Money m~kes the world go around

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Money m~kes the world go around"

Transkript

1

2 Kumla bibliotek Money m~kes the world go around A v kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd~fred12-20 lörd 11-14, $Önd Filialer: HALLABROTTET Tallängens skola, lel Tisd onsdoch lorsd 10-14,17-19 KUMLABY (Integrerat folk- och skolbibliotek - har endast bam- och ungdomsböcker) Kumlaby centrum, Högstadieskolan, Korstagalan, tel Månd 10-17, lisd onsd 10-19, torsd SANNAHED centrumhuset, tel Månd Usdochfred ABYTORP Posthuset, tel Månd och tisd fred BIBLIOTEKEN HALLER STANGT julafton, Juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, trettondagsafton (IÖfd 5/1) och trettondagen (sönd 611) Filialerna stängda mellandagarna. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Redaktion: Kanslichef Thage Arvidsson Assistent Sigbrit Hägghult Postadress: Box 17,69201 KUMLA 2 SAGOSTUNDER Sagostunderna börjar vecka 3 och hålles på följande dagar och tider: Kumla, huvudbibliolek Onsd lqar kil 0.30 SIInn.hed, blbl.fillal TIsdagar kl Abytorp, bibl.filial Fredagar kl H6rlltll b1l11bandaloklil Torsdagar kl Kv.mtorp fritidslokalen Folkets hus Torsdagar kl Barn mellan 4-6 år är välkomna till sagostunderna som varar 30 min. SATUTUOKIOT SUOMEKSI Kumlaby Ki~astossa torstaisin klo Salutuokiot on tarkoitettu lapsille 4-6 voutiaille Obo! Anmälan om deltagande görs till huvudbiblioteket eller till resp filial. Vi bö~ar när grupper om minst 8 barn har bildats. Besöksadress: Stadshuset, Kumla torg Telefon: 019/88100 (växel) Nästa nr utkommer början febnjari 1985 "Pengar får vår jord att snurra runt", sjunger Liza MinelIi i musikalen Cabaret. Och visst har pengar en avgörande betydelse för värt samhällsmaskineri och vår samhällsutveckling. Även för Kumlas del kan vi efter slutfört budgetarbete konstatera att pengar har en avgörande betydelse för vad vi kan och inte kan göra inom kommunal verksamhet. Kommunens budget och planering innebär, att en rad aktiviteter skapas i samhället. Varor och tjänster skall köpas från företag i Kumla, i regionen eller riket i övrigt. Detta för att skolbespisningen skall ha matvaror, bibliotek och skolor skall ha böcker... Maskin- och andra transporttjänster liksom bygg- och entreprenadverksamhet skall köpas för att byggnadsprojekt skall kunna fullföljas etc. Listan kan göras lång på olika varor och tjänster, som kommunen behöver och som hjälper "hjulen att snurra i samhället". För att den enskilde kommuninvånarens budget skall "snurra runt" nästa år är det viktigt att skatten kan hållas oförändrad. Detta har också varit en av grundförutsättningarna i kommunens budgetarbete för det kommande året och skall förhoppningsvis så förbli även för åren 1986 och Trots en oförändrad skatt så sker en fortsatt satsning på olika kommunala verksamheter. Här är några exempel. Barnomsorgen byggs ut med ytterligare 60 platser och kommer under 1985 att kunna ta emot totalt l 170 barn vid kommunens olika barnstugor och i familjedaghem. Bostadstillägget till pensionärer höjs med 150 kronor/månad och kommer från l januari 1985 att uppgå till maximalt l 020 kronor/månad. Hemsamaritverksamheten utökas med ytterligare cirka timmar. Därmed kommer totalt timmar att stå till de äldre och handikappades förfogande för omsorg i egen hemmiljö. Bidraget till vägföreningar och vägsamfälligheter höjs från den l januari 1985 för att kunna erbjuda ett bättre vägunderhåll. Skolans verksamhet får extra anslag i 1985 års budget dels för att täcka kostnadsfördyringar dels för en allmän standardhöjning inom verksamheten. Kuiti.lInåfuiJ.aefi kommer att återuppta arbetsplatsutlåningen. En deltidstjänst, för inläsning av tidningar och litteratur på band som service åt synsvaga med flera, kommer att ställas till förfogande. Bambiblioteksverksamheten i Kumlaby kommer att utökas. Trafiksäkerheten kommer att främjas genom att den cykelväg som planeras mellan Kumlaby och Sannahed färdigställs under En gång- och cykeltunnel byggs för närvarande, men med 1985 års pengar, för att erbjuda högstadieelever från Hällabrottet på väg till Kumlaby skola en planskild korsning vid Korstagatan-Kungsvägen. 3

3 Under 1985 kommer den första etappen på det så kallade Kumlaby-IIIområdet att kunna påbörjas. Någon gång under augusti eller september 1985 kommer 30 ti1l50 tomter att bjudas ut för uppförande av friliggande småhus. Givetvis döljer det sig åtskilligt fler små och stora nyheter i 1985 års budget. Planerna för framtiden är en fortsatt jämn tillväxt, både befolkningsmässigt och i antalet arbetstillfällen. Mer om det siffermässiga innehållet i 1985 års budget framgår av redovisningen i ekonomichef Ingrid Franssons artikel i detta nummer av Kumlan. Jag vill även framföra mitt och kommunens tack till alla kumlahor för ett bra Jag vågar säga detta trots att drygt en månad återstår av året, då jag skriver dessa rader. - Samtidigt vill jag rikta ett varmt tack till samtlig personal i kommunen för det arbete som nedlagts i olika verk samheter och den service som getts åt kumlaboma. Den låga skatten beror till största delen på den fina personal kommunen har i sin tjänst. Jag hoppas Ni kommer att göra som jag; avsluta 1984 med att besöka Kum la revysällskaps jubileumsrevy, som fått titeln "5:an jämnt". Premiären är på nyårsafton och föreställningarna håller på långt in i januari månad. För hoppningsvis blir det en god och avkopplande sammanfattning av året som gått. D Nu på bokhandelsdisken i Kumla och Hallsberg Kumlabygdens Historia DEL VI Den religiösa samhällsstn.jklu"en och den kommunala ~elsen U'Ider senaste århundradet Den gamla officersmässen avtage TAPPER Ny upplaga utgiven med arvedning av kung Can XVI Gustafs och drottning SiMas besök I Kumla och Ssnnahed den 11 september 1984., Kommunens budget 1985 Av ekonomichefingrid Fransson Den 19 november 1984 beslöt kommunfullmäktige om kommunens budget för Ar 1985 och Derårsbudget lör Aren Vi får under år 1985 anvinda 320 miljoner kronor for service At kommunens lnvlnare. Pengarna fördelas mellan olika verk människor engagerade i barnomsorg, samheter enligt följande: hemhjälp, undervisning, administra- Fritid och tian ffi m. Kommunen förmedlar även kultur 22% bidrag av ol..ika slag, t ex kommunala bostadstillägg. 1 cirkeldiagrammet 7 % återfinns bidragen under rubriken transfereringar. 28% 25% Nästa diagram visar hur pengarna fördelas på olika slag av kostnader. ~..:P..:er.;on:.::::.aJk_ Pengar till kommunal service Den största inkomsten för kommunen är skatten. Du betalar 15:60 kronor för varje taxerad hundralapp. Till landstinget betalar du 13:85 kronor och till kyrkan 1:35 kronor. Din totala kommunalskatt blir alltså 30:80 kranor. Kommunen får också statsbidrag och tar även betalt för tjänster som barnomsorg, äldreomsorg och för vatten och avlopp etc. Apropå skatt - du vet väl att Kumla kommun har lägst skatt i länet. Clrbprt... KUMLABYGDENS HISTORIA dal l-iv 130 kronor del V 150 kronor del VI 180 kronor Priserna avser halvklotband. FOr heiklot tillkommer 10 kronor per band Paketpris vid samtidigt ko!' av del l-vi (galler december månad) halvklot 650 kronor helklot 700 kronor DEN GAMLA OFFICERS- MAsSEN 45 kronor I Kumla finns böckerna hos Kumla bokhandel, Torget, och I Hallsberg hos Stigs bokhandel, Ostra Storgatan 3. V", L,., "op. as. Lärkänna Kumlabygden! Aän "" 15% 61% Tjänster Kommunen är ett serviceföretag. Service kräver personal. Det är många Skatte;ntäkt~"'~_~--. 47% 34% Avgifter -..._.L_~ 4 5

4 Vilka statsbidrag vi får kan du se på nästa diagram. Allmänt statsbidrag är den ersättning kommunen får på grund av låg mecteiskattekraft. Det är alltså ett utjämningsbidrag kommuner emellan. Allmänt stats bidrag 26% 14% Eneby 711,412 Sånnersta' 3/12,14/1,1112 Brånsta 3112,14/1,1112 Byrsta 10/12,21/1,18/2 S:a Ekeby 17112,2811, 25/2 -T...~ 33% 18% Vår kommuds ekonomi Enligt beräkning uppgår kommunens tillgångar år 1985 til1349 miljoner kronor. Det utgör kronor per invånare. Kommunens skulder beräknas vara 128 miljoner kronor, vilket gör 7192 kronor per invånare. Ormesta 17112,2811,2512 Hjortsberga 8/1, 512 Vallersta 4112,15/1,1212 Rala 11/12,2211,1912 Be'9" 18112,2911,2612 Extra pengar 1985 Under år 1985 utgår extra pengar till skolmåltidsverksamheten - gator kommunala bostadstillägg till pensionärer hemhjälpsverksamhet, som utökas med timmar arbets!öshetsåtgärder, 10 miljoner ". kronor varav vi får tillbaka 8 miljoner sqm statsbidrag Investeringar 18,8 miljoner kronor Investeringar kommer att ske i gång- och cykelväg till Sannahed utbyggnad av Viagatan gång och cykelport vid Korsta gatan barnstuga i Abytorp trädplantering vid campingplatsen Djupadalsbadet datorutrustning om 1 miljon kronor Vill du veta mera - och det hoppas jag - så ring drätselkontoret eller vänd dig till biblioteket och be att få se kommunens budget. Där får du veta avsevärt mer än vad som framgår av denna korta redovisning. O Turlista bokbussen vintern 1984/85 Brändåsen 5/12, 1M, 1312 Oja 14112,2511,2212 Nyn'" 10/1,712 Ekeby by 6112,17/1,1412 Frommesta 13112,24/1,2112 T_ 20/t2, 3111,28/2 Ekeby 6112,20112,1711, 3111,1412,2812 Kvarntorp 13112, t0/1,2411, 712,2112 "FOrmIddagslur Kultur - vad är det? Är del bara de "sköna konsterna" teater, musik, litteratur och konst som man kan kalla för kultur? Eller kan man iven inordna lex klädmode, hårdrock och 60Ibyggarkurser under rubriken kultur? Ja, att kullur kan vara mycket, det fick Kumlan beskedom efter en liten snabbenkät bland kumlabor i olika åldlllf. Åke Uhlin, reparatör för Ericsson i Kumla, fackligt engagerad, bla som huvudskyddsombud: - Åh, kultur är så mycket! Jag har hört att det lär finnas inte mindre än 154 definitioner. Förr menade man med kultur mest de sköna konsterna musik, teater, litteratur och konst. Men det är mycket mer. Det är allt som gör livet rikare. För min del nju.ter jag mycket av musik, folkmusik ~ mest. Det intresset har lett till att jag nu dansar folkdans och även har börjat spela lite själv och tillverka instrument. Jag tycker att kultur ~ka fungera på det viset. Det ska ge uppslag till en vidare intresseutveckling. Litteratur kan också berika livet. Därför tycker jag att det viktigaste just nu är att vi får tillbaka vårt arbetsplatsbibliotek på Ericsson. Läsandet är viktigt för att vi ska bevara ett levande språk som motvikt till det komprimerade språk som vi får oss till del via textremsorna i TV-och videofilmerna. Anna Gunnarsson, monterare på Ericsson med pioner på att läsa vid4re och bli arkeolog: - Kultur är allting. Det är fel att begränsa det begreppet. Kultur är hur man lever; religion, konst, kläder, musik, mat, litteratur m m. Dagens trender bland ungdomarna som synth och hårdrock är också ett uttryck för kultur. För min del läser jag gärna och tycker att det ger mig mycket. Jag läser helst historiska böcker. Nyligen läste jag Exodus av Leon Uris. Nu håller jag på med en kufisk bok av Michail Bulgakov: Mästaren och Marguerira. 6 7 ".

5 Briu-Marie KäUstrom, platschef på Engmo Dun i Kumla: ~ Oj, vad svårt! Kultur är väl lite allt möjligt. Det är t ex att bevara seder och bruk, den folkliga traditionen. Kulturen i samhället är nödvändig. Utan den skulle det bli tråkigt. Den sätter krydda på tillvaron och ger livet lite glans. synthmusiken bäst. Men hårdrockgruppen WASP som uppträdde i Karlskoga för en tid sedan med ett vålds~ förhärligande scenframträdande tyc~ ker jag är ett utslag av skräpkultur. Lan Persson, drskurs 9, Kumlaby skola: - Allt är kultur. Är det inte finkultur är det skräpkultur. Jag tittar mest på videofilmer, våldsfilmer. Sådant kallas väl för skräpkultur. Egentligen skulle man titta mer på riktig teater. Men jag tycker videofilmer är kul att se på och spännande. När det gäller musik föredrar jag synth framför hårdrock. - Jag vet inte vad kultur är. Men på måndag ska vi ha klassfest. Då ska vi spela teater Den förtrollade häxan. Jag ska vara en eldsprutande drake och nu håller jag på att göra drakmasken. Emil i Lönneberga och Pippi Långstrump tycker jag är skojiga böcker, säger Malin. Lisbeth Gustafsson, pensionär: - Det var en svår fråga! Jag tycker att mycket kan kallas för kultur. Teater är givande att se. Kultur behöver inte vara av gammalt datum, även om jag har svårt för mycket av det nya. Den musik som dagens ungdom lyssnar till gillar inte jag. Den där gruppen WASP tycker jag verkar gräslig. Den står så långt från kultur man kan kom- Kumla biologiska förening A v föreningens ordförande Åke Teljå ma. J övrigt tycker jag att PRO gör en fin insats för att vi pensionärer ska få ta del av det kulturella utbudet.,u. Anna Taawo, drskurs 9, KumIaby skola: ~ Kultur är allt som har med vår tillvaro att göra. Utan den hade vi inget samhälle. De olika ungdomsgrupper som finns nu, synth och hårdrock, är en av många kulturyttringar. Jag gillar Malin Eriksson, klass 2 E, Norrgården: Historik Föreningen bildades år Från början var meningen med föreningen "att under kamratlig samvaro sammanföra för biologiska spörsmål intresserade personer" (citat ur stadgarna) och detta är j huvudsak andemeningen i föreningen fortfarande. Biologi är grekiska och betyder läran om de levande organismerna. Under de senaste tjugo åren har naturskyddet fått en alltmer framskjuten plats i föreningens verksamhet. Förhandlingar pågår att från och med 1 januari 1985 ansluta föreningen som en krets till Svenska naturskyddsföreningen. Medlemmar och ungdomsverksamhet Antalet medlemmar i föreningen är cirka 125 och medlemsantalet har varit relativt oförändrat under de senaste 10 åren. Medlemmar i åldrarna under 20 år är få. Detta beror på att de biologiskt intresserade ungdomarna sedan några år tillbaka har sin verksamhet i en självständig förening, Kumla fältbiologer. Verksamhet Under tiden oktober-april har vi en föreläsning med bildvisning varje månad. Vid dessa möten diskuterar vi även aktuella naturvårdsfrågor och rapporter 8 9

6 inkommer från medlemmarna om vad som har hänt i markerna. Tidigt på våren börjar sedan de gemensamma utflykterna i naturen - ca 15 ggr per år. Vi besöker som regel platser inom kommunen och länet. De huvudsakliga målen är naturreservat, fågelsjöar och andra intressanta områden, även sådana med kulturhistoriskt intresse. Ett exempel på en sådan utflykt från maj 1984 är besök vid de rester som finns kvar efter järnhanteringen i Skogaholmstrakten. De längre utflykterna skerför det mesta på lördagar och söndagar. Kortare utflykter på vardagskvällar. Föreningen äger ett fågeltorn vid sjön Igeln söder om Pålsboda. Säbylunds egendom har ställt en torpstuga (Ekenäs) till föreningens förfogande. Vid båda dessa platser bedrivs studier av naturen under hela året. De aktiva medlemmarna är ofta själva eller några stycken tillsammans ute i markerna en till två gånger i veckan. Omtyckta områden för enskilda studier inom kommunen är Ojamossen, Skarbysjön, lertaget i Via, Säbylundsområdet med Mosjöslätten och Kvismaren. Nalur\'ird Föreningen medverkar vid inventeringar av naturområden, som på olika sätt bör skyddas åt framtiden. Även inventeringar gällande förekomsten av spe della djur- och växtarter sker. Påverka myndigheter och organisationer när det gäller naturvårdsfrågor är en annan uppgift för föreningen. Praktisk naturvård förekommer i fonn av röjningar i Säbylundsområdet, vassslåtter vid Igeln, uppsättning av fågel- Flgeltomet vid sjön Igeln sydväst om PåIsboda. holkar, uuordring av fåglar och mindre däggdjur samt naturstädning. Jag hoppas att vi i framtiden kan få återkomma i Kumlan med beskrivningar på intressanta naturområden inom kommunen. Ny medlem? Föreningen tar gärna emot nya medlemmar som är intresserade av natur och naturvård. Ni kan ringa mig på tel eller till Harry Gustavsson på tel för yt terligare infonnation. D, Kumla revysällskap - en pigg femåring A v sällskapets ordförande Arne Lindfors Senhösten 1979 föddes tanken att starta ett lokalrevygäng i Kumla. Detta var i och för sig inget nytt. Det fanns revyamatörer på vår teater redan under och I930-talen. Några av dessa bor kvar i Kumla. Det är en fröjd au höra dem spela och sjunga de gamla fyndiga revykupletterna. En bit Kumla kultur, väl värd att spelas in och bevara åt framtiden. Sällskapet bildas Föreningen Kumla revysällskap bilda des den 31 januari Kärntruppen bestod av Birgit Grenfeldt, Sören An tonsson, Lennan Wilson, Egon Harfeldt, Nisse Munck, Carl-Olof Steen och undertecknad. När vi beslöt att sat sa på första revyn hade vi 6((1 kronor i kassan. Skulle vi våga? Teaterföreningen i KumJa ställde då upp med en garanti på I50J0 kronor. Detta förtroende blev startskottet. Premiär - inte bara en ging Nyårsafton 1981 hade revyn SMALE premiär. Den gick bra! Nio utsålda föreställningar gjorde att teaterföreningen fick behålla sina pengar. Revysällskapet hade då vuxit till 42 medlemmar kom LIVSTYCKEN, 1982 SKÄMTVAR'EHÄR, 1983-NU FY. RAR yr AV. Och nu är det dags för 5:AN JAMNl'. Premiär på nyårsafton. Något att "dras med" Man kan fundera över hur länge en lokalrevy kan bestå. Det beror till stor del på återväxten. Finns det folk som fort sätter att ställa uppgratis och på synner ligen obekväma tider? Och hur länge orkar "gamlingarna" hänga med? Allra mest beror det på vad publiken tycker. Ställer den upp som hittills? Ja då blir nog Kumlarevyema en tradition som vi får "dras med". Charm och ~tir - kännetecken för Kumlarevyn. Vlkllga fak... Ekonomin är en viktig faktor. Även en amatörrevy kostar massor med pengar attsätta upp. Trots att alla är oavlönade får vi kämpa för att få det hela att gå ihop. Tillsammans med vår fantastiska sexmannaorkester och våra tre suveräna dansare har vi i år sammanlagt tjugo personer på scenen. Men runt om och bakom scen finns det 45 medarbetare, som inte syns. Det är dom vi ska tacka för, som vi hoppas, en lyckad revy tacka med en stor applåd. O 10 11

7 Kumla föreläsningsförening- en av bygdens äldsta föreningar Kulturen i kommunens budget Av budgetkamrer Ronny Salomonsson Av kulturchef Mars Runering Föreläsningsverksamheten i Kumla hade från sekelskiftet anordnats främst av Kumla fosterländska förening, som dock lade ned sin verksamhet våren Den 7 oktober 1911 bildades därför Kumla föreläsningsförening. Den första styrelsen bestod av komminister Erhard Moren, lantbrukare Lars Pärsson, Sonnersta, folkskollärare Erik Ekdahl, fabrikör C G Ström och iägenhetsägare P G Gustafsson. Kyrkostämman utsåg som ledamöter till styrelsen nämndeman L E Gustafsson, Brånsta och lägenhetsägare Adolf Larsson, Folketorp. Redan under första året anordnade före ningen 25 föreläsningar. Föreningen arrangerade under de 50 första åren 1109 föreläsningar, vilket gör ett medeltal om 22 föreläsningar per år. Under samma tid var åhörarnas sammanlagda antal , vilket ger ett medeltal om 135 personer per föreläsning. Kassaomsättningen uppgick till kronor, vilket gör 122 kronor i medeltal per föreläsning. De flesta föreläsningarna har rört sig inom områden som natur-, rese- och folklivsskildringar, historia, geografi och naturvetenskap. Man har också arrangerat konserter, uppläsningsaftnar, sångaftnar och filmkvällar. De flitigast återkommande föreläsarna har varit Justus Elgeskog, Torsten Boberg, E Th Thörnberg, Sten Bergman, Giovanni Lindeberg m fl. Ofta förekommande föreläsare under de första årtiondena var ~mil Svensen, Karl- Erik Forslund och Carl Cederblad. Under den senare delen av perioden förekom föreläsningar av Västgöta Bengtsson, Lars Madsen och Vera Sjöcrona. Flitigt anlitade lokala föreläsare var J Y Åkesson och Hugo Ericsson. För närvarande genomför föreningen drygt 20 föreläsningar per år till en genomsnittlig kostnad om cirka 400 kronor och med cirka 45 åhörare per program. Åhörarantalet var således högre under föreningens första årtionden. Till en del berodde nog de höga siffrorna på att man även arrangerade filmvisningar och konserter. Det var också helt andra förhållanden i början av seklet. Man hade mer tid för de aktiviteter som bjöds. Många upplevde säkert ett behov av föreläsningar som kunskapskälla, och det fanns inga konkurrerande utbud från radio och TV. Föreningen har ungefär samma målsättning i dag som i början av seklet, ungefär lika många program årligen och likartade programinslag. Det ser alltså ut som om föreläsningsföreningen skulle kunna avverka sitt första sekel i god stil. Föreläsningsföreningens program finns på biblioteket. Föreläsningarna hålls på Kvarngården varje tisdag under vår- respektive höstterminen. Du är välkommen till föreläsning på Kvarngårdenl D I I J Budgetarbetet i kommunen har framför allt under de senaste åren kännetecknats av ganska hårda krav på fackförvaltningarna att ompröva sina verksamheter och göra besparingar. Kulturnämndens verksamhet är ett för kommunen frivilligt åtagande. Det kan ligga nära till hands att tro att nedskärningarna drabbar en sådan nämnd speciellt hårt. Har detta skett i Kumla? Vi kan nog säga att kravet på ekonomisk åtstramning inte varit större än på någon annan nämnd i kommunen. Men kulturnämndens verksamhet har ändå drabbats ganska hårt de senaste åren. Genom att verksamheten är-förhållandevis liten, jämfört med andra förvaltningar i kommunen, har möjligheterna till omprövningar och omfördelning varit begränsade. I 1985 års budget har kulturnämnden emellertid fått en bättre tilldelning. För befintlig verksamhet har nämnden tilldelats 5,5 miljoner kronor. Därutöver har kulturnämnden fått 'Kulturnämndens program MUSIK Sönddg 27 januari kl Kumla församlingshem Konsert Pär Ojebo, violoncell Albena Zaharieva, piano Prod Rikskonserter Arr: KulturnämndenIKumla församling kronor för utökade bidrag till studieorganisationer, vilket innebär ett totalbelopp om kronor för denna verksamhet kronor har anslagits för bokverket Kumlabygdens historia samt kronor för kulturverksamhet. De sistnämnda pengarna kan kulturnämnden inom vissa gränser själva bestämma användningen av. I flerårsbudgeten har för år 1986 planerats en uppräkning med ytterligare kronor av bidraget till studieorganisationer samt ett aqslag om kronor för Kumlabygdens historia. Vad avser investeringar kan nämnas, att kulturnämnden har föreslagit uppförande av ett nytt huvudbibliotek för 15 miljoner kronor år Budgetberedningen har dock flyttat denna investering till år 1989 samtidigt som man uppdragit åt kulturnämnden att lämna förslag till andra lösningar än att bygga ett nytt bibliotek. D UTSTÄLLNING i Utställningshallen, Kumla bibliotek 5-24 januari KOlllit utstali ning Prod Grafiska sällskapet 12 13

8 Kulturnämnden - vad vi gör och vad vi vill Av kulturchefmats Runering Vad är kultur? Kultur är ett mångtydigt begrepp. Men vi har fått en bra beskrivning av dem som medverkat i enkäten om kultur. God kultur är allt som ~ får oss att växa som människor - skänker oss kunskap och förståelse - utvecklar oss känslomässigt - frigör den skapande fönnåga, som finns hos alla människor Ordet kulturpolitik är lättare att definiera. Politik är att påverka samhället genom medvetna insatser. Kulturpolitik får därmed stå som ett samlingsbegrepp för samhällets åtgärder inom kulturområdet. Kumla bibliotek; interiör tecknad av Björn Ring. I Kumla kommun bedrivs kulturpolitiken i huvudsak av den politiskt tillsatta kulturnämnden, som består av nio ledamöter. Kulturnämnden sammanträder som regel en gång i månaden och har för närvarande följande ledamöter: Håkan Håkansson (s) ordförande, Nils-Henrik Sjöström (s) vice ordförande, Ingrid Eriksson (s), Ulla Britt Andersson (s), Sven-Erik Wiiand (s), Katrin Tensmyr (fp) gruppledare för oppositionen, Roland Eckerwall (c), Ingrid Hjalmarsson (c) och Berit Svensson (m). Kulturförvaltningen har en personalstyrka om 16 personer, varav sju är heltidsanställda. Verksamhet 8iblioteksverksamheten är den mest kända av kulturnämndens verksamheter med huvudbibliotek i Kumla och filialer ihällabrottet, Sannahed, Åbytorp och Kumlaby. Tillsammans har dessa bibliotek öppet 100 timmar per vecka. Den som bor på landsbygden kan låna böcker i bokbussen vid någon av dess 18 landsbygdsturer. Biblioteket besöker också ålderdomshemmen Solbacka och Sannahed samt Kumla sjukhem. Pensionärer och patienter får därigenom möjlighet att låna böcker. Rörelsehindrade personer, som bor i egen bostad kan också få besök av bibliotekspersonal för boklån. Kriminalvårdsanstalten får också sina bibliotekstjänster via Kumla bibliotek. Ett biblioteks verksamhet brukar mätas i antalet registrerade boklån. År 1983 lånade biblioteket ut drygt volymer, vilket ger ett genomsnitt på 13,4 böcker per invånare. Detta innebär att Kumlaborna lånar fler böcker än svensken i gemen. Numera finns även andra typer av media på biblioteken. Där finns dagstic;lningar, tidskrifter, tavlor för hemlån, invandrarlitteratur, en stor deposition talböcker (böcker inlästa på kasett), storstilböcker, s k LL-böcker (lättlästa böc"er för lässvaga), språkkurser och mikrofilm (för släktforskare). På biblioteket finns också samlingar av referenslitteratur och hembygdslitteratur.. Bibliotekets andra stora uppgift är att ge information. Många besöker biblioteket för att söka uppgifter ur tidningar \eller uppslagsverk. På biblioteket finns sammanträdesprotokoll från flertalet av kommunens nämnder och styrelser samt information från konsumentsekreterare och kursanordnare. En viktig verksamhet är att informera om böcker, läsning och bibliotek. Detta sker vid mer än 100 tillfällen varje år. Bibliotekspersonalen medverkar också vid utbildningsträffar för personal inom barnomsorgen, anordnar sagostunder m ffi. När det gäller nya böcker kan biblioteket köpa cirka av de cirka titlar, som bedöms vara intressanta för folkbibliotek. Flertalet av dessa köp sker i ett enda exemplar. Detta är förklaringen till att Du kanske inte hittar den bok Du vill låna eller att Du får ställa Dig i beställningskö. Inom hembygds- och kulturminnesvdrd finns museer och hembygdsgårdar som Skomakarstugan, Officersmässen, Lundmarkska skolan, Skoindustrimuseet samt Pukestugan och Tiven. Dessa kommer att presenteras utförligare i ett kommande nummer av Kumlan. Kulturnämnden ordnar regelbundet utställningar, huvudsakligen i bibliotekets utställningshall. Det är ofta rena konstutställningar men ibland även ideutställningar från Riksutställningar, Stockholm. Det förekommer även Bibliotekets utställningshall. Teckning Björn Ring. 15

9 egenproducerade utställningar. De av nämnden inköpta konstverken placeras i kommunala lokaler såsom barnstugor och ålderdomshem. Kulturnämnden arrangerar varje år musikprogram, ofta i samarbete med föreningar och studieorganisationer. Musikprogrammen förläggs till olika delar av kommunen och representerar olika typer av musik. Kumla teaterförening anordnar i samarbete med kulturnämnden ett tjugotal teater/örestiiljningar årligen. Vuxenföreställningarna ingår oftast i en abonnemangsserie förlagd tiu Kumla teater, medan barn- och fami! jeföreställningama även kan förläggas till skolor, servicehus eller barnstugor. Kumla föreläsningsförening arrangerar tijisammans med kulturnämnden och vissa studieorganisationer cir ka 20föreläsningar årligen. Kulturnämnden medverkar vid genomförandet av Valborgsmässofirande, Svenska flaggans dag (nationaldagen) midsommarfirande i Sannahed, trivselkvällar vid Kumlasjön, höstfest i Kumlaby, Luciafirande i Folkets hus ffi ffi. Kulturnämnden lämnar också bidrag till föreningar för kulturprogram av olika slag. ÖnskemAJ för framtiden O Att Kumla kommun får ett större, bättre placerat och mer lättarbetat huvudbibliotek har många år stått högt på kulturnämndens önskelista. Dessutom behövs mer pengar för bokinköp så att den väsentligaste delen av varje års bokutgivning kan anskaffas. O Att ett kulturhistoriskt arkiv inrättas för bilder, tidningsklipp, intervjuer, hembygdsfilmer, förenings- och företagsarkiv, ritningar, kartor mm. Dessa samlingar skulle hållas tiligäng- liga för allmänheten, forskare, skolklasser m fl. - O Att Skoindustrimuseet i Kumla, skolmuseet i Hardemo och Officersmässen i Sannahed utvecklas till samlingsplatser inom sina respektive om råden. Museerna skall informera ge nom sina samlingar, utställningar och uppbyggda miljöer. Det s k persedelforrådet i Sannahed kan användas för samlingar av mindre ömtåliga föremål inom t ex brandvä5en och lantbruks teknik. KumJa hembygdsförening har länge önskat en kompletterande flygelbyggnad till sin hembygdsgård i Sannahed, som också kan bli platsen för ett årligen återkommande sommarspel. Det skulle också kännas riktigt om Hällabrottet fick ett stenmu seum och en geologiskt museum, eftersom stenhantverket och stenindustrin här har spelat en betydelsefull roll såväl ekonomiskt som sysselsäuningsmässigt. O Att den internationella och kommersiella kulturens utbredning stoppas upp. Den utgör ett allvarligt hot mot vårt kultur- och bildningsarv. Den bidrar till likriktning och minskar där med mångfalden och hotar yttrandefriheten. Därför bör på sikt ett barnkulturcentrwn inrättas. o Att de kommunala bidragen till studieförbunden fortsätter att öka. Folk rörelserrw och föreningarna är väsent liga inslag i kommunens kulturmönster. Det är viktigt att uppmuntra mångsidighet och skapande aktivitet i det lokala föreningslivet. O Att bibliotekets uppsökande verksamhet (Boken-kommer-verksamhe ten) liksom inläsningstjänst och övrig kulturverksamhet för äldre och handi kappade byggs ut. O Kulturpristagare 1984 Hilmer Lannhard var en av grundarna av Hardemo hem bygdsförening. Lannhard blev vid stanen 1949 föreningens förste och hittills ende ordförande. Han kan alll så blicka tillbaka på en 35-årig ordförandebana - en i sig unik prestation. Lannhard har även aktivt medverkat till au Hardemo hembygdsförening kunnat få egen hembygdsgård. Går den oven är från 1700-talet och därtill bygdens enda kvarvarande gård med loftgång. Hilmer Lannhard var en av"räddarna'" av kommunens första skola, den en gång rivningshotade Lundmarkska skolan. Till det skolmuseum, som bil dades, har han själv överlämnat åtskilliga föremål. Han har även under många år förevisat museet för grupper och för enskilda. Lannhard var också en av initiativta gama till den minnessten över skolans grundare Anders Lundmark, som hembygdsföreningen rest framför Lundmarkska skolan. Som cirkelledare i hembygdskunskap har Hilmer Lannhard delat med sig av siu kunnande om Hardemobygden. Intresset och engagemanget för Hardemo och dess bygd framgår också av de otaliga förslag han ställt tilllänsmuseum och kommun rörande fornminnesvård mm. Lannhard har under många år bedrivit lokalhistorisk forskning. Han har på detta sätt kunnat redovisa släktförhållanden i Hardemobygden under lång tid tillbaka. Ett annat forskningsområde, som han ägnat stort intresse, har varit gårdarna i Skyberga by. Kulturpriset har de föregående åren utdelats till Nils Helander (1971), Val ter Sohlman (1972), Nore Eriksson (1973), John Norlander (1974), Karl Östiund (1975), Holger Hultman (1976), Tage Goldheim (1977), Göran Melander (1978), Helge Carlsson (1979), Hugo Eriksson (1980), Folke Sundström (1981), Tage Tapper (1982 samt Jonas Johansson (1983). D 16 17

10 Opus och Flinkargården, ungdomlig satsning Opus började som ett ungdomsprojekt med fackföreningarnas gemensamma organisation, LO-sektionen, som huvudman och med bistånd från Kumla kommun. Projektet startades för att bereda sysselsättning åt arbetslösa ungdomar. Sommaren 1983 började Opus att restaurera Ainkargården i Kumla by. Flinkargårcten ligger alldeles vid infarten till Kjellingatan, ett av bostadsområdena i Kumlaby. Ungdomar i Opus berättar själva om sitt arbete på Flinkargården: "Det var mycket som behövde göras på Flinkargården. Huset var så gott som fallfärdigt när arbetet påbörjades. Detta fick emellertid inte hindra oss. Vi gick till verket med friskt mod. Det blev nya golv och nya innerväggar. Hela huset fick en genomgripande renovering. Det krävde mycket arbete och tid tog det, men hela tiden växte så sakteliga ett nytt Flinkargården fram under våra händer. När ungdomsprojektet Opus efter en tid lades ned, bildade vi en förening med namnet Opus. Det nya Opus fortsatte renoveringen av Flinkargården. Efter drygt ett års arbete blev jobbet äntligen klart. Den 26 september 1984 invigdes Cafe Flinkargården. Nu har cafeet öppet måndag, tisdag torsdag, fredag onsdag 1. kl kl Flinkargården - ungdomars arbete bevarargammal kultur. Lördagar och söndagar har vi stängt, men vi ska försöka ordna så att vi kan ha öppet fler kvällar i veckan och eventuellt också helgöppet. Vi har även tänkt ordna andra aktiviteter, typ temakvällar, visaftnar och liknande. Vi hoppas bara att det finns underlag och intresse för sådana aktiviteter." En alldeles speciell satsning är planerad för Lucianatten. Så här har vi tänkt oss Lucia, säger ungdomar i Opus. "Vi ska ha öppetlucianatten december. Då bjuder vi på gratis fika Vi visar film Vi ordnar annan underhallning Alla är välkomna till ett drogfritt Luciafirande!" Du är alltid VÄLKOMMEN till care Flinkargården! D Annorlunda jobb för ungdomslagare Anställning enligt ungdomslagen innebär fyra timmars arbete på fiinnlddagen och eventuell utbildning på eftenniddagen. Inom Kumla kommun finns det 92 ungdomar ansiäiida på dessa villkor. Arbete ioom vårdyrkena dominerar men även inom kontor och administration finns våra "ungdomslagare". Ett mer udda jobb har "ungdomslagarna" Marianne Melander och Susanne Olsson utbildats till. Vi låter dem berätta själva: -. Föreningar och grupper, som önskar upplysning om trafiksäkerhet, kan vända sig till trafikinformatörerna på telefon 019/ "Vi är två tjejer som under sex veckor har utbildat oss vid Kariskoga folkhögskola. Vi står nu redo att gå ut i Kumla kommun som en extra resurs i trafikundervisningen. Kursen har genomförts i samarbete med trafiksäkerhetskommitteer, trafiknämnder, Kariskoga folkhögskola samt Folksam. Våra uppgifter kommer till stor del att handla om barnens trafikmiljö. För att nå barnen kommer vi att gå ut till dagis, fritis, låg- och mellanstadiet. Vi ska titta på miljön i skolbussarna, lära barnen trafikvett och hur man ska göra för att synas i mörker. Den 31 oktober genomförde vi i samarbete med lärarna på Malm;.ns skola en trafikdag för årskurserna 4, 5 och 6. Barnen fick sina cyklar kollade. De fick också göra tekniska cykelövningar. De tränade bland annat balansen på cykel och reaktionsförmågan. Vi hade också teori inför den cykel runda, som genomfördes på centrala gator i Kumla. Barnen fick bland annat träna på vänstersväng, vilket visade sig vara mycket behövligt." Vi är övertygade om att Mariannes och Susannes insatser är välbehövliga. 1 detta instämmer kommunens trafiksäkerhetskommitte, som med ett varmt Lycka till! hälsar dem välkomna in i jobbet för ett trafiksäkrare Kumla. D 19

11 UPPSLAGET - ett parsidoråt konsumenterna, Ung och fri! Missa inte försäkringen! När man är ung och levnadsglad vill man inte tänka på olyckor som kan drabba. Ungdomar är inte benägna att teckna försäkringar. Så länge de bor hemma är allt gott och väl. Föräldrarnas hemförsäkring gäller för hela familjen. Men när ungdomarna skriver sig på ny adress, gäller inte familjens hem försäkring. Ny försäkring måste tecknas. Vilken försäkring är bäst? - egen hemförsäkring eller specialförsäkring för ungdom? Försäkringsbranschens press och informationstjänst kan informera om de olika alternativ som finns. De flesta familjer har en hemförsäkring, som ersätter kostnader för personligt lösöre vid inbrott, brand, vattenskadat etc - ett så kallat egendomsskydd. Men i samlingsbegreppet hemförsäkring ryms även andra försäkringar, bland annat ansvarsförsäkring. Tyvärr är ungdomar ofta okunniga om den faktiska nytta de kan ha aven hemförsäkring, även om de har enkelt bohag och få värdesaker. De känner inte till att det kan innebära ekonomisk katastrof att inte vara ansvarsförsäkrad. En ansvarsförsäkring ger ersättning om man genom ofrivilligt vållande eller olyckshändelse blir skyldig att betala skadestånd. Ungdomar tänker sällan på att de ofta faktiskt äger värdefulla saker. Den tioväxlade cykeln och den fina stereoanläggningen är kostbara och lika eftertraktade som smycken och äkta mattor. Det finns olika försäkringar att välja mellan. Det finns hemförsäkring, som omfattar egendomsskydd, ansvarsförsäkring, rättsskydd, personskadeförsäkring och reseförsäkring. Det finns också specialförsäkring för ungdom omfattande hem- allrisk- och olycksfallsförsäkring. Ett alternativ är att teckna gruppförsäkring genom studentkåren eller annat kollektiv. Man kan även teckna separata olycksfallseller allriskförsäkringar. En tecknad försäkring omfattar samtliga familjemedlemmar som är mantalsskrivna och bosatta på samma adress. Som ung och samboende är det viktigt att känna till att båda de samboendes namn som regel ska finnas med i försäkringsbrevet om försäkringen avser att gälla för båda. O JULRUSH!!! Spara tid och bekymmer! Tala med konsumentvägledaren Innan Du JULHANDLAR. Tel Håller racketen för smashen? Ny metod att testa tennisracket Tidningen Råd & Rön har låtit testa tennisracketar på Statens provningsanstalt. Testet, som presenteras i nr 10/1984, visar att en dyr grafitracket inte alltid är den mest hållbara. Det är första gången ett sådant test utförs i Sverige. Nya material, nya storlekar, enorma prisskillnader och en uppsjö på märken gör det svårt att välja rätt tennisracket. Marknaden har på några år genomgått stora förändringar. En ny metod att testa hållbarheten hos tennisracketar har i samarbete med Svenska tennisförbundet tagits fram vid Statens provningsanstalt. Spelegenskaperna går knappast att mäta objektivt. Varje spelare måste prova sig fram till vad som passar just honom eller henne. Råd & Rön har låtit testa 17 olika racketar i framför allt mellanprisklassen. Racketerna har utsatts för tre olika hållbarhetsprov. I ett beskjutningsprov gick en dyr grafitracket sönder. Redan efter fyra bollar gick skaftet av. I ett belastningsprov visade racketerna mycket varierande värden. Flera av de testade aluminiumracketema i prisläge kronor är mycket prisvärda val. Billiga racketar av anonyma märken kan vara dåliga köp. Ofta håller de inte för hårda bollar. Vill Du veta mer om testet på tennisracketar kan Du vända Dig till konsumentrådgivningen, tel 019/ STADSHUSETS UTSTÄLLNINGSHALL 1 december-j januari Konsumentrådet visar en utställning om "KONSUMENTKÖPLAGARNA" 7 janunri-16februari Konsumentrådet "HUSHÅLLETS KOSTNADER" 4 mars-28 mars Konsumentrådet "Alf KÖPA BEGAGNAD BIL" 20 "-, ~:%;: \ ~ 21

12 Park- och fritidskontoret informerar - ELWUSSPÅREN Belysningen i elljusspåren vid Viaskogen och Djupadalsparken är påslagen från mörkrets inbrolt till kl Under snöperioden kommer spåren alt vara uppkörda för skidåkning. Vi vädjar till Er, som inte åkerskidor: GÅ EJ I SPÅREN. KUMLAHALLEN Sportballen Oppe! måndag-fredag kl , lördagsöndag kl Telefon: driftledare Janeric Solb<:rg , vakimästare 88179, kassa 88180, simhall , maskinist SIMHALLEN måndag-iorsdag tisdag onsdag. fredag lördag söndag Ovrig tid disponeras av skolan ~ OBS. Kassan slinger 30 minuter röje b&dtidens w..... Simhall med bastu, &kap,_ 9:- Simhall med bastu, hyn, ~~-~ 11:- Skolungdom tom 16år r:: _ 4:~ Mililirer, pensk>nlrer. studerande 5:- 1:3 kjlim bastu, turk 22:- Karbad 16:- Rabatthäfte 10 bad med skåp Rabatthäfte 10 bad med hytt 80:- 100;- Rabatthäfte 10 bad med turk 200:- Säsongskort med skap 130:- Åmort pensjouärer Säsongstart pensionarer 120:- 80:- Familjekort, 2 vuxna med barn 3.50:- Fam.iljekort, l vuxen med barn 180:- Lilla bassängen har varje tisdug klockan temperaturen höjd till 30 grader. Små bamsförildrar uppmanas alt ta tillfiliei i akt alt ~ bada tillsammans med sina barn. Klockan är lilla basungen reser verad för handikappade. Temperaturen år ~ böjd till 33 grader. OPPETHÅLLANDETlDER l KUMLAHALLEN UNDER JUL OCH NYÅR Julafton stlngt Juldagen stll.ngt Annandag jul Ny!rsafton Nyårsdagen slångt TrenondagsafioD Trettondagen siingt När Du går bör Du tanka på att gå på ratt sida av vagen nar trottoar inte finns. I mörker skall ficklam~ eller reflexer anvandas. lita ime på att bilistema ser. Går Du på ratt sida har Du mojlighet att hoppa undan. Skaft Ou korsa gatan och det finns övof'qångsstålle, så skall Du anvanda detta. Tankpå att barn gör som de åldre! FÖfOgå därför med gott exempeii När Du cyklar skall Du använda belysning när så behövs. Utrusta även cykeln med effektiva reflexervidvinkelreflexer fram och bak samt ekerreftexer - så att Du syns i trafiken. "Bilens Inre säkerhet" heter årets trafiksäkerhetskampanj. Använd bilbälte var Ou än sitter i bilen. Tank på att en person, som väger 70 kg, får en ~krockvikt" om 2800 kg vid en hastighet om 50 kmltim. se till att Ou har bra däckutrustning i vintervägiag. Kör med omdöme! Tänk på att stoppsträckan vid 60 kmltlm på torr asfalt är 20 meter och att den sträckan ökar till 140 meter vid isbeläggning. Se även till att belysningen på fordonet fungerar. TRAFIKsAKEAHETSKOMMlnEN kli kl (kl utan klubba) stingt på grund av ungdomslurnering i ishockey kl med klubba 3lV12 NyåIsaftOD kl Nyirsdagen stängt, jtreuondagsafton '-...-./ och Trettondagen kil Reservation för eventuella ändringar av tiderna. Använd alltid hjilm när Du åker skridskor. FöreningsledareI Kom Ihåg att ansökan om lokalt aktivitetsstöd skall vara parlt. och fritidskontoret tillhanda senast den 31 december. Kom ocicsa ihag att skicka den vita deiefi av tresetsblanketten till din förenings distrikts- eller riksförbund för ansökan om statligt bidrag. /, "*' "BVGGET', ÅSBRO Skidspår 2,5 och 5 km. Stugan hå.lles öppen lördagar och söndagar kl Beställning av Slugan på annan tid kan göras på lel eller FRmos. OCH KVARTERSGÅRDAR Under jullovet kommer fritidsgårdarna an ha reducerat öppenhållande. Se anslag om detta på resp gård. Vill Du fråga om gårdsverksamhelen, kan du kontakla fritidsgårdsffire:ståndare In gemarjohansson tel ALLMÄNHETENS ÅKTIDER PÅ ISBANAN 1 ldroti'spailken r:~ J Too. och torsd. kl t6.45 med klubba I,J l: Fredagar klt6.oo-t6.45 utan klubba... - Lördagar kl utan klubba ~ \ -, Söndagar kl med klubba -- UNDER JULLOVETGÄLLER muandetider: Julafton stängt Juldagen och Annandagjul Tlfl2 Friskvård Vi hälsar dig valkommen för konsultation och rådgivning. På Friskvårdscentr8len kan Du traffa läkare och sköterska, kostoch hälsorådgivare samt få en konditionstest och inclividuella råd for lex rygg och nackbesvär, tobaksberoencle m m. " KUMLA FRISKVARDSCENTRAL.) OppeIonsdagar Tidsbeställning tel Avgilt 50 kronor. Endast tesils kronor. "

13 Gruppkorsband Kumla kommun tackar föreninga" f6retsg, organisbtioner. musiker, sångare m fl för stort intresse och engagemang i arbetet attgöra Deras Majestäters Konung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia besök i Kumla den 11 september 1984 till en värdig och festlig mottagning. Kommunens tack riktas särskilt till Kumla Hallsbergs musikkår Kumla hembygdsförening Kumla husmodersförening Kumla hemvärn Kumla lottakår Kumla scoutkår SMU-scout i Kumla Eberleserkyrkans scouter Musikskolans blåsorkester Kommunala musikskolan Regionmusikens sextett Jerk Afton arkitektkontor AB Bellis blomsterhandel Bob industrier AB Engmo Dun Englunds guldsmedsaffär AB Ericsson radio systems AB ICA-Kvantum KB Kumla tryckeri Kumla bokhandel Närkefrakt ekonomisk förening Rinaldo & Johansson AB Setvicegrossistema för storkök AB Sve8S bageri & konditori AB Yxhu" AB För"eningsbanken, Kumla Skandinaviska enskilda banken, Kumla Orebfo läns sparbank, Kumla samt Ö\lfiga här ej namngivna, som bidragit till att göra dagen till fest och bestående minne. KUMLA En biomstjdf'ideifommun IlS K\JIoIUl TRYCKERI '9IM

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Anne-Marie Mårtensson Kommunalpensionärerna, ersättare. Onslunda Pensionärsförening, ersättare. Brösarps pensionärsförening

Anne-Marie Mårtensson Kommunalpensionärerna, ersättare. Onslunda Pensionärsförening, ersättare. Brösarps pensionärsförening Rådsprotokoll 1 Närvarande: Åke Ranteg Ulf Persson Kjell Fröjd Gun Hedar Ordförande (m) Ledamot (c) Brösarps pensionärsförening Tranås pensionärsförening Tage Andersson SPF Klubb 67 Agne Persson Kommunalpensionärerna

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun

Aktiviteter i Eslövs kommun Aktiviteter i Eslövs kommun vår och sommar 2013 Öppet för alla! AKTIVITETER I ESLÖV Aktivitetshuset Karidal Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna. Här finns möjlighet

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du?

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du? Enkät muséet 2014 ny Är du man eller kvinna? A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total 57 100 100% (57/57) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 1 1,8 C. 35-64 25 43,9 D. 65-31 54,4 Total 57 100 100% (57/57)

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013

Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013 Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013 Konst på Hög Ett av Sveriges främsta skulpturområden! På Kvarntorpshögen öster om Kumla hittar du Konst på Hög-ett av Sveriges främsta skulpturområden. Flera av Sveriges

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Kommunbladet oktober 2014

Kommunbladet oktober 2014 Kommunbladet oktober 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nr 7. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under oktober månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller Sofie

Läs mer

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel Kommunbladet december 2016 Det här är en lättläst sammanfattning av information från Norsjö kommun. Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna Fredag 23 december, fredag 30 december och torsdag

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun

Aktiviteter i Eslövs kommun Aktiviteter i Eslövs kommun höst och vinter 2013 Öppet för alla! AKTIVITETER I ESLÖV Aktivitetshuset Karidal Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna. Här finns möjlighet

Läs mer

UNGDOMSGÅRDEN TRYCKERIET Pingstkyrkans egen fritidsgård. Kom för att fika, spela spel och umgås!

UNGDOMSGÅRDEN TRYCKERIET Pingstkyrkans egen fritidsgård. Kom för att fika, spela spel och umgås! 2016 LÖRDAG 20 FEBRUARI UNGDOMSGÅRDEN TRYCKERIET Pingstkyrkans egen fritidsgård. Kom för att fika, spela spel och umgås! Dag: 20 feb Tid: kl. 19.00-24.00 Plats: Pingstkyrkan, Stationsg. 6 Ålder: 12-20

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

November / december 2013

November / december 2013 November / december 2013 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Fråga 1. Personalen lyssnar, förstår och respekterar mig. 64% 34% JA IBLAND SÄLLAN NEJ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kvinna Man Eg.def

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Katerina Janouch. Foto: Peter Knutsson. Kulturlördag 15 november. Kumla kultur

Katerina Janouch. Foto: Peter Knutsson. Kulturlördag 15 november. Kumla kultur Katerina Janouch. Foto: Peter Knutsson. Kulturlördag 15 november. Kumla kultur Program November december 2014 November Lördag 1 november kl. 18.00 Opera-Live från Metropolitan, New York Carmen Bizet Biljettpris:

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Läs mer om kurserna på www.altakulturknut.se. Akustisk gitarr Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 760 kr

Läs mer om kurserna på www.altakulturknut.se. Akustisk gitarr Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 760 kr medborgarskolan Läs mer om kurserna på www.altakulturknut.se Akustisk gitarr Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 760 kr Västafrikansk dans Onsdagar 5/ 0 8.00 9.30 0 ggr 800 kr Fredagskväll med dans Fredag 7/

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program Torsås kommun Sportlov 2014 17 23 februari Program Måndagen den 17/2 Innebandy för alla i Torsås sporthall kl. 10.00 12.00. Samling kl. 10.00. Innebandyklubbor finns att låna. Arr: Skol-IF Innefotboll

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Vecka 41 är Kulturvecka!

Vecka 41 är Kulturvecka! Vecka 41 är Kulturvecka! Begreppet kultur är inte alltid så lätt att förklara eftersom det har många betydelser, men mest tänker vi kanske på människans skapande och kreativitet såsom konst, litteratur,

Läs mer

SPORTLOV! För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar!

SPORTLOV! För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar! snämnden SPORTLOV! Aktiviteter i samarbete mellan Älmhults föreningar och Kultur- och Fritidsnämnden För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar! Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar.

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Sportlovsprogram 18-24 feb 2013 Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Nominera till Ask & Embla Priset Sista dag för nominering är 31 mars Som ung i Sölvesborg

Läs mer

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för 2017 Detta händer i december Har du vägarna förbi, kom gärna upp och ta en kopp kaffe/te. Våra öppettider: måndag, tisdag, torsdag 10-16 och fredagar 10-15.

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23 Frågor/ synpunkter Nämndens

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Sommarlov i Ale 2014

Sommarlov i Ale 2014 Sommarlov i Ale 2014 Utomhusbad i Ale Personal från Skepplanda simhall finns på plats för märkestagning. Märkestagningen är gratis men du betalar för simmärkena. Märkestagning sjö: > Hultasjön v 28 och

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Fredag 25/10 Ungdomsfestival UNF Närlundahallen

Fredag 25/10 Ungdomsfestival UNF Närlundahallen Här kan du läsa om lite olika saker som du kan aktivera dig med under höstlovet i år. Dåsportlovsprogrammet innehåller mycket fritids- och sportaktiviteter försöker vi till höstlovet nu erbjuda saker som

Läs mer

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Program Hösten 2017 Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Sagostunder Att läsa och lyssna tillsammans är toppen! På våra sagostunder läser vi både ur de allra senaste bilderböckerna och

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (11)

Kultur- och fritidsnämnden (11) Kultur- och fritidsnämnden 2011-10-18 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.00 Paragrafer 77-84 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

I det vackra vädret serverades kaffe utomhus och inne i hembygdshuset såldes lotter till föreningens lotteri.

I det vackra vädret serverades kaffe utomhus och inne i hembygdshuset såldes lotter till föreningens lotteri. Historik 2009 Årsmötet 25 april 2009 Årsmötet ägde rum i hembygdshuset kl. 13.30 16.00. Gösta Bojner berättar om rysshärjningarna. Efter genomgång av de sedvanliga årsmötesärendena var det dags för kaffe

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2015

Programblad Vår - Sommar 2015 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Kulturprogram. Sommar 2008

Kulturprogram. Sommar 2008 Kulturprogram Sommar 2008 Musik på bruket Söndagen den 1 juni står Hällekis Musikkår åter som värd för den traditionella musikfestivalen Musik på bruket. I år är det 20:e gången som publiken bjuds på musik

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Barn & Unga. som vill utforska livet. Gilla oss på Facebook

Barn & Unga. som vill utforska livet.  Gilla oss på Facebook Barn & Unga som vill utforska livet Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Aktiviteter för dig som är småbarnsförälder Lerums församling erbjuder många olika

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA

SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA 1 Sommarläsning på Biblioteken i Borås Är du mellan 7 12 år och gillar du att prata och tipsa om böcker du lyssnat på eller läst, träffa kompisar och fika? Biblioteken

Läs mer

HÖSTLOV. Fagersta Kommun

HÖSTLOV. Fagersta Kommun HÖSTLOV 2016 Fagersta Kommun Ungdomscenter, Risbro För dig från åk 7 till och med gymnasiet Fredag 28/10 Bollsporter i Risbrohallen kl. 18 20 Tag med lämplig klädsel och utrustning. Ungdomscenter öppet

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-17 88 Plats och tid Tidaholms museum kl 17.00-18.30 Beslutande Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson

Läs mer

Kultur i Hörby December 2016

Kultur i Hörby December 2016 Kultur i Hörby December 2016 ROY WILSON QUINTET med Anita Larsson SKIVSLÄPP Premiär för RWQ CD-Skiva Elisabet Elisabet & Jonas Strid framför några av våra mest älskade Julsånger Metropol 4 December kl

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017 AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 0 Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning Kontakt: Yvonne Wallin tfn. 00 0 yvonne.wallin@ludvika.se START dagar för några aktiviteter BAD måndag september SKYTTE

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Kultur i Vården rapport om uppföljning

Kultur i Vården rapport om uppföljning KUN 2007-12-06, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Förvaltningskontoret Lisbeth Olsson Susann Wase Kultur i Vården 2007 - rapport om uppföljning 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att lägga förvaltningens

Läs mer

Hej mina vänner! Här kommer veckans nyheter till översättning avsett för vecka 18. Var vänliga försök översätta det mesta i den mån som det går.

Hej mina vänner! Här kommer veckans nyheter till översättning avsett för vecka 18. Var vänliga försök översätta det mesta i den mån som det går. Hej mina vänner! Här kommer veckans nyheter till översättning avsett för vecka 18. Var vänliga försök översätta det mesta i den mån som det går. Planera i god tid och dela inspelningsarbete så att redigeringen

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

Arrangörer. Fråga mer:

Arrangörer. Fråga mer: 18 april 24 april 2016 Arrangörer ABF Barkhyttans byalag Entré Ungdom Folkets Hus Föreningen Nya Vävstugan Hofors Bibliotek Hofors Finska Förening Hofors Hembygdsförening Hofors kommun Hofors Konstintresse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45

onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-11-17 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Planen för småbarnsfostran

Planen för småbarnsfostran Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem Det här är Isnäs daghems plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Daghemmets personal gör i samråd med föräldrarna upp

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer