Anbud ANBUD - BILPOOLSTJÄNST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anbud ANBUD - BILPOOLSTJÄNST"

Transkript

1 Anbud ANBUD - BILPOOLSTJÄNST Trafikkontoret Göteborgs Stad Göteborg Manager, Sunfleet Utgåva nr 1 Dokumentnummer SunFleet Carsharing Skårs led GÖTEBORG Internet: Tel: Fax:

2 2 (43) Innehåll Innehåll Inledning Administrativa föreskrifter Uppdragsbeskrivning Bilpoolens upplägg Bilpoolssystemet Anpassning till användaren Driftsäkerhet och underhåll Redovisning av användning Tekniska utvecklingsmöjligheter Fordon Fordonsstandard Placering Driftsäkerhet och underhåll Fordonsservice och underhåll Försäkringsvillkor Utrustning och förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Fordonsservice och underhåll Privat användning Beskrivning av leverantören Organisation Personal Erfarenhet och kompetens Kvalitetssystem Miljösystem Kommersiella och juridiska villkor Godkännande av underleverantör Kontroll/Revision Volymförändringar Giltighetstid Förtida uppsägning Tvist Betalning Reglering av pris Övrigt Anbudsutvärdering Option privatanvändning Bilaga, Pris Tjänsteresor Volymförändringar Privat Bilaga, SunFleets bokningssystem... 26

3 3 (43) 9.1 Allmänt om bokningssystemet Roller Anmälan Privathyror Kundsupport Utbildning Låsa/låsa upp bilen Layout Anmälan Huvudmeny/startsida Bokning Användare Statistik Fakturalayout Bilaga, Organisation First Rent A Car AB Masterwash Netigrate Personalens CV SunFleet Netigrate Externa bilagor Bilaga E1, Ansvarsförsäkring (ABK 96) Bilaga E2, Registreringsbevis Bilaga E3, RSV 4820 utg Bilaga E4, Årsredovisning och Balansräkning år Bilaga E5, Årsredovisning och Balansräkning år Bilaga E6, Kvalitetsenkät Ledningssystem Bilaga E7, Miljöpolicy, Certifikat Bilaga E8, Miljödeklaration, medel och tvättanläggning... 43

4 4 (43) 1 Inledning SunFleet tackar för anbudsförfrågan och är glada att få erbjuda Trafikkontoret SunFleets Bilpoolstjänst. Anbudet avser: Ett komplett bilpoolskoncept för kommunens förvaltningar och bolag i och omkring kvarteret Traktören i Göteborg under perioden april år 2004 till april år 2007 med möjlighet att förlänga 1+1 år. Vi har valt att följa strukturen i anbudsunderlaget punkt för punkt. I de fall ett kapitel är irrelevant att svara på tas det ändå med och lämnas tomt med texten N/A. Närmare beskrivningar av lösningar på olika krav sker i de allra flesta fall i en bilaga. Hänvisningar finns i förekommande fall. Den elektroniska kopian på CD saknar de Externa bilagorna. Med vänlig hälsning Göteborg Manager SunFleet Carsharing

5 5 (43) 2 Administrativa föreskrifter N/A

6 6 (43) 3 Uppdragsbeskrivning 3.1 Bilpoolens upplägg Offererad lösning består av ett driftsäkert totalservicekoncept innefattande både bokningssystem, nyckelhantering, faktureringssystem med möjlighet att dela fakturorna per kostnadsställe, service, underhåll, tvätt och städning av bilarna. Systemet är väl anpassat till användaren och innefattar information, bokning, statistik samt ger möjlighet till redovisning av miljöpåverkan. SunFleet har dimensionerat systemet enligt TKs önskemål, d v s i startskedet innefattar bilpoolen 30 fordon och beräknas ha ca 300 användare. 3.2 Bilpoolssystemet Anpassning till användaren För beskrivning av bokningssystemets funktionalitet och layout, se 9 Bilaga, SunFleets bokningssystem. Systemet är dimensionerat så att det möjliggör att minst 1000 användare kan nyttja bilpoolstjänsten. Användaren kan enkelt boka fordon via det webbaserade bokningssystemet. Webbsidan innehåller all information som krävs för att användaren skall kunna boka, genomföra och administrera bilresan. All information är på svenska. Följande information får användaren via webben: Bokningsinstruktion för bokning via webben Bilpoolernas lokalisering Bokning direkt från fordon Tankningsrutin (spolarvätska, vatten motorolja etc ombesörjs av SunFleet) Användaren får via webben överskådlig information om vilka fordon som är tillgängliga, var de finns och under vilka tider de finns att tillgå.

7 7 (43) Bilpoolsystemet anvisar användaren till annan bil i det fall den som bokats inte återlämnas i tid eller av annan anledning inte finns tillgänglig. När systemet skall starta en hyra och upptäcker att bokningen före inte är avslutad, går ett larm till SunFleet Kundsupport som då kan boka om den väntande personen till ett annat fordon alternativt hjälpa till med annan transport. Ambitionen med larmet är att SunFleet ska hinna reagera på att bilen t ex är försenad tillbaka innan den drabbade har hunnit fram till bilen. Användaren kan boka fordonet från förarplats genom att ringa till SunFleets Kundsupport Kundtjänsten är öppen dygnet runt. Beträffande annan teknik se punkt nedan, Teknisk utveckling. Bokningssystemet är webbaserat och har en tydlig layout gentemot användarna. Se vidare Bilaga, SunFleets bokningssystem 9.2. Bokningssystemets funktionalitet, logik och layout är framtaget och utvecklat i intimt samarbete med användarna av systemet kompletterat med personlig erfarenhet från SunFleet. Detta gör det lätt för såväl användarna som administratörerna att använda systemet. Inne i bokningssystemet kan användaren enkelt få bokningshjälp genom funktionen Tips. Genom bokningssystemets utformning kan man på ett enkelt sätt arrangera samåkning. Se Bokning Driftsäkerhet och underhåll Installationer, drift och underhåll av bilpoolssystemet och nödvändig utrustning ombesörjs helt och hållet av SunFleet. All teknisk utrustning är framtagen och väl beprövad för att klara de extra påfrestningar som det innebär för teknik som installeras i fordonsmiljö såsom stötar, fukt, temperaturväxlingar och energiförbrukning. Telematikplattformen som SunFleet har valt är den samma som användes i båtarna under Volvo Ocean Race. Båtmiljön ställer, liksom fordonsmiljön, höga krav avseende strömsnålhet, driftsstabilitet, fukttålighet mm. Tekniken som används i bilpoolssystemet är i kommersiellt bruk sedan Tekniken används i sammanlagt 5 pooler, 12 bilar och av ca 400 användare.

8 8 (43) Ett bokat fordon kan enbart startas av den som gjort bokningen. Bilen är utrustad med en extra startspärr som bara kan påverkas av telematikdatorn. Detta ger en ökad säkerhet gentemot en normal bil. Även om man kommer över nyckeln till en SunFleetbil så kan man inte starta och köra utan giltigt bokning. SunFleet har möjlighet att med kort varsel sätta in en ersättningsbil då någon av bilpoolsbilarna skall in på planerat eller oplanerat verkstadsbesök. Med kort varsel avses samma dag. Systemet är utrustat med inbyggda övervakningsrutiner som kontrollerar att de olika delarna är i funktion. Om något skulle krångla startas de delarna om automatiskt och ett larm skickas. För att få god driftstabilitet och kvalitet använder SunFleet driftleverantörens felhanteringssystem. I detta kan både SunFleet och driftleverantören logga såväl felrapporter som störningsmeddelanden. Systemet hanterar även rapporter från leverantören av kommunikationslösningen mellan telematikserver och bil. Dessa sammanställs och hanteras vid återkommande driftavstämningar mellan oss och driftleverantören. För ytterligare information hänvisar SunFleet till referensen hos driftleverantören, Tom Hall, Netigrate AB, Telefon SunFleets Kundsupport finns alltid till hands dygnet runt, året runt på telefon En användare är alltid garanterad resa om han har en giltig bokning. SunFleets kundsupport hjälper till med ombokning i det fall ett fel på bil eller system mot förmodan skulle inträffa. SunFleets Resegaranti innebär att en användare i första hand bokas om till annan ledig bil, i andra hand kan ta en taxi på SunFleets bekostnad upp till ett värde av 500 kr. I det fall resan bedöms att inte kunna lösas rimligt med taxi kan, efter överenskommelse, Kundsupport boka en hyrbil på SunFleets bekostnad. SunFleet har installerat telematikplattform i följande typer av fordon: Volvo S60 BiFuel Volvo V70 BiFuel Ford Focus Etanol Toyota Prius Elhybrid

9 9 (43) SunFleet har valt att använda mobiltelefon som personlig nyckel. Se beskrivning av själva handhavandet i bilaga, Låsa/låsa upp bilen För att minimera administrationen har SunFleet valt en lösning som bygger på att användarens personliga mobiltelefon används som en form av personlig nyckel. Att utnyttja mobiltelefonen som en del av infrastrukturen innebär att inga extra administrativa kostnader uppkommer i jämförelse med hantering av Smart Card. SunFleet är öppen för nya tekniska lösningar som bygger på Smart Card, men ser gärna att kortlösningen utvecklas i samarbete med företag/organisationer vars Smart Card redan är etablerade på marknaden. Hemsidans nyhetslista (www.sunfleet.com) uppdateras löpande med allmän information. Larm för bilservice och besiktning finns. Service och besiktning hanteras av SunFleet. I varje fordon finns information om tankställen, räddningstjänst, Kundsupport etc. SunFleet erbjuder sig att ta fram de tankkort som behövs, beroende på vilket resande som görs i olika geografiska områden, då ett tankkort för gas eller etanol inte fungerar generellt över hela landet Redovisning av användning Fordonens användning redovisas tydligt genom att särredovisa respektive användares resa, fordonsidentitet, tim- och kilometerkostnad samt start- och sluttid. Se Fakturalayout Redovisningen knyts till varje användare som ingår i bilpoolen. Gruppering och fakturering kan göras per kostnadsställe. Varje användare har redan i anmälningsprofilen fått uppge eventuellt kostnadsställe. Då fakturering kan göras per kostnadsställe, kan även den fasta månadsavgiften per fordon fördelas per automatik. Genom att göra en notering i ett särskilt fält i samband med bokningen, kan man föra in uppgifter som kan ligga till grund för reseräkning. Dessa uppgifter kommer sedan med automatik att föras in under respektive resa i fakturasammanställningen som ersättning

10 10 (43) för reseräkning. Detta fält kan antingen vara frivilligt eller sättas som tvingande av organisationen. Data och statistik över bilpoolens användning kan redovisas för TK enligt överenskommelse. För användare med särskild behörighet finns den mesta statistiken tillgänglig direkt i bokningssystemet. Genom särredovisningar av privat- och tjänsteanvändning ska risken för förmånsbeskattning vara eliminerad. För varje hyra väljer användaren specifikt om det är en privat- eller tjänsteresa. Privatresor hanteras separat och faktureras föraren direkt till hemadressen. Redovisningssystemet redovisar på ett tydligt sätt kostnaderna för användning av enskilda fordon. Utsläpp av koldioxid, kväveoxider och kolväten kan redovisas genom den miljökalkylator som SunFleet har tagit fram Tekniska utvecklingsmöjligheter Exempelvis skulle man kunna tänka sig möjligheten att boka via SMS. Kunden skickar då registreringsnummer, start och sluttid till servern. Denna skickar ett kvitto tillbaka med Ok/ej ok. Då tiden är inne för körning så sker öppning och hantering precis som vanligt. Vår erfarenhet är dock att detta är en lösning som väldigt få personer klarar av och kommer att använda. Det tar längre tid att skriva in alla siffror rätt på telefonen än att ringa vår kundsupport och få hjälp med bokningen. Hela vårt system är dock specialutvecklat och vi har alla rättigheter och möjligheter att bygga ut systemet. Eventuellt skulle det kunna vara intressant att använda Västtrafiks kort som en identifiering av förarna. Denna tanke bygger på att innehavaren av kortet är identifierad med legitimation vid införskaffandet av kortet. Vidare måste SunFleets bokningssystem kopplas samman med Västrafik för att läsa ut uppgifter om kopplingen mellan ett visst kortnummer och användardata som finns lagrad hos Västtrafik. Bilarna kommer då att utrustas med smartcardläsare som klarar av den tekniska specifikation som Västtrafik och resekortsföreningen satt upp.

11 3.3 Fordon 11 (43) Fordonsstandard Samtliga bilar uppfyller TKs definition av miljöbilar enligt Definition av miljöfordon i Göteborg, bilaga 1 till upphandlingsunderlaget. Samtliga fordon har en hög standard och är utrustade med Krockkudde Klimatanläggning Radio Bilarna som ingår i poolen är aldrig äldre än 3 år. Användarna ansvarar för att det finns bränsle i fordonen. Tankkort tillhandahålls av SunFleet och all fakturering från kortföretagen sker till SunFleet. SunFleet säkerställer att fordonsskatt är betald för samtliga fordon. SunFleet ansvarar för att bilarna i poolen regelbundet besiktigas i enlighet med gällande lagstiftning. På utsidan av varje fordon framgår det tydligt att det är ett miljöfordon genom SunFleets eget varumärke och text. Utöver detta har kunden möjlighet att göra egna tillval genom text och logotyper. T ex har SunFleet en redan framtagen mall med texten, Vi kör miljöfordon, som kan anslutas till företagets egna logotype. Utmärkningen av fordon sker i samråd med TK. Fordonens storleksfördelning under år 1, se Tabell 2, Bilaga, Pris 8. Genom denna fördelning uppfyller SunFleet samtliga krav ställda av TK. Fordonens drivmedel, se Tabell 2, Bilaga, Pris 8 Fordonens specialutrustning, se Tabell 2, Bilaga, Pris Placering Kraven på placering av poolerna kan uppfyllas. Uppmärkning av P-platser med lämpliga skyltar ingår som en del i vårt åtagande. Fördelningen av bilar mellan poolerna sker i samråd med TK.

12 12 (43) Driftsäkerhet och underhåll SunFleet ansvarar för all drift och underhåll av bilarna såsom: Tvätt och städning Däckbyte Reparationer Besiktning Två gånger per månad reserveras respektive bil för underhåll och service. I samråd med TK kan service och underhåll ske de dagar under månaden då behovet av resandet är som lägst. SunFleet ombesörjer bokning samt hämtning och lämning av fordonen i samband med service, tvätt och underhåll. Vid långvariga reparationer, t ex krockskada, placerar SunFleet ett tillfälligt fordon hos kunden. Inköp, byte och förvaring av däck ombesörjs av SunFleet Fordonsservice och underhåll SunFleet har avtal med Masterwash avseende service, drift, underhåll och rekonditionering av företagsbilar. Se Masterwash Masterwash hyr lokaler av Statoil i Västra Frölunda och innefattas därmed av alla miljökrav som ställs på Statoil när det kommer till innehav av biltvätt med borsttvätt och vattenrengöring. Masterwash har ett samarbete med Snowclean som är professionella rengöringsmedelsleverantörer. De har egen utveckling och tillverkning av rengöringsmedel och är ledande i Norden. Med nyckelorden ekonomi, ekologi och ergonomi har de lyckats väl och tillmötesgått många företags krav på bra rengöringsmedel. Snowclean är redan idag leverantör av rengöringsprodukter till Göteborgs Stad. Snowcleans rengöringsmedel är miljövänliga, skonsamma för fordonet samt dryga. Snowclean är ett företag som skapar systemlösningar för varje tvättsituation och individuellt behov. Deras produkter och tjänster passar väl med Masterwashs krav på miljövänlighet, skonsamhet och kostnadseffektivitet. Masterwashs övriga samarbetspartner har valts med omsorg för att uppfylla SunFleets krav på att vara miljövänliga. Masterwashs egen

13 13 (43) tjänstebil är en miljövänlig bil, Ford Focus Etanol, som används vid hämtning och lämning av fordon Försäkringsvillkor Bilarna är försäkrade enligt BURF (Biluthyrningsbranschens Riksförbund) SunFleet säkerställer att alla bilarna har en giltig försäkring. Kostnaden är inkluderad i totalpriset. SunFleet säkerställer att samtliga bilar är försäkrade på ett sådant sätt att självrisken för kunden maximalt uppgår till 1500 kr per olyckstillfälle. Vid privathyror informeras alla användare även specifikt om försäkringar och självrisker. 3.4 Utrustning och förbrukningsmaterial All nödvändig utrustning som normalt krävs för uppdragets genomförande tillhandahålls av SunFleet Kontorsmaterial SunFleet förfogar över erforderlig maskinpark för genomförandet av uppdraget. Windows och Office av modernt snitt används av SunFleet Vi uppdaterar våra system då det blir nödvändigt, t ex då filer eller annan kommunikation från våra uppdragsgivare gör det nödvändigt Fordonsservice och underhåll Se Privat användning Bilpoolen skall i första hand användas för tjänsteresor men det finns även möjlighet för de anställda att använda poolen privat. För funktionalitet och layout, se Privathyror samt Bokning Vid privat användning för de anställda gäller följande: SunFleet erbjuder anställda på arbetsplatser i Traktören att hyra bilpoolens bilar efter arbetstid (18:00-06:00) samt på helger.

14 14 (43) Under arbetstid (06:00-18:00) kan bilpoolens bilar endast användas för tjänsteresor. Under denna tid kan enbart anställda vid arbetsplatser på Traktören göra bokningar för tjänsteuppdrag. Vid bokning framgår det tydligt om bokningen avser en tjänsteresa eller privatresa. Vid privat användning utgår marknadsmässig hyra. Se Bilaga, Pris 8. Lägsta pris ska, efter samråd med skattemyndighet, sättas så att användningen inte blir skattepliktig anställningsförmån. Vid privat användning sker fakturering direkt från SunFleet till den enskilda användarens hemadress. Ett separat avtal upprättas mellan den privata brukaren och SunFleet genom att Användaren kompletterar sina uppgifter via SunFleets hemsida. Se Anmälan Privat användning av bilpoolen redovisas helt separat, och är således ej inkluderad i kommunens redovisningssystem. Vid upprättande av avtalet mellan privat användare och SunFleet, informeras användaren om försäkringsvillkoren för privat bruk.

15 15 (43) 4 Beskrivning av leverantören 4.1 Organisation SunFleet Carsharing är en registrerad bifirma till First rent a Car AB/ Hertz Biluthyrning. Verksamhetsansvarig för SunFleet är. Verksamheten drivs i en sk. nätverksorganisation med partners för reklam, IT och bilservice. Se Bilaga, Organisation Personal SunFleet, Manager Tel Mobil mail CV: Se Personalens CV Erfarenhet och kompetens SunFleet har erbjudit sitt fullservicekoncept för bilpooler och har följande referenser: Familjebostäder i Göteborg AB, Mia Wheeler, tel / , Business Region Göteborg, BRG, Hans Larsson, tel , / , Av Tabell 1 nedan framgår SunFleets nuvarande bilpoolskunder. Tabell 1 Företag Start datum Länsförsäkringar Öhrlings PricewaterhouseCoopers Skanska Fastigheter AB Norra Älvstranden Utveckling AB nov-99 nov-00 okt-01 april-02

16 Lindholmen Science Park KappAhl Viskaforshem Härryda Kommun Bostad AB Poseidon Business Region Göteborg Vehco Semcon Systems AB april-02 aug-02 sept-02 nov-02 nov-02 nov-02 feb-03 april (43) Familjebostäder sept- 03 Ericsson Högskolan Trollhättan/Udevalla jan-04 feb Kvalitetssystem SunFleets kvalitetssystem redovisas i Extern Bilaga E6, Kvalitetsenkät Ledningssystem. TK har möjlighet att med egna resurser eller opartiska resurser, såväl före ett avtalstecknande som under aktuell avtalstid göra revisioner av redovisat system och dess tillämpning. SunFleet har för avsikt att före april år 2004 vara färdig med ytterligare anpassning och dokumentation av Kvalitetssystemet i enlighet med USK modellen. 4.5 Miljösystem SunFleet och Hertz är certifierat enligt ISO Se Extern Bilaga E7, Miljöpolicy, Certifikat. Av Bilaga E7, Miljöpolicy, Certifikat framgår också miljöpolicy. Miljöansvarig är AnnSofie Gustafsson, mail: SunFleets övergripande miljömål mäts och följs upp m a p nedanstående parametrar: Bra Miljöval" för kunden

17 17 (43) I vår strävan att minska miljöbelastning och förbrukning av naturresurser skall vi erbjuda fordon med alternativa drivmedel och att vid önskemål hjälpa kunden välja det minst miljöbelastande alternativet utifrån dennes behov. 90% av vagnsparken Mk 2005 år 2005 I vår strävan att minska miljöbelastning och förbrukning av naturresurser skall vi eftersträva att vagnparken till 90% skall bestå av bilar av miljöklass 2005 (Euro IV) vid utgången av år Krav på leverantörer I vår strävan att minska miljöbelastning och förbrukning av naturresurser skall vi ställa krav på våra leverantörer att kontinuerligt förbättra sitt miljöarbete. Källsortering och reducerade avfallsmängder I vår strävan att minska miljöbelastning och förbrukning av naturresurser skall vi ställa krav på våra leverantörer att kontinuerligt förbättra sitt miljöarbete. Mindre miljöbelastande kemikalier I vår strävan att minska miljöbelastning och förbrukning av naturresurser skall vi i första hand välja bilvårdsprodukter och övriga kemikalier som är miljömärkta, eller på annat sätt mindre miljöbelastande. Reducerade koldioxidutsläpp I vår strävan att minska miljöbelastning och förbrukning av naturresurser skall vi kontinuerligt minska verksamhetens utsläpp av koldioxid. SunFleet åtar sig att senast 1 mars varje år rapportera hur miljöarbetet fortskrider.

18 18 (43) 5 Kommersiella och juridiska villkor 5.1 Godkännande av underleverantör Ingen av underleverantörerna levererar i anbudet betydande varor och tjänster som motsvaras av mer än 10% av detta anbuds värde per år. 5.2 Kontroll/Revision TK äger rätt att kontrollera och följa upp bilpoolsverksamheten. För detta ändamål skall TK få tillgång till sådana uppgifter om verksamheten som TK anser vara erforderliga. Vid eventuell revision från TK förbinder sig SunFleet att aktivt medverka vid och underlätta sådant arbete genom att bereda tillträde och insyn i sådan utsträckning som erfordras. 5.3 Volymförändringar Beställaren har rätt att årligen öka alternativt minska bilpoolens storlek med maximalt 10 bilar. Hur totalpriset påverkas av en volymändring framgår av Volymförändringar Giltighetstid Bilpoolstjänsten skall tillhandahållas under perioden april 2004 till april år 2007 med rätt till förlängning av ingånget avtal 1+1 år. En eventuell förlängning skall meddelas SunFleet sex (6) månader före avtalets utgång. Vid förlängning gäller samma förutsättningar som under ordinarie avtalsperiod och pris regleras enligt Reglering av Pris, se Reglering av pris Förtida uppsägning Ändring av tecknat avtal skall ske skriftligt samt undertecknas av båda parter. Endera parten äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andra parten: kommer på obestånd, ställer in sina betalningar, inleder ackordsförfarande eller försätts i konkurs upprepade gånger trots skriftliga påpekanden bryter mot reglering i tecknat avtal bryter mot reglering om underentreprenör

19 19 (43) utan skriftligt godkännande överlåter tecknat avtal, eller rättighet eller förpliktelse enligt avtalet, till annan part förändrar ägarförhållande som medför att åtagande enligt detta avtal äventyras inte verkställt rättelse av fel inom 20 dagar från det skriftligt påpekande kommit den felande parten till del Uppsägning skall ske skriftligen. 5.6 Tvist Tvist avgörs av Göteborgs tingsrätt, enligt svensk rätt, om inte parterna enas om skiljeförfarande. 5.7 Betalning Fakturering skall ske i form av en fast och en rörlig del direkt till de förvaltningar och kommunala bolag som nyttjar poolen utifrån en framtagen fördelningsöverenskommelse. Vissa ändringar kan ske i fördelningsöverenskommelsen under avtalstiden. Fakturering skall ske månadsvis i efterskott med betalningsvillkor senast 30 dagar efter mottagen faktura. Faktureringsavgift eller liknande skall inte utgå. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagens bestämmelser. SunFleet får inte överlåta fordran som uppkommit enligt detta avtal till annan utan TK s skriftliga medgivande. 5.8 Reglering av pris Priset framgår av Bilaga, Pris 8. Priset är fast till och med 31 december år Därefter indexregleras ersättningen vid varje årsskifte under resterande avtalstid enligt följande modell: 50 % av priset räknas upp med 80 % av förändringen av statistiska centralbyrån (SCB) framtaget arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor. 50 % av priset räknas upp med 50 % av förändringen i konsumentprisindex (KPI). Som basmånad gäller oktober år 2003 och förändringen räknas från oktober till och med september nästföljande år. SunFleet räknar om ersättningen med hänsyn till index och meddelar TK detta skriftligt senast en månad innan den nya ersättningen börjar gälla.

20 20 (43) 5.9 Övrigt Vid frågor från massmedia i övergripande frågor eller av policykaraktär skall SunFleet hänvisa till TK eller till den part TK speciellt meddelat SunFleet för sådan handläggning. Nya eller ändrade system för informationsutbyte eller rapportering till TK skall godkännas av TK. SunFleets tjänsteresor görs med färdmedel som lägst motsvarar de krav som TK anger i sin interna respolicy. s tjänstebil är en Volvo Bifuel.

21 21 (43) 6 Anbudsutvärdering N/A

22 22 (43) 7 Option privatanvändning SunFleet ställer sig positiv till att erbjuda även de boende i området tillgång till bilarna i den befintliga bilpoolen. SunFleets system är framtaget just med tanke på att olika typer av användare ska kunna dela på fordon och samtidigt kunna ha olika priskonstruktioner. SunFleet har redan denna erfarenhet t ex genom den bilpool som delas av BRG och studenter boende hos SGS. Ingen ytterligare administration uppstår hos Trafikkontoret.

23 23 (43) 8 Bilaga, Pris SunFleet har en önskan om att sekretessbelägga de angivna priserna i detta kapitel även efter avslutad upphandling. Om Prisuppgifterna kommer ut skulle SunFleets verksamhet kunna komma till skada. Alla priser i detta kapitel är exklusive moms. Detta ingår i SunFleets priser: Lösenordsskyddad profil på Kontinuerlig och överskådlig statistik på alla körningar Kundsupport och vägassistans dygnet runt Skatt & försäkringar (max självrisk 1500 SEK) Stöldskyddsförsäkring Tvätt & Service* Vinterdäck Drivmedel Parkeringskort för miljöfordon i Göteborgs och Mölndals kommuner * SunFleet hämtar och lämnar bilen i samband med tvätt, service, besiktning, däckbyte mm.

24 24 (43) 8.1 Tjänsteresor Tabell 2 Småbil < 1050 Mellan Stor>1515 Modell VW Lupo 3L TDI Diesel Ford Focus Flexifuel Hgv Volvo S60 Bifuel * Volvo V70 Bifuel Opel Zafira** Drivmedel Diesel Etanol Gas Gas Gas Kombimodell X X Antal Utrustning Krockkudde X X X X X Klimatanläggning X X X X X Radio X X X X X RTI/Navigation X X Dragkrok X Pris vardagar Fast månadsavgift Timavgift Km-avgift 2 2,5 2,5 2,5 2,5 Bokningsavgift Pris weekend fredagar 17:00- måndagar 08:00 Bokningsavgift Hyrtid för weekend enl ovan Drivmedel Självkostnad Självkostnad Självkostnad Självkostnad Självkostnad * I Grupp Mellanklass föreslår vi att 50 % av fordonen ska vara Volvo S60. Tjänstevikten överstiger visserligen marginellt den uppsatta viktklassen. Kravet är samtidigt att minst 20 % av fordonen ska vara gasdrivna. Vi kan därför erbjuda Volvo S60 till ett lägre pris än motsvarande andra gasmodeller i mellanklassen. Även dessa kommer att vara utrustade med RTI utöver de stipulerade 10 % som redan täcks av Storbilsklassens V70. ** Bilen är ombyggd till transportfordon. 8.2 Volymförändringar SunFleet tillämpar ingen differentierad prissättning beroende på totala antalet bilar utan priset enligt tabellen, Tabell 2, ovan gäller oavsett volym/volymförändringar.

25 25 (43) 8.3 Privat SunFleet har gjort bedömningen att marknadsmässig hyra är det pris som redan debiteras för tjänsteresor. Därför erbjuder vi privatresor till samma pris som för tjänsteresor, dels under veckorna, dels weekendpriset. Vi kommer dock att följa eventuella andra rekommendationer som Skattemyndigheten kommer fram till.

26 26 (43) 9 Bilaga, SunFleets bokningssystem 9.1 Allmänt om bokningssystemet För att hålla nere på administrationen försöker SunFleet att lösa all hantering så automatiskt som möjligt; allt från anmälan, bokning, registrering av utförd körning till fakturering och statistisk uppföljning. Bokningssystemet är webbaserat och nås via Sunfleets hemsida Det är också via hemsidan som användaren går in och gör en anmälan för att ansluta sig till systemet. För att en användare ska kunna registrera sig måste användarens företag/organisation vara anslutet och ha ett avtal med SunFleet. Även intresseanmälan från företag och organisationer görs via hemsidan. Se Anmälan För att underlätta för samtliga användare är bokningssystemet anpassat efter olika roller, vilket ökar enkelheten för respektive användare men också säkerheten i systemet. Systemet använder banksäkerhet, 128 Bitars SSL-kryptering Roller Bokningssystemet är uppbyggt på olika roller som motsvaras av olika funktioner i den verkliga miljön kring bilpoolen och dess kunder. Beroende på vilken roll man har kan man göra olika saker i systemet. T ex har en administratör auktorisation att utföra betydligt fler handlingar i systemet än vad en vanlig användare får göra. Bokningssystemet stöder följande roller: Användare Administratör på företaget/organisationen SunFleets administration Det är administratören på respektive företag/organisation samt SunFleet som kan ändra status på användare, Godkänd/icke godkänd Anmälan En person som vill ansluta sig till systemet går in på hemsidan, klickar på anmälningsknappen och väljer i listan den organisation som man tillhör. Vidare väljer man det kostnadsställe man tillhör och fyller i övriga uppgifter i sin profil. Det går nu ett automatiskt mail till en utsedd person inom

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen Bilpool erfarenheter Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13 Pirjo Partanen 1 Fakta om Stockholms län 2 procent av Sveriges yta 2 miljoner invånare 20 procent av Sveriges befolkning 20 000-30 000 nya invånare/år

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Kristian Elvefors. Nu händer det!

Kristian Elvefors. Nu händer det! Kristian Elvefors Nu händer det! Gröna Bilister positiva: Helsingborg får bilpool, kommunen uppmanas låta allmänheten hyra bilarna kvällar och helger Under maj månad öppnar Sunfleet bilpool i Helsingborg,

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

C Copyright Bilpoolen AB 2013

C Copyright Bilpoolen AB 2013 Användarmanual C Copyright Bilpoolen AB 2013 Bilpoolen AB Box 3074, 103 61 Stockholm Tel: +46 (0)8 559 250 26. Email: kundtjanst@bilpoolen.nu. Välkommen till Bilpoolen.nu Grattis, du är nu medlem i Bilpoolen.nu,

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

IT-företagen (fd LKD) Avtal-90 och ALOS05. För mer information se hemsida www.gatubolaget.goteborg.se

IT-företagen (fd LKD) Avtal-90 och ALOS05. För mer information se hemsida www.gatubolaget.goteborg.se Ingemar Larsson tel 031 368 46 17 2007-10-22 1(6) Avtal mellan Göteborgs Gatu AB, Affärsområde Teknisk Service, nedan kallat Gatubolaget (beställare) och XXXXX (leverantör) Bilpoolssystem Allmän beskrivning

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Välkommen till Bilpoolen.nu

Välkommen till Bilpoolen.nu Välkommen till Bilpoolen.nu Grattis, du är nu en medlem i Bilpoolen.nu. Vi är en snabbt växande bilpool, klimatneutral och oberoende av de stora bilbolagen. Vi finns här för att erbjuda dig en smart och

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Upprättad av Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden

Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden 2012-03-16 1 (6) Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för samtliga anbudsområden. 1.2 Disposition Kravspecifikationen innehåller

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Audi Business Inclusive är ett erbjudande till näringsidkare (ej taxi, hyrbil, budbil eller annan yrkesmässig trafik) och gäller alla Audimodeller. Erbjudandet gäller 1

Läs mer

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna.

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna. 2005-12-23 (Reviderade belopp 2013) AVTAL AVTAL OM BILFÖRMÅN FÖR ENHETSCHEFER OCH OMBUDSMÄN VID STs REGIONALA ENHETER (exklusive Stockholm) 1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 1. DEFINITIONER UL-kort Ett smartkort som kan laddas med Biljetter och Reskassa. UL:s kunder får genom UL-kortet även tillgång till ett antal Tjänster.

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01 1 (6) Gäller från och med 2014-10-01 INNEHÅLL SID 1 Allmänt... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Informationsskyldighet... 2 1.3 Giltighet... 2 2 Informationssäkerhet... 2 2.1 Sekretess... 2 2.2 Hanteringsregler...

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Välkommen att bli prioriterad kund hos oss på taxi 020, där tillgänglighet, service och gröna frågor är honnörsord. Det är enkelt att boka och

Välkommen att bli prioriterad kund hos oss på taxi 020, där tillgänglighet, service och gröna frågor är honnörsord. Det är enkelt att boka och Välkommen att bli prioriterad kund hos oss på taxi 020, där tillgänglighet, service och gröna frågor är honnörsord. Det är enkelt att boka och prisvärt att resa, svårare än så behöver det inte vara. Välj

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Centralisering av kommunens fordonspark. Dnr KS 2010-275

Centralisering av kommunens fordonspark. Dnr KS 2010-275 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-04-19 FALKENBERG 136 Centralisering av kommunens fordonspark. Dnr KS 2010-275 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se

makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se VIQMA System - Komplett Ledningssystem på webben I VIQMA System finns 12 moduler. De samverkar och skapar en röd tråd i systemet. På så sätt bildar de

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Riktlinjer och rutiner för hantering av kommunens bilar 2014-10-24 Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-26 265 Dnr 2014-000398 Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Innehållsförteckning 1

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Bilbokningssystem - från ax till limpa

Bilbokningssystem - från ax till limpa Bilbokningssystem - från ax till limpa Under 2005-07 växte behovet att bygga ut bilpoolen Tranemo från 4 till 6 bilar som snart blev 7 Bilbokningen sköttes av vår växel och tog allt mer tid 2007 började

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Abonnemangsavtal. för. ServiceConnection

Abonnemangsavtal. för. ServiceConnection Abonnemangsavtal för ServiceConnection Mellan org.nr (användaren) Och DMS Sweden AB (leverantören) Avseende villkoren och kostnad för nyttjande av Internettjänsten ServiceConnection. Avtalet är indelat

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Gör bra, få bra Detta dokument utgör Data Networks VBY ABs kvalitets och miljöledningssystem och innehåller information om hur vi arbetar med kvalitet och miljö. Dokumentet motsvarar kraven i aktuell ISO

Läs mer

Gårdstens Elbilspool. Supportinformation

Gårdstens Elbilspool. Supportinformation Gårdstens Elbilspool Supportinformation Innehållsförteckning 1. Hantera bokningar... 3 Aktivera en bokning och låsa upp elbilen - med RFID-tagg... 4 Aktivera en bokning och låsa upp elbilen - med SMS...

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning,

Läs mer

Gårdstens elbilspool. Användarguide

Gårdstens elbilspool. Användarguide Gårdstens elbilspool Användarguide BOKA ELBIL Logga in i bokningssystemet (boka.tekniskservice.se) med användarnamn och lösenord som du fick vid registreringen: Välj Bokning/Ny bokning i huvudmenyn. Välj

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

Bilaga 3. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Mall för ramavtal 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8)

Bilaga 3. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Mall för ramavtal 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8) Bilaga 3 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Mall för ramavtal 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8) SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en myndighet under

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Pekka Kokko Pekka Kokko Thommy Syrén Linus Larsson Carl-Eric Flodmark

Pekka Kokko Pekka Kokko Thommy Syrén Linus Larsson Carl-Eric Flodmark rn U "'-& ""''',k E""""M 016-""770 KAPITEL NR: 1 ADMINISTRATIVA KRAV Utgåva: 13 Datum: 2013-01-10 Utgiven av: ~kyl AB ~ i. Sida nr: 1 (1) 1. Administrativa krav 1.1. Företagsuppgifter Telefon: 016-166770

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer