Extern hårddisk Snabbguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extern hårddisk Snabbguide"

Transkript

1 Extern hårddisk Snabbguide

2 Användning av tryckknappen med flera funktioner: Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden tänds Första påslagning sker. Tryck på knappen efter påslagning initierar säkerhetskopiering. Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden släcks Enheten stängs av. Din nya Seagate externa hårddisk är en sofistikerad enhet: solid, säker, tyst, sval, mångsidig och portabel, redo att tas från ett ställe till ett annat en ideal enhet för säkerhetskopiering för flera system eller helt enkelt en säker och tillförlitlig plats för lagring av dina viktiga filer. Din nya Seagate hårddiskssats innefattar också det prisbelönta programmet BounceBack Express för både Windows- och Mac-operativsystem. Se sidan 12 för ytterligare information om BounceBack Express. Enhetssats med dubbelt gränssnitt eller enbart USB Seagate erbjuder två satser med externa hårddisksenheter: En enhetssats med dubbelt gränssnitt, med ett USB 2.0-gränssnitt, ett FireWire-gränssnitt (benämns också IEEE 1394a- och ilink-gränssnitt) och full säkerhetskopieringskapacitet som innefattar en tryckknappsfunktion för säkerhetskopiering. En enhet med enbart USB 2.0-gränssnitt och full säkerhetskopieringskapacitet. Denna guide använder termerna dubbelt gränssnitt och enbart USB för att särskilja dessa två enheter närhelst någonting är tillämpbart på den ena enheten men inte den andra. Extern hårddisksenhet med dubbelt gränssnitt Tryckknapp med flera funktioner Tryckknapp med flera funktioner Framsidan Framsidan Baksidan Baksidan FireWire (IEEE 1394a) porter USB 2.0 port Strömbrytare Extern hårddisksenhet med enbart USB USB 2.0 port Strömbrytare 2 Snabbguide

3 Innehåll SVENSK Enhetssatsen extern hårddisk med dubbelt gränssnitt innehåller En Seagate extern hårddisk med ett USB 2.0- gränssnitt, ett FireWire-gränssnitt (IEEE 1394agränssnitt) samt en tryckknappsfunktion för säkerhetskopiering En hållare för vertikal uppställning USB 2.0- och FireWire-kablar (IEEE 1394a-kablar) En nätspänningsomvandlare En landsspecifik nätsladd Denna guide Seagate Disk Utility CD Enhetssatsen extern hårddisk med enbart USB innehåller Seagate extern hårddisk med USB 2.0-gränssnitt En hållare för vertikal uppställning En USB 2.0-kabel En nätspänningsomvandlare En landsspecifik nätsladd Denna guide Seagate Disk Utility CD Extern hårddisk 3

4 Fordringar Windows 98SE eller senare operativsystem med: en USB-kontakt eller för en sats med dubbelt gränssnitt, en Windowscertifierad, OHCI-överensstämmande FireWirestyrenhet (IEEE 1394a-styrenhet) Microsoft upprätthåller en lista över Windowscertifierade leverantörer av styrenheter för FireWire (IEEE 1394a) på catalog/. Klicka på fliken Maskinvara och välj sedan Annan maskinvara/1394-styrenhet för att se hela listan. Macintosh-system (eller senare) eller Mac OS X med: en USB-kontakt eller för en sats med dubbelt gränssnitt, en OHCIöverensstämmande FireWire-kontakt Macintosh-format (initiering) krävs. Se Macformatavsnittet på sidan 9 Anm. BounceBack Express stöder inte tryckknappsfunktionen för säkerhetskopiering för Mac OS som använder USB-gränssnitt. Försiktighetsanvisningar Om din enhet är påslagen ska du inte flytta den. Du kan tryggt flytta enheten när lysdioden är släckt. Om lysdioden för strömförsörjning lyser när du flyttar enheten riskerar du förhöjt slitage, reducerad tillförlitlighet och dataförlust. Sats med dubbelt gränssnitt: Använd endast ett gränssnitt åt gången. Ha inte både USB- och FireWire-kablar (IEEE 1394akablar) kopplade till enheten. Du kan emellertid ha två FireWire-kablar kopplade till enheten och till kedjekopplade FireWire-anordningar. Anm. Vid användning av FireWire-kontakter (IEEE 1394a-kontakter) i en kedjekonfiguration måste enheten vara påslagen för att genomföringsanslutningen ska fungera. Användning av tryckknappen med flera funktioner. Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden tänds Första påslagning sker. Efter påslagning, tryck på knappen initierar säkerhetskopiering. Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden släcks enheten stängs av. 4 Snabbguide

5 Installation av enheten USB FireWire (IEEE1394a) SVENSK För en sats med dubbelt gränssnitt 1. Koppla nätspänningsadaptern till både hårddisken och ett vägguttag. 2. Se tabellen nedan för att välja det snabbaste gränssnittet som stöds av din dator, och koppla sedan enheten till din dator med tillämplig kabel. USB-kontakter och FireWire-kontakter (IEEE 1394akontakter) har unik utformning så att koppling endast kan ske på ett sätt. OBS! Använd endast ett gränssnitt åt gången. Om du kopplar både USB-kablar och FireWire-kablar (IEEE 1394a-kablar) till samma externa hårddisk samtidigt, kan du skada enheten. Det är emellertid OK att ha två FireWire-kablar kopplade till samma enhet och till kedjekopplade anordningar. Gränssnitt USB 1.1 USB 2.0 FireWire (IEEE 1394a) Överföringshastighet 12 Mbit/s 480 Mbit/s 400 Mbit/s Om du är en Macintosh-användare och du avser att använda tryckknappsfunktionen för säkerhetskopiering, måste du använda FireWire- gränssnittet. BounceBack Express stöder inte Mac OS som använder USBgränssnitt. Anm. Vid användning av FireWire-kontakter (IEEE 1394a-kontakter) i en kedjekonfiguration måste enheten vara påslagen för att genomföringsanslutningen ska fungera. Fortsätt till steg 3 på sidan 6. För en sats med enbart USB 1. Koppla nätspänningsadaptern till både hårddisken och ett vägguttag. 2. Koppla enheten till din dator med USB-kabeln. Fortsätt till steg 3 på sidan 6. Extern hårddisk 5

6 För både sats med dubbelgränssnitt och enbart USB 3. Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden tänds Första påslagning sker. 4. Slå på din dator. 5. Se sidan 7 för information om Windows OS och sidan 9 för information om Macintosh OS, inkl. installation av drivrutiner samt omformatering och partitionering samt nedkoppling av enheten. 6. Se sidan 12 för att installera och konfigurera programmet BounceBack Express så att du kan säkerhetskopiera. Anm. För sats med dubbelt gränssnitt måste du installera och konfigurera BounceBack Express för att tryckknappsfunktionen för säkerhetskopiering på enheten ska aktiveras. Du behöver inte följa denna installationssekvens. Enhetens installationssteg 1 till 4 anger ett bra sätt att ansluta din nya enhet till din dator, men du behöver inte alltid följa sekvensen ifråga. Om du exempelvis vill ansluta enheten efter att du redan startat din dator kan du helt enkelt ansluta gränssnittskabeln och slå på enheten, varefter ditt operativsystem automatiskt identifierar och kopplar upp enheten. Detta benämns hot-plugging. Om detta sätt används är det en god idé att ansluta alla nät- och gränssnittskablar till enheten, och placera enheten där du vill ha den, innan du slår på den. Detta minskar behovet av att flytta enheten efter att den är påslagen. 6 Snabbguide

7 Windows OS SVENSK Installation av drivrutiner för ditt operativsystem (OS) Windows XP/Me/2000 operativsystem har inbyggda, aktuella drivrutiner för både USB-gränssnitt och FireWire-gränssnitt (IEEE 1394a-gränssnitt). Du behöver inte installera några drivrutiner om du använder ett av dessa operativsystem, men se till att du har hämtat och installerat de senaste Service Pack från Microsoft så att du har de senaste drivrutinerna för ditt OS. Windows 98SE med användning av USB-gränssnitt: När du ansluter enheten till din dator och slår på den, visar Windows 98SE guiden Lägg till ny maskinvara. Detta innebär att guiden behöver hitta USB-drivrutiner, vilka finns på Seagate CD med diskverktyg. Gå igenom dessa steg för att installera drivrutinerna: 1. Sätt in Seagate CD med diskverktyg i din dators CD-ROM-enhet. 2. Klicka på knappen Nästa. Guiden visar då ett fönster med två alternativ. 3. Välj alternativet Sök efter bästa drivrutinen för enheten. Guiden visar fyra kryssrutor. 4. Välj alternativet CD-ROM och Ange plats. Leta reda på drivrutinerna i katalogen Drivrutiner USB Win Klicka på knappen Nästa. Guiden installerar tillämpliga drivrutiner i din dator och talar om när den är färdig. 6. Klicka på knappen Avsluta för att slutföra installationen. 7. Starta om din dator, varefter din nya enhet är klar att användas. Windows 98SE med användning av ett FireWiregränssnitt (IEEE 1394a-gränssnitt) (endast för sats med dubbelt gränssnitt): För att använda FireWiregränssnittet måste du hämta Microsoft Windows 98 systemuppdatering hos Microsoft. Hur enheten formateras om och/eller partitioneras Enheten har formaterats på fabriken för FAT32 filsystem och ingen ytterligare formatering behövs för Windows operativsystem. Om du emellertid använder Windows 2000 eller Windows XP och du föredrar att använda ett NTFS-filsystem, kan du formatera om med antingen det inbyggda programmet Diskhantering, som tillhandahålls av Microsoft, eller Seagate DiscWizard for Windows som finns i katalogen Arkiv på Seagate CD med diskverktyg. OBS! Omformatering raderar alla data på enheten. Säkerhetskopiera alla data som du vill behålla innan du omformaterar enheten. Om du formaterar om till NTFS, måste du alltid logga in i BounceBack Express (se sidan 12) som administratör för att få tillgång till dina säkerhetskopierade filer. Vad är partitionering? Partitionering delar in disken i separata volymer. Det ökar inte enhetens kapacitet. Mer än en partition kan vara till hjälp med organisering av din information. Du kan exempelvis vilja spara dina säkerhetskopior på en volym och dina program på en annan. Varje volym erhåller sin egen enhetsbeteckning, så varje volym visas som en separat diskenhet i Windows Utforskaren. Extern hårddisk 7

8 Hur programmet Diskhantering används 1. Klicka på Starta, klicka på Kör, skriv compmgmt.msc och klicka sedan på OK. 2. I konsolträdet, klicka på Diskhantering. Fönstret Diskhantering visas. Dina diskar och volymer visas. 3. Högerklicka på den enhet du vill formatera om (eller partitionera) och använd de alternativ som visas för att formatera om eller partitionera enheten. Hur DiscWizard for Windows används Kör DiscWizard för Windows i katalogen Arkiv på Seagate CD med diskverktyg och följ de enkla anvisningarna på skärmen. Gemensamma data för Windows- och Macintosh-system Seagate rekommenderar att du inte använder din externa hårddisk för gemensamma data för Windows och Macintosh operativsystem. Detta beror primärt på alla variabler i OS-typer och -versioner, format och partitioneringar, gränssnitt och anslutningsprogram från tredje part. Om du verkligen måste använda din externa hårddisk för gemensamma data för Windows- och Macintosh-system ska du initiera enheten (innan du använder den!) för Macintosh OS, såsom beskrivs nedan, och sedan köpa och installera i ditt Windowssystem något tredje-parts-program som gör att ditt Windows-system kan läsa från och skriva till en enhet som är formaterad för Mac OS. För enhet med dubbelt gränssnitt är det också så att de två FireWire-portarna (IEEE 1394a-portarna) är utformade för kedjekoppling av FireWire-anordningar, inte för samtidig anslutning av två datorer till enheten. OBS! Låt inte enheten förbli i formatet FAT32 med en enda partition om du avser att överföra data mellan Mac- och Windows-system. Om så sker kommer data att förloras. Anm. Vid användning av FireWire-kontakter (IEEE 1394a-kontakter) i en kedjekonfiguration måste enheten vara påslagen för att genomföringsanslutningen ska fungera. 8 Snabbguide

9 Macintosh OS SVENSK Nedkoppling av din enhet med Windows OS Uppkoppling är början på och nedkoppling slutet på konversationen mellan din dator och den externa hårddisken. Uppkoppling sker automatiskt när du ansluter och slår på din enhet, men du måste initiera nedkoppling själv. Om du kopplar ifrån eller slår av enheten före nedkoppling förstår varken din enhet eller ditt OS att konversationen är avslutad. Det vore som om man avslutade ett telefonsamtal utan att säga adjö. OBS! Slå aldrig av enheten och koppla inte bort någon kabel som är ansluten till enheten medan lysdioden för diskaktivitet anger aktivitet. Det vore som om man avslutade ett telefonsamtal mitt i en mening, och det skulle troligtvis resultera i dataförlust. Hur enheten kopplas ned 1. Stäng alla fönster och alla aktiva program som är lagrade på enheten eller som använder data som är lagrade på enheten. 2. Klicka på ikonen för Säker borttagning av maskinvara i systemfältet och välj sedan Seagates externa enhet. Anm. Systemfältet är fältet i det högra nedre hörnet av skrivbordet bredvid klockan. Windows OS visar ett meddelande när det är säkert att koppla bort gränssnittskabeln eller slå av enheten. Formatering (initiering) för Macintosh OS Din nya Seagate externa hårddisk är fabriksformaterad med FAT32-filformat. Trots att Macintosh operativsystem kan känna igen och koppla upp din nya enhet med formatet FAT32, är detta format inte det som rekommenderas för Macintosh OS. Du måste formatera din enhet med en av Mac OS-formattyperna innan du använder den med Macintosh operativsystem. Omformateringen tar endast några sekunder med användning av Apples skivverktyg, vilket medföljer Mac OS. OBS! Formatering raderar alla data på enheten. Om du har data som du vill behålla ska du säkerhetskopiera dessa före formateringen av enheten. Seagate är inte ansvarigt för förlorade data. Användning av tryckknappen med flera funktioner. Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden tänds första påslagning sker. Efter påslagning trycker du på knappen initierar säkerhetskopiering (endast FireWire). Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden släcks enheten slås av. Extern hårddisk 9

10 Vad är partitionering? Partitionering delar in disken i separata volymer. Det ökar inte enhetens kapacitet. Mer än en partition kan vara till hjälp med organisering av din information. Du kan exempelvis vilja spara dina säkerhetskopior på en volym och dina program på en annan. Varje volym erhåller sin egen volymikon, så varje volym visas som en separat diskenhet på Macintosh-skrivbordet. Partitionering krävs inte om du använder det skivverktyg som Apple tillhandahåller för att skapa en volym med formatet Mac OS Extended. Hur enheten formateras om och/eller partitioneras 1. Öppna diskverktyget, vilket finns i Tillämpningar/ Verktyg. I Mac OS 9 heter detta verktyg Enhetsinställning. 2. Välj den disk som du vill formatera om och/eller partitionera i vänster kolumn. Se till att du väljer den nya enheten och inte en befintlig enhet som kan innehålla data, eftersom omformatering och/eller partitionering raderar alla data på den valda enheten. 3. Klicka på Partitionera om du vill partitionera enheten, eller klicka på Initiera för att formatera om enheten som en volym. Partitionering krävs inte. Om du väljer Partitionera, ska du fortsätta till nästa steg. Du är färdig med Initiera! 4. Välj antalet partitioner från snabbmenyn Volymsystem. Klicka på varje partition och skriv in ett namn, välj ett format och skriv in en storlek för var och en. (Du kan också dra partitionerna för att ändra storleken.) Välj formatet Mac OS Extended för varje partition såvida du inte har ett specifikt behov av ett annat tillgängligt volymformat. 5. Klicka på Partitionera och sedan på Partitionera igen. Enheten visas på skrivbordet med de volymetiketter som du skrivit in i stegen ovan. Om du valde att partitionera enheten för att skapa två eller fler volymer, kommer varje volym att ha en enhetsikon och -etikett. Gemensamma data för Windows- och Macintosh-system Seagate rekommenderar att du inte använder din externa hårddisk för gemensamma data för Windows och Macintosh operativsystem. Detta beror primärt på alla variabler i OS-typer och -versioner, format och partitioneringar, gränssnitt och anslutningsprogram från tredje part. Om du verkligen måste använda din externa hårddisk för gemensamma data för Windows- och Macintosh-system ska du initiera enheten (innan du använder den!) för Macintosh OS, såsom beskrivs ovan, och sedan köpa och installera i ditt Windowssystem något tredje parts-program som gör att ditt Windows-system kan läsa från och skriva till en enhet som är formaterad för Mac OS. För enhet med dubbelt gränssnitt är det också så att de två FireWire-portarna (IEEE 1394a-portarna) är utformade för kedjekoppling av FireWire-anordningar, inte för samtidig anslutning av två datorer till enheten. OBS! Låt inte enheten förbli i formatet FAT32 med en enda partition om du avser att överföra data mellan Mac- och Windows-system. Om så sker kommer data att förloras. 10 Snabbguide

11 Macintosh OS gränssnittsdrivrutiner Macintosh OS X och OS 9 har inbyggda, aktuella drivrutiner för både USB- och FireWire-gränssnitt. Du behöver inte installera några drivrutiner om du använder Macintosh OS. Nedkoppling av enheten med Mac OS Uppkoppling är början på och nedkoppling slutet på konversationen mellan din dator och den externa hårddisken. Uppkoppling sker automatiskt när du ansluter och slår på din enhet, men du måste initiera nedkoppling själv. Om du kopplar ifrån eller slår av enheten före nedkoppling förstår varken din enhet eller ditt OS att konversationen är avslutad. Det vore som om man avslutade ett telefonsamtal utan att säga adjö. Hur enheten kopplas ned i Mac OS X och Mac OS 9 1. Stäng alla fönster och alla aktiva program som är lagrade på enheten eller som använder data som är lagrade på enheten. 2. I Mac OS X drar du ikonen för Seagate externa enhet till papperskorgsikonen i dockningsområdet. I Mac OS 9 drar du ikonen för Seagate externa enhet till papperskorgsikonen. 3. Du kan tryggt koppla bort eller slå av hårddisken när enhetsikonen försvinner från skrivbordet och lysdioden för diskaktivitet är släckt. 4. För att slå av enheten trycker du in och håller kvar tryckknappen tills lysdioden släcks. OBS! Slå aldrig av enheten och koppla inte bort någon kabel som är ansluten till enheten medan lysdioden för diskaktivitet anger aktivitet. Det vore som om man avslutade ett telefonsamtal mitt i en mening, och det skulle troligtvis resultera i dataförlust. Extern hårddisk 11

12 BounceBack Express backup software Anm. BounceBack Express för Mac OS är begränsat till version 10.2 och 10.3 och stöder endast FireWire (IEEE 1394a) och inte USB. BounceBack Express (version 6.1 eller senare) är inte bakåtkompatibel med tidigare Seagate externa hårddisksmodeller. Du bör endast använda de program som finns på den CD som medföljer denna enhet. BounceBack Express låter dig automatiskt kopiera filer från din hårddisk till den externa enheten. Det stöder Windows XP/Me/2000/98SE och Macintosh OS X. Innan BounceBack Express installeras Inaktivera alla virusskyddsprogram. Windows eller XP-användare inom företag ska logga in som lokal administratör. Hör efter med din systemadministratör för detaljerad information. Macintosh OS-användare inom företag ska logga in som användare med administrativa rättigheter till alla enheter som är involverade i säkerhetskopieringen (vilket, i detta fall, innebär din interna enhet och din nya externa Seagate-enhet). Du måste göra detta därför att BounceBack Express för Mac OS X endast kopierar de filer som en inloggad användare har tillgång till. Om du säkerhetskopierar till en extern enhet ska du se till att den externa enheten är ansluten till och fungerar tillsammans med ditt operativsystem. Koppla bort alla andra externa lagringsenheter (exempelvis hårddiskar, DVD-, CDR- och MP3- spelare, minneskortläsare) som inte är inblandade i säkerhetskopieringen. För satser med dubbelt gränssnitt måste du använda samma gränssnitt för all säkerhetskopiering som du använde för den ursprungliga BounceBack Express - installationen. Om du t.ex. installerar BounceBack Express medan din enhet är ansluten till din dators USB-gränssnitt, måste du använda USB-gränssnittet för efterföljande säkerhetskopieringar. För Macintosh-användare med sats med dubbelt gränssnitt måste du använda FireWire-gränssnittet om du vill använda tryckknappsfunktionen för säkerhetskopiering. Installering av BounceBack Express 1. Sätt in Seagate Disk Utility CD. Installera BounceBack Express från menyn. Anm. Om BounceBack Express-menyn inte öppnas: Windows OS-användare: Dubbelklicka på CD-ikonen och klicka sedan på BBSetup.exe. Mac OS-användare: Dubbelklicka på CD-ikonen och klicka sedan på.dmg-fil. Denna fil packas då upp till en.dmg-fil, på vilken du kan dubbelklicka för att installera programmet. 2. Klicka på Installera i BounceBack Express-menyn. 3. Följ instruktionerna på skärmen för att installera programmet. Flera delprogram installeras. Anm. Detta program är endast tillgängligt för enheter med dubbelt gränssnitt för Mac OS, och stöder endast FireWire-gränssnittet (IEEE 1394a-gränssnittet). 12 Snabbguide

13 Du bör bekanta dig med åtminstone dessa två: BounceBack Express Backup Kör säkerhetskopieringsprogrammet genom att dubbelklicka på ikonen för BBBackup.exe. Du kan också trycka på knappen för säkerhetskopiering för att starta en säkerhetskopiering. BB Settings Om du vill lägga till, redigera, ta bort, inaktivera eller schemalägga säkerhetskopieringar ska du köra programmet BBSettings.exe. Du kan också använda detta program för att utesluta filer från säkerhetskopiering och för att granska information om den säkerhetskopieringsenhet som används för att lagra dina data. Konfigurering av din första säkerhetskopiering När programinstallationen är färdig leder BounceBack Express dig igenom konfigureringen av din första säkerhetskopiering. Det uppmanar dig att ange lagringsplatsen för dina första säkerhetskopior, schemat för dem m.m. Följ BounceBack Express-instruktionerna eller se nedan för detaljerad information. 1. I konfigurationsmenyn klickar du på Ja för att dirigera dina säkerhetskopior till någon annan hårddisk än din primära (interna). Klicka på Nej för att dirigera dina säkerhetskopior till din primära hårddisk. 2. Om du klickar på Ja, identifierar BounceBack Express alla andra hårddiskar i ditt system och uppmanar dig att välja en för din säkerhetskopiering. Välj enhet. BounceBack Express skannar din hårddisk för att bestämma säkerhetskopiornas storlek och för att uppskatta tiden för säkerhetskopieringen. Källenheten, säkerhetskopiornas storlek, uppskattad tid och målenheten visas. 3. Du kan välja Granska inställningar om du vill köra programmet BounceBack Express Settings. Detta gör att du kan ändra standardinställningarna för säkerhetskopiering. I annat fall kan du acceptera standardinställningarna och välja mellan att starta din säkerhetskopiering nu eller senare. Efterföljande säkerhetskopieringar Du kan starta efterföljande säkerhetskopieringar genom att helt enkelt trycka på knappen för säkerhetskopiering eller genom att dubbelklicka på ikonen på ditt skrivbord. Detta gör att antingen standard- eller den ev. anpassade säkerhetskopieringen körs automatiskt. Tiden för efterföljande säkerhetskopiering är mycket kort; endast de filer som antingen är nya eller har ändrats sedan den senaste säkerhetskopieringen kopieras. Extern hårddisk 13

14 BounceBack Express Återställning av filer BounceBack Express säkerhetskopierar data i operativsystemets egna filformat och använder samma katalogstruktur (mappar och filer) som de ursprungliga data. Detta gör det lättare att hitta och återställa filer på säkerhetskopieringsenheten med användning av Windows Utforskaren i Windows OS eller Finder i Mac OS. Återställning av filer med Windows Me/98SE 1. Starta Windows Utforskaren. 2. I vänstra panelen i Windows Utforskaren klickar du på den enhetsbeteckning som motsvarar säkerhetskopieringsenheten. Windows Utforskaren visar mapparna och filerna på säkerhetskopieringsenheten. 3. Använd Windows Utforskaren navigeringsverktyg och välj de mappar eller filer på säkerhetskopieringsenheten som du vill återställa (kopiera) till en annan enhet. 4. Dra de mappar och filer du vill återställa genom att vänsterklicka och dra filerna och mapparna till din systemenhet. Återställning av data med Mac OS 1. Dubbelklicka på systemenheten eller den enhet till vilken du vill återställa filerna. 2. Dubbelklicka på säkerhetskopieringsenheten. 3. Dra och släpp filerna och/eller mapparna från säkerhetskopieringsenheten till systemenheten eller annan enhet. BounceBack QuickRestore för Windows 2000 och XP BounceBack QuickRestore kan återställa filer och mappar snabbt och enkelt från säkerhetskopieringsenheten. Anm. BounceBack QuickRestore fungerar inte med Mac OS, Windows 98SE eller Windows Me. Gå igenom följande steg för att återställa data: 1. Starta BounceBack QuickRestore. 2. Navigera i mappträdet i fönstret Mappanel för att leta reda på den överordnade mappen som innehåller de filer och mappar som ska återställas. 3. Välj de filer och/eller mappar som ska återställas i fönstret Datapanel. Om du inte väljer någonting i fönstret Datapanel kommer den markerade mappen i Mappanel att återställas. Anm. Om du vill återställa dina data till en mapp på en annan plats än den ursprungliga, använder du Återställningssökväg och bläddrar för att leta reda på den nya platsen där du vill återställa dina data. 14 Snabbguide

15 4. Klicka på knappen Återställ. Dina data kommer att återställas till den plats som anges i Återställningssökväg. Mapp som ska återställas Återställningsknapp Återställningsplats Återställningsalternativ I detta exempel skulle BounceBack QuickRestore återställa följande mapp som: Källa Destination Återställd som N:\My Documents\*.* F:\TEMP F:\TEMP\MyDocuments\*.* När återställningen är färdig kommer resultaten att visas. 5. I fönstret Återställ filer finns följande återställningsalternativ: Skriv över befintliga filer utan att fråga Med detta alternativ valt kommer alla motsvarande filer som redan finns med samma namn i Återställningssökväg att skrivas över med de filer du valt för återställning. Varna före överskrivning Med detta alternativ valt kommer du att varnas och tillfrågas om du vill skriva över filer med samma namn i Återställningssökväg. Skriv inte över befintliga filer Med detta alternativ valt kommer endast filer i Återställningssökväg som inte har motsvarande filer med samma namn att skrivas över. Skapa struktur med full sökväg Med detta alternativ valt kommer sökvägen för den fil som ska återställas att återskapas såsom den fanns på säkerhetskopieringsenheten innan den kopierades till återställningsplatsen. Anm. Alternativet Skapa struktur med full sökväg är ENDAST tillgängligt när återställningen omdirigerats till en annan sökväg än källsökvägen. Välj ett återställningsalternativ och klicka sedan på OK. 6. Återställningsstatistiken visar det antal filer och mappar du valt att återställa, och deras storlek, tillsammans med tillgängligt diskutrymme på återställningsplatsen. Klicka på Fortsätt för att påbörja återställningsprocessen. Extern hårddisk 15

16 Övriga dokument En utförlig användarhandbok för BounceBack Express är inkluderad som en PDF-fil på Seagate CD med diskverktyg. Klicka på Handbok för att nå den. Du kan också hitta den på Hjälpdokumentationen är också integrerad i BounceBack Express. Vill du kunna utnyttja avancerade funktioner? Som BounceBack Express-användare kan du uppgradera till BounceBack Professional, en utökad version av BounceBack Express, med avancerade funktioner som tillhandahåller omfattande katastrofåterställnings- och säkerhetskopieringslösningar. Specialfunktioner omfattar startbarhet, avancerad återställning, synkronisering och versionsåtkomst. Funktionen för startbarhet skapar en startbar exakt avbildning av hårddisken som gör det möjligt för användare att omedelbart återställa program och data genom användning av räddnings-cd:n eller genom att byta ut den interna hårddisken i PC:n mot säkerhetskopieringsenheten. Funktionen för avancerad återställning ger ett grafiskt användargränssnitt för jämförelse och hantering av information på käll- och säkerhetskopieringsenheten, vilket gör att användare kan återställa förlorade eller skadade data. Funktionen för synkronisering skannar automatiskt både datorn och säkerhetskopieringsenheten för att upptäcka ändrade filer, och synkroniserar inaktuella versioner med uppdaterade versioner av filer. Funktionen för versionsåtkomst förser användare med en innovativ säkerhetskopieringsprocess som ger tillgång till alla äldre versioner av säkerhetskopierade filer. För ytterligare information om uppgradering till BounceBack Professional ber vi dig kontakta CMS eller, om du vill köpa BounceBack Professional, besöka CMS webbplats eller ringa CSM Products Sales på eller (endast USA och Kanada). 16 Snabbguide

17 Felsökning SVENSK PROBLEM Jag har köpt en enhet på 160 Gbyte, men mitt operativsystem rapporterar att dess kapacitet är mycket lägre. LÖSNING Diskenhetstillverkare räknar med 1 Gbyte = byte. Din dator fungerar dock binärt och räknar med 1 Gbyte = 230, vilket är lika med byte. Så trots att en 160 Gbyte stor enhet lagrar 160 Gbyte data innebär förhållandet 1 Gbyte = byte att ditt system kommer att ange lägre kapacitet beroende på operativsystemets beräkningsmetod. Detta betyder att ditt operativsystem kan ange att din enhet på 160 Gbyte har en kapacitet på ca 149 Gbyte, som är den binära motsvarigheten till byte. Windows-specifika problem Se först till att du har det senaste service pack för Microsoft-operativsystemet och att andra Windowsuppdateringar är gjorda i ditt system innan du spenderar tid på att söka efter enhetsproblem. Dessa service pack utges för att fixa fel, lägga till drivrutiner och förbättra säkerhetsfunktionerna i ditt system. Se för detaljerad information om hur service pack och Windows-uppdateringar installeras i ditt system. Kontakta Microsoft Customer Service för information om hur dessa systemförbättringar erhålls om du inte har tillgång till Internet. PROBLEM Enheten är ansluten till USB-porten, men datorn känner inte igen enheten. LÖSNING Kontrollera strömförsörjningen. Kontrollera att enheten har ström och att lysdioden för strömförsörjningen lyser på enheten och nätspänningsomvandlaren. Om lysdioden inte är tänd ska du trycka på tryckknappen på enhetens framsida för att slå på enheten. Se sedan till att alla kontakter sitter i ordentligt (nätsladden till vägguttaget, nätsladden till nätspänningsomvandlaren och nätspänningsomvandlaren till enheten). Om lysdioden fortfarande inte tänds ska du temporärt ta bort överspänningsskydden och ansluta enheten till vägguttaget. Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till datorn och enheten. För sats med dubbelt gränssnitt får USB- och FireWire-porten (IEEE 1394a-porten) på hårddisken inte vara anslutna samtidigt. Avlägsna eventuella hubbar och anslut enheten direkt i datorns USB-port. Extern hårddisk 17

18 Kontrollera Enhetshanteraren för att bekräfta att USB-värdstyrenheten är rätt konfigurerad. För att öppna Enhetshanteraren (Windows XP/Windows 2000) högerklickar du på Den här datorn, väljer Hanteraren och sedan ikonen för Enhetshanteraren i trädet. Om värdstyrenheten är i Andra enheter krävs ytterligare drivrutiner för värden. Kontrollera om du kan få rätt drivrutiner från PCI- eller moderkortsleverantören. USB 2.0-styrenheter kräver vanligtvis ett servicepack för att fungera riktigt. Windows XP har stöd för USB 2.0 i servicepack 1, Windows 2000 har stöd för USB 2.0 i servicepack 3 och förbättrat stöd i servicepack 4. Windows Me har inget eget stöd för USB 2.0, så du ska använda de senaste drivrutinerna som tillhandahålls av tillverkaren av USB-värdstyrenhet. Om USB-porten sitter på moderkortet ska du använda de senaste drivrutinerna som tillhandahålls av moderkortstillverkaren. Om värdstyrenheten inte finns i Enhetshanteraren är den troligen inaktiverad i datorns BIOS. Kontrollera Enhetshanteraren för att bekräfta att USBhårddisken har identifierats och konfigurerats korrekt. Om så inte är fallet ska du koppla ifrån och sedan koppla in enheten igen till en annan USB-port. Pröva med en annan kabel och värdstyrenhet. Om du fortfarande har problem efter att ha följt stegen ovan ska du pröva med en annan kabel och USB-port. PROBLEM Enheten fungerar inte i höghastighetsläge när den är ansluten med en USB-kabel. LÖSNING Windows XP lade till USB 2.0-stöd i servicepack 1 eller högre. Besök Microsoft supportwebbplats för information om hur den senaste servicepack kan erhållas. Windows 2000 har en korrigering som stöder USB 2.0. Hämta denna korrigering via funktionen Windows Update i operativsystemet. Servicepack 4 för Windows 2000 tar också hand om flera problem som du skulle kunna erfara med USB 2.0, så installering av den kan vara det bästa sättet på vilket du kan uppnå maximala prestanda hos din USB 2.0-enhet. Microsoft-dokument nummer (http://support.microsoft.com) beskriver hur dessa uppdateringar installeras. Se också Microsoft Knowledgebase-artikel för ytterligare information. Windows Me har inget eget stöd för USB 2.0, så du bör använda de senaste drivrutinerna för din USB-värdstyrenhet. Dessa drivrutiner måste tillhandahållas av din värdstyrenhets tillverkare (eller moderkortstillverkaren om USB-portarna sitter på moderkortet). 18 Snabbguide

19 Windows 98 har inget eget stöd för USB 2.0, så du bör använda de senaste drivrutinerna för din USBvärdstyrenhet. Dessa drivrutiner måste tillhandahållas av din värdstyrenhets tillverkare (eller moderkortstillverkaren om USB-portarna sitter på moderkortet). Du kommer också att behöva drivrutiner för din Seagate-hårddisk om du använder USB-porten i Windows 98 (se external_usb_drivers.html). PROBLEM Endast för sats med dubbelt gränssnitt: Enheten är ansluten till FireWire-kabeln (IEEE 1394a-kabeln) och systemet har Windows 98SE, men Windows 98SE identifierar den inte. LÖSNING I Enhetshanteraren klickar du på 1394 busstyrenhet och sedan på Inställningar. Markera kryssrutan Stöd icke-kompatibla enheter och starta sedan om din dator. Se Microsoft Knowledgebase-artikel för ytterligare information (http://support.microsoft.com). Macintosh-specifika problem Se först till att du har de senaste uppdateringarna för Apple-operativsystemet installerade på din dator innan du spenderar tid på att söka efter ett enhetsproblem. Dessa uppdateringar utges för att fixa fel, lägga till drivrutiner och förbättra säkerhetsfunktionerna i din dator. För att kontrollera om det finns uppdateringar för Mac OS X ska du öppna panelen Programuppdatering i Systeminställningar och klicka på knappen Installera nu. Du måste vara ansluten till Internet för att kontrollera om en programuppdatering finns och för att hämta den. PROBLEM Enheten kopplas inte upp alls och inget felmeddelande visas på min bildskärm när jag ansluter enheten. LÖSNING Använd Apples skivverktyg för att leta reda på, initiera och koppla upp enheten. Extern hårddisk 19

20 PROBLEM Macintosh OS visar följande meddelande när jag ansluter enheten till mitt system: Unable to read volume must initialize ( Kan inte läsa volymen måste initiera ). LÖSNING Ditt Mac OS kan inte identifiera enhetsformatet. Använd Apples skivverktyg för att initiera enheten med formatet Mac OS Extended. PROBLEM En kedjekopplad enhet fungerar inte när den ansluts till en andra FireWire-port (IEEE 1394a-port) på min externa hårddisk. LÖSNING Se till att FireWire-kablar (IEEE 1394a-kablar) används i hela kedjekopplingen till datorn. Se till att alla externa enheter är påslagna. Alla enheter som data passerar igenom måste vara påslagna. PROBLEM Endast för sats med dubbelt gränssnitt: Mitt system har ingen FireWire-kontakt (IEEE 1394a-kontakt) med 6 stift. Det har en FireWire-kontakt med 4 stift, så kablarna matchar inte kontakten. LÖSNING Köp en FireWire-kabel (IEEE 1394a-kabel) med en 4- stifts- och 6-stiftskontakt så att du kan ansluta enheten till ditt system. Anm. Ingen FireWire-kabel (IEEE 1394a-kabel) med kontakter med 4 och 6 stift medföljer enheten, eftersom FireWire-kontakter med 4 stift inte tillhandahålls med de flesta system. 20 Snabbguide

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR)

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) Rev. 202 Bästa användare! Tack för att du har valt Verbatim hårddisk(ar) som din externa datalagringsenhet. Vi rekommenderar att du läser denna manual noggrant innan

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

My Book Essential. Användarhandbok. Externt Skrivbord

My Book Essential. Användarhandbok. Externt Skrivbord My Book Essential Användarhandbok Externt Skrivbord WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

My Passport Bärbar hårddisk

My Passport Bärbar hårddisk My Passport Bärbar hårddisk Användarhandbok Extern bärbar My Passport Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan

Läs mer

My Book. World Edition Användarhandbok. Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem

My Book. World Edition Användarhandbok. Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem My Book World Edition Användarhandbok Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem Viktiga Säkerhetsinstruktioner 1. Följ alla varningar och instruktioner som är utsatta på produkten. 2. Innan rengöring

Läs mer

Manuell Nero BackItUp

Manuell Nero BackItUp Manuell Nero BackItUp Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning Bruksanvisning för FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wave-logotypen och FreeAgent är varumärken eller registrerade

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Användarhandbok för PCI-modem

Användarhandbok för PCI-modem Användarhandbok för PCI-modem Innehåll INTRODUKTION...1 DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA FAXMODEMET...1 INSTALLERA PCI-FAXMODEMET...2 WINDOWS 95/98/ME/2000/XP...2 WINDOWS NT 4.0...2 INSTALLERA

Läs mer

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk 1 204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk Svensk Bruksanvisning Version 1 - Vänligen besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. 2

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

NetVista IBM Översikt

NetVista IBM Översikt NetVista Översikt NetVista Översikt Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Säkerhetsanvisningar på sidan v och Bilaga. Produktgaranti

Läs mer

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar Säkerhetskopiering 4 Den dag man står där med en kraschad eller stulen hårddisk, ångrar man att man inte tagit en säkerhetskopia. På hårddisken finns oersättligt material som bilder och texter, e-post,

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

THOMSON TG576 v7/585 v7. Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare. Installations- och användarguide

THOMSON TG576 v7/585 v7. Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare. Installations- och användarguide THOMSON TG576 v7/585 v7 Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare Installations- och användarguide THOMSON TG576 v7/ 585 v7 Installations- och användarguide Copyright Copyright 1999 2008 Thomson. Med

Läs mer

Snabbstart- och felsökningsguide

Snabbstart- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 4 Grundläggande information om datorn 5 Säkerhet och komfort... 5 Säkerhetsåtgärder... 5 Datormiljö... 5 Kablar... 5 Rengöra datorn... 5 Ergonomi... 5 Lär känna datorn... 6

Läs mer

Extern hårddisk. My Book. Studio (USB 3.0) Användarhandbok. My Book Studio Användarhandbok

Extern hårddisk. My Book. Studio (USB 3.0) Användarhandbok. My Book Studio Användarhandbok My Book Studio (USB 3.0) Användarhandbok My Book Studio Användarhandbok Extern hårddisk WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Manuell Nero BackItUp

Manuell Nero BackItUp Manuell Nero BackItUp Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Cisco IP Communicator version 2.0

Cisco IP Communicator version 2.0 Telefonhandbok Cisco IP Communicator version 2.0 Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000 +1-800 553 NETS (6387)

Läs mer

ipod Användar- handbok

ipod Användar- handbok ipod Användarhandbok Innehåll 3 Komma igång snabbt 5 Vad du behöver för att komma igång 8 Ställa in ipod för att spela musik 13 Använda ipod 13 Använda ipods reglage 20 Ansluta och koppla ifrån ipod 25

Läs mer