SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER Navigationssystem Columbus Bruksanvisning

2

3 Förord Du har valt en bil från ŠKODA, vilken är utrustad med ett Columbus navigationssystem (i det följande endast betecknat som radio-/navigationssystem) - vi tackar för ditt förtroende. Vi rekommenderar att du läser denna instruktionsbok uppmärksamt, för att snabbt och grundligt lära känna ditt radio-/navigationssystem. Om du har ytterligare frågor eller har problem angående ditt radio-/navigationssystem, ska du vända dig till din auktoriserade ŠKODA Servicepartner eller till generalagenten. Avvikande nationella lagbestämmelser gäller framför den information som finns i denna instruktionsbok. Vi önskar dig mycket glädje med ditt radio-/navigationssystem och att du alltid får en trevlig färd. Vänligen, ŠKODA AUTO a.s. (fortsättningsvis bara ŠKODA)

4 Innehållsförteckning Allmänna anvisningar Bruksanvisning 3 Symbolförklaring 3 Viktiga anvisningar 3 Apparatöversikt 4 Till- och frånkoppling av apparaten 4 Ställ in ljudvolym 4 Bildskärmsmanövrering 5 Inmatningsfönster med knappsats 6 Röststyrning av radio-/ navigationssystem Inledande information 7 Röstkommandon 7 SETUP-funktion Huvudmeny SETUP 9 Inställningar radio 9 Inställningar Media 9 Inställningar Telefon 10 Systeminställningar 10 Inställningar bildskärm 10 Inställningar karta 10 Inställningar navigation 10 Inställningar trafikmeddelanden 11 Inställning röststyrning 11 Inställningar video 11 Inställningar TV 11 RADIO-funktion Huvudmeny RADIO 13 Trafikradio TP 13 MEDIA-funktion Huvudmeny MEDIA 14 Inledande information för CD/DVD-funktionen 15 Inledande information för MP3-funktionen 16 Minneskort 16 Externa källor 17 Hårddisken (HDD) 18 Video-funktion 18 TV-funktion 20 PHONE-funktion Huvudmeny TELEFON 22 Telefonbok 22 Telefonsamtal och funktioner under ett telefonsamtal 23 SMS-meny 23 TONE-funktion Toninställningar 25 MAP-funktion Kartbild 26 Funktionsknapp "Navigation" 27 Funktionsknapp "Extrafönster" 27 NAV-funktion (Navigation) Inledande information 29 Navigationsdata och navigations-dvd 29 Inmatningsskärm för vägvisning 30 Huvudmenyn Navigation 30 Funktionsknapp "Nytt mål" 31 Vägvisning med ett mål 33 Sträckfunktion 34 Vägpunktsläge 34 Blockera vägsträckor manuellt på rutten 35 Dynamisk vägvisning med TMC 35 TMC-funktion Visa TMC-trafikmeddelanden 37 Alfabetiskt register 2 Innehållsförteckning

5 Allmänna anvisningar Bruksanvisning I denna bruksanvisning beskrivs alla möjliga utrustningsvarianter, utan att dessa i samband härmed anges vara extrautrustning, en viss modellvariant eller en marknadsspecifik utrustning. Detta innebär att de utrustningskomponenter som beskrivs i denna bruksanvisning inte nödvändigtvis finns i bilen. Utrustningens omfattning för ditt fordon beskrivs i köpedokumentationen som du erhåller vid fordonsköpet. Mer information kan du få från din ŠKODA-handlare. Bildskärmsvård VIKTIGT Använd inte lösningsmedel som bensin eller terpentin som kan angripa bildskärmens yta. Behandla bildskärmen med varsamhet, eftersom veck och repor kan uppstå vid tryck med fingrarna eller beröring med spetsiga föremål. Observera Fingeravtryck avlägsnas från bildskärmen genom rengöring med en mjuk trasa som vid behov kan doppas i ren alkohol. Symbolförklaring Slut på ett avsnitt. Avsnittet fortsätter på nästa sida. Övergång till nästa knapp. Signalmottagning Parkeringshus, tunnlar, höga byggnader eller berg kan störa radio- och GPS-signalen så att mottagningen försvinner helt. Stöldskydd Viktiga anvisningar Säkerhetsanvisningar VARNING I första hand ska uppmärksamheten ägnas åt körningen! Som förare bär du det fulla ansvaret för trafiksäkerheten. Använd endast systemet, så att du i varje trafiksituation har full kontroll över bilen - olycksrisk! Ställ in ljudvolymen så att det alltid är lätt att höra ljudsignaler utifrån, som t.ex. sirener från utryckningsfordon (polis, ambulans, brandkår). En för högt inställd ljudstyrkan kan leda till hörselskador! Garanti För apparaten gäller samma garantivillkor som för den nya bilen, se serviceplanen. Stöldskyddskodningen av radio-/navigationssystemet förhindrar att systemet tas i drift efter ett spänningsavbrott, t.ex. under en reparation på bilen eller efter en stöld. Efter att batteriet kopplas loss, efter att radio-/navigationssystemet skiljts från bilens nätspänning eller efter en låsningsdefekt, krävs en inmatning av koden för att ta systemet i bruk. Kodnumret kan endast efterfrågas "online" via ŠKODA System, för att garantera ett fortsatt verksamt stöldskydd. Vänd dig vid behov till en auktoriserad ŠKODA Servicepartner. Inmatning av kod Om en knappsats visas efter att apparaten slagits på, med uppmaning om kodinmatning, måste apparaten låsas upp genom inmatning av den korrekta, fyrsiffriga koden. Mata in den fyrsiffriga koden med hjälp av funktionsknapp 0 till 9. Siffran överförs till inmatningsraden. Efter inmatning av en fyrställig sifferkombination, blir sifferblocket grått (inaktivt) och inga ytterligare siffror kan överföras till inmatningsraden. Tryck på funktionsknappen för att radera siffror på inmatningsraden från höger till vänster. Allmänna anvisningar 3

6 Om den korrekta koden visas på inmatningsraden, trycker du på funktionsknappen OK. Felaktigt kodnummer Om en kod befinns vara felaktig under inmatning, kan förfarandet upprepas en gång. Antalet försök visas på den nedre raden på bildskärmen. Om koden skulle matas in fel en andra gång, spärras apparaten under en timme. Först efter att en timme förflutit, under tiden apparaten är inkopplad, är det möjligt att upprepa inmatningen av säkerhetskoden. Om ytterligare två ogiltiga försök görs, spärras radio-/navigationssystemet återigen för en timme. Observera Koden lagras vanligtvis i kombiinstrumentets minne. Därigenom avkodas den automatiskt (komfortkodning). En manuell inmatning av koden är normalt inte nödvändig. Visning på bildskärm På apparatens bildskärm visas t.ex information för Climatronic, avstånd från bilen till hinder när "parkeringshjälpen" aktiveras, etc och - Knappar för förflyttning framåt och bakåt RADIO-funktion - för val av station ur stationslistan. MEDIA-funktion - för val av föregående resp. nästa titel. TV-funktion - för val av TV-sändare. CD/DVD-fack 14 Bildskärm 5 - Utmatning av CD resp. DVD 15 - Slå till röststyrning 7 Menyknapp RADIO-funktion - vrid för manuell stationsinställning; tryck kortvarigt för att starta/stoppa uppspelningsautomatiken (Scan). MEDIA-funktion - vrid för att byta titel; tryck kortvarigt för att i audio-funktionen starta eller stoppa uppspelningsautomatiken (Scan). Kartvisning (MAP) - vrid för att kartans skala; tryck kortvarigt för att upprepa ett navigationsmeddelande under pågående ruttvägledning. Navigationsläge (NAV) - tryck kort för att upprepa ett navigationsmeddelande under pågående vägvisning. Minneskortfack Apparatöversikt - Inställningsknapp för till- och frånkoppling av apparaten (tryck) för inställning av ljudvolym för den ljudkälla som spelas upp/ röststyrning (vrid) 4 RADIO - Radiofunktion 13 MEDIA - Medialäge 14 PHONE - Telefonläge 22 TONE - Ton- och ljudstyrkainställningar 25 MAP - Kartbild 26 NAV - Navigationsfunktion 29 TMC - Visning av trafikmeddelanden 37 SETUP - Inställningar i de enskilda funktionerna 9 Till- och frånkoppling av apparaten För till- och frånkoppling av apparaten trycker du på knappen 1. När apparaten slås till spelas den senaste aktiva audiokällan upp. Om tändningsnyckeln dras ut ur tändningslåset med tillkopplad apparat, kopplas apparaten från automatiskt. Om bilen är utrustad med system KESSY kopplas apparaten från automatiskt sedan motorn stängts av och dörren öppnats. Om du öppnar dörren först och därefter stänger av motorn, stängs apparaten av först sedan bilen har låsts. Vid frånslagen tändning stängs systemet av automatiskt efter ca. en halvtimme (skydd mot urladdning av bilens batteri). Ställ in ljudvolym För att öka ljudvolymen vrider du knappen 1 åt höger. 4 Allmänna anvisningar

7 För att minska ljudvolymen vrider du knappen 1 åt vänster. Ändringen av ljudvolymen visas på apparatens bildskärm. Om ljudvolymen sänks till 0, stängs högtalarna av och symbolen visas på bildskärmen. VIKTIGT En för högt inställd ljudstyrkan kan leda till hörselskador! Bildskärmsmanövrering Bild 1 Inställningsläge SETUP: Huvudmeny Inställningar/Inställningar radio Apparatens bildskärm är en så kallad "Touchscreen" (pekskärm). Områden på bildskärmen som omges av en färgrand är för tillfället "aktiva" och manövreras genom att bildskärmen berörs. Vissa funktioner i navigationsapparaten kan manövreras via multifunktionsratten, se Instruktionsboken för din bil. "Funktionsknappar" på bildskärmen Aktiva områden, vilka kallar fram en funktion eller en meny, kallas "funktionsknappar". I huvudmenyn Inställningar trycker du till exempel på funktionsknappen Radio» bild 1 för att öppna menyn Inställningar radio C» bild 1. Vilken meny du för tillfället befinner dig i visas i rubrikraden A och C. Använd funktionsknappen B och D för att gå från en meny till föregående meny. "Skjutreglage" Genom att trycka på skjutreglaget E» bild 1 och dra det nedåt eller uppåt (eller genom att trycka på funktionsknapparna och ) förflyttar du dig i den aktuella menyn. Skjutreglaget i inställningslisten kan även röras genom att trycka på funktionsknappen - eller +, t.ex. vid inställning av DVD-funktionen. "Popup-fönster" Efter tryckning på funktionsknapp F öppnas ett så kallat "popup-fönster" med ytterligare menypunkter. Tryck kortvarigt på en av menypunkterna. Popup-fönstret försvinner och den valda menypunkten visas i funktionsknappen. För att stänga popup-fönstret utan att ändra inställningen, trycker du på funktionsknappen i popup-fönstret. "Checkbox" Vissa funktioner kan bara aktiveras och avaktiveras. Framför en funktion som bara kan kopplas till eller från finns en så kallad "Checkbox" G» bild 1: - Funktionen är aktiverad. - Funktionen är avaktiverad. Tryck en gång kortvarigt på tillhörande funktionsknapp för att koppla till eller från funktionen. Om inga funktionsknappar visas i bildskärmen vid inkopplad apparat (t.ex. under uppspelning av en DVD), trycker du kortvarigt på bildskärmen för att visa tillgängliga funktionsknappar. Menyexempel i instruktionsboken Tryck på knappen ABC DEF - dessa knappar måste tryckas in efter varandra. XYZ - Beskrivning av en funktionsknapp på den första menynivån XYZ - Beskrivning av en funktionsknapp på den andra menynivån XYZ - Beskrivning av en funktionsknapp på den andra menynivån XYZ - Beskrivning av en funktionsknapp på den första menynivån Allmänna anvisningar 5

8 Inmatningsfönster med knappsats - raderar tecken på inmatningsraden, vid teckeninmatningsmarkeringens position, från höger åt vänster. OK - bekräftar texten på inmatningsraden Välja specialtecken baserade på bokstäver I inmatningsfönstret är vissa tecken märkta med symbolen " ". Genom att trycka länge på en bokstav med den symbolen ges möjlighet att välja vissa språkspecifika specialtecken. Några specialtecken kan också "skrivas ut". Så istället för specialtecknen "Ä", "Ü" och "Ö" känner radio-/navigationssystemet även igen teckenföljden "AE", "UE" och "OE". Andra specialtecken kan ignoreras, till exempel i stället för "É", "Ê" eller "Ě" känner radio-/navigationssystemet också igen ett vanligt "E". Bild 2 Exempel på en inmatningsskärm med tangentbord/exempel på en inmatningsskärm med siffror Inmatningsfönstret med knappsats visas t.ex. vid inmatning av en ny destination, vid sökning efter en specialdestination eller ett telefonnummer. När du vidrör en funktionsknapp med ett tecken på knappsatsen i inmatningsfönstret visas detta tecken på inmatningsraden i bildskärmens övre del. Du kan också radera eller ändra teckenföljden i inmatningsraden, och komplettera med specialtecken. Tillgängliga tecken beror av sammanhanget. Ytterligare inmatningsmöjligheter: - Visning med inmatningar som överensstämmer med urvalet. Funktionsknappen växlar till listan med urvalet av matchande poster. - återgång från varje menypunkt till föregående menypunkt - Visning med inmatningar som överensstämmer med urvalet - växlar från stor till liten text och omvänt - växlar till inmatningsfönstret för siffror och specialtecken A-Z - växlar till inmatningsfönstret för bokstäver - mellanslag - växlar till inskrivning med kyrilliska bokstäver ABC - växlar till inskrivning med latinska bokstäver - flyttar markören på inmatningsraden - åt vänster eller höger 6 Allmänna anvisningar

9 Röststyrning av radio-/navigationssystem Inledande information Röstmanövreringen är endast möjlig på följande språk: tjeckiska, engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, holländska, italienska. Röststyrningen kan användas i funktionsläge RADIO, MEDIA, PHONE, MAP och NAV. Inkoppling av röststyrning (dialog) Tryck lätt på knappen. Dialog Lång eller kort dialog kan väljas genom att trycka på knappen på apparaten och genom att ge kommandot "long dialogue" (systemet läser upp meddelandet komplett utan att förkorta det) eller "short dialogue" (systemet förkortar vissa meddelanden eller ersätter dem med en akustisk signal (gong), för att snabba på hanteringen), eller manuellt i funktionsläge SETUP» sidan 11, Inställning röststyrning. Avbryta meddelanden Tryck kortvarigt på knappen på apparaten för att avsluta det meddelande som precis uttalats. Därmed är det möjligt att ge ytterligare ett röstkommando tidigare. Bortkoppling av röststyrning (dialog) Efter genomförandet av röstkommandot kopplas röststyrningen automatiskt av. Genom att trycka på en av knapparna på sidan av bildskärmen, eller genom att beröra bildskärmen (om det inte handlar om att trycka på funktionsknappen Släcka bilden i hjälpbilden). Genom uttalandet av kommandot "Cancel". Om systemet vid inkopplad dialog inte får något kommando eller inte känner igen kommandot, svarar det med frågan "Pardon?" (Ursäkta?) och gör det därmed möjligt att ge ett nytt kommando. Om systemet inte får något röstkommando även den andra gången, blir du erbjuden hjälp. Om systemet inte heller en tredje gång får något röstkommando, får du meddelandet "Cancel" (Avbryt) och röststyrningen kopplas från. Optimal förståelse av röstkommandon beror på flera faktorer: Tala med normal ljudstyrka, utan betoning och överflödiga pauser. Undvik ett dåligt uttal. Använd inga förkortningar - säg alltid hela röstkommandot. Tala inte när systemet avger ett meddelande. Så länge som systemet inte har avslutat meddelandet, reagerar det inte på ett nytt kommando. Stäng dörrar, fönster och sollucka för att undvika störande påverkan från omgivningen som försämrar förståelsen av kommandot. Begränsa omgivningsljud under dialogen, t.ex. passagerare som talar samtidigt. Mikrofonen för röststyrning är riktad både mot föraren och även mot passageraren. Därför kan förare och passagerare använda apparaten. Röstkommandon Systemet känner endast igen alternativ (i funktionsläge NAV innebär det t.ex. att endast av de största städerna för det valda landet känns igen). Om den önskade staden inte finns bland de alternativen, går det inte att uttala namnet på normalt vis utan det måste bokstaveras. Allmän information om röststyrning hämtas genom en kort tryckning på knappen på apparaten och genom att ge röstkommandot "Instructions". Du hör därefter ett meddelande, att anvisningarna är uppdelade i sju delar. Om du vill ha utförlig information om enskilda delar i anvisningarna, ska du t.ex. ge röstkommandot "Tutorial part 2". Allmän information om enskilda funktionslägen kan du hämta genom en kort tryckning på knappen på apparaten och genom att ge röstkommandot "Help Quick Commands". Röstkommando "Hjälp" Hjälpen öppnas med hjälp av röstkommandot "Help". Beroende på i vilket funktionsläge du befinner dig, erbjuder hjälpen olika möjligheter. Om de erbjudna möjligheterna inte är tillräckliga, ger du röstkommandot "further options". Växla mellan funktionslägen Om du vill växla mellan funktionslägena efter att röststyrningen kopplats till, uttalar du alltid namnet på det funktionsläge du vill växla till. Dvs. om du t.ex. befinner dig i funktionsläge RADIO och vill växla till funktionsläge MEDIA, ger du röstkommandot "Media". Namnen på funktionslägena PHONE, MAP, NAV ger du alltid som "Telephone, map, navigation". I varje funktionsläge kan även röstkommandon för andra funktionslägen användas - utrustningen kopplar automatiskt om mellan de enskilda funktionslägena. Röststyrning av radio-/navigationssystem 7

10 Hjälpbild Om du vill att hjälpen ska visas på apparatens bildskärm, aktiveras den manuellt i funktionsläge SETUP (därefter deaktiveras den)» sidan 11, Inställning röststyrning. Inspelning I funktionsläge PHONE, NAV och RADIO går det att göra korta inspelningar, efter uttalande av det inspelade begreppet utförs det önskade kommandot (t.ex. i funktionsläge PHONE kan man för en telefonkontakt tilldela en röstinspelning och efter att den avgivits utför systemet det man önskar). 8 Röststyrning av radio-/navigationssystem

11 SETUP-funktion Huvudmeny SETUP Bild 3 Huvudmeny SETUP RDS Regional - Till-/frånkoppling av automatisk stationsföljning med RDS Automatisk - Automatiskt val av den sändare som för närvarande har bästa mottagningen Fix - Den valda regionala sändaren behålls så länge som möjligt Trafikradio (TP) - Till-/frånkoppling av trafikradiofunktionen Aktuell TMC-station:... - Visa TMC-sändaren, från vilken trafikradiomeddelanden mottas Önskad TMC-station - bestäm föredragen TMC-sändare Automatisk - Automatiskt val av den sändare som för närvarande har bästa mottagningen från listan med TMC-sändare Radera minneslista - Radera sändarna som lagrats i minneslistan Observera Tryck på knappen SETUP och därefter på funktionsknappen: Radio» sidan 9, Inställningar radio; Media» sidan 9, Inställningar Media; Telefon» sidan 10, Inställningar Telefon; System» sidan 10, Systeminställningar Bildskärm» sidan 10, Inställningar bildskärm Karta» sidan 10, Inställningar karta; Navigation» sidan 10, Inställningar navigation; Trafikmeddelande» sidan 11, Inställningar trafikmeddelanden; Röststyrning» sidan 11, Inställning röststyrning; Video» sidan 11, Inställningar video. Inställningar radio Tryck på knappen SETUP Radio. Pilknappar - inställning av funktionen för stationsbyte vid radiofunktion med hjälp av pilknapparna Stationslista - växla mellan alla stationer som för närvarande kan tas emot inom det valda frekvensområdet Minneslista - byte endast till lagrade stationer RDS (Radio Data System) används för överföring av programmeddelanden och extratjänster och möjliggör bl.a. automatisk stationsföljning. RDS-radiostationer som har tillräckligt god mottagning visar sitt stationsnamn i stället för sändarfrekvensen. TMC (Traffic Message Channel) är en digital radio-/datatjänst för ständig överföring av trafikmeddelanden. Inställningar Media Tryck på knappen SETUP Media. Aktivera AV-ingång - För återgivning av en extra extern ljud-/videokälla, när en TV-tuner är installerad. Aktivera AUX-ingång - För återgivning av en extern audiokälla Spela Bluetooth-ljud automatiskt - Aktiverar automatisk uppspelning av en mediaspelare AUX-volym - inställning av mottagningskänsligheten för en extern källa Lågt - Låg ingångskänslighet Mellan - Medelhög ingångskänslighet Högt - Hög ingångskänslighet Avaktivera artist/spårnamn - I enlighet med de gjorda inställningarna visas för audio-cd med CD-text och vid MP3-drift spårets och artistens namn eller endast fil- och mappnamn Söka/Mix/Upprepa inkl. undermapp - Spelar upp alla MP3-filer som är lagrade i mappar och undermappar, enligt ordningsföljden på det uppspelade mediet, efter varandra SETUP-funktion 9

12 Inställningar Telefon Tryck på knappen SETUP Telefon. Aktualisera telefonbok - Laddar telefonboken från mobiltelefonen till radio-/navigationssystemets minne. Förloppet kan ta några minuter. Radera samtalslistor - Radera lagrade samtalslistor Radera SMS - Radera textmeddelanden (SMS) Snabbval - Redigera snabbvalsknappar Stäng av telefon - Stänga av telefonen Återställa till fabriksinställningar. - Återställer apparaten till leveransskick, användarprofilerna raderas Ändra följden i samtalslistan - Ändra ordningsföljd i samtalslistorna, börja med det äldsta eller nyaste Systeminställningar Tryck på knappen SETUP System. Språk/Language - Val av menyspråk för visade meddelanden och röstmeddelanden Automatisk - Automatiskt val av menyspråk, vilket beror på inställningen i informationsdisplayen eller direkt val av önskat språk från en lista Datumformat - Inställning av datumformat Tidangivelse - Indikering av aktuell tid på bildskärmen i funktionslägena RADIO, MEDIA och MAP Av - Stänga av På - Slå på Datum - Inställning av datum Fabriksinställningar - Återställning av fabriksinställningar Välj inställning som skall återställas Reset - återställer utrustningen till leveransskick, användarprofilerna raderas Medel - Mellanljust läge Mörkare - Mörkare läge Mörkaste - Mörkaste läge Dag/natt - växlar mellan dag-, natt- och automatiskt utförande på kartan. Automatisk - Styrs genom de tillgängliga fordonssensorerna Dag - Inställning för dagläget Natt - Inställning för nattläget Bekräftelsesignal - till-/frånkoppling av bekräftelseton vid manövrering av bildskärmen På - Slå på Av - Stänga av Bildskärm från - Det är möjligt att koppla om bildskärmen till ett energisparläge, där aktuell information om audiokällan visas i nedre raden. Bildskärmen kan aktiveras igen genom att den berörs, eller då en valfri knapp förutom manöverknappen berörs. Inställningar karta Tryck på knappen SETUP Karta. Extrafönster - Position för extrafönster i kartvyn Vänster - Vänster Höger - Höger Navigationssymbol - Indikering av navigationsanvisningar och av kompassen i extrafönstret i 2D- eller 3D-vyn Målindikering - Visa information om mål» sidan 26, Funktionsknappar och symboler under ruttvägledningen Mål - Destination Nästa etappmål - Nästa etappmål Val specialmål - Välj specialmål; dessa visas med hjälp av symboler på kartan Visa favoritsymboler - Visa mål som är lagrade som favoriter på kartan med symbolen för den valda favoritkategorin Visa hastighetsbegränsning - På bildskärmen visas den aktuella hastighetsbegränsningen för det aktuella vägavsnittet Inställningar bildskärm Tryck på knappen SETUP Bildskärm. Ljusstyrka - Inställning av bildskärmens ljusstyrka Ljusaste - Ljusaste läge Ljusare - Ljusare läge Inställningar navigation Tryck på knappen SETUP Navigation. 10 SETUP-funktion

13 Välj 3 alternativsträckor - Föreslå 3 alternativa rutter med vägledning» sidan 31, Funktionsknapp "Alternativ" Navigationsanvisn. - Ställa in navigationsanvisningar Av - Stänga av Dynamisk - Talade körrekommendationer ges endast om den beräknade rutten har övergetts, till exempel på grund av trafikstörningar På - Slå på Tidsangivelse - Ställ in tidsangivelse i undre delen av kartan Ankomsttid - Visa ankomsttid Körtid - Visa kvarvarande körtid Mina specialmål - Importera egna specialmål från SD-kortet Definiera hemadress - Bearbeta "Hemadress"» sidan 32, Funktionsknapp " Hemadress" Målinmatning - Visa bildskärm för inmatning av mål» sidan 31, Funktionsknapp " Adresse" (adress) Aktuell position - Lagra aktuell position som hemadress Radera - Radera hemadress Bearbeta - Redigera hemadress Spara aktuell position - Ställ in aktuell position som hemadress Ytterligare navigationsinställningar - Avancerade navigationsinställningar Demo-läge - Starta en virtuell navigering Mata in positionen manuellt - Ange startort för demo-läget ø-hastighet för tidsberäkning - Beroende på den inställda genomsnittshastigheten beräknas ankomsttiden eller restiden i demo-läget Snabb - Hög hastighet Mellan - Medelhög hastighet Långsam - Låg hastighet Inställningar trafikmeddelanden Inställning röststyrning Tryck på knappen SETUP Röststyrning. Dialogstil - Ställ in dialogstil Lång - Systemet läser upp meddelandet komplett utan att förkorta det Kort - Systemet förkortar vissa meddelanden eller ersätter dem med en akustisk signal (gong), för att snabba på hanteringen Visuell röstkommandohjälp - Visuell röstkommandohjälp visar en översikt över de viktigaste röstkommandona i ett popup-fönster. Den "visuella röstkommandohjälpen" kan ställas in olika för varje funktionsläge i systemet (dvs. om du ställer in "hjälpbilden" endast för funktionsläget MAP (karta), visas den endast i detta funktionsläge). Radera språkmeddelanden - Radera egna språkmeddelanden Alla - Radera alla språkmeddelanden Telefonbok - Telefonbok Radiominne - Radiominne Navigationsminne - Navigationsminne Inställningar video Tryck på knappen SETUP Video. Ljudspråk - Ställ in språk för röstanvisningar Menyspråk - Ställ in språk för DVD-menyn Textremsa - Textning DVD-Format - Inställning av DVD-format 4:3 - Format 4:3 16:9 - Format 16:9 Tryck på knappen SETUP Trafikmeddelande. Önskad TMC-station - bestäm föredragen TMC-sändare Automatisk - Automatisk TMC-sändarsökning Välj föredragen TMC-sändare från en lista Meddelande TMC - Ställ in visning av trafikmeddelanden Alla - Visa alla aktuella trafikmeddelanden På sträckan - Endast trafikmeddelanden som rör själva färdvägen visas Trafikradio (TP) ) - Till-/frånkoppling av trafikradiofunktionen» sidan 13, Trafikradio TP Inställningar TV Tryck på knappen SETUP Video. Pilknappar - TV-sändare eftersöks Stationslista - Välj TV-sändare från listan över alla mottagningsbara TV-sändare Minneslista - Visa TV-sändare som är lagrade i stationsminnet TV-standard - Ändra TV-standard TV-Format - Ändra storleksförhållande för TV-bilden 4:3 - Format 4:3 16:9 - Format 16:9 SETUP-funktion 11

