Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Utbyggt centrum i Myggenäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Utbyggt centrum i Myggenäs"

Transkript

1 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Våren 2013 Näringslivet på Tjörn Utbyggt centrum i Myggenäs

2 Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Det blir sällan som man tänkt sig... Jag hade bestämt mig för att baka med mina två små barn. På den tiden tyckte de att det var roligt att få hjälpa till i köket (anses dessvärre inte lika kul nu när de har blivit tonåringar). Vi såg alla tre fram emot en trevlig stund i köket. En sockerkaka var det tänkt att bli. Äggen knäcktes och hälldes i den vita bakbunken, sedan räknade sonen till tre fyllda mått med socker. Sedan var det dags för vispen. Ståendes på knä, på en och samma stol, greppade fyra små händer, krampaktigt men bestämt, tag om vispen. Kanske inte det mest effektiva sättet att vispa på, särskilt inte när båda gnabbade om utrymmet på stolen. Vilket resulterade i att den ene mer eller mindre ofrivilligt puttades ut över stolskanten. Men ack den som ger sig... det fallande barnet vägrade att släppa taget om visparna utan föll i slowmotion ner från stolen desperat hållandes vispen i den ena handen. Nu snurrade inte längre visparna om sockerkakssmeten utan hade fastnat i dotterns, långa vita nattlinne. Panik utbröt. Det var inte så mycket smet kvar i bunken, det mesta satt på köksluckorna. Det blev inte en trevlig, lugn familjeaktivitet. Och det blev inte en nybakad, gott doftande kaka. Men vi åkte ner till butiken lite senare och köpte hem en köpekaka och i slutändan fick vi en mysig stund hela familjen ändå, det vill säga när mamma väl torkat upp allt smet från golv och väggar. Summa summarum, det blir inte alltid som man tänkt sig. Men ibland blir det bra ändå. första julbelysning skulle stå klar i Skärhamn, i god tid före advent. Detta hanns inte riktigt med. Men bara några dagar efter första advent var de uppsatta och lös upp i vintermörkret. Det blev kanske inte precis som man tänkt sig, men det blev riktigt bra ändå! I början på året ska kommunen anta ett nytt Näringslivsprogram. Framtida befolkningsprognoser visar på ett ökat bostadsbyggande samt en befolkningsökning på Tjörn, något som kommer att öka behovet av arbetstillfällen och kräva ett mer strategiskt förhållningssätt. Syftet med näringslivsprogrammet är att synliggöra de förutsättningar, möjligheter, mål och utveckling som Tjörns kommun har för det lokala näringslivet. Programmet är framtaget i samverkan med det lokala näringslivet med hänsyn tagen till lokala och regionala strategier som påverkar den lokala näringslivsutvecklingen. Under våren kommer mer information ut till er kring detta. Nu hoppas vi på ett gott Ett år där det kanske inte alltid blir som man tänkt sig, men som förhoppningsvis blir bra ändå! Bästa hälsningar Helene Evensen, Näringslivsstrateg, Tjörns kommun Konjunkturen under hösten har visat på ganska dystra prognoser, men än så länge har orderingångarna varit goda för Tjörnföretagen! Många företag har till och med nyanställt under året. Så det blev bra ändå... Handelsprojektet BÄSTA hade en vision om att den Företagare på Tjörn, våren 2013 Redaktör/layout: Helene Evensen, Tjörns kommun Omslag foto: Maria Johannessen Krokdalsvägen 1, Skärhamn Layout/tryck: Boab Tryckeri, Skärhamn Upplaga: exemplar Medverkande på bild sid 1, sett från vänster: Malin Wallberg, verksamhetschef, Almö Läkarhus. Patrik Hermansson, Almö Livs. Hanna Krutrök, platschef, Sportlife.

