Handbok Sidan 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok. 2003-10-30 Sidan 1"

Transkript

1 Handbok Sidan 1

2 Flyget är bara halva resan Varje år genomför vi i Sverige nära 20 miljoner flygresor. Vi reser in- och utrikes. Bakom dessa resor finns ofta månader av planering och förberedelser, förväntan inför semestern eller arbete inför en tjänsteresa. Oavsett syfte har alla resor en sak gemensam missar man planet finns risken att alla förberedelser varit förgäves. Tänker man efter är det ofta vägen till flygplatsen som skapar de största bekymren. Kanske är det därför alltfler väljer att åka FLYGTAXI. Flyget är trots allt bara halva resan. Såsom i himlen så ock på jorden FLYGTAXI samarbetar med samtliga större reguljära flygbolag. Precis som man kan lita på flyget för snabba, säkra och bekväma transporter, på samma sätt skall man också kunna lita på FLYGTAXI. Beställer man sin FLYGTAXI redan på resebyrån kan få hela resan på samma bokning från det att man kliver ut genom ytterdörren till dess att man är framme vid sin slutliga destination. För de som reser biljettlöst, till exempel med SAS TravelPass eller Malmö Aviations e-pass, är det ännu enklare att använda FLYGTAXI. Var man än är och vart man än ska. FLYGTAXI finns på landets samtliga flygplatser och vi har fasta priser till och från över orter. Det spelar egentligen ingen roll var man är eller vart man ska, FLYGTAXI förfogar över c:a bilar i en radie av 10 mil kring 41 flygplatser. Våra lokala samarbetspartners är samtliga välrenommerade taxibolag, noggrant utvalda efter höga kvalitetskrav på såväl bilpark som servicenivå Sidan 2

3 Bokning 1. Det vanligaste sättet att boka en FLYGTAXI-resa är att kontakta en resebyrå eller flygbolagets försäljningsställe. C:a 85 % av alla bokningar görs via en resebyrå. Resebyråerna har olika datorbaserade bokningssystem. Det vanligaste är Amadeus. Ytterligare information om bokningssystem finns längre ner. 2. Kunden kan ringa till vår Centralbokning ( ) som är placerad i Göteborg. 3. Travelpassresenärena (TP & TPC) kan välja att boka flyg och FLYGTAXI via Internet (SAS hemsida) eller att knappa in sin flygbokning via SAS telefonsvar. I det senare fallet blir kunden, efter avslutad flygbokning, kopplad till vår Centralbokning som lägger in FLYGTAXI-bokningen i ResAid. En del travelpassresenärer väljer att ringa till SAS bokningskontor. 4. Bokningar kan även ske lokalt hos respektive taxibolag (sidan 6, pkt 9). Bokning kan ske tidigast 11 månader före resdagen. Senaste möjliga tidpunkten för nybokning, avbokning eller ändring av bokad transport är en timme före aktuell upphämtningstid (Vid långa framkörningar tillkommer framkörningstiden). För tidiga transporter till flygplatsen (före kl. 08:00) skall nybeställning vara gjord senast kl. 22:00 kvällen före (Via Internet senast 20:00). I fall bokningar inkommer senare skall taxibolaget göra vad som är möjligt för att tillgodose kundens behov av transport. Vid brådskande förfrågningar gällande oklarheter i aktuella bokningar kan FTC vända sig till FLYGTAXI s Centralbokning för att få oklarheterna förtydligade Sidan 3

4 Bokningssystem (CRS) De flesta FLYGTAXI-bokningar görs i flygbokningssystemet Amadeus som skickar bokningarna vidare till SAS bokningssystem ResAid. Det är därför de flesta bokningarna har både Amadeusnummer och ResAid-nummer. I ResAid görs t.ex. alla TP- och TPC-bokningar. En del resebyråer arbetar med andra bokningssystem. Galileo och Sabre är två som har koppling till FLYGTAXI. I bokningssystemen finns en mängd olika bokningsmasker inlagda. För varje ort finns det minst två rader för Egen FLYGTAXI (ankommande och avgående). För Delad FLYGTAXI finns det ytterligare två rader och ibland även rader för Stor FLYGTAXI. Har flygplatsen utlandstrafik dubbleras antalet rader då utlandstrafik har andra upphämtningstider. Bokningsraderna innehåller information om biljettpris, upphämtningstid och ortsnamn. Resebyråtjänstemannen skall komplettera med gatuadress och telefonnummer efter ortsnamnet. En del resebyråer har färdiga mallar för kunder som reser mycket. Det finns många felkällor i detta textbaserade bokningssystem. Ett försvunnet komma eller ett felaktigt snedstreck kan förändra informationen på ett icke önskvärt sätt.. Det är först när vi har tagit emot informationen på FLYGTAXI som den är hanterbar som datainformation. Varför byter vi inte till ett modernare bokningssystem? Orsaken är att vi måste vara i samma system som flygbolagen för att resebyråerna skall kunna boka smidigt. Dubbla system hade inneburit ökade kostnader och färre resor. I stället arbetar vi med att hitta felen, ändra i bokningsraderna, kontakta resebyråerna när en kundmall måste ändras och förbättra dataprogrammen som översätter från Amadeus/ResAid till Pump (FLYGTAXIS system) Sidan 4

5 Drabbas Ni av återkommande identiska fel skall dessa snarast rapporteras till FLYGTAXI, Produktavdelningen så att vi skall kunna göra nödvändiga ändringar. Betalning 1. I de flesta fallen ställer resebyrån eller flygbolaget ut en flygbiljett för aktuell sträcka [se nedan]. Resenären kan få behålla den lilla högra kupongdelen. Resten skall kunden lämna till FLYGTAXI-disken eller föraren som redovisar den enligt lokala rutiner. Pengarna för dessa biljetter avräknas av SAS varje månad och redovisas till Taxibolagen från FLYGTAXI s huvudkontor. 2. I bland hinner inte resebyrån ställa ut biljetter utan ber oss fakturera resan separat. Faktureringsunderlaget kan vara ett fax eller en voucher (kupong från resebyrå, se bilaga). Fakturering skall göras av FLYGTAXI s huvudkontor. 3. Kunder (ej TP) som bokat via Centralbokningen betalar i samband med bokningen med ett kreditkort. I bokningen skrivs ordet B-LOS in samt betalt belopp inklusive moms. Resenären åker då biljettlöst. Vid felaktigt belopp skall FLYGTAXI eller FLYGTAXIS Centralbokning kontaktas. Uppdebitering på plats får endast ske om kunden vill uppgradera från Delad FLYGTAXI till Egen FLYGTAXI. 4. En del större företag och myndigheter har egna B-LOS konton. Även i dessa fall åker resenären utan biljett. 5. När det gäller resenärer med SAS TP & TPC fakturerar FLYGTAXI dessa resenärer separat. Det framgår av bokningsinformationen att det är TP eller TPC. Kunden behöver bara visa upp sitt TP- eller TPC-kort. Någon registrering i taxameter av kort får ABSOLUT inte ske. (Vissa TPC-kort är samtidigt SAS MasterCard [se nedan] vilket kan ge upphov till dubbelbetalning) Sidan 5

6 6. Malmö Aviations motsvarighet kallas epass. Dessa bokningar är märkta med B-LOS + MA och nummer och hanteras av föraren som vanlig B-LOS. Resenären faktureras av FLYGTAXI på samma sätt som med TP. 7. Resebyråanställda får rabatt. Dessa resor faktureras av Huvudkontoret. Det framgår att resenären åker biljettlöst genom att det står AGENT i bokningen. Rabatten regleras centralt och påverkar inte bilersättningen. Förarens ansvar är att förstärka det positiva med FLYGTAXI. Att sälja fler resor. 8. Betalning kan ha skett vid någon av FLYGTAXIs bemannade diskar på Arlanda, Bromma, Landvetter, Sturup eller Kallax. Dessa kunder reser biljettlöst (B-LOS). Det förekommer även att en FLYGTAXI-kupong ställs ut. 9. Betalning med kontanter eller kreditkort i bilarna kan tillämpas i undantagsfall. Vid lokala bokningar är det oftast det enda sättet. Dessutom får betalning ske i bilen om kunden saknar korrekt resedokument. Statistik på all lokal försäljning skall regelbundet skickas till FLYGTAXI huvudkontor. OBS! Om föraren tar betalt av kunder som har förskottsbetalt eller som faktureras centralt (TP, TPC, B-LOS & AGENT) tar FLYGTAXI ut en extra administrationsavgift (för närvarande 50 kr + moms) av taxibolaget. Detta för att täcka kostnader i samband med utredning och återbetalning till kund. Fakturering av resebyråer och andra avtalspartners till FLYGTAXI skall göras av FLYGTAXI s huvudkontor. Faktureringsunderlag, enligt särskilt direktiv, skall faxas eller postas till FLYGTAXI snarast. Eventuell voucher bifogas faktureringsunderlaget. I de fall kunden har en biljett med för litet värde kan vi tilläggsfakturera resebyrån. Ett faktureringsunderlag med bifogad kopia på aktuell biljett faxas till FLYGTAXI, Produktavdelningen, som ombesörjer efterfaktureringen. Minsta belopp för tilläggsfakturering är 50 kr/bokning (exkl.moms) Sidan 6

7 I det fall det inte framgår av bokningen att kunden åker biljettlöst men kunden är övertygad om att resan skall vara biljettlös skall kundens uppgifter accepteras. FLYGTAXI garanterar transportörersättningen under förutsättning att en rapport snarast skickas till FLYGTAXI s huvudkontor. Vi reder ut problemet med beställaren i efterhand. Transporter När en beställning gäller en transport med upphämtning före kl. 08:00 skall kunden kontaktas kvällen innan för adresskontroll. Adresskontroll bör även göras på andra tider, vid längre framkörning, för att undvika bomkörning. FLYGTAXI-kunderna skall, vid ankomst, mötas på samma sätt över hela landet. På de flygplatser där vi har bemannad disk hänvisas resenären dit. På övriga flygplatser skall kunden mötas av fordonets förare med resenärens/resenärernas namn skrivet på en s.k. whiteboardtavla. I de flesta bokningssystem finns olika upphämtningstider vid inrikes respektive utrikes flyg. Tyvärr finns det några bokningssystem som inte har detta fullt utbyggt. Därför bör trafikledaren stämma av upphämtningstiden vid FLYGTAXI-resa till utrikesflyg och kontakta kunden om en justering måste göras. Hastigheten skall anpassas till gällande lag och rådande trafiksituation. Resenärerna skall utan anmaning få uppleva en trygg och säker transport. Rökning Rökning är förbjuden i taxibilar. Föraren får inte heller röka i direkt anslutning till transporten. T.ex. när resenären förväntas komma Sidan 7

8 Kundkvitto Endast den som tar betalt kan utfärda ett kvitto till kunden. Detta innebär att föraren absolut inte får ge resenären något kvitto, följesedel eller taxameterutskrift utom vid de fall resenären betalar sin transport till föraren. Kunden skall ej heller signera något debiteringsunderlag. Delad FLYGTAXI Vid delad FLYGTAXI skall resenären hämtas vid uppgiven beställningstid +/- 5 minuter. Avviker tiden mer än detta skall resenären kontaktas per telefon. Vid delad FLYGTAXI är kunden garanterad att bilen hämtar på, alternativt kör till, maximalt tre adresser. Utförs transporten med en vanlig taxibil godkänd för fyra personer får, med tanke på passagerarnas bekvämlighet, endast tre passagerare transporteras. Slinga skall planeras så att den resenär som transporteras längst, maximalt får 10 min längre restid än vid direkt transport. Delad FLYGTAXI finns på de flesta orter där det finns ett tillräckligt resandeunderlag. På en del orter finns det endast Delad FLYGTAXI till/från inrikesflygen. Extra medresenär Ibland önskar en resenär som åker Delad FLYGTAXI ta med sig en medresenär. Under förutsättning att det finns plats kan detta tillåtas. Medresenären betalar då ett tillägg som motsvarar mellanskillnaden mellan Delad FLYGTAXI och Egen FLYGTAXI, eller om det blir billigare, en egen avgift för Delad FLYGTAXI. Avgiften betalas till föraren som redovisar den enligt de lokala rutinerna. I undantagsfall kan faktureringsunderlag skickas till FLYGTAXI s huvudkontor Sidan 8

9 Bagage Vid Delad FLYGTAXI får resenären ha med sig en resväska och ett handbagage. I mån av plats får resenären medföra ytterligare bagage. I annat fall gäller Egen FLYGTAXI. Eventuell uppgradering innebär att kunden får betala mellanskillnaden till samåkningspriset. Egen FLYGTAXI När kunden beställt Egen FLYGTAXI är bilen helt till kundens disposition. Kunden kan därför ha upp till tre medresenärer med sig och någon samkörning med andra kunder får inte ske. Extra adress Vid Egen FLYGTAXI gäller priset mellan en adress och flygplatsen (v.v.). Att beställa upphämtning/avlämning vid extra adress är inte förenligt med produkten. I de fall kunden önskar transport till/från ytterligare adress räknas detta som ett särskilt taxitransportuppdrag som bokas och betalas direkt hos det lokala taxibolaget. Flygtransfer För transporter mellan Östersunds flygplats och Åre erbjuder vi transport med Åre FLYGTRANSFER. Detta är en säsongsprodukt som finns från början av december till mitten av maj och innebär transporter med större fordon till fasta hållplatser. Under den tiden som Åre FLYGTRANSFER trafikerar finns det ingen Delad FLYGTAXI på de aktuella orterna. Mellan Luleå flygplats (Kallax) och fasta hållplatser i Piteå finns Pite FLYGTRANSFER som trafikeras året runt. (Även Delad FLYGTAXI finns året om) Sidan 9

10 Stor FLYGTAXI Stor FLYGTAXI är en Egen FLYGTAXI för 6 passagerare. (På vissa platser i Sverige finns det fordon som kan transportera sju eller åtta passagerare). Limousiner Limousine finns i Stockholm och i begränsad omfattning på andra platser i Sverige. Dessa fordon tar maximalt 6 passagerare. I Göteborg finns Scandinavian Limousine (fd SAS Limousine) som bedriver FLYGTAXI-liknande verksamhet. Trots namnet använder man även vanliga taxibilar. Vi har inget samarbete med detta företag. Specialfordon (Rullstolstransporter) FLYGTAXI erbjuder transporter av rullstolsburna personer i specialfordon till/från de flygplatser enligt de lokala förutsättningarna som respektive avtalspart meddelat FLYGTAXI. Vår Centralbokning kan informera om på vilka flygplatser vi kan erbjuda specialfordon. Priserna baseras på priset för Egen FLYGTAXI med ett tillägg per rullstolsburen person. Se vidare nedan under rubriken Riksfärdtjänst. Charterflyg Vid charterflyg tillämpar vi vissa begränsningar. Delad FLYGTAXI kan aldrig bokas. Dessutom finns begränsningar vid flygets landning eller avgång utanför reguljärflygets normala tider. Förfrågningar om vilka regler som gäller på respektive flygplats besvaras av respektive Flygtaxicentral (FTC) Sidan 10

11 Taxameter Enligt lag skall taxametern vara påslagen vid alla transporter. Vid fast pris skall beloppet vara inslaget vid resans början. Polisen accepterar inte 1 kr som inslaget belopp. Transportersättningen sätts enligt avtal med de lokala taxibolagen. Eftersom det oftast skiljer mellan kundpris och taxameterpriset kan frågan om skillnaden ibland uppstå. Den beror på FLYGTAXI s kostnader för teknik och administration. Observera att kunden inte skall skriva på något taxameterkvitto. Något kvitto skall inte ges till kunden (undantag vid betalning i bil). Barn Vid Delad FLYGTAXI och Flygtransfer gäller samma regler för barn som inom flyget. Spädbarn (under 2 år) åker gratis med vuxen om barnet inte behöver egen plats. För barn fyllda 2 år men ej 12 år gäller 50 %. Fullt pris gäller barn fyllda 12 år. För de kunder som önskar barnskydd erbjuder vi det. Bälteskudde skall alltid kunna erbjudas utan extra kostnad. Önskar resenären en barnstol erbjuder vi det enligt de lokala förutsättningar som finns på respektive ort. Barnstol kan endast beställas i samband med Egen FLYGTAXI (även Stor eller Limousine). En extra avgift kan tillkomma enligt de lokala förutsättningarna som respektive FTC meddelat FLYGTAXI. Vår Centralbokning kan informera om vilka regler som gäller på landets olika flygplatser. I de fall eventuell extra avgift ej har lagts in i biljetten samt när kunden åker på TP, TPC, B-LOS och AGENT skall ett debiteringsunderlag skickas till FLYGTAXI för uppföljning Sidan 11

12 Djur Hund (även ledarhund) eller katt får endast medföras i Egen FLYGTAXI. Med tanke på att en del fordon inte kör djur (allergi) måste det tydligt framgå av bokningen att resenären önskar medföra djur. Resebyråer Resebyråerna genererar de flesta FLYGTAXI-beställningarna (c:a 85 %). Det är i sammanhanget viktigt att hålla en god kontakt med de lokala affärsresebyråerna. Varje FTC skall ha sin egen kontaktperson som ansvarar för dessa kontakter. Vid synpunkter på bokningsinformation kan dessa handhas av denna kontaktperson när det gäller de lokala resebyråerna. I alla andra fall handhas dessa av FLYGTAXI s huvudkontor eller FLYGTAXI s Centralbokning. Samtliga tilläggsfaktureringar skall gå genom FLYGTAXI s huvudkontor. När det gäller marknadsaktiviteter samordnas dessa med FLYGTAXI s marknadschef. Resebyråanställdas egna FLYGTAXI-resor (sidan 6, pkt 7) skall bokas med speciell kod för att bli rabatterade. FLYGTAXI s agentsupport kan svara på frågor från resebyråagenterna. Bom Det finns många orsaker till att kunden inte finns vid beställd tid och plats. Felbokning och tekniskt fel vid avbokning är de vanligaste orsakerna. Bommar är reglerat i avtalet mellan lokala FTC n och FLYGTAXI. Eventuellt ytterligare krav på bomersättning kan delges FLYGTAXI som utreder orsaken till bommen och, i de fall det föreligger skäl, gör en extradebitering. Någon debitering av beställaren eller den bokade passageraren får inte ske lokalt Sidan 12

13 Splittade bokningar I bokningssystemet Amadeus finns möjligheten att dela upp en gjord gruppbokning i enskilda bokningar. Denna funktion är anpassad till flygbolagens funktioner och fungerar dåligt för hyrbilar, hotell och FLYGTAXI. Oftast blir det bara två likadana bokningar med olika bokningsnummer. I de fall kunden avbokar sin resa blir dock den ursprungliga bokningen kvar i vårt system och vi får ingen avbokning från Amadeus utan det blir en klar bom. Tyvärr finns det ingen teknisk lösning på detta problem. Vi arbetar i stället med att informera resebyråagenterna om problemet. Reklamationer Akuta reklamationer, t.ex. försening eller försvunnen bokning, skall alltid, i första hand lösas omedelbart av det lokala taxibolaget. I övrigt gäller att alla reklamationer gällande bokningar och utförande av FLYGTAXI-transporter handhas av FLYGTAXI s huvudkontor. Reklamationen skall alltid anmälas skriftligen till FLYGTAXI inom 30 dagar. Reklamationer som ställs till det lokala taxibolaget skall vidaresändas till FLYGTAXI för handläggning. I FLYGTAXI s allmänna resevillkor regleras bl.a. rätt till ersättning och maximala ersättningsbelopp Sidan 13

14 Riksfärdtjänst Riksfärdtjänst (RFT) är benämningen på färdtjänstresor som sker med flyg, tåg eller taxi/specialfordon enligt särskilt reglemente. RFT-resor beviljas och betalas av kommunerna men är skilt från den kommunala färdtjänsten. Kommunerna har avtal med lokala resebyråer eller med bolaget Riksfärdtjänsten AB (RFT AB) som finns i Eskilstuna. Ungefär hälften av landets kommuner anlitar RFT AB. FLYGTAXI Sverige AB har ett avtal med RFT AB om resor till och från flyg. I avtalet regleras bl.a. villkor för Delad FLYGTAXI, Egen FLYGTAXI och Specialfordon. För rullstolsburen passagerare som behöver specialfordon betalar man VTAX-pris plus 350 kr (+moms) per rullstolsburen passagerare. För transporter till/från Arlanda/Bromma tillkommer en extra avgift vid längre transporter. Bokas bårbil är ersättningen 500 kr (+moms) utöver VTAX-priset. Samordning av rullstolsburna resenärer kan göras av RFT AB. I så fall framgår det av beställningen. I övrigt är samordning inte tillåten utom i de fall resenären har Delad FLYGTAXI bokad. För adresser som ligger mer än 5 km från bokad ort tillkommer en ersättning om 14 kr/km (+moms), eller, om det blir billigare, omräknas priset till nästa ort. Tilläggskostnaderna enligt ovan lägger RFT in i biljettpriset. Detta framgår genom att priset i biljettens priskalkyl är justerat. Vid färjeöverfarter till/från orter som inte finns som FLYGTAXI-ort kan väntetidsersättning och eventuell färjeavgift debiteras. All efterdebitering skall inom två veckor anmälas till FLYGTAXI s huvudkontor som ombesörjer faktureringen Sidan 14

15 FLYGTAXIBILJETTER 1 = Biljettens utfärdandedatum. Giltig max 12 månader. 2 = Utfärdarens IATA nr. 3 = Kunddel (får behållas av kund). Här finns oftast en liten bild på en taxibil men detta är inte någon regel utan det förekommer giltiga biljetter utan denna bild. 4 = Resenärens namn samt den beställda resvägen. 5 = Produktkod: FTAXI = Delad bil; VTAXI = Egen bil; ELIM = Storbil / Limousine; FBUS = Flygbuss. 6 = Bokningsnummer (Amadeus). 7 = Priskalkyl (för samtliga 6 kuponger): Från DO3 (Domsjö) med X1 (Delad FLYGTAXI) till OER (Örnsköldsviks fpl) (kr+moms) med SK (SAS) till STO (Stockholm) med X1 till R77 (Kungsholmen) från KU8 (Kungsholmen) med X1 till STO med SK till OER med X1 till DO (totalt) SEK (plus avgifter och moms) END. 8 = Biljettnumret (117 = SAS, 276 = Malmö Aviation) Biljetten finns även i en ljusblå variant (Malmö Aviation m.fl.) Sidan 15

16 Detta är en s.k. SMART-biljett. Den förekommer framför allt vid militärresor och vid en del riksfärdtjänstresor. 1 = Resenärens namn. 2 = Resväg. 3 = Produktkod. 4 = Kunddel (får behållas av kund). 5 = Priskalkyl: Från TB8 (Torsby) med X8 (Egen FLYGTAXI) till TYF (Torsby fpl) (kr+moms) med T9 (Värmlandsflyg) till STO (Stockholm) (totalt) SEK (plus avgifter och moms) END. 6 = Bokningsnummer (Amadeus). 7 = Utfärdandedatum och agentens IATA-kod samt därunder biljettens nummer Sidan 16

17 NOT GOOD FOR PASSAGE Denna biljett är kundens sammanställning och saknar värde. Denna transportkupong är utställd av en utländsk resebyrå. Den gäller som full betalning för den aktuella bokningen. Kupongen skickas till FLYGTAXI HK som fakturerar SAS. Beloppet redovisas i den månatliga avräkningen Sidan 17

18 Denna gamla typ av biljetter förekommer fortfarande. Den har röd baksida (karbon). Här är resans olika delsträckor angivna i klartext. Aktuell sträcka är skriven på blå bakgrund medan övriga sträckor har röd bakgrund. På denna variant av röd biljett är uppgifterna handskrivna. En vanlig orsak är att biljettskrivaren är trasig. Uppgifterna skall sedan matas in i redovisningssystemet manuellt av agenten. Vi rekommenderar att dessa biljetter stäms av i redovisningen speciellt. Har ersättning inte redovisats inom tre månader skickas biljetten till FLYGTAXI HK för utredning Sidan 18

19 Vouchers Nedan är två exempel på resebyråvouchers (rekvisitioner). De gäller som full betalning om inget specifikt värde har angetts. Vouchern skickas till FLYGTAXI HK som fakturerar resebyrån. Beloppet redovisas i den månatliga avräkningen Sidan 19

20 Resebyrån eller flygbolaget ställer ofta ut en personlig tidtabell, en s.k. itinerary, till kunden. Av kupongen framgår kundens namn, bokningsnummer och bokade sträckor. I detta fall har flygsträckorna skrivits ut på ett annat dokument. En sådan tidtabell saknar värde och skall inte förväxlas med en FLYGTAXI-biljett. SAS Corporate Card är dels ett vanligt kreditkort, dels ett TravelPass Corporate. Är resan bokad som TPC faktureras kunden centralt av FLYGTAXI. Som vanligt gäller att något kort inte får dras i taxametern vid TP-bokningar. Detta kan leda till dubbelfaktureringar (Vid korrigering av dubbelbetalningar som beror på handhavandefel av förare eller växelpersonal tar FLYGTAXI ut en korrigeringsavgift från taxibolaget) Sidan 20

HANDLING Manual Nr: 1/2005 2005-12-01

HANDLING Manual Nr: 1/2005 2005-12-01 FÖRSVARSMAKTENS LOGISTIK RESEENHETEN (FMLOG/ReseE) har det övergripande ansvaret för Kronflygs verksamhet. Kronflyg fungerar som Försvarsmaktens samt vissa andra statliga myndigheters flygbolag. Kronflyg

Läs mer

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Författare: Carina Karlsson 1/6 Flygbussarna - Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESOR INFÖR JUL-, NYÅR- OCH TRETTONDAGSHELGEN

RIKSFÄRDTJÄNSTRESOR INFÖR JUL-, NYÅR- OCH TRETTONDAGSHELGEN RIKSFÄRDTJÄNST BOKNING AV RESA Beviljad resa beställs hos Enheten för bistånd och stöd. Telefon 0371-814 29 eller 0371-811 29. Beviljad resa med allmänna kommunikationer beställs minst 14 vardagar innan

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB Gata, box Innehar CSN/SFS-kort Postnummer Ort Telefon (även riktnummer) Ev. mobiltelefonnummer Ja Nej Rollator, fällbar Rullstol, fällbar

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Hösten 2015 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma & Halmstad Stockholm City/ Bromma 31/8-15 10/1-16 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 20/12-15 3/4-16 NÄRPRODUCERADE

Läs mer

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter Köpevillkor Definitioner Den person som i eget eller annans namn genomför bokning av flygbiljetter på webbplatsen benämns beställaren. Den vars namn anges i bokningen som resenär benämns resenär. I de

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Höst 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 4/11-13 5/1-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 22/12-13 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.4 Antagen av kommunfullmäktige 22/94 Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst Riksfärdtjänst ges till personer som till följd

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Våren 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 3/3 25/5-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 6/1 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg Visby

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Höst 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 4/11-13 5/1-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 22/12-13 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Sommaren 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 26/5 17/8-14 Ängelholm/Helsingborg Visby 19/6 10/8-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 2 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 servicenivåer... 3 arbetsresor... 4 flytta från kommunen... 4 förlorat eller skadat färdtjänstkort...

Läs mer

MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR

MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR I marknadsföringen måste priset på flygbiljetter anges som ett totalpris som utöver passagerarpriset även inkluderar alla obligatoriska skatter och avgifter som tillämpas för

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Sid 1 (8) 2014-03-10 Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Referens nr: 96-3-2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Hösten 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 18/8-14 11/1-15 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 21/12-14 5/4-15 NÄRPRODUCERADE

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Sommar 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma och Visby. Halmstad Stockholm City/Bromma. 3/6 11/8-13 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen. 22/12-13 6/4-14 NÄRPRODUCERADE

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

Riksfärdtjänst. Ale kommun

Riksfärdtjänst. Ale kommun Riksfärdtjänst Ale kommun Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunfullmäktige 2006-03-27)

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun Färdtjänst En del av kollektivtrafiken Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun 2 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Färdtjänstresan är en resa

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST 2 Till Dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar. Det innebär att Du som är folkbokförd i Danderyds kommun ska

Läs mer

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO)

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Börja med att logga in genom ditt användarnamn och lösenord. Första gången du loggar in så hamnar du på startsidan, som då ser ut som nedan. Efter att du uppdaterat

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Välkommen till oss. Resecity i Västervik AB Stora Torget. 593 33 Västervik. Sverige. Curt Persson

Välkommen till oss. Resecity i Västervik AB Stora Torget. 593 33 Västervik. Sverige. Curt Persson Välkommen till oss Resecity i Västervik AB Sverige Telefoner: 0490 833 08 Affärsresor HÖGSTA PRIO e-mail bokning resecity@swetravel.se HÖGSTA PRIO 0490 833 00 Privatresor Direkttelefoner endast i undantagsfall

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och möten

Riktlinjer för tjänsteresor och möten Riktlinjer för tjänsteresor och möten Fastställd av: Rektor 2013-06-25. 1 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Övriga riktlinjer, detaljerad information 3 2 Definitioner 3 3 Planering 4 3.1 Telefon-,

Läs mer

Till dig som kör taxi

Till dig som kör taxi Till dig som kör taxi December 2010 Innehåll Till dig som kör taxix... Bemötandex... Extra service i samband med resax... Före resanx... Olika typer av resorx... Vart får man resax... Reservrutin tekniska

Läs mer

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Här kan Du läsa om olika färdmedel, kostnader och ersättningar samt om hur Du beställer Din resa och Din Turs resegaranti. Att resa med

Läs mer

TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE

TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 1.1 KORTFATTAT OM APPLIKATIONEN... 3 1.2 ATT KOMMA IGÅNG... 3 2. TRAVEL ONLINE... 4 2.1 STARTSIDAN I TRAVEL ONLINE... 4 2.2 ATT GÖRA EN

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE REGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Beställarrådet för färdtjänsten i östra Skåne har vid sammanträde 2009-06-12 beslutat rekommendera de samverkande kommunerna i östra Skåne

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer:

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer: 1(7) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för färdtjänst Färdtjänst Allmänt Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna kommunikationerna. Val av fordon eller transportform

Läs mer

Riktlinjer vid riksfärdtjänst

Riktlinjer vid riksfärdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer vid riksfärdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. GRUNDER FÖR RIKSFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...3 2. PRÖVNING AV TILLSTÅND TILL RIKSFÄRDTJÄNST...4

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Till dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar.

Läs mer

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Författare: Carina Karlsson 1/6 Tågab - Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor

Läs mer

- Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare. - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen

- Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare. - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen Författare: Carina Karlsson 1/7 Inlandsbanan - Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning

Läs mer

- Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm

- Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm Författare: Carina Karlsson 1/5 GoByBus Expressbuss - Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod

Läs mer

MANUAL BOKNINGAR I BIG BUSINESS ONLINE (BBO)

MANUAL BOKNINGAR I BIG BUSINESS ONLINE (BBO) 1 INNEHÅLL Logga in... 2 Boka Flyg... 4 Sittplats ombord... 5 Avsluta bokning... 7 Boka flera resenärer samtidigt... 8 Hotellbokning... 9 Marktransport... 11 Tågbokning... 16 Sittplatsbokning... 19 elektronisk

Läs mer

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT DENNA BLANKETT KAN ANVÄNDAS FÖR REKLAMATIONER TILL FLYGBOLAG ELLER NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER Passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning, nedgradering

Läs mer

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 samt reviderat den 27 mars 2012, 35 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner

Läs mer

Översyn av index för utrikes flygresor

Översyn av index för utrikes flygresor STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 1(5) Översyn av index för utrikes flygresor För information Efter en översyn har det internt beslutats att ändra vissa delar av KPIundersökning för utrikes

Läs mer

Bilaga 1, KRAVSPECIFIKATION. Taxiresor inom Sverige. Allmänna Krav. Krav 1

Bilaga 1, KRAVSPECIFIKATION. Taxiresor inom Sverige. Allmänna Krav. Krav 1 11-11-07 1 (10) Bilaga 1, KRAVSPECIFIKATION Taxiresor inom Sverige Allmänna Krav Krav 1 Anbudsgivaren ska offerera samtliga prisuppgifter som efterfrågas i bilaga 2, pris per kommun och i bilaga 3, pris

Läs mer

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk.

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk. Odd Roar Øgård Fra: MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: oddroar@mesterteknikk.no Emne: Din bokning hos MrJet Ditt bokningsnummer: AZD4QP5 Hej OddRoar, Tack för din bokning!

Läs mer

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Fastställt av - Regionfullmäktige 2012-10-12, 46 - Kommunstyrelsen

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

SAS Corporate Booking - för det enka affärsresandet www.sas.se/scb. Användarmanual 2010-1

SAS Corporate Booking - för det enka affärsresandet www.sas.se/scb. Användarmanual 2010-1 SAS Corporate Booking - för det enka affärsresandet www.sas.se/scb Användarmanual 2010-1 1 Innehåll Boka en resa s. 3 Innehåll i Min profil s. 9 Första påloggningen s. 11 Reseadmininstratör s. 13 2 Boka

Läs mer

Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun

Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun 071101 Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun Kommunal färdtjänst Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

Så här reser du sjukresa i Skåne

Så här reser du sjukresa i Skåne 1 Så här reser du sjukresa i Skåne 2 Skånetrafikens ansvar Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken ansvarar också för sjukresor i Region

Läs mer

Medlemsvillkor EuroBonus per 1 juli 2008

Medlemsvillkor EuroBonus per 1 juli 2008 1. Medlemskap och medlemskort 1.1 Medlemskap i EuroBonus är öppet för alla fysiska personer. För kombinerade EuroBonus-kort (Diners Club/MasterCard) gäller även de regler som respektive kortföretag har

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg Så fungerar FLEXLINJEN i Göteborg Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare

Läs mer

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 49 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Allmänna villkor som måste vara uppfyllda för att kunna vara leverantör till Titania. 1. Ditt företag måste inneha svenskt F-skattebevis.

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB CSN/Student-kort Nej Postnummer Ort Ev. mobiltelefonnummer Rollator, fällbar Rullstol, fällbar Lätt elrullstol (

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Bokningssystem för kulturbuss Den här manualen beskriver hur du ska göra för att boka din kulturbussbiljett. Om din skola inte redan har inloggningsuppgifter

Läs mer

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar. Lektion 20 SCIC 21/02/2014 TEMA: TRANSPORT OCH RESOR: flyget A. Ordförråd: flyget SAS och Malmö Aviation plockar fler poäng än Norwegian i säkerhetskategorin. Men ingen av dem finns med på Airline Ratings

Läs mer

- Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg

- Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg Författare: Carina Karlsson 1/5 Blå Tåget - Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler

Läs mer

Välkommen att bli prioriterad kund hos oss på taxi 020, där tillgänglighet, service och gröna frågor är honnörsord. Det är enkelt att boka och

Välkommen att bli prioriterad kund hos oss på taxi 020, där tillgänglighet, service och gröna frågor är honnörsord. Det är enkelt att boka och Välkommen att bli prioriterad kund hos oss på taxi 020, där tillgänglighet, service och gröna frågor är honnörsord. Det är enkelt att boka och prisvärt att resa, svårare än så behöver det inte vara. Välj

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF)

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Riktlinjer för färdtjänst 2 1. Inledning Dalslandskommunerna (Bengtsfors,

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

Vägledning för Flyg utrikes

Vägledning för Flyg utrikes Sid 1 (6) 2013-06-03 Vägledning för Flyg utrikes Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet ska vara korsreferenser

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

Personlig utveckling, nätverkande och golf

Personlig utveckling, nätverkande och golf Personlig utveckling, nätverkande och golf Estoril, Lissabon 29 sep - 5 okt Personlig utveckling, nätverkande och golf Utvecklas som person och ledare genom utbildning i ett coachande förhållningssätt,

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN. Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN. Gällande från och med

HÖÖRS KOMMUN. Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN. Gällande från och med HÖÖRS KOMMUN Färdtjänst I HÖÖRS KOMMUN Gällande från och med 1 juli 2008 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är kollektivtrafik Särskild kollektivtrafik som kan erbjudas den som på grund av varaktig funktionsnedsättning

Läs mer

Tidtabell, priser & info

Tidtabell, priser & info Vår/Sommar 2013 Tidtabell, priser & info Stockholm/Bromma Stockholm/Arlanda Göteborg Ängelholm/Helsingborg Sundsvall Malmö Helsingfors Oslo Snabbast till semestern Dina flygpriser ÅTERBETALNINGSBAR BILJETT

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19 GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19 REGLER FÖR FÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-23, 71 att gälla fr o m 2007-01-01. INLEDNING

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande deltagare vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) eller där man representerar

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet

VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet Innehåll: Inloggning Flygbokning Marktransport Tågbokning Jämför Flyg/Tåg Hotellbokning Hyrbilsbokning Teknisk support bild 3 bild 4-11 bild 12-18

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Till Vårdgivare Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Förtydligande av gällande regler för olika transportmöjligheter för patienter inom Stockholms läns landsting. Innehåll Förtydligandet

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Villkoren anges på denna sida är tänkt som automatiskt av klient med bekräftelse av reservationen av våra tjänster. 1. Bokningsvillkor och betalningssätt För

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären.

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären. Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Övergripande Resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter och trafikföretagens skyldigheter både

Läs mer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008 Här kan du läsa om regler, priser och giltighet för resor med SJ Privatresekort. Den senaste versionen av Regler för SJ Privatresekort hittar

Läs mer

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Information om gällande reseavtal finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 1.0 Utgåva (1)8 INLEDNING Dessa reseriktlinjer gäller för medarbetare och inhyrd medarbetare inom Regionservice och avser alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Västra Götalandsregionen.

Läs mer