2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 3. 2 Oftalmologi Oto-rhino-laryngologi 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 3. 2 Oftalmologi 11. 3 Oto-rhino-laryngologi 17"

Transkript

1 Tentamen T7, LÄL/LÄMM (HT 2010) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (blad 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor (Neurologi/Oftalmologi/Oto-rhino-laryngologi/Infektion) Kortsvarsdel Oto-rhino-laryngologi Kortsvarsdel Infektion - A Kortsvarsdel Infektion - B Kortsvarsdel Hud Kortsvarsdel Reumatologi 2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort 3. Besvara samtliga frågor i svarsblanketterna - ej i frågehäftet 4. Efter tentamen får du behålla detta häfte Lycka till! Innehåll 1 Neurologi 3 2 Oftalmologi 11 3 Oto-rhino-laryngologi 17 4 Infektion - MCQ 22 5 Infektion - A 24 Sidan 1 av 36

2 6 Infektion - B 27 7 Hud 30 8 Reumatologi 34 Sidan 2 av 36

3 1 Neurologi 1. Du tar emot en patient på akutmottagningen. Det rör sig om en man i 35-års åldern som då han styrketränande plötsligt klagat över huvudvärk och därefter fallit ihop. Han är medvetslös vid inkomsten, andas själv men har svårt att hålla helt fri luftväg. Vid din snabba översiktliga undersökning ser du att patienten har en konjugerad blickpares åt vä, han har en hö sidig hemipares. Då du smärtstimulerar får du en undandragande rörelse. Patientens luftväg säkras med intubation och den efterföljande CT undersökningen visar ett stort intracerebralt hematom i thalamus på vä sida. Ny smärtstimulering efter röntgen framkallar ett oförändrat svar. Vilken RLS grad har pat? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 E Den kliniska bilden vid en klassisk Parkinsons sjukdom är typisk. Vilka kliniska tecken förväntar du dig vid undersökning av en sådan patient? A. Hypokinesi, dysfasi, rigiditet, postural instabilitet B. Hypokinesi, neglect, vilotremor, rigiditet C. Hypokinesi, spasticitet, vilotremor, postural instabilitet D. Hypokinesi, vilotremor, rigiditet, blickpares E. Hypokinesi, vilotremor, rigiditet, postural instabilitet 3. En patient du lumbalpunkterat under en utredning om misstänkt MS ringer upp dig dagen efter Lp. Hon har nu drabbats av en intensiv huvudvärk. Du misstänker en postpunktionell huvudvärk. Vilken anamnestisk uppgift är mest karakteristisk för denna huvudvärk? A. Huvudvärken försvinner i liggande B. Huvudvärken är belägen kring ena ögat C. Huvudvärken är förenad med parestesier i händerna D. Huvudvärken är mest intensiv på morgonen E. Huvudvärken är värst i liggande 4. En 52-årig kvinna söker pga. dubbelseende och muskelsvaghet. Oftast är symtomen bättre på förmiddagen för att sedan försämras under dagen. Vid den kliniska undersökningen finner du en lätt ptos bilateralt, divergerande ögonaxlar vid blickriktning åt vä samt en klar muskulär uttröttbarhet i armarna. I övrigt är neurologiskt status normalt. Du misstänker en Myastenia Gravis. Vilken neurofysiologisk undersökning kan hjälpa dig med diagnosen? A. EEG B. Magnetstimulering Sidan 3 av 36 [Neurologi]

4 Fråga 4 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 C. Neurografi D. Repetitiv nervstimulering E. SEP 5. Du utreder som AT-läkare på en medicinavdelning en patient som kommit in pga några dagars progredierande svaghet i benen. Patienten klagar över parestesier i fötterna, är svag framförallt i distal muskulatur i nedre extremiteter samt har reflexbortfall i såväl nedre som övre extremiteter. Babinsik tecken finns inte. Kranialnerver är normala. Sensibiliteten uppfattar du som normal. Du funderar på Guillain-Barrés sjukdom. En neurografi och Lp bör genomföras. Vilket analysresulat i Lp:n är stödjer diagnosen? A. Förhöjt laktat B. Högt proteinvärde C. Monocyter >50 D. Spektrofotometri positiv för bilirubin E. Sänkt glukosvärde 6. En 75-årig man söker på kvällen till akutmottagningen där du är jour. Han har sedan några dagar fått allt svårare att gå och upplever idag en svaghet i händer och armar. Pat kan inte gå utan stöd och du konstaterar vid klinisk undersökning en markant svaghet såväl proximalt som distalt i nedre extremiteter. Pat har nedsatt kraft vi handkramning. Känsel för vibration är nedsatt upp till knäledsnivå, och för lätt beröring upplever pat en nedsättning åtminstone över mid-thorakal nivå. Biceps/Brachioradialis reflexer är svag men liksidiga, övriga reflexer stegrade. Vid test av achillesreflexen får du fram fotklonus bilateralt. Vilken diagnos misstänker du nu? A. Cerebellopati B. Guillain-Barrés syndrom C. Motorneuronsjukdom D. Myelopati E. Polyneuropati 7. En 55-årig kvinna har sökt dig på Vårdcentralen för svårigheter att gå sedan ett par veckor. Hon har också noterat en begynnande fumlighet i händernas finmotorik. Du konstaterar vid undersökning att hon har en droppfot på hö sida. Pat är också svag distalt i benet på vä sida; du noterar fascikulationer över båda vaderna. Reflexerna är sidlika, medellivliga. Babinskis tecken finns på vä sida. Sensibiliteten är normal. Vilken blir din preliminära frågeställning i remissen till neurolog? A. Motorneuronsjukdom B. Myelopati C. Peroneuspares D. Polyneuropati E. Polyradikulopati Sidan 4 av 36 [Neurologi]

5 8. Du har genomfört en basal utredning på en 22-årig man som haft 3 oprovocerade krampanfall det senaste året. Patientens sambo har berättat anfallen ofta sker på tidiga morgnar då pat efter att ha givit ifrån sig ett kort skrik fallit ihop och börjat krampa. Tungbett och urinavgång har förekommit. Postiktalt har han klagat på muskelvärk och varit trött och tagen i någon timme innanhan blivit fullt återställd. Utredningen har visat att han lider av en primär generaliserad epilepsi. Vilken antiepileptisk medicin är förstahandsvalet för behandling av denne patient? A. Valproat (Ergenyl R ) B. Gabapentin C. Karbamazepin (Tegretol R ) D. Topiramate (Topimax R ) E. Oxkarbazepin (Trileptal R ) 9. En man i 45-års åldern söker dig på vårdcentralen på grund av gångbesvär. Han är tidigare frisk och medicinfri. Hans besvär består främst av en svaghet i benen vilken debuterade för minst 10 år sedan och har sedan dess långsamt blivit värre. Han söker nu då han har märkbart svårt att gå i trappor och då han inte orkar gå längre sträckor som tidigare. I status är pat svag både proximalt och distalt i nedre extremiteter. Muskelatrofier finns främst över quadricepsmuskulatur bilateralt. Du finner också en svaghet i proximalt i armarna och även en lätt nedsatt kraft vid handkramning bilat. Inga fascikulationer. Reflexer finns och är symmeteriska, liksidiga, du bedömer dem som normala. Babinskis tecken finns inte. Kranialnerver, sensibillitet och koordination är normala. Var bör pats sjukdom vara lokaliserad utifrån status och anamnes? A. Bilateralt subkortikalt B. Muskler C. Perifera motoriska neuron D. Ryggmärg E. C och D 10. En 65-årig kvinna har för 2 månader sedan insjuknat med stroke med svaghet i höger sida och dysfasi. Insjuknandet berodde på carotisdissektion. Insatt på sekundärprofylaktisk medicinering. Vid återbesöket nu finner du dessa symtom men tittar även efter andra symtom. Vilket av följande symtom är mest troligt att du finner? A. Apraxi B. Fascikulationer i muskler i höger sidas extremiteter C. Homonym hemianopsi åt vänster D. Neglect för sensoriska stimuli vänster E. Spatiala svårigheter 11. En 34-årig man har sista 3-4 dagarna klagat över huvudvärk och man har misstänkt influensa. Feber 38 C sedan i går. Nu insjuknat med ep-anfall som började med ryckningar i höger sidas extremiteter och sedan blev generaliserat. Pågick i ca 5 minuter. Vid undersökning noteras mycket lätt svaghet i höger sida, tungbett, tecken på urinavgång, postiktalitet. CT skalle är normal. Vilken behandling är mest angelägen att ge mot symtomen? Sidan 5 av 36 [Neurologi]

6 Fråga 11 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 A. Acyklovir iv B. Högdos steroider iv C. Intravenös trombolys D. Intraarteriell trombektomi E. Proepanutin iv 12. En 55-årig kvinna söker på Vårdcentralen pga svår värk i ansiktet. Detta började för 2 månader sedan och har tilltagit. Har attacker av värk i vänster kind. Värken pågår sekunder och är intensiv. Kommer ibland flera gånger efter varandra. Har lagt märke till att när hon borstar tänderna eller har mat i munnen på vänster sida kan detta framkalla en attack av smärta. I status finner du att attack av smärta kan framkallas när du petar med tungspateln i munnen på insidan av vä kinden. I övrigt normala fynd vid undersökning av patienten. Lämplig behandling? A. Inj Sumatriptan (Sumatriptan R ) sc B. K Tramadol (Tramadol R ) po C. T Fenytoin (Fenantoin R ) po D. T Naproxen (Naproxen R ) po E. T Sumatriptan (Sumatriptan R ) po F. T Karbamazepin (Tegretol Retard R ) po 13. En 40-årig man har sista tiden haft huvudvärk i hela huvudet. Sista 3 dagarna tett sig förvirrad. I dag fått ett krampanfall i hemmet. Inkommer pga detta. Är postiktal och har lätt svaghet i höger sida. CT skalle visar expansiv förändring på vänster sida supratentoriellt. Förändringen är ca cm stor och orsakar överskjutning av medellinjestrukturer åt hö med ca 0,5 cm. Vilken/vilka av följande ytterligare upplysningar från CT-undersökningen är du intresserad av med avseende på grad av intrakraniell tryckstegring (ange det svarsalternativ som är bäst)? A. Finns hydrocefalus i någon/några ventriklar supratentoriellt? B. Hur ser basala cisterner ut? C. Hur ser synnerver och papiller ut? D. B+C E. A+B F. A+C G. A+B+C 14. En 55-årig man söker dig pga balans- och koordinationssvårigheter sedan 3 månader. Har sakta tilltagit. Du finner ataxi i hö och vä sidas övre och nedre extremiteter. I övrigt normala förhållanden i rutinneurologiskt status. CT skalle är normal. Vilken/vilka av följande utredningar kan vara speciellt lämpligt/lämpliga för att finna orsak till patientens symtom? A. P-CDT / PEth B. EMG / ENeG Sidan 6 av 36 [Neurologi]

7 Fråga 14 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 C. Rtg Pulm D. A+B E. A+C F. B+C G. A+B+C 15. En patient inkommer till akutrummet på sjukhuset där du tjänstgör och tas emot av dig. Patienten är ca 40 år gammal och har haft upprepade krampanfall. Håller puls och blodtryck och andning. B-glc = 7 mmol/l. Är okontaktbar och har upprepade krampanfall trots att du ger fosfenytoin (Proepanutin R ) och diazepam (Stesolid R ) iv i adekvata doser. Vad är nästa åtgärd ur farmakologisk synvinkel? A. Inf Clonidin (Catapresan R ) iv B. Inf Propofol (Diprivan R ) iv C. Inf Klonazepam (Iktorivil R ) iv D. Inf Tiopental (Pentothal R ) iv E. Inf Karbamazepin (Tegretol R ) iv 16. En 25-årig man, banktjänsteman söker dig på vårdcentralen pga huvudvärk. Kommer ofta på lördagen. Huvudvärken sitter ofta vid höger tinning och över höger öra. Pulserande och intensiv. Pågår ofta 12 timmar efter insjuknandet. Ljus- och ljudkänslig under attacken. Kommer omkring 4-5 gånger per månad. Kan ibland sitta på vänster sida och ibland i hela huvudet. Kan må illa och kräkas under anfallet. Neurologisk undersökning av patienten är normal. Lämplig vidare utredning? A. P-CDT / PEth B. CT skalle C. EEG D. Rtg pulm E. Inget av ovanstående 17. En 35-årig kvinna insjuknade med stroke i går morse. Vårdas på centrallasarettet i Kristianstad. Trots adekvat behandling kvarstod mycket uttalade symtom som tecken på högersidig supratentoriell skada. Bedöms som stor mediainfarkt. I dag vid lunchtid börjar patienten sjunka i medvetande och dilatera ena sidans pupill. Du tolkar detta som malign mediainfarkt och vill skicka patienten till NK. Vilket av nedanstående alternativ bör du i första hand överväga att påbörja i Kristianstad före transport till NK om du befarar risk för allvarlig inklämning innan patienten hinner fram till NK i Lund? A. Hyperventilation och högdos steroidbehandling B. Hyperventilation och osmoterapi C. Hyperventilation och osmoterapi och högdos steroidbehandling D. Intraventrikulär tryckmätare och hyperventilation E. Intraventrikulär tryckmätare och högdos steroidbehandling F. Intraventrikulär tryckmätare och osmoterapi Sidan 7 av 36 [Neurologi]

8 Fråga 17 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 G. Osmoterapi och högdos steroidbehandling 18. En 35-årig kvinna fick i dag när hon var på ett köpcenter plötsligt svår huvudvärk i hela huvudet. Inkom pga detta till akuten där din kollega först såg patienten och gjorde CT skalle som var normal. Rutinnervstatus är normalt och patienten mår nu, 6 timmar efter insjuknandet betydligt bättre. Du utför LP och beställer bl a spektrofotometri. Vad kan just likvor-spektrofotometri-underökningen visa som är av intresse för utredningen? A. Blodpigment i likvor B. Förhöjt antal Sp-vita C. Förhöjt intrakraniellt tryck D. Oligoklonala band i likvor E. Sänkt Sp-glukos 19. En 72-årig man, har sedan 3 år känd prostatacancer. Han har nu inkommit till sjukhuset p g a, som anhöriga tycker, allmän avtackling. Du undersöker patienten på akutmottagningen. Han ligger på undersökningsbritsen, verkar klar och vital men klagar över ryggvärk. Anhöriga klarar ej att sköta honom hemma, varför han blir inlagd över natten. Nästa dag på ronden ligger han fortfarande i sin säng. Undersköterskan säger att han fått frukost men att han inte kan komma upp då han inte kan stödja på benen. Han har under natten inte kunnat kissa och därför fått KAD. Du finner nu att han visserligen kan röra på benen men han kan nätt och jämt lyfta benen någon cm från underlaget. Reflexer är svaga och Babinskis tecken saknas. Sensibiliteten är nedsatt på nedre kroppshalvan upp till navelplanet. Ett av följande påståenden är ej tillämpligt (OBS EJ tillämpligt) i detta fall: A. Akut MR rygg ska genomföras B. Beredskap för övertag till regionssjukhuset för ev akut operation C. CT rygg bör omedelbart utföras D. Misstänkt medullär påverkan på thorakal nivå E. Ordinera Injektion Betapred 32 mg i.v. 20. En 26-årig man söker Dig på akutmottagningen 2 dagar efter en trafikolycka varvid han blev påkörd bakifrån. Han kände genast att nacken fått en smäll. Sedan dess har han hela tiden haft nacksmärtor. Du finner spänd nackmuskulatur och inskränkt rörlighet i nacken men ingen fokalneurologi. Du ordinerar akut rtg halsrygg som är ua. Ett av följande påståenden illustrerar den lämpligaste handläggningen: A. Detta är ett ofarligt whip lash trauma. Du ordinerar analgetica. Ingen uppföljning behövs. B. Du ordinerar analgetica och återbesök om 6 veckor för klinisk kontroll. C. Du ordinerar analgetica och återbesök om 2 veckor för klinisk kontroll samt ny rtg halsrygg då man ej säkert kan förlita sig till den akut utförda rtg-undersökningen. D. Du ordinerar analgetica och återbesök om 2 veckor för klinisk kontroll samt skriver genast remiss för MR halsrygg då man ej säkert kan förlita sig till den akut utförda rtg-undersökningen. E. Lugnande besked till patienten. Symtomen går över efter några dagar. Inget återbesök behövs. Pat informeras dock om att höra av sig om något oförutsett inträffar. Sidan 8 av 36 [Neurologi]

9 årig kvinna. Tablettbehandlad hypertoni samt obstipationsproblem. Bypass-op Trombyl sedan dess. Har ett känt blåsljud på hjärtat gjordes en CT skalle pga allmän svaghet i benen. Denne visade en äldre infarkt i nucleus lentiformis. På senare tid falltendens. Snavade på mattan i hemmet och föll för 5-6 veckor sedan. Sedan någon vecka gångsvårigheter, slagsida åt höger. Desorienterad, kan inte riktigt ta hand om sig själv. Svårt hitta rätt ord. Ett av följande påståenden illustrerar den lämpligaste handläggningen: A. CT skalle bör göras för uteslutande av medicinskt eller kirurgiskt behandlingsbar sjukdom. B. MR hjärna utan och med kontrast samt angiosekvenser ger mest värdefull information och bör därför göras direkt efter inläggning på sjukhus. C. Pga åldern ej aktuellt med ytterligare utredning. Remiss till kommunen för vårdplanering. D. Pga åldern inläggning på sjukhus för observation och mobilisering härefter. E. Sannolikt malign hjärntumör. Behöver endast göra lungröntgen för att utesluta pneumoni eller lungtumör. 22. En 35-årig man cyklar en regnig höstkväll utan hjälm, bländas av en bil. Han svänger till mot trottoarkanten, faller och slår i huvudet. Han svimmar av kortvarigt. Han försöker sedan resa sig men är omtumlad och blir liggandes. Bilisten, som stannat, tycker sig efter cirka 10 minuter ej riktigt få kontakt med mannen och ringer därför ambulans. Vid inkomsten till sjukhuset i Växjö 45 minuter senare undersöker Du som kirurgjour patienten. Han svarar nu ej på tilltal. Han lokaliserar men avvärjer ej på central smärtstimulering. BT 180/80. Puls 60. Spontanandas. Rör hö arm och ben sämre än vänster. Vänster pupill är vidare än höger, bägge ljusreagerande. Det droppar blod ur vänster öra. Du beslutar om akut CT skalle och ringer röntgen men det visar sig att CT just nu är ur funktion men kommer att repareras och tros bli klar om 4 timmar. Efter detta telefonsamtal noterar du att pat ej längre lokaliserar utan har endast undandragande rörelse på smärta. Vilken blir nästa åtgärd? A. Akut MR hjärna B. Inläggning för observation. CT skalle så snart reparationen är klar. C. Lumbalpunktion D. Mannitol-infusion 500 ml i avvaktan på CT skalle E. Provborrning 23. En 25-årig kvinna söker dig på vårdcentralen för känselpåverkan i höger kroppshalva inklusive ansiktet. Hon hade för 1 år sedan under 1 månad övergående synnedsättning på vänster öga. I rutinnervstatus finner du nu att patienten anger nedsatt känsel för vibration och stick i hela höger kroppshalva inklusive ansiktet. Inga andra onormala fynd i rutin-nervstatus. Patienten frågar om hennes symtom kan bero på MS. Vilket av följande stämmer bäst med MS? A. CT skalle visar ofta lesioner vid MS B. Diagnosen ställs vanligen med hjälp av EEG C. MS kan drabba såväl centrala som perifera nervsystemet D. Ofta föreligger förhöjt antal vita blodkroppar i likvor vid MS E. Vid MS har patienten ofta sänkt B12-värde Sidan 9 av 36 [Neurologi]

10 24. En basal demensutredning innefattar anamnes, labprovtagning, CT-hjärna, enkla kognitiva tester samt: A. EEG B. Funktionsbedömning C. Hjärnblodflödesmätning D. LP E. Neuropsykologisk undersökning 25. Agda 79 år har sedan 3 år blivit allt mer gråtmild och fått successivt försämrat minne. Hon ter sig mer initiativlös och mindre flexibel i sitt beteende. Dessutom har hon full hemtjänst då hon inte längre reder ut de praktiska uppgifterna i hemmet. Ungefär samtidigt som minnesförsämringen startade, började Agda röra sig långsammare med små, trippande steg. Modern drabbades troligen av Alzheimer vid 85-årsåldern och fadern dog i hjärtinfarkt vid 60-årsålder. Förutom typ 2 diabetes är Agda frisk. Vilken av nedanstående disgnoser stämmer denna bild bäst ihop med? A. Alzheimers sjukdom B. Frontallobsdemens C. Lewy body demens D. Parkinsons sjukdom med demens E. Vaskulär demens Sidan 10 av 36 [Neurologi]

11 2 Oftalmologi årig man. Tidigare frisk. Besättningsman på [3 p] en större fiskebåt. Sedan några år tillbaka noterat en hinna på höger öga. Inga besvär av sekretion, klåda eller värk. Synen är subjektivt opåverkad. Han har inte haft några ögoninfektioner eller ögonbesvär tidigare. Han söker nu eftersom han tycker förändringen är kosmetiskt störande och bekanta kommenterar den. Visus Hö = 1.0 okorrigerat, Vä = 1.0 okorrigerat Bild till fråga 26 Färgbild finns på separat blad (a) Ange den diagnos du tycker är mest trolig A. Episklerit B. Keratit C. Pinguecula D. Pterygium E. Skivepitelkancer (b) Ange den åtgärd du tycker är mest adekvat i primärvård A. Akut remiss till ögonklinik B. Expektans C. Icke-akut remiss till ögonklinik D. Kortison, ögondroppar E. Tårsubstitut (c) Vilken är den troligaste bakomliggande orsaken tillpatientens tillstånd? A. Allergisk reaktion B. Bakteriell infektion C. Exposition av UV-ljus D. Trauma E. Uttorkning Sidan 11 av 36 [Oftalmologi]

12 27. En 73-årig kvinna med långsamt tilltagande synbesvär sedan 5 6 år. Hon upplever att det blir [3 p] allt svårare att läsa, framför allt med höger öga men även vissa svårigheter med vänster öga. Hon har också fått svårt att känna igen ansikten sista halvåret. Hon upplever inga mörka fält eller skuggor i synfältet. Hon upplever heller inga svårigheter att orientera sig hemma eller när hon är ute och går. Hon har ingen värk och det har inte varit några plötsliga förändringar i synen. Enkel synfältsundersökning med Donders metod utfaller normalt i bägge ögonen. Du finner i övrigt följande status: Bild till fråga 27 Färgbild finns på separat blad Visustavla: missade bokstäver markerade. Till vänster undersökning i genomfallande ljus. (a) Vilken är den mest sannolika orsaken till patientens synbesvär? A. Hyperopi B. Katarakt C. Makuladegeneration D. Myopi E. Presbyopi F. Öppenvinkelglaukom (b) I figuren nedanför ser du fyra olika synfältsutskrifter från högerögon. Mörka områden har nedsatt känslighet och ljusa områden har normal känslighet. Undersökningen omfattar ett område från centrum och 30 ut. Vilken av de fyra synfältsutskrifterna stämmer bäst med patientens symptom och fynd? A. B. C. D. (c) Vilken av nedanstående typer av patologi är som regel associerad med en subjektivt upplevd mörk fläck i synfältet? A. Bred gangliecellsatrofi i papillens övre pol B. Isolerad smärre infarkt i synkortex C. Katarakteker som når pupillens mitt D. Större blödning i de inre delarna av neuroretina E. Större pigmentepitelatrofi i centrala makula Sidan 12 av 36 [Oftalmologi]

13 28. En 45-årig man besväras sedan några månader av att det blir svårare och svårare att läsa. Värst är [2 p] det i dunkelt ljus. Han har märkt att det går något lättare att läsa om han kisar med ögonlocken. På avstånd är synen normal subjektivt. Han använder inte glasögon och har tidigare inte haft några ögoneller synproblem. Han är i övrigt frisk och tar inga mediciner. (a) Vilken är den mest sannolika diagnosen? A. Amblyopi B. Astigmatism C. Hyperopi D. Myopi E. Presbyopi (b) Förbättringen i samband med att mannen kisar med ögonlocken förklaras huvudsakligen av... A. Den muskulära ansträngningen påverkar ciliarmuskulaturen B. Mindre ljus når retina vilket minskar bländning C. Strålknippet som når retina från en enskild punkt i synfältet minskar i yta D. Ögats form förändras genom ögonlockens press 29. (a) 48-årig man som för 20 minuter sedan fick cementpulver i höger öga. Vänster öga oskadad och [2 p] symptomfritt. Patienten har sköljts i ca 10 minuter under transport till vårdcentral. Han har nu en måttlig främmande-kroppskänsla. Hans öga ser ut som i bilden till vänster. Du är lite osäker på vad cementpulver innehåller och vilka effekter det kan ha på ögat. Bild till fråga 29 Färgbild finns på separat blad Bild till fråga 29 Färgbild finns på separat blad Vilken är den mest adekvata åtgärden initialt? A. Bestämma ögats ph med indikatorpapper B. Ge antibiotikasalva i ögat C. Ringa giftinformationscentralen D. Sköljning av ögat E. Visusundersökning (b) Vilken av följande kemikaler är allvarligast vid kontakt med ögat? A. Ammoniak B. Citronsyra C. Deodorantspray Sidan 13 av 36 [Oftalmologi]

14 Fråga 29 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 D. Superlim E. Vodka 30. Vilka komponenter är tårvätskan uppbyggd av och hur testas mellanskiktets funktion? A. Ytterst fett från Meiboms körtlar, sedan vatten från tårkörtel och innerst Mucin från Goblet celler. Mellanskiktet går ej att testa. B. Ytterst fett från Meiboms körtlar, sedan vatten från tårkörtel och innerst Mucin från Goblet celler. Mellanskiktet testas med BUT. C. Ytterst fett från Meiboms körtlar, sedan vatten från tårkörtel och innerst Mucin från Goblet celler. Mellanskiktet testas med Schirmers test. D. Ytterst Mucin från Goblet celler, sedan vatten från tårkörtel och innerst fett från Meiboms körtlar. Mellanskiktet testas med BUT. E. Ytterst Mucin från Goblet celler, sedan vatten från tårkörtel och innerst fett från Meiboms körtlar. Mellanskiktet testas med Schirmers test. 31. Signe 83 år kommer på kontroll på ögonkliniken och synskärpan på höger öga är P+L. Vid senaste kontrollen hade hon på detta öga synskärpa Hr 30 cm. På det andra ögat är synskärpan 3/60 liksom då hon förra gången kontrollerades. Vilket svar är rätt av nedanstående. Synskärpan Hr 30cm, P+L och 3/60 innebär A. Hr 30 cm innebär handrörelser på 30 cm B. P+L innebär perception och lokalisation C. 3/60 innebär att man kan räkna fingrar på 3 m D. 3/60 innebär att man kan räkna fingrar på 60 m E. A+B+C är alla rätt 32. Ett av följande påstående är inte sant vad avser glaukom. A. Glaukom ger tidigt centrala synbortfall, så det blir svårt att ex läsa B. Papillen excaveras och kärlen förskjuts nasalt C. Synfältet påverkas ofta vi glaukom D. Trombos kan ge upphov till glaukom E. Ögontrycket kan vara normalt vid glaukom 33. En diabetiker söker dig för plötslig synnedsättning sedan 2 dagar. I genomfallande ljus finner du att det är mörkt i pupillen och du kan inte se retina. Vilken är diagnosen och hur utreder du. Ett av svaren är rätt. A. Centralartäremboli och ingen behandling finns. B. Centralvenstrombos, begär angiografi om några veckor C. Tät glaskroppsblödning och gör akut OCT (optical coherence tomography) undersökning. Sidan 14 av 36 [Oftalmologi]

15 Fråga 33 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 D. Tät glaskroppsblödning och gör ett akut ultraljud E. Ingen av ovanstående 34. Ett av följande påstående om glaskroppsblödning är inte sant. A. Bakre glaskroppsavlossning kan ge upphov till glaskroppsblödning B. Centralvenstrombos kan ge glaskroppsblödning C. Diabetesretinopati kan ge glaskroppsblödning D. Retinal ruptur kan ge glaskroppsblödning E. Våt maculadegeneration ger aldrig glaskroppsblödning 35. Gösta,86, år ser dåligt och behöver god förstoring för att kunna läsa. På avstånd har han glasögon hö och vä +2. På syncentralen får han glasögon för läsning med styrkan +12. Vilket blir hans läsavstånd med dessa läsglasögon? A. 8 cm B. 10 cm C. 12,5 cm D. 15 cm E. 20 cm 36. En 17-årig pojke söker för att han är ljuskänslig och röd i ena ögat. Han har en lätt synnedsättning och du finner denna bild i cornealmikroskopet. Bild till fråga 36 Färgbild finns på separat blad Vilket påstående är rätt? A. Detta kan om det blir uttalat ge upphov till tryckstegring i ögat. B. Detta är bakre synechier C. Detta är en medfödd missbildning. D. Detta är ett kolobom Sidan 15 av 36 [Oftalmologi]

16 Fråga 36 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 E. A+B 37. Barnmorskan Greta gör hembesök hos Peter och Sara som fått sitt första barn för två dagar sedan. Greta noterar att babyn har en ordentlig varig conjunctivit på båda ögonen. När hon kommer till vårdcentralen efter lunch tar upp detta problem med dig som tjänstgörande doktor. Vilket av nedanstående påståenden är rätt? A. Det kan röra sig om Gonokocker eller chlamydia så pat bör akut remitteras till ögonklinik. B. Det kan vara vara en virusconjunctivit så man bör vara noga med handhygienen. C. Det är sannolikt en herpes virus infektion och du ordinerar acyclovirsalva. D. Man kan lugnt avvakta och har det hela inte gått tillbaka på 1 vecka så får föräldraran höra av sig igen. E. Föräldrarna behöver bara tvätta och hålla rent då det sannolikt rör sig om ofarlig conjunctivit. 38. Vilket av följande påståenden om amblyopi är fel? A. Amblyopi drabbar barn B. Amblyopi kan orsakas av anisometropi C. Ametropi kan orsaka amblyopi D. Det är lönlöst att behandla amblyopi efter 5 års ålder E. Medfödd katarakt kan orsaka amblyopi 39. Du arbetar som distriktsläkare på vårdcentralen i Funäsdalen. Algot 53 år söker pga ögonlocksskada. Det är 30 mil till närmaste ögonkliniken och du beslutar suturera skadan själv. Vilka strukturer bör du särskilt beakta? A. Levatormuskeln B. Margo C. Tarsalplattan D. A+B E. A+B+C Sidan 16 av 36 [Oftalmologi]

17 3 Oto-rhino-laryngologi 40. Kombinera följande audiogram med rätt diagnos! [3 p] (a) Pat 1: 19 år A. Bullerskada B. Hereditär hörselnedsättning C. Meniere sjukdom D. Otoskleros E. Presbyacusis F. Sekretorisk otit G. Sensoneural hörselnedsättning där man kan misstänka retrocochleär skada Bild till fråga 40a Färgbild finns på separat blad Sidan 17 av 36 [Oto-rhino-laryngologi]

18 Fråga 40 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 (b) Pat. 55 år A. Bullerskada B. Hereditär hörselnedsättning C. Meniere sjukdom D. Otoskleros E. Presbyacusis F. Sekretorisk otit G. Sensoneural hörselnedsättning där man kan misstänka retrocochleär skada Bild till fråga 40b Färgbild finns på separat blad Sidan 18 av 36 [Oto-rhino-laryngologi]

19 Fråga 40 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 (c) Pat. 6 år A. Bullerskada B. Hereditär hörselnedsättning C. Meniere sjukdom D. Sekretorisk otit E. Sensoneural hörselnedsättning där man kan misstänka retrocochleär skada Bild till fråga 40c Färgbild finns på separat blad 41. Gull-Britt Svensson brukar inte klaga i onödan, men nu har hon haft fasligt ont i örat ett par dagar. Det hade hon väl kunnat stå ut med, men nu börjar hon känna sig yr, höra dåligt på örat samt att det rinner från mungipan då hon dricker. Det börjar också bli svårt att stänga ögat på den sidan. Hon har ingen feber eller förkylning. Vad misstänker du att hon råkat ut för? A. Labyrintit B. Mb Ménière C. Ramsey Hunts syndrom D. Vestibularisneurit 42. Fyraårig gosse som har ensidig illaluktande snuva sedan 3 veckor. Vad är den sannolikaste orsaken till detta? A. Adenoid B. Främmande kropp C. Hemofilus influenzae inf D. Sinuit Sidan 19 av 36 [Oto-rhino-laryngologi]

20 43. Patient som ramlat nedför en stege. Har fått yrsel med nystagmus och blivit döv. Status: hematotympanon. Vad tror du att patienten drabbats av? A. Hörselbensluxation B. Innerörekontusion C. Skallbasfraktur D. Subduralhematom 44. Patient som behandlats med upprepade antibiotikakurer för ensidig bihåleinflammation utan effekt. Han tycker att det luktar illa i näsan. Du spolar patienten och sätter en sinojekt det tömmer sig med rikligt pus som är så illaluktande att du får öppna fönstret när patienten gått. Du sätter upp patienten för ytterligare spolning. Vilken åtgärd vidtar du härnäst? A. Byter antibiotika B. Remiss MRT C. Remiss till tandläkare D. Sätter upp patienten för sinuskirurgi 45. Morbror Gunnar klagar allt som oftast på att maten fastnar. Han får då sprängande känsla i bröstet. Tidigare har maten slunkit ned efter ett tag. På sistone har han fått sätta fingrarna i halsen och kräka upp den. Gunnar har gått ned sex kilo senaste året. Han slutade röka för fem år sedan, men innan dess rökte han ca ett paket om dagen. Han har också fått besked om att han har KOL. (a) Vilken diagnos är viktigast att utesluta? A. Akalasi B. Distal esofagusstriktur på refluxbasis C. Esofaguscancer D. Plummer Vinsonmembran (b) Hur utreder du denna patient? Besvaras på kortsvarsformulär Oto-rhino-laryngologi 46. Patient som är opererad i örat och klagar över visst smakbortfall. Vad misstänker du är skadat? Besvaras på kortsvarsformulär Oto-rhino-laryngologi 47. Nämn två komplikationer till orbitabottenfraktur. Besvaras på kortsvarsformulär Oto-rhino-laryngologi 48. En åtta månader gammal, tidigare frisk, gosse kommer till öronkliniken på remiss från barnjouren. Han har feber (omkring 38 grader) sedan två dygn tillbaka och är lite smågnällig. I båda öronen finns Sidan 20 av 36 [Oto-rhino-laryngologi]

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

MEQ fråga Nr..

MEQ fråga Nr.. 1 (6) En kall oktobermorgon tjänstgör du som primärjour på Medicinakuten. Du går in till Elisabeth 45 år som söker på grund av huvudvärk. Elisabeth arbetar som förskolelärare och lider av övervikt, men

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT 1. Husläkarmottagning Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder.

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder. Man född 1926. Ensamboende änkeman. Ingen hemtjänst. Waran pga förmaksflimmer. Hypertoni. Methotrexat pga RA. Prostatacancer med Casodexbehandling och GnRh analog. Lindrig angina pectoris. Läkemedel: Casodex

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p)

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p) MEQ-fråga 2 Nr Sida 1 (6) En 56-årig kvinna med hypertoni och steroidbehandlad PMR söker akutmottagningen med två dygns anamnes på sjukdomskänsla och lätt feber. Det senaste dygnet tillkomst av ett smärtande

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008 ID-Nr: Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Del 1 1. En 65-årig dam söker dig på allmänläkarmottagningen då hon märkt att

Läs mer

Diskussionsfall Reumatologi

Diskussionsfall Reumatologi Diskussionsfall Reumatologi 2009 08 31 Fallbeskrivning A. Man född 1962 46-årig VD för annonsbyrå kommer till reumatologmottagningen 2008 07 22 på remiss från husläkaren. I sjukhistorien finns en del gastrit-ulcusbesvär

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM 4 oktober 2013 Marie Lindefeldt Läs igenom och svara på frågorna till de fem fallen innan seminariet. Vi diskuterar sedan igenom fallen tillsammans. Välkomna! Fall 1 En

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 STUDENT Fall 1. Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2 Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Vänligen svara kortfattat! Lycka till! Del 1 1. Lisa 30 år, tidigare frisk. Söker

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon VIII ÖGON Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner Ögon 141 Synpåverkan Inkluderar synnedsättning och dubbelseende Akut synnedsättning Akut: telefonkontakt med

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning.

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning. 4. UROLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 211) Urologifall nr 1 Du är AT-jour på lasarettet i Motala, där en 15 årig kille söker på akutmottagningen kl 18. Han klagar över smärtor i pungen efter karateträning.

Läs mer

Skrivtid: Nummer:...

Skrivtid: Nummer:... 1 Skrivning 3, HT 2010 2010-11-04 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 2 1. Du träffar under AT på Mariefreds vårdcentral Lukas, 18 år som söker pga ändtarmsbesvär. Han har sin mamma med sig som

Läs mer

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv YRSEL Neurologens perspektiv yrsel Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall 1 2 definition av yrsel Varierar mycket Patienterna har sina definitioner Specialister har sina definitioner

Läs mer

TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003

TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003 ID: 1/19 TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003 I varje MEQ-fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt med nya delfrågor. Besvarat ark läggs när det är klart upp-och-ner på golvet

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor. När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.. Fyll i Din kod högst upp.. Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p)

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p) MEQ-fråga 2016-02-26 Sida 1 (av 6) Du är jour på akuten den 31/3 och nästa patient är en 60-årig rökande kvinna som kommer på remiss från vårdcentralen under frågeställningen oklar långdragen feber. Vid

Läs mer

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdöverenskommelser Giltig fr.o.m: 2017-06-01 Faktaägare: Joakim Färdow, överläkare, ögonkliniken Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Fall 1 Den prickiga läraren En 30-årig tidigare väsentligen frisk tvåbarnsmor hade under några månaders tid noterat att hon fått blåmärken av

Läs mer

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen?

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Nils Rodhe Distriktsläkare Falu Vårdcentral, Falun Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna Kvinnor Män Äldre Cystit hos kvinnor Obehagligt Men

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 (A) Hur kan man klassificera astma? Nämn ett karakteristika alternativt

Läs mer

TENTAMEN T9 Malmö VT2 2003 MEQ samt Multiple choice del Ögon 5/6 2003

TENTAMEN T9 Malmö VT2 2003 MEQ samt Multiple choice del Ögon 5/6 2003 1/20 TENTAMEN T9 Malmö VT2 2003 MEQ samt Multiple choice del Ögon 5/6 2003 I varje MEQ-fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt med nya delfrågor. Varje blad i multiple-choice delen

Läs mer

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar:

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar: Eva som är 55 år, kommer i början av september till dig på Vårdcentralen i Täby. Eva är gift och jobbar deltid med ekonomi i makens företag. Hon har barn och barnbarn. Eva har hypertoni och medicinerar

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 2. 2 Oftalmologi Oto-rhino-laryngologi 16

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 2. 2 Oftalmologi Oto-rhino-laryngologi 16 Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 01 14(HT 2010) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått 7 svarsformulär (blad 1 7) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

Fall 1-19-årig kvinna

Fall 1-19-årig kvinna Fall 1-19-årig kvinna En 19-årig kvinna kommer in på akuten med illamående och kräkningar. Påverkat allmäntillstånd och blodtrycket är 80/50 mmhg. Hon har varit trött och har minskat i vikt på sistone,

Läs mer

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk 1 (6) 1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk chock? 1p Ökad distributionsvolym 2. Varför är TEE den undersökning som bör utföras vid misstanke om endokardit

Läs mer

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Pneumoni - Tonsillit - Sinuit - Otit Vilka bör antibiotikabehandlas? Vilka kan avstå från behandling? Vilka antibiotika bör användas? Tecken allvarlig infektion:

Läs mer

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient!

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient! 1 (7) En 55-årig man kommer till dig på infektionsmottagningen i slutet av juli. Han är remitterad från akuten där han var för 2 veckor sedan pga. långvarig feber och viktnedgång. Viktnedgång sedan februari,

Läs mer

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I Namn: Uppnådd poäng: (max: 48, godkänt 32) LYCKA TILL! Med svar BILDFRÅGOR MED ANAMNES 1) Fall 1: 72-årig kvinna som vid uppvaknandet fann att hon

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Facit MEQ-fråga Sida 1 (7)

Delexamen 4 Infektion Facit MEQ-fråga Sida 1 (7) MEQ-fråga Sida 1 (7) MEQ Till akuten kommer en 55-årig man med känd etylöverkonsumtion och hypertoni. Han inkommer med ambulans med ett dygns anamnes på feber, frysningar, huvudvärk och nackvärk. Han är

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

TENTAMEN T9 HT /10 Ögonavsnittet

TENTAMEN T9 HT /10 Ögonavsnittet Tentamen HT 00 Ögonavsnittet T Malmö / TENTAMEN T HT 00 / Ögonavsnittet Ögonavsnittet examineras med patientfall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt med nya delfrågor.

Läs mer

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination 3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

Tentamen i oftalmologi Svarsmall Fredagen den 10 januari 2003

Tentamen i oftalmologi Svarsmall Fredagen den 10 januari 2003 KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för oftalmiatrik Huddinge Universitetssjukhus/ S:t Eriks Ögonsjukhus Maxpoäng: 34 Godkänd: Dina poäng: Tentamen i oftalmologi Svarsmall

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR. Obs! Skriv din skrivnings-kod på alla sidor!

Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR. Obs! Skriv din skrivnings-kod på alla sidor! Delex 2 Klin med SöS. Restskrivning 2011-04-26 1(6) Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR Examinationen består av två MEQ-frågor om 41

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Tentamen. i Neurologi Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Tentamen. i Neurologi Karolinska Universitetssjukhuset Solna Personnummer Namn Inlämnat kl Kåravgift betald Resultat Betyg poäng/68 Tentamen = För godkänt krävs 45p = 2/3 i Neurologi Karolinska Universitetssjukhuset Solna 18 februari 2005 1. a) Vilken är definitionen

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 PERSONNUMMER: Tentamen VT1 2001. Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen. Instruktioner

Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 PERSONNUMMER: Tentamen VT1 2001. Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen. Instruktioner Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 Tentamen VT1 2001 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen Instruktioner Denna del består av 4 patientfall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007

vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007 Tentamen i Oto-Rhino-Laryngologi 1 vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007 Bengt, Babak, Anna, Nanna och alla andra vid kliniken tackar

Läs mer

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Detta är svaren från en blandad publik av läkare, sköterskor och en del andra

Läs mer

Apotekets råd om. Ögonbesvär

Apotekets råd om. Ögonbesvär Apotekets råd om Ögonbesvär Om du ofta känner dig trött i ögonen och tycker att det skaver, svider och kliar kan det bero på att ögonen är för torra. Det kan bero på att du har brist på tårvätska, eller

Läs mer

VIRUS OCH BAKTERIE SEMINARIE

VIRUS OCH BAKTERIE SEMINARIE VIRUS OCH BAKTERIE SEMINARIE I varje seminariegrupp indelar ni er två och två och ser till att fallen är uppdelade i era smågrupper. Alla skall ha förberett alla case men Ni leder ert/era case och berättar

Läs mer

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7 Fall 4: Emma, 30 år Emma, 30 år, söker på vårdcentralen med urinträngningar sedan 3 dagar tillbaks. Hon är frisk sedan tidigare, är gravid i vecka 21. Ingen känd antibiotikaöverkänslighet. Hon har inte

Läs mer

1. Vilka mikrobiologiska analyser påverkas inte nämnvärt av att patienten påbörjat antibiotikabehandling tidigare samma dag?

1. Vilka mikrobiologiska analyser påverkas inte nämnvärt av att patienten påbörjat antibiotikabehandling tidigare samma dag? 1 (7) På fråga 1-8 finns 1-5 rätt(a) svarsalternativ 1. Vilka mikrobiologiska analyser påverkas inte nämnvärt av att patienten påbörjat antibiotikabehandling tidigare samma dag? a. Urinodling b. PCR mykoplasma

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 KORTSVARSFRÅGOR

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 KORTSVARSFRÅGOR Delex 1 Klin med SöS 2015 03 03 1(8) Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 Examinationen består av en MEQ-fråga om 20 poäng samt 14 kortsvarsfrågor om 40 poäng. KORTSVARSFRÅGOR

Läs mer

Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet

Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet 16 september 2011 Totalt antal poäng på skrivning: 30 poäng. För godkänd krävs 20 poäng Tentamen återlämnas senast 4 oktober Kursledare:

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis.

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Station 1 Vilostation Station 2 Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Patienten har KAD och har efter ett

Läs mer

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011)

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5:1 På akutmottagningen söker Dan, en tidigare frisk 28 årig lärare med ländryggssmärta sedan tre veckor. För ett dygn sedan lyfte han en TVapparat och fick då

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14382 su/med 2014-07-22 2 RUTIN Huvudvärk - akutmottagningen

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14382 su/med 2014-07-22 2 RUTIN Huvudvärk - akutmottagningen Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14382 su/med 2014-07-22 2 Innehållsansvarig: Tobias Carlson, Sektionschef, Akutmottagning Östra (tobka1) Godkänd av: Putte Abrahamsson, Verksamhetschef,

Läs mer

Sebastian! ! En bra dag på jourcentralen...! - En kort resa genom den internmedicinska symptomatologin!

Sebastian! ! En bra dag på jourcentralen...! - En kort resa genom den internmedicinska symptomatologin! En bra dag på jourcentralen...! - En kort resa genom den internmedicinska symptomatologin! Sebastian! Man född -48. Kända gallstensbesvär. Behandlas med Simvastatin pga hyperlipidemi. I övrigt frisk. Igår

Läs mer

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT 1. Husläkarmottagning Bruten 71-åring Epikris kommer från Ortopedkliniken på en av dina patienter. Det rör sig om en 71-årig kvinna med välkontrollerad

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping, läkarprogrammet, bildomtentamen

Hälsouniversitetet i Linköping, läkarprogrammet, bildomtentamen I ditt arbete som klinisk genetiker studerar du en dag kromosomer från en cancerpatient med hjälp av så kallad SKY teknik. Du ser då att en del av kromosom 13 nu istället ligger på kromosom 10. Fråga 1

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2012-08-25 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 67 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Ulrika Fernberg

Läs mer

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2007-10-23 Pediatrik Del I - MEQ-frågor! När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.! Fyll i Din kod högst upp.! Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013 Ledstatus Klinisk diagnostik Christina Stranger 2013 Behöver alla kunna ledstatus? Måste man göra ledstatus på alla patienter? Man måste göra ledstatus n Om pat har minst en svullen eller öm led och/eller

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning:

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning: Sida: 0 MEQ fråga 1 10 p Tentamen i Klinisk Medicin vt 2011 Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor samt detta försättsblad. Poäng anges vid varje delfråga. Börja besvara frågorna från sidan 1. Du får

Läs mer

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7 Fall 2: Karin, 45 år Du är jourhavande på infektionsakuten 090830. Du tar emot patient Karin 45 år. Patienten är tidigare frisk, ingen kronisk medicinering, inga allergier. Patienten insjuknade initialt

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Till dig som fått Stelara

Till dig som fått Stelara Till dig som fått Stelara Patientinformation om psoriasis och behandling med Stelara Välkommen till biologiska behandling med Stelara 4 gånger per år * minimerar tiden Du behöver spendera på behandling.

Läs mer

Feber på vuxenakuten. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS

Feber på vuxenakuten. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS Feber på vuxenakuten Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS feber Första skriftliga referensen 600 år f kr hos Sumererna. Hippokrates förklarar feber som ett överskott av gul galla. Wunderlich

Läs mer

Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2

Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2 Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Tentamen i Pediatrik 2008-03-11. Del II - kortsvar

Tentamen i Pediatrik 2008-03-11. Del II - kortsvar Tentamen i Pediatrik 2008-03-11 Del II - kortsvar Kod nr. 1. En 10-årig pojke kommer till din mottagning pga buksmärtor och uttalad trötthet. Enligt mor har han dålig aptit och är ofta trög i magen men

Läs mer

Delexamination 3. Kortsvarsfrågor poäng. Danderyds sjukhus Karolinska Solna. Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 3. Kortsvarsfrågor poäng. Danderyds sjukhus Karolinska Solna. Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 3 Kortsvarsfrågor 2014-04-10 40 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 Du jobbar ST-Läkare på Norrtälje sjukhus. Till din mottagning

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (5) 62-årig man söker pga feber och frossa. Han är tidigare frisk, rökare sedan länge. Dricker alkohol vid festligare Söker med hög feber och frossa sedan tre dagar tillbaka. Lite lätt

Läs mer