I detta utbildningsmaterial fokuserar vi på användandet av kost- och måltidsersättningar, vilka fördelar LCD-behandling medför, olika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I detta utbildningsmaterial fokuserar vi på användandet av kost- och måltidsersättningar, vilka fördelar LCD-behandling medför, olika"

Transkript

1 I detta utbildningsmaterial fokuserar vi på användandet av kost- och måltidsersättningar, vilka fördelar LCD-behandling medför, olika användningsområden för produkterna samt praktiska tips. För frågor eller mer information kring användning av Modifast går det bra att vända sig till Modifast kundservice på telefonnummer

2 Vad beror övervikt och fetma på? Idag har vi ett ökat utbud av energitäta och näringsfattiga livsmedel. Vi har mat tillgängligt och kan äta när som helst under dygnet. Vi äter i snitt mer kalorier idag än vi gjorde på 80-talet, vilket är en orsak till att vi ökar i vikt. Stillasittande arbeten, bilåkning och tv tittande har ökat och har stor betydelse för att vi ökar i vikt. Man räknar med att tre av fyra svenskar rör sig för lite. Den fysiska aktiviteten har minskat - vi rör oss mindre i vardagen idag. Vi rör oss ca ett maraton mindre i veckan idag än vad vi gjorde på 70-talet. Den planerade motionsaktiviteten med någon - några dagar per vecka ser likadan ut som förr. Allt blir större. Portionsstorleken på mat och dryck har blivit större. Stora portioner, stora tallrikar etc. gör att vi äter mer. Om maten som serveras ligger i stora skålar eller om kakor/bullar och choklad är i större bitar så kommer vi att äta en större mängd. Stress kan sätta aptit och mättnadssignalerna ur spel. Vi kan äta för att dämpa stress. Både den långvariga stressen och den stress som kan uppkomma av händelser som vi inte vet hur vi ska lösa eller som är sammankopplad med känslomässig stress. Mer kortisol frisätts från binjurarna och har en ohälsosam effekt på kroppen. Det minskar insulinets effekt i kroppen och ökar risken för typ 2 diabetes och bukfetma. Aptiten ökar och preferensen för söta och feta livsmedel. Vissa människor är känsligare för stress än andra, de har en lägre stresströskel och/eller reagerar kraftigare på stress. Vissa läkemedel kan leda till viktökning som t ex kortison, sulfonureider, epilepsimedicin, insulin och betablockerare. En del psykofarmaka leder till ökad aptit vilket kan medföra att man äter mer och bidrar då till en viktökning. 2

3 Hälsorisker med fetma Mortalitet (förtidig död): Det finns en tvåfaldig ökning av den totala dödligheten hos personer med svår fetma Hjärtkärlsjukdom: Personer år med BMI > 32 löper 3 till 5 gånger så hög relativ risk att avlida i hjärtkärlsjukdom som normalviktiga och starka samband har visats mellan bukfetma och hjärtinfarkt. Samband har även visats med t.ex. högt blodtryck, stroke, förstoring av vänster kammare och hjärtsvikt Diabetes mellitus: Det är en 40-faldigt ökad risk att drabbas av diabetes vid kraftig fetma Cancer: Ökad risk för exempelvis cancer i livmoder, bröst, äggstockar, gallblåsa, bukspottkörtel, lever, njurar och prostata Sjukdomar i gallblåsa och lever: 3-4 gånger vanligare med gallsten. Fettinlagring i levern (leversteatos) vanligt, speciellt vid bukfetma Sjukdomar i rörelseorganen: Besvär med rygg och leder vanligt, som belastningsskador av artrostyp med broskreduktion. Gikt, ansamling av urinsyra som medför akut eller kronisk ledinflammation, vanligare hos personer med fetma Produktion av könshormoner: Ökad produktion av manligt könshormon hos kvinnor. Infertilitet Sjukdomar i andningsorganen: Andnöd på grund av försvårade andningsrörelser. Återkommande sömnapné (andningsuppehåll under sömn) Hälsorelaterad livskvalitet: Självrapporterad, hälsorelaterad, livskvalitet vid kraftig fetma visades i en studie vara lika låg som hos patienter med ryggmärgsskador, svår kronisk smärta eller avancerad cancersjukdom. Psykologiska problem p.g.a. omgivningens reaktioner, diskriminering 3

4 4

5 Energibegränsad kost och Modifast Användning av Modifasts produkter bygger på enkel matematik, man får i sig mindre energi än vad man gör av med och kan på så sätt minska i vikt. Modifasts produkter räknas som LCD (Low calorie diet), livsmedel med mycket lågt energiinnehåll som är avsedda för viktminskning. Modifast finns som två typer av produkter: Komplett kostersättning för viktkontroll och kan näringsmässigt ersätta alla måltider per dag Måltidsersättning för viktkontroll - som ersätter en eller flera måltider per dag, men inte alla under en dag. I forskningsstudier har behandling med LCD visat sig ge färre biverkningar jämfört med VLCD 1,2. Det har bidragit till att man i viktminskningsstudier, på senare tid, börjat övergå till att använda LCD som en standardbehandling inledningsvis, för att få en bättre följsamhet. Studier: 1. Rössner et al. VLCD vs LCD in long-term treatment of obesity. Int Journal Obesity (1997) 21, Wen Yuan Lin et al. Efficacy and safety of very-low-calorie diet in Taiwanese: A multicenter randomized, controlled trial. Nutrition 25 (2009)

6 Behandlingsalternativ Modifasts kost- och måltidsersättningar kan användas på flera olika sätt i en behandling vid övervikt och fetma. Välj behandling efter patientens förutsättningar, behov och önskemål för att åstadkomma en viktnedgång följt av en viktstabilitet. 1. En större viktminskning initialt. Vid övervikt- och fetmabehandling, preoperativt inför kirurgi eller obesitaskirurgi. Starta med 4 påsar per dag i högst 16 veckor, följt av återintroduktion av sund mat. Välj kostersättningar - soppor, drycker och puddingar. 2. Långsiktig viktminskning redan från början. En övervikt- och fetmabehandling där man kombinerar kost- och måltidsersättningar med sund mat. Man byter ut en eller två huvudmål per dag och kan välja mellan kostersättningar (soppor, drycker, puddingar) eller måltidsersättningar (Ready to drink och bars). Valmöjligheterna blir därmed större. 3. Viktkontroll. Patienten har börjat att öka i vikt/ramlat tillbaka i gamla vanor och behöver få kontroll över sin vikt igen genom att ersätta en till två måltider per dag. Välj bland kostersättningar (soppor, drycker, puddingar) och måltidsersättningar (Ready to drink, bars). 6

7 Kostersättning Kostersättningar är produkter som kan ersätta alla måltider under en dag. De finns som 2 olika typer, beroende på vilken energinivå de har, LCD (Low Calorie Diet) och VLCD (Very Low Calorie Diet). LCD ger mellan kcal per dag och kan ersätta all mat i 3 veckor på egen hand, längre kurer sker i samråd med dietist eller annan vårdpersonal. LCD produkter regleras av Livsmedelsverkets föreskrifter för energibegränsad kost SLVFS 1997:30. VLCD innehåller kcal och kan ersätta all mat under 2-3 veckor på egen hand medan längre kurer ska ske i samråd med dietist eller annan vårdpersonal. VLCD produkter kräver speciellt godkännande av livsmedelsverket. Inom vården idag är det vanligt förekommande att man använder sig av LCD i övervikt- och fetmabehandling. Det har visats i studier av bl.a. Stephan Rössner att det inte finns någon signifikant skillnad i viktnedgång mellan VLCD och LCD 1. Studier har även visat att bieffekterna av behandlingen, såsom yrsel, huvudvärk, hunger m.fl. förekommer mer frekvent vid VLCD jämfört med LCD 1,2. Det finns även en EU-rekommendation som förespråkar användandet av LCD i behandling av övervikt och fetma. Studier: 1. Rössner et al. VLCD vs LCD in long-term treatment of obesity. Int Journal Obesity (1997) 21, Wen Yuan Lin et al. Efficacy and safety of very-low-calorie diet in Taiwanese: A multicenter randomized, controlled trial. Nutrition 25 (2009)

8 Fördelar med LCD behandling Nutritionsbehandling med LCD ger i snitt ca 1-2 kg viktnedgång/vecka. Detta kan jämföras med råd om konventionell lågenergikost med minskning om ca 500 kcal/dag, som ger ca 0,5 kg viktnedgång/vecka. I studier under 1-2 år har man noterat en bibehållen viktnedgång på ett par kilo mer än vid behandling med enbart energireducerad kost. En kraftig viktminskning i initialskedet av viktminskningsbehandlingen ger dokumenterat bättre långtidsresultat. LCD/VLCD behandling jämställs med läkemedelsbehandling med Xenical, som i genomsnitt ger ytterligare 2-5 kg viktminskning utöver den som enbart råd om energireducerad kost kombinerat med motion kan ge. Behandling med LCD ger alltså en större viktnedgång än lågenergikost både kort- och långsiktigt. LCD är ett effektivt stöd och hjälpmedel som kan användas i behandling på olika sätt beroende på vad man vill uppnå och vilken patient man har framför sig. LCD kan användas initialt för att uppnå en större viktminskning, långsiktigt genom att från början kombinera LCD och mat. Efter ca 6 mån är det vanligt att man står stilla i vikt och tappar motivationen. Då kan utbyte av måltider mot LCD under ett par veckor återuppta viktminskningen och ge patienten motivation till att arbeta vidare med sitt förändringsarbete. Har man börjat att öka i vikt igen är det fördelaktigt att byta ut en måltid mot en LCD kost- eller måltidsersättning för att kontrollera vikten. LCD i behandling är ett säkert och beprövat verktyg som används både i behandling och forskningsstudier med goda resultat. Med ett fullvärdigt näringsinnehåll är det ett tryggt hjälpmedel i ett långsiktigt förändringsarbete. En viktminskning förbättrar riskfaktorer hos patienten och LCD i behandling kan ge en snabb förbättring av riskfaktorer som fasteblodsocker, TG, TK, LDL samt minskad levervolym och leverförfettning. Det är en enkel och strukturerad behandling som upplevs enkel att följa. Man slipper lägga kraft på matlagning, inköp och energi och tankar på vad man ska äta och vad man har ätit. Man slipper många svåra matsituationer och val. Detta ger en time out från mat och ätande och ger patienten en distans från sina tidigare matvanor. Det gör att man tydligare blir medveten om vad det är som gjort att man ökat i vikt och vad man använder mat till. En paus från mat och ätande kan bryta negativa ätbeteénden, man får mer kraft att i första hand fokusera på att arbeta med beteendeförändringar och negativa tankar omkring mat. Det gör det lättare att återintroducera sund mat stegvis. LCD behandling ger få biverkningar, jämfört med VLCD, såsom huvudvärk, hungerkänslor och yrsel enligt studier. 8

9 Modifast LCD kostersättningar Modifast LCD är en fullvärdig kostersättning i pulverform som tillreds med vanligt vatten. Det är i dagsläget den enda LCD-produkten som är näringsmässigt helt komplett i sig själv och endast blandas med vatten. De få övriga LCD kostersättningsprodukterna blandas med mjölk. Modifasts sortiment av kostersättningar är soppor, drycker och puddingar. De kan ersätta all vanlig mat och ge fullvärdig näring för att täcka kroppens behov. 4 påsar per dag täcker dagsbehovet av makronutrienter (protein, kolhydrater, fett) och mikronutrienter (vitaminer, mineraler) för att ensamt kunna vara enda näringskälla vid behandling av övervikt och fetma. De är baserade på mjölkprotein för bästa proteinkvalité, smak och konsistens. Sojaprotein, som är proteinkällan i många andra fabrikat, innehåller alla essentiella aminosyror, men inte i lika stor mängd som mjölkprotein gör. 4 påsar per dag ersätter frukost, lunch, middag och ett mellanmål. De bör planeras in regelbundet under dagen, jämnt fördelat enligt rutiner vid matintag. Modifast LCD kostersättningar innehåller kcal per portion och uppfyller även kraven för måltidsersättningar. Måltidsersättningar ska innehålla kcal per portion och kan ersätta en eller flera måltider per dag, dock ej alla. Kostersättningar av VLCD-typ däremot, med portioner på bara drygt 100 kcal, uppfyller således inte kraven på fullvärdiga måltidsersättningar. En sådan påse ger alltså inte fullvärdig ersättning för en måltid. Observera att benämningen LCD ibland även används för måltidsersättningar (bars och färdigblandad dryck), men dessa kan alltså inte ersätta all vanlig mat. Pulvret till soppor och drycker ska blandas med 2,5 dl vatten per påse och puddingarna ska blandas med 2 dl vatten. Puddingarna ska stå i 3 min innan de äts, för att tjockna. Påsar till kalla rätter förvaras med fördel i kylen, så att drycken eller puddingen blir riktigt kall. 9

10 Modifast LCD-drycker, soppor & puddingar Modifast kostersättningar ger mellan 820 & 890 kcal per dag beroende på smak. Man använder 4 påsar á 55 g och det täcker hela dagsbehovet av näringsämnen, och kan ersätta all mat under tre veckor. Längre perioder i samråd med läkare eller dietist. Det är vanligt med kurer på 6-12 veckor i överviktsbehandling. Kostnaden för Modifast kostersättning är lägre på hemsidan (www.modifast.se) eller vid beställning per telefon ( ) än på apotek och blir därmed förmånligare om man behöver större kvantiteter som t ex inför obesitaskirurgi eller i ett behandlingsprogram vid fetma. 10

11 Smaksortiment När en patient ska gå ska genomgå en LCD-behandling och lyckas så är det viktigt att man tycker det är gott att dricka/äta produkterna. De måste hitta den eller de rätta smakerna som passar just honom eller henne. Modifast har ett stort utbud av varierande och goda smaker, där alla kan hitta sin favoritsmak av drycker, soppor och puddingar. Det är viktigt att smakerna är goda och gillas av patienterna för att patienten ska känna sig nöjd och för att öka följsamheten i behandlingen. Dryckerna finns i flera olika smaker. Choklad som har en fyllig chokladsmak och är den populäraste smaken i vårt sortiment. Vanilj har en fyllig smak med svag ton av kola, jordgubb har en mild härlig somrig smak, kaffe en mustig och god kaffesmak, hallon en frisk och syrlig smak och banan med en mild banansmak har på kort tid blivit mångas favorit. De ska blandas med 2,5 dl vatten. Häll gärna upp i en mugg eller i ett glas. Vill man ha drycken kallare rekommenderas att man förvarar påsarna i kylen. Färdigblandad dryck kan även frysas och ätas i mer glasslik form. Sopporna finns i smakerna sparris, som är en fylligt god och mättande soppa, och krämig potatis/purjolök, som är vår populäraste soppa. Båda sopporna är perfekt att alternera med våra kalla drycker och puddingar när man vill ha något varmt i magen. Puddingarna är vårt nytillskott och har snabbt blivit populära. De är ett perfekt alternativ för den som vill ha en måltid med en fastare konsistens och möjligheten att äta med sked. Ett par fördelar är att måltiden tar längre tid att äta i jämförelse med en dryck samt att många användare av puddingen upplever att de känner sig mättare. Puddingarna finns i 2 smaker, det är chokladpudding som har en fyllig och god chokladsmak och är vår populäraste pudding, samt vaniljpudding som har en len och god vaniljsmak. De ska tillredas med 2 dl vatten och ska sedan stå i 3 minuter innan man äter den med sked. Den blir extra god och kall om påsarna med pudding förvaras i kylskåp före tillredning och att puddingarna även får står i kylskåp under väntetiden. Färdigblandad dryck, soppa eller pudding kan stå i kyl upp till 24 timmar. 11

12 Hur mycket kan man gå ner under en LCD-kur? Forskningsstudier visar att man i snitt kan reducera 1-2 kg per vecka vid behandling med en strikt LCD-kur 1,2,3,4,. Om man väger mer vid start så kan man också gå ner mer. De individuella variationerna är stora och beroende av bl.a. kön, ålder, mängd och intensitet av fysisk aktivitet samt levnadsvanor. Initialt har man en större viktminskning och det beror på att under de första katabola behandlingsdygnen så sker en nedbrytning av glykogen. Det leder till en betydande viktreduktion då glykogen binder 3 ggr sin vikt i vatten och man kommer att tappa en hel del vätska. Snabbt sjunkande insulinnivåer leder även till ökade natrium- och vattenförluster. Därför är det inte ovanligt att man tappar 2-3 kg de först dygnen. Viktnedgången är inte konstant under en kur även om man äter och dricker samma sak varje dag. Generellt kan man säga att vikten varierar +/- 1,5 kg från dag till dag p.g.a. vätskebalansen i kroppen, tarminnehållet samt månatliga hormonella variationer hos kvinnor. När man går ner snabbt i vikt kan det också vara så att det fett man förlorar i fettväven ersätts med vatten p.g.a. att fettcellerna/fettväven försöker behålla sin volym (kroppen strävar efter jämvikt). Detta extra vatten kan man sedan tappa i etapper vilket gör att vikten når ner och planar ut stegvis. Studier: 1. Rössner et al. VLCD vs LCD in long-term treatment of obesity. Int Journal Obesity (1997) 21, Edholm et al. Preoperative 4-week low-calorie diet reduces liver volume and intrahepatic fat and facilitates laparoscopic gastric bypass in morbidly obese. Obes surg Mar; 21(3): Wen Yuan Lin et al. Efficacy and safety of very-low-calorie diet in Taiwanese: A multicenter randomized, controlled trial. Nutrition 25 (2009) Gripeteg et al. Prolonged refeeding improves weight maintenance after weight loss with very-low-energy diet. British Journal Nutrition (2010) 103,

13 Fiberintag och förstoppning Förstoppning är inte en vanlig biverkning vid en LCD-diet men kan ibland förekomma. Modifast LCD kostersättningar innehåller g kostfiber per 4 påsar, vilket är tillräckligt för att motverka förstoppningsproblem Om man känner sig trög i magen eller förstoppad kan det bero på att man får i sig för lite vätska. Man bör då först säkerställa att intaget av kalorifri dryck är 2-2,5 liter per dag, utöver det man får i sig med Modifast. Om man normalt äter mycket fiber och upplever problem med magen under dieten, kan man komplettera kostersättningen med: - någon frukt eller grönsaker som innehåller lösliga fiber och bidrar till god tarmfunktion - linfröavkok - ett fibertillskott eller bulkmedel - extra vätska vid behov - motion som underlättar tarmens funktion 13

14 Återintroducera mat efter en LCD kur Målet är att hitta hälsosamma mat- och livsstilsvanor att trivas med, som kan behållas i framtiden. Det handlar om att stegvis återintroducera energilåg mat. Att återintroducera mat stegvis gör också att tarmen successivt vänjer sig vid mat vilket kan minska ev. magbesvär. Det är en fördel att börja med att återintroducera den måltid som patienten saknat mest. Lyssna på vad patienten önskar. Hungern kan ibland öka för en del när man börjar att äta igen. Var därför noggrann med att äta regelbundet och använd fiberrika grönsaker till måltiden som ger lite energi och samtidigt mättar bra. Vid introduktion av mat avstannar viktnedgången, glykogen och vatten lagras i vävnader och fiber i kosten binder vatten i mag/tarmkanalen. Det är helt normalt fysiologiskt. Om energiintaget sedan är lägre än energiutgifterna kommer viktminskningen sätta fart igen om än i långsammare takt. I en studie har man jämfört hur vikten förändras, efter en VLCD/LCD diet, med återintroduktion av mat under 1 respektive 6 veckor 1. Resultatet visar att viktökningen blev mindre till följd av en återintroduktion av mat under 6 veckor (3,9%) jämfört med 1 vecka (8,2%). En förlängd upptrappningstid efter LCD förbättrar bibehållande av vikt i ett längre perspektiv. Lägg en grund med bra matvanor som går att hålla i längden. Var noga med att äta regelbundna måltider och komponera måltiden med fiberrika grönsaker som bidrar till mättnadskänslan efter måltiden och samtidigt ger lite energi. Studie: Gripeteg et al. Prolonged refeeding improves weight maintenance after weight loss with very-lowenergy diet. British Journal Nutrition (2010) 103,

15 Måltidsersättningar Måltidsersättningar är livsmedel som ersätter en eller flera, men inte alla, måltider under en dag. De ska ge minst 200 kcal och får inte överstiga 400 kcal per måltid. De är näringsberikade och näringstäta men innehåller inte samma näringssammansättning som en kostersättning gör, därför kan de inte ersätta alla måltider per dag. Modifasts måltidsersättningar finns som Ready to drink, färdiga drycker och som bars, som det kommer mer detaljerad information om längre fram. Studier med måltidsersättningar visar att ett utbyte av en eller två huvudmåltider per dag mot drycker eller bars, kombinerat med sunda matmåltider ger: - en större viktnedgång både kort- och långsiktigt i jämförelse med lågenergikost 1,2 - ett bättre näringsintag i jämförelse med lågenergikost 3 - en bättre följsamhet i jämförelse med lågenergikost 4 Måltidsersättningar benämns ibland även LCD men ska inte förväxlas med kostersättningar som Modifast LCD då de ju inte kan ersätta all vanlig mat. Studier: 1. Heymsfield et al. Weight management using ameal replacement stratey. Meta and pooling analysis from six studies Franz et al. Weight loss outcomes: A systematic review and meta-analysis of weight-loss clinical trails with a minimum 1-year follow up Ashely et al. Nutrient adequacy during weight loss interventions: a randomized study in women comparing the dietary intake in a meal reaplacement group with a traditional food group Noakes et al. Meal replacements are as effective as structured eight-loss diets for treating obesity in adults with features of metabolic syndrome

16 Kontrollera vikten med Modifast Både kost- och måltidsersättningar kan användas för att kontrollera vikten, genom att byta ut en till två huvudmåltider per dag. En huvudmåltid kan bytas ut antingen mot 1 påse kostersättning, 1 måltidsersättning Ready to drink eller 2 Modifast bars. Om man halkat in i gamla negativa vanor igen, t.ex. med stora och energirika portioner eller energirikt småätande, så är det också fördelaktigt att bryta dessa ovanor och istället välja måltidsersättning. Man får en vilopaus från mat och ätande samt får bra näring. Man kan istället lägga kraft på att fokusera på vad som hände, när man ramlade tillbaka igen i gamla negativa vanor och fokusera på att förändra sina vanor igen. Det tar tid innan nya vanor sitter. När man påbörjar en viktminskning brukar man ofta tappa motivationen efter ca 6 mån och viktnedgången avstannar. Eller så kan vikten ha börjat att öka igen. Då är det fördelaktigt att byta ut en eller två huvudmåltider (mat) mot en eller två måltidersättningar, under en period, så att vikminskningen sätter fart igen. Motivationen ökar och förändringsarbetet känns lättare. Sedan återintroducerar man sunda matmåltider igen. De kan också användas när man arbetar med sin viktminskning och har svårt att få till sunda och sammansatta måltider. När man har ont om tid att laga eller köpa bra lunchalternativ, eller som alternativ till akutköp av energirika snacks till lunch. Det går snabbt att skaka till en Modifast dryck eller pudding, medan Modifast Ready to drink och bars redan är färdiga och är lätta att ta med. 16

17 Måltidsersättningar Modifast Ready to drink Modifast Ready to drink är en fullvärdig måltidsersättning och innehåller kcal per portion och kan ersätta en eller flera måltider per dag, dock ej alla. Den är näringsberikad och näringstät men innehåller inte samma näringssammansättning som en kostersättning gör, därför kan den inte ersätta alla måltider per dag. Den finns i 2 goda smaker, choklad respektive kaffe. Den är baserad på mjölkprotein, en högvärdig proteinkälla, vilket bidrar till extra god smak och bra konsistens. Flaskan gör den lätt att återförsluta och ta med sig när man är på språng. En öppnad flaska klarar sig upptill 24 timmar i kylskåp, vilket är extra praktiskt exempelvis efter obesitaskirurgi då portionsstorlekarna är små. Modifast RTD innehåller hela 16-17g protein per portion och är därför ett bra alternativ när man behöver förstärka proteinintaget efter t.ex. en operation. 17

18 Måltidsersättningar Modifast bars Modifasts bars finns i tre varianter, två bars med mjuk konsistens och chokladöverdrag, i smakerna Caramel och Choklad samt en krispigare variant, Cereal bar, med chokladsmak. Då kan man som patient välja Modifast bar utifrån både smak och konsistens och man kan dessutom välja att blanda och ta två olika bars till en och samma måltid. Två stycken bars motsvarar en fullvärdig huvudmåltid och en bars används med fördel som ett näringsrikt mellanmål. Modifast bars kan även användas som komplement vid en kur om man känner sig extra hungrig, exempelvis i samband med ett motionspass då man kan behöva fylla på med extra energi. 18

19 Modifast och fysisk aktivitet Det är alltid en fördel att vara fysisk aktiv - det är bra för hälsan och välbefinnandet och kan göra viktminskningen effektivare. Det finns många hälsovinster med motion som t ex att det kan minska risken för hjärtkärlsjukdom, diabetes, benskörhet och vissa typer av cancer. Det kan bidra till ett förbättrat psyke man mår bättre, oron minskar, man blir piggare och sömnen förbättras. När man går på en diet och är katabol så är det fördelaktigt att röra på sig. Det är rimligt att fortsätta med de motionsvanor som man tidigare varit van vid men man skall vara försiktig med att chockstarta med nya intensiva motionsprogram. Konditionsträning ökar energiförbrukningen och styrketräning gör att man behåller mer muskler när man går ner i vikt. En kombination av dessa är bra men den bästa aktiviteten är den som blir av. Om man går på en ren LCD-diet och utför en mer ansträngande träning är det bra att äta i samband med sin träning. Det kan då vara fördelaktigt att ta 1 påse LCD kostersättning strax före passet så att man har näring och byggstenar tillgängliga i kroppen när man tränar för att förbättra kroppens återhämtning. Proteinet från måltiden innan träningen finns tillgängligt i några timmar efter passet. Av denna anledning kan man planera att ta sin nästa Modifast-måltid inom 2 tim efter passet. Detta är ett förslag på hur man kan gå tillväga men man får prova sig fram till den strategi som passar bäst. Följer man specifika tider för sina Modifast-måltider kan man också prova att lägga till en halv/hel frukt eller en Modifast bar innan träningen om man känner sig trött före passet. Om man har fått sin fysiska aktivitet till en vana sedan när man ska återintroducera sund mat är det en fördel. När man motionerar får man oftast ett bättre ätbeteende - man slarvar helt enkelt mindre med maten. Den bästa aktiviteten är den som blir av och som man trivs med! 19

20 Viktigt att tänka på Man bör dricka minst 2-2,5 liter vätska när man använder lågenergidieter som Modifast, utöver det man får i sig med produkterna. Drycker man kan dricka är vatten, mineralvatten, kaffe, te och lightsaft samt lightläsk baserade på sötningsmedel. De sistnämnda bör man dock vara lite försiktig med då syror i dessa drycker kan bidra till tandskador. Det är viktigt att dricka tillräckligt både för att täcka sitt vätskebehov och för att intag av vitaminer/mineraler inte ska bli för koncentrerade. Biverkningar som kan uppkomma av för lågt vätskeintag är muntorrhet, dålig andedräkt, huvudvärk, illamående/kräkning, yrsel, muskelkramp samt förstoppning. Fusk att äta något extra när man går på diet gör inte dieten bortkastad. Att lägga till något extra t.ex. 1 frukt eller 1 bar ger ingen direkt skillnad på förväntad viktnedgång. Om man däremot lägger till flera livsmedel per dag så kan man inte förvänta sig att gå ner i vikt i samma takt som om man endast skulle ta 4 påsar/dag. Men det gör inget. Det viktigaste är att hitta sin egen modell för viktminskning. En viktnedgång både får och tar tid och är ett långsiktigt förändringsarbete där Modifast är ett stöd och hjälpmedel utmed vägen. Hållbarhet- en öppnad eller färdigblandad portion kan stå i kylskåp högst 1 dygn. Det sker ingen minskning av näringsämnen, utan det främst är av hygieniska skäl eftersom det kan ge en ökad bakterierisk. Därför ska de inte stå öppnade alternativt färdigblandade i kylskåp längre än 1 dygn. 20

21 21

Viktminskning och Modifast LCD

Viktminskning och Modifast LCD Viktminskning och Modifast LCD Utbildnings- & presentationsbilder OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt sätt. Kontakta Impolin

Läs mer

Vikt, viktminskning, & Modifast

Vikt, viktminskning, & Modifast Vikt, viktminskning, & Modifast Utbildnings- & presentationsbilder OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt sätt. Kontakta Impolin

Läs mer

Vikt, viktminskning, & Modifast

Vikt, viktminskning, & Modifast Vikt, viktminskning, & Modifast Utbildnings- & presentationsbilder OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt sätt. Kontakta Impolin

Läs mer

Modifast på god väg mot ett lättare liv

Modifast på god väg mot ett lättare liv Modifast på god väg mot ett lättare liv Modifast måltider för alla tillfällen Tillhör du dem som behöver gå ner i vikt och känner att du vill ha lite hjälp på vägen? Eller är du ofta på språng och har

Läs mer

Måltidersättning och viktreduktion

Måltidersättning och viktreduktion Stockholms Obesitasdagar 12-13 maj 2011 Måltidersättning och viktreduktion Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum Definitoner av och regler kring Livsmedel för viktminskning Studier om måltidsersättning

Läs mer

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vad är very low calorie diet/low calorie diet? Krymper magsäcken under pulverdieten? Vad är skillnaden mellan måltidsersättningar och VLCD/LCD? Spelar det någon

Läs mer

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Överviktsenheten-MM5 / Dietisterna i ÖLL Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vad är low calorie diet/ very low calorie diet? Vad är skillnaden mellan måltidsersättningar och LCD/VLCD? Spelar det

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

nyhetsbrev Januari 2012

nyhetsbrev Januari 2012 nyhetsbrev Januari 2012 LCD-behandling för patienter med diabetes och övervikt/fetma Docent Jarl Torgerson besvarar vanliga frågor om LCD vid Diabetes Nya goda proteinbars med hög andel protein och fiber

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION Innehåll Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Utbildnings- & presentationsbilder vårdpersonal OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt

Läs mer

NY VIKT NY HÄLSA NYTT LIV

NY VIKT NY HÄLSA NYTT LIV Slanka trycksak A5_mod 11-03-04 07.49 Sida 2 NY VIKT NY HÄLSA NYTT LIV DEN NYA GODA SMAKEN Slanka trycksak A5_mod 11-03-04 07.49 Sida 3 NY SVENSK VLCD-PRODUKT FÖR EFFEKTIV OCH SÄKER VIKTMINSKNING UTAN

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION INNEHÅLL Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

Certifierad rådgivare för Viktminskning på nivå kg på: Drygt 3 mån / 15 veckor / 100 dagar 20 okt jan 2008

Certifierad rådgivare för Viktminskning på nivå kg på: Drygt 3 mån / 15 veckor / 100 dagar 20 okt jan 2008 Certifierad rådgivare för Viktminskning på nivå 1 26 kg på: Drygt 3 mån / 15 veckor / 100 dagar 20 okt 2007 28 jan 2008 Livslångt projekt. Inget kortsiktig lösning. När jag lyckats gå ner i vikt också

Läs mer

Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka

Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka Cilla Torbjörn Svensk tillverkning Utan aspartam, gluten och sojamjöl laktosfritt sortiment finns Emma Tomas Jeanette -22kg -25kg -40kg -20kg -15kg God svensk

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation 4. Samla energi för bättre prestation Det är samspelet mellan träning, vila, mat och dryck som gör att du får tillräcklig energi för att prestera bättre. Glömmer du något av detta kan du aldrig prestera

Läs mer

Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka. Sektionen för Klinisk Nutrition Anna-Karin Andersson, dietist

Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka. Sektionen för Klinisk Nutrition Anna-Karin Andersson, dietist Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka Syfte med kostbehandlingen: Tillgodose vätske- energi och näringsbehov Minimera risken för felsväljning kopplad till bolusmängd, vätskan

Läs mer

Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka

Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka Cilla Torbjörn Svensk tillverkning Utan aspartam, gluten och sojamjöl laktosfritt sortiment finns Emma Tomas Taste matters! Jeanette -22kg -25kg -40kg -20kg

Läs mer

3 livsmedel du kan äta sent (och som förbränner fett)

3 livsmedel du kan äta sent (och som förbränner fett) 1 3 livsmedel du kan äta sent (och som förbränner fett) Copyright www.maxadinfettforbranning.se LEGAL DISCLAIMER Den information som presenteras i denna rapport är på intet sätt avsedd som medicinsk rådgivning

Läs mer

Prestationstriangeln

Prestationstriangeln Prestationstriangeln TRÄNA VILA Obalans i triangeln = Försämrad prestationsförmåga - Trötthet - Sjukdom / Skador -Näringsbrist - Överträning ÄTA Energibalans UTTAG INTAG Ät regelbundet och fyll alltid

Läs mer

KOL. Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276

KOL. Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276 KOL Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276 KOL Viktförlust Nedsatt lungfunktion Minskad fysisk aktivitet Förlust av fettmassa Förlust av andningsmuskulatur Förlust av annan

Läs mer

Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka

Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka Cilla Torbjörn Svensk tillverkning Utan aspartam, gluten och sojamjöl laktosfritt sortiment finns Emma Tomas www.slanka.se Jeanette -22kg -25kg -40kg -20kg

Läs mer

Apotekets råd om. Kost och motion

Apotekets råd om. Kost och motion Apotekets råd om Kost och motion Den moderna människan äter ofta mer än vad kroppen behöver och kan göra av med. Dessutom är många för lite fysiskt aktiva. Det kan leda till övervikt, som i sin tur kan

Läs mer

Energi- och fiberrik.

Energi- och fiberrik. Kompletta näringsdrycker ( mjölklika ) (Undantag: och Extra) Fresenius Fresubin energy kcal/100 Lämplig för personer med dålig aptit, ökat energibehov och som riskerar malnutrition (undernäring). Energy

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad?

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad? Överviktsoperationer En överviktsoperation är en operation som syftar till att få patienter att gå ner i vikt och därmed minska sin risk att utveckla och dö en förtidig död i överviktsrelaterade sjukdomar,

Läs mer

Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka

Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka Snabbt och enkelt ner i vikt med goda Slanka Cilla Torbjörn -22kg -25kg Svensk tillverkning Utan aspartam, gluten och sojamjöl laktosfritt sortiment finns Emma -40kg Tomas -20kg www.slanka.se Jeanette

Läs mer

3 livsmedel du kan äta sent (och som förbränner fett)

3 livsmedel du kan äta sent (och som förbränner fett) 1 3 livsmedel du kan äta sent (och som förbränner fett) Copyright www.maxadinfettforbranning.se LEGAL DISCLAIMER Den information som presenteras i denna rapport är på intet sätt avsedd som medicinsk rådgivning

Läs mer

Bra mat för seniorer

Bra mat för seniorer Bra mat för seniorer Tips på hur du bör äta för att må bra på äldre dar. Vacker, god och energirik mat är bra mat! Ät den mat du tycker om! Variera livsmedelsvalet! Behov av mat för äldre Med ökad ålder

Läs mer

www.maxadinfettforbranning.se

www.maxadinfettforbranning.se 1 Copyright www.maxadinfettforbranning.se LEGAL DISCLAIMER Den information som presenteras i denna rapport är på intet sätt avsedd som medicinsk rådgivning eller som en ersättning för medicinsk rådgivning.

Läs mer

Mat vid cancer. Lära sig leva med cancer

Mat vid cancer. Lära sig leva med cancer Mat vid cancer Mat vid cancer Varför ska man äta? Varför går man ner i vikt vid sjukdom? Hur ska man äta vid ofrivillig viktnedgång? Varför det är viktigt att äta Vad gör man vid minskad aptit? Mat vid

Läs mer

Pass 1 av7: Produktkunskap och vilka produkter som passar för vem. wctele1av6 2013-03-06

Pass 1 av7: Produktkunskap och vilka produkter som passar för vem. wctele1av6 2013-03-06 Välkommen! Ta fram papper och penna, stäng dörrar, TV och annat som kan störa, det blir mycket information på kort tid. -18år i Sverige - 33 år världen och detta är bara början! 1 Utbildningenär fördelad

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar.

Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar. Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar. Det räcker inte att träna hårt! Prestation ÄTA- TRÄNA VILA Mat och dryck Vi behöver vila och återhämtning. Muskler Immunförsvar Nervsystemet Men

Läs mer

Namn: Anders Andersson Datum: 2013-03-31

Namn: Anders Andersson Datum: 2013-03-31 Min Hälsorapport Namn: Anders Andersson Datum: 2013-03-31 Grupp: Kroppsfett Andel kroppsfett: 19,8 % Din kroppsfettprocent är 19,8 % och faller inom intervallet Acceptabelt. En hälsosam nivå för en 39-årig

Läs mer

Modedieter & Matglädje. Anna Vrede Dietistprogrammet Umeå Universitet

Modedieter & Matglädje. Anna Vrede Dietistprogrammet Umeå Universitet Modedieter & Matglädje Anna Vrede Dietistprogrammet Umeå Universitet Matglad http://blogg.vk.se/matglad Bra Mat Hälsa 2020 http://blogg.halsa2020.se/bra_mat Idag ska vi prata om: Kroppsideal och övervikt

Läs mer

Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar.

Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar. Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar. Det räcker inte att träna hårt! Prestation ÄTA- TRÄNA VILA Mat och dryck Vi behöver vila och återhämtning. Muskler Immunförsvar Nervsystemet Men

Läs mer

Nationell konferens om levnadsvanor 23 september 2015 Stockholm

Nationell konferens om levnadsvanor 23 september 2015 Stockholm Arbete med levnadsvanor i vården varför och hur? Risker med ohälsosamma levnadsvanor. Vilka råd och och vilken rådgivningsnivå rekommenderas? Övervikt och fetma Nationell konferens om levnadsvanor 23 september

Läs mer

Mat, måltider & hälsa. Årskurs 7

Mat, måltider & hälsa. Årskurs 7 Mat, måltider & hälsa Årskurs 7 Med alla näringsämnen Det finns 6 stycken näringsämnen: - Kolhydrater - Protein Engerigivande. Vi behöver - Fett ganska mycket av dessa. - Vitaminer - Mineraler Ej engerigivande.

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

10 misstag kvinnor gör

10 misstag kvinnor gör 10 misstag kvinnor gör Misstag vad gäller kost och träning Vill du ha större framgång i din träning? Sluta då göra dessa 10 misstag. Även om dessa missuppfattningar även finns bland män, verkar de vanligare

Läs mer

Certifierad rådgivare för Viktminskning på nivå 1. 26 kg på: Drygt 3 mån / 15 veckor / 100 dagar 20 okt 2007 28 jan 2008

Certifierad rådgivare för Viktminskning på nivå 1. 26 kg på: Drygt 3 mån / 15 veckor / 100 dagar 20 okt 2007 28 jan 2008 Sommaren 2007 Certifierad rådgivare för Viktminskning på nivå 1 26 kg på: Drygt 3 mån / 15 veckor / 100 dagar 20 okt 2007 28 jan 2008 Snabbt Mitt i mellan Långsamt Ca 0,5 3,5 kg / vecka Livslångt projekt.

Läs mer

Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer. Dietistkonsult Norr Elin Johansson

Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer. Dietistkonsult Norr Elin Johansson Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer Dietist sedan 2006 Driver Dietistkonsult Norr sedan 2008 2 bloggar http://blogg.halsa2020.se/dietistbloggen/ www.dietistkonsult.nu Föreläsningar, kostrådgivning

Läs mer

Äta för att prestera!

Äta för att prestera! Äta för att prestera! Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 woman) No Data

Läs mer

Lev livet med Liva Energi

Lev livet med Liva Energi Lev livet med Liva Energi Liva Energi: Lätt att servera gott att äta Smaker som äldre uppskattar Extra energi är enklare än du tror Kan motverka undernäring Undernäring är ett stort problem bland många

Läs mer

Nu lanseras ShapeWorks. AIMG - Oberoende Distributör för Shape Works

Nu lanseras ShapeWorks. AIMG - Oberoende Distributör för Shape Works Nu lanseras ShapeWorks Dagordning Fetma Övervikt Fetma Övervikt ShapeWorks filosofi ShapeWorks system ShapeWorks process Affärstips Övervikt Fetma Övervikt Fetma Fetman ökar I de flesta EU-länder är mer

Läs mer

Kost & idrott. Andreas B Fysakademin.se

Kost & idrott. Andreas B Fysakademin.se Kost & idrott Andreas B Fysakademin.se 1. Hälsa Viktkontroll Varför är kost viktigt? Hjärt och kärl sjukdomar Osteoporos osv 2. Livskvalitet 3. Prestation Kost & prestation P= förutsättningar x (timmar

Läs mer

Låt oss hållas starka!

Låt oss hållas starka! Låt oss hållas starka! Dagens informationsflöde ger inte nödvändigtvis en bra bild av hur man äter hälsosamt. Vi kan i stället känna oss förvirrade och föreställa oss att det är svårt och dyrt att äta

Läs mer

Ger socker typ 2-diabetes?

Ger socker typ 2-diabetes? Ger socker typ 2-diabetes? Emily Sonestedt, PhD Lunds Universitet SNF 2015-04- 20 Diabetesepidemin! 382 miljoner individer i världen har diabetes! 8,3% av den vuxna befolkningen! Antalet har dubblerats

Läs mer

Meny. Matprat som förändrar. Termodynamik. Viktarbete. Samtalet vägen till förändring. Minimera ett förmanande förhållningssätt.

Meny. Matprat som förändrar. Termodynamik. Viktarbete. Samtalet vägen till förändring. Minimera ett förmanande förhållningssätt. Akademiskt primärvårdscentrum Matprat som förändrar Specialistdietist Mahnoush Malek Viktarbete - Realiteten, samtalet Meny Nutrition - Utveckling, samtid och framtid - Modedieter, NNR 2012 Evidens och

Läs mer

Information om E-kost, energi/- proteinrik kost, samt förslag till måltidsordning

Information om E-kost, energi/- proteinrik kost, samt förslag till måltidsordning 1 Energi- och proteinrik kost (E-kost) rekommenderas till patienter som bedöms vara undernärda eller i riskzonen för att utveckla undernäring i kombination med att dom har en dålig aptit. E-kost rekommenderas

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr Leg dietist Evelina Dahl Dietistkonsult Norr Medellivslängden i Sverige har ökat med cirka 25 år de senaste 100 åren Andelen äldre är högre + bättre hälsa Unga 18-30 år äter betydligt sämre än äldre mindre

Läs mer

Definition. I bildspelet används begreppet frukt och grönsaker. I det inkluderas även bär och rotfrukter, men potatis är undantaget.

Definition. I bildspelet används begreppet frukt och grönsaker. I det inkluderas även bär och rotfrukter, men potatis är undantaget. Frukt gör dig glad Definition I bildspelet används begreppet frukt och grönsaker. I det inkluderas även bär och rotfrukter, men potatis är undantaget. Varför viktigt med frukt & grönsaker? Skyddande effekt

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar.

Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar. Träna, äta och vila. Kostens roll för idrottande ungdomar. Det räcker inte att träna hårt! Prestation ÄTA- TRÄNA VILA Mat och dryck Vi behöver vila och återhämtning. Muskler Immunförsvar Nervsystemet Men

Läs mer

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 Maten och måltiden på äldre dar 1 Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 2015-02-05 15:51:40 Maten och måltiden är viktig, den ger dig inte bara näring och energi, utan innebär också för många något trevligt

Läs mer

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes?

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Föreläsning vid öppet hus på KI den 30 augusti 2014 Kerstin Brismar Professor, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset-Sophiahemmet Inst för Medicin och

Läs mer

Sjukdomen fetma. Bild: Canadian obesity network

Sjukdomen fetma. Bild: Canadian obesity network Sjukdomen fetma Sjukdomen fetma är när fettvävnaden i kroppen påtagligt försämrar hälsan. Det kan bero på hur fettvävnaden är fördelad i kroppen, fettets funktion och hur stor del av kroppens totala vikt

Läs mer

Om Fresubin 2 kcal DRINK. Ordination till: Dosering: ml ggr/dag. Ordinerande dietist/läkare: Övrig information: www.fresubin.se

Om Fresubin 2 kcal DRINK. Ordination till: Dosering: ml ggr/dag. Ordinerande dietist/läkare: Övrig information: www.fresubin.se Aprikos/Persika Skogsbär, Neutral, Toffee, Vanilj Om Fresubin 2 kcal DRINK Fresubin 2 kcal DRINK är en komplett näringsdryck med mycket energi och protein. Nutritionsbehandlingen kan varieras genom att

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Skräddarsydd kostbehandling vid övervikt och fetma hos vuxna

Skräddarsydd kostbehandling vid övervikt och fetma hos vuxna Skräddarsydd kostbehandling vid övervikt och fetma hos vuxna Anna Hägg Leg.Dietist Överviktscentrum Finns en kost som passar alla? 1 Skräddarsydd kostbehandling Område som behöver utvecklas, fler studier

Läs mer

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning PRODUKTINFORMATION XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning Det är ett komplement till kalorisnål kost och anpassad träning som ser till att patientens egen insats gör större skillnad

Läs mer

Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen

Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen Epidemiologi Hälften av svenskarna är överviktiga 14% är obesa Vanligare hos män än kvinnor Vanligare i glesbygd Vanligare vid låg utbildning och låg

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Tuffa killar och mat Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Bra ätande Om man inte äter bra är man antagligen i ett ganska dåligt skick. Det är inte en trevlig känsla och många vill må bättre,

Läs mer

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! Datum: Frågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi Namn Personnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) Telefon mobil E-post Behöver du tolk? Om ja

Läs mer

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Fysisk hälsa Den fysiska hälsan är hur våra kroppar mår Den fysiska hälsan är till exempel sjukdom Fysisk hälsa kan även vara kosten vi får i oss. Kosten har en stor inverkan

Läs mer

Mat för att hålla sig frisk på äldre dar

Mat för att hålla sig frisk på äldre dar Mat för att hålla sig frisk på äldre dar vad säger forskningen och vilka rekommendationer finns? Anja Saletti, leg dietist, PhD anja.saletti@pubcare.uu.se Innehåll Rekommendationer skillnader frisk, skör,

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Rekommendationer (DNSG) Kostrekommendationer och modedieter. Diabetes Nutrition Study Group (DNSG)

Rekommendationer (DNSG) Kostrekommendationer och modedieter. Diabetes Nutrition Study Group (DNSG) Kostrekommendationer och modedieter Linda Schiller, Leg Dietist SÄS, Skene Best avaliliable evidence (bästa bedömning utifrån dagens kunskap) vikt, hjärtsjukdom, diabetes Diabetes Nutrition Study Group

Läs mer

JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES

JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES FRÅGOR OCH SVAR Vad innebär det att få diabetes? Det är helt naturligt att du reagerar med olika känslor på att du har fått diabetes. Vi hoppas att denna broschyr kan hjälpa

Läs mer

Viktkontroll Finlands Apotekareförbund 2007

Viktkontroll Finlands Apotekareförbund 2007 Viktkontroll Finlands Apotekareförbund 2007 2 Till läsaren Viktkontrollens betydelse för hälsan är obestridlig. Men trots att principerna är lätta att förstå är viktkontroll inte alltid så enkelt. Den

Läs mer

Flera livsstilsfaktorer kan påverka vikten negativt, som t ex felaktig kost, fysisk inaktivitet, stress och sömn. I detta utbildningsmaterial

Flera livsstilsfaktorer kan påverka vikten negativt, som t ex felaktig kost, fysisk inaktivitet, stress och sömn. I detta utbildningsmaterial Flera livsstilsfaktorer kan påverka vikten negativt, som t ex felaktig kost, fysisk inaktivitet, stress och sömn. I detta utbildningsmaterial fokuserar vi på kosten i behandling, med praktiska tips för

Läs mer

Värt att veta om kronisk förstoppning

Värt att veta om kronisk förstoppning Värt att veta om kronisk förstoppning 1 När blir förstoppningen kronisk? Skillnaden mellan vanlig förstoppning och kronisk förstoppning är hur länge besvären håller i sig. Förstoppningen övergår i kronisk

Läs mer

Metabola Syndromet. Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck.

Metabola Syndromet. Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck. Metabola Syndromet Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck. Definition av MetS 3 av 5. 1. Midjemått (beroende av etnicitet) >90cm för män

Läs mer

Glykemiskt index En vattentät viktminskningsmetod eller ett hälsosamt verktyg med begränsningar?

Glykemiskt index En vattentät viktminskningsmetod eller ett hälsosamt verktyg med begränsningar? Gy Biologi/Näringskunskap Glykemiskt index En vattentät viktminskningsmetod eller ett hälsosamt verktyg med begränsningar? Syfte Att ge eleverna en förståelse för hur blodsockret påverkar kroppen och varför

Läs mer

Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma

Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma Kristianstad 2015-02-23 Innehållsförteckning Kunskapsstöd Inledning 3 Definition 3 Förekomst 3 Orsak 3 Risker 4 Aktuell forskning 4 Behandling

Läs mer

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Information anpassad för patient NOURISHING PERSONAL HEALTH KRISTINAS FRUKOSTTIPS (2 PORTIONER) MILD VANILJ För dig som är i behov av extra näring kan Resource 2.0+fibre

Läs mer

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Livsmedel för speciella medicinska ändamål Livsmedel för speciella medicinska ändamål Näringsdrycker vad, varför, för vem? Näringsdrycker/kosttillägg, som används i kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring, eller där speciell kost behövs.

Läs mer

SKOLINFO Mat vid diabetes typ 1. Dietisterna, Huddinge och Solna

SKOLINFO Mat vid diabetes typ 1. Dietisterna, Huddinge och Solna SKOLINFO Dietisterna, Huddinge och Solna Diabetiker kan äta som de önskar, men men de saknar förmåga att göra insulin! Mål med kostbehandling Individualisering Tillräckligt energi- och näringsintag Blodsocker

Läs mer

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer

Läs mer

Viktbehandling icke kirurgisk

Viktbehandling icke kirurgisk Viktbehandling icke kirurgisk Niclas Abrahamsson Endokrin Akademiska Sjukhuset i Uppsala Är det då så farligt att vara överviktig? BMI>40kg/m 2 6% av USAs vuxna bef Konsumerar 20% av sjukvårdsbudgeten

Läs mer

Frågeformulär till patienter som vill genomgå fetmakirurgi0b

Frågeformulär till patienter som vill genomgå fetmakirurgi0b AUTOANAMNES FÖR PATIENTER - 1 (10) 7673-1 Frågeformulär till patienter som vill genomgå fetmakirurgi0b Namn Personnummer OBS! Rökning ökar risken för komplikationer och sår i magsäcksfickan efter fetmakirurgi.

Läs mer

Goda råd vid tugg- och sväljsvårigheter

Goda råd vid tugg- och sväljsvårigheter Goda råd vid tugg- och sväljsvårigheter Den här broschyren ger en kort introduktion till området dysfagi. Huvuddelen av broschyren ägnas åt enkla råd och tips på hur man kan underlätta för patienter med

Läs mer

Nutrition & risk för undernäring

Nutrition & risk för undernäring Nutrition & risk för undernäring 1 Vad ska vi ta upp? Näringslära Normal mathållning för äldre Åldrande och fysiologiska förändringar Sväljsvårigheter Olika koster och konsistenser Berikningar 2 3 Socialstyrelsen

Läs mer

Yvonne Wengström Leg. Dietist 2015 www.finspang.se

Yvonne Wengström Leg. Dietist 2015 www.finspang.se Om matens vikt för god häls Yvonne Wengström Leg. Dietist 2015 Behov Med åldern minskar vikten och längden Med åldern minskar också muskelmassa. För friska äldre minskar energibehovet med åldern. Vid sjukdom

Läs mer

Vem är Extend Näringsprodukter till för?

Vem är Extend Näringsprodukter till för? Vem är Extend Näringsprodukter till för? Våra Bars, Shakes, Crisps och Drizzles är helt enkelt näringsprodukter som hjälper dig att kontrollera blodsockret i upp till 9 timmar. Fördelen med stabilt blodsocker

Läs mer

Maten under graviditeten

Maten under graviditeten Maten under graviditeten Graviditet och mat I Sverige har vi goda möjligheter till bra mat och att äta väl under graviditeten behöver inte vara svårt. Den gravida bör liksom alla äta vanlig, varierad och

Läs mer

Meny. Matpratsom förändrar. Viktarbete. Behandling. Ålderns betydelse för behandlingen. Viktstabilitet = Energibalans

Meny. Matpratsom förändrar. Viktarbete. Behandling. Ålderns betydelse för behandlingen. Viktstabilitet = Energibalans Matpratsom förändrar Meny Behandling - Viktarbete, realiteten, samtalet Nutrition - Utveckling, samtid och framtid - Modedieter, NNR 2012 Evidens och nutritionsbehandling - Svårigheter, nutritionsområden

Läs mer

Diabetes. 350 000-400 000 i Sverige har diabetes typ II. Övervikt och fetma förekommer hos 70-80 % av dessa

Diabetes. 350 000-400 000 i Sverige har diabetes typ II. Övervikt och fetma förekommer hos 70-80 % av dessa Diabetes 350 000-400 000 i Sverige har diabetes typ II Övervikt och fetma förekommer hos 70-80 % av dessa 2,5 % av männen och 5,6 % av kvinnorna har ett BMI över 40 kg/m2 (Källa: 1177, sos) Vad kan göras?

Läs mer

Kostpåverkan vid narkolepsi?

Kostpåverkan vid narkolepsi? Kostpåverkan vid narkolepsi? Helena Pettersson, leg dietist Tina Jönsson, leg dietist Helena Pettersson/Tina Jönsson, leg.dietist 1 Kronobiologi - biologiska rytmer Helena Pettersson/Tina Jönsson, leg.dietist

Läs mer

Pass 1 av 6: Produktkunskap och vilka produkter som passar för vem

Pass 1 av 6: Produktkunskap och vilka produkter som passar för vem Välkommen! Ta fram papper och penna, stäng dörrar, TV och annat som kan störa, det blir mycket information på kort tid. -15år i Sverige - 30 år världen och detta är bara början! 1 Utbildningen är fördelad

Läs mer

Diabetes hos äldre och sjuka. Sofia Kallenius Leg. dietist Primärvården Borås-Bollebygd

Diabetes hos äldre och sjuka. Sofia Kallenius Leg. dietist Primärvården Borås-Bollebygd Diabetes hos äldre och sjuka Sofia Kallenius Leg. dietist Primärvården Borås-Bollebygd Åldersförändringar Kroppssammansättning (muskler, fett, vatten) Sinnen Cirkulation (hjärta, lungor, infektioner) Kognitiva

Läs mer

rågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi!

rågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi! 0FB AUTOANAMNES FÖR PATI ENTER - 1 (8) rågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi! Namn Personnummer Du bör/ska använda dig av stegräknare och gå i snitt 10 000 steg/dag. 1PB AUTOANAMNES

Läs mer

Prebiotika & Probiotika för små barns magar

Prebiotika & Probiotika för små barns magar Prebiotika & Probiotika för små barns magar Spädbarn kan få ont i magen, som kan bero på förstoppning och gaser. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är orsaken till att magen och tarmen inte fungerar.

Läs mer

Näringen du behöver. Mellanmålen du vill ha.

Näringen du behöver. Mellanmålen du vill ha. Näringen du behöver. Mellanmålen du vill ha. Fresubin 2 kcal Drink i mini-flaska, perfekt som mellanmål. DEN GODA SMAKEN finns nu i 125 ml mini-flaska! När aptiten sviker är det ännu viktigare att maten

Läs mer