ANALYSKATALOG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANALYSKATALOG 2015. www.alcontrol.se"

Transkript

1 ANALYSKATALOG 2015

2 OM FÖRETAGET ALcontrol AB Svenska ALcontrol AB ingår i ALcontrol Laboratories ett av Europas ledande analysföretag med högkvalificerade laboratorier även i England, Holland och Norge och med försäljningskontor i stora delar av övriga Europa. ALcontrolkoncernen omsätter mer än 130 miljoner Euro och har över 1300 anställda. ALcontrols Mission Vi strävar efter att bli marknadsledande inom miljö- och livsmedelsanalyser som skyddar allmänhetens hälsa. Genom avancerade analyser och produktionsprocesser, tillsammans med den bästa personalen, sätter vi en ny servicenivå för vår bransch. Därigenom vill vi belöna de som investerar pengar, tid och förtroende i vårt företag. ALcontrols Vision Vår vision är att sätta en ny standard inom laboratoriebranschen avseende professionalism, engagemang för service och kundvård. Vi kommer att omvandla marknader genom vårt förhållningssätt och expandera i Europa. ALcontrol AB är det självklara valet för våra kunder relaterat till laboratorietjänster inom livsmedel, luft, mark och vatten. Detta innebär att: Det ska vara enkelt som kund att göra affärer med oss. Våra kunder får resultat de kan lita på, i utsatt tid. Vi är ett ansvarsfullt ackrediterat laboratorium. Vi arbetar med ständiga förbättringar. Vi levererar ett standardiserat marknadsanpassat utbud. Vi har en flexibel organisation som snabbt anpassar sig mot föränderliga krav i vår omgivning. Vi är ett serviceföretag som bidrar till att förbättra vår miljö och att säkra vår hälsa. Genom att effektivt förmedla resultat på analyser kan vi ge dig som kund ett underlag för att med trygghet kunna arbeta vidare inom dina kärnområden, förbättra miljön och utvecklas. Med våra livsmedelsanalyser stärker vi din position att tryggt kunna leverera dina produkter med en visshet om kvalitet och god konsumenthälsa. Genom våra konsulter och provtagare kan du även få hjälp med att ta prover samt få tillgång till hög kompetens inom våra kärnområden. Med oss som partner ska du kunna sova gott om natten och kunna fokusera på att utveckla din verksamhet. Mikael Kemi VD, ALcontrol AB Mikael Kemi VD, ALcontrol AB 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rökgas Fasta material Livsmedel Vatten ALcontrol ALcontrol AB Vision och affärsmodell... 2 ALcontrols affärsområden... 4 Kontakta ALcontrol... sök i ALcontrols utbud... 6 Kvalitets- och miljöarbete, provtagning, transporter, beställning... 7 Expressanalyser, filtrering, homogenisering, provtyper... 8 Provtagningskärl Våra provtagare Konsult- och utbildningsverksamhet Vatten Avloppsvatten Badvatten Vatten för Legionellaundersökning Dricksvatten Grundvatten Deponier Recipientvatten Prioriterade ämnen enligt EU:s vattendirektiv Organiska miljöanalyser, bekämpningsmedel Organiska miljöanalyser, petroleumprodukter/olja Organiska miljöanalyser, polyaromatiska föreningar Organiska miljöanalyser, halogenerade aromatiska föreningar Organiska miljöanalyser, övriga organiska miljöanalyser VOC Screening / SVOC Screening Soil 2 Control Grundutbud, mikrobiologiska analyser i vatten Grundutbud, metaller Grundutbud, anjoner och närsalter Grundutbud, övriga kemiska analyser Förklaringar till analysresultaten Livsmedel Offentlig kontroll och egenkontroll Listeria Monocytogenes Branschriktlinjer Misstänkt matförgiftning Hygienisk processkontroll och livsmedelssäkerhet enligt EU-beslut Näringsvärdesbestämningar Label Check Livsmedelskemisk kvalitetskontroll Mikrobioloisk kontroll av dricksvatten och is Rengöringskontroll Trikiner och skatol Mikrobiologiska analyser i träck Mikrobiologiska analyser i faeces Djurslagsbestämning Grundutbud för analyser i livsmedel, mikrobiologi Grundutbud för analyser i livsmedel, livsmedelskemi Information om livsmedelsanalyser Fast material Analyspaket för mark Organiska miljöanalyser, bekämpningsmedel Organiska miljöanalyser, petroleumprodukter/olja Organiska miljöanalyser, polyaromatiska föreningar Organiska miljöanalyser, halogenerade aromatiska föreningar Organiska miljöanalyser, övriga föreningar Organiska miljöanalyser, bekämpningsmedel VOC Screening / SVOC Screening Soil 2 Control Grundutbud, metaller i fast material av bottensediment Prioriterade ämnen enligt EU:s vattendirektiv Biota Analyspaket för slam Grundutbud, övriga kemiska analyser Avfall och återvinning Byggmaterial Rökgas Några ord om luft Analyspaket för rökgas Analysmatris Index Försäljningsvillkor

4 ALCONTROLS AFFÄRSOMRÅDEN ALcontrol erbjuder ett brett utbud av tjänster Utbildning & konsulttjänster Utbildning & konsulttjänster Vatten Provtagning Livsmedel ALcontrol erbjuder provtagning och analys av vatten från alla delar i dess kretslopp, d.v.s. i vatten från hav, sjöar och vattendrag (badvatten, recipientvatten och råvatten), i nederbörd, grundvatten, dricksvatten samt avloppsvatten/lakvatten/slam. Vi utför analyser av såväl den kemiska som den mikrobiologiska beskaffenheten och utformar provtagningsprogram och analyspaket efter myndigheters krav samt kundens behov och önskemål. Vi utbildar även våra kunder i frågor som rör vatten, exempelvis frågeställningar kring dricksvatten samt provtagning i sjöar och vattendrag. Läs mer om våra vattenanalyser på sidan 14. ALcontrol erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade kemiska och mikrobiologiska analyser. Dessa är noga anpassade för att stötta en väl fungerande egenkontroll hos våra kunder, eller som verktyg vid myndighetsutövning. Vi har mångårig erfarenhet inom livsmedelsområdet och kan hjälpa till med såväl analys som utvärdering av resultaten, planläggning och utbildning. ALcontrol har ett produktutbud i enlighet med gällande regelverk för bl. a. märkning och presentation av livsmedel, användande av symboler, kosttillskott samt näringsvärdesdeklarationer. Läs mer om våra livsmedelsanalyser på sidan 50. Fasta material Rökgas ALcontrol erbjuder ett stort urval av analyser för mark-, slam- och bottensedimentprov. Vi analyserar även andra fasta material såsom byggmaterial och avfall. Inom denna provkategori är det ofta viktigt med snabba analyssvar. Därför erbjuder vi expressanalyser på ett flertal av de vanligaste analyspaketen. Läs mer om våra analyser av fasta material på sidan 80. ALcontrol erbjuder analystjänster i samband med kontroll av utsläpp till luft. Vi är ackrediterade för analyser av PAH och PCDD/ PCDF. Vi har mångårig erfarenhet av utsläppskontroll och följer Europastandard SS-EN Vi har också väl etablerade rutiner för transport av provtagningsutrustning. Läs mer om våra analyser av rökgas på sidan

5 KONTAKTA OSS ALcontrol finns från norr till söder ALcontrol har laboratorier i Umeå, Karlstad, Linköping och Malmö. Huvudkontoret är beläget i Linköping. Kontaktuppgifter till de olika laboratorierna hittar du nedan: ALcontrol AB Linköping Besöksadress: Postadress: Olaus Magnus väg 27 Box LINKÖPING LINKÖPING Telefon: (Växel) (Kundservice Fast material och Luft) (Kundservice Livsmedel) (Kundservice Vatten) (Kundservice Privatpersoner) Fax: ALcontrol AB Umeå Besöksadress: Postadress: Mariehemsvägen 6 Box UMEÅ UMEÅ Telefon: Fax: Umeå ALcontrol AB Karlstad Besöksadress: Postadress: Bromsgatan 4A Box KARLSTAD KARLSTAD Telefon: Fax: Karlstad Linköping ALcontrol AB Malmö Besöks- och postadress: Höjdrodergatan MALMÖ Telefon: Fax: Malmö ALcontrols provinlämningsställen Förutom ovanstående laboratorier har ALcontrol provinlämningsställen på följande orter: Arlanda flygplats Borlänge Borås Eskilstuna/Torshälla Gävle Göteborg Halmstad Helsingborg Jönköping Kalmar Karlskrona Kristianstad Mölndal Norrköping Nybro Nyköping Skara Solna Stockholm Södertälje Trollhättan Uddevalla Uppsala Vänersborg Västervik Västerås Växjö Örebro För aktuell information, se 5

6 @mis lösningen som ger dig kontroll = lösningen som ger dig är ALcontrols internetbaserade kommunikationsplattform för laboratorietjänster. Med hjälp hanterar du såväl framtida provtagning som utvärdering av resultat när som helst på dygnet. Du kan själv planera din provtagning, hantera elektroniska beställningar, ställa frågor, styra rapporteringsrutiner såväl som fakturering och utskick av provtagningsmaterial, sätta larmvärden och passivt eller aktivt utvärdera sina resultat. Läs mer och registrera dig på ger dig tillgång till lab 24x7 Sök i ALcontrols utbud På kan du söka i hela ALcontrols utbud via en smart sökfunktion. Du får detaljerad information om varje analys, t ex; pris, svarstid, expressmöjlighet, provkärl, metod, rapporteringsgräns och ackrediteringsstatus. Funktioner i sökverktyget: Filtrera på provtyp och kategori samt fritextsök. Spara undan analyser till Mina analyser. Exportera valda analyspaket till Excel eller PDF. Kontakta kundservice vid frågor om valda analyser. SÖK I ALCONTROLS UTBUD 6

7 KVALITETS- OCH MILJÖARBETE, PROVTAGNING, TRANSPORTER, BESTÄLLNING Kvalitets- och miljöarbete ALcontrol AB är ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) enligt SS-EN ISO/IEC Ackrediteringen innebär att våra laboratorier följer laboratoriestandarden, är tekniskt kompetenta och har förmåga att generera tekniskt giltiga resultat. Laboratorier som uppfyller kraven i denna standard arbetar även i nära enlighet med ISO 9001 och ISO ILAC-märket hänvisar till internationella avtal om ömsesidigt erkännande, där ILAC (Internationel Laboratory Accreditation Cooperation) är ett internationellt forum för ackreditering av laboratorier och kontrollorgan ISO/IEC ALcontrol är ett miljölaboratorium som strävar efter att medverka till en förbättrad miljösituation och till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. ALcontrol AB är därför också certifierat enligt SS-EN ISO De frågor som för ALcontrols egna laboratorieverksamhet har den största miljömässiga signifikansen rör kemikalier och miljöfarligt avfall, förbrukningen av engångsmaterial samt prov- och persontransporter. Inom dessa områden strävar vi efter att minimera vår förbrukning av resurser och utsläpp i miljön. Arbetet med miljöförbättrande åtgärder berör alla anställda inom företaget. Provtagningsmaterial Vi levererar material anpassat för provtagning och analys. Provtagningsflaskor och provtagningsburkar kan levereras med förtryckta etiketter, märkta med provtagningsplats, provpaket (typ av analyser) och provtyp. Ni har också möjlighet att välja vilken märkning er etikett ska ha. ALcontrol erbjuder även möjlighet till schemaläggning av återkommande beställningar. Tjänsten innebär att ALcontrol skickar ut transportemballage och provtagningsmaterial med etiketter ca en vecka före planerad provtagning. Fördelarna med detta system är att inga följesedlar behövs samt att ni själva slipper lagerhålla provtagningsmaterial månader i förväg. När materialet anländer blir det dessutom en påminnelse att det är dags för provtagning. Angivna kärl och provvolymer i denna katalog gäller vid beställning av enskilda analyspaket. Vid beställning av flera analyspaket, vänligen kontakta oss för information. Transporter och transportemballage En viktig faktor för ett korrekt analysresultat är att proven kommer fram i rätt tid och med rätt temperatur. Kundanpassade och kostnadseffektiva logistiklösningar kräver kvalitetssäkrade transportsystem. ALcontrol har därför utvecklat ett transportsystem, Q-bag och Q-mail, för att säkerställa kvaliteten och underlätta transporter av prov. Samtliga väskor är märkta och ingår i ett retursystem. Instruktioner för beställning Följande information är obligatorisk vid beställning: Uppdragsgivare Om du redan är kund hos oss anges med fördel kundnummer. Detta kopplar din beställning till korrekt prisavtal och andra allmänna kunduppgifter. Om du inte är kund hos oss sedan tidigare lämnar du fullständiga kunduppgifter på aktuell följesedel (finns på Alternativt kontakta oss, så skapar vi ett kundnummer. Provtyp Många av våra analysmetoder är validerade för specifika provtyper. Alla metoder kan därmed ej användas eller är inte lämpliga för analys av samtliga typer av prov. Ackreditering av en metod är dessutom kopplad till provtyp. Ange därför alltid provtyp för en korrekt hantering av ditt prov. Beställningskod Beställningskoden definierar den unika tjänst som ni önskar och utgör därför obligatorisk information. Kombinationen av beställningskod och provtyp utgör dessutom det huvudsakliga urvalskriteriet vid analysmetodval. I katalogen hittar du beställningskoden till höger i varje analyspaket. 7

8 EXPRESSANALYSER, FILTRERING, HOMOGENISERING, PROVTYPER Expressanalyser För de vanligaste analyserna i mark men även i grundvatten, erbjuder ALcontrol expressalternativ med extra snabb svarstid. Expressproverna måste bokas via vår kundservice. Detta är för att vi ska kunna garantera svarstiden. Boka senast samma dag som proverna skickas in men det är alltid bra att vara ute i så god tid som möjligt för att få en garanterad plats då efterfrågan stundtals är stor. I dagsläget erbjuder vi två svarstidsalternativ, Over night och 1 Dygn. Over Night Prover lämnas på inlämningsställen, alt. anländer till Linköpingslaboratoriet innan kl dag 0, Svar innan kl dag 1. Observera att Over Night analys av metaller inte är tillgängligt för vattenprover som måste uppslutas. 1 Dygn Prover lämnas på inlämningsställen, alt. anländer till Linköpingslaboratoriet innan kl dag 0, Svar innan kl dag 2. Följande paket är valbara men utbudet uppdateras med jämna mellanrum så besök gärna för uppdaterad information. MARK Paketkod Beskrivning Over Night 1 Dygn Paketkod Beskrivning Over Night 1 Dygn ORGNV Organiska analyser enl. SNV X X AROM Aromater >C8-C35 X X M10NV 10 metaller enl. SNV (HNO3) X X ALIF Alifater >C5-C35 X X M2NV 2 metaller enl. SNV (Kungsvatten) X X MTBE Metyl-Terbutyl-eter X X HG-H Kvicksilver X X ALIFT Alifater >C10-C35 X X PAH16 PAH 16 st X X PCB7 PCB 7 st X X OLJA Alifater, aromater och BTEX X X GRUNDVATTEN Paketkod Beskrivning Over Night 1 Dygn Paketkod Beskrivning Over Night 1 Dygn ORGNV Organiska analyser enl. SNV X X OLJA Alifater, aromater och BTEX X X M metaller enl. SNV 4638 X X AROM Aromater >C8-C35 X X M7 Tungmetaller 7 st X X ALIF Alifater >C5-C35 X X HG-H Kvicksilver X X ALIFT Alifater >C10-C35 X X PAH16 PAH 16 st X X Filtrering Vattenprov analyseras normalt utan föregående filtrering, dvs totalhalten analyseras i det insända provet. Om filtrering önskas skall detta anges i samband med beställning. Vid beställning framgår det tydligt för vilka parametrar filtrering är möjligt att beställa. Vid beställning av analys på både ofiltrerat och filtrerat prov redovisas båda uppsättningarna resultat på samma analysrapport. Homogenisering Det är ofta nödvändigt att sönderdela fasta material för att åstadkomma homogena prov. Även vattenprov med högt partikelinnehåll kräver ofta någon form av förbehandling. Många analysmetoder kräver förbehandling av provet innan analys. Ett antal olika försteg kan därför vara nödvändiga. Laboratoriet förbehåller sig rätten att välja dessa steg så att god analyskvalitet uppnås. Provtyper Vid beställning måste alltid provtyp anges. Provtypen är styrande parameter på våra laboratorier och hjälper oss att styra upp så att rätt metod används (t. ex. höga eller låga halter), att rätt bedömning (ibland ingen) mot rätt regelverk görs, och att rätt ackrediteringsstatus ges för aktuell parameter. Om du inte hittar din provtyp inom definitionerna nedan så kontakta oss. Ytterligare beskrivning av provet kan göras med hjälp av provets märkning. Vilka analyser/paket som är beställningsbara i vilka matriser finner du i det vi kallar analysmatris med början på sidan

9 PROVTYPER ALcontrols provtyper Asfalt Prov på asfalt för PAH-analys. Avfall Prov på material avsett för deponering. Biota Biologiskt material såsom fisk, musslor, vattenmossa och andra vattenlevande organismer. Byggmaterial Prov bestående av tegel, gips eller betong. Vissa analyser utförs även i färgavskrap och trä. Fogmassa Prov på fogmassa för PCB-analys. Kompost Kompost och rötrest från organiskt avfall. Mark Samtliga förekommande jordarter. Makadam, grus och slagg är dock ej att betrakta som mark, då extraktionsmetoderna ej kan följas. Olja Prov på olja för PCB-analys. Sediment Sediment från bottnar på sjöar och vattendrag. Även sediment från lakvattendammar. Sedimenterat material från oljeavskiljare, tankar av olika slag etc. ingår inte i provtypen sediment. Slam Slam från kommunala reningsverk vars uppgift är att rena avloppsvatten från både hushåll och industri vars vatten är kopplat till det kommunala nätet. Slam från industriella reningsprocesser med följande undantag: slam från t. ex. raffinaderiers reningsverk (starkt oljehaltiga), hydroxidslam eller slam från livsmedelsindustriers eventuella reningsverk (fetthaltiga). Absorbtionslösning Prov i gastillstånd från förbränningsanläggningar där man med hjälp av en absorbtionslösning som varierar beroende på förorening. För analys av anjoner, metaller inkl. kvicksilver. Kvartsfiberfilter Prov i gastillstånd från förbränningsanläggningar där man med hjälp av kvartfiberfilter fångar upp för metall analys. Rökgas Luft, prov i gastillstånd från förbränningsanläggningar som med hjälp av avsedd utrustning samlas upp. Utrustningen består vanligtvis av två delar, filter och adsorbent (XAD-2). För analys av organiska föreningar. Drycker Drickfärdiga juice, öl, vin, kaffe, kakaodrycker. Fisk och skaldjur Fisk och skaldjur kokta eller råa. Dock ej produkter av fisk och skaldjur som är färdiga att ätas. Is Används vid hygienisk analys av is som ska hålla samma hygieniska kvalitet som dricksvatten tex is i drycker eller som blandas in i produkten under tillverkningsprocessen. Kött, köttprodukter och ägg Kött från alla djurslag eller produkter därav. Kontroll av slaktkroppar (borrprov eller svabbprov) Livsmedel egenkontroll Prov på livsmedel som tas ut av näringsidkaren själv i enlighet med sitt egenkontrollprogram. Används främst i restaurang eller butik. Livsmedel offentlig kontroll Prov på livsmedel som tas ut av en myndighet inom ramen för offentlig kontroll. Mejeriprodukter Mjölkprodukter, glass, mjölk, fil, yoghurt ost och smör m fl. Rengöringskontroll Kontroll av rengöring i livsmedelslokaler t. ex. verktyg, bänkar och väggar. Utförs av personal på aktuell livsmedelsanläggning. Kontrollen utförs med hjälp av tryckplattor eller svabbar. Sammansatta livsmedel Ätfärdig mat (matportioner, gratänger, blandsallader, potatissallad m m). Träck Avföringsprov från husdjur. Omfattar även s.k. sockprov från fjäderfäanläggningar Vegetabilier Grönsaker, frukt, bär, svamp färska eller konserverade och produkter av vegetabilier. Flingor, müsli, bröd, kakaopulver, kryddor. Övrigt - Human faeces Avser avföringsprov som personal på livsmedelsanläggningar lämnar in. Avloppsvatten Inkommande/utgående vatten till/från kommunala och industriella reningsverk, samt enskilda avlopp och dagvatten. Ej vatten som används industriellt i betbad, avfettningsbad eller andra kraftigt förorenade processvatten. Bassängbadvatten Prov taget ur en badanläggning av konstgjord art och där vattnet förväntas vara desinficerat. Dricksvatten för allmän förbrukning Dricksvattenprov som analyseras och bedöms i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30 och/eller LIVSFS 2003:45). Dricksvatten för enskild förbrukning Dricksvattenprov som analyseras och bedöms i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer (SOFS 2003:17). Ecoscope Passiv provtagning med ALcontrols produkt Ecoscope för karaktärisering och spårning av föroreningar i olika typer av vatten. Grundvatten Vatten som finns i vattenförande jordlager under mark ytan. Prover uttagna i samband med miljöundersökning. Havsvatten Bräck- och saltvatten. Lakvatten Vatten som passerat genom en deponi och därmed haft möjlighet att laka ut substanser från det material som är deponerat. Recipientvatten Recipient = mottagare. Recipient är således en sjö, å, bäck eller ett hav som utgör mottagare för avloppsvatten. I kategorin recipientvatten undantar ALcontrol saltvatten. Råvatten för dricksvattenproduktion Vatten avsett för dricksvattenproduktion, provtaget före första behandlingssteget. Strandbadvatten Prov som tas ut ur en sjö, flod etc. på en plats avsedd att vara en badplats. Vattnet kan vara sött, salt eller bräckt. Vatten för Legionellaundersökning Omfattar alla vattenprov uttaget för analys av Legionella. 9

10 PROVTAGNINGSKÄRL Provtagningskärl En viktig del av provtagnings- & analysarbetet utgörs av de kärl man använder. De skall vara så enkla och lättarbetade som möjligt och inte påverka analysresultaten. Här presenteras de kärl vi använder på bild. Vid respektive analyspaket hänvisas också till vilka kärl som skall användas, men då i text. Tumregel vid användning av kärl för vattenprovtagning är att flaskor för kemiska analyser skall toppfyllas, och flaskor för mikrobiologiska analyser skall fyllas till ca 80%. 500 ml plastflaska för kemiska vattenanalyser. 150 ml plastflaska för metallanalyser och övriga kemiska analyser i vatten. AL286: Steril 500 ml plastflaska med blå kork för mikrobiologiska vattenanalyser. AL227: 500 ml glasflaska för organiska analyser i vatten. AL222: 1000 ml glasflaska för organiska analyser i vatten. AL288: 500 ml glasflaska för AOX i vatten. Innehåller HNO ml plastflaska: För analys av fenolindex. Innehåller H 2 SO 4. För analys av cyanid. Innehåller NaOH. 100 ml mörk glasflaska, 3 olika: AL237: För organiska analyser. AL236: För organiska analyser. Innehåller H 2 SO 4 AL203: För analys av oljeindex. Innehåller HCl. 60 ml klar glasflaska för kvicksilveranalys. 100 ml klar glasflaska för analys av syre och sulfid. 60 ml glasrör för organiska miljöanalyser. 10

11 PROVTAGNINGSKÄRL, FORTS. Provtagningskärl, forts. Filterhållare för analys av parasiter. Radonvial med plastpåse. 500 ml vit plastburk för slamprover. AL210: 250 ml mörk glasburk för jordprover. 100 ml plastburk. 250 ml steril plastburk för mikrobiologiska livsmedelsprover. 1 Kompress: Används för provtagning på slaktkroppar samt rengöringskontroll (större ytor). 2 Fuktade tops: Används för provtagning vid rengöringskontroll Tops: Används för provtagning av faeces. Tryckplatta. Svabbar: Kompresser och tops 11

12 PROVTAGNING ALcontrols ackrediterade provtagare täcker hela Sverige ALcontrol erbjuder en kompetent och erfaren provtagningsavdelning. Provtagarna är certifierade för recipient- respektive avloppsvattenprovtagning. Samtliga metoder ingår också i ALcontrols ackreditering och revision av provtagningen genomförs årligen. Vi utför provtagning i olika typer av sammhang, för vilka olika regelverk också är tillämpliga: Avlopp/industri Grundvatten Ytvatten (sjö, havskust, bäck, å, älv) Dricksvatten Råvatten Lakvatten (deponier, täktverksamhet) 1006 ISO/IEC Vi utför provtagningar av: Vatten Sediment Våra provtagningsmetoder/hanteringsrutiner är sedan lång tid optimerade för efterföljande analys av: Metaller Närsalter Organiska miljögifter Biologiska parametrar (bottenfauna, påväxt, plankton, kiselalger) ALcontrols provtagare är vana vid alla förhållanden. Vi använder oss av: Miljövänliga bilar, skotrar och båtar Adekvat utrustning för stickprovtagning Pumputrustning för flödes-/tidsproportionell provtagning över längre tid Passiv provtagningsanalysmetod (vattenmossa, Ecoscope ) Ett stort kontaktnät både internt (labpersonal och konsulter) och externt (kollegor, kunder, och myndigheter). EU:s ramdirektiv för vatten ALcontrols provtagare och konsulter (se nästa sida) är en stor tillgång för våra kunder som arbetar med EU:s omfattande ramdirektiv för vatten. Våra konsulter har erfarenhet av att upprätta och arbeta med kontrollprogram för framförallt limniska miljöer, men också kustnära program. Våra konsulter och provtagare har kännedom om de flesta områden i Sverige genom att de utvärderar och administrerar mer än hälften av landets recipientkontrollprogram. Provtagningsuppdrag kopplade till ramdirektivet pågår i både kust och sjö med statusklassning av bottenfaunasamhället och växtplanktonfloran. Vår samarbetspartner för biologiska analyser är välrenommerade Medins Biologi AB. Vi följer noga utvecklingen av vattendirektivets införande i Sverige, såsom framtagande av åtgärdsprogram, remissrundor och annat av betydelse för att kunna anpassa våra tjänster och underlätta för dig som kund. 12 Frågor? Kontakta provtagningsavdelningen på telefon

13 KONSULTING OCH UTBILDNING Konsultverksamhet i unik kombination med laboratorieverksamhet En av fördelarna med att vara kund hos ALcontrol är att du förutom laboratorieanalyserna även får tillgång till vår konsultverksamhet. Ett ökande antal kunder har upptäckt finessen med att anlita ett laboratorium med möjlighet att tillhandahålla tilläggstjänster som utbildning, utredning, framtagande av kontrollprogram, projektledning och provtagning samt ett stort kontaktnät allt under samma tak! Konsulttjänster inom livsmedelsområdet Våra livsmedels kvalitet och säkerhet har uppmärksammats alltmer under senare år. Konsumenterna är bättre infor-merade och har mer kunskaper än tidigare. Även myndigheterna har skärpt sina krav på kvalitetssäkring och säkra livsmedel. För att hjälpa till med att tillmötesgå de ökade kraven kan ALcontrol som ett komplement till våra analystjänster också erbjuda konsulttjänster för livsmedelsbranschen. Våra veterinärer, mikrobiologer och kemister med mångårig erfarenhet av livsmedelsområdet hjälper er även vid andra frågeställningar. EG-förordningar om hygien och offentlig kontroll innebär en förändring i svensk livsmedelslagstiftning. De nya reglerna ska omfatta alla led i produktions-, bearbetnings-, och distributionskedjan av livsmedel enligt principen från jord till bord. Målet med skärpta regler är säkra livsmedel. Våra produktområden: Utformning och revision av egenkontrollprogram, provtagningsplaner och HACCP-planer. Bollplanksmöjligheter för dig som redan är igång. Som kund hos ALcontrol finns möjlighet att säkra upp fortbildning av egen personal på ett kostnadseffektivt sätt, få tillgång till kompetens kring kontrollprogram, utvärdering av trender m m. Utbildningar och konsulttjänster inom miljöområdet Som kund hos oss har du en unik möjlighet att komma i kontakt med kompetenta och erfarna konsulter som arbetar mer eller mindre sida vid sida med laboratorieverksamheten. Via vår konsultavdelning har du som kund tillgång till all den kunskap som ryms inom ALcontrol AB, samt även den kunskap vi har tillgång till via våra samarbetspartners (t.ex. Medins Biologi AB). De verktyg vi arbetar med är i huvudsak de som våra laboratorier och provtagningsavdelning förfogar över, och där våra konsulter väljer ut det som passar bäst för varje enskilt uppdrag. Hos oss kan du få hjälp med: Sammanställning av analysdata och värdering mot gällande regelverk. Planering av en undersökning, med val av provpunkter, provtagningsmetod och analysomfattning i syfte att erhålla bästa möjliga nytta med undersökningen. Tolkning av resultat, och de förutsättningar som har givit upphov till resultaten. Åtgärdsförslag, om undersökningen har uppdagat problem som behöver åtgärdas. Våra produktområden: Recipientkontroll: Övervakning av vattenkvalitet i vattendrag, sjöar och kustområden. Deponier och förorenade områden: Års- och flerårsutvärdering av analysresultat, kartläggning av anläggningars miljöpåverkan, framtagande av kostnadseffektiva kontrollprogram och beskrivning av grund- och ytvattenförhållanden med avseende på spridning av lakvatten. Råvatten och råvattentäkter: Bedömning av vattenkvaliteten i hela kedjan från råvatten till färdigt dricksvatten, utredning av alternativa råvattenintag och kontroll av förändringar i vattenkvalitet. Källspårning: Komplexiteten i olika vattensystem varierar, och det kan vara olika svårt att avgöra vilka källor som är betydande. Med hjälp av t. ex. Ecoscope har vi en bra analysmetod för att spåra föroreningar till dess källor. Utbildning med fast kursplan: Kursutbud hittar du på där du också kan anmäla dig online. Utbildning anpassad för just dina behov: Kontakta oss för mer information. Frågor? Kontakta konsultavdelningen via telefon

14 VATTEN Vatten ALcontrol utför provtagning och analys av vatten från alla delar i dess kretslopp, d.v.s. i vatten från hav, sjöar och vattendrag (badvatten, recipientvatten och råvatten), i nederbörd, grundvatten, dricksvatten samt avloppsvatten/lakvatten/slam. Vi utför analyser av såväl den kemiska som den mikrobiologiska beskaffenheten och utformar provtagningsprogram och analyspaket efter myndigheters krav samt kundens behov och önskemål. Vattenanalyser utförs vid alla våra laboratorier. Kemister, limnologer och mikrobiologer svarar för bedömning och tolkning av analysresultaten och är diskussionspartners med dig som kund. Vi utbildar även våra kunder i frågor som rör vatten, exempelvis frågeställningar kring dricksvatten samt provtagning i sjöar och vattendrag. Hittar du inte den analys du söker, kontakta kundservice. 14 Frågor? Kontaktuppgifter till kundservice hittar du på sidan 5.

15 VATTEN AVLOPP Analyspaket för avloppsvatten Metaller och organiska föroreningar kan ge störningar i reningsprocessen eller ge höga halter i slammet. Slam med höga halter föroreningar ger upphov till kostnader för deponering då det inte kan användas som jordförbättringsmedel. Paketen nedan är anpassade för kommunala och industriella avloppsvatten. Baspaket för reningsverk Organiska summametoder BOD7 (ATU) COD(Cr) Närsalter Fosfor total, P Kväve total, N 3 mg/l 30 mg/l 0,01 mg/l 0,1 mg/l Rekommenderade tillägg: Ammoniumkväve (NH4N), ph (PH), suspenderade ämnen (SUSP) och TOC (TOC). Provtagningskärl: 500 ml plastflaska AVL001 Biltvätt, baspaket med oljeindex AVL009 Org. summametoder Rapp.gräns Fys. / kem. egenskaper Rapp.gräns BOD7 (ATU) COD(Cr) 3mg /l 30 mg/l ph 2-12 Oljeanalys Oljeindex Rapp.gräns 0,1 mg/l Provtagningskärl: 500 ml plastflaska + 2 st 100 ml mörka glasflaskor med HCl-tillsats (AL203). Rekommenderade tillägg: Metallpaket (M7) Tungmetaller, 7 st. M7 Metaller syrauppslutning Bly, Pb Kadmium, Cd Koppar, Cu Krom, Cr Kvicksilver, Hg Nickel, Ni Zink, Zn 0,02 µg/l 0,05 µg/l 0,05 µg/l 0, 0,2 µg/l 0,2 µg/l 0,02 µg/l 0,5 µg/l 0,5 µg/l 0, 0,5 µg/l 3 µg/l Analysmetod: ICP/MS, FIMS Provtagningskärl: 150 ml plastflaska + 60 ml glasflaska för Hg Proverna uppsluts innan analys om provtypen är avloppsvatten. Båtbottentvätt enl. HaV 2012:10 Metaller Tributyltenn Diuron Irgarol Koppar, Cu Koppar, Cu, filt Zink, Zn Zink, Zn, filt 0.02 µg/l 0.05 µg/l 0.05 µg/l 0.01 mg/l 0.01 mg/l 0.01 mg/l 0.01 mg/l BÅTBOT Provtagningskärl: 1 st. 500 ml glasflaska (AL227) 2 st.150 ml plastflaska, 1 st. 100 ml mörk glasflaska (AL237) För mikrobiologiska analyser i avloppsvatten hänvisar vi till vårt grundutbud, se sidan 40. Komplett analysmatris hittar du på sidan Sök i vårt analysutbud på 15

16 VATTEN AVLOPP Ecoscope passiv provtagare gör jobbet Ecoscope är ett kombinerat provtagningssystem för organiska ämnen, tungmetaller och fosfor och erbjuder möjlighet att utföra provtagning under lång tid, utföra provtagning i många punkter samtidigt samt genomföra utredningar med högt tempo Ecoscope är litet, lätt och smidigt och kan därför enkelt placeras ut såväl i trånga avloppssystem som i sjöar och vattendrag. Provtagaren är avsedd och anpassad för att ligga i vattnet under en längre tidsperiod, i syfte att fånga upp såväl kontinuerliga som tillfälliga utsläpp. Provtagningen kan pågå från enstaka dagar upp till flera veckor, beroende på haltnivåer och syfte. Observera dock att metoden passiv provtagning generellt sett kan ha otillräcklig känslighet för att med statistisk säkerhet detektera små variationer i halter nära de naturliga bakgrundsnivåerna. Vid recipientundersökningar är det därför främst vid misstanke om större punktutsläpp som Ecoscope utgör ett effektivt verktyg. Efter avslutad provtagning sänds Ecoscope till ALcontrol för analys. Fördelar med Ecoscope: Användningsområden: Kräver inga yttre energikällor Kartering av ett vattensystem Kostnadseffektivt Övervakning av en specifik provpunkt Liten arbetsinsats i fält Spårning av en förorening till dess källa Möjlighet till samtidig provtagning i ett stort antal provpunkter Ecoscope, passiv provtagning, analysexempel Metod Best.kod Alifater GC/MS ECOALI Aromater GC/MS ECOARO Fosfor, P ICP-AES ECOFOS Kvicksilver, Hg FIMS ECOHG PAH GC/MS ECOPAH Silver, Ag ICP/MS ECOAG SVOC screening, enkel GC/MS ECOSVO SVOC screening, förutsättningslös GC/MS ECOOMF Tungmetaller enligt M4638 ICP/MS ECOMET ALcontrol har personal som kan hjälpa till med planering, fältarbete och utvärdering av undersökningen, för att utfallet skall bli bästa möjliga. För mer information, kontakta Susanne Holmström på telefon VATTEN BADVATTEN ALcontrol erbjuder analyspaket som är utformade i enlighet med gällande föreskrifter. Till detta har vi också ett stort grundutbud där ni kan utforma era egna analyspaket. Bassängbadvatten enligt Folkhälsomyndighetens författningen FoHMFS 2014:12 Bassängbad, Heterotrofa bakterier Mikrobiologiska analyser Heterotrofa bakterier 35 C, 2 dygn cfu/ml Provtagningskärl: 500 ml steril plastflaska (AL286). Bassängbad, mikrobiologisk kontroll Mikrobiologiska analyser Heterotrofa bakterier 35 C, 2 dygn Pseudomonas aeruginosa cfu/ml cfu/100 ml Provtagningskärl: 500 ml steril plastflaska (AL286). BAD009 BAD004 För vidare utredning finns följande tillägg: Analys Beställningskod COD(Mn)* CODMN TOC TOC ph PH Turbiditet TURB VOC inkl. THM VOC Legionella LEGIO *Kan ej analyseras då rening med väteperoxid används eller vid salthalt över 300 mg/l. För övriga kemiska och mikrobiologiska analyser i bassängbad hänvisar vi till vårt grundutbud, se sid Frågor? Kontaktuppgifter till kundservice hittar du på sidan 5.

17 VATTEN BADVATTEN Strandbadvatten mikrobiologisk kontroll Strandbad enligt EG Mikrobiologiska analyser E. coli Intestinala enterokocker cfu/100 ml cfu/100 ml Provtagningskärl: 500 ml steril plastflaska (AL286). BAD010 Strandbad inkl. koliforma bakterier Mikrobiologiska analyser E. coli Intestinala enterokocker Koliforma bakterier cfu/100 ml cfu/100 ml cfu/100 ml BAD008 Provtagningskärl: 500 ml steril plastflaska (AL286). För kemiska analyser i strandbad, se sidorna VATTEN VATTEN FÖR LEGIONELLAUNDERSÖKNING Legionella i vatten Analys Metod Beställningskod Legionella ISO eller ISO LEGION Legionella pneumophila PCR 80 GU/L kval 480 GU/L kvant 2 LEG001 Legionella spp PCR 80 GU/L kval 480 GU/L kvant 2 LEG002 Legionella pneumophila Svabb PCR 80 GU/L kval LEGSV1 Provtagningskärl: 500 ml steril plastflaska (AL286). För dricksvatten behövs 2 st 500 ml sterila plastflaskor (AL286). Information: Dessa prov skickas till ALcontrol AB i Karlstad 1) Vilken metod som används bestäms av laboratoriet och beror på vattnets smutsighetsgrad. 2) Resultat <80 GU/L = ej påvisad GU/L = påvisad >480 GU/L = påvisad samt antal Odlingsbara mikroorganismer ANT302 Odlingsbara mikroorganismer 30 C 2 dygn cfu/ml Metod: SS EN ISO Provtagningskärl: 500 ml steril plastflaska (AL286). Information: Dessa prov skickas till ALcontrol AB i Karlstad. ALcontrol utför analyser av Legionella i bassängbad, duschar, kyltorn, processvatten m.m. Legionärssjuka är en allvarlig form av lunginflammation som orsakas av legionellabakterier och som årligen beräknas drabba ca 500 personer i Sverige. Smittspridning sker genom inandning av den legionellahaltiga vattendimma som bildas vid t. ex. duschning. Normalt får man inte legionärssjuka genom att dricka vatten och sjukdomen smittar inte från person till person. Förekomst/tillväxt: Legionellabakterien är en sötvattenorganism som finns naturligt i låga koncentrationer i jord, sjöar och vattendrag. Problem uppstår när bakterien tillväxer i stora mängder, t. ex. i ledningssystem med stillastående vatten och/eller vid en för bakterien gynnsam temperatur (mellan 20-45ºC). Tillväxten gynnas även av den biofilm som bildas i varmvattenledningarna. Bakterien kan sedan spridas med den vattendimma som bildas överallt där vatten tappas ur ledningsnät, t.ex: Duschar och kranar (ofta biofilm i slangarna). Även luftinblandare på vattenkranar sprider vattendimma. Bubbelbad. Vattentemperaturen i bubbelbadet är idealisk för bakterietillväxt. Flera utbrott av legionärssjuka har härletts till kyltorn för bl. a. luftkonditionering på taket till byggnader. Andra källor kan vara luftfuktare, nödduschar, befuktningsanläggningar för frukt och grönsaker, tempererade bassängbad, processvatten m.m. Komplett analysmatris hittar du på sidan Sök i vårt analysutbud på

18 VATTEN DRICKSVATTEN, KEMI Analyspaket för dricksvatten Vi räknar alltid med att ha tillgång till rent vatten som går att använda utan hälsofara. Vårt vatten utsätts dock för påverkan från olika källor, och för att säkerställa dess kvalitet fordras regelbundna undersökningar. ALcontrol erbjuder analyspaket som är utformade i enlighet med SLVFS 2001:30 och optimerad utifrån produktionsprocessen på laboratoriet. Till detta har vi också ett stort grundutbud där ni kan utforma era egna analyspaket. Dricksvattenpaket enligt SLVFS 2001:30 kemiska analyspaket Dricksvatten, kemisk undersökning Fysikaliska egenskaper Färg Turbiditet Metaller Järn, Fe Mangan, Mn Provtagningskärl: 500 ml plastflaska 5 mg/l Pt 0,1 FNU 0,2 mg/l 0,02 mg/l DVK001 Rekommenderas till: Kemisk normalundersökning på utgående vatten från vattenverk. Tillägg: PH vid ph-justering NO2N vid kloramindesinfektion Dricksvatten, kemisk undersökning DVK003 Fysikaliska egenskaper Rapp.gräns Närsalter Rapp.gräns Färg Konduktivitet Lukt ph Turbiditet 5 mg/l Pt 1 ms/m ,1 FNU Ammoniumkväve, NH 4 -N Ammonium, NH 4 Metaller Aluminium, Al Järn, Fe Mangan, Mn 0,01 mg/l 0,02 mg/l Rapp.gräns 0,03 mg/l 0,02 mg/l 0,02 mg/l Rekommenderas till: Kemisk normalundersökning av dricksvatten hos användare och förpackat dricksvatten. Tillägg: NO2N vid kloramindesinfektion Provtagningskärl: 500 ml plastflaska Dricksvatten, kemisk undersökning DVK004 Fysikaliska egenskaper Rapp.gräns Närsalter Rapp.gräns Alkalinitet COD(Mn) Färg Konduktivitet Lukt ph Turbiditet 1 mg/l 1 mg/l 5 mg/l Pt 1 ms/m ,1 FNU Ammoniumkväve, NH 4 -N Ammonium, NH 4 Nitritkväve, NO 2 -N Nitrit, NO 2 Metaller Aluminium, Al Järn, Fe Kalcium, Ca Koppar, Cu Magnesium, Mg Mangan, Mn Hårdhet, total 0,01 mg/l 0,02 mg/l 0,001 mg/l 0,005 mg/l Rapp.gräns 0,03 mg/l 0,02 mg/l 0,05 mg/l 0,02 mg/l 0,1 mg/l 0,02 mg/l 0,03 dh Rekommenderas till: Allmän dricksvattenundersökning. Motsvarar tidigare nivå 2 enligt SLVFS 1993:35. Provtagningskärl: 500 ml plastflaska 18 Frågor? Kontaktuppgifter till kundservice hittar du på sidan 5.

19 VATTEN DRICKSVATTEN, RUBRIK KEMI Dricksvattenpaket enligt SLVFS 2001:30 kemiska analyspaket Dricksvatten, kemisk undersökning DVK005 Fysikaliska egenskaper Rapp.gräns Närsalter Rapp.gräns Alkalinitet COD(Mn) Färg Konduktivitet Lukt ph Turbiditet Anjoner Fluorid, F Nitratkväve, NO 3 -N Nitrat, NO 3 Klorid, Cl Sulfat, SO 4 1 mg/l 1 mg/l 5 mg/l Pt 1 ms/m ,1 FNU Rapp.gräns 0,05 mg/l 0,1 mg/l 0,05 mg/l 1 mg/l 1 mg/l Provtagningskärl: 500 ml plastflaska Ammoniumkväve, NH 4 -N Ammonium, NH 4 Nitritkväve, NO 2 -N Nitrit, NO 2 Metaller Aluminium, Al Järn, Fe Kalcium, Ca Kalium, K Koppar, Cu Magnesium, Mg Mangan, Mn Natrium, Na Hårdhet, total 0,01 mg/l 0,02 mg/l 0,001 mg/l 0,005 mg/l Rapp.gräns 0,03 mg/l 0,02 mg/l 0,05 mg/l 2,5 mg/l 0,02 mg/l 0,1 mg/l 0,02 mg/l 0,1 mg/l 0,03 dh Rekommenderas till: Allmän dricksvattenundersökning. Motsvarar tidigare Nivå 3 enligt SLVFS 1993:35. DVK005 ger en bra och balanserad bild av exempelvis råvatten, vatten från mindre vattenverk, instabila jonsvaga vatten. Det ger dessutom bra underlag för bedömning av kvaliteten i dricksvattensystemet. Komplett analysmatris hittar du på sidan Sök i vårt analysutbud på

20 VATTEN DRICKSVATTEN, KEMI Dricksvattenpaket enligt SLVFS 2001:30 kemiska analyspaket Dricksvatten, utvidgad kemisk undersökning DVK006 Fysikaliska egenskaper Rapp.gräns Närsalter Rapp.gräns ADHH Rapp.gräns Alkalinitet COD(Mn) Färg Konduktivitet Lukt ph Turbiditet Anjoner Fluorid, F Nitratkväve, NO 3 -N Nitrat, NO 3 Klorid, Cl Sulfat, SO 4 PAH4+1 Benso(b+k)fluoranten Benso(ghi)perylen Indeno(1,2,3-cd)pyren Summa 4 st PAH Benso(a)pyren VOC Bromdiklormetan Dibromklormetan Tribrommetan (bromoform) Triklormetan (kloroform) Summa Trihalometaner 1,2-Dikloretan Bensen Tetrakloreten (perkloretylen) Trikloreten (trikloretylen) Summa Tri- och Tetrakloreten 1 mg/l 1 mg/l 5 mg/l Pt 1 ms/m ,1 FNU Rapp.gräns 0,05 mg/l 0,05 mg/l 0,3 mg/l 1 mg/l 1 mg/l Rapp.gräns 0,03 µg/l 0,005 µg/l Rapp.gräns 0, Ammoniumkväve, NH 4 -N Ammonium, NH 4 Nitritkväve, NO 2 -N Nitrit, NO 2 0,01 mg/l 0,02 mg/l 0,001 mg/l 0,005 mg/l Aldrin Dieldrin Heptaklor Heptaklorepoxid 0,015 µg/l 0,015 µg/l 0,015 µg/l 0,015 µg/l Metaller Rapp.gräns BEK29 Rapp.gräns Aluminium, Al Järn, Fe Kalcium, Ca Kalium, K Koppar, Cu Mangan, Mn Magnesium, Mg Natrium, Na Hårdhet, total Tungmetaller (M8) Antimon, Sb Arsenik, As Bly, Pb Bor, B Kadmium, Cd Krom, Cr Nickel, Ni Selen, Se Kvicksilver Kvicksilver, Hg AMPA & Glyfosat AMPA Glyfosat Cyanid Cyanid, total Bromat Bromat 0,03 mg/l 0,02 mg/l 0,05 mg/l 2,5 mg/l 0,02 mg/l 0,02 mg/l 0,1 mg/l 0,1 mg/l 0,2 dh Rapp.gräns 0, 0,02 µg/l 0,02 µg/l 0,3 mg/l 0,05 µg/l 0,2 µg/l Rapp.gräns 0, Rapp.gräns Rapp.gräns 0,01 mg/l Rapp.gräns 2,4,5-Triklorfenoxisyra 2,4-Diklorfenoxisyra Atrazin BAM (2,6-diklorbensamid) Bentazon Bitertanol Cyanazin Desetylatrazin Desisopropylatrazin Diklorprop Dimetoat Diuron Etofumesat Fenoxaprop Hexazinon Isoproturon Kloridazon Klorsulfuron Kvinmerak MCPA Mecoprop Metamitron Metazaklor Metribuzin Metsulfuronmetyl Pendimethalin Simazin Terbutylazin Thifensulfuronmetyl Summa kvantifierade bekämpningsmedel Rekommenderade tillägg: Radon (RADON) vid grundvattentäkt och totalt organiskt kol, TOC (TOC) Provtagningskärl: 1 st 500 ml plastflaska, 2 st 150 ml plastflaskor, 1 st 150 ml plastflaska (med NaOH), 1 st 60 ml glasflaska, 3 st 100 ml glasflaskor (AL237) 3 µg/l Rekommenderas till: Utvidgad kemisk undersökning hos användare enl SLVFS 2001:30. 0,03 µg/l 0,05 µg/l Råvatten, utvidgad kemisk undersökning RVK006 Som paket DVK006 exklusive VOC och Bromat Provtagningskärl: 1 st 500 ml plastflaska, 2 st 150 ml plastflaskor, 1 st 150 ml plastflaska ( med NaOH), 1 st 60 ml glasflaska, 2 st 100 ml glasflaskor (AL237). 20 Frågor? Kontaktuppgifter till kundservice hittar du på sidan 5.

Råvattenkontroll. Krav på råvattenkvalitet 2008-12-08

Råvattenkontroll. Krav på råvattenkvalitet 2008-12-08 Råvattenkontroll Krav på råvattenkvalitet ii Förord Det är viktigt att råvaran till vårt viktigaste livsmedel, dricksvatten, håller en hög kvalitet. Svenskt Vatten har goda erfarenheter av vattenskydd

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Råd om enskild dricksvattenförsörjning

Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar. Som i genomsnitt

Läs mer

Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten

Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten Vägledning Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten Innehåll 1 Inledning... 4 2 Syfte och omfattning... 4 2.1 Laboratorieanalyser...

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram RAPPORT 5551 MARS 2006 Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Rapport 2:2013. Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden

Rapport 2:2013. Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden Rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden SGF Rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden Stockholm 2013 SGF Rapport Svenska Geotekniska Föreningen E-post: info@sgf.net

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009 P U B L I K AT I O N P 95 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Mars 2009 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Svenskt Vatten påtar sig

Läs mer

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER 1 KRAV PÅ AVLOPPSVATTNETS KVALITET VID UTSLÄPP FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER TILL SVEDALA KOMMUNS ALLMÄNNA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

PRISLISTA Gäller från 8 april 2013

PRISLISTA Gäller från 8 april 2013 PRISLISTA Gäller från april 2013 INNEHÅLL PRISLISTA gäller från april 2013 - Leverans- och försäljningsvillkor 3 - Analyspaket 5 - Materialanalyser 5-7 Angrepp av mögel och bakterier 5 Angrepp av hussvamp

Läs mer

Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv

Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv Rapport nr 6-2012 Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv - behov och åtgärder av Rikard Dryselius LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Innehåll Innehåll... 1 Sammanfattning...

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning Sammanfattning BAKGRUND Vid Gamla Motala Verkstad har industriell verksamhet bedrivits sedan 182-talet. Området är beläget mellan Göta Kanal och Motala Ström. Inför en eventuell ändring av markanvändningen

Läs mer

Legionella. Handläggarstöd - Information om legionella till berörda verksamheter och vägledning vid legionellautbrott

Legionella. Handläggarstöd - Information om legionella till berörda verksamheter och vägledning vid legionellautbrott Legionella Handläggarstöd - Information om legionella till berörda verksamheter och vägledning vid legionellautbrott Projekt inom Miljösamverkan Skåne Förteckning över framtaget handläggarstöd och informationsmaterial

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Varia 555. Kritiska deponiavfall som inte klarar gränsvärden för att deponeras på deponi för farligt avfall

Varia 555. Kritiska deponiavfall som inte klarar gränsvärden för att deponeras på deponi för farligt avfall STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Kritiska deponiavfall som inte klarar gränsvärden för att deponeras på deponi för farligt avfall EBBA WADSTEIN KARSTEN HÅKANSSON CHARLOTTA TIBERG

Läs mer

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm Sid 1 (34) Mål nr M 11781-05 SÖKANDE Svensk Oljeåtervinning AB, 556349-1355 SAKEN Ansökan om tillstånd för utökad behandling och slutligt omhändertagande

Läs mer

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 2012 SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 Innehåll Förord 3 Så fungerar svensk avfallshantering 4 FÖREBYGGANDE AV AVFALL, FÖRBEREDELSE FÖR ÅTERANVÄNDNING 6 Insamling och transport 8 Avfallsmängder 2011 10 Farligt

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

DOM 2015-02-10 Stockholm

DOM 2015-02-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2015-02-10 Stockholm Mål nr M 1865-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2014-02-03 i mål nr M 3340-05,

Läs mer