DOM Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2015-03-24 Stockholm"

Transkript

1 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning Stockholm Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 12 december 2013 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Ann-Sofie Trossing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Västerås Klagande (Målsägande) Emina Alrawi Abu-Raheem Adress hos målsägandebiträdet Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Martin Beskow Advokatfirman Beskow AB Västerås Slott Västerås Motpart (Tilltalad) MIKAEL Sonny Wall, c/o SiS LVM-hem Hessleby Mariannelund Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Tom Placht Box Uppsala SAKEN Misshandel HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att a. den misshandel Mikael Wall döms för bedöms som grov misshandel enligt 3 kap. 6 brottsbalken, och b. påföljden, med beaktande av 34 kap. 3 andra stycket brottsbalken, bestäms till fängelse 2 år 3 månader. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Stockholm Birger Jarls Torg måndag fredag 09:00-15:00 E-post:

2 2 SVEA HOVRÄTT Avdelning B Emina Alrawi Abu-Raheems häktningsyrkande avslås. 3. Martin Beskow tillerkänns ersättning av allmänna medel med rätt räknat kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 4. Tom Placht tillerkänns ersättning av allmänna medel med rätt räknat kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 5. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.

3 3 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 YRKANDEN I HOVRÄTTEN B Åklagaren har yrkat att hovrätten ska döma Mikael Wall för grov misshandel och bestämma påföljden till ett längre fängelsestraff. Hon har i hovrätten justerat åtalet på så sätt att gärningsbeskrivningen får följande lydelse (justeringarna kursiverade). Mikael Wall har den 3 oktober 2013 i en lägenhet på Drottninggatan 16 B i Kungsör misshandlat Emina Alrawi Abu-Raheem. Han har därvid utdelat ett flertal knytnävslag i huvudet, ansiktet och på kroppen när hon stod upp och låg ned på golvet, ett flertal gånger kastat in henne i väggar och möbler samt utdelat ett flertal sparkar i huvudet, ansiktet och på kroppen då hon låg ned på golvet. Vidare har Wall utdelat ett slag med batong på målsägandens rygg när hon låg ned samt tagit ett strypgrepp runt målsägandens hals. Av misshandeln har Emina Alrawi Abu-Raheem åsamkats bland annat smärta, blånader, svullnader, blodvite, frakturer i ansiktet, kotfrakturer, axelfraktur, hjärnskakning, andnöd samt kognitiva besvär. Brottet bör bedömas som grovt eftersom Mikael Wall orsakat målsäganden svår kroppsskada samt visat särskild hänsynslöshet och råhet då han sparkat och slagit på golvet liggande Emina Alrawi Abu-Raheem i huvudet. Emina Alrawi Abu-Raheem, som även i hovrätten har biträtt åtalet, har yrkat att hovrätten ska döma Mikael Wall för grov misshandel och bestämma påföljden till ett längre fängelsestraff. Hon har även yrkat att Mikael Wall ska häktas och gjort gällande att det finns risk för att han genom att avvika eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff samt för att han fortsätter sin brottsliga verksamhet. Mikael Wall har motsatt sig såväl att tingsrättens dom ändras som att han häktas. Han har bestritt de nya påståendena i gärningsbeskrivningen. UTREDNING Hovrätten har tagit del av de uppgifter som Emina Alrawi Abu-Raheem, Mikael Wall, Cassandra Jansson, Fanny Hammarstedt Lindzén, Susan Alrawi Abu-Raheem, Priyal Borén, Anne Olesdatter Johansen, Tomas Persson, Monika Horvath och Anna Sohlberg lämnade i tingsrätten.

4 4 SVEA HOVRÄTT Avdelning B Tilläggsförhör har hållits med Emina Alrawi Abu-Raheem och Mikael Wall. På åklagarens och Emina Alrawi Abu-Raheems begäran har vittnesförhör hållits med Kristoffer Lindberg. På Emina Alrawi Abu-Raheems begäran har vittnesförhör hållits med Mikaela Didriksson. Parterna har åberopat samma skriftliga bevisning och fotografier som i tingsrätten. Åklagaren har i hovrätten åberopat ytterligare journalutdrag och ett nytt rättsintyg från Monika Horvath, ett ytterligare fotografi från sovrummet, en ytterligare sida av den händelserapport hon åberopade i tingsrätten samt beslagsprotokoll och protokoll över undersökningar av ett skoställ och en batong. Emina Alrawi Abu-Raheem har i hovrätten åberopat ett läkarutlåtande över Mikael Walls hälsotillstånd år HOVRÄTTENS SKÄL Tingsrättens dom i inte överklagade delar Genom tingsrättens dom, som inte har överklagats i de delarna, är det slutligt avgjort att Mikael Wall ska dömas för två fall av narkotikabrott, ringa brott, ett fall av dopningsbrott, ringa brott, ett fall av rattfylleri och två fall av olovlig körning, grovt brott. Skuld Bakgrunden till händelsen Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning av vad som inledningsvis är klarlagt om händelsen, med den skillnaden att hovrätten finner att det är utrett att Mikael Wall var påverkad av alkohol. Både Mikael Wall och Priyal Borén har berättat att de på väg till affären gick till två killar som enligt Mikael Wall betett sig illa. Priyal Borén har berättat att Mikael Wall då tagit ett stryptag på den ene killen och försökt att slå den andre men hindrats av att

5 5 SVEA HOVRÄTT Avdelning B hon gått emellan samt att Mikael Wall slagit henne då hon blev ledsen. Det har inte framkommit något som ger anledning att tro att Priyal Borén falskeligen skulle anklaga Mikael Wall för detta. Det är därför även utrett att Mikael Wall en stund innan han gick upp till lägenheten använt våld med struptag och slag mot andra personer. Till bakgrunden till misshandeln i lägenheten hör även att Emina Alrawi Abu-Raheem kom till lägenheten för att ta tillbaka tillhörigheter som hon trodde att Mikael Wall skulle ge bort till andra personer. Hon var arg och Susan Alrawi Abu-Raheem har beskrivit henne som skogstokig. Susan Alrawi Abu-Raheem var rädd att något skulle hända i lägenheten. Emina Alrawi Abu-Raheem ringde på vägen till lägenheten till polismannen Tomas Persson och berättade vart hon var på väg. Det är därför utrett att Emina Alrawi Abu-Raheem var beredd på att det kunde bli bråk i lägenheten. Emina Alrawi Abu-Raheems berättelse om misshandeln Emina Alrawi Abu-Raheem har i hovrätten berättat om misshandeln på ett mer detaljerat och nyanserat sätt än tidigare. I vissa delar har hon korrigerat tidigare uppgifter, t.ex. att hon inte blivit slagen med ett skoställ utan med en batong. Beträffande misshandeln har Emina Alrawi Abu-Raheem i hovrätten berättat huvudsakligen följande. Hon stod i köket och hade hällt ut spritflaskor hon hittat. Mikael Wall sprang då in och skrek Var är du hora?. Han puttade henne innan hon hann reagera. Hon hamnade på golvet i sovrummet. Där ställde han sig över henne och började slå henne. Han slog många slag med både knytnävar och öppen hand i ansiktet. Han lyfte sedan upp henne i håret till stående, tog tag om hennes axlar och kastade in henne med kraft i byrån. Ovansidan av hennes huvud träffade byrån. Hon reste sig upp och han puttade henne då mot väggen bredvid byrån. De stod ansikte mot ansikte och han slog henne med väggen som stöd. Hon kan inte släppa minnet av en s.k. upper cut som gjorde fruktansvärt ont. Därefter drog Mikael Wall henne i håret ner på golvet. Han sparkade henne och tog sedan ett försiktigt smekande strypgrepp med två händer runt hennes hals tills hon blev medvetslös. Sedan minns hon att han slog henne med batong över ryggen. Slaget gjorde så ont att det brände i ryggen. Hon minns också tydligt hur han hade svårt att fälla ihop batongen mot golvet. Han gick sedan till

6 6 SVEA HOVRÄTT Avdelning B balkongen och kastade ut batongen och sa göm den. Hon hörde då Priyal Boréns röst utanför. Mikael Wall gick sedan mot henne med bestämda steg. Minnet av stegen hemsöker henne fortfarande. Han stampade henne på axeln och sedan på vänster sida av huvudet samtidigt som han skrek Du ska dö. Därefter minns hon inte mer av misshandeln. Hon vet att hon inte bar kniv när Mikael Wall kom in i köket och hon har inte kastat skostället mot Mikael Wall. Hovrätten konstaterar att Emina Alrawi Abu-Raheems berättelse kring den misshandel hon dömts för är knapphändig och att hennes minnesbilder beträffande misshandeln av henne har skiftat över tiden. Hennes berättelse måste därför värderas med viss försiktighet. Det har dock presenterats en omfattande dokumentation av de skador hon drabbats av och de besvär skadorna orsakat. Mot bakgrund av det som framkommit om Emina Alrawi Abu-Raheems besvär finns det enligt hovrätten en förklaring till varför hon inte minns vissa detaljer och till varför hon nu minns mycket mer av händelsen än hon gjorde vid huvudförhandlingen i tingsrätten. Hovrätten gör därför den sammantagna bedömningen att Emina Alrawi Abu-Raheems berättelse är trovärdig. Mikael Walls berättelse om misshandeln Mikael Wall har i hovrätten förnekat att han skulle ha haft en batong och att han tagit strupgrepp på Emina Alrawi Abu-Raheem. Beträffande batongen har han berättat att han hade med sig den när han och Priyal Borén talade med killarna som betett sig illa men att Priyal Borén då tog den ifrån honom. Han hade inte batongen med sig upp i lägenheten. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att Mikael Walls berättelse inte är osannolik och att frågan är om övrig utredning stödjer eller motbevisar hans eller Emina Alrawi Abu-Raheems berättelser. Utredningen beträffande Emina Alrawi Abu-Raheems skador I målet har presenterats journalutdrag, fotografier och flera rättsintyg. Av utredningen framgår bl.a. att Emina Alrawi Abu-Raheem efter misshandeln hade igensvullna ögon,

7 7 SVEA HOVRÄTT Avdelning B blåmärken i ansiktet, hjärnblödning, fraktur på korpnäbbsutskottet i axeln, fraktur på taggutskottet på åttonde och nionde bröstkotan, näsbensfrakturer på höger och vänster sida samt brott på ögonhålans inre och yttre vägg och botten på högra sidan. Av rättsintygen och rättsläkaren Monika Horvaths vittnesmål framgår att de ovan nämnda skadorna kan ha uppkommit till följd av det våld Emina Alrawi Abu-Raheem berättat om men även till följd av slag, islag eller fall mot byrån som Mikael Wall berättat om. Det går utifrån rättsintygen och Monika Horvaths uppgifter inte att dra någon slutsats om vad som har orsakat respektive skada. Av det i hovrätten åberopade rättsintyget framgår emellertid också att den sammantagna skadebilden starkt talar för att åtminstone merparten av skadorna orsakats av en annan person, t.ex. på det sätt som Emina Alrawi Abu-Raheem beskrivit i polisförhör. Monika Horvath har berättat att skalsteget talar stark för i princip är det starkaste skalsteget som används i rättsintyg. Hon har också berättat att det är osannolikt att alla frakturerna orsakats av det fall mot byrån som Mikael Wall berättat om eftersom frakturerna fanns både bak i ryggen, i axeln på framsidan och i ansiktet. Mot denna bakgrund finner hovrätten utrett att endast några av frakturerna kan ha uppkommit genom ett fall mot byrån som Mikael Wall påstått. Det är också utrett att övriga skador måste ha orsakats av så kraftigt våld att de inte kan förklaras med att Mikael Wall utdelat två-fyra knytnävslagsslag eller med islag i möbler i samband med ett sådant tumult Mikael Wall berättat om. Till detta kommer att det av det i hovrätten åberopade rättsintyget framgår att avsaknaden av skador på överarmarnas nedre delar, på underarmarna och på händerna talar emot ett långvarigt grepp som Mikael Wall berättat om. Sammantaget finner hovrätten att Mikael Walls berättelse om misshandeln är motbevisad redan genom utredningen om Emina Alrawi Abu-Raheems skador. Hovrätten finner vidare att skadornas placeringar och svårhet stämmer väl överens med det våld med knytnävsslag, kast mot byrån, sparkar eller stampningar som Emina Alrawi Abu-Raheem berättat om.

8 8 SVEA HOVRÄTT Avdelning B När det gäller påståendet om slag med en batong i ryggen konstaterar hovrätten att påståendet får stöd av det i hovrätten åberopade rättsintyget där det framgår att Emina Alrawi Abu-Raheem haft ett blåmärke på ryggen vars utseende talar för att det orsakats av ett slag med batong eller långsmalt föremål. Vidare får påståendet om struptag stöd av att Emina Alrawi Abu-Raheem i anslutning till händelsen haft märken på halsen. Sammantaget ger utredningen om Emina Alrawi Abu-Raheems skador enligt hovrättens bedömning mycket starkt stöd åt hennes berättelse. Frågan är då om övrig utredning ger ytterligare stöd åt eller motsäger hennes berättelse i någon del. Utredningen rörande batong och kniv Emina Alrawi Abu-Raheem har berättat att hon hört Mikael Wall kasta ut batongen från balkongen och säga göm den till Priyal Borén. Av utredningen framgår att Priyal Borén befann sig utanför huset när polisen kom till platsen och visade polisen var hon kastat batongen. Hon har dock uppgett att hon kastade bort batongen innan Mikael Wall gick in i lägenheten. Enligt hovrättens bedömning har Priyal Borén gett ett osäkert intryck under förhöret. Vidare ger, som hovrätten nyss konstaterat, det i hovrätten åberopade rättsintyget stöd åt Emina Alrawi Abu-Raheems uppgift att hon slagits med en batong. Sammantaget gör hovrätten bedömningen att det är utrett att Mikael Wall slagit Emina Alrawi Abu-Raheem med en batong. Vidare har Emina Alrawi Abu-Raheem förnekat att hon hållit i en kniv som Mikael Wall påstått. En kniv har dock påträffats i sovrummet. Av Monika Horvaths uppgifter framgår att varken Emina Alrawi Abu-Raheem eller Mikael Wall hade skador som tyder på att en kniv förekommit under händelseförloppet. Inga fingeravtryck har påträffats på kniven. Några säkra slutsatser om hur kniven hamnade i sovrummet kan därför inte dras. Som hovrätten nyss konstaterat talar dock avsaknaden av skador på Emina Alrawi Abu-Raheems armar emot att Mikael Wall hållit ett långvarigt grepp. Utredningen talar således emot Mikael Walls påstående att han under stora delar av händelsen hållit ett grepp om den arm han påstår att Emina Alrawi Abu-Raheem höll kniven i.

9 9 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 Mikaela Didrikssons uppgifter B Mikaela Didriksson har berättat att hon hade ett kortare samboförhållande med Mikael Wall i början av år Hon har berättat att Mikael Wall i januari 2014 plötsligt berättade att han slagit sin tidigare flickvän medvetslös och att han fortsatte slå henne när hon var medvetslös. Han berättade också att han sprang ut i köket och började slå henne med en gång samt att han sagt att flickvännen attackerat honom men att det inte var så. Han sa inget om att det var en olyckshändelse. Han bad henne också att vittna falskt när han fick reda på att tingsrättens dom överklagats. Mikael Wall har bekräftat att han berättade för Mikaela Didriksson om misshandeln, men att han berättade samma berättelse som i tingsrätten. Mikaela Didriksson har också berättat att hon sedan fyra år är bekant med Emina Alrawi Abu-Raheem samt att hon försökt att tala om misshandeln med Emina Alrawi Abu-Raheem. Det har vidare framgått att Mikaela Didriksson påstått att Mikael Wall misshandlat henne på en finlandsfärja men att utredningen om detta lagts ned. Mikaela Didrikssons uppgifter, som visserligen framstått som trovärdiga men inte lämnats under ed, bör värderas med viss försiktighet. Sammanfattande bedömning Mikael Walls berättelse är motbevisad genom utredningen om Emina Alrawi Abu- Raheems skador. De skador Emina Alrawi Abu-Raheem haft, rättsintygen och det Monika Horvath berättat ger mycket starkt stöd åt hennes berättelse. Övrig utredning påverkar inte bedömningen av hennes berättelse på något avgörande sätt. Det är enligt hovrättens bedömning bortom rimligt tvivel utrett att Mikael Wall misshandlat Emina Alrawi Abu-Raheem på det sätt som framgår av åtalet samt att hon till följd av misshandeln fått de skador som framgår där.

10 10 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 Rubricering B Åklagaren har gjort gällande att misshandeln ska bedömas som grov på grund av att Emina Alrawi Abu-Raheem drabbats av en svår kroppsskada. Med svår kroppsskada avses t.ex. förlust av talförmåga, syn eller hörsel, ett svårt lyte eller annat svårt kroppsfel. Även en anatomiskt sett mindre svår skada som för den skadade har särskilt stor betydelse kan dock anses vara en svår kroppsskada. Genom utredningen i form av journalanteckningar är det utrett att Emina Alrawi Abu- Raheem blev allvarligt skadad av misshandeln. Hon led efter misshandeln av problem bl.a. med minnet och talet. Under en period kunde hon inte ta hand om sin dotter. Emina Alrawi Abu-Raheem och hennes nuvarande behandlande läkare Kristoffer Lindberg har i hovrätten berättat att hon alltjämt lider av smärtor i ryggen, yrsel, orkeslöshet, haltande gång, dubbelseende, problem med känseln och med svaghet i höger sida av kroppen samt av att höger ansiktshalva inte hänger med. Hon har fortfarande inte kunnat återgå i arbete. Läkaren Kristoffer Lindberg har uppgett att Emina Alrawi Abu-Raheem sannolikt kommer att få bestående men, men det finns ingen utredning som visar detta. Enligt hovrättens bedömning utgör dock redan de besvär Emina Alrawi Abu-Raheem haft, och alltjämt har, en sådan skada som för henne har särskilt stor betydelse och därför ska bedömas som en svår kroppsskada. Misshandeln ska av den anledningen bedömas som grov. Det är vidare utrett att Mikael Wall sparkat och slagit med stor kraft och att misshandeln fortsatt när Emina Alrawi Abu-Raheem låg ned och var försvarslös. Det är också utrett att han använde ett tillhygge vid misshandeln. Han har därigenom visat sådan hänsynslöshet och råhet att misshandeln även av den anledningen ska bedömas som grov.

11 11 SVEA HOVRÄTT Avdelning B Har Emina Alrawi Abu-Raheem provocerat Mikael Wall på ett sätt som påverkar straffvärdet? Som hovrätten konstaterade inledningsvis är det utrett att Mikael Wall innan han gick upp i lägenheten sa att han skulle skada eller döda Emina Alrawi Abu-Raheem. Med hänsyn till detta och till omfattningen av det våld han utsatte henne för får det anses uteslutet att hans agerande orsakats av ett kränkande beteende från hennes sida i lägenheten. Om Emina Alrawi Abu-Raheem kastat skostället mot Mikael Wall eller viftat med kniven på det sätt han berättat om, är det således inte fråga om en sådan provokation som påverkar straffvärdet. Påföljd Hovrätten delar tingsrättens bedömning att någon annan påföljd än fängelse inte kommer i fråga. I tiden efter tingsrättens dom har Mikael Wall den 11 mars 2014 dömts särskilt av Uppsala tingsrätt för tillgrepp av fortskaffningsmedel, stöld, rattfylleri, olovlig körning, grovt brott, vapenbrott och brott mot knivlagen vid tre tillfällen till tre månaders fängelse. Domen har vunnit laga kraft. Av domen framgår inte att tingsrätten tillämpat 34 kap. 3 andra stycket brottsbalken i förhållande till den nu överklagade domen. Mikael Wall har också den 29 december 2014 dömts av särskilt av Attunda tingsrätt till skyddstillsyn för narkotikabrott, ringa brott, vid tre tillfällen, olovlig körning, grovt brott, vid tre tillfällen, brott mot knivlagen, rattfylleri vid tre tillfällen, och snatteri. Domen har vunnit laga kraft. Enligt hovrättens bedömning ska Mikael Wall dömas särskilt i förhållande till de nu nämnda domarna. Med tillämpning av 34 kap. 3 andra stycket brottsbalken i förhållande till Uppsala tingsrätts dom bestämmer hovrätten påföljden till fängelse i två år och tre månader.

12 12 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 Häktning B Mikael Wall är nu föremål för LVM-vård. Enligt uppgift från Mikael Wall är vården en del av skyddstillsynen enligt Attunda tingsrätts dom och ska enligt nuvarande planering pågå till den 23 maj Det har visserligen framgått att Mikael Wall tidigare har avvikit från LVM-vården. Varken risken för att han undandrar sig lagföring eller straff eller risken för att han fortsätter att begå brott är dock tillräckligt konkret för att det ska finnas skäl att häkta honom. Emina Alrawi Abu-Raheems häktningsyrkande avslås därför. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättsråden Fredrik Ludwigs och Monica Björnfot Spaak, tf. hovrättsassessorn Ola Jonshammar, referent, samt nämndemännen Jan Alvebäck och Lars Gredefelt. Avräkningsunderlag bifogas.

13 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 1 Bilaga A Mål nr B meddelad i Västerås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Ann-Sofie Trossing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Västerås Målsägande Cassandra Jansson Sköldby Kungsör Företrädd av åklagaren Tilltalad EMINA Avan Alrawi Abu-raheem, Smältverksgatan 34 Lgh Västerås Offentlig försvarare: Advokat Martin Beskow Advokatfirman Beskow AB Västerås Slott Västerås SLUT Begångna brott Misshandel Lagrum 3 kap 5 brottsbalken Påföljd m.m. Villkorlig dom Skadestånd Emina Alrawi Abu-Raheem ska utge skadestånd till Cassandra Jansson med kr. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 40 Sigurdsgatan måndag - fredag Västerås E-post: 08:30-16:30

14 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 1 B Ersättning 1. Martin Beskow tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr för arbete som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

15 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 1 Mål nr B meddelad i Västerås 3 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Ann-Sofie Trossing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Västerås Målsägande Emina Alrawi Abu-Raheem Smältverksgatan 34 Lgh Västerås Tilltalad MIKAEL Sonny Wall, Drottninggatan 16 B Lgh Kungsör Offentlig försvarare: Advokat Tom Placht Advokatfirman Wigert & Placht AB Box Uppsala SLUT Begångna brott 1. Misshandel Lagrum 3 kap 5 brottsbalken 2. Olovlig körning 3 1 st 2 p trafikbrottslagen (1951:649) 3. Rattfylleri 4 2 st trafikbrottslagen (1951:649) 4. Narkotikabrott 2 narkotikastrafflagen (1968:64) 5. Dopningsbrott 2 7 p och 3 2 st dopningslagen (1991:1969) Påföljd m.m. Fängelse 7 månader Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 40 Sigurdsgatan måndag - fredag Västerås E-post: 08:30-16:30

16 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 1 B Andra lagrum som åberopas kap 4 brottsbalken kap 1 1 st 2 p brottsbalken Skadestånd Mikael Wall ska utge skadestånd till Emina Alrawi Abu-Raheem med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 3 oktober 2013 till dess betalning sker. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Tom Placht tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr reseersättning och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

17 5 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E B YRKANDEN M.M. ANSVAR Åklagaren har yrkat ansvar enligt domsbilagorna 1-4 och åberopat däri angiven bevisning. Domsbilaga 1 OLOVLIG KÖRNING, grov (Mikael W) Mikael Wall (Mikael W) har erkänt brottet och erkännandet stöds av övrig bevisning. Åtalet är styrkt och brottet är att rubricera som åklagaren gjort. Domsbilaga 2 MISSHANDEL (Emina AAR) Inställning Emina Alrawi Abu-Raheem (Emina AAR) har förnekat gärningen. Muntliga uppgifter Bland de personer som skall höras avseende denna del av åtalet har huvuddelen även åberopats avseende åtalet mot Mikael W för grov misshandel (domsbilaga 3 åtalspunkt 1). Cassandra J, Fanny HL och Priyal B har dock enbart hörts vid ett tillfälle, och deras berättelse finns upptagna under åtalet mot Emina AAR. Emina AAR hördes under båda punkterna, men då handlingsförloppen går i varandra har hennes förhör sammanfattats och finns under denna åtalspunkt. Cassandra Jansson har bland annat uppgivit: Hon var med sina kamrater Fanny Hammarstedt Lindzén (Fanny HL) och Priyal Borén (Priyal B) då Priyal B ringde till Mikael W som frågade om de ville komma upp. Cassandra J hade då träffat Mikael W vid ett par tillfällen. De tre flickorna gick dit och åt kebab. Då ringde Emina AAR till Mikael W och hon frågade vilka som var i lägenheten med honom. Han svarade att det var de tre varvid Emina AAR blev arg och skrek. Det hördes bra eftersom telefonen var kopplad till högtalarna i rummet. Det var uttryck som Vad gör de jävla hororna i mitt hus. Mikael W blev arg och lade på samtalet varefter

18 6 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E B han och Priyal B gick och handlade, detta medan hon själv och Fanny HL satt kvar i soffan. Det gick minuter, och sedan hörde hon hur någon låste upp ytterdörren och sprang in. Cassandra J hade inte sett Emina AAR tidigare men antog att det var hon. Emina AAR sade att de skulle ut ur hennes hus samt sprang direkt över till Cassandra J och slog henne i ansiktet så att hon ramlade till golvet. Cassandra J hade undrat varför det var hennes hem, detta då Mikael W sagt att det var hans. Emina AAR drog upp henne i håret och gav henne två tre slag till i ansiktet. Cassandra J vet dock inte om det var med öppna eller knutna händer. Emina AAR knuffade sedan omkull henne och drog upp henne igen i håret. Detta upprepades två tre gånger. Emina AAR tittade sedan på Fanny HL och frågade om hon hade gjort något med Mikael W. Fanny HL svarade nej. Cassandra J själv försökte ta sig till ytterdörren, men väl där tog Emina AAR tag i hennes hår och dunkade hennes vänstra ansiktshalva mot dörren cirka fem gånger. Därefter lyckades hon komma ut och Fanny HL följde med henne och tog med henne till Jasmin Westerbrings lägenhet. Där ringde Fanny HL till Priyal B och berättade vad som hade hänt. Slagen i ansiktet kändes och hon fick ont i ansiktet och i hårbotten. Hennes vänstra ansiktshalva var röd efter slagen eller dunkningarna. Hon hade gjort illa foten i samband med att hon knuffades omkull, och foten gör fortfarande ont. I övrigt försvann besvären efter 4 7 dagar. Emina Alrawi Abu-Raheem har den första rättegångsdagen bland annat uppgivit: Hon har ingen minnesbild av händelserna. Hon minns när hon gick från föräldrahemmet till bilen med systern Susan Alrawi Abu-Raheem och att de skulle över och hämta saker hon hade kvar i lägenheten. I övrigt minns hon inte att hon och Mikael W haft ett förhållande eller att hon bott i den aktuella lägenheten. Hon är dock säker på att hon aldrig skulle kunna misshandlat Cassandra J, det ligger inte i hennes natur att göra så. Vid fortsatt förhör den andra rättegångsdagen har Emina AAR förklarat att hon tänkt en hel del under den mellanliggande helgen och att hon nu minns något mer.

19 7 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E B Hon vet vem Mikael W är och att de hade en relation under två år. Hon kastade ut honom. Han hade varit otrogen med en 17-åring två tre veckor före åtalad händelse och båda två var överens om att hon nu skulle bo hos sina föräldrar. Hon bodde inte i lägenheten men blev irriterad över att 17-åringarna var där. Hon minns dock inte att hon träffade dem. Hon minns heller inte att hon var på domstolsförhandling i fredags [Första rättegångsdagen var en fredag och den andra på följande måndag, tingsrättens anm]. Hon hade inget problem med minnet tidigare, men nu minns hon inte sitt målsägandebiträde mellan gångerna de träffas eller att de alls har träffats. Hon har ont i axlar och rygg och hela högra sidan av kroppen känns onormal. Hon har fått dålig balans, blir lätt snurrig och kan inte sitta eller ligga länge. Även vänster sida känns långsammare än tidigare och hon har fått dubbelseende samt blivit överkänslig för ljud och ljus. Läkarna har sagt att hon sannolikt haft en hjärnblödning. Åklagaren har läst upp polisförhören med Emina AAR [se domsbilaga 6], men Emina AAR har förklarat att hon vare sig minns polisförhören eller att hon varit inlagd på sjukhus. Fanny Hammarstedt Lindzén har bland annat uppgivit: Hon tror inte att hon hade träffat Mikael W tidigare, men hon, Cassandra J och Priyal B skulle vakta Mikael Ws hund åt honom medan de åt kebab i hans lägenhet. Mikael W och Priyal B hade gått och hon och Cassandra J satt i soffan. In kom Emina AAR som skrek Är det du som är Cassandra, vad gör du i mitt hus? och sprang fram till Cassandra J och slog henne mitt i ansiktet så hon ramlade omkull. Fanny HL förstod att det var Emina AAR eftersom hon tidigare hade ringt och bråkat. Emina AAR drog upp Cassandra J i håret och slog till henne, varefter hon kastade iväg henne i håret. Emina AAR skrek något, slet sedan ned Cassandra J på golvet och kastade in henne i en vägg. Emina AAR frågade även henne själv om hon hade gjort något med Mikael W. Sedan drog Emina AAR ut Cassandra J till hallen och slog hennes huvud

20 8 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E B fyra gånger i ytterdörren. Hon höll då Cassandra J i håret och dunkade in ansiktet i dörren. Fanny HL såg tydligt hur Emina AAR slog Cassandra J, men vet inte om det var med öppen eller knuten hand. Cassandra Js huvud flög dock bakåt av smällarna. Cassandra J var efteråt röd om ena kinden och sade senare att hon hade jätteont i hårbotten och i foten. Hon pratade även om det efter 4 7 dagar. Priyal Borén har bland annat uppgivit: Hon har träffat Mikael W några gånger, men de är bara vänner. Den 3 oktober var hon, bästa vännen Cassandra J samt Fanny HL uppe i Mikael Ws lägenhet. Mikael W var, enligt vad han själv berättade, påverkad av alkohol men inte kraftigt berusad, detta även om hon i polisförhör uppgivit att han hade svårt att gå rakt. Mikael W hade pratat med Emina AAR på telefon i lägenheten och hon ville inte att Mikael W träffade flickor. Emina AAR sade att hon och Mikael W fortfarande var tillsammans, medan Mikael W sade att de inte var det. Priyal B och Mikael W gick sedan ut till affären, men de skulle även träffa två killar som Mikael W var arg på, Jack och Jonas. Mikael W ville slå Jack, men Priyal B gick emellan. Han hade också tagit stryptag på Jonas samt slagit Priyal B då hon blev ledsen. Priyal B hade tagit ifrån Mikael W hans batong och slängt iväg den. På hemvägen hade Cassandra J ringt och sagt att Emina AAR hade tagit tag i henne, frågat om hon var Cassandra J och slagit henne i ansiktet. Mikael W blev arg och sade att han skulle gå upp och slå sönder Emina AAR. Hon minns idag inte om han sade att han skulle döda henne, även om hon kan ha sagt så till polisen. När Priyal B sedan träffade Cassandra J var kamraten röd i ansiktet och sade att hon hade ont i foten och på kinden. Emina AAR hade boxat henne på kinden. Jasmin Westerbring har bland annat uppgivit: Hon känner Cassandra J och Fanny HL och de kom upp till henne. Cassandra J sade att hon hade blivit inknuffad i väggen uppe hos Mikael W av någon som hade blivit sur, men vars namn Jasmin W nu

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1) Sida 1 (6) GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2008-02-22 meddelad i Gävle Mål nr B 1015-08 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagaren Annika Öster Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Mattias Strandberg Gågatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

Tilltalad RODRIGO Ronaldo Lorca Quiroz, 800319-0637 Luthergatan 8 A Lgh 1202 802 52 Gävle

Tilltalad RODRIGO Ronaldo Lorca Quiroz, 800319-0637 Luthergatan 8 A Lgh 1202 802 52 Gävle Mål nr meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Jonatan Espinoza Lopez Norra Harnäsvägen 53 814

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06. Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06. Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla VALHALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 66666666-06 Rotel 09 2006-10-06 Avd 266 meddelad i Valhalla PARTER (antal tilltalade: 1) Referensnummer: Åklagare kammaråklagaren Helge Hurtig Åklagarmyndigheten i Valhalla

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr ÖVRE NORRLAND 2012-11-28 B 813-12 Umeå

HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr ÖVRE NORRLAND 2012-11-28 B 813-12 Umeå HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr ÖVRE NORRLAND 2012-11-28 B 813-12 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 12 oktober 2012 i mål nr B 2110-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda 1 meddelad i Haparanda Mål nr: B 813-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Göran Johansson, 19670819-7055 Smedjevägen 3 952 43 Töre Offentlig försvarare: Advokat Marko Tuhkanen Advokatbyrån

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RF

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RF Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 juni 2011 B 2175-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. IA Ombud och offentlig försvarare: Advokat AB 2. SS

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Kalmar

2013-02-26 meddelad i Kalmar Mål nr meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Hanna Nilsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Tilltalad Masod Rasoli, 930328 Riddaregatan 3 C Lgh 1102 393

Läs mer

DOM 2012-12-28 Göteborg

DOM 2012-12-28 Göteborg 1 Rotel 31 Göteborg Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 oktober 2012 i mål nr B 11028-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Carl-Henrik

Läs mer

meddelad i Göteborg

meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Göran Sjödell 2:a åklagarkammaren i Göteborg Målsägande Fredrik Lavén Nordhemsgatan 45 A 413 06 GÖTEBORG Målsägandebiträde:

Läs mer

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christel Anderberg Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sofia Cederhorn Stråtenbo Herrgård Stråtenbo 703 791 94 Falun Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

meddelad i Kalmar

meddelad i Kalmar KALMAR TINGSRÄTT DOM Mål nr B 631-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Linda Caneus Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Mirza Memic Storgatan 18 B 579 30 Högsby Målsägandebiträde:

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

2012-01-26 meddelad i Örebro

2012-01-26 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 4437-11 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Magnus Oscarsson Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Simon Ahlstedt Östergårdsvägen 6 692 32 Kumla Målsägandebiträde:

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 18 november 2015 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Hanna Söderberg Wallin Advokatbyrå AB Norra Skeppsbron 7 b 803 10

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2009 B 3676-08 KLAGANDE SK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

meddelad i Huddinge. Begångna brott Misshandel

meddelad i Huddinge. Begångna brott Misshandel Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kay Engfeldt Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad Lars PETER Lindhe, 800307-0334 Vattenledningsvägen 16 126

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

meddelad i Hudiksvall

meddelad i Hudiksvall DOM Mål nr B 2347-12 meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Helsing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess Målsägande A, se bilaga 1

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

DOM 2014-11-06 Stockholm

DOM 2014-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-11-06 Stockholm Mål nr B 4881-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 17 april 2014 i mål nr B 996-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare)

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HÖGSTA DOMSTOLEN Enhet 1 JS 04 Mål nr B 3480-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-14 Rättelse, 2015-12-16 Beslutat av: justitierådet Ella Nyström Högsta domstolen har rättat ordet straffminimum till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 december 2013 B 5204-13 KLAGANDE MC Ombud och offentlig försvarare: Advokat KA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad GULED Haysow Mohamud, 19970330-3017 Kalmarvägen 9 Lgh 1101 857 30 Sundsvall Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Johan

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 september 2006 B 391-06 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. KM 2. MR Ombud och offentlig försvarare för 1 och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2003 B 3546-03 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART A S Offentlig försvarare och ombud: advokaten C M SAKEN Grovt rattfylleri m.m.

Läs mer

meddelad i Karlstad

meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad 1. Målsägande Jannike Arpi Treffenbergsvägen 11 Lgh 1101 652 29 Karlstad Företrädd

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom misshandel

Överklagande av en hovrättsdom misshandel Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-03-20 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom misshandel Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Begångna brott Misshandel

Begångna brott Misshandel Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Charlotte Österlund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Ronak Kaoal Ismail Blekingegatan 22

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01

meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01 KLAGANDE 1. I.K. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B.I. 2. F.N. Offentlig försvarare och ombud: advokaten

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Rotel 23 DOM 2011-12-21 Göteborg Mål nr B 3835-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 augusti 2011 i mål nr B 10414-11, bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 B 961-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RT Ombud och offentlig försvarare: Advokat TO SAKEN Medhjälp

Läs mer

DOM meddelad i Halmstad

DOM meddelad i Halmstad Domare 7 meddelad i Halmstad Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per JOAKIM Bergström, 19810113-0436 Nissastigen 19 302 30 HALMSTAD Offentlig försvarare: Advokat Stellan Elmgren Advokatfirman

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom rån m.m.

Överklagande av hovrättsdom rån m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom rån m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 1634-12 2012-03-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Hans Harding Malmö åklagarkammare Tilltalad Hassan Khalebi, 910120 Adress

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer