SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER Navigationssystem Columbus Bruksanvisning

2

3 Förord Du har valt en bil från ŠKODA, vilken är utrustad med ett Columbus navigationssystem (i det följande endast betecknat som radio-/navigationssystem) - vi tackar för ditt förtroende. Vi rekommenderar att du läser denna instruktionsbok uppmärksamt, för att snabbt och grundligt lära känna ditt radio-/navigationssystem. Om du har ytterligare frågor eller har problem angående ditt radio-/navigationssystem, ska du vända dig till din auktoriserade ŠKODA Servicepartner eller till generalagenten. Avvikande nationella lagbestämmelser gäller framför den information som finns i denna instruktionsbok. Vi önskar dig mycket glädje med ditt radio-/navigationssystem och att du alltid får en trevlig färd. Vänligen, ŠKODA AUTO a.s. (fortsättningsvis bara ŠKODA)

4 Innehållsförteckning Allmänna anvisningar Bruksanvisning 3 Symbolförklaring 3 Viktiga anvisningar 3 Apparatöversikt 4 Till- och frånkoppling av apparaten 4 Ställ in ljudvolym 4 Bildskärmsmanövrering 5 Inmatningsfönster med knappsats 6 Röststyrning av radio-/ navigationssystem Inledande information 7 Röstkommandon 7 SETUP-funktion Huvudmeny SETUP 9 Inställningar radio 9 Inställningar Media 9 Inställningar Telefon 10 Systeminställningar 10 Inställningar bildskärm 10 Inställningar karta 10 Inställningar navigation 10 Inställningar trafikmeddelanden 11 Inställning röststyrning 11 Inställningar video 11 Inställningar TV 11 RADIO-funktion Huvudmeny RADIO 13 Trafikradio TP 13 MEDIA-funktion Huvudmeny MEDIA 14 Inledande information för CD/DVD-funktionen 15 Inledande information för MP3-funktionen 16 Minneskort 16 Externa källor 17 Hårddisken (HDD) 18 Video-funktion 18 TV-funktion 20 PHONE-funktion Huvudmeny TELEFON 22 Telefonbok 22 Telefonsamtal och funktioner under ett telefonsamtal 23 SMS-meny 23 TONE-funktion Toninställningar 25 MAP-funktion Kartbild 26 Funktionsknapp "Navigation" 27 Funktionsknapp "Extrafönster" 27 NAV-funktion (Navigation) Inledande information 29 Navigationsdata och navigations-dvd 29 Inmatningsskärm för vägvisning 30 Huvudmenyn Navigation 30 Funktionsknapp "Nytt mål" 31 Vägvisning med ett mål 33 Sträckfunktion 34 Vägpunktsläge 34 Blockera vägsträckor manuellt på rutten 35 Dynamisk vägvisning med TMC 35 TMC-funktion Visa TMC-trafikmeddelanden 37 Alfabetiskt register 2 Innehållsförteckning

5 Allmänna anvisningar Bruksanvisning I denna bruksanvisning beskrivs alla möjliga utrustningsvarianter, utan att dessa i samband härmed anges vara extrautrustning, en viss modellvariant eller en marknadsspecifik utrustning. Detta innebär att de utrustningskomponenter som beskrivs i denna bruksanvisning inte nödvändigtvis finns i bilen. Utrustningens omfattning för ditt fordon beskrivs i köpedokumentationen som du erhåller vid fordonsköpet. Mer information kan du få från din ŠKODA-handlare. Bildskärmsvård VIKTIGT Använd inte lösningsmedel som bensin eller terpentin som kan angripa bildskärmens yta. Behandla bildskärmen med varsamhet, eftersom veck och repor kan uppstå vid tryck med fingrarna eller beröring med spetsiga föremål. Observera Fingeravtryck avlägsnas från bildskärmen genom rengöring med en mjuk trasa som vid behov kan doppas i ren alkohol. Symbolförklaring Slut på ett avsnitt. Avsnittet fortsätter på nästa sida. Övergång till nästa knapp. Signalmottagning Parkeringshus, tunnlar, höga byggnader eller berg kan störa radio- och GPS-signalen så att mottagningen försvinner helt. Stöldskydd Viktiga anvisningar Säkerhetsanvisningar VARNING I första hand ska uppmärksamheten ägnas åt körningen! Som förare bär du det fulla ansvaret för trafiksäkerheten. Använd endast systemet, så att du i varje trafiksituation har full kontroll över bilen - olycksrisk! Ställ in ljudvolymen så att det alltid är lätt att höra ljudsignaler utifrån, som t.ex. sirener från utryckningsfordon (polis, ambulans, brandkår). En för högt inställd ljudstyrkan kan leda till hörselskador! Garanti För apparaten gäller samma garantivillkor som för den nya bilen, se serviceplanen. Stöldskyddskodningen av radio-/navigationssystemet förhindrar att systemet tas i drift efter ett spänningsavbrott, t.ex. under en reparation på bilen eller efter en stöld. Efter att batteriet kopplas loss, efter att radio-/navigationssystemet skiljts från bilens nätspänning eller efter en låsningsdefekt, krävs en inmatning av koden för att ta systemet i bruk. Kodnumret kan endast efterfrågas "online" via ŠKODA System, för att garantera ett fortsatt verksamt stöldskydd. Vänd dig vid behov till en auktoriserad ŠKODA Servicepartner. Inmatning av kod Om en knappsats visas efter att apparaten slagits på, med uppmaning om kodinmatning, måste apparaten låsas upp genom inmatning av den korrekta, fyrsiffriga koden. Mata in den fyrsiffriga koden med hjälp av funktionsknapp 0 till 9. Siffran överförs till inmatningsraden. Efter inmatning av en fyrställig sifferkombination, blir sifferblocket grått (inaktivt) och inga ytterligare siffror kan överföras till inmatningsraden. Tryck på funktionsknappen för att radera siffror på inmatningsraden från höger till vänster. Allmänna anvisningar 3

6 Om den korrekta koden visas på inmatningsraden, trycker du på funktionsknappen OK. Felaktigt kodnummer Om en kod befinns vara felaktig under inmatning, kan förfarandet upprepas en gång. Antalet försök visas på den nedre raden på bildskärmen. Om koden skulle matas in fel en andra gång, spärras apparaten under en timme. Först efter att en timme förflutit, under tiden apparaten är inkopplad, är det möjligt att upprepa inmatningen av säkerhetskoden. Om ytterligare två ogiltiga försök görs, spärras radio-/navigationssystemet återigen för en timme. Observera Koden lagras vanligtvis i kombiinstrumentets minne. Därigenom avkodas den automatiskt (komfortkodning). En manuell inmatning av koden är normalt inte nödvändig. Visning på bildskärm På apparatens bildskärm visas t.ex information för Climatronic, avstånd från bilen till hinder när "parkeringshjälpen" aktiveras, etc och - Knappar för förflyttning framåt och bakåt RADIO-funktion - för val av station ur stationslistan. MEDIA-funktion - för val av föregående resp. nästa titel. TV-funktion - för val av TV-sändare. CD/DVD-fack 14 Bildskärm 5 - Utmatning av CD resp. DVD 15 - Slå till röststyrning 7 Menyknapp RADIO-funktion - vrid för manuell stationsinställning; tryck kortvarigt för att starta/stoppa uppspelningsautomatiken (Scan). MEDIA-funktion - vrid för att byta titel; tryck kortvarigt för att i audio-funktionen starta eller stoppa uppspelningsautomatiken (Scan). Kartvisning (MAP) - vrid för att kartans skala; tryck kortvarigt för att upprepa ett navigationsmeddelande under pågående ruttvägledning. Navigationsläge (NAV) - tryck kort för att upprepa ett navigationsmeddelande under pågående vägvisning. Minneskortfack Apparatöversikt - Inställningsknapp för till- och frånkoppling av apparaten (tryck) för inställning av ljudvolym för den ljudkälla som spelas upp/ röststyrning (vrid) 4 RADIO - Radiofunktion 13 MEDIA - Medialäge 14 PHONE - Telefonläge 22 TONE - Ton- och ljudstyrkainställningar 25 MAP - Kartbild 26 NAV - Navigationsfunktion 29 TMC - Visning av trafikmeddelanden 37 SETUP - Inställningar i de enskilda funktionerna 9 Till- och frånkoppling av apparaten För till- och frånkoppling av apparaten trycker du på knappen 1. När apparaten slås till spelas den senaste aktiva audiokällan upp. Om tändningsnyckeln dras ut ur tändningslåset med tillkopplad apparat, kopplas apparaten från automatiskt. Om bilen är utrustad med system KESSY kopplas apparaten från automatiskt sedan motorn stängts av och dörren öppnats. Om du öppnar dörren först och därefter stänger av motorn, stängs apparaten av först sedan bilen har låsts. Vid frånslagen tändning stängs systemet av automatiskt efter ca. en halvtimme (skydd mot urladdning av bilens batteri). Ställ in ljudvolym För att öka ljudvolymen vrider du knappen 1 åt höger. 4 Allmänna anvisningar

