärgsaliaset talar om för Adobe InDesign CS3 att dessa två färger ska behandlas som om de vore identiska så att de trycks som en färgseparation istället för flera separationer. När man använder ett Tryckfärgsalias talar man om att alla objekt som använder denna färg ska tryckas på samma separation som dess aliasfärg. Istället för två separata färgseparationer får man en. Upprepa denna process med Pantone 1817 C och välj Pantone 1817 U från menyn Tryckfärgsalias. De tre duplicerade Pantone-färgerna kommer nu att tryckas på samma separation. Klicka på OK. 10 Klicka på alternativet Bilder i den vänstra delen av fönstret Skriv ut. Kontrollera att Begränsad upplösning är valt i menyn Skicka data. När detta alternativ är aktiverat skickar InDesign endast den bildinformation som behövs av den valda skrivaren i fönstret Skriv ut. För att den fullständiga, högupplösta bildinformationen ska skickas till skrivaren, vilket tar längre tid att behandla, väljer du Alla i menyn Skicka data. Notera: Detta alternativ kan inte ändras om du valt Enhetsoberoende PPD. Notera: Detta alternativ finns inte tillgängligt när man skriver ut en PostScript-fil. 11 Om det behövs, väljer du Fullständig i menyn Överför under avsnittet Teckensnitt. Detta gör så att alla teckensnitt som används i detta jobb skickas till utdataenheten.

19 414 LEKTION 12 Utdata och PDF-export Alternativ för utskrift av grafik När man exporterar eller trycker dokument som innehåller avancerad grafik (till exempel högupplösta bilder, EPS-grafik, PDF-sidor eller genomskinlighetseffekter) måste man ofta ändra upplösningen och rastreringen för att uppnå bästa utdataresultat. Sänd data Styr hur mycket av bilddata i monterade bitmappsbilder som skickas till skrivaren eller filen. Allt Data skickas med fullständig upplösning. Det är bra för högupplösta utskrifter och för utskrift av gråskale- eller färgbilder med hög kontrast, t.ex. svartvit text med en dekorfärg. Det här alternativet kräver mest diskutrymme. Begränsad upplösning Exakt den mängd data skickas som är nödvändig för att skriva ut med största möjliga upplösning på den använda utdataenheten. (En tryckpress eller skrivare med hög upplösning använder en större mängd data än en hemmaskrivare med låg upplösning.) Välj det här alternativet när du arbetar med högupplösta bilder men skriver ut korrektur på en kontorsskrivare. Obs! I InDesign begränsas inte upplösningen för EPS- och PDF-bilder, även när Begränsad upplösning är markerat. Utkast Skickar skärmupplösta versioner (72 dpi) av monterade bitmappsbilder, vilket ger snabba utskrifter. Ingen Alla bilder tas tillfälligt bort och ersätts med kryssade bildramar och ger därmed snabba utskrifter. Bildramarna är av samma storlek som de monterade bilderna och urklippsbanorna, så du kan fortfarande kontrollera storlekar och struktur. Att inte skriva ut bilder är praktiskt om du vill distribuera textkorrektur till redaktörer och korrekturläsare. Det kan också vara ett sätt att försöka isolera orsaken till ett utskriftsproblem. - Från Hjälp för InDesign

20 ADOBE INDESIGN CS3 415 Allt i en bok Alternativ för hämtning av teckensnitt till en skrivare Skrivarresidenta teckensnitt är installerade i minnet på skrivaren eller på en hårddisk som är kopplad till skrivaren. Type 1- och TrueType-teckensnitt kan sparas antingen i en skrivare eller i en dator. Bitmappsteckensnitt sparas bara i en dator. Teckensnitt hämtas till InDesign då de behövs, förutsatt att de är installerade på datorns hårddisk. Välj mellan följande alternativ under Bilder i dialogrutan Skriv ut när du vill ange hur teckensnitt ska överföras till skrivaren. Ingen En referens till teckensnittet i PostScript-filen tas med. Där finns den information om var teckensnittet ska användas som behövs för RIP och efterbearbetning. Alternativet används om teckensnittet finns installerat i skrivaren eller tryckpressen. TrueType-teckensnitt är namngivna enligt det PostScript-namn som ingår i teckensnittet, men tolkningen av de här namnen fungerar inte på alla enheter. För att försäkra dig om att TrueType-teckensnitt tolkas på rätt sätt använder du dig av något av de andra alternativen för teckensnittshämtning. Alla Alla teckensnitt som behövs i dokumentet hämtas när utskriften påbörjas. Alla tecken i teckensnittet tas med, även om de inte används i dokumentet. I InDesign skapas automatiskt delmängder av teckensnitt som innehåller fler än det maximala antal tecken som anges i dialogrutan Inställningar. Delmängd Bara de tecken som används i dokumentet hämtas. Tecknen hämtas en gång för varje sida. Med det här alternativet får du normalt snabba och kompakta PostScript-filer för dokument med en sida, eller för korta dokument utan stora textmängder. Överför PPD-teckensnitt Alla teckensnitt som används i dokumentet överförs, även om de redan finns installerade i skrivaren. Använd alternativet om du vill försäkra dig om att de versioner av vanliga teckensitt du använder i InDesign på datorn också används vid utskrift. Det kan till exempel gälla Helvetica och Times. Alternativet kan vara ett sätt att lösa problem med olika teckensnittsversioner, t.ex. om du har olika varianter av samma teckensnitt på datorn och skrivaren, eller om det uppstår problem med textkonturer med olika svällning. Om du inte brukar använda utökade teckenuppsättningar utan bara skriver ut utkast behöver du inte använda det här alternativet. - Från Hjälp för InDesign

21 416 LEKTION 12 Utdata och PDF-export 12 Klicka på alternativet Avancerat och ställ in Förinställning till Hög upplösning under avsnittet Förenkling. Denna förinställning bestämmer kvaliteten på monterade bilder som innehåller genomskinlighet. Den påverkar också kvaliteten på objekt som fått sin genomskinlighet från InDesigns genomskinlighetsfunktioner, däribland objekt med skugga eller ludd. 13 Klicka på knappen Spara förinställning, döp förinställningen till Proof och klicka på OK. Samtidigt som utskriftsförinställningen skapas, sparas den så att du ska slippa ange varje alternativ varenda gång du vill skriva ut till samma enhet. Du kan skapa flera förinställningar som uppfyller olika skrivares kvalitetskrav. För att använda någon av de här inställningarna väljer du dem i menyn Utskriftsförinställning högst upp i dialogrutan Skriv ut. 14 Klicka på knappen Skriv ut. Om du skapar en PostScript-fil klickar du på Spara och bläddrar till mappen Lesson_12. PostScript-filen kan sedan skickas till din tjänsteleverantör, ditt tryckeri eller konverteras till en Adobe pdf-fil med Adobe Acrobat Distiller. Om du inte har Adobe Acrobat Distiller kan du ta bort PostScript-filen när du gjort klart denna lektion. Man kan använda absolut numrering när man arbetar med dokument som är uppdelade i avsnitt. Vill du till exempel skriva ut den tredje sidan i ett dokument kan du skriva +3 i rutan Intervall i dialogrutan Skriv ut. Man kan även använda avsnittsnamn. Vill du veta mer om detta se Ange vilka sidor som ska skrivas ut i Hjälp för InDesign.

22 ADOBE INDESIGN CS3 417 Allt i en bok Utforska på egen hand 1 Skapa en ny utskriftsförinställning genom att välja Arkiv > Utskriftsförinställningar > Definiera. Använd de dialogrutor som visas till att skapa förinställningar för övertryck eller för att skriva ut till någon av dina färgskrivare eller svartvita skrivare. 2 Öppna filen 12_brochure.indd och undersök hur de olika färgseparationerna kan aktiveras eller inaktiveras med Förhandsvisning av färgseparationer. Växla till att visa Förhandsvisning av tryckfärgsbegränsning i samma panel. Undersök hur de olika tryckfärgsinställningar som används till att skapa CMYK-färger påverkar hur olika bilder trycks. 3 Öppna filen 12_brochure och välj Arkiv > Skriv ut. Klicka sedan på alternativet Utdata i den vänstra delen av fönstret Skriv ut och undersök de olika alternativen för utskrift av färgdokument. 4 Öppna Tryckfärgshanteraren från panelen Färgrutor och experimentera med tryckfärgsalias för dekorfärger och konvertera dekorfärger till processfärger.

23 Repetition Frågor 1 Vilka element samlar InDesign ihop när det paketerar en fil? 2 Vilka problem letar InDesign efter när kommandot Preflight körs? 3 Om du vill skriva ut en inläst bild i högsta möjliga kvalitet på en laserskrivare eller korrekturskrivare med lägre upplösning, vilka alternativ kan du välja? Svar 1 Adobe InDesign CS3 samlar ihop en kopia av InDesign-dokumentet tillsammans med alla teckensnitt som används i dokumentet och kopior av alla bilder som används i ursprungsdokumentet. Originalobjekten förblir orörda. 2 Du kan bekräfta att alla objekt som behövs för högupplösta utskrifter finns tillgängliga genom att välja Arkiv > Preflight. Detta kommando kontrollerar att alla teckensnitt som används i dokumentet och att alla bilder som monterats i dokumentet finns tillgängliga. InDesign letar också efter länkade bilder och länkade textfiler för att bekräfta att de inte har ändrats sedan de importerades. 3 Enligt standardinställningarna skickar InDesign bara den bildinformation som behövs till utdataenheten. Om du vill skicka den fullständiga bildinformationen, trots att det kan ta lång tid att skriva ut, väljer du Alla i menyn Skicka data under avsnittet Bilder i fönstret Skriv ut.

Teknisk specifikation Prepress

Teknisk specifikation Prepress Teknisk specifikation Prepress PDF-inställningar Icc-profiler Portal Webkorrektur V 1.3 1309 Färghantering med Sörmlands Grafiska För att nå bästa resultat vid fyrfärgstryck bör man använda en icc-profil

Läs mer

Utskrift och publicering

Utskrift och publicering 1 Utskrifter................................................ 1 1.1 Standardutskrift...................................... 1 1.2 Spara utskriftsinställningar.............................. 3 1.3 Skriva ut

Läs mer

InDesign CS4. Adobe. Fortsättningskurs

InDesign CS4. Adobe. Fortsättningskurs InDesign CS4 Adobe Fortsättningskurs Adobe InDesign CS4 Fortsättningskurs Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler på cd-skiva (filerna finns i mappen InDesign CS4 Forts). Kopiera filerna till lämplig

Läs mer

SUPPORT I PDF FORMAT. Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida

SUPPORT I PDF FORMAT. Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida SUPPORT I PDF FORMAT Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida 8 Lathund CSF Färginställningar i Adobe CS För att få rätt färginställningar i Adobe CS är det enklast

Läs mer

Adobe INDESIGN CS5 FÖRDJUPNING

Adobe INDESIGN CS5 FÖRDJUPNING Adobe INDESIGN CS5 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Layout...5 Vita ytor... 6 Bildlayout... 8 Tillämpningsuppgifter... 11 2 Mallsidor...12 Skapa mallsidor...12 Åsidosätt mall med mallsidan Ingen...14

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Bildstorlek, perspektiv och histogram...5 Sammanfattning... 8 Storlek på arbetsyta... 9 Storlekskommandon...10 Stödraster och linjaler... 11

Läs mer

Guide för PDF/A Författare Avd Telefon Datum Version Sid Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9)

Guide för PDF/A Författare Avd Telefon Datum Version Sid Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9) Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9) Inledning Detta dokument är framtaget för att ge generell hjälp med att skapa ett PDF/A-dokument av ett Microsoft Word-dokument. Även hur man ställer in

Läs mer

1. ACROBAT DISTILLER. A. Acrobat Distiller

1. ACROBAT DISTILLER. A. Acrobat Distiller 1. ACROBAT DISTILLER A. Acrobat Distiller Acrobat Distiller är ett fristående program som installeras tillsammans med övriga delar i Adobe Acrobat programpaket. Du kan starta programmet genom att använda

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

Guide till tryckfärdigt original

Guide till tryckfärdigt original Guide till tryckfärdigt original Pixelbilder, objektgrafik och text Ett grafiskt original kan bestå av pixelbilder, objektgrafik (vektorgrafik) eller en kombination av dessa. En pixelbild begränsas av

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Del 2 FORMATERA DOKUMENT

Del 2 FORMATERA DOKUMENT Eva Ansell INDESIGN CS Del FORMATERA DOKUMENT. Redigera text... 7. Teckenutformning... 0 8. Styckeutformning... 9. Tabbar... 8 0. Tabeller... 70. Format... 78. Objektbibliotek... 8. Objektformat... 8.

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Att lyckas med utskrifter

Att lyckas med utskrifter Att lyckas med utskrifter Utgiven av Universitetstryckeriet, Luleå, 1999 Gunnar Tuisku Foldern tar upp vanliga problem som kan uppstå vid utskrifter i PC- och Mac-miljö. Att lyckas med utskrifter! Denna

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

På många sätt är webben, när det kommer till kritan, en samling länkar. Inom varje given plats, gör länkarna det möjligt att snabbt navigera från ett

På många sätt är webben, när det kommer till kritan, en samling länkar. Inom varje given plats, gör länkarna det möjligt att snabbt navigera från ett På många sätt är webben, när det kommer till kritan, en samling länkar. Inom varje given plats, gör länkarna det möjligt att snabbt navigera från ett relaterat ämne till ett annat. En länk från en sida

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.5 Kundens snabbhandledning Svenska 731-00089H-SV Rev A Copyright Kodak, 2008. Med ensamrätt. Kodak, Creo, ecentral, InSite och Prinergy Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator,

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Bilder till bildspel på TV med Lightroom. Förberedelser

Bilder till bildspel på TV med Lightroom. Förberedelser Bilder till bildspel på TV med Lightroom En beskrivning av ett arbetsflöde i Lightroom för att anpassa bilder till ett bildspel som skall visas på en TVskärm i full HD 1920x1080 pixlar. HD formatet 1920x1080

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Nya utskriftsinställningar

Nya utskriftsinställningar 1 Nya utskriftsinställningar Mallar inställningar för utskriftsformat Innehållet och utseendet i varje utskriftsform styrs av en mall. Mallarna för de ingående delarna är samlade i en Inställningsmall.

Läs mer

Människor i Nederluleå 1776-1805

Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå,

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Lightroom kortkommandon.

Lightroom kortkommandon. Lightroom kortkommandon. Paneler Windows Mac OS Visa/dölj sidopaneler Tabb Tabb Visa/dölj alla paneler Skift + Tabb Skift + Tabb Visa/dölj verktygsfält T T Visa/dölj Modulväljaren F5 F5 Visa/dölj bildbandet

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer

Att göra banor med OCAD.

Att göra banor med OCAD. Att göra banor med OCAD. 1 Inledning Detta är en kortfattad handling om vad man behöver och hur man gör för att rita banor i OCAD och få dem utskrivna och levererade. 2 Skaffa program 2.1 OCAD Det första

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Manual för beställning via Capitex

Manual för beställning via Capitex Manual för beställning via Capitex BESTÄLLNING 1. Välj objekt och bilder att exportera: I valfri objektlista börja du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Diakrit och därefter

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Arbeta smart med fyrfärgsvarta bilder

Arbeta smart med fyrfärgsvarta bilder eställas från nb ww ka w. nt Detta do kum en t är.se xa di erat endast fö rs tim op kä ör ast f sd n E m skär bild ning vis. Ett tryckt d ing ok sn um vi e rm Arbeta smart med fyrfärgsvarta bilder C Gråskala

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod Detta skriftliga förfarande motsvarar arbetsflödet för OCR-indexering och dokumentseparation i utbildningsprogrammet för Capture Pro Software. Varje steg i förfarandet anges i första kolumnen med kommentarer

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Inför tryck. Om tryckfärger

Inför tryck. Om tryckfärger Inför tryck Om tryckfärger Förutom att dela in i RGB-färgsystemet och CMYK-färgsystemet talar man också om 4-färgstryck och dekorfärgstryck. Vid 4-färg blandas de fyra färgerna (CMYK) till önskade färger

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Det första du behöver göra är att ta reda på vilken storlek bilden har. Öppna en bild i Photoshop. Välj Bild; Bildstorlek i övre menyn

Det första du behöver göra är att ta reda på vilken storlek bilden har. Öppna en bild i Photoshop. Välj Bild; Bildstorlek i övre menyn Ändra bildstorlek (Photoshop CS 3) Sid. 1 1. Minska en bild När man jobbar med bilder vill man ibland ändra storlek, eller minska antal pixlar, eftersom bildfilen blir för stor och för tung (i kb) om den

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Arbetsuppgifter. JPEG-filerna/kopiorna skall döpas om efter projektets mall: ÅÅ-MM-DD bildtitel Fotograf

Arbetsuppgifter. JPEG-filerna/kopiorna skall döpas om efter projektets mall: ÅÅ-MM-DD bildtitel Fotograf Arbetsuppgifter Tre bilder skall väljas ut från en dags fotografering för projektet 365 dagar. Anm. När detta skrevs hade vi två fotografer som vardera lämnade in tre bilder. Detta ändrades sedan till

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 GRUNDER

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 GRUNDER Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Arbetsytan...5 Programmets uppbyggnad... 5 Starta programmet... 5 Skapa mapp för egna övningsfiler... 8 2 Organisera bilderna...9 Kataloghanteraren...

Läs mer

Välkommen. Mustek Systems, Inc.

Välkommen. Mustek Systems, Inc. Välkommen Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Infoga, redigera och ta bort bilder på sunne.se En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

9 AVANCERAD ANVÄNDNING AV LAGER

9 AVANCERAD ANVÄNDNING AV LAGER 9 AVANCERAD ANVÄNDNING AV LAGER I den här lektionen får du lära dig följande: Importera ett lager från en annan bild. Klippa ur ett lager. Skapa och redigera ett justeringslager. Filtret Gränspunkt och

Läs mer

Adobe. Photoshop CS3. Fortsättningskurs. www.databok.se

Adobe. Photoshop CS3. Fortsättningskurs. www.databok.se Adobe Photoshop CS3 Fortsättningskurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Färghantering... 1 Färgomfång... 2 Behöver du färghantering?... 2 Kalibrera bildskärmen... 3 Kalibreringsprogram... 3 Färginställningar...

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Bilder i Writer. LibreOffice Writer

Bilder i Writer. LibreOffice Writer 1.8 LibreOffice Writer är ett mycket flexibelt kontorsprogram, men kräver med sin mångfald tekniker en hel del laborerande innan man kommer sig underfund med dess formatering. Här skall visas några sätt

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1. Användarhandbok

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1. Användarhandbok Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Användarhandbok 1999 Adobe Systems Incorporated. Alla rättigheter förbehålles Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Användarhandbok för Windows Den här användarhandboken, samt den

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se Macromedia Dreamweaver 8 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 1 Arbeta i Dreamweaver... 3 Fönster... 4 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Att få in bilder i datorn

Att få in bilder i datorn Att få in bilder i datorn 32 Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på papper eller film kan dessa skannas och

Läs mer