14 TV-Audiokanal - Välj språkkanal vid tvåspråkigt ljud (dual) " " Kanal A - Språkkanal A Kanal B - Språkkanal B Automatisk DVB-T/analog omkoppling - Den valda TV-sändaren söks i analog, resp. digital form Radera TV-minneslista - Radera TV-minneslista AV1-Norm (AV1-standard) - Uppspelningsstandard, alltid bara för en extern ljudeller videokälla AV2-standard - Uppspelningsstandard, alltid bara för en extern ljud- eller videokälla 12 SETUP-funktion

15 RADIO-funktion Huvudmeny RADIO Tryck på knappen RADIO - Huvudmeny RADIO Funktionsknapp Band FM - Frekvensband FM AM - Frekvensband AM Bild 4 Huvudmeny RADIO Frekvensbandet kan även växlas genom upprepade tryck på knappen RADIO. Funktionsknapp Stationslista Öppnar listan över FM-stationer som för tillfället kan tas emot. Om en av sändarna redan är sparad i stationslistan, visas förvalsnumret. Funktionsknapp Minne Minne Visning av minnesknapparna 1-6 Minne Visning av minnesknapparna 7-12 Minne Visning av minnesknapparna Minne Visning av minnesknapparna Omkoppling av lagrade radiosändare görs med knapparna eller - enligt inställningarna "Pilknappar" (i bildskärmen visas Minne) eller alla mottagningsbara FM-sändare» sidan 9, Inställningar radio. Spara radiosändare i stationslistan - ställ in önskad radiosändare och håll in funktionsknappen 1 till 24, tills en signalton ljuder. Funktionsknapp Extra Söka - Uppspelningsautomatik för alla stationer som kan tas emot inom det aktuella frekvensområdet i ca fem sekunder. Tryck på nytt på menyknappen 15 eller funktionsknappen Söka, för att avsluta uppspelningsautomatiken med den radiostation som hörs för tillfället. TP - Till-/frånkoppling av trafikradiofunktionen (endast vid FM-sändning)» sidan 13, Trafikradio TP Bildskärm från - Det är möjligt att koppla om bildskärmen till ett energisparläge, där bildskärmen är svart och endast i nedre raden visas aktuell information om audiokällan. Bildskärmen kan åter kopplas på genom att beröra den eller en valfri knapp förutom manöverknapparna. RDS (Radio Data System) används för överföring av programmeddelanden och extratjänster och möjliggör bl.a. automatisk stationsföljning. RDS-radiostationer som har tillräckligt god mottagning visar sitt stationsnamn i stället för sändarfrekvensen. Om en radiostation skickar ut extrainformation via RDS-funktionen under tiden en station lagras i minnet, kan det hända att namnet på radiostationen inte anges korrekt i minneslistan. Funktionsknapp Man. Radiosändare kan ställas in manuellt genom att vrida menyknappen 15 eller via funktionsknapparna i den undre bildskärmsraden. Trafikradio TP Tryck på knappen RADIO Extra TP - Till-/frånkoppling av trafikradiofunktionen. Indikeringen "TP" i förbindelse med ett stationsnamn (t.ex. i stations- eller minneslista) visar en trafikradiosändare. Oberoende av vilken radiostation som återges, sörjer en extra mottagardel i apparaten för att en trafikradiostation alltid tas emot, så länge som trafikradiofunktionen är inkopplad. I medialäget söks i bakgrunden alltid automatiskt en trafikradiostation som kan tas emot. Trafikövervakningens funktionsberedskap indikeras med bokstäverna "TP" upptill till höger i bildskärmen. Om det vid något tillfälle inte skulle finnas någon mottagbar trafikradiosändare, till exempel på grund av att radiomottagningen är störd, visas istället för "TP", "No TP". RADIO-funktion 13

16 MEDIA-funktion Huvudmeny MEDIA Bild 5 Huvudmeny MEDIA Beroende på den valda mediakällan visas huvudmenyn MEDIA som Audio eller Video. Öppna huvudmenyn MEDIA och byta mediakälla Tryck på knappen MEDIA för att öppna huvudmenyn MEDIA. Uppspelning av den senast spelade mediakällan fortsätter. Om det finns valbara video- och ljudkällor, växlar du mellan den senaste ljudoch videokällan med områdesvalknappen MEDIA. MEDIA - Gå till huvudmenyn MEDIA och växla mediakälla. CD - Växlar till en ilagd CD/DVD intern CD - CD i utrustningens internfack CD ext. - CD i extern CD-växlare SD Växlar till ett isatt minneskort» sidan 16, Minneskort HDD Växlar till ljudfiler på den interna hårddisken» sidan 18, Hårddisken (HDD) AUX - Växlar till en extern audiokälla som är ansluten via AUX-multimediauttaget» sidan 17, AUX-ingång MDI - Växlar till en extern audiokälla som är ansluten via MDI-multimediauttaget» sidan 17, MDI-ingång - multimediauttag - Växla till en Bluetooth -ansluten extern ljudkälla Video - Videokälla-meny Video» sidan 18, Video-funktion,» sidan 20, TVfunktion. Upprepa - Visa upprepningsalternativ Spår - Upprepa aktuellt spår CD - Upprepa alla spår på aktuell CD Mapp - Alla spår i den aktuella mappen upprepas (MP3-funktion) Extra - Visa uppspelningsalternativ Mix - Alla spår på den aktuella audiokällan spelas upp i slumpvis ordning. Mix - Återgång till normal uppspelning Söka - Alla spår på den aktuella mediakällan spelas upp ca 10 sekunder vardera. Uppspelningsautomatiken kan även startas eller avslutas genom ett kort, lätt tryck på menyknappen 15. Söka - Återgång till normal uppspelning. HDD-kapacitet - Information om upptagen resp. ledig lagringsplats på hårddisken (HDD). Bildskärm från - Det är möjligt att koppla om bildskärmen till ett energisparläge, där bildskärmen är svart och endast i nedre raden visas aktuell information om audiokällan. Bildskärmen kan aktiveras igen genom att den berörs, eller då en valfri knapp förutom manöverknappen berörs. Alternativ - Öppnar spårlistan för den aktuella audiokällan, för att välja ett annat spår eller en annan audiokälla. - Visa överordnad mapp, omkoppling till ljudkällans huvudmeny Spår - Startar uppspelning av valt spår - Spara mapp, spellista och databärare på hårddisken HDD» sidan 18, Hårddisken (HDD). Apparatknappar för styrning av aktuell audio- eller videokälla Apparatens pilknappar eller fungerar alltid på den för tillfället återgivna audiokällan, oberoende av i vilken meny man befinner sig. tryck kortvarigt för att växla till början av aktuellt spår eller kapitel; en ny tryckning växlar till början av föregående spår eller kapitel. - tryck kortvarigt för att växla till början av aktuellt spår eller kapitel, en ny tryckning växlar till början av nästa spår eller kapitel. I menyn för den för tillfället återgivna audiokällan kan du även växla titel med hjälp av menyknappen 15. Funktionsknappar för styrning av aktuell audio- eller videokälla tryck kortvarigt för att växla till början av aktuellt spår eller kapitel; en ny tryckning växlar till början av föregående spår eller kapitel. - tryck kortvarigt för att växla till början av nästa titel eller kapitel. - paus: Uppspelningen pausas på det aktuella stället och symbolen växlar till - efter ett lätt tryck fortsätter uppspelningen från detta ställe. 14 MEDIA-funktion

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Bruks- och monteringsanvisning Knappar och

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM Användarhandbok DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM VAR FÖRSIKTIG: Den här enheten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som LASERPRODUKT AV KLASS 1. För korrekt användning

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK passion för prestanda ELF är partner med RENAULT rekommenderar ELF Elf och Renault, partners inom avancerad bilteknik, förenar sin expertis både på rallybanorna och i stan. Det

Läs mer

Mobile Media Station IVA-D106R DIGITAL VIDEO

Mobile Media Station IVA-D106R DIGITAL VIDEO FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Z-N720 2-DIN NAVICEIVER ANVÄNDARHANDBOK FÖR ENHET ANVÄNDARHANDBOK ENGELSK/SVENSK

Z-N720 2-DIN NAVICEIVER ANVÄNDARHANDBOK FÖR ENHET ANVÄNDARHANDBOK ENGELSK/SVENSK 2-DIN NAVICEIVER ANVÄNDARHANDBOK ENGELSK/SVENSK ANVÄNDARHANDBOK FÖR ENHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 KNAPPAR PÅ FRONTPANELEN... 4-5 HUVUDFJÄRRKONTROLL...6-7 GRUNDLÄGGANDE HANTERING

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system Innehåll Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda denna utrustning. Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och förvara det på

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch und Montageanleitung Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM RTI

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM RTI Volvo Car Corporation ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM RTI WEB EDITION Vägtyp Motorväg Huvudväg Mindre huvudväg Vanlig väg Lokal väg Färg Orange Mörkgrå Grå Ljusgrå Vit Text och symboler på skärmen

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

ipod Användar- handbok

ipod Användar- handbok ipod Användarhandbok Innehåll 3 Komma igång snabbt 5 Vad du behöver för att komma igång 8 Ställa in ipod för att spela musik 13 Använda ipod 13 Använda ipods reglage 20 Ansluta och koppla ifrån ipod 25

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

Kompass. Lagrad plats. Kartskala

Kompass. Lagrad plats. Kartskala WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Text och symboler på skärmen Händelse vid nästa vägledningspunkt Avstånd till nästa vägledningspunkt Namn på nästa väg/gata Inrättning (Restaurang) Planerad resvägs slutdestination

Läs mer