7 För att minska ljudvolymen vrider du knappen 1 åt vänster. Ändringen av ljudvolymen visas på apparatens bildskärm. Om ljudvolymen sänks till 0, stängs högtalarna av och symbolen visas på bildskärmen. VIKTIGT En för högt inställd ljudstyrkan kan leda till hörselskador! Bildskärmsmanövrering Bild 1 Inställningsläge SETUP: Huvudmeny Inställningar/Inställningar radio Apparatens bildskärm är en så kallad "Touchscreen" (pekskärm). Områden på bildskärmen som omges av en färgrand är för tillfället "aktiva" och manövreras genom att bildskärmen berörs. Vissa funktioner i navigationsapparaten kan manövreras via multifunktionsratten, se Instruktionsboken för din bil. "Funktionsknappar" på bildskärmen Aktiva områden, vilka kallar fram en funktion eller en meny, kallas "funktionsknappar". I huvudmenyn Inställningar trycker du till exempel på funktionsknappen Radio» bild 1 för att öppna menyn Inställningar radio C» bild 1. Vilken meny du för tillfället befinner dig i visas i rubrikraden A och C. Använd funktionsknappen B och D för att gå från en meny till föregående meny. "Skjutreglage" Genom att trycka på skjutreglaget E» bild 1 och dra det nedåt eller uppåt (eller genom att trycka på funktionsknapparna och ) förflyttar du dig i den aktuella menyn. Skjutreglaget i inställningslisten kan även röras genom att trycka på funktionsknappen - eller +, t.ex. vid inställning av DVD-funktionen. "Popup-fönster" Efter tryckning på funktionsknapp F öppnas ett så kallat "popup-fönster" med ytterligare menypunkter. Tryck kortvarigt på en av menypunkterna. Popup-fönstret försvinner och den valda menypunkten visas i funktionsknappen. För att stänga popup-fönstret utan att ändra inställningen, trycker du på funktionsknappen i popup-fönstret. "Checkbox" Vissa funktioner kan bara aktiveras och avaktiveras. Framför en funktion som bara kan kopplas till eller från finns en så kallad "Checkbox" G» bild 1: - Funktionen är aktiverad. - Funktionen är avaktiverad. Tryck en gång kortvarigt på tillhörande funktionsknapp för att koppla till eller från funktionen. Om inga funktionsknappar visas i bildskärmen vid inkopplad apparat (t.ex. under uppspelning av en DVD), trycker du kortvarigt på bildskärmen för att visa tillgängliga funktionsknappar. Menyexempel i instruktionsboken Tryck på knappen ABC DEF - dessa knappar måste tryckas in efter varandra. XYZ - Beskrivning av en funktionsknapp på den första menynivån XYZ - Beskrivning av en funktionsknapp på den andra menynivån XYZ - Beskrivning av en funktionsknapp på den andra menynivån XYZ - Beskrivning av en funktionsknapp på den första menynivån Allmänna anvisningar 5

8 Inmatningsfönster med knappsats - raderar tecken på inmatningsraden, vid teckeninmatningsmarkeringens position, från höger åt vänster. OK - bekräftar texten på inmatningsraden Välja specialtecken baserade på bokstäver I inmatningsfönstret är vissa tecken märkta med symbolen " ". Genom att trycka länge på en bokstav med den symbolen ges möjlighet att välja vissa språkspecifika specialtecken. Några specialtecken kan också "skrivas ut". Så istället för specialtecknen "Ä", "Ü" och "Ö" känner radio-/navigationssystemet även igen teckenföljden "AE", "UE" och "OE". Andra specialtecken kan ignoreras, till exempel i stället för "É", "Ê" eller "Ě" känner radio-/navigationssystemet också igen ett vanligt "E". Bild 2 Exempel på en inmatningsskärm med tangentbord/exempel på en inmatningsskärm med siffror Inmatningsfönstret med knappsats visas t.ex. vid inmatning av en ny destination, vid sökning efter en specialdestination eller ett telefonnummer. När du vidrör en funktionsknapp med ett tecken på knappsatsen i inmatningsfönstret visas detta tecken på inmatningsraden i bildskärmens övre del. Du kan också radera eller ändra teckenföljden i inmatningsraden, och komplettera med specialtecken. Tillgängliga tecken beror av sammanhanget. Ytterligare inmatningsmöjligheter: - Visning med inmatningar som överensstämmer med urvalet. Funktionsknappen växlar till listan med urvalet av matchande poster. - återgång från varje menypunkt till föregående menypunkt - Visning med inmatningar som överensstämmer med urvalet - växlar från stor till liten text och omvänt - växlar till inmatningsfönstret för siffror och specialtecken A-Z - växlar till inmatningsfönstret för bokstäver - mellanslag - växlar till inskrivning med kyrilliska bokstäver ABC - växlar till inskrivning med latinska bokstäver - flyttar markören på inmatningsraden - åt vänster eller höger 6 Allmänna anvisningar

9 Röststyrning av radio-/navigationssystem Inledande information Röstmanövreringen är endast möjlig på följande språk: tjeckiska, engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, holländska, italienska. Röststyrningen kan användas i funktionsläge RADIO, MEDIA, PHONE, MAP och NAV. Inkoppling av röststyrning (dialog) Tryck lätt på knappen. Dialog Lång eller kort dialog kan väljas genom att trycka på knappen på apparaten och genom att ge kommandot "long dialogue" (systemet läser upp meddelandet komplett utan att förkorta det) eller "short dialogue" (systemet förkortar vissa meddelanden eller ersätter dem med en akustisk signal (gong), för att snabba på hanteringen), eller manuellt i funktionsläge SETUP» sidan 11, Inställning röststyrning. Avbryta meddelanden Tryck kortvarigt på knappen på apparaten för att avsluta det meddelande som precis uttalats. Därmed är det möjligt att ge ytterligare ett röstkommando tidigare. Bortkoppling av röststyrning (dialog) Efter genomförandet av röstkommandot kopplas röststyrningen automatiskt av. Genom att trycka på en av knapparna på sidan av bildskärmen, eller genom att beröra bildskärmen (om det inte handlar om att trycka på funktionsknappen Släcka bilden i hjälpbilden). Genom uttalandet av kommandot "Cancel". Om systemet vid inkopplad dialog inte får något kommando eller inte känner igen kommandot, svarar det med frågan "Pardon?" (Ursäkta?) och gör det därmed möjligt att ge ett nytt kommando. Om systemet inte får något röstkommando även den andra gången, blir du erbjuden hjälp. Om systemet inte heller en tredje gång får något röstkommando, får du meddelandet "Cancel" (Avbryt) och röststyrningen kopplas från. Optimal förståelse av röstkommandon beror på flera faktorer: Tala med normal ljudstyrka, utan betoning och överflödiga pauser. Undvik ett dåligt uttal. Använd inga förkortningar - säg alltid hela röstkommandot. Tala inte när systemet avger ett meddelande. Så länge som systemet inte har avslutat meddelandet, reagerar det inte på ett nytt kommando. Stäng dörrar, fönster och sollucka för att undvika störande påverkan från omgivningen som försämrar förståelsen av kommandot. Begränsa omgivningsljud under dialogen, t.ex. passagerare som talar samtidigt. Mikrofonen för röststyrning är riktad både mot föraren och även mot passageraren. Därför kan förare och passagerare använda apparaten. Röstkommandon Systemet känner endast igen alternativ (i funktionsläge NAV innebär det t.ex. att endast av de största städerna för det valda landet känns igen). Om den önskade staden inte finns bland de alternativen, går det inte att uttala namnet på normalt vis utan det måste bokstaveras. Allmän information om röststyrning hämtas genom en kort tryckning på knappen på apparaten och genom att ge röstkommandot "Instructions". Du hör därefter ett meddelande, att anvisningarna är uppdelade i sju delar. Om du vill ha utförlig information om enskilda delar i anvisningarna, ska du t.ex. ge röstkommandot "Tutorial part 2". Allmän information om enskilda funktionslägen kan du hämta genom en kort tryckning på knappen på apparaten och genom att ge röstkommandot "Help Quick Commands". Röstkommando "Hjälp" Hjälpen öppnas med hjälp av röstkommandot "Help". Beroende på i vilket funktionsläge du befinner dig, erbjuder hjälpen olika möjligheter. Om de erbjudna möjligheterna inte är tillräckliga, ger du röstkommandot "further options". Växla mellan funktionslägen Om du vill växla mellan funktionslägena efter att röststyrningen kopplats till, uttalar du alltid namnet på det funktionsläge du vill växla till. Dvs. om du t.ex. befinner dig i funktionsläge RADIO och vill växla till funktionsläge MEDIA, ger du röstkommandot "Media". Namnen på funktionslägena PHONE, MAP, NAV ger du alltid som "Telephone, map, navigation". I varje funktionsläge kan även röstkommandon för andra funktionslägen användas - utrustningen kopplar automatiskt om mellan de enskilda funktionslägena. Röststyrning av radio-/navigationssystem 7

10 Hjälpbild Om du vill att hjälpen ska visas på apparatens bildskärm, aktiveras den manuellt i funktionsläge SETUP (därefter deaktiveras den)» sidan 11, Inställning röststyrning. Inspelning I funktionsläge PHONE, NAV och RADIO går det att göra korta inspelningar, efter uttalande av det inspelade begreppet utförs det önskade kommandot (t.ex. i funktionsläge PHONE kan man för en telefonkontakt tilldela en röstinspelning och efter att den avgivits utför systemet det man önskar). 8 Röststyrning av radio-/navigationssystem

11 SETUP-funktion Huvudmeny SETUP Bild 3 Huvudmeny SETUP RDS Regional - Till-/frånkoppling av automatisk stationsföljning med RDS Automatisk - Automatiskt val av den sändare som för närvarande har bästa mottagningen Fix - Den valda regionala sändaren behålls så länge som möjligt Trafikradio (TP) - Till-/frånkoppling av trafikradiofunktionen Aktuell TMC-station:... - Visa TMC-sändaren, från vilken trafikradiomeddelanden mottas Önskad TMC-station - bestäm föredragen TMC-sändare Automatisk - Automatiskt val av den sändare som för närvarande har bästa mottagningen från listan med TMC-sändare Radera minneslista - Radera sändarna som lagrats i minneslistan Observera Tryck på knappen SETUP och därefter på funktionsknappen: Radio» sidan 9, Inställningar radio; Media» sidan 9, Inställningar Media; Telefon» sidan 10, Inställningar Telefon; System» sidan 10, Systeminställningar Bildskärm» sidan 10, Inställningar bildskärm Karta» sidan 10, Inställningar karta; Navigation» sidan 10, Inställningar navigation; Trafikmeddelande» sidan 11, Inställningar trafikmeddelanden; Röststyrning» sidan 11, Inställning röststyrning; Video» sidan 11, Inställningar video. Inställningar radio Tryck på knappen SETUP Radio. Pilknappar - inställning av funktionen för stationsbyte vid radiofunktion med hjälp av pilknapparna Stationslista - växla mellan alla stationer som för närvarande kan tas emot inom det valda frekvensområdet Minneslista - byte endast till lagrade stationer RDS (Radio Data System) används för överföring av programmeddelanden och extratjänster och möjliggör bl.a. automatisk stationsföljning. RDS-radiostationer som har tillräckligt god mottagning visar sitt stationsnamn i stället för sändarfrekvensen. TMC (Traffic Message Channel) är en digital radio-/datatjänst för ständig överföring av trafikmeddelanden. Inställningar Media Tryck på knappen SETUP Media. Aktivera AV-ingång - För återgivning av en extra extern ljud-/videokälla, när en TV-tuner är installerad. Aktivera AUX-ingång - För återgivning av en extern audiokälla Spela Bluetooth-ljud automatiskt - Aktiverar automatisk uppspelning av en mediaspelare AUX-volym - inställning av mottagningskänsligheten för en extern källa Lågt - Låg ingångskänslighet Mellan - Medelhög ingångskänslighet Högt - Hög ingångskänslighet Avaktivera artist/spårnamn - I enlighet med de gjorda inställningarna visas för audio-cd med CD-text och vid MP3-drift spårets och artistens namn eller endast fil- och mappnamn Söka/Mix/Upprepa inkl. undermapp - Spelar upp alla MP3-filer som är lagrade i mappar och undermappar, enligt ordningsföljden på det uppspelade mediet, efter varandra SETUP-funktion 9

12 Inställningar Telefon Tryck på knappen SETUP Telefon. Aktualisera telefonbok - Laddar telefonboken från mobiltelefonen till radio-/navigationssystemets minne. Förloppet kan ta några minuter. Radera samtalslistor - Radera lagrade samtalslistor Radera SMS - Radera textmeddelanden (SMS) Snabbval - Redigera snabbvalsknappar Stäng av telefon - Stänga av telefonen Återställa till fabriksinställningar. - Återställer apparaten till leveransskick, användarprofilerna raderas Ändra följden i samtalslistan - Ändra ordningsföljd i samtalslistorna, börja med det äldsta eller nyaste Systeminställningar Tryck på knappen SETUP System. Språk/Language - Val av menyspråk för visade meddelanden och röstmeddelanden Automatisk - Automatiskt val av menyspråk, vilket beror på inställningen i informationsdisplayen eller direkt val av önskat språk från en lista Datumformat - Inställning av datumformat Tidangivelse - Indikering av aktuell tid på bildskärmen i funktionslägena RADIO, MEDIA och MAP Av - Stänga av På - Slå på Datum - Inställning av datum Fabriksinställningar - Återställning av fabriksinställningar Välj inställning som skall återställas Reset - återställer utrustningen till leveransskick, användarprofilerna raderas Medel - Mellanljust läge Mörkare - Mörkare läge Mörkaste - Mörkaste läge Dag/natt - växlar mellan dag-, natt- och automatiskt utförande på kartan. Automatisk - Styrs genom de tillgängliga fordonssensorerna Dag - Inställning för dagläget Natt - Inställning för nattläget Bekräftelsesignal - till-/frånkoppling av bekräftelseton vid manövrering av bildskärmen På - Slå på Av - Stänga av Bildskärm från - Det är möjligt att koppla om bildskärmen till ett energisparläge, där aktuell information om audiokällan visas i nedre raden. Bildskärmen kan aktiveras igen genom att den berörs, eller då en valfri knapp förutom manöverknappen berörs. Inställningar karta Tryck på knappen SETUP Karta. Extrafönster - Position för extrafönster i kartvyn Vänster - Vänster Höger - Höger Navigationssymbol - Indikering av navigationsanvisningar och av kompassen i extrafönstret i 2D- eller 3D-vyn Målindikering - Visa information om mål» sidan 26, Funktionsknappar och symboler under ruttvägledningen Mål - Destination Nästa etappmål - Nästa etappmål Val specialmål - Välj specialmål; dessa visas med hjälp av symboler på kartan Visa favoritsymboler - Visa mål som är lagrade som favoriter på kartan med symbolen för den valda favoritkategorin Visa hastighetsbegränsning - På bildskärmen visas den aktuella hastighetsbegränsningen för det aktuella vägavsnittet Inställningar bildskärm Tryck på knappen SETUP Bildskärm. Ljusstyrka - Inställning av bildskärmens ljusstyrka Ljusaste - Ljusaste läge Ljusare - Ljusare läge Inställningar navigation Tryck på knappen SETUP Navigation. 10 SETUP-funktion

13 Välj 3 alternativsträckor - Föreslå 3 alternativa rutter med vägledning» sidan 31, Funktionsknapp "Alternativ" Navigationsanvisn. - Ställa in navigationsanvisningar Av - Stänga av Dynamisk - Talade körrekommendationer ges endast om den beräknade rutten har övergetts, till exempel på grund av trafikstörningar På - Slå på Tidsangivelse - Ställ in tidsangivelse i undre delen av kartan Ankomsttid - Visa ankomsttid Körtid - Visa kvarvarande körtid Mina specialmål - Importera egna specialmål från SD-kortet Definiera hemadress - Bearbeta "Hemadress"» sidan 32, Funktionsknapp " Hemadress" Målinmatning - Visa bildskärm för inmatning av mål» sidan 31, Funktionsknapp " Adresse" (adress) Aktuell position - Lagra aktuell position som hemadress Radera - Radera hemadress Bearbeta - Redigera hemadress Spara aktuell position - Ställ in aktuell position som hemadress Ytterligare navigationsinställningar - Avancerade navigationsinställningar Demo-läge - Starta en virtuell navigering Mata in positionen manuellt - Ange startort för demo-läget ø-hastighet för tidsberäkning - Beroende på den inställda genomsnittshastigheten beräknas ankomsttiden eller restiden i demo-läget Snabb - Hög hastighet Mellan - Medelhög hastighet Långsam - Låg hastighet Inställningar trafikmeddelanden Inställning röststyrning Tryck på knappen SETUP Röststyrning. Dialogstil - Ställ in dialogstil Lång - Systemet läser upp meddelandet komplett utan att förkorta det Kort - Systemet förkortar vissa meddelanden eller ersätter dem med en akustisk signal (gong), för att snabba på hanteringen Visuell röstkommandohjälp - Visuell röstkommandohjälp visar en översikt över de viktigaste röstkommandona i ett popup-fönster. Den "visuella röstkommandohjälpen" kan ställas in olika för varje funktionsläge i systemet (dvs. om du ställer in "hjälpbilden" endast för funktionsläget MAP (karta), visas den endast i detta funktionsläge). Radera språkmeddelanden - Radera egna språkmeddelanden Alla - Radera alla språkmeddelanden Telefonbok - Telefonbok Radiominne - Radiominne Navigationsminne - Navigationsminne Inställningar video Tryck på knappen SETUP Video. Ljudspråk - Ställ in språk för röstanvisningar Menyspråk - Ställ in språk för DVD-menyn Textremsa - Textning DVD-Format - Inställning av DVD-format 4:3 - Format 4:3 16:9 - Format 16:9 Tryck på knappen SETUP Trafikmeddelande. Önskad TMC-station - bestäm föredragen TMC-sändare Automatisk - Automatisk TMC-sändarsökning Välj föredragen TMC-sändare från en lista Meddelande TMC - Ställ in visning av trafikmeddelanden Alla - Visa alla aktuella trafikmeddelanden På sträckan - Endast trafikmeddelanden som rör själva färdvägen visas Trafikradio (TP) ) - Till-/frånkoppling av trafikradiofunktionen» sidan 13, Trafikradio TP Inställningar TV Tryck på knappen SETUP Video. Pilknappar - TV-sändare eftersöks Stationslista - Välj TV-sändare från listan över alla mottagningsbara TV-sändare Minneslista - Visa TV-sändare som är lagrade i stationsminnet TV-standard - Ändra TV-standard TV-Format - Ändra storleksförhållande för TV-bilden 4:3 - Format 4:3 16:9 - Format 16:9 SETUP-funktion 11

14 TV-Audiokanal - Välj språkkanal vid tvåspråkigt ljud (dual) " " Kanal A - Språkkanal A Kanal B - Språkkanal B Automatisk DVB-T/analog omkoppling - Den valda TV-sändaren söks i analog, resp. digital form Radera TV-minneslista - Radera TV-minneslista AV1-Norm (AV1-standard) - Uppspelningsstandard, alltid bara för en extern ljudeller videokälla AV2-standard - Uppspelningsstandard, alltid bara för en extern ljud- eller videokälla 12 SETUP-funktion

15 RADIO-funktion Huvudmeny RADIO Tryck på knappen RADIO - Huvudmeny RADIO Funktionsknapp Band FM - Frekvensband FM AM - Frekvensband AM Bild 4 Huvudmeny RADIO Frekvensbandet kan även växlas genom upprepade tryck på knappen RADIO. Funktionsknapp Stationslista Öppnar listan över FM-stationer som för tillfället kan tas emot. Om en av sändarna redan är sparad i stationslistan, visas förvalsnumret. Funktionsknapp Minne Minne Visning av minnesknapparna 1-6 Minne Visning av minnesknapparna 7-12 Minne Visning av minnesknapparna Minne Visning av minnesknapparna Omkoppling av lagrade radiosändare görs med knapparna eller - enligt inställningarna "Pilknappar" (i bildskärmen visas Minne) eller alla mottagningsbara FM-sändare» sidan 9, Inställningar radio. Spara radiosändare i stationslistan - ställ in önskad radiosändare och håll in funktionsknappen 1 till 24, tills en signalton ljuder. Funktionsknapp Extra Söka - Uppspelningsautomatik för alla stationer som kan tas emot inom det aktuella frekvensområdet i ca fem sekunder. Tryck på nytt på menyknappen 15 eller funktionsknappen Söka, för att avsluta uppspelningsautomatiken med den radiostation som hörs för tillfället. TP - Till-/frånkoppling av trafikradiofunktionen (endast vid FM-sändning)» sidan 13, Trafikradio TP Bildskärm från - Det är möjligt att koppla om bildskärmen till ett energisparläge, där bildskärmen är svart och endast i nedre raden visas aktuell information om audiokällan. Bildskärmen kan åter kopplas på genom att beröra den eller en valfri knapp förutom manöverknapparna. RDS (Radio Data System) används för överföring av programmeddelanden och extratjänster och möjliggör bl.a. automatisk stationsföljning. RDS-radiostationer som har tillräckligt god mottagning visar sitt stationsnamn i stället för sändarfrekvensen. Om en radiostation skickar ut extrainformation via RDS-funktionen under tiden en station lagras i minnet, kan det hända att namnet på radiostationen inte anges korrekt i minneslistan. Funktionsknapp Man. Radiosändare kan ställas in manuellt genom att vrida menyknappen 15 eller via funktionsknapparna i den undre bildskärmsraden. Trafikradio TP Tryck på knappen RADIO Extra TP - Till-/frånkoppling av trafikradiofunktionen. Indikeringen "TP" i förbindelse med ett stationsnamn (t.ex. i stations- eller minneslista) visar en trafikradiosändare. Oberoende av vilken radiostation som återges, sörjer en extra mottagardel i apparaten för att en trafikradiostation alltid tas emot, så länge som trafikradiofunktionen är inkopplad. I medialäget söks i bakgrunden alltid automatiskt en trafikradiostation som kan tas emot. Trafikövervakningens funktionsberedskap indikeras med bokstäverna "TP" upptill till höger i bildskärmen. Om det vid något tillfälle inte skulle finnas någon mottagbar trafikradiosändare, till exempel på grund av att radiomottagningen är störd, visas istället för "TP", "No TP". RADIO-funktion 13

16 MEDIA-funktion Huvudmeny MEDIA Bild 5 Huvudmeny MEDIA Beroende på den valda mediakällan visas huvudmenyn MEDIA som Audio eller Video. Öppna huvudmenyn MEDIA och byta mediakälla Tryck på knappen MEDIA för att öppna huvudmenyn MEDIA. Uppspelning av den senast spelade mediakällan fortsätter. Om det finns valbara video- och ljudkällor, växlar du mellan den senaste ljudoch videokällan med områdesvalknappen MEDIA. MEDIA - Gå till huvudmenyn MEDIA och växla mediakälla. CD - Växlar till en ilagd CD/DVD intern CD - CD i utrustningens internfack CD ext. - CD i extern CD-växlare SD Växlar till ett isatt minneskort» sidan 16, Minneskort HDD Växlar till ljudfiler på den interna hårddisken» sidan 18, Hårddisken (HDD) AUX - Växlar till en extern audiokälla som är ansluten via AUX-multimediauttaget» sidan 17, AUX-ingång MDI - Växlar till en extern audiokälla som är ansluten via MDI-multimediauttaget» sidan 17, MDI-ingång - multimediauttag - Växla till en Bluetooth -ansluten extern ljudkälla Video - Videokälla-meny Video» sidan 18, Video-funktion,» sidan 20, TVfunktion. Upprepa - Visa upprepningsalternativ Spår - Upprepa aktuellt spår CD - Upprepa alla spår på aktuell CD Mapp - Alla spår i den aktuella mappen upprepas (MP3-funktion) Extra - Visa uppspelningsalternativ Mix - Alla spår på den aktuella audiokällan spelas upp i slumpvis ordning. Mix - Återgång till normal uppspelning Söka - Alla spår på den aktuella mediakällan spelas upp ca 10 sekunder vardera. Uppspelningsautomatiken kan även startas eller avslutas genom ett kort, lätt tryck på menyknappen 15. Söka - Återgång till normal uppspelning. HDD-kapacitet - Information om upptagen resp. ledig lagringsplats på hårddisken (HDD). Bildskärm från - Det är möjligt att koppla om bildskärmen till ett energisparläge, där bildskärmen är svart och endast i nedre raden visas aktuell information om audiokällan. Bildskärmen kan aktiveras igen genom att den berörs, eller då en valfri knapp förutom manöverknappen berörs. Alternativ - Öppnar spårlistan för den aktuella audiokällan, för att välja ett annat spår eller en annan audiokälla. - Visa överordnad mapp, omkoppling till ljudkällans huvudmeny Spår - Startar uppspelning av valt spår - Spara mapp, spellista och databärare på hårddisken HDD» sidan 18, Hårddisken (HDD). Apparatknappar för styrning av aktuell audio- eller videokälla Apparatens pilknappar eller fungerar alltid på den för tillfället återgivna audiokällan, oberoende av i vilken meny man befinner sig. tryck kortvarigt för att växla till början av aktuellt spår eller kapitel; en ny tryckning växlar till början av föregående spår eller kapitel. - tryck kortvarigt för att växla till början av aktuellt spår eller kapitel, en ny tryckning växlar till början av nästa spår eller kapitel. I menyn för den för tillfället återgivna audiokällan kan du även växla titel med hjälp av menyknappen 15. Funktionsknappar för styrning av aktuell audio- eller videokälla tryck kortvarigt för att växla till början av aktuellt spår eller kapitel; en ny tryckning växlar till början av föregående spår eller kapitel. - tryck kortvarigt för att växla till början av nästa titel eller kapitel. - paus: Uppspelningen pausas på det aktuella stället och symbolen växlar till - efter ett lätt tryck fortsätter uppspelningen från detta ställe. 14 MEDIA-funktion

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Navigationssystem Columbus Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och förstå

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Radio Blues Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och förstå nödvändig

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Radio Bolero Bruksanvisning Bruksanvisningens uppbyggnad (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och förstå nödvändig information.

Läs mer

BILRADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOK

BILRADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOK BILRADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOK Innehåll 1 Innehåll Allmänna anvisningar............... Bruksanvisning............................... Tecken i bruksanvisningens text............ Apparatöversikt...............................

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Radio Blues Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och förstå nödvändig

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Navigationssystem Columbus Bruksanvisning Bruksanvisningens uppbyggnad (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och förstå

Läs mer

Radio Funky Bruksanvisning

Radio Funky Bruksanvisning SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Radio Funky Bruksanvisning Funky: Citigo Rádio švédsky 05.2013 S00.5610.98.37 1ST 012 095 DB Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt

Läs mer

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto BILRADIO BLUES

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto BILRADIO BLUES SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto BILRADIO BLUES Innehåll 1 Innehåll Radio....................................... Radio - översikt............................... Viktig information.............................

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

BRUKSANVISNING Radio Blues

BRUKSANVISNING Radio Blues SIMPLY CLEVER BRUKSANVISNING Radio Blues 5L0012737CE Förord Denna bruksanvisning är avsedd för radioapparaten Blues (nedan kallat apparat). Läs igenom denna bruksanvisning noggrant det är en förutsättning

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Radio Blues Bruksanvisning

Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Radio Blues Bruksanvisning Blues: Yeti Rádio švédsky 05.2013 S00.5610.93.37 1Z0 012 149 GC Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

ŠkodaOctavia Tour BILRADIO SYMPHONY SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour BILRADIO SYMPHONY SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour BILRADIO SYMPHONY SIMPLY CLEVER Innehåll 1 Innehåll Radio....................................... Radio - översikt............................... Viktig information.............................

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

Radio Funky Bruksanvisning

Radio Funky Bruksanvisning SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Radio Funky Bruksanvisning Funky Rádio švédsky 11.2013 S00.5615.04.37 1ST 012 737 CF Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Blues Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Radio Blues Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna handledning är systematiskt uppbyggd, för att underlätta sökande och förståelse av informationen.

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

Radio Swing Instruktionsbok

Radio Swing Instruktionsbok SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Radio Swing Instruktionsbok Swing: Superb, Octavia, Octavia Tour, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Rádio švédsky 05.2012 S00.5610.87.37 1Z0 012 101 HF Innehållsförteckning

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Amundsen och Bolero Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Amundsen och Bolero Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Amundsen och Bolero Bruksanvisning 3V0012737EA Förord Den här bruksanvisningen är avsedd för Infotainment-systemen Bolero och Amundsen (nedan kallat apparat). Läs igenom denna

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Radio Swing Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Swing Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Radio Swing Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och förstå nödvändig

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan radio- och mediekällor, till exempel FM-radio och USB? A: Om du vill växla mellan olika ljudkällor kan du antingen välja respektive källa på startsidan, trycka

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS ŠkodaSuperb ŠkodaOctavia ŠkodaYeti SIMPLY CLEVER

RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS ŠkodaSuperb ŠkodaOctavia ŠkodaYeti SIMPLY CLEVER RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS ŠkodaSuperb ŠkodaOctavia ŠkodaYeti SIMPLY CLEVER Inledning Du har valt en bil från Škoda, vilken är utrustad med ett radio-/navigationssystem Columbus (i det följande

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Radio Bolero Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänna anvisningar Bruksanvisning 2 Symboler som förekommer i bruksanvisningens text 2 Apparatöversikt 2 Viktiga anvisningar 2 Stöldskydd

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Swing Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Swing Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Radio Swing Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd, för att underlätta sökande och förståelse av informationen.

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Bolero Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Bolero Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Radio Bolero Bruksanvisning 5L0012737CA Förord Du har valt ett fordon av märket ŠKODA som är utrustat med Infotainment Radio Bolero (nedan kallat apparat) tack för ditt förtroende.

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Navigation Amundsen Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Navigation Amundsen Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Navigation Amundsen Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna handledning är systematiskt uppbyggd, för att underlätta sökande och förståelse av informationen.

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Bolero Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Bolero Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Radio Bolero Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna handledning är systematiskt uppbyggd, för att underlätta sökande och förståelse av informationen.

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Amundsen+ Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Amundsen+ Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Navigationssystem Amundsen+ Bruksanvisning Förord Du har valt en bil från ŠKODA, vilken är utrustad med ett Amundsen+ navigationssystem (i det följande endast betecknat som radio-/navigationssystem)

Läs mer

Din manual SKODA NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS

Din manual SKODA NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SKODA NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 510. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor Index TOC 1. Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB-musik? A: Genom att trycka på RADIO-knappen kan du bläddra bland alla tillgängliga radiokällor. Genom att trycka på MEDIA-knappen

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323 www.blaupunkt.com Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Blues Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Radio Blues Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna handledning är systematiskt uppbyggd, för att underlätta sökande och förståelse av informationen.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Infotainment Navigation Columbus Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Infotainment Navigation Columbus Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Infotainment Navigation Columbus Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna handledning är systematiskt uppbyggd, för att underlätta sökande och förståelse av informationen.

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Snabbstartguide CD181/CD186

Snabbstartguide CD181/CD186 Snabbstartguide CD181/CD186 Viktiga säkerhetsinstruktioner Använd endast den strömförsörjning som anges i tekniska data. Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska. Risk för explosion om batteriet

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer