Noter till balansräkningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Noter till balansräkningen"

Transkript

1 Placeringar Moderbolag Återstående anskaffningsutgift 2.1 och ringsdifferens för placeringar Fastighetsplaceringar Fastigheter Fastighetsaktier i företag inom samma koncern Fastighetsaktier i ägarintresseföretag Övriga fastighetsaktier Anskaffningutgifter för hyresrätter i fastigheter Lånefordringar hos företag inom samma koncern Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Inteckningslånefordringar Övriga lånefordringar I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår skillnaden mellan det nominella t och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa I bokföringst ingår inkomstförda uppskrivningar övriga uppskrivningar Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse och bokförings) Icke-skyddande derivatinstrument Övriga fordringar Förskottsbetalningar för optioner 0 0 Övriga skulder Förskottsbetalningar för optioner 0 0 Futurer 0 0 Terminsavtal Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse och bokförings) 0

2 Placeringar Moderbolag Återstående anskaffningsutgift 2.1 och ringsdifferens för placeringar Fastighetsplaceringar Fastigheter Fastighetsaktier i företag inom samma koncern Fastighetsaktier i ägarintresseföretag Övriga fastighetsaktier Anskaffningutgifter för hyresrätter i fastigheter Lånefordringar hos företag inom samma koncern Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Inteckningslånefordringar Övriga lånefordringar I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår skillnaden mellan det nominella t och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa I bokföringst ingår inkomstförda uppskrivningar övriga uppskrivningar Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse och bokförings) Icke-skyddande derivatinstrument Övriga fordringar Förskottsbetalningar för optioner Övriga skulder Förskottsbetalningar för optioner Futurer 0 0 Terminsavtal Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse och bokförings)

3 Moderbolag 2014 Fastigheter och fastighetsaktier 1) Lånefordringar hos företag i koncernen Lånefordringar hos ägarintresseföretag 2.2 Förändringar i fastighetsplaceringar Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade avskrivningar av minskningar och överföringar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Nedskrivningar Nedskrivningar av minskningar och överföringar 0 Nedskrivningar under räkenskapsperioden Återförda nedskrivningar Nedskrivningar Uppskrivningar Ökningar 0 Minskningar 0 Uppskrivningar ) Innehåller anskaffningsutgifterna för hyresrätter i fastigheter

4 Moderbolag Hemland Andel av aktier % 2.3 Aktier och andelar Inhemska noterade aktier Aktia Bank Abp, A Finland 6,01 % Aktia Bank Abp, R Finland 3,19 % Amer Sports Oyj Finland 0,59 % Atria Yhtymä Oyj, A Finland 2,17 % Basware Oyj Finland 2,51 % Biotie Therapies Oyj Finland 1,99 % Cargotec Oyj Finland 1,00 % Caverion Oyj Finland 0,25 % Finnair Oyj Finland 0,98 % Herantis Pharma Oyj Finland 4,28 % Kemira Oyj Finland 0,91 % Kesko Oyj Finland 0,31 % Lassila & Tikanoja Oyj Finland 0,36 % Marimekko Oyj Finland 2,72 % Metso Oyj Finland 0,25 % Neste Oyj Finland 0,32 % Nokia Oyj Finland 0,04 % Olvi Oyj Finland 0,72 % Outokumpu Oyj Finland 0,02 % Outotec Oyj Finland 1,35 % PKC Oyj Finland 1,17 % Pöyry Oyj Finland 1,92 % Raisio Yhtymä Oyj, V Finland 1,10 % Ramirent Oyj Finland 0,87 % Sanoma-WSOY Oyj, B Finland 0,40 % Stockmann Oyj Abp, A Finland 0,23 % Stora Enso Oyj, R Finland 0,08 % Wärtsilä Oyj Abp, B Finland 0,02 % YIT Oyj Finland 0,39 % Ålandsbanken Abp, A Finland 0,86 % Ålandsbanken Abp, B Finland 1,15 % Utländska noterade aktier Autoliv Inc. SDB Sverige Altona Mining Norge Nordea Bank Ab Fdr Sverige TTS Marine Asa Norge

5 Moderbolag Hemland Andel av aktier % Inhemska onoterade aktier Certeum Oy Finland 1,84 % Detection Technology Ab Finland 7,23 % Ekokem Ab, A Finland 0,74 % Ekokem Ab, B Finland 0,74 % Folksam Skadeförsäkring Ab Finland 15,00 % Finda Oy Finland 0,29 % Försäkrings Ab Garantia Finland 2,00 % Goodmill Systems Oy Finland 27,05 % M-Brain Oy Finland 20,23 % Multi Touch Oy Finland 15,75 % Palsk Ab Finland 10,00 % Tornator Timberland Oy Finland 2,50 % VVO-Yhtymä Oyj, A Finland 0,20 % Räntefonder Aktia Corporate Bond+, D Aktia Emerging Markets Bond+, D Aktia Emerging Markets Local Currency Bond+, D Ares Institutional Offshore Loan Fund Aviva Investors Sicav - Global High Yield Bond Fund I Babson Capital Global High Yield Strategies Fund Bluebay Global Diversified Corporate Bond Fund Bluebay Global High Yield Bond Evli European High Yield B Global Evolution Frontier Markets Fund I ICG Total Credit Fund Investec EM Local Currency Dynamic Debt I Ass Gross USD Neuberger Berman High Yield Bond Fund I Nordea Dedicated Invt FIS X-Credit FD BI-Eur High Yield Oakhill Diversified Credit Strategies (Euro Feeder) A Twelve Insurance Bond Fund Aktiefonder Aberdeen Global Asia Pacific Black Rock European Focus Fond Comgest Growth Emerging Markets Equity DB X-Trackers S&P 500 ETF DB X-Trackers DJ EU STX 50-1C Fund DB X-Trackers DJ STOXX DB X-Trackers MSCI EM Asia DB X-Trackers MSCI USA TRN Index EFT 1C Eagle US Small Cap Equity East Capital Deep Value Fund East Capital Frontier Markets Fund East Capital Russian Fund Eaton Vance International Ishares Core EM IMI Ucits ET Ishares MSCI Brazil Capped E Lyxor ETF MSCI India Macquarie Asia New Stars OP-Kehittyvää Aasia

6 Moderbolag Hemland Andel av aktier % SPDR S&P 500 ETF Trust TT Emerging Markets Equity Fund A UBS Lux Equity SICAV Wellington Strategic European Equity Kapitalfonder Abris Cee Mid-Market Fund II Actis Global 4 LP Ambienta II LP BOCAP SME Achievers Fund I Ky Capital Dynamics S.C.A.-Global Secondaries III CMP German Opportunity Fund II LP Conor TechnologyFund II Ky Crown Opportunities Fund Ky Essedel Russia Opportunities Fund Ky East Capital Financials Investors Energy Ventures IV LP EQT Mid Market (No 1) Feeder Limited Partnership Greenspring Opportunity II ( Offshore) Ltd Inflexion 2010 Buyout Fund LP Inveni Life Sciences Fund I Ky Nordic Mezzanine Gp III RCP Secondary Opportunity Fund RCP Fund VII Feeder Ltd RCP Fund VIII Feeder Ltd Selected Private Equity Funds II Ky Sentica Buyout III Ky Sentica Buyout IV Ky Shepherds Hill Fund II L.P Sovereign Capital Limited Partnership III Syntaxis Mezzanine Fund II Limited Partenership Taaleritehtaan Biotehdas I Ky Fastighetsfonder AKR Tuotto Ky AKR Verto Ky CapMan Real Estate Fund II Ky Forum Fastighets Kb Övriga fonder AIM Insurance Strategies Fund AIM Insurance Strategies Fund Side Pocket Archer Capital Offshore Fun Ltd Brahman Partners II Offshore Ltd Catco Reinsurance Fund Ltd Citadel Global Fixed Incmoe Fund Ltd Corvex Offshore II Ltd Discovery Global Opportunity Fund Ltd Edesia Alpha Fund Ltd ELM Ridge Value Partners Offshore Fund Inc Empyrean Capital Oerseas Fund Ltd Fore Multi Strategy Offshore Fund Ltd

7 Moderbolag Hemland Andel av aktier % Gotham Hedged Value Strategies (International) Ltd H.I.G. Bayside Loan Opportunity Cayman Fund II Ionic Event Driven Fund Ltd Kepos Alpha Fund Ltd LAE Fund Limited Lakewood Capital Offshore Fund Ltd Macrosynergy Trading fund Fund Ltd Monarch Debt Recovery Fund Ltd Nokota Capital Offshore Fund Ltd The Obsidian (Offshore) Fund Oceanwood Opportunities Fund Oxam Quant Fund (International) Limited Perella Weinberg Opportunity Offshore Fund II B Perella Weinberg Opportunity Offshore Fund III B Perry Partners International Inc PFM Healtcare Fund Ltd Pimco Global Credit Opportunity Offshore Fund Ltd Riverrock European Opportunities Fund Standard General Offshore Fund Ltd Tilden Park Offshore Investment Fund Ltd Two Sigma Absolute Return Cayman Fund Ltd Venor Capital Offshore Ltd Yiheng Capital Offshore Partners Ltd

8 Immateriella rättigheter och utgifter med lång verkningstid Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Sammanlagt 2.4 Förändringar i immateriella och materiella tillgångar Anskaffningsutgift Helt avskrivna under tidigare år Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Helt avskrivna under tidigare år Ack avskrivningar av minskningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar

9 Moderbolag Fastigheter och fastighetsaktier i eget bruk Återstående anskaffningsutgift Specifikation av posten övriga lånefordringar i balansräkningen enligt säkerhet Övriga lånefordringar Bankgaranti Garantiförsäkring Namnsäkerhet Försäkringsbrev Övrig säkerhet Återstående anskaffningsutgift Det sammanlagda beloppet för pensionslånefordringar Övriga fordringar på inteckningslån Övriga lånefordringar Återstående anskaffningsutgift Koncernfordringar och -skulder Övriga fordringar Övriga kortfristiga skulder Specifikation av övriga aktiva resultatregleringar Förskottsbetalda pensioner Tillgodohavanden hos PSC Övriga resultatregleringar

10 Moderbolag Förändringar i det egna kapitalet Aktiekapital Aktiekapital Antal st Överkursfond Överkursfond Överkursfond Övrigt eget kapital Säkerhetsfond Från vinstmedlen Styrelsens dispositionsmedel Från vinstmedlen För diverse ändamål Vinstmedel Till säkerhetsfonden Till aktieägarna Till styrelsens dispositionsfond Räkenskapsperiodens resultat Eget kapital sammanlagt Bolaget har st egen aktie i sin besittning Aktieägarnas andel av det egna kapitalet Fördelningen av eget kapital efter föreslagen vinstutdelning Aktieägarnas andel Aktiekapital Annat eget kapital Föreslagen vinstutdelning till aktieägarna Försäkringstagarnas andel efter föreslagen vinstudelning Såsom vinst utdelningsbara medel Kalkyl över såsom vinst utdelningsbara medel Räkenskapsperiodens vinst Övrigt fritt eget kapital Säkerhetsfond Styrelsens dispositionsmedel Såsom vinst utdelningsbara medel sammanlagt

11 Moderbolag Försäkringsteknisk ansvarsskuld Premieansvar Framtida pension Fördelat tilläggsförsäkringsansvar Ufördelat tilläggsförsäkringsansvar Aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar Premieansvar sammanlagt Ersättningsansvar Löpande pension Utjämningsbelopp Ersättningsansvar sammanlagt Försäkringsteknisk ansvarsskuld sammanlagt Fördelat tilläggspensionsansvar Utbetalda återbäringar till kunderna under räkenskapsåret (-) Överföring till det fördelade tilläggspensionsansvaret (+) Fördelat tilläggspensionsansvar Specifikation av passiva resultatregleringar Förskottsbetalda premier Justeringspremieskulder åt kunder Skuld till Pensionskyddscentralen Förskottsbetalda hyror Förkottsinnehållningsskuld Momsskuld Leverantörskulder Skulder gällande löner, provisioner och sociala kostnader Övriga resultaregleringar

12 Moderbolag Säkerheter och ansvarsförbindelser Mersskatt Ansvar för i 13 a mersskattelagen avsedd skattskyldighetsgrupps momsskuld Ansvar för eventuell återbetalning av avdragen moms för nybyggnation och grundförbättringar av fastigheter Placeringsförbindelser Förbindelser att placera kapital i kapital- och fastighetsfonder Givna säkerheter för egna förbindelser Givna panter som säkerhet för derivathandel Derivatavtal Räntederivat Köpta optioner Underliggande tillgångar Utställda optioner Underliggande tillgångar Valutaderivat Terminsavtal Underliggande tillgångar Swapavtal Underliggande tillgångar Värdepapperslån Utlånade aktier och andelar De utlånade pappren ingår i balansräkningen. Som motpart fungerar SEB, som erhåller säkerheter i form papper från låntagarna. Lånen kan sägas upp utan uppsägningstid Noter angående solvens Solvenskapital euro euro Eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning Ackumulerade bokslutsdipositioner Värderingsdifferens mellan tillgångarnas gängse och bokförings i balansräkningen Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar Utjämningsbelopp Immateriella tillgångar (-) Krav på minimikapital enligt 17 AFBL

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Kommunernas pensionsförsäkring Bokslut 2010

Kommunernas pensionsförsäkring Bokslut 2010 Kommunernas pensionsförsäkring Bokslut 2010 Innehåll 1 Resultaträkning 1.1 31.12.2010... 3 2 Balansräkning 31.12.2010... 4 3 Finansieringsanalys 2010... 6 4 Principer för uppgörande av bokslut... 7 4.1

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND

LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Allmänt Enligt LL om landskapet Ålands pensionsfond (ÅFS 71/95) är avsikten med fonden att trygga betalningen av framtida pensioner för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

Intäkter av placeringsverksamheten 6 749 532,90 10 403 591,42. Utbetalda ersättningar -709 802 608,81-699 765 400,96

Intäkter av placeringsverksamheten 6 749 532,90 10 403 591,42. Utbetalda ersättningar -709 802 608,81-699 765 400,96 RESULTATRÄKNING 01.01. - 31.12.2004 01.01. - 31.12.2003 Premieinkomst och lagstadgade finansieringsandelar Premieinkomst 149 942 739,41 144 047 941,33 Statens andel 560 845 696,24 557 821 093,59 Folkpensionsanstaltens

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

INNEHAVSFÖRTECKNING per den 31 december 2014 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA INNEHAVSFÖRTECKNING. per den 31 december 2014

INNEHAVSFÖRTECKNING per den 31 december 2014 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA INNEHAVSFÖRTECKNING. per den 31 december 2014 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA INNEHAVSFÖRTECKNING per den 31 december 2014 2 Obligationer och andra räntebärande värdepapper Nordea Hypotek, 2019-06-19, Lån 5530 2 558 Stadshypotek, 2019-09-18, Lån 1582 2 515

Läs mer

D e l å r s ö v e r s i k t 1.1-30.9.2002

D e l å r s ö v e r s i k t 1.1-30.9.2002 D e l å r s ö v e r s i k t 1.1-30.9.2002 Substansen (dividendkorrigerad) minskade under perioden med 2,5 milj. euro, vilket motsvarar -2,1 %. Samma period föregående år ökade substansen med 0,5 milj.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014

STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014 STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2014 STIFTELSEN ARCADA Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska. Stiftelsen upprätthåller Yrkeshögskolan

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2012

Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Budgetåret

ÅRSREDOVISNING. Budgetåret ÅRSREDOVISNING Budgetåret 2003 Innehåll Förvaltningsberättelse....................................3 PPM:s verksamhet......................................3 Utbetalning av pensioner.................................4

Läs mer

18.1.2007 Dnr 11/002/2006

18.1.2007 Dnr 11/002/2006 FÖRESKRIFT/ANVISNING 18.1.2007 Dnr 11/002/2006 Till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land och arbetspensionsanstalter Bemyndigande att

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 16/2012

Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor Dnr FIVA 8/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor Uppdaterad 13.12.2007

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor Uppdaterad 13.12.2007 1 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE I PENSIONSKASSOR... 1 1 1.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 2 1.2 UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING... 1 2 1.2.1 Premieinkomst...

Läs mer

Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS)

Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS) Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS) EU-kommissionen antog år 2001 en förordning enligt vilken bolag, vars värdepapper är offentligt noterade i EU-området, skall upprätta

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 15/2012

Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser Dnr FIVA 11/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Finansieringsanalys

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 :s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 1 Omvärlden 4 Koncernens resultatanalys 6 Riskhantering 8 Koncernens

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer