av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22"

Transkript

1 INDIVIDUAL PROJECT 1: PAPER Analys och jämförelse av designvalen i Internetbaserade biobokningsystem på Sveriges två största biografer, SF Bio och Sandrew Metronome av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg

2 Sammandrag Jag valde att analysera Sveriges två stora biografers Internetbaserade biobokningssystem. Jag ämnar endast titta på själva bokningsdelen och inte webbsidorna för företagen. Dessutom har jag inte tagit hänsyn till vilka krav som ställs på användarens mjukvara, som t.ex. webbläsare och operativsystem. Syftet med rapporten var att ta reda på vad respektive företag har använt för designlösningar och titta på vad som skiljer dem åt, samt att analysera hur bra de fungerar för användaren. Efter att jag tagit reda på hur bokningssystemen sett ut och fungerar har jag analyserat de olika lösningarna. Bokningssystemen är lika varandra, men det finns skillnader, där företagen skulle kunna lära sig av varandra. Den tes jag utgått från i mitt arbete, är att det företag som erbjuder ett bokningssystem med en enkel, tydlig design och klara direktiv vid bokning, har jämförelsevis högst andel bokningar och förköp via nätet, av den totala andelen bokningar och förköp. 2

3 Innehållsförteckning Sammandrag...2 Innehållsförteckning...3 Inledning...4 Metod...5 SF Bio...5 Boka/Köp biobiljett hos SF Bio...6 Sandrew Metronome...9 Boka/Köp biobiljett hos Sandrew Metronome...10 Analys...14 Hur vill användaren boka sin biljett?...14 Är det bra eller ej att kräva att användare registrerar sig?...14 Hur kan man välja platser i biosalongen?...15 Har färgval i biosalongskissen någon betydelse?...15 Slutsats...17 Referenslista

4 Inledning I kursen Grafiska Gränssnitt fick vi olika uppgifter att välja på när vi skulle skriva vår individuella rapport. Jag valde att jämföra två designlösningar. Jag har valt att titta på designlösningar och tillhandahållen service för bokningssystem av biobiljetter hos Sveriges två stora biografer, SF Bio och Sandrewmetronome. Deras webbsidor är: SF Bio, Sandrew Metronome, En komplikation dök upp när jag höll på att skriva om SF Bios biobokningssystem, nämligen att SF Bio bytte system mitt under mitt pågående arbete. Eftersom jag inte hunnit skaffa mig ett tillräckligt underlag, kunde jag inte göra en jämförelse mellan det gamla och nya systemet och utifrån denna ställa upp antagande om vilka effekter förändringarna skulle kunna ha på t.ex. antalet bokningar. Jag valde därför att börja om och fokusera på att jämföra SF Bios nya system och Sandrew Metronomes biobokningssystem. Jag började med att jämföra design, vad som var gemensamt samt vad som skiljde dem åt. Först tittade jag på hur man kan klicka sig fram och vilka steg man måste ta sig igenom i respektive system för att få en bokad biljett. Efter att ha beskrivit företagens bokningssystem gick jag vidare och jämförde och analyserade designlösningarna för att komma fram till vad som kunde anses vara framgångsrikt samt vilka faktorer som skulle kunna förbättra systemen. 4

5 Metod För att kunna få en bra överblick över hur bokningssystemen för de båda företagen fungerar har jag valt att grundligt gå igenom bokningsprocessen för att sedan i analysdelen av rapporten kunna jämföra och analysera den information som jag har samlat på mig. Nedan kommer jag beskriva kort information om företagen för att sedan gå igenom deras bokningssystem från början till slut. SF Bio SF Bio ägs av Svensk Filmindustri och bildades i Sverige SF Bio har ca 53% av biografmarknaden och är överlägset den stora aktören på biografmarkanden. 1 Figur 1. SF Bios webbsida Den 12 oktober lade SF ut en ny webbsida med ett nytt bokningssystem. Den nya sidan är full med information om nya filmer och tips. Användaren bestämmer i vilken stad hon vill gå på bio på förstasidan. Här finns två länkar, se Figur 1, för att gå vidare till bokning av biobiljetter, utformade som flervalsalternativ s.k. komboboxar. Där man kan välja bland alternativen filmer, nya filmer biograf, samt en länk Gå på bio, som tar användaren till bokningssidan med alla filmer som visas på SF Bio. Skillnaden mellan länkarna är att om man väljer en film i komboboxen så visas information om filmen på bokningssidan, vilket det inte gör om man väljer länken Gå på bio, eftersom man då ännu inte gjort några val om film ännu. 5

6 Boka/Köp biobiljett hos SF Bio SF Bio erbjuder användaren att antingen reservera biljetten eller köpa den direkt via nätet. Om användaren vill reservera biljetten så är bokningen uppdelad i fyra steg och om användaren vill köpa biljetten så består bokningen av sex steg. Steg ett Användaren anger den stad där biografen ligger, på förstasidan. I steg ett finns fyra alternativ, nämligen vilket datum hon vill gå, vilken filmsom avses samt biograf och tid. Till sist skall användaren ange om hon vill boka eller köpa biljetten. Alternativen måste inte alltid väljas i denna ordning, med hjälp av komboboxarna på framsidan kan användaren välja lättare. Om användaren valt en film i komboboxen på första sidan så är datumet bestämt till dagens datum. Om användaren valt länken Gå på bio, då är inget datum specifierat och man måste välja ett datum innan man kan välja film annars får man en uppmaning om att specificera datum. Figur 2. SF Bios sida som visar vilka filmer som går i deras salonger. När användaren väl har valt ett datum kan hon välja en film. Därefter presenteras en lista på vilken tid filmen går och på vilka biografer. I samma vy visas även hur många platser som finns lediga i biosalongen. För varje tid och biograf finns det två länkar, som tar användaren vidare till att reservera eller köp biljetten beroende på vad användaren väljer. Välj datum Välj film Välj tid och biograf Välj köp eller reservera Figur 3. Information om lediga platser och tider, samt länkar för köp eller reservation 6

7 Steg 2 Steg två ser olika ut beroende på om användaren väljer att reservera eller att köpa biljetten. Väljer användaren att köpa biljetten, skall hon först bestämma sig för hur många biljetter hon vill ha, därefter skriva in sitt telefonnummer som bokningsnummer. Om användaren väljer att köpa sin biljett får hon upp flera betalningsalternativ. Möjliga betalningsmedel är; presentkort, kontokort, företagsbiljett eller en kombination av dessa. Välj antal biljetter Skriv in telefonnummer F igur 4. Användaren väljer antal biljetter och skriver in sitt telefonnummer Steg tre I steg tre är det dags att välja plats. Väljer användaren att reservera biljetten, blir hon tilldelad de bästa platserna, enligt vad SF Bio anser vara bästa platser. Väljer hon däremot att köpa sin biljett direkt, så får hon välja fritt i hela biosalongen, med vissa undantag för upptagna platser och s k otillåtna platser d v s man får inte lämna enkla lediga platser tomma mellan bokade platser (se Figur 5). Om man köper flera biljetter kan användaren välja att splitta upp platserna och välja säten ifrån varandra. Bekräftar användaren inte sina platser inom 60 sekunder är hon tvungen att börja om. Välj sittplatser i salongen Figur 5. Välj plats i biosalongen 7

8 Steg fyra Om användaren valt att reservera biljetter visas en bekräftelse på reservationen, samt information om datum, tid, biograf och platser. Om användaren har valt att köpa biljetterna, skall hon fylla i sina kortuppgifter och är användaren medlem i SFs biobklubb eller har rabattkort, kan hon fylla i det också. Bekräftelse vid reservation Fyll i kortuppgifter vid köp Fyll i eventuella rabattkort Figur 6. Betalning av biobijett Steg fem/sex Steg fem och sex finns endast om användaren har valt att köpa biljetterna. I steg fem skall användaren bekräfta de kortuppgifter hon skrivit in och i steg sex får hon en bekräftelse på köpet av biljetterna och information om datum, tid, biograf och platser. Bekräftelse vid köp F Figur 7. Bekräftelse av reservation 8

9 Sandrew Metronome Sandrew Metronome grundades i Sverige 1926 och har sedan dess satt upp biografer runt om i Sverige, men verksamheten finns även i de andra nordiska länderna. Sandrew Metronome har ungefär 13 % av den svenska biografmarknaden. 1 Verksamheten har visat dåliga ekonomiska resultat den senaste tiden och i augusti 2004 kom ett uttalande om att SF önskade köpa upp Sandrew Metronome. Affären måste först godkännas av statliga Konkurrensverket. På Sandrew Metronomes hemsida, möts användaren av liknande information som SF har på sin hemsida d v s vilka filmer som är aktuella, kommande filmer, premiärer och filmtips. Runt om på hemsidan erbjuds fyra olika sätt, se figur 8, att komma till bokningssidan. Figur 8. Sandrew Metronomes webbplats Alla länkar leder fram till bokningssidan. Det länkalternativ man valt avgör hur mycket och vilken information som slutligen når bokningssidan. 9

10 Boka/Köp biobiljett hos Sandrew Metronome Bokningen består av fem eller sex steg, beroende om man väljer att boka eller köpa biljetten direkt på nätet. Om användaren väljer att köpa biljetten direkt tillkommer ett extra steg, där hon betalar för biljetten. I bokningssidans första steg kan viss information vara ifylld, beroende på vilken av de fyra länkarna på framsidan man valt för att komma dit, eftersom man på vägen fyllt i någon information. Ibland erbjuds flera olika val som man måste göra för att komma vidare till nästa steg i bokningsprocessen. Steg ett I steg ett skall användaren bestämma sig för vilken stad hon vill se filmen i, därefter vilken film, vilket datum samt Biograf och tid. Till sist skall hon bestämma om hon vill köpa eller boka biljetten. Välj stad Välj film Välj datum Välj biograf Välj köpa eller reservera Användarens val visas i flera komboboxar, men bara den första innehåller alternativ. När användaren väl fyllt i den, anpassas alternativen i nästa box och så fungerar alla boxar. När man fyllt i sista boxen kommer två knappar upp som frågar om man vill köpa eller boka biljetten. Figur 9. Steg ett i bokning av en biobiljett 10

11 Steg två För att användaren skall kunna boka sin biljett måste hon vara en registrerad användare. Om hon är medlem, fyller hon i sina inloggningsuppgifter och loggar in. Är hon inte redan användare, kan hon registrera sig genom att fylla i sitt namn, sin e-post, och ett lösenord om hon klickar på länken registrera dig här. Efter det loggas användaren in automatiskt. Logga in/bli medlem Figur 10. Användaren måste logga in för att fortsätta Steg tre I steg tre är det dags att välja hur många biljetter användaren vill beställa. Hon kan välja max sex biljetter. Välj antal biljetter Figur 11. Välj antal biljetter Steg fyra När användaren kommer till steg fyra skall hon välja de platser som hon önskar sitta på. Färgerna på platserna visar vad de har för status. Välj biosäten i salongen Figur 12. Vy över salongens lediga platser 11

12 Steg fem (vid köp) Om användaren vill köpa biljetter direkt läggs detta extra steg in för att användaren skall kunna betala sin biljett. Möjlighet finns att betala med bankkort, då användaren skriver in sitt kortnummer och sin kod eller med presentkort, då en ny vy laddas, där hon kan skriva in presentkortnumret. Välj betalningssätt Skriv in kortnummer/ presentkortnummer Figur 13. Biljettköp Steg fem/sex Om användaren har reserverat biljetten är detta steg fem, om hon har köpt den, är detta steg sex. Nu är användaren klar och hon får ett kvitto som informerar om bokningen, samt erhåller ett bokningsnummer. Kvitto och bekräftelse på bokningen skrivs Figur 14. Bekräftelse på bokningen 12

13 Analys Om man nu skall börja titta lite på hur de båda bokningssystem förhåller sig till varandra, för att se vilka likheter och skillnader som finns, kan man konstatera att bokningssystemen är relativt lika och inte skiljer sig mycket åt, de utför ju trots allt samma uppgift. Uppbyggnaden påminner om varandra i t ex antalet steg i bokningssystemet. Men det finns trots allt skillnader som kan ha betydelse för bokningssystemets praktiska funktion och jag skall försöka komma fram till vilka lösningar som är bra och mindre bra med avseende på bl.a. stegen i bokningsprocessen. Jag har därför valt att ställa nedanstående frågor. Vilka behov styr bokningsalternativet? Det är viktigt att fråga sig vilken information och vilka möjligheter som kunden vill ha i samband med bokningen. Vilka faktorer styr valet av film? Är det tidpunkt t.ex. speciell dag som är mest väsentlig och låter kunden därför sina datum/tidspreferenser styra filmvalet? Är det en specifik film som kommer i första hand och visningstid i andra hand? Förmodligen finns det flera olika behov som styr biokunders val och min slutsats är därför att utbudet av valmöjligheter i bokningssystemet bör vara så brett som möjligt. Hur vill användaren boka sin biljett? SF Bio och Sandrew Metronome har liknande sätt att leda användaren till köpet eller bokningen av biobiljetten. SF Bio erbjuder två alternativa sätt för användaren att komma till bokningssidan, antingen kan man välja en film direkt på första sidan eller klicka sig vidare dit via en länk. Sandrew Metronome har fyra länkar på webbplatsens förstasida, men alla leder till samma ställe. När man väl kommit till bokningssidan hos SF Bio, måste användaren välja ett datum innan hon kan välja film. Först efter att detta val gjorts, får hon upp information om filmen och vilka tider den visas, samt i vilka biografer. En användare kan vara intresserad av att endast vilja ha information om filmen och inte vilken dag den visas och därför kan det kännas lite irriterande att vara tvungen att först fylla i datum. Ytterligare ett moment som kan uppfattas som irriterande för kunden, är själva tillvägagångssättet att tala om för henne att hon måste välja datum innan hon får välja film. Detta består nämligen i ett irriterande felmeddelande i form av en JavaScript pop-up. Å andra sidan kan man tänka sig att SF Bio haft ett syfte med detta, nämligen att göra användaren uppmärksam på att fylla i datum, så inte hon bokar till fel dag. Det finns bättre sätt att lösa detta på. Sandrew Metronome tillåter visserligen inte heller att användaren väljer vilken film hon vill gå på, innan hon valt datum. Här finns emellertid en skillnad, informationen om filmen ges innan krav på datumval ställs. Sandrew Metronome har inte något som säger till användaren att välja datum först, men i och med att den informationen i bokningen successivt kommer fram, när man gör ett val, så störs användaren förmodligen inte lika mycket som hon gör hos SF Bios bokningssystem. Båda företagen borde kanske fundera på om man inte vill erbjuda sina användare att välja film först och därefter vilket visningsdatum. Inget av företagen visar vilka datum en film går om användaren väljer efter film. Detta är ett alternativ som borde läggas till, så att användaren får ännu mera valfrihet och skulle göra bokningen smidigare för personer som aldrig har bokat tidigare och inte förstår att man inte kan välja film först. 13

14 Är det bra eller ej att kräva att användare registrerar sig? Till skillnad mot SF Bio har Sandrew Metronome ett krav på att användaren skall vara registrerad. Användaren kan uppfatta detta som obekvämt, men Sandrew Metronome har försökt göra det lätt för användaren att snabbt fylla i namn och e-post. Användaren slipper dessutom ett bekräftelsemeddelande till e-posten och det är bara att fortsätta bokningen. Man kan fråga sig vad det spelar för roll om användaren är registrerad eller inte, för det är knappast så att Sandrew Metronome kan kontrollera huruvida man hämtar ut sin biljett eller ej, eftersom det är lätt att fylla i ett annat namn än sitt eget. Däremot så har Sandrew Metronome en egen sida för användaren, som när hon är inloggad kan se vilka biljetter hon köpt eller reserverat. Det möjliggör för användaren att avboka biljetter om hon ändrar sig, samt att erhålla en minneslapp om, som underlättar om användaren behöver logga in på sidan igen. SF Bio har inget krav på att användaren måste vara registrerad, men hon kan heller inte avboka sina biljetter. Hon saknar också en egen sida med information om bokningar. Vad är då bäst för användaren? Även om Sandrew Metronome har ett krav på att användaren skall registrera sig och får ett medlemskonto och detta inte tar speciellt lång tid, är det ändå lite extra jobb för användaren och en del kanske inte tycker om att bli registrerade och därmed undviker tjänsten. Å andra sidan kan den enskilde användaren vara mer benägen att fullfölja en avbokning om hon är registrerad, eftersom bokningen då kan kännas mer personlig och användaren vill undvika att ha O-uthämtade biljetter på sitt konto. Andra biobesökare kan då gå in och boka. Om det förhåller sig så, blir bokningssystemet mer effektivt för alla, både företag och kund. Man skulle också kunna tänka sig att SF Bio tillämpade ett bokningssystem, där användaren inte bara anger sitt telefonnummer som bokningsbevis, utan också kan använda det för att avboka sin biljett. Hur kan man välja platser i biosalongen? En annan skillnad mellan de båda företagen är att Sandrew Metronome alltid låter sina användare välja säten i biosalongerna. Hos SF Bio fungerar det så, att om användaren väljer att köpa biljetten, så får hon välja fritt bland platserna, men om hon väljer att reservera biljetter så blir hon tilldelad de bästa platserna enligt SF Bio, vilket är en subjektiv bedömning och kanske inte alltid stämmer överens med vad användaren tycker. Ytterligare en skillnad är att om man nu valt att köpa en biljett hos SF Bio, så får man bestämma plats själv. Här finns det även en funktion som gör att man kan välja att splittra upp platserna så att dessa inte finns bredvid varandra. Denna funktion har inte Sandrew Metronome, men å andra sidan kan man fråga sig hur många användare som inte vill sitta tillsammans om de beställer flera biljetter. Funktionen kan kanske anses överflödig. Ingen av företagen låter användaren boka platser, så att bokningen resulterar i utspridda enstaka lediga platser, som kan vara svåra att få användare att boka. Biobesök är ofta en umgängesform och det vanligaste är att man ser film på bio tillsammans med vänner. 14

15 Har färgval i biosalongskissen någon betydelse? När användaren skall välja platser så ritas en biosalong upp med en bioduk och säten som användaren kan klicka på för att bestämma var hon vill sitta. Båda företagen har denna funktion, men de har något olika färgval, vilket kan ha betydelse för användaren. Nedan visas SF Bios respektive Sandrew Metronomes uppritade biosalar där användaren väljer platser. Figur 16. Sandrew Metronomes biosalong Figur 15. SF Bios biosalong SF Bios exempel är tagen från biografen Palladium i Göteborg och Palladium har mer än 700 sittplatser. När användaren skall boka sin plats får hon information om vad en specifik färg på en plats betyder. SF Bio har många fler mindre salonger, men Palladium är den enda som har balkong. Därför har jag valt att studera denna. Här kan finnas alla typer av färger på stolarna i salongen. Sandrew Metronomes exempel är från BioPalatset i Göteborg och har ungefär 90 sittplatser. En skillnad mellan de två företagen är, att de valt olika färger för att symbolisera olika status på stolarna. SF Bio har valt en gråskala och rött för att beskriva platsernas status med en svart bakgrund, medan Sandrew Metronome har valt lite mer kontrasterande färger som grön, gul och röd med en ljusblå bakgrund. Sandrew Metronomes färger är väldigt tydliga för användaren och hon uppfattar lätt vilken status en stol har. Grön används ofta för att visa att något är okej, medan rött visar att det inte är det 15

16 SF Bio däremot har valt att skilja på om platsen finns på parkett eller balkong. Båda visas med olika nyanser av grått, vilka är svåra att skilja från varandra. Den platsen man valt har också en annan nyans av grå, även om den är närmar sig vit. Användare hos SF Bio kan få svårt att se vad det är för färg på en plats medan de lätt ser skillnaden hos Sandrew Metronome. SF Bio skulle behöva tänka på en ny vy för sin bokningssalong. SF Bio borde byta bort den gamla svarta bakgrunden, eftersom man kan förmoda att det är mer ansträngande för användaren att titta på den än en ljus bakgrund. En annan sak som skiljer företagen åt i bokningsvyn är, att hos SF Bio visas de säten som användaren inte kan välja p.g.a. att de lämnar en ensam plats mellan två andra platser. Denna plats kryssmarkeras, om man försöker välja den. Sandrew Metronome har löst det så, att försöker användaren klicka på en sådan plats, så väljer funktionen den/de plats(er) som finns närmast den valda platsen. Figur 17. Ogiltlig plats 16

17 Slutsats I min analys av bokningssystemen hos de båda företagen SF Bio och Sandrew Metronome har jag funnit likheter men också skillnader i annars två system som skall göra samma sak. Min tes var att ett bra, ändamålsenligt bokningssystem som attraherar kunder bör ha en enkel design/layout och ett tydligt och lättförståeligt sätt att vägleda fram till bokning. Min slutsats är att de båda bokningssystemen är likvärdiga vad gäller enkelhet i bokningsförfarandet, men då det gäller själva designen och färgvalet anser jag att det är enklare och tydligare hos Sandrew Metronome, vilket underlättare för användaren att följa med i bokningsgången. I hur stor utsträckning använder sig då de båda företagens kunder av bokning via nätet? Enligt Anders Sjöberg på Sandrews Metronome görs för närvarande 80% av alla bokningar och förköp på webben 2. Enligt Sjöberg har andelen webbaserade bokningar ökat den senaste tiden. Motsvarande andel för SF Bio är enligt deras kundtjänst 90% 3. Förklaringen till varför SF Bio har en något större andel webbaserade bokningar, tror jag kan ligga i att SF Bio är lättare att hitta på nätet, genom sin enklare adress, En annan del kan vara att vissa användare inte gillar att de måste registrera sig för att boka en biobiljett, och därför väljer bort Sandrew Metronome. 17

18 Referenslista 1 Sydsvenskan. Hämtat från Publicerat 12 augusti, Hämtat 15 oktober, Anders Sjöberg på Sandrew Metronome, Telefonväxel: , 20 oktober, Kundtjänst SF Bio, Kundtjänst: , 20 oktober,

Lathund för Lindesbergs Tennisklubbs bokningssystem. www.bokatennis.nu/lindesberg

Lathund för Lindesbergs Tennisklubbs bokningssystem. www.bokatennis.nu/lindesberg Lathund för Lindesbergs Tennisklubbs bokningssystem www.bokatennis.nu/lindesberg Innehållsförteckning Allmänt... 4 Spelkonto... 4 Bokningssystemet... 4 Registrering... 4 Bokning av tennistid... 4 Avbokning

Läs mer

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem Lathund för Alingsås TK s bokningssystem www.alingsastk.nu Det kompletta tennissystemet för webbokning och hallstyrning Allmänt Spelkonto Spelkontot laddas med pengar genom att man för över via betalkonto

Läs mer

2. Klicka på Onlinebokningen. 3. Välj grupp och grupp. Du kopplas in på onlinebokningen i ett EGET FÖNSTER.

2. Klicka på Onlinebokningen. 3. Välj grupp och grupp. Du kopplas in på onlinebokningen i ett EGET FÖNSTER. Så här bokar jag online - Steg för Steg Tips. Denna instruktions öppnas i ett eget fönster så du kan fortsätta din onlinebokning samtidigt som detta fönster är öppet Sida 1 av 7 OBS Du kan bara göra en

Läs mer

TEATEROMBUD. Så funkar det! Manual och regler

TEATEROMBUD. Så funkar det! Manual och regler TEATEROMBUD Så funkar det! Manual och regler Innehållsförteckning REGLER 3 GULDOMBUD 4 LOGGA IN SOM TEATEROMBUD 4 PÅMINNELSE OM KUNDUPPGIFTER 5 BOKA BILJETTER 6 HÄMTA/SKRIV UT/SKICKA/BETALA BILJETTER 7

Läs mer

Ombuden fungerar som återförsäljare av Kulturhuset Stadsteaterns teaterbiljetter och får köpa biljetter till ett rabatterat pris.

Ombuden fungerar som återförsäljare av Kulturhuset Stadsteaterns teaterbiljetter och får köpa biljetter till ett rabatterat pris. Som Scenkonstombud på Kulturhuset Stadsteatern är du en viktig ambassadör för teaterns olika pjäser och verksamheter. Bokning och biljetthantering sker via www.kulturhusetstadsteatern.se och din ombudssida.

Läs mer

Lathund för Enköpings Tennisklubbs bokningssystem

Lathund för Enköpings Tennisklubbs bokningssystem Enköpings TK Tennis Bangårdsgatan 4 74534 Enköping Telefon: 0171-30394 E-post: info@enkopingstennisklubb.com www.idrottonline.se/enkoping/enkopingstk-tennis Lathund för Enköpings Tennisklubbs bokningssystem

Läs mer

ZZZVIVH HQXWYlUGHULQJ

ZZZVIVH HQXWYlUGHULQJ ZZZVIVH HQXWYlUGHULQJ Kurs: Grafiska Gränssnitt lp 1 2003 Christine Cronwall, 800428 1 INTRODUKTION...3 2 TEORI...3 2.1 RIKTLINJER FÖR ANVÄNDBARHET...3 3 PRESENTATION OCH EGNA SYNPUNKTER...4 3.1 VÄLKOMSTSIDAN...5

Läs mer

Bokningsinstruktioner BCF Amazona

Bokningsinstruktioner BCF Amazona 1. Registrera Dig som användare När Du öppnar Amazonas startsida ser Du vårt utbud av aktiviteter i vänster kolumn. För att kunna boka en aktivitet behöver Du först registrera Dig som användare. Detta

Läs mer

Lathund för Tibro Tennisklubbs bokningssystem

Lathund för Tibro Tennisklubbs bokningssystem Tibro Tennisklubb Lathund för Tibro Tennisklubbs bokningssystem www.bokatennis.nu/tibrotk Administratör: Conny Emanuelsson 0703-62 34 18 Det kompletta tennissystemet för webbokning och hallstyrning Allmänt

Läs mer

SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS

SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS EXPERTANALYS AV SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS JENNY DAFGÅRD MDI.INTERAKTIONSDESIGN GRAFISKA GRÄNSSNITT 23 OKTOBER 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS...6 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. Hösten 2009 - Våren 2010

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. Hösten 2009 - Våren 2010 TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER Hösten 2009 - Våren 2010 Innehåll Ombudsregler sid. 3 Guldombud sid. 3 Logga in som teaterombud sid. 4 Påminnelse om kunduppgifter sid. 4 Boka biljetter sid. 5 Hämta/Skriva

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Hur säljer man en numrerad biljett?

Hur säljer man en numrerad biljett? Hur säljer man en numrerad biljett? Börja med att gå in på: http://boxoffice.biljettforum.se/ Här ska du logga in genom att skriva in din mailadress och lösenord: Sedan väljer du det arrangemang, som du

Läs mer

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog!

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog! Västerviks Flygklubb Utfärdare Berth Arbman Dokumentnamn Sida Lathund, myweblog 1 (8) Datum Utgåva 1 Välkommen till bokningssystemet myweblog! 1 Vad är myweblog? 2 Logga in myweblog består av två delar:

Läs mer

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala Svenska läromedel på internet Uppdaterad 19 augusti 2015 Konto Bli medlem Klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet

Läs mer

Användarmanual för ESS Bokningssystem 5.0. ESS Bokningssystem för bokning av vaktpass, sjösättning och upptagning samt arbetspass och aktiviteter

Användarmanual för ESS Bokningssystem 5.0. ESS Bokningssystem för bokning av vaktpass, sjösättning och upptagning samt arbetspass och aktiviteter Användarmanual för ESS Bokningssystem 5.0 ESS Bokningssystem för bokning av vaktpass, sjösättning och upptagning samt arbetspass och aktiviteter Du hittar till bokningssystemet på ESS webbsida Här finns

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. Hösten 2012

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. Hösten 2012 TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER Hösten 2012 Innehåll Ombudsregler sid. 3 Guldombud sid. 3 Logga in som teaterombud sid. 4 Påminnelse om kunduppgifter sid. 4 Boka biljetter sid. 5 Hämta/Skriva ut/skicka/betala

Läs mer

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium Innehåll Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Innehåll... 1 Dexter elevadministrativt system på Värmdö gymnasium... 2 Om Dexter...

Läs mer

Så här bokar du biljett på..se

Så här bokar du biljett på..se Så här bokar du biljett på.se Sida. Viktig information Missa inte!. Enkel / tur och retur Välj om du vill antingen vill ha en tur och returresa eller en enkel resa. 3. På- och avstigning I Från -fältet

Läs mer

Medioteket. Introduktion till sli.se/medioteket för lärare

Medioteket. Introduktion till sli.se/medioteket för lärare Medioteket Introduktion till sli.se/medioteket för lärare Innehåll 4 Konto Logga in Bli medlem 5 Söka Sök Filter Boxar Samsök 6 Strömma media 7 Kommentarer 7 Dela/Skapa klipp 8 Boka media och förlänga

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Beskrivning om hur du ansöker om godkännande av spridningsutrustning för växtskyddsmedel

Beskrivning om hur du ansöker om godkännande av spridningsutrustning för växtskyddsmedel Beskrivning om hur du ansöker om godkännande av spridningsutrustning för växtskyddsmedel Bra att veta: Om du ska använda sprutan efter 26 november 2016 måste du ha fått ett beslut från Jordbruksverket

Läs mer

SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett

SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett Mobilsajten där du bokar och betalar dina resor mobil.sj.se Med mobil.sj.se blir ditt resande enklare och mycket smidigare. Nu kan du med hjälp

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Manual KomMa Intra VOF

Manual KomMa Intra VOF Manual KomMa Intra VOF S y s t e m f ö r b o k n i n g a v V O F s e g n a b i l a r Vård- och omsorgsförvatningen Innehåll Mer information... 2 Logga in... 2 Boka... 2 Ändra / avboka... 5 Historik...

Läs mer

Lathund CallCenter 2010

Lathund CallCenter 2010 Lathund CallCenter 2010 Innehållsförteckning Reservation Bokningstotalen Försäljning med kortbetalning Lägg till platser Lägg till platser Ändra pristyp Ta bort platser Ta bort hel bokning Ändra dag i

Läs mer

SKOLOMBUD INSTRUKTIONER & REGLER

SKOLOMBUD INSTRUKTIONER & REGLER SKOLOMBUD INSTRUKTIONER & REGLER 2011 Innehåll Att bli skolombud sida 3 Regler sida 3 Logga in som skolombud sida 4 Borttappade kunduppgifter sida 4 Boka biljetter sida 5 Hämta/skicka/betala biljetter

Läs mer

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder!

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! Vi har nu tagit fram en lösning som gör det enklare och smidigare än tidigare att på egen hand köpa

Läs mer

INLEDNING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

INLEDNING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. MANUAL E-HANDEL INLEDNING. På Svedbergs webbplats finns idag en integrerad e-handel där återförsäljare kan gå in och lägga sina order. Detta kräver att användaren först loggar in. Efter inloggning kan

Läs mer

TIPS för BOKA ONLINE För medlemmar i SGIF Gymnastik & Fitness

TIPS för BOKA ONLINE För medlemmar i SGIF Gymnastik & Fitness TIPS för BOKA ONLINE För medlemmar i SGIF Gymnastik & Fitness HEMSIDANS ADRESS : http://www.idrottonline.se/orust/svanesundsgif gymnastik eller http://www4.idrottonline.se/default.aspx?id=94244 Administratörer:

Läs mer

Fråga: Hur beställer jag? Svar: För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du.

Fråga: Hur beställer jag? Svar: För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du. Vanliga frågor Hur beställer jag? För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du. Vilka avgifter tillkommer när jag beställer av er? Frakten inom Sverige kostar

Läs mer

0tid Transport Användarmanual Personal. Rev 1.0

0tid Transport Användarmanual Personal. Rev 1.0 0tid Transport Användarmanual Personal Rev 1.0 Innehållsförteckning 1.1.Inloggning 1.2.Snabbmenyn 1.3.Byta lösenord 1.4.Lämna in tidrapport 1.5.Mina uppdrag 1.5.Lämna in traktamenten 1.6.Översikt 1.1 Inloggning

Läs mer

Hur säljer man en onumrerad biljett?

Hur säljer man en onumrerad biljett? Hur säljer man en onumrerad biljett? Börja med att gå in på: http://boxoffice.biljettforum.se/ Här ska du logga in genom att skriva in den mailadress och ditt lösenord: Sedan väljer du det arrangemang,

Läs mer

Boka möteslokal, bollplan eller sporthall

Boka möteslokal, bollplan eller sporthall Boka möteslokal, bollplan eller sporthall Instruktion för privatpersoner Inledning Idrott & förenings e-tjänst är ett webbaserat hjälpmedel för föreningar och privatpersoner i Göteborgs Stad. Genom e-tjänsten

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler Kultur- och fritidskontoret LATHUND Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler Lokalbokningar På kommunens hemsida kan man titta på bokningar, skicka bokningsförfrågningar och få information om lokaler

Läs mer

Boka visning internet

Boka visning internet INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Boka visning internet Handledning MAJ 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28 Skolmaten Användarhandledning 2015-05-28 Steg 1: Logga in Om din skola är ansluten till Skolmaten har du fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@dinskolmat.se så kontaktar vi dig.

Läs mer

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. hösten 2007

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. hösten 2007 TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER hösten 2007 Innehåll Ombudsregler sida 3 Guldombud sida 3 Logga in som teaterombud sida 4 Påminnelse om kunduppgifter sida 4 Boka biljetter sida 5 Hämta/Skriva ut/skicka/betala

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk.

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. Manual Mina sidor 1 2 Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. 2) Genom att klicka på Mina sidor i menyn. 3) Genom att klicka på

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 TEKNIK- OCH FRITIDS / IDROTT & FRITID Innehåll Kontaktperson idrott & fritid, teknik- och fritidsförvaltningen...

Läs mer

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information.

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. I systemet har eleven möjlighet att: Ta del av schema för sina lektioner. Ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar.

Läs mer

Innehållsförteckning 2 (12)

Innehållsförteckning 2 (12) Användarguide Innehållsförteckning 1 REGISTRERING... 3 2 MEDLEMSKONTO (MINA SIDOR)... 4 2.1 Kontaktinformation... 5 2.2 Adressbok... 5 2.3 Beställningshistorik... 6 2.4 Inloggningshistorik... 6 3 VARUKORGEN...

Läs mer

Användarmanual NeverLOST webbokning

Användarmanual NeverLOST webbokning Användarmanual NeverLOST webbokning INNAN DU KOMMER IGÅNG... 2 SCHEMAN... 2 INLOGGNING... 2 EFTER INLOGGNING... 3 LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN... 4 Val av kurs... 4 BOKA NY (LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN)...

Läs mer

Kupong 1: 1 x 3 timmar städning Kupong 2: 2 x 3 timmar städning Kupong 3: 3 x 3 timmar städning

Kupong 1: 1 x 3 timmar städning Kupong 2: 2 x 3 timmar städning Kupong 3: 3 x 3 timmar städning & 1 På www.helpling.se kan du lösa in din Groupon-kupong i tre enkla steg. Boka professionell, utbildad och försäkrad städhjälp för enstaka tillfällen eller regelbundna städtjänster Kupong 1: 1 x 3 timmar

Läs mer

6. Systemet visar kursen och kursens undermenyer. En av dessa undermenyer är Lägg till och hantera moment.

6. Systemet visar kursen och kursens undermenyer. En av dessa undermenyer är Lägg till och hantera moment. Användarfall Uppgift: Lägg till moment för en kurs Beskrivning: Läraren lägger till moment i en kurs för att kunna hantera betygen i Ladok på webb. Tillkommande användarfall: Lägg till betyg för student

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Katalogen i 3Växel webb.

Katalogen i 3Växel webb. Katalogen. Katalogen i 3Växel webb visar alla nummer i företagets växel (användare, telefonister, företagsnummer samt externa och privata kontakter). Kata logen visas till höger i fönstret när du har loggat

Läs mer

Webbinställningar. Opus Online Client (version 1.1.0.2) Sida 1 av 12

Webbinställningar. Opus Online Client (version 1.1.0.2) Sida 1 av 12 Webbinställningar Opus Online Client (version 1.1.0.2) Sida 1 av 12 Innehåll Opus Online Client... 3 Web konfiguration... 3 Kliniker... 3 Behandlare... 4 Skapa underdomän... 5 Flexibilitet... 6 Media...

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehåll Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 Startsida... 5 Kurser... 6 Kursens ingångssida... 7 Diskussionsforum... 8 Lämna in uppgift... 9 Meddelanden...

Läs mer

Välkommen till PictureMyLife!

Välkommen till PictureMyLife! Kommunicera enkelt med bilder Välkommen till PictureMyLife! digitala verktyg för barn och unga med behov av särskilt stöd Roligt att du vill bli prenumerant på PictureMyLife! Du kan nu använda våra bildbaserade

Läs mer

svenska kyrkans verksamhet Aveny Bokning

svenska kyrkans verksamhet Aveny Bokning ETT b o k n i n g s p r o g r a m s p e c i e l lt a n p a s s at f ö r svenska kyrkans verksamhet Aveny Bokning b e s tä l l n i n g av b e g r av n i n g a r f r å n b e g r av n i n g s by r å e r 2

Läs mer

Manual Assessio WebTest. Logga in på sidan https://webtest.assessio.com/sv med användarnamn och lösenord

Manual Assessio WebTest. Logga in på sidan https://webtest.assessio.com/sv med användarnamn och lösenord Manual Assessio WebTest Logga in på sidan https://webtest.assessio.com/sv med användarnamn och lösenord Startsidan På Startsidan kan man bland annat Se sina tre senaste testresultat Beställa rapporter

Läs mer

Brf Hammarshus bokningssystem

Brf Hammarshus bokningssystem Brf Hammarshus bokningssystem Tvättstugor Gillestuga Bastu Gym April 2015 Bokningssystemet är ett standardsystem från Aptus (ASSA Abloy) och är vanligt förekommande i flerfamiljshus över hela landet. Innehållsförteckning

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen

Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen Den här manualen beskriver i 7 steg inrapportering i verktyget Signe för mätning av tillgänglighet inom första linjen. Om

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Sök föreningsbidrag på webben.

Sök föreningsbidrag på webben. Sök föreningsbidrag på webben /bidrag Innehållsförteckning Kontaktperson, kultur- och fritidsförvaltningen Ljungby kommun 2 Inledning 2 Föreningsbidrag på webben 3 Logga in 3 Dokumenthantering 4 Söka bidrag

Läs mer

VAD ÄR PROCUP LIVE?...

VAD ÄR PROCUP LIVE?... LIVE rapportering 1. VAD ÄR PROCUP LIVE?... 2 2. VAD VISAS FÖR BESÖKARE?... 3 3. INSTÄLLNINGAR I PROCUP LIVE... 5 3.1. UPPSÄTTNING I ADMIN... 5 3.2. AKTIVERA LIVE I PROCUP... 6 3.3. REGISTRERING AV LIVE

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.9 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet. Gäller från 2011-01-01

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet. Gäller från 2011-01-01 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2011-01-01 Innehåll Inledning...3 Föreningsregistret på webben...3 Logga in...3 Uppdatera föreningens uppgifter...5 Godkännande...7 Allmänna föreningsuppgifter...8

Läs mer

manual interbook SKOLOR

manual interbook SKOLOR manual interbook SKOLOR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Huvudanvändare och underanvändare 2. Hitta Interbook 2.1 Hjälp-funktion 3. Logga in 3.1 Glömt lösenord 3.2 Byta lösenord 4. Boka lokal 5.1

Läs mer

Skriv [kommunnamn].skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24.

Skriv [kommunnamn].skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24. Skola24 - Föräldrar Föräldramodulen i Skola24 kan ge föräldrar en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även om de går på

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens

Läs mer

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Lathund för beställning av läromedel via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Kommunala Mediacentralen KMC Hur hittar jag till Läromedel via SLI: Gå till KMC:s hemsida www.kmc.sodertalje.se.

Läs mer

Introduktion och Guide till WMR

Introduktion och Guide till WMR Introduktion och Guide till WMR Innehållsförteckning INTRODUKTION 2 LOGGA IN 3 HEMSIDAN 3 WMR RAPPORTER 5 STANDARD RAPPORTER: 5 1. 2. 3. 4. 8. 1. BILJETTINFORMATION 5 2. PERIODINFORMATION 6 3. KUNDINFORMATION

Läs mer

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Uppdaterad 2011-03-09 Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas

Läs mer

Manual webb-bokning. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-bokning. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-bokning Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning och webbadress 2. Söka tider 3. Schemat

Läs mer

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör AKTIVITETSSTÖD Användardokumentation Föreningsadministratör 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Om denna dokumentation... 3 Terminologi och förkortningar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

När kan jag boka biljetter om jag siktar mot New Manager Day eller KEY Scandinavia?

När kan jag boka biljetter om jag siktar mot New Manager Day eller KEY Scandinavia? Bokningsguide När kan jag boka biljetter om jag siktar mot New Manager Day eller KEY Scandinavia? Om du siktar på någon av våra övriga kvalificerings-grupper New Manager eller KEY Scandinavia, kan du få

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Till dig som är ledare i Friluftsfrämjandet Lund. Framför dig har du en manual som sats samman för att göra det enkelt att komma

Läs mer

Att bli skolombud Regler Logga in som skolombud Borttappade kunduppgifter Boka biljetter Hämta/skicka/betala biljetter Ändra bokning

Att bli skolombud Regler Logga in som skolombud Borttappade kunduppgifter Boka biljetter Hämta/skicka/betala biljetter Ändra bokning 2 Innehåll Att bli skolombud sida 4 Regler sida 4 Logga in som skolombud sida 5 Borttappade kunduppgifter sida 5 Boka biljetter sida 6 Hämta/skicka/betala biljetter sida 7 Ändra bokning sida 8 Ta bort

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Registrera formulär 2014 mars

Registrera formulär 2014 mars Ikmdok.se Registrera formulär 2014 mars Logga in Gå till www.ikmdok.se och klicka på länken IKMDOK-programmet för att komma till inloggningssidan för dataprogrammet. Skriv in ditt användarnamn och lösenord.

Läs mer

Innehåll Version 1.7 Sida 1 av 27

Innehåll Version 1.7 Sida 1 av 27 Innehåll Inloggning... 2 Aktivering... 2 Logga in... 5 Glömt användarnamn eller lösenord... 6 Certifierade lönesystem... 9 Lämna löneuppgifter... 10 Lämna fil från certifierat lönesystem... 10 Webbformulär...

Läs mer

www.sj.se Internetbeställare - företag

www.sj.se Internetbeställare - företag www.sj.se Internetbeställare - företag www.sj.se Här klickar du för att logga in. 2 Logga in Reseansvarig - för dig som beställer åt andra. 3 Inloggad Överst i högra hörnet står ditt namn och vilket avtal

Läs mer

Välkommen som testpilot av plattformen PictureMyLife!

Välkommen som testpilot av plattformen PictureMyLife! Kommunicera enkelt med bilder TESTPILOT Välkommen som testpilot av plattformen PictureMyLife! digitala verktyg för barn och unga med behov av särskilt stöd. Kul att du vill vara med och testa den första

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Användarmanual Vklass lärplattform (Vårdnadshavare) Sida 2 av 19 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass 3 Om Vklass lärplattform 3 Videomanual 3

Läs mer

1 Starta Internet Explorer och surfa till www.bokadinfrisor.nu/login. Ange användarnamn och lösenord för att logga in i bokningssystemet.

1 Starta Internet Explorer och surfa till www.bokadinfrisor.nu/login. Ange användarnamn och lösenord för att logga in i bokningssystemet. Innehållsförteckning Snabbstart... 1 Kom igång med bokningssystemet.... 2 Innan Du börjar... 2 Logga in i systemet.... 2 System menyn... 2 Start... 3 Inställningar... 3 Behandlingar... 3 Schema... 4 Bokningar...

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Lathund publiceringsverktyget

Lathund publiceringsverktyget Lathund publiceringsverktyget Du som utställare på någon av Stockholmsmässans event har tillgång till din egen sida på eventets webbplats, din e-monter. Din sida är ett digitalt komplement till din fysiska

Läs mer

Inloggning i Skola24 Logga in Schema

Inloggning i Skola24 Logga in Schema Inloggning i Skola24 Skriv vimmerby.skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24. - Ange användarnamn och lösenord och klicka på Logga in. Efter inloggning

Läs mer

Aktivera konto och logga in

Aktivera konto och logga in Aktivera konto och logga in Så här gör du för att aktivera ditt konto och logga in i Föreningsportalen Direktlänk till Föreningsportalen: foreningsportalen.foretagarna.se Den finns även att nå ifrån Företagarnas

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

[1] Uppdaterad 2012-03- 20

[1] Uppdaterad 2012-03- 20 [1] Uppdaterad 2012-03- 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Venuepoint så säljer du biljetter... 3 Översikt och navigering... 3 Panel... 3 Menyrader... 4 Funktionsflikar (moduler)... 4 Biljettförsäljning...

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Offlineköp 8 Inringt samtal 9 Förköp/Reservation 10 Reservlösning (endast Norge) 11 EMV-meny

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka.

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Hej alla ÅF! Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Börja med att använda din vanliga inloggning

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Viktigt att veta innan du börjar: Grovplanera alla insatserna! Endast grovplanerade insatser dyker upp i återrapporteringen. Det innebär att du bör

Läs mer

Releasedokument för astra WEB 2013-12-03

Releasedokument för astra WEB 2013-12-03 Releasedokument för astra WEB 2013-12-03 1 Nya Funktioner Bevakning skicka till flera lärare Nu finns det möjlighet att skicka bevakningar till flera lärare samtidigt. Man kan välja att skicka bevakningen

Läs mer

E blanketten hittar du på vår webbplats:

E blanketten hittar du på vår webbplats: Hur du ansöker om godkännande av spridningsutrustning för växtskyddsmedel När du har utfört ett funktionstest av din spridningsutrustning för växtskyddsmedel ska du ansöka om godkännande. Det är Jordbruksverket

Läs mer

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-förening Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning 2. Föreningsregister på webben 3. Logga

Läs mer