DOM Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2015-03-24 Stockholm"

Transkript

1 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning Stockholm Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 12 december 2013 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Ann-Sofie Trossing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Västerås Klagande (Målsägande) Emina Alrawi Abu-Raheem Adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Martin Beskow Advokatfirman Beskow AB Västerås Slott Västerås Motpart (Tilltalad) MIKAEL Sonny Wall, c/o SiS LVM-hem Hessleby Mariannelund Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Tom Placht Box Uppsala SAKEN Misshandel HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att a. den misshandel Mikael Wall döms för bedöms som grov misshandel enligt 3 kap. 6 brottsbalken, och b. påföljden, med beaktande av 34 kap. 3 andra stycket brottsbalken, bestäms till fängelse 2 år 3 månader. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Stockholm Birger Jarls Torg måndag fredag 09:00-15:00 E-post:

2 2 SVEA HOVRÄTT Avdelning B Emina Alrawi Abu-Raheems häktningsyrkande avslås. 3. Martin Beskow tillerkänns ersättning av allmänna medel med rätt räknat kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 4. Tom Placht tillerkänns ersättning av allmänna medel med rätt räknat kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 5. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.

3 3 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 YRKANDEN I HOVRÄTTEN B Åklagaren har yrkat att hovrätten ska döma Mikael Wall för grov misshandel och bestämma påföljden till ett längre fängelsestraff. Hon har i hovrätten justerat åtalet på så sätt att gärningsbeskrivningen får följande lydelse (justeringarna kursiverade). Mikael Wall har den 3 oktober 2013 i en lägenhet på Drottninggatan 16 B i Kungsör misshandlat Emina Alrawi Abu-Raheem. Han har därvid utdelat ett flertal knytnävslag i huvudet, ansiktet och på kroppen när hon stod upp och låg ned på golvet, ett flertal gånger kastat in henne i väggar och möbler samt utdelat ett flertal sparkar i huvudet, ansiktet och på kroppen då hon låg ned på golvet. Vidare har Wall utdelat ett slag med batong på målsägandens rygg när hon låg ned samt tagit ett strypgrepp runt målsägandens hals. Av misshandeln har Emina Alrawi Abu-Raheem åsamkats bland annat smärta, blånader, svullnader, blodvite, frakturer i ansiktet, kotfrakturer, axelfraktur, hjärnskakning, andnöd samt kognitiva besvär. Brottet bör bedömas som grovt eftersom Mikael Wall orsakat målsäganden svår kroppsskada samt visat särskild hänsynslöshet och råhet då han sparkat och slagit på golvet liggande Emina Alrawi Abu-Raheem i huvudet. Emina Alrawi Abu-Raheem, som även i hovrätten har biträtt åtalet, har yrkat att hovrätten ska döma Mikael Wall för grov misshandel och bestämma påföljden till ett längre fängelsestraff. Hon har även yrkat att Mikael Wall ska häktas och gjort gällande att det finns risk för att han genom att avvika eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff samt för att han fortsätter sin brottsliga verksamhet. Mikael Wall har motsatt sig såväl att tingsrättens dom ändras som att han häktas. Han har bestritt de nya påståendena i gärningsbeskrivningen. UTREDNING Hovrätten har tagit del av de uppgifter som Emina Alrawi Abu-Raheem, Mikael Wall, Cassandra Jansson, Fanny Hammarstedt Lindzén, Susan Alrawi Abu-Raheem, Priyal Borén, Anne Olesdatter Johansen, Tomas Persson, Monika Horvath och Anna Sohlberg lämnade i tingsrätten.

4 4 SVEA HOVRÄTT Avdelning B Tilläggsförhör har hållits med Emina Alrawi Abu-Raheem och Mikael Wall. På åklagarens och Emina Alrawi Abu-Raheems begäran har vittnesförhör hållits med Kristoffer Lindberg. På Emina Alrawi Abu-Raheems begäran har vittnesförhör hållits med Mikaela Didriksson. Parterna har åberopat samma skriftliga bevisning och fotografier som i tingsrätten. Åklagaren har i hovrätten åberopat ytterligare journalutdrag och ett nytt rättsintyg från Monika Horvath, ett ytterligare fotografi från sovrummet, en ytterligare sida av den händelserapport hon åberopade i tingsrätten samt beslagsprotokoll och protokoll över undersökningar av ett skoställ och en batong. Emina Alrawi Abu-Raheem har i hovrätten åberopat ett läkarutlåtande över Mikael Walls hälsotillstånd år HOVRÄTTENS SKÄL Tingsrättens dom i inte överklagade delar Genom tingsrättens dom, som inte har överklagats i de delarna, är det slutligt avgjort att Mikael Wall ska dömas för två fall av narkotikabrott, ringa brott, ett fall av dopningsbrott, ringa brott, ett fall av rattfylleri och två fall av olovlig körning, grovt brott. Skuld Bakgrunden till händelsen Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning av vad som inledningsvis är klarlagt om händelsen, med den skillnaden att hovrätten finner att det är utrett att Mikael Wall var påverkad av alkohol. Både Mikael Wall och Priyal Borén har berättat att de på väg till affären gick till två killar som enligt Mikael Wall betett sig illa. Priyal Borén har berättat att Mikael Wall då tagit ett stryptag på den ene killen och försökt att slå den andre men hindrats av att

5 5 SVEA HOVRÄTT Avdelning B hon gått emellan samt att Mikael Wall slagit henne då hon blev ledsen. Det har inte framkommit något som ger anledning att tro att Priyal Borén falskeligen skulle anklaga Mikael Wall för detta. Det är därför även utrett att Mikael Wall en stund innan han gick upp till lägenheten använt våld med struptag och slag mot andra personer. Till bakgrunden till misshandeln i lägenheten hör även att Emina Alrawi Abu-Raheem kom till lägenheten för att ta tillbaka tillhörigheter som hon trodde att Mikael Wall skulle ge bort till andra personer. Hon var arg och Susan Alrawi Abu-Raheem har beskrivit henne som skogstokig. Susan Alrawi Abu-Raheem var rädd att något skulle hända i lägenheten. Emina Alrawi Abu-Raheem ringde på vägen till lägenheten till polismannen Tomas Persson och berättade vart hon var på väg. Det är därför utrett att Emina Alrawi Abu-Raheem var beredd på att det kunde bli bråk i lägenheten. Emina Alrawi Abu-Raheems berättelse om misshandeln Emina Alrawi Abu-Raheem har i hovrätten berättat om misshandeln på ett mer detaljerat och nyanserat sätt än tidigare. I vissa delar har hon korrigerat tidigare uppgifter, t.ex. att hon inte blivit slagen med ett skoställ utan med en batong. Beträffande misshandeln har Emina Alrawi Abu-Raheem i hovrätten berättat huvudsakligen följande. Hon stod i köket och hade hällt ut spritflaskor hon hittat. Mikael Wall sprang då in och skrek Var är du hora?. Han puttade henne innan hon hann reagera. Hon hamnade på golvet i sovrummet. Där ställde han sig över henne och började slå henne. Han slog många slag med både knytnävar och öppen hand i ansiktet. Han lyfte sedan upp henne i håret till stående, tog tag om hennes axlar och kastade in henne med kraft i byrån. Ovansidan av hennes huvud träffade byrån. Hon reste sig upp och han puttade henne då mot väggen bredvid byrån. De stod ansikte mot ansikte och han slog henne med väggen som stöd. Hon kan inte släppa minnet av en s.k. upper cut som gjorde fruktansvärt ont. Därefter drog Mikael Wall henne i håret ner på golvet. Han sparkade henne och tog sedan ett försiktigt smekande strypgrepp med två händer runt hennes hals tills hon blev medvetslös. Sedan minns hon att han slog henne med batong över ryggen. Slaget gjorde så ont att det brände i ryggen. Hon minns också tydligt hur han hade svårt att fälla ihop batongen mot golvet. Han gick sedan till

6 6 SVEA HOVRÄTT Avdelning B balkongen och kastade ut batongen och sa göm den. Hon hörde då Priyal Boréns röst utanför. Mikael Wall gick sedan mot henne med bestämda steg. Minnet av stegen hemsöker henne fortfarande. Han stampade henne på axeln och sedan på vänster sida av huvudet samtidigt som han skrek Du ska dö. Därefter minns hon inte mer av misshandeln. Hon vet att hon inte bar kniv när Mikael Wall kom in i köket och hon har inte kastat skostället mot Mikael Wall. Hovrätten konstaterar att Emina Alrawi Abu-Raheems berättelse kring den misshandel hon dömts för är knapphändig och att hennes minnesbilder beträffande misshandeln av henne har skiftat över tiden. Hennes berättelse måste därför värderas med viss försiktighet. Det har dock presenterats en omfattande dokumentation av de skador hon drabbats av och de besvär skadorna orsakat. Mot bakgrund av det som framkommit om Emina Alrawi Abu-Raheems besvär finns det enligt hovrätten en förklaring till varför hon inte minns vissa detaljer och till varför hon nu minns mycket mer av händelsen än hon gjorde vid huvudförhandlingen i tingsrätten. Hovrätten gör därför den sammantagna bedömningen att Emina Alrawi Abu-Raheems berättelse är trovärdig. Mikael Walls berättelse om misshandeln Mikael Wall har i hovrätten förnekat att han skulle ha haft en batong och att han tagit strupgrepp på Emina Alrawi Abu-Raheem. Beträffande batongen har han berättat att han hade med sig den när han och Priyal Borén talade med killarna som betett sig illa men att Priyal Borén då tog den ifrån honom. Han hade inte batongen med sig upp i lägenheten. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att Mikael Walls berättelse inte är osannolik och att frågan är om övrig utredning stödjer eller motbevisar hans eller Emina Alrawi Abu-Raheems berättelser. Utredningen beträffande Emina Alrawi Abu-Raheems skador I målet har presenterats journalutdrag, fotografier och flera rättsintyg. Av utredningen framgår bl.a. att Emina Alrawi Abu-Raheem efter misshandeln hade igensvullna ögon,

7 7 SVEA HOVRÄTT Avdelning B blåmärken i ansiktet, hjärnblödning, fraktur på korpnäbbsutskottet i axeln, fraktur på taggutskottet på åttonde och nionde bröstkotan, näsbensfrakturer på höger och vänster sida samt brott på ögonhålans inre och yttre vägg och botten på högra sidan. Av rättsintygen och rättsläkaren Monika Horvaths vittnesmål framgår att de ovan nämnda skadorna kan ha uppkommit till följd av det våld Emina Alrawi Abu-Raheem berättat om men även till följd av slag, islag eller fall mot byrån som Mikael Wall berättat om. Det går utifrån rättsintygen och Monika Horvaths uppgifter inte att dra någon slutsats om vad som har orsakat respektive skada. Av det i hovrätten åberopade rättsintyget framgår emellertid också att den sammantagna skadebilden starkt talar för att åtminstone merparten av skadorna orsakats av en annan person, t.ex. på det sätt som Emina Alrawi Abu-Raheem beskrivit i polisförhör. Monika Horvath har berättat att skalsteget talar stark för i princip är det starkaste skalsteget som används i rättsintyg. Hon har också berättat att det är osannolikt att alla frakturerna orsakats av det fall mot byrån som Mikael Wall berättat om eftersom frakturerna fanns både bak i ryggen, i axeln på framsidan och i ansiktet. Mot denna bakgrund finner hovrätten utrett att endast några av frakturerna kan ha uppkommit genom ett fall mot byrån som Mikael Wall påstått. Det är också utrett att övriga skador måste ha orsakats av så kraftigt våld att de inte kan förklaras med att Mikael Wall utdelat två-fyra knytnävslagsslag eller med islag i möbler i samband med ett sådant tumult Mikael Wall berättat om. Till detta kommer att det av det i hovrätten åberopade rättsintyget framgår att avsaknaden av skador på överarmarnas nedre delar, på underarmarna och på händerna talar emot ett långvarigt grepp som Mikael Wall berättat om. Sammantaget finner hovrätten att Mikael Walls berättelse om misshandeln är motbevisad redan genom utredningen om Emina Alrawi Abu-Raheems skador. Hovrätten finner vidare att skadornas placeringar och svårhet stämmer väl överens med det våld med knytnävsslag, kast mot byrån, sparkar eller stampningar som Emina Alrawi Abu-Raheem berättat om.

8 8 SVEA HOVRÄTT Avdelning B När det gäller påståendet om slag med en batong i ryggen konstaterar hovrätten att påståendet får stöd av det i hovrätten åberopade rättsintyget där det framgår att Emina Alrawi Abu-Raheem haft ett blåmärke på ryggen vars utseende talar för att det orsakats av ett slag med batong eller långsmalt föremål. Vidare får påståendet om struptag stöd av att Emina Alrawi Abu-Raheem i anslutning till händelsen haft märken på halsen. Sammantaget ger utredningen om Emina Alrawi Abu-Raheems skador enligt hovrättens bedömning mycket starkt stöd åt hennes berättelse. Frågan är då om övrig utredning ger ytterligare stöd åt eller motsäger hennes berättelse i någon del. Utredningen rörande batong och kniv Emina Alrawi Abu-Raheem har berättat att hon hört Mikael Wall kasta ut batongen från balkongen och säga göm den till Priyal Borén. Av utredningen framgår att Priyal Borén befann sig utanför huset när polisen kom till platsen och visade polisen var hon kastat batongen. Hon har dock uppgett att hon kastade bort batongen innan Mikael Wall gick in i lägenheten. Enligt hovrättens bedömning har Priyal Borén gett ett osäkert intryck under förhöret. Vidare ger, som hovrätten nyss konstaterat, det i hovrätten åberopade rättsintyget stöd åt Emina Alrawi Abu-Raheems uppgift att hon slagits med en batong. Sammantaget gör hovrätten bedömningen att det är utrett att Mikael Wall slagit Emina Alrawi Abu-Raheem med en batong. Vidare har Emina Alrawi Abu-Raheem förnekat att hon hållit i en kniv som Mikael Wall påstått. En kniv har dock påträffats i sovrummet. Av Monika Horvaths uppgifter framgår att varken Emina Alrawi Abu-Raheem eller Mikael Wall hade skador som tyder på att en kniv förekommit under händelseförloppet. Inga fingeravtryck har påträffats på kniven. Några säkra slutsatser om hur kniven hamnade i sovrummet kan därför inte dras. Som hovrätten nyss konstaterat talar dock avsaknaden av skador på Emina Alrawi Abu-Raheems armar emot att Mikael Wall hållit ett långvarigt grepp. Utredningen talar således emot Mikael Walls påstående att han under stora delar av händelsen hållit ett grepp om den arm han påstår att Emina Alrawi Abu-Raheem höll kniven i.

9 9 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 Mikaela Didrikssons uppgifter B Mikaela Didriksson har berättat att hon hade ett kortare samboförhållande med Mikael Wall i början av år Hon har berättat att Mikael Wall i januari 2014 plötsligt berättade att han slagit sin tidigare flickvän medvetslös och att han fortsatte slå henne när hon var medvetslös. Han berättade också att han sprang ut i köket och började slå henne med en gång samt att han sagt att flickvännen attackerat honom men att det inte var så. Han sa inget om att det var en olyckshändelse. Han bad henne också att vittna falskt när han fick reda på att tingsrättens dom överklagats. Mikael Wall har bekräftat att han berättade för Mikaela Didriksson om misshandeln, men att han berättade samma berättelse som i tingsrätten. Mikaela Didriksson har också berättat att hon sedan fyra år är bekant med Emina Alrawi Abu-Raheem samt att hon försökt att tala om misshandeln med Emina Alrawi Abu-Raheem. Det har vidare framgått att Mikaela Didriksson påstått att Mikael Wall misshandlat henne på en finlandsfärja men att utredningen om detta lagts ned. Mikaela Didrikssons uppgifter, som visserligen framstått som trovärdiga men inte lämnats under ed, bör värderas med viss försiktighet. Sammanfattande bedömning Mikael Walls berättelse är motbevisad genom utredningen om Emina Alrawi Abu- Raheems skador. De skador Emina Alrawi Abu-Raheem haft, rättsintygen och det Monika Horvath berättat ger mycket starkt stöd åt hennes berättelse. Övrig utredning påverkar inte bedömningen av hennes berättelse på något avgörande sätt. Det är enligt hovrättens bedömning bortom rimligt tvivel utrett att Mikael Wall misshandlat Emina Alrawi Abu-Raheem på det sätt som framgår av åtalet samt att hon till följd av misshandeln fått de skador som framgår där.

10 10 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 Rubricering B Åklagaren har gjort gällande att misshandeln ska bedömas som grov på grund av att Emina Alrawi Abu-Raheem drabbats av en svår kroppsskada. Med svår kroppsskada avses t.ex. förlust av talförmåga, syn eller hörsel, ett svårt lyte eller annat svårt kroppsfel. Även en anatomiskt sett mindre svår skada som för den skadade har särskilt stor betydelse kan dock anses vara en svår kroppsskada. Genom utredningen i form av journalanteckningar är det utrett att Emina Alrawi Abu- Raheem blev allvarligt skadad av misshandeln. Hon led efter misshandeln av problem bl.a. med minnet och talet. Under en period kunde hon inte ta hand om sin dotter. Emina Alrawi Abu-Raheem och hennes nuvarande behandlande läkare Kristoffer Lindberg har i hovrätten berättat att hon alltjämt lider av smärtor i ryggen, yrsel, orkeslöshet, haltande gång, dubbelseende, problem med känseln och med svaghet i höger sida av kroppen samt av att höger ansiktshalva inte hänger med. Hon har fortfarande inte kunnat återgå i arbete. Läkaren Kristoffer Lindberg har uppgett att Emina Alrawi Abu-Raheem sannolikt kommer att få bestående men, men det finns ingen utredning som visar detta. Enligt hovrättens bedömning utgör dock redan de besvär Emina Alrawi Abu-Raheem haft, och alltjämt har, en sådan skada som för henne har särskilt stor betydelse och därför ska bedömas som en svår kroppsskada. Misshandeln ska av den anledningen bedömas som grov. Det är vidare utrett att Mikael Wall sparkat och slagit med stor kraft och att misshandeln fortsatt när Emina Alrawi Abu-Raheem låg ned och var försvarslös. Det är också utrett att han använde ett tillhygge vid misshandeln. Han har därigenom visat sådan hänsynslöshet och råhet att misshandeln även av den anledningen ska bedömas som grov.

11 11 SVEA HOVRÄTT Avdelning B Har Emina Alrawi Abu-Raheem provocerat Mikael Wall på ett sätt som påverkar straffvärdet? Som hovrätten konstaterade inledningsvis är det utrett att Mikael Wall innan han gick upp i lägenheten sa att han skulle skada eller döda Emina Alrawi Abu-Raheem. Med hänsyn till detta och till omfattningen av det våld han utsatte henne för får det anses uteslutet att hans agerande orsakats av ett kränkande beteende från hennes sida i lägenheten. Om Emina Alrawi Abu-Raheem kastat skostället mot Mikael Wall eller viftat med kniven på det sätt han berättat om, är det således inte fråga om en sådan provokation som påverkar straffvärdet. Påföljd Hovrätten delar tingsrättens bedömning att någon annan påföljd än fängelse inte kommer i fråga. I tiden efter tingsrättens dom har Mikael Wall den 11 mars 2014 dömts särskilt av Uppsala tingsrätt för tillgrepp av fortskaffningsmedel, stöld, rattfylleri, olovlig körning, grovt brott, vapenbrott och brott mot knivlagen vid tre tillfällen till tre månaders fängelse. Domen har vunnit laga kraft. Av domen framgår inte att tingsrätten tillämpat 34 kap. 3 andra stycket brottsbalken i förhållande till den nu överklagade domen. Mikael Wall har också den 29 december 2014 dömts av särskilt av Attunda tingsrätt till skyddstillsyn för narkotikabrott, ringa brott, vid tre tillfällen, olovlig körning, grovt brott, vid tre tillfällen, brott mot knivlagen, rattfylleri vid tre tillfällen, och snatteri. Domen har vunnit laga kraft. Enligt hovrättens bedömning ska Mikael Wall dömas särskilt i förhållande till de nu nämnda domarna. Med tillämpning av 34 kap. 3 andra stycket brottsbalken i förhållande till Uppsala tingsrätts dom bestämmer hovrätten påföljden till fängelse i två år och tre månader.

12 12 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 Häktning B Mikael Wall är nu föremål för LVM-vård. Enligt uppgift från Mikael Wall är vården en del av skyddstillsynen enligt Attunda tingsrätts dom och ska enligt nuvarande planering pågå till den 23 maj Det har visserligen framgått att Mikael Wall tidigare har avvikit från LVM-vården. Varken risken för att han undandrar sig lagföring eller straff eller risken för att han fortsätter att begå brott är dock tillräckligt konkret för att det ska finnas skäl att häkta honom. Emina Alrawi Abu-Raheems häktningsyrkande avslås därför. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättsråden Fredrik Ludwigs och Monica Björnfot Spaak, tf. hovrättsassessorn Ola Jonshammar, referent, samt nämndemännen Jan Alvebäck och Lars Gredefelt. Avräkningsunderlag bifogas.

13 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 1 Bilaga A Mål nr B meddelad i Västerås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Ann-Sofie Trossing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Västerås Målsägande Cassandra Jansson Sköldby Kungsör Företrädd av åklagaren Tilltalad EMINA Avan Alrawi Abu-raheem, Smältverksgatan 34 Lgh Västerås Offentlig försvarare: Advokat Martin Beskow Advokatfirman Beskow AB Västerås Slott Västerås SLUT Begångna brott Misshandel Lagrum 3 kap 5 brottsbalken Påföljd m.m. Villkorlig dom Skadestånd Emina Alrawi Abu-Raheem ska utge skadestånd till Cassandra Jansson med kr. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 40 Sigurdsgatan måndag - fredag Västerås E-post: 08:30-16:30

14 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 1 B Ersättning 1. Martin Beskow tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr för arbete som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

15 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 1 Mål nr B meddelad i Västerås 3 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Ann-Sofie Trossing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Västerås Målsägande Emina Alrawi Abu-Raheem Smältverksgatan 34 Lgh Västerås Tilltalad MIKAEL Sonny Wall, Drottninggatan 16 B Lgh Kungsör Offentlig försvarare: Advokat Tom Placht Advokatfirman Wigert & Placht AB Box Uppsala SLUT Begångna brott 1. Misshandel Lagrum 3 kap 5 brottsbalken 2. Olovlig körning 3 1 st 2 p trafikbrottslagen (1951:649) 3. Rattfylleri 4 2 st trafikbrottslagen (1951:649) 4. Narkotikabrott 2 narkotikastrafflagen (1968:64) 5. Dopningsbrott 2 7 p och 3 2 st dopningslagen (1991:1969) Påföljd m.m. Fängelse 7 månader Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 40 Sigurdsgatan måndag - fredag Västerås E-post: 08:30-16:30

16 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 1 B Andra lagrum som åberopas kap 4 brottsbalken kap 1 1 st 2 p brottsbalken Skadestånd Mikael Wall ska utge skadestånd till Emina Alrawi Abu-Raheem med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 3 oktober 2013 till dess betalning sker. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Tom Placht tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr reseersättning och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

17 5 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E B YRKANDEN M.M. ANSVAR Åklagaren har yrkat ansvar enligt domsbilagorna 1-4 och åberopat däri angiven bevisning. Domsbilaga 1 OLOVLIG KÖRNING, grov (Mikael W) Mikael Wall (Mikael W) har erkänt brottet och erkännandet stöds av övrig bevisning. Åtalet är styrkt och brottet är att rubricera som åklagaren gjort. Domsbilaga 2 MISSHANDEL (Emina AAR) Inställning Emina Alrawi Abu-Raheem (Emina AAR) har förnekat gärningen. Muntliga uppgifter Bland de personer som skall höras avseende denna del av åtalet har huvuddelen även åberopats avseende åtalet mot Mikael W för grov misshandel (domsbilaga 3 åtalspunkt 1). Cassandra J, Fanny HL och Priyal B har dock enbart hörts vid ett tillfälle, och deras berättelse finns upptagna under åtalet mot Emina AAR. Emina AAR hördes under båda punkterna, men då handlingsförloppen går i varandra har hennes förhör sammanfattats och finns under denna åtalspunkt. Cassandra Jansson har bland annat uppgivit: Hon var med sina kamrater Fanny Hammarstedt Lindzén (Fanny HL) och Priyal Borén (Priyal B) då Priyal B ringde till Mikael W som frågade om de ville komma upp. Cassandra J hade då träffat Mikael W vid ett par tillfällen. De tre flickorna gick dit och åt kebab. Då ringde Emina AAR till Mikael W och hon frågade vilka som var i lägenheten med honom. Han svarade att det var de tre varvid Emina AAR blev arg och skrek. Det hördes bra eftersom telefonen var kopplad till högtalarna i rummet. Det var uttryck som Vad gör de jävla hororna i mitt hus. Mikael W blev arg och lade på samtalet varefter

18 6 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E B han och Priyal B gick och handlade, detta medan hon själv och Fanny HL satt kvar i soffan. Det gick minuter, och sedan hörde hon hur någon låste upp ytterdörren och sprang in. Cassandra J hade inte sett Emina AAR tidigare men antog att det var hon. Emina AAR sade att de skulle ut ur hennes hus samt sprang direkt över till Cassandra J och slog henne i ansiktet så att hon ramlade till golvet. Cassandra J hade undrat varför det var hennes hem, detta då Mikael W sagt att det var hans. Emina AAR drog upp henne i håret och gav henne två tre slag till i ansiktet. Cassandra J vet dock inte om det var med öppna eller knutna händer. Emina AAR knuffade sedan omkull henne och drog upp henne igen i håret. Detta upprepades två tre gånger. Emina AAR tittade sedan på Fanny HL och frågade om hon hade gjort något med Mikael W. Fanny HL svarade nej. Cassandra J själv försökte ta sig till ytterdörren, men väl där tog Emina AAR tag i hennes hår och dunkade hennes vänstra ansiktshalva mot dörren cirka fem gånger. Därefter lyckades hon komma ut och Fanny HL följde med henne och tog med henne till Jasmin Westerbrings lägenhet. Där ringde Fanny HL till Priyal B och berättade vad som hade hänt. Slagen i ansiktet kändes och hon fick ont i ansiktet och i hårbotten. Hennes vänstra ansiktshalva var röd efter slagen eller dunkningarna. Hon hade gjort illa foten i samband med att hon knuffades omkull, och foten gör fortfarande ont. I övrigt försvann besvären efter 4 7 dagar. Emina Alrawi Abu-Raheem har den första rättegångsdagen bland annat uppgivit: Hon har ingen minnesbild av händelserna. Hon minns när hon gick från föräldrahemmet till bilen med systern Susan Alrawi Abu-Raheem och att de skulle över och hämta saker hon hade kvar i lägenheten. I övrigt minns hon inte att hon och Mikael W haft ett förhållande eller att hon bott i den aktuella lägenheten. Hon är dock säker på att hon aldrig skulle kunna misshandlat Cassandra J, det ligger inte i hennes natur att göra så. Vid fortsatt förhör den andra rättegångsdagen har Emina AAR förklarat att hon tänkt en hel del under den mellanliggande helgen och att hon nu minns något mer.

19 7 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E B Hon vet vem Mikael W är och att de hade en relation under två år. Hon kastade ut honom. Han hade varit otrogen med en 17-åring två tre veckor före åtalad händelse och båda två var överens om att hon nu skulle bo hos sina föräldrar. Hon bodde inte i lägenheten men blev irriterad över att 17-åringarna var där. Hon minns dock inte att hon träffade dem. Hon minns heller inte att hon var på domstolsförhandling i fredags [Första rättegångsdagen var en fredag och den andra på följande måndag, tingsrättens anm]. Hon hade inget problem med minnet tidigare, men nu minns hon inte sitt målsägandebiträde mellan gångerna de träffas eller att de alls har träffats. Hon har ont i axlar och rygg och hela högra sidan av kroppen känns onormal. Hon har fått dålig balans, blir lätt snurrig och kan inte sitta eller ligga länge. Även vänster sida känns långsammare än tidigare och hon har fått dubbelseende samt blivit överkänslig för ljud och ljus. Läkarna har sagt att hon sannolikt haft en hjärnblödning. Åklagaren har läst upp polisförhören med Emina AAR [se domsbilaga 6], men Emina AAR har förklarat att hon vare sig minns polisförhören eller att hon varit inlagd på sjukhus. Fanny Hammarstedt Lindzén har bland annat uppgivit: Hon tror inte att hon hade träffat Mikael W tidigare, men hon, Cassandra J och Priyal B skulle vakta Mikael Ws hund åt honom medan de åt kebab i hans lägenhet. Mikael W och Priyal B hade gått och hon och Cassandra J satt i soffan. In kom Emina AAR som skrek Är det du som är Cassandra, vad gör du i mitt hus? och sprang fram till Cassandra J och slog henne mitt i ansiktet så hon ramlade omkull. Fanny HL förstod att det var Emina AAR eftersom hon tidigare hade ringt och bråkat. Emina AAR drog upp Cassandra J i håret och slog till henne, varefter hon kastade iväg henne i håret. Emina AAR skrek något, slet sedan ned Cassandra J på golvet och kastade in henne i en vägg. Emina AAR frågade även henne själv om hon hade gjort något med Mikael W. Sedan drog Emina AAR ut Cassandra J till hallen och slog hennes huvud

20 8 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E B fyra gånger i ytterdörren. Hon höll då Cassandra J i håret och dunkade in ansiktet i dörren. Fanny HL såg tydligt hur Emina AAR slog Cassandra J, men vet inte om det var med öppen eller knuten hand. Cassandra Js huvud flög dock bakåt av smällarna. Cassandra J var efteråt röd om ena kinden och sade senare att hon hade jätteont i hårbotten och i foten. Hon pratade även om det efter 4 7 dagar. Priyal Borén har bland annat uppgivit: Hon har träffat Mikael W några gånger, men de är bara vänner. Den 3 oktober var hon, bästa vännen Cassandra J samt Fanny HL uppe i Mikael Ws lägenhet. Mikael W var, enligt vad han själv berättade, påverkad av alkohol men inte kraftigt berusad, detta även om hon i polisförhör uppgivit att han hade svårt att gå rakt. Mikael W hade pratat med Emina AAR på telefon i lägenheten och hon ville inte att Mikael W träffade flickor. Emina AAR sade att hon och Mikael W fortfarande var tillsammans, medan Mikael W sade att de inte var det. Priyal B och Mikael W gick sedan ut till affären, men de skulle även träffa två killar som Mikael W var arg på, Jack och Jonas. Mikael W ville slå Jack, men Priyal B gick emellan. Han hade också tagit stryptag på Jonas samt slagit Priyal B då hon blev ledsen. Priyal B hade tagit ifrån Mikael W hans batong och slängt iväg den. På hemvägen hade Cassandra J ringt och sagt att Emina AAR hade tagit tag i henne, frågat om hon var Cassandra J och slagit henne i ansiktet. Mikael W blev arg och sade att han skulle gå upp och slå sönder Emina AAR. Hon minns idag inte om han sade att han skulle döda henne, även om hon kan ha sagt så till polisen. När Priyal B sedan träffade Cassandra J var kamraten röd i ansiktet och sade att hon hade ont i foten och på kinden. Emina AAR hade boxat henne på kinden. Jasmin Westerbring har bland annat uppgivit: Hon känner Cassandra J och Fanny HL och de kom upp till henne. Cassandra J sade att hon hade blivit inknuffad i väggen uppe hos Mikael W av någon som hade blivit sur, men vars namn Jasmin W nu

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 2007-02-22 meddelad i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 2007-02-22 meddelad i Valhalla VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Referensnummer: Åklagare extra åklagaren Rulle Rus Åklagarmyndigheten i Valhalla, Första kammaren Målsägande Emma Bajonett Målsägandebiträde:

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

Begångna brott Misshandel

Begångna brott Misshandel Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Charlotte Österlund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Ronak Kaoal Ismail Blekingegatan 22

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2013-04-10 meddelad i Örebro

DOM 2013-04-10 meddelad i Örebro ÖREBRO TINGSRATT DOM meddelad i Örebro Mål nr B 932-13 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Karlsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Roza Niklekaj Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2013-03-18 Avdelning 3 Malmö Rotel 34 Mål nr B 426-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2013-11-13 ÅM 2013/8262 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-10-31 B 5204-13 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MC./. riksåklagaren

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2012 B 5579-11 KLAGANDE DA Ombud och offentlig försvarare: Advokat ES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A

SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12 Rotel 0801 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-04-26 B 10178-11 Rotel 0506 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1876-12 KLAGANDE Öresundschark AB, 556539-8582 Spettgatan 1 211 24 Malmö Ombud: Advokat MH MOTPART Riksåklagaren Box 5553

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Helsingborg

2012-11-29 meddelad i Helsingborg DOM Mål nr B 6387-11 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Saad Abdulla Rapsvägen 85

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

2009-07-13 meddelad i Härnösand

2009-07-13 meddelad i Härnösand Mål nr meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christer Krantz Åklagarkammaren i Sundsvall Målsägande Sekretessbelagd uppgift Målsägandebiträde: Advokat Lars Sjödin Advokatfirman

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT meddelad i Göteborg l Mål nr l PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande l. Petter

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

Rättegång. Åklagare: Vad har Gabriel Arwidson och Jon Righard för inställning till detta?

Rättegång. Åklagare: Vad har Gabriel Arwidson och Jon Righard för inställning till detta? Rättegång Välkomna! Jag heter Ludvig Löfqvist och är domare i rätten idag. Vi har endast en nämdeman, Otto Jeppsson, eftersom de övriga var på semester, som även är notarie, samt målsägare Line Gustavson,

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2015-06-29 Stockholm

DOM 2015-06-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 030101 2015-06-29 Stockholm Mål nr B 138-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 5 december 2014 i mål nr B 6923-14, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2014-10-30 Stockholm

DOM 2014-10-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060208 2014-10-30 Stockholm Mål nr B 3197-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Falu tingsrätts dom den 4 mars 2014 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö 1 Avdelning 2 DOM meddelad i Malmö Mål nr: B 6545-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashad Krayem, 19890102-1298 Sofiagatan 14 C Lgh 1201 214 45 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Maria Persson

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN Avdelning 5 DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1586-13 KLAGANDE Abduqaadir Ahmed Jeelaani, 821201-54 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Björn Eriksson Advokatfirman

Läs mer

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2013-01-23 ÅM 2013/0041 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström B 293-13 Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel m.m. (Hovrättens för Västra Sverige dom

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

2012-06-12 meddelad i

2012-06-12 meddelad i DOM Mål nr B 3908-11 2012-06-12 meddelad i B 18195-10 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Liselotte Nilsson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Mål nr B 688-10 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT 2010-04-06. PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Folkunger Åklagarkammaren i Västerås

Mål nr B 688-10 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT 2010-04-06. PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Folkunger Åklagarkammaren i Västerås VÄSTMANLANDS DOM meddelad i Enhet 1 VÄSTERÅS Mål nr B 688-10 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Folkunger Åklagarkammaren i Västerås Målsägande Kjaersti Guseck Engelbrektsgatan 30

Läs mer

2012-12-20 meddelad i Lund. Begångna brott Försök till stöld

2012-12-20 meddelad i Lund. Begångna brott Försök till stöld LUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 5962-12 meddelad i Lund 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Amanda Elmfeldt Åklagarmyndigheten Södra Skånes åklagarkammare Tilltalad Nadin Abdul Rahman,

Läs mer

Begångna brott 1. Misshandel

Begångna brott 1. Misshandel Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Per Lind Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Göteborg Målsägande Eva Jakobsson Linnégatan 3 Lgh 1201 753 32 Uppsala

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

DOM 2015-07-01 Stockholm

DOM 2015-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 06 Rotel 060204 DOM 2015-07-01 Stockholm Mål nr B 2550-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 19 februari 2015 i mål nr B 8199-14, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer