Extern hårddisk Snabbguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extern hårddisk Snabbguide"

Transkript

1 Extern hårddisk Snabbguide

2 Användning av tryckknappen med flera funktioner: Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden tänds Första påslagning sker. Tryck på knappen efter påslagning initierar säkerhetskopiering. Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden släcks Enheten stängs av. Din nya Seagate externa hårddisk är en sofistikerad enhet: solid, säker, tyst, sval, mångsidig och portabel, redo att tas från ett ställe till ett annat en ideal enhet för säkerhetskopiering för flera system eller helt enkelt en säker och tillförlitlig plats för lagring av dina viktiga filer. Din nya Seagate hårddiskssats innefattar också det prisbelönta programmet BounceBack Express för både Windows- och Mac-operativsystem. Se sidan 12 för ytterligare information om BounceBack Express. Enhetssats med dubbelt gränssnitt eller enbart USB Seagate erbjuder två satser med externa hårddisksenheter: En enhetssats med dubbelt gränssnitt, med ett USB 2.0-gränssnitt, ett FireWire-gränssnitt (benämns också IEEE 1394a- och ilink-gränssnitt) och full säkerhetskopieringskapacitet som innefattar en tryckknappsfunktion för säkerhetskopiering. En enhet med enbart USB 2.0-gränssnitt och full säkerhetskopieringskapacitet. Denna guide använder termerna dubbelt gränssnitt och enbart USB för att särskilja dessa två enheter närhelst någonting är tillämpbart på den ena enheten men inte den andra. Extern hårddisksenhet med dubbelt gränssnitt Tryckknapp med flera funktioner Tryckknapp med flera funktioner Framsidan Framsidan Baksidan Baksidan FireWire (IEEE 1394a) porter USB 2.0 port Strömbrytare Extern hårddisksenhet med enbart USB USB 2.0 port Strömbrytare 2 Snabbguide

3 Innehåll SVENSK Enhetssatsen extern hårddisk med dubbelt gränssnitt innehåller En Seagate extern hårddisk med ett USB 2.0- gränssnitt, ett FireWire-gränssnitt (IEEE 1394agränssnitt) samt en tryckknappsfunktion för säkerhetskopiering En hållare för vertikal uppställning USB 2.0- och FireWire-kablar (IEEE 1394a-kablar) En nätspänningsomvandlare En landsspecifik nätsladd Denna guide Seagate Disk Utility CD Enhetssatsen extern hårddisk med enbart USB innehåller Seagate extern hårddisk med USB 2.0-gränssnitt En hållare för vertikal uppställning En USB 2.0-kabel En nätspänningsomvandlare En landsspecifik nätsladd Denna guide Seagate Disk Utility CD Extern hårddisk 3

4 Fordringar Windows 98SE eller senare operativsystem med: en USB-kontakt eller för en sats med dubbelt gränssnitt, en Windowscertifierad, OHCI-överensstämmande FireWirestyrenhet (IEEE 1394a-styrenhet) Microsoft upprätthåller en lista över Windowscertifierade leverantörer av styrenheter för FireWire (IEEE 1394a) på catalog/. Klicka på fliken Maskinvara och välj sedan Annan maskinvara/1394-styrenhet för att se hela listan. Macintosh-system (eller senare) eller Mac OS X med: en USB-kontakt eller för en sats med dubbelt gränssnitt, en OHCIöverensstämmande FireWire-kontakt Macintosh-format (initiering) krävs. Se Macformatavsnittet på sidan 9 Anm. BounceBack Express stöder inte tryckknappsfunktionen för säkerhetskopiering för Mac OS som använder USB-gränssnitt. Försiktighetsanvisningar Om din enhet är påslagen ska du inte flytta den. Du kan tryggt flytta enheten när lysdioden är släckt. Om lysdioden för strömförsörjning lyser när du flyttar enheten riskerar du förhöjt slitage, reducerad tillförlitlighet och dataförlust. Sats med dubbelt gränssnitt: Använd endast ett gränssnitt åt gången. Ha inte både USB- och FireWire-kablar (IEEE 1394akablar) kopplade till enheten. Du kan emellertid ha två FireWire-kablar kopplade till enheten och till kedjekopplade FireWire-anordningar. Anm. Vid användning av FireWire-kontakter (IEEE 1394a-kontakter) i en kedjekonfiguration måste enheten vara påslagen för att genomföringsanslutningen ska fungera. Användning av tryckknappen med flera funktioner. Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden tänds Första påslagning sker. Efter påslagning, tryck på knappen initierar säkerhetskopiering. Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden släcks enheten stängs av. 4 Snabbguide

5 Installation av enheten USB FireWire (IEEE1394a) SVENSK För en sats med dubbelt gränssnitt 1. Koppla nätspänningsadaptern till både hårddisken och ett vägguttag. 2. Se tabellen nedan för att välja det snabbaste gränssnittet som stöds av din dator, och koppla sedan enheten till din dator med tillämplig kabel. USB-kontakter och FireWire-kontakter (IEEE 1394akontakter) har unik utformning så att koppling endast kan ske på ett sätt. OBS! Använd endast ett gränssnitt åt gången. Om du kopplar både USB-kablar och FireWire-kablar (IEEE 1394a-kablar) till samma externa hårddisk samtidigt, kan du skada enheten. Det är emellertid OK att ha två FireWire-kablar kopplade till samma enhet och till kedjekopplade anordningar. Gränssnitt USB 1.1 USB 2.0 FireWire (IEEE 1394a) Överföringshastighet 12 Mbit/s 480 Mbit/s 400 Mbit/s Om du är en Macintosh-användare och du avser att använda tryckknappsfunktionen för säkerhetskopiering, måste du använda FireWire- gränssnittet. BounceBack Express stöder inte Mac OS som använder USBgränssnitt. Anm. Vid användning av FireWire-kontakter (IEEE 1394a-kontakter) i en kedjekonfiguration måste enheten vara påslagen för att genomföringsanslutningen ska fungera. Fortsätt till steg 3 på sidan 6. För en sats med enbart USB 1. Koppla nätspänningsadaptern till både hårddisken och ett vägguttag. 2. Koppla enheten till din dator med USB-kabeln. Fortsätt till steg 3 på sidan 6. Extern hårddisk 5

6 För både sats med dubbelgränssnitt och enbart USB 3. Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden tänds Första påslagning sker. 4. Slå på din dator. 5. Se sidan 7 för information om Windows OS och sidan 9 för information om Macintosh OS, inkl. installation av drivrutiner samt omformatering och partitionering samt nedkoppling av enheten. 6. Se sidan 12 för att installera och konfigurera programmet BounceBack Express så att du kan säkerhetskopiera. Anm. För sats med dubbelt gränssnitt måste du installera och konfigurera BounceBack Express för att tryckknappsfunktionen för säkerhetskopiering på enheten ska aktiveras. Du behöver inte följa denna installationssekvens. Enhetens installationssteg 1 till 4 anger ett bra sätt att ansluta din nya enhet till din dator, men du behöver inte alltid följa sekvensen ifråga. Om du exempelvis vill ansluta enheten efter att du redan startat din dator kan du helt enkelt ansluta gränssnittskabeln och slå på enheten, varefter ditt operativsystem automatiskt identifierar och kopplar upp enheten. Detta benämns hot-plugging. Om detta sätt används är det en god idé att ansluta alla nät- och gränssnittskablar till enheten, och placera enheten där du vill ha den, innan du slår på den. Detta minskar behovet av att flytta enheten efter att den är påslagen. 6 Snabbguide

7 Windows OS SVENSK Installation av drivrutiner för ditt operativsystem (OS) Windows XP/Me/2000 operativsystem har inbyggda, aktuella drivrutiner för både USB-gränssnitt och FireWire-gränssnitt (IEEE 1394a-gränssnitt). Du behöver inte installera några drivrutiner om du använder ett av dessa operativsystem, men se till att du har hämtat och installerat de senaste Service Pack från Microsoft så att du har de senaste drivrutinerna för ditt OS. Windows 98SE med användning av USB-gränssnitt: När du ansluter enheten till din dator och slår på den, visar Windows 98SE guiden Lägg till ny maskinvara. Detta innebär att guiden behöver hitta USB-drivrutiner, vilka finns på Seagate CD med diskverktyg. Gå igenom dessa steg för att installera drivrutinerna: 1. Sätt in Seagate CD med diskverktyg i din dators CD-ROM-enhet. 2. Klicka på knappen Nästa. Guiden visar då ett fönster med två alternativ. 3. Välj alternativet Sök efter bästa drivrutinen för enheten. Guiden visar fyra kryssrutor. 4. Välj alternativet CD-ROM och Ange plats. Leta reda på drivrutinerna i katalogen Drivrutiner USB Win Klicka på knappen Nästa. Guiden installerar tillämpliga drivrutiner i din dator och talar om när den är färdig. 6. Klicka på knappen Avsluta för att slutföra installationen. 7. Starta om din dator, varefter din nya enhet är klar att användas. Windows 98SE med användning av ett FireWiregränssnitt (IEEE 1394a-gränssnitt) (endast för sats med dubbelt gränssnitt): För att använda FireWiregränssnittet måste du hämta Microsoft Windows 98 systemuppdatering hos Microsoft. Hur enheten formateras om och/eller partitioneras Enheten har formaterats på fabriken för FAT32 filsystem och ingen ytterligare formatering behövs för Windows operativsystem. Om du emellertid använder Windows 2000 eller Windows XP och du föredrar att använda ett NTFS-filsystem, kan du formatera om med antingen det inbyggda programmet Diskhantering, som tillhandahålls av Microsoft, eller Seagate DiscWizard for Windows som finns i katalogen Arkiv på Seagate CD med diskverktyg. OBS! Omformatering raderar alla data på enheten. Säkerhetskopiera alla data som du vill behålla innan du omformaterar enheten. Om du formaterar om till NTFS, måste du alltid logga in i BounceBack Express (se sidan 12) som administratör för att få tillgång till dina säkerhetskopierade filer. Vad är partitionering? Partitionering delar in disken i separata volymer. Det ökar inte enhetens kapacitet. Mer än en partition kan vara till hjälp med organisering av din information. Du kan exempelvis vilja spara dina säkerhetskopior på en volym och dina program på en annan. Varje volym erhåller sin egen enhetsbeteckning, så varje volym visas som en separat diskenhet i Windows Utforskaren. Extern hårddisk 7

8 Hur programmet Diskhantering används 1. Klicka på Starta, klicka på Kör, skriv compmgmt.msc och klicka sedan på OK. 2. I konsolträdet, klicka på Diskhantering. Fönstret Diskhantering visas. Dina diskar och volymer visas. 3. Högerklicka på den enhet du vill formatera om (eller partitionera) och använd de alternativ som visas för att formatera om eller partitionera enheten. Hur DiscWizard for Windows används Kör DiscWizard för Windows i katalogen Arkiv på Seagate CD med diskverktyg och följ de enkla anvisningarna på skärmen. Gemensamma data för Windows- och Macintosh-system Seagate rekommenderar att du inte använder din externa hårddisk för gemensamma data för Windows och Macintosh operativsystem. Detta beror primärt på alla variabler i OS-typer och -versioner, format och partitioneringar, gränssnitt och anslutningsprogram från tredje part. Om du verkligen måste använda din externa hårddisk för gemensamma data för Windows- och Macintosh-system ska du initiera enheten (innan du använder den!) för Macintosh OS, såsom beskrivs nedan, och sedan köpa och installera i ditt Windowssystem något tredje-parts-program som gör att ditt Windows-system kan läsa från och skriva till en enhet som är formaterad för Mac OS. För enhet med dubbelt gränssnitt är det också så att de två FireWire-portarna (IEEE 1394a-portarna) är utformade för kedjekoppling av FireWire-anordningar, inte för samtidig anslutning av två datorer till enheten. OBS! Låt inte enheten förbli i formatet FAT32 med en enda partition om du avser att överföra data mellan Mac- och Windows-system. Om så sker kommer data att förloras. Anm. Vid användning av FireWire-kontakter (IEEE 1394a-kontakter) i en kedjekonfiguration måste enheten vara påslagen för att genomföringsanslutningen ska fungera. 8 Snabbguide

9 Macintosh OS SVENSK Nedkoppling av din enhet med Windows OS Uppkoppling är början på och nedkoppling slutet på konversationen mellan din dator och den externa hårddisken. Uppkoppling sker automatiskt när du ansluter och slår på din enhet, men du måste initiera nedkoppling själv. Om du kopplar ifrån eller slår av enheten före nedkoppling förstår varken din enhet eller ditt OS att konversationen är avslutad. Det vore som om man avslutade ett telefonsamtal utan att säga adjö. OBS! Slå aldrig av enheten och koppla inte bort någon kabel som är ansluten till enheten medan lysdioden för diskaktivitet anger aktivitet. Det vore som om man avslutade ett telefonsamtal mitt i en mening, och det skulle troligtvis resultera i dataförlust. Hur enheten kopplas ned 1. Stäng alla fönster och alla aktiva program som är lagrade på enheten eller som använder data som är lagrade på enheten. 2. Klicka på ikonen för Säker borttagning av maskinvara i systemfältet och välj sedan Seagates externa enhet. Anm. Systemfältet är fältet i det högra nedre hörnet av skrivbordet bredvid klockan. Windows OS visar ett meddelande när det är säkert att koppla bort gränssnittskabeln eller slå av enheten. Formatering (initiering) för Macintosh OS Din nya Seagate externa hårddisk är fabriksformaterad med FAT32-filformat. Trots att Macintosh operativsystem kan känna igen och koppla upp din nya enhet med formatet FAT32, är detta format inte det som rekommenderas för Macintosh OS. Du måste formatera din enhet med en av Mac OS-formattyperna innan du använder den med Macintosh operativsystem. Omformateringen tar endast några sekunder med användning av Apples skivverktyg, vilket medföljer Mac OS. OBS! Formatering raderar alla data på enheten. Om du har data som du vill behålla ska du säkerhetskopiera dessa före formateringen av enheten. Seagate är inte ansvarigt för förlorade data. Användning av tryckknappen med flera funktioner. Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden tänds första påslagning sker. Efter påslagning trycker du på knappen initierar säkerhetskopiering (endast FireWire). Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden släcks enheten slås av. Extern hårddisk 9

10 Vad är partitionering? Partitionering delar in disken i separata volymer. Det ökar inte enhetens kapacitet. Mer än en partition kan vara till hjälp med organisering av din information. Du kan exempelvis vilja spara dina säkerhetskopior på en volym och dina program på en annan. Varje volym erhåller sin egen volymikon, så varje volym visas som en separat diskenhet på Macintosh-skrivbordet. Partitionering krävs inte om du använder det skivverktyg som Apple tillhandahåller för att skapa en volym med formatet Mac OS Extended. Hur enheten formateras om och/eller partitioneras 1. Öppna diskverktyget, vilket finns i Tillämpningar/ Verktyg. I Mac OS 9 heter detta verktyg Enhetsinställning. 2. Välj den disk som du vill formatera om och/eller partitionera i vänster kolumn. Se till att du väljer den nya enheten och inte en befintlig enhet som kan innehålla data, eftersom omformatering och/eller partitionering raderar alla data på den valda enheten. 3. Klicka på Partitionera om du vill partitionera enheten, eller klicka på Initiera för att formatera om enheten som en volym. Partitionering krävs inte. Om du väljer Partitionera, ska du fortsätta till nästa steg. Du är färdig med Initiera! 4. Välj antalet partitioner från snabbmenyn Volymsystem. Klicka på varje partition och skriv in ett namn, välj ett format och skriv in en storlek för var och en. (Du kan också dra partitionerna för att ändra storleken.) Välj formatet Mac OS Extended för varje partition såvida du inte har ett specifikt behov av ett annat tillgängligt volymformat. 5. Klicka på Partitionera och sedan på Partitionera igen. Enheten visas på skrivbordet med de volymetiketter som du skrivit in i stegen ovan. Om du valde att partitionera enheten för att skapa två eller fler volymer, kommer varje volym att ha en enhetsikon och -etikett. Gemensamma data för Windows- och Macintosh-system Seagate rekommenderar att du inte använder din externa hårddisk för gemensamma data för Windows och Macintosh operativsystem. Detta beror primärt på alla variabler i OS-typer och -versioner, format och partitioneringar, gränssnitt och anslutningsprogram från tredje part. Om du verkligen måste använda din externa hårddisk för gemensamma data för Windows- och Macintosh-system ska du initiera enheten (innan du använder den!) för Macintosh OS, såsom beskrivs ovan, och sedan köpa och installera i ditt Windowssystem något tredje parts-program som gör att ditt Windows-system kan läsa från och skriva till en enhet som är formaterad för Mac OS. För enhet med dubbelt gränssnitt är det också så att de två FireWire-portarna (IEEE 1394a-portarna) är utformade för kedjekoppling av FireWire-anordningar, inte för samtidig anslutning av två datorer till enheten. OBS! Låt inte enheten förbli i formatet FAT32 med en enda partition om du avser att överföra data mellan Mac- och Windows-system. Om så sker kommer data att förloras. 10 Snabbguide

11 Macintosh OS gränssnittsdrivrutiner Macintosh OS X och OS 9 har inbyggda, aktuella drivrutiner för både USB- och FireWire-gränssnitt. Du behöver inte installera några drivrutiner om du använder Macintosh OS. Nedkoppling av enheten med Mac OS Uppkoppling är början på och nedkoppling slutet på konversationen mellan din dator och den externa hårddisken. Uppkoppling sker automatiskt när du ansluter och slår på din enhet, men du måste initiera nedkoppling själv. Om du kopplar ifrån eller slår av enheten före nedkoppling förstår varken din enhet eller ditt OS att konversationen är avslutad. Det vore som om man avslutade ett telefonsamtal utan att säga adjö. Hur enheten kopplas ned i Mac OS X och Mac OS 9 1. Stäng alla fönster och alla aktiva program som är lagrade på enheten eller som använder data som är lagrade på enheten. 2. I Mac OS X drar du ikonen för Seagate externa enhet till papperskorgsikonen i dockningsområdet. I Mac OS 9 drar du ikonen för Seagate externa enhet till papperskorgsikonen. 3. Du kan tryggt koppla bort eller slå av hårddisken när enhetsikonen försvinner från skrivbordet och lysdioden för diskaktivitet är släckt. 4. För att slå av enheten trycker du in och håller kvar tryckknappen tills lysdioden släcks. OBS! Slå aldrig av enheten och koppla inte bort någon kabel som är ansluten till enheten medan lysdioden för diskaktivitet anger aktivitet. Det vore som om man avslutade ett telefonsamtal mitt i en mening, och det skulle troligtvis resultera i dataförlust. Extern hårddisk 11

12 BounceBack Express backup software Anm. BounceBack Express för Mac OS är begränsat till version 10.2 och 10.3 och stöder endast FireWire (IEEE 1394a) och inte USB. BounceBack Express (version 6.1 eller senare) är inte bakåtkompatibel med tidigare Seagate externa hårddisksmodeller. Du bör endast använda de program som finns på den CD som medföljer denna enhet. BounceBack Express låter dig automatiskt kopiera filer från din hårddisk till den externa enheten. Det stöder Windows XP/Me/2000/98SE och Macintosh OS X. Innan BounceBack Express installeras Inaktivera alla virusskyddsprogram. Windows eller XP-användare inom företag ska logga in som lokal administratör. Hör efter med din systemadministratör för detaljerad information. Macintosh OS-användare inom företag ska logga in som användare med administrativa rättigheter till alla enheter som är involverade i säkerhetskopieringen (vilket, i detta fall, innebär din interna enhet och din nya externa Seagate-enhet). Du måste göra detta därför att BounceBack Express för Mac OS X endast kopierar de filer som en inloggad användare har tillgång till. Om du säkerhetskopierar till en extern enhet ska du se till att den externa enheten är ansluten till och fungerar tillsammans med ditt operativsystem. Koppla bort alla andra externa lagringsenheter (exempelvis hårddiskar, DVD-, CDR- och MP3- spelare, minneskortläsare) som inte är inblandade i säkerhetskopieringen. För satser med dubbelt gränssnitt måste du använda samma gränssnitt för all säkerhetskopiering som du använde för den ursprungliga BounceBack Express - installationen. Om du t.ex. installerar BounceBack Express medan din enhet är ansluten till din dators USB-gränssnitt, måste du använda USB-gränssnittet för efterföljande säkerhetskopieringar. För Macintosh-användare med sats med dubbelt gränssnitt måste du använda FireWire-gränssnittet om du vill använda tryckknappsfunktionen för säkerhetskopiering. Installering av BounceBack Express 1. Sätt in Seagate Disk Utility CD. Installera BounceBack Express från menyn. Anm. Om BounceBack Express-menyn inte öppnas: Windows OS-användare: Dubbelklicka på CD-ikonen och klicka sedan på BBSetup.exe. Mac OS-användare: Dubbelklicka på CD-ikonen och klicka sedan på.dmg-fil. Denna fil packas då upp till en.dmg-fil, på vilken du kan dubbelklicka för att installera programmet. 2. Klicka på Installera i BounceBack Express-menyn. 3. Följ instruktionerna på skärmen för att installera programmet. Flera delprogram installeras. Anm. Detta program är endast tillgängligt för enheter med dubbelt gränssnitt för Mac OS, och stöder endast FireWire-gränssnittet (IEEE 1394a-gränssnittet). 12 Snabbguide

13 Du bör bekanta dig med åtminstone dessa två: BounceBack Express Backup Kör säkerhetskopieringsprogrammet genom att dubbelklicka på ikonen för BBBackup.exe. Du kan också trycka på knappen för säkerhetskopiering för att starta en säkerhetskopiering. BB Settings Om du vill lägga till, redigera, ta bort, inaktivera eller schemalägga säkerhetskopieringar ska du köra programmet BBSettings.exe. Du kan också använda detta program för att utesluta filer från säkerhetskopiering och för att granska information om den säkerhetskopieringsenhet som används för att lagra dina data. Konfigurering av din första säkerhetskopiering När programinstallationen är färdig leder BounceBack Express dig igenom konfigureringen av din första säkerhetskopiering. Det uppmanar dig att ange lagringsplatsen för dina första säkerhetskopior, schemat för dem m.m. Följ BounceBack Express-instruktionerna eller se nedan för detaljerad information. 1. I konfigurationsmenyn klickar du på Ja för att dirigera dina säkerhetskopior till någon annan hårddisk än din primära (interna). Klicka på Nej för att dirigera dina säkerhetskopior till din primära hårddisk. 2. Om du klickar på Ja, identifierar BounceBack Express alla andra hårddiskar i ditt system och uppmanar dig att välja en för din säkerhetskopiering. Välj enhet. BounceBack Express skannar din hårddisk för att bestämma säkerhetskopiornas storlek och för att uppskatta tiden för säkerhetskopieringen. Källenheten, säkerhetskopiornas storlek, uppskattad tid och målenheten visas. 3. Du kan välja Granska inställningar om du vill köra programmet BounceBack Express Settings. Detta gör att du kan ändra standardinställningarna för säkerhetskopiering. I annat fall kan du acceptera standardinställningarna och välja mellan att starta din säkerhetskopiering nu eller senare. Efterföljande säkerhetskopieringar Du kan starta efterföljande säkerhetskopieringar genom att helt enkelt trycka på knappen för säkerhetskopiering eller genom att dubbelklicka på ikonen på ditt skrivbord. Detta gör att antingen standard- eller den ev. anpassade säkerhetskopieringen körs automatiskt. Tiden för efterföljande säkerhetskopiering är mycket kort; endast de filer som antingen är nya eller har ändrats sedan den senaste säkerhetskopieringen kopieras. Extern hårddisk 13

14 BounceBack Express Återställning av filer BounceBack Express säkerhetskopierar data i operativsystemets egna filformat och använder samma katalogstruktur (mappar och filer) som de ursprungliga data. Detta gör det lättare att hitta och återställa filer på säkerhetskopieringsenheten med användning av Windows Utforskaren i Windows OS eller Finder i Mac OS. Återställning av filer med Windows Me/98SE 1. Starta Windows Utforskaren. 2. I vänstra panelen i Windows Utforskaren klickar du på den enhetsbeteckning som motsvarar säkerhetskopieringsenheten. Windows Utforskaren visar mapparna och filerna på säkerhetskopieringsenheten. 3. Använd Windows Utforskaren navigeringsverktyg och välj de mappar eller filer på säkerhetskopieringsenheten som du vill återställa (kopiera) till en annan enhet. 4. Dra de mappar och filer du vill återställa genom att vänsterklicka och dra filerna och mapparna till din systemenhet. Återställning av data med Mac OS 1. Dubbelklicka på systemenheten eller den enhet till vilken du vill återställa filerna. 2. Dubbelklicka på säkerhetskopieringsenheten. 3. Dra och släpp filerna och/eller mapparna från säkerhetskopieringsenheten till systemenheten eller annan enhet. BounceBack QuickRestore för Windows 2000 och XP BounceBack QuickRestore kan återställa filer och mappar snabbt och enkelt från säkerhetskopieringsenheten. Anm. BounceBack QuickRestore fungerar inte med Mac OS, Windows 98SE eller Windows Me. Gå igenom följande steg för att återställa data: 1. Starta BounceBack QuickRestore. 2. Navigera i mappträdet i fönstret Mappanel för att leta reda på den överordnade mappen som innehåller de filer och mappar som ska återställas. 3. Välj de filer och/eller mappar som ska återställas i fönstret Datapanel. Om du inte väljer någonting i fönstret Datapanel kommer den markerade mappen i Mappanel att återställas. Anm. Om du vill återställa dina data till en mapp på en annan plats än den ursprungliga, använder du Återställningssökväg och bläddrar för att leta reda på den nya platsen där du vill återställa dina data. 14 Snabbguide

15 4. Klicka på knappen Återställ. Dina data kommer att återställas till den plats som anges i Återställningssökväg. Mapp som ska återställas Återställningsknapp Återställningsplats Återställningsalternativ I detta exempel skulle BounceBack QuickRestore återställa följande mapp som: Källa Destination Återställd som N:\My Documents\*.* F:\TEMP F:\TEMP\MyDocuments\*.* När återställningen är färdig kommer resultaten att visas. 5. I fönstret Återställ filer finns följande återställningsalternativ: Skriv över befintliga filer utan att fråga Med detta alternativ valt kommer alla motsvarande filer som redan finns med samma namn i Återställningssökväg att skrivas över med de filer du valt för återställning. Varna före överskrivning Med detta alternativ valt kommer du att varnas och tillfrågas om du vill skriva över filer med samma namn i Återställningssökväg. Skriv inte över befintliga filer Med detta alternativ valt kommer endast filer i Återställningssökväg som inte har motsvarande filer med samma namn att skrivas över. Skapa struktur med full sökväg Med detta alternativ valt kommer sökvägen för den fil som ska återställas att återskapas såsom den fanns på säkerhetskopieringsenheten innan den kopierades till återställningsplatsen. Anm. Alternativet Skapa struktur med full sökväg är ENDAST tillgängligt när återställningen omdirigerats till en annan sökväg än källsökvägen. Välj ett återställningsalternativ och klicka sedan på OK. 6. Återställningsstatistiken visar det antal filer och mappar du valt att återställa, och deras storlek, tillsammans med tillgängligt diskutrymme på återställningsplatsen. Klicka på Fortsätt för att påbörja återställningsprocessen. Extern hårddisk 15

16 Övriga dokument En utförlig användarhandbok för BounceBack Express är inkluderad som en PDF-fil på Seagate CD med diskverktyg. Klicka på Handbok för att nå den. Du kan också hitta den på Hjälpdokumentationen är också integrerad i BounceBack Express. Vill du kunna utnyttja avancerade funktioner? Som BounceBack Express-användare kan du uppgradera till BounceBack Professional, en utökad version av BounceBack Express, med avancerade funktioner som tillhandahåller omfattande katastrofåterställnings- och säkerhetskopieringslösningar. Specialfunktioner omfattar startbarhet, avancerad återställning, synkronisering och versionsåtkomst. Funktionen för startbarhet skapar en startbar exakt avbildning av hårddisken som gör det möjligt för användare att omedelbart återställa program och data genom användning av räddnings-cd:n eller genom att byta ut den interna hårddisken i PC:n mot säkerhetskopieringsenheten. Funktionen för avancerad återställning ger ett grafiskt användargränssnitt för jämförelse och hantering av information på käll- och säkerhetskopieringsenheten, vilket gör att användare kan återställa förlorade eller skadade data. Funktionen för synkronisering skannar automatiskt både datorn och säkerhetskopieringsenheten för att upptäcka ändrade filer, och synkroniserar inaktuella versioner med uppdaterade versioner av filer. Funktionen för versionsåtkomst förser användare med en innovativ säkerhetskopieringsprocess som ger tillgång till alla äldre versioner av säkerhetskopierade filer. För ytterligare information om uppgradering till BounceBack Professional ber vi dig kontakta CMS eller, om du vill köpa BounceBack Professional, besöka CMS webbplats eller ringa CSM Products Sales på eller (endast USA och Kanada). 16 Snabbguide

17 Felsökning SVENSK PROBLEM Jag har köpt en enhet på 160 Gbyte, men mitt operativsystem rapporterar att dess kapacitet är mycket lägre. LÖSNING Diskenhetstillverkare räknar med 1 Gbyte = byte. Din dator fungerar dock binärt och räknar med 1 Gbyte = 230, vilket är lika med byte. Så trots att en 160 Gbyte stor enhet lagrar 160 Gbyte data innebär förhållandet 1 Gbyte = byte att ditt system kommer att ange lägre kapacitet beroende på operativsystemets beräkningsmetod. Detta betyder att ditt operativsystem kan ange att din enhet på 160 Gbyte har en kapacitet på ca 149 Gbyte, som är den binära motsvarigheten till byte. Windows-specifika problem Se först till att du har det senaste service pack för Microsoft-operativsystemet och att andra Windowsuppdateringar är gjorda i ditt system innan du spenderar tid på att söka efter enhetsproblem. Dessa service pack utges för att fixa fel, lägga till drivrutiner och förbättra säkerhetsfunktionerna i ditt system. Se för detaljerad information om hur service pack och Windows-uppdateringar installeras i ditt system. Kontakta Microsoft Customer Service för information om hur dessa systemförbättringar erhålls om du inte har tillgång till Internet. PROBLEM Enheten är ansluten till USB-porten, men datorn känner inte igen enheten. LÖSNING Kontrollera strömförsörjningen. Kontrollera att enheten har ström och att lysdioden för strömförsörjningen lyser på enheten och nätspänningsomvandlaren. Om lysdioden inte är tänd ska du trycka på tryckknappen på enhetens framsida för att slå på enheten. Se sedan till att alla kontakter sitter i ordentligt (nätsladden till vägguttaget, nätsladden till nätspänningsomvandlaren och nätspänningsomvandlaren till enheten). Om lysdioden fortfarande inte tänds ska du temporärt ta bort överspänningsskydden och ansluta enheten till vägguttaget. Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till datorn och enheten. För sats med dubbelt gränssnitt får USB- och FireWire-porten (IEEE 1394a-porten) på hårddisken inte vara anslutna samtidigt. Avlägsna eventuella hubbar och anslut enheten direkt i datorns USB-port. Extern hårddisk 17

18 Kontrollera Enhetshanteraren för att bekräfta att USB-värdstyrenheten är rätt konfigurerad. För att öppna Enhetshanteraren (Windows XP/Windows 2000) högerklickar du på Den här datorn, väljer Hanteraren och sedan ikonen för Enhetshanteraren i trädet. Om värdstyrenheten är i Andra enheter krävs ytterligare drivrutiner för värden. Kontrollera om du kan få rätt drivrutiner från PCI- eller moderkortsleverantören. USB 2.0-styrenheter kräver vanligtvis ett servicepack för att fungera riktigt. Windows XP har stöd för USB 2.0 i servicepack 1, Windows 2000 har stöd för USB 2.0 i servicepack 3 och förbättrat stöd i servicepack 4. Windows Me har inget eget stöd för USB 2.0, så du ska använda de senaste drivrutinerna som tillhandahålls av tillverkaren av USB-värdstyrenhet. Om USB-porten sitter på moderkortet ska du använda de senaste drivrutinerna som tillhandahålls av moderkortstillverkaren. Om värdstyrenheten inte finns i Enhetshanteraren är den troligen inaktiverad i datorns BIOS. Kontrollera Enhetshanteraren för att bekräfta att USBhårddisken har identifierats och konfigurerats korrekt. Om så inte är fallet ska du koppla ifrån och sedan koppla in enheten igen till en annan USB-port. Pröva med en annan kabel och värdstyrenhet. Om du fortfarande har problem efter att ha följt stegen ovan ska du pröva med en annan kabel och USB-port. PROBLEM Enheten fungerar inte i höghastighetsläge när den är ansluten med en USB-kabel. LÖSNING Windows XP lade till USB 2.0-stöd i servicepack 1 eller högre. Besök Microsoft supportwebbplats för information om hur den senaste servicepack kan erhållas. Windows 2000 har en korrigering som stöder USB 2.0. Hämta denna korrigering via funktionen Windows Update i operativsystemet. Servicepack 4 för Windows 2000 tar också hand om flera problem som du skulle kunna erfara med USB 2.0, så installering av den kan vara det bästa sättet på vilket du kan uppnå maximala prestanda hos din USB 2.0-enhet. Microsoft-dokument nummer (http://support.microsoft.com) beskriver hur dessa uppdateringar installeras. Se också Microsoft Knowledgebase-artikel för ytterligare information. Windows Me har inget eget stöd för USB 2.0, så du bör använda de senaste drivrutinerna för din USB-värdstyrenhet. Dessa drivrutiner måste tillhandahållas av din värdstyrenhets tillverkare (eller moderkortstillverkaren om USB-portarna sitter på moderkortet). 18 Snabbguide

19 Windows 98 har inget eget stöd för USB 2.0, så du bör använda de senaste drivrutinerna för din USBvärdstyrenhet. Dessa drivrutiner måste tillhandahållas av din värdstyrenhets tillverkare (eller moderkortstillverkaren om USB-portarna sitter på moderkortet). Du kommer också att behöva drivrutiner för din Seagate-hårddisk om du använder USB-porten i Windows 98 (se external_usb_drivers.html). PROBLEM Endast för sats med dubbelt gränssnitt: Enheten är ansluten till FireWire-kabeln (IEEE 1394a-kabeln) och systemet har Windows 98SE, men Windows 98SE identifierar den inte. LÖSNING I Enhetshanteraren klickar du på 1394 busstyrenhet och sedan på Inställningar. Markera kryssrutan Stöd icke-kompatibla enheter och starta sedan om din dator. Se Microsoft Knowledgebase-artikel för ytterligare information (http://support.microsoft.com). Macintosh-specifika problem Se först till att du har de senaste uppdateringarna för Apple-operativsystemet installerade på din dator innan du spenderar tid på att söka efter ett enhetsproblem. Dessa uppdateringar utges för att fixa fel, lägga till drivrutiner och förbättra säkerhetsfunktionerna i din dator. För att kontrollera om det finns uppdateringar för Mac OS X ska du öppna panelen Programuppdatering i Systeminställningar och klicka på knappen Installera nu. Du måste vara ansluten till Internet för att kontrollera om en programuppdatering finns och för att hämta den. PROBLEM Enheten kopplas inte upp alls och inget felmeddelande visas på min bildskärm när jag ansluter enheten. LÖSNING Använd Apples skivverktyg för att leta reda på, initiera och koppla upp enheten. Extern hårddisk 19

20 PROBLEM Macintosh OS visar följande meddelande när jag ansluter enheten till mitt system: Unable to read volume must initialize ( Kan inte läsa volymen måste initiera ). LÖSNING Ditt Mac OS kan inte identifiera enhetsformatet. Använd Apples skivverktyg för att initiera enheten med formatet Mac OS Extended. PROBLEM En kedjekopplad enhet fungerar inte när den ansluts till en andra FireWire-port (IEEE 1394a-port) på min externa hårddisk. LÖSNING Se till att FireWire-kablar (IEEE 1394a-kablar) används i hela kedjekopplingen till datorn. Se till att alla externa enheter är påslagna. Alla enheter som data passerar igenom måste vara påslagna. PROBLEM Endast för sats med dubbelt gränssnitt: Mitt system har ingen FireWire-kontakt (IEEE 1394a-kontakt) med 6 stift. Det har en FireWire-kontakt med 4 stift, så kablarna matchar inte kontakten. LÖSNING Köp en FireWire-kabel (IEEE 1394a-kabel) med en 4- stifts- och 6-stiftskontakt så att du kan ansluta enheten till ditt system. Anm. Ingen FireWire-kabel (IEEE 1394a-kabel) med kontakter med 4 och 6 stift medföljer enheten, eftersom FireWire-kontakter med 4 stift inte tillhandahålls med de flesta system. 20 Snabbguide

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

HP Personal Media Drive Användarhandbok

HP Personal Media Drive Användarhandbok HP Personal Media Drive Användarhandbok Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall anses

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Programmet gör det möjligt att skapa en räddningsskiva, DVD eller USB-minne. Detta räddningssystem är avsedd för två typer av situationer: 1. För att återställa en säkerhetskopia

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

! " OBS! Lämna inte datorn obevakad när QuickRestore körs, eftersom du vid flera. Service- och supportalternativ. QuickRestore

!  OBS! Lämna inte datorn obevakad när QuickRestore körs, eftersom du vid flera. Service- och supportalternativ. QuickRestore Service- och supportalternativ QuickRestore Med hjälp av QuickRestore kan du när som helst återställa systemet. QuickRestore innehåller fem alternativ för återställning, som framgår av tabellen nedan.

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive /

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card inkluderar följande anslutningar:

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card inkluderar följande anslutningar: PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 4 Introduktion 5 Det här behöver du 6 Installationsöversikt 6 Steg 1: Leta efter uppdateringar. 6 Steg 2: Öppna Boot Camp-assistent. 6 Steg 3: Installera Windows.

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 901

HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 901 HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 901 Freecom ToughDrive Sport Kära kund! Tack för att du valt Freecom ToughDrive Sport som extern hårddisk. För att kunna använda

Läs mer

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 907

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 907 HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 907 Freecom Mobile Drive XXS Kära kund! Tack för att du valt Freecom Mobile Drive XXS som extern hårddisk. För att kunna använda

Läs mer

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska

Svenska. Säkerhetsinformation. Svenska I denna handbok ingår: Säkerhetsinformation på sidan 5. Felsökning vid installation på sidan 6. Hitta mer information på sidan 10. Säkerhetsinformation Använd endast den nätdel och nätsladd som levererades

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title HP Pocket Media Drive Användarhandbok book title Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera och återställa http://windows.microsoft.com/sv- se/windows7/products/features/backup- and- restore Säkerhetskopiera och återställa Gäller för Windows 7 Med Säkerhetskopiering och återställning förbättrad för Windows

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

SOFTWARE INSTALLATIONS- BESKRIVNING

SOFTWARE INSTALLATIONS- BESKRIVNING SOFTWARE INSTALLATIONS- BESKRIVNING Version 1.0 September 2006 Softwarepaket Native Instruments Guitar Combos BEHRINGER Edition (PC/Mac) Kristal Audio Engine (PC) Audacity (PC/Mac) BEHRINGER USB AUDIO

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

HANDBOK. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 006

HANDBOK. HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata. Rev. 006 HANDBOK HARD DRIVE DOCK QUATTRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / esata Rev. 006 Freecom HD Dock Quattro Ärade användare, välkommen till installationen av din

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer. PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer. PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella ATA-portar

Läs mer

Användarhandbok för Nero RescueAgent

Användarhandbok för Nero RescueAgent Användarhandbok för Nero RescueAgent Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero RescueAgent och allt innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Portable Series ANVÄNDARHANDBOK. S2 Portable 3.0. M3 Portable. S2 Portable. Extern hårddisk

Portable Series ANVÄNDARHANDBOK. S2 Portable 3.0. M3 Portable. S2 Portable. Extern hårddisk ANVÄNDARHANDBOK Portable Series Extern hårddisk S2 Portable HXMU016DA HX-MU016DA HXMU025DA HX-MU025DA HXMU032DA HX-MU032DA HX-MU040DA HXMU050DA HX-MU050DA HX-MU064DA HX-MUD75DA HX-MU010EA HX-MUT75DA HX-MUD10EA

Läs mer

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning GN 8120 USB - Bruksanvisning Tack för att du har köpt GN 8120 USB. I den här bruksanvisningen finns information och användarinstruktioner för GN 8120 USB. Bruksanvisningen innehåller följande avsnitt:

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?...

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... Backup It FAQ Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... 3 Är två Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram bättre

Läs mer

Din manual HP DVD WRITER DVD300

Din manual HP DVD WRITER DVD300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DVD WRITER DVD300. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DVD WRITER DVD300 instruktionsbok

Läs mer

D3 Station ANVÄNDARHANDBOK. Extern hårddisk

D3 Station ANVÄNDARHANDBOK. Extern hårddisk D3 Station ANVÄNDARHANDBOK Extern hårddisk Viktig information Om användarhandboken Produkten levereras med en snabbinstallationsguide och en användarhandbok. Genom att följa anvisningarna och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok Se Se Installationshandbok Ver. 4.4 Ver. 4.4 Installationshandbok Innehållsförteckning Introduktion: Om handboken...1 Översikt...2 Windows...3 Installera Nikon Capture 4 under Windows...4 Snabbinstallation...7

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyget)... 1 Installation av programvaran... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering av

Läs mer

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Backup Premium Snabbguide

Backup Premium Snabbguide Om Memeo Backup Premium är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt av Memeo Backup Premium för att skydda

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer