av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22"

Transkript

1 INDIVIDUAL PROJECT 1: PAPER Analys och jämförelse av designvalen i Internetbaserade biobokningsystem på Sveriges två största biografer, SF Bio och Sandrew Metronome av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg

2 Sammandrag Jag valde att analysera Sveriges två stora biografers Internetbaserade biobokningssystem. Jag ämnar endast titta på själva bokningsdelen och inte webbsidorna för företagen. Dessutom har jag inte tagit hänsyn till vilka krav som ställs på användarens mjukvara, som t.ex. webbläsare och operativsystem. Syftet med rapporten var att ta reda på vad respektive företag har använt för designlösningar och titta på vad som skiljer dem åt, samt att analysera hur bra de fungerar för användaren. Efter att jag tagit reda på hur bokningssystemen sett ut och fungerar har jag analyserat de olika lösningarna. Bokningssystemen är lika varandra, men det finns skillnader, där företagen skulle kunna lära sig av varandra. Den tes jag utgått från i mitt arbete, är att det företag som erbjuder ett bokningssystem med en enkel, tydlig design och klara direktiv vid bokning, har jämförelsevis högst andel bokningar och förköp via nätet, av den totala andelen bokningar och förköp. 2

3 Innehållsförteckning Sammandrag...2 Innehållsförteckning...3 Inledning...4 Metod...5 SF Bio...5 Boka/Köp biobiljett hos SF Bio...6 Sandrew Metronome...9 Boka/Köp biobiljett hos Sandrew Metronome...10 Analys...14 Hur vill användaren boka sin biljett?...14 Är det bra eller ej att kräva att användare registrerar sig?...14 Hur kan man välja platser i biosalongen?...15 Har färgval i biosalongskissen någon betydelse?...15 Slutsats...17 Referenslista

4 Inledning I kursen Grafiska Gränssnitt fick vi olika uppgifter att välja på när vi skulle skriva vår individuella rapport. Jag valde att jämföra två designlösningar. Jag har valt att titta på designlösningar och tillhandahållen service för bokningssystem av biobiljetter hos Sveriges två stora biografer, SF Bio och Sandrewmetronome. Deras webbsidor är: SF Bio, Sandrew Metronome, En komplikation dök upp när jag höll på att skriva om SF Bios biobokningssystem, nämligen att SF Bio bytte system mitt under mitt pågående arbete. Eftersom jag inte hunnit skaffa mig ett tillräckligt underlag, kunde jag inte göra en jämförelse mellan det gamla och nya systemet och utifrån denna ställa upp antagande om vilka effekter förändringarna skulle kunna ha på t.ex. antalet bokningar. Jag valde därför att börja om och fokusera på att jämföra SF Bios nya system och Sandrew Metronomes biobokningssystem. Jag började med att jämföra design, vad som var gemensamt samt vad som skiljde dem åt. Först tittade jag på hur man kan klicka sig fram och vilka steg man måste ta sig igenom i respektive system för att få en bokad biljett. Efter att ha beskrivit företagens bokningssystem gick jag vidare och jämförde och analyserade designlösningarna för att komma fram till vad som kunde anses vara framgångsrikt samt vilka faktorer som skulle kunna förbättra systemen. 4

5 Metod För att kunna få en bra överblick över hur bokningssystemen för de båda företagen fungerar har jag valt att grundligt gå igenom bokningsprocessen för att sedan i analysdelen av rapporten kunna jämföra och analysera den information som jag har samlat på mig. Nedan kommer jag beskriva kort information om företagen för att sedan gå igenom deras bokningssystem från början till slut. SF Bio SF Bio ägs av Svensk Filmindustri och bildades i Sverige SF Bio har ca 53% av biografmarknaden och är överlägset den stora aktören på biografmarkanden. 1 Figur 1. SF Bios webbsida Den 12 oktober lade SF ut en ny webbsida med ett nytt bokningssystem. Den nya sidan är full med information om nya filmer och tips. Användaren bestämmer i vilken stad hon vill gå på bio på förstasidan. Här finns två länkar, se Figur 1, för att gå vidare till bokning av biobiljetter, utformade som flervalsalternativ s.k. komboboxar. Där man kan välja bland alternativen filmer, nya filmer biograf, samt en länk Gå på bio, som tar användaren till bokningssidan med alla filmer som visas på SF Bio. Skillnaden mellan länkarna är att om man väljer en film i komboboxen så visas information om filmen på bokningssidan, vilket det inte gör om man väljer länken Gå på bio, eftersom man då ännu inte gjort några val om film ännu. 5

6 Boka/Köp biobiljett hos SF Bio SF Bio erbjuder användaren att antingen reservera biljetten eller köpa den direkt via nätet. Om användaren vill reservera biljetten så är bokningen uppdelad i fyra steg och om användaren vill köpa biljetten så består bokningen av sex steg. Steg ett Användaren anger den stad där biografen ligger, på förstasidan. I steg ett finns fyra alternativ, nämligen vilket datum hon vill gå, vilken filmsom avses samt biograf och tid. Till sist skall användaren ange om hon vill boka eller köpa biljetten. Alternativen måste inte alltid väljas i denna ordning, med hjälp av komboboxarna på framsidan kan användaren välja lättare. Om användaren valt en film i komboboxen på första sidan så är datumet bestämt till dagens datum. Om användaren valt länken Gå på bio, då är inget datum specifierat och man måste välja ett datum innan man kan välja film annars får man en uppmaning om att specificera datum. Figur 2. SF Bios sida som visar vilka filmer som går i deras salonger. När användaren väl har valt ett datum kan hon välja en film. Därefter presenteras en lista på vilken tid filmen går och på vilka biografer. I samma vy visas även hur många platser som finns lediga i biosalongen. För varje tid och biograf finns det två länkar, som tar användaren vidare till att reservera eller köp biljetten beroende på vad användaren väljer. Välj datum Välj film Välj tid och biograf Välj köp eller reservera Figur 3. Information om lediga platser och tider, samt länkar för köp eller reservation 6

7 Steg 2 Steg två ser olika ut beroende på om användaren väljer att reservera eller att köpa biljetten. Väljer användaren att köpa biljetten, skall hon först bestämma sig för hur många biljetter hon vill ha, därefter skriva in sitt telefonnummer som bokningsnummer. Om användaren väljer att köpa sin biljett får hon upp flera betalningsalternativ. Möjliga betalningsmedel är; presentkort, kontokort, företagsbiljett eller en kombination av dessa. Välj antal biljetter Skriv in telefonnummer F igur 4. Användaren väljer antal biljetter och skriver in sitt telefonnummer Steg tre I steg tre är det dags att välja plats. Väljer användaren att reservera biljetten, blir hon tilldelad de bästa platserna, enligt vad SF Bio anser vara bästa platser. Väljer hon däremot att köpa sin biljett direkt, så får hon välja fritt i hela biosalongen, med vissa undantag för upptagna platser och s k otillåtna platser d v s man får inte lämna enkla lediga platser tomma mellan bokade platser (se Figur 5). Om man köper flera biljetter kan användaren välja att splitta upp platserna och välja säten ifrån varandra. Bekräftar användaren inte sina platser inom 60 sekunder är hon tvungen att börja om. Välj sittplatser i salongen Figur 5. Välj plats i biosalongen 7

8 Steg fyra Om användaren valt att reservera biljetter visas en bekräftelse på reservationen, samt information om datum, tid, biograf och platser. Om användaren har valt att köpa biljetterna, skall hon fylla i sina kortuppgifter och är användaren medlem i SFs biobklubb eller har rabattkort, kan hon fylla i det också. Bekräftelse vid reservation Fyll i kortuppgifter vid köp Fyll i eventuella rabattkort Figur 6. Betalning av biobijett Steg fem/sex Steg fem och sex finns endast om användaren har valt att köpa biljetterna. I steg fem skall användaren bekräfta de kortuppgifter hon skrivit in och i steg sex får hon en bekräftelse på köpet av biljetterna och information om datum, tid, biograf och platser. Bekräftelse vid köp F Figur 7. Bekräftelse av reservation 8

9 Sandrew Metronome Sandrew Metronome grundades i Sverige 1926 och har sedan dess satt upp biografer runt om i Sverige, men verksamheten finns även i de andra nordiska länderna. Sandrew Metronome har ungefär 13 % av den svenska biografmarknaden. 1 Verksamheten har visat dåliga ekonomiska resultat den senaste tiden och i augusti 2004 kom ett uttalande om att SF önskade köpa upp Sandrew Metronome. Affären måste först godkännas av statliga Konkurrensverket. På Sandrew Metronomes hemsida, möts användaren av liknande information som SF har på sin hemsida d v s vilka filmer som är aktuella, kommande filmer, premiärer och filmtips. Runt om på hemsidan erbjuds fyra olika sätt, se figur 8, att komma till bokningssidan. Figur 8. Sandrew Metronomes webbplats Alla länkar leder fram till bokningssidan. Det länkalternativ man valt avgör hur mycket och vilken information som slutligen når bokningssidan. 9

10 Boka/Köp biobiljett hos Sandrew Metronome Bokningen består av fem eller sex steg, beroende om man väljer att boka eller köpa biljetten direkt på nätet. Om användaren väljer att köpa biljetten direkt tillkommer ett extra steg, där hon betalar för biljetten. I bokningssidans första steg kan viss information vara ifylld, beroende på vilken av de fyra länkarna på framsidan man valt för att komma dit, eftersom man på vägen fyllt i någon information. Ibland erbjuds flera olika val som man måste göra för att komma vidare till nästa steg i bokningsprocessen. Steg ett I steg ett skall användaren bestämma sig för vilken stad hon vill se filmen i, därefter vilken film, vilket datum samt Biograf och tid. Till sist skall hon bestämma om hon vill köpa eller boka biljetten. Välj stad Välj film Välj datum Välj biograf Välj köpa eller reservera Användarens val visas i flera komboboxar, men bara den första innehåller alternativ. När användaren väl fyllt i den, anpassas alternativen i nästa box och så fungerar alla boxar. När man fyllt i sista boxen kommer två knappar upp som frågar om man vill köpa eller boka biljetten. Figur 9. Steg ett i bokning av en biobiljett 10

11 Steg två För att användaren skall kunna boka sin biljett måste hon vara en registrerad användare. Om hon är medlem, fyller hon i sina inloggningsuppgifter och loggar in. Är hon inte redan användare, kan hon registrera sig genom att fylla i sitt namn, sin e-post, och ett lösenord om hon klickar på länken registrera dig här. Efter det loggas användaren in automatiskt. Logga in/bli medlem Figur 10. Användaren måste logga in för att fortsätta Steg tre I steg tre är det dags att välja hur många biljetter användaren vill beställa. Hon kan välja max sex biljetter. Välj antal biljetter Figur 11. Välj antal biljetter Steg fyra När användaren kommer till steg fyra skall hon välja de platser som hon önskar sitta på. Färgerna på platserna visar vad de har för status. Välj biosäten i salongen Figur 12. Vy över salongens lediga platser 11

12 Steg fem (vid köp) Om användaren vill köpa biljetter direkt läggs detta extra steg in för att användaren skall kunna betala sin biljett. Möjlighet finns att betala med bankkort, då användaren skriver in sitt kortnummer och sin kod eller med presentkort, då en ny vy laddas, där hon kan skriva in presentkortnumret. Välj betalningssätt Skriv in kortnummer/ presentkortnummer Figur 13. Biljettköp Steg fem/sex Om användaren har reserverat biljetten är detta steg fem, om hon har köpt den, är detta steg sex. Nu är användaren klar och hon får ett kvitto som informerar om bokningen, samt erhåller ett bokningsnummer. Kvitto och bekräftelse på bokningen skrivs Figur 14. Bekräftelse på bokningen 12

13 Analys Om man nu skall börja titta lite på hur de båda bokningssystem förhåller sig till varandra, för att se vilka likheter och skillnader som finns, kan man konstatera att bokningssystemen är relativt lika och inte skiljer sig mycket åt, de utför ju trots allt samma uppgift. Uppbyggnaden påminner om varandra i t ex antalet steg i bokningssystemet. Men det finns trots allt skillnader som kan ha betydelse för bokningssystemets praktiska funktion och jag skall försöka komma fram till vilka lösningar som är bra och mindre bra med avseende på bl.a. stegen i bokningsprocessen. Jag har därför valt att ställa nedanstående frågor. Vilka behov styr bokningsalternativet? Det är viktigt att fråga sig vilken information och vilka möjligheter som kunden vill ha i samband med bokningen. Vilka faktorer styr valet av film? Är det tidpunkt t.ex. speciell dag som är mest väsentlig och låter kunden därför sina datum/tidspreferenser styra filmvalet? Är det en specifik film som kommer i första hand och visningstid i andra hand? Förmodligen finns det flera olika behov som styr biokunders val och min slutsats är därför att utbudet av valmöjligheter i bokningssystemet bör vara så brett som möjligt. Hur vill användaren boka sin biljett? SF Bio och Sandrew Metronome har liknande sätt att leda användaren till köpet eller bokningen av biobiljetten. SF Bio erbjuder två alternativa sätt för användaren att komma till bokningssidan, antingen kan man välja en film direkt på första sidan eller klicka sig vidare dit via en länk. Sandrew Metronome har fyra länkar på webbplatsens förstasida, men alla leder till samma ställe. När man väl kommit till bokningssidan hos SF Bio, måste användaren välja ett datum innan hon kan välja film. Först efter att detta val gjorts, får hon upp information om filmen och vilka tider den visas, samt i vilka biografer. En användare kan vara intresserad av att endast vilja ha information om filmen och inte vilken dag den visas och därför kan det kännas lite irriterande att vara tvungen att först fylla i datum. Ytterligare ett moment som kan uppfattas som irriterande för kunden, är själva tillvägagångssättet att tala om för henne att hon måste välja datum innan hon får välja film. Detta består nämligen i ett irriterande felmeddelande i form av en JavaScript pop-up. Å andra sidan kan man tänka sig att SF Bio haft ett syfte med detta, nämligen att göra användaren uppmärksam på att fylla i datum, så inte hon bokar till fel dag. Det finns bättre sätt att lösa detta på. Sandrew Metronome tillåter visserligen inte heller att användaren väljer vilken film hon vill gå på, innan hon valt datum. Här finns emellertid en skillnad, informationen om filmen ges innan krav på datumval ställs. Sandrew Metronome har inte något som säger till användaren att välja datum först, men i och med att den informationen i bokningen successivt kommer fram, när man gör ett val, så störs användaren förmodligen inte lika mycket som hon gör hos SF Bios bokningssystem. Båda företagen borde kanske fundera på om man inte vill erbjuda sina användare att välja film först och därefter vilket visningsdatum. Inget av företagen visar vilka datum en film går om användaren väljer efter film. Detta är ett alternativ som borde läggas till, så att användaren får ännu mera valfrihet och skulle göra bokningen smidigare för personer som aldrig har bokat tidigare och inte förstår att man inte kan välja film först. 13

14 Är det bra eller ej att kräva att användare registrerar sig? Till skillnad mot SF Bio har Sandrew Metronome ett krav på att användaren skall vara registrerad. Användaren kan uppfatta detta som obekvämt, men Sandrew Metronome har försökt göra det lätt för användaren att snabbt fylla i namn och e-post. Användaren slipper dessutom ett bekräftelsemeddelande till e-posten och det är bara att fortsätta bokningen. Man kan fråga sig vad det spelar för roll om användaren är registrerad eller inte, för det är knappast så att Sandrew Metronome kan kontrollera huruvida man hämtar ut sin biljett eller ej, eftersom det är lätt att fylla i ett annat namn än sitt eget. Däremot så har Sandrew Metronome en egen sida för användaren, som när hon är inloggad kan se vilka biljetter hon köpt eller reserverat. Det möjliggör för användaren att avboka biljetter om hon ändrar sig, samt att erhålla en minneslapp om, som underlättar om användaren behöver logga in på sidan igen. SF Bio har inget krav på att användaren måste vara registrerad, men hon kan heller inte avboka sina biljetter. Hon saknar också en egen sida med information om bokningar. Vad är då bäst för användaren? Även om Sandrew Metronome har ett krav på att användaren skall registrera sig och får ett medlemskonto och detta inte tar speciellt lång tid, är det ändå lite extra jobb för användaren och en del kanske inte tycker om att bli registrerade och därmed undviker tjänsten. Å andra sidan kan den enskilde användaren vara mer benägen att fullfölja en avbokning om hon är registrerad, eftersom bokningen då kan kännas mer personlig och användaren vill undvika att ha O-uthämtade biljetter på sitt konto. Andra biobesökare kan då gå in och boka. Om det förhåller sig så, blir bokningssystemet mer effektivt för alla, både företag och kund. Man skulle också kunna tänka sig att SF Bio tillämpade ett bokningssystem, där användaren inte bara anger sitt telefonnummer som bokningsbevis, utan också kan använda det för att avboka sin biljett. Hur kan man välja platser i biosalongen? En annan skillnad mellan de båda företagen är att Sandrew Metronome alltid låter sina användare välja säten i biosalongerna. Hos SF Bio fungerar det så, att om användaren väljer att köpa biljetten, så får hon välja fritt bland platserna, men om hon väljer att reservera biljetter så blir hon tilldelad de bästa platserna enligt SF Bio, vilket är en subjektiv bedömning och kanske inte alltid stämmer överens med vad användaren tycker. Ytterligare en skillnad är att om man nu valt att köpa en biljett hos SF Bio, så får man bestämma plats själv. Här finns det även en funktion som gör att man kan välja att splittra upp platserna så att dessa inte finns bredvid varandra. Denna funktion har inte Sandrew Metronome, men å andra sidan kan man fråga sig hur många användare som inte vill sitta tillsammans om de beställer flera biljetter. Funktionen kan kanske anses överflödig. Ingen av företagen låter användaren boka platser, så att bokningen resulterar i utspridda enstaka lediga platser, som kan vara svåra att få användare att boka. Biobesök är ofta en umgängesform och det vanligaste är att man ser film på bio tillsammans med vänner. 14

15 Har färgval i biosalongskissen någon betydelse? När användaren skall välja platser så ritas en biosalong upp med en bioduk och säten som användaren kan klicka på för att bestämma var hon vill sitta. Båda företagen har denna funktion, men de har något olika färgval, vilket kan ha betydelse för användaren. Nedan visas SF Bios respektive Sandrew Metronomes uppritade biosalar där användaren väljer platser. Figur 16. Sandrew Metronomes biosalong Figur 15. SF Bios biosalong SF Bios exempel är tagen från biografen Palladium i Göteborg och Palladium har mer än 700 sittplatser. När användaren skall boka sin plats får hon information om vad en specifik färg på en plats betyder. SF Bio har många fler mindre salonger, men Palladium är den enda som har balkong. Därför har jag valt att studera denna. Här kan finnas alla typer av färger på stolarna i salongen. Sandrew Metronomes exempel är från BioPalatset i Göteborg och har ungefär 90 sittplatser. En skillnad mellan de två företagen är, att de valt olika färger för att symbolisera olika status på stolarna. SF Bio har valt en gråskala och rött för att beskriva platsernas status med en svart bakgrund, medan Sandrew Metronome har valt lite mer kontrasterande färger som grön, gul och röd med en ljusblå bakgrund. Sandrew Metronomes färger är väldigt tydliga för användaren och hon uppfattar lätt vilken status en stol har. Grön används ofta för att visa att något är okej, medan rött visar att det inte är det 15

16 SF Bio däremot har valt att skilja på om platsen finns på parkett eller balkong. Båda visas med olika nyanser av grått, vilka är svåra att skilja från varandra. Den platsen man valt har också en annan nyans av grå, även om den är närmar sig vit. Användare hos SF Bio kan få svårt att se vad det är för färg på en plats medan de lätt ser skillnaden hos Sandrew Metronome. SF Bio skulle behöva tänka på en ny vy för sin bokningssalong. SF Bio borde byta bort den gamla svarta bakgrunden, eftersom man kan förmoda att det är mer ansträngande för användaren att titta på den än en ljus bakgrund. En annan sak som skiljer företagen åt i bokningsvyn är, att hos SF Bio visas de säten som användaren inte kan välja p.g.a. att de lämnar en ensam plats mellan två andra platser. Denna plats kryssmarkeras, om man försöker välja den. Sandrew Metronome har löst det så, att försöker användaren klicka på en sådan plats, så väljer funktionen den/de plats(er) som finns närmast den valda platsen. Figur 17. Ogiltlig plats 16

17 Slutsats I min analys av bokningssystemen hos de båda företagen SF Bio och Sandrew Metronome har jag funnit likheter men också skillnader i annars två system som skall göra samma sak. Min tes var att ett bra, ändamålsenligt bokningssystem som attraherar kunder bör ha en enkel design/layout och ett tydligt och lättförståeligt sätt att vägleda fram till bokning. Min slutsats är att de båda bokningssystemen är likvärdiga vad gäller enkelhet i bokningsförfarandet, men då det gäller själva designen och färgvalet anser jag att det är enklare och tydligare hos Sandrew Metronome, vilket underlättare för användaren att följa med i bokningsgången. I hur stor utsträckning använder sig då de båda företagens kunder av bokning via nätet? Enligt Anders Sjöberg på Sandrews Metronome görs för närvarande 80% av alla bokningar och förköp på webben 2. Enligt Sjöberg har andelen webbaserade bokningar ökat den senaste tiden. Motsvarande andel för SF Bio är enligt deras kundtjänst 90% 3. Förklaringen till varför SF Bio har en något större andel webbaserade bokningar, tror jag kan ligga i att SF Bio är lättare att hitta på nätet, genom sin enklare adress, En annan del kan vara att vissa användare inte gillar att de måste registrera sig för att boka en biobiljett, och därför väljer bort Sandrew Metronome. 17

18 Referenslista 1 Sydsvenskan. Hämtat från Publicerat 12 augusti, Hämtat 15 oktober, Anders Sjöberg på Sandrew Metronome, Telefonväxel: , 20 oktober, Kundtjänst SF Bio, Kundtjänst: , 20 oktober,

Lathund för Lindesbergs Tennisklubbs bokningssystem. www.bokatennis.nu/lindesberg

Lathund för Lindesbergs Tennisklubbs bokningssystem. www.bokatennis.nu/lindesberg Lathund för Lindesbergs Tennisklubbs bokningssystem www.bokatennis.nu/lindesberg Innehållsförteckning Allmänt... 4 Spelkonto... 4 Bokningssystemet... 4 Registrering... 4 Bokning av tennistid... 4 Avbokning

Läs mer

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem Lathund för Alingsås TK s bokningssystem www.alingsastk.nu Det kompletta tennissystemet för webbokning och hallstyrning Allmänt Spelkonto Spelkontot laddas med pengar genom att man för över via betalkonto

Läs mer

2. Klicka på Onlinebokningen. 3. Välj grupp och grupp. Du kopplas in på onlinebokningen i ett EGET FÖNSTER.

2. Klicka på Onlinebokningen. 3. Välj grupp och grupp. Du kopplas in på onlinebokningen i ett EGET FÖNSTER. Så här bokar jag online - Steg för Steg Tips. Denna instruktions öppnas i ett eget fönster så du kan fortsätta din onlinebokning samtidigt som detta fönster är öppet Sida 1 av 7 OBS Du kan bara göra en

Läs mer

Ombuden fungerar som återförsäljare av Kulturhuset Stadsteaterns teaterbiljetter och får köpa biljetter till ett rabatterat pris.

Ombuden fungerar som återförsäljare av Kulturhuset Stadsteaterns teaterbiljetter och får köpa biljetter till ett rabatterat pris. Som Scenkonstombud på Kulturhuset Stadsteatern är du en viktig ambassadör för teaterns olika pjäser och verksamheter. Bokning och biljetthantering sker via www.kulturhusetstadsteatern.se och din ombudssida.

Läs mer

Lathund för Enköpings Tennisklubbs bokningssystem

Lathund för Enköpings Tennisklubbs bokningssystem Enköpings TK Tennis Bangårdsgatan 4 74534 Enköping Telefon: 0171-30394 E-post: info@enkopingstennisklubb.com www.idrottonline.se/enkoping/enkopingstk-tennis Lathund för Enköpings Tennisklubbs bokningssystem

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

TEATEROMBUD. Så funkar det! Manual och regler

TEATEROMBUD. Så funkar det! Manual och regler TEATEROMBUD Så funkar det! Manual och regler Innehållsförteckning REGLER 3 GULDOMBUD 4 LOGGA IN SOM TEATEROMBUD 4 PÅMINNELSE OM KUNDUPPGIFTER 5 BOKA BILJETTER 6 HÄMTA/SKRIV UT/SKICKA/BETALA BILJETTER 7

Läs mer

SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett

SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett Mobilsajten där du bokar och betalar dina resor mobil.sj.se Med mobil.sj.se blir ditt resande enklare och mycket smidigare. Nu kan du med hjälp

Läs mer

Lathund för Tibro Tennisklubbs bokningssystem

Lathund för Tibro Tennisklubbs bokningssystem Tibro Tennisklubb Lathund för Tibro Tennisklubbs bokningssystem www.bokatennis.nu/tibrotk Administratör: Conny Emanuelsson 0703-62 34 18 Det kompletta tennissystemet för webbokning och hallstyrning Allmänt

Läs mer

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. Hösten 2009 - Våren 2010

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. Hösten 2009 - Våren 2010 TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER Hösten 2009 - Våren 2010 Innehåll Ombudsregler sid. 3 Guldombud sid. 3 Logga in som teaterombud sid. 4 Påminnelse om kunduppgifter sid. 4 Boka biljetter sid. 5 Hämta/Skriva

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

Så här bokar du biljett på..se

Så här bokar du biljett på..se Så här bokar du biljett på.se Sida. Viktig information Missa inte!. Enkel / tur och retur Välj om du vill antingen vill ha en tur och returresa eller en enkel resa. 3. På- och avstigning I Från -fältet

Läs mer

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala Svenska läromedel på internet Uppdaterad 19 augusti 2015 Konto Bli medlem Klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet

Läs mer

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog!

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog! Västerviks Flygklubb Utfärdare Berth Arbman Dokumentnamn Sida Lathund, myweblog 1 (8) Datum Utgåva 1 Välkommen till bokningssystemet myweblog! 1 Vad är myweblog? 2 Logga in myweblog består av två delar:

Läs mer

Kupong 1: 1 x 3 timmar städning Kupong 2: 2 x 3 timmar städning Kupong 3: 3 x 3 timmar städning

Kupong 1: 1 x 3 timmar städning Kupong 2: 2 x 3 timmar städning Kupong 3: 3 x 3 timmar städning & 1 På www.helpling.se kan du lösa in din Groupon-kupong i tre enkla steg. Boka professionell, utbildad och försäkrad städhjälp för enstaka tillfällen eller regelbundna städtjänster Kupong 1: 1 x 3 timmar

Läs mer

SKOLOMBUD INSTRUKTIONER & REGLER

SKOLOMBUD INSTRUKTIONER & REGLER SKOLOMBUD INSTRUKTIONER & REGLER 2011 Innehåll Att bli skolombud sida 3 Regler sida 3 Logga in som skolombud sida 4 Borttappade kunduppgifter sida 4 Boka biljetter sida 5 Hämta/skicka/betala biljetter

Läs mer

Användarmanual för ESS Bokningssystem 5.0. ESS Bokningssystem för bokning av vaktpass, sjösättning och upptagning samt arbetspass och aktiviteter

Användarmanual för ESS Bokningssystem 5.0. ESS Bokningssystem för bokning av vaktpass, sjösättning och upptagning samt arbetspass och aktiviteter Användarmanual för ESS Bokningssystem 5.0 ESS Bokningssystem för bokning av vaktpass, sjösättning och upptagning samt arbetspass och aktiviteter Du hittar till bokningssystemet på ESS webbsida Här finns

Läs mer

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder!

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! Vi har nu tagit fram en lösning som gör det enklare och smidigare än tidigare att på egen hand köpa

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Användarmanual NeverLOST webbokning

Användarmanual NeverLOST webbokning Användarmanual NeverLOST webbokning INNAN DU KOMMER IGÅNG... 2 SCHEMAN... 2 INLOGGNING... 2 EFTER INLOGGNING... 3 LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN... 4 Val av kurs... 4 BOKA NY (LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN)...

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehåll Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 Startsida... 5 Kurser... 6 Kursens ingångssida... 7 Diskussionsforum... 8 Lämna in uppgift... 9 Meddelanden...

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler Kultur- och fritidskontoret LATHUND Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler Lokalbokningar På kommunens hemsida kan man titta på bokningar, skicka bokningsförfrågningar och få information om lokaler

Läs mer

C Copyright Bilpoolen AB 2013

C Copyright Bilpoolen AB 2013 Användarmanual C Copyright Bilpoolen AB 2013 Bilpoolen AB Box 3074, 103 61 Stockholm Tel: +46 (0)8 559 250 26. Email: kundtjanst@bilpoolen.nu. Välkommen till Bilpoolen.nu Grattis, du är nu medlem i Bilpoolen.nu,

Läs mer

Brf Hammarshus bokningssystem

Brf Hammarshus bokningssystem Brf Hammarshus bokningssystem Tvättstugor Gillestuga Bastu Gym April 2015 Bokningssystemet är ett standardsystem från Aptus (ASSA Abloy) och är vanligt förekommande i flerfamiljshus över hela landet. Innehållsförteckning

Läs mer

Hur säljer man en onumrerad biljett?

Hur säljer man en onumrerad biljett? Hur säljer man en onumrerad biljett? Börja med att gå in på: http://boxoffice.biljettforum.se/ Här ska du logga in genom att skriva in den mailadress och ditt lösenord: Sedan väljer du det arrangemang,

Läs mer

Boka möteslokal, bollplan eller sporthall

Boka möteslokal, bollplan eller sporthall Boka möteslokal, bollplan eller sporthall Instruktion för privatpersoner Inledning Idrott & förenings e-tjänst är ett webbaserat hjälpmedel för föreningar och privatpersoner i Göteborgs Stad. Genom e-tjänsten

Läs mer

Medioteket. Introduktion till sli.se/medioteket för lärare

Medioteket. Introduktion till sli.se/medioteket för lärare Medioteket Introduktion till sli.se/medioteket för lärare Innehåll 4 Konto Logga in Bli medlem 5 Söka Sök Filter Boxar Samsök 6 Strömma media 7 Kommentarer 7 Dela/Skapa klipp 8 Boka media och förlänga

Läs mer

Introduktion och Guide till WMR

Introduktion och Guide till WMR Introduktion och Guide till WMR Innehållsförteckning INTRODUKTION 2 LOGGA IN 3 HEMSIDAN 3 WMR RAPPORTER 5 STANDARD RAPPORTER: 5 1. 2. 3. 4. 8. 1. BILJETTINFORMATION 5 2. PERIODINFORMATION 6 3. KUNDINFORMATION

Läs mer

Fråga: Hur beställer jag? Svar: För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du.

Fråga: Hur beställer jag? Svar: För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du. Vanliga frågor Hur beställer jag? För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du. Vilka avgifter tillkommer när jag beställer av er? Frakten inom Sverige kostar

Läs mer

www.sj.se Internetbeställare - företag

www.sj.se Internetbeställare - företag www.sj.se Internetbeställare - företag www.sj.se Här klickar du för att logga in. 2 Logga in Reseansvarig - för dig som beställer åt andra. 3 Inloggad Överst i högra hörnet står ditt namn och vilket avtal

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Logga in 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. hösten 2007

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. hösten 2007 TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER hösten 2007 Innehåll Ombudsregler sida 3 Guldombud sida 3 Logga in som teaterombud sida 4 Påminnelse om kunduppgifter sida 4 Boka biljetter sida 5 Hämta/Skriva ut/skicka/betala

Läs mer

Inst. för IT / MDI, Stefan Blomkvist 2003-11-21 Användarcentrerad systemdesign, ht03 Inlämningsuppgift 2

Inst. för IT / MDI, Stefan Blomkvist 2003-11-21 Användarcentrerad systemdesign, ht03 Inlämningsuppgift 2 Inst. för IT / MDI, Stefan Blomkvist 2003-11-21 Användarcentrerad systemdesign, ht03 Inlämningsuppgift 2 Kommentarer på inlupp 2 Användningsfall Här kommer några allmänna kommentarer på inlupp 2. /Stefan

Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Avgiftshantering 1 Nya uppdateringar ägde rum 2013-09-17 Nytt Nya hjälptexter under betalstatus Tydligare felmeddelande om utskick misslyckas Möjlighet att backa från steg 2 till

Läs mer

CLRS-System. Användarmanual. CLRS-system. Fantastic Four 2011 Page 1

CLRS-System. Användarmanual. CLRS-system. Fantastic Four 2011 Page 1 Användarmanual CLRS-system Fantastic Four 2011 Page 1 Innehållsförteckning 1.0 Inloggning... 4 1.2 Inloggad... 4 1.3 Logga ut/avsluta... 4 2.0 Arbeta i CLRS-system... 5 2.1 Huvudmeny... 5 3.0 Bokning...

Läs mer

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För iphone -

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För iphone - Användarmanual för Phonera Mobil Växel - För iphone - 1 Välkommen till Phonera Mobil Växel! Med Phoneras app för iphone, Android och Windows Phone får du som har tjänsten Phonera Växel med tilläggstjänsten

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 120918 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Lathund Avgiftshantering

Lathund Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Lathund Avgiftshantering Förbund 1 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen

Läs mer

Boka visning internet

Boka visning internet INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Boka visning internet Handledning MAJ 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

UF registrering 2013-09-10 Så här går det till.

UF registrering 2013-09-10 Så här går det till. UF registrering 2013-09-10 Så här går det till. Här nedan förklaras genom bilder och text vad eleverna går igenom i momentet registrering. Som ni säkert vet genomgår vi ett skifte av webbplats och en del

Läs mer

0tid Transport Användarmanual Personal. Rev 1.0

0tid Transport Användarmanual Personal. Rev 1.0 0tid Transport Användarmanual Personal Rev 1.0 Innehållsförteckning 1.1.Inloggning 1.2.Snabbmenyn 1.3.Byta lösenord 1.4.Lämna in tidrapport 1.5.Mina uppdrag 1.5.Lämna in traktamenten 1.6.Översikt 1.1 Inloggning

Läs mer

Välkommen till Bilpoolen.nu

Välkommen till Bilpoolen.nu Välkommen till Bilpoolen.nu Grattis, du är nu en medlem i Bilpoolen.nu. Vi är en snabbt växande bilpool, klimatneutral och oberoende av de stora bilbolagen. Vi finns här för att erbjuda dig en smart och

Läs mer

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28 Skolmaten Användarhandledning 2015-05-28 Steg 1: Logga in Om din skola är ansluten till Skolmaten har du fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@dinskolmat.se så kontaktar vi dig.

Läs mer

Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK

Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK MERCADO SHOP Funktionen Artikelsök som du hittade tidigare på hemsidan är nu ersatt av vår webshop Mercado Shop! Mercado

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter Köpevillkor Definitioner Den person som i eget eller annans namn genomför bokning av flygbiljetter på webbplatsen benämns beställaren. Den vars namn anges i bokningen som resenär benämns resenär. I de

Läs mer

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information.

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. I systemet har eleven möjlighet att: Ta del av schema för sina lektioner. Ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar.

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Vidareutveckling av lokalbokningssystem

Vidareutveckling av lokalbokningssystem Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Vidareutveckling av lokalbokningssystem Mikael Eriksson juni 2007 Examensarbetete, 10 poäng, B Datavetenskap Internetteknologi Examinator:

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Manual webb-bokning. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-bokning. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-bokning Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning och webbadress 2. Söka tider 3. Schemat

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 TEKNIK- OCH FRITIDS / IDROTT & FRITID Innehåll Kontaktperson idrott & fritid, teknik- och fritidsförvaltningen...

Läs mer

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-förening Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning 2. Föreningsregister på webben 3. Logga

Läs mer

svenska kyrkans verksamhet Aveny Bokning

svenska kyrkans verksamhet Aveny Bokning ETT b o k n i n g s p r o g r a m s p e c i e l lt a n p a s s at f ö r svenska kyrkans verksamhet Aveny Bokning b e s tä l l n i n g av b e g r av n i n g a r f r å n b e g r av n i n g s by r å e r 2

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Offlineköp 8 Inringt samtal 9 Förköp/Reservation 10 Reservlösning (endast Norge) 11 EMV-meny

Läs mer

Välkommen till PictureMyLife!

Välkommen till PictureMyLife! Kommunicera enkelt med bilder Välkommen till PictureMyLife! digitala verktyg för barn och unga med behov av särskilt stöd Roligt att du vill bli prenumerant på PictureMyLife! Du kan nu använda våra bildbaserade

Läs mer

Lathund CallCenter 2010

Lathund CallCenter 2010 Lathund CallCenter 2010 Innehållsförteckning Reservation Bokningstotalen Försäljning med kortbetalning Lägg till platser Lägg till platser Ändra pristyp Ta bort platser Ta bort hel bokning Ändra dag i

Läs mer

Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde

Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde Välkommen till denna Fronterintroduktion för YH distanselever på Vuxenutbildning Skövde Med hjälp av denna introduktion kan du på egen hand börja bekanta dig med Fronter. På första närträffen kommer vi

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Medioteket. Introduktion till sli.se/medioteket för elever

Medioteket. Introduktion till sli.se/medioteket för elever Medioteket Introduktion till sli.se/medioteket för elever Innehåll 4 Aktivera konto 5 Söka Sök Boxar Filter Samsök 6 Strömma media 6 Dela/Skapa klipp 7 Favoriter 7 Inställningar 7 Glömt lösenordet? 7

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030

Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030 Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030 1. Avboka spelares tider Som administratör har man möjlighet att avboka tider. Detta görs genom att man klickar på den tid man vill avboka och sedan godkänner

Läs mer

Kom igång med e-cm. Så gör du.

Kom igång med e-cm. Så gör du. Kom igång med e-cm. Så gör du. Välkommen till e-cm! Med e-cm får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner som underlättar både det dagliga arbetet

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Uppdaterad 2011-03-09 Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas

Läs mer

Lathund för SFÖ:s profilformulär

Lathund för SFÖ:s profilformulär Lathund för SFÖ:s profilformulär Introduktion Via webbformuläret kan du själv ändra och uppdatera dina data när som helst. Det viktigaste i den här lathunden finns även sammanfattat under menyn överst

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

VOLVO ARBETSKLÄDER, BESTÄLLNING VIA WEBBPORTAL

VOLVO ARBETSKLÄDER, BESTÄLLNING VIA WEBBPORTAL VOLVO ARBETSKLÄDER, BESTÄLLNING VIA WEBBPORTAL SÅ HÄR BESTÄLLER DU Innan du beställer... sidan 2 6 Skapa en order... sidan 7 22 2015-02-18 INNAN DU BESTÄLLER Denna webbaserade beställningslösning bygger

Läs mer

manual interbook SKOLOR

manual interbook SKOLOR manual interbook SKOLOR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Huvudanvändare och underanvändare 2. Hitta Interbook 2.1 Hjälp-funktion 3. Logga in 3.1 Glömt lösenord 3.2 Byta lösenord 4. Boka lokal 5.1

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Till dig som är ledare i Friluftsfrämjandet Lund. Framför dig har du en manual som sats samman för att göra det enkelt att komma

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Välkommen som testpilot av plattformen PictureMyLife!

Välkommen som testpilot av plattformen PictureMyLife! Kommunicera enkelt med bilder TESTPILOT Välkommen som testpilot av plattformen PictureMyLife! digitala verktyg för barn och unga med behov av särskilt stöd. Kul att du vill vara med och testa den första

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Registrera formulär 2014 mars

Registrera formulär 2014 mars Ikmdok.se Registrera formulär 2014 mars Logga in Gå till www.ikmdok.se och klicka på länken IKMDOK-programmet för att komma till inloggningssidan för dataprogrammet. Skriv in ditt användarnamn och lösenord.

Läs mer

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning 1 MANUAL - AKTIVITETSRAPPORT Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning Observera! Från och med 19 mars så delar vi inte längre ut utökad behörighet. Nu krävs det att du istället skaffar

Läs mer

Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016

Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016 Dnr CIF 2015/11 Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016 Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute i god tid när du ska lämna in en ansökan,

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.horby.se GÄLLER FRÅN 2012-01-01

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.horby.se GÄLLER FRÅN 2012-01-01 Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.horby.se GÄLLER FRÅN 2012-01-01 Innehåll Kontaktperson Fritidskontoret Hörby Kommun...2 Inledning.2 Föreningsregistret på webben 3 Logga in..3

Läs mer

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk.

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. Manual Mina sidor 1 2 Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. 2) Genom att klicka på Mina sidor i menyn. 3) Genom att klicka på

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på landskrona.se

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på landskrona.se LATHUND Landskrona stad Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på landskrona.se Uppdaterad 2014-11-20 Innehåll Kontaktperson på fritids- och kulturförvaltningen...2 Inledning...2 Föreningsregistret

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet. Gäller från 2011-01-01

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet. Gäller från 2011-01-01 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2011-01-01 Innehåll Inledning...3 Föreningsregistret på webben...3 Logga in...3 Uppdatera föreningens uppgifter...5 Godkännande...7 Allmänna föreningsuppgifter...8

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Användarmanual. Malmö Aviation Travel Manager

Användarmanual. Malmö Aviation Travel Manager Användarmanual Malmö Aviation Travel Manager Manual Travel Manager INNEHÅLL Inloggning 3 Aktiv Travel Manager 3 Överblick Resenärer 4 Hantera Resenärer 4 Nyhet: Bokning av resenär utan profil 5 Hantera

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Kontakta de olika support avdelningarna OPN / SiteTalk. Gå www.opn.com och logga in klicka sedan på Support och välj Lägg till nytt meddelande

Kontakta de olika support avdelningarna OPN / SiteTalk. Gå www.opn.com och logga in klicka sedan på Support och välj Lägg till nytt meddelande Kontakta de olika support avdelningarna OPN / SiteTalk OPN Support Gå www.opn.com och logga in klicka sedan på Support och välj Lägg till nytt meddelande Fyll i ämne där skriver ni vad ärendet eller frågan

Läs mer

Användarmanual. Malmö Aviation Travel Manager INLOGGNING TRAVEL MANAGER BOKNING AV RESENÄR

Användarmanual. Malmö Aviation Travel Manager INLOGGNING TRAVEL MANAGER BOKNING AV RESENÄR Användarmanual Malmö Aviation Travel Manager INLOGGNING Logga in med det TF-nummer som är kopplat till ditt Travel Managerkonto. Som inloggad blir följande funktioner tillgängliga: 1. Travel Managerknapp

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Webbinställningar. Opus Online Client (version 1.1.0.2) Sida 1 av 12

Webbinställningar. Opus Online Client (version 1.1.0.2) Sida 1 av 12 Webbinställningar Opus Online Client (version 1.1.0.2) Sida 1 av 12 Innehåll Opus Online Client... 3 Web konfiguration... 3 Kliniker... 3 Behandlare... 4 Skapa underdomän... 5 Flexibilitet... 6 Media...

Läs mer