Risk- och sårbarhetsanalys ur ett MTO-perspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risk- och sårbarhetsanalys ur ett MTO-perspektiv"

Transkript

1 Risk- och sårbarhetsanalys ur ett MTO-perspektiv Vimmerby turistbyrå Författare Linda Falk Linus Gad Mikael Nordström

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Bakgrund... 5 Turbo... 5 Arbetsflödet... 6 Problem... 8 Incidenter Betalningsincidenter Driftstopp Analys Användbarhet Riskhantering Sårbarhetsanalys Slutsatser Referenser... 18

3 Inledning Företag och organisationer använder sig i större utsträckning av IT-system som verktyg eller hjälpmedel i dagens samhälle. IT-systemen tar allt mer över traditionella, manuella processer och används av både stora och små företag/organisationer i varierande utsträckning. Allt eftersom företagens processer automatiseras och tar över det manuella arbetet b lir driftsäkerheten hos IT-systemen mer viktigt då störningar eller avbrott kan betyda att hela processen stannar. Detta kan i sin tur leda till stora produktionsstopp och inkomstförluster. Vad som har blivit mer vanligt under senare år är internetbaserade IT-system där kunder själva använder systemet och en del av arbetsbelastningen därmed flyttas från personalen på företaget eller organisationen. Vanliga internetbaserade system är e-handelsidor och e- bokningssidor där kunden själv går in och köper eller bokar vad han/hon vill ha. Vimmerby turistbyrå förmedlar privata och kommersiella semesterbostäder till besökare, främst under sommarmånaderna. Där insåg man redan 1996 behovet av ett datorbaserat bokningssystem för uthyrning av dessa objekt. Detta främst för att underlätta bokningsprocessen, få ett enhetligt utseende på alla bokningsbekräftelser och för att ge ett mer professionellt intryckt gentemot kunderna. Man valde då att börja utveckla bokningssystemet Turbo i samarbete med det lokala IT-företaget Databorgen (numera DK Data). Under åren har bokningssystemet vidareutvecklats och sedan 2006 kan kunderna själva både boka och betala online. 1 Syfte Rapportens syfte är att beskriva Turbo ur ett MTO-perspektiv och analysera vilka risker och sårbarheter som finns i systemet. Utöver denna analys beskrivs även hur Vimmerby turistbyrå jobbar med hantering och identifiering av risker i sitt arbete och hur riskerna har förändrats sedan de övergick från ett manuellt system till ett IT-system. Metod Rapporten baseras på telefonintervjuer med tre personer med olika roller på Vimmerby turistbyrå samt en person på DK Data, det företag som utvecklat IT-systemet. Dessa personer är Christina Thorstensson som var turistbyråns VD fram till 2008, Piroska Kallay som är ekonomiansvarig och använder systemet i sitt dagliga arbete, Caroline Strömbom som sommarjobbat på turistbyrån sedan 2004 samt Curt Tyrberg på DK data som varit med och 1 Thorstensson, Christina ( )

4 utvecklat programmet. Materialet har analyserats med utgångspunkt i kurslitteraturen, Vicentes Cognitive Work Analysis.

5 Bakgrund Vimmerby som turistmål har haft en kraftig popularitetsökning under det senaste decenniet. Astrid Lindgrens värld är den stora huvudattraktionen och varje år väntas hundratusentals turister besöka bygden. De kommer framförallt från Sverige och Tyskland, men även flertalet andra länder. Under sommarmånaderna är det högsäsong, resten av året är det betydligt mindre aktivitet. Det innebär att Vimmerby under en kort period måste förmedla logi och aktiviteter till ett stort antal besökare, för att sedan se detta behov mer eller mindre försvinna under övriga delar av året. För hotell och andra liknande företag är det sällan en hållbar situation, och det har lett till att en stor del av turistbostäderna kommer från privata husägare. Vimmerby turistbyrå hjälper till att förmedla dessa bostäder till turister både via sin hemsida och via direktkontakt (oftast telefon eller mail). För att kunna erbjuda denna service har man utvecklat det egna bokningssystemet Turbo. 2 Turbo Turbo är i dagsläget ett IT-system som låter kunder söka, boka och betala semesterboende via ett internetbaserat gränssnitt. Turbo körs även i kontorsmiljö av de anställda på Vimmerby turistbyrå för att föra in bokningar gjorda via telefon eller mail. De första stegen mot ett datoriserat bokningssystem togs under 1996 då en första version byggdes i Visual Basic. Innan detta system skapades hade all bokning skett via telefon för att sedan föras in i bokningskalendrar med papper och penna. Bekräftelser och fakturor skrevs för hand och skickades till kund och husvärd. I takt med att verksamheten ökade i omfattning så växte behovet av ett datoriserat system. Den första versionen var till stor del ett hemmabygge vars enda egentliga kravspecifikation var att det skulle underlätta i arbetet och vara enklare att göra bokningar med än papper och penna. I takt med att mängden turister ökade kraftigt ökade också kraven på systemet. Man bestämde sig då för att tillsammans med ett lokalt dataföretag utveckla ett eget bokningssystem som med tiden kom att bli dagens Turbo. Kraven på detta nya system var att man på ett enkelt sätt skulle kunna göra bokningar, ändra bokningar, lätt se tillgänglighet på ett objekt, ekonomilösningar, redovisningslösningar och att man på ett säkert sätt skulle kunna boka utan risk för dubbelbokningar. 3 Andra krav var en proffsigare framställning mot kunderna genom att t.ex. kunna ge riktiga fakturor och bekräftelser och få fram styrdokument av arbetsflödet. Den stora ökningen av 2 3 Thorstensson, Christina ( ) Kallay, Piroska ( )

6 antalet privatbostäder i förmedlingen gjorde med tiden sökning och tillgänglighetskontroll till en mycket viktig del av Turbos funktionalitet då det varit ytterst tidskrävande att göra detta manuellt för mer än 200 objekt. Den stora andelen privatvärdar är också den största anledningen till att man valde att utveckla ett eget system istället för att köpa ett färdigt boknings- och betalningssystem. Etablerade system är ofta mer anpassade för exempelvis, hotell, campingar eller stugbyar där objekten inte skiljer sig så mycket åt. Vid förmedling av privatbostäder som semesterboende ställs andra krav då olika objekt kan skilja väldigt mycket åt i storlek, typ, städningsalternativ, stil mm. Man ville alltså kunna sätta egna parametrar för varje objekt för att göra det lättare att hitta objekt som passar kundernas preferenser. Dessutom betalar man ofta en avgift för varje transaktion, förmedling eller liknande då etablerade system används. För Turbo betalas istället enbart en årlig licensavgift. De senaste åren har även ett antal funktioner som länge hade efterfrågats av kunder tillkommit. Sedan 2004 har kunder själva kunnat boka sin stuga online och sedan 2006 kan kunder också betala online och få bokningsbekräftelser via sms. 4 Vimmerby turistbyrå är i stort sett nöjda med Turbo och anser att det uppfyller de krav man initialt ställde på systemet. Utvecklingen av systemet pågår kontinuerligt och därmed sker hela tiden små förbättringar. Den expansion som skett inom Vimmerbys turistnäring hade inte varit möjlig utan en övergång till en IT-baserad systemlösning slår Christina Thorstensson, tidigare vd på Vimmerby turistbyrå, fast. 5 Arbetsflödet Kunder som väljer att boka online direkt på turistbyråns hemsida börjar med att fylla i önskad boendeperiod och antal personer. Systemet gör då en sökning efter lediga objekt som svarar mot de krav som kunden angivit. Kunden kan därefter välja ett objekt och få ytterligare information och bilder av objektet. Därefter kan kunden välja att göra en bokning av objektet. Kunden får möjlighet att välja avbeställningsskydd, samt olika tillval så som biljetter till Astrid Lindgrens värld. Därefter fyller kunden i sina personuppgifter och slutligen väljer kunden om denne vill betala direkt med kort eller via faktura. Om bokningen görs inom 14 dagar innan ankomst måste kunden betala hela beloppet direkt med kort. Slutligen måste kunden läsa och acceptera de allmänna uthyrningsvillkor som gäller vid hyra av privat stuga via Vimmerby turistbyrå och därefter bekräftas bokningen. Då en bokning görs via nätet så 4 5 Thorstensson, Christina ( ) Thorstensson, Christina ( )

7 meddelas turistbyrån med ett mail. Den anställde skriver då manuellt ut en bokningsbekräftelse och en eventuell faktura och skickar per post till gästen tillsammans med uthyrningsvillkor och välkomstinformation. Ett andra exemplar av bekräftelsen skickas per post eller sms till värden för det hyrda objektet så att denne vet att det kommer gäster. 6 Om kunden istället väljer att kontakta turistbyrån för att göra en bokning så gör den anställde motsvarande sökning i systemet och ger sedan ett antal alternativ till kunden. Objekten beskrivs av den anställde och sedan får gästen välja ett objekt. Ofta ber kunden om tid att tänka eller diskutera med sin familj innan de ringer tillbaka för att göra en definitiv bokning. När kunden väljer att göra en bokning ber den anställde om personuppgifter, informerar om möjligheten att köpa biljetter och avbeställningsskydd. Därefter diskuteras om gästen vill betala direkt med kort, via faktura eller via betalfunktionen på hemsidan. Om gästen ska anlända inom 14 dagar så ska betalningen göras direkt för att bekräfta bokningen. Därefter skrivs en bokningsbekräftelse och en faktura ut och skickas till gästen tillsammans med uthyrningsvillkoren och välkomstinformation. Ett andra exemplar skickas till värden. 7 Om gästen betalar sin faktura via betalningsfunktionen på hemsidan registreras detta omedelbart i systemet. Om kunden istället väljer att betala via postgiro eller bankgiro förs dessa betalningar in manuellt i systemet av turistbyråns ekonomiansvarige. Om en gäst är försenad med sin betalning så varnar systemet och den ekonomiansvarige skickar en påminnelse. 8 I den information som skickas till gästen finns en specifikation på vad som bokats, information om var nyckeln ska hämtas, kontaktuppgifter till turistbyrån, till värden, turistbyråns öppettider osv. Gästen hämtar generellt nyckeln på turistbyrån och checkas då av manuellt på en lista över de aktuella ankomsterna för dagen som skrivs ut av personalen kvällen innan. På ankomstlistan finns information om gästen har någon skuld kvar på sin bokning, om de har några tillval i form av exempelvis biljetter och vilket objekt de hyrt. Normalt ska personal alltså inte behöva logga in i systemet för att checka in en gäst. Om gästen har en skuld då denne anländer så tar den anställde betalt vid incheckning. Betalningen noteras på en bokningsbekräftelse som sedan läggs i kassan. Ekonomiansvarige för sedan in Piroska Kallay ( ) Piroska Kallay ( ) Piroska Kallay ( )

8 betalningen i systemet efterföljande dag. Återigen ska den anställde alltså inte behöva logga in i systemet för att ta betalt av en gäst. När gästen sedan ska checka ut så checkas gästen av på en avreselista som också den är utskriven kvällen innan. I slutet av varje månad skriver den ekonomiansvarige ut redovisningar till respektive värd för den gångna månaden och dessa skickas sedan med post. I systemet finns även möjligheter att få statistik över antal bokningar, genomsnittligt antal nätter, andel besökare från olika länder osv. Detta ger en bra bild över hur man ligger i bokningsläge och om man ska göra ytterligare marknadsföring och i sådana fall var. 9 Skillnaden mellan den internetbaserade bokningsmiljön och kontorsmiljön av Turbo är att större flexibilitet är tillåten i kontorsmiljön. Anställda på turistbyrån som arbetar i kontorsmiljön har t.ex. möjlighet att ge rabatter, ändra betalningsdatum och göra bokningar utan att gå igenom alla steg i bokningsprocessen. Denna möjlighet finns inte i den internetbaserade bokningsmiljön utan här måste kunden gå igenom alla steg i bokningsprocessen utan möjlighet att ändra några parametrar. Det är främst kontorsmiljön som kommer att analyseras i denna rapport. Problem Då Turbo först började användas fanns ett flertal barnsjukdomar som påverkade systemets användbarhet. Bland annat gick det att dubbelboka boende då det inte fanns någon spärr som förhindrade att två personer var inne på samma objekt samtidigt för att lägga en bokning. En lösning på detta problem var att göra på det sätt som man ofta stöter på då man bokar biljetter till bio, flyg, etc. Ett objekt låstes för andra användare för en stund då någon gick in på det, och om objektet bokades förblev det låst, annars låstes det upp då en tidsperiod passerat. Detta ledde senare till ett annat problem då systemet gick online och många fler användare samtidigt ville söka efter objekt och låsningstiden visade sig vara för lång. Det medförde att objekt ibland var svåra att hitta och boka eftersom de låsts av någon som kanske bara var inne och tittade närmare på information om bostaden. 10 Det är överlag genom kontinuerligt arbete i systemet som både små och stora buggar och problem i systemet upptäckts under alla de år systemet varit i bruk. När problem uppstår jobbar man sedan för att lösa dem på ett smart sätt, och ibland leder de till bestående 9 10 Kallay, Piroska ( ) Strömbom, Caroline ( )

9 lösningar, ibland till att andra problem uppstår längre fram. För att vara säkra på att systemet är stabilt under högsäsong har man på DK Data och Vimmerby turistbyrå kommit överrens om en policy om att inte införa några nya uppdateringar efter den första april. Istället har man ett så kallat användarmöte med leverantören DK Data efter varje avslutad säsong där önskemål om förändringar, förbättringar och buggfixar tas upp. Vanligtvis gör man en prioriteringslista där fel av allvarlig art och nödvändiga uppdateringar står högst upp medan mindre akuta problem ofta försummas av ekonomiska skäl. Att man valde att utveckla systemet själv istället för att köpa ett färdigt har alltså inneburit att man själva får ansvaret för att lösa problem med buggar och funktionalitet. Förre VDn Christina Thorstensson menade också att underhåll och användning av Turbo, som är ett relativt litet system, ofta är en balansgång mellan funktionalitet och budget. Det har lett till att när en del buggar uppstår och funktioner inte alltid fungerar som det är tänkt så får man lösa det på andra sätt, ofta manuellt. 11 Utöver buggar i programmet så kan en del användarbaserade problem också uppstå i användandet av Turbo, både från turistbyråns och från kundernas sida. Vanliga fel som begås är att man matar in felaktiga uppgifter i bokningen, t.ex. fel datum, telefonnummer eller liknande. Det kan bero på att kunder säger fel över telefon, eller att man på turistbyrån uppfattar det fel, men även att man helt enkelt råkar skriva fel. Det har även inträffat att fel objekt bokas då man inte insett att man varit inne på ett annat objekt än det som var tänkt. I de flesta fall är sådan information svår att kontrollera giltigheten för, eftersom det är svårt för ett dataprogram att avgöra om den information som knappats in är rimlig, om man inte t.ex. försöker boka en stuga 50 år fram i tiden eller liknande. Det finns dock några barriärer som är tänkta att motverka felaktig information. Användaren ombeds läsa igenom och bestyrka att de uppgifter som angivits stämmer innan bokning görs. Sedan skickas en bokningsbekräftelse ut till kund och om något inte stämmer så kan kunden kontakta turistbyrån för att korrigera eventuella fel. När man bokar ett objekt på turistbyrån anges vissa stugpriser i kostnad/stuga och andra i kostnad/person. Om personalen då inte anger antal personer för stugor med den andra typen av kostnadsangivelse ges ett pris för minsta möjliga antal, vilket är västentligt lägre än om det totala antalet gäster angivits. Även avbeställningsskydd och olika alternativ för städning är något som de anställda själva får komma ihåg att fråga om och sedan markera i bokningen. Glömmer man bort det är det bokningsbekräftelsen som är kundens sista chans att 11 Thorstensson, Christina ( )

10 upptäcka att avbeställningsskydd saknas, medan städning kan arrangeras även under själva vistelsen. Då en bokning görs går det också att välja om den är preliminär eller definitiv och om man inte är tydlig mot kund så händer det att de missar att en bokning är preliminär. En påminnelse om bokning och betalning skickas till kunder som preliminärbokat, men kommer ingen bekräftelse efter det så tas bokningen bort. Många av de fel som en användare kan göra i Turbo beror på att det går att förbigå en del av de rutiner som finns vid ett bokningsförfarande. Det är dock bara möjligt för anställda på turistbyrån då de är erfarna användare med behov av sådan funktionalitet. Möjligheten att kringgå bokningsrutiner behövs för att göra bokningssystemet mer flexibelt, t.ex. för att kunna erbjuda rabatter. De anställda kan då ange rabatt för ett objekt, samt om det är turistbyrån eller husvärden som står för rabatten. Bokning via kontorsmiljön på turistbyrån måste också gå att genomföra snabbt då turistbyrån har mycket hög belastning inför och under säsong via telefoner och mail. Barriärer i form av fler varningsrutor och extra kontrollsteg upplevs ta för lång tid av den fasta personalen. De är vana användare av systemet anser sig inte behöva så mycket hjälp från systemet för att göra rätt. 12 Eldprovet av systemet kommer dock under sommaren, dels för att belastningen då är mycket högre än under resten av året men kanske främst för att det då används av sommarpersonal som är betydligt mer ovana användare av systemet. Sommarpersonalen bryter i högre utsträckning de regler som finns i ett bokningsförfarande än den fasta personalen då deras förståelse för både systemet och hela verksamheten är lägre. Enligt Curt på DK Data som utvecklar systemet så försöker man underlätta för sommarpersonalen genom att exempelvis bygga in vissa barriärer i systemet men man väljer ändå att väga de vana användarnas perspektiv tyngre då dessa använder systemet dagligen. 13 Kunder som bokar online måste följa rutinerna rakt av, de kan t.ex. inte fullföra en bokning utan att ange antal personer, betalningssätt, önskemål om städning och avbeställningsskydd samt liknande uppgifter. 14 Incidenter Några av de incidenter som kan inträffa är att gästerna bokas på fel datum, fel antal personer, ej erbjuds avbeställningsskydd, att preliminärbokningar tas bort, att bokningar inte förskottsbetalas, att värdar ej vet att de ska få gäster eller att gästen inte får sin bekräftelse pga. felaktiga adressuppgifter. Alla dessa incidenter beror på fel som användaren kan göra, antingen via den internetbaserade bokningsmiljön eller via kontorsmiljön. Det är dock mycket Kallay, Piroska ( ) Tyrberg, Curt ( ) Kallay, Piroska ( )

11 svårt att göra något åt dessa fel. Man kan försöka minska risken att de händer men man kan aldrig hindra att en gäst själv bokar in sig på fel datum eller att den anställde på turistbyrån hör fel på en dansk adress. 15 däribland betalningsincidenter och driftstopp. 16 Det finns dock även fel som beror på tekniska incidenter, Betalningsincidenter Under 2007, efter en uppdatering från Databorgen som utvecklar bokningssystemet, uppdagades ett problem som inte funnits tidigare. Det var då ett antal finska kunder som bokat och betalat online som fick betala ungefär det tiodubbla priset mot vad deras bokning kostade. Problemet låg i kommunikationen mellan Turbo och systemet som användes för betalningen, PayEx. PayEx är ett företag som bland annat erbjuder betallösningar för internethandel. Turbo skickar den informationen om betalningen som PayEx behöver och PayEx i sin tur utför en säker betalning över internet. I fallet med de finska kunderna skulle betalningen ske i euro och inte i SEK vilket ställde till ett problem. De finska kunderna betalade i euro, men fick betala samma summa som de skulle ha gjort i SEK, dvs. om de skulle betala 3000 SEK blev betalningen på I det här fallet var kunderna väldigt förstående och återbetalades efter upptäckten och en uppdatering av Turbo gjorde att problemet löstes. Men nu precis i inledningen av 2009 upptäcktes ett liknande problem. Efter en uppdatering runt årsskiftet har några kunder blivit fakturerade med samma belopp två gånger. Vad detta beror på är ännu inte klart, men DK Data och PayEx jobbar på att lösa problemet. 17 Driftstopp När systemet var nytt stannade servern ett antal gånger och fick startas om, men det var då inget större problem. På senare år när systemet har blivit mer och mer viktigt för både personal och kunder är kraven på drift mycket högre. På senare år har det endast hänt en gång att systemets servrar legat nere. Detta inträffade när kabeln till serverhallen hade blivit avgrävd, vilket löstes med att fysiskt flytta servern till en annan lokal. Enligt DK Data är systemet väldigt stabilt och turistbyrån har inte upplevt några problem med att själva systemet legat nere. Systemet ligger för närvarande på en virtuell server i Tranås vilken anses mycket säker. Ett sätt att skydda sig mot driftstopp vore att ha en spegling av servern och systemet på annan plats. Problemet med detta är att det, enligt Curt, tar upp till ett dygn för Internet att Strömbom, Caroline ( ) Kallay, Piroska ( ) Kallay, Piroska ( )

12 omdirigera trafiken från den gamla servern till den nya speglingen. På denna tid skulle man hinna lösa ett eventuellt serverstopp. 18 Risken för driftstopp hos turistbyrån ligger istället främst i deras internetuppkoppling. Om turistbyråns internetuppkoppling ligger nere kommer man inte åt Turbo. Detta innebär att man inte ens kan logga in i systemet för att titta på bokningsbilden. Utan internetuppkoppling kan turistbyrån alltså inte göra något. Internetuppkopplingen distribueras av Vimmerby kommun och oftast är driftavbrotten korta och orsakar inga stora skador. In- och utcheckning kan ske via utskrivna listor och personal tar telefonnummer till de gäster som ringer och ber att få återkomma. För kunderna som bokar online är detta inget problem, då systemet fortfarande rullar på servern, det är bara turistbyrån som har kontaktsvårigheter med systemet i detta fall. Driftstoppen är jobbigast på sommaren när trycket på turistbyrån är hög, under den övriga säsongen är det inte så viktigt tycker den fasta personalen. 19 Sommarpersonalen har en något annorlunda syn på driftstoppen. Ett stopp på bara en halvtimme kan orsaka mycket irritation bland gästerna om de exempelvis måste vänta på besked om det finns boende eller inte. All information om bokningarna finns inte heller på de utskrivna listorna. Exempelvis finns all kontaktinformation till både kunderna och värdarna i systemet och vid driftstopp kan man inte komma åt denna information. Mardrömmen vore att internetuppkopplingen skulle ligga nere en helgdag när det är svårare att få service på uppkopplingen samtidigt som det är högtryck på turistbyrån Tyrberg, Curt ( ) Kallay, Piroska ( ) Strömbom, Caroline ( )

13 Analys Användbarhet Användarvänligheten har varit viktig ända sen Turbo introducerades En utmaning har varit att det funnits två olika användargrupper: heltidsanställda vana användare och sommaranställda ovana användare. I de tidigare versionerna av Turbo fanns det två olika lägen för användarna, ett expertläge och ett normalt läge. Detta har på senare tid tagits bort och i enlighet med Vicentes teorier utvecklas systemet för vana användare och deras behov. Detta gör att systemet har få barriärer i form av varningsrutor och liknande. Det finns även en stor flexibilitet i systemet, vilket bygger på att användaren själv ser till att följa de regler som finns för en bokningsprocess. Situationen på turistbyrån är dock speciell då det är ovana användare som använder systemet under högsäsong då det finns tidspress och stress vilket medför att kraven på att systemet fungerar är som störst då. Ovana i kombination med en stressigare miljö medför att de sommaranställda i högre utsträckning gör fel. Det faktum att sommaranställda är yngre och har mer datorvana innebär också att de använder systemet intuitivt (som de förväntar sig att det ska fungera) till skillnad från de heltidsanställda som är upplärda i systemet. Framförallt begår sommaranställda fel inom två av de felkategorier som Rasmussen tar upp, nämligen oavsiktliga fel i form av t.ex. bokningar på fel datum, samt medvetna fel som t.ex. att inte informera om avbeställningsskydd. Heltidsanställda gör också fel i dessa kategorier men i mycket lägre utsträckning. Turistbyrån anser inte att användarfel är något stort problem för närvarande men den diskrepans som finns mellan de två användargruppernas arbetssätt samt mellan belastningen under olika tidsperioder borde man ta hänsyn till i utvecklingsarbetet. Det finns med andra ord en balansgång mellan att anpassa systemet för vana användare som prioriterar snabbhet framför säkerhet och ovana användare som behöver större säkerhet (t.ex. fler barriärer som förebygger fel) på bekostnad av snabbhet. I enlighet med vad Vicente förespråkar sker all utveckling av Turbo i samarbete med användarna. Genom de årliga användarmötena kan användarna själva förmedla vad de anser behöver förbättras snarare än att någon utvecklare gör antaganden om hur systemet borde fungera. Detta gör att systemet blir mycket väl anpassat till turistbyråns verksamhet och fungerar som ett bra stöd. Den anpassningen till verksamheten hade man aldrig kunnat få om man köpt ett färdigt system. Att utvecklingsarbetet sker i samarbete med vana användare betyder dock inte att alla problem är lösta eftersom det är de ovana användarna som hanterar

14 systemet under stressiga situationer mitt i högsäsongen. En lösning på detta skulle kunna vara att flytta fokus för utvecklingsarbetet till högsäsong och modellera systemet efter vana användares prestation under högsäsong då risken för användarfel är som störst. Riskhantering Arbetet med riskidentifiering och hantering är en pågående process på Vimmerby turistbyrå. I de flesta fall är det ett reaktivt tillvägagångssätt som används för att hantera situationer som avviker från systemets normativa tillstånd. Men i viss utsträckning arbetar man även proaktivt för att motverka att problematiska situationer uppstår. För att säkerställa att gäster kan checkas in och ut även om man inte har tillgång till bokningssystemet (t.ex. om turistbyråns internetuppkoppling inte fungerar) skrivs ankomst- och avfärdslistor ut dagen före. Att bokningsbekräftelser skickas ut till husvärdar och gäster efter en bokning för att de ska kunna avgöra att bokningens datum, antal personer etc. stämmer är ett annat exempel på proaktiv problemlösning. På detta sätt förebygger man reklamationer av felaktiga bokningar, och kundmöten där service inte kan utföras. Det finns även en mängd problemförebyggande åtgärder inbyggda i Turbo genom barriärer så som påminnelser och varningar som är tänkta att förhindra felaktiga beslut och hjälpa användaren att göra rätt. Dessa barriärer är som mest tydliga i den användarmiljö kunder möter på hemsidan, då den är designad så att kunder inte kan göra bokningar utan att fylla i all nödvändig information. I denna miljö är det i stort sett bara felaktig information inmatad av kunder som kan orsaka fel i systemet. I den användarmiljö anställda har tillgång till på kontoret tillåts att barriärer kringgås av flexibilitetsskäl, men det kan även leda till att problem uppstår med bokningar. Risken finns också att vana användare ignorerar varningar och andra barriärer då de anses som tidskrävande och irriterande i de fall man medvetet vill kringgå dem och därför inte fyller någon funktion då man råkar göra det omedvetet. I många andra fall är riskhantering däremot ett rent reaktivt arbete, då lösningar tas fram först då problemen uppstår. Exempel på detta är serverkraschar som måste lösas manuellt om de uppstår då det saknas backup eller speglingar av servern. Eftersom systemet är internetbaserat innebär det att om turistbyråns internetuppkoppling inte fungerar så kan man inte ens komma åt lagrad data, än mindre göra nya bokningar. Här är systemet mycket sårbart, särskilt under högsäsong då många kunder vill ha service, och information om deras bokningar är av stor vikt för att kunna ge bra service. Även betalningsproblemen som uppstod nyligen då kunder

15 överfakturerats har hanterats reaktivt genom nykomponerade lösningar. Det är i sig inget konstigt i att problem löses allt eftersom de uppstår, det är en del av kontinuerligt utvecklingsarbete och en del av styrkan med att använda ett egenutvecklat system. Genom återkoppling från användare utvecklas systemet och reaktiva lösningar kan byggas in i systemet för att åstadkomma proaktiva lösningar, som förebygger problemens uppkomst i förstaläget. Det är på detta sätt turistbyrån arbetar genom sina användarmöten efter varje säsong med DK Data, där nya funktioner föreslås. De enda problem vi ser med det upplägget är att man riskerar att ad hoc-lösningar blir permanenta lösningar trots att de inte behandlar roten till problemet. Denna risk förstärks av att det inte finns budget till att lösa samtliga problem som uppstår, och det faktum att inga nya uppdateringar får införas under säsong (efter första april). Det medför en stor risk att manuella lösningar som uppstår under säsong blir permanenta eftersom de anses fungera tillräckligt bra, även om de inte löser det egentliga problemet eller är den bästa lösningen i längden. Ett exempel på det är gästlistor för in- och utcheckning som skrivs ut kvällen innan för att säkerställa tillgång dagen efter, även om nätuppkopplingen ligger nere. Det har blivit en rutin i arbetsgången, och en accepterad proaktiv lösning, trots att det egentliga problemet är att man inte kan lita på tillgång till internet, och därmed Turbo, när det behövs. Sårbarhetsanalys Turistbyrån är i nuläget mycket beroende av att bokningssystemet Turbo fungerar som det ska. Utan detta system kan man inte hantera förmedlingen av de privata objekten. Vi anser att de två stora incidenterna som tagit upp i denna PM, dvs. betalningsincidenten och begränsningar av tillgången till Turbo illustrerar de två sårbarheter som finns i turistbyråns användning av Turbo. Betalningsincidenten är ett exempel på en sårbarhet som kan härledas till att man valt att utveckla ett eget system istället för att köpa ett färdigt system. Detta innebär att man själv står för hela risken då man testkör systemet och därför måste hantera de buggar som kan uppstå. Om man hade valt att köpa ett redan etablerat system skulle problem med betalning via internet inte uppstå då sådana funktioner med största sannolikhet redan funktionstestats. Detta är en risk man är medveten om och man har valt att ta denna risk på grund av de fördelar man fått med det egna systemet i form av ett mer anpassat system samt ekonomiska fördelar.

16 Den andra stora sårbarheten ligger i driftstoppen. Det finns två typer av driftstopp, fel med servern och fel i internetuppkopplingen. DK Data och turistbyrån anser gemensamt att risken för fel med servern är ytterst liten. Den stora sårbarheten ligger istället i turistbyråns internetuppkoppling. Ett flertal mindre avbrott, både planerade och oplanerade, har förekommit men i dagsläget har man en tydligt reaktiv ståndpunkt i frågan. Man anser att eftersom inga längre driftstopp som orsakat stora problem förekommit så behövs inga investeringar i säkerhetslösningar. Man ser det helt enkelt inte som något stort problem. En intressant notering är att sommaranställda ser problem med internetuppkoppling som ett större problem än de heltidsanställda. Anledningen till det är att om uppkopplingen och åtkomsten till Turbo ligger nere under lågsäsong så innebär det en smärre olägenhet. Ligger den nere under högsäsong när både telefonköer och turistbyrån är full av kunder innebär det kaos. Konsekvenserna av ett stort driftstopp skulle dock bli mycket stora och det skulle förlama turistbyråns verksamhet. Ankomst och avreselistor skrivs exempelvis bara ut för en dag framåt och som vi tidigare sagt finns inte all information där. Vi anser alltså att man proaktivt bör försöka att skydda sig mot driftstopp eller försöka minimera konsekvenserna av dem. Ett sätt att göra detta vore att skaffa en alternativ internetuppkoppling exempelvis via en 3G-dosa. Denna lilla och enkla investering skulle göra att man fortfarande hade tillgång till internet om uppkopplingen från kommunen skulle ligga nere. Uppkopplingen skulle bli något långsammare och eventuellt bara kunna ske på en dator men man skulle fortfarande ha möjlighet att leta reda på information om kunder, värdar och bokningar. Ett andra alternativ skulle vara att ha spegling av servern på turistbyrån. Genom att kontinuerligt uppdatera speglingen mot servern i Tranås skulle aktuell information alltid finnas på turistbyrån. Detta innebär att då man saknar internetuppkoppling på turistbyrån fortfarande kan komma åt hur systemet såg ut innan driftstoppet. Speglingen skulle inte kunna uppdateras under driftstoppet vilket innebär att man inte kan vara helt säker på att all information fortfarande stämmer men mycket skulle vara detsamma. Detta kommer inte heller att ge möjligheter att boka via systemet men man skulle fortfarande kunna se informationen i det. Denna ekonomiska investering borde inte heller bli alltför stor. Slutsatser På grund av diskrepanser mellan de krav som ställs på systemet under och efter säsong, av oerfarna sommarjobbare och erfarna heltidsanställda, blir användarvänligheten en kompromiss mellan krav på snabbhet och säkerhet. Man har i nuläget valt att prioritera de vana användarna av systemet och deras arbetsmiljö. Ett alternativ skulle kunna vara att

17 designa systemet utifrån de vana användarna men i högsäsongens arbetsmiljö då stressnivån är högre. Turistbyrån har inte någon uttalad riskidentifiering - eller riskhanteringsprocess. Företaget bedriver dock ett kontinuerligt utvecklingsarbete av systemet Turbo vilket på många sätt leder till att man arbetar med de risker som finns och hur man kan hantera dem. Turistbyrån är ett litet företag och för dem handlar det hela tiden om att ställa risker mot ekonomiska faktorer. Riskhanteringen blir till mycket stor del reaktiv men de reaktiva lösningarna blir ofta standardiserade och används därefter proaktivt. Detta gör att mognaden i företaget vad gäller riskperspektiv ökar med antalet problem som uppstår. Turistbyrån ser inte potentiella problem som särskilt stora risker. Det krävs i princip att problemen realiseras för att man ska prioritera att försöka motverka dem. Ett exempel på detta är inställningen till beroendeförhållandet till tillgång på internet. Utan internet kan turistbyrån inte komma åt någon av den information som finns i Turbo vilket skulle lamslå deras verksamhet totalt. Då detta inte inträffat under någon längre period under högsäsong ser man det inte som ett stort problem. Vi bedömer dock att turistbyråns verksamhet blir mycket sårbar och att man måste försöka säkerställa tillgången till systemet antingen via en 3G-dosa eller med en spegling av servern.

18 Referenser Kallay, Piroska, Heltidsanställd på Vimmerby turistbyrå. Intervju Rasmussen, Jens; Svedung, Inge; Proactive Risk Management in a Dynamic Society, Räddningsverket: Karlstad, Sverige, 2000 Strömbom, Caroline, Sommaranställd på Vimmerby turistbyrå. Intervju Thorstensson, Christina, F.d VD på Vimmerby turistbyrå. Intervju Tyrberg, Curt, Utvecklare och systemansvarig på DK Data. Intervju Vicente, Kim J.; Cognitive Work Analysis Toward Safe, Productive and Healthy Computer- Based Work, Lawrence Erlbaum Associates Publishers: New Jersey, USA 1999

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

ebson Split Screen Boka lätt Boka rätt! Bokningssystem för Restaurang & Konferens Ebson Split Screen

ebson Split Screen Boka lätt Boka rätt! Bokningssystem för Restaurang & Konferens Ebson Split Screen Bokningssystem för Restaurang & Konferens Ebson Split Screen ebson Split Screen Boka lätt Boka rätt! Vallgatan 19 411 18 Göteborg Orgnr: 969680-5036 Tel: 031-360 76 75 Mail: info@ebson.se Web: www.ebson.se

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

Information om TripTo:s stuguthyrning

Information om TripTo:s stuguthyrning Information om TripTo:s stuguthyrning Få en högre beläggning under uthyrningsperioden av er semesterbostad med hjälp av oss. Via TripTo kommer er annons att vara med på flera internetsidor i ditt hemland

Läs mer

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Villkoren anges på denna sida är tänkt som automatiskt av klient med bekräftelse av reservationen av våra tjänster. 1. Bokningsvillkor och betalningssätt För

Läs mer

Bokningsregler 2014-2015

Bokningsregler 2014-2015 Bokningsregler 2014-2015 1. Vänligen kontrollera din bokning och kontakta oss omedelbart om det är något som inte stämmer För att muntliga löften ska kunna åberopas måste de vara skriftligen bekräftade.

Läs mer

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic Manual till programvaran TallyMaster 3.27 Basic Innehållsförteckning sid 1. Förord 3 2. Installation och/eller uppdatering.. 4 3. Första gången programmet startas.. 5 4. Vid ominstallation eller byte av..

Läs mer

Bokningsregler 2014-2015

Bokningsregler 2014-2015 Bokningsregler 2014-2015 1. Vänligen kontrollera din bokning och kontakta oss omedelbart om det är något som inte stämmer För att muntliga löften ska kunna åberopas måste de vara skriftligen bekräftade.

Läs mer

Groupons Välkomstpaket

Groupons Välkomstpaket Groupons Välkomstpaket För en lyckad och långvarig kampanj Välkommen till Groupon! Vi på Groupon är stolta över att få göra kampanj med en mångfald av företag runt om i Sverige. Vårt mål är att bygga en

Läs mer

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin - Allt en utbildare behöver! Du blir lönsammare med EduAdmin Tänk om du alltid hade full koll på dina kurstillfällen, deltagare, bokningar från hemsidan och samtidigt kunde se vilken inkomst bokningarna

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret FAQ. Lokalbokningar

Kultur- och fritidskontoret FAQ. Lokalbokningar Kultur- och fritidskontoret FAQ Lokalbokningar FAQ för lokalbokningar Bokningshandläggare: Mirja E Sigfalk Andreas Godenius Ester Minasson Bokningstelefon: tel 08-523 06600, vardagar kl. 08.30-11.30 och

Läs mer

Ersättning för flygresa vid utebliven väckning på hotell

Ersättning för flygresa vid utebliven väckning på hotell SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2009-05-28 Sammanträde på Mörkö Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson Sekreterare

Läs mer

Risk och Sårbarhetsanalys ur ett MTO-perspektiv: Implementering av ett nytt IT-system vid en av Sveriges ledande banker

Risk och Sårbarhetsanalys ur ett MTO-perspektiv: Implementering av ett nytt IT-system vid en av Sveriges ledande banker Risk och Sårbarhetsanalys ur ett MTO-perspektiv: Implementering av ett nytt IT-system vid en av Sveriges ledande banker IT-system och människor i samspel STS vt2008 Pontus Ahlqvist Carl Andreasson Anders

Läs mer

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. Hösten 2009 - Våren 2010

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. Hösten 2009 - Våren 2010 TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER Hösten 2009 - Våren 2010 Innehåll Ombudsregler sid. 3 Guldombud sid. 3 Logga in som teaterombud sid. 4 Påminnelse om kunduppgifter sid. 4 Boka biljetter sid. 5 Hämta/Skriva

Läs mer

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 7 3 PROTOKOLL 1990-05-29 89/1(3658 Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 1. Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter skall

Läs mer

CampTrac integrerat med TurBo.

CampTrac integrerat med TurBo. CampTrac integrerat med TurBo. Trac Technology Trac Technology utvecklar och säljer RFID-utrustning och system inom flera områden ; tidsregistrering, inpassagekontroll, säkerhet, kontantlösa betalsystem

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är en webbaserad lösning för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När avtalen

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Manual webb-bokning. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-bokning. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-bokning Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning och webbadress 2. Söka tider 3. Schemat

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Information till Er som vill hyra ut ert boende

Information till Er som vill hyra ut ert boende Information till Er som vill hyra ut ert boende Under sommaren besöker många gäster Jämtland Härjedalen för att ta del av vår fantastiska natur, njuta av god mat och uppleva nya äventyr. En del gäster

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler Kultur- och fritidskontoret LATHUND Söka/ skicka förfrågningar om lediga lokaler Lokalbokningar På kommunens hemsida kan man titta på bokningar, skicka bokningsförfrågningar och få information om lokaler

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor Allmänna villkor Köpevillkor Allmänna och särskilda villkor Som kund till Coach M: - Är jag medveten om att jag måste vara över 18 år och myndig med full juridisk rätt för att ingå avtal med Coach M. Coach

Läs mer

Förmedlingsbestämmelser husägare

Förmedlingsbestämmelser husägare Förmedlingsbestämmelser husägare Besiktning och fotografering Stockholm Skärgårdsstugor AB bedömer möjligheten att förmedla er hus med hänsyn till standard, läge och disponibla veckor. Om objektet motsvarar

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs När blir min stugbokning bindande? Bokningen är bindande så snart ni har betalat 20% av hyran (eller hela hyran), senast 10 dagar efter bokningstillfället. Vid bokning 30 dagar eller senare innan ankomst

Läs mer

Bli ett bättre företag!

Bli ett bättre företag! Bli ett bättre företag! ITimeManager ger hantverksföretaget total kontroll från det att ett uppdrag påbörjats tills det att det avslutats. Via sin telefon/dator stämplar hantverkarens anställda in på sina

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141.

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141. Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER 27.4.2011 BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER Dessa avtalsvillkor som träder i kraft 1.3.2011 har upprättats av Matkailuja Ravintolapalvelut MaRa ry och granskats av konsumentombudsmannen.

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

2. Klicka på Onlinebokningen. 3. Välj grupp och grupp. Du kopplas in på onlinebokningen i ett EGET FÖNSTER.

2. Klicka på Onlinebokningen. 3. Välj grupp och grupp. Du kopplas in på onlinebokningen i ett EGET FÖNSTER. Så här bokar jag online - Steg för Steg Tips. Denna instruktions öppnas i ett eget fönster så du kan fortsätta din onlinebokning samtidigt som detta fönster är öppet Sida 1 av 7 OBS Du kan bara göra en

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Vem är ansvarig?

ALLMÄNNA VILLKOR. Vem är ansvarig? ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB), via Siljan Turism och för Dig, som själv eller genom annan träffar avtal med VDAB enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2014-12-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

SOP: SAMARBETE MELLAN SAS EUROBONUS & FIRST HOTELS

SOP: SAMARBETE MELLAN SAS EUROBONUS & FIRST HOTELS SOP: SAMARBETE MELLAN SAS EUROBONUS & FIRST HOTELS 1. «DOUBLE DIPPING» AV FIRST MEMBER POÄNG OCH SAS EUROBONUS POÄNG 2. ANVÄNDNING AV SAS EUROBONUS POÄNG FÖR ATT TA UT GRATISNÄTTER PÅ FIRST HOTELS (REDEMPTION)

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 TEKNIK- OCH FRITIDS / IDROTT & FRITID Innehåll Kontaktperson idrott & fritid, teknik- och fritidsförvaltningen...

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Bokadirekt är Sveriges största bokningstjänst för utövare inom friskvård/skönhet/hälsa. Vi är 15 anställda med kontor i Luleå och Stockholm

Bokadirekt är Sveriges största bokningstjänst för utövare inom friskvård/skönhet/hälsa. Vi är 15 anställda med kontor i Luleå och Stockholm Bokadirekt är Sveriges största bokningstjänst för utövare inom friskvård/skönhet/hälsa Vi är 15 anställda med kontor i Luleå och Stockholm Genom Bokadirekt görs varje månad mer än 150.000 bokningar Vi

Läs mer

Införandet av ett nytt IT-system vid en studentorganisation i Uppsala

Införandet av ett nytt IT-system vid en studentorganisation i Uppsala Uppsala Universitet IT-system och människor i samspel 7.5 hp STS 4 Införandet av ett nytt IT-system vid en studentorganisation i Uppsala Emelie Eriksson Thörnell Tommy Gerdén-Låbbman Jon Karlsson Mats

Läs mer

VEM TAR IT-RISKEN. Lars Gunnerholm CISA CISM

VEM TAR IT-RISKEN. Lars Gunnerholm CISA CISM VEM TAR IT-RISKEN Lars Gunnerholm CISA CISM Min presentation, innehåll Vem är Lars Gunnerholm IT- områdets utveckling IT- risker och utvecklingen Revisorns uppgift/roll Riskområden Vem tar risken? Hur

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030

Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030 Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030 1. Avboka spelares tider Som administratör har man möjlighet att avboka tider. Detta görs genom att man klickar på den tid man vill avboka och sedan godkänner

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog!

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog! Västerviks Flygklubb Utfärdare Berth Arbman Dokumentnamn Sida Lathund, myweblog 1 (8) Datum Utgåva 1 Välkommen till bokningssystemet myweblog! 1 Vad är myweblog? 2 Logga in myweblog består av två delar:

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

CLRS-System. Användarmanual. CLRS-system. Fantastic Four 2011 Page 1

CLRS-System. Användarmanual. CLRS-system. Fantastic Four 2011 Page 1 Användarmanual CLRS-system Fantastic Four 2011 Page 1 Innehållsförteckning 1.0 Inloggning... 4 1.2 Inloggad... 4 1.3 Logga ut/avsluta... 4 2.0 Arbeta i CLRS-system... 5 2.1 Huvudmeny... 5 3.0 Bokning...

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-04. Lathund. Avgifter via E-bokföringen

Uppdaterad: 2013-12-04. Lathund. Avgifter via E-bokföringen Uppdaterad: 2013-12-04 Lathund Avgifter via E-bokföringen 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF

Läs mer

TEATEROMBUD. Så funkar det! Manual och regler

TEATEROMBUD. Så funkar det! Manual och regler TEATEROMBUD Så funkar det! Manual och regler Innehållsförteckning REGLER 3 GULDOMBUD 4 LOGGA IN SOM TEATEROMBUD 4 PÅMINNELSE OM KUNDUPPGIFTER 5 BOKA BILJETTER 6 HÄMTA/SKRIV UT/SKICKA/BETALA BILJETTER 7

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Instruktioner till Uppsala HK gällande Söndagsloppisen

Instruktioner till Uppsala HK gällande Söndagsloppisen Instruktioner till Uppsala HK gällande Söndagsloppisen Vi har plats för 27 bord i dagsläget. Alla ska boka och betala i förväg! Detta för att undvika strul med säljare som smiter innan stängning och struntar

Läs mer

SAS Corporate Booking - för det enka affärsresandet www.sas.se/scb. Användarmanual 2010-1

SAS Corporate Booking - för det enka affärsresandet www.sas.se/scb. Användarmanual 2010-1 SAS Corporate Booking - för det enka affärsresandet www.sas.se/scb Användarmanual 2010-1 1 Innehåll Boka en resa s. 3 Innehåll i Min profil s. 9 Första påloggningen s. 11 Reseadmininstratör s. 13 2 Boka

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Du kan beställa EU-kortet och få mer information på Försäkringskassans webbplats www.forsakringskassan.se.

Du kan beställa EU-kortet och få mer information på Försäkringskassans webbplats www.forsakringskassan.se. Resa till Spanien Spanien har länge varit ett populärt resmål med sitt varma klimat, sina vackra stränder och färgsprakande festivaler. Planerar du att åka dit? Här får du användbara tips och nyttig information

Läs mer

TILLVAL GRUNDUTBUD NÄRVAROHANTERING PÅGÅENDE ORDER FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER

TILLVAL GRUNDUTBUD NÄRVAROHANTERING PÅGÅENDE ORDER FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER GRUNDUTBUD TILLVAL PÅGÅENDE ORDER NÄRVAROHANTERING FUKTMÄTNING BOKA ONLINE STATISTIK ENERGIMÄTNING TEMPERATUR- MÄTNING ÖVERVAKA BYGGET @ PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER PERSONLIG SÄKER- HETSINTRODUKTION

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

Betalning & resevillkor

Betalning & resevillkor Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (9) Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 2 (9) Innehåll 1. Mål Dokumentera och komma åt information mobilt...3 1.1 Bakgrund och uppdragsidé...3 1.2 Avgränsningar...5 1.3 Kompetensbehov...5

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k y r k a n s v E r k s a m h E t

E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k y r k a n s v E r k s a m h E t E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p e c i e l lt a n p a s s at f ö r svenska kyrkans verksamhet Aveny Bokning Aveny Bokning Med Eniac Aveny Bokning bokas enkelt både kyrkliga aktiviteter såsom dop,

Läs mer

Framtidens skolfoto är redan här.

Framtidens skolfoto är redan här. i samarbete med Jarocka AB Framtidens skolfoto är redan här. Modernt och professionellt Flexibelt och bra för miljön Funktionellt och konsumentvänligt Minimal administration för skolan Minimal administration

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation

Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation (Antagen av Nationsmötet 040323) Mål: Att all försäljning av alkohol vid nationen ska ske enligt de bestämmelser som anges i alkohollagstiftningen att verka

Läs mer

Versionsnyheter Vitec Hyra X.46

Versionsnyheter Vitec Hyra X.46 Versionsnyheter Vitec Hyra X.46 Generella funktioner (dokumentarkiv m.m.) Versionsnyheter 13029 Behörighet per dokumentkategori Nu kan dokumentarkivet behörighetsstyras på användarnivå och dokumentkategorinivå.

Läs mer

Ombuden fungerar som återförsäljare av Kulturhuset Stadsteaterns teaterbiljetter och får köpa biljetter till ett rabatterat pris.

Ombuden fungerar som återförsäljare av Kulturhuset Stadsteaterns teaterbiljetter och får köpa biljetter till ett rabatterat pris. Som Scenkonstombud på Kulturhuset Stadsteatern är du en viktig ambassadör för teaterns olika pjäser och verksamheter. Bokning och biljetthantering sker via www.kulturhusetstadsteatern.se och din ombudssida.

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

T R. Spa - en känsla av lugn och ro. Tidbok med resurshantering

T R. Spa - en känsla av lugn och ro. Tidbok med resurshantering i z o i n t S Spa - en känsla av lugn och ro D et är mycket lättare att förmedla en känsla av lugn och ro när du vet att allting fungerar som det ska. Med izoint S får du kontroll och kan fokusera på att

Läs mer

Användarguide Medlemssystemet

Användarguide Medlemssystemet Användarguide Medlemssystemet Innehållsförteckning Sida Logga in 3 Användare 3 Navigering 4 Sök 4 Medlemsfliken 5 Prenumerationer 7 Skicka e-post 8 Statistik 10 Exportera till Excel 10 Skriva ut 12 Registrera

Läs mer

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/ GOTLAND Semester vid Tofta Södra på Gotland! Välkommen till Gotland - Vill du vara med och uppleva Gotland i......sin vårskrud med blommande blåsippor på tomten!...sin sommarkappa med glada bruna ben!...sin

Läs mer

Hur flexibel är din schema- läggning?

Hur flexibel är din schema- läggning? Hur flexibel är din schema- läggning? Hallå, det är inget fel med penna & papper Kan förbättras Automatisk backup Universell kompatibilitet Ingen installation Online handledning Stöd för fler språk Schemaläggning

Läs mer

Boka visning internet

Boka visning internet INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Boka visning internet Handledning MAJ 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Dokument Författare Datum/version Sida Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 1 av 8. Leverantörsportalen

Dokument Författare Datum/version Sida Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 1 av 8. Leverantörsportalen Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 1 av 8 Leverantörsportalen Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 2 av 8 Logga in på portalen Öppna webbläsaren på er data.

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer