Handbok Sidan 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok. 2003-10-30 Sidan 1"

Transkript

1 Handbok Sidan 1

2 Flyget är bara halva resan Varje år genomför vi i Sverige nära 20 miljoner flygresor. Vi reser in- och utrikes. Bakom dessa resor finns ofta månader av planering och förberedelser, förväntan inför semestern eller arbete inför en tjänsteresa. Oavsett syfte har alla resor en sak gemensam missar man planet finns risken att alla förberedelser varit förgäves. Tänker man efter är det ofta vägen till flygplatsen som skapar de största bekymren. Kanske är det därför alltfler väljer att åka FLYGTAXI. Flyget är trots allt bara halva resan. Såsom i himlen så ock på jorden FLYGTAXI samarbetar med samtliga större reguljära flygbolag. Precis som man kan lita på flyget för snabba, säkra och bekväma transporter, på samma sätt skall man också kunna lita på FLYGTAXI. Beställer man sin FLYGTAXI redan på resebyrån kan få hela resan på samma bokning från det att man kliver ut genom ytterdörren till dess att man är framme vid sin slutliga destination. För de som reser biljettlöst, till exempel med SAS TravelPass eller Malmö Aviations e-pass, är det ännu enklare att använda FLYGTAXI. Var man än är och vart man än ska. FLYGTAXI finns på landets samtliga flygplatser och vi har fasta priser till och från över orter. Det spelar egentligen ingen roll var man är eller vart man ska, FLYGTAXI förfogar över c:a bilar i en radie av 10 mil kring 41 flygplatser. Våra lokala samarbetspartners är samtliga välrenommerade taxibolag, noggrant utvalda efter höga kvalitetskrav på såväl bilpark som servicenivå Sidan 2

3 Bokning 1. Det vanligaste sättet att boka en FLYGTAXI-resa är att kontakta en resebyrå eller flygbolagets försäljningsställe. C:a 85 % av alla bokningar görs via en resebyrå. Resebyråerna har olika datorbaserade bokningssystem. Det vanligaste är Amadeus. Ytterligare information om bokningssystem finns längre ner. 2. Kunden kan ringa till vår Centralbokning ( ) som är placerad i Göteborg. 3. Travelpassresenärena (TP & TPC) kan välja att boka flyg och FLYGTAXI via Internet (SAS hemsida) eller att knappa in sin flygbokning via SAS telefonsvar. I det senare fallet blir kunden, efter avslutad flygbokning, kopplad till vår Centralbokning som lägger in FLYGTAXI-bokningen i ResAid. En del travelpassresenärer väljer att ringa till SAS bokningskontor. 4. Bokningar kan även ske lokalt hos respektive taxibolag (sidan 6, pkt 9). Bokning kan ske tidigast 11 månader före resdagen. Senaste möjliga tidpunkten för nybokning, avbokning eller ändring av bokad transport är en timme före aktuell upphämtningstid (Vid långa framkörningar tillkommer framkörningstiden). För tidiga transporter till flygplatsen (före kl. 08:00) skall nybeställning vara gjord senast kl. 22:00 kvällen före (Via Internet senast 20:00). I fall bokningar inkommer senare skall taxibolaget göra vad som är möjligt för att tillgodose kundens behov av transport. Vid brådskande förfrågningar gällande oklarheter i aktuella bokningar kan FTC vända sig till FLYGTAXI s Centralbokning för att få oklarheterna förtydligade Sidan 3

4 Bokningssystem (CRS) De flesta FLYGTAXI-bokningar görs i flygbokningssystemet Amadeus som skickar bokningarna vidare till SAS bokningssystem ResAid. Det är därför de flesta bokningarna har både Amadeusnummer och ResAid-nummer. I ResAid görs t.ex. alla TP- och TPC-bokningar. En del resebyråer arbetar med andra bokningssystem. Galileo och Sabre är två som har koppling till FLYGTAXI. I bokningssystemen finns en mängd olika bokningsmasker inlagda. För varje ort finns det minst två rader för Egen FLYGTAXI (ankommande och avgående). För Delad FLYGTAXI finns det ytterligare två rader och ibland även rader för Stor FLYGTAXI. Har flygplatsen utlandstrafik dubbleras antalet rader då utlandstrafik har andra upphämtningstider. Bokningsraderna innehåller information om biljettpris, upphämtningstid och ortsnamn. Resebyråtjänstemannen skall komplettera med gatuadress och telefonnummer efter ortsnamnet. En del resebyråer har färdiga mallar för kunder som reser mycket. Det finns många felkällor i detta textbaserade bokningssystem. Ett försvunnet komma eller ett felaktigt snedstreck kan förändra informationen på ett icke önskvärt sätt.. Det är först när vi har tagit emot informationen på FLYGTAXI som den är hanterbar som datainformation. Varför byter vi inte till ett modernare bokningssystem? Orsaken är att vi måste vara i samma system som flygbolagen för att resebyråerna skall kunna boka smidigt. Dubbla system hade inneburit ökade kostnader och färre resor. I stället arbetar vi med att hitta felen, ändra i bokningsraderna, kontakta resebyråerna när en kundmall måste ändras och förbättra dataprogrammen som översätter från Amadeus/ResAid till Pump (FLYGTAXIS system) Sidan 4

5 Drabbas Ni av återkommande identiska fel skall dessa snarast rapporteras till FLYGTAXI, Produktavdelningen så att vi skall kunna göra nödvändiga ändringar. Betalning 1. I de flesta fallen ställer resebyrån eller flygbolaget ut en flygbiljett för aktuell sträcka [se nedan]. Resenären kan få behålla den lilla högra kupongdelen. Resten skall kunden lämna till FLYGTAXI-disken eller föraren som redovisar den enligt lokala rutiner. Pengarna för dessa biljetter avräknas av SAS varje månad och redovisas till Taxibolagen från FLYGTAXI s huvudkontor. 2. I bland hinner inte resebyrån ställa ut biljetter utan ber oss fakturera resan separat. Faktureringsunderlaget kan vara ett fax eller en voucher (kupong från resebyrå, se bilaga). Fakturering skall göras av FLYGTAXI s huvudkontor. 3. Kunder (ej TP) som bokat via Centralbokningen betalar i samband med bokningen med ett kreditkort. I bokningen skrivs ordet B-LOS in samt betalt belopp inklusive moms. Resenären åker då biljettlöst. Vid felaktigt belopp skall FLYGTAXI eller FLYGTAXIS Centralbokning kontaktas. Uppdebitering på plats får endast ske om kunden vill uppgradera från Delad FLYGTAXI till Egen FLYGTAXI. 4. En del större företag och myndigheter har egna B-LOS konton. Även i dessa fall åker resenären utan biljett. 5. När det gäller resenärer med SAS TP & TPC fakturerar FLYGTAXI dessa resenärer separat. Det framgår av bokningsinformationen att det är TP eller TPC. Kunden behöver bara visa upp sitt TP- eller TPC-kort. Någon registrering i taxameter av kort får ABSOLUT inte ske. (Vissa TPC-kort är samtidigt SAS MasterCard [se nedan] vilket kan ge upphov till dubbelbetalning) Sidan 5

6 6. Malmö Aviations motsvarighet kallas epass. Dessa bokningar är märkta med B-LOS + MA och nummer och hanteras av föraren som vanlig B-LOS. Resenären faktureras av FLYGTAXI på samma sätt som med TP. 7. Resebyråanställda får rabatt. Dessa resor faktureras av Huvudkontoret. Det framgår att resenären åker biljettlöst genom att det står AGENT i bokningen. Rabatten regleras centralt och påverkar inte bilersättningen. Förarens ansvar är att förstärka det positiva med FLYGTAXI. Att sälja fler resor. 8. Betalning kan ha skett vid någon av FLYGTAXIs bemannade diskar på Arlanda, Bromma, Landvetter, Sturup eller Kallax. Dessa kunder reser biljettlöst (B-LOS). Det förekommer även att en FLYGTAXI-kupong ställs ut. 9. Betalning med kontanter eller kreditkort i bilarna kan tillämpas i undantagsfall. Vid lokala bokningar är det oftast det enda sättet. Dessutom får betalning ske i bilen om kunden saknar korrekt resedokument. Statistik på all lokal försäljning skall regelbundet skickas till FLYGTAXI huvudkontor. OBS! Om föraren tar betalt av kunder som har förskottsbetalt eller som faktureras centralt (TP, TPC, B-LOS & AGENT) tar FLYGTAXI ut en extra administrationsavgift (för närvarande 50 kr + moms) av taxibolaget. Detta för att täcka kostnader i samband med utredning och återbetalning till kund. Fakturering av resebyråer och andra avtalspartners till FLYGTAXI skall göras av FLYGTAXI s huvudkontor. Faktureringsunderlag, enligt särskilt direktiv, skall faxas eller postas till FLYGTAXI snarast. Eventuell voucher bifogas faktureringsunderlaget. I de fall kunden har en biljett med för litet värde kan vi tilläggsfakturera resebyrån. Ett faktureringsunderlag med bifogad kopia på aktuell biljett faxas till FLYGTAXI, Produktavdelningen, som ombesörjer efterfaktureringen. Minsta belopp för tilläggsfakturering är 50 kr/bokning (exkl.moms) Sidan 6

7 I det fall det inte framgår av bokningen att kunden åker biljettlöst men kunden är övertygad om att resan skall vara biljettlös skall kundens uppgifter accepteras. FLYGTAXI garanterar transportörersättningen under förutsättning att en rapport snarast skickas till FLYGTAXI s huvudkontor. Vi reder ut problemet med beställaren i efterhand. Transporter När en beställning gäller en transport med upphämtning före kl. 08:00 skall kunden kontaktas kvällen innan för adresskontroll. Adresskontroll bör även göras på andra tider, vid längre framkörning, för att undvika bomkörning. FLYGTAXI-kunderna skall, vid ankomst, mötas på samma sätt över hela landet. På de flygplatser där vi har bemannad disk hänvisas resenären dit. På övriga flygplatser skall kunden mötas av fordonets förare med resenärens/resenärernas namn skrivet på en s.k. whiteboardtavla. I de flesta bokningssystem finns olika upphämtningstider vid inrikes respektive utrikes flyg. Tyvärr finns det några bokningssystem som inte har detta fullt utbyggt. Därför bör trafikledaren stämma av upphämtningstiden vid FLYGTAXI-resa till utrikesflyg och kontakta kunden om en justering måste göras. Hastigheten skall anpassas till gällande lag och rådande trafiksituation. Resenärerna skall utan anmaning få uppleva en trygg och säker transport. Rökning Rökning är förbjuden i taxibilar. Föraren får inte heller röka i direkt anslutning till transporten. T.ex. när resenären förväntas komma Sidan 7

8 Kundkvitto Endast den som tar betalt kan utfärda ett kvitto till kunden. Detta innebär att föraren absolut inte får ge resenären något kvitto, följesedel eller taxameterutskrift utom vid de fall resenären betalar sin transport till föraren. Kunden skall ej heller signera något debiteringsunderlag. Delad FLYGTAXI Vid delad FLYGTAXI skall resenären hämtas vid uppgiven beställningstid +/- 5 minuter. Avviker tiden mer än detta skall resenären kontaktas per telefon. Vid delad FLYGTAXI är kunden garanterad att bilen hämtar på, alternativt kör till, maximalt tre adresser. Utförs transporten med en vanlig taxibil godkänd för fyra personer får, med tanke på passagerarnas bekvämlighet, endast tre passagerare transporteras. Slinga skall planeras så att den resenär som transporteras längst, maximalt får 10 min längre restid än vid direkt transport. Delad FLYGTAXI finns på de flesta orter där det finns ett tillräckligt resandeunderlag. På en del orter finns det endast Delad FLYGTAXI till/från inrikesflygen. Extra medresenär Ibland önskar en resenär som åker Delad FLYGTAXI ta med sig en medresenär. Under förutsättning att det finns plats kan detta tillåtas. Medresenären betalar då ett tillägg som motsvarar mellanskillnaden mellan Delad FLYGTAXI och Egen FLYGTAXI, eller om det blir billigare, en egen avgift för Delad FLYGTAXI. Avgiften betalas till föraren som redovisar den enligt de lokala rutinerna. I undantagsfall kan faktureringsunderlag skickas till FLYGTAXI s huvudkontor Sidan 8

9 Bagage Vid Delad FLYGTAXI får resenären ha med sig en resväska och ett handbagage. I mån av plats får resenären medföra ytterligare bagage. I annat fall gäller Egen FLYGTAXI. Eventuell uppgradering innebär att kunden får betala mellanskillnaden till samåkningspriset. Egen FLYGTAXI När kunden beställt Egen FLYGTAXI är bilen helt till kundens disposition. Kunden kan därför ha upp till tre medresenärer med sig och någon samkörning med andra kunder får inte ske. Extra adress Vid Egen FLYGTAXI gäller priset mellan en adress och flygplatsen (v.v.). Att beställa upphämtning/avlämning vid extra adress är inte förenligt med produkten. I de fall kunden önskar transport till/från ytterligare adress räknas detta som ett särskilt taxitransportuppdrag som bokas och betalas direkt hos det lokala taxibolaget. Flygtransfer För transporter mellan Östersunds flygplats och Åre erbjuder vi transport med Åre FLYGTRANSFER. Detta är en säsongsprodukt som finns från början av december till mitten av maj och innebär transporter med större fordon till fasta hållplatser. Under den tiden som Åre FLYGTRANSFER trafikerar finns det ingen Delad FLYGTAXI på de aktuella orterna. Mellan Luleå flygplats (Kallax) och fasta hållplatser i Piteå finns Pite FLYGTRANSFER som trafikeras året runt. (Även Delad FLYGTAXI finns året om) Sidan 9

10 Stor FLYGTAXI Stor FLYGTAXI är en Egen FLYGTAXI för 6 passagerare. (På vissa platser i Sverige finns det fordon som kan transportera sju eller åtta passagerare). Limousiner Limousine finns i Stockholm och i begränsad omfattning på andra platser i Sverige. Dessa fordon tar maximalt 6 passagerare. I Göteborg finns Scandinavian Limousine (fd SAS Limousine) som bedriver FLYGTAXI-liknande verksamhet. Trots namnet använder man även vanliga taxibilar. Vi har inget samarbete med detta företag. Specialfordon (Rullstolstransporter) FLYGTAXI erbjuder transporter av rullstolsburna personer i specialfordon till/från de flygplatser enligt de lokala förutsättningarna som respektive avtalspart meddelat FLYGTAXI. Vår Centralbokning kan informera om på vilka flygplatser vi kan erbjuda specialfordon. Priserna baseras på priset för Egen FLYGTAXI med ett tillägg per rullstolsburen person. Se vidare nedan under rubriken Riksfärdtjänst. Charterflyg Vid charterflyg tillämpar vi vissa begränsningar. Delad FLYGTAXI kan aldrig bokas. Dessutom finns begränsningar vid flygets landning eller avgång utanför reguljärflygets normala tider. Förfrågningar om vilka regler som gäller på respektive flygplats besvaras av respektive Flygtaxicentral (FTC) Sidan 10

11 Taxameter Enligt lag skall taxametern vara påslagen vid alla transporter. Vid fast pris skall beloppet vara inslaget vid resans början. Polisen accepterar inte 1 kr som inslaget belopp. Transportersättningen sätts enligt avtal med de lokala taxibolagen. Eftersom det oftast skiljer mellan kundpris och taxameterpriset kan frågan om skillnaden ibland uppstå. Den beror på FLYGTAXI s kostnader för teknik och administration. Observera att kunden inte skall skriva på något taxameterkvitto. Något kvitto skall inte ges till kunden (undantag vid betalning i bil). Barn Vid Delad FLYGTAXI och Flygtransfer gäller samma regler för barn som inom flyget. Spädbarn (under 2 år) åker gratis med vuxen om barnet inte behöver egen plats. För barn fyllda 2 år men ej 12 år gäller 50 %. Fullt pris gäller barn fyllda 12 år. För de kunder som önskar barnskydd erbjuder vi det. Bälteskudde skall alltid kunna erbjudas utan extra kostnad. Önskar resenären en barnstol erbjuder vi det enligt de lokala förutsättningar som finns på respektive ort. Barnstol kan endast beställas i samband med Egen FLYGTAXI (även Stor eller Limousine). En extra avgift kan tillkomma enligt de lokala förutsättningarna som respektive FTC meddelat FLYGTAXI. Vår Centralbokning kan informera om vilka regler som gäller på landets olika flygplatser. I de fall eventuell extra avgift ej har lagts in i biljetten samt när kunden åker på TP, TPC, B-LOS och AGENT skall ett debiteringsunderlag skickas till FLYGTAXI för uppföljning Sidan 11

12 Djur Hund (även ledarhund) eller katt får endast medföras i Egen FLYGTAXI. Med tanke på att en del fordon inte kör djur (allergi) måste det tydligt framgå av bokningen att resenären önskar medföra djur. Resebyråer Resebyråerna genererar de flesta FLYGTAXI-beställningarna (c:a 85 %). Det är i sammanhanget viktigt att hålla en god kontakt med de lokala affärsresebyråerna. Varje FTC skall ha sin egen kontaktperson som ansvarar för dessa kontakter. Vid synpunkter på bokningsinformation kan dessa handhas av denna kontaktperson när det gäller de lokala resebyråerna. I alla andra fall handhas dessa av FLYGTAXI s huvudkontor eller FLYGTAXI s Centralbokning. Samtliga tilläggsfaktureringar skall gå genom FLYGTAXI s huvudkontor. När det gäller marknadsaktiviteter samordnas dessa med FLYGTAXI s marknadschef. Resebyråanställdas egna FLYGTAXI-resor (sidan 6, pkt 7) skall bokas med speciell kod för att bli rabatterade. FLYGTAXI s agentsupport kan svara på frågor från resebyråagenterna. Bom Det finns många orsaker till att kunden inte finns vid beställd tid och plats. Felbokning och tekniskt fel vid avbokning är de vanligaste orsakerna. Bommar är reglerat i avtalet mellan lokala FTC n och FLYGTAXI. Eventuellt ytterligare krav på bomersättning kan delges FLYGTAXI som utreder orsaken till bommen och, i de fall det föreligger skäl, gör en extradebitering. Någon debitering av beställaren eller den bokade passageraren får inte ske lokalt Sidan 12

13 Splittade bokningar I bokningssystemet Amadeus finns möjligheten att dela upp en gjord gruppbokning i enskilda bokningar. Denna funktion är anpassad till flygbolagens funktioner och fungerar dåligt för hyrbilar, hotell och FLYGTAXI. Oftast blir det bara två likadana bokningar med olika bokningsnummer. I de fall kunden avbokar sin resa blir dock den ursprungliga bokningen kvar i vårt system och vi får ingen avbokning från Amadeus utan det blir en klar bom. Tyvärr finns det ingen teknisk lösning på detta problem. Vi arbetar i stället med att informera resebyråagenterna om problemet. Reklamationer Akuta reklamationer, t.ex. försening eller försvunnen bokning, skall alltid, i första hand lösas omedelbart av det lokala taxibolaget. I övrigt gäller att alla reklamationer gällande bokningar och utförande av FLYGTAXI-transporter handhas av FLYGTAXI s huvudkontor. Reklamationen skall alltid anmälas skriftligen till FLYGTAXI inom 30 dagar. Reklamationer som ställs till det lokala taxibolaget skall vidaresändas till FLYGTAXI för handläggning. I FLYGTAXI s allmänna resevillkor regleras bl.a. rätt till ersättning och maximala ersättningsbelopp Sidan 13

14 Riksfärdtjänst Riksfärdtjänst (RFT) är benämningen på färdtjänstresor som sker med flyg, tåg eller taxi/specialfordon enligt särskilt reglemente. RFT-resor beviljas och betalas av kommunerna men är skilt från den kommunala färdtjänsten. Kommunerna har avtal med lokala resebyråer eller med bolaget Riksfärdtjänsten AB (RFT AB) som finns i Eskilstuna. Ungefär hälften av landets kommuner anlitar RFT AB. FLYGTAXI Sverige AB har ett avtal med RFT AB om resor till och från flyg. I avtalet regleras bl.a. villkor för Delad FLYGTAXI, Egen FLYGTAXI och Specialfordon. För rullstolsburen passagerare som behöver specialfordon betalar man VTAX-pris plus 350 kr (+moms) per rullstolsburen passagerare. För transporter till/från Arlanda/Bromma tillkommer en extra avgift vid längre transporter. Bokas bårbil är ersättningen 500 kr (+moms) utöver VTAX-priset. Samordning av rullstolsburna resenärer kan göras av RFT AB. I så fall framgår det av beställningen. I övrigt är samordning inte tillåten utom i de fall resenären har Delad FLYGTAXI bokad. För adresser som ligger mer än 5 km från bokad ort tillkommer en ersättning om 14 kr/km (+moms), eller, om det blir billigare, omräknas priset till nästa ort. Tilläggskostnaderna enligt ovan lägger RFT in i biljettpriset. Detta framgår genom att priset i biljettens priskalkyl är justerat. Vid färjeöverfarter till/från orter som inte finns som FLYGTAXI-ort kan väntetidsersättning och eventuell färjeavgift debiteras. All efterdebitering skall inom två veckor anmälas till FLYGTAXI s huvudkontor som ombesörjer faktureringen Sidan 14

15 FLYGTAXIBILJETTER 1 = Biljettens utfärdandedatum. Giltig max 12 månader. 2 = Utfärdarens IATA nr. 3 = Kunddel (får behållas av kund). Här finns oftast en liten bild på en taxibil men detta är inte någon regel utan det förekommer giltiga biljetter utan denna bild. 4 = Resenärens namn samt den beställda resvägen. 5 = Produktkod: FTAXI = Delad bil; VTAXI = Egen bil; ELIM = Storbil / Limousine; FBUS = Flygbuss. 6 = Bokningsnummer (Amadeus). 7 = Priskalkyl (för samtliga 6 kuponger): Från DO3 (Domsjö) med X1 (Delad FLYGTAXI) till OER (Örnsköldsviks fpl) (kr+moms) med SK (SAS) till STO (Stockholm) med X1 till R77 (Kungsholmen) från KU8 (Kungsholmen) med X1 till STO med SK till OER med X1 till DO (totalt) SEK (plus avgifter och moms) END. 8 = Biljettnumret (117 = SAS, 276 = Malmö Aviation) Biljetten finns även i en ljusblå variant (Malmö Aviation m.fl.) Sidan 15

16 Detta är en s.k. SMART-biljett. Den förekommer framför allt vid militärresor och vid en del riksfärdtjänstresor. 1 = Resenärens namn. 2 = Resväg. 3 = Produktkod. 4 = Kunddel (får behållas av kund). 5 = Priskalkyl: Från TB8 (Torsby) med X8 (Egen FLYGTAXI) till TYF (Torsby fpl) (kr+moms) med T9 (Värmlandsflyg) till STO (Stockholm) (totalt) SEK (plus avgifter och moms) END. 6 = Bokningsnummer (Amadeus). 7 = Utfärdandedatum och agentens IATA-kod samt därunder biljettens nummer Sidan 16

17 NOT GOOD FOR PASSAGE Denna biljett är kundens sammanställning och saknar värde. Denna transportkupong är utställd av en utländsk resebyrå. Den gäller som full betalning för den aktuella bokningen. Kupongen skickas till FLYGTAXI HK som fakturerar SAS. Beloppet redovisas i den månatliga avräkningen Sidan 17

18 Denna gamla typ av biljetter förekommer fortfarande. Den har röd baksida (karbon). Här är resans olika delsträckor angivna i klartext. Aktuell sträcka är skriven på blå bakgrund medan övriga sträckor har röd bakgrund. På denna variant av röd biljett är uppgifterna handskrivna. En vanlig orsak är att biljettskrivaren är trasig. Uppgifterna skall sedan matas in i redovisningssystemet manuellt av agenten. Vi rekommenderar att dessa biljetter stäms av i redovisningen speciellt. Har ersättning inte redovisats inom tre månader skickas biljetten till FLYGTAXI HK för utredning Sidan 18

19 Vouchers Nedan är två exempel på resebyråvouchers (rekvisitioner). De gäller som full betalning om inget specifikt värde har angetts. Vouchern skickas till FLYGTAXI HK som fakturerar resebyrån. Beloppet redovisas i den månatliga avräkningen Sidan 19

20 Resebyrån eller flygbolaget ställer ofta ut en personlig tidtabell, en s.k. itinerary, till kunden. Av kupongen framgår kundens namn, bokningsnummer och bokade sträckor. I detta fall har flygsträckorna skrivits ut på ett annat dokument. En sådan tidtabell saknar värde och skall inte förväxlas med en FLYGTAXI-biljett. SAS Corporate Card är dels ett vanligt kreditkort, dels ett TravelPass Corporate. Är resan bokad som TPC faktureras kunden centralt av FLYGTAXI. Som vanligt gäller att något kort inte får dras i taxametern vid TP-bokningar. Detta kan leda till dubbelfaktureringar (Vid korrigering av dubbelbetalningar som beror på handhavandefel av förare eller växelpersonal tar FLYGTAXI ut en korrigeringsavgift från taxibolaget) Sidan 20

Resevillkor. Ansvar för resans utförande

Resevillkor. Ansvar för resans utförande Resevillkor Ansvar för resans utförande Travelpartner är endast en förmedlare av flygbiljetter, hotell, hyrbilar och kring arrangemang. Vi ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg,

Läs mer

Att tänka på inför och under flygresan

Att tänka på inför och under flygresan Att tänka på inför och under flygresan Information från Svenska Resebyråföreningen Information från Svenska Resebyråföreningen 1 Att tänka på inför och under flygresan Svenska Resebyråföreningen har i

Läs mer

Att tänka på inför och under flygresan

Att tänka på inför och under flygresan Att tänka på inför och under flygresan Information från Svenska Resebyråföreningen Information från Svenska Resebyråföreningen 1 F Viktig information 140212.indd 1 2014-02-12 12.21 Att tänka på inför och

Läs mer

ÅLDERSKONTROLL Du måste ha fyllt 18 år för att köpa en resa hos Opodo. Genom att använda Opodos hemsida garanterar köparen att denne fyllt 18 år.

ÅLDERSKONTROLL Du måste ha fyllt 18 år för att köpa en resa hos Opodo. Genom att använda Opodos hemsida garanterar köparen att denne fyllt 18 år. OPODOS RESEVILLKOR Vi förbehåller oss rätten att återkomma inom 24 timmar vid eventuella tekniska fel eller prisfel. Vid bokning under helg samt helgdagar har vi rätt att återkomma nästkommande vardag.

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt i ditt handbagage. Visum Visum behövs inte för svenska medborgare på någon av våra resor. Det kan krävas visum i vissa

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Observera att du nu genomför en bokning direkt hos rentalcars.com och inte hos Supersavertravel.se

Observera att du nu genomför en bokning direkt hos rentalcars.com och inte hos Supersavertravel.se Observera att du nu genomför en bokning direkt hos rentalcars.com och inte hos Supersavertravel.se rentalcars.com har sitt kontor i St Georges House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, Storbritannien

Läs mer

Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet. Apollos resevillkor 1 Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11 Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage Senast reviderad 2014-02-11 Senast reviderad 2014-02-11 Sida 2/27 INNEHÅLL 1. Definitioner... 3 2. Tillämplighet... 5 3. Biljetter... 6 4. Återlösen

Läs mer

Integration mellan system för den anropsstyrda och linjelagda kollektivtrafiken

Integration mellan system för den anropsstyrda och linjelagda kollektivtrafiken TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS 2 2014-01-29 SID 1 (39) SIS-Teknik projektet fas 2 Rapport Teknikplattform för den samlade kollektivtrafiken Integration mellan system för den anropsstyrda

Läs mer

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Värt att veta före resan

Värt att veta före resan Värt att veta före resan Anmälningsavgift: Divine Travels anmälningsavgift är 800:-/person för resor inom Europa och Medelhavsländerna och 1200:-/person till övriga resmål. Denna anmälningsavgift skall

Läs mer

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna villkor för paketresor är utarbetade i enlighet med den svenska paketreselagen och gällande föreskrifter.

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE... november 2012 Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. AVSNITT 1 - DEFINITIONER ALLMÄNNA

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär

Läs mer

Prislista Gäl er från 5 april 2013 1

Prislista Gäl er från 5 april 2013 1 Prislista Gäller från 5 april 2013 1 Äntligen nytt biljettsystem 2013 Du som brukar betala kontant eller köpa mobilbiljett kan göra det även i fortsättningen. Åker du med något av våra busskort så måste

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Kft. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Kft. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR Wizz Air Hungary Kft. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE September 2013 Innehållstabell AVSNITT 1 - DEFINITIONER... 3 AVSNITT 2 - TILLÄMPLIGHET... 6 AVSNITT

Läs mer

Inför resan Allergi Glutenfri och laktosfri kost kan vara svårt att finna på våra resmål. Du kan alltså inte räkna med att det ska finnas på det resmål eller hotell du valt. Hotellen tillhandahåller inte

Läs mer

SÄRSKILDA RESEVILLKOR

SÄRSKILDA RESEVILLKOR SÄRSKILDA RESEVILLKOR 1. Evenemangsbiljetter och entrébiljetter 1.a Evenemangsbiljetter och entrébiljetter är ej återbetalningsbara eller ombokningsbara. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Taxehandbok för SL-trafiken

Taxehandbok för SL-trafiken Ändrad senast 2015-05-29 Taxehandbok för SL-trafiken Den här digitala versionen av den tryckta taxehandboken för 2014 är alltid aktuell och uppdaterad med det senaste relevanta taxemeddelandet. (Taxemeddelanden

Läs mer

Remiss - Närtrafik i Värmland

Remiss - Närtrafik i Värmland Enheten för kollektivtrafik Datum 2014-06-26 Ärendenummer RVKN2014-22 Sida 1(1) Remiss - Närtrafik i Värmland I trafikförsörjningsprogrammets övergripande kollektivtrafikstrategin anges att ett länsgemensamt

Läs mer

MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR

MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR I marknadsföringen måste priset på flygbiljetter anges som ett totalpris som utöver passagerarpriset även inkluderar alla obligatoriska skatter och avgifter som tillämpas för

Läs mer