1 Introduktion. 2 DVR, egenskaper och installation Frontpanel och fjärrkontroll. 2.1 DVR utseende och funktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Introduktion. 2 DVR, egenskaper och installation. 2.1.1 Frontpanel och fjärrkontroll. 2.1 DVR utseende och funktioner"

Transkript

1 1 Introduktion Välkommen till ditt nya övervakningssystem, Deltaco DVR-KIT7. Systemet innehåller 4 kameror som kan användas inomhus såväl som i skyddade lägen utomhus, färdiga 18m kablar för enkel installation samt en digital videoinspelare, DVR, för 4 kanaler. Du måste komplettera systemet med en 3,5 SATA hårddisk som monteras i den utdragbara släden på DVR-fronten. En hårddisk runt 320GB rekommenderas och räcker till 175 timmars inspelning med de bästa inställningarna för bildkvalitet. Sänker du kvalitetsnivån kan hårddisken räcka till över 1000 timmar video. När disken blir full skrivs automatiskt de äldsta inspelningarna över med nytt material. Du behöver också en TV eller videomonitor för att visa bilden. Vilken bildskärm som helst som har ingång för kompositvideo fungerar. Det material som spelas in kan du plocka fram genom att ansluta DVR-enheten med en USB-kabel till en dator med Windows. En CD med DVR-player 3.3 ligger med i paketet. Med detta program kan du söka bland gjorda inspelningar, konvertera till AVIvideo och skriva ut stillbilder direkt på din skrivare. Tänk på att videoövervakning inte får ske hur som helst, utan regleras noggrant i Sverige genom SFS 1998:150. (Sökbart på Google) Kontrollera med den lokala länsstyrelsen om anmälan eller ansökan behövs innan du monterar upp systemet på plats där allmänheten har tillgång. Kom även ihåg att du måste skylta tydligt om att området är övervakat. 2 DVR, egenskaper och installation 4 BNC-anslutningar för kameror 1 BNC-anslutning för TV/videomonitor Omställbar mellan PAL och NTSC Indikering av förlorad videosignal Inspelning vid rörelse med ställbart område USB 2.0 port för anslutning till dator Löstagbar släde för en 3.5 SATA hårddisk Möjlig schemaläggning av konstant eller rörelsestyrd inspelning IR-fjärrkontroll 2.1 DVR utseende och funktioner Frontpanel och fjärrkontroll Knapparna på fronten och fjärrkontrollen har samma funktioner.

2 CH1 / CH2 / CH3 / CH4 Visar vald kanal i helskärm QUAD Visar alla fyra kanalerna i varsin fjärdedel av skärmen REW Spolar bakåt PLAY Spelar upp inspelad video FWD Spolar framåt REC Inspelning PAUSE Pausar uppspelning STOP Stoppa inspelning eller uppspelning MENU Gå in eller ut ur menyer SEL/EDIT Välj eller redigera UP Flytta/bläddra uppåt DOWN Flytta/bläddra nedåt Bakpanelen Baksidan av DVR-enheten har följande anslutningar. Video output. BNC-kontakt för anslutning av kompositvideosignal till TV eller videomonitor. Video input. 4st BNC-kontakter för kompositvideosignal från de medföljande kamerorna. USB Port. Anslutning till PC för att söka, konvertera och skriva ut inspelat material. DC-12V. För anslutning till medföljande strömadapter. Notera att det även sitter en liten fläkt på baksidan. Placera DVR-enheten så att luftflödet inte hindras. 2.2 Installation av hårdisk Öppna hårddisksläden med nyckeln. Ta ut släden. Anslut en 3.5 SATA hårddisk till kontakterna och skruva fast den ordentligt i släden. Skjut tillbaka släden och lås fast den med nyckeln. Notera: Om SATA hårddisken är av typen 3.0 Gb/s kan det vara nödvändigt att konfigurera om den till SATA 1.5 Gb/s om DVR-enheten inte accepterar den.

3 3 Kameror, egenskaper och installation I paketet ingår 4 videokameror och kablar för enkel installation. Kamerorna kan installeras inomhus såväl som utomhus. Observera dock att de inte är helt vattentäta utan bör placeras på skyddat ställe under utskjutande tak eller liknande. Tänk även på att kabelskarvar och kontakter utomhus bör skyddas mot fukt med exempelvis vulkaniserande tejp eller eltejp. Kamerorna är även försedda med infraröda lysdioder för att kunna belysa upp det direkta närområdet för mörkerseende. Finns behov av att se längre bort rekommenderas andra kameror med kraftigare IR-belysning. DVR-enheten hanterar alla analoga kompositvideokameror för att du enkelt skall kunna uppgradera till specialkameror vid behov. Kamerafakta: CMOS färgkamera. 380 TV-linjers upplösning. Cirka 56 graders bildvinkel. IR belysning med cirka 5-7m räckvidd. Driftspänning 12V DV RCA-anslutning. 3.1 Installation Testa gärna kameror, kablar och DVR-enheten tillsammans INNAN du monterar kamerorna. Det underlättar eventuell felsökning betydligt. Börja sedan med att kontrollera att de medföljande 18m långa kablarna räcker fram till de platser där du tänkt sätta de fyra kamerorna. Om du behöver du använda förlängningskablar bör du välja kraftigare kabel ju längre du behöver förlänga den. Tunna kablar är ok för korta avstånd men kan ge störningar i bilden på längre avstånd. Tänk även på att inte placera kabeln genom fönster, dörröppningar eller liknande där den kan komma att skadas senare. Se även till att du installerar kabeln åt rätt håll, det är olika kontakter i ändarna. Lossa stativet från kameran innan du skruvar upp stativet på väggen eller i taket. Se till att stativet sitter stadigt. Montera därefter fast kameran på stativet och rikta den åt önskat håll. Drag åt skruven vid kulleden för att fixera positionen. Anslut kamerornas RCA-video och strömkontakter till kablarna. Anslut därefter kablarnas BNCkontakter till Videoingångarna på DVR-enheten och strömadapterns förgreningskabel. Anslut slutligen strömadaptern till DVR-enheten och vägguttaget.

4 4 DVR handhavande När enheten startas sker först en kontroll av hårddisken. Vid behov sker även en återställning av eventuella data som inte lagrats korrekt vid exempelvis strömavbrott. 4.1 Huvudvy När initieringen är klar visas DVR-enhetens huvudvy med 4 kamerabilder. För att nå huvudmenyn tryck på knappen Menu. Navigera med Upp/Ned knapparna och välj med Sel. Menu avslutar menyvalet. 5 Inställningar 5.1 Menystruktur I figuren till höger visas en sammanfattning av menystrukruren i DVE-enheten. Innehållet respektive undermeny förklaras nedan. 5.2 Camera Select -Välj kamera Här väljer du vilken kamera som skall visas. 1, 2, 3, 4 eller alla 4 kameror samtidigt. Knapparna på enheten och fjärrkontrollen har samma funktion. 5.3 Record Select Välj kamera för inspelning Här anger du vilka av kamerorna som skall spela in. 5.4 Record Mode Inspelningsläge Det finns två olika lägen för inspelning. Each Mode och Quad Mode. Each Mode innebär att varje kamera spelas in separat i vald kvalitet. Det går då att spela upp materialet i fullskärm och full kvalitet för varje enskild kanal. Det går även att välja vilka av kamerorna som skall spelas in. För att spela upp materialet väljer man kamera på samma sätt som

5 när man tittar på live-bilden. I Qaud Mode däremot spelas alltid alla 4 kamerorna in som en gemensam fyrdelad bild. Detta spar plats på hårddisken men ger inte möjlighet att se en enskild kamera i full upplösning. 5.5 Record Fram Rate Antal bilder per sekund Valet av antal bilder per sekund som skall spelas in påverkar framför allt hur rörelser i den inspelade bilden ser ut. Med lågt antal blir rörelserna mycket ryckiga men sparar mycket utrymme på hårddisken. Grundinställningen är 25 bilder per sekund. Det går att välja 25, 12, 8, 6, 4, 3, 2, Record Quality Inspelningskvalitet Det finns tre nivåer på inspelningskvalitet. High (hög), Normal samt Low (låg). Högre kvalitet ger skarpare bilder men tar mer plats på hårddisken. 5.7 Record Schedule Inspelningsschema Här väljer du om du vill att DVR-enheten skall spela in kontinuerligt eller endast vid rörelse (Motion) under olika tider på dygnet. - ger ingen inspelning. T ger kontinuerligt inspelning och A ger rörelsestyrd inspelning för den markerade timman. 5.8 Sub Menu Undermenyer Auto Record Password Setup Password Change Automatisk inspelning Lösenordsinställning I låge On övergår DVR-enheten automatiskt till inspelningsläge när den inte har används aktivt på 5 minuter. I läge Off måste inspelningsläget aktiveras manuellt när så önskas. I läge On måste lösenord anges för att gå in i en meny eller avsluta inspelningsläget. I läge Off behövs inte lösenord. Ändra lösenord Här ändrar du systemets lösenord. OBS! Det grundinställda lösenordet är (tryck sex gånger på CH1 knappen) Alla knappar utom Menu kan användas i lösenord. Picture Setup Bildinställning Här kan bildens ljusstyrka, kontrast med emra ändra individuellt per kamera. Tillåtna värden är Time Setup Hard Disk Setup Inställning av tid och datum Inställning för hårddisk Använd Up/Ned knappar för att flytta markören och Sel för att ändra värden. Avsluta med Menu Overwrite enabled: I läge Yes skrivs automatiskt gamla inspelningar över när disken blir full. I läge No stoppar alla inspelning när disken blir full. HDD Size visar storlek på den installerade disken HDD Used visar hur mycket av den installerade disken som är använt just nu. HDD Format, används för att formatera hårddisken vid behov. Notera att denna formatering är nödvändig för att kunna använda en ny hårddisk. Tänkt även på att all information på hårddisken raderas vid formatering.

6 5.9 Motion Setup Inställning för rörelseinspelning Motion Recording Duration Motion Alarm Duration Motion Setup Inspelningstid efter rörelse Tid för rörelselarm Inställning för rörelser Anger hur länge efter senaste registrerade rörelsen som inspelningen skall fortsätta innan inspelningssekvensen avslutas Anger hur länge rörelseindikatorn skall visas på skärmen när en rörelse registrerats Här justeras område och känslighet för att aktivera rörelseinspelning. Observera att rörelse måste ha aktiverats först. Se 5.7! CHANNEL SENSITIVITY: Här ställer du känslighetsgraden för att detektera rörelse. Värden från 1 till 9 samt OFF. Där 1 är högst känslighet. CHANNEL AREA SET: Använd upp och ned-knapparna för att välja rutor och Sel för att ändra de. Genomskinliga rutor visar de områden som är känsliga för rörelser. Efter avslutade inställningar, gå ur menynerna med Menu och aktivera rörelseinspelningen med Record 5.10 NTCS-PAL Output select Ändra videoformat DVR-enheten är grundinställd för det europeiska PAL-TVsystem men kan ändras till NTSC vid behov Restore Factory Default- återställ fabriksinställningarna Tryck här Menu och välj Restore Factory Defaults för att återställa alla inställningar till sina grundvärden. Notera: Om du glömmer ditt lösenord, tryck PAUSE tio gånger för att återställa DVR-enheten till fabriksinställningarna, och om DVR-enheten är i inspelningsläge stäng av strömmen, ta ut hårddisken. Koppla därefter på strömmen igen och tryck tio gånger på PAUSE-knappen.

7 6 Inspelning 6.1 Starta inspelning Tryck Record för att starta inspelning. Enheten visar då en mängd information på skärmen. Observera att det bara är i Each Mode som användaren kan förstora en enskild kamera. 1. Utnyttjad andel av hårddiskens utrymme 2. Inspelningssymbol 3. Kameranummer 4. Inspelningsläge (Each / Quad) 5. Status (Rec, Play, FF1, FF2, FF3, REW, Pause) 6. Hårddiskstatus 7. Aktuell schemaläggning (T kontinuerlig, A Rörelse, - avstängd) 8. Tid och datum 6.2 Stoppa inspelning Tryck Stop för att stänga av inspelningen. Om lösenordsskydd är aktiverat krävs korrekt lösenord för att avbryta inspelningsläget. 6.3 Tvingad inspelning Om schemat anger - (att inspelning inte skall ske), går det att tvinga enheten att spela in genom att trycka på Record och sedan hålla inne den i tre sekunder. Den tvingade inspelningen avbryts sedan manuellt med Stop knappen. 6.4 Inspelningslängd Nedanstående tabell visar ungefärlig total inspelningstid för Quad Mode i timmar beroende av valda inställningar på en 120GB stor hårddisk. 7 Uppspelning Tryck på Play knappen. DVR-enheten kommer då att automatiskt spela upp den senast inspelade sekvensen från hårddisken. Om du vill se andra inspelningssekvenser tryck Menu och använda upp och ned tangenterna för att välja önskad sekvens och starta den med Play knappen.. Du kan alternativt trycka FFW knappen och sedan flytta markören upp / ned, redigera valda tider med Sel -knappen. Tryck slutligen Play för att visa sekvensen.

8 8 USB-koppling till dator DVR-enheten är förberedd för att anslutas via USB till dator. Man kan då enkelt söka bland händelser, detaljstudera inspelat material, konvertera video till AVIfiler, fånga stillbilder samt skriva ut bilder direkt på skrivare som anslutits till datorn. Installera programmet på den medföljande CD-skivan gen om att sätta in skivan i CD-läsaren och dubbelklicka SETUP.EXE om den inte startar automatiskt. 8.1 Installation av mjukvara Efter installationen är klar kan programmet startas med hjälp av ikonen skrivbordet. Anslut därefter USB-kabeln mellan datorn och DVR-enheten. DVR-enheten skall då upptäckas som en hårddisk. som ligger på 8.2 Funktioner 1. Spara stillbild 2. Spara videoklipp 3. Inställningar 4. Skrivare 5. Händelselista 6. DVR/PC läge 7. Kamera 1 8. Kamera 2 9. Quad läge 10. Kamera Kamera Snabbspola bakåt 13. Backa en bildruta 14. Spela baklänges 15. Paus 16. Spela framlänges 17. En bildruta framåt 18. Snabbspola framåt 19. Minimera fönstret 20. Stäng fönstret 21. Volymkontroll 22. Ljud av/på 23. Uppspelningreglage För att söka upp en speciell händelse. Tryck fört på (händelselista). Välj därefter vad du vill göra med videon med hjälp av funktionsknapparna ovan. Titta. spara eller skriva ut.

9 9 Appendix DVR-enheten 9.2 Kameror

Mobil Videohårddisk. Användarmanual

Mobil Videohårddisk. Användarmanual Mobil Videohårddisk Användarmanual 1 EGENSKAPER 6 TA UR OCH SÄTTA TILLBAKA FJÄRRKONTROLLEN 8 ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN 8 BYTA BATTERI PÅ FJÄRRKONTROLLEN 9 ANVÄNDA ENHET SOM EXTERN HÅRDDISK

Läs mer

TruVision TM TVN20 Quick Start Guide

TruVision TM TVN20 Quick Start Guide TruVision TM TVN20 Quick Start Guide Innehåll Kontaktinformation 1 Förpackningsinnehåll 1 Installationsmiljö 1 Viktiga dokument 1 Installera TVN20 1 Konfiguration av TVN20 sammanfattning 2 Installera hårddiskar

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

WinTV-HVR-Serien WinTV-NOVA-Serien WinTV-PVR-Serien

WinTV-HVR-Serien WinTV-NOVA-Serien WinTV-PVR-Serien WinTV-HVR-Serien WinTV-NOVA-Serien WinTV-PVR-Serien Referensmanual Svenska M-HVRNOVAPVR-V1.0-SWE - 2007/11/09 WinTV-HVR-Serien WinTV-NOVA-Serien WinTV-PVR-Serien Referensmanual Svenska Copyright Hauppauge

Läs mer

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 Innehållsförteckning 1. 1. Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2. Kom igång... 5 2.1 Paketets innehåll... 5 2.2 Översikt över Kameran... 6 2.3 Installation av Hårdvara... 6 3. Få Tillgång till Kameran...

Läs mer

Anmärkning: Vi rekommenderar att Du placerar antennen utomhus för bästa mottagning.

Anmärkning: Vi rekommenderar att Du placerar antennen utomhus för bästa mottagning. Kapitel 1 Presentation av TVGo DVB-T02Q 1.1 Inledning TVGo DVB-T02Q förvandlar Din hemdator eller bärbara dator till en digital-tv där Du kan se programmen som sänds via DVB-T TV i högupplösning. Det lilla

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

Innehållsförteckning... 3

Innehållsförteckning... 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Försiktighetsåtgärder... 5 1. Viktiga säkerhetsinstruktioner... 5 2. Observera... 5 3. Copyright... 6 4. Ansvarsfriskrivning... 6 5. Varumärken... 6 Innan

Läs mer

HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN

HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN VPS/PDC PROG DAILY/QTDN. AUX : WEEKLY/HEBDO SEC EXPRESS ENTER/ENTREE OK + DV IN/OUT ENTREE/SORTIE DV DV VHS DUB COPIE INSERT PR A.DUB S-VHS ET R.A.EDIT IN/OUT START PULL-OPEN Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE

Läs mer

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Viktig information! Kameran leveras med alla nätverksinställningar för Telia, förinställt. Det enda som man behöver

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok Aspire 1690-Serien Användarhandbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Ensamrätt Aspire 1690-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Mars 2005 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2.

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8

Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8 Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8 1 Videoredigera med Pinnacle Studio! Introduktion De nya videokamerorna som bygger på digital teknik gör det möjligt att redigera och distribuera

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer