Farmakologisk behandling vid Ångestsyndrom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Farmakologisk behandling vid Ångestsyndrom"

Transkript

1 Farmakologisk behandling vid Ångestsyndrom Klassiska Ångeststörningar Panikångest PTSD OCD Tord Ivarsson Docent, överläkare Farmakokinetik och dynamik Pharmacokinetics may be simply defined as what the body does to the drug, as opposed to Pharmacodynamics which may be defined as what the drug does to the body. Farmakokinetik berør jag inte Wikipedia

2 Farmakodynamik - SSRI effekt på hjärnan + SSRI hämmar återupptaget av serotonin in i den presynaptiska cellen så att halten 5-HT ökar i synaps- spalten med ökad aktivering av postsynaptisk receptor nedreglering av serotonin 5-HT 2A receptorn (sker parallellt med att den antidepressiva effekten etableras) modifierar serotonin/receptor kvoten - hög serotonin halt aktiverar presynaptiska autoreceptorer (cellens feedback sensor) Minskar serotoninproduktionen Leder småningom till nedreglering av autoreceptorernas sensitivitet Wikipedia 2012 Farmakodynamik - SSRI effekt på hjärnan Serotoninreceptorerna på cellytan kopplas via G-protein på insidan G-protein aktiverar eller hämmar second messengers som påverkar transkriptionsfaktorer Transkriptionsfaktorer är proteiner som ansluter till en gen för att den ska transkriberas så att syntes av ämnen påbörjas Leder till långsamt insättande neurofysiologiska anpassningar av hjärnan efter flera veckor uppkommer den antidepressiva effekten Anses förklara varför ökad ångest är en vanlig biverkan under de första veckorna Cycliskt AMP aktivering i det postsynaptiska neuronet leder till ökad produktion av Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF). BDNF enhances the growth and survival of cortical neurons and synapses Wikipedia

3 Ett ångestsyndrom har olika symptomkomponenter Två huvudkomponenter vid Ångestsyndrom Affekt Rädsla/ (falskt) alarm Amygdalasyst* Kognition Bekymmer/farhågor Antecipatorisk oro CSTC-loopar Kognition Baciller (ex.) Social missl. Separationer Social skam Typ av Utlösande Situationer Andra Symptom Toa-knopp Handtag Handtvätt tvivel, överdrivet ansvar Prestera vard. interaktion m kamr. Magont Sömn, spänd, Irritabel, LF Skoldags Barnvakt HV, Utbrott, vädja, HV, magont Sömn, ensam Tala i klassen Tala m främling Undvika, HV, magont, utbrott SDR OCD* GAD SAD SocAnx Klassiska å-sdr Amygdala en kärna att räkna med OFC Amygdala-systemet finns hos däggdjur Direkt information om hot från Thalamus minnen om hot lagrat i generna Information om hot från corticala strukturer - inlärt (Orbitofrontal cortex (OFC) reglerar Amygdala Kontakt med stort antal subkortikala och centrala funktioner Kroppsliga funktioner påverkas på ett genom-gripande sätt Stahl

4 Amygdala en kärna att räkna med Amygdala-systemet finns hos däggdjur Minnen om hot man erfarit aktiveras i Situationer som påminner om hotet/faran Livsnödvändig i Environment of Evolutionary Adaptedness Den kärna där betingning sker Kontakt med stort antal sub-kortikala och centrala funktioner = Alarm Påverkas av flertalet transmittorer/stresshormon Serotonin (SSRI effekt på alarm) hämmar GABA (fasisk BZP: tonisk ej BZP) Alkohol, uppskattat anxiolytikum S R/S R S R- CSTC-kretsar - Indirect path (OFC) No GO Direct Path GO OCD-symptom/GAD uttrycks genom CSTC-kretsar (Stahl 2009, 2013) 1. Bekymmer 2. Obsessioner 3. Ältande Kompulsioner? Unvikande/freeze hardwired Olika Affekter (rädsla, äckel, kännas rätt, förlora/behöva) Andra områden som reglerar looparna? 4

5 SSRI verkningsmekanismer Serotonerga neuron verkar hämmande (??) på alla nivåer av CSTC-loopar överaktiva loopar - positivt ex. obsessioner, oro, bekymmer, antecipatorisk ängslan, älta... underaktiva loopar - negativt ex. planering, mål i framtiden mm. Oklart om/hur loop (ant. Insula putamen-talamus-insula) påverkas Neg effekt på DLPFC-S-T-DLPFC? Stabiliserare? ANL? Stahl (2009, 2013) Psykofarmakologi Praktikaliteter 5

6 Val av läkemedel Typ av läkemedel SSRI (fluoxetin, sertralin, fluvoxamin) Alfa-adrenerga agonister (guanfacin, clonidin) Benzodiazepiner Benzodiazepin/Zolpidem Propiomazine H1 blockad (antihistamine) ½ tid 8 tim. Målsymptom Alarm/rädsla i Situationer (S) Bekymmer/oro inför S Tvångstankar/tvångshandlingar Depression (MDD-typ) Hög arousal, stirrig, lättskrämd, (analogi med PTSD) Rädsla, oro, muskelspänning Insomningssvårigheter Klassiska ångeststörningar, vilket SSRI? 1. Fluoxetin mg/d 1. Flest studier evidens A 2. Måttlig effektstorlek låga doser? 2. Sertralin: flexibel dos mg (m=150 mg) 1. 2 studier, varav CAMS ++ - evidens A 2. Måttlig god effektstorlek 3. Fluvoxamin (300 adolesc) mg/d 1. En högkvalitativ studie RUPP evidens (A) 2. God effektstorlek 6

7 Insättning av SSRI Vilka målsymptom vill man påverka Hur ska man utvärdera nyttan av läkemedlet Hur ska man utvärdera biverkningarna Insättningen av ett SSRI Hur tänker man värdera cost/benefit Vilken psykopedagogik ska man tillämpa Insättningsperioden Tiden då symptomen ska påverkas Underhållsbehandlingen Utsättningen Insättning av SSRI Vilka målsymptom vill man påverka Hur ska man utvärdera nyttan av läkemedlet Hur ska man utvärdera biverkningarna Insättningen av ett SSRI Hur tänker man värdera cost/benefit Vilken psykopedagogik ska man tillämpa Insättningsperioden Tiden då symptomen ska påverkas Underhållsbehandlingen Utsättningen 7

8 Insättning av SSRI vid klassiska ångestsyndrom och OCD Målsymptom Alarm/akut rädsla Bekymmer/oro/älta Sekundära symptom: aggressivitet, undvikande,.. Symptom som är samsjuklighet/biproblem kan påverkas positivt eller negativt av SSRI Kommentar Social fobi, SepÅngest, Obsessioner GAD, obsessioner Effekt kommer först efter det att alarm och oro minskat Yngre barn/adhd aktivering Depression/demoralisering positiv Insättning av SSRI Hur ska man utvärdera nyttan av läkemedlet PARS: känslig för förändringar, översättning ej normerad SCARED: översättning ej normerad, validering pågår (Jarbin, Ivarsson m.fl.) MASC: har använts för utvärdering av behandling, är normerad (Ivarsson (2008), se också Wei (2013) CY-BOCS: psykometri är något problematisk men är guldstandard i alla studier och i praktiskt arbete CGI, CGI-I: standard i RCT och lätt att använda i vardagskliniken/art of disciplined reasoning. OBS! avser ett syndrom CGAS Anna Lundh avhandling, ett bra mått som tar hänsyn till ärendets komplexitet Om man inte använder objektiva(are) hjälpmedel kommer man att vara helt i händerna på godtyckliga och subjektiva faktorer 8

9 Insättning av SSRI Vilka målsymptom vill man påverka Hur ska man utvärdera nyttan av läkemedlet Hur ska man utvärdera biverkningarna Hur tänker man värdera cost/benefit Insättningen av ett SSRI Vilken psykopedagogik ska man tillämpa Insättningsperioden Tiden då symptomen ska påverkas Underhållsbehandlingen Utsättningen Monitorera biverkningar Psykiska biverkningar Skilj från det sdr du behandlar Ångeststegring hos många efter 3-4 veckor under ca 3-7 dagar/signal om effekt Kroppsliga biverkningar Även ångestpatienten kan ha sexuella biverkningar Använd biverkningsformulär signalerar omsorg och professionalitet Diskussion om biverkningar minskar risken att man avbryter psykofarmakabehandling 9

10 Grupper: Comb Ser CBT PBO All Headache % Biverkningar CAMS-studien Interrupted sleep % Fatigue % ser/cbt.003 Sedation % ser/cbt.001 Rastlöshet % ser/cbt.03 Suic Idea % ser/cbt.06 Suic Att % Walkup J et al. N Engl J Med 2008; /NEJMoa Biverkningar POTS-studien 10

11 Monitorering/åtgärder av biverkningar Psykiska biverkningar måste särskiljas från det syndrom du behandlar Ångeststegring hos många efter 3-4 veckor under ca 3-7 dagar/signal om effekt Nedstämdhet/suicidalitet Ovanliga men allvarliga biverkningar i synnerhet de som kommer sent syns inte i RCT på 3 månader Koncentrationsproblem/Minnesproblem ovanlig men besvärlig biverkan Sent utvecklad demoralisering/ depression kan vara demotivationssyndromet* Murphy, T. K., Segarra, A., Storch, E. A., & Goodman, W. K. (2008). SSRI adverse events: how to monitor and manage. I nt Rev Psychiatry, 20(2), Cost-Benefit analys SSRI Akut skede Full dos Underhållsdos Utsättningsfas Efter behandling Risk/Cost Ökad suicidalitet Trötthet mm Tillväxt, (urkalkning) Utsättningsreaktioner (Tillväxt, urkalkning) Neurologisk påverkan? Benefit symptomlindring remission remission och ett fungerande liv utveckling norm-as Normal utveckling Avstå från farmaka Kvarstående symptom minska risk/cost vid SSRI 11

12 Insättning av SSRI Vilka målsymptom vill man påverka Hur ska man utvärdera nyttan av läkemedlet Hur ska man utvärdera biverkningarna Hur tänker man värdera cost/benefit Insättningen av ett SSRI Vilken psykopedagogik ska man tillämpa Insättningsperioden Tiden då symptomen ska påverkas Underhållsbehandlingen Utsättningen Anx OCD Insättning av SSRI Start Low Sertralin 25 mg Fluoxetin 10 mg Fluvoxamin 25 mg Doshöjning var 3 7 dag (Robust eller känslig)? Anamnes på biverkningar tidigare psyfarm? till dos som kan ge effekt barn lägre/adolesc högre Sertralin mg Fluoxetin mg Fluvoxamin mg Slutdos CAMS m = mg Slutdos RUPP m = 4.0±2.2 mg/kg (12 år 40 kg => 160 mg) Genomsnittlig dos POTS m = 170 mg (medianen 200 mg!?) 12

13 Start low, go slow, BUT GO! Använd den lägsta dygnsdos som tolereras och som ger tillräckligt god symptomlindring Lindring SDR kvarstår Remission SPT kvarstår men diagnosen kan inte ställas (<=10 på CY-BOCS) Frisk Inga symptom Ofta måste maxdosen användas Enstaka gånger måste doser över maxdosen användas eftersom patienter kan skilja sig åt farmakodynamiskt och farmakokinetiskt Varför sikta på full remission? Kvarstående symptom felutvecklar hjärnan/ diabolic learning Kvarstående symptom ökar risk för återfall Psykiska symptom innebär ett lidande Försämrad funktion under viktiga år kan skada utvecklingen Insättning av SSRI Vilka målsymptom vill man påverka Hur ska man utvärdera nyttan av läkemedlet Hur ska man utvärdera biverkningarna Hur tänker man värdera cost/benefit Vilken psykopedagogik ska man tillämpa Insättningsperioden Tiden då symptomen ska påverkas Underhållsbehandlingen Utsättningen 13

14 Insättning av SSRI psykopedagogiska aspekter och tema Insättningsperioden Evidensen att symptomlindring är trolig Verkningsmekanism och latens till verkan vad vet vi? Varför får vi biverkningar och varför hänger effekt och biverkningar samman så intimt Risk med psykofarmakabehandling vs risker vid obehandlad psykopatologi Rationalen bakom upptrappningsschemat Rationalen bakom dosanpassning Varaktighet av behandling, kriterier för när utsättning kan ske Tiden (4-8 v) då symptomen börjar påverkas Hög dos, liten effekt och mycket biverkningar ett ofrånkomligt dilemma Höjd ångestnivå är vanlig skilj på ångest som biverkan och försämring av meds; patientens och föräldrarna som observatörer Insättning av SSRI psykopedagogiska aspekter Underhållsbehandling Rationalen bakom skiftet från fulldos till underhållsdos Skifte av mål för behandlingen (fulldos fokus på symptomlindring: underhållsdos fokus på livet) Att upprätthålla motivationen för tillräckligt lång underhållsbehandling Underhållsdos - När ANX/OCD i remission/sub-klinisk Anx: motsvarande mg sertralin OCD: motsvarande mg sertralin CBT-booster? Vissa patienter behöver lång underhållsbehandling/ängsligt temperament? 14

15 Hur länge ska vi behandla med LM? LM hjälper minska ångest och bekymren Under pågående ångest/ocd störning tror barnen att detta är jag När bättre lära om hur jag är Om ångestsjukdomen varat X år hur lång tid tar omlärningen? LM ska inte sättas ut av ideologiska skäl Vissa patienter vill inte sluta LM Läkare glömmer planera utsättning LM ska inte vara livslång Utsättningen Rationalen bakom kriterier för utsättning Rädslor kring utsättning Risker med utsättning Fördelar med utsättning Walkup AACAP 2008 När ska vi sätta ut LM? LM innefatta minst ett år av gott svar Full remission/subklinisk Inte symptom som tränger igenom Ej försämring under del av året CBT under/efter utsättning vid tröskeldoser Förlägg utsättning så att ev. återfall kan hanteras Långsam nedtrappning > 3 månader Monitorera utsättningsreaktioner Kontrollera _>1 år efter utsättningen Walkup AACAP

16 Behandlingsrefraktär klassisk Anx HAR KBT med exponering genomförts Byta SSRI (FLVX ->FLX (Walkup 2002)) SSRI -> SNRI/Venlafaxin (March 2007, Rynn????) SSRI -> GABA-RI som augmentering av SSRI ANL som augmentering av SSRI Stress-Sårbarhets perspektivet Finns samsjuklighet som försämrar KBT-resultat Finns samsjuklighet som försämrar SSRI-resultat Rynn AACAP 2012 Behandlingsrefraktär OCD Har KBT med E/RP genomförts? Finns samsjuklighet som försämrar KBT-resultat Finns samsjuklighet som försämrar SSRI-resultat 1. Byt SSRI 2. SSRI -> SRI (Watson 2008, jfr Ivarsson 2013 (submitted) 3. ANL som augmentering av SSRI 1. Risperidone Fitzgerald (1999), Thomsen (2004); Dos: mg/d 2. Aripiprazole Storch (2008), Murphy* (2009), (Masi 2010): Dos: 3-5 mg/d 4. SSRI + CMI Figueroa (1998) anpassad dos av bägge Fluvoxamine (hämmar enzymen CYP1A2 och CYP2C19) ej övr SSRI pga påverkan på CMI nedbrytning (ex. sertralin omvandlar klomipramin till en SNRI (desmetylklomipramin) 5. Spec Familje OCD Tx (Peris 2012), Attentional Retraining (Rieman 2013) 6. Om inget hjälpt nya strategier (ex. SSRI+5HT3 antagonist) efter kontakt med superspecialist Målgrupp TS varav 50% OCD 16

17 Ångest algoritm Anx av klinisk valör AACAP practise parameter (2007) KBT sessioner Återfall Utvärdera - + (KBT)+SSRI Uppföljning Återfall Utvärdera - + (KBT)+SSRI 2 Utvärdera - + ANL augm Uppföljning underhållsdos Utsättning >= 6 (12) mån remission OCD algoritm OCD av klinisk valör KBT (24) sessioner Återfall Utvärdera - + Uppföljning (KBT)+SSRI 1 Återfall Utvärdera - + (KBT)+SSRI 2 ev klomipramin Uppföljning underhållsdos Utsättning >= 6 (12) mån remission ANL augm Utvärdera - + March (1997), NICE (2005), AACAP practise parameter (2011) 17

18 Panikångest Panikångest Låg prevalens 0 3% median 0.1% (Costello 05) Underdiagnosticerad i B&U? Annan presentation? 1 KBT/RCT studie (Pincus 2010) Öppna studier n Substans Dos effekt Renaud SSRI? 75% CGIimp 5-6 Fairbanks FLX 24/40 3 improved Masi PAX 5-40 mg 83% CGI=1 Ingen RCT ( ) Slutsats: Evidens B, Använd SSRI i första hand om farmaka är nödvändigt. 18

19 RCT pilotstudie av Panic Control Treatment (PCT) vid PD PCT eleven 50-min weekly sessions control condition an 8-week selfmonitoring condition 20 to 30 min/2 week to discuss self-monitoring of panic and anxiety - WL 26 adolescents (19 girls, 6 boys), Age 14 to 17 (M=15.75 years) Random Tx allocation Pincus 2010 RCT pilotstudie av PCT vid PD 1.09 Kontrollbehandling halvaktiv WL ES för CSR, CASI och MASC är stor (jfr ES= ca 1 vid CBT/OCD och stimulantia/adhd Bevisläget svagt replikation krävs Starkare stöd än för farmaka (Farmaka ej studerade i RCT (MedLine-sökning )) Pincus

20 PTSD Farmaka vid PTSD symptom Farmaka Typ Effekter Prazosin alfa1-adrenerg blockad Intrusioner, hyperarousal Clonidin alfa2-adrenerg agonist re-enactment spt Guanfacin α 2A receptor agonist Intrusioner, hyperarousal Propranolol beta-blockare hyperarousal Quetiapin ANL (DA, Ser och adrenerg TSCC poäng, ångest, depre- antagonist, antihistamine) ssion, vrede Risperidon ANL (ser recept antagon, intrusioner, hyperarousal DA recept antagon, ALFA1,2 adrenerg antag mm) Referenser se: Strawn (2010) Psychopharmaco-logic treatment of posttraumatic stress disorder in children and adolescents: a review. J.Clin.Psychiatry 71 (7): , Evidensnivå IV fallserier för samtliga farmaka Strawn (2010) TSCC = en PTSD spt skala 20

21 Farmaka vid PTSD symptom Farmaka Typ Effekter Carbamazepin stabiliserar Voltstyrda-grindar okänt Na-porer i inaktiv form Divalproex som ovan + Ca-porer okänt Sertralin SSRI Ingen 2 neg. RCT Citalopram Cyproheptadin antihistamin, antikolinerg, Intrusioner fr.a. antiserotonerg, lokalanestisk mardrömmar Benzodiazepin allosterisk GABA stimulerare okänt Referenser se: Strawn (2010) Psychopharmaco-logic treatment of posttraumatic stress disorder in children and adolescents: a review. J.Clin.Psychiatry 71 (7): , Evidensnivå IV fallserier för samtliga farmaka Strawn (2010) TSCC = en PTSD spt skala Farmaka vid PTSD symptom: Slutsatser Mycket dålig evidens jämfört med KBT Vid dålig KBT respons och PTSD spt som behöver behandlas kan alfa adrenerga agonister, propranolol, quetiapin och risperidon prövas beroende på målsymptom Vilka biverkningar man behöver bruka (ex sömnförbätttring, minska aggressivitet etc.) SSRI bara om samsjuklighet som kan behandlas med SSRI: depression med fluoxetin GAD, SocFobi, SepÅ och OCD med sertralin, fluvoxamin, (fluoxetin) Strawn (2010) 21

22 Gille de la Tourettes syndrom (TS) Behandling Tics/Tourette farmakologisk behandling Alfa 2 agonister: sänka arousal/vakenhet Effekt både på tics och ADHD Biv: trötthet, sedation, BLTR-fall Dopaminblockad: Direkt effekt på tics i Striatum DA stimulerar motorik; Biv. trötta, kognitivt dämpade, sega 22

23 Efficacy of Alpha-2 Agonists for TICS Stratified by ADHD Bloch (2011) AACAP Tourette SIG Efficacy of alpha-2 Agonists for TICS stratified by % ADHD in sample Bloch (2011) AACAP Tourette SIG 23

24 Tics Tics och samsjuklighet Behandlingsalgoritm OCD more Impairing ADHD more Impairing tics interference/pain CBIT Treat OCD then assess Tic severity Treat ADHD then assess Tic severity Effective Clonidine or Guanfacine Effective Monitor Intolerable side effects Inadequate benefit Coffey AACAP 2010 modiferad Ivarsson 2010 Om lindrig-måttligt svår Monitor Effective Monitor ANL-Monitor 2:nd line non-da Receptor blocking meds 3:rd line DA Receptor blocking meds Evidensen OCD Klassiska ångestsyndromen: separationsångeststörning, GAD/OAD och social fobi Tics/Tourettes syndrom Följande bilder finns för bredvidläsning/kännedom och för snabb genomgång i mån av tid 24

25 Klassiska ångestsyndromen Evidensen för psykofarmakologisk behandling INFÖR NÄSTA BILD Vad är Effektstorlek (ES)? ES = (Behandling kontroll-placebo)/standardavvikelse för mätmetoden Ex. ES stimulantiabehandling vid ADHD = ca. 1 25

26 RCT med PBO för SSRI Author Treatment Demogr Diag. Results Birmaher et al 2003 FLX (10-20mg/d) N =74, 7-17 SoP,(GAD) FLX > PLC SAD FLX = PLC Black & Uhde 1994 FLX (12-27 mg/d) N =15, 6-11 SM/SoP, AD FLX > PLC Beidel et al FLX (-> 40 mg) N 139, 7-17 SoP FLX > PLC Rynn et al 2001 SER (50mg/d) N=22, 5-17 GAD SER > PLC RUPP 2001 FLV ( mg/d C, N = 128, 6-17 SoP, SAD, FLV > PLC (max 300 mg/d GAD Wagner et al PAX (10-50 mg/d) N= 319, 8-17 SoP PAX > PLC Walkup et al SER (-> 200 mg) N=488, 7-17 SAD, GAD SER, CBT>PLC CBT/CBT+SER/PLC SoP CO>SER,CBT Rynn et al. SER ( mg/d) N=51, 5-17 GAD SER>PBO In prep AD, avoidant disorder; GAD, generalized anxiety disorder; OAD, overanxious disorder; PLC, placebo; SM, selective mutism; SAD, separation anxiety disorder; SoP, social phobia. RCT med PLC för TCA/SNRI/BZD Author Treatm. Demogr Diag. Results Berney et al 1981 CMI (40-75 mg/d) n = 51, 9-14 School refusal CMI = PLC Klein et al 1992 IMIP ( mg/d) n = 21, 6-15 SAD +-Sch.phob. IMIP = PLC Gittleman-K 1971 IMIP ( mg/d) n = 35, 6-14 School phobia w. IMIP > PLC & Klein Anx. Dis. Bernstein et al 1990 Alpraz ( mg/d) IMIP ( mg/d) n = 24,7-18 School refusal, Alpraz = SAD IMIP = PBO Graae et al 1994 Clonaz ( mg/d) n = 15, 7-13 SAD Clonaz = PBO* Simeon et al 1992 Alpraz ( mg/d) n = 30, 8-17 OAD, AD Alprazolam = PBO* Rynn et al Venlaf ( mg/d*) n=320, 6-17 GAD Venlaf>PBO March et al 2007 Venlaf ( mg/d*) n=293, 8-17 SoP Venlaf>PBO 26

27 CAMS en Benchmark -studie Ångest sdr Relativt stor placeborespons ~ 30% Påverkar ES storlek 13 poäng och mer = måttlig ångestnivå och en ångestdiagnos föreligger Walkup J et al. N Engl J Med 2008; /NEJMoa Walkup J et al. N Engl J Med 2008; /NEJMoa Primary outcomes CAMS 26 week follow up Responders in all groups got maintenance = booster monthly for 6 months PBO subjects were give preferred active study treatment 26 week outcome data include all receiving active treatment COMBO/CBT ¾ of sample Sertraline 73% PBO 7% 27

28 Primary outcomes CAMS post Tx to weeks follow up % CGI/ 1-2 Post TX 26 weeks 36 weeks# Sertraline 55 > 69 -> 73 CBT 60 > 74 -> 74 COMBO 81 > 87 -> 87 Placebo 24 > 50* -> 68*, # COMBO > CBT = Sertraline = PBO *OBSERVERA Aktiv behandling i PBO-gruppen Child/Adolescent Anxiety Multimodal Extended Long-term Study (CAMELS) 56% av CAMS kohorten M ålder = 16.7 år; FU-tid M=16.7 år; 45% pojkar % CAMELS REMITTERS - Procent 53% 39% Responders i CAMS akut behandling har större sannolikhet (Fisher s Exakta test p=.03 vara i remission CAMELS REMITTERS - Procent Nästan 50% hade fått återfall Vi behöver både bättre och/eller längre behandling 0 CAMS Total CAMS Responder CAMS Non-Responder 28

29 Evidens vid ångestbehandling Tillstånd Behandling Evidens Studie Ångeststörning (GAD/SoP/SAD) KBT A Kendler 96, Shortt 01, m.fl. Social fobi A Beidel 00, 07, Walkup 08 GAD/SP/SepÅ PsDPsT D (-*) Inga studier GAD/SoP/SAD SSRI A RUPP 01, Beidel 06, Birmaher 03, Walkup 08 Rynn 01 GAD resp SoP SNRI (A) Rynn 07, March 07 BZD C 0 enl. Bernstein 90 TCA C 0 enl. Bernstein 90, + enl. Gittelman-Klein 71 PTSD KBT A Cohen 96 m.fl. PsyFarm B-D poster SpFob KBT (A) Öst 01 Enligt AHCPR (A=RCT; B= bra öppna studier; C=nat.klin studie; D-F= *B. Weiss, et al. J Consult Clin Psychol. 1999; Cartwright Br. J. psychol 2004 Vad bör vi jämföra psykofarmakologisk behandling med? Reynolds (2012) 29

30 Effektstorlek SSRI SoP + GAD + SAD i alla kombinationer (utom 4 och 7) 1. KBT med Exponering för S av anständigt god kvalitet 2. KBT non-responders KBT+SSRI, men vilket SSRI? Läkemedel ES Studie Dos 1. Fluvoxamine 1.1 RUPP Fluoxetine 0.4 Birmaher Fluoxetine 0.67 Black&Uhde Fluoxetine (0.4) Beidel Sertraline 1.9 Rynn Sertraline 0.45 Walkup Paroxetine (0.3) Wagner mg fix anp ->40 mg 50 mg fix -> 200 mg mg ES = (pre post)/sd Långtidsuppföljningar 1 RUPP (FLVX) 6 månader 2 FLX 12 månader (n=42) vs No meds (n=10) Utfall 94% bibehöll förbättring Signifikant FLX>No Meds 3 CAMS > 5 år Responder Non-Responder 53% 39% P=.03 1 Walkup 2002, 2 Clark et al 2005, 3 Compton

31 OCD Behandling/CBT/Kontrollerade N Design Result ES De Haan CBT vs CMI CBT>CMI 1.58/1.45 Barrett Ind/Fam CBT vs Ind=Fam CBT 2.5 Wait > Wait - March CBT vs Ser Combo>CBT=.97 POTS vs CBT+Ser vs Ctr Ser>Pbo - Asbahr CBT vs SER likartat respons - Freeman CBT vs PsyPBO CBT>PsyPBO.53, n.s. Bolton CBT vs CBT s vs Wait CBT=CBT s >Wait 2.2/1.6 Piacentini CBT+Fm vs PsyPBO CBT>PsyPBO 2.37/1.8 Watson & Rees 2008 CBT

32 Behandling/SSRI/Kontrollerade N Design Result ES Flament CMI vs PBO (crss) CMI>PBO DeVeaugh G CMI vs PBO CMI>PBO.85 Riddle FLX vs PBO FLX>PBO Geller FLX vs PBO FLX>PBO.51 Liebowitz FLX vs PBO FLX>PBO Riddle FLV vs PBO FLV>PBO.31 Geller PAX vs PBO (withdr) PAX>PBO Geller PAX vs PBO PAX>PBO.44 March SER vs PBO SER>PBO March CBT vs Ser Combo>CBT=.47 POTS vs CBT+Ser vs Ctr Ser>PBO Watson & Rees 2008 ES pooled/lm CBT 1.45 Olika (S)SRI vs KBT Watson & Rees, 2008 JCPP, 49:5 (2008) 32

33 Serotonin -återupptagshämmande läkemedel effekt: mean differance mot placebo * * Ivarsson et al. submitted Serotoninåterupptagshämmande läkemedel effekt: mean difference mot KBT Ivarsson et al. In progress 33

34 Weekly Adjusted Intent-to-Treat CY-BOCS Score, by Treatment Group Copyright restrictions may apply. The Pediatric OCD Treatment Study (POTS) Team, JAMA 2004;292: KBT gentemot SSRI per behandlingsenhet Sertraline Duke > Sertraline Penn p=.02 KBT Penn > KBT Duke p=.05 Combo Duke = Combo Penn KBT Penn >> PBO Penn effect size= 1.6 Combo Penn >> PBO Penn effect size= 1.5 KBT Duke > PBO effect size=.51 Combo Duke >>PBO effect size= 1.21 Sertraline Duke >>PBO effect size=

35 E. H. Cook, K. D. Wagner, J. S. March, J. Biederman, P. Landau, R. Wolkow, and M. Messig. Long-term sertraline treatment of children and adolescents with obsessive-compulsive disorder. J Am.Acad.Child Adolesc.Psychiatry 40 (10): , E. H. Cook, K. D. Wagner, J. S. March, J. Biederman, P. Landau, R. Wolkow, and M. Messig. Long-term sertraline treatment of children and adolescents with obsessive-compulsive disorder. J Am.Acad.Child Adolesc.Psychiatry 40 (10): ,

36 Kort- samt långtidsresultat vid KBT Barrett el al samt uppföljning 2005 Väntelista nocebo Individuell=grupp OCD Svårighetsgrad samt familjedysfunktion predicerade sämre resultat Liten återfallsrisk efter avslutad terapi Före KBT Efter KBT 12 m FU 18 m FU Individuell Grupp Väntelista POTS II SSRI non- och partiella responders är ett väsentligt kliniskt problem USA >> Europa = Sverige Kan en psykofarmakolog med stöd/handledning ge KBTinstruktioner av en sådan kvalitet att det motsvarar KBT hos kunnig KBT OCD behandlare? 36

37 Figure 2. Children's Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS) Scores During 12 Weeks of Acute Treatment Franklin, M. E. et al. JAMA 2011;306: Copyright restrictions may apply. POTS II slutsats Symptomreduktionen av CBT mindre än i POTS I CBT-instruktioner i tillägg till meds ger begränsad nytta Optimering av SSRI kan ge ytterligare begränsad symptomlindring 37

38 Slutsatser från RCT Expert Consensus Guidelines (March 1997) håller fortfarande 1. KBT är förstahandsbehandling 2. SSRI när KBT otillräcklig behandling 3. SSRI nr 2 om SSRI nr1 otillräcklig 4. Behandlingsrefraktär OCD när KBT + SSRI inte räcker Inga RCT - Fåtal öppna studier Inferenser från vuxenstudier Vilket SSRI? 1. Fluoxetin mg/d 1. Flest studier evidens A 2. Måttlig effektstorlek låga doser? 2. Sertralin: flexibel dos mg (m=150 mg) 1. 2 studier, varav POTS ++ - evidens A 2. Måttlig god effektstorlek 3. Fluvoxamin (300 adolesc) mg/d 38

39 Evidens för behandling vid Tourettes syndrom Behandling Evidens Studie CBIT/HR (A) Piacentini JAMA 2010 (Verdellen 08, Wilhelm 03) Alfa 2 agonister Effekt både på tics och ADHD, trötta Clonidin B Leckman 91 Guanfacine B Scahill 2001 DA-blockad Effekt på tics, trötta, dämpning Risperidon A 3 RCT Aripiprazol C öppna, Seo, Murphy Pimozid A 3 RCT 5HT3 ant./ondansetron (A-) 1 RCT Rang Enligt International Psychopharmacology Algorithm project: A >= 2 RCT; B = 1 RCT; C = öppna studier; fallstudier, nat.klin studie ? Svagheter i aktuell behandling och evidens 39

40 Begränsad nytta Läkemedelsrespons är partiellt Korttidsstudier Respons Remission Klassiska Ångestsyndrom (CAMS 1,2 ) % OCD (POTS 3 ) ca 50% 39.3% Långtidsbehandling Klassiska Ångestsyndrom 5 73% 6 32% OCD (Open FU 4 ) 72% 47% Dilemman respons och remission definieras olika i olika studier 1 Walkup 2008, 2 Ginsburg 2011, 3 POTS 2004, 4 Wagner 2003, 5 AACAP 2009, 6 Clark 2005 Psykoterapi vid ångestsyndrom KBT av generell/generisk typ för de tre klassiska ångestsyndromen prototyp: Coping Cat (Kendall 1994, 1997) KBT specifik för en typ av ångeststörning (separationsångeststörning (Separation Anxiety Family Therapy (SAFT) (Schneider 2011) ej med i Reynolds) social fobi (social effectiveness training) (Beidel 2000, 2007) OCD KBT Icke KBT-baserade psykoterapiformer Metaanalys*: 55 RCT med 2434 B&U med ångestsyndrom och 1824 kontroller varav (n=33) med specifik ångeststörning 16 PTSD, 7 social fobi, 5 OCD, 3 specifik fobi och 2 skolängslan 22 blandade ångesttillstånd *Reynolds (2013), SBU-rapport 2005, Riktlinjer Socialstyrelsen

41 INFÖR NÄSTA BILD Vad är Effektstorlek (ES)? ES = (Behandling kontroll-placebo)/standardavvikelse för mätmetoden Ex. ES stimulantiabehandling vid ADHD = ca. 1 Evidensen för psykoterapi vid ångestsyndrom Jfr m obeh ktr-grupp Reynolds (2013) 41

42 KBT vid OCD CY-BOCS Genomsnittlig skillnad Tx vs kontroll KBT mot väntelista 11.2* Barrett (2004) 15.7* Bolton (2011) 13.8* Storch (2011) 7.40* Williams (2010) 7.5* KBT mot Pill placebo (POTS (2004) 7.5* KBT mot Psykologisk placebo 3.3* Freeman (2008) 2.7^ Piacentini (2011) 3.9^ KBT öppen NordLOTS red. i genomsnitt 14.1 ES=1.68 för CBT vid OCD hög pga design med väntelista * Statistiskt säkerställd skillnad; ^ ej statistiskt signifikant POTS placeboarm Barrett väntelista poäng +2.9 poäng Skarphedinsson (2013) Pågående arbete Vad önskar/kan man kontrollera för i en RCT?? Väntelista Med Placebo Psyk Placebo KBT Extern + Tx förväntan + Ospec Tx + Specifik Tx Extern= yttre faktorer (tiden, soc.eko, samsjukl, mm.) Tx förväntan = tilltron till förbättring av behandlingen Ospec Tx = Terapirelationen + generella förhållningssätt Spec Tx = Exponeringsövningar, responsprevention, kognitivt arbete. Tx = Terapi (psykoterapi eller läkemedel Frank (1971); Krupnick (1996) 42

43 Tack för i dag! Ni har väl inte missat Bahr Weiss fantastiska utvärdering av klassisk barnpsykoterapi (1) inklusive utvärdering av Sleeper effekten? (2) Bra att ha vid diskussion i teamet. Utmärkt forskningsmetodik Följer postulat i psykodynamiskt tänkande 1. B. Weiss, T. Catron, V. Harris, and T. M. Phung. The effectiveness of traditional child psychotherapy. J Consult Clin Psychol. 67 (1):82-94, B. Weiss, T. Catron, and V. Harris. A 2-year follow-up of the effectiveness of traditional child psychotherapy. J Consult Clin Psychol. 68 (6): ,

Initiering, underhållsbehandling och utsättning

Initiering, underhållsbehandling och utsättning Initiering, underhållsbehandling och utsättning Klassiska ångeststörningar, vilket SSRI? 1. Fluoxetin 10 40 mg/d 1. Flest studier evidens A 2. Måttlig effektstorlek låga doser? 2. Sertralin: flexibel dos

Läs mer

Psykofarmakologi vid Ångeststörningar

Psykofarmakologi vid Ångeststörningar Psykofarmakologi vid Ångeststörningar Tord Ivarsson tord.ivarsson@r-bup.no 1 Depression Översikt: ångest, depression och neuropsykiatri Ångeststörningar Depression PTSD Panik SAD Gemensamma drag Social

Läs mer

PTSD L Ä K E M E D E L O C H / E L L E R P S Y K O T E R A P I

PTSD L Ä K E M E D E L O C H / E L L E R P S Y K O T E R A P I PTSD L Ä K E M E D E L O C H / E L L E R P S Y K O T E R A P I LÄKEMEDEL VID PTSD NE SYSTEMET Alfa 2 presynaptiska agonister Clonidine Guanfacine NEåterupptagning s-hämmare Postsynaptisk alfa 1 blockerare

Läs mer

OCD. Tord Ivarsson Docent Överläkare Forskare GU DSBUS R-BUP

OCD. Tord Ivarsson Docent Överläkare Forskare GU DSBUS R-BUP OCD Tord Ivarsson Docent Överläkare Forskare GU DSBUS R-BUP Behandling OCD Symptombehandling har studerats vetenskapligt Läkemedel - (S)SRI Kognitiv Beteendeterapi (KBT) - Exponering/Responsprevention

Läs mer

Tourette. Glutamat-aktiva läkemedel aripiprazole

Tourette. Glutamat-aktiva läkemedel aripiprazole Tourette Glutamat-aktiva läkemedel aripiprazole Tourettes syndrom överaktiva CSTCkretsar? Från teori till praktik! Brist på inhibition? För stark gas? Glutamate har en väsentlig roll i de cortico-striatal-thalamo-corticala

Läs mer

Ångestsyndrom en uppdatering om kunskapsläget. Tord Ivarsson Docent Göteborgs Universitet, Forskare I, R-BUP Øst og Sør Överläkare

Ångestsyndrom en uppdatering om kunskapsläget. Tord Ivarsson Docent Göteborgs Universitet, Forskare I, R-BUP Øst og Sør Överläkare Ångestsyndrom en uppdatering om kunskapsläget Tord Ivarsson Docent Göteborgs Universitet, Forskare I, R-BUP Øst og Sør Överläkare Disposition Ångestsyndrom Därför behöver dessa barn ett bättre omhändertagande

Läs mer

Psykofarmakologi vid. Psykiatrisk samsjuklighet. Institut AACAP, Chicago 2008 Moderator: John Walkup M.D.

Psykofarmakologi vid. Psykiatrisk samsjuklighet. Institut AACAP, Chicago 2008 Moderator: John Walkup M.D. Psykofarmakologi vid Psykiatrisk samsjuklighet Institut AACAP, Chicago 2008 Moderator: John Walkup M.D. Samsjuklighet är regel OCD* 80% ADHD 20% Tics/TS 30% MDD 15% Ångest 25% ODD 8-35%?? MDD^ 52% DYD

Läs mer

Härmed får Beteendeterapeutiska Föreningen (BTF) överlämna sina synpunkter på. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Härmed får Beteendeterapeutiska Föreningen (BTF) överlämna sina synpunkter på. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 29.3, 2017 Härmed får Beteendeterapeutiska Föreningen (BTF) överlämna sina synpunkter på Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Lise Bergman Nordgren Fil. Dr., Leg. Psykolog,

Läs mer

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 Recent advances in depression across the generations Weissman et al, Arch Gen Psychiatry 2007;62,

Läs mer

Klassiska Ångestsyndrom PTSD

Klassiska Ångestsyndrom PTSD Klassiska Ångestsyndrom PTSD TORD IVARSSON DOCENT FORSKER I GÖTEBORGS UNIVERSITET RBUP ÖST OCH SÖR Disclosure of Affiliation: Tord Ivarsson, M.D., Ph.D. Centre for Child and Adolescent Mental Health, Eastern

Läs mer

Ångestsyndromen Störst orsak till psykisk ohälsa

Ångestsyndromen Störst orsak till psykisk ohälsa Beata Bäckström Ångestsyndromen Störst orsak till psykisk ohälsa Tidigaste formen av psykopatologi ofta kroniska Vanligaste psykiatriska tillståndet - 15-20 % Enkla ångesttillstånd minskar med ålder -

Läs mer

Gille de la Tourettes syndrom (TS)

Gille de la Tourettes syndrom (TS) Gille de la Tourettes syndrom (TS) Tord Ivarsson Överläkare Docent/Associate professor Forskare OCD-mott Avd. för Barn- & Ungdomspsyk R-BUP Sör/Öst Drottn Silvias Göteborgs Universitet barnsjukhus Fallbeskrivning

Läs mer

Synpunkter från workshop med Swedo & Murphy AACAP 2015 Aktuell GRADE bedömning av diagnostik och behandling Azithromycin i akutskedet KBT som tillägg

Synpunkter från workshop med Swedo & Murphy AACAP 2015 Aktuell GRADE bedömning av diagnostik och behandling Azithromycin i akutskedet KBT som tillägg PAN(DA)S Synpunkter från workshop med Swedo & Murphy AACAP 2015 Aktuell GRADE bedömning av diagnostik och behandling Azithromycin i akutskedet KBT som tillägg till antibiotika Workshop om PANDAS (PANS)

Läs mer

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Syftet med riktlinjerna är att både stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område och vara ett underlag för prioriteringar

Läs mer

F2 Ångestsyndrom 2011-06-01. Upplägg. Kämpa eller fly? kämpa? stressor. fly? Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp

F2 Ångestsyndrom 2011-06-01. Upplägg. Kämpa eller fly? kämpa? stressor. fly? Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp F2 Ångestsyndrom Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp 1 Upplägg Sammanfattning av föreläsningen Stress Paniksyndrom Generaliserat ångestsyndrom (GAD) Tvångssyndrom (OCD) Fobier Posttraumatiskt

Läs mer

Behandling av ångesttillstånd hos barn och ungdomar

Behandling av ångesttillstånd hos barn och ungdomar Behandling av ångesttillstånd hos barn och Tord Ivarsson, Catharina Winge Westholm Sammanfattning Ångestsyndrom är vanliga psykiatriska tillstånd i barnoch ungdomsåren och drabbar cirka tio procent av

Läs mer

Prioriteringsriktlinjer BUP Västra Götaland

Prioriteringsriktlinjer BUP Västra Götaland Prioriteringsriktlinjer BUP Västra Götaland Tillstånd DSM-IV/ICD-10 Angelägenhetsgrad GAF Medicinskt acceptabel väntetid Åtgärd Effekt av Grad av vetenskaplig dokumentation Risk med Qaly Nytta av Vårdnivå

Läs mer

Vad är internetbehandling och vad säger forskningen?

Vad är internetbehandling och vad säger forskningen? Vad är internetbehandling och vad säger forskningen? Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se Upplägg Vad är internetbehandling? Hur ser effekterna

Läs mer

Pediatric OCD Psychopharmacology

Pediatric OCD Psychopharmacology Pediatric OCD Psychopharmacology Disclosure of Affiliation: Tord Ivarsson, M.D., Ph.D. Centre for Child and Adolescent Mental Health, Eastern and Southern Norway Socialstyrelsen medlem i styrgruppen för

Läs mer

Valdoxan - Bakgrundsinformation

Valdoxan - Bakgrundsinformation Valdoxan - Bakgrundsinformation Vad är Valdoxan? Valdoxan (agomelatin) är det första melatonerga antidepressiva läkemedlet som är godkänt för behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna. Valdoxan

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

SFBUBs riktlinjer för depression. Psykosocial behandling remissversion

SFBUBs riktlinjer för depression. Psykosocial behandling remissversion SFBUBs riktlinjer för depression Psykosocial behandling remissversion multimodal behandling i familjekontext med inriktning på depression fasindelad ges under minst 4-8 veckor före annan specifik behandling

Läs mer

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Neuroleptika Risperidon (1kr/4 mg tabl) Olanzapin (1kr/10 mg tabl) Clozapin (5kr/100mg tabl) Abilify/Aripiprazol (45kr/10mg tabl) Concerta

Läs mer

Farmakabehandling av depression. Håkan Jarbin BUP Halland 2013 hakan.jarbin@regionhalland.se

Farmakabehandling av depression. Håkan Jarbin BUP Halland 2013 hakan.jarbin@regionhalland.se Farmakabehandling av depression Håkan Jarbin BUP Halland 2013 hakan.jarbin@regionhalland.se Steg för steg 1. Diagnos = ordentlig kartläggning är viktig symptom, samsjuklighet, missbruk!, suicidalitet,

Läs mer

5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter

5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter 5 enkla steg att bota 80 % av dina ångestpatienter Christian Rück, överläkare, med dr Mottagningen för Tvångssyndrom, Internetpsykiatrienheten Psykiatri Sydväst Karolinska Institutet, Rucklab.com christian.ruck@ki.se

Läs mer

Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON!

Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON! Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON! Treatment of pneumonia Blood letting Purging No treatment Mortality

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget

Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Depression hos barn och ungdomar är ett allvarligt tillstånd som medför ökad risk för för tidig död, framtida psykisk

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

SBU -- depression. Behandling. Fides Schuckher okt 04

SBU -- depression. Behandling. Fides Schuckher okt 04 SBU -- depression Behandling SBU slutsats Målsättningen med depressions behandlingen ska vara tillfrisknande, vilket inte bara innebär frihet från depressionssymtom utan också återvunnen arbetsförmåga

Läs mer

Depression. viktigt? vad är det? vad kan vi göra? Håkan Jarbin chöl, BUP Halland hakan.jarbin@regionhalland.se

Depression. viktigt? vad är det? vad kan vi göra? Håkan Jarbin chöl, BUP Halland hakan.jarbin@regionhalland.se Depression viktigt? vad är det? vad kan vi göra? Håkan Jarbin chöl, BUP Halland hakan.jarbin@regionhalland.se översikt Viktigt? Vad innebär depression och risker Vad är det? Depression eller bara ledsen

Läs mer

Neuroleptika vid tics och Tourettes syndrom hos barn och ungdomar

Neuroleptika vid tics och Tourettes syndrom hos barn och ungdomar Neuroleptika vid tics och Tourettes syndrom hos barn och ungdomar Lena Wallin, Tord Ivarsson Sammanfattning Tourettes syndrom debuterar före 18 års ålder och karaktäriseras av kroniska, motoriska och minst

Läs mer

Depression. 26 september 2013

Depression. 26 september 2013 Depression 26 september 2013 Epidemiologi Prevalens 6% I Sverige har 12% av alla sjukskrivna diagnosen depression Patienter med depression 31% ingen vårdkontakt 51% misskända patienter 6% otillräcklig

Läs mer

Psykiatrisk komorbiditet, hur hitta detta? 10 november 2011 Barbro Thurfjell öl med dr barn och ungdomspsykiatri

Psykiatrisk komorbiditet, hur hitta detta? 10 november 2011 Barbro Thurfjell öl med dr barn och ungdomspsykiatri + Psykiatrisk komorbiditet, hur hitta detta? 10 november 2011 Barbro Thurfjell öl med dr barn och ungdomspsykiatri + Förekomst av psykisk störning hos barn och ungdomar DSM-IV kriterier 41% DSM-IV kriterier

Läs mer

Läkemedelsbehandling och amning

Läkemedelsbehandling och amning Läkemedelsbehandling och amning Susanne Näslund, Apotekare Avdelningen för Klinisk Farmakologi Umeå universitet Läkemedelsinformationscentralen ELINOR Norrlands universitetssjukhus 1 Innehåll Faktorer

Läs mer

ESSENCE OCH PANDAS ( PANS ELLER CANS)

ESSENCE OCH PANDAS ( PANS ELLER CANS) ESSENCE OCH PANDAS ( PANS ELLER CANS) Susanne Bejerot docent, Karolinska Institutet ESSENCE-DAG 1, Göteborg 3 JUNI 2014 OCD / tvångssyndrom 1-2 procent av befolkningen, heterogen sjukdom neurologisk, låg

Läs mer

En broschyr om Tvångssyndrom

En broschyr om Tvångssyndrom En broschyr om Tvångssyndrom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Förekomst Tvångssyndrom är en form av psykiska besvär som över 2 % av befolkningen har. Man talar därför om det som en folksjukdom.

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM OCD

FRÅGOR OCH SVAR OM OCD FRÅGOR OCH SVAR OM OCD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är OCD?... 1 Varför får man OCD?... 1 Vilka drabbas?... 2 Kan man bli frisk?... 2 Hur många lider av OCD?... 2 Hur behandlar man tvång?... 2 Finns det fler

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste.

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. Oroliga själar Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. 1 Sluta oroa dig i onödan! Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen många

Läs mer

E-hälsa med fokus på ångest och andra psykiatriska tillstånd inklusive beroende. Självhjälp på terapikartan

E-hälsa med fokus på ångest och andra psykiatriska tillstånd inklusive beroende. Självhjälp på terapikartan E-hälsa med fokus på ångest och andra psykiatriska tillstånd inklusive beroende Per Carlbring Leg Psykoterapeut Leg Psykolog Professor Självhjälp på terapikartan 1 2 3 1. Ren självhjälp 2. Väggledd självhjälp

Läs mer

Samsjuklighet vid autism. Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012

Samsjuklighet vid autism. Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012 Samsjuklighet vid autism farmakologisk behandling Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012 Budskapet Samsjuklighet är regel en diagnos undantaget dvs rule out ALLA patienter (med autism) ska få en

Läs mer

Depressions och ångestbehandling

Depressions och ångestbehandling Depressions och ångestbehandling NU sjukvården, maj 2010 Ebba Holmberg överläkare psyk klin, leg psykoterapeut Gunilla Kenne, psykolog. leg psykoterapeut Frekvens ångest och depression Minst 25% av alla

Läs mer

Antidepressiva - Hur gör man?

Antidepressiva - Hur gör man? Antidepressiva - Hur gör man? Mussie Msghina, docent överläkare Ordförande expertrådet för psykiatriska sjukdomar Studierektor för specialistläkarna Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Uppdatering i praktisk psykiatri

Uppdatering i praktisk psykiatri Uppdatering i praktisk psykiatri Läkemedelskommittén Halland Halmstad 090515 Behandling av ångest och depressioner Nationella riktlinjer i praktiken Johan Sandelin Chöl Vuxenpsykiatrin i norra Halland

Läs mer

Den neuropsykologiska utredningens betydelse vid tidig diagnosticering av schizofreni

Den neuropsykologiska utredningens betydelse vid tidig diagnosticering av schizofreni Den neuropsykologiska utredningens betydelse vid tidig diagnosticering av schizofreni Håkan Nyman Dr Med, Leg psykolog, specialist i neuropsykologi Karolinska institutet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Förekomst av psykiska problem hos barn- och unga 1/3 har sömnsvårigheter minst en gång i veckan ¼ har huvudvärk 1/5

Läs mer

SBU Behanding av depression hos äldre 2015:

SBU Behanding av depression hos äldre 2015: Pollev.com/orebro Svår depression hos äldre Axel Nordenskjöld Överläkare Affektiva mottagningen, Örebro Medicine Doktor, Örebro Universitet Bitr. registerhållare, Kvalitetsregister ECT SBU Behanding av

Läs mer

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Anna Persson, legitimerad psykolog, BCS Åsa Magnusson, överläkare, BCS, Med.dr, adjunkt, KI Specifik

Läs mer

Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen. Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska

Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen. Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska Psykiatri- vad är det? Psykiatri- vad är det? Definitioner Psykiatri - Läran och vetenskapen om psykiska sjukdomar

Läs mer

Prioriteringsriktlinjer BUP Västra Götalandsregionen

Prioriteringsriktlinjer BUP Västra Götalandsregionen Prioriteringsriktlinjer BUP Västra Götalandsregionen Tillstånd DSM-IV/ICD-10 Angelägenhetsgrad GAF Medicinskt acceptabel väntetid Åtgärd Effekt av åtgärd Grad av vetenskaplig dokumentation Risk med åtgärd

Läs mer

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010 Preliminär version 4 mars 2009 Regionala seminarier Remissförfarande t.o.m. 8 juni 2009 Definitiv version presenteras 16 mars 2010. Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom!"#$"#%&"#'()*+,"$-&))+!"#$%&##&'(#)*

Läs mer

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett 1.12.2014, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg

Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg Ångest och depression vid cancer Pia Dellson Enheten för cancerrehabilitering Skånes onkologiska klinik Skånes universitetssjukhus Psykiska problem

Läs mer

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

Agenda. Bakgrund. Diagnos och behandling vid ångest och depression. Bakgrund. Diagnostik. Depression. Ångestsyndrom. Sammanfattning- take-home message

Agenda. Bakgrund. Diagnos och behandling vid ångest och depression. Bakgrund. Diagnostik. Depression. Ångestsyndrom. Sammanfattning- take-home message Diagnos och behandling vid ångest och depression Louise Hamark Distriktsläkare och KBT-terapeut Uppsala Agenda Bakgrund Diagnostik Depression Sammanfattning- take-home message Bakgrund 1/3 av primärvårdens

Läs mer

Prioriteringsriktlinjer BUP Västra Götalandsregionen

Prioriteringsriktlinjer BUP Västra Götalandsregionen Prioriteringsriktlinjer BUP Västra Götalandsregionen Tillstånd DSM-IV/ICD-10 Angelägenhetsgrad GAF Medicinskt acceptabel väntetid Åtgärd Effekt av åtgärd Grad av vetenskaplig dokumentation Risk med åtgärd

Läs mer

Behandling av ångest:

Behandling av ångest: Behandling av ångest: Läkemedel eller kognitiv beteendeterapi Beatriz Arnejo Guardado Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: VT 2014 Handledare: Olov Nilsson Examinator:

Läs mer

SFBUP:s Riktlinje för depression

SFBUP:s Riktlinje för depression SVENSKA FÖRENINGEN FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRI SFBUP:s Riktlinje för depression Remissversion1 enbart farmakadelen Arbetsgrupp: prof em Anne Liis von Knorring, Uppsala;psykolog Maria Zetterqvist, Linköping;öl

Läs mer

Neuroleptika till äldre. Dag Gülich, psykiater, geriater, överläkare, RPK Åsa Bondesson, Dr Med Vet, Apotekare, Enheten för läkemedelsstyrning

Neuroleptika till äldre. Dag Gülich, psykiater, geriater, överläkare, RPK Åsa Bondesson, Dr Med Vet, Apotekare, Enheten för läkemedelsstyrning Neuroleptika till äldre Dag Gülich, psykiater, geriater, överläkare, RPK Åsa Bondesson, Dr Med Vet, Apotekare, Enheten för läkemedelsstyrning Neuroleptika Antal skåningar 75 år och äldre med utköp av neuroleptika

Läs mer

Röster- vad gör vi på BUP? Håkan Jarbin BUP Halland 2014

Röster- vad gör vi på BUP? Håkan Jarbin BUP Halland 2014 Röster- vad gör vi på BUP? Håkan Jarbin BUP Halland 2014 Hur blir diagnos och liv för barn med psykossymtom vid 11 års ålder? 1037 st barn i konsekutiv födelsekohort på Nya Zeeland undersöktes vid 3-5-7-9-11-13-15-18-21-26-32-38

Läs mer

BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson)

BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson) BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson) Sammanfattning 10.000 äldre patienter har aktiv epilepsi. Epilepsi är i denna åldersgrupp ofta associerat med stroke, intrakraniell tumör, demens eller

Läs mer

Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi

Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Arbetsterapi 901 87 UMEÅ Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi Studentens namn AT 2/08 VT 2011 Kursansvarig: Britt-Inger

Läs mer

vid behandling av vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD)

vid behandling av vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD) Jämförelse av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och serotoninnoradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) vid behandling av vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD) Ann-Sophie Jakobson Examensarbete

Läs mer

Selektiv mutism och dess behandling

Selektiv mutism och dess behandling Selektiv mutism och dess behandling Selektiv mutism och dess behandling Första ärenden 1996 Barnorienterad familjeterapi (BOF) - den använda behandlingsmetoden utveckling och anpassning av metoden till

Läs mer

Minnesåterkonsolidering som förändringsmekanism vid psykoterapi. Praktisk tillämpning genom affektiv psykoterapi APT. Resultat från forskning vid BUP

Minnesåterkonsolidering som förändringsmekanism vid psykoterapi. Praktisk tillämpning genom affektiv psykoterapi APT. Resultat från forskning vid BUP Minnesåterkonsolidering som förändringsmekanism vid psykoterapi Praktisk tillämpning genom affektiv psykoterapi APT Resultat från forskning vid BUP Hur det började Som läkare får man svåra fall, ofta med

Läs mer

SCHEMATERAPI VID SAMSJUKLIGHET

SCHEMATERAPI VID SAMSJUKLIGHET SCHEMATERAPI VID SAMSJUKLIGHET RFMA 12/3 2015 CARL GYLLENHAMMAR PSYKIATER, LEG. PSYKOTERAPEUT, CERTIFIERAD SCHEMATERAPEUT AGENDA Samsjuklighet Diagnosperspektivet Vad kan schematerapi bidra med Vad är

Läs mer

God vård. vid depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar. Malin Green Landell, BUP-kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

God vård. vid depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar. Malin Green Landell, BUP-kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping God vård vid depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar Aktuellt kunskapsläge Evidens för f r psykologisk behandling och för f läkemedelsbehandling (SSRI) vid ångest- syndrom och depressionssjukdomar

Läs mer

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa?

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Per Allard docent, överläkare Äldrepsykiatriska enheten, NUS och Institutionen för klinisk vetenskap/enheten för psykiatri, Umeå universitet

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar 1 av 9 2009 09 17 21:22 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Insomnia Ett område inom sömnforskningen som har rönt stor uppmärksamhet under

Läs mer

Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom. Bo Runeson

Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom. Bo Runeson Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom Bo Runeson Fallbeskrivning Depression, troligen bipolär sjukdom med ångestinslag Instabilt skede av bipolär sjukdom Ingen suicidriskbedömning dokumenterades

Läs mer

Psykiskt trauma och dess följder ur ett kliniskt-och folkhälsoperspektiv

Psykiskt trauma och dess följder ur ett kliniskt-och folkhälsoperspektiv Psykiskt trauma och dess följder ur ett kliniskt-och folkhälsoperspektiv Suad Al-Saffar Med Dr, Psykolog Institutionen för folkhälsovetenskap Avd. för interventions-och implementeringsforskning 25 januari

Läs mer

Depression. Lilly Schwieler

Depression. Lilly Schwieler Depression Lilly Schwieler Vad är depression? Affektiva syndrom / Förstämningssyndrom - Mood disorders Unipolär sjukdom Bipolär sjukdom - manodepressivitet Symtom Depression Huvudsymtom: Nedstämdhet Intresseförlust

Läs mer

Välkomna till SK(A) kurs Psykofarmakologisk behandling av barn och ungdomar!!

Välkomna till SK(A) kurs Psykofarmakologisk behandling av barn och ungdomar!! Välkomna till SK(A) kurs Psykofarmakologisk behandling av barn och ungdomar!! Håkan Jarbin, föreläsare, kursansvarig Linda Halldner-Henriksson, föreläsare Tord Ivarsson, föreläsare Kerstin Malmberg, föreläsare

Läs mer

BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling

BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling Affektiva mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 070116 Behandling av bipolär sjukdom Alla patienter med bipolär sjukdom skall rekommenderas att så

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Depression hos äldre Symtom, utredning och behandling Västerås 14 02 06. Per Allard. docent, överläkare

Depression hos äldre Symtom, utredning och behandling Västerås 14 02 06. Per Allard. docent, överläkare Depression hos äldre Symtom, utredning och behandling Västerås 14 02 06 Per Allard docent, överläkare Institutionen för klinisk vetenskap/enheten för psykiatri, Umeå universitet och Äldrepsykiatriska enheten,

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

Ångestsyndrom. Adriana Ramirez adriana.ramirez@neuro.uu.se

Ångestsyndrom. Adriana Ramirez adriana.ramirez@neuro.uu.se Ångestsyndrom Adriana Ramirez adriana.ramirez@neuro.uu.se Vilka drabbas? Cirka var tredje kvinna och var femte man kommer någon gång i livet a? drabbas av e? ångestsyndrom Insjuknandet sker oba i unga

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

Inte motiverat att byta till escitalopram, den aktiva enantiomeren av italopram

Inte motiverat att byta till escitalopram, den aktiva enantiomeren av italopram 1 (5) Läkemedel: citalopram (Cipralex) Företag: Lundbeck Godkännande datum: 2001-12-07 Publicerat på Janus webb: 2003-06-10 Utlåtande från expertgruppen för psykiatriska sjukdomar Generiskt citalopram

Läs mer

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) SJUKVÅRDSPERSONAL Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) är indicerat för behandling i upp till 12 veckor av måttlig till svår manisk episod vid bipolär sjukdom typ 1

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära 15 hp, del 1. Kurskod: MC2014. Kursansvarig: Mikael Ivarsson.

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära 15 hp, del 1. Kurskod: MC2014. Kursansvarig: Mikael Ivarsson. Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära 15 hp, del 1 Kurskod: MC2014 Kursansvarig: Mikael Ivarsson Datum: 2014 01 25 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 61 p Allmän Farmakologi 17 p Hjärt kärlsystemets

Läs mer

Vårt allvarligaste problem i psykiatrin idag? Borderline personlighetsstörning, ökad sjuklighet och ökad dödlighet?

Vårt allvarligaste problem i psykiatrin idag? Borderline personlighetsstörning, ökad sjuklighet och ökad dödlighet? Vårt allvarligaste problem i psykiatrin idag? Borderline personlighetsstörning, ökad sjuklighet och ökad dödlighet? Prevalens Befolkningen 0,7 2,7 % Psykiatrisk öppenvård 1 -- 20 % Psykiatrisk slutenvård

Läs mer

Selektiv mutism. Katarina Evervall Catharina Winge Westholm Specialmottagningen BUP Göteborg

Selektiv mutism. Katarina Evervall Catharina Winge Westholm Specialmottagningen BUP Göteborg Selektiv mutism Katarina Evervall Catharina Winge Westholm Specialmottagningen BUP Göteborg katarina.evervall@vgregion.se, catharina.winge-westhom@vgregion.se 2015-04-22 BUP Specialmottagning OCD Bipolära/

Läs mer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- TENTAMEN DELKURS 2 VT 2004 (Således tre st delar!) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Farmakologi och sjukdomslära (totalt 42 poäng) 1.

Läs mer

ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie

ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie Gustafsson P, Holmström E, Besjakov J, Karlsson MK. ADHD symptoms and maturity a follow-up study in school children. Acta Paediatrica

Läs mer

Psykisk sjukdom under graviditet MHV MAJ 2016 BIRGITTA SEGEBLAD

Psykisk sjukdom under graviditet MHV MAJ 2016 BIRGITTA SEGEBLAD Psykisk sjukdom under graviditet MHV MAJ 2016 BIRGITTA SEGEBLAD Sjukdomspanorama 1. Affektiva sjukdomar: depression, bipolära tillstånd och postpartumdepression 2. Ångestsyndrom: generaliserat ångestsyndrom

Läs mer

Akupunktur vid oro, depression och sömnproblem. Kajsa Landgren, Dr Med Vet, leg ssk med spec.utb i psykiatri, akupunktör, SMAS, Stockholm, okt 2012

Akupunktur vid oro, depression och sömnproblem. Kajsa Landgren, Dr Med Vet, leg ssk med spec.utb i psykiatri, akupunktör, SMAS, Stockholm, okt 2012 Akupunktur vid oro, depression och sömnproblem Kajsa Landgren, Dr Med Vet, leg ssk med spec.utb i psykiatri, akupunktör, SMAS, Stockholm, okt 2012 Oro, depression och sömnproblem är folksjukdomar Många

Läs mer

HTA-enheten CAMTÖ. Behandling av depression hos äldre 2015-06-16

HTA-enheten CAMTÖ. Behandling av depression hos äldre 2015-06-16 HTA-enheten CAMTÖ 2015-06-16 Behandling av depression hos äldre SBU-rapport nr 2015-233 http://www.sbu.se/upload/publikationer/content0/1/depression_aldre_2015.pdf Kort sammanfattning av rapporten Depression

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog stina.jarvholm@vgregion.se Koncentrationssvårigheter, Vem/vad menar vi? Stora varaktiga

Läs mer

Bipolär sjukdom farmakologisk behandling av unga. hakan.jarbin@regionhalland.se Sept 2013

Bipolär sjukdom farmakologisk behandling av unga. hakan.jarbin@regionhalland.se Sept 2013 Bipolär sjukdom farmakologisk behandling av unga hakan.jarbin@regionhalland.se Sept 2013 Kliniska riktlinjer USA För mani (enligt DSM-IV) är den primära behandlingen farmakologisk De flesta unga med bipolär

Läs mer

Förstämningssyndrom = affek4va sjukdomar

Förstämningssyndrom = affek4va sjukdomar Förstämningssyndrom Förstämningssyndrom = affek4va sjukdomar ü Är en grupp av psykiska störningar som utmärks av en ändring i det dominerande stämningsläget som varar under en viss period ü Det förändrade

Läs mer

Om läkemedel. vid adhd STEG 2. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet.

Om läkemedel. vid adhd STEG 2. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet. Om läkemedel vid adhd Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, 010-476 19 99, var du än bor i länet. STEG 2 BUP-mottagning finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48

Läs mer

VÅLDTÄKT. Lotti Helström

VÅLDTÄKT. Lotti Helström VÅLDTÄKT Öppnade 7 oktober 2005 Hela SLL Hela vård-kedjan Dygnet runt 20 mars 2013 2 2005 2012 4500 nya = 51 / månad 232 3840 91 4323 14730 av vilka 24% < 18 år 24 000 återbesök av vilka - 15 000 till

Läs mer

Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått

Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått Författare: Daley, van der Oord, Ferrin, Danckaerts, Doepfner, Cortese, Sonuga-Barke Ur Journal of American Academy

Läs mer