Stockholms Hundkapplöpningssällskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms Hundkapplöpningssällskap"

Transkript

1 1(2) PROTOKOLL STYRELSELMÖTE # 1 / 2009 Tid och plats: Närvarande: Frånvarande: Onsdag 14 januari kl hos Bo Norevik, Trollbäcken Bo Norevik, Monica Svalborg-Englund, Kent Andersson, Stina Lundin, Christina Glimskog Irene Gustavsson, Erik Rohdin, Bengt Eriksson, Daniel Dreydel 1 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Fastställande av dagordning Dagordningen gicks igenom och godkändes. 3 Godkännande av föregående mötesprotokoll Styrelsemötesprotokoll # 11 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 4 Meddelanden och skrivelser Skrivelse från SHCF om att klubben skall överta telefon och internetabonnemangen på Åkers. Bo Norevik har kontaktat Mikael Almén, GR Racing, för att få reda på vilka telefonnummer och internetabonnemang vi skall behålla. (Nu finns det två av varje). 5 Kassa och medlemsrapport Genomgång av Resultat och balansräkningar. Vi hänsköt även detta till Övriga frågor, där vi skall räkna på utfallet av budgeten för 2008 och förbereda budgeten för Aktuella frågor 6.1 Tävlingsgrupp, dagarna 2009 Kent Andersson har gjort en sammanställning på de 20 dagar som vi sökt inför Han har dessutom kontaktat alla våra interna sponsorer, som till stor del sagt OK till år Siffrorna som vi kom fram till skall ligga till grund för budgeten för Funktionärsgruppen Bordlades. 6.3 Bangruppen Bosse redogjorde för elsituationen. Irene har haft en elektriker på plats för att räkna ut vårt behov av säkring för anläggningen. Han föreslog 80 Amp. Bosse lämnar in uppgifter till Åkersberga Elektriska, så de kan skicka in papper till EON. Dessutom skall Bosse försöka göra en uppskattning av elförbrukningen i de två orkesterbodarna, så vi kan förelägga en räkning på elen där för Marknadsföringsgruppen Kent Andersson har kontaktat alla våra interna sponsorer och fått OK från de flesta, samt några nya tävlingar.

2 2(2) 6.5 Träning Bordlades. Vi tog upp träningsavgifter i budgetdiskussionen. 6.6 Hemsidan En grupp bestående av Kent Andersson, Lena Ländin, Annelie Svarvén och Agneta Petterson har den 13/1 haft ett möte om hemsidan. Minnesanteckningar därifrån bifogas. Vi beslutade om att säga upp vår hemsida Akerskanal.nu eftersom den var rätt dyr. Tills vidare behåller vi hemsidan kappkanalen.se eftersom den bara kostar 180 kr för ett år. Vi skall tillsvidare innan den nya hemsidan är klar, kunna informera våra medlemmar via kappkanalen.se 7 Övriga frågor 7.1 Budgetplanering Vi började med att räkna ut utfallet av 2008 års budget. Det visade sig att vi gått minus med mot beräknat kr. Orsaken var alla extra utgifter vi fick runt banan, se verksamhetsberättelsen. Dessutom fick vi minus på veterinärkostnaderna, på grund av många tävlingar med för lite startande hundar. I nästa steg räknade vi på budgeten för år Vi kommer att föreslå årsmötet att vi ökar på träningsavgifterna till: 40 kr för olicenserade hundar (alla klubbar), 60 kr för SHS hund med licens och 100 kr för licenserad hund (övriga klubbar). Licenslopp fritt samt stödhund i licenslopp. Trail kostar 60/100 kr. Vi räknade sen in alla intäkter och kostnader, bl. a. De nya inkomsterna från licenser och tävlingsbidrag från SHCF osv. Till sist konstaterade vi att vi skall föreslå en höjning av medlemsavgiften till 850 kr för huvudmedlem, familje- och stödmedlemmar oförändrad. Detta skall ge ett plus i vår budget. 7.2 Förberedelser för årsmötet Bosse Norevik föreslog en text för verksamhetsberättelsen, som vi antog med några ändringar. Alla handlingarna skall skickas runt i styrelsen för godkännade när de är klara. Vårt Årsmöte skall hållas i Norsborg, lördagen den 21/2 kl Handlingarna tillsammans med en Railer bör postas i början av februari. Dessutom gjorde vi klart ett förslag till verksamhetsplan för år 2009, som skall föreslås årsmötet. Valberedningen har frågat styrelsen om vilka, som kan tänka sig omval inför 2009, Irene Gustavsson och Bo Norevik tar kontakt med valberedningens Susanne Almén. 7.3 Ny startbox Stina Lundin tog upp frågan om vi skall verka för att få en ny startbox så vi kan tävla på 480 m på vår bana. Vi hänsköt frågan till nya styrelsen. 8 Kalendarium och Tidsplan Nästa möte måndagen 9 februari kl hos Christina Glimskog Vid protokollet Bo Norevik Justeras Bosse Norevik Kent Andersson

3 1(2) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE # 2 / 2009 Tid och plats: Närvarande: Frånvarande: Måndag den 2 februari 2009, kl hos Christina Glimskog Bosse Norevik, Erik Rohdin, Bengt Eriksson, Christina Glimskog, Iréne Gustavsson, Kent Andersson, Monica Svalborg-Englund Stina Lundin, Daniel Dreydel 1 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Dagordningens fastställande Gicks igenom och GODKÄNDES 3 Godkännande av föregående mötesprotokoll Protokoll # 1 gicks igenom, GODKÄNDES, och lades till handlingarna. 4 Meddelanden och skrivelser 13 stycken utskick från SHCF samt skrivelse från Salukiklubben, Karin Bergström och B-licensprov gicks igenom; Förbundsformulär 03, Nyval till Förbundsfullmäktige; Styrelsen BESLÖT att inte lämna förslag då sällskapet redan har 2 representanter med. 04, Betalda licenser; sällskapen har fått in och ska betala tillbaka licenser som betalats in som utlåning till SHCF 05, Administrationsbidrag; För att få detta ska årsmöteshandlingar och medlemsförteckning sändas till förbundet senast den 15 mars. Det finns vissa oklarheter gällande B-licensinnehavare 2008 som Bosse ska fråga Gert Henningsson om hur det ska lösas. 06, Registrering; Från och med 1 mars 2009 är Anna-Lena Landén huvudregistrator 07, Kontrolluppgift; Dessa är klara och ska skickas med kallelsen till årsmötet. 08, Bokföring; Ett nytt system som kallas Briljant införes. 09, Fullmäktige; Kommer kallas till den 25 april , Medlemsavgifter; Diskussion om hur tolka datum för inbetald medlemsavgift 11, 12, Ombud GR Spel; Sällskapet ska utse en kontakt till ombudet som de blivit tilldelade. Peter Norevik ska tillfrågas. 13, Briljant; Ska installeras den 18 mars. Salukiklubben har möte den 28 februari i Sätra och vill ha en föreläsare om hundkappen, Kent Andersson åker dit eller engagerar annan person. Karin Bergström vill ha en avelslista, kennellista, och statistik på valpkullarna på SHCF;s hemsida, Bosse har vidarebefordrat önskemålet till SHCF. B-licensprov; Hans Boman skickar ut material till en kostnad av 300 kronor samt rättar proven. 5 Kassa och medlemsrapporter På banken finns det 8 421,24 kronor Elräkningen i december är totalt kronor varav SHS betalar kronor. Det finns 2 telefon och 2 internet abonnemang till tornet, Bosse ska fråga Micke om det inte räcker med 1 av varje samt vilka som ska vara kvar Monica Nyman från Hofors är ny medlem som betalt medlemsavgiften.

4 2(2) 6 Aktuella frågor 6.1 Tävlingsgrupp Bordlades 6.2 Funktionärsgrupp Till årets funktionärsschema planeras 3 grupper med 1 gruppansvarig istället för 4. Det behövs några som sköter filmkameran på tävlingarna. Christina Glimskog blir ansvarig att ta emot startavgifter hela säsongen vilket gör att depåchefens uppgifter minskar. Vid hennes förhinder utser hon vikarie. Funktionärsfrågan presenteras på årsmötet, de som vill ändra något får maila sina önskemål till 6.3 Bangrupp Uppmätning av elförbrukning på element som går över vintern där det finns vatten har påbörjats. Den 10 februari kommer Kalle, elektrikern och byter säkring. Till säsongsstart ska vi försöka få Fregatten att ta bort sina sopor ur depån. Den 9 februari ca kl stod grinden vid gamla depåhuset olåst/låste. 6.4 Marknadsföringsgrupp Det har lovats mycket medlemssponsring men en del avhopp på den externa sponsringen. Bengt Eriksson lämnar den externa delen till Kent Andersson. 6.5 Träning Bordlades 6.6 Hemsida Bordlades 7 Övriga frågor, 7.1 Årsmötet Lena och My sköter cafeterian i Norsborg och det läggs ut på hemsidan att det finns. Bosse gör genomgången av budgeten på årsmötet med stöttning av Christina. Monica har 5-6 elithundsdiplom klara att delas ut på årsmötet B-licenser 2008, medlemmar och hundar 2009 Bosse kommer ha en lista klar till årsmötet som medlemmarna kan uppdatera innan den skickas till förbundet. Det är oklart hur vi ska få fram registreringsnumret på hundarna, Bosse ska fråga Gert. Uppfödarlicensen ska även i fortsättningen betalas till SHCF 8 Kalendarium och tidsplan: Nästa styrelsemöte blir det konstituerande omedelbart efter årsmötet. Justeras Bo Norevik Kent Andersson

5 1(1) Stockholms hundkapplöpningssällskap Protokoll styrelsemöte # 3 / 2009 Tid och plats: Närvarande: Frånvarande: Omedelbart efter årsmötet i Norsborg Bosse Norevik, Kent Andersson, Christina Glimskog, Iréne Gustavsson, Monica Svalborg-Englund, Anja Mårtensson Daniel Dreydel, Agneta Pettersson, Stina Lundin 1. Konstituering av styrelsen Utsågs till följande poster: Vice ordförande: Kent Andersson, kassör: Christina Glimskog, sekreterare Iréne Gustavsson Beslut togs att ordföranden Bo Norevik och kassören Christina Glimskog tecknar firma var för sig. 2. Extern Sponsring Stina Lundin blir ansvarig för den externa sponsringen. Det har blivit OK med nästan alla interna sponsringar. Det saknas spons till St.Leger och Derbyt. Bosse Ståhl erbjuder sig att ingå i bangruppen. 3. Telefon/Internet Vi har tagit över abonnemanget och ska hitta billigaste överföring/avgift. Bosse forskar vidare och väljer det bästa alternativet. 4. Tid och kalendarium Nästa möte måndag 9 mars kl hos Kent Andersson som mailar vägbeskrivning Vid pennan, Iréne Gustavsson Justeras Bo Norevik Kent Andersson

6 1(2) Protokoll styrelsemöte # 4 / 2009 Tid och plats: Närvarande: Frånvaro: Måndag 9 mars kl hos Kent Andersson Bosse Norevik, Kent Andersson, Christina Glimskog, Stina Lundin, Monica Svalborg-Englund, Agneta Pettersson, Anja Mårtensson, Iréne Gustavsson, Lena Ländin Daniel Dreydel 1 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Fastsällande av dagordningen Dagordningen gicks igenom och godkändes. 3 Godkännande av föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll nr 2 gicks igenom och Godkändes Årsmöteprotokoll 2009 gicks igenom och Godkändes samt ska skickas till justeringsmännen för påskrift. Bosse ordnar så det blir gjort. 4 Meddelanden och skrivelser Inget nytt inkommet. 5 Kassa & medlemsrapport Just nu finns det kronor i kassan. SHCF har inte fört över pengar från förinbetalda licenser till SHS ännu. 20 huvudmedlemmar har betalt medlems/licensavgift. 6 Aktuella frågor 6.1 Tävlingsgrupp Diskuterades frågan från Borås att SHS ska flytta den 27 juni som kolliderar med deras tävlingsdag. Vi anser att vi lagt årets tävlingsprogram i god tid samt att vi riskerar tappa hundar till Derbyt och beslutar därför att INTE flytta tävlingsdagen. Förra årets upplägg fungerade bra så det blir likadant i år. Tävlingsinbjudan bör komma ut i början av april. 6.2 Funktionärsgrupp I år blir det 3 funktionärsgrupper i stället för 4, då kan det bli fler funktionärer på vissa poster samt några i reserv. Det behövs 25 funktionärer varje tävlingstillfälle. Iréne sätter igång med listan som ska ut på hemsidan snarast så medlemmarna kan komma med åsikter innan den fastställes Det ska tillsättas 3 arbetsgrupper för att kvalitetssäkra anläggning/utrustning. 1 bangrupp som består av Iréne Gustavsson, Kari Lius, Bosse Ståhl, Börje Truvé och Mats Wahlberg, några måste tillfrågas. 1 data/it-grupp som består av Agneta Pettersson, Ted Folsom, Pelle Seth samt Bosse Norevik. 1 tävlingsgrupp som består av Kent Andersson och Bosse Norevik. Beslut togs om följande arbetsdagar: april, 30 maj, 21 juni, 11 juli, 1 augusti, 12 september, 3 oktober, samt stängning av banan den 7 november. Det innebär 2 arbetsdagar/grupp när tävlingarna startat.

7 2(2) 6.3 Bangruppen Elen är nu nedsäkrad till 80 amp. Årskostnaden för abonnemanget är då kronor/år. Bosse informerade om mätningarna av elförbrukningen som genomförts. Det har gått åt ca 1360 kwh/30dagar. Även om vi räknar på att musikerbodarna drar 1000 kwh/månad så felar det i alla fall ca 1000 kwh/månad så vi måste undersöka var det läcker el. Januaris elräkning på kronor beror på den gamla säkringen då abonnemanget var dubbelt så högt. Bosse har via Mikael Almén lämnat lapp i orkesterbodarna för att bli kontaktad angående elkostnaden. Telefonerna/internetabonnemanget diskuterades. De har stått på SHAB men 1 telefon/internet är nu flyttad till SHS. 1 tele/internet är uppsagd. Beslutades att vi ska ha internet och Bosse får mandat att lösa abonnemangsfrågan på fördelaktigast sätt. Abonnemanget förs över på Bosse men sällskapet betalar fakturorna. 6.4 Marknadsföring I den externa sponsorgruppen ingår Stina Lundin, Kent Andersson och Agneta Pettersson. En foderleverantör vill ha ett sponsorkonsept vilket Bosse ska uppdatera från de som finns. Ny adress har upprättats enbart för Svenskt Uppfödningslopp. Alla interna sponsorer har tackat ja. Förslag om att annonsera sponsorer i tävlingsprogrammen. 6.5 Träning Beslut togs om att ge 20 kronor rabatt/hund som ingår i ett heat oavsett vilken kategori hund det handlar om, 1 heat = minst 3 hundar Lena Ländin har varit på möte med vinthundsägare, som är intresserade av rundbanekapp. Dessa är intresserade och vill ha till stånd en ny träff. Bl. a. för deras skull arrangerar vi 3 träffar för unghunds/vinthundsträning följande datum 26 april, 1 maj och 21 maj då vi tränar box, kör släphare och kurva. En prova på dag gällande alla raser ska ordnas vid annat tillfälle. 6.6 Hemsidan Lena Ländin gick igenom förslaget och uppdaterade en del uppgifter. Sidan är döpt till shsracing.se Beslut togs att Agneta Pettersson får mandat att bygga sidan, som sker i One till en kostnad av kronor/månad beroende på storlek. Tillkommer en kostnad för kodning på 264 kronor. Det kommer gå att flytta till annat webbhotell vid behov. Ska undersökas om det går att ha sponsorannonser på sidan. 7 Övriga frågor Christina har gjort iordning listorna med licenser, medlemmar och hundar som ska till SHCF senast 15 mars. Bosse skickar listorna. 8 Kalendarium Nästa möte tisdag den 7 april kl i Trollbäcken Vid pennan, Iréne Gustavsson Justeras Bo Norevik Kent Andersson

8 1(2) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE # 5 / 2009 Tid och plats: Närvarande: Frånvarande: Tisdag 7 april kl hos Bosse Norevik, Trollbäcken Bosse Norevik, Christina Glimskog, Stina Lundin, Iréne Gustavsson, Monica Svalborg,-Englund, Agneta Pettersson Kent Andersson, Daniel Dreydel, Anja Mårtensson 1. Mötets öppnade Ordförande hälsade välkommen med fika och förklarade mötet öppnat. 2. Dagordningens fastställande Dagordningen gicks igenom och faställdes. 3. Godkännande av föregående mötesprotokoll Protokoll från årsmötet gicks igenom, det är justerat godkänt och underskrivet. Protokoll styrelsemöte # 4 gicks igenom och lades till handlingarna. 4. Meddelande & skrivelser Förbundsformulär # 2/2009: Redovisning provision från GR ombud, 5 % av intäkterna har gått ut till samtliga sällskap varav SHS har fått 155 kronor för februari. Diskussion angående dopingfall, väckte fler frågor än svar, beslöts att tas upp på förbundsfullmäktige. Diskussion om parning av äldre tik, det finns tydligen nya regler i SKK;s reglemente från 1/ Nygammalt klassystem införes, klass 1-5, istället för klass 1-7 på grund av att hundantalet minskat. 91 tävlingsdagar är beviljade men bidrag utgår för 70 dagar. SHS har tilldelats bidrag för 19 av sina 20 dagar. Diskussion om strykning av inlottad hund ska tas upp på Förbundsfullmäktige för förtydligande. CGRC vill besöka Åkers Kanal i samband med styrelsemöte i slutet av april 5. Kassa & medlemsrapporter Arrendet är betalt, kronor till kommunen, kronor till Fregatten. Elräkningen för februari är betald kronor. 19 dagar/80 amp, 9 dagar/160 amp. Elen har kostat för dec. jan. febr. Inga leverantörsskulder finns. Det har kommit in kronor i medlemsavgift, kronor för B-licenser, kronor i hundlicenser i dagsläget. Bidrag för licenser från SHCF ska komma på kronor. Resultatet just nu är kronor, 6. Aktuella frågor 6.1 Tävlingsgrupp Det finns ännu ingen sponsor till Derbyt, eventuellt kommer det behövas en sponsorskylt, Mats Wahlberg ska tillfrågas om han vill göra den. Prispengarna är modifierade efter antal hundar i loppen. SHS tävlingsinbjudan är mailad till medlemmarna och kommer på SHCF:s hemsida trots att det bara är SHS som är klart, övriga sällskap har sina dagar överstrukna. Valborgsstafetten omgjord till 2 hundar istället för 3 samt med lite handikapp på tiderna. Kappkanalen Cup för hundar under Derbyt dras ner till 2 tävlingsdagar istället för 3 dagar samma vecka

9 2(2) 6.2 Funktionärsgrupp Genomgång av den preliminära funktionärslistan med vissa tillägg och ändringar mailas ut för reaktion från medlemmarna. 6.3 Bangrupp Listan med uppgifter till arbetsdagarna gicks igenom, start kl med träning tidigast kl Marknadsföringsgrupp Bordlades. 6.5 Träning En del mail har inkommit då träning skett på dagtid samt lagts ut på privat hemsida, det ska tas upp med berörda parter. Diskuterades träning dagtid och beslutades att det måste i så fall erbjudas alla medlemmar. Extra träning långfredag kl handsläpp/släphare 26 april är arbetsdag/träning samt unghundsträning med start arbete, träning, unghundsträning, den 1 och 21 maj är det unghundsträning kl Hemsida Avgifter för nya hemsidan är betalda, Agge bygger vidare den 13 april. Tävlingsanmälan ligger tills vidare kvar på Kappkanalen 7. Övriga frågor Det ska finnas en jourbil som snabbt kan köras ut på banan för skadade hundar, den ska ha en bra parkeringsplats. Rasstandarden kan inte göras i Sverige utan måste tas fram i rasen hemland. SHCF har register för alla hundar och SHS har för sällskapets tävlingshundar. Styrelseprotokoll mailas till alla medlemmar men förbereds plats i den nya hemsidan. Möjligheten att för 500 kronor få namna ett lopp diskuteras nästa gång. 8. Kalendarium & Tidsplan Nästa möte onsdag den 22 april kl på Åkers Kanal Vid pennan, Iréne Gustavsson Justeras Bo Norevik Kent Andersson

10 1(2) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE # 6 / 2009 Tid och plats: Närvarande: Frånvarande: Onsdag 22 april kl på Åkers Kanal Stina Lundin, Daniel Dreydel, Bosse Norevik, Kent Andersson, Christina Glimskog, Monica Svalborg-Englund, Lena Ländin, Iréne Gustavsson Agneta Pettersson, Anja Mårtensson 1 Mötets öppnade Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Dagordningens fastställande Dagordningen fastställdes. 3 Godkännande av föregående mötesprotokoll Styrelseprotokoll # 5 gicks igenom och lades till handlingarna. 4 Meddelande & skrivelser Förbundsformulär nr 24 angående Back on Track, enligt dopingreglementet är det 14 dagars karenstid. Nr 25, klassning alla raser - numera klass 1-5 Bilaga kvartalsrapport från Cimbria, Midlanda, Västerås En skrivelse från medlemmar i dopingdebatten lästes upp 5 Kassa & medlemsrapporter Fortfarande har inga kronor kommit från förbundet. El-fakturan för mars är på kronor. Christina ska uppdatera vår medlems/hundförteckning då det saknas B-licens på en del medlemmar. SHCF har hand om licensutbildningen men hur förmedlas det till klubbarna vilket är viktigt då första året är gratis. 6 Aktuella frågor 6.1 Tävlingsgrupp 26 hundar anmälda till 3 maj i dagsläget. Det ska läggas ut på hemsidan en påminnelse om vaccination samt att det är bra om hunden trialat för spelraden. Christina sitter i nedre domartornet och tar emot startavgifter, därefter går listan till Vågen vilket ska förmedlas genom hemsida och mail. Önskemål att få med domare och banrekord i tävlingsprogrammet. Sommarens veterinärlista delades ut, det saknas ännu 4 veterinärer. 6.2 Funktionärsgrupp Funktionärslistan gicks igenom en sista gång med några få ändringar innan den läggs ut på hemsidan och mailas. 6.3 Bangrupp Iréne ska ordna 2 nyckelknippor till banskötarna samt 1 grindnyckel till musikboden samt ringa ut latrin/soptömning

11 2(2) 6.4 Marknadsföringsgrupp Diskuterades annonsering i Villaaktuellt och Kanalen men beslutades att inte annonsera just nu. Mats Wicander sköter reklamskyltarna vid rondellen och bron i Åkersberga. Det finns önskemål om en upplevelsedag i samband med DerbyFinalen från en sponsor, men då Derby går i juli, i semestertid är det svårt att få det att fungera så Stina jobbar vidare med saken. Kanske kan fler sponsorer dela på samma tävling. Krisplanen är att klubben täcker upp brist på sponsorpengar. 6.5 Träning Iréne ordnar funktionärer och fiket till träningen söndag den 26 april. 6.6 Hemsida Agneta bygger för fullt så punkten bordlades. 7 Övriga frågor Beslutades ordna föredrag med Therese Asplund efter samma upplägg som förra gången, hon får bestämma datum, 200 kronor/familj, bindande förhandsanmälan, minst 10 familjer, Lena annonserar i Hundkapp;s kommande nummer. Kent anmälde förhinder till förbundsfullmäktige, Monica kommer istället. Genomgång av Förbundsfullmäktige: Christina ser över den ekonomiska rapporten. Beslut togs att bifalla motionen om boxval, Iréne fördrar Beslut togs att få större klarhet om veterinärstrykningar och hur efterlevandekontrollen ska skötas, Bosse föredrar 8 Kalendarium & Tidsplan Nästa möte måndag den 11 maj kl på Åkers Kanal Lottning till den 9 maj sker ca Vid pennan, Iréne Gustavsson Justeras Bo Norevik Kent Andersson

12 1(2) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE # 7 / 2009 Tid och plats: Närvarande: Frånvarande: måndag 11 maj kl på Åkers Kanal Bosse Norevik, Kent Andersson, Christina Glimskog, Monica Svalborg- Englund, Iréne Gustavsson Agnetha Pettersson, Anja Mårtensson, Daniel Dreydel, Stina Lundin 1 Mötets öppnade Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat kl p.g.a lottning till den 16 maj. 2 Dagordningens fastställande Dagordningen fastställdes. 3 Godkännande av föregående mötesprotokoll Styrelseprotokoll # 6 gicks igenom och lades till handlingarna och protokollet från Förbundsfullmäktige lästes upp. 4 Meddelande & skrivelser Skrivelse från Jordbruksverket om höjd kostnad för tävlingsveterinären. 5 Kassa & medlemsrapporter Elräkning blev för april kronor/1 309 kwh, för mars var den på 4 266/2 584 kwh och i februari hade vi förbrukat kwh. Ännu har inte de kronorna från SHCF inkommit. Bosse Norevik innehar nu abonnemanget på telefon/internet i domartornet på 24 MB, hastigheten på internet ska sänkas. Musikbod 1 (närmast Fregatten) har godkänt elräkningarna, bod 1 ska betala kronor och bod 2, 2300 kronor från start t.o.m maj Bod 2 har ännu inte svarat på beskedet om avgifterna. En frys som stått i cafeterian är såld för 1000 kronor (om den fungerar). Hittills har det kommit kronor i träningsavgifter 6 Aktuella frågor 6.1 Tävlingsgrupp Beslut togs om att lotta anmälda hundar så att det i första hand blir spelbara lopp till GR Spel, därför ska hundägarna förvarnas om att ange alternativa distanser för att säkrast kunna vara ned och tävla. Det saknas fortfarande veterinär till 2 dagar I höst, Anna Rave tar den 27 juni samt den 1 juli. Vi har en ny medlem Gerd Andersson som kommer från Västerås och det anges i programmet, Christina kontaktar Anna-Lena Landén för ändring till SHS. Salukimedlemmarna har föreslagit 2 tävlingar, 14 juni kallad Flygande Mattan och 1 juli kallad Tusen och en natt bäda på långdistans. Beslut togs om tillåta ett mixat uppvisningslopp med Slouhgi/Azawak, efter dom visat upp sig på någon träning först. Rodesian Ridgeback har träning den 23 juni, 100 kronor/hund, ca 15 hundar, Bosse och Börje Truvé handhar dagen Ann-Chatrin Holmkvist har återlämnat rosetter, strukna och fina. 6.2 Funktionärsgrupp Det saknas fortfarande en tävlingsledare i grupp 3, Bosse ska fråga Hasse Bohman.

13 2(2) 6.3 Bangrupp Iréne ska ordna 2 nyckelknippor till banskötarna samt 1 grindnyckel till musikboden samt ringa ut latrin/soptömning 6.4 Marknadsföringsgrupp Det är problem med bevattningspumpen, Kari Lius åker som en skottspole flera dagar före tävling för att starta/stänga av pumpen så den inte går varm. Erik Rohdin ska tillfrågas på lördag om han kan fixa annars får Iréne ringa ut en pumpfirma. Pumpen vid musikbodarna stängs av när musiken drar igång eftersom säkringarna inte räcker till. Musikpojkarna blev ombedda att starta upp den igen när de går hem. Harmaskinen behöver några nya lager, Bosse får leta fram försäljaren och beställa nya i rätt storlek 2 nya nyckelknippor är tillverkade till banskötarna Gustav Nyström och Börje Truvé samt 1 grindnyckel till musikbodarna. Latrin och sophämtning är aktiverade Den stora kaffebryggaren som frös sönder är fixad av Gustav Nyström Vi ska sätta upp en stor lapp i veterinärhuset om att INTE glömma stänga av IR-värmarna, det är 2000 kwh i onödan. 6.5 Träning Beslut togs att alla träningstider ska läggas ut på hemsidan som service till spelare och GR Spel Nästa unghundsträning blir den 21 maj kl Hemsida Åkers Kanal Greyhound Park hemsida är nu avslutad, öppnade den 11 maj Kent ska maila alla klubbar så de ändrar länkningen till den nya hemsidan. Webbansvariga ska ha ett möte för att lösa en del tekniska problem, bland annat att kanske få större bilder. 7 Övriga frågor Beslut togs om Öppet Hus den 6 juni kl Lena Ländin och Annelie Svarvén tar hand om det. Det kommer en del intresserade från Mässan i december. Uppmaning att alla kommer med vänner och bekanta. Beslut togs om en irländsk spelkväll med GR 6 den 22 maj. 8 Kalendarium & Tidsplan Nästa möte måndag den 8 juni eller tisdag den 9 juni. Bosse avgör vilken dag flesta styrelsemedlemmar kan komma, kl på Åkers Kanal. Vid pennan Iréne Gustavsson Justeras Bo Norevik Kent Andersson

14 1(2) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE # 8 / 2009 Tid och plats: Närvarande: Frånvarande: måndag 9 juni kl i Trollbäcken Bosse Norevik, Kent Andersson, Christina Glimskog, Monica Svalborg- Englund, Iréne Gustavsson, Agnetha Pettersson, Anja Mårtensson Daniel Dreydel, Stina Lundin 1 Mötets öppnade Ordförande förklarade mötet öppnat. 2 Dagordningens fastställande Dagordningen fastställdes. 3 Godkännande av föregående mötesprotokoll: Protokoll # 7 gicks igenom och lades till handlingarna. 4 Meddelande & skrivelser: Förbundsnytt 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/2009 gicks igenom, sammandrag publiceras i Hundkapp Skrivelse från Annelie Svarvén angående defilering/kurvkontrollant samt träningsrutiner. Beslut togs angående defilering att när traktorn gjort sitt ska defileraren släppa hundförarna i samtliga lopp innanför grinden med tydlig information att vid 550 meters lopp gå fram till mållinjen, vända upp mot boxarna och invänta speakerns presentation av hundarna, och likadant vid 320 meters lopp men då påbörjas prestationen uppför målrakan, detta för att defileraren ska hinna fram till kurvkontrollantplatsen. Beslut togs att de hundar som ska träna/triala efter tävling inte behöver vara på plats förrän träningen börjar. 5 Kassa & medlemsrapporter Muntlig ekonomisk rapport från Christina; SHS har betalat in kronor till SHCF, detta efter att SHS fodringar samt avräkning av fakturor gjorts. Därmed har SHS-SHCF reglerat fordran på varandra till dagsläget. Förbundet har ställt in betalning för medlemsbidrag ( kr) samt B-licensbidrag ( kr). Vårt minskade bidrag för detta är kronor mot vad vi budgeterat med. Tävlingsbidraget finns kvar och t. o. m 14 juni har vi haft 5 tävlingsdagar som uppfyller kravet för bidrag vilket blir kronor. 1 toner till kopiatorn i domartornet har inhandlats för kronor, 2 nya kompressorer till startboxarna samt olja har inhandlats för kronor samt att någon del till en kamera har kostat 350 kronor. 6 Aktuella frågor 6.1 Tävlingsgrupp Moulin Rouge Cup nedifrån går 27/6 semi och 4/7 final. WhippetDerby går 1/7 semi och 4/7 final. Loppet Kappkanalen stryks. Beslut togs att SHS sponsrar Derbyt med max kronor, men vi ska tigga spons och gåvor från medlemmar.

15 2(2) 6.2 Funktionärsgrupp Det saknas 1 traktorförare i grupp 1, Monica ska fråga familjen Bohman. Beslut togs om att utse en ansvarig för varje grupp, i första läget är det de i grupp 1 som får kontakta de andra för att gemensamt utse en ansvarig, allt för att underlätta vid byten och utföra arbetet likvärdigt. Allt byte av funktionärsuppgifter MÅSTE meddelas tävlingsledaren. 6.3 Bangrupp Mats Wahlgren röjde färdigt ogräset under railern på tisdagen, samt har satt upp staket bakom startboxarna för att det inte ska genas över plattorna och bli en massa sand. 21 juni är det grupp 3 som är ansvarig för arbetsdagen 6.4 Marknadsföringsgrupp Några nya sponsorer är på gång, Bosse och Kenta går vidare med det. Sponsorpaketen som finns på hemsidan innehåller ett spel för 20 kronor som Agneta vill ska plockas bort. Vid nästa Öppet Hus och Spelkväll ska det annonseras lite mer 6.5 Träning Nästa unghundsträning blir måndag 29 juni, info på hemsidan 6.6 Hemsida Önskemål finns om att länka uppfödare på hemsidan men webbgruppen säjer nej till det då det finns SKK regler att ta hänsyn till samt att de finns på SHCF:s hemsida där de betalar för att vara med. Kent har mailat alla sällskap så de blir uppmärksamma på att vi bytt hemsida. 7 Övriga frågor Derbyveckan planeras enligt följande: fredag 26 juni Spelkväll, Grill, lördag 27 juni Tävling, lottning, söndag 28 juni Medlemsmöte kl , PUB-kväll måndag 29 juni Unghundsträning/träning kl tisdag 30 juni Kanot dagtid, Chicagokväll onsdag 1 juli Tävling torsdag 2 juli 5-kamp fredag 3 juli Derby Grillfest, Spelkväll lördag 4 juli Finaler Klubbjackor, det är lång leveranstid för tillfället, Agneta har kontakter i branschen och ska undersöka om det går att få det bättre/billigare/snabbare än nu, redovisas om möjligt på medlemsmötet. 8 Kalendarium & tidsplan Nästa möte lördag 11 juli kl på Åkers Kanal Vid pennan, Iréne Gustavsson Justeras Bo Norevik Kent Andersson

16 1(2) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE # 9 / 2009 Tid och plats: Närvarande: Frånvarande: måndag 11 juli kl på Åkers Kanal Bosse Norevik, Kent Andersson, Christina Glimskog, Monica Svalborg- Englund, Agnetha Pettersson, Anja Mårtensson och Stina Lundin Iréne Gustavsson och Daniel Dreydel, 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen Ordförande förklarade öppnat och dagordningen fastställdes. 2 Godkännande av föregående mötesprotokoll: Protokoll # 8 gicks igenom och lades efter kommentaren på 5.6 till handlingarna. Information om diskussionen om företräde till träning för arbetade medlemmar på arbetsdag saknades i protokollet pga att inget beslut togs på mötet 9/6. 3 Meddelande & skrivelser: Förbundsnytt 37, 38 och 39/2009 gicks igenom, sammandrag publiceras i Hundkapp 4 Kassa & medlemsrapporter Muntlig ekonomisk rapport från Christina; hon berättade att hon var nöjd med den ekonomiska situationen just nu, att prispengarna från Derbyt börjat att betalats ut och att vi fått en ny medlem i klubben (Rose-Marie Grankvist (A)). 5 Aktuella frågor 5.1 Tävlingsgrupp Genomgång av tävlingskalendern, uppdaterad fil kommer att läggas ut på hemsidan. Vi har fått produkter från Alg-Börje (Valbo) som styrelsen beslöt att man ska använda i graderade lopp 2 och 9/8 5.2 Funktionärsgrupp I samband med medlemsmötet fick medlemmarna i uppdrag att ta fram nya arbetsbeskrivningar, dessa förslag har Bosse som kommer att sammanställa dem. När de är klara kommer dessa att godkännas av respektive grupp och sen läggas ut på hemsidan så att alla (inklusive ersättare) vet vad som ingår i respektive arbetsuppgift. 5.3 Bangrupp Behovet av 2 traktorförare diskuterades med anledning av Eriks avhopp, styrelsen tror att det kan räcka med 1 i alla fall. Kenta kommer att tillfrågas om han kan vara banskötare istället (låsa upp, ta fram flaggor etc) av Bosse. 5.4 Marknadsföringsgrupp Kenta tog upp Svenskt Uppfödningslopp, hittills har endast 3 uppfödare betalat sin sponsring för i år. Kenta tar fram ett förslag på ny rutin inför 2010 års upplaga.

17 2(2) 5.5 Träning Beslut togs att på prov införa en ny rutin när säsongen sätter igång igen. Den innebär att arbetande medlemmar när de kommer till banan skriver upp sina hundar för träning på en träningslista (kommer troligen sättas upp utanför vet-huset, dock inte spikat ännu). Träningslistan körs sen först innan ev licenser/trials. Licens/trial-lopp för arbetande medlemmar körs därefter och sist licens/trial-lopp för medlemmar som inte arbetat. Arbetande medlemmar ska alltså skriva i sin anmälan till HL att de kommer att jobba så att HL kan lägga in dem först i listan. Stina tar fram ett förslag på träningslista att användas på arbetsdagar. Ytterligare unghundsträning (2 tillfällen, inkl andra raser) planeras under hösten. Så fort datum spikats kommer dessa att annonseras på hemsidan. 5.6 Hemsida Styrelsen beslöt att innehavare av elithundsdiplom ska upp på hemsidan. Bosse kommer att uppmana innehavare från 2007 och 2008 att maila Agge och Monica förser Agge med information om de som fått under Agge sen att sammanställda informationen och lägga upp en sida med dessa. 6 Övriga frågor Angående den utestående frågan om klubbjackor/tröjor, svar väntas efter semestern. En fortsättningskurs med stretchning av hund planeras under september (13 el 27/9) utan kostnad för klubben. Veterinär saknas ff till 22/8, Stina att kolla med bekant om hon kan ta uppdraget. Styrelsen beslöt att förslaget om att använda inneplanen på Åkers Kanal för enklare Lure Corsing-träning / pröva-på är bra. Bosse att prata med Rose-Marie om kostnaden och praktikaliteter. Reklam? 7 Kalendarium & tidsplan Nästa möte 3, 4 eller 5 augusti kl? plats? Vid pennan, Agnetha Pettersson Justeras Bo Norevik Kent Andersson

18 1(2) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE # 10 / 2009 Tid och plats: Närvarande: Frånvarande: Tisdag 25 augusti kl hos Bosse Norevik i Trollbäcken Bosse Norevik, Kent Andersson, Iréne Gustavsson, Anja Mårtensson, Christina Glimskog, Agneta Pettersson Stina Lundin, Daniel Dreydel, Monica Svalborg-Englund 1 Mötets öppnande Alla välkomnades med fika och smörgåsar och ordförande förklarade mötet öppnat. 2 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes. 3 Godkännande av föregående mötesprotokoll: Protokoll # 9 gicks igenom, gällande punkt 6.3 ska inte flaggorna skötas av banpersonalen utan av skynkskötaren 4 Meddelande & skrivelser: Mail från Karin Bergström angående rutiner kring efteranmälan och ranking: Vi är en ideell förening där ranking och lottning sköts på fritiden av några få hundkappare som måste ranka hundarna på söndagskvällen inför lottningen på måndagskvällen. Trots det är rankinglistan oftare uppdaterad nu än när den sköttes av förutvarande kansli. Den kan dock aldrig stämma till 100% eftersom hundar avanmäls in i det sista samt efteranmälan tas emot i mån av plats, för att det ska bli tillräckligt med hundar för att få till så bra lopp som möjligt. Alternativet är att inte ha någon rankinglista men den är en bra kvittens på att anmälan kommit fram. Iréne svarar Karin via mail. 5 Kassa & medlemsrapporter Resultatet är i dagsläget ca kronor men det svajar så vi måste hålla i pengarna. Det strular lite med de till SHCF förskottsinbetalda licensavgifterna som fördes över till SHS men utredning pågår. Musikbodarna har inte betalat elräkningen, Bosse ska stöta på. 6 Aktuella frågor 6.2 Tävlingsgrupp Höstens tävlingsinbjudan gicks igenom, skickas ut i slutet av augusti samt läggs upp på hemsidan. Lista med ett fåtal rödmärkta hundar gicks igenom. 6.3 Funktionärsgrupp Beslut togs att när byte sker inom funktionärsgrupperna är det MYCKET VIKTIGT att det meddelas tävlingsledaren vem som kommer istället, det måste ombesörjas av den som är ansvarig för påminnelserna. Familjen Mats Wicander har funktionärsuppgifter varenda tävlingsdag och vill byta så familjen får jobba samma dagar. Bosse frågar övriga funktionärer som berörs. 6.4 Bangrupp Den gröna traktorn har havererat på grund av felmonterat batteri. Toivo Furustam ser över den och försöker laga men en kostnad kommer det att bli. Latrintömning har inte skett eftersom Ragnsells har haft bort grindnyckeln och därmed inte kommit in. Från och med nu ställer vi ut tunnorna utanför grinden.

19 2(2) Id-läsaren är ur funktion, den är på reparation och förhoppningsvis tillbaka till helgen Inför arbetsdagen den 12 september behöver vi flera grästrimmers, Agge lägger ut det på hemsidan. Christina Glimskog skänker sin till klubben. 6.5 Marknadsföringsgrupp Beslut togs på att låta trycka transfers med klubb/racingmärke till en kostnad av Märkena förvaras på ett tryckeri i Botkyrka dit vi transporterar både klubb och egna kläder för påsättning. Ombesörjes av Agge, kanske med cafeterian till hjälp. 2 tryck kostar ca 100 kronor och tar cirka 1 vecka. Mer information kommer. 6.6 Träning Beslut togs om de som arbetar på arbetsdagarna har företräde till träningen. Listor kommer att kopieras upp och läggas i vet-huset samt enklare träningsrutin sättas upp på väggen vid invägningen. 6.7 Hemsida Webbgruppen har möte den 27 augusti. 7 Övriga frågor 7.1 Reklamfotograferingenen Christina att fakturera Djuragenturen, SHS får kronor och de överenskomna 14 hundarna får 500 kronor styck. 7.2 Lure-Coursing på innerplan Bosse kontaktar Rose-Marie Grankvist om detaljer 7.3 Derby Night den 12 september Det behövs personal till spelet, baren, ljudanläggningen, blänkare på hemsidan, Anja och Agge sköter baren, det blir grill för egen mat, mackor och pizza, Bosse sköter inköpen. 7.4 Försäkring Åkers Kanal Christina kontaktar Eva Salander och kollar vad SHCF har för försäkring för banan med anledning av branden i Skellefteå samt vad som eventuellt behöver kompletteras för SHS-utrustning. Förslag från Tuula om att fotografera föremål utifall vi råkar ut för en eventuell brand, både för försäkrings- och nostalgivärde. 8 Kalendarium & tidsplan Förslag med datum för nästa möte mailas ut av Bosse när vi vet när förbundsfullmäktige blir av. Vid pennan, Irene Gustavsson Justeras Bo Norevik Kent Andersson

20 1(3) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE # 11 / 2009 Tid och plats: Närvarande: Frånvarande: Tisdag 22 september kl hos Iréne Gustavsson, Å-Berga Bosse Norevik, Iréne Gustavsson, Christina Glimskog, Agneta Pettersson och Monica Svalborg-Englund Kent Andersson, Anja Mårtensson, Stina Lundin, Daniel Dreydel. 1 Mötets öppnande Alla välkomnades med fika och kantarellsmörgåsar och ordförande förklarade mötet öppnat. 2 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes. 3 Godkännande av föregående mötesprotokoll: Styrelseprotokoll # 10 gicks igenom och lades till handlingarna med tillägg på punkt 6.3 att Agneta har meddelat sammankallande om vikten av att meddela tävlingsledningen om funktionärsbyte. 4 Meddelande & skrivelser: Inga skrivelser inkomna. 5 Kassa & medlemsrapporter För tillfället finns det kr i kassan., då är Derby Night intäkterna inte medräknade. Den ena musikboden har betalat fakturan för el på kr. Det finns vissa osäkra intäkter i form av provision från GR Spel kr. och bidraget från SHCF på 230 kr / B-licens = kr. Utställningen drog in kr. Fakturan för transfertrycken har kommit 9 812,50 kr. Diskussion om var intäkter-utgifter ska kontoföras på vilka poster t.ex. utställning och Rodesian Ridgebackklubben, men för enkelhetens skull hamnar sådana poster på cafeterian då deras inköpta varor används. Christina har kollat med Eva Salander att en försäkring finns som SHCF har på anläggningen gällande fram till 31 november. Christina ska kolla vidare vad som ingår bland annat, angående lösöre, SHS:s utrustning, vad det är för självrisk. 6 Aktuella frågor 6.1 Tävlingsgrupp Beslut togs att rankinglistan uppdateras sista gången på söndag kväll, annars blir arbetsbelastningen för hög på tävlingsgruppen. Genomgång av höstens tävlingsinbjudan, Bosse sköter den åt SHCF men alla sällskap har inte uppdaterat trots påminnelse. Kontroll gjordes att alla sponsorer fått fakturor. 6.2 Funktionärsgrupp Önskemål om att endast tävlande och funktionärer ska få använda depåtoaletten. Då det oftast bara är berörda på plats finns ingen anledning att sätta upp en sådan skylt.

Stockholms Hundkapplöpningssällskap

Stockholms Hundkapplöpningssällskap 1(2) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE # 1 / 2010 Tid och plats: Närvarande: Frånvarande: Tisdag 10 januari kl. 16.00 hos Bo Norevik, Tyresö Bosse Norevik, Iréne Gustavsson, Anja Mårtensson, Kent Anderson, Agneta

Läs mer

Bilaga 6, till 16 Verksamhetsplaner Öppenhet > Kunskap > Gemenskap

Bilaga 6, till 16 Verksamhetsplaner Öppenhet > Kunskap > Gemenskap Bilaga 6, till 16 Verksamhetsplaner Öppenhet > Kunskap > Gemenskap FS Verksamhetsplan sida: Cim 2 MDRC 3 MiHk 3 NHK 4 NoHs 5 SHS 5 7-HS 6 SkeHk 6 SkHk 7 VHS 7 1 Verksamhetsplaner saknas för: GHS, GHK,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli.

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN 2014-11-22 Nr 4. Plats: Ljungslätt Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-06-10

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-06-10 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2008-06-10 Närvarande: Ericson Andersson Tina en Louise Rosengren Monica Åkesson Ulla Terneby Lena Jovén Ej närvarande: Nathalie Andersson Sofie Falkman Eva Stark

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN Protokoll 08-14, fört vid styrelsemöte 18 augusti 2014, Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, konferensrummet andra våningen. Närvarande: Frånvarande: Pelle Bratell

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen 2011-06-04 Varberg Närvarande: Ordf. Barbro Jonsson. Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Butschkau, Gullwi Wintherhamre, Monica Wintherhamre Suppleanter: Tommy

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY!

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY! NÄRVARANDE: Agneta "Teta" Karlsson, ordförande Maria Pettersson, vice ordförande Jonas Bygdén, sekreterare PiaMaria "Pim" Wenklo-Westlund, kassör Susanne "Sussie" Signell, ledamot Carina Larsson, ledamot

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013 Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013 Närvarande: Ordinarie: Svante Melander, Susanne Korduner, Rolf Andersson, Johnny Kjellin, Christer Stolpen, S-Å Runelid. Suppl. Dan

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2013-01-29, telefonmöte Närvarande: Allan Grimling (AG), Jan Lensinger(JL), Helene Björkman (HB), Bert Johansson(BJ), Klas Åkerwall(KÅ),

Läs mer

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte.

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-11-10 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg,Louise Rosengren,Joachim Bonander Frånvarande anmälda förhinder:

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedare: Revisorer: Rauno Lakso,

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Viktoria Hedström Erika Norberg Jenny Lund Iren Olofsson Meddelad frånvaro: Angelica

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 060813

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 060813 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 060813 Närvarande: Hans Ericson Sjöstrand Karin Andersson osengren Monica Åkesson Sofie Falkman Louice Sporrsäter Lena Hedlund Ej närvarande: Suzanne Adamsson

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Studentradion i Sverige

Studentradion i Sverige Studentradion i Sverige STYRELSEMÖTE 2015-10-15 Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruuth Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim,

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong.

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. 1 av 10 Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. I år kommer vi fortsätta med att förbättra banorna men också era möjligheter till mer och bättre träning. För

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson Siw Karlsson Carina Arvidsson Lena Fäldt Karin Hellström Suppleant: Lotta Plahn Anmält förhinder:

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti Anmält

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 080120

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 080120 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 080120 Närvarande: Ericson Karin Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Louice Sporrsäter Tina Bodin Giesela Edström Sofie Falkman Ej närvarande: Lena Hedlund

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Nordmalings Brukshundklubb 2012-09-05. Jenny Lund Erika Norberg Elin Söderholm Birgitta Johansson P-A Johansson

Nordmalings Brukshundklubb 2012-09-05. Jenny Lund Erika Norberg Elin Söderholm Birgitta Johansson P-A Johansson Nordmalings Brukshundklubb 2012-09-05 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Elisabet Nilsson Jenny Lund Erika Norberg Elin Söderholm Birgitta

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Mötesprotokoll 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Bilaga motioner 1. Mötets Öppnande. Ordförande Olle Wadestig hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Närvarande Klubbar: Värmlands

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON, CAROLINE

Läs mer

Karlstads ridklubb styrelsemöte

Karlstads ridklubb styrelsemöte Karlstads ridklubb styrelsemöte Tid: Måndagen den 20 april 2009, kl 18.30 Plats: Lektionssalen, Karlstads Ridklubb Närvarande: Frånvarande: Kjell Magnusson Per Holm Lena Persson Pia Ek Bosse Ericsson Gita

Läs mer

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson.

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Protokoll styrelsemöte 25/11 2012 Hotell Amigo Emmaboda Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Anmält förhinder Janne Larsson, Magnus Stenberg,

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant

Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant Protokoll sammanträde med styrelsen för Freija Tid och plats Torsdagen den 29 mars kl. 18.30 Pensionat Granparken i Norrtälje. Närvarande: Frånvarande: Styrelseledamöter Lena Norrman, ordförande Osa Albinson,

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Torsdagen den 5 augusti 2004 Plats: Galtsjön i Ronneby, kl 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Irene Nilsson, Christina Henriksson, Gerry Kjellsson och Oddvar

Läs mer

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte no X 2013/2014, 26 augusti 2013, kl. 17.10 Basgruppsrummet Kotten Närvarande: Märta, Liisa, Anna J, Jonas Lundgren, Anna HE, Fredrik, Albin, Julia FE och Emmy 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10

Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10 Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10 Plats: Smålandsidrottens föreläsningssal Tid: 17.00-19.40 Närvarande: Thony Ragnarsson Katarina Ragnarsson Erik Gunhamn Christian Martinsson Simon Karlsson Andreas

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 68 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 69 Diskussion om Tu Lajvs

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL Svenska Working Kelpie Klubben

STYRELSEPROTOKOLL Svenska Working Kelpie Klubben Mötesärende: Konstituerande styrelsemöte Datum: 2013 03 19 Registreringsnummer: 2013 1 Antal sidor: 5 Plats: Telefonmöte Protokollförare: Elin Akinci Justerare: Monica Aronius och Veronica Nyman Närvarande:

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

German har börjat fakturera. German får lista från bokningen och fakturerar sen. Det har kommit in cirka 50 000 kr från fakturor under augusti.

German har börjat fakturera. German får lista från bokningen och fakturerar sen. Det har kommit in cirka 50 000 kr från fakturor under augusti. Styrelsen 2011.08.25 1 / 5 PROTOKOLL Styrelsen 2011.08.25 Tid 2011.08.25 kl 18.30-21.30 Plats Alviks Medborgarhus Närvarande Beslutande Johan Hörman, Lars-Göran Holmberg Övriga Karl Petré Ordförande Johan

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE +9 PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, CAROLINE REMULA, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON FRÅN 11

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Närvarande: Eva Rud Madeleine Bergfelt Hanna Petterson Mikael Kronstrand Roger Ölveryd Kenth Sandberg Håkan Forsvid Frånvarande: Sandra Svanström Jessica Mathiason

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen Sida 1 av 5 Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014 Protokoll 31. Sammanträdet öppnades Ordförande Gunbritt Öhlén öppnade mötet Ej närvarande: Ingrid Svensson och Anders-Eric Andersson. 31. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435-6076 -Styrelseprotokoll-

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435-6076 -Styrelseprotokoll- Datum: 2015-02-26 Möte nr 13/2014 296-318 Plats och tid: Telefonmöte, kl 19.00-21.00 Beslutande: Suppleanter: Frånvarande: Mötets sekreterare: Justerare: Sussie Signell, Eva Hildebrand, Maria Pettersson,

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer