sidan 4 Rum Tum Tugger, Bombalurina, Munkustrap och alla deras kattkompisar gjorde succé på premiären av Cats i helgen. Foto: Håkan Röjder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sidan 4 Rum Tum Tugger, Bombalurina, Munkustrap och alla deras kattkompisar gjorde succé på premiären av Cats i helgen. Foto: Håkan Röjder"

Transkript

1 Susanne Palla, engagerad demenssjuksköterska... sidan 12 Nils Tryding skänkte stor Miró-samling... sidan 7 nr 6, OKTOBER 2012 Hel bilaga om Brå I mitten av den ordinarie Tidningen Kristianstad finner du i detta nummer en åttasidig bilaga om Brotts- och drogförebyggande rådet (BRÅ) Kristianstad. Brå Kristianstad är ett nätverk som arbetar tillsammans med en rad förvaltningar i Kristianstads kommun och Polisen. Målet är att Kristianstad ska vara en trygg och säker kommun att bo och leva i. mitten Ny livsmedelspolicy Mer närproducerat, fler ekologiska varor och högre krav på djurskydd. Det är ambitionen med kommunens nya livsmedelspolicy, som nyligen antagits av kommunfullmäktige. Ett mål är att minska miljöpåverkan genom att öka andelen ekologiska livsmedel, säger kommunens upphandlingschef Peter Lindgren. sidan 4 Rum Tum Tugger, Bombalurina, Munkustrap och alla deras kattkompisar gjorde succé på premiären av Cats i helgen. Foto: Håkan Röjder Klös på teatern! Lördagen den 29 september var det premiär på musikalen Cats på Kristianstads teater där den spelas fram till och med den 25 november Det är teamet bakom förra årets framgångsrika uppsättning av Grease som nu vässat klorna för att bjuda på en kväll helt i kattens tecken. Rum Tum Tugger, Bombalurina, Munkustrap och Grizabella tillsammans med Andrew Lloyd Webbers oemotståndliga musik ska se till att det blir en oförglömlig musik- och teaterupplevelse. Storbandet firar 40! Trombonisten och militär- och regionmusikern Gert-Åke Walldén drog ihop ett gäng som ville spela musik för att det var roligt. Musikgänget fick namnet Kristianstads Storband, och har spelat i fyra decennier.. Envishet, brinnande intresse och kärlek till musiken har hållit ihop bandet. sidan 8 Din informationstidning från Kristianstads kommun läs mer på

2 2 Succé för Flyglinjen lars-åke nordin har ordet Den ljusnande framtid är vård Den ljusnande framtid är vård heter en rapport från Socialdepartementet som beskriver hur behoven av äldreomsorg och vård kommer att utvecklas på års sikt. Vi vet alla att andelen äldre kommer att öka kraftigt samtidigt som andelen yrkesverksamma minskar. Den största ökningen kommer att ske runt Att klara både ökat behov av ekonomiskt tillskott och kraftigt ökad rekrytering blir en stor utmaning. Gör vi ingenting kommer äldreomsorgens kostnader att öka med cirka 50 procent till 2030 och ytterligare 20 procent fram till Redan nu måste ett målmedvetet arbete påbörjas. Grundläggande är att framtidens samhälle måste vara fullt tillgängligt; med närservice, modern hjälpmedelsanvändning, anpassade bostäder och kommunikationer. För verksamheten krävs nytänkande, utveckling och forskning. En effektivare vård och omsorg kan innebära bättre resultat och/eller minskade kostnader. Samtidigt sker utvecklingar inom hälso- och sjukvården som leder till bättre hälsa och funktionsförmåga som kan dämpa det ökade behovet. Fler lever längre med god hälsa, och äldreomsorgens kunder blir därför allt äldre. I dag finns över 850 personer i Kristianstad som är över 90 år, och 23 av dem var vid årsskiftet 100 år eller äldre. I Kristianstad sker redan nu flera förändringar som ligger i linje med vad framtiden kommer att kräva. Trygghetsboenden, bra tillgängliga boenden för 70+ med gemensamhetslokaler, skapas. Redan nu finns Lustgården och till årsskiftet kommer Flaket i Åhus. Omsorgsnämnden inrättar fler vård- och omsorgsboenden. De förebyggande insatserna i form av uppsökande verksamhet, fixartjänst, träffpunkter och frivilliginsatser kommer att bli än viktigare i framtiden. Bra hjälpmedel och hemrehabilitering är av yttersta vikt för livskvaliteten i vardagen. Ännu finns tid att genomföra förändringar för att möta de framtida behoven, men vi måste börja resan redan nu. Lars-Åke Nordin, förvaltningschef omsorgen Sedan den 20 augusti trafikerar Flyglinjen sträckan Kristianstad Stockholm med tre turer på vardagarna. flygtrafik. Den 20 augusti lyfte Flyglinjens första flyg mot Stockholm och trafikerar nu sträckan Kristianstad Stockholm med tre turer i vardera riktning på vardagarna. Inledningen har varit en fullständig succé, säger Henrik Lindberg, VD för Flyglinjen Kristianstad AB. Kommunens invånare reser betydligt mer än vad vi hade kunnat förvänta oss. Den stora efterfrågan gör att Flyglinjen från den 22 oktober utökar kapaciteten genom att sätta in större flygplan till Stockholm. I höst besöker politiker och tjänstemän 14 orter i kommunen för att hålla byastämma. Vi vill träffa dem som bor på orterna och stämma av sådant som känns angeläget för var och en, säger Fredrik Lager som är landsbygdsutvecklare. Måndagen den 23 oktober hålls Byastämma i Österslöv i Bygdegården, i Linderöd i Bygdegården och i Yngsjö på Furuboda. Måndagen den 29 oktober hålls Byastämma i Tollarp i Medborgarhuset och i Vånga i Församlingshemmet. Byastämmorna i november hittar du på www. kristianstad.se/byastammor. De senaste månaderna har flera kunder varit tvungna att välja andra transportsätt eftersom det har varit fullt hos oss säger marknadschef Henning Lindberg. Det nya flygplanet blir en Fokker 50 med plats för 50 passagerare. Företag och privatpersoner i Kristianstad med omnejd har med all önskvärd tydlighet markerat att flygplatsen är betydelsefull för den lokala marknaden och infrastrukturen. Flyglinjen Kristianstad AB ägs till 80 procent av Flyglinjen Vätterbygden AB och till 20 procent av Marknadsbolaget KID AB med representanter från det lokala näringslivet. Bra engagemang Det har varit ett bra engagemang från näringslivet och det är en förutsättning för att det här ska bli bra, säger Erling Alvesson, ordförande i Marknadsbolaget KID AB. Tre dagliga turer Tiderna för de tre dagliga turerna är anpassade efter resmönstret från andra flygplatser och de indikationer som Flyglinjen Kristianstad AB har fått från resenärer. Dags för byastämmor Näringslivsdagen 2012 Förra årets Näringslivsdagen blev en uppskattad mötesplats för nära 250 företagare, politiker och tjänstemän. Den 8 november är det dags för Näringslivsdagen Skåne Nordost I år står framtiden i centrum, och temat är framtidens kompetensförsörjning. Det blir en dag med intressanta talare och en plats att etablera nya affärskontakter från hela nordöstra Skåne. På finns programmet och möjlighet att anmäla sig till evenemanget. på gång i kommunen Nya bostäder i Åhus Den 24 september släpper ABK nybyggda bostäder i kvarteret Flaket mitt i Åhus. Det handlar om 12 vanliga bostäder som alla kan söka och 32 trygghetsbostäder där den sökande måste ha fyllt 70 år. Bostäderna går att söka till och med 18 oktober, och husen är inflyttningsklara under våren Mer information finns på hos ABK på Norra Kaserngatan 4 i Kristianstad och på biblioteket i Åhus. Prova på instrument Alla barn som är nyfikna på musik kan titta, lyssna, känna och prova att spela olika instrument på Musikskolans drop-in-kväll onsdag 24 oktober kl på Östra Boulevarden 13 i Kristianstad. Läs mer på webbplatsen: se/musikskolan. Allöskolan rivs efter stillestånd Nu återupptas rivningen av Allöskolan, som ska vara borta i december. Rivningen av skolbyggnaden har stått stilla sedan hösten Då bröts kontraktet med den tidigare entreprenören, eftersom denne inte uppfyllde kommunens villkor. En ny entreprenör har handlats upp och ska slutföra arbetet de närmaste två månaderna. Visning av nytt hus Lördagen 20 oktober öppnar ABK en möblerad visningsbostad för allmänheten i Nya Finlandshuset. Uthyrningen är i full gång sedan i maj, och inflyttning sker från februari. Visningsbostaden på första våningen på Pråmgatan 3 är en trea på 79 kvadratmeter med utsikt över Helge å och Tivoliparken. Den hålls öppen lördagen 20 oktober och onsdagen den 24 oktober

3 3 Hamnen i Åhus inhägnas Fredrik Åsare, vd Åhus Hamn. hamnskydd. Med start i oktober månad börjar hamnområdet i Åhus Hamn att hägnas in. Parkeringsdäcket vid Domus har rivits för bygget av den nya gallerian. Besökarna ska med hjälp av ny skyltning kunna hitta P-platser på andra håll. De drygt avgiftsfria parkeringsplatser som har inrättats har lättat trycket på centrumparkeringarna. Full fart på byggandet byggnationerna. Knappast någon har väl missat att det byggs för fullt i Kristianstad. Men det går att ta sig fram i för den som är uppmärksam på skyltarna om alternativa vägar och parkeringar. Efter drygt ett års byggande har det nya kommun- och regionhuset i rådhuskvarteret kommit upp i full höjd. Bara en av de stora kranarna står kvar till december, då taket ska ligga på plats. Rivning och pålning På Östra salutorget pågår rivning och pålning för den nya gallerian. Parkeringsdäcket utanför Domus har rivits, och pålningsmaskinerna dunkar rytmiskt från morgon till kväll. Pålningen väntas bli klar i november, och efter nyår ska stommen resas. Ledningsdragning I gatorna omkring det nya galleriakvarteret dras ledningar för vatten, avlopp, el och fjärrvärme, så vissa gatusträckningar är avstängda periodvis. På www. kristianstad.se/gatuarbeten finns uppdaterad information. Även arbetet med Kristianstadslänken har inletts så smått. Lindarna längs Västra Boulevarden har flyttats till sin tillfälliga förvaringsplats i Viby. Under senare delen av hösten kommer bussfilen, gång- och cykelvägen och körbanan och de nya busshållsplatserna längs Boulevarden att börja byggas. Det nya resecentret är planerat att stå färdigt i juni Parkeringar på nya platser Vi har idag problem med att leva upp till den lagstiftning som reglerar vårt ansvar gentemot både sjöfarten och det hamnområde vi förvaltar. Vid genomförd tillsyn av ansvarig myndighet har vi fått påtalat detta, och för att leva upp till lagkraven ser vi ingen annan möjlighet än att inhägna hela hamnområdet. På köpet får vi en bättre arbetsmiljö och säkerheten ökar för personalen och även för besökare, säger Åhus Hamns vd Fredrik Åsare. Lag efter 11 september Grunden till inhägningen är de lagstiftningar som tillkom efter den 11 september Vi kommer att stänga av Lotsgatan i höjd med Kindborgsgatan. Resterande delen av Lotsgatan kommer alltså att vara internväg inom hamnområdet, säger Fredrik Åsare. p-platser. De stora byggena gör att en del parkeringsplatser tillfälligt försvinner i centrum. Domusparkeringen har stängts för att förvandlas till galleria och parkeringshus för mer än tusen bilar. Nya eller tillfälliga P-platser har öppnat på olika håll, men det gäller att leta på nya ställen. Redan innan byggena kom igång på allvar öppnade flera stora avgiftsfria parkeringar i områdena kring centrum, bland annat vid Naturum Vattenriket, vid Vattentornet och norr om stationen, på Långebro och vid Yllan. Sammanlagt finns drygt sådana P-platser. Planen var att i första hand de som arbetar och bor i centrum ska välja att gå lite längre om de kan parkera gratis. På så sätt frigörs de allra mest centrala P-platserna åt dem som vill handla i butikerna. Strategin har slagit väl ut, och de avgiftsfria parkeringarna är välfyllda. Välfyllda parkeringar Fler fasta och tillfälliga betalplatser har skapats bland annat i Tivoliparken, kring Söderportskolan och längs Östra Boulevarden. Från oktober öppnas också Söderportskolans skolgård för parkering under lördagshandeln. Gamla Resecentrum har blivit parkeringsplats och platserna utökas i takt med att rivningen blir klar. Ytterligare P-platser planeras och tillkommer på ytor där det är möjligt. På parkering går det att läsa eller skriva ut en uppdaterad parkeringskarta. Med hjälp av smartphone-appen Parkera i Kristianstad, som kan laddas ned från App Store eller Google Play, går det att hitta närmaste parkering med vägbeskrivning. Platser en bit bort Det finns gott om parkeringar inom fem-tio minuters promenad från Lilla Torg. Om de som rör sig ledigt hjälper till och parkerar lite längre bort, kan de äldre och småbarnsfamiljerna få de mest centrala platserna, säger Henrik Wester, informatör på kommunens tekniska förvaltning C4 Teknik. Fler lediga platser Han ger också tips om att det den senaste tiden har funnits rätt gott om lediga platser på Norra Kasern och längs Östra Boulevarden vid Bastion Konungen. Parkeringshuset i galleriabyggets första etapp planeras stå klart i september nästa år. Det ska rymma omkring P-platser, alltså nästan dubbelt så många som de tidigare parkeringsytorna på platsen. Vissa inskränkningar Naturligtvis kommer det att innebära vissa inskränkningar för möjligheterna att ta sig in på området. Besökare och leverantörer kommer framöver att få passera genom grindar in till hamnområdet. Men det är vår skyldighet att se till våra kunders och samarbetspartners säkerhet, fortsätter Fredrik Åsare. Vi har informerat i flera omgångar om den här förändringen och har inte hört några negativa tongångar, säger Fredrik Åsare. Tvärtom är det i stället så att de vi pratat med har tyckt det var konstigt att vem som helst kunnat köra omkring i hamnområdet.

4 4 kommunens nya livsmedelspolicy Ekonomiskt och ekologiskt livsmedelspolicy. Fler närproducerade och ekologiska varor, och högre krav på djurskydd. Det är ambitionen med kommunens nya livsmedelspolicy. Den nya livsmedelspolicyn antogs nyligen av kommunfullmäktige, och har tre övergripande mål: att arbeta för kommunala måltider som ger lägre miljöpåverkan, att minska svinnet vid mathanteringen och att i möjlig utsträckning köpa Rättvise-märkta livsmedel. För att minska miljöpåverkan ska bland annat andelen ekologiska livsmedel successivt öka och uppgå till 40 procent de närmaste åren. Satsningen på Fairtrade-märkta livsmedel (framför allt te och kaffe) handlar om att bidra till bättre villkor för människor som arbetar i odlingar. EU sätter gränser Ambitionen att köpa in mer närproducerat måste dock utgå från tydliga och juridiskt hållbara krav. Att ange närproducerat som kriterium i en upphandling och därmed diskriminera anbudsgivare på grund av geografiskt eller nationellt ursprung är inte förenligt med EU:s lagstiftning. EU är en frihandelsunion med fritt utbud av varor över gränserna. Det sätter tydliga gränser för hur vi ska göra upphandlingar. Vi måste följa EU:s grundlag och principen om likabehandling, säger Peter För att minska miljöpåverkan ska bland annat andelen ekologiska livsmedel successivt öka och uppgå till 40 procent de närmaste åren, säger Peter Lindgren, kommunens upphandlingsenhet. Lindgren, upphandlingschef. När det tidigare gjorts upphandlingar med krav på närproduktion har det underkänts av svenska domstolar. Om vi hänvisar till svensk djurskyddslagstiftning underkänns det också. Nu utgår vi i stället från de krav som Miljöstyrningsrådet ställer. Genom att ange dem som kriterier markerar vi att bland annat djurskyddshänsyn är viktigt för Kristianstads kommun. Miljöanpassat Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad upphandling. Rådet har tagit fram specificerade krav som går att kontrollera och som godkänts vid rättsliga överprövningar. Kraven handlar bland annat om att ange ursprung för livsmedel (så att man vet vilken miljö- och djurskyddslagstiftning som gällt vid produktionen), maxtid för djurtransporter till slakteri, användning av antibiotika eller kirurgiska ingrepp och foder. Dela upp i mindre bitar Ytterligare ett sätt att bana väg för lokala företag är att dela upp upphandlingarna i mindre varuområden och tillåta delanbud. På så vis kan fler än de stora grossisterna lägga konkurrenskraftiga anbud. Här kommer också den nya omlastningscentralen in i bilden. Omlastningscentralen beräknas vara igång nästa år och innebär att leverantörerna inte själva behöver upprätthålla distributionsnät utan levererar till ett och samma ställe. Därifrån sköter den transportör som anlitats av kommunen utkörningen till de olika verksamheterna. Det är ett stort steg framåt för att mindre företag ska bli konkurrenskraftiga i upphandlingarna. Informationsmöte I nästa månad kommer kommunen att hålla informationsmöte för företag inom livsmedelssektorn. Vid mötet ska förfrågningsunderlaget gås igenom och företagarna få information om hur de ska göra för att vara med i kommande kommunala livsmedelsupphandlingar. Mötet kommer att annonseras med möjlighet till anmälan, och är ytterligare ett steg för att göra det lättare för lokala producenter att delta i anbudsgivningen. Kommunens bilder attraktiva på nätet bildbank. Hav och strand, landsbygd och stad, VM i handboll och skördefest i Vånga. Varje dag tittar mellan och personer från hela världen på bilder från Kristianstads kommun. Massor av bilder, men ingen bildbank där de var sökbara. Det var så det hela började. Det blev ohållbart med alla bilder. Så hittade vi Flickr, med obegränsat serverutrymme och bra sökbarhet. Nu får människor i hela världen dagligen upp bilder från Kristianstad kommun! säger Claes Sandén, ansvarig för kommunens Flickrkonto och en av fotograferna. Han kan berätta om arkitekter i Japan som via Flickr följer bygget av nya Rådhuset. Personer som håller på med bouldering, klippblocksklättring, är särskilt intresserade av bilder från Kjugekull, och det stora scoutlägret Jamboreen är ständig favorit bland sökningarna, till och med i Nepal. Effektiv marknadsföring Efter Jamboreen förra sommaren insåg vi hur stort det här är. Folk som sökte bilder och gick in på Kristianstads Flickr tittade också på andra bilder från Kristianstad. Vi insåg att det är väldigt effektiv marknadsföring. I mitten av september hade Kristianstad kommun bilder på Flickr. Nu är det fler. Nya laddas upp så snart det finns något nytt att visa eller berätta om. Nu senast har det handlat om allt som ägt rum under Smakmånad, men också om förberedelserna inför bygget av Kristianstads nya galleria. En del plockar pressbilder från Flickr, men framför allt är det allmänheten som är intresserad av att titta på fotona. Försiktighet Inga personer är namngivna utan medgivande på de bilder som lagts ut. Det publiceras heller inga närbilder utan att personen ifråga gett sitt godkännande. Bilder från scouternas Jamboree är fortfarande populära att ladda hem. Vi är särskilt försiktiga när det är barn med på bilderna, säger Claes Sandén. Och är det någon som är med på en bild, men inte vill är det bara att kontakta oss så plockar vi bort den. Bilder från kommunen finns på photos/kristianstadskommun

5 5 Biosfärarbete modell för hållbar utveckling omväxlande. Miljödepartementet, mark- och miljödomstolen och EUprojektet LIFE-scape är på studiebesök. Samtidigt startar forskningsprojektet Sugen på mygg? med Slättängsskolans elever. En helt vanlig vecka i Vattenriket. I hörsalen berättar koordinator Sven-Erik Magnusson om Vattenrikets naturvärden och arbetsmetoder för en hängiven delegation från miljödepartementet. De får höra hur uttern och malen varit på väg att försvinna, men kommit tillbaka, liksom örnar och storkar. Fantastiskt Det blir en lång diskussion om Biosfärområdets utmaningar och framgångar. Om våtmarker som återställts och vars ekosystemtjänster skapar arbetstillfällen och intäkter samtidigt som det ger en ökad biologisk mångfald. Det är fantastiskt, vilken hållbar utveckling. Man skulle vilja att det var så här överallt. Hur ska vi få det att fungera så på andra ställen i Sverige? undrar en av departementets tjänstemän. Bevara och utveckla Sven-Erik Magnusson jämför Biosförområden med forna tiders mönstergårdar som andra kan lära av. Biosfärområden är exempel på hur det går att kombinera att både bevara och utveckla naturvärdena. De borde användas mer som testområ- Vattenrikets limnolog Jonas Dahl berättar hur nya våtmarker ska minska övergödningen i Östersjön för miljödepartementet. den där man satsar på forskning och produktutveckling av hållbara produkter och tjänster. Under sitt besök hinner miljödepartementet se en rad olika biosfäriska projekt. Framgångsrecept De får lära om samarbetet med golfbanan i Åhus, om anläggandet av våtmarker för att minska övergödningen i Östersjön. Det blir också en tur på Helge å med information om hur strandängarna används. Få platser har kommit så långt i arbetet för hållbar utveckling som Vattenriket. Vi är här för att få konkreta svar hur man når framgång, säger Mikael Löfroth, miljödepartementet. Mark- och miljödomstolen Dagen efter är mark- och miljödomstolen i Växjö på besök i Vattenriket. Anders Pålsson från Räddningstjänsten berättar om Kristianstads framgångsrika resiliensarbete. Nästa dag träffar EU-projektet LIFE-scape Vattenrikets limnolog Jonas Dahl för att lära om LOVA-projektet som går ut på att minska övergödningen i Östersjön genom att anlägga våtmarker. Biosfärarbete i praktiken Alla börjar de sin resa i Biosfärområdet på naturum Vattenriket. Vägg i vägg med hörsalen startar projektet Sugen på mygg?. Forskning, kunskap och lek ändrar attityder och ökar kunskapen om naturen. Detta är biosfärarbete i praktiken, från början till slut. fakta Bokade grupper på naturum: Under 2012 till och med augusti har naturum Vattenriket tagit emot 153 bokade grupper om totalt 4293 personer. De bokade grupperna är allt ifrån pensionärsföreningar till Miljödepartementet, från lokala företag till nationella läkarkonferenser. Utredningen om pilgrimsfalkarna läggs ner förgiftning I somras hittades fyra döda pilgrimsfalkar i centrala Kristianstad. Polisen startade en utredning om jaktbrott. Nu har kammaråklagaren lagt ner utredningen, eftersom det inte går att bevisa vem som förgiftat dem. I våras kunde fågelintresserade världen över följa pilgrimsfalkarnas häckning på vattentornet via Vattenrikets webbkamera. Men under sommaren hittades fyra av falkar döda. Analyserades i USA Caroline Bröjer på Statens veterinärmedicinska anstalt obducerade fåglarna och skickade prover till USA för en laboratorieanalys. Resultatet visar att falkarna blivit förgiftade. Kammaråklagare Lars Magnusson skärpte brottsrubriceringen till grovt jaktbrott, eftersom det handlar om en plågsam död och ett sällsynt vilt. Utredningen nerlagd En vecka senare la han ner utredningen. Det står klart att pilgrimsfalkarna dött av förgiftning, men det går inte att bevisa vem eller vilka som har begått gärningen. Sven-Erik Magnusson, biosfärkoordinator, tycker att det är mycket olyckligt att man bedömer att man inte kan gå vidare med utredningen. Nytt fenomen i Sverige Förgiftning av rovfåglar är ett allvarligt brott och ett nytt fenomen i Sverige. Det finns rapporter om medveten förgiftning av falkar i Österrike, England och Skottland de senaste åren, säger Sven-Erik Magnusson. Pilgrimsfalk i boet i vattentornet.

6 6 Böcker och mat lockade många i september välbesökt. Fler besökare än någonsin. Så blev resultatet för såväl Bokfestival som Smakmånad. September månads två stora evenemang kan båda rapportera om ett stort antal besökare och programpunkter. Bokfestivalens olika arrangemang lockade personer, vilket är elva procent fler än i fjol. Därtill kommer ett ungefär lika stort antal som fyndade vid bokborden. Det kan jämföras med de som kom till 2004 års upplaga. Jag tror den stora mängden deltagare delvis beror på att festivalen blivit inarbetad. Det tar tid att jobba in ett sånt här evenemang, men nu har vi hållit på så pass länge att det spridit sig och når fler och fler. Sen har det givetvis att göra med att vi kan presentera bra författare, säger Anders Nylander som samordnar Bokfestivalen. Skördefesten avslutade Smakmånaden i september. Stor variation I snitt hade varje arrangemang 120 besökare. Men variationen mellan de olika programpunkterna var stor. Poeter med smalare läsekrets lockade ett fåtal åhörare, medan Kristina Ohlsson, deckarförfattaren som ursprungligen kommer från Kristianstad, var en av dem som fyllde Stora salen när hon berättade om sitt författarskap. Andra publikdragare var Gerda Antti och David Lagercrantz. Skördefest satte punkt Smakmånad avslutades förra helgen med Skördefest i Kristianstad. Dessförinnan har flera stora arrangemang genomförts: Vin och mat i Åhus, matmässan Skånemat och Smakdagen Krinova för att nämna några. Smakmånad spänner över så mycket. Med Smakdagen på Krinova där Högskolan och Gastronomiutbildningen var med fick vi in framtidsperspektiven också, säger Claes Sandén, projektledare. Han är nöjd med utfallet av årets program, och kan berätta att antalet besökare ökat med drygt 20 procent jämfört med fjolåret. Målen med Smakmånad är att nå ut med Spirit of Food s budskap om matglädje, livslust och njutning, och att marknadsföra Kristianstad som den livsmedelskommun som Kristianstad är. Här finns cirka företagare inom livsmedelsproduktion, varav ett drygt tiotal stora företag, resten småföretagare och lokala odlare. Det ger Kristianstad särställning som livsmedelsproducent i Sverige. Jag tycker vi har lyckats spegla hela bredden med Smakmånad, säger Claes Sandén. Utländska besökare Vi har också lyckats nå utanför kommunen. En hel busslast från Själland kom bara för att besöka Skördefesten. Nu ska vi sätta oss ner och börja utvärdera alla arrangemang, och diskutera hur vi ska lägga upp Smakmånad till nästa år. Det finns säkert utrymme att utveckla det här ytterligare. Men dessförinnan står andra smakligheter på tur: Smakgatan på Östra Storgatan återkommer under resten av året och inför julen väntar fler begivenheter. Kulturella och kreativa näringar får hjälp att växa i nya nätverk snabbväxande. Goda idéer har kläckts och nya värdefulla kontakter knutits under de nätverksträffar som Kristianstads kommun hållit i år för företag inom kulturella och kreativa näringar. Nästa aktivitet är ett seminarium på Krinova måndagen den 8 oktober. Kulturella och kreativa näringar är en bransch som växer snabbt i Kristianstad, säger landsbygdsutvecklare Fredrik Lager. Vid en inventering 2009 hittade man omkring 550 registrerade företag i kommunen inom den sektorn. När vi gjorde en ny kartläggning i år fanns det cirka 850 företag. Det är en helt otrolig ökning! Begreppet kulturella och kreativa näringar (KKN) omfattar inte bara traditionella områden som bildkonst, skrivande, foto, film, musik, scenkonst, design och reklam. På senare år har tillkommit nya nischer som till exempel turistguidning, matupplevelser och utveckling av appar och spel. Riktad satsning Under 2012 gör Kristianstads kommun en riktad satsning på KKN-företagen för att hjälpa dem utvecklas och växa ytterligare. Många är enmans- eller fåmansföretag och de finns utspridda över hela kommunen. Därför är det viktigt med nätverk där de kan träffas, utbyta erfarenheter och få inspiration, säger kulturutvecklare Ulrika Cedell. De får också information om olika stödfunktioner som exempelvis Almi och Företagarna. Hitta samarbetspartners I nätverken kan KKN-företagare, som inte känt till varandra tidigare, hitta samarbetspartners och skapa nya former av samverkan som kan leda till ökad tillväxt. Vi vill också få i gång ett samarbete med det övriga näringslivet i kommunen, och få andra branscher att upptäcka vilken kompetens som finns i de kulturella och kreativa näringarna, förklarar Fredrik Lager. Genom att ta in en person utifrån, som ser på verksamheten med nya glasögon, kan man utveckla sitt företag och göra det mer attraktivt. Två nätverksträffar I våras skickades en inbjudan ut till samtliga 850 KKN-företag i kommunen. Två nätverksträffar har hållits, en i maj och en i september. Vid mötet i maj informerades om The Creative Plot, en inkubator för kultursektorn i Lund. På nästa träff, den 11 september, berättade Michael och Lisa Clarin från reklambyrån Half A Bee i Kristianstad om sin företagsresa från 0 till BMW på åtta år. Den 8 oktober arrangeras ett halvdagsseminarium på Krinova i Kristianstad där kulturekonomen Tobias Nielsén är en av föreläsarna. Satsningen på kulturella och kreativa näringar är ett pilotprojekt som initierats av Region Skåne. Sex skånska kommuner har valts ut. Förutom Kristianstad är det Lund, Simrishamn, Trelleborg, Helsingborg och Landskrona. Två förvaltningar drivande I Kristianstads kommun drivs projektet gemensamt av Kultur & fritid och Kommunikation & tillväxt, med Ulrika Cedell och Fredrik Lager som projektsamordnare.

7 7 Miró-samlaren och Miró-kännaren, Nils Tryding från Åhus, har skänkt en stor samling verk av den katalanske konstnären till Kristianstads kommun. Utställningen visas i Konsthallen till den 7 oktober. Konsthallens chef Thomas Kjellgren har kontoret fullt av Miró-litteratur som ingår i donationen. Kristianstad fick Miró-samling bildkonst. Hela sommaren har besökarna strömmat till Kristianstads konsthalls utställning "Folkets Miró". Nu tillhör hela den unika samlingen Kristianstadsborna, sedan ägaren Nils Tryding skänkt ännu mer av sin kollektion med verk från den katalanske konstnären Joan Miró till Kristianstads kommun. Smugglade affischer Sedan 1950-talet har Nils Tryding samlat affischkonst av Joan Miró och haft kontakt med konstnären. Den pensionerade läkaren, som bor i Åhus, kan berätta dramatiska historier om hur han smugglade förbjudna affischer ur Francos Spanien. För nio år sedan skänkte Nils Tryding sina drygt 150 Miróaffischer till Kristianstads kommun. Nu har han utökat donationen till kommunen med originalgrafik som Miró utförde till tidskrifter tillsammans med ett stort antal böcker, vernissagekort, affischer och kataloger som förvaras i Kristianstads konsthall och väntas locka Miró-entusiaster och forskare från hela världen. Totalt rör det sig om flera hundra olika objekt. Jag vill att kommande generationer ska få se bilderna, förklarar Nils Tryding sin generösa gåva. Vi vill verkligen förvalta det förtroende som du ger oss och lovar att vårda och göra kon- sten tillgänglig för så många som möjligt, sa kommunalrådet Pierre Månsson när han tog emot donationen vid en ceremoni i Konsthallen. Sverigeturné Utställningen visas i Kristianstads konsthall till den 7 oktober och fortsätter sedan ut på turné på andra håll i Sverige. Bidrag och stipendier Anna Nilssons stiftelse Bidrag kan beviljas till i förutvarande Färlövs församling bosatta personer som uppnått 60 års ålder och är i behov av understöd men som inte uppbär försörjningsstöd. Ansökan ska ställas till Styrelsen för Anna Nilssons stiftelse. Stiftelsen systrarna Elna och Anna Faijersons minne Stipendier kan beviljas studerande ungdomar hemmahörande i Fjälkinge församling. Ansökan ska ställas till Systrarna Elna och Anna Faijersons minne. Stiftelsen Per Anderssons stipendiefond för teknisk utbildning Stipendier utdelas till främjande av högre teknisk utbildning av ungdom hemmahörande i Kristianstads kommun. Ansökan ska ställas till Styrelsen för Per Anderssons stipendiefond för teknisk utbildning. Särskilda ansökningsblanketter tillhandahålles och närmare upplysningar lämnas av Andreas Wimhed, Ekonomi & finans, tel Ansökan ska vara inkommen senast 31 oktober 2012 till: Kristianstads kommun, Kommun ledningskontoret Ekonomi & finans, Att: Andreas Wimhed Kristianstad Stiftelsen Mårten och Anna Pehrsons minnesfond Stipendier kan beviljas ungdomar hemmahörande i Kristianstads kommun och med avsikt att utbilda sig för administrativa befattningar inom näringsliv och förvaltning. Ansökan ska innefatta uppgift om omfattningen och karaktären av de studier sökanden planerar att bedriva, skolbetyg, eventuella tjänstgöringsintyg samt om möjligt intyg om sökandens förutsättningar för administrativa befattningar inom näringsliv och förvaltning. Intyget kan utfärdas av lärare, arbetsgivare eller annan därtill lämplig person. Ansökan ska ställas till Styrelsen för Mårten och Anna Pehrsons minnesfond, Kristianstads kommun, KLK Ekonomi & finans, att: Andreas Wimhed, Kristianstad, och vara inkommen senast den 31 oktober Särskild ansökningsblankett tillhandahålles och närmare upplysningar lämnas av Andreas Wimhed, Ekonomi & finans, tel

8 8 Dagens upplaga av Kristianstads Storband, som i år firar 40 år. Kristianstads Storband bildades för 40 år sedan jubileum. För 40 år sedan bildade Gert-Åke Walldén Kristianstads Storband. Fortfarande är han aktiv med trombonen när bandet har jubileumskonsert om några veckor. När det begav sig var Gert- Åke Walldén militär- och regionmusiker. Jag ville bilda ett gäng som spelade bara för att det var roligt, säger han. Tillsammans med Jonny Jangtun och Sven-Erik Persson började han förbereda det hela. Rätt snart hade de dragit ihop en stor grupp musiker. Ordförande sen starten Jonny Jangtun åtog sig ordförandeskapet i den ideella förening som bildades. Det har han behållit sedan dess. Gert-Åke Walldén var ledare tills för 12 år sedan. Då fick det räcka. Men jag spelar fortfarande. Under åren har nya medlemmar tillkommit och andra fallit Två eldsjälar som varit med sedan starten, ordförande Jonny Jangtun och Gert-Åke Walldén. ifrån. Inge Friberg tog över som ledare när Gert-Åke Walldén slutade, och nu debuterar nye orkesterledaren Loffe Sturesson till jubileumskonserten. Bandet består idag av 21 musiker, varav en handfull varit med sedan starten. Gert-Åke Walldéns dotter Lena-Marie Walldén är bandets sångerska. Det har hon varit sedan Kristianstads storband slog igenom med Glenn Millerkonserterna. Under åren har bandet framträtt tillsammans med många kända musiker: Putte Wickman, Arne Domnérus, Georgi Fame, Jan Allan, Thore Erling med flera. Storbandet har också varit på flera resor runt om i världen. USA-resa på 80-talet I början på 80-talet gjordes en USA-resa tillsammans med Kristianstadsflickorna med spelningar från öst- till västkust. Totalt avverkades 765 mil under vistelsen där. Senast i våras var bandet i vänorten Rendsburg tillsammans med Allökören. God kamratskap De traditionella jul- och familjekonserterna har varit regelbundet återkommande. Vi har haft mycket roligt genom åren. Men det ligger mycket arbete bakom också. Inget händer av sig själv, säger Gert-Åke Walldén. Och god kamratskap har vi det blir det när man kamperat ihop i så många år, säger Jonny Jangtun. Det har också varit många olika viljor och åsikter. Det har gått upp och ner, men vi har jämkat och enats. Vi är ju konstnärer och artister! fortsätter han. Under åren var Gert-Åke Walldén ledare för kommunala musikskolan i Kristianstad. Då hade jag möjlighet att få fram och rekrytera många duktiga blåsare till bandet, berättar han. Jubileumskonserten blir en resumé över åren som gått. Jonny Jangtun kommer att visa ett bildspel och sedan blir det musik för hela slanten. Någon gästsolist är inte aktuell. Vi har så många duktiga musiker själva och det är vårt eget jubileum. En ny skiva väntar också till jubileet. Det blir den nionde i ordningen, en dubbel-cd inkluderad. Kärleken till musiken Envishet och brinnande intresse har hållit ihop Kristianstad storband. Och så kärleken till musiken förstås. Har man fått förmågan ska man ta tillvara den, säger Jonny Jangtun. Svårigheten ligger i att sluta, säger Gert-Åke Walldén. Det är nästan ännu roligare att hålla på nu, även om åldern tar ut sin rätt. Eller ålderns orätt, som jag brukar säga.

9 9 klimp avslutat Flest projekt i Kristianstad klimatkommun. Kristianstad är den kommun som fått bidrag till flest Klimp-projekt. Nu har det sista avslutats, men arbetet fortsätter och Kristianstad behåller sin plats i framkanten bland klimatkommunerna. Totalt fick vi bidrag till åtta investeringsprogram. Det har varit mycket lyckosamt med de ansökningar vi gjort, säger Lennart Erfors, klimatstrateg och kommunens Klimp-ansvarige. Minskad miljöbelastning Klimp står för bidrag till klimatinvesteringar. Syftet är att minska växthuseffekten. Pengarna har avsatts av regeringen och kunnat sökas hos Naturvårdsverket. Tanken har varit att kommuner, företag och andra aktörer skulle stimuleras att göra långsiktiga investeringar som minskar miljöbelastningen och uppmuntrar lokalt engagemang och lokala initiativ. Projekten har till största delen handlat om fysiska investeringar. Investeringsprogrammen har löpt under fyra år, och beroende på resultat har det därefter beslutats vilket slutligt bidrag som ska utgå. Istället för att rivas fick Österängsområdet en upprustning och kan räknas till ett av de lyckosamma investeringsprogrammen med gröna pengar. Lennart Erfors, kommunens KLIMP-ansvarige. Snabbare utbyggnad Utbyggnaden av fjärrvärmenätet är ett exempel på lyckad Klimp-satsning i Kristianstad. Vi var redan igång innan Klimp-pengarna kom. Tack vare dem gick den fortsatta utbyggnaden desto snabbare, säger Lennart Erfors. Pengarna har använts till utbyggnad av kulvertar till energibolaget och bidrag till de husägare som velat bygga om från el/olja till fjärrvärme. I Åhus och Fjälkinge har lokala fjärrvärmenät byggts, och när det upptäcktes att panncentralen i Åhus var för liten byggdes en kulvert till Åhus från Allöverket. En del av pengarna har också gått till kommunens egna fastigheter. Effekten av fjärrvärmesatsningen är märkbar. Man räknar med en minskning av koldioxidutsläppen på ton per år, och därtill en betydande minskad elanvändning. Fjärrvärme är utan konkurrens det mest miljöeffektiva. Fortfarande återstår en del utbyggnad av nätet, men enligt Lennart Erfors börjar det bli svårare att få ekonomi i nyinvesteringar eftersom nya hus har så lågt att energibehov. betet redan påbörjat när de gröna pengarna kom. Det tredje stora exemplet gäller biogas där användningen och utvecklingen gått raskt framåt under 2000-talet. Statsbidragen har bidragit till två nybyggda reaktorer i Karpalund, samt reningsanläggning, tankstation, bilar och bussar. Ligger längst fram Kristianstad är en av de ledande inom biogas i Sverige, och därmed i världen. Vi får många studiebesök. Nyligen var en delegation från Peking här. Men politikerna vill att vi blir ännu bättre. Nu ska vi jobba fram en biogasstrategi och arbeta för att bli ett Center of Excellence. Det innebär att Kristianstad ska erbjuda allt inom biogas. Förutom framställning av gas finns Malmbergs i Yngsjö, som framgångsrikt exporterar reningsanläggningar för biogas. På Högskolan startar 2013 en ny utbildning inom strategisk resursanvändning. Arbetet fortsätter År 2005 utsågs Kristianstads kommun till Sveriges bästa klimatkommun av naturskyddsföreningen. Vi samverkar med många olika aktörer. Många är aktiva här, även privata näringslivet. Nu senast satsade Skånemejerier på en ångledning från Allöverket med hjälp av Klimp-bidrag, berättar Lennart Erfors. Klimp må vara avslutat arbetet med klimatinvesteringspengar fortsätter. Österänggymnasiets restaurang och elevbutik är åter öppna. Butiken är öppen tisdag - fredag Stängt v 44. Restaurangen har lunchöppet tisdagar (ej v 38 och 44), fredagar (ej v 42 och 44) och torsdagkväll veckorna och Kafferep , ons 12/9, 10/10. Bokning per telefon , eller via mejl Tack för hjälp med farligt avfall Upprustning Ett annat tydligt exempel på hur Klimp-pengar använts finns på Österäng. Här har bostadshusen i det gamla miljonprogrammet renoverats och rustats istället för att rivas. Energisystemet är utbytt från direktverkande el till fjärrvärme, farligt byggmaterial har bytts ut, solceller med synliga mätare har installerats och utemiljön fräschats upp med bland annat bättre omhändertagande av dagvatten. Även här var aråtervinning. Invånarna i Kristianstads kommun är duktiga på att lämna sitt farliga avfall, men för att ytterligare förenkla för dem som inte bor nära en återvinningscentral har vi den här kampanjen. Fredrik Holmer, avfallsingenjör på Renhållningen Kristianstad, kan se tillbaka på en ny lyckad insamlingskampanj för farligt avfall under tio dagar i september. Vi har haft insamlingsbilar på 22 platser runt om i kommunen. Där har vi tagit emot allt som räknas som farligt avfall. Det kan handla om kemikalier, bekämpningsmedel, lösningsmedel och batterier. Vi ser sedan till att det insamlade farliga avfallet tas omhand på ett miljöriktigt sätt genom återvinning eller destruktion, säger Fredrik Holmer på Renhållningen. Inväntar exakta siffror De exakta siffrorna från årets kampanj har inte landat hos Renhållningen än, men Fredrik uppskattar att årets siffror blir ungefär som i fjol. Vid förra årets insamlingskampanj samlades 17 ton farligt avfall in, varav 14 ton kemikalieavfall och 3 ton elavfall. Årets siffror skulle jag tro hamnar på ungefär samma nivå, säger Fredrik Holmer. Kommuninvånarna är måna om att bidra till en bra miljö i kommunen, vilket vi på Renhållningen tycker är glädjande. Vad är farligt avfall Är man osäker på vad som är farligt avfall går det bra att ta med det till insamlingsbilarna så kan experter lämna besked. Läkemedel räknas dock inte som farligt avfall utan ska lämnas till apotek. På finns mer information. Det går alltid att lämna farligt avfall till återvinningscentralerna i Snårarp, Åhus och Tollarp.

10 10 E v e n e m a n g s k a l e n d e r o k t o b e r n o v e m b e r Oktober Elvis-show med Garry Lee Taylor Konserthuset, Stora salen Sö Antik- och samlarmässa Sommarlust Folkets Park Hjälp Ebba Stoppa Cancern - En galakväll för livet Kristianstad Arena Vandra Linnérundan med Evert Valfridsson Naturum Vattenriket Cirka 6 km. Ta med kikare och lite förmiddagsfika Vandring vid Degeberga backar Degeberga backars naturreservat Arr: Friluftsfrämjandet i Kristianstad Hälsoträdgården Naturum Vattenriket Trädgårdsmästare Juliette Snijders berättar om glädje och vedemödor i arbetet med att bygga en Hälsoträdgård mitt i staden. Föredraget börjar i naturums hörsal och fortsätter i Hälsoträdgården i Tivoliparken Fujita Piano Trio Konserthuset, Stora salen Arr: Abonnemangsserien/Musik i Syd och Kultur & fritid Sö 28 Må 29 Ti Jul på Ovesholm Ovesholms slott Vandra Linnérundan med Evert Valfridsson Bob Woodruff and Shurman + support Konserthuset, Lilla salen Arr: Kompakt Disk Även och Stjärnhimlen ovan Vattenriket Naturum Vattenriket Kulturlunch: Nya Zeeland Sveriges motpol Konserthuset, Lilla salen Tisdagsvandringar på Kjugekull Arr: Friluftsfrämjandet i Kristianstad Öppen trädgård i Hälsoträdgården Även Stjärnhimlen ovan Vattenriket Naturum Vattenriket Må Kulturlunch: Kungliga krämpor - Lars Thulin Konserthuset, Lilla salen Ett givande liv Östermalmskyrkan Arr: S:t Lukas i Kristianstad BBC Singers Konserthuset, Stora salen Arr: Abonnemangsserien/Musik i Syd och Kultur & fritid On Även Sugen på mygg? Naturum Vattenriket Ti Tisdagsvandringar på Kjugekull Arr: Friluftsfrämjandet i Kristianstad Öppen trädgård i Hälsoträdgården Bebis x 3 en ny bebisserie! Stadsbiblioteket, Bokskogen Arr: Kulturhuset Barbacka x3 kulturmöten för små barn Kulturhuset Barbacka Arkitekturserien på biblioteket - Det goda huset: om att bygga ekologiskt Maria Block Konserthuset, Lilla salen Payback - Show med dansgruppen Simsoak Konserthuset, Stora salen Arr: Kristianstads Teaterförening On 10 To 11 Lö 13 Sö After Work med The Classic Buskers Konserthuset, Lilla salen Arr: Abonnemangsserien/Musik i Syd och Kultur & fritid Filmafton: Strövtåg i Toscana och Skåne Arr: Studiefrämjandet SydOst Mat och prat: Vattnet nytta eller plågoris för Kristianstad sedan 1614 Naturum Vattenriket Sjung å Hoppalong, med Dag-Otto & Jönssons Orkester Sommarlust Folkets Park Idlaflickorna Kristianstads Teater Arr: Kristianstads Teaterförening Strindberg och musiken Lena Franzén Stadsbiblioteket Romantik för vuxna flickor Åhus bibliotek Torsdagspuls! Kulturhuset Barbacka. T. o. m. kl Multi-kulti kväll! Vi visar filmen Cairo Exit i Spelhålan. Ålder: år. Fri entré. Arr: Kulturhuset Barbacka Meteorolog - inte fotbollsproffs ÅhusGården Swedish Meatballs Kristianstads Teater Med Carl-Einar Häckner. Arr: Kristianstads Teaterförening The Real Group Konserthuset, Stora salen Biljetter via Ticnet Underverkstan! Kulturhuset Barbacka Även Hjältar och hjältinnor! - Bland toner och ciseroner Konserthuset, Stora salen Arr: Barnens abonnemangsserie/kulturhuset Barbacka och Musik i Syd Finns det liv under Antarktis is? Naturum Vattenriket Loppmarknad i Degeberga Degeberga idrottsplats Fotosafari i vattenstaden Kristianstad Naturum Vattenriket Biljetter 150 kr. Maxantal 15 personer To 1 Fr 2 Lö 3 Sö 4 Må 5 Ti 6 On 7 November Även Sugen på mygg? Naturum Vattenriket Svarta havet och det bulgariska inlandet ÅhusGården Laga mat över öppen eld Naturum Vattenriket Familjevandring - Spökvandring Kjugekull Arr: Friluftsfrämjandet i Kristianstad Hjördis i mitt hjärta Huaröd Arr: Kristianstads Teaterförening Gösta Linderholm möter Alf Robertson Yllan Biljetter via Kristianstads Turistbyrå års flyttfågelforskning i Vattenriket Naturum Vattenriket Lyssna efter fladdermöss och fladdermuspussel Arr: Studiefrämjandet SydOst Kulturlunch: Varför startar man en vingård i Sverige? Konserthuset, Lilla salen Teknik-Drop-in Stadsbiblioteket Musikalpärlor - Emil Sigfridsson Arkelstorps Folkets Hus Arr: Kristianstads Teaterförening Berlins historiska ansikte med Folke Schimanski Tollarps bibliotek Tisdagsvandringar på Kjugekull Arr: Friluftsfrämjandet i Kristianstad Öppen trädgård i Hälsoträdgården x3 kulturmöten för små barn Kulturhuset Barbacka Tosca Konserthuset, Stora salen Arr: Kristianstads Teaterförening/Musik i Syd Innan floden tar oss med Helena Thorfinn Stadsbiblioteket Funderar du på att starta eget? Medborgarkontoret Gustaf Hellström-sällskapets höstmöte Stadsbiblioteket Mat och prat Pilgrimsfalken i Vattenriket Naturum Vattenriket Må Helsingborgs Symfoniorkester Konserthuset, Stora salen Arr: Abonnemangsserien/ Musik i Syd och Kultur & fritid Kulturlunch: Meditation en introduktion med Thorwald Lorentzon Konserthuset, Lilla salen To Oi Va Voi Konserthuset, Lilla salen Arr: Abonnemangsserien/Musik i Syd och Kultur & fritid Birgitta Trotzigs författarskap - minnen från en lång vänskap Östermalmskyrkan Arr: S:t Lukas i Kristianstad Juridisk rådgivning Medborgarkontoret Blaze Foley tribute by Gurf Morlix Konserthuset, Lilla salen Arr: Kompakt Disk Alla är lika värda ABF Skåne Nordost, Fackens Hus Uppåkra - ett tusenårigt maktcentrum i järnålderstid ÅhusGården Påvarna och judendomen Församlingshemmet i Kristianstad Arr: Samfundet Sverige-Israel David Batra Det här var ju tråkigt Konserthuset, Stora salen Biljetter via Ticnet Ti Tisdagsvandringar på Kjugekull Öppen trädgård i Hälsoträdgården Fr BEBOPALUBA! Konserthuset, Stora salen Vem var farfars far och mormors mor? Börja släktforska! Tollarps bibliotek Lö x3 kulturmöten för små barn Kulturhuset Barbacka Notes from a babyfarm Kristianstads Teater Arr: Kristianstads Teaterförening Pojken som inte kunde gå hem Kulturhuset Barbacka Arr: Barnens abonnemangsserie/ Kulturhuset Barbacka och Musik i Syd On Trefaldighetskyrkan i Kristianstad - hur tänkte han Christian IV? med Heikki Ranta Konserthuset, Lilla salen Uställningar To 18 Fr 19 Lö Torsdagspuls! T. o. m. kl Kulturhuset Barbacka Raoul Wallenberg - en humanist i uniform ÅhusGården Ladies Night Kristianstad Arena Karate-SM Kristianstad Arena Höstfåglar på Håslövs ängar med Evert Valfridsson. Samling på P-platsen Håslövs ängar Underverkstan! Kulturhuset Barbacka Även Blått - En dansföreställning om vatten Kulturhuset Barbacka Arr: Barnens abonnemangsserie/kulturhuset Barbacka och Musik i Syd Fashion Stories av Lars Wallin Regionmuseet Kristianstad Lars Wallins Fashion Stories uppmärksammar 20 år av modeskapande genom ca 90 spektakulära klänningar samt scenkläder, accessoarer och fotografier Yvonne Larsson Målningar. Kristianstads konsthall Yvonne Larssons konstnärskap rör sig alltid mellan minne och nutid. Det gestaltar både det vardagliga och det existentiellt mångtydiga. Genomgående handlar det i hennes bilder om att se; om att göra något synligt. Att enkelhet aldrig får bli förenkling utan snarare förtätning och laddning Sö Kristianstad Storband - 40-årsjubileum Konserthuset, Stora salen Filmbar Konserthuset, Lilla salen Arr: Kultur & fritid Valltur på cykel Naturum Vattenriket Övrigt musikalen Cats! Kristianstads Teater Cats har premiär lördagen den 29 september och spelas på Kristianstads teater till och med den 25 november Biljetter via Kristianstads Turistbyrå, Trädgårdsrådgivning Regionmuseet Kristianstad Arr: Hushållningssällskapet Må 22 Ti 23 On 24 To 25 Fr Kulturlunch: Svängigt och dansant á la 50-tal Konserthuset, Lilla salen Den förste turisten i Europa Kristianstads Teater Arr: Kristianstads Teaterförening Ungdomars sexualitet idag: trender, attityder och risker Länsförsäkringars lokal Arr: Nätverket FF - För föräldrar Tisdagsvandringar på Kjugekull Arr: Friluftsfrämjandet i Kristianstad Öppen trädgård i Hälsoträdgården x3 kulturmöten för små barn Kulturhuset Barbacka Borgen i Åhus från utgrävning till bok Åhus bibliotek Hattar i tiden Vä bibliotek Claes Malmberg - Still Alive Kristianstads Teater Biljetter via Ticnet Med tandläkare utan gränser i Zimbabwe ÅhusGården New Places Orchestra - Håkan Broström feat. Viktoria Tolstoy Konserthuset, Stora salen Arr: Abonnemangsserien/Blue Bird Jazzclub Jul på Ovesholm Ovesholms slott NYHET! Underverkstan I höst startar en ny bildverksamhet på Kulturhuset Barbacka. Vi välkomnar alla skaparsugna barn och unga mellan 7 och 12 år till kreativ verkstad på lördagarna! Vi använder allt ifrån färg, tyg och lera till tidningar, pärlor och foto och låter fantasin få flöda. Man kan gå i Underverkstan som kurs, varje lördag, eller välja de lördagar som passar. Lördagar kl på Kulturhuset Barbacka. Pris: 30 kr inkl fika per gång. För hela terminen 300 kr inkl fika. Begränsat antal platser. Lägg gärna undan biljett Glenn Miller Orchestra Konserthuset, Stora salen Lö Jul på Ovesholm Ovesholms slott Smakgatan Södra delen av Östra Storgatan i Kristianstad Underverkstan! Kulturhuset Barbacka Lördagsskoj med musik Åhus bibliotek Även Mera Max! Teater för de minsta Kulturhuset Barbacka Arr: Barnens abonnemangsserie/kulturhuset Barbacka och Musik i Syd Detta är ett urval av evenamang i Kristianstads kommun. Vill du hitta fler? Besök oss på hemsidan: Med reservation för ändringar. Kontakta respektive arrangör för ytterligare information.

11 11 Ny sopbil drivs med biogas "Nollorna" var först till grytorna när Ann-Kristine Palmberg, Jarmo Kumpulainen och Eva Karlsson bjöd på fisk på Degebergaskolan. Fisk med krispigt majstäcke 8 portioner Alaskafilé MCR-märkt 1 kg Flytande margarin 3 dl Skorpmjöl 1 dl Cornflakes 100 g Salt, vitlökspulver, citronpeppar Tillbehör Kall sås; gräddfil, creme fraiche, filmjölk kryddat med citronpeppar, dragon och persilja kokt potatis valfria grönsaker (ärtor, motötter, blomkål) Gör så här Lägg den frysta fisken i form dagen innan och ställ i kylen. Häll eventuellt av vätskan som blivit under natten. Det går bra att förgrädda fisken i 10 minuter och Invigning av ny cykelparkering cykelvecka. Den Europeiska Trafikantveckan infaller varje år den september, veckan avslutades i år med I staden utan min bil dagen. Kristianstads kommun uppmärksammade dagen med ett arrangemang i Tivoliparken. Lars Olsson, vice ordförande i Tekniska nämnden invigde Norra Tivoliparkens nya cykelparkeringsplats med plats för 126 cyklar. Dagen bjöd på tipspromenad med cykelrelaterade frågor och cykelbana för barnen. Kommunen delade ut reflexer till förbipasserande samt bjöd på lokalproducerad äpplemust. Lars Olsson inviger cykelparkeringen vid Norra Tivoliparken. sen hälla av eventuell vätska. Blanda det flytande margarinet med skorpmjölet, cornflakesen och kryddorna. Bred blandningen över fisken. Gratinera fisken i ugn C cirka 20 minuter. Servera fisken med kall sås, kokt potatis och valfria grönsaker. Månadens energispartips Varje svensk ger upphov till nästan 100 kg matavfall per år, främst grönsaks- och fruktrester. Av det utsorterade matavfallet från ett hushåll med fyra personer kan produceras gas som räcker för att köra bil 7,2 km per vecka. Varje potatisskal och äppelskrutt som du får över där hemma bör därför hamna i den bruna papperspåsen som går vidare till biogasproduktion, närproducerat och bra ton mindre utsläpp från bilar Kristianstads ca bilar rullade i genomsnitt 66 mil kortare 2011 jämfört med Bränsleanvändningen minskade med hela liter bensin/diesel och utsläpp av CO2 med 5000 ton. (Källa: Trafikanalys/Statoil och kommunen) biogas. I oktober kommer kärl för trädgårdsavfall att börja tömmas med en biogasbil, en så kallad sidlastare. Fordonet har en robotarm på sidan som lyfter och tömmer kärlet i lastbilen, för att sedan ställa tillbaka det på samma plats. Inför tömning måste kärlet därför vara placerat på tomtgränsen med handtaget vänt bort från gatan, det vill säga med kärlets framsida mot gatan. Ändringen görs av arbetsmiljöskäl, eftersom kärl med trädgårdsavfall ofta är tunga. Varje dag tömmer samma renhållningsarbetare flera hundra kärl för trädgårdsavfall. Värnar om miljön Vi på Renhållningen är glada över att vi kan värna både om miljön och våra anställda när vi tömmer trädgårdsavfall hos våra kunder, säger Thomas Falkstrand, driftschef på Renhållningen. Tömning av trädgårdsavfall med sidlastare införs successivt i kommunen och i samband med detta kommer alla kärl för trädgårdsavfall att förses med en dekal som visar hur kärlet ska vara vänt. Sustainia Award show 11 oktober Kristianstads kommuns satsning på biogas presenterades som en av de hundra bästa lösningarna under FN:s klimatkonferens Rio +20. Den 11 oktober kommer en vinnare att utses i Köpenhamn av en kommitté bestående av Arnold Schwarzenegger, Gro Harlem Brundtland, Rajendra Pachauri och Connie Hedegaard. Biogas i Kristianstad representeras av kommunfullmäktiges ordförande Sten Hermansson, Carl Lilliehöök, VD Kristianstads Biogas och Roland Nilsson, affärsutvecklare på E.ON. Kristianstad först med gasdrift för samordnad varudistribution Kristianstads kommun har tilldelat GDL Transport AB uppdraget för samordnad varudistribution. GDL Transport AB har beställt sin första bil en Scania med gasmotor, med leverans i slutet av januari. Uppdraget med samordnade varutransporter kommer att startas i liten skala i början av februari för att successivt utökas. Energispartävling Under tre månader, september till och med november 2012, genomförs en energispartävling i kommunens inhyrda lokaler. Energiförbrukningen ska jämföras med förbrukningen motsvarande månader Uppföljning kommer att ske varannan vecka. Deltagande förvaltningar är Kommunledningskontoret med underavdelningar, Arbete och välfärd, Barn och utbildningsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, C4 Teknik, Omsorgsförvaltningen samt Miljö- och hälsoskyddskontoret. Hållbar Utveckling Väst har nyligen genomfört projektet Energismarta kommunhus. Energibesparingarna i de 21 deltagande kommunhusen låg i medeltal på cirka 10 procent av den totala elförbrukningen. Efter första tvåveckorsperioden hade förvaltningarna gemensamt sparat 7,5 procent el jämfört med samma period Har du frågor kontakta Kristianstads kommuns Energi och klimatrådgivare Martin Holmén

12 Tidningen Kristianstad ges ut av Kristianstads kommun och delas ut till alla hushåll i kommunen. Har du inte fått någon tidning? Hämta gratis ex på Medborgarkontoret. Ansvarig utgivare: Eva Mårtensson. Produktion: t&t information ab, Kristianstad. Upplaga: ex. Tryck: JMS Mediasystem. Tidningen Kristianstad finns i alternativa format och kan gratis beställas som taltidning eller laddas hem som pdf på Kommunporträttet susanne palla är demenssjuksköterska inom omsorgen Kristianstads kommun har en väl utvecklad demensvård, men det finns alltid plats för förändringar och förbättringar, säger Susanne Palla. Hjälper demenssjuka till en bättre vardag porträttet. Att kunna hjälpa en person som drabbats av demenssjukdom och dennes anhöriga till en bättre vardag och i förlängningen högre livskvalitet det är min belöning i arbetet! Susanne Palla är demenssjuksköterska och hennes tjänst innebär att hon har ett övergripande grepp om demenssjukvården i kommunen. Susanne Palla tycker att Kristianstads kommun har en väl utvecklad demensvård, men hon nöjer sig inte med det. Okunskap om sjukdomen Det finns alltid plats för förändringar och förbättringar, säger Susanne Palla. Fortfarande finns det en hel del okunskap om sjukdomen, så det är viktigt att komma ut och informera. Och vi arbetar med att förbättra vårt anhörigstöd. I takt med att fler blir äldre ökar antalet personer som utvecklar demens och mer resurser behövs. Behoven är individuella och skiljer sig mycket från person till person. Det är viktigt att söka hjälp så tidigt som möjligt. För att få en grundlig utredning och därmed kunna få den hjälp som behövs, säger Susanne Palla. Det viktiga är att vården blir individuellt anpassad. Det kan vara allt från problemlösning och praktisk hjälp i hemmet, till stimulansåtgärder för att bromsa upp sjukdomsförloppet. Susanne Palla poängterar vikten av att få en undersökning och utredning i ett tidigt skede. Det finns fortfarande för många drabbade och deras anhöriga som isolerar sig. Demens är inget normalt åldrande, betonar Susanne, det är sjukdom eller skada och absolut inget att skämmas för. Nya projekt Även om demens oftast drabbar äldre, kan det även drabba yngre personer (under 65 år). Då är man mitt uppe i livet och har ofta hemmaboende barn och det kan behövas andra insatser. Nu har vi ett par nya projekt i gång, säger Susanne Palla. Ett av projekten är riktat mot dem som är yngre och ett projekt går under namnet Djur i vården. Den utbildade hunden Jason ska användas i behandlingssyfte, säger Susanne. Det är tänkt som en stimulansåtgärd och ett försöksprojekt fram till årsskiftet. Utvecklingen av demensvården i kommunen går vidare och tillsammans med andra försöker Susanne Palla se till att utvecklingen går lite snabbare. Bland annat genom att föra ut kunskap Fakta om Susanne Ålder: 55 år. Yrke: Demenssjuksköterska. Arbetsår i Kristianstads kommun: 1,5 år. Familj: Två vuxna barn och man. Bor: I Öllsjö. Favoritmat: Varierar, men ungersk mat hamnar alltid högt upp. Gillar bäst: Att umgås med människor och resor med anknytning till trädgård. Favoritapp: Jag har ingen favorit. i verksamheterna genom demensombud och nätverk för sjuksköterskor som arbetar med målgruppen. Genom sitt engagemang och sin drivkraft ser Susanne Palla till att göra vardagen lite enklare för personer med demens och deras anhöriga. Nästa nummer av Tidningen Kristianstad kommer i din brevlåda under vecka 45

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Festival ringar in viktiga frågor. Lena öppnar egen firma på halvtid. Ny rosenträdgård. Så klarar Malmö baby-boomen

Festival ringar in viktiga frågor. Lena öppnar egen firma på halvtid. Ny rosenträdgård. Så klarar Malmö baby-boomen Så klarar Malmö baby-boomen BILD: ewa levau Lena öppnar egen firma på halvtid Teatr Weimar i samarbete med Dramaten BILD: ewa levau Ny rosenträdgård vid slottet SIDORNA 16 18 SIDORNA 6 7 SIDAN 29 SIDAN

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Vårt Luleå. Allt fler Luleåbor. möt 75 000-familjen. Utmaningar för skolan Sidorna 6-7. Sidorna 10-11. En tidning från Luleå kommun.

Vårt Luleå. Allt fler Luleåbor. möt 75 000-familjen. Utmaningar för skolan Sidorna 6-7. Sidorna 10-11. En tidning från Luleå kommun. Vårt Luleå Vårt Luleå Nr 1 2015 En tidning från Luleå kommun. Nr 1 2015 Allt fler Luleåbor möt 75 000-familjen Utmaningar för skolan Sidorna 6-7 Luleå Austin Sidorna 10-11 bilden Åter en rekordvinter.

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA. Petter Åkerblom

Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA. Petter Åkerblom Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA Petter Åkerblom MOVIUM RAPPORT 2:2006 Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA Petter Åkerblom 1 Förord Lek, rörelsefrihet och trygghet nyckelord

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

Högskolan på Gotland 1998 2013

Högskolan på Gotland 1998 2013 Högskolan på Gotland 1998 2013 Innehåll 3 Förord 5 Agneta Lundström: Nya lärdomar från ett nytt lärosäte 9 Gunhild Beckman: Högskolan på Gotland en spännande utmaning 21 Leif Borgert: Högskola söker sin

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI

Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI HYRESGÄSTER I VÄSTER är en tematidning för Hyresgästföreningen Region Västra Sverige ÖPPETTIDER Måndag torsdag 08.30 16.30 Fredag 08.30 14.00 ADRESSÄNDRINGAR register.vastrasverige@

Läs mer

Var finns framtidens jobb?

Var finns framtidens jobb? Var finns framtidens jobb? Foto framsida Oststapel Dataspelare under Dreamhack Kattilakoski i Niskanpää i Övertorneå Foto: Johan Carlsson Foto: Toffelginkgo CC-BY-SA-1.0 Foto: Karl T Moderaterna i riksdagens

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Framtid Ånge. Hemvården når fram i alla väder. Nytt logistikcentrum i Ånge. Rekordmånga startar UF-företag

Framtid Ånge. Hemvården når fram i alla väder. Nytt logistikcentrum i Ånge. Rekordmånga startar UF-företag Framtid Ånge Kommuntidning för Ånge kommun 1/2014 Hemvården når fram i alla väder Nytt logistikcentrum i Ånge Rekordmånga startar UF-företag Kommunerna tog över hemsjukvården Den tredje februari tog länets

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer