Risk- och sårbarhetsanalys ur ett MTO-perspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risk- och sårbarhetsanalys ur ett MTO-perspektiv"

Transkript

1 Risk- och sårbarhetsanalys ur ett MTO-perspektiv Vimmerby turistbyrå Författare Linda Falk Linus Gad Mikael Nordström

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Bakgrund... 5 Turbo... 5 Arbetsflödet... 6 Problem... 8 Incidenter Betalningsincidenter Driftstopp Analys Användbarhet Riskhantering Sårbarhetsanalys Slutsatser Referenser... 18

3 Inledning Företag och organisationer använder sig i större utsträckning av IT-system som verktyg eller hjälpmedel i dagens samhälle. IT-systemen tar allt mer över traditionella, manuella processer och används av både stora och små företag/organisationer i varierande utsträckning. Allt eftersom företagens processer automatiseras och tar över det manuella arbetet b lir driftsäkerheten hos IT-systemen mer viktigt då störningar eller avbrott kan betyda att hela processen stannar. Detta kan i sin tur leda till stora produktionsstopp och inkomstförluster. Vad som har blivit mer vanligt under senare år är internetbaserade IT-system där kunder själva använder systemet och en del av arbetsbelastningen därmed flyttas från personalen på företaget eller organisationen. Vanliga internetbaserade system är e-handelsidor och e- bokningssidor där kunden själv går in och köper eller bokar vad han/hon vill ha. Vimmerby turistbyrå förmedlar privata och kommersiella semesterbostäder till besökare, främst under sommarmånaderna. Där insåg man redan 1996 behovet av ett datorbaserat bokningssystem för uthyrning av dessa objekt. Detta främst för att underlätta bokningsprocessen, få ett enhetligt utseende på alla bokningsbekräftelser och för att ge ett mer professionellt intryckt gentemot kunderna. Man valde då att börja utveckla bokningssystemet Turbo i samarbete med det lokala IT-företaget Databorgen (numera DK Data). Under åren har bokningssystemet vidareutvecklats och sedan 2006 kan kunderna själva både boka och betala online. 1 Syfte Rapportens syfte är att beskriva Turbo ur ett MTO-perspektiv och analysera vilka risker och sårbarheter som finns i systemet. Utöver denna analys beskrivs även hur Vimmerby turistbyrå jobbar med hantering och identifiering av risker i sitt arbete och hur riskerna har förändrats sedan de övergick från ett manuellt system till ett IT-system. Metod Rapporten baseras på telefonintervjuer med tre personer med olika roller på Vimmerby turistbyrå samt en person på DK Data, det företag som utvecklat IT-systemet. Dessa personer är Christina Thorstensson som var turistbyråns VD fram till 2008, Piroska Kallay som är ekonomiansvarig och använder systemet i sitt dagliga arbete, Caroline Strömbom som sommarjobbat på turistbyrån sedan 2004 samt Curt Tyrberg på DK data som varit med och 1 Thorstensson, Christina ( )

4 utvecklat programmet. Materialet har analyserats med utgångspunkt i kurslitteraturen, Vicentes Cognitive Work Analysis.

5 Bakgrund Vimmerby som turistmål har haft en kraftig popularitetsökning under det senaste decenniet. Astrid Lindgrens värld är den stora huvudattraktionen och varje år väntas hundratusentals turister besöka bygden. De kommer framförallt från Sverige och Tyskland, men även flertalet andra länder. Under sommarmånaderna är det högsäsong, resten av året är det betydligt mindre aktivitet. Det innebär att Vimmerby under en kort period måste förmedla logi och aktiviteter till ett stort antal besökare, för att sedan se detta behov mer eller mindre försvinna under övriga delar av året. För hotell och andra liknande företag är det sällan en hållbar situation, och det har lett till att en stor del av turistbostäderna kommer från privata husägare. Vimmerby turistbyrå hjälper till att förmedla dessa bostäder till turister både via sin hemsida och via direktkontakt (oftast telefon eller mail). För att kunna erbjuda denna service har man utvecklat det egna bokningssystemet Turbo. 2 Turbo Turbo är i dagsläget ett IT-system som låter kunder söka, boka och betala semesterboende via ett internetbaserat gränssnitt. Turbo körs även i kontorsmiljö av de anställda på Vimmerby turistbyrå för att föra in bokningar gjorda via telefon eller mail. De första stegen mot ett datoriserat bokningssystem togs under 1996 då en första version byggdes i Visual Basic. Innan detta system skapades hade all bokning skett via telefon för att sedan föras in i bokningskalendrar med papper och penna. Bekräftelser och fakturor skrevs för hand och skickades till kund och husvärd. I takt med att verksamheten ökade i omfattning så växte behovet av ett datoriserat system. Den första versionen var till stor del ett hemmabygge vars enda egentliga kravspecifikation var att det skulle underlätta i arbetet och vara enklare att göra bokningar med än papper och penna. I takt med att mängden turister ökade kraftigt ökade också kraven på systemet. Man bestämde sig då för att tillsammans med ett lokalt dataföretag utveckla ett eget bokningssystem som med tiden kom att bli dagens Turbo. Kraven på detta nya system var att man på ett enkelt sätt skulle kunna göra bokningar, ändra bokningar, lätt se tillgänglighet på ett objekt, ekonomilösningar, redovisningslösningar och att man på ett säkert sätt skulle kunna boka utan risk för dubbelbokningar. 3 Andra krav var en proffsigare framställning mot kunderna genom att t.ex. kunna ge riktiga fakturor och bekräftelser och få fram styrdokument av arbetsflödet. Den stora ökningen av 2 3 Thorstensson, Christina ( ) Kallay, Piroska ( )

6 antalet privatbostäder i förmedlingen gjorde med tiden sökning och tillgänglighetskontroll till en mycket viktig del av Turbos funktionalitet då det varit ytterst tidskrävande att göra detta manuellt för mer än 200 objekt. Den stora andelen privatvärdar är också den största anledningen till att man valde att utveckla ett eget system istället för att köpa ett färdigt boknings- och betalningssystem. Etablerade system är ofta mer anpassade för exempelvis, hotell, campingar eller stugbyar där objekten inte skiljer sig så mycket åt. Vid förmedling av privatbostäder som semesterboende ställs andra krav då olika objekt kan skilja väldigt mycket åt i storlek, typ, städningsalternativ, stil mm. Man ville alltså kunna sätta egna parametrar för varje objekt för att göra det lättare att hitta objekt som passar kundernas preferenser. Dessutom betalar man ofta en avgift för varje transaktion, förmedling eller liknande då etablerade system används. För Turbo betalas istället enbart en årlig licensavgift. De senaste åren har även ett antal funktioner som länge hade efterfrågats av kunder tillkommit. Sedan 2004 har kunder själva kunnat boka sin stuga online och sedan 2006 kan kunder också betala online och få bokningsbekräftelser via sms. 4 Vimmerby turistbyrå är i stort sett nöjda med Turbo och anser att det uppfyller de krav man initialt ställde på systemet. Utvecklingen av systemet pågår kontinuerligt och därmed sker hela tiden små förbättringar. Den expansion som skett inom Vimmerbys turistnäring hade inte varit möjlig utan en övergång till en IT-baserad systemlösning slår Christina Thorstensson, tidigare vd på Vimmerby turistbyrå, fast. 5 Arbetsflödet Kunder som väljer att boka online direkt på turistbyråns hemsida börjar med att fylla i önskad boendeperiod och antal personer. Systemet gör då en sökning efter lediga objekt som svarar mot de krav som kunden angivit. Kunden kan därefter välja ett objekt och få ytterligare information och bilder av objektet. Därefter kan kunden välja att göra en bokning av objektet. Kunden får möjlighet att välja avbeställningsskydd, samt olika tillval så som biljetter till Astrid Lindgrens värld. Därefter fyller kunden i sina personuppgifter och slutligen väljer kunden om denne vill betala direkt med kort eller via faktura. Om bokningen görs inom 14 dagar innan ankomst måste kunden betala hela beloppet direkt med kort. Slutligen måste kunden läsa och acceptera de allmänna uthyrningsvillkor som gäller vid hyra av privat stuga via Vimmerby turistbyrå och därefter bekräftas bokningen. Då en bokning görs via nätet så 4 5 Thorstensson, Christina ( ) Thorstensson, Christina ( )

7 meddelas turistbyrån med ett mail. Den anställde skriver då manuellt ut en bokningsbekräftelse och en eventuell faktura och skickar per post till gästen tillsammans med uthyrningsvillkor och välkomstinformation. Ett andra exemplar av bekräftelsen skickas per post eller sms till värden för det hyrda objektet så att denne vet att det kommer gäster. 6 Om kunden istället väljer att kontakta turistbyrån för att göra en bokning så gör den anställde motsvarande sökning i systemet och ger sedan ett antal alternativ till kunden. Objekten beskrivs av den anställde och sedan får gästen välja ett objekt. Ofta ber kunden om tid att tänka eller diskutera med sin familj innan de ringer tillbaka för att göra en definitiv bokning. När kunden väljer att göra en bokning ber den anställde om personuppgifter, informerar om möjligheten att köpa biljetter och avbeställningsskydd. Därefter diskuteras om gästen vill betala direkt med kort, via faktura eller via betalfunktionen på hemsidan. Om gästen ska anlända inom 14 dagar så ska betalningen göras direkt för att bekräfta bokningen. Därefter skrivs en bokningsbekräftelse och en faktura ut och skickas till gästen tillsammans med uthyrningsvillkoren och välkomstinformation. Ett andra exemplar skickas till värden. 7 Om gästen betalar sin faktura via betalningsfunktionen på hemsidan registreras detta omedelbart i systemet. Om kunden istället väljer att betala via postgiro eller bankgiro förs dessa betalningar in manuellt i systemet av turistbyråns ekonomiansvarige. Om en gäst är försenad med sin betalning så varnar systemet och den ekonomiansvarige skickar en påminnelse. 8 I den information som skickas till gästen finns en specifikation på vad som bokats, information om var nyckeln ska hämtas, kontaktuppgifter till turistbyrån, till värden, turistbyråns öppettider osv. Gästen hämtar generellt nyckeln på turistbyrån och checkas då av manuellt på en lista över de aktuella ankomsterna för dagen som skrivs ut av personalen kvällen innan. På ankomstlistan finns information om gästen har någon skuld kvar på sin bokning, om de har några tillval i form av exempelvis biljetter och vilket objekt de hyrt. Normalt ska personal alltså inte behöva logga in i systemet för att checka in en gäst. Om gästen har en skuld då denne anländer så tar den anställde betalt vid incheckning. Betalningen noteras på en bokningsbekräftelse som sedan läggs i kassan. Ekonomiansvarige för sedan in Piroska Kallay ( ) Piroska Kallay ( ) Piroska Kallay ( )

8 betalningen i systemet efterföljande dag. Återigen ska den anställde alltså inte behöva logga in i systemet för att ta betalt av en gäst. När gästen sedan ska checka ut så checkas gästen av på en avreselista som också den är utskriven kvällen innan. I slutet av varje månad skriver den ekonomiansvarige ut redovisningar till respektive värd för den gångna månaden och dessa skickas sedan med post. I systemet finns även möjligheter att få statistik över antal bokningar, genomsnittligt antal nätter, andel besökare från olika länder osv. Detta ger en bra bild över hur man ligger i bokningsläge och om man ska göra ytterligare marknadsföring och i sådana fall var. 9 Skillnaden mellan den internetbaserade bokningsmiljön och kontorsmiljön av Turbo är att större flexibilitet är tillåten i kontorsmiljön. Anställda på turistbyrån som arbetar i kontorsmiljön har t.ex. möjlighet att ge rabatter, ändra betalningsdatum och göra bokningar utan att gå igenom alla steg i bokningsprocessen. Denna möjlighet finns inte i den internetbaserade bokningsmiljön utan här måste kunden gå igenom alla steg i bokningsprocessen utan möjlighet att ändra några parametrar. Det är främst kontorsmiljön som kommer att analyseras i denna rapport. Problem Då Turbo först började användas fanns ett flertal barnsjukdomar som påverkade systemets användbarhet. Bland annat gick det att dubbelboka boende då det inte fanns någon spärr som förhindrade att två personer var inne på samma objekt samtidigt för att lägga en bokning. En lösning på detta problem var att göra på det sätt som man ofta stöter på då man bokar biljetter till bio, flyg, etc. Ett objekt låstes för andra användare för en stund då någon gick in på det, och om objektet bokades förblev det låst, annars låstes det upp då en tidsperiod passerat. Detta ledde senare till ett annat problem då systemet gick online och många fler användare samtidigt ville söka efter objekt och låsningstiden visade sig vara för lång. Det medförde att objekt ibland var svåra att hitta och boka eftersom de låsts av någon som kanske bara var inne och tittade närmare på information om bostaden. 10 Det är överlag genom kontinuerligt arbete i systemet som både små och stora buggar och problem i systemet upptäckts under alla de år systemet varit i bruk. När problem uppstår jobbar man sedan för att lösa dem på ett smart sätt, och ibland leder de till bestående 9 10 Kallay, Piroska ( ) Strömbom, Caroline ( )

9 lösningar, ibland till att andra problem uppstår längre fram. För att vara säkra på att systemet är stabilt under högsäsong har man på DK Data och Vimmerby turistbyrå kommit överrens om en policy om att inte införa några nya uppdateringar efter den första april. Istället har man ett så kallat användarmöte med leverantören DK Data efter varje avslutad säsong där önskemål om förändringar, förbättringar och buggfixar tas upp. Vanligtvis gör man en prioriteringslista där fel av allvarlig art och nödvändiga uppdateringar står högst upp medan mindre akuta problem ofta försummas av ekonomiska skäl. Att man valde att utveckla systemet själv istället för att köpa ett färdigt har alltså inneburit att man själva får ansvaret för att lösa problem med buggar och funktionalitet. Förre VDn Christina Thorstensson menade också att underhåll och användning av Turbo, som är ett relativt litet system, ofta är en balansgång mellan funktionalitet och budget. Det har lett till att när en del buggar uppstår och funktioner inte alltid fungerar som det är tänkt så får man lösa det på andra sätt, ofta manuellt. 11 Utöver buggar i programmet så kan en del användarbaserade problem också uppstå i användandet av Turbo, både från turistbyråns och från kundernas sida. Vanliga fel som begås är att man matar in felaktiga uppgifter i bokningen, t.ex. fel datum, telefonnummer eller liknande. Det kan bero på att kunder säger fel över telefon, eller att man på turistbyrån uppfattar det fel, men även att man helt enkelt råkar skriva fel. Det har även inträffat att fel objekt bokas då man inte insett att man varit inne på ett annat objekt än det som var tänkt. I de flesta fall är sådan information svår att kontrollera giltigheten för, eftersom det är svårt för ett dataprogram att avgöra om den information som knappats in är rimlig, om man inte t.ex. försöker boka en stuga 50 år fram i tiden eller liknande. Det finns dock några barriärer som är tänkta att motverka felaktig information. Användaren ombeds läsa igenom och bestyrka att de uppgifter som angivits stämmer innan bokning görs. Sedan skickas en bokningsbekräftelse ut till kund och om något inte stämmer så kan kunden kontakta turistbyrån för att korrigera eventuella fel. När man bokar ett objekt på turistbyrån anges vissa stugpriser i kostnad/stuga och andra i kostnad/person. Om personalen då inte anger antal personer för stugor med den andra typen av kostnadsangivelse ges ett pris för minsta möjliga antal, vilket är västentligt lägre än om det totala antalet gäster angivits. Även avbeställningsskydd och olika alternativ för städning är något som de anställda själva får komma ihåg att fråga om och sedan markera i bokningen. Glömmer man bort det är det bokningsbekräftelsen som är kundens sista chans att 11 Thorstensson, Christina ( )

10 upptäcka att avbeställningsskydd saknas, medan städning kan arrangeras även under själva vistelsen. Då en bokning görs går det också att välja om den är preliminär eller definitiv och om man inte är tydlig mot kund så händer det att de missar att en bokning är preliminär. En påminnelse om bokning och betalning skickas till kunder som preliminärbokat, men kommer ingen bekräftelse efter det så tas bokningen bort. Många av de fel som en användare kan göra i Turbo beror på att det går att förbigå en del av de rutiner som finns vid ett bokningsförfarande. Det är dock bara möjligt för anställda på turistbyrån då de är erfarna användare med behov av sådan funktionalitet. Möjligheten att kringgå bokningsrutiner behövs för att göra bokningssystemet mer flexibelt, t.ex. för att kunna erbjuda rabatter. De anställda kan då ange rabatt för ett objekt, samt om det är turistbyrån eller husvärden som står för rabatten. Bokning via kontorsmiljön på turistbyrån måste också gå att genomföra snabbt då turistbyrån har mycket hög belastning inför och under säsong via telefoner och mail. Barriärer i form av fler varningsrutor och extra kontrollsteg upplevs ta för lång tid av den fasta personalen. De är vana användare av systemet anser sig inte behöva så mycket hjälp från systemet för att göra rätt. 12 Eldprovet av systemet kommer dock under sommaren, dels för att belastningen då är mycket högre än under resten av året men kanske främst för att det då används av sommarpersonal som är betydligt mer ovana användare av systemet. Sommarpersonalen bryter i högre utsträckning de regler som finns i ett bokningsförfarande än den fasta personalen då deras förståelse för både systemet och hela verksamheten är lägre. Enligt Curt på DK Data som utvecklar systemet så försöker man underlätta för sommarpersonalen genom att exempelvis bygga in vissa barriärer i systemet men man väljer ändå att väga de vana användarnas perspektiv tyngre då dessa använder systemet dagligen. 13 Kunder som bokar online måste följa rutinerna rakt av, de kan t.ex. inte fullföra en bokning utan att ange antal personer, betalningssätt, önskemål om städning och avbeställningsskydd samt liknande uppgifter. 14 Incidenter Några av de incidenter som kan inträffa är att gästerna bokas på fel datum, fel antal personer, ej erbjuds avbeställningsskydd, att preliminärbokningar tas bort, att bokningar inte förskottsbetalas, att värdar ej vet att de ska få gäster eller att gästen inte får sin bekräftelse pga. felaktiga adressuppgifter. Alla dessa incidenter beror på fel som användaren kan göra, antingen via den internetbaserade bokningsmiljön eller via kontorsmiljön. Det är dock mycket Kallay, Piroska ( ) Tyrberg, Curt ( ) Kallay, Piroska ( )

11 svårt att göra något åt dessa fel. Man kan försöka minska risken att de händer men man kan aldrig hindra att en gäst själv bokar in sig på fel datum eller att den anställde på turistbyrån hör fel på en dansk adress. 15 däribland betalningsincidenter och driftstopp. 16 Det finns dock även fel som beror på tekniska incidenter, Betalningsincidenter Under 2007, efter en uppdatering från Databorgen som utvecklar bokningssystemet, uppdagades ett problem som inte funnits tidigare. Det var då ett antal finska kunder som bokat och betalat online som fick betala ungefär det tiodubbla priset mot vad deras bokning kostade. Problemet låg i kommunikationen mellan Turbo och systemet som användes för betalningen, PayEx. PayEx är ett företag som bland annat erbjuder betallösningar för internethandel. Turbo skickar den informationen om betalningen som PayEx behöver och PayEx i sin tur utför en säker betalning över internet. I fallet med de finska kunderna skulle betalningen ske i euro och inte i SEK vilket ställde till ett problem. De finska kunderna betalade i euro, men fick betala samma summa som de skulle ha gjort i SEK, dvs. om de skulle betala 3000 SEK blev betalningen på I det här fallet var kunderna väldigt förstående och återbetalades efter upptäckten och en uppdatering av Turbo gjorde att problemet löstes. Men nu precis i inledningen av 2009 upptäcktes ett liknande problem. Efter en uppdatering runt årsskiftet har några kunder blivit fakturerade med samma belopp två gånger. Vad detta beror på är ännu inte klart, men DK Data och PayEx jobbar på att lösa problemet. 17 Driftstopp När systemet var nytt stannade servern ett antal gånger och fick startas om, men det var då inget större problem. På senare år när systemet har blivit mer och mer viktigt för både personal och kunder är kraven på drift mycket högre. På senare år har det endast hänt en gång att systemets servrar legat nere. Detta inträffade när kabeln till serverhallen hade blivit avgrävd, vilket löstes med att fysiskt flytta servern till en annan lokal. Enligt DK Data är systemet väldigt stabilt och turistbyrån har inte upplevt några problem med att själva systemet legat nere. Systemet ligger för närvarande på en virtuell server i Tranås vilken anses mycket säker. Ett sätt att skydda sig mot driftstopp vore att ha en spegling av servern och systemet på annan plats. Problemet med detta är att det, enligt Curt, tar upp till ett dygn för Internet att Strömbom, Caroline ( ) Kallay, Piroska ( ) Kallay, Piroska ( )

12 omdirigera trafiken från den gamla servern till den nya speglingen. På denna tid skulle man hinna lösa ett eventuellt serverstopp. 18 Risken för driftstopp hos turistbyrån ligger istället främst i deras internetuppkoppling. Om turistbyråns internetuppkoppling ligger nere kommer man inte åt Turbo. Detta innebär att man inte ens kan logga in i systemet för att titta på bokningsbilden. Utan internetuppkoppling kan turistbyrån alltså inte göra något. Internetuppkopplingen distribueras av Vimmerby kommun och oftast är driftavbrotten korta och orsakar inga stora skador. In- och utcheckning kan ske via utskrivna listor och personal tar telefonnummer till de gäster som ringer och ber att få återkomma. För kunderna som bokar online är detta inget problem, då systemet fortfarande rullar på servern, det är bara turistbyrån som har kontaktsvårigheter med systemet i detta fall. Driftstoppen är jobbigast på sommaren när trycket på turistbyrån är hög, under den övriga säsongen är det inte så viktigt tycker den fasta personalen. 19 Sommarpersonalen har en något annorlunda syn på driftstoppen. Ett stopp på bara en halvtimme kan orsaka mycket irritation bland gästerna om de exempelvis måste vänta på besked om det finns boende eller inte. All information om bokningarna finns inte heller på de utskrivna listorna. Exempelvis finns all kontaktinformation till både kunderna och värdarna i systemet och vid driftstopp kan man inte komma åt denna information. Mardrömmen vore att internetuppkopplingen skulle ligga nere en helgdag när det är svårare att få service på uppkopplingen samtidigt som det är högtryck på turistbyrån Tyrberg, Curt ( ) Kallay, Piroska ( ) Strömbom, Caroline ( )

13 Analys Användbarhet Användarvänligheten har varit viktig ända sen Turbo introducerades En utmaning har varit att det funnits två olika användargrupper: heltidsanställda vana användare och sommaranställda ovana användare. I de tidigare versionerna av Turbo fanns det två olika lägen för användarna, ett expertläge och ett normalt läge. Detta har på senare tid tagits bort och i enlighet med Vicentes teorier utvecklas systemet för vana användare och deras behov. Detta gör att systemet har få barriärer i form av varningsrutor och liknande. Det finns även en stor flexibilitet i systemet, vilket bygger på att användaren själv ser till att följa de regler som finns för en bokningsprocess. Situationen på turistbyrån är dock speciell då det är ovana användare som använder systemet under högsäsong då det finns tidspress och stress vilket medför att kraven på att systemet fungerar är som störst då. Ovana i kombination med en stressigare miljö medför att de sommaranställda i högre utsträckning gör fel. Det faktum att sommaranställda är yngre och har mer datorvana innebär också att de använder systemet intuitivt (som de förväntar sig att det ska fungera) till skillnad från de heltidsanställda som är upplärda i systemet. Framförallt begår sommaranställda fel inom två av de felkategorier som Rasmussen tar upp, nämligen oavsiktliga fel i form av t.ex. bokningar på fel datum, samt medvetna fel som t.ex. att inte informera om avbeställningsskydd. Heltidsanställda gör också fel i dessa kategorier men i mycket lägre utsträckning. Turistbyrån anser inte att användarfel är något stort problem för närvarande men den diskrepans som finns mellan de två användargruppernas arbetssätt samt mellan belastningen under olika tidsperioder borde man ta hänsyn till i utvecklingsarbetet. Det finns med andra ord en balansgång mellan att anpassa systemet för vana användare som prioriterar snabbhet framför säkerhet och ovana användare som behöver större säkerhet (t.ex. fler barriärer som förebygger fel) på bekostnad av snabbhet. I enlighet med vad Vicente förespråkar sker all utveckling av Turbo i samarbete med användarna. Genom de årliga användarmötena kan användarna själva förmedla vad de anser behöver förbättras snarare än att någon utvecklare gör antaganden om hur systemet borde fungera. Detta gör att systemet blir mycket väl anpassat till turistbyråns verksamhet och fungerar som ett bra stöd. Den anpassningen till verksamheten hade man aldrig kunnat få om man köpt ett färdigt system. Att utvecklingsarbetet sker i samarbete med vana användare betyder dock inte att alla problem är lösta eftersom det är de ovana användarna som hanterar

14 systemet under stressiga situationer mitt i högsäsongen. En lösning på detta skulle kunna vara att flytta fokus för utvecklingsarbetet till högsäsong och modellera systemet efter vana användares prestation under högsäsong då risken för användarfel är som störst. Riskhantering Arbetet med riskidentifiering och hantering är en pågående process på Vimmerby turistbyrå. I de flesta fall är det ett reaktivt tillvägagångssätt som används för att hantera situationer som avviker från systemets normativa tillstånd. Men i viss utsträckning arbetar man även proaktivt för att motverka att problematiska situationer uppstår. För att säkerställa att gäster kan checkas in och ut även om man inte har tillgång till bokningssystemet (t.ex. om turistbyråns internetuppkoppling inte fungerar) skrivs ankomst- och avfärdslistor ut dagen före. Att bokningsbekräftelser skickas ut till husvärdar och gäster efter en bokning för att de ska kunna avgöra att bokningens datum, antal personer etc. stämmer är ett annat exempel på proaktiv problemlösning. På detta sätt förebygger man reklamationer av felaktiga bokningar, och kundmöten där service inte kan utföras. Det finns även en mängd problemförebyggande åtgärder inbyggda i Turbo genom barriärer så som påminnelser och varningar som är tänkta att förhindra felaktiga beslut och hjälpa användaren att göra rätt. Dessa barriärer är som mest tydliga i den användarmiljö kunder möter på hemsidan, då den är designad så att kunder inte kan göra bokningar utan att fylla i all nödvändig information. I denna miljö är det i stort sett bara felaktig information inmatad av kunder som kan orsaka fel i systemet. I den användarmiljö anställda har tillgång till på kontoret tillåts att barriärer kringgås av flexibilitetsskäl, men det kan även leda till att problem uppstår med bokningar. Risken finns också att vana användare ignorerar varningar och andra barriärer då de anses som tidskrävande och irriterande i de fall man medvetet vill kringgå dem och därför inte fyller någon funktion då man råkar göra det omedvetet. I många andra fall är riskhantering däremot ett rent reaktivt arbete, då lösningar tas fram först då problemen uppstår. Exempel på detta är serverkraschar som måste lösas manuellt om de uppstår då det saknas backup eller speglingar av servern. Eftersom systemet är internetbaserat innebär det att om turistbyråns internetuppkoppling inte fungerar så kan man inte ens komma åt lagrad data, än mindre göra nya bokningar. Här är systemet mycket sårbart, särskilt under högsäsong då många kunder vill ha service, och information om deras bokningar är av stor vikt för att kunna ge bra service. Även betalningsproblemen som uppstod nyligen då kunder

15 överfakturerats har hanterats reaktivt genom nykomponerade lösningar. Det är i sig inget konstigt i att problem löses allt eftersom de uppstår, det är en del av kontinuerligt utvecklingsarbete och en del av styrkan med att använda ett egenutvecklat system. Genom återkoppling från användare utvecklas systemet och reaktiva lösningar kan byggas in i systemet för att åstadkomma proaktiva lösningar, som förebygger problemens uppkomst i förstaläget. Det är på detta sätt turistbyrån arbetar genom sina användarmöten efter varje säsong med DK Data, där nya funktioner föreslås. De enda problem vi ser med det upplägget är att man riskerar att ad hoc-lösningar blir permanenta lösningar trots att de inte behandlar roten till problemet. Denna risk förstärks av att det inte finns budget till att lösa samtliga problem som uppstår, och det faktum att inga nya uppdateringar får införas under säsong (efter första april). Det medför en stor risk att manuella lösningar som uppstår under säsong blir permanenta eftersom de anses fungera tillräckligt bra, även om de inte löser det egentliga problemet eller är den bästa lösningen i längden. Ett exempel på det är gästlistor för in- och utcheckning som skrivs ut kvällen innan för att säkerställa tillgång dagen efter, även om nätuppkopplingen ligger nere. Det har blivit en rutin i arbetsgången, och en accepterad proaktiv lösning, trots att det egentliga problemet är att man inte kan lita på tillgång till internet, och därmed Turbo, när det behövs. Sårbarhetsanalys Turistbyrån är i nuläget mycket beroende av att bokningssystemet Turbo fungerar som det ska. Utan detta system kan man inte hantera förmedlingen av de privata objekten. Vi anser att de två stora incidenterna som tagit upp i denna PM, dvs. betalningsincidenten och begränsningar av tillgången till Turbo illustrerar de två sårbarheter som finns i turistbyråns användning av Turbo. Betalningsincidenten är ett exempel på en sårbarhet som kan härledas till att man valt att utveckla ett eget system istället för att köpa ett färdigt system. Detta innebär att man själv står för hela risken då man testkör systemet och därför måste hantera de buggar som kan uppstå. Om man hade valt att köpa ett redan etablerat system skulle problem med betalning via internet inte uppstå då sådana funktioner med största sannolikhet redan funktionstestats. Detta är en risk man är medveten om och man har valt att ta denna risk på grund av de fördelar man fått med det egna systemet i form av ett mer anpassat system samt ekonomiska fördelar.

Risk och sårbarhetsanalys av Lantmäteriets faktureringssystem - ur ett MTO-perspektiv

Risk och sårbarhetsanalys av Lantmäteriets faktureringssystem - ur ett MTO-perspektiv IT-system och människan VT-09 Risk och sårbarhetsanalys av Lantmäteriets faktureringssystem - ur ett MTO-perspektiv Algerstam Jens Ekholm Niklas Hvalgren Stefan Näslund Anders Innehållsförteckning Inledning...3

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Dokument och Dokumenthantering

Dokument och Dokumenthantering Dokument och Dokumenthantering Utfört av: Victor Asting Kurs: KPP306, Produkt- och processutveckling Handledare: Rolf Lövgren, Ragnar Tengstrand Att beskriva, eller dokumentera (det är det som dokumentera

Läs mer

Kunddriven fastighetsförvaltning

Kunddriven fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och Fastighetsekonomiprogrammet Kunddriven fastighetsförvaltning -En undersökning av kundarbete i en bransch i förändring C-Uppsats, 10p Författare:

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF

CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF Sammanfattning Många små företag lever på marginalen, men forskning

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Försäkringsbedrägerier. Motor

Försäkringsbedrägerier. Motor Försäkringsbedrägerier Motor Författare: Danny Asfatoun Handledare: Bo Sundmark Maj 2012 Förord Jag har haft nöjet att skriva denna uppsats om det intressanta ämnet Försäkringsbedrägerier på motorfordon.

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare. Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Redovisning Vårterminen 2009 Ekonomiekandidatprogrammet Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Avdelningen Design Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg, 2008

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

Missiv 1 (2) Landstingets löneadministration Granskning av interna kontrollen

Missiv 1 (2) Landstingets löneadministration Granskning av interna kontrollen Missiv 1 (2) Landstingets revisorer 2009-12-15 Dnr REV/18/2009 Tf Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingets löneadministration Granskning av interna kontrollen Jämtlands läns landsting

Läs mer

E-betaltjänster - delrapport

E-betaltjänster - delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 14 oktober 2003 PTS-ER-2003:38 ISSN 1650-9862 E-betaltjänster - delrapport Konsumenters attityder till e-betaltjänster Fortsatt arbete Förord Förord Regeringen gav i december 2002

Läs mer