STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR"

Transkript

1 31 januari 214 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Penningmarknadstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till växelkursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer. Detta mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet lägger vi till finansiella tillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara tillgångar i skuldförvaltningen utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1

2 KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB % 5 May 14 SGB % 12 Aug 15 SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB % 12 Aug 17 SGB % 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB % 1 Jun 22 SGB % 13 Nov 23 SGB % 12 May 25 SGB % 1 Jun 32 SGB % 3 Mar Förändring,3, ,5 1, ,4 2, ,5 3, ,1 4, ,8 6, ,3 7, ,8 9, ,3 9, ,3 14, ,2 17, ,6 5, Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Inflationskompensation SGB IL 31 1 Apr 14 SGB IL % 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL % 1 Jun 22 SGB IL % 1 Dec Inkl. inflationskomp. Förändring,2, ,8 1, ,3 3, ,8 6, ,3 8, ,8 12, ,3 6, Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB 1% 3 Jun 14 EUB.375% 18 May 15 EUB.375% 22 Dec 15 EUB,375% 29 Mar 16 EUB 1% 15 Nov 16 EUB 1% 27 Feb 18 EUB EUR 3.125% 7 May 14 EUB EUR.625% 2 Feb 15 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB AUD 5.75% 3 Mar Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,3, ,3 1, ,9 1, ,2 2, ,8 2, ,1 4, ,3, ,1 1, ,8 2, , 3, ,1 1, ,2 2, Övriga kapitalmarknadsskulder Instrument EUB.2% 6 Feb 14 EUB.2% 11 Apr 14 EUB.25% 16 Oct 14 EUB.25% 13 Nov 14 EUB.25% 15 Jan 15 EU FRN 14 Mar 15 EUB 8.763% 1 Jun 15 Privatplaceringar, utländsk valuta GBB GBP 9.75% 15 Sep 14 USB % 1 Jun 15 EUB 1.25% 1 Nov 15 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån SGB IL % 1 Dec 28 Övertagna obligationer Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation,, ,2, ,7, ,8, ,, ,1, ,3 1, ,7, ,6, ,3 1, ,8 1, ,9 9, ,3 4, ,8 12, ,8 1, ,8, Summa: Kapitalmarknad

3 PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 15 Jan 14 STB 19 Feb 14 STB 19 Mar 14 STB 16 Apr 14 STB 18 Jun 14 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring ,1, ,1, ,2, ,4,4 5 25,2, Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, Euro Commercial paper, EUR Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,2, ,, ,2, sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bruttoskuld, kr Förändring Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing Summa: Penningmarknad PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 211:2.6% 23 Apr 14 SLB 21:2 1% 1 Nov 14 SLB 211:1 1.5% 8 Apr 15 SLB 29:2 1.6% 1 Nov 15 SLB 21:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov ,2, ,8, ,2 1, ,8 1, ,2 2, ,2 3, ,3 4, ,8 4, ,9 1, Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt Summa: Privatmarknad ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan

4 APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel inflationskompensation Nominell kronskuld Real kronskuld ,14 3,55 64, ,26 6,89 18, ,41,37 17, ,53 3,71 1, Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt Övertagna reala obligationer SGB IL % 1 Dec , inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta Swappar mellan SEK och utländsk valuta Commercial paper, utländsk valuta Övriga valutaskulder Räntederivat Valutaterminer, SEK exklusive vidareutlåning Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing

5 Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Övriga kapitalmarknadsskulder Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Räntederivat Valutaderivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä E. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde ,2 6,6 5, , ,4 7,3 6, , ,2 2,2 2, , ,,8, , ,8 5,6 5, , ,8,2, , ,2,, , ,1,2, , ,4,, , ,4,1, , ,3 1,9 1, , ,3 1,6 1, , ,6 1,8 1, , , - 52, , ,8-28, , ,8-36, ,9-3 26, , , 4,5 3, , D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Commercial paper Övriga kapitalmarknadsskulder Privatmarknad Räntederivat Valutaderivat Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning

6 Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta , nominellt, mdkr ,8 72,5 51,5 62, 83, ,1 62,1 87,7 13,5 11, 42, % 5 May % 12 Aug % 12 Jul % 12 Aug % 12 Mar % 1 Dec % 1 Jun % 13 Nov % 12 May % 1 Jun % 3 Mar , nominellt, mdkr , Apr % 1 Jun % 1 Dec 15 33,8 34, , 312 4% 1 Dec 2 24, % 1 Dec % 1 Jun 22 43,4 Valutaexponering inklusive vidareutlåning, % Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % SEK 83,% EUR 44,2% 44,7% EUR 7,5% CHF 2,9% CHF 3,6% JPY 15,8% EUR 29,7% JPY 2,7% 1,4% 8,3% SEK 25,4% CAD 1,% CAD 6,% GBP,8% GBP 4,8% GBP,2% % 5% % 2% 4% % 2% 4% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta. 6

7 Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar, mdkr EUR 35,3 9,8 13,2 14, Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr 6,5 6,5 19,6 8,8 35,3 19,6 7 May 14 3 Jun 14 2 Feb May Dec Mar Nov Nov Jan Feb Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, EUR 4, ,5 1,5 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 2,3 1, 1, 3, 1, 4, 3, 7 May 14 3 Jun 14 2 Feb May Dec Mar Nov Nov Jan Feb 18 Mottagare EUR Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Island till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta

8 , reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 6 Obligationer och CP Inkl. derivat 4 Inkl. vidareutlåning Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 4 D. Inkl. vidareutlåning, % Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper

9 Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent , , , ,9 1 7,8 1 9, , , , , , , , ,6 68, 68, , , , , , , , , , , , , , , Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Uppskattat totalt innehav Obligationer, utl. valuta, uppskattat Obligationer, SEK Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat % Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Val ISIN-nummer ISIN US 144A Kupon ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsva resp. valuta SGB % 5 May SEK SE , , SGB 147 5% 1 Dec SEK SE , SGB % 12 Aug SEK SE , , SGB 15 3% 12 Jul SEK SE , SGB % 12 Aug SEK SE , , SGB % 12 Mar SEK SE , , SGB % 3 Mar SEK SE , , SGB % 1 Jun SEK SE , , SGB % 1 Jun SEK SE , ,2 11 SGB % 13 Nov SEK SE , , SGB % 12 May SEK SE , , Reala SGB IL 31 1 Apr SEK SE ZC , statsobligationer SGB IL 312 4% 1 Dec SEK SE , SGB IL % 1 Dec SEK SE , ,5 3 SGB IL % 1 Dec SEK SE , , SGB IL % 1 Dec SEK SE , , SGB IL 317.5% 1 Jun SEK SE , , SGB IL % 1 Jun SEK SE421184, , Publika obligationer, USB % 1 Jun 15 US872CA83 11, , utländsk valuta EUB 1.25% 1 Nov 15 XS , , GBB GBP 9.75% 15 Sep 14 GBP GB , , ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES , , EUB AUD 5.75% 3 Mar 15 AUD XS , , 2 EUB EUR 3.125% 7 May 14 EUR XS , , 4 EUB 1% 3 Jun 14 XS US872DAA , 1 5 EUB EUR.625% 2 Feb 15 EUR XS , , 1 5 EUB.375% 18 May 15 XS US872DAB1, , 2 25 EUB.375% 22 Dec 15 XS US872DAC83, ,1 1 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS XS , , 4 EUB 1% 27 Feb 18 XS US872DAF , 3 EUB,375% 29 Mar 16 XS US872DAG97, , 1 EUB 1% 15 Nov 16 XS US872DAL ,2 3 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUR XS , , 1 Privatplaceringar, EUB 8.763% 1 Jun 15-8, , utländsk valuta GBB GBP 7.67% 3 Sep 21 GBP - 7, ,9 GBB GBP 7.51% 3 Mar 17 GBP - 7, ,9 EUB.2% 6 Feb 14 XS , , 1 EU FRN 14 Mar 15 XS Floating , 1 EUB.2% 11 Apr 14 XS , , 1 EUB.25% 16 Oct 14 XS US872DAH7, ,5 1 5 EUB.25% 13 Nov 14 XS US872DAJ37, ,5 1 5 EUB.25% 15 Jan 15 XS US872DAK, ,6 1 5 Mdkr

10 SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Löptiden mäts med genomsnittlig räntebidningstid för samtliga kassaflöden inklusive föväntad inflationskompensation. Vägningen görs utan diskontering. I löptiden för den nominella kronskulden ingår inte obligationer med löptid längre än tolv år. Måttet är detsamma som duration med nollränta. Beräkningen av andelarna baseras på samtliga ovägda kassaflöden inklusive förväntad inflationskompensation. Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning. Tabellen visar kassaflöden, andelar och räntebindningstid som de beräknas i styrningen av statsskulden. Dessutom visas konventionella beräkningar av nominell skuld till aktuell valutakurs, andelar och duration men baserat på samma urval av instrument och löptider. Statens samlade kassaflöden inkl. vidareutlåning, andelar och räntebindningstid Nominellt belopp Andelar Duration Kassaflöden Andelar Räntebindningstid inkl. vidareutlåning månadsgenomsnitt månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld ,5 3, , 2, ,5 6, ,4 7, ,, ,6, , 3, , 3,47 Räntebindningstid som den beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde Nominell kronskuld VA Nominell kronskuld VA Realskuld HA 5 4,5 4 3,5 3 2, Skuldandelar som de beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde för valutaskulden Riktvärde för realskulden Realskuld Riktvärdena för löptiderna (räntebindningstid) är fr.o.m. 1 januari 212: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,7-3,2 år Real kronskuld, inom intervallet: 7-1 år :,125 år Riktvärdena för skuldandelarna är: Nominell kronskuld: 6 % fr.o.m. 1 januari 29 Real kronskuld: 25 % fr.o.m. 1 januari 27 : 15 % (±2 procentenheter) fr.o.m. 1 januari 29 1

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 januari 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 juli 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 juni 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden Den svenska statsskulden The Swedish Central Government Debt Nr 852, 31 december 2011 No 852 December 31, 2011 Den svenska statsskulden Central Government Debt Miljarder SEK SEK billion Förändring, månad

Läs mer

Ordlista. http://www.rgk.se/showdoc.asp?docid=761

Ordlista. http://www.rgk.se/showdoc.asp?docid=761 Page 1 of 6 Ordlista Andrahandsmarknad Avkastning Avkastningskurva Bostadsobligation BNP Deflation Derivatinstrument Direktägande Diskontera Duration Effektiv ränta Effektiv årsränta Emission Emittera

Läs mer

Statsskuldsräntor. 26 m.m.

Statsskuldsräntor. 26 m.m. Statsskuldsräntor 26 m.m. Förslag till statens budget för 2015 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.... 9 3 Räntor på

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2012:1

Statsupplåning. Prognos och analys 2012:1 Statsupplåning Prognos och analys 212:1 SAMMANFATTNING 1 BUDGETBALANS TROTS SVAG KONJUNKTUR 2 Svensk ekonomi bromsar in 2 Svagare konjunktur gör avtryck i statsfinanserna 3 Budgetsaldot och statens finansiella

Läs mer

Den svenska statsskulden

Den svenska statsskulden Den svenska statsskulden The Swedish Central Government Debt Nr 77, 0 april 005 No 77, April 0, 005 Nominell skuld i svenska kronor Nominal debt in SEK Nr ISIN Nr Lånedatum Förfallodatum Räntesats Ränteförfallodag

Läs mer

Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB oktober 2007

Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB oktober 2007 1(7) Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB oktober 2007 med bilaga 1, Stockholms stads betalningsberedskap Rapporten sammanställd av finansavdelningen, SLK Handläggare: Magnus Andersson Tfn: 08-508

Läs mer

Sparbarometer. Fjärde kvartalet 2001. Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot 2002-02-26

Sparbarometer. Fjärde kvartalet 2001. Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot 2002-02-26 2002-02-26 Sparbarometer Fjärde kvartalet 2001 Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot Ställning Miljarder kronor 99 dec 00 mar 00 jun 00 sep 00 dec 01 mar 01 jun 01 sep 01 dec Finansiella

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2016. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2016. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport April 2016 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för april 2016 Krona senaste månaden 0,02 % Jämförelseindex senaste månaden -0,05

Läs mer

Statsskuldsräntor m.m.

Statsskuldsräntor m.m. Statsskuldsräntor m.m. 26 Förslag till statsbudget för 2002 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Inledning...9 3 Räntor på statsskulden...11 3.1 Prognos för

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 2015-03-12 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 Förvaltningen av statsskulden regleras i budgetlagen (2011:203), förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret och regeringens

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB februari 2006

Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB februari 2006 1(6) Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB februari 2006 med bilaga 1, Stockholm Stads betalningsberedskap 2(6) Sammanfattning och kommentarer Stadshus (Bolaget) tillgånsportföljportfölj uppgick

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

Finansiell stabilitet 2016:1. Kapitel 1. Nulägesbedömning

Finansiell stabilitet 2016:1. Kapitel 1. Nulägesbedömning Finansiell stabilitet 2016:1 Kapitel 1 Nulägesbedömning 1:1 Börsutveckling Index, 2 januari 2015 = 100 Källor: Macrobond och Thomson Reuters 1:2 Svenskt stressindex Ranking (0=låg stress, 1=hög stress)

Läs mer

UTSKICK Nr 10 2014-06-24

UTSKICK Nr 10 2014-06-24 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Utlandskonferenser 2014 Våra utlandskonferenser i höst. Vi åker till: Rhodos, 14-21 sep Rhodos byråvecka, FULLBOKAD Medelhavskryssning, 4-12 okt FÅTAL PL

Läs mer

Stiborramverket - del 2 och 3

Stiborramverket - del 2 och 3 1 (5) 2016-02-05 Stiborramverket - del 2 och 3 2. Regler för inrapportering och beräkning av Stibor Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser

Läs mer

Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2015

Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2015-10-26 KSN-2015-0478 Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Anvisning till blankett VP402

Anvisning till blankett VP402 Anvisning till blankett VP402 Portföljinvesteringar i utlandet Hushållens innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett VP402 Undersökningen mäter svenska

Läs mer

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator.

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator. Riktlinjer Från och med 2014-05-31 1(5) Riktlinjer för rapportering av värdepappersemissioner giltiga från och med 2014-05-31 I Riksbankens författningssamling, RBFS 2012:1 ges riktlinjer om vilken typ

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport november 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport november 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-12-14 Landstingsdirektörens ekonomirapport november 2012 2 (6) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall

Läs mer

5B1574 - Portföljteori och riskvärdering

5B1574 - Portföljteori och riskvärdering 5B1574 - Portföljteori och riskvärdering Laboration 1 Farid Bonawiede - 831219-0195 Alexandre Messo - 831119-7472 1 - Spotränteberäkningar I denna uppgift ska vi beräkna spoträntan för olika löptider.

Läs mer

Budgetprognos 2003:1. Budgetprognos 2003:1. Tema. Nya statsskuldsbegrepp 2003. Ekonomistyrningsverket, 8 april 2003

Budgetprognos 2003:1. Budgetprognos 2003:1. Tema. Nya statsskuldsbegrepp 2003. Ekonomistyrningsverket, 8 april 2003 Budgetprognos 2003:1 Tema Nya statsskuldsbegrepp 2003 1 Tema Nya statsskuldsbegrepp 2003 Sammanfattning De statsskuldsbegrepp som gäller från och med årsskiftet är följande: Okonsoliderad statsskuld Konsoliderad

Läs mer

Bostadsutlåningen 2005

Bostadsutlåningen 2005 Bostadsutlåningen 2005 Presentation av Johan Hansing, 16 mars 2006 Utlåning till svensk allmänhet miljarder kronor, dec 2005 (förändring under 2005), exkl värdepapperiserade stockar Hushåll Företag m.fl.

Läs mer

Diagramunderlag till Samverkansrådet

Diagramunderlag till Samverkansrådet Diagramunderlag till Samverkansrådet Innehåll Diagramförteckning... 3 Makroekonomiska och makrofinansiella förutsättningar... 5 Makroekonomiska förutsättningar i Sverige... 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

förvalta kommunens samtliga rörelsefastigheter utom tekniska nämndens specialfastigheter för sina verk.

förvalta kommunens samtliga rörelsefastigheter utom tekniska nämndens specialfastigheter för sina verk. KFÖ, Kommunfastigheter Örebro Uppdrag förvalta kommunens samtliga rörelsefastigheter utom tekniska nämndens specialfastigheter för sina verk. ansvara för såväl yttre som inre underhåll av fastigheterna.

Läs mer

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

DEN SVENSKA STATSSKULDEN DEN SVENSKA STATSSKULDEN THE SWEDISH CENTRAL GOVERNMENT DEBT NR 741 30 SEPTEMBER 2002/SEPTEMBER 30 2002 NO 741 Lån i svenska kronor - Debt denominated in SEK Statsobligationslån - Treasury Bonds Nr ISIN

Läs mer

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

DEN SVENSKA STATSSKULDEN DEN SVENSKA STATSSKULDEN THE SWEDISH CENTRAL GOVERNMENT DEBT NR 743 30 NOVEMBER 2002/NOVEMBER 30 2002 NO 743 Lån i svenska kronor - Debt denominated in SEK Statsobligationslån - Treasury Bonds Nr ISIN

Läs mer

Riksgälden. Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009. Paul Pedersen Henrik Frizell

Riksgälden. Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009. Paul Pedersen Henrik Frizell Riksgälden Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009 Paul Pedersen Henrik Frizell Riksgäldens uppgifter Förvalta statsskulden till så låg kostnad som möjligt med beaktande av risken Ge statliga garantier och

Läs mer

Anvisning till blankett VP404

Anvisning till blankett VP404 Anvisning till blankett VP404 Portföljinvesteringar i utlandet Fonders innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett VP404 Undersökningen mäter svenska

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB i Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -07-26 FM5001 M06 Förändringar Finansmarknadsstatistik april Till

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 juni 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Jun/12 x 10 6 Oct/12 Feb/13 Jun/13

Läs mer

UTSKICK Nr 12 2014-08-28

UTSKICK Nr 12 2014-08-28 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Bokar du en Skattedag före 12 september får du 300 kr i boka tidigt rabatt* *Rabatten gäller på ordinarie pris 2550 kr. UTSKICK Nr 12

Läs mer

Exempel på bokföring av kursdifferens på inköp

Exempel på bokföring av kursdifferens på inköp 1.1 Kursdifferenser I bokföringen upptas affärstransaktioner i som huvudregel omräknade i finsk valuta till kursen vid tidpunkten för transaktionen. Som omräkningsgrund används den valutakurs som Europeiska

Läs mer

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Anvisning till blankett VP403 Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett

Läs mer

523 272 205 000 + 10 849,8

523 272 205 000 + 10 849,8 DEN SVENSKA STATSSKULDEN THE SWEDISH CENTRAL GOVERNMENT DEBT NR 723 31 MARS 2001/MARS 31, 2001 NO 723 Lån i svenska kronor - Debt denominated in SEK Statsobligationslån - Treasury Bonds Nr ISIN Nr Låne-

Läs mer

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

DEN SVENSKA STATSSKULDEN DEN SVENSKA STATSSKULDEN THE SWEDISH CENTRAL GOVERNMENT DEBT NR 734 28 FEBRUARI 2002/FEBRUARY 28 2002 NO 734 Lån i svenska kronor - Debt denominated in SEK Statsobligationslån - Treasury Bonds Nr ISIN

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2016

Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Tillämpningen av EBAs GSII-anvisning Dnr FIVA 8/01.00/2016 Utfärdade 28.4.2016 Gäller från 1.6.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

CapMan-Web, Översikt

CapMan-Web, Översikt Översikt. Schematisk skiss över hur CapMan-Webs huvudfunktioner. MOTPART CapMan -Web Nota i PDFformat Avkodning av PDF-notan Sparas i databasens affärstabeller. Notan sparas i det elektroniska arkivet

Läs mer

Förvaltning av guld- och valutareserven 2011

Förvaltning av guld- och valutareserven 2011 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 101207, 9 PM DATUM: 2010-12-07 AVDELNING: Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS:

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB Arbetsmarknadsläget i november 2002: 1(5) 2002-12-12 Kl 13.00 Nr 2002:324 Arbetade timmar minskar Det genomsnittliga antalet utförda arbetstimmar per vecka på hela arbetsmarknaden var i november 140,5

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 maj 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Apr/12 x 10 6 Aug/12 Dec/12 Apr/13

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-08-31. Kjell Andersson. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-08-31. Kjell Andersson. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-08-31 Kjell Andersson Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökatmed 44 mnkr till 671 mnkr. Upplåning: Har ökat med 200 mnkr till totalt 8 153 mnkr då upplåningsverksamheten

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 augusti 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 x 10 6 Jul 1350 Aug 1590 Sep 1770

Läs mer

DEN SVENSKA STATSSKULDEN

DEN SVENSKA STATSSKULDEN DEN SVENSKA STATSSKULDEN THE SWEDISH CENTRAL GOVERNMENT DEBT NR 732 31 DECEMBER 2001/DECEMBER 31 2001 NO 732 Lån i svenska kronor - Debt denominated in SEK Statsobligationslån - Treasury Bonds Nr ISIN

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Reflex Pensionsförsäkring Pensionsförsäkring Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad

Läs mer

UTSKICK Nr 3 2014-02-26

UTSKICK Nr 3 2014-02-26 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Utlandskonferenser 2014 Våra utlandskonferenser i höst är nu bokade. Vi åker till: Rhodos, 14-21 sep Rhodos byråvecka, 21-28 sep Medelhavskryssning, 4-12

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Bostadsindex Finansiella Produkter

Bostadsindex Finansiella Produkter 1 Bostadsindex Finansiella Produkter Magnus Olsson Juni 2010 Agenda NASDAQ OMX och index Omvärlden vad händer Vad bygger en ny marknad Produkter baserade på HOX några exempel 2 NASDAQ OMX och Index NASDAQ

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2014

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2014 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 8 67 mnkr. Totalt är det är en ökning med 127 mnkr sedan förra månaden, 7%

Läs mer

Effekt av balansering 2010 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg

Effekt av balansering 2010 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Effekt av balansering 2010 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Balanseringen inom pensionssystemet påverkar pensionärer med inkomstpension och tilläggspension. Balanseringen innebär

Läs mer

Ny framskrivningsmetod i räntesatsindex

Ny framskrivningsmetod i räntesatsindex Information 1 (6) 2016-01-11 Enheten för prisstatistik Ny framskrivningsmetod i räntesatsindex Bakgrund till förändringen I KPI:s räntesatsindex används sedan januari 2015 genomsnittliga räntor från SCB:s

Läs mer

Aktieinformation. Aktiekapitalet i Ericsson uppgick den 31 december 2004 till. aktier. Det nominella värdet på aktien är SEK 1,00.

Aktieinformation. Aktiekapitalet i Ericsson uppgick den 31 december 2004 till. aktier. Det nominella värdet på aktien är SEK 1,00. Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING 2000-12-11 STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING =Prognosen för 2000 indikerar ett budgetöverskott på 88,1 miljarder kr. Justerat för tillfälliga betalningar beräknas ett överskott på ca 40 miljarder. =Prognosen

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-08 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:3 20.4.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Mars 2016 Färre hotellgästnätter i mars Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) NR/OEM 2015-09-29 Anita Brandt

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) NR/OEM 2015-09-29 Anita Brandt STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) SCBFS 2015:25 Bilaga 2 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kommunernas och landstingens finansiella tillgångar

Läs mer

UTSKICK Nr 2 2014-02-07

UTSKICK Nr 2 2014-02-07 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2013/14 Vi tackar alla våra deltagare på skattedagarna 2013/14 och önskar er alla en god vår. Utlandskonferenser 2014 Inom en mycket snar framtid

Läs mer

Organisationsnummer 717905-3256. Årsredovisning 2014. Riberstads Samfällighetsförening

Organisationsnummer 717905-3256. Årsredovisning 2014. Riberstads Samfällighetsförening Organisationsnummer 717905-3256 Årsredovisning 2014 Riberstads Samfällighetsförening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-03-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 121 mnkr till 506 mnkr. Detta beror på att vi under mars betalade en stor

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 augusti 2010. Uppsalahem AB S:t Persgatan 28 Box 136 751 04 Uppsala

Delårsrapport. 1 januari 31 augusti 2010. Uppsalahem AB S:t Persgatan 28 Box 136 751 04 Uppsala Delårsrapport 1 januari 31 augusti 2010 Uppsalahem AB S:t Persgatan 28 Box 136 751 04 Uppsala www.uppsalahem.se email@uppsalahem.se Tel vxl. 018-727 34 00 Org. nr 556137-3589 1 Uppsalahem delårsrapport

Läs mer

Nationella prov i årskurs 3 våren 2013

Nationella prov i årskurs 3 våren 2013 Utbildningsstatistik 1 (8) Nationella prov i årskurs 3 våren 2013 Syftet med de nationella proven är i huvudsak att dels stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning i de årskurser där betyg

Läs mer

Underlag för utvärdering

Underlag för utvärdering Dnr 214/251 21 februari 214 Underlag för utvärdering Statsskuldens förvaltning 213 1 Underlag för utvärdering 213 1 Mål och utvärdering 1 1.1 Uppdrag 1 1.2 Ramverk för statsskuldsförvaltningen 1 2 Riksgäldens

Läs mer

Skattekontot och intäktsräntan

Skattekontot och intäktsräntan PM 1(23) Mats Andersson 010-574 80 84 Patrik Andreasson 010-573 51 14 Skattekontot och intäktsräntan 1 Bakgrund Skatteverket har under senare tid sett flera tecken på att skattekontot har börjat användas

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2015:2. Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2. Något lägre nettolånebehov 5. Oförändrade emissionsvolymer 12

Statsupplåning. Prognos och analys 2015:2. Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2. Något lägre nettolånebehov 5. Oförändrade emissionsvolymer 12 Statsupplåning Prognos och analys 2015:2 Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2 Måttlig global tillväxt 2 Stabil tillväxt i svensk ekonomi 3 Något lägre nettolånebehov 5 Prognosförändringar i nettolånebehovet

Läs mer

1 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr 556125-5851

1 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr 556125-5851 1 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr 556125-5851 Delårsrapport för perioden 2010-01-01 till 2010-09-30 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande

Läs mer

Makroekonomi. Ekonomi hur man allokerar knappa resurser

Makroekonomi. Ekonomi hur man allokerar knappa resurser Makroekonomi Lär Lätt! Makroekonomi Kap 1-5, 7, 9 Ekonomi Ekonomi hur man allokerar knappa resurser Mikroekonomi studerar individer och företag (enskilda individer) Makroekonomi studerar aggregerade variabler

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat x 15 tjäna pengar vid nedgång

Swedbanks Bear-certifikat x 15 tjäna pengar vid nedgång Swedbanks Bear-certifikat x 15 tjäna pengar vid nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Tjäna pengar ändå, med Swedbanks Bear-certifikat! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

Exempel på registrering av kursdifferenser för inköp

Exempel på registrering av kursdifferenser för inköp HANDBOK 2001-1.1 2.21 Kursdifferenser Affärstransaktioner i utländsk valuta upptas i regel i bokföringen till den kurs som gällde när transaktionen uppstod omvandlad till finska mark. Som omvandlingsgrund

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-04-30 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 64 mnkr till 564 mnkr. Under april inkom bland annat en utdelning på ca 54

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar sommar 2016

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar sommar 2016 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar sommar 2016 Innehåll Sammanfattning...3 Om undersökningen...4 Sparbelopp...5 Sparkapital...6 Sparformer...7 Räkneexempel...8 2 Sammanfattning De föräldrar

Läs mer

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Statsbidragsenheten 1 (5) Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Skolverket lämnar statsbidrag enligt förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie

Läs mer

KS 9 10 SEPTEMBER 2014

KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-08-17 KSN-2014-0941 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2014 Förslag

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

DNR 2012-412-AFS. Marknadsaktörers syn på risker och den svenska ränte- och valutamarknadens funktionssätt

DNR 2012-412-AFS. Marknadsaktörers syn på risker och den svenska ränte- och valutamarknadens funktionssätt DNR 2012-412-AFS Marknadsaktörers syn på risker och den svenska ränte- och valutamarknadens funktionssätt ENKÄT VÅREN 2012 Marknadsaktörers syn på risker och den svenska ränteoch valutamarknadens funktionssätt

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Konsumentprisindex. Oktober 2005. Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder. maj.05. jun.05. apr.05

Konsumentprisindex. Oktober 2005. Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder. maj.05. jun.05. apr.05 Jouko Kinnunen, ekonom/statistiker KPI 2005:10 Tel 018-25494 14.11.2005 Konsumentprisindex Oktober 2005 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 1,6 1,4 Åland 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Finland

Läs mer

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Som svar på remissen överlämnas och åberopas denna promemoria.

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Som svar på remissen överlämnas och åberopas denna promemoria. PM 2005 RIV (Dnr 322-1202/2005) Remiss av revisionsrapporten "Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider Remiss från revisionskontoret Remisstid 15 juni 2005 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2013 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2013 efter region BO 39 SM 1301 Hyror i bostadslägenheter 2012 Rents for dwellings 2012 I korta drag 2,2 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,2 procent mellan 2012 och 2013. Regionalt

Läs mer

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet

Läs mer

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING 2000-11-09 STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING =Riksgäldskontorets prognos för 2000 indikerar ett budgetöverskott på 84,7 miljarder kr. I föregående prognos beräknades överskottet bli 80 90 miljarder. Justerat

Läs mer

270 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2015:449)

270 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2015:449) 1(3) 270 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2015:449) Beslut Förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga

Läs mer

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan?

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Sammanställning oktober 2015 De nyanlända eleverna (varit här högst fyra år) klarar den svenska skolan sämre än andra elever. Ett tydligt tecken är att för

Läs mer

VOLVOFINANS BANK BOKSLUTSÅRET 2015

VOLVOFINANS BANK BOKSLUTSÅRET 2015 VOLVOFINANS BANK BOKSLUTSÅRET 2015 AGENDA Övergripande resultat Affärsstrategi Affärsområden o o o o Kortaffären Säljfinans PV Fleet Säljfinans LV Funding Resultat och Balansräkning BRA BOKSLUT Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(10) Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

aktieinformation Kursutveckling Börshandel

aktieinformation Kursutveckling Börshandel aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella

Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella Framställning till riksdagen 2015/16:RB3 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF) Sammanfattning Riksbanken föreslår i denna framställning att riksdagen

Läs mer

2015-12-31 Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader 21 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

2015-12-31 Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader 21 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Finansrapport 2016-03-212 Finansrapport 2015 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta. Eftersom kommunen

Läs mer

UTSKICK Nr 7 2014-05-13

UTSKICK Nr 7 2014-05-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Utlandskonferenser 2014 Våra utlandskonferenser i höst. Vi åker till: Rhodos, 14-21 sep Rhodos byråvecka, 21-28 sep FÅTAL PL Medelhavskryssning, 4-12 okt

Läs mer

Analytikerträff den 3 februari 2006

Analytikerträff den 3 februari 2006 Analytikerträff den 3 februari 2006 Resultat Resultat Q4 2005 & helår 2005 Resultatet för Q4 2005 uppgick till en förlust efter finansnetto på 21 MSEK. Förlusten beror främst på produktionsstörningar i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2005-28 februari 2006

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2005-28 februari 2006 s DELÅRSRAPPORT för perioden - 28 februari 2006 Perioden i sammandrag Nettoomsättning 2 (40) TSEK Resultat efter skatt 889 (- 374) TSEK Resultat per aktie 0, (-0,6) SEK per aktie Prospekteringsverksamheten

Läs mer