I detta utbildningsmaterial fokuserar vi på användandet av kost- och måltidsersättningar, vilka fördelar LCD-behandling medför, olika

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I detta utbildningsmaterial fokuserar vi på användandet av kost- och måltidsersättningar, vilka fördelar LCD-behandling medför, olika"

Transkript

1 I detta utbildningsmaterial fokuserar vi på användandet av kost- och måltidsersättningar, vilka fördelar LCD-behandling medför, olika användningsområden för produkterna samt praktiska tips. För frågor eller mer information kring användning av Modifast går det bra att vända sig till Modifast kundservice på telefonnummer

2 Vad beror övervikt och fetma på? Idag har vi ett ökat utbud av energitäta och näringsfattiga livsmedel. Vi har mat tillgängligt och kan äta när som helst under dygnet. Vi äter i snitt mer kalorier idag än vi gjorde på 80-talet, vilket är en orsak till att vi ökar i vikt. Stillasittande arbeten, bilåkning och tv tittande har ökat och har stor betydelse för att vi ökar i vikt. Man räknar med att tre av fyra svenskar rör sig för lite. Den fysiska aktiviteten har minskat - vi rör oss mindre i vardagen idag. Vi rör oss ca ett maraton mindre i veckan idag än vad vi gjorde på 70-talet. Den planerade motionsaktiviteten med någon - några dagar per vecka ser likadan ut som förr. Allt blir större. Portionsstorleken på mat och dryck har blivit större. Stora portioner, stora tallrikar etc. gör att vi äter mer. Om maten som serveras ligger i stora skålar eller om kakor/bullar och choklad är i större bitar så kommer vi att äta en större mängd. Stress kan sätta aptit och mättnadssignalerna ur spel. Vi kan äta för att dämpa stress. Både den långvariga stressen och den stress som kan uppkomma av händelser som vi inte vet hur vi ska lösa eller som är sammankopplad med känslomässig stress. Mer kortisol frisätts från binjurarna och har en ohälsosam effekt på kroppen. Det minskar insulinets effekt i kroppen och ökar risken för typ 2 diabetes och bukfetma. Aptiten ökar och preferensen för söta och feta livsmedel. Vissa människor är känsligare för stress än andra, de har en lägre stresströskel och/eller reagerar kraftigare på stress. Vissa läkemedel kan leda till viktökning som t ex kortison, sulfonureider, epilepsimedicin, insulin och betablockerare. En del psykofarmaka leder till ökad aptit vilket kan medföra att man äter mer och bidrar då till en viktökning. 2

3 Hälsorisker med fetma Mortalitet (förtidig död): Det finns en tvåfaldig ökning av den totala dödligheten hos personer med svår fetma Hjärtkärlsjukdom: Personer år med BMI > 32 löper 3 till 5 gånger så hög relativ risk att avlida i hjärtkärlsjukdom som normalviktiga och starka samband har visats mellan bukfetma och hjärtinfarkt. Samband har även visats med t.ex. högt blodtryck, stroke, förstoring av vänster kammare och hjärtsvikt Diabetes mellitus: Det är en 40-faldigt ökad risk att drabbas av diabetes vid kraftig fetma Cancer: Ökad risk för exempelvis cancer i livmoder, bröst, äggstockar, gallblåsa, bukspottkörtel, lever, njurar och prostata Sjukdomar i gallblåsa och lever: 3-4 gånger vanligare med gallsten. Fettinlagring i levern (leversteatos) vanligt, speciellt vid bukfetma Sjukdomar i rörelseorganen: Besvär med rygg och leder vanligt, som belastningsskador av artrostyp med broskreduktion. Gikt, ansamling av urinsyra som medför akut eller kronisk ledinflammation, vanligare hos personer med fetma Produktion av könshormoner: Ökad produktion av manligt könshormon hos kvinnor. Infertilitet Sjukdomar i andningsorganen: Andnöd på grund av försvårade andningsrörelser. Återkommande sömnapné (andningsuppehåll under sömn) Hälsorelaterad livskvalitet: Självrapporterad, hälsorelaterad, livskvalitet vid kraftig fetma visades i en studie vara lika låg som hos patienter med ryggmärgsskador, svår kronisk smärta eller avancerad cancersjukdom. Psykologiska problem p.g.a. omgivningens reaktioner, diskriminering 3

4 4

5 Energibegränsad kost och Modifast Användning av Modifasts produkter bygger på enkel matematik, man får i sig mindre energi än vad man gör av med och kan på så sätt minska i vikt. Modifasts produkter räknas som LCD (Low calorie diet), livsmedel med mycket lågt energiinnehåll som är avsedda för viktminskning. Modifast finns som två typer av produkter: Komplett kostersättning för viktkontroll och kan näringsmässigt ersätta alla måltider per dag Måltidsersättning för viktkontroll - som ersätter en eller flera måltider per dag, men inte alla under en dag. I forskningsstudier har behandling med LCD visat sig ge färre biverkningar jämfört med VLCD 1,2. Det har bidragit till att man i viktminskningsstudier, på senare tid, börjat övergå till att använda LCD som en standardbehandling inledningsvis, för att få en bättre följsamhet. Studier: 1. Rössner et al. VLCD vs LCD in long-term treatment of obesity. Int Journal Obesity (1997) 21, Wen Yuan Lin et al. Efficacy and safety of very-low-calorie diet in Taiwanese: A multicenter randomized, controlled trial. Nutrition 25 (2009)

6 Behandlingsalternativ Modifasts kost- och måltidsersättningar kan användas på flera olika sätt i en behandling vid övervikt och fetma. Välj behandling efter patientens förutsättningar, behov och önskemål för att åstadkomma en viktnedgång följt av en viktstabilitet. 1. En större viktminskning initialt. Vid övervikt- och fetmabehandling, preoperativt inför kirurgi eller obesitaskirurgi. Starta med 4 påsar per dag i högst 16 veckor, följt av återintroduktion av sund mat. Välj kostersättningar - soppor, drycker och puddingar. 2. Långsiktig viktminskning redan från början. En övervikt- och fetmabehandling där man kombinerar kost- och måltidsersättningar med sund mat. Man byter ut en eller två huvudmål per dag och kan välja mellan kostersättningar (soppor, drycker, puddingar) eller måltidsersättningar (Ready to drink och bars). Valmöjligheterna blir därmed större. 3. Viktkontroll. Patienten har börjat att öka i vikt/ramlat tillbaka i gamla vanor och behöver få kontroll över sin vikt igen genom att ersätta en till två måltider per dag. Välj bland kostersättningar (soppor, drycker, puddingar) och måltidsersättningar (Ready to drink, bars). 6

7 Kostersättning Kostersättningar är produkter som kan ersätta alla måltider under en dag. De finns som 2 olika typer, beroende på vilken energinivå de har, LCD (Low Calorie Diet) och VLCD (Very Low Calorie Diet). LCD ger mellan kcal per dag och kan ersätta all mat i 3 veckor på egen hand, längre kurer sker i samråd med dietist eller annan vårdpersonal. LCD produkter regleras av Livsmedelsverkets föreskrifter för energibegränsad kost SLVFS 1997:30. VLCD innehåller kcal och kan ersätta all mat under 2-3 veckor på egen hand medan längre kurer ska ske i samråd med dietist eller annan vårdpersonal. VLCD produkter kräver speciellt godkännande av livsmedelsverket. Inom vården idag är det vanligt förekommande att man använder sig av LCD i övervikt- och fetmabehandling. Det har visats i studier av bl.a. Stephan Rössner att det inte finns någon signifikant skillnad i viktnedgång mellan VLCD och LCD 1. Studier har även visat att bieffekterna av behandlingen, såsom yrsel, huvudvärk, hunger m.fl. förekommer mer frekvent vid VLCD jämfört med LCD 1,2. Det finns även en EU-rekommendation som förespråkar användandet av LCD i behandling av övervikt och fetma. Studier: 1. Rössner et al. VLCD vs LCD in long-term treatment of obesity. Int Journal Obesity (1997) 21, Wen Yuan Lin et al. Efficacy and safety of very-low-calorie diet in Taiwanese: A multicenter randomized, controlled trial. Nutrition 25 (2009)

8 Fördelar med LCD behandling Nutritionsbehandling med LCD ger i snitt ca 1-2 kg viktnedgång/vecka. Detta kan jämföras med råd om konventionell lågenergikost med minskning om ca 500 kcal/dag, som ger ca 0,5 kg viktnedgång/vecka. I studier under 1-2 år har man noterat en bibehållen viktnedgång på ett par kilo mer än vid behandling med enbart energireducerad kost. En kraftig viktminskning i initialskedet av viktminskningsbehandlingen ger dokumenterat bättre långtidsresultat. LCD/VLCD behandling jämställs med läkemedelsbehandling med Xenical, som i genomsnitt ger ytterligare 2-5 kg viktminskning utöver den som enbart råd om energireducerad kost kombinerat med motion kan ge. Behandling med LCD ger alltså en större viktnedgång än lågenergikost både kort- och långsiktigt. LCD är ett effektivt stöd och hjälpmedel som kan användas i behandling på olika sätt beroende på vad man vill uppnå och vilken patient man har framför sig. LCD kan användas initialt för att uppnå en större viktminskning, långsiktigt genom att från början kombinera LCD och mat. Efter ca 6 mån är det vanligt att man står stilla i vikt och tappar motivationen. Då kan utbyte av måltider mot LCD under ett par veckor återuppta viktminskningen och ge patienten motivation till att arbeta vidare med sitt förändringsarbete. Har man börjat att öka i vikt igen är det fördelaktigt att byta ut en måltid mot en LCD kost- eller måltidsersättning för att kontrollera vikten. LCD i behandling är ett säkert och beprövat verktyg som används både i behandling och forskningsstudier med goda resultat. Med ett fullvärdigt näringsinnehåll är det ett tryggt hjälpmedel i ett långsiktigt förändringsarbete. En viktminskning förbättrar riskfaktorer hos patienten och LCD i behandling kan ge en snabb förbättring av riskfaktorer som fasteblodsocker, TG, TK, LDL samt minskad levervolym och leverförfettning. Det är en enkel och strukturerad behandling som upplevs enkel att följa. Man slipper lägga kraft på matlagning, inköp och energi och tankar på vad man ska äta och vad man har ätit. Man slipper många svåra matsituationer och val. Detta ger en time out från mat och ätande och ger patienten en distans från sina tidigare matvanor. Det gör att man tydligare blir medveten om vad det är som gjort att man ökat i vikt och vad man använder mat till. En paus från mat och ätande kan bryta negativa ätbeteénden, man får mer kraft att i första hand fokusera på att arbeta med beteendeförändringar och negativa tankar omkring mat. Det gör det lättare att återintroducera sund mat stegvis. LCD behandling ger få biverkningar, jämfört med VLCD, såsom huvudvärk, hungerkänslor och yrsel enligt studier. 8

9 Modifast LCD kostersättningar Modifast LCD är en fullvärdig kostersättning i pulverform som tillreds med vanligt vatten. Det är i dagsläget den enda LCD-produkten som är näringsmässigt helt komplett i sig själv och endast blandas med vatten. De få övriga LCD kostersättningsprodukterna blandas med mjölk. Modifasts sortiment av kostersättningar är soppor, drycker och puddingar. De kan ersätta all vanlig mat och ge fullvärdig näring för att täcka kroppens behov. 4 påsar per dag täcker dagsbehovet av makronutrienter (protein, kolhydrater, fett) och mikronutrienter (vitaminer, mineraler) för att ensamt kunna vara enda näringskälla vid behandling av övervikt och fetma. De är baserade på mjölkprotein för bästa proteinkvalité, smak och konsistens. Sojaprotein, som är proteinkällan i många andra fabrikat, innehåller alla essentiella aminosyror, men inte i lika stor mängd som mjölkprotein gör. 4 påsar per dag ersätter frukost, lunch, middag och ett mellanmål. De bör planeras in regelbundet under dagen, jämnt fördelat enligt rutiner vid matintag. Modifast LCD kostersättningar innehåller kcal per portion och uppfyller även kraven för måltidsersättningar. Måltidsersättningar ska innehålla kcal per portion och kan ersätta en eller flera måltider per dag, dock ej alla. Kostersättningar av VLCD-typ däremot, med portioner på bara drygt 100 kcal, uppfyller således inte kraven på fullvärdiga måltidsersättningar. En sådan påse ger alltså inte fullvärdig ersättning för en måltid. Observera att benämningen LCD ibland även används för måltidsersättningar (bars och färdigblandad dryck), men dessa kan alltså inte ersätta all vanlig mat. Pulvret till soppor och drycker ska blandas med 2,5 dl vatten per påse och puddingarna ska blandas med 2 dl vatten. Puddingarna ska stå i 3 min innan de äts, för att tjockna. Påsar till kalla rätter förvaras med fördel i kylen, så att drycken eller puddingen blir riktigt kall. 9

10 Modifast LCD-drycker, soppor & puddingar Modifast kostersättningar ger mellan 820 & 890 kcal per dag beroende på smak. Man använder 4 påsar á 55 g och det täcker hela dagsbehovet av näringsämnen, och kan ersätta all mat under tre veckor. Längre perioder i samråd med läkare eller dietist. Det är vanligt med kurer på 6-12 veckor i överviktsbehandling. Kostnaden för Modifast kostersättning är lägre på hemsidan (www.modifast.se) eller vid beställning per telefon ( ) än på apotek och blir därmed förmånligare om man behöver större kvantiteter som t ex inför obesitaskirurgi eller i ett behandlingsprogram vid fetma. 10

11 Smaksortiment När en patient ska gå ska genomgå en LCD-behandling och lyckas så är det viktigt att man tycker det är gott att dricka/äta produkterna. De måste hitta den eller de rätta smakerna som passar just honom eller henne. Modifast har ett stort utbud av varierande och goda smaker, där alla kan hitta sin favoritsmak av drycker, soppor och puddingar. Det är viktigt att smakerna är goda och gillas av patienterna för att patienten ska känna sig nöjd och för att öka följsamheten i behandlingen. Dryckerna finns i flera olika smaker. Choklad som har en fyllig chokladsmak och är den populäraste smaken i vårt sortiment. Vanilj har en fyllig smak med svag ton av kola, jordgubb har en mild härlig somrig smak, kaffe en mustig och god kaffesmak, hallon en frisk och syrlig smak och banan med en mild banansmak har på kort tid blivit mångas favorit. De ska blandas med 2,5 dl vatten. Häll gärna upp i en mugg eller i ett glas. Vill man ha drycken kallare rekommenderas att man förvarar påsarna i kylen. Färdigblandad dryck kan även frysas och ätas i mer glasslik form. Sopporna finns i smakerna sparris, som är en fylligt god och mättande soppa, och krämig potatis/purjolök, som är vår populäraste soppa. Båda sopporna är perfekt att alternera med våra kalla drycker och puddingar när man vill ha något varmt i magen. Puddingarna är vårt nytillskott och har snabbt blivit populära. De är ett perfekt alternativ för den som vill ha en måltid med en fastare konsistens och möjligheten att äta med sked. Ett par fördelar är att måltiden tar längre tid att äta i jämförelse med en dryck samt att många användare av puddingen upplever att de känner sig mättare. Puddingarna finns i 2 smaker, det är chokladpudding som har en fyllig och god chokladsmak och är vår populäraste pudding, samt vaniljpudding som har en len och god vaniljsmak. De ska tillredas med 2 dl vatten och ska sedan stå i 3 minuter innan man äter den med sked. Den blir extra god och kall om påsarna med pudding förvaras i kylskåp före tillredning och att puddingarna även får står i kylskåp under väntetiden. Färdigblandad dryck, soppa eller pudding kan stå i kyl upp till 24 timmar. 11

12 Hur mycket kan man gå ner under en LCD-kur? Forskningsstudier visar att man i snitt kan reducera 1-2 kg per vecka vid behandling med en strikt LCD-kur 1,2,3,4,. Om man väger mer vid start så kan man också gå ner mer. De individuella variationerna är stora och beroende av bl.a. kön, ålder, mängd och intensitet av fysisk aktivitet samt levnadsvanor. Initialt har man en större viktminskning och det beror på att under de första katabola behandlingsdygnen så sker en nedbrytning av glykogen. Det leder till en betydande viktreduktion då glykogen binder 3 ggr sin vikt i vatten och man kommer att tappa en hel del vätska. Snabbt sjunkande insulinnivåer leder även till ökade natrium- och vattenförluster. Därför är det inte ovanligt att man tappar 2-3 kg de först dygnen. Viktnedgången är inte konstant under en kur även om man äter och dricker samma sak varje dag. Generellt kan man säga att vikten varierar +/- 1,5 kg från dag till dag p.g.a. vätskebalansen i kroppen, tarminnehållet samt månatliga hormonella variationer hos kvinnor. När man går ner snabbt i vikt kan det också vara så att det fett man förlorar i fettväven ersätts med vatten p.g.a. att fettcellerna/fettväven försöker behålla sin volym (kroppen strävar efter jämvikt). Detta extra vatten kan man sedan tappa i etapper vilket gör att vikten når ner och planar ut stegvis. Studier: 1. Rössner et al. VLCD vs LCD in long-term treatment of obesity. Int Journal Obesity (1997) 21, Edholm et al. Preoperative 4-week low-calorie diet reduces liver volume and intrahepatic fat and facilitates laparoscopic gastric bypass in morbidly obese. Obes surg Mar; 21(3): Wen Yuan Lin et al. Efficacy and safety of very-low-calorie diet in Taiwanese: A multicenter randomized, controlled trial. Nutrition 25 (2009) Gripeteg et al. Prolonged refeeding improves weight maintenance after weight loss with very-low-energy diet. British Journal Nutrition (2010) 103,

13 Fiberintag och förstoppning Förstoppning är inte en vanlig biverkning vid en LCD-diet men kan ibland förekomma. Modifast LCD kostersättningar innehåller g kostfiber per 4 påsar, vilket är tillräckligt för att motverka förstoppningsproblem Om man känner sig trög i magen eller förstoppad kan det bero på att man får i sig för lite vätska. Man bör då först säkerställa att intaget av kalorifri dryck är 2-2,5 liter per dag, utöver det man får i sig med Modifast. Om man normalt äter mycket fiber och upplever problem med magen under dieten, kan man komplettera kostersättningen med: - någon frukt eller grönsaker som innehåller lösliga fiber och bidrar till god tarmfunktion - linfröavkok - ett fibertillskott eller bulkmedel - extra vätska vid behov - motion som underlättar tarmens funktion 13

14 Återintroducera mat efter en LCD kur Målet är att hitta hälsosamma mat- och livsstilsvanor att trivas med, som kan behållas i framtiden. Det handlar om att stegvis återintroducera energilåg mat. Att återintroducera mat stegvis gör också att tarmen successivt vänjer sig vid mat vilket kan minska ev. magbesvär. Det är en fördel att börja med att återintroducera den måltid som patienten saknat mest. Lyssna på vad patienten önskar. Hungern kan ibland öka för en del när man börjar att äta igen. Var därför noggrann med att äta regelbundet och använd fiberrika grönsaker till måltiden som ger lite energi och samtidigt mättar bra. Vid introduktion av mat avstannar viktnedgången, glykogen och vatten lagras i vävnader och fiber i kosten binder vatten i mag/tarmkanalen. Det är helt normalt fysiologiskt. Om energiintaget sedan är lägre än energiutgifterna kommer viktminskningen sätta fart igen om än i långsammare takt. I en studie har man jämfört hur vikten förändras, efter en VLCD/LCD diet, med återintroduktion av mat under 1 respektive 6 veckor 1. Resultatet visar att viktökningen blev mindre till följd av en återintroduktion av mat under 6 veckor (3,9%) jämfört med 1 vecka (8,2%). En förlängd upptrappningstid efter LCD förbättrar bibehållande av vikt i ett längre perspektiv. Lägg en grund med bra matvanor som går att hålla i längden. Var noga med att äta regelbundna måltider och komponera måltiden med fiberrika grönsaker som bidrar till mättnadskänslan efter måltiden och samtidigt ger lite energi. Studie: Gripeteg et al. Prolonged refeeding improves weight maintenance after weight loss with very-lowenergy diet. British Journal Nutrition (2010) 103,

15 Måltidsersättningar Måltidsersättningar är livsmedel som ersätter en eller flera, men inte alla, måltider under en dag. De ska ge minst 200 kcal och får inte överstiga 400 kcal per måltid. De är näringsberikade och näringstäta men innehåller inte samma näringssammansättning som en kostersättning gör, därför kan de inte ersätta alla måltider per dag. Modifasts måltidsersättningar finns som Ready to drink, färdiga drycker och som bars, som det kommer mer detaljerad information om längre fram. Studier med måltidsersättningar visar att ett utbyte av en eller två huvudmåltider per dag mot drycker eller bars, kombinerat med sunda matmåltider ger: - en större viktnedgång både kort- och långsiktigt i jämförelse med lågenergikost 1,2 - ett bättre näringsintag i jämförelse med lågenergikost 3 - en bättre följsamhet i jämförelse med lågenergikost 4 Måltidsersättningar benämns ibland även LCD men ska inte förväxlas med kostersättningar som Modifast LCD då de ju inte kan ersätta all vanlig mat. Studier: 1. Heymsfield et al. Weight management using ameal replacement stratey. Meta and pooling analysis from six studies Franz et al. Weight loss outcomes: A systematic review and meta-analysis of weight-loss clinical trails with a minimum 1-year follow up Ashely et al. Nutrient adequacy during weight loss interventions: a randomized study in women comparing the dietary intake in a meal reaplacement group with a traditional food group Noakes et al. Meal replacements are as effective as structured eight-loss diets for treating obesity in adults with features of metabolic syndrome

16 Kontrollera vikten med Modifast Både kost- och måltidsersättningar kan användas för att kontrollera vikten, genom att byta ut en till två huvudmåltider per dag. En huvudmåltid kan bytas ut antingen mot 1 påse kostersättning, 1 måltidsersättning Ready to drink eller 2 Modifast bars. Om man halkat in i gamla negativa vanor igen, t.ex. med stora och energirika portioner eller energirikt småätande, så är det också fördelaktigt att bryta dessa ovanor och istället välja måltidsersättning. Man får en vilopaus från mat och ätande samt får bra näring. Man kan istället lägga kraft på att fokusera på vad som hände, när man ramlade tillbaka igen i gamla negativa vanor och fokusera på att förändra sina vanor igen. Det tar tid innan nya vanor sitter. När man påbörjar en viktminskning brukar man ofta tappa motivationen efter ca 6 mån och viktnedgången avstannar. Eller så kan vikten ha börjat att öka igen. Då är det fördelaktigt att byta ut en eller två huvudmåltider (mat) mot en eller två måltidersättningar, under en period, så att vikminskningen sätter fart igen. Motivationen ökar och förändringsarbetet känns lättare. Sedan återintroducerar man sunda matmåltider igen. De kan också användas när man arbetar med sin viktminskning och har svårt att få till sunda och sammansatta måltider. När man har ont om tid att laga eller köpa bra lunchalternativ, eller som alternativ till akutköp av energirika snacks till lunch. Det går snabbt att skaka till en Modifast dryck eller pudding, medan Modifast Ready to drink och bars redan är färdiga och är lätta att ta med. 16

17 Måltidsersättningar Modifast Ready to drink Modifast Ready to drink är en fullvärdig måltidsersättning och innehåller kcal per portion och kan ersätta en eller flera måltider per dag, dock ej alla. Den är näringsberikad och näringstät men innehåller inte samma näringssammansättning som en kostersättning gör, därför kan den inte ersätta alla måltider per dag. Den finns i 2 goda smaker, choklad respektive kaffe. Den är baserad på mjölkprotein, en högvärdig proteinkälla, vilket bidrar till extra god smak och bra konsistens. Flaskan gör den lätt att återförsluta och ta med sig när man är på språng. En öppnad flaska klarar sig upptill 24 timmar i kylskåp, vilket är extra praktiskt exempelvis efter obesitaskirurgi då portionsstorlekarna är små. Modifast RTD innehåller hela 16-17g protein per portion och är därför ett bra alternativ när man behöver förstärka proteinintaget efter t.ex. en operation. 17

18 Måltidsersättningar Modifast bars Modifasts bars finns i tre varianter, två bars med mjuk konsistens och chokladöverdrag, i smakerna Caramel och Choklad samt en krispigare variant, Cereal bar, med chokladsmak. Då kan man som patient välja Modifast bar utifrån både smak och konsistens och man kan dessutom välja att blanda och ta två olika bars till en och samma måltid. Två stycken bars motsvarar en fullvärdig huvudmåltid och en bars används med fördel som ett näringsrikt mellanmål. Modifast bars kan även användas som komplement vid en kur om man känner sig extra hungrig, exempelvis i samband med ett motionspass då man kan behöva fylla på med extra energi. 18

19 Modifast och fysisk aktivitet Det är alltid en fördel att vara fysisk aktiv - det är bra för hälsan och välbefinnandet och kan göra viktminskningen effektivare. Det finns många hälsovinster med motion som t ex att det kan minska risken för hjärtkärlsjukdom, diabetes, benskörhet och vissa typer av cancer. Det kan bidra till ett förbättrat psyke man mår bättre, oron minskar, man blir piggare och sömnen förbättras. När man går på en diet och är katabol så är det fördelaktigt att röra på sig. Det är rimligt att fortsätta med de motionsvanor som man tidigare varit van vid men man skall vara försiktig med att chockstarta med nya intensiva motionsprogram. Konditionsträning ökar energiförbrukningen och styrketräning gör att man behåller mer muskler när man går ner i vikt. En kombination av dessa är bra men den bästa aktiviteten är den som blir av. Om man går på en ren LCD-diet och utför en mer ansträngande träning är det bra att äta i samband med sin träning. Det kan då vara fördelaktigt att ta 1 påse LCD kostersättning strax före passet så att man har näring och byggstenar tillgängliga i kroppen när man tränar för att förbättra kroppens återhämtning. Proteinet från måltiden innan träningen finns tillgängligt i några timmar efter passet. Av denna anledning kan man planera att ta sin nästa Modifast-måltid inom 2 tim efter passet. Detta är ett förslag på hur man kan gå tillväga men man får prova sig fram till den strategi som passar bäst. Följer man specifika tider för sina Modifast-måltider kan man också prova att lägga till en halv/hel frukt eller en Modifast bar innan träningen om man känner sig trött före passet. Om man har fått sin fysiska aktivitet till en vana sedan när man ska återintroducera sund mat är det en fördel. När man motionerar får man oftast ett bättre ätbeteende - man slarvar helt enkelt mindre med maten. Den bästa aktiviteten är den som blir av och som man trivs med! 19

20 Viktigt att tänka på Man bör dricka minst 2-2,5 liter vätska när man använder lågenergidieter som Modifast, utöver det man får i sig med produkterna. Drycker man kan dricka är vatten, mineralvatten, kaffe, te och lightsaft samt lightläsk baserade på sötningsmedel. De sistnämnda bör man dock vara lite försiktig med då syror i dessa drycker kan bidra till tandskador. Det är viktigt att dricka tillräckligt både för att täcka sitt vätskebehov och för att intag av vitaminer/mineraler inte ska bli för koncentrerade. Biverkningar som kan uppkomma av för lågt vätskeintag är muntorrhet, dålig andedräkt, huvudvärk, illamående/kräkning, yrsel, muskelkramp samt förstoppning. Fusk att äta något extra när man går på diet gör inte dieten bortkastad. Att lägga till något extra t.ex. 1 frukt eller 1 bar ger ingen direkt skillnad på förväntad viktnedgång. Om man däremot lägger till flera livsmedel per dag så kan man inte förvänta sig att gå ner i vikt i samma takt som om man endast skulle ta 4 påsar/dag. Men det gör inget. Det viktigaste är att hitta sin egen modell för viktminskning. En viktnedgång både får och tar tid och är ett långsiktigt förändringsarbete där Modifast är ett stöd och hjälpmedel utmed vägen. Hållbarhet- en öppnad eller färdigblandad portion kan stå i kylskåp högst 1 dygn. Det sker ingen minskning av näringsämnen, utan det främst är av hygieniska skäl eftersom det kan ge en ökad bakterierisk. Därför ska de inte stå öppnade alternativt färdigblandade i kylskåp längre än 1 dygn. 20

21 21

nyhetsbrev Januari 2012

nyhetsbrev Januari 2012 nyhetsbrev Januari 2012 LCD-behandling för patienter med diabetes och övervikt/fetma Docent Jarl Torgerson besvarar vanliga frågor om LCD vid Diabetes Nya goda proteinbars med hög andel protein och fiber

Läs mer

Om Slanka. Krymper fettcellerna när jag äter Slanka? När du går ner i vikt krymper fettcellerna. De försvinner inte utan blir mindre.

Om Slanka. Krymper fettcellerna när jag äter Slanka? När du går ner i vikt krymper fettcellerna. De försvinner inte utan blir mindre. Om Slanka Kan man skifta mellan Slanka Maxi och Slanka Kombi under min viktminskning? När du väljer Maxi får du hjälp av ketonkropparna som dämpar din hunger. Så fort du stoppar något annat i munnen kan

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012 Vårdprogram fetma Sörmland November 2012 2 Innehåll Inledning...4 Fetma i världen, Sverige och Sörmland...5 Fetma och följdsjukdomar...7 Matmissbruk...8 Behandling vid fetma...9 Att arbeta med beteendeförändring...10

Läs mer

Patientinformation angående överviktskirurgi

Patientinformation angående överviktskirurgi Patientinformation angående överviktskirurgi Patientinformation angående överviktskirurgi Innehållsförteckning Din roll... 5 Konsekvenserna av svår fetma.... 5 BMI-tabell...6-7 Introduktion.... 8 Att

Läs mer

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INNEHÅLL Inledning I. VEM DRABBAS OCH HUR? Sida Stämmer det att allt fler drabbas? 6 Varför blir så många tjocka?

Läs mer

ÖVERVIKTS- OPERATION

ÖVERVIKTS- OPERATION Patientinformation inför ÖVERVIKTS- OPERATION vid Norrtälje sjukhus Överviktsoperation = obesitas Kriterier för operation... 3 Sjukdomar kopplade till fetma... 5 Operationsmetoder och effekter av operation...

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes universitetssjukhus, Lund & Lasarettet i Landskrona

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes universitetssjukhus, Lund & Lasarettet i Landskrona ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS En Patienthandledning Kirurgiska kliniken Skånes universitetssjukhus, Lund & Lasarettet i Landskrona FÖRORD Denna skrift riktar sig till dig som funderar på att bli opererad

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett www.landstingetsormland.se framtagen av Per Lundquist och Maria

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS En Patienthandledning Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona Copyright 2014 Mikael Ekelund & Skånes Universitetssjukhus 2 FÖRORD Denna skrift

Läs mer

Inför överviktsoperationen

Inför överviktsoperationen Inför överviktsoperationen Patientinformation för dig som ska opereras för obesitas vid Norrtälje sjukhus Vad är fetma? Fetma är en kronisk sjukdom som innebär en ansamling av överskottsfett som kan skada

Läs mer

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Information om dina behandlingsalternativ Patientinformation INNEHÅLL InleDnInG...3 DITT BMI (BODY MASS INDEX)...4 VAD ÄR FETMA?...6 VAD ÄR SJUKLIG FETMA?...8 FÖlJDERNA AV FETMA

Läs mer

Råd kring kost och nutrition

Råd kring kost och nutrition Råd kring kost och nutrition Innehåll Sidan 1. Inledning 4 2. Energi och näringsrekommendationer 5 3. Måltidens innehåll och fördelning 6 4. Måltidsmiljö och matintag 8 5. Sondnäring 12 6. Kosttillägg

Läs mer

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Ansvarsfördelning 3 Riktlinjer för god hälsa - näringslära 4 Riktlinjer för kost till sjuka äldre 5 Nutritionsrutiner 6 Mat och vätskeregistrering

Läs mer

DIN FRAMTID NU. Din nya livsstil efter gastric bypass

DIN FRAMTID NU. Din nya livsstil efter gastric bypass DIN FRAMTID NU Din nya livsstil efter gastric bypass INNEHÅLL DITT NYA JAG 2 ÄNDRA DINA MATVANOR 5 > Dina nya matvanor 6 > Inledande mat 7 > Mat efter introduktionsfasen 10 > Kostråd 14 > Ät en varierad

Läs mer

Patientinformation inför överviktsoperation

Patientinformation inför överviktsoperation 1 Patientinformation inför överviktsoperation 2 Inledning Den här informationen riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma eller just blivit det. En överviktsoperation kan hjälpa många

Läs mer

NY VIKT NY HÄLSA NYTT LIV

NY VIKT NY HÄLSA NYTT LIV Slanka trycksak A5_mod 11-03-04 07.49 Sida 2 NY VIKT NY HÄLSA NYTT LIV DEN NYA GODA SMAKEN Slanka trycksak A5_mod 11-03-04 07.49 Sida 3 NY SVENSK VLCD-PRODUKT FÖR EFFEKTIV OCH SÄKER VIKTMINSKNING UTAN

Läs mer

Viktreducering med lågkalorikost i grupp

Viktreducering med lågkalorikost i grupp Viktreducering med lågkalorikost i grupp En kvalitativ studie av patienternas upplevelse av att ha deltagit i gruppverksamhet i primärvården FoU-centrum Primärvården och Folktandvården Skaraborg Författare:

Läs mer

Hjälp - hur gör vi med vikten?

Hjälp - hur gör vi med vikten? Hjälp - hur gör vi med vikten? En litteraturstudie över olika överviktbehandlingar inom primärvården Examensarbete i omvårdnad 10 poäng Högskolan i Skövde, höstterminen 2005 Författare Kristina Baxter,

Läs mer

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Social styrelsens Nationella riktlinjer för sjukdoms förebyggande metoder. Samtal om matvanor Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Att förändra matvanor

Läs mer

Vi hoppas att du och diabetespatienterna på din mottagning ska få nytta av materialet och vi önskar dig lycka till när du startar din första grupp.

Vi hoppas att du och diabetespatienterna på din mottagning ska få nytta av materialet och vi önskar dig lycka till när du startar din första grupp. Författare: Lillemor Fernström, Åsa Jönsson, Gillian Johansson och Ann Lindström, LUC-D, Centrum för allmänmedicin, Stockholms läns landsting. Första upplagan utgavs 2003, uppdaterad 2006, 2008, 2010 och

Läs mer

Graviditet och diabetes

Graviditet och diabetes Graviditet och diabetes Denna skrift vänder sig till Dig som har diabetes före graviditeten eller har fått graviditetsdiabetes Vårt mål är att Du skall må bra under graviditeten, få en positiv upplevelse

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 1 Granskat av: Åsa Jansson Överläkare, Gynekolog Kvinnokliniken Västerås

Läs mer

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma)

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Gastric bypass Gastric sleeve www.capiostgoran.se/obesitascentrum DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Vad är obesitas? Din kroppsvikt regleras under livet som en

Läs mer

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen EXAMENSARBETE Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen En litteraturstudie Jessica Alatalo Anna B Lindgren Sjuksköterskeexamen

Läs mer

Mat, vikt och fysisk aktivitet

Mat, vikt och fysisk aktivitet Mat, vikt och fysisk aktivitet Informationshäfte från Nordic Sugar Mat, vikt och fysisk aktivitet 1 Informationshäftet Mat, vikt och fysisk aktivitet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright tillhör Nordic

Läs mer

Kost vid diabetes. en vägledning till hälso- och sjukvården

Kost vid diabetes. en vägledning till hälso- och sjukvården Kost vid diabetes en vägledning till hälso- och sjukvården ISBN 978-91-86885-62-5 Artikelnr 2011-11-7 Redaktör David Svärd Text Annelie Petersson Foton Omslagsbild, Matton, sid. 8 och 10 Istockphoto, sid.

Läs mer

Allmän information om operationen gastric bypass

Allmän information om operationen gastric bypass Allmän information om operationen gastric bypass Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation är

Läs mer

Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy

Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy Examensarbete C-uppsats, Grundnivå 15 hp, ht 2011 Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy - Patienters kostvanor sex månader postoperativt ULRIKA BRUNN Institutionen för kostvetenskap Box 560 Besöksadress:

Läs mer