Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Utbyggt centrum i Myggenäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Utbyggt centrum i Myggenäs"

Transkript

1 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Våren 2013 Näringslivet på Tjörn Utbyggt centrum i Myggenäs

2 Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Det blir sällan som man tänkt sig... Jag hade bestämt mig för att baka med mina två små barn. På den tiden tyckte de att det var roligt att få hjälpa till i köket (anses dessvärre inte lika kul nu när de har blivit tonåringar). Vi såg alla tre fram emot en trevlig stund i köket. En sockerkaka var det tänkt att bli. Äggen knäcktes och hälldes i den vita bakbunken, sedan räknade sonen till tre fyllda mått med socker. Sedan var det dags för vispen. Ståendes på knä, på en och samma stol, greppade fyra små händer, krampaktigt men bestämt, tag om vispen. Kanske inte det mest effektiva sättet att vispa på, särskilt inte när båda gnabbade om utrymmet på stolen. Vilket resulterade i att den ene mer eller mindre ofrivilligt puttades ut över stolskanten. Men ack den som ger sig... det fallande barnet vägrade att släppa taget om visparna utan föll i slowmotion ner från stolen desperat hållandes vispen i den ena handen. Nu snurrade inte längre visparna om sockerkakssmeten utan hade fastnat i dotterns, långa vita nattlinne. Panik utbröt. Det var inte så mycket smet kvar i bunken, det mesta satt på köksluckorna. Det blev inte en trevlig, lugn familjeaktivitet. Och det blev inte en nybakad, gott doftande kaka. Men vi åkte ner till butiken lite senare och köpte hem en köpekaka och i slutändan fick vi en mysig stund hela familjen ändå, det vill säga när mamma väl torkat upp allt smet från golv och väggar. Summa summarum, det blir inte alltid som man tänkt sig. Men ibland blir det bra ändå. första julbelysning skulle stå klar i Skärhamn, i god tid före advent. Detta hanns inte riktigt med. Men bara några dagar efter första advent var de uppsatta och lös upp i vintermörkret. Det blev kanske inte precis som man tänkt sig, men det blev riktigt bra ändå! I början på året ska kommunen anta ett nytt Näringslivsprogram. Framtida befolkningsprognoser visar på ett ökat bostadsbyggande samt en befolkningsökning på Tjörn, något som kommer att öka behovet av arbetstillfällen och kräva ett mer strategiskt förhållningssätt. Syftet med näringslivsprogrammet är att synliggöra de förutsättningar, möjligheter, mål och utveckling som Tjörns kommun har för det lokala näringslivet. Programmet är framtaget i samverkan med det lokala näringslivet med hänsyn tagen till lokala och regionala strategier som påverkar den lokala näringslivsutvecklingen. Under våren kommer mer information ut till er kring detta. Nu hoppas vi på ett gott Ett år där det kanske inte alltid blir som man tänkt sig, men som förhoppningsvis blir bra ändå! Bästa hälsningar Helene Evensen, Näringslivsstrateg, Tjörns kommun Konjunkturen under hösten har visat på ganska dystra prognoser, men än så länge har orderingångarna varit goda för Tjörnföretagen! Många företag har till och med nyanställt under året. Så det blev bra ändå... Handelsprojektet BÄSTA hade en vision om att den Företagare på Tjörn, våren 2013 Redaktör/layout: Helene Evensen, Tjörns kommun Omslag foto: Maria Johannessen Krokdalsvägen 1, Skärhamn Layout/tryck: Boab Tryckeri, Skärhamn Upplaga: exemplar Medverkande på bild sid 1, sett från vänster: Malin Wallberg, verksamhetschef, Almö Läkarhus. Patrik Hermansson, Almö Livs. Hanna Krutrök, platschef, Sportlife.

3 Kreativa, kulturella näringar - en tillväxtbubblare... Det finns många idéer inom näringen om hur man kan utvecklas tillsammans. Under hösten har ett antal företagare träffats vid ett par tillfällen för att diskutera samverkansmöjligheter. Detta har skett inom ramen för framtagningen av det nya näringslivsprogrammet. Ett initiativ till att utveckla de kreativa näringarna på Tjörn kommer från Anita Glantz. Hon är företagare på Tjörn och jobbar med ledarskap, med konsten som ett av många verktyg. Anita har samlat ihop ett gäng kreativa människor för att testa och utveckla idéer tillsammans, läs mer om hennes projekt här nedan. Anita Glantz om ART INSTITUTE of Skaerhamn Tjorn Foto: Lotta Fitsch Art Institute är en organisation som syftar till att utveckla konst och arbetsliv på Tjörn. Idén är att skapa mötesplatser för människor som är intresserade av att utveckla konst och arbetsliv i tvärprofessionella nätverk, där Skärhamn och Tjörn är mötesplatsen. Målet är att Tjörn skall bli en mötesplats för konstnärer som tillsammans med arbetsliv och Tjörnbor utforskar begreppet Art in Water i sin vidaste mening. Bakgrund till idén är att Akvarellmuseet är basen och stabiliteten på Tjörn vad det gäller konst. Akvarellmuseet, Pilane skulpturpark tillsammans med Tjörnkonstnärernas öppna ateljéer på Konstrundan är idag Tjörns flaggskepp vad det gäller konst och arbetsliv. Akvarellmuseet har sitt mål och sitt syfte kring konst och lärande. Tjörn som samhälle behöver hänga på det ökade intresset för att skapa och betrakta konst och utforska konstbegreppet liksom att utveckla begreppet konst i arbetslivet. Syftet är att hitta nya vägar, nya former som ett nytt samhälle kan byggas på. FAKTA Kreativa och kulturella näringar Du känner säkert till sedan tidigare att Tjörn är känd för sin kultur på ön finns många erkända konstnärer och kulturella sevärdheter. Det välbesökta Akvarellmuseet, med närmare besökare per år utgör på många sätt en viktig motor i detta. Det du kanske inte visste var att den kreativa näringen växer och utgör ett eget kluster. Idag finns det ca 80 kulturföretag på Tjörn. I detta kluster hittar man bokutgivning, boktryckeri, dataprogrammering, artistisk verksamhet, litterärt och konstnärligt skapande, museiverksamhet, m.m. Lägger man sedan till företag inom konsultverksamheter växer klustret med ytterligare 250 företagare inom bland annat; industridesign, inredningsarkitekter, grafisk design, reklambyråer och arkitekter. Många av de nystartade företagen är verksamma inom juridisk, ekonomisk eller teknisk konsultverksamhet. I Sverige brukar man säga att det är inte den bransch som omsätter mest, men däremot den bransch som ökar mest - en stark bubblare inom näringslivet. Art Institute har haft sin första workshop på Akvarellmuseet. De 25 särskilt inbjudna var både konstnärer, chefer och ledare från arbetslivet samt Tjörnbor intresserade av att utveckla begreppet konst och arbetsliv. Workshopen kan sammanfattas med att det finns ett otroligt stort intresse för att utveckla och utforska begreppet Art in Water på alla sätt. Det pågår ett samarbete mellan Akvarellmuseet och konsultgruppen för Hållbart Ledarskap som genomför ett 1-års program för chefer och ledare i Västra Götalandsregionen inom ramen för Art in Work. Nästa workshop kommer att hållas i maj 2013! Välkommen att höra av dig till om du har funderingar kring ovanstående. Du kan läsa mer om Art Institute på samt på

4 Företagsfinansiering Västra Götalandsregionens företagsfinansiering: Forskning och utveckling i små- och medelstora företag (FoU-kort) Programmet Forskning och utveckling i små och medelstora företag (FoU-kort) syftar till att stärka små och medelstora företags möjligheter att konkurrera på globala marknader, att förbättra den ömsesidiga kunskapsöverföringen mellan företag, akademi och forskningsinstitut liksom att skapa nya arbetstillfällen. Konsultcheckar Konsultcheckar är ett bidrag som kan ges för utgifter för externa konsultkostnader för marknadsutveckling, produktutveckling, miljöcertifiering, industridesign med mera. Har du en bra idé eller en produkt men inte själv har ekonomiska resurser att utveckla detta, i den utsträckning som du önskar? Det finns faktiskt många möjligheter till ekonomisk hjälp genom företagsfinansiering via antingen Västra Götalandsregionen eller Tillväxtverket. Läs noga igenom nedanstående och se om det är något som skulle kunna passa för din utveckling. Västra Götalandsregionen stödjer tillväxtföretag genom att medfinansiera utvecklingsinsatser som bland annat ska bidra till nyinvesteringar, ökad sysselsättning eller produktion. Det finns också finansiering för företag inom flera olika branscher och för såväl tillverkande företag som tjänsteföretag, samt stöd som är speciellt avsedda för geografiska områden, som till exempel landsbygd eller skärgård. Läs mer om Västra Götalandsregionens finansieringsmöjligheter på På nästa sida kan du läsa mer om finansieringsmöjligheter från Tillväxtverket. Mer information om dessa stöd hittar du på deras hemsida Regionalt bidrag till företagsutveckling Syftet med Regionalt bidrag till företagsutveckling är att främja investeringar, ökad sysselsättning och tillväxt. Stödet kan ges inom vissa geografiskt avgränsade landsbygds-, glesbygds- och skärgårdsområden. Kvinnors företagande Har din organisation en idé som kan leda till att fler kvinnor startar eller utvecklar företag? Det finns pengar att söka till projekt som främjar kvinnors företagande! Såddfinansiering Såddfinansieringen är en satsning på finansiering av utvecklingsinsatser i tidigt företagsskede bland nya teknikoch kunskapsbaserade företag. Stöd till kommersiell service i gles- och landsbygd Syftet med stöd till kommersiell service är att främja investeringar och ökad sysselsättning, tillväxt och service. Stödet kan ges i områden där servicen är gles och kan ges som investeringsbidrag, landsbygdslån, servicebidrag och hemsändningsbidrag. Utvecklingscheckar inom vård och omsorg Pengar finns att söka för affärsutveckling för småföretagare inom vård och omsorg i Västra Götaland. Syftet är att bidra till förnyelse och stärkt konkurrenskraft i företag inom vård och omsorg i Västra Götaland.

5 Tillväxtverkets företagsfinansiering: Månadens boktips Produktutveckling Tillväxtverket får 100 miljoner kronor under 2013 som småföretagare kan söka från till produktutveckling! Ansökningstid from februari. Läs mer på Miljödriven tillväxt Tillväxtverket har samma upplägg med ekonomiskt stöd till Miljödriven tillväxt. Företag kan exempelvis söka stöd för: rådgivning inom miljödriven affärsutveckling, kompetensstöd för att utveckla säljorganisationen, identifiering och tillämpning av lämpliga affärsmodeller, skapa attraktiva affärser bjudanden till kunder, stöd till att identifiera potentiella kunder, stöd till marknadsanpassning (för färdiga produkter som behöver viss justering för att passa in på en vald marknad). Vem kan söka: svenska små och medelstora företag som har färdigutvecklade miljöanpassade varor och tjänster. Företag kan söka mellan till SEK i stöd. Jordbruksverkets företagsfinansiering: Finansiering för fiskenäringen Sju kommuner; Strömstad, Tjörn, Tanum, Öckerö, Sotenäs, Göteborg och Lysekil bildar tillsammans Fiskekommunerna. Fiskekommunerna skall fungera som en positiv drivkraft till stöd för utveckling av nya alternativa verksamhetsområden inom fiskerisektorn, se mer på Tjörns representant i Fiskekommunerna är Anders G Högmark, ersättare i kommunstyrelsen. Du når Anders via mejl Det finns pengar att söka till utveckling av fiskenäringen, detta kan du bland annat söka för: Är du yrkesfiskare? Ska du investera ombord? Du kan få stöd för utbildning Funderar du på att sluta med fisket? Insatser som många har nytta av Stöd till tekniska utvecklingar Stöd för att skydda växter och djur i vatten Läs mer om de ekonomiska stöden på Jordbruksverkets hemsida Great by choice av Jim Collins och Morten T. Hansen (2011) Bokens underrubrik lyder; hur några företag blomstrar trots osäkerhet, kaos och (o)tur. Författarna är professorer i USA och har tillsammans med ett forskarteam försökt ta reda på vad det är som gör att en del företag klarar sig över förväntan trots stora negativa förändringar i omvärlden. På ett lättillgängligt sätt beskriver de sina forskningsresultat och förklarar vad framgångsfaktorer som fanatisk disciplin, produktiv paranoia och empirisk kreativitet står för. Som företagare i ett stort eller litet företag kan man läsa boken och ta till sig en del goda råd samt även applicera några av metoderna på sin egen verksamhet. Våga misslyckas av Britta Sjöström (2012) En inspirationsbok med några handfasta råd om affärsutveckling. Britta Sjöström berättar om sin egen företagarhistoria, med starten som frilansjournalist till företaget Long Tall Sally. Hon berättar även om sin kollaps och den förändring hon gick igenom. I slutet av boken tar hon upp de vanligaste frågeställningar hon själv fått som företagsrådgivare. Britta Sjöström arbetar idag som processledare, affärscoach och handledare inom näringslivet. Boken har hon skrivit med hjälp av journalisten Maria Otterling. Boktips från Áslaug Myhrberg, bibliotekarie/utvecklingsansvarig vid Tjörns bibliotek.

6 -Nominera till... Näringslivsregistret marknadsför företaget På och på Näringslivsregistret kan du hitta alla företag på Tjörn, ja faktiskt alla i hela Sverige. Du kan söka på bransch eller företagsnamn. Nytt är att du också kan lägga till egna uppgifter om du så önskar! Sök upp ditt egna företag i registret och klicka på Lägg till uppgifter. Sedan kan du lägga till kontaktuppgifter och hemsidesadress med länk. Detta kostar 30 kr som debiteras på det mobilnummer som du anger. Det är UC som äger näringslivsregistret. Läs mer på och Näringslivsregistret (ligger under fliken Näringsliv och Arbete). Årets Företagare på Tjörn För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas: Årets Företagare ska äga företaget aktivt driva företaget ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för företagare visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras ha god lönsamhet inte ha några betalningsanmärkningar Mejla förslag till Årets företagare senast 31 januari, till Lennart Jansson, eller till Årets företagare koras på Näringslivsgalan den 17 maj Årets spjutspetsföretag 2013 Är du och ditt företag en spjutspets? Eller känner du någon som driver ett lönsamt och växande företag inom de gröna näringarna? Missa då inte att nominera till tävlingen Årets spjutspets! Kvalificerade för är företag med bas i jord, skog, vatten eller landsbygdens miljö. För åttonde gången i ordningen arrangerar Land Lantbruk i samarbete med LRF, Swedbank/fristående sparbanker och LRF Konsult tävlingen Årets spjutspets. Tävlingen är öppen för lönsamma och växande företag inom de gröna näringarna. Thomas och Fredrik Hagberg på Myggenäs Gård blev årets spjutspetsföretag 2012! Måhända finns det ytterligare Tjörnföretag som är lämpliga kandidater?! Du kan nominera fram till den 21 januari Läs mer på Nystartade företag Agdahl, Kerstin Elisabeth (Hjälteby). Konsultverksamhet avseende företags organisation. Alm Lennartsson, Anna Camilla (Bleket). Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg. Almö Optik AB (Centrumhuset Almöhuset). Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar. Berntsson, Annika Heléne. Bransch anges ej. Galligani, Johan Niklas (Myggenäs). Konsultverksamhet avseende företags organisation. Gofiket Handelsbolag (Klövedal). Bransch anges ej. Gomulka, Jan Askaniusz (Kållekärr). Byggande av bostadshus och andra byggnader. Hammar, Eva Kristina (Klövedal). Blandat jordbruk. Helling, Anders Erik (Klövedal). Blandat jordbruk. Kustens Eltjänst På Tjörn AB (Hakenäset). Elinstallationer Olausson, Pelle Petter (Rönnäng). Artistisk verksamhet. Thörners Rum & Kök AB (Fagerfjäll). Inredningsarkitektverksamhet. Källa: WebSelect, december 2012

7 Utbyggt centrum i Myggenäs I mars 2012 startade byggnationen av ett nytt hus bredvid Almö Livs. Under sommaren har man kunnat se hur byggnaden har tagit form. Redan nu i december står bygget klart och flera verksamheter har redan flyttat in! Vi ställde några frågor om lokalerna till Patrick Hermansson (Almö Livs) som är stolt ägare av det nya huset. Hur stort är det nybyggda huset? - Lokalerna omfattar totalt 2800 kvadratmeter. Vilka verksamheter finns i de nya lokalerna? - Den 17 december flyttade Almö Läkarhus in i den helt nybyggda vårdcentralen. Dessutom finns här tandläkare, sjukgymnast och kiropraktor som samverkar med Almö läkarhus. I huset finns också Sportlife. Och från och med den 1:e februari kommer en optiker med butik att starta upp på bottenvåningen. Med så många nya verksamheter bör det också innebära nyskapade jobb i området? - Ja, absolut. Har inte siffrorna i detalj, med det bör röra sig om minst 20 nya arbetstillfällen i och med läkarhusets etablering. Finns det några lokaler kvar till uthyrning? - Nej, egentligen inte. Backa läkarhus har några rum över som dom sparar, ifall det finns intresse från någon som kan komplettera deras verksamhet. Du har haft många utvecklingsprojekt på gång under de senaste åren. Byggt ut matbutiken, byggt en fristående deliavdelning och nu senast ett helt nytt verksamhetshus. Har du några idéer i pipeline just nu eller skall du njuta av det som du har åstadkommit? - Haha. Nu tittar vi på att göra en förtätning av vårt egna affärshus. Vi har skissat på ett förslag som gör det möjligt för butiken att utöka sin verksamhet. Vi har en fin utveckling just nu, så vi behöver fundera på vår framtid nu när Myggenäs har blivit lite av ett centrum. - Almö Livs ICA Supermarket - Salt & Sill Deli Fisk-, skaldjurs- och delikatessbutik - Almö Interiör Inredning & husgeråd - Almö Optik Leg. Optiker - Almö Läkarhus - Sportlife - Postservice - Swedbank - Frisör - Bensinstationservice - Swedbank Foto: Maria Johannessen Detta är Almö centrum i Myggenäs

8 KALENDARIUM Företagsträffar våren 2013 Med reservation för ändringar i programmet! JANUARI Tors 24/1 kl 12-17, Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Jobb- och utbildningsmässa. Arr: Arbetsförmedlingen mfl. Tors 24/1 kl 17-20, Tjörns kommunhus, Skärhamn Starta eget information från Skatteverket. Information om företagsformer, skatter och moms. Tis 29/1 kl , Hotell Nordevik, Skärhamn BÄSTA handelsutvecklingsprojekt: Genomgång av handlingsplanen. Var är vi i processen, vad är det mer som skall göras? FEBRUARI Fre 1/2 kl , Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn Frukostmöte: Västsvenska paketet, vad betyder det för Tjörn? Västsvenska paketet skall se till att det blir lättare att ta sig fram, attraktivare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet, bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter. Ons 6/2 kl , Skärhamns bibliotek Ekonomiska databaser för företagare Visning av databaserna UC WebSelect samt Affärsdata, samt beskrivning av hur du kan använda dessa i ditt företagande. Anmälan till Skärhamns bibliotek, tel , senast 1/2. Tis 26/2 kl 18-19, Skärhamns bibliotek Sociala medier för företagare En introduktion för dig som vill kommunicera och marknadsföra ditt företag. Anmälan till Skärhamns bibliotek, tel , senast 22/2. Ons 27/2 kl 15-17, Tjörns kommunhus, Skärhamn Lagen om offentlig upphandling (LOU) - möjligheter och begränsningar. Kommunens upphandlingsenhet informerar om LOU samt ger tips inför kommunala upphandlingar. MARS Fre 15/3 kl , Tjörns Golfklubb, Kållekärr Frukostmöte: Innovatum - ett utvecklingscentrum. Produktionstekniskt centrum samlar ny kunskap och produktionsteknisk utrustning i världsklass. Innovatum ACT är en mötesplats för kreativ näring och Energi- och miljötekniskt centrum. Ons 20/3 kl , Billströmska folkhögskolan Svensk Handel: Lustfyllda arenor med konsumtion Halvbra, halvbilligt och halvhjärtat kommer inte längre att räcka för att överleva. Nu gäller det vässa erbjudandet till kunden och hänga med i utvecklingen. Tors 21/3 kl , Stenungsunds kommunhus, Strandvägen 15 Starta eget kurs med Mind your own business. Alla kursdatum: 21/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 16/5 Kursens mål är att ge insikt och inspiration om rollen som egen företagare, grundläggande affärskunskap, insikt om nytta och innehåll i en affärsplan samt skapa kontakter. Pris: 995 SEK, inklusive moms. För mer information, kursplan och anmälan: APRIL Ons 17/4 kl 13-17, Fregatten Kulturhus, Stenungsund Kapitalmarknadsdag Arr. Tjörn, Stenungsund och Orust kommun. Fre 26/4 kl , Bergabo Hotell och konferens, Rönnäng Frukostmöte: Svenskt Näringsliv presenterar Tjörns resultat i den årliga attitydundersökningen Företagsklimatet i kommunen. MAJ Ons 15/5 kl 17-20, Stenungsund kommunhus, Strandvägen 15 Starta eget information från Skatteverket. Fre 17/5, Stenungsbaden Näringslivsgala Arr. Företagarna, Tjörn, Stenungsund och Orust kommun. JUNI Fre 14/6 kl , Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn Frukostmöte: Aktuellt kring Södra hamnen och hotellbyggnationen samt visning av museets utställning. FÖRANMÄLAN KRÄVS! Om inget annat anges är företagsträffarna kostnadsfria, däremot krävs en anmälan. Mejla till se, minst tre dagar innan arrangemanget äger rum. Fler företagsträffar: Företagarna: Företagsamma Kvinnor: Skärhamns Småföretagarförenings månadsmöten. Workshops inom BÄSTA projektet. Handelsmöten i Kållekärr samt Rönnäng.

Nytt centrum tar form sid 6 7

Nytt centrum tar form sid 6 7 vi på Tjörn Nr 1/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Nytt centrum tar form sid 6 7 Mer skatt stannar på Tjörn sid 4 Piruetter, isprinsessor och lagkänsla sid 10 12 Välbesökt

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn hösten 2012. Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM höstens företagsträffar. Sture in på skinnet

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn hösten 2012. Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM höstens företagsträffar. Sture in på skinnet Nyhetsbrev för företagare på Tjörn hösten 2012 Näringslivet på Tjörn KALENDARIUM höstens företagsträffar Sture in på skinnet Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Händelserik höst Hoppas ni alla

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2013. Näringslivet. på Tjörn

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2013. Näringslivet. på Tjörn Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2013 Näringslivet på Tjörn Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Tjörn är på gång! Och vad menar jag med det, kanske ni undrar nu? Läs mer om vad som händer

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2014. Näringslivet. på Tjörn. Mot toppen strävan efter förbättring. Fotosearch.com

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2014. Näringslivet. på Tjörn. Mot toppen strävan efter förbättring. Fotosearch.com Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2014 Näringslivet på Tjörn Mot toppen strävan efter förbättring Fotosearch.com Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Mot toppen strävan efter förbättring

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Näringslivet på Tjörn Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet "Tjörn möjligheternas ö" Det är den vision som kommunen har formulerat

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

För företagare på Tjörn Våren 2015. Näringslivet. på Tjörn STÖRSTA PRIVATA ARBETSGIVAREN PÅ TJÖRN SOPPLUNCHER FRÅN POJKRUM TILL STYRELSERUM

För företagare på Tjörn Våren 2015. Näringslivet. på Tjörn STÖRSTA PRIVATA ARBETSGIVAREN PÅ TJÖRN SOPPLUNCHER FRÅN POJKRUM TILL STYRELSERUM För företagare på Tjörn Våren 2015 Näringslivet på Tjörn STÖRSTA PRIVATA ARBETSGIVAREN PÅ TJÖRN SOPPLUNCHER FRÅN POJKRUM TILL STYRELSERUM 1 NYTT ÅR, NYA UTMANINGAR! Näringslivet på Tjörn januari 2015 TJÖRNS

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Två nya butiker och fler på gång

Två nya butiker och fler på gång Nr 3 2013. Redaktör: Kajsa Jernqvist, telefon: 0520-65 95 40 Skribent: Pernilla Fredholm Grafisk form: Susanne Samuelsson Ansvarig utgivare: Lena Palm nyhetsbrev Näringsliv nyhetsbrev för näringslivet

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

LiveT. regional polarexpedition. våga vägra lågkonjunktur! Frontside vill satsa sig ur krisen. med uppdrag tillväxt

LiveT. regional polarexpedition. våga vägra lågkonjunktur! Frontside vill satsa sig ur krisen. med uppdrag tillväxt närings i H ä r ry da ko M M u N N O 1 2 0 0 9 LiveT regional polarexpedition med uppdrag tillväxt våga vägra lågkonjunktur! Frontside vill satsa sig ur krisen segla i hamn! senaste tidens överhängande

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

i H ä r ry da ko m m u n n o 1 2 0 11 Made in China så jobbar företagare mot Kina

i H ä r ry da ko m m u n n o 1 2 0 11 Made in China så jobbar företagare mot Kina i H ä r ry da ko m m u n n o 1 2 0 11 Made in China så jobbar företagare mot Kina Ärlighet varar längst Så hade vi då fattat beslutet. Det hade tagit oss åtta år av diskussioner och ältande att komma fram

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 1 av 14 Riktad rådgivning Maj 2012 Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 2 av 14 Förord Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Reino Jacobsson inom ramarna för LISA-projektet

Läs mer

- Olle Blomqvist får en kick av att umgås med talanger

- Olle Blomqvist får en kick av att umgås med talanger NR 3 2008 G Västsveriges största företagstidning. Når adresserat till ca 70 000 företagare, VD och beslutsfattare i Göteborgsregionen och ca 15 000 i Sjuhärad. Så gör ditt företag affärer med FN Den som

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

NÄRINGSLIVET i VÄSBY.

NÄRINGSLIVET i VÄSBY. BILAGAN NÄRINGSLIVET i VÄSBY. NR 4 2011 UTGES AV UPPLANDS VÄSBY PROMOTION ENKLARE REGLER FÖR FÖRETAGEN Sid 2 LIVET SOM FÖRETAGARE Hur är det att vara företagare? Vi har frågat Leif Hellström, Ywonne Jonsson

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer