Tema Smärta Barns smärta måste tas på allvar När själva livet gör ont Tema Genus Jämställt för strokepatienter KOL Rätt kost viktigt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema Smärta Barns smärta måste tas på allvar När själva livet gör ont Tema Genus Jämställt för strokepatienter KOL Rätt kost viktigt"

Transkript

1 sumagasinet från sahlgrenska universitetssjukhuset nummer 3/2007 Tema Smärta Barns smärta måste tas på allvar När själva livet gör ont Tema Genus Jämställt för strokepatienter KOL Rätt kost viktigt

2 Med genusglasögon lindras smärta smart tema: smärta Katarina S Hallingberg redaktör för SUmagasinet Smärta är ett tema i detta nummer av SUmagasinet. Inte så konstigt. Det är många som har ont på ett sjukhus den nyopererade, barnaföderskan, den kroniskt sjuka, den deprimerade patienten listan kan göras lång. Ont ska med ont fördrivas hette det förr. Idag vet man att tillfrisknandet gynnas av att patienten inte har ont, man kan bättre mäta smärta och man unnar patienten att vara så smärtfri som möjligt. På en del ställen får patienten till och med själv reglera dosen smärtstillande efter sin operation. Insikten att jag som patient inte behöver ligga och ha ont skapar förstås trygghet. Men får patienter samma bemötande och behandling oavsett kön? Svar ges av Sveriges Kommuner och Landsting i den färska rapporten (O)jämställdhet i hälsa och vård. Sedan flera år tillbaka har projekt som fokuserat på frågan bedrivits inom Västra Götalandsregionen och på vårt sjukhus. Det skriver vi om i några artiklar. De två temana har beröringspunkter. Av SKLs rapport framgår till exempel att det är utifrån män man forskat fram många läkemedel, dosering och behandlingsrekommendationer. Kanske är det en förklaring till att fler kvinnor än män anmäler biverkningar. De senaste åren har man emellertid blivit alltmer uppmärksam på att det kan finnas biologiska skillnader mellan könen som har betydelse för vilken effekt ett läkemedel har, och att man måste ta hänsyn till detta, skriver rapporten. På med genusglasögonen och lindra smärta smartare alltså. Om några år är könsuppdelning i analyser och åtgärder över hela linjen en självklarhet, tror Marianne Melkersson, strategisk jämställdhetssamordnare i Västra Götalandsregionen, i artikeln på sidan 19. Dit har vi säkert en bit att gå. Katarina S Hallingberg Sjukskrivning inte alltid det bästa för smärtpatienter Det är ett stort problem att smärtpatienter sjukskrivs långa perioder utan behandlingplan, anser Clas Mannheimer, professor och Mr Smärta på Smärtcentrum, Sahlgrenska Universitetssjuhuset/Östra. sumagasinet i redaktionen Katarina S Hallingberg redaktör Kerstin Fredin Ann Louise Leikin grafisk form och layout Maria Nordberg ansvarig utgivare Göran Ekstedt e-post postadress sumagasinet Avdelningen för information och kommunikation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1a, mölndal fax tryck Cela Grafiska AB Du kan också läsa SUmagasinet på intra.sahlgrenska.se och Uppgiftslämnare skyddas. Den som lämnar upplysning till en tidning har laglig rätt att vara anonym. Redaktionen får inte röja uppgiftslämnares identitet och myndigheter får inte forska efter den. Citera oss gärna men ange källan. omslagsbild Tema Smärta. Pelle är patient på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Bild: Björn Larsson Rosvall innehåll 3 Sjukskrivning inte alltid det bästa för smärtpatienter 4 Bröstsmärta behöver inte vara hjärtinfarkt 5 När själva livet gör ont 6 Hur mäter man smärta? 7 Barns smärta måste tas på allvar 8 Goda klubbor gör gott när det gör ont 9 Det bästa av flera världar 10 Vi arbetar som biomedicinska analytiker på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 12 Snabb vård i kubik 13 Krönika: En dag på jobbet Mer än en distal radiusfraktur 14 Triage nu även inom psykiatrin 15 Tema: Genus i vården Patientens kön spelar roll 16 Tema: Genus i vården Kön spelar roll för hälsa och sjukdom 17 Tema: Genus i vården Jämställd vård på strokeenheten 18 Tema: Genus i vården Väntetider, pengar och remisser jämfördes 19 Tema: Genus i vården Det behövs genusglasögon i vården 20 Muskelmassa och näringsintag fokus hos KOL-patienter 22 Jimmy Kero - en chef med sinne för barn 23 Chefer som kommer, chefer som går 23 Att tänka på framtiden skapar aktivitet 23 Vården får vitsord år inom psykiatrin 24 Kvalitetsveckan 2008 närmar sig med stormsteg! bild: niclas johansson Akupunktur, som följer nervbanorna, är en godkänd behandlingsmetod mot smärta i vårt land. Patienten ska tas om hand, men en långvarig sjukskrivning kan ibland till och med ha negativa konsekvenser för patienten. Smärta indelas i tre grupper den akuta, den tumörrelaterade och den långvariga smärtan. Behandlingstiden av den akuta smärtan är kort, det räcker med behandling i några timmar upp till några dagar. Den tumörrelaterade smärtan kräver behandling mellan några månader och år. Doktorn är då aktiv och patienten passiv behandlingsmottagare, något som läkaren är van vid från sin utbildning och som patienten förväntar sig. Eftersom behandlingstiden är begränsad är vi inte rädda för att använda oss av mer aggressiva behandlingsmetoder som tunga smärtstillande läkemedel eller blockader, säger Clas Mannheimer. Flera läkemedel, till exempel opiater, kan ges i tablettform, med injektioner eller pumpar som via katetrar vid ryggmärgen hämmar smärtsignalen där. Man kan också lägga in ryggmärgsstimulatorer som ger en god smärtlindring vid perifer nervsmärta och kärlkramp (angina pectoris). När det gäller icke tumörrelaterad långvarig smärta däremot är situationen en annan. Patienten bör då vara en aktiv elev medan läkaren har en rådgivande funktion. Smärtorna vi talar om kan vara ryggskott, rygg- och nacksmärtor, whiplashskador, fibromyalgi, ospecifika buksmärtor och smärtor som är svåra att definiera. Här finns en minoritet av alla patienter men det är en grupp som konsumerar mycket vård. Sju procent av befolkningen, cirka vuxna personer, beräknas, enligt Socialstyrelsen, kosta samhället 85 miljarder om året, informerar Clas Mannheimer. Många av de här patienterna har gått länge med sin smärta i många fall alltför länge. De är flitiga besökare på vårdcentralerna och på våra akutintag. Behandlingarna är här mycket långvariga, ibland livslånga. Problemet är att vi ofta tar med oss förhållningssättet från akut och tumörrelaterad smärta, där läkaren har en aktiv roll och patienten är en passiv behandlingsmottagare. Men det kan motverka patientens smärtrehabilitering. Istället är det viktigt att ändra livsstil patienten måste bli mer aktiv. Arbetssituationen kan behöva ändras, muskelfunktioner tränas, dygnsrytm förändras alltså både mental och fysisk rehabilitering. Centrumet fungerar som spindeln i ett nät av smärtenheter, smärtläkare och smärtombud som är vitt spritt inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Clas Mannheimer är bekymrad över logistiken i vården samt de långa väntetiderna för patienter med långvarig smärta i regionen. Ett steg i rätt riktning är att samarbetet mellan olika smärtenheter från sjukhus, hemsjukvård och primärvård i regionen har förbättrats. När det gäller regionvård har man kommit långt med samarbetet i Östergötland där man har en paraplyorganisation inom hela regionen som har formaliserats. Det målet har vi ännu inte riktigt nått inom Västra Götalandsregionen men vi arbetar på detta. Kerstin Moberg, smärtsjuksköterska och Clas Mannheimer, professor på Smärtcentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra. 2 bild: adam ihse

3 tema: smärta 4 Många som söker hjälp för bröstsmärtor blir väldigt nöjda med beskedet att det inte beror på hjärtat. Men även om orsaken är en annan ska vi kunna hjälpa, säger Maria Taube, vårdenhetsöverläkare för Medicinsk akutvårdsavdelning, MAVA, på SU/Sahlgrenska. Bröstsmärta behöver inte vara hjärtinfarkt På MAVA tar man varje år emot mellan 1800 och 2000 patienter med bröstsmärtor. Men bröstsmärtor kan ha helt andra orsaker än det man ofta befarar hjärtinfarkt. Det kan handla om ångestutlöst bröstsmärta, lunginflammation, lungemboli eller magbesvär. Patienter som söker akut på grund av bröstsmärtor läggs in på MAVA med EKG-övervakning och kontroll av hjärtskademarkörer för att utesluta hjärtinfarkt. Hjärtskademarkörer faller ut i blodet vid infarkt, genom att det blir syrebrist i hjärtmuskeln, som kan mätas direkt på enheten. Cirka 400 av de cirka 2000 patienterna har verkligen hjärtinfarkt och något hundratal har en allvarlig kranskärlssjukdom utan hjärtinfarkt. Efter tolv timmars noggrann observation av patienten genomförs, om man inte har akuta bröstsmärtor, ett arbets-ekg på enheten för att utesluta kranskärlssjukdom. Vi kan utesluta de farliga orsakerna till att ha ont i bröstet och det Maria Taube, vårdenhetsöverläkare och Jan Berglund, hjärtsjuksköterska arbetar bland annat med patienter med bröstsmärta. betyder mycket för de flesta som söker hjälp, säger Maria Taube. Även om inte hjärtsjukdom kan konstateras kan det för en del behövas en fortsatt sjukhuskontakt. Då kan man få en sjuksköterskekontakt Vi kan utesluta de farliga orsakerna till att ha ont i bröstet och det betyder mycket för de flesta som söker hjälp. på Bröstsmärteenheten efter några veckor för att se hur det går hemma. Det kan gälla en uppföljning av medicineringen mot magbesvär, sur mage och uppstötningar, som inte är ovanliga orsaker till bröstsmärtor. Man ska inte bara släppa en patient som tidigare sökt för bröstsmärtor utan att följa upp hur de mår. bild: adam ihse Det kan hjälpa med en smärtstillande salva över bröstet eller axeln, en magsyrenedsättande medicin eller att förmedla kontakter till någon som kan hjälpa en att hantera sin stress, säger Jan Berglund, hjärtsjuksköterska på avdelning 90 och 91, med särskilt ansvar för patienterna på Bröstsmärteenheten. Bröstsmärteenhetens sjuksköterskor ger patienten en timme vid återbesök. Alla får inte möjlighet att komma, men de som känner att de inte fått svar på sina frågor kring sin bröstsmärta är välkomna. Ett besök som gör att många frågetecken rätas ut och medicineringen kan justeras. Det minskar också risken att patienten söker akut igen för bröstsmärtor. Bröstsmärteenheten betyder mycket. Sjuksköterskorna har mer tålamod och tid för patienterna och behöver de läkarkonsulthjälp med ett recept eller så rycker jag gärna ut, säger Maria Taube. tema: smärta När själva livet gör ont Vi i västerlandet kan ibland tro att vi har en garanti att leva friska och lyckliga i alla våra dagar. Om vi råkar ut för någon allvarlig sjukdom eller olycka, så kan det kännas orättvist och meningslöst. Varför just nu? Varför blev jag drabbad? Existentiell smärta är inte lätt att fånga in i några ord och meningar. Inte ens för Susann Strang, sjuksköterska och medicine doktor, som har ämnet som sin specialitet. Hennes forskning kring existentiell smärta började med att försöka fånga in begreppet. Sjukhuspräster, smärtläkare och läkare som arbetade med människor i livets slutskede intervjuades. Svaren blev olika, men en gemensam nämnare fanns den existentiella smärtan och lidandet är när livet gör ont och man inte finner någon mening med det. Det här är inget man fixar med ett 45-minuterssamtal. Det handlar om en process där man ibland slinker tillbaka i avgrundsdjupet. Men det finns också en öppning och en väg därur. Det gäller även för dem som har kort tid kvar att leva. De intervjuade prästerna talade mycket om skuld, skam, Gud och trasiga relationer. Många smärtläkare tyckte att begreppet existentiell smärta bara var flum och påhitt. Den stora gruppen ansåg dock att kroniska smärttillstånd vid sjukdomar och förlust av olika kroppsdelar och funktioner kan ge upphov till existentiell smärta medan palliativa läkare såg meningslöshet och frågor om varför man drabbats som främsta Susann Strang kommer gärna ut och föreläser om existentiell smärta. Hon leder också en fempoängskurs på högskolenivå i ämnet tillsammans med Institutionen för neurovetenskap. Susann betonar att kursen är för alla inom vården, men bild: björn larsson rosvall Intresserad av existentiell smärta? orsaken. Det handlar ofta om livsångest. Susann Strang exemplifierar. Vid ett tillfälle pratade hon med en patient med allvarlig malign hjärntumörcancer. Patienten såg plågad ut och Susann frågade om hon hade ont i huvudet, vilket inte är ovanligt. Nej, jag har inte ont i huvudet, utan ont i hela mig. Hon hade ingen fysisk smärta, men hade två minderåriga barn, som inte hade någon kontakt med sin pappa. Insikten att hon var döende och skulle lämna barnen ensamma gjorde ont i hela kroppen på henne. Oron och osäkerheten inför framtiden triggade igång en negativ spiral. Diagnosen i sig är också betydelsefull även om prognosen är negativ. Jag har mött människor som fått diagnosen hjärntumör, som känner lättnad trots att det inte är så mycket att känna sig lättad över. Oro är oftast lättare att bära än ångest. Existentiell smärta kan också visa sig på annat sätt. Lite ont i ryggen kan vara irriterande, men den knäcker inte de flesta av oss. Har du däremot haft cancer kan ryggvärken starta en negativ reaktion är det metastaser i ryggen? Tankarna får igång den existentiella smärtan och du känner dig jättesjuk. Susann Strang ser också företeelser som sträng religiositet som något som gör människorna skuldtyngda och osäkra på vad som egentligen sker efter döden. Men det är inte bara negativt, ibland kan det driva människor till något bättre, tror Susann Strang. Smärtan kan driva mig att leva ett mer autentiskt liv. Jag kan få nya positiva upplevelser, även om jag blir sjuk och kommer i rullstol. Det finns inga patentlösningar på hur existentiell smärta botas. Man måste själv hitta vägar ur den. Vi som vårdare kan stötta genom att bara finnas där, lyssna och sätta ord på känslorna. Orden sätter handtag på sorgen. Existentiell smärta är inte lätt att fånga in i några ord och meningar, säger Susann Strang, sjuksköterska och medicine doktor. särskilt sjuksköterskor på alla nivåer. I Socialstyrelsens principer för sjuksköterskeutbildningen står att sjuksköterskan "ser till patientens fysiska, psykiska, sociala och ANDLIGA hälsa".

4 tema: smärta Hur mäter man smärta? På Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus finns många specialiteter, allt ifrån vård av för tidigt födda till hjärtkirurgi och cancervård. Smärtbehandlingen varierar utifrån ålder och diagnos och det är min specialitet, säger Stefan Nilsson, smärtsjuksköterska. tema: smärta För att få en bild av hur mindre barn känner sig används bland annat bilder på ansikten som genom grimaser visar olika känslolägen. bild: björn larsson rosvall Barns smärta måste tas på allvar bild: björn larsson rosvall Stefan Nilsson, smärtsjuksköterska och Ingela Terbrant, smärt- och narkossjuksköterska, arbetar med smärtskattning. Smärta är en personlig upplevelse, bara patienten själv vet hur ont det gör. Som hjälpmedel vid bland annat smärtlindring används på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, liksom världen över, VAS, Visuell Analog Skala. Rent praktiskt går smärtskattningen till så att patienten får peka på en tiogradig skala hur ont han eller hon har, noll för ingen smärta, tio för värsta tänkbara smärta. Målet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset är att patienten ska skatta sin smärta bild: måns langhjelm under 4 på skalan, berättar Ingela Terbrant, smärt- och narkossjuksköterska på Dagkirurgen SU/Mölndal. Eftersom patienten själv uppger hur ont det gör har han eller hon en aktiv roll i sin smärtbehandling. Kommunikationen mellan patient och vårdgivare förbättras. Att vi som sjukvårdspersonal på detta sätt ser patientens smärta leder till en tryggare patient, säger hon. Patienten upplever att smärtan tas på allvar och att det är "normalt" att ha ont efter en operation. Regelbunden smärtskattning ger också grunden för en strukturerad smärtbehandlingsplan och gör att man lättare kan upptäcka förändringar i smärtans mönster och intensitet. Dessutom kan effekten av smärtlindring lättare mätas. Det viktiga är egentligen inte VAS-siffran i sig utan förändringen i VAS under vårdtiden. Om patienten till exempel pekar på 6 på VAS-skalan före smärtbehandling och på 2 efter behandlingen vet man att smärtlindringen fungerar. Det är viktigt att patienten blir nöjd med smärtlindringen, om inte görs en ny smärtanalys. För barn i fem-sex-årsåldern och uppåt används andra skalor, bland annat ett system med en skala med ett rött streck. Här kan barnet peka och ju mer ont det känns desto rödare blir strecket. Skalan kompletteras av bilder på ansikten som genom Kommunikationen mellan patient och vårdgivare förbättras. Att vi som sjukvårdspersonal på detta sätt ser patientens smärta leder till en tryggare patient. grimaser visar olika känslolägen. Där kan barnet visa på de olika ansiktsuttrycken hur rädd och orolig man känner sig exempelvis inför undersökningen eller operationen. För barn under fem år och barn med funktionshinder använder vi observationsskalor för smärta samt skriver i journalen om barnets ansiktsuttryck, kroppsspråk och känsloyttringar, säger Stefan Nilsson, smärtsjuksköterska på Drottning Silvias barn- och Ungdomssjukhus. Detsamma gäller för vuxna patienter där VAS-mätningar kompletteras med journalnoteringar om hur patienten uttrycker sin smärta, till exempel gråt och ansiktsuttryck. Organisatoriskt tillhör Stefan Nilsson anestesi-, operation- och IVA. Hans närmaste arbetskamrater är två smärtläkare, Eva Kokinsky och Ingemar Brunsson. Jag behöver ett kompetent bollplank då smärtbehandling handlar mycket om val av läkemedel eller om dosen ska ökas, minskas eller sättas ut, säger han. Stefan Nilsson fungerar bland annat som vårdutvecklare och tar fram riktlinjer och kvalitetsutvecklar nya metoder som kan användas i verkligheten. Till sin hjälp har enheterna bild: måns langhjelm För mätning av smärta hos mindre barn används bland annat ett system med en skala med ett rött streck. Stefan Nilsson, smärtsjuksköterska, visar. sina egna smärtombud, som Stefan Nilsson informerar och utbildar. Jag hinner inte vara med på varje smärtrond på alla enheterna, så mitt arbete sker ofta på ett övergripande plan, som ett stöd för smärtombuden på vårdenheterna. Han anordnar utbildningar med egna eller utifrån kommande experter på smärtområdet. En annan arbetsuppgift är att forska fram nya kvalitetssäkrade smärtlindringsmetoder, tillsammans med sjuksköterskor och doktorer på sjukhuset. Ett tredje område är det kliniska praktiska arbetet med smärtlindring, framför allt på barn som har återkommande smärta. Behandlingen av akut smärta hos de minsta barnen har varit i fokus under senare år och är en viktig arbetsuppgift för smärtombuden. Stefans roll inom detta område är mest att bevaka nya rön och sprida kunskapen om dessa i den kliniska verksamheten. Ny teknik, som barn och ungdomar använder dagligen som datorer, dataspel och mobiltelefoner, skulle kanske användas mer för att avleda smärtan. Smärtsjuksköterska Stefan Nilsson tror det. Barnen med långvarig smärta måste fångas upp tidigt så vi kan bryta en negativ spiral innan den går för långt, säger han och förklarar: Det långvariga smärttillståndet är ofta välutrett och drabbar inte sällan skolarbetet högst påtagligt och indirekt de sociala kontakterna med vänner och kamrater. Det kan handla om magsmärtor och huvudvärk kopplad till rädslan att smärtorna ska komma igen. Det är barn, som så småningom blir vuxna där smärtan kan bli kronisk och ibland leder till långa sjukskrivningar och förtidspension. Medicinering mot smärta tycker Stefan Nilsson inte det finns så mycket att invända emot. Min erfarenhet är att kunskaperna ökar både inom sjukhuset och ute i samhället. Det finns de som är negativa till att ge morfinpreparat till barn, men ju mer kunskaperna ökar, desto större är förståelsen av användningen av morfin vid akut smärta. De senaste femton årens forskning och utveckling inom smärtbehandlingsområdet och tillsättandet av smärtsjuksköterskor inom vården har betytt mycket för patienterna. Men kunskap räcker inte alltid. Vi vet ganska mycket hur det bör se ut, men vi vet också att många metoder inte används i verkligheten på ett tillfredställande sätt. Det gäller att bryta gamla vanor och rutiner på enheterna. Där har jag en viktig arbetsuppgift, säger Stefan Nilsson. Barnen med långvarig smärta måste fångas upp tidigt så vi kan bryta en negativ spiral innan den går för långt. 6 7

5 tema: smärta Det obehagliga glöms bort när man får välja en klubba - eller två! Förr hette det alternativ medicin, idag komplementär. Det senaste är integrerad medicin. Genom att arbeta över gränserna kan man hitta den bästa behandlingen för varje patient, säger sjuksköterskan Tony Falk. tema: smärta Det bästa av flera världar bild: soffi petersson För ett barn kan det vara nog så traumatiskt att bara lägga om ett sår. Något som kan sätta negativa spår i smärtminnet långt fram i livet. På Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har det med åren växt fram en allt större medvetenhet om hur barn uppfattar smärta. En särskild sår- och omläggningsenhet finns här där fyra barnsjuksköterskor jobbar. De tar emot alla former av komplicerade traumasår kläm-, kross- och brännskador. Förra året blev det cirka sjuksköterskebesök. Anki Renning, sår- och brännskadesjuksköterska, är ansvarig för sårmottagningen. Många barn kommer kanske hit mer än tio gånger och då är det viktigt att de känner sig trygga med oss och den behandling de får. Barnet bor hemma och kommer hit regelbundet för omläggning. En smärtstillande tablett rekommenderas före besöket. Klubban erbjuds direkt då barnet kommer. Det är viktigt att barnet i lugn och ro får välja färg på klubban. Röda klubbor är populärast, flickor tar nästan aldrig blå klubbor och minst åtgång har de gröna. Dem tar bara tonåringarna! För du ska inte tro att det bara är de små som vill ha klubba. Tonåringarna fnyser först lite föraktfullt, men de tar alltid en klubba. Vid återbesöket tar de en direkt! Därefter öppnar Anki samtalet med att lekfullt visa på krokodilen hur omläggningen går till. Krokodilen har händelsevis råkat ut för samma skada och får för säkerhets skull en alldeles egen klubba, så den inte tar barnets! Kroppstempererat vatten används för att lösa upp omläggningen. Inget får vara kallt. 45 minuter är avsatt för varje patient. Smärtlindrande lösningar, salvor och gel är också till hjälp, men Anki märker att klubban fungerar bäst. Vi ger en godisklubba i smärtlindrande syfte, inte som godis eller belöning, betonar hon. Skålen ska alltid vara proppfull och avleder i de allra flesta fall barnens oro och ängslan. Klubban är lagom stor, ligger bra i munnen och man kan hålla i den medan den andra handen exempelvis läggs om. Det lugnar. Goda klubbor gör gott när det gör ont Skålen med röda, gröna, blå, gula och orange klubbor bredvid den omplåstrade krokodilen på sårmottagningen är viktiga delar i omläggning av sår hos barn. Det är högkvalificerad smärtlindring och de röda klubborna går alltid först, säger Anki Renning. Vi ger en godisklubba i smärtlindrande syfte, inte som godis eller belöning. Även föräldrarna kommer av sig i sin oro. De kan också få sig en klubba att suga på! Under tiden barnet suger på sin klubba sittandens i föräldrarnas knä i ett lugnt rum, dit ingen får klumpa in och där telefonen är tyst, går omläggningen oftast som en dans. Många barn frågar sina föräldrar när de kommer hem om de tror de får en godisklubba när de kommer nästa gång. En del barn pratar över huvud taget inte om såromläggningen, men gärna om vilken färg på klubba de ska välja nästa gång. En gång kom en liten kille och ville betala en krona, som han plockat ur sin Även föräldrarna kommer av sig i sin oro. De kan också få sig en klubba att suga på! sparbössa, för den goda klubban, säger Anki Renning. Nu ska en studie genomföras på "klubbpedagogiken" och jämföras med spännande dataspel som avledande vid såromläggning hos barn och ungdomar. Anki håller en femma på klubborna men studien får utvisa om hon har rätt. På avdelning 606 på Högsbo finns Sahlgrenska Universitetssjukhusets experter på komplementära behandlingsmetoder. Hit räknas akupunktur och Tens (Transkutan elektrisk nervstimulering) som utförs av all legitimerad personal, samt taktil beröring som samtliga undersköterskor är utbildade i. Flera av dem är även vidareutbildade i massage. På avdelningen, som är allmängeriatrisk, finns plats för 20 inneliggande patienter. De flesta har haft ont länge och prövat många läkemedel, ibland även kirugiska ingrepp. Vi blir det sista halmstrået, säger Tony Falk, som är utvecklingssjuksköterska och har arbetat med komplementär medicin i många år. Man kunde önska att vi kunde få vara med redan från början. Då kunde kanske kostnader för läkemedel minskas, tillägger han. Tidigare kom patienter på remiss från hela sjukhuset. Patienter med kotkompression, ledsmärta, reumatiska åkommor, sviter efter stroke De komplementära behandlingarna måste göras görs inom vår personalresurs så vi har tvingats att begränsa antalet remisser, säger Tony Falk. Ett särskilt rum på avdelningen är iordningställt för smärtbehandlingen, i vackert lindblomsgrönt och gult med fönster utmed hela långväggen. När patienten kommer till avdelningen förs ett samtal om vad som kan erbjudas. Vi diskuterar sedan i teamet varje patients problem och lämplig behandling, berättar Kärstin Byström, smärtansvarig sjuksköterska. För många patienter passar akupunktur bra. Tony Falk tar fram nålar av olika längd och visar hur de försiktigt sätts in i patientens hud. Taktil beröring upplever många som lindrande och Tens kan patienten även efter sjukhusvistelsen ge sig själv i hemmet. Fotografen har problem med ena axeln och får ett pytteplåster, med inlagda blåbärsfrön på ena örat. Han får uppmaning att trycka och märker genast effekt och kan få upp sin arm ytterligare en bit. Vi är styrda av vad vi får göra, säger Tony Falk. Akupunktur är godkänd behandling för smärta i vårt land. Men i andra länder, som Tyskland, är de här behandlingarna tillåtna för betydligt fler indikationer. Skolmedicin kan där jobba sida vid sida med till exempel kinesisk medicin. Kärstin Byström och Tony Falk betonar att det handlar om insikter, som också börjar slå rot hos oss, om att allt, från miljö och bemötande till behandling, stöttar tillfrisknandet. Våra patienter blir kanske inte friska men de mår väldigt mycket bättre, säger Kärstin Byström. För att kunna mäta resultat har man på avdelningen infört en utvärderingsmetod där patienten före och efter behandling får svara på frågor om vad i vardagen som förhindras av smärta. Det kan handla om nattsömn och matlust. De får också skatta smärtnivå och välbefinnande på skalor, berättar Kärstin Byström medan Tony Falk efterlyser mer forskning kring resultat av komplementära behandlingsmetoder. Katarina S Hallingberg bilder: niclas johansson Kärstin Byström, sjuksköterska, och Tony Falk, utvecklingssjuksköterska, arbetar med komplementär medicin. 8

6 Vi arbetar som biomedicinska analytiker på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förr hette de laboratorieassistenter. Idag är deras titel efter en treårig högskoleutbildning biomedicinsk analytiker, förkortat BMA. De finns på många olika arbetsplatser inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Läs om fyra representanter för BMAarna på SU. text: katarina s hallingberg, göran samuelsson bilder: björn larsson rosvall När man säger att man arbetar på patologen tror många att det bara handlar om död och obduktioner, men så är det verkligen inte. Camilla Sydvart Kliniskt patologiska laboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska. Ålder: 46 år När man säger att man arbetar på patologen tror många att det bara handlar om död och obduktioner, men så är det verkligen inte. Vi är ett av Nordens största patologlaboratorier och analyserar cirka prover om året. Bara 500 till 600 av dem kommer från obduktioner. Att arbeta som biomedicinsk analytiker här passar mig bra, för det är mycket pill med händerna. Jag jobbar framför allt med bröstcancerfall. Vi får hit färska prover som kommer direkt från operation. Man har ofta redan konstaterat att tumören är malign, bedömningen gäller hur olika hormoner påverkar tumören och om tillräckligt har opererats bort. Det gäller att ställa en rätt diagnos. Några av oss har blivit internutbildade att skära prover och preparera dem inför diagnostik. Slutresultatet är tre tusendels millimeter tjocka skivor på objektsglas. Det är ett riktigt hantverksjobb. Vi är en garant för kvalitetskontrollen. Läkaren behöver sedan bara titta i mikroskopet för att ställa diagnos. Jag har arbetat som BMAare här sedan januari Det är ett mycket omväxlande jobb och här får jag använda mycket av det jag lärt mig under min utbildning. Jag är också sektionsledare och arbetsledare för nio BMAare här. Jag jobbar dagtid måndag till och med fredag och tjänar kronor i månaden plus ett tillägg på kronor för att jag är sektionsledare. Det är en riktig skitlön, men jag trivs med jobbet och med arbetskamraterna. Vi får gadda oss samman, så kanske det kan bli lite till någon gång i framtiden. Hanna Javinder Barnfysiologen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Ålder: 29 år Omvårdnad och teknik. Det arbetar vi cirka 20 BMAare med här på Barnfysiologen, som är det största klinfysavdelningen för barn i Sverige. Hit kommer barn från hela regionen men även från andra delar av landet. Vi arbetar med apparater som mäter funktioner hos barn. Det kan vara kontroll av hjärtat med EKG, provokationer i en astmautredning, arbetsprover på cykel för att mäta den fysiska förmågan eller tryckmätningar i matstrupe, urinblåsa och ändtarm. Jag lockades av att arbeta med barn och började arbeta här direkt efter min examen i Örebro för åtta år sedan. Vi har mycket patientkontakt och det är ju speciellt när patienterna är barn. Man måste få barnen och deras föräldrar att medverka så att det blir ett så bra resultat som möjligt av undersökningen. Det går oftast bra om man tar det lugnt. De är jätteduktiga. Vi har också fina gasballonger som de kan få. Arbetet är väldigt omväxlande. Ena dagen gör man njurundersökningar med gammakameran som kallas Bamse, nästa dag ansvarar man för undersökningar av en speciell patientgrupp eller sätter kanske sonder. Det är ett självständigt arbete. Det krävs att man är noggrann och inte är rädd för teknik. Vi har mycket fortbildning eftersom det hela tiden kommer ny teknik och utvecklade metoder. Jag trivs jättebra med jobbet och med arbetskamraterna. Men lönen är bara kronor i månaden och som BMAare kan man inte vidareutbilda sig. Vi borde jämföras med röntgensjuksköterskorna, tycker jag. De gör också undersökningar med hjälp av apparater men har mycket högre lön. Arbetet är väldigt omväxlande. Ena dagen gör man njurundersökningar med gammakamera, nästa dag ansvarar man för undersökningar av en speciell patientgrupp. Det finns BMA:are också inom läkemedelsindustrin, men jobbet där verkar mer enahanda och inte lika stimulerande och roligt som här. Naser Ataollahy Kliniskt bakteriologiska laboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska Ålder: 48 år Jag jobbar på allmänbakt här på Mikrobiologen med odlingsdiagnostik. Det är ett jätteintressant arbete, eftersom det är så varierande. Vi BMAare roterar på arbetsplatsen, så vi har aldrig tid att ha det tråkigt. Just nu håller jag mycket på med analyser av mögel-, jäst- och hudsvampar, som är mitt specialämne. Det finns så mycket att upptäcka och vi är också med om att komma på nya metoder att upptäcka bakterier, virus, svampar och annat. Det är det som skiljer arbetet på ett universitetssjukhus från ett mindre sjukhus. Det är så mycket mer forskning här kom jag till Sverige från Iran. Jag gick den treåriga högskoleutbildningen här och var klar Jag fick då jobb direkt i Halmstad och 2003 började jag arbeta här. Jag trivs jättebra med jobbet, men det är dåligt betalt. Idag tjänar jag kronor i månaden. Vi är en sådan liten grupp och ingen lyssnar på oss eller bryr sig. Det är dåligt. Politiker borde tänka på det, då det finns så få BMAare. Ingen vill satsa på ett jobb med högskoleutbildning och en ingångslön på kronor i månaden. Jobbet är också väldigt ansvarsfullt och viktigt. Mina arbetstider är bra jag jobbar dagtid och någon helgdag var femte vecka. Det finns BMAare också inom läkemedelsindustrin, men jobbet där verkar mer enahanda och inte lika stimulerande och roligt som här. Anna-Carin Björklund Neurokemiska laboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal Ålder: 53 år Här på neurokemiska laboratoriet analyserar vi proteiner, neurotransmittorer och hjärnspecifika molekyler. Själv jobbar jag i proteinsektionen, med analyser av bland annat hjärn/ryggmärgsvätska och serum som ett led i att diagnosticera inflammatoriska processer. Något som är lite speciellt för vårt labb är att det består både av en regional del, där jag arbetar, och av institutionen för klinisk neurovetenskap. Vi gör analyser på likvor per år. Det är spännande att delta i det utvecklingsarbete som sker här, med att hitta nya biomarkörer för att diagnostisera neurodegenerativa sjukdomar, det vill säga sjukdomar som förstör nervcellerna, exempelvis demenssjukdomar. Vi tar hand om proverna, packar upp och fryser in till olika studier, vi kör prover i en apparat där vi får fram kvantvärden på olika proteiner, vi sätter prover på gelplattor arbetsuppgifterna är skiftande. Jag kom till Sahlgrenska sjukhuset 1975, som nybliven laboratorieassistent, som det hette på den tiden. Först var jag på Yrkestoxlab ett par år och sedan arbetade jag med likvoranalayser flyttade vi till Mölndal. Jag trivs bra här med den nära koppling som finns mellan forskning, utveckling och direkt analysverksamhet. I arbetet ingår också mycket intern utbildning. Jag är inte lika nöjd med lönen kronor efter 30 år i yrket. Men alla BMAare har låg lön. Tidigare hade vi samma löner som sjuksköterskorna men nu har de dragit ifrån. Själv jobbar jag i proteinsektionen, med analyser av bland annat hjärn/ryggmärgsvätska och serum som ett led i att diagnosticera inflammatoriska processer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Minska smärtan!

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Minska smärtan! Aktuellt om a k t u ellt o m v e t ensk a p o ch häl sa ma j 20 07 Maj 2007 Vetenskap & hälsa Minska smärtan! Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen Ditt Landsting Nr 4 2011 Kalle fick dö hemma Kalle Berglund var en äkta Hemsjöbo och ville dö hemma. Tack vare insatser från landstinget fick han och hustrun Lillemor Bonde både medicinsk hjälp och medmänskligt

Läs mer

Cancervård på hemmaplan

Cancervård på hemmaplan no 2 2012 Cancervård på hemmaplan Fredrik, 10 år, får större delen av sin behandling på Sunderby sjukhus tema barncancer: sidorna 3 5 Foto: maria åsén Nya miljoner till forskning om smärta sidan 6 Trycksår

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Rätt stöd gav Claes lugn

Rätt stöd gav Claes lugn Ett magasin från Landstinget i Östergötland Nummer 2 2011 TEMA: ADHD, AUTISM, ASPERGERS Rätt stöd gav Claes lugn + FORSKNING Behandling på internet + HÄLSOCOACHERNA Råd om frukost + HALLÅ DÄR Göran Gunnarsson

Läs mer

minhälsa psykiatrin? Vad fasengör Tema Dags för vaccination mot TBE Stressen utlöste sjukdomen psykisk ohälsa

minhälsa psykiatrin? Vad fasengör Tema Dags för vaccination mot TBE Stressen utlöste sjukdomen psykisk ohälsa minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2013 Vad fasengör psykiatrin? Tema psykisk ohälsa Dags för vaccination mot TBE Stressen utlöste sjukdomen foto pelle wichmann 3. Tema Psykisk ohälsa.

Läs mer

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10.

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10. BRÖSTCANCERFÖRENINGARNAS RIKSORGANISATION TEMA KRONISK BRÖSTCANCER TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan

Läs mer

Smärta & smärtlindring

Smärta & smärtlindring ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2008 Smärta & smärtlindring Rätt smärtlindring vid aborter och kejsarsnitt Årets smärtsjuksköterska, Birgitta Platon, berättar om

Läs mer

rutinarbete Inget vanligt ISO 9001: no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen Revymakaren från Malmberget

rutinarbete Inget vanligt ISO 9001: no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen Revymakaren från Malmberget no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen sidan 4 sidorna 8 9 Revymakaren från Malmberget sidan 16 Foto: anders alm ISO 9001: Inget vanligt rutinarbete Många arbetar med kvalitetsfrågor

Läs mer

Äldres smärta och ångest vid livets slut

Äldres smärta och ångest vid livets slut Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Äldres smärta och ångest vid livets slut Om sjuksköterskans arbete med symtomlindring i hemsjukvården Stella Hanner VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-3-0

Läs mer

Ont. vårdguiden. När kroppen säger ifrån. nr 1 2009. För Stockholms län. Bilaga: Alla nya vårdmottagningar

Ont. vårdguiden. När kroppen säger ifrån. nr 1 2009. För Stockholms län. Bilaga: Alla nya vårdmottagningar vårdguiden nr 1 2009 För Stockholms län Skratt förlänger livet det är bevisat! Konsten att dricka lagom Bilaga: Alla nya vårdmottagningar Ont När kroppen säger ifrån Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp

vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se Innehåll nr 12008 3 Notiser 4 Tema Neuropsykiatriska

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

BL ADE T 01#2008. Smarta festare. Psykiatri i förändring. Solveig tror på solidarisk vård. Börje hittade ett välskött landsting

BL ADE T 01#2008. Smarta festare. Psykiatri i förändring. Solveig tror på solidarisk vård. Börje hittade ett välskött landsting BL ADE T 01#2008 En personaltidning for oss i landstinget kronoberg Smarta festare tema missbruk på SIDORNA 6 11 Börje hittade ett välskött landsting Solveig tror på solidarisk vård Psykiatri i förändring

Läs mer

Nuheterna. Överskridande vårdprogram SIDORNA 8-9. Bli frisk och spela dataspel SIDAN 6. Vårdcentralen som kör om på motorvägen SIDAN 12

Nuheterna. Överskridande vårdprogram SIDORNA 8-9. Bli frisk och spela dataspel SIDAN 6. Vårdcentralen som kör om på motorvägen SIDAN 12 Nuheterna NU-SJUKVÅRDENS PERSONALTIDNING NR 4 SEPTEMBER 2006 Överskridande vårdprogram SIDORNA 8-9 Bli frisk och spela dataspel SIDAN 6 Vårdcentralen som kör om på motorvägen SIDAN 12 Nuheterna Tf redaktör:

Läs mer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer Tebladet.personal Posttidning B Nr 11 2012 årgång 31 Vinnare av utmärkelse Karlskoga lasarett har som första sjukhus någonsin vunnit Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen är ett resultat av ett målmedvetet

Läs mer

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2007 Rebin klättrar som Spindelmannen Tema: ADHD Ansvarig utgivare har ordet: Fördomar skapar funktionshinder Innehåll Som en liten virvelvind 3-5 Vi kan

Läs mer

Pulsen KOLL PÅ SÄKERHET BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Ny rådgivning växer fram

Pulsen KOLL PÅ SÄKERHET BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Ny rådgivning växer fram Pulsen Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 5.2012 Hälsoplan i mobilen SID 11 BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10 Ny rådgivning växer fram SID 5 Samlat grepp kring strategier SID 5 Hemsjukvård

Läs mer

Distriktssköterskans uppdrag

Distriktssköterskans uppdrag Distriktssköterskans uppdrag INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Historik...4 Områdesansvar...5 Intervju med Jan-Erik Ingwall, Stadshusdoktorn, Lidingö...5 Utbildning och kompetens...7 Kunskapsområden...8

Läs mer

Inspirationsmaterial 2010:4

Inspirationsmaterial 2010:4 Inspirationsmaterial 2010:4 Inspirationsmaterial till Kunskapsöversikt nr 2010:4 e-tjänster och ny teknik för anhöriga Kajsa Amilon Lennart Magnusson Elizabeth Hanson INSPIRATIONSMATERIAL E-TJÄNSTER OCH

Läs mer

Depression bland unga tjejer och killar

Depression bland unga tjejer och killar Kandidatuppsats, FRI 302 Sociologiska Institutionen Box 114, 221 00 Lund 41-60 poäng Vårterminen 2007 Depression bland unga tjejer och killar Sofie Andersson Handledare: Carl- Göran Heidegren Abstract

Läs mer

Priset för psykiatrin

Priset för psykiatrin Jonsereds herrgård 14 juni 2010 Kerstin Wallin Kerstin Wallin Jonsereds herrgård 2010 Seminarierapporter från Jonsereds herrgård 1. Universitetet i samhället (2004) 2. Hälsan och samhället (2007) 3.

Läs mer