3 Kreativa, kulturella näringar - en tillväxtbubblare... Det finns många idéer inom näringen om hur man kan utvecklas tillsammans. Under hösten har ett antal företagare träffats vid ett par tillfällen för att diskutera samverkansmöjligheter. Detta har skett inom ramen för framtagningen av det nya näringslivsprogrammet. Ett initiativ till att utveckla de kreativa näringarna på Tjörn kommer från Anita Glantz. Hon är företagare på Tjörn och jobbar med ledarskap, med konsten som ett av många verktyg. Anita har samlat ihop ett gäng kreativa människor för att testa och utveckla idéer tillsammans, läs mer om hennes projekt här nedan. Anita Glantz om ART INSTITUTE of Skaerhamn Tjorn Foto: Lotta Fitsch Art Institute är en organisation som syftar till att utveckla konst och arbetsliv på Tjörn. Idén är att skapa mötesplatser för människor som är intresserade av att utveckla konst och arbetsliv i tvärprofessionella nätverk, där Skärhamn och Tjörn är mötesplatsen. Målet är att Tjörn skall bli en mötesplats för konstnärer som tillsammans med arbetsliv och Tjörnbor utforskar begreppet Art in Water i sin vidaste mening. Bakgrund till idén är att Akvarellmuseet är basen och stabiliteten på Tjörn vad det gäller konst. Akvarellmuseet, Pilane skulpturpark tillsammans med Tjörnkonstnärernas öppna ateljéer på Konstrundan är idag Tjörns flaggskepp vad det gäller konst och arbetsliv. Akvarellmuseet har sitt mål och sitt syfte kring konst och lärande. Tjörn som samhälle behöver hänga på det ökade intresset för att skapa och betrakta konst och utforska konstbegreppet liksom att utveckla begreppet konst i arbetslivet. Syftet är att hitta nya vägar, nya former som ett nytt samhälle kan byggas på. FAKTA Kreativa och kulturella näringar Du känner säkert till sedan tidigare att Tjörn är känd för sin kultur på ön finns många erkända konstnärer och kulturella sevärdheter. Det välbesökta Akvarellmuseet, med närmare besökare per år utgör på många sätt en viktig motor i detta. Det du kanske inte visste var att den kreativa näringen växer och utgör ett eget kluster. Idag finns det ca 80 kulturföretag på Tjörn. I detta kluster hittar man bokutgivning, boktryckeri, dataprogrammering, artistisk verksamhet, litterärt och konstnärligt skapande, museiverksamhet, m.m. Lägger man sedan till företag inom konsultverksamheter växer klustret med ytterligare 250 företagare inom bland annat; industridesign, inredningsarkitekter, grafisk design, reklambyråer och arkitekter. Många av de nystartade företagen är verksamma inom juridisk, ekonomisk eller teknisk konsultverksamhet. I Sverige brukar man säga att det är inte den bransch som omsätter mest, men däremot den bransch som ökar mest - en stark bubblare inom näringslivet. Art Institute har haft sin första workshop på Akvarellmuseet. De 25 särskilt inbjudna var både konstnärer, chefer och ledare från arbetslivet samt Tjörnbor intresserade av att utveckla begreppet konst och arbetsliv. Workshopen kan sammanfattas med att det finns ett otroligt stort intresse för att utveckla och utforska begreppet Art in Water på alla sätt. Det pågår ett samarbete mellan Akvarellmuseet och konsultgruppen för Hållbart Ledarskap som genomför ett 1-års program för chefer och ledare i Västra Götalandsregionen inom ramen för Art in Work. Nästa workshop kommer att hållas i maj 2013! Välkommen att höra av dig till om du har funderingar kring ovanstående. Du kan läsa mer om Art Institute på samt på

4 Företagsfinansiering Västra Götalandsregionens företagsfinansiering: Forskning och utveckling i små- och medelstora företag (FoU-kort) Programmet Forskning och utveckling i små och medelstora företag (FoU-kort) syftar till att stärka små och medelstora företags möjligheter att konkurrera på globala marknader, att förbättra den ömsesidiga kunskapsöverföringen mellan företag, akademi och forskningsinstitut liksom att skapa nya arbetstillfällen. Konsultcheckar Konsultcheckar är ett bidrag som kan ges för utgifter för externa konsultkostnader för marknadsutveckling, produktutveckling, miljöcertifiering, industridesign med mera. Har du en bra idé eller en produkt men inte själv har ekonomiska resurser att utveckla detta, i den utsträckning som du önskar? Det finns faktiskt många möjligheter till ekonomisk hjälp genom företagsfinansiering via antingen Västra Götalandsregionen eller Tillväxtverket. Läs noga igenom nedanstående och se om det är något som skulle kunna passa för din utveckling. Västra Götalandsregionen stödjer tillväxtföretag genom att medfinansiera utvecklingsinsatser som bland annat ska bidra till nyinvesteringar, ökad sysselsättning eller produktion. Det finns också finansiering för företag inom flera olika branscher och för såväl tillverkande företag som tjänsteföretag, samt stöd som är speciellt avsedda för geografiska områden, som till exempel landsbygd eller skärgård. Läs mer om Västra Götalandsregionens finansieringsmöjligheter på På nästa sida kan du läsa mer om finansieringsmöjligheter från Tillväxtverket. Mer information om dessa stöd hittar du på deras hemsida Regionalt bidrag till företagsutveckling Syftet med Regionalt bidrag till företagsutveckling är att främja investeringar, ökad sysselsättning och tillväxt. Stödet kan ges inom vissa geografiskt avgränsade landsbygds-, glesbygds- och skärgårdsområden. Kvinnors företagande Har din organisation en idé som kan leda till att fler kvinnor startar eller utvecklar företag? Det finns pengar att söka till projekt som främjar kvinnors företagande! Såddfinansiering Såddfinansieringen är en satsning på finansiering av utvecklingsinsatser i tidigt företagsskede bland nya teknikoch kunskapsbaserade företag. Stöd till kommersiell service i gles- och landsbygd Syftet med stöd till kommersiell service är att främja investeringar och ökad sysselsättning, tillväxt och service. Stödet kan ges i områden där servicen är gles och kan ges som investeringsbidrag, landsbygdslån, servicebidrag och hemsändningsbidrag. Utvecklingscheckar inom vård och omsorg Pengar finns att söka för affärsutveckling för småföretagare inom vård och omsorg i Västra Götaland. Syftet är att bidra till förnyelse och stärkt konkurrenskraft i företag inom vård och omsorg i Västra Götaland.

5 Tillväxtverkets företagsfinansiering: Månadens boktips Produktutveckling Tillväxtverket får 100 miljoner kronor under 2013 som småföretagare kan söka från till produktutveckling! Ansökningstid from februari. Läs mer på Miljödriven tillväxt Tillväxtverket har samma upplägg med ekonomiskt stöd till Miljödriven tillväxt. Företag kan exempelvis söka stöd för: rådgivning inom miljödriven affärsutveckling, kompetensstöd för att utveckla säljorganisationen, identifiering och tillämpning av lämpliga affärsmodeller, skapa attraktiva affärser bjudanden till kunder, stöd till att identifiera potentiella kunder, stöd till marknadsanpassning (för färdiga produkter som behöver viss justering för att passa in på en vald marknad). Vem kan söka: svenska små och medelstora företag som har färdigutvecklade miljöanpassade varor och tjänster. Företag kan söka mellan till SEK i stöd. Jordbruksverkets företagsfinansiering: Finansiering för fiskenäringen Sju kommuner; Strömstad, Tjörn, Tanum, Öckerö, Sotenäs, Göteborg och Lysekil bildar tillsammans Fiskekommunerna. Fiskekommunerna skall fungera som en positiv drivkraft till stöd för utveckling av nya alternativa verksamhetsområden inom fiskerisektorn, se mer på Tjörns representant i Fiskekommunerna är Anders G Högmark, ersättare i kommunstyrelsen. Du når Anders via mejl Det finns pengar att söka till utveckling av fiskenäringen, detta kan du bland annat söka för: Är du yrkesfiskare? Ska du investera ombord? Du kan få stöd för utbildning Funderar du på att sluta med fisket? Insatser som många har nytta av Stöd till tekniska utvecklingar Stöd för att skydda växter och djur i vatten Läs mer om de ekonomiska stöden på Jordbruksverkets hemsida Great by choice av Jim Collins och Morten T. Hansen (2011) Bokens underrubrik lyder; hur några företag blomstrar trots osäkerhet, kaos och (o)tur. Författarna är professorer i USA och har tillsammans med ett forskarteam försökt ta reda på vad det är som gör att en del företag klarar sig över förväntan trots stora negativa förändringar i omvärlden. På ett lättillgängligt sätt beskriver de sina forskningsresultat och förklarar vad framgångsfaktorer som fanatisk disciplin, produktiv paranoia och empirisk kreativitet står för. Som företagare i ett stort eller litet företag kan man läsa boken och ta till sig en del goda råd samt även applicera några av metoderna på sin egen verksamhet. Våga misslyckas av Britta Sjöström (2012) En inspirationsbok med några handfasta råd om affärsutveckling. Britta Sjöström berättar om sin egen företagarhistoria, med starten som frilansjournalist till företaget Long Tall Sally. Hon berättar även om sin kollaps och den förändring hon gick igenom. I slutet av boken tar hon upp de vanligaste frågeställningar hon själv fått som företagsrådgivare. Britta Sjöström arbetar idag som processledare, affärscoach och handledare inom näringslivet. Boken har hon skrivit med hjälp av journalisten Maria Otterling. Boktips från Áslaug Myhrberg, bibliotekarie/utvecklingsansvarig vid Tjörns bibliotek.

6 -Nominera till... Näringslivsregistret marknadsför företaget På och på Näringslivsregistret kan du hitta alla företag på Tjörn, ja faktiskt alla i hela Sverige. Du kan söka på bransch eller företagsnamn. Nytt är att du också kan lägga till egna uppgifter om du så önskar! Sök upp ditt egna företag i registret och klicka på Lägg till uppgifter. Sedan kan du lägga till kontaktuppgifter och hemsidesadress med länk. Detta kostar 30 kr som debiteras på det mobilnummer som du anger. Det är UC som äger näringslivsregistret. Läs mer på och Näringslivsregistret (ligger under fliken Näringsliv och Arbete). Årets Företagare på Tjörn För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas: Årets Företagare ska äga företaget aktivt driva företaget ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för företagare visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras ha god lönsamhet inte ha några betalningsanmärkningar Mejla förslag till Årets företagare senast 31 januari, till Lennart Jansson, eller till Årets företagare koras på Näringslivsgalan den 17 maj Årets spjutspetsföretag 2013 Är du och ditt företag en spjutspets? Eller känner du någon som driver ett lönsamt och växande företag inom de gröna näringarna? Missa då inte att nominera till tävlingen Årets spjutspets! Kvalificerade för är företag med bas i jord, skog, vatten eller landsbygdens miljö. För åttonde gången i ordningen arrangerar Land Lantbruk i samarbete med LRF, Swedbank/fristående sparbanker och LRF Konsult tävlingen Årets spjutspets. Tävlingen är öppen för lönsamma och växande företag inom de gröna näringarna. Thomas och Fredrik Hagberg på Myggenäs Gård blev årets spjutspetsföretag 2012! Måhända finns det ytterligare Tjörnföretag som är lämpliga kandidater?! Du kan nominera fram till den 21 januari Läs mer på Nystartade företag Agdahl, Kerstin Elisabeth (Hjälteby). Konsultverksamhet avseende företags organisation. Alm Lennartsson, Anna Camilla (Bleket). Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg. Almö Optik AB (Centrumhuset Almöhuset). Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar. Berntsson, Annika Heléne. Bransch anges ej. Galligani, Johan Niklas (Myggenäs). Konsultverksamhet avseende företags organisation. Gofiket Handelsbolag (Klövedal). Bransch anges ej. Gomulka, Jan Askaniusz (Kållekärr). Byggande av bostadshus och andra byggnader. Hammar, Eva Kristina (Klövedal). Blandat jordbruk. Helling, Anders Erik (Klövedal). Blandat jordbruk. Kustens Eltjänst På Tjörn AB (Hakenäset). Elinstallationer Olausson, Pelle Petter (Rönnäng). Artistisk verksamhet. Thörners Rum & Kök AB (Fagerfjäll). Inredningsarkitektverksamhet. Källa: WebSelect, december 2012

7 Utbyggt centrum i Myggenäs I mars 2012 startade byggnationen av ett nytt hus bredvid Almö Livs. Under sommaren har man kunnat se hur byggnaden har tagit form. Redan nu i december står bygget klart och flera verksamheter har redan flyttat in! Vi ställde några frågor om lokalerna till Patrick Hermansson (Almö Livs) som är stolt ägare av det nya huset. Hur stort är det nybyggda huset? - Lokalerna omfattar totalt 2800 kvadratmeter. Vilka verksamheter finns i de nya lokalerna? - Den 17 december flyttade Almö Läkarhus in i den helt nybyggda vårdcentralen. Dessutom finns här tandläkare, sjukgymnast och kiropraktor som samverkar med Almö läkarhus. I huset finns också Sportlife. Och från och med den 1:e februari kommer en optiker med butik att starta upp på bottenvåningen. Med så många nya verksamheter bör det också innebära nyskapade jobb i området? - Ja, absolut. Har inte siffrorna i detalj, med det bör röra sig om minst 20 nya arbetstillfällen i och med läkarhusets etablering. Finns det några lokaler kvar till uthyrning? - Nej, egentligen inte. Backa läkarhus har några rum över som dom sparar, ifall det finns intresse från någon som kan komplettera deras verksamhet. Du har haft många utvecklingsprojekt på gång under de senaste åren. Byggt ut matbutiken, byggt en fristående deliavdelning och nu senast ett helt nytt verksamhetshus. Har du några idéer i pipeline just nu eller skall du njuta av det som du har åstadkommit? - Haha. Nu tittar vi på att göra en förtätning av vårt egna affärshus. Vi har skissat på ett förslag som gör det möjligt för butiken att utöka sin verksamhet. Vi har en fin utveckling just nu, så vi behöver fundera på vår framtid nu när Myggenäs har blivit lite av ett centrum. - Almö Livs ICA Supermarket - Salt & Sill Deli Fisk-, skaldjurs- och delikatessbutik - Almö Interiör Inredning & husgeråd - Almö Optik Leg. Optiker - Almö Läkarhus - Sportlife - Postservice - Swedbank - Frisör - Bensinstationservice - Swedbank Foto: Maria Johannessen Detta är Almö centrum i Myggenäs

8 KALENDARIUM Företagsträffar våren 2013 Med reservation för ändringar i programmet! JANUARI Tors 24/1 kl 12-17, Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Jobb- och utbildningsmässa. Arr: Arbetsförmedlingen mfl. Tors 24/1 kl 17-20, Tjörns kommunhus, Skärhamn Starta eget information från Skatteverket. Information om företagsformer, skatter och moms. Tis 29/1 kl , Hotell Nordevik, Skärhamn BÄSTA handelsutvecklingsprojekt: Genomgång av handlingsplanen. Var är vi i processen, vad är det mer som skall göras? FEBRUARI Fre 1/2 kl , Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn Frukostmöte: Västsvenska paketet, vad betyder det för Tjörn? Västsvenska paketet skall se till att det blir lättare att ta sig fram, attraktivare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet, bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter. Ons 6/2 kl , Skärhamns bibliotek Ekonomiska databaser för företagare Visning av databaserna UC WebSelect samt Affärsdata, samt beskrivning av hur du kan använda dessa i ditt företagande. Anmälan till Skärhamns bibliotek, tel , senast 1/2. Tis 26/2 kl 18-19, Skärhamns bibliotek Sociala medier för företagare En introduktion för dig som vill kommunicera och marknadsföra ditt företag. Anmälan till Skärhamns bibliotek, tel , senast 22/2. Ons 27/2 kl 15-17, Tjörns kommunhus, Skärhamn Lagen om offentlig upphandling (LOU) - möjligheter och begränsningar. Kommunens upphandlingsenhet informerar om LOU samt ger tips inför kommunala upphandlingar. MARS Fre 15/3 kl , Tjörns Golfklubb, Kållekärr Frukostmöte: Innovatum - ett utvecklingscentrum. Produktionstekniskt centrum samlar ny kunskap och produktionsteknisk utrustning i världsklass. Innovatum ACT är en mötesplats för kreativ näring och Energi- och miljötekniskt centrum. Ons 20/3 kl , Billströmska folkhögskolan Svensk Handel: Lustfyllda arenor med konsumtion Halvbra, halvbilligt och halvhjärtat kommer inte längre att räcka för att överleva. Nu gäller det vässa erbjudandet till kunden och hänga med i utvecklingen. Tors 21/3 kl , Stenungsunds kommunhus, Strandvägen 15 Starta eget kurs med Mind your own business. Alla kursdatum: 21/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 16/5 Kursens mål är att ge insikt och inspiration om rollen som egen företagare, grundläggande affärskunskap, insikt om nytta och innehåll i en affärsplan samt skapa kontakter. Pris: 995 SEK, inklusive moms. För mer information, kursplan och anmälan: APRIL Ons 17/4 kl 13-17, Fregatten Kulturhus, Stenungsund Kapitalmarknadsdag Arr. Tjörn, Stenungsund och Orust kommun. Fre 26/4 kl , Bergabo Hotell och konferens, Rönnäng Frukostmöte: Svenskt Näringsliv presenterar Tjörns resultat i den årliga attitydundersökningen Företagsklimatet i kommunen. MAJ Ons 15/5 kl 17-20, Stenungsund kommunhus, Strandvägen 15 Starta eget information från Skatteverket. Fre 17/5, Stenungsbaden Näringslivsgala Arr. Företagarna, Tjörn, Stenungsund och Orust kommun. JUNI Fre 14/6 kl , Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn Frukostmöte: Aktuellt kring Södra hamnen och hotellbyggnationen samt visning av museets utställning. FÖRANMÄLAN KRÄVS! Om inget annat anges är företagsträffarna kostnadsfria, däremot krävs en anmälan. Mejla till se, minst tre dagar innan arrangemanget äger rum. Fler företagsträffar: Företagarna: Företagsamma Kvinnor: Skärhamns Småföretagarförenings månadsmöten. Workshops inom BÄSTA projektet. Handelsmöten i Kållekärr samt Rönnäng.

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM vårens företagsträffar. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Myggenäs. Kållekärr Kyrkesund. Höviksnäs.

Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM vårens företagsträffar. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Myggenäs. Kållekärr Kyrkesund. Höviksnäs. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Nr 1/2012 Näringslivet på Tjörn KALENDARIUM vårens företagsträffar Myggenäs Kyrkesund Klädesholmen Rönnäng Åstol Dyrön Höviksnäs Nyhetsbrev för dig som är företagare

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. Finansiera företagets utveckling. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Mars 2013

Näringslivet. på Tjörn. Finansiera företagets utveckling. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Mars 2013 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Mars 2013 Näringslivet på Tjörn Finansiera företagets utveckling Swedfund utökar stödet - nu 1,7 miljoner kr till ett enskilt företag! Swefund har sedan starten av Swedpartnership

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Tyck till om Tjörns framtid!

Tyck till om Tjörns framtid! Tyck till om Tjörns framtid! När du tänker framtid och Tjörn, vad tänker du på då? Tjörns kommun arbetar nu med att göra en ny Översiktsplan. Det är ett dokument som har sin utgångspunkt i hur kommunens

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2015. Näringslivet. på Tjörn

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2015. Näringslivet. på Tjörn Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2015 Näringslivet på Tjörn Näringslivet på Tjörn Hösten 2015 Tjörns kommun Krokdalsvägen 1 471 80 Skärhamn 0304-60 10 00 kommun@tjorn.se www.tjorn.se Redaktör/layout

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Näringslivet på Tjörn Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet "Tjörn möjligheternas ö" Det är den vision som kommunen har formulerat

Läs mer

Finansieringsmöjligheter inom miljöteknikområdet

Finansieringsmöjligheter inom miljöteknikområdet Finansieringsmöjligheter inom miljöteknikområdet 1 Vi gör det lättare att lyckas som företagare 2 Vi gör det lättare för regioner att utvecklas 3 Från Arjeplog till Malmö Kontor på 9 orter Cirka 350 medarbetare

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

SLUTRAPPORT. Attityd. - företagande med passion för hästen. December 2008

SLUTRAPPORT. Attityd. - företagande med passion för hästen. December 2008 1(8) SLUTRAPPORT Attityd - företagande med passion för hästen December 2008 Rapporten är delfinansierad av Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt hästföretagande 2008. 2(8) Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer!

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer! Kunskap ger kunder Nätverket Företagsamma Kvinnor erbjuder Dig som är företagarkvinna (såväl medlemmar som icke medlemmar) utbildning i sälj-, analys- och informationsmetoder samt enskild rådgivning för

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Våren 2014 Näringslivet på Tjörn Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Nytt år och nya

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn hösten 2012. Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM höstens företagsträffar. Sture in på skinnet

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn hösten 2012. Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM höstens företagsträffar. Sture in på skinnet Nyhetsbrev för företagare på Tjörn hösten 2012 Näringslivet på Tjörn KALENDARIUM höstens företagsträffar Sture in på skinnet Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Händelserik höst Hoppas ni alla

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Policy för näringsliv

Policy för näringsliv Policy för näringsliv Stenungsunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-13 154 POLICY för NÄRINGSLIV Stenungsund Det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling Stenungsund var fram till

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 33 Augusti 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Tillväxtverket: Starta Företag-dag Tällberg Foundation: En Dag för Framtiden, söndagen den

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

ROT 5, 2009 2009 & RUT

ROT 5, 2009 2009 & RUT Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 15 och 16 April 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser Ny myndighet: Tillväxtverket (fd. Nutek m.fl) Tullverket informerar: Tullnytt 5, 2009

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

NYHETSBREV Nr 31 september 2011

NYHETSBREV Nr 31 september 2011 NYHETSBREV Nr 31 september 2011 Peter Wretman har ordet. Hösten är här och med regn och rusk. Även i år har vi fått stora mängder regn och höga vattenflöden och några fastigheter i kommunen har drabbats

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 23 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Stockholms stads innovationsstipendium 2010 Kostnadsfri hjälp med översättning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 13 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Två av våra specialistrådgivare Minikurser Nutek informerar Björn Lundén Information: Momsboken VISMA

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se Näringslivsstrategi Öland Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass www.oland.se 1 2 Innehåll Förord 5 Vision 7 Fokusområden 8 Kreativitet 9 Kompetens 9 Kommunikation 9 Mål för Öland 2015

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 Hallands Basutbud Så upphandlade Region Halland 25 företagskonsulter

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 15 April 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholms stad: Ge Stockholmsungdomarna chans till sommarjobb! Stockholms Handelskammare: Kurs

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Det företagsamma Sverige. I geografiska områden med goda företagsmiljöer kan det uppstå utvecklingsblock

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant?

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora företag i Västra Götaland FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Företagsutveckling på gång på energiområdet

Företagsutveckling på gång på energiområdet Företagsutveckling på gång på energiområdet Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF Företagsutveckling LRFs Vision VI FÅR LANDET ATT VÄXA så att de gröna näringarna 2010 intar en tätposition i Sverige vad

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn 15-01-17 hem ETT sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn innehåll Workshop#1: Organisering & innehåll Sammanfattning av workshopen Diskussion/slutsatser 3 4-6 7 Organisering & innehåll Workshop

Läs mer