Fordonssystem. en översiktlig marknadsanalys. Andreas Nordström Trivector Traffic

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fordonssystem. en översiktlig marknadsanalys. Andreas Nordström 2013-11-19. 1 Trivector Traffic"

Transkript

1 1 PM 2013:42 Max Hanander Andreas Nordström Fordonssystem en översiktlig marknadsanalys Åldermansgatan 13 SE Lund / Sweden Telefon +46 (0) Fax

2 2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Fordonssystem på svenska marknaden Exyplus Ctrack ABAX TelliQ Trip Tracker GlobeFleet TotalCar Mobilsystem Sammanfattning 14

3 3 1. Inledning Denna PM är framtagen i projektet INEKT, INformationshantering och Energieffektivisering av Kommuners och landstings Transporter. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Östergötland (projektledare), Energikontoret Östra Götaland, Landstinget i Östergötland och nio av regionens kommuner. Under arbetet ett behov en genomgång av marknaden för olika fordonssystem som kan installeras i kommunernas personbilar och lätta transportfordon identifierats. Denna PM syftar till att ge en översiktlig bild av vilka produkter och leverantörer som finns på den svenska marknaden. Kartläggningen redovisas mycket kortfattat och gör inga anspråk på att vara heltäckande. Det finns med stor sannolikhet fler aktörer på marknaden, och de tillverkare och leverantörer som nämns i denna PM kan också ha fler produkter på marknaden som inte kommenteras.

4 4 2. Fordonssystem på svenska marknaden Följande information om de fordonssystem som finns på den svenska marknaden har inhämtats via sökningar på internet. Genomgången ger en kort beskrivning av tillgängliga produkter och i vissa fall namn på leverantörer. Information om kostnader redovisas i de fall detta varit möjligt att finna via sökning på internet. Kostnaderna är vanligen fördelade på en engångskostnad för inköp och installation och därtill tillkommer eventuellt även kostnader för abonnemang etc. Då kostnaderna sannolikt oftast är förhandlingsbara vid upphandlingar, och har nära koppling till beställningsvolymer och i vilken mån tjänster och produkter ska skräddarsys, bör uppgifter relaterat till detta i denna PM inte ligga till grund för beslut. 2.1 Exyplus Levereras av Sepab Fordonsprodukter AB. Grundfunktioner är elektronisk körjournal, ISA (Intelligent Stöd för hastighetsanpassning) och positionering: Elektronisk körjournal ExyPlus är en GPS-baserad elektronisk körjournal som är godkänd av Skatteverket och finns i två olika utföranden: Med trådlös GPRS (all information överförs helt automatiskt mellan fordon och kontor). Med manuell överföring av informationen med hjälp av ett USB-minne.

5 5 Exyplus elektronisk körjournal registrerar: ISA Start och stoppadress Start och stopptid sträcka körd tid typ av resa mätarställning Sepab vann Vägverkets upphandling av ISA-utrustning ExyPlus är ett informativt ISA-system som visar aktuell hastighetsbegränsning och varnar visuellt och audiellt vid fortkörning. Uppdateringar sker automatiskt trådlöst via GPRS/GSM. På samma sätt överförs också all kördata in till en pc-programvara kallad ExyPlus Office som gör det möjligt att följa upp exakt hur fordonen körs/har körts i förhållande till gällande hastighetsbegränsningar. Hastighetsbegränsningarna som visas på displayen i fordonet kommer från Vägverkets databas (NVDB) och uppdateras regelbundet. Uppdateringarna skickas ut automatiskt till alla fordon, alt. förs över via USB-minne. Positionering Positionering visar: Lokalisering av fordon i realtid Information om fordonens hastighet, riktning eller tid då de parkerades Tekniken kring fordonspositionering med ExyPlus positionering bygger på programvara i fordonsenheten, en GPS-mottagare och ett SIM-kort (GPRS). Fordonsenheten beräknar med hjälp av satelliterna fordonets position varje sekund. Fordonspositionen sänds kontinuerligt vidare med ett bestämt tidsintervall. Fordonsfakta överförs till kontoret via internet. Pris Från cirka 4000 kr exkl. moms. Årsavgift 500 kr och eventuell montering tillkommer.

6 6 Tillval och tjänster till ExyPlus Tabellen nedan ger exempel på tillval som ExyPlus kan utrustas med. Tabell 1 Exempel på tillval och tjänster ExyPlus Tillval Alkolåsinterface Bältesuppföljning Eco Driving ECO2 Beskrivning Alkolåsinterface kopplar ihop alkolåset med ExyPlus och ger information om utandningsprov i realtid. Möjlighet finns till SMS eller e-postinformation vid positiva utandningsprov. Bältesinterface ger information från bältesvarnare och loggar användningen av bilbälte. ExyPlus ECO2 ska hjälpa föraren till sparsam och miljöriktig körning. Med en CAN-Buskoppling läses de exakta värdena av och föraren informeras via displayen om aktuellt körbeteende. Samtidigt överförs informationen tillsammans med övrig kördata in till ExyPlus Office. I ExyPlus Office redovisas bland annat: Bränsleförbrukning CO2-utsläpp Andel fotbromsningstid Andel utrullningstid Hastighetsöverträdelse Tomgångskörning både före och under pågående resa Fjärrnedladdning av färdskrivare Föraridentifiering Larm Meddelande Navigatorkoppling Startspärr Redovisning sker på valfri nivå, exempelvis på fordonsnivå, avdelnings- eller individnivå. Tömmer och tillgängliggör färdskrivardata automatiskt. Både förarkort och färdskrivardata läses ur. Identifierar förare. Föraridentifieringen kan kombineras med startspärrsprodukt. Larm för personsäkerhet. Anpassningsbart. Vid inkommande larm visas bilens position på karta, inloggad förare och larmtyp. Möjliggör att skicka meddelande till- och från fordonen. Föraren får en notis om att meddelande skickats och när ett meddelande är läst markeras detta på kontoret. Meddelanden kan också skickas från fordonet med hjälp av olika fördefinierade meddelanden. Tillbehör till vår föraridentifiering, kan användas för att styra vilka förare som får starta bilen under vilka tider. 2.2 Ctrack Elektronisk körjournal och GPS-positionering Ctrack Online är en webbaserad lösning för elektroniska körjournaler och GPSpositionering. En Ctrack-enhet samlar automatiskt in uppgifter om positioner, adresser, tidpunkter och sträckor. Insamlad informationen skickas sedan till Ctracks datacenter via

7 7 GPRS eller via SMS. Fordonens positioner, historik, körjournaler och rapporter är sedan tillgängliga på en webbsida, Ctrack Online, eller i mobilapp. Ctrack Online finns i fyra paket: elektronisk körjournal, start, grund och standard. Vilka funktioner som är tillgängliga, samt vilka rapportuttag som är möjliga, varierar i de olika paketen. Figur 1 Funktioner i Ctrack.

8 8 Figur 2 Rapporter som ingår i Ctracks paket. Ctrack samverkar enligt hemsidan med flera kommersiella branschorganisationer. Referenskunder inom flera kommersiella branscher anges, men också Samhall. Installationskostnaden anges till kr/fordon. 2.3 ABAX Abax tillhandahåller produkterna Körjournal, Fordonskontroll och Tilläggstjänster Körjournal ABAX Körjournal är en GPS-enhet som är uppkopplad mot GSM-nätet. Körjournalen skickar reseinformation och positioner till systemet. Körjournal finns tillgänglig via inloggning på ABAX hemsida.

9 9 Enheten kopplas till batteriet i bilen och antennen monteras på framrutan. Fordonskontroll ABAX fordonskontroll är utvecklat för företag inom service-, hantverks-, och transportbranschen med syftet att minska körda distanser genom styrning av bilparken (visar närmaste bil till närmaste uppdrag). Systemet baseras på GPS och GSM teknologi. Tilläggstjänster Tabell 2 nedan listan tilläggstjänster som finns tillgängliga (med reservation för att det kan finnas fler tilläggstjänster). Tabell 2 Tilläggstjänster ABAX Tillval ABAX mobile (mobilapplikation) ABAX biladministration ABAX datalagringsgaranti ABAX aktiv karta ABAX SMS-tjänst ABAX föraridentifiering Beskrivning Komplementet till elektronisk körjournal. Möjlighet att uppdatera körjournal från mobiltelefon eller surfplatta. Samlar information om bilkostnader baserat på körsträcka och tid. Garanterar kundens data 7 år efter uppsägning av avtal. Statisk eller dynamisk visning av fordonens position. Kommunicering via SMS. Registrering kan ske via applikation, SMS eller automatiskt med en personlig ID-bricka. 2.4 TelliQ Trip Tracker TelliQ AB levererar automatiserade lösningar för fleet management och körjournaler till ägare av företagsbilar, transportfordon, tunga fordon och maskiner i Sverige och Europa. Referenskunder består av flera kommersiella verksamheter men även Uppsalahem som använder Telliqs elektroniska körjournaler. Uppgifter om kostnader har inte framkommit. Trip Tracker Elektronisk Körjournal TelliQ är ett fleet management-system med Trip Tracker elektronisk körjournal med funktioner för positionering, driftsuppföljning, larmhantering och administration. En enhet monteras i bilen, och via ett konto hämtas körjournaler via internet. Överföring av data sker via GPRS/SMS

10 GlobeFleet GlobeFleet Systemet används enigt den svenska återförsäljaren i mer än fordon fördelat på över företag runt om i världen. Referenskunderna består av multinationella företag. Produktinformationen nedan hämtad via TellFleet 1 som är GlobeFleet partner i Sverige. Uppgifter om kostnader har inte framkommit. Körjournal Använder GPS Föraridentifiering separerar privata resor och tjänsteresor Webbaserat gränssnitt Rapporter Systemet kan ge användare tillgång till över 50 olika typer av rapporter, exempelvis: Förarbaserade körjournaler / rapporter: Körtid Arbetstid Körbeteende Körsträcka Körda fordon Fordonsbaserade körjournaler Fordonsbaserad förar rapport Aktivitets rapport Avvikelse rapport Överträdelse rapport Way point rapport 1

11 11 Exempel på övriga tjänster: Hantering av fordonspool Realtidsinformation i digitala kartor Elektronisk arbetsorder 2.6 TotalCar Total Car Sweden AB levererar GPS baserade lösningar för fleet management System för elektronisk körjournal, integrerad GPS navigation, positionering, fleet management och uppdragshantering. Referenskunder är kommersiella verksamheter. Körjournal Körlog levereras automatiskt via epost med efter valt intervall. Privat respektive tjänstekörning väljs med en tryckknapp i bilen i samband med resans start. Rapporter Ett stort antal standardrapporter kompletteras av möjligheten till egendefinerade utskrifter. Rapporterna kan automatgenereras och distribueras till valda mottagare via e-post eller till server. Öppet gränssnitt Total Fleet har möjlighet till automatisk och kundspecifik överföring av dataström till en tredje parts applikationsserver, och kan även ta emot data från annan applikation (tredje parts kommunikationsserver). 2.7 Mobilsystem Urval av rapporter och redovisningar som visar hur fordonen utnyttjas (bilar, personer, körda mil, tider, utnyttjandegrad m.m.) Företaget anger två kommuner som referenser, Hallstahammar och Sundsvall. Bokningssystem och körjounaler Körjournaler hanteras via bokningssystemet. Erbjuder lösningar där man enbart använder bokningsystemets databas, till lösningar med telematik i bilarna. Har sedan 1998 samarbetat med Gatubolaget i Göteborg och Stockholms Miljöförvaltning, och från 2003 med kommuner och landstinget i Västernorrland.

12 12 Manuellt Papperskörjournal: Kördata rapporteras manuellt in i systemet. Vanligen får föraren i samband med nyckelhämtning en papperskörjournal att fylla i. Handterminal: Med handterminalen skriver föraren in antal körda kilometer. Handterminalen kopplas sedan till en dator som tar in informationen och skickar den till bokningssystemet. Handterminalen kan även användas för tidrapportering Halvautomatiskt Handterminal med GPS: En GPS kopplas på handterminalen vilket gör att kördata kan registreras automatiskt. Handterminalen kopplas sedan till en dator som tar in informationen och skickar den till bilpoolsystemet. Handterminalen kan även användas för tidrapportering. GPS-logg: Kördata loggas via GPS. Ingen installation i fordonet krävs. Data överförs manuellt till bilpoolsystemet via ett USB-minnet, alternativt Bluetooth. RFID: RFID-minnet fästs lämpligen i nyckelknippan. Utrustning som mäter hur bilen används och en RFID-skrivare installeras i bilen. Fördelen med RFID är att det är en trådlös kommunikation Automatiskt GSM: Information om körningen samlas in av GPS eller via koppling till bilen. Körinfon skickas sedan via GSM till bokningssystemet ISA Systemet består av GPS, dator och en display. GPS registrerar fordonets hastighet och jämför denna med gällande hastighet via en vägdatabas. Vanligtvis visar en display gällande hastighet, hållen hastighet och ev. hur många km för fort man kan

13 13 köra innan varning ges. Om hastighetsgränsen överskrids kan föraren varnas genom en eller flera av åtgärderna: Displayen visar hastigheten blinkande rött. Ljudsignal Att gaspedalen ger ett mottryck eller vibrerar.

14 14 3. Sammanfattning Marknadsanalysen ges en kortfattad introduktion till vilka leverantörer och tjänster som finns på marknaden. Det finns troligen fler leverantörer på marknaden, men denna PM behandlar de vanligaste systemen på marknaden. Informationen i denna PM bör användas som en introduktion till vilka system och tjänster som finns på marknaden. Nedan presenteras kortfattat kommentarer kring tekniska funktioner, marknadsfokus och kostnader. Funktion Systemens skillnader består främst på hur information överförs, tillhandahålls och presenteras: Automatisk överföring av information sker oftast via GPRS eller SMS, men några leverantörer erbjuder också informationsöverföring via SMS. Manuell överföring via ett fysiskt minne (USB eller handterminal) kan erbjudas av några leverantörer. Information tillhandahålls vanligen via webbaserade lösningar, med Exyplus används dock en programvara för PC. TotalCar tycks vara det enda systemet i marknadsanalysen med öppet gränssnitt. Hur information presenteras samt hur och vilka rapportuttag som är möjliga varierar med leverantör och eventuella tilläggstjänster. Hur respektive PC- eller webbaserad applikationer är utformad och vilka skillnader som finns relaterat till detta har inte studerats, men är väsentligt vid val av leverantör. Marknadsfokus Några av leverantörerna av fordonssystem har ett mycket starkt fokus på spedition och affärsverksamheter med mycket transporter (Abax, GlobeFleet och TotalCar). Med detta inte sagt att systemen inte kan användas i, eller anpassas för, kommunal verksamhet. Flera av leverantörerna har system anpassade för kommunala och offentliga verksamheter, och anger också referenser för detta (Exyplus, Ctrack, TelliQ och Mobilsystem).

15 15 Kostnader Det har visat sig väldigt svårt att inom ramen för detta uppdrag ta fram underlag för kostnader. Kostnaderna är vanligen fördelade på en engångskostnad för inköp och installation och därtill tillkommer eventuellt även kostnader för abonnemang etc. Då kostnaderna sannolikt oftast är förhandlingsbara vid upphandlingar, och har nära koppling till beställningsvolymer och i vilken mån tjänster och produkter ska skräddarsys, bör uppgifter relaterat till detta i denna PM inte ligga till grund för beslut.

Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd

Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd Titel: Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem

Läs mer

KÖRJOURNAL FORDONSKONTROLL UTRUSTNINGSKONTROLL

KÖRJOURNAL FORDONSKONTROLL UTRUSTNINGSKONTROLL Skillnaden är ABAX KÖRJOURNAL FORDONSKONTROLL UTRUSTNINGSKONTROLL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet Skillnaden Forskjellen är er ABAX 2 Skillnaden är ABAX ABAX har tre värdeskapande pelare

Läs mer

SLUTRAPPORT MOBILE ISA

SLUTRAPPORT MOBILE ISA 1 (18) SLUTRAPPORT MOBILE ISA 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 1.1 Förutsättningar och bakgrund... 5 1.2 Syfte och målgrupp... 5 1.3 Omfattning och avgränsning... 5 2 Metod...

Läs mer

Världens smartaste nyckelskåp

Världens smartaste nyckelskåp Världens smartaste nyckelskåp Det Sverige-baserade ScandinavianSafe AB har haft sitt IQ-Cabinet system i kommersiell drift sedan hösten 2007. Utveckling och introduktion av systemet har gjorts tillsammans

Läs mer

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 oéîkommvjmvjor Thomas Hylén & Rainer Weich Miljöförvaltningen Stewe Roos Servicekontoret fååéü ää Bilpoolsrapport 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 16 oktober 2012 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se 2015 Jighead AB s tjänst ifiske är Sveriges ledande inom hantering av digitala fiskekort. Vi är entreprenörer och själva aktiva sportfiskare från Östergötland. Vår vision är att underlätta för sportfiskare

Läs mer

PÅ Väg! Säsongens smartaste produkter. transporter. Flyttfirma med flyt. Västerviks växande hamn BUSINESS TALK. Framtidens fraktlösningar är här

PÅ Väg! Säsongens smartaste produkter. transporter. Flyttfirma med flyt. Västerviks växande hamn BUSINESS TALK. Framtidens fraktlösningar är här BUSINESS TALK NUMMER 8/2008 Sveriges största kedja för mobil kommunikation förenklar livet för dig som jobbar i Sveriges 690 000 mindre företag. www.dialect.se Säsongens smartaste produkter Träffsäkra

Läs mer

RAPPORT U2010:03. Kartläggning av IT-stöd och optimering av insamlingssystem i kommunal renhållning ISSN 1103-4092

RAPPORT U2010:03. Kartläggning av IT-stöd och optimering av insamlingssystem i kommunal renhållning ISSN 1103-4092 RAPPORT U2010:03 Kartläggning av IT-stöd och optimering av insamlingssystem i kommunal renhållning ISSN 1103-4092 Förord För att möjliggöra en rationell återvinning av hushållsavfall och förpackningar

Läs mer

MARKNADSANALYS SAMÅKNINGSSYSTEM Version 2013-06-04

MARKNADSANALYS SAMÅKNINGSSYSTEM Version 2013-06-04 MARKNADSANALYS SAMÅKNINGSSYSTEM Version 2013-06-04 Dokument skapat av: Karoline Alvånger, Energikontor Sydost Frågor kring kommunikationer är ständigt aktuella och berör många, både i storstäder och i

Läs mer

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1000 ex

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Idus IS gör underhållet lönsamt och effektivt!

Idus IS gör underhållet lönsamt och effektivt! Idus IS gör underhållet lönsamt och effektivt! KUNDORIENTERAD SEDAN 1992 1 2 Idus IS ger dig många fördelar Idus har sedan 1992 utvecklat programvaror för information, dokumentation och underhåll. Vår

Läs mer

Integration mellan system för den anropsstyrda och linjelagda kollektivtrafiken

Integration mellan system för den anropsstyrda och linjelagda kollektivtrafiken TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS 2 2014-01-29 SID 1 (39) SIS-Teknik projektet fas 2 Rapport Teknikplattform för den samlade kollektivtrafiken Integration mellan system för den anropsstyrda

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS. Företagsbilen. Säkerhet s.6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS. Företagsbilen. Säkerhet s.6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS Distribueras i DI mars 2009 Företagsbilen Företagsbilen s.4 Vi reder ut de olika varianter som ryms i begreppet företagsbil. Säkerhet s.6

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

!"#$"%&''()*+"$*,-*.

!#$%&''()*+$*,-*. !"#$"%&''()*+"$*,-*. Utvärdering av Elbilsupphandlingens testflotta samt förslag på fortsatt utvärderingsplan Februari 2012 Martina Wikström Kungliga Tekniska högskolan Institutionen för Kemiteknik Avdelningen

Läs mer

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång En tjänst från Byggnet Manual En viktig pusselbit för framgång Version Juni 2013 ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Framväxten av marknaden för mobila innehållstjänster

Framväxten av marknaden för mobila innehållstjänster DATUM RAPPORTNUMMER 11 augusti 2004 PTS-ER-2004:31 ISSN 1650-9862 Dnr 04-1508 Framväxten av marknaden för mobila innehållstjänster Delrapport Innehåll Innehåll Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Framtidens elbilsladdning

Framtidens elbilsladdning Framtidens elbilsladdning - Dokumentation av och rekommendationer för systemlösningar HITTA BOKA LADDA BETALA Konsten att hitta, boka, ladda och betala. Dokumentinformation Titel: Framtidens elbilsladdning

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon

Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon Slutversion 2013-02-22 Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon Denna rapport är beställd av E-mission (Köpenhamns kommun, Region Hovedstaden, Malmö stad, Helsingborgs stad, Öresundskraft

Läs mer