Selfhelp. Analys av webbplats Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30"

Transkript

1 Selfhelp Analys av webbplats Datum:

2 Innehållsförteckning 1 FÖRORD BAKGRUND MÅL OCH VISION EFFEKTMÅL ANVÄNDARVÄNLIGHET STRUKTUR OCH NAVIGERING ANVÄNDARUPPLEVELSE KONVERTERING SÖKORDSANALYS INNEHÅLL SÖKORD TITLAR METATAGGAR RUBRIKER INGRESSER TEXTER INTERNA LÄNKAR BILDER HASTIGHET TEKNIK / PUBLICERINGSSYSTEMET (CMS) TITLAR RUBRIKER META BILDER URL STRUKTUR REDIRECTS SPRÅK DUPLICATE CONTENT FELSIDOR (404-SIDOR) WEBBPLATSKARTA (SITEMAP)/XML SITEMAP ROBOTS.TXT KÄLLKOD KONTROLL MOT CHECKLISTA (WEBBPUBLICERINGSVERKTYGET) SEO OFFPAGE EXTERNA LÄNKAR ANKARTEXTER DIGITAL NÄRVARO MARKNADSFÖRING VIA SOCIALA MEDIER SOCIAL MEDIA STRATEGI BLOGG OMVÄRLDSBEVAKNING EXPONERING I SOCIALA MEDIER STATISTIK GOOGLE ANALYTICS GOOGLE WEBMASTER TOOLS KÄLLFÖRTECKNING ORDLISTA BILAGOR

3 1 Förord 1.1 Bakgrund Selfhelp har kontaktat DW eftersom man önskar att få externt stöd gällande arbetet med att utveckla den digitala kommunikationen dels via digitala kanaler och genom förbättrad användarvänligheten på webbplatsen. Kunden har skapat ett webbnätverk med fyra personer som internt arbetar med frågor som berör den digitala kommunikationen. Dessa personer kommer gemensamt fram till hur webbplatsen ska utvecklas, vilken information som ska skapas och vilka digitala satsningar som ska genomföras. Man har genomfört en enkätundersökning för att få feedback på hur befintliga användare av webbplatsen upplever innehållet och navigeringen. Man fick då en mer positiv respons från de kunder som tillhör Selfhelpgruppen, men sämre resultat från de som utvärderade Selfhelpkliniken. Man har tidigare testat att annonsera på sökmotorn Google, men det har inte genererat något resultat. Kunden arbetar också med att skicka ut nyhetsblad, dessa finns även tillgängliga på webbplatsen. Framöver kommer man på Selfhelpgruppen kunna dela upp kunder och tidigare kunder med benämningen Guld och Silver. Dessa kunder kan bearbetas genom personliga mailutskick för att stärka befintliga relationen men även för att återfå kontakt med tidigare kunder (silverkunder). Man vill även göra detta för att bygga ett nätverk. Webbplatsen är skapad av en extern programmerare som arbetar med utvecklingen vid behov. 1.2 Mål och vision Ta fler marknadsandelar online när sökningar på relevanta sökord sker. Öka antalet nya avtalskunder. Få fler ambassadörer som förespråkar kundens behandlingsmetoder. Stärka varumärket för att på så sätt få ett bättre utgångsläge vid upphandlingar. Skapa en konkurrenskraftig webbplats med fokus på användarvänlighet. Få förutsättningarna att kunna bli bättre kravställare mot leverantörer inom området digital kommunikation. Få ökad förståelse för vilka investeringar som kommer att krävas för att uppnå de mål som är definierade. 3

4 1.3 Effektmål Din Webbstrateg har tillsammans med kunden tagit fram mål som har använts som en grund i vårt analysarbete. Utifrån dessa mål har Din Webbstrateg nedan definierat fem effektmål som man vill arbeta mot i ett framtida webbprojekt. Förutsättningen för att uppnå dessa mål (till de angivna datumen) är att kunden lanserar en ny webbplats under första halvan av Q Ett effektmål är ett mål för webbplatsen som vi vill sträva mot, exempel få fler besökare, fler besökare som kontaktar er mm. Siffrorna nedan samt statistiken som är presenterad i analysen är från tidsperioden Mål 1: Öka andelen nya besökare till webbplatsen från genomsnittliga 49,12% till över 65%, Q Mål 2: Minska avvisningsfrekvensen från nuvarande 43,84% till under 35%, Q I samband med detta även minska andelen besökare som stannar på webbplatsen under 30 sek från nuvarande 61,31% till 50%, Q Mål 3: Öka antalet varumärkessökningar som sker via organiskt sök på Google från nuvarande besök till över besök, Q Samt öka andelen besökare via branschrelaterade sökord från nuvarande till över besökare, Q Mål 4: Öka antalet besökare som går till kontaktsidan/or från nuvarande 12,93% av samtliga besökare till 16% av samtliga besökare, Q Statistiken är från , eftersom målmätningen inte funnits i Google Analytics sen tidigare. Mål 5: Kunden ska själv kunna utvärdera rapporter och ta fram beslutsunderlag från analysverktyget för att minimera felsatsningar. Kunden ska skriftligen kunna redogöra innebörden av olika begrepp i Google Analytics och Google AdWords, Q

5 2 ANVÄNDARVÄNLIGHET 2.1 Struktur och Navigering Användarvänlighet är en term som definierar hur enkelt det är att utföra en uppgift på en webbplats. En användarvänlig webbplats är lätt att förstå vad den handlar om, du hittar snabbt informationen du söker, det är enkelt att orientera sig och att använda funktioner samt att webbplatsen uppfattas likadant i alla webbläsare. Struktur och lättanvänd navigering Innehållet kräver en struktur för att bli lättbegriplig för läsaren, strukturen underlättas av en tydlig och lättanvänd navigering. Menyerna ska vara lätta att förstå och logiska, de ska vara konsekventa och relevanta. 3-klicksmetoden Med en bra navigering minskar antalet onödiga klick från det att man kommer in på webbplatsen till det att man har utfört ett mål på webbplatsen. En bra tumregel är att försöka hålla sig till mellan 2-3 klick. Om användaren måste klicka fler gånger ökar risken att besökaren inte köper något men vi kan även tappa besökaren på väg till ett köp. Bread crumbs Breadcrumbs eller länkstig, är en menynavigering som visar vilken nivå som sidan har mot övriga sidor på webbplatsen. Genom att implementera en sådan kan man erbjuda besökaren ett enkelt sätt att navigera tillbaka till rätt kategori på webbplatsen. På så vis tappar ni inte besökare för att de inte vet hur man kommer tillbaka till en viss kategori. Förutom användarvänligheten i breadcrumbs så ser sökmotorerna det som relevant interna länkar, vilket gynnar positioneringen av hemsidan. Startsidor Webbplatsens navigation och struktur försvårar möjligheten att enkelt nå olika typer av information för nya besökare som inte ingående känner till er verksamhet. Som besökare måste man gå till sidan kort om företagen för att öka sin förståelse för hur webbplatsen är uppbyggd. Via startsidorna på varje förgrening av verksamheten kommer man till texter som förklarar verksamheten, detta är inte optimalt då besökare som regel letar efter specifika rubriker eller kategorier för att säkerställa att informationen de söker efter finns på webbplatsen. Både i toppbilden och under undermenyn ligger länkar till de olika verksamhetsområdena. Detta känns överflödigt och platsen kan med fördel användas till andra element så som trygghetsfaktorer, ikoner som vägleder eller för att lyfta fram exempelvis nyhetsbrev eller studier som genomförts. Länkarna leder besökare till startsidorna för Self Help gruppen, kliniken, utbildning och management vilket innebär att besökare även här måste ha förståelse för hur webbplatsen fungerar eftersom man slussas till en ny startsida som byter företagsnamn och innehåll i undermenyn. Vi rekommenderar att man inte bygger navigationen utifrån de olika verksamheterna. Eftersom länkarna är större än texten i undermenyn och markerad så bli detta ett primärt fokus för besökaren, dock leder dessa länkar inte naturligt till områden som man vill att de ska fördjupa sig inom för att uppnå uppsatta mål för webbplatsen. Man måste fokusera mer på att framhäva delar som besökare ska komma åt för att vilja ta en vidare kontakt. Man kan gå via snabblänkar under startsidan för Self Help företagen och Self Help kliniken, detta är positivt men man bör utveckla djuplänkningen och innehållet på landningssidorna. 5

6 Samtligt innehåll ifrån undermenyn under startsidan Self Help Företagen leder till sidor som kortfattat förklarar det som Self Help företagen erbjuder. Det saknas idag en tydlig struktur på informationssidor som naturligt leder besökare mot uppsatta mål. Se bild nedan för ytterligare information. Besökaren har som regel ett syfte med sitt besök och vill att webbplatsen ska tillgodose ett behov vilket gör att man bör segmentera informationen utifrån det. I dag finns det inga tydliga kategorier som förklarar var en besökare hittar ex. utbildningar, behandlingar, nyheter, frågor och svar eller referenser. Eftersom webbplatsen idag har en komplex struktur och innehåller mycket information så har vi valt att förklara hur navigeringen kan förbättras genom att skapa en ny struktur samt skisser. Se bilaga 3 för ytterligare information. Undermenyer Texten i undermenyerna innehåller för många olika alternativ under varje verksamhetsområde. Man behöver arbeta med en huvudmeny och sedan en undermeny som tillhör den valda informationssidan. Man bör även titta på vilka benämningar som används i undermenyerna då vissa kanske inte är tydliga för alla besökare. Bredcrumb meny Ni har idag en breadcrumb meny vilket är positivt och förenklar navigationen för besökaren. Vad vi kan se så fungerar den korrekt. Dock bör man framhäva den tydligare genom att placera den närmare informationstexten. Sökfunktion Webbplatsen saknar idag en sökfunktion, detta är något som måste implementeras för att förenkla navigationen för besökare. Eftersom sidan är en ren informationssida och har en rad olika undersidor så är detta en funktion som man inte kan bortse från. Personalsidan Personalsidan ger bra information om varje medarbetare vilket är positivt, vad vi kan se via Google Analytics så sker många av utgångarna från webbplatsen via personalsidor vilket tyder på att många söker efter just kontaktuppgifter. Med den informationen i beaktning så bör man lägga fokus på att utveckla dessa sidor ytterligare. Som ett exempel kan man ändra om strukturen för att minska skrollandet. 6

7 Internlänkning Man använder idag internlänkning från många av texterna. Vissa länkar till fördjupad information och andra till Pdf:er, för att underlätta navigeringen bör man skapa bättre samlingssidor och fler underkategorier. Det är positivt att internlänkning används eftersom detta påverkar webbplatsen positivt ur ett optimeringshänseende. Strukturellt måste man dock ändra uppläggningen av länkar för att de ska ge ett bättre mervärde för besökaren. Kontaktsidor Kontaktsidorna är enkla att förstå, men vad vi kan se så saknas det en kontaktsida på Self Help utbildningssidan, detta bör läggas till för att förenkla navigationen för besökare. Det finns telefonnummer längst ned på informationssidorna men man bör även skapa en egen sida. Det finns en karta på varje kontaktsida, denna kan med fördel bytas ut mot en Google Maps funktion, på så sätt kan besökare även få vägbeskrivning via webbplatsen. På informationssidorna ligger det länk till Kontakta oss, man bör skapa en ikon som är placerad i vänstermarginalen för att ytterligare framhäva sidan. Nyhetsblad Man har en länk från Self Help Gruppens startsida och den ligger även placerad i undermenyn på Företagen sidan, dock saknas det länkar eller ikoner från andra sidor där det är naturligt att placera denna typ av service för befintliga eller nya kunder. Man bör fundera på hur man ska lyfta fram nyhetsbladet för att få fler att registrera sig. Sidan i sig själv behöver en tydligare förklaring på fördelarna med att prenumerera på nyhetsbladet. Informationssidor Texterna saknar en struktur som förenklar besökarens möjlighet att förstå innehållet utan att behöva läsa hela texten. På webben vill man enkelt kunna se vad man kan hitta för typ av information genom att läsa rubriker. Rubriken bör förklara innehållet i texten eller besvara en fråga t.ex. Vad innefattar utbildningen? Flera sidor innehåller länkar som leder till mer information, här behöver man titta på hur navigeringen är uppbyggd. I nyhetsbrev och i tidningen som ligger online har vi hittat material som med fördel bör lyftas in på webbplatsen. Idag länkar man till Pdf:er i vissa fall, detta kan av besökare upplevas som störade då man hamnar utanför webbplatsen och inte kan gå via menyer eller länkstigar för att ta sig tillbaka. Self Help företagen som helhet har i dag mängder med bra och innehållsrik information. Det man behöver göra är att ta fram det starkaste materialet och anpassa innehållet för en webbplats. Idag är det för mycket information på många av sidorna vilket leder till att besökare lätt kan tappar intresse och fokus. Hittar besökarna vad de söker efter? Eftersom strukturen i vissa fall inte levererar det önskade resultatet till en besökare så ökar risker att ni tappar besökaren på vägen mot det satta målet. Man behöver förenkla navigeringen och arbeta mer med tydligare kategorier samt ta bort uppdelningen mellan de olika verksamheterna. Fokus bör ligga på besökarens behov och på att förmedla värdet av att välja Self Helps metoder när man står i skedet av att kontakta extern hjälp. Sökfunktion Om er hemsida inte har en sökfunktion kan det leda till att ni tappar besökare som inte hittar via navigering på webbplatsen. På en informationssida med mycket innehåll är det extra viktigt att sökfunktionen är väl utvecklad. Man bör även koppla den med Google Analytics för att få fram information om vad just era besökare letar efter på webbplatsen. Genom den informationen kan man bättra anpassa innehållet efter användarna. Tydlig navigering? Om navigeringen inte utvecklas finns det risk att besökaren missar objekten och detta kan leda till att konverteringarna på hemsidan minskar. Webbplatsen har flera delar som behöver tydliggöras för att förenkla navigeringen och uppnå målet att skapa fler ambassadörer, få fler avtalskunder och leda fler besökare till kontakt. Om man inte arbetar fram bättre funktioner och tydligare navigering samt interlänkning påverkar det webbplatsen negativt även ur optimeringshänseendet. 7

8 2.2 Användarupplevelse Det gäller att vara konsekvent på sina sidor, att man har en röd tråd som kan tillämpas på samtliga sidor på webbplatsen. Det underlättar navigeringen för besökarna och de kan snabbt och enkelt få den information som önskas. Det är också viktigt att man har en genomgående utseende på hela hemsidan för att minska risken att besökaren blir förvirrad, man motverkar detta genom att använda liknande ikoner, skuggning och formgivning. Dessutom är viktigt att samtliga sidor beter sig och ser likadana ut för alla besökare, oavsett webbläsare, för att minska förvirring och öka webbplatsens användarvänlighet. Tre punkter som leder till bättre användarvänlighet: 1. Utseende: Det första intrycket är viktigt. Ser sidan seriös och tilltalande ut? 2. Språk: Lättförståeligt, rättstavat och språkriktigt. 3. Struktur: Det ska vara lätt att hitta vad man söker, detta uppnås genom ett välorganiserat system. A-B Testning Det finns två sätt att testa nya funktioner och design på en webbplats. Det första är en A-B-testning där man testar två olika utformningar för en och samma sida. Det andra är att man går direkt till att skapa en helt ny design för webbplatsen. Bilden illustrerar hur man kan ändra på informationen på en sida med A-B testning. 1 byts ut mot 2 osv. Startsidor Idag har man flera olika startsidor, detta leder till att man inte får en helhetssyn av vad Self Help som organisation kan erbjuda en potentiell kund. Man bör likt era starkaste konkurrenter skapa en enhetlig webbplats som presenterar alla de områden som ni har möjlighet att erbjuda era tjänster inom. Sidan känns inte modern och behöver en redesign för att möta de krav som ställs på en webbplats Visuellt så behöver ni arbeta mer med bilder som symboliserar er verksamhet t.ex. bildspel eller fasta bilder som ger ett modernt intryck. Man måste också omarbeta innehållet och göra det webbanpassat. För förklara detta på ett enkelt sätt skapat så har vi skapat skisser på en startsida. Se bilaga 3 för ytterligare information Bredcrumb meny Era länkstigar behöver lyftas fram tydligare, i dagsläget smälter de in med bakgrunden och ligger högt placerade ovanför rubriken vilket kan leda till att besökare missar att de finns. Sökfunktion Saknas på sidan idag. 8

9 Undermenyer Visuellt så känns undermenyerna små och behöver lyftas fram tydligare med större text och genom att implementera en design. Se exempel nedan: Källa: Personalsidan Visuellt saknar sidan ett modernt utseende för att ge upplevelsen av vad en kontaktsida bör förmedla till besökare. Vår rekommendation är att man fokuserar på att visa miljöbilder tillsammans med bilder på personal. Som vi tidigare nämnt så behöver man genomföra en redesign av webbplatsen totalt sätt. Eftersom vi via Google Analytics vet att många av era besökare letar efter kontaktuppgifter och lämnar er sida via just personalsidorna på Kliniken och Gruppen sidan så är det här man bör lägga till information som kan vara av värde för besökare eller som ni vill lyfta fram. I ert fall bör personalsidorna vara ett huvudfokus eftersom många av besökarna gå till dessa sidor. Via den organiska trafiken ser vi att många besökare till webbplatsen har inkommit via sökningar på personer. Utifrån detta så bör man möjligen skapa enskilda sidor för era anställda. [Se bilaga 4] Internlänkning Ingen kommentar. Kontaktsidor Visuellt så saknar sidan en modern upplevelse av vad en kontaktsida bör förmedla till besökare. Vår rekommendation är att man här fokuserar på att visa miljöbilder tillsammans med ikoner som framhäver ex. nyhetsbrev eller aktuella utbildningar. Som vi tidigare nämnt så behöver man genomföra en redesign av webbplatsen totalt sätt Nyhetsblad Sidan behöver förmedla fördelarna med att prenumerera på nyhetsbladet. Man behöver även titta på hur tidigare nyhetsblad presenteras. Vårt förslag är att man skapar en bättre presentationslösning. Informationssidor Försök arbeta mer med bildspråk och visualisering av olika metoder, i dagsläget känns sidorna tunga med för mycket länkar till ytterligare information. Eftersom man arbetar med alkohol och drogmissbruk bör man även visuellt ge upplevelsen av att det är människor som arbetar med andra människor för att trycka på trygghetsfaktorer genom bilder. Se exempel på nästa sida. 9

10 Källa: Att inte tillgodose användarnas förväntningar på en hemsida leder till att de inte stannar kvar på webbplatsen utan söker sig vidare till andra webbplatser. Med andra ord kommer webbplatsen att tappa i omvandlingsfrekvens. Senaste halvåret har 61,31% av era besökare stannat på webbplatsen under 30 sek vilket innebär att webbplatsen behöver uppdateras för att öka längden på besöken. Självklart kommer det alltid att vara besökare som bara är inne kort tid på webbplatsen eftersom de letar efter t.ex. kontaktuppgifter eller telefonnummer till en specifik person. Dock bör siffran för besöken under 10 sek ligga lägre än 51,03%. A-B Testning Genom att inte prova nya möjligheter med nya funktioner, nya bilder, ny design m.m. kommer ni inte veta om er webbplats kan prestera bättre än den gör idag. En A-B testning ger er möjligheten av anpassa ert innehåll efter besökarnas önskemål och leder till att man minskar risken för felval. 2.3 Konverteringring Konvertering handlar om att få dina besökare att göra det du vill att de ska göra på din webbplats eller på en speciell landningssida. Med för lite information eller dålig vägledning riskerar besökaren att lämna sidan eller hela webbplatsen. Konvertering kan delas upp i en trestegs process: 1. Mål & Målgrupper - Det första steget i att börja förbättra sin konvertering är att förstå sina olika trafikkällor och besökare och anledningen till varför de kom till er webbplats? Fråga er hur ni kan underlätta deras beslutsprocess. 10

11 2. Testa & Mäta resultat - Det vanligaste, enklaste, och snabbaste sättet att testa sina hypoteser på är att använda sig av så kallade A/B-tester. Då får användarna, genom sina handlingar, visa vilket alternativ som är det bästa. När testet är färdigt så har du ett resultat som visar vilken variant som passar er målgrupp bäst. Med andra ord har ni optimerat webbplatsen utifrån er målgrupp. 3. Kontinuerliga förbättringar Det är viktigt är att inte vara nöjd utan testa gärna fler varianter för att få den bästa effekten av en landningssida, funktion m.m. Efter att ha segmenterat innehållet via den organiska träfflistan på Google så kan vi konstatera att flertalet av era besökare sedan tidigare känner till er verksamhet. et. Vi valde att ta bort alla besökare som sökt på ord innehållande Self för att ta bort era indirekta direktbesökare. Listan som presenterades visar då att flertalet trotts detta inkommer via personer som arbetar hos er. Om man då bortser från dessa är andelen besökare via sökord väldigt låg. Rapporten visar att besökare som inte inkommer via varumärkesord har en avvisningsfrekvens på 57,51% och tittar på igenomsnitt 24,58% färre sidor. [se bilaga "Analytics Organisk söktrafik "] Vi kan utifrån detta dra slutsatsen att kommunikationen med nya besökare inte är optimal och behöver förbättras avsevärt för att uppnå uppsatta mål. Se uppsatta effektmål. Webbplatsen kommunicerar inte mot era målgrupper vilket leder till att igenkänningsfaktorn blir låg för nya besökare. För att webbplatsen ska få ökad konvertering behöver man skapa en röd tråd som är enkel för användare att följa. Sidorna måste leda besökarna till kontakt på ett naturligt sätt. Eftersom målomvandlingen inte var varit installerat sedan tidigare så har vi bara haft möjlighet att titta på datumen för att ta fram hur nya besökare som inte inkommit till webbplatsen via varumärkessökningar agerar. Om man tittar på besökare via sökmotorn Google som inkommit på rena sökord så är det endast 2 personer som valt att gå till kontaktsidan. Man har ytterligare 1 omvandlingar på kontaktsidor men den besökaren har inkommit via personnamnssökning. Se bild nedan. en av att inte arbeta med konvertering blir att sidan inte "säljer" lika bra. Webbplatsen tappar effekt och ger inte tillbaka det som den egentligen skulle kunna leverera. I konvertering gäller det att ha ett mål i fokus, enkelhet. För de två frågor som vi visat ovan riskerar ni att tappa fler besökare än ni behöver p.g.a. att ni försvårar möjligheten till avslut för era besökare. Antingen med långa beslutsvägar eller med brist på webbaserad information som leder till osäkerhet för besökaren. 11

12 3 Sökordsanalys Att veta vilka sökord man ska använda på sin webbplats eller i sin digitala marknadsföring kan vara avgörande för vilken effekt man får av arbetet man lägger ner på att skriva texter till webbplatsen eller annonsera på sponsrade länkar. Målsättningen med en sökordsanalys är att ta reda på vilka ord och sökfraser besökare använder för att hitta era produkter. Dessa sökord kan sedan användas både för sökmotoroptimering och för annonsering. Det är viktigt att sökorden väljs med omsorg då en hög placering på sökmotorerna genererar fler besökare. Det är också viktigt att sökorden speglar verksamheten på ett korrekt sätt samt att man når rätt målgrupper. Nästa steg efter en korrekt sökordsanalys är att prioritera vilka ord som är viktigast för er webbplats samt titta på konkurrensen på dessa sökord. Ju mer konkurrens det finns desto mer resurser behöver sättas in för att nå önskade resultat. Vi har skapat en enkel sökordsanalys, se Bilaga Sökordsanalys, med era målgrupper och sökord som kan vara intressanta att använda för att nå dessa. Sökordet behandlingshem har överlägset störst sökvolym, bilden nedan visar trenden för sökordet under de senaste 12 månaderna. Det är ett stabilt sökord som har en jämn nivå av sökningar under hela året. Bilden visar också vilka områden i Sverige som det söks mest på just det här sökordet. Den populäraste varianten av sökordet är behandlingshem stockholm. Vi vill med det här exemplet visa på att det finns en marknad på sökmotorerna för era sökord. Vi ser också att konkurrensen är rätt hög. Bilden visar trenden för sökordet Behandlingshem, Källa: Google Insights for Search. 12

13 Eftersom ni har många olika målgrupper som ni vill nå med er annonsering så finns det också många alternativ till sökord som kan vara intressanta. Vi har valt att inte ta med alla sökord som privatpersoner kan använda sig av för att söka efter information (tex. om föräldrar som dricker). Vi ser inte att det är en målgrupp som ni vill betala för att de ska komma in på er webbplats. Att inte ta reda på vilka sökord som era besökare faktiskt använder och att inte använda dessa när man skriver innehållet på er webbplats försämrar era chanser att få bra placeringar på sökmotorer och därmed få in fler besökare på er sida. Om ni bestämmer er för att öka er digitala närvaro via sökmotorsmarknadsföring så bör ni välja sökorden med omsorg annars kan det bli en dyr investering som inte ger önskad effekt. Med tanke på den höga konkurrensen på era sökord bör ni också ta hjälp av någon som vet hur man bäst skapar kampanjer som ger bra ROI, annars kan ni både betala höga klickpriser och annonsera under sökord som inte leder till önskade målomvandlingar på er webbplats. Om ni vill göra en redesign eller större strukturförändringar på er hemsida så måste en komplett sökordsanalys ligga till grund för detta. Annars kan följderna bli att man i slutändan tappar positioner och användarvänlighet för webbplatsen. 13

14 4 INNEHÅLL 4.1 Sökord När man i en sökordsanalys har definierat orden som är relevanta för verksamheten, ska man placera ut de på rätt ställen på webbplatsen. Följande platser är aktuella för det: Synligt på sidan Rubriker Ingress Text Interna länkar Element som ligger i kodningen Title Meta (Description) Meta (Keyword) Alt-text 4.2 Titlar En titel är det första en besökare ser när de söker på en sökmotor och får upp ett träffresultat. träffresultat Syftet med denna titel är att locka besökaren till att klicka på just din sökträff. En titel, med bra användning av sökord, har också bättre möjligheter att hamna högre upp på den organiska träfflistan. Titel är den blå texten som kommer upp som en rubrik vid en sökning på exempelvis Google. Denna bild visar hur titeln ser ut i träffresultatet och hur stor effekt det ger att man använder sökorden för sidan i titeln. Sökordet Mobiltelefon blir fetstilt och syns mer än de andra orden. Så här hanterar ni era titlar på sökmotorerna idag. Ni har relativt korta orta titlar och kan utnyttja detta utrymme mer genom att arbeta ta in respektive sidas sökord. sökord Denna bild visar ett exempel på hur en kort titel från er hemsida ser ut på sökmotorn Google. 14

15 en en av att inte använda titlar på ett korrekt sätt är dels att besökarna troligtvis kommer att lämna webbplatsen pga. att sidan inte överensstämmer öv med deras sökning, alternativt inte ens klicka sig vidare från sökmotorn.. Det andra är att webbplatsen kommer att tappa i positioner då relevansen mellan titel och övrigt innehåll inte överensstämmer. vid för korta titlar Om titlarna är för korta så utnyttjar man inte hela utrymmet av titeln för att rikta in sig på de utvalda sökorden man vill synas på. Detta blir negativt då både sökmotorn och besökaren kan få det svårare att hitta det de söker efter. 4.3 Metataggar META-taggarna används för att ge snabb information om sidan till sökmotorerna och används i olika utsträckning d.v.s vissa sökmotorer använder en META-tagg META som andra inte använder. Det finns flera olika varianter av META-taggar META och vi rekommenderar att ni använder änder som minst följande taggar: Description (beskrivningar) Detta är en text som beskriver vad sidan sid handlar om. Här har man ca tecken för att skriva en inspirerande och säljande text om just den här sidan.. Keywords (sökord) Här ska man hålla sig till 1 sökord/sökfraser /sökfraser (max 2) per sida. Denna bild visar hur det kan se ut i koden för META-taggarna. META Vi använder vänder oss framför allt av <title>, <meta name= keywords > och <meta name= description >. Ni använder er inte av META-taggar taggar över huvudtaget. Vi rekommenderar starkt att ni börjar använda dessa då det fungerar som ett skyltfönster ut mot mo era besökare på sökmotorerna. Om meta-taggarna taggarna inte ses över kommer besökarantalet minska och ni kan inte arbeta lika effektivt med målet att få fler besökare till er webbplats. Description (beskrivningar) Att inte använda description-taggen, taggen, eller att inte skriva den anpassad d för besökare eller sökmotorer på respektive sida kan medföra att sökmotorerna kommer välja ut en egen beskrivning (som de tror är bättre). Detta kan påverka både placering och hur ofta besökarna kommer att klicka på länken. länke Keywords (sökord) Eftersom ni inte använder er av keywords på rätt sätt kan detta ha viss påverkan på placeringen av era sökord. Det finns däremot studier [3.2] som säger att sökmotorer inte använder sig av keywords. ke Det stämmer till viss del, Detta dock har vi själva gjort undersökningar som påvisar att användning av keywords-taggen, taggen, med sökord/sökfraser per sida, kan ge en effekt på placeringar. 15

16 4.4 Rubriker Rubriker skapar struktur och enkelhet både för besökaren och för sökmotorerna. Att ha en bra struktur i rubrikerna, där ni binder ihop respektive sidas sökord med både en bra huvudrubrik och bra underrubriker, medför en mer komplett SEO samt användarvänlig webbplats. Rubriken är ibland det enda en besökare orkar eller hinner läsa. Att skriva en kort, koncis och bra rubrik är inte lätt men det finns några tumregler som man kan följa. 1. Viktigast först: En besökare scannar ibland bara av de 11 första tecknen i en rubrik. Därför är det viktigt att sökorden syns så tidigt som möjligt. Nivå 1 <h1> 2. Använd sökord: Använd men överexponera inte sökorden, det blir lätt spam som tolkas negativt och då har hela syftet tappats. Nivå 2 <h2> <h2> 3. Undvik långa rubriker: En rubrik är ca tecken lång. Nivå 3 <h3> <h3> <h3> Rubriker skrivs med en egen kod (h1, h2, h3 osv.) där h1 är den stora huvudrubriken, h2 är underrubriken till h1 och h3 är en underrubrik till h2. Bara en h1-rubrik per sida får förekomma men det kan finnas flera h2 och h3- rubriker. Om man har svårt att skriva underrubriker för en sida kan ett tips vara att man tar 4-5 olika fördelar med en tjänst eller produkt. Dessa fördelar kan man sedan använda som underrubriker, fördelen med detta är att om besökaren enbart läser igenom rubrikerna så har de ändå läst det viktigaste. Ni har idag inte någon större struktur och korrekt användning av era rubriker. Till exempel så har startsidan 2 stycken h1 rubriker. Användningen av h2 rubriken ligger på fel ställe, den ska placeras i textmassan och inte definiera ett nytt område (idag visar den nyheter lite längre ned på sidan). Generellt så använder ni er av endast en h1-rubrik och glömmer bort h2, h3 osv på respektive sida. Till sidan "Alkohol och drogrehabiliteringsprogram" skulle en förbättring vara att skapa en h2-rubrik till frågan " Hur ser SelfHelps rehabiliteringsverksamheter ut?". På så sett får sidan struktur och sökmotorerna mer relevant information att arbeta med. Kodning Att inte använda rätt struktur och kodning för rubriksättningen leder till att sökmotorerna inte vet vad som är viktigt och mindre viktigt på sidan, vilket kan påverka positioneringen på sökmotorerna. Textinnehåll Huvudrubriker och underrubriker behövs för att göra texten läslig för besökarna. Utan rubriker blir det svårt att framhäva det viktigaste på sidan och det sänker även användarvänligheten. Det kan till och med bli så att besökaren ger upp och går vidare för att söka information någon annanstans. 4.5 Ingresser Ingressen eller rubriker är ibland det enda en besökare orkar eller hinner läsa. Att skriva en kort, koncis och bra ingress är därför en viktig del av innehållskapandet. En ingress ska innehålla sökord/sökfraser och ska ligga runt 150 tecken, som en description-tagg. Detta gör man dels för att öka läsbarheten av sin text men också för att i slutändan öka sin konvertering på hemsidan. 16

17 Just specificering av ingress som särskiljs från övrig text är inget som ni arbetar med idag utan all text skrivs direkt efter rubriken. Vi rekommenderar att ni skapar ett stycke för detta för att dels skapa struktur på sidan men även för att ge besökaren en liten teaser på vad resterande text handlar om. Att inte använda ingresser som relaterar till sidans specifika sökord kommer att ge mindre relevansvärde för både sökmotorerna och användarna, vilket påverkar både position och konvertering på hemsidan. 4.6 Texter Skriv för besökarna i första hand och för söktjänsterna i andra hand. Detta för att besökare och sökmotorer har samma intresse av bra och relevanta webbplatser. Detta har blivit viktigare nu när sökmotorerna blir allt mer lika vanliga besökare och bättre på att avgöra om en hemsida är bra eller inte. Därför kommer sökmotorerna i längden att premiera naturligt skrivna texter. Det är därför extra viktigt att hålla en hög kvalitet på texterna för att få rätt effekt, budskapet ska inte behöva upprepas på flera olika sätt. De tre vanligaste misstagen när man skriver texter. 1. Texterna är allmänt ofokuserade utan några klara argument till varför den här hemsidan är bättre än alla andra tusentals webbplatser som finns på klickavstånd. 2. Att man har text utan innehåll med mycket branschord, jargong och allmänt skryt. 3. Att man skriver om företaget istället för att skriva till besökaren. Mängd text på webbplatsen Generellt sett har ni idag relativt lite text på era sidor (givetvis har vissa mer än andra). Ni skulle behöva uppnå en volym på ca 15% densitet(idag ca. 7%) i genomsnitt för att på så sätt får ett starkare innehåll. [källa: woorank.com] Innehållet i era texter Ni har bra forskning och material dvs ni har ett bra innehåll för era texter. Det som saknas är att anpassa dessa för webben. Ni måste rikta er till er målgrupp och samtidigt skriva för sökmotorerna genom att använda relevanta sökord mer. vi anser att era nyhetsbrev är bra skrivna och att ni ska försöka skriva övrig information på ett liknande sätt. Att skriva för lite eller att inte använda sidans sökord tillräckligt ofta i texten kan medföra att användarna och sökmotorerna inte riktigt vet om sidan är tillräckligt relevant. Detta kan påverka positioner och konvertering negativt för er hemsida. Att använda ett annat typsnitt än standard för att göra webbplatsens text lite mer attraktivare kan medföra att hela webbplatsen får en långsammare responstid mot besökarna. Detta kan ge konsekvensen att ni dels kan tappa besökare för att sidan laddas alldeles för långsamt men även att sidans Page-Load-värde påverkas och webbplatsen tappar positioner på sökmotorerna. (Page load är hur snabbt sidan kan visas från att besökaren klickar tills att allt innehåll presenteras för besökaren) 17

18 4.7 Interna länkar Intern länkning är text som du länkar till andra sidor inom din webbplats. Ankartexterna, den texten som brukar vara blå och understruken, ska variera eftersom naturlig inlänkning är något som uppstår spontant. Hundratals länkar med exakt samma ankartext kan sänka en webbplats i sökmotorernas ögon då mönstret på de inkommande länkarna blir alltför likartat och onaturligt. En naturlig länktillväxt innehåller länkar med ankartext som t.ex. klicka här eller företagsnamnet. Hur ser bra ankartext ut? Om en extern hemsida skulle länka till oss, kan deras ankartext se ut såhär: Behöver du hjälp av Din Webbstrateg? När man behöver marknadsstrategier för stora bolag. Webbstrategier och marknadsföring behöver vi alla. Att lyckas med SEO genom rätt Webbstrategi. Enkla och kompletta Webbstrategier. Ni har idag interna länkar som alla delar med sig av SEO-kraft vilket är bra. Ni har idag ca 1241 interna länkar som skickar vidare besökarna till ca 110 sidor. Det totala antalet interna länkar är en bra siffra, vi har inget att kommentera. När det inte finns så många länkar, och när de viktigaste sökorden inte används som länktext, blir texterna inte så läsvänliga vilket minskar både konverteringar som positioner på sökmotorerna. 4.8 Bilder Bilder är en förklarande och upplivande del på en webbplats. En bild ska alltid kombineras med en förklarande bildtext intill bilden. Sökmotorerna är duktiga på att koppla ihop en bild och texten intill och genom att ha en bra beskrivning så kommer ni att gynnas och få plus-poäng av sökmotorerna. Ni använder er av bilder på en del sidor men ni skulle kunna använda ännu fler bilder för att illustrera budskapet på respektive sida. Varje bild ska kunna taggas med en sk alt-text men det är inget som ni använder för någon bild för tillfället. Enligt er tekniker så kan inte det sättas på bilder idag, utveckling krävs. Nackdelen med att inte använda sig av bildbeskrivningar är att det blir svårare att komma upp i Google bildsök. Dessutom har bildbeskrivningar en påverkan på vilka positioner man får på sina sökord. Vilket påverkar antalet besökare och konverteringar på hemsidan. 18

19 4.9 Hastighet Hastigheten har fått allt större betydelse för både positioner på sökmotorerna och användarvänlighet för besökarna. Att ha en snabb webbplats är något som bl.a. Google lägger mer vikt på sedan ett år tillbaka. Att ha en snabb webbplats är något som gynnar positioneringen på sökmotorerna. Vi har undersökt hastigheten på flertalet webbplatser och kommit fram till att genom att korta ned laddningstiderna så har även positionerna förbättrats. Det tar i genomsnitt 1,0 sekunder att hämta sidor på din webbplats (uppdaterat den 28 mar 2012). Det är snabbare än 91 % av alla webbplatser. Uppskattningarna har låg tillförlitlighet (färre än 100 datapunkter). Diagrammet nedan visar hur den genomsnittliga hämtningstiden för sidor på webbplatsen har ändrats de senaste månaderna. Om ni inte tar hänsyn till hastigheten för webbplatsen, så kan detta leda till väldigt frustrerade besökare som är vana att få allting laddat omgående. Allvarliga problem med webbplatsens hastighet kan även göra att Google och andra sökmotorer har svårt att se stora delar av ert innehåll och detta påverkar både placeringar och besökarflödet. 19

20 5 Teknik / Publiceringssystemet (CMS) I den tekniska analysen kontrollerar vi er webbplats grundligt för att identifiera tekniska problem och vilka förbättringspunkter ni har för att uppnå maximalt resultat med er marknadsstrategi. 5.1 Titlar Tekniskt sett ska varje sida ha unika titlar som handlar om just den sida som användaren befinner sig på. Därför ska systemet ni använder för webbplatsen kunna hantera unika titlar per respektive enskild sida. När systemet skapar en ny sida blir namnet på sidan automatiskt titeln. Systemet lägger även på texten "- selfhelpföretagen" och på så vis blir respektive titel unik. Det finns möjlighet att utveckla detta till att kunna skriva egna titlar men inget som behövs prioriteras i dagsläget. Vår rekommendation är att skapa en avdelning i administrationsverktyget där vi kan sätta egna titlar per respektive sida. (exempel om fältet är tomt så sätts det automatiskt som det gör i dag). Vi rekommenderar att denna avdelning läggs som en egen "flik" under varje sida, så att man enkelt kan gå in och redigerar. (se röd bild nedan) en av att inte använda unika titlar är att sökmotorerna inte kan veta vad respektive sida handlar om och på så sätt inte hitta relevanta sökningar som matchar sökningen tillräckligt bra. Detta påverkar positionering och antal klick som sökträffen skulle kunna ge. 20

21 5.2 Rubriker Tekniskt sett ska varje sida innehålla minst en rubrik men gärna flera underrubriker. Det är viktigt att strukturen är uppbyggd hierarkiskt dvs H1 först och sedan H2, H3 osv. På så vis kan sökmotorer urskilja vad som är huvudintresset på sidan. Systemet har idag inget fördefinierat fält där man fyller i rubriker utan det sker i redigeringsfältet och där kan man sätta valfri rubrik. Här har vi inga kommentarer. en av att inte använda korrekta rubriker (struktur och kod) för respektive sida kan påverka positioneringen på sökmotorerna pga att sökmotorerna inte kan veta vad som är viktigt och mindre viktigt på sidan. 5.3 META Det finns många olika typer av META som sökmotorerna använder sig av. De vanligaste är beskrivningar (description), sökord (keyword), ägare (author), språk (language) och statistikverktyg som Google Webmaster Tools. Likt titlar ska META-taggar finnas och vara så unika som möjligt och handla om just den sidan som användaren befinner sig på. Därför ska systemet ni använder för webbplatsen kunna hantera META-taggar per respektive enskild sida eller installation (globala inställningar). META-språk kan med fördel användas om du har flera språk på en och samma domän för att separera de svenska sidorna mot de engelska sidorna mot sökmotorerna. Exempelvis om ni använder det engelska språket på en.sedomän. Systemet har inte idag stöd för META men det finns möjlighet att utveckla önskat META vid behov. Vi rekommenderar att lägga till en avdelning i administrationsverktyget där vi kan sätta värde på olika META-taggar som META-beskrivning mm. Att inte använda META-taggar kan påverka positionerna på sökmotorerna negativt. Att inte använda META-taggar gör att ni inte får någon kontroll på hur ni presenterar respektive sida mot besökarna via sökmotorerna. Detta i sin tur kan påverka besökarflödet till webbplatsen. 5.4 Bilder Bilder ska alltid komma tillsammans med en sk. Alt-text. Alt-texten är den del av kod som ska förklara för sökmotorerna vad bilden handlar om. Alt-text (både kodningsmässigt och textmässigt) för bilder är något som sökmotorerna är duktiga på att koppla ihop med din bild. Genom att ha en bra beskrivande text (där ni även får in sökord som är specifika för sidan) så kommer ni att gynnas och få plus-poäng av sökmotorerna. Systemet kan inte sätta alt-taggar på bilderna. Systemet kan ladda upp bilder i de olika företagens mappar samt i en gemensam mapp (som alla kommer åt). Dessa kan sedan läggas in på respektive sida. Namnet på bilden blir namnet som den heter. Önskar man byta namn måste en ny bild laddas upp. Detta behöver utvecklas för att effektivare kunna arbeta med optimering av bilder. Från och med 2011 har sökmotorer satsat mer på webbplatser med bra beskrivande alt-texter, detta medför att webbplatser som inte använder sig av det kommer att tappa positioner på bildsök (exempel Googles Bildsök) och även relevans på sidan. Vilket i sin tur kan ge sämre positioner på sökmotorerna. 21

22 5.5 URL struktur Att ha en användarvänlig URL innebär att man har en URL som med text beskriver innehållet på respektive sida. Sökmotorer använder URL-adressen för att ta reda på vad sidan handlar om. Exempelvis så säger /selfhelp-foretagen/alkohol-och-drogrehabilitering/ mer än om ni skulle använda /?id=7474&cid=7478. Webbplatsen hämtar i dagsläget information från databasen där den hämtar det unika id:et för den sida som ska visas (dvs i Det finns möjlighet att sätta ett unikt namn för detta (exempel "alkohol-och-drogrehabilitering") men vi rekommenderar att hela URL-strukturen ses över och att varje företag får en egen url med respektive undesidor Exempel: Genom att inte använda korrekta url:er kommer webbplatsen tappa i relevans gentemot de webbplatser som använder det på rätt sätt och således tappar webbplatsen i positioner på sökmotorerna. 5.6 Redirects Att använda s.k. redirects på en webbsida kan vara riskabelt. Det gäller att veta hur man skapar använder dessa redirects. Sökmotorerna rekommenderar att man gör en så kallad 301 redirect om man flyttar en sida på Internet till en annan plats. Genom att göra en omdirigering med 301 tar vi med både länk- och SEO-kraften från den gamla sidan till den nya sidan. Vid en 301 redirect förstår Google att sidan har flyttats och rankning och länkkraft överförs till en viss del. Detta görs enklast genom att lägga till en kod i.htaccess-filen eller annat serverscript (fråga er webmaster om hur ni löser detta). Kontrollera om din redirect är sökmotorvänlig på: (den kollar dock inte om sidan har en fungerande redirect för exempelvis Google Analytics). Själva och dess undersidor har inga konstiga redirects som kan förstöra och komplicera för besökarna. SelfHelp äger fler domäner som är kopplade till Dessa ger en 302 Found kod vilket betyder att den skickar besökaren vidare men den skickar inte med all SEO-kraft som finns på Vi rekommenderar att ni byter ut denna omdirigering till en 301 Moved Permanetly vilket skickar även med SEOkraften. En dåligt använd redirect kan göra att sidan inte indexeras (registreras i sökmotorernas servrar) eller att sidan inte kan samla statistik från exempelvis Google Analytics. Tips Vi rekommenderar att man inte använder redirect så ofta för det kan ställa till med mer problem än nytta. Vid en kontroll för exempelvis Google Adwords, som är känslig för var och hur man installerar scriptet och använder redirects, ser vi att det inte ska vara några problem. Vi uppmanar er ändå att vara vaksamma då det kan ge problem i framtiden med bland annat sponsrade länkar eller andra banners som refererar till er webbplats. Risken är att vi inte kan spåra alla besökare på rätt sätt. 5.7 Språk Hur hanterar systemet flera språk? Finns det någon teknisk begränsning eller kan man skapa hur man vill? Det är viktigt att systemet kan hantera flera språk enskilt och att man tydligt ser vilket språk man redigerar för tillfället. Hanteringen av språk ska antingen hantera flera domän-ändelser (.se,.fi,.dk) eller att systemet även ska kunna separera språken via kataloger (www.domän.se/en.../fi osv.). 22

23 Systemet har ingen hantering av språk i dagsläget men om det skulle behövas fler språk rekommenderar vi att ni använder strukturen osv. en av att inte använda korrekt hantering av språk är att allt innehåll som finns under ett språk kan bli feltolkat av sökmotorn. Exempel: Texten är på spanska och tekniskt sett taggas sidan som svensk, detta innebär att ert innehåll (texten) kommer jämföras och synas på den svenska sökmotorn, exempelvis på 5.8 Duplicate Content Om ni har två eller flera sidor som har samma eller väldigt lika innehåll så finns risken att ni får något som heter duplicate content. Ett enkelt sätt att kontrollera om ni är i riskzonen för duplicate content är att byta ut de bokstäver ni använder i adressen till stora bokstäver. Om ni får samma innehåll med stora bokstäver finns risken för duplicate content. Orginal /WebbSida.aspx?foretag=P&id=8591af fbd-be76-b85e078b90b9 Duplicate /WEBBSIDA.aspx?FORETAG=P&id=8591af fbd-be76-b85e078b90b9 Ni kan även riskera att ha Duplicate Content om man ser samma innehåll oavsett om man skriver www framför adressen som om man inte gjorde det. Det som ska hända är att man ska alltid skickas till samma URL. Exempel om vi skriver så ska man alltid skickas vidare till adressen Vi ser att ni är i riskzonen för duplicate content gällande hur ni hanterar era URL:er med små och stora bokstäver. Ni är även i riskzonen om man skriver med eller utan www före er domänadress. och borde skicka besökare till samma URL men det gör den inte i dagsläget. Dvs. skriver vi utan www så skickas man inte till den rätta adressen som är med www. Detta kan enkelt lösas via Google Webmaster Tools där man säger till sökmotorn att det är samma domän. Att inte använda canonical på rätt sätt skulle kunna medföra att ni får duplicate content. Detta kan skada er sida i Googles sökresultat eller rent av få er webbplats borttagen från sökresultatet (vanliga sökresultatet). Med andra ord skulle er webbplats försvinna från sökmotorer som bland annat Google, Yahoo mfl. 5.9 Felsidor (404-sidor) 404-sida (felsida) Att ha sidor på sin webbplats som inte leder någonstans eller är trasiga kan göra att hela webbplatsens ranking drabbas. Därför rekommenderar vi alla att installera Google Webmaster Tools för att enkelt hålla koll på de sidor som inte är korrekta. En korrekt felsida, s.k 404 bör existera för att minska hela webbplatsens avvisningsfrekvens (bounce rate). En 404- sida visas om man som besökare antingen har skrivit fel www-adress (ex: eller om sidan man söker efter har tagits bort. För att förbättra hela webbplatsens avvisningsfrekvens kan man lotsa besökaren rätt eller ge besökaren tillräckligt med hjälp för att hitta den sökta sidan. På det viset behåller ni kvar besökaren på er webbplats och får möjlighet till fler avslut. 404-sida (felsida) Systemet har ingen hantering av felsidor i dagsläget men utvecklingsmöjligheter finns. Att inte presentera en bra utformad 404-sida kan få besökaren att lämna webbplatsen efter att de antingen skrivit fel eller kommit till en 404-sida via navigering eller sökmotor. Genom att inte skapa en felsida kommer sidan att tappa ROI och kanske skicka en blivande kund till en konkurrent istället. 23

24 en av att skicka vidare besökarna till startsidan blir att besökaren kanske inte uppfattar att man skrivit fel eller att just den sidan som de ville komma åt inte existerar Webbplatskarta (Sitemap)/XML sitemap När man pratar om sitemap kan det handla om två olika typer. Dels finns det den klassiska HTML-sitemappen och så finns den lite nyare XML-sitemappen. Inom SEO används de främst för att se till att alla sidor på en webbplats kan hittas, men det finns lite andra användningsområden också. XML När det gäller XML-sitemap så är det ett ganska omdiskuterat sätt att få sin site indexerad. Enkelt uttryckt så är en webbplatskarta i XML-format en lista över sidorna på en webbplats. Genom att skapa och skicka en webbplatskarta kan ni informera Google om alla sidor på webbplatsen, inklusive webbadresser som kanske inte identifieras i Googles vanliga genomsökningsprocess. HTML-sitemap HTML-sitemap är lite bättre eftersom den länkar till sidorna. Det man ska tänka på är att den inte får vara för stor, flera tusen länkar på en sida är inte rimligt utan då ska man helt enkelt dela upp den på flera sidor. I stort så gör sitemap inga direkta underverk när det gäller positioner men den kan underlätta indexeringen som kan påverka indexeringen. Webbplatskartor är särskilt användbara om: Er webbplats har dynamiskt innehåll. Er webbplats har webbsidor som Googlebot kan ha svårt att upptäcka under genomsökningen, t.ex. webbsidor med Rich AJAX eller bilder. Er webbplats är ny och det bara finns ett fåtal länkar till den. (Googlebot genomsöker webben genom att följa länkar från en sida till en annan. Det betyder att det kan vara svårt för Google att upptäcka er webbplats om den inte är korrekt länkad.) Er webbplats har ett stort arkiv med innehållssidor som inte är väl länkade till varandra eller inte länkade alls. XML Google Sitemap används inte för webbplatsen men enligt utvecklare kan detta anpassas efter önskemål HTML-sitemap Sitemap för besökarna används inte för webbplatsen men enligt utvecklare kan detta anpassas efter önskemål Både xml-sitemap och html-sitemap underlättar sökmotorernas indexering av webbplatsens alla sidor. En icke korrekt utformad sitemap eller saknaden av en sitemap minskar sökmotorernas möjlighet till att indexera webbplatsen på sina servrar, vilket kan påverka hela webbplatsens positionering på sökmotorerna Robots.txt Nyttan med robots.txt. En robots.txt-fil nekar sökrobotar, som genomsöker webben, åtkomst till din webbplats. Sökrobotarna är automatiserade, och innan de fortsätter till webbsidor på en webbplats kontrollerar de om det finns någon robots.txt-fil som hindrar att de får åtkomst till vissa webbsidor. Även om alla ansedda sökrobotar respekterar föreskrifterna i en robots.txt-fil så finns det de som väljer att tolka dem annorlunda. En robots.txt är dock inte tvingande, och personer som skickar skräppost eller ställer till problem på andra sätt kan mycket väl strunta i den. Därför rekommenderar vi att ni skyddar all konfidentiell information med lösenord. Ni behöver bara en robots.txt-fil om det finns innehåll på din webbplats som ni inte vill att sökmotorerna ska indexera. Om ni vill att sökmotorerna ska indexera allt på din webbplats behöver ni ingen robots.txt-fil (inte ens en tom fil). 24

25 För att använda en robots.txt-fil måste ni ha tillgång till domänens rotkatalog (om ni inte är säkra, fråga ert webbhotell). Om ni inte har åtkomst till roten för er domän kan ni begränsa åtkomsten med hjälp av en METAtagg för sökrobotar. Exempel på sådan METAtagg (läggs in på samtliga sidor som inte ska indexeras): <meta name= robots content= noindex > Selfhelp har ingen robots fil som styr vad som får och inte får indexeras på en sökmotor. Ni har möjlighet att skapa en sådan antingen via Google Webmaster Tools eller genom att ladda upp en fil på er server. Länk till er robots.txt: Att inte använda en robot.txt-fil kan ge sökmotorn tillgång till hela domänens webbsidor, bilder och dokument. Även sidor och dokument som kanske inte ska synas och vara tillgängliga för allmänheten Källkod Att ha en ren och snygg källkod är mer och mer viktigt enligt vad sökmotorerna själv har sagt. Sökmotorerna idag är så pass avancerade att de kan känna av vad som är bra intenderad och kommenterad kod och på så vis dela upp koden i avsnitt och områden. Med intenderad kod menas att den är uppdelad i stycken, inflyttad text för bättre visualisation mm. Er kod ser ren och enkel ut. Det enda som är anmärkningsvärt är att ni använder så kallade tabeller för att bygga sidornas layout. Med andra ord använder ni en föråldrad metod för att skapa en bra sökmotorvänlig sida. Värt att tänka på om eller när ni bygger om hemsidan är att er leverantör ska bygga sidan med div-taggar och inte tabeller då div-taggar anses vara mer sökmotorvänliga och bättre läsbara. I övrigt har vi inget att anmärka på. Genom att inte tänka på hur man skriver sin kod kan påverka sökmotorvänligheten för hela webbplatsen. Detta påverkar framför allt positioneringen på sökmotorerna. 25

26 5.13 Kontroll mot Checklista (Webbpubliceringsverktyget) Att ha ett väl fungerande CMS verktyg för webbplatsen är A och O. Att ha ett bra CMS kan spara dyrbar arbetstid för marknadsavdelningen, webbmaster eller en reklambyrå. Viktigt att tänka på när man väljer/byter webbpubliceringsverktyg är funktionalitet, användarvänlighet och ifall det kommer uppdateringar som gör att verktyget alltid har den senaste och säkraste funktionaliteten. Selfhelp sitter i ett egenbyggt system så ser vi inte några direkta begränsningar i form av utveckling. Ni har med andra ord stora möjligheter att utveckla funktioner eller utföra de förändringar som analysen har uppmärksammat brister inom. Eftersom att ni sitter i ett egenbyggt system så krävs det att en utvecklare utvecklar funktioner och implementerar önskad funktionalitet. Enligt Mikael Nordberg [4.1], er utvecklare internt, har ni lite möjligheter att utveckla nya funktioner eller ändra olika delar som menyer, placering av objekt m.m. själv. Lista över möjligheter (inte brister) Område Titlar: Sätta unika titlar per respektive sida på webbplatsen META-taggar: Sätta egna META som beskrivning, sökord, ägare mm Bilder och Alt-texter: Sätta unika alt-texter för respektive bild som finns på webbplatsen Filer: Möjlighet att ladda upp eller ändra filer på olika nivåer på servern <head>: Har möjlighet att ändra inuti <head>-taggen Canonical: Möjlighet att ändra/lägga till denna META Sitemap: Möjlighet att skapa en automatisk sitemap (xml och HTML) Sitemap: Möjlighet att skapa en manuell sitemap (xml och HTML) Språkhantering: Möjlighet att separera språk i systemet Robots.txt: Möjlighet att skapa/ändra i robots.txt-filen Innehåll/Texter: Möjlighet att ändra fritt i texterna Interna Länkar: Möjlighet att skapa länkar i text Rubriker: Systemet har möjlighet att skapa rubriker Breadcrumbs/Länkstig: Möjlighet att skapa länkstig för respektive sida Skapa egna sidor Övriga funktionaliteter Startsidan innehåller relevant text och är lämpligt utformad, ingen splash eller intro-sida Webbplatsen kräver inte javascript, flash, formulär eller pop-ups för navigering Webbplats ej uppbyggd med frames/ramar Alla undersidor kan nås med 3 klick från startsidan Länkattributet rel= nofollow används endast på externa länkar skapade av användare alternativt är annonser eller köpta länkar HTML-tabeller används inte för layout, endast vid presentation av data i tabellform Inga allvarliga fel hittas i HTML-kod när man validerar enligt W3C Sidornas URL:er innehåller olämpligt många variabler eller olämpliga tecken Sidornas URL:er beskriver innehållet på dokumenten Eventuella gamla URL:er är ompekade med 301 redirect Sidorna returnerar en korrekt server header (200 OK för korrekta sidor) Andra domäner pekar med en korrekt ompekning (på servernivå) Inga onödiga/felaktiga ompekningar sker (301/302 redirects) Servern/webbhotellet är placerad i målgruppslandet Att inte kunna utveckla systemet medför en risk för att systemet inte blir framtidsanpassat och på så vis stannar hela webbplatsen i utveckling. En uppdatering av ett icke anpassat system kan bli kostsamt och i vissa fall kan det vara billigare att byta leverantör. Ytterligare en risk med ett system som inte kan uppdateras eller utvecklas är att den kan tappa positioner på sökmotorerna då webbplatsen inte har den korrekta funktionalitet som krävs för ökad position. 26 Möjlighet JA JA Nej JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ NEJ JA NEJ JA det används Nej JA måste förbättras NEJ måste förbättras NEJ JA NEJ måste förbättras NEJ JA

27 6 SEO offpage För att skapa en framgångsrik länkstrategi är det ett antal saker man bör tänka på. Fokusera på rätt sökord Ankartexten även kallad länktexten, som är den läsbara länken du klickar på för att komma till en webbplats/webbsida, är viktig för hur sökmotorerna bedömer en särskild sida eller webbplats. Länka djupt till webbplatsens undersidor När ni skaffar externa länkar från andra webbplatser ska ni tänka på vilken relevans det ger tillbaka till er. Vi rekommenderar inte att ni enbart skaffar länkar med hög Pagerank. Det är många faktorer hos länkar som bidrar till en hög ranking i sökmotorerna och enbart länkar med hög Pagerank kommer inte att åstadkomma detta. Skaffa länkar från sajter som är olika varandra Sajter som håller en hög kvalitet tenderar att få länkar från sajter med stor variation. Gör inte misstaget att skaffa många länkar med kraftfull länkpopularitet, eller Pagerank, i förhållande till antalet länkar med lägre länkpopularitet. En naturlig länktillväxt blandar länkar med olika typer av Pagerank-länkar. Behåll inkommande länkar så länge som möjlig Det tar tid för sökmotorerna att hitta nya länkar och att låta dessa påverka relevans etc. Därför bör ni alltid se till att inkommande länkar ligger kvar så länge som möjligt. Att byta eller köpa mycket tillfälliga länkar eller till och med roterande länkar kan vi inte rekommendera och det strider dessutom mot Googles riktlinjer [5.1]. Undvik samma länkar på flera andra hemsidor Sitewide-länkar är när en och samma länk syns på tusentals sidor på en domän. Detta kan förekomma i t ex forum etc. Vi rekommenderar inte att skaffa ett stort antal sitewide länkar och speciellt inte om de kommer från irrelevanta sidor. Analysera trafik och resultat När ni valt vilka sökord ni ska bygga länkar runt är det viktigt att ni mäter vilken trafik sökorden ger samt hur din sajt rankar i sökmotorerna på de aktuella orden för att bedöma om det är värt ansträngningen. 6.1 Externa länkar För att få ut maximal effekt av sökmotoroptimering är det av stor vikt att noggrant analysera era potentiella kunders sökbeteenden, och ta fram en strategi för vilka sökord och målgrupper som ger bäst resultat. Genom externa länkar kan man förbättra en webbplats placeringar i den s.k. organiska träfflistan på sökmotorer som Google. Olika metoder för att bygga långsiktigt bestående länkkraft har alla sina för- och nackdelar, därför är det viktigt att en insats föranleds av noggranna analyser och diskussioner med er som kund för att hitta rätt metoder att arbeta med. Man ska alltid arbeta utifrån bransch och nisch, och leverera länkar som är så relevanta och starka som möjligt. Olika metoder: Artikelmarknadsföring, vilket innebär publicering av artiklar inom ert ämne på webbplatser i syfte att få in länkar till er webbplats. Länkkataloger, handlar om att se till att er webbplats finns listad på så många bra länkkataloger som möjligt på nätet. Bloggkommentarer, en omdiskuterad metod som har sina nackdelar bör användas med försiktighet och först efter en riskbedömning. Forumprofiler och foruminlägg, även detta en metod som har flera uppenbara nackdelar, precis som med bloggkommentarer är detta något vi i många fall avråder men som i vissa fall kan ha en önskvärd effekt (men som måste vägas mot risk). 27

28 Social bookmarking, en riskfri metod, som kan ge många men inte så starka länkar. Analys av konkurrenters länkar, en metod som kan ge riktigt bra resultat, det handlar om att se till att finnas med där dina konkurrenter redan finns. Gästblogga/bloggmarknadsföring/bloggtävlingar, metoder som kan ge riktigt bra resultat inom vissa branscher. Länkförfrågningar/länkbyten, det handlar om att sälja in/föreslå för hemsidesägare att länka till er fungerar bra i vissa branscher. Framtagande av innehåll för spridning, det kan röra sig om att producera e-böcker, filmer, datorprogram eller bilder att distribuera i syfte att få med länkar till kreatören fungerar bra i vissa branscher. Page Authority (startsidan auktoritet): 30 av 100 Domän Authority (hela webbplatsens auktoritet): 17 av 100 MozTrust (www.selfhelp.se)*: 5,77 MozRank (www.selfhelp.se): 5,54 Länkar i C-block**: 7 på domännivå (www.selfhelp.se) Google Page Rank: 1 *MozRank eller TrustRank kan enkelt förklaras som ett mått på hur trovärdig en hemsida är. Denna kan jämföras med Google PageRank ** C-block betyder att man får länkar från andra webbplatser/sidor inom samma IP-område. Ett IP-nummer har följande uppsättning. AA.BB.CC.DD. Detta betyder att AA.BB.CC är lika som för er webbplats men behöver inte betyda att ni får länkar från andra domäner som företaget äger utan det kan komma från andra företag [5.2]. Gällande länkar till webbplatsen ser vi via Google Webmaster Tools att ni har en väldigt hög antal länkar till er webbplats. Totalt antal länkar: st från 587 olika domäner. Era 10 största externa länkar: Domäner Länkar Länkade sidor (till er) eniro.se ucme.se 28 1 lokaldelen.se 19 1 gavledelen.se 15 1 stockholmsdelen.se 13 1 foretagsfakta.se 11 1 rejta.se 8 1 infodirekt.se 7 1 opendi.se 6 1 lg.se 6 1 Målet med en bra länkstrategi är att bygga länkar till och på er webbplats så att man dels tar positioner på sökmotorerna men även får ett bra förtroende mot sökmotorerna (nämnt ovan som moztrust). en av att inte arbeta med denna länkstrategi blir således sämre positioner på sökmotorerna. 28

29 6.2 Ankartexter Det är av stor vikt att domänens inkommande länkar har en stor spridning på ankartexter och att enskilda sökord inte står för en onaturligt stor del av de inkommande länkarna. I en naturlig spridning betraktas det som normalt att varumärken, företagsnamn och webbadressen står för majoriteten av länkarna och att de viktiga enskilda sökorden står för mindre andelar av det totala antalet länkar Era 20 vanligaste ankartexter lyder som följande 1. www selfhelp se 2. selfhelp 3. utbildningar 4. kontakta oss 5. anhörigprogram 6. personal 7. audit 8. efterbehandling 9. http www selfhelp se 10. efterbehandlingsseminarium 11. grundbehandling 12. ledarskap och organisation 13. aktuella händelser 14. förlängd behandling 15. läkemedelsass underhållsbeh 16. länka till oss 17. selfhelp företagen 18. alkohol och drogrehabilitering 19. familjehemsvård 20. forskning och studier Ni har en blandning av sökord som beskriver er verksamhet samt sökord som beskriver ert varumärke (selfhelp) här har ni en bra spridning och vi har inget att anmärka. en av att inte använda korrekta nyckelord i era länkar medför att webbplatsen kommer att få ett sämre värde och på sikt ge webbplatsen sämre positioner på sökmotorerna. 29

30 7 Digital närvaro 7.1 Marknadsföring via sociala medier Social Media Marketing, SMM, handlar om att marknadsföra sig själv eller sitt företag på olika sociala medier på nätet. På svenska Wikipedia definieras sociala medier enligt följande: Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat innehåll. Idag besöker halva svenska folket ett socialt nätverk varje dag och andelen människor i Sverige som besöker sociala nätverk fortsätter öka med tio procentenheter varje år [7.1]. Många företag och organisationer har därför börjat använda dessa sociala verktyg för att kommunicera med sina kunder. De har upptäckt att det kan vara ett snabbt och enkelt sätt att nå fram till kunderna och skapa en dialog. Det finns dock en sorts övertro på sociala medier, företag tror att om man bara är aktiv så blir det succé. Vi anser att kärnan till framgång i de sociala medierna ligger i att man förstår att det är ett effektivt kommunikationsverktyg. Och för att lyckas med verktyget måste man lära sig hur man ska använda det och hur man ska kommunicera i sociala medier till skillnad från t.ex. tidningar, TV och radio. 7.2 Social Media Strategi Innan ni startar en blogg eller loggar in på något av de andra sociala medierna, skapar ett konto och utser någon på företaget som ska vara ansvarig, så bör ni formulera en strategi. Med en genomtänkt strategi blir det enklare för er att klargöra hur ni ska agera och vad syftet med er sociala mediasatsning egentligen är. Följande frågor är viktigt att besvara innan ni sätter igång: 1. Vad är syftet med att synas på Facebook eller driva en blogg? Det finns några olika användningsområden man kan fundera över. 2. Vilken är er målgrupp? Var finns de? Man bör ta hänsyn till sin målgrupp när man skapar innehållet till sociala medier. Glöm inte bort att lyssna på er målgrupp för att se vad de vill ha ut av er relation. 3. Vad och hur ska ni kommunicera? Vilken ton ska ni använda er av, hur ska ni uppfattas? 4. Vem ska kommunicera med era följare? Ska verkligen en enda person vara ansvarig för företagets hela kommunikation i den kanalen? 5. Hur ska ni mäta er sociala media satsning? Hur vet ni hur bra/dåligt ni har lyckats? Ni finns idag inte på någon social media plattform. På er webbplats finns väldigt mycket information och ni ger även ut nyhetsblad regelbundet. Ni skapar redan idag innehåll som ni kan och bör dela med er av. Vi ser att ni bör använda er av några sociala medier för att öka ert kontaktnät och kommunicera med ert nätverk, där de själva befinner sig. Att inte ha en tydlig social media strategi gör det svårt för er att veta vad ni ska göra, vem ni ska rikta er till och hur ni ska mäta era aktiviteter. Om ni inte vet hur mycket er publik interagerar med, sprider vidare eller gillar vad ni gör så kan ni inte heller se utvecklingen ni gör eller få indikationer på om ni gör bra eller mindre bra saker. Att inte använda sin blogg optimalt, att inte utveckla sin dialog och skapa engagemang från sina följare leder till att man inte får fler medlemmar till sin Facebooksida. Då missar man också alla fördelar som sociala medier kan ge er: att förmedla bilden av ert varumärke, hitta nya kunder, skapa kännedom om er tjänster, dela med er av er unika kunskap, nå en ny publik och få nya idéer. Om man inte mäter sin satsning på sociala medier vet man inte om man når sina mål och vad man kan utveckla och förändra för att lyckas bättre. 30

31 7.3 Blogg svenskar bloggar själv och 1, 5 miljoner svenskar läser bloggar varje vecka. Antalet som skriver bloggar har inte ökat särskilt mycket under de senaste åren, däremot har läsandet av andras bloggar blivit mycket populärt och en ny medieform. [7.2] Det finns många olika typer av bloggar och man kan dela upp de utifrån innehållet t.ex. politiska bloggar, dagboksbloggar, företagsbloggar, marknadsföringsbloggar, affärsbloggar osv. När man pratar om sociala medier glömmer man ofta bort företagsbloggar som ett utmärkt verktyg och det finns många anledningar till varför ett företag ska blogga: 1. Främst handlar det om att man kan använda bloggen som en kanal för att förmedla allt det man inte kan i andra medier eller inte har plats för på sin webbplats. Bloggen ger en unik möjlighet att göra läsarna delaktiga i verksamheten. Man kan använda både text, bild och film för att visa vad företaget handlar om, man kan ge sin version och förmedla åsikter. Det handlar om att skriva om ämnen som är intressanta för era målgrupper, relevanta för er verksamhet och som levandegör företaget. 2. En annan viktig aspekt är att bloggar med relevant innehåll som ständigt uppdateras ofta får bra resultat i sökresultatet. Skriver man relevanta inlägg så kan man med bloggen få bra placeringar på viktiga sökord. Får man upp ett blogginlägg i sökresultatet så läser man gärna den. Det första man måste fråga sig när man skriver en blogg är vad man vill ni uppnå med sina inlägg? Vill ni vinna läsarnas förtroende och på sikt tjäna pengar? Vill ni öka trovärdigheten för ert varumärke? Vill ni visa vilken kunskap ni sitter på? Det andra man måste tänka på är vilka ämnen man skriver om. Att skriva om ämnen som har bra sökvolymer kan ge företag bra träffar i sökresultatet men också locka in nya besökare som kanske inte känner till er sen innan. Ni har redan idag massor med information på er webbplats som istället skulle kunna kommuniceras via en blogg. Ni har skribenter som kan producera innehåll till en blogg. Ni sitter på unik kunskap som ni kan förmedla via en blogg. Genom att inte sprida er närvaro och kunskap via en blogg förlorar ni möjligheten att bekräfta er marknadsposition och ert varumärke digitalt. Att inte utnyttja en blogg för att driva in trafik via organiska träffresultatet minskar möjligheten att öka andelen nya besökare. 7.4 Omvärldsbevakning Att börja med att ta reda på vad som skrivs om ert varumärke i sociala medier är ofta ett första steg när man skapar en social media strategi. Vad sägs det om ditt varumärke? Är det negativt eller positivt? Var diskuteras det om er? Finns det bloggare som skriver inlägg om era produkter? Finns det möjlighet för er att kontakta och skapa engagemang där? Ni har idag ingen omvärldsbevakning. Om ni inte finns med i diskussioner och inlägg på sociala medier så är det svårt för er att etableras som ett självklart varumärke när man pratar behandlingsmetoder mot missbruk. 31

32 7.5 Exponering i sociala medier Hur hittar man företag i sociala medier? Hur visar ni att ni har en blogg? Hur många läsare ett företag får beror till viss del på hur bra man exponerar sin närvaro i de sociala medierna. Som företag ska man göra det enkelt för sin målgrupp att hitta till er. Det finns ett antal sätt att göra detta på: Länka tydligt från din hemsida och andra ställen på nätet. Använd alla traditionella medier för att visa att ni även finns på sociala medier, lägg till det i eventuell TV och radioreklam, tidningar, broschyrer, nyhetsbrev osv. Prata om detta muntligt, berätta och hänvisa till till er blogg. Sätt upp skyltar i företagets lokaler eller ställ fram en laptop med er blogg som startsida. Länka till era sociala mediekanaler i era nyhetsbrev. Skriv in det i signaturer på mailen. Ni finns inte i några sociala medier idag, så därför har ni ingen exponering. Ni har dock tillgång till era befintliga kunder och kan med mail och nyhetsbrev påminna dem om att läsa era inlägg och följa er på sociala medier. Om ni inte exponerar era sociala mediakanaler på hemsidan, i nyhetsbrev, i annonser osv. så får varken befintliga kunder eller nya kunder veta att ni finns där. Att försöka öka synligheten digitalt är inte ett realistiskt mål om man inte arbetar med att synliggöra sin satsning på sociala medier. 32

33 8 Statistik 8.1 Google Analytics Med hjälp av Google Analytics ser man hur besökare hittar till er webbplats men även hur de utforskar (navigerar) på webbplatsen. Utifrån denna statistik kan ni se hur ni kan förbättra deras upplevelse med syfte att stanna kvar och fortsätta klicka runt på webbplatsen eller återvända vid ett senare tillfälle. Med Google Analytics som verktyg kan ni även se hur ni kan förbättra avkastningen på investeringen på webbplatsen, öka antalet omvandlingar och tjäna mer pengar på Internet. Google Analytics kan spåra resultatet av dina marknadsföringskampanjer, oavsett om det är AdWords-kampanjer, e-postkampanjer eller andra annonseringsprogram. Med den här informationen vet ni vilka sökord som verkligen fungerar (ger mest avkastning), vilken annonstext som är effektivast och var era besökare hoppar av omvandlingsprocessen. Google Analytics är även bra när man vill jämföra kvartal, månader eller år. Hur har kvartal 1, 2010 varit jämfört med kvartal 1, Sökmotorernas väg på webbplatsen För att få reda på om media, banner eller övrig betald trafik verkligen fungerar ska man titta på hur besökare har navigerat från dessa trafikkällor. Det kan man enkelt se via Google Analytics om man har ställt in alla parametrar som mål och kopplingar med Google Adwords rätt. Vi ser att det är mycket trafik som kommer från sökmotorer vilket är bra. Dock så ser vi att det är många som söker på ert företagsnamn. Här rekommenderar vi att ni försöker arbeta upp söktrafiken med relevanta sökord som beskriver er verksamhet. Oavsett om du är ett litet företag eller ett stort företag på nätet ska du använda Google Analytics. Det är en av de effektivaste webbanalyslösningarna som finns på marknaden och det kostar ingenting. Google AdWords-kunder kan dessutom se sina Analytics-data från sina AdWords-konton. Genom att inte analysera statistiken eller ta tillvara på värden som identifierar vad besökare gör på webbplatsen, skapar man dåliga förutsättningar för att kunna påverka utfall av digitala satsningar så som marknadsföring via olika kanaler eller ändringar på webbplatsen. 33

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA.

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. Innehåll Introduktion... 2 Title... 2 Huvudrubrik... 2 Underrubriker... 3 Alt-attributet... 3 Fetstil och kursivering... 3 Brödtexten... 4 Meta Description...

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011

SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10 Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

Sökoptimering - Innehåll

Sökoptimering - Innehåll Sökoptimering - Innehåll Introduktion Del 1 - Lokal Sökoptimering Del 2 - Onsite Optimering Del 3 - Offsite Optimering Sökoptimering (SEO): Sökoptimering är grunden för din synlighet på nätet. Ca 97% av

Läs mer

Sökmotoroptimering. Hur gör jag min sida sökmotorvänlig?

Sökmotoroptimering. Hur gör jag min sida sökmotorvänlig? Sökmotoroptimering Hur gör jag min sida sökmotorvänlig? Hur gör jag min sida sökmotorvänlig?...2 Vad är Metataggar?...2 Metataggarnas betydelse...2 Metataggar i Jetshop...2 Title...2 Meta description...3

Läs mer

Syns ni på sökmotorerna?

Syns ni på sökmotorerna? Syns ni på sökmotorerna? Internet är en av de snabbast växande reklamkanalerna just nu och allt fler företag riktar nu en allt större del av sin marknadsföring mot detta medie. Detta innebär att konkurrensen

Läs mer

SEO-rapport. Innehållsförteckning. Introduktion EkoLekos sökord.. 3. Rapport från Semrusch som visar EkoLekos Organic Search Summary,...

SEO-rapport. Innehållsförteckning. Introduktion EkoLekos sökord.. 3. Rapport från Semrusch som visar EkoLekos Organic Search Summary,... SEO-rapport Innehållsförteckning Introduktion EkoLekos sökord.. 3 Rapport från Semrusch som visar EkoLekos Organic Search Summary,...4 Organic SearchTop Keywords..5 Utvecklingen på EkoLekos viktigaste

Läs mer

ATT SKRIVA FÖR WEBBEN

ATT SKRIVA FÖR WEBBEN ATT SKRIVA FÖR WEBBEN Det kan vara svårt att skriva en text till en hemsida. Här följer en guide som kan hjälpa dig att få till texten. Vi börjar med att skapa en bastext som sedan ligger till grund för

Läs mer

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem.

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem. Vill du ha nya kunder direkt från Google? Det är enkelt! Genom att synas på Google kan de som letar efter det du erbjuder hitta till din e-butik. Här kommer vi ge dig 4 tips om sökmotoroptimering (SEO)

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK E-HANDEL BÖRJAR HÄR

FRAMGÅNGSRIK E-HANDEL BÖRJAR HÄR FRAMGÅNGSRIK E-HANDEL BÖRJAR HÄR Det är i butiken allt börjar och slutar. Så optimera butiken från början. Låter det komplicerat? Det är enkelt! Design Designmöjligheterna är många och det ingår alltid

Läs mer

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation Nässjöakademin och Din Webbstrateg i Skandinavien AB har tillsammans tagit fram konceptet för uppdragsutbildningarna som riktar sig mot företag och organisationer som vill utvecklas digitalt. Beroende

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring = SEM, Search Engine Marketing Internet användare 06/2012 ca.2,4 miljarder Internetanvändare

Läs mer

Redaktionell sökoptimering. Utbildning för publicerare maj 2016 Elisabet Wartoft

Redaktionell sökoptimering. Utbildning för publicerare maj 2016 Elisabet Wartoft Redaktionell sökoptimering Utbildning för publicerare maj 2016 Elisabet Wartoft Detta ska vi prata om: Vad är sökoptimering? Varför sökoptimering? Grunderna Vad är sökoptimering? Ett samlingsnamn för de

Läs mer

dw...från vision till verklighet

dw...från vision till verklighet Vi vill möta kunskapsbehov hos redan anställda på företag som i dag jobbar med Digital kommunikation, därför kör Nässjöakademin tillsammans med Din Webbstrateg under hösten 2015 igång uppdragsutbildningar

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Innehåll Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptimering 2 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definitioner 3 3. Allmänna bestämmelser 3

Läs mer

Sök och SEO i den nya världen - Hur du kan arbeta effektivt med mobilt, socialt och klassiskt sök!

Sök och SEO i den nya världen - Hur du kan arbeta effektivt med mobilt, socialt och klassiskt sök! Sök och SEO i den nya världen - Hur du kan arbeta effektivt med mobilt, socialt och klassiskt sök! Vem är den här Simon? Arbetade med HTML i 14 år. Arbetat med internetmarknadsföring i 8 år facebook.com/joinsimon

Läs mer

Webbsida i Wordpress. Existens på webben och bli sökbar

Webbsida i Wordpress. Existens på webben och bli sökbar Webbsida i Wordpress Existens på webben och bli sökbar Om Susann Rickan Susann Rickan bor i Nora Byggt webbsidor i 16 år Eget företag sedan 2009. Hjälper företag med webb och foto. Tycker om att bygga

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2.

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2. Joomla - Administrationsguide Joomla - Administrationsguide 1 Logga in i administrations-gränssnittet 2 Ändra globala inställningar 2 Ändra titel 3 Artiklar, kategorier och sektioner 4 Skapa sektioner

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE SÖKMOTOROPTIMERING FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE INLEDNING De flesta som har en webb-sida funderar då och då på hur de ska få sidan att komma så högt som möjligt i Google och andra

Läs mer

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per. Sökmotoroptimering SEO SEM Per Svanström Online Communication Manager SMM Web Intelligence /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.svanstrom www.knowit.se Copyright 2011 294 miljarder epost skickas

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2013-11-18 Presentera företaget på mässwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på mässwebben. Många av dina kunder använder

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept Restaurang Example (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida Av Kharma Concept 1.Översikt: Restaurang XXX har en kreativ hemsida med modern design. Navigering till de olika delarna av hemsidan

Läs mer

SEO & SEM ESSENTIALS 2015-10-13

SEO & SEM ESSENTIALS 2015-10-13 SEO & SEM ESSENTIALS 2015-10-13 Beatrice Lindholm SEO Consultant Katarina Sonnenberg SEM Consultant AGENDA SEO Introduktion till SEO 5 viktiga saker som Google förstår/gillar Länkar SEM Vad är Google AdWords?

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Hemsideskolan - Cheklistor

Hemsideskolan - Cheklistor Hemsideskolan - Cheklistor Den här PDF filen innehåller de checklistor som ingår i Hemsideskolan på www.hemsida24.se. Ladda ned hemsideskolan Hemsideskolan är en guide för dig som vill lära dig mer om

Läs mer

Sökmotoroptimering i e-line

Sökmotoroptimering i e-line ja Sökmotoroptimering i e-line Gör din e-handel sökbar på internet Version 2.0 - (090605) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.

Läs mer

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring.

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Denna guide vänder sig till dig som kommer köpa kompetens inom webbområdet. Guiden är främst tänkt som en hjälp till dig. Med denna hjälp kan du

Läs mer

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 1 Sökmotoroptimering SEO En introduktion för webbredaktörer 2 Agenda Var är vi på väg? Hur fungerar sökmotorer? Hur går det till när jag söker? Hur hänger det

Läs mer

Så skapar du fler affärer på nätet

Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Det mobila söket växer Faktorer

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Så vinner du fajten på Google

Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Innehållet viktigare än någonsin SEO = Content

Läs mer

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst Nya sundbyberg.se Webbkoncept v1.0, 2012-04-04 Innehåll 1. Introduktion 2. Webbstrategi 3. Prioriteringar 4. Innehåll startsida 5. Tonalitet 6. Form 7. Interaktivitet och dialog 8. Sociala medier 9. Sökfunktion

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Modul 1: Online närvaro - Hur skapar jag en hemsida och vad kan den göra för mig?

Modul 1: Online närvaro - Hur skapar jag en hemsida och vad kan den göra för mig? Få fler kunder Robin Sjögren Modul 1: Online närvaro - Hur skapar jag en hemsida och vad kan den göra för mig? Modul 2: Få fler kunder - Hur konverterar jag mina besökare till nya kunder? Modul 3: Driv

Läs mer

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation Vi vill möta kunskapsbehov hos redan anställda på företag som i dag jobbar med Digital kommunikation, därför kör Nässjöakademin tillsammans med Din Webbstrateg under hösten 2015 igång uppdragsutbildningar

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2015-03-18 Presentera företaget på eventwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på eventwebben. Många av dina kunder

Läs mer

Utbildningsansvariga: Din Webbstrateg i Skandinavien AB, 036-777 9450.

Utbildningsansvariga: Din Webbstrateg i Skandinavien AB, 036-777 9450. Vi vill möta kunskapsbehov hos redan anställda på företag som i dag jobbar med Digital kommunikation, därför kör Nässjöakademin tillsammans med Din Webbstrateg under hösten 2015 igång uppdragsutbildningar

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office - Gör kundrekryteringen åt dig! Därför kundgenerator! Kundgenertor gör ditt företag lönsammare genom att maximera utbytet av er website. Kundgenerator är en tjänst med vilken du ser vilka företag som besöker

Läs mer

Digital Marknadsföring

Digital Marknadsföring Digital Marknadsföring Wasabi Web - Digital Marknadsföring SEO SEO-Sitemap SEO-Analys Content Marketing Redaktionell plan SEO-anpassad till red. plan Mediestrategi Styrdokument sociala kanaler Delning

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2013

Det svenska sökbeteendet 2013 Det svenska sökbeteendet 2013 Webbenkät i 11 år Ca 4 500 respondenter 55 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS FÖR WORDPRESS Surfa in på http://klubb.seko.se/< din sida >/wp-admin/ vet du inte vad < din sida > är kan du logga in direkt på http://klubb.seko.se/wp-admin 3. Fyll i ert användarnamn 3. Fyll även i ert

Läs mer

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du?

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du? Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du? Vem är Håkan Liljeqvist? Håkan Liljeqvist, Kreejt AB, www.hakanliljeqvist.se, @hakanliljeqvist, hakan.liljeqvist@kreejt.se Jobbat

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Så kommer du igång med Kontrollwiki

Så kommer du igång med Kontrollwiki Så kommer du igång med Kontrollwiki Livsmedelsverket Så kommer du igång Få koll på kontrollen Nu kan du snabbt och enkelt få svar på alla dina frågor om livsmedelskontroll. Vårt nya webbaserade verktyg

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Webbplats analys cofra.it

Webbplats analys cofra.it Webbplats analys cofra.it Genereras på Januari 16 2017 07:17 AM Ställningen är 37/100 SEO Innehåll Titel COFRA - Born To Work - Längd : 22 Perfekt, din titel innehåller mellan 10 och 70 tecken. Beskrivning

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NAR VI BYGGER VÅR WEBBPLATS! Målgruppen. Vilken är din målgrupp? Vad vill de veta? Vad vill de göra? Layout och design Tänk på placeringen

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Skapa fler affärer med hjälp av säljande text och bilder. Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen

Skapa fler affärer med hjälp av säljande text och bilder. Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Skapa fler affärer med hjälp av säljande text och bilder. Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen TEXTER OCH BILDER SOM VÄCKER RESLUSTEN SKAPAR MER OCH BÄTTRE AFFÄRER Det är en konst

Läs mer

Google Analytics. www.jajja.com

Google Analytics. www.jajja.com Google Analytics r www.jajja.com Så funkar Google Analytics Mätbarheten är den viktigaste fördelen med webben framför andra kanaler. Det är först när du kan analysera dina besökare och förstå dem som du

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

ÄGD MEDIA VIVA MEDIA. Logo

ÄGD MEDIA VIVA MEDIA. Logo ÄGD MEDIA VIVA MEDIA Logo Analys Hur hittar besökarna till hemsidan? GRATIS VERKTYG FÖR MÄTNING, ANALYS OCH IMPLEMENTATION. Analytics Verktyg för mätning och analyser av trafiken till och på hemsidan.

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Webbpolicy Övertorneå kommun

Webbpolicy Övertorneå kommun 1 Webbpolicy Kanslienheten september 2006 2 Inledning Den officiella kommunala hemsidan är en viktig informationskälla och informations- och marknadsföringskanal som ökar i betydelse. En hemsida är under

Läs mer

Hotell med golfpaket i Sverige!

Hotell med golfpaket i Sverige! - Nu flest medverkande hotell med golfpaket i Sverige! - Topplistning på sökmotorer 1 2 3 Hotell med golfpaket i Sverige! Medverka med ditt hotell på tre hotellguider! från Pris 2.400kr! 12 månader! Marknadsför

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Styrelsebloggens bruksanvisning

Styrelsebloggens bruksanvisning Styrelsebloggens bruksanvisning sidan 1 av 11 Styrelsebloggens bruksanvisning 1. Inledning Skattkammarvägens samfällighetsförening i Lindsdal, Kalmar består av 85 friliggande hus fördelat på gatorna: Skattkammarvägen

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Google Analy+cs. Umeå universitet

Google Analy+cs. Umeå universitet Google Analy+cs Umeå universitet Webbanalys? Återkoppling Kommunika+onsbehov Strategi Sociala medier Webb Kampanjer Effekt Vad ska vi mäta? Ansökningar Nedladdade filer Läst vik+g info Fyllt i kontaklormulär

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Utbildningsmaterial Google Analytics

Utbildningsmaterial Google Analytics 1(31) Utbildningsmaterial Google Analytics Susanna Westerblad 2(31) Innehåll INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND/INTRODUKTION... 3 GRUNDLÄGGANDE RAPPORTER... 4 MÅLGRUPP... 4 TRAFIKKÄLLOR... 6 INNEHÅLL...

Läs mer

Komma igång med det nya AdWords-gränssnittet En guide till ändringar av kampanjhanteringen

Komma igång med det nya AdWords-gränssnittet En guide till ändringar av kampanjhanteringen Komma igång med det nya AdWords-gränssnittet En guide till ändringar av kampanjhanteringen Inledning och översikt Tack vare er användare har AdWords växt. Sedan 2005 har vi lagt till över 20 verktyg och

Läs mer

Misstag i webbdesign som gör att din hemsida ser klumpig ut

Misstag i webbdesign som gör att din hemsida ser klumpig ut Misstag i webbdesign som gör att din hemsida ser klumpig ut Föreställ dig en tegel och motor butik där entrén är delvis blockerad, produkter dåligt organiserade, utan ordentliga skyltar. Skulle detta vara

Läs mer

Webbplats analys ipchecker.us

Webbplats analys ipchecker.us Webbplats analys ipchecker.us Genereras på Juni 22 2016 19:19 PM Ställningen är 39/100 SEO Innehåll Titel IPChecker.us - Display Your IP - Whois IP - IP Lookup - What Is My IP? Längd : 70 Perfekt, din

Läs mer