Leverantörskontroll Analys, städning, rättning och komplettering av leverantörsreskontra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leverantörskontroll Analys, städning, rättning och komplettering av leverantörsreskontra"

Transkript

1 SafeTrade en beskrivning Leverantörskontroll Analys, städning, rättning och komplettering av leverantörsreskontra den som gillar upphandling har ett särskilt ansvar för att det blir rätt Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv 1

2 Analys, städning, rättning och komplettering av leverantörsreskontra Produkt- och leverantörsdatabasen for offentlig sektor Tjänsten SafeTrade har en mångårig historik och förankring i den offentliga sektorn. Initiativet togs redan under 1980-talet av Stockholms stad, Kommunal och sedermera även Kommentus för att skapa en produkt- och leverantörsdatabas för inköpsorganisationer i stat, kommun och landsting. Det finns idag ca leverantörer i systemet. SafeTrade finns tillgängligt dygnet runt direkt på Internet och kan användas helt fristående utan krav på integration i andra system som eventuellt redan finns hos användaren. Information från eget affärs- eller ekonomisystem exporteras och hanteras direkt i SafeTrade. All inläst och kompletterad information ägs av användaren liksom den egna information kopplat till leverantörerna som löpande kan kompletteras och uppdateras. SafeTrade är en neutral tjänst och värderar inte den information som görs tillgänglig utan presenterar fakta som användaren själv avgör hur den ska värderas och användas. 1. Beskrivning av tjänsten SafeTrade Användarens leverantörsreskontra läses in i SafeTrade för analys, städning, rättning och komplettering. Giltiga filer är Excelblad, kommaseparerade och semikolonseparerade textfiler. Filen behöver innehålla fält för organisationsnummer (eller postgiro/bankgiro). Annan information som användare vill analysera kan vara antal fakturor, inköpsvärde mm, vilken också läses in vid samma tillfälle. Även information om inköpsavtal kan kopplas till leverantör genom att en lista läses in med avtalsområde. 1.1 SafeTrade utför därefter följande åtgärder - Kompletterar leverantörer med korrekt organisationsnummer - Kontrollerar bank- och plusgironummer - Kompletterar leverantörsuppgifterna med uppgifter från Bolagsverket - Kopplar leverantörsuppgifter till kreditupplysningsföretag - Kompletterar med korrekta kontaktuppgifter - Sorterar leverantörer efter branschbegrepp enligt sökord, bransch enligt Gula sidorna, SNI-koder, CPV-koder - Fellistor på leverantörer som ej kan sorteras vid inläsning hanteras manuellt enligt följande o Kontroll av företagsnamn, sökning via bolagsverket o Kontroll om förväxling skett mellan bank och plusgironummer o Allmän felsökning. Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv 2

3 2. SafeTrade ger en samlad bild över användarens leverantörer och dess ekonomiska status 2.1 Oegentligheter med leverantörers fakturor - Utbetalningar till annan juridisk person än angiven på faktura - Utbetalningar till likviderade och konkursade företag - Utbetalningar till företag som ej finns registrerade hos Bolagsverket 2.2 Seriositetskontroll av leverantörer - Kontroll att leverantör är registrerade som arbetsgivare hos Skatteverket - Kontroll att leverantör är momsregistrerad hos Skatteverket - Kontroll att leverantör har F-skatt enligt Skatteverket - Kontroll om leverantör har betalningsanmärkning enligt Kronofogdemyndigheten - Kontroll om leverantör har skatteskulder enligt Kronofogdemyndigheten - Kontroll av inbetalda arbetsgivaravgifter enligt Skatteverket - Kontroll om leverantör är föremål för a-mål, = skulder gällande avgifter till staten såsom skatter med mera enligt Kronofogdemyndigheten - Kontroll om leverantör är föremål för e-mål, som avser fodringar från tex. fakturor, banklån med mera enligt Kronofogdemyndigheten 2.3 Löpande kan kreditkontroll av leverantörer göras - Kostnadsfri övergripande kreditkontroll obegränsat antal gånger av de ca företagen i SafeTrade - Som tilläggstjänst kan samtliga leverantörer läggas upp på fullständig kreditbevakning enligt gängse normer. Se stycket om grundanalys av leverantörsreskontra sidan 3, avsnitt Information för vidare analyser - Utbetalt belopp och antal fakturor - Per leverantör - Per bransch - Branschöversikter, egna leverantörer jämförs med bransch - Antal leverantörer inom olika branscher och produktgrupper - Inköpstrohet mot avtal - Identifiera områden där inköpsavtal bör tecknas 2.5 Kompletterande information som läggs till direkt i SafeTrade - Leverantörens korrekta organisationsnummer - Leverantörens korrekta bank och plusgironummer - Kontaktuppgifter till leverantörerna - Uppgifter ur senaste bokslut - Antal anställda - Omsättning - Juridisk form - Status juridiskt - Likviditet - Soliditet Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv 3

4 2.6 Dessutom kan egna urval göras av leverantörer efter användarens valda kriterier och leverantörens presentation via SafeTrade. Exempel på dess är; - ISO ISO Tillhör branschorganisation - Uppfyller kriteriedokument enligt EKU-miljöanpassad upphandling - Har alkolås monterat i sina fordon - Har jämställdhetsplan - Har mångfaldsplan 2.7 Övrigt kan SafeTrade användas som stöd för bättre direktupphandlingar - Leverantörer som har referenser kan presentera dessa - Produktinformation från leverantörer enligt deras egna beskrivningar - Noteringar och meddelanden från användarens egna organisation 3. Grundanalys av leverantörsreskontran för snabb identifiering av problemföretag. Efter inläsning och rättning av leverantörsreskontran kan enkelt en översiktlig bild presenteras där företagen man gör affärer med får grön eller röd flagga. Ett företag med grön flagga betyder att det inte finns något att anmärka på och ni behöver därför inte göra fler kontroller vid det tillfället, men dock stickprov göras i branscher som är kända för att attrahera mindre seriösa leverantörer. En röd flagga kan betyda flera saker, exempel A-mål= skulder gällande avgifter till staten såsom skatter med mera E-mål= skulder som avser fodringar från tex. fakturor, banklån mm Anmärkning på arbetsgivaravgifter Ej momsregistrerade Saknar F-skatt Konkurs avslutad Ingen träff= saknas upplysning hos kreditupplysningsföretaget För att få en korrekt bild av er affärsrelation rekommenderar vi att en komplett kreditupplysning tas i dessa fall och dessutom att användaren för en 4820-förfrågan direkt via SafeTrade. Information om att dessa åtgärder har vidtagits lagras i SafeTrade för användarens egen organisation. Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv 4

5 förfrågan till Skatteverket och Kronofogdemyndigheten via SafeTrade. Genom ett samarbete med Skatteverket kan användaren direkt i SafeTrade ställa sina förfrågningar automatiskt och i de fall som behövs även till Kronofogdemyndigheten. Innehållet i dessa ger nedanstående information gällande den omfrågade leverantören. - Registrerad i organisationsnummerregistret - Registrerad som arbetsgivare - Registrerad för mervärdesskatt - Registrerad för F-skatt - Registrerad för FA-skatt - Registrerad för A-skatt - Arbetsgivaravgifter de tre senaste månaderna - Har företaget restförda skulder avseende skatter och avgifter hos kronofogdemyndigheten enligt Skatteverkets register? - Datum då uppgifter har hämtats ur Skatteverkets register - Skuldbelopp avseende skatter och avgifter, kr - Avbetalningsplan finns - Avbetalningsplan följs - Datum då uppgifter har hämtats ur kronofogdemyndighetens register Skatteverket vill med sitt preventiva arbete att organisationer och företag skall ha kontroll på varandra med återkommande kontroller och har därför inrättat en speciell enhet i Härnösand för att lämna dessa upplysningar. Alla upplysningar är färskvara och därför bör dessa kontroller ske med regularitet med hjälp av funktionaliteten i SafeTrade. Dessa förfrågningar kan med fördel numer även göras i grupp och resultaten faxas tillbaka direkt. Inom kort kommer dessa svar även att kunna skickas elektroniskt enligt uppgift från Skatteverket. 4. Vilka källor används för att skapa den säkerhet som SafeTrade ger? 4.1 Oberoende källor Grundinformationen i SafeTrade är resultatet av ett 80-tal kommuners och landstings mångåriga strävan att bygga ett gemensamt leverantörsregister. Med dessa uppgifter som grund har uppgifterna successivt och efter önskemål från användarna utökats och matchas kontinuerligt mot bland annat Bolagsverket och Skattemyndigheten. 4.2 Kreditkontroll Uppgifterna från kreditkontrollen hämtas från det av datainspektionen auktoriserade kreditupplysningsföretaget CreditSafe. 4.3 Leverantörens egna uppgifter Affärsinformationen kan kompletteras av de medverkande leverantörerna själva och då framgår tydligt att uppgiften är leverantörens egen samt vilken person på bolaget som står bakom uppgiften. Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv 5

6 4.4 Din organisations uppgifter Tack vare inloggningsförfarandet är tillgången till informationen i SafeTrade styrd så att bara användare i den egna organisationen kan ta del av den. (Läs mer om användarna i din organisation under Mitt användarkonto punkten 4..5). Exempel på sådan skyddad information är uppgifter om utbetalt belopp till viss leverantör, leverantörslistor, avtalsöversikt, gemensamma noteringar, meddelanden, bevakningslistor, sökresultat, särskilda sökfrågor, användare mm. 4.5 Mitt användarkonto är tillgängligt från vilken arbetsstation som helst Du kan logga in till SafeTrade från vilken dator som helst bara den är uppkopplad mot Internet. Den information som du lägger in i SafeTrade styr du själv över. Det innebär att du väljer om uppgifterna ska vara tillgängliga och sökbara för andra användare i din organisation eller om det bara är du som ska ha tillgång till dem. Oavsett hur du väjer att spara din information är den alltid sökbar för dig. Du kan när som helst, lägga in, ändra eller ta bort information som du själv har skapat. Exempel på skyddad information som du styr över är egna noteringar, meddelanden, leverantörslistor, bevakningslistor, sökresultat, särskilda sökfrågor samt lösenordsuppgifterna kopplade till ditt användarkonto Prismodell Tjänsten levereras som ett årsabonnemang med tillägg för extra kontroller kvartalsvis eller månadsvis beroende på ert behov. Kostnaden är relaterad till storleken på er leverantörsreskontra och antalet valda kriterier för korsvisa kontroller. I abonnemanget ingår en skriftlig rapport efter varje städning samt en muntlig genomgång av densamma i form av en workshop. Följande delar ingår vid tecknande av ett årsabonnemang Inläsning och städning av leverantörsreskontra upp till 7000 leverantörsposter Fritt val av tio olika kriterier för korsvisa kontroller Resultatsammanställning i rapportform Workshop under en halvdag med skriftligt protokoll innehållande åtgärdsförslag Användarkonton Pris: kr Kostnadsförslag avseende policyframtagning, vidare analysarbete samt utbildning skickas på begäran. Avseende policyframtagning samarbetar Genua med Lindebergs Grant Thornton. Samtliga priser är exklusive moms. Priset är baserat på de grundläggande kriterier och antal leverantörer som nämns ovan. Engångsstädning vid behov Kvartalsvis städning Månadsvis städning Pris: :- Pris: :- Pris: : För mer information om själva tjänsten hänvisar vi till Beställning gör ni via kontakt med: Fredrik Tamm, eller Genua Nector för ett seriösare svenskt näringsliv 6

Så här tolkar du UC:s FÖRETAGSUPPLYSNING. Standard

Så här tolkar du UC:s FÖRETAGSUPPLYSNING. Standard Så här tolkar du UC:s FÖRETAGSUPPLYSNING Standard Kreditupplysningen är ett utmärkt verktyg för att bedöma betalningsvilja. Den kan kompletteras med andra UC-produkter och med den information som finns

Läs mer

Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn

Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn En förstudie om förutsättningarna för en gemensam branschportal Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12829) samt medverkande företag 6 december

Läs mer

Retriever businessmanual

Retriever businessmanual Retriever businessmanual I tjänsten Business kan ni söka bland Sveriges samtliga ca 1,4 miljoner företag och dess olika bolagsformer. I Retrievers databas registreras varje vecka ca 100 000 förändringar

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Signaler på ekonomisk obalans

Signaler på ekonomisk obalans KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Signaler på ekonomisk obalans EKONOMISK UPPFÖLJNING AV UTFÖRAREN KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Signaler på ekonomisk obalans EKONOMISK UPPFÖLJNING AV UTFÖRARE Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Gun-Britt Alnefelt, Cert. kommunal revisor Himn Dagemir Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av leverantörsfakturahanteringen. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Granskning av leverantörsfakturahanteringen. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av leverantörsfakturahanteringen Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28 Uppdaterat 2013-11-28 Allmänna villkor Familjehemsbanken Familjehemsbanken är en mötesplats för personer/familjer som är eller vill bli familjehem, jourhem och/ eller kontaktfamilj/person och personer

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Visma Enskild Firma. Välkommen till storfamiljen för småföretagare

Visma Enskild Firma. Välkommen till storfamiljen för småföretagare Visma Enskild Firma Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Enskild Firma För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Reviderad 2014-08-13

Reviderad 2014-08-13 Reviderad 2014-08-13 INNEHÅLL Inledning... 4 Behörighet till Robin... 6 Navigering... 7 Medlem... 8 Sök medlemsuppgifter... 8 Medlemsinformation... 11 Medlemsuppgifter... 11 Avregistrera medlem och återta

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Användarhandbok minpension.se Minpension.se

Användarhandbok minpension.se Minpension.se Användarhandbok minpension.se Minpension.se Version 4 - uppdaterad i maj 2013 Användarhandbok Innehållsförteckning 1. Vad är Minpension.se? 4 1.1 Information om Minpension.se på andra språk 4 1.2 För vem

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Koncern Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Koncern För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Checklista för dig som anlitar hantverkare Checklista för dig som anlitar hantverkare Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer