2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 3. 2 Oftalmologi Oto-rhino-laryngologi 17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 3. 2 Oftalmologi 11. 3 Oto-rhino-laryngologi 17"

Transkript

1 Tentamen T7, LÄL/LÄMM (HT 2010) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (blad 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor (Neurologi/Oftalmologi/Oto-rhino-laryngologi/Infektion) Kortsvarsdel Oto-rhino-laryngologi Kortsvarsdel Infektion - A Kortsvarsdel Infektion - B Kortsvarsdel Hud Kortsvarsdel Reumatologi 2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort 3. Besvara samtliga frågor i svarsblanketterna - ej i frågehäftet 4. Efter tentamen får du behålla detta häfte Lycka till! Innehåll 1 Neurologi 3 2 Oftalmologi 11 3 Oto-rhino-laryngologi 17 4 Infektion - MCQ 22 5 Infektion - A 24 Sidan 1 av 36

2 6 Infektion - B 27 7 Hud 30 8 Reumatologi 34 Sidan 2 av 36

3 1 Neurologi 1. Du tar emot en patient på akutmottagningen. Det rör sig om en man i 35-års åldern som då han styrketränande plötsligt klagat över huvudvärk och därefter fallit ihop. Han är medvetslös vid inkomsten, andas själv men har svårt att hålla helt fri luftväg. Vid din snabba översiktliga undersökning ser du att patienten har en konjugerad blickpares åt vä, han har en hö sidig hemipares. Då du smärtstimulerar får du en undandragande rörelse. Patientens luftväg säkras med intubation och den efterföljande CT undersökningen visar ett stort intracerebralt hematom i thalamus på vä sida. Ny smärtstimulering efter röntgen framkallar ett oförändrat svar. Vilken RLS grad har pat? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 E Den kliniska bilden vid en klassisk Parkinsons sjukdom är typisk. Vilka kliniska tecken förväntar du dig vid undersökning av en sådan patient? A. Hypokinesi, dysfasi, rigiditet, postural instabilitet B. Hypokinesi, neglect, vilotremor, rigiditet C. Hypokinesi, spasticitet, vilotremor, postural instabilitet D. Hypokinesi, vilotremor, rigiditet, blickpares E. Hypokinesi, vilotremor, rigiditet, postural instabilitet 3. En patient du lumbalpunkterat under en utredning om misstänkt MS ringer upp dig dagen efter Lp. Hon har nu drabbats av en intensiv huvudvärk. Du misstänker en postpunktionell huvudvärk. Vilken anamnestisk uppgift är mest karakteristisk för denna huvudvärk? A. Huvudvärken försvinner i liggande B. Huvudvärken är belägen kring ena ögat C. Huvudvärken är förenad med parestesier i händerna D. Huvudvärken är mest intensiv på morgonen E. Huvudvärken är värst i liggande 4. En 52-årig kvinna söker pga. dubbelseende och muskelsvaghet. Oftast är symtomen bättre på förmiddagen för att sedan försämras under dagen. Vid den kliniska undersökningen finner du en lätt ptos bilateralt, divergerande ögonaxlar vid blickriktning åt vä samt en klar muskulär uttröttbarhet i armarna. I övrigt är neurologiskt status normalt. Du misstänker en Myastenia Gravis. Vilken neurofysiologisk undersökning kan hjälpa dig med diagnosen? A. EEG B. Magnetstimulering Sidan 3 av 36 [Neurologi]

4 Fråga 4 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 C. Neurografi D. Repetitiv nervstimulering E. SEP 5. Du utreder som AT-läkare på en medicinavdelning en patient som kommit in pga några dagars progredierande svaghet i benen. Patienten klagar över parestesier i fötterna, är svag framförallt i distal muskulatur i nedre extremiteter samt har reflexbortfall i såväl nedre som övre extremiteter. Babinsik tecken finns inte. Kranialnerver är normala. Sensibiliteten uppfattar du som normal. Du funderar på Guillain-Barrés sjukdom. En neurografi och Lp bör genomföras. Vilket analysresulat i Lp:n är stödjer diagnosen? A. Förhöjt laktat B. Högt proteinvärde C. Monocyter >50 D. Spektrofotometri positiv för bilirubin E. Sänkt glukosvärde 6. En 75-årig man söker på kvällen till akutmottagningen där du är jour. Han har sedan några dagar fått allt svårare att gå och upplever idag en svaghet i händer och armar. Pat kan inte gå utan stöd och du konstaterar vid klinisk undersökning en markant svaghet såväl proximalt som distalt i nedre extremiteter. Pat har nedsatt kraft vi handkramning. Känsel för vibration är nedsatt upp till knäledsnivå, och för lätt beröring upplever pat en nedsättning åtminstone över mid-thorakal nivå. Biceps/Brachioradialis reflexer är svag men liksidiga, övriga reflexer stegrade. Vid test av achillesreflexen får du fram fotklonus bilateralt. Vilken diagnos misstänker du nu? A. Cerebellopati B. Guillain-Barrés syndrom C. Motorneuronsjukdom D. Myelopati E. Polyneuropati 7. En 55-årig kvinna har sökt dig på Vårdcentralen för svårigheter att gå sedan ett par veckor. Hon har också noterat en begynnande fumlighet i händernas finmotorik. Du konstaterar vid undersökning att hon har en droppfot på hö sida. Pat är också svag distalt i benet på vä sida; du noterar fascikulationer över båda vaderna. Reflexerna är sidlika, medellivliga. Babinskis tecken finns på vä sida. Sensibiliteten är normal. Vilken blir din preliminära frågeställning i remissen till neurolog? A. Motorneuronsjukdom B. Myelopati C. Peroneuspares D. Polyneuropati E. Polyradikulopati Sidan 4 av 36 [Neurologi]

5 8. Du har genomfört en basal utredning på en 22-årig man som haft 3 oprovocerade krampanfall det senaste året. Patientens sambo har berättat anfallen ofta sker på tidiga morgnar då pat efter att ha givit ifrån sig ett kort skrik fallit ihop och börjat krampa. Tungbett och urinavgång har förekommit. Postiktalt har han klagat på muskelvärk och varit trött och tagen i någon timme innanhan blivit fullt återställd. Utredningen har visat att han lider av en primär generaliserad epilepsi. Vilken antiepileptisk medicin är förstahandsvalet för behandling av denne patient? A. Valproat (Ergenyl R ) B. Gabapentin C. Karbamazepin (Tegretol R ) D. Topiramate (Topimax R ) E. Oxkarbazepin (Trileptal R ) 9. En man i 45-års åldern söker dig på vårdcentralen på grund av gångbesvär. Han är tidigare frisk och medicinfri. Hans besvär består främst av en svaghet i benen vilken debuterade för minst 10 år sedan och har sedan dess långsamt blivit värre. Han söker nu då han har märkbart svårt att gå i trappor och då han inte orkar gå längre sträckor som tidigare. I status är pat svag både proximalt och distalt i nedre extremiteter. Muskelatrofier finns främst över quadricepsmuskulatur bilateralt. Du finner också en svaghet i proximalt i armarna och även en lätt nedsatt kraft vid handkramning bilat. Inga fascikulationer. Reflexer finns och är symmeteriska, liksidiga, du bedömer dem som normala. Babinskis tecken finns inte. Kranialnerver, sensibillitet och koordination är normala. Var bör pats sjukdom vara lokaliserad utifrån status och anamnes? A. Bilateralt subkortikalt B. Muskler C. Perifera motoriska neuron D. Ryggmärg E. C och D 10. En 65-årig kvinna har för 2 månader sedan insjuknat med stroke med svaghet i höger sida och dysfasi. Insjuknandet berodde på carotisdissektion. Insatt på sekundärprofylaktisk medicinering. Vid återbesöket nu finner du dessa symtom men tittar även efter andra symtom. Vilket av följande symtom är mest troligt att du finner? A. Apraxi B. Fascikulationer i muskler i höger sidas extremiteter C. Homonym hemianopsi åt vänster D. Neglect för sensoriska stimuli vänster E. Spatiala svårigheter 11. En 34-årig man har sista 3-4 dagarna klagat över huvudvärk och man har misstänkt influensa. Feber 38 C sedan i går. Nu insjuknat med ep-anfall som började med ryckningar i höger sidas extremiteter och sedan blev generaliserat. Pågick i ca 5 minuter. Vid undersökning noteras mycket lätt svaghet i höger sida, tungbett, tecken på urinavgång, postiktalitet. CT skalle är normal. Vilken behandling är mest angelägen att ge mot symtomen? Sidan 5 av 36 [Neurologi]

6 Fråga 11 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 A. Acyklovir iv B. Högdos steroider iv C. Intravenös trombolys D. Intraarteriell trombektomi E. Proepanutin iv 12. En 55-årig kvinna söker på Vårdcentralen pga svår värk i ansiktet. Detta började för 2 månader sedan och har tilltagit. Har attacker av värk i vänster kind. Värken pågår sekunder och är intensiv. Kommer ibland flera gånger efter varandra. Har lagt märke till att när hon borstar tänderna eller har mat i munnen på vänster sida kan detta framkalla en attack av smärta. I status finner du att attack av smärta kan framkallas när du petar med tungspateln i munnen på insidan av vä kinden. I övrigt normala fynd vid undersökning av patienten. Lämplig behandling? A. Inj Sumatriptan (Sumatriptan R ) sc B. K Tramadol (Tramadol R ) po C. T Fenytoin (Fenantoin R ) po D. T Naproxen (Naproxen R ) po E. T Sumatriptan (Sumatriptan R ) po F. T Karbamazepin (Tegretol Retard R ) po 13. En 40-årig man har sista tiden haft huvudvärk i hela huvudet. Sista 3 dagarna tett sig förvirrad. I dag fått ett krampanfall i hemmet. Inkommer pga detta. Är postiktal och har lätt svaghet i höger sida. CT skalle visar expansiv förändring på vänster sida supratentoriellt. Förändringen är ca cm stor och orsakar överskjutning av medellinjestrukturer åt hö med ca 0,5 cm. Vilken/vilka av följande ytterligare upplysningar från CT-undersökningen är du intresserad av med avseende på grad av intrakraniell tryckstegring (ange det svarsalternativ som är bäst)? A. Finns hydrocefalus i någon/några ventriklar supratentoriellt? B. Hur ser basala cisterner ut? C. Hur ser synnerver och papiller ut? D. B+C E. A+B F. A+C G. A+B+C 14. En 55-årig man söker dig pga balans- och koordinationssvårigheter sedan 3 månader. Har sakta tilltagit. Du finner ataxi i hö och vä sidas övre och nedre extremiteter. I övrigt normala förhållanden i rutinneurologiskt status. CT skalle är normal. Vilken/vilka av följande utredningar kan vara speciellt lämpligt/lämpliga för att finna orsak till patientens symtom? A. P-CDT / PEth B. EMG / ENeG Sidan 6 av 36 [Neurologi]

7 Fråga 14 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 C. Rtg Pulm D. A+B E. A+C F. B+C G. A+B+C 15. En patient inkommer till akutrummet på sjukhuset där du tjänstgör och tas emot av dig. Patienten är ca 40 år gammal och har haft upprepade krampanfall. Håller puls och blodtryck och andning. B-glc = 7 mmol/l. Är okontaktbar och har upprepade krampanfall trots att du ger fosfenytoin (Proepanutin R ) och diazepam (Stesolid R ) iv i adekvata doser. Vad är nästa åtgärd ur farmakologisk synvinkel? A. Inf Clonidin (Catapresan R ) iv B. Inf Propofol (Diprivan R ) iv C. Inf Klonazepam (Iktorivil R ) iv D. Inf Tiopental (Pentothal R ) iv E. Inf Karbamazepin (Tegretol R ) iv 16. En 25-årig man, banktjänsteman söker dig på vårdcentralen pga huvudvärk. Kommer ofta på lördagen. Huvudvärken sitter ofta vid höger tinning och över höger öra. Pulserande och intensiv. Pågår ofta 12 timmar efter insjuknandet. Ljus- och ljudkänslig under attacken. Kommer omkring 4-5 gånger per månad. Kan ibland sitta på vänster sida och ibland i hela huvudet. Kan må illa och kräkas under anfallet. Neurologisk undersökning av patienten är normal. Lämplig vidare utredning? A. P-CDT / PEth B. CT skalle C. EEG D. Rtg pulm E. Inget av ovanstående 17. En 35-årig kvinna insjuknade med stroke i går morse. Vårdas på centrallasarettet i Kristianstad. Trots adekvat behandling kvarstod mycket uttalade symtom som tecken på högersidig supratentoriell skada. Bedöms som stor mediainfarkt. I dag vid lunchtid börjar patienten sjunka i medvetande och dilatera ena sidans pupill. Du tolkar detta som malign mediainfarkt och vill skicka patienten till NK. Vilket av nedanstående alternativ bör du i första hand överväga att påbörja i Kristianstad före transport till NK om du befarar risk för allvarlig inklämning innan patienten hinner fram till NK i Lund? A. Hyperventilation och högdos steroidbehandling B. Hyperventilation och osmoterapi C. Hyperventilation och osmoterapi och högdos steroidbehandling D. Intraventrikulär tryckmätare och hyperventilation E. Intraventrikulär tryckmätare och högdos steroidbehandling F. Intraventrikulär tryckmätare och osmoterapi Sidan 7 av 36 [Neurologi]

8 Fråga 17 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 G. Osmoterapi och högdos steroidbehandling 18. En 35-årig kvinna fick i dag när hon var på ett köpcenter plötsligt svår huvudvärk i hela huvudet. Inkom pga detta till akuten där din kollega först såg patienten och gjorde CT skalle som var normal. Rutinnervstatus är normalt och patienten mår nu, 6 timmar efter insjuknandet betydligt bättre. Du utför LP och beställer bl a spektrofotometri. Vad kan just likvor-spektrofotometri-underökningen visa som är av intresse för utredningen? A. Blodpigment i likvor B. Förhöjt antal Sp-vita C. Förhöjt intrakraniellt tryck D. Oligoklonala band i likvor E. Sänkt Sp-glukos 19. En 72-årig man, har sedan 3 år känd prostatacancer. Han har nu inkommit till sjukhuset p g a, som anhöriga tycker, allmän avtackling. Du undersöker patienten på akutmottagningen. Han ligger på undersökningsbritsen, verkar klar och vital men klagar över ryggvärk. Anhöriga klarar ej att sköta honom hemma, varför han blir inlagd över natten. Nästa dag på ronden ligger han fortfarande i sin säng. Undersköterskan säger att han fått frukost men att han inte kan komma upp då han inte kan stödja på benen. Han har under natten inte kunnat kissa och därför fått KAD. Du finner nu att han visserligen kan röra på benen men han kan nätt och jämt lyfta benen någon cm från underlaget. Reflexer är svaga och Babinskis tecken saknas. Sensibiliteten är nedsatt på nedre kroppshalvan upp till navelplanet. Ett av följande påståenden är ej tillämpligt (OBS EJ tillämpligt) i detta fall: A. Akut MR rygg ska genomföras B. Beredskap för övertag till regionssjukhuset för ev akut operation C. CT rygg bör omedelbart utföras D. Misstänkt medullär påverkan på thorakal nivå E. Ordinera Injektion Betapred 32 mg i.v. 20. En 26-årig man söker Dig på akutmottagningen 2 dagar efter en trafikolycka varvid han blev påkörd bakifrån. Han kände genast att nacken fått en smäll. Sedan dess har han hela tiden haft nacksmärtor. Du finner spänd nackmuskulatur och inskränkt rörlighet i nacken men ingen fokalneurologi. Du ordinerar akut rtg halsrygg som är ua. Ett av följande påståenden illustrerar den lämpligaste handläggningen: A. Detta är ett ofarligt whip lash trauma. Du ordinerar analgetica. Ingen uppföljning behövs. B. Du ordinerar analgetica och återbesök om 6 veckor för klinisk kontroll. C. Du ordinerar analgetica och återbesök om 2 veckor för klinisk kontroll samt ny rtg halsrygg då man ej säkert kan förlita sig till den akut utförda rtg-undersökningen. D. Du ordinerar analgetica och återbesök om 2 veckor för klinisk kontroll samt skriver genast remiss för MR halsrygg då man ej säkert kan förlita sig till den akut utförda rtg-undersökningen. E. Lugnande besked till patienten. Symtomen går över efter några dagar. Inget återbesök behövs. Pat informeras dock om att höra av sig om något oförutsett inträffar. Sidan 8 av 36 [Neurologi]

9 årig kvinna. Tablettbehandlad hypertoni samt obstipationsproblem. Bypass-op Trombyl sedan dess. Har ett känt blåsljud på hjärtat gjordes en CT skalle pga allmän svaghet i benen. Denne visade en äldre infarkt i nucleus lentiformis. På senare tid falltendens. Snavade på mattan i hemmet och föll för 5-6 veckor sedan. Sedan någon vecka gångsvårigheter, slagsida åt höger. Desorienterad, kan inte riktigt ta hand om sig själv. Svårt hitta rätt ord. Ett av följande påståenden illustrerar den lämpligaste handläggningen: A. CT skalle bör göras för uteslutande av medicinskt eller kirurgiskt behandlingsbar sjukdom. B. MR hjärna utan och med kontrast samt angiosekvenser ger mest värdefull information och bör därför göras direkt efter inläggning på sjukhus. C. Pga åldern ej aktuellt med ytterligare utredning. Remiss till kommunen för vårdplanering. D. Pga åldern inläggning på sjukhus för observation och mobilisering härefter. E. Sannolikt malign hjärntumör. Behöver endast göra lungröntgen för att utesluta pneumoni eller lungtumör. 22. En 35-årig man cyklar en regnig höstkväll utan hjälm, bländas av en bil. Han svänger till mot trottoarkanten, faller och slår i huvudet. Han svimmar av kortvarigt. Han försöker sedan resa sig men är omtumlad och blir liggandes. Bilisten, som stannat, tycker sig efter cirka 10 minuter ej riktigt få kontakt med mannen och ringer därför ambulans. Vid inkomsten till sjukhuset i Växjö 45 minuter senare undersöker Du som kirurgjour patienten. Han svarar nu ej på tilltal. Han lokaliserar men avvärjer ej på central smärtstimulering. BT 180/80. Puls 60. Spontanandas. Rör hö arm och ben sämre än vänster. Vänster pupill är vidare än höger, bägge ljusreagerande. Det droppar blod ur vänster öra. Du beslutar om akut CT skalle och ringer röntgen men det visar sig att CT just nu är ur funktion men kommer att repareras och tros bli klar om 4 timmar. Efter detta telefonsamtal noterar du att pat ej längre lokaliserar utan har endast undandragande rörelse på smärta. Vilken blir nästa åtgärd? A. Akut MR hjärna B. Inläggning för observation. CT skalle så snart reparationen är klar. C. Lumbalpunktion D. Mannitol-infusion 500 ml i avvaktan på CT skalle E. Provborrning 23. En 25-årig kvinna söker dig på vårdcentralen för känselpåverkan i höger kroppshalva inklusive ansiktet. Hon hade för 1 år sedan under 1 månad övergående synnedsättning på vänster öga. I rutinnervstatus finner du nu att patienten anger nedsatt känsel för vibration och stick i hela höger kroppshalva inklusive ansiktet. Inga andra onormala fynd i rutin-nervstatus. Patienten frågar om hennes symtom kan bero på MS. Vilket av följande stämmer bäst med MS? A. CT skalle visar ofta lesioner vid MS B. Diagnosen ställs vanligen med hjälp av EEG C. MS kan drabba såväl centrala som perifera nervsystemet D. Ofta föreligger förhöjt antal vita blodkroppar i likvor vid MS E. Vid MS har patienten ofta sänkt B12-värde Sidan 9 av 36 [Neurologi]

10 24. En basal demensutredning innefattar anamnes, labprovtagning, CT-hjärna, enkla kognitiva tester samt: A. EEG B. Funktionsbedömning C. Hjärnblodflödesmätning D. LP E. Neuropsykologisk undersökning 25. Agda 79 år har sedan 3 år blivit allt mer gråtmild och fått successivt försämrat minne. Hon ter sig mer initiativlös och mindre flexibel i sitt beteende. Dessutom har hon full hemtjänst då hon inte längre reder ut de praktiska uppgifterna i hemmet. Ungefär samtidigt som minnesförsämringen startade, började Agda röra sig långsammare med små, trippande steg. Modern drabbades troligen av Alzheimer vid 85-årsåldern och fadern dog i hjärtinfarkt vid 60-årsålder. Förutom typ 2 diabetes är Agda frisk. Vilken av nedanstående disgnoser stämmer denna bild bäst ihop med? A. Alzheimers sjukdom B. Frontallobsdemens C. Lewy body demens D. Parkinsons sjukdom med demens E. Vaskulär demens Sidan 10 av 36 [Neurologi]

11 2 Oftalmologi årig man. Tidigare frisk. Besättningsman på [3 p] en större fiskebåt. Sedan några år tillbaka noterat en hinna på höger öga. Inga besvär av sekretion, klåda eller värk. Synen är subjektivt opåverkad. Han har inte haft några ögoninfektioner eller ögonbesvär tidigare. Han söker nu eftersom han tycker förändringen är kosmetiskt störande och bekanta kommenterar den. Visus Hö = 1.0 okorrigerat, Vä = 1.0 okorrigerat Bild till fråga 26 Färgbild finns på separat blad (a) Ange den diagnos du tycker är mest trolig A. Episklerit B. Keratit C. Pinguecula D. Pterygium E. Skivepitelkancer (b) Ange den åtgärd du tycker är mest adekvat i primärvård A. Akut remiss till ögonklinik B. Expektans C. Icke-akut remiss till ögonklinik D. Kortison, ögondroppar E. Tårsubstitut (c) Vilken är den troligaste bakomliggande orsaken tillpatientens tillstånd? A. Allergisk reaktion B. Bakteriell infektion C. Exposition av UV-ljus D. Trauma E. Uttorkning Sidan 11 av 36 [Oftalmologi]

12 27. En 73-årig kvinna med långsamt tilltagande synbesvär sedan 5 6 år. Hon upplever att det blir [3 p] allt svårare att läsa, framför allt med höger öga men även vissa svårigheter med vänster öga. Hon har också fått svårt att känna igen ansikten sista halvåret. Hon upplever inga mörka fält eller skuggor i synfältet. Hon upplever heller inga svårigheter att orientera sig hemma eller när hon är ute och går. Hon har ingen värk och det har inte varit några plötsliga förändringar i synen. Enkel synfältsundersökning med Donders metod utfaller normalt i bägge ögonen. Du finner i övrigt följande status: Bild till fråga 27 Färgbild finns på separat blad Visustavla: missade bokstäver markerade. Till vänster undersökning i genomfallande ljus. (a) Vilken är den mest sannolika orsaken till patientens synbesvär? A. Hyperopi B. Katarakt C. Makuladegeneration D. Myopi E. Presbyopi F. Öppenvinkelglaukom (b) I figuren nedanför ser du fyra olika synfältsutskrifter från högerögon. Mörka områden har nedsatt känslighet och ljusa områden har normal känslighet. Undersökningen omfattar ett område från centrum och 30 ut. Vilken av de fyra synfältsutskrifterna stämmer bäst med patientens symptom och fynd? A. B. C. D. (c) Vilken av nedanstående typer av patologi är som regel associerad med en subjektivt upplevd mörk fläck i synfältet? A. Bred gangliecellsatrofi i papillens övre pol B. Isolerad smärre infarkt i synkortex C. Katarakteker som når pupillens mitt D. Större blödning i de inre delarna av neuroretina E. Större pigmentepitelatrofi i centrala makula Sidan 12 av 36 [Oftalmologi]

13 28. En 45-årig man besväras sedan några månader av att det blir svårare och svårare att läsa. Värst är [2 p] det i dunkelt ljus. Han har märkt att det går något lättare att läsa om han kisar med ögonlocken. På avstånd är synen normal subjektivt. Han använder inte glasögon och har tidigare inte haft några ögoneller synproblem. Han är i övrigt frisk och tar inga mediciner. (a) Vilken är den mest sannolika diagnosen? A. Amblyopi B. Astigmatism C. Hyperopi D. Myopi E. Presbyopi (b) Förbättringen i samband med att mannen kisar med ögonlocken förklaras huvudsakligen av... A. Den muskulära ansträngningen påverkar ciliarmuskulaturen B. Mindre ljus når retina vilket minskar bländning C. Strålknippet som når retina från en enskild punkt i synfältet minskar i yta D. Ögats form förändras genom ögonlockens press 29. (a) 48-årig man som för 20 minuter sedan fick cementpulver i höger öga. Vänster öga oskadad och [2 p] symptomfritt. Patienten har sköljts i ca 10 minuter under transport till vårdcentral. Han har nu en måttlig främmande-kroppskänsla. Hans öga ser ut som i bilden till vänster. Du är lite osäker på vad cementpulver innehåller och vilka effekter det kan ha på ögat. Bild till fråga 29 Färgbild finns på separat blad Bild till fråga 29 Färgbild finns på separat blad Vilken är den mest adekvata åtgärden initialt? A. Bestämma ögats ph med indikatorpapper B. Ge antibiotikasalva i ögat C. Ringa giftinformationscentralen D. Sköljning av ögat E. Visusundersökning (b) Vilken av följande kemikaler är allvarligast vid kontakt med ögat? A. Ammoniak B. Citronsyra C. Deodorantspray Sidan 13 av 36 [Oftalmologi]

14 Fråga 29 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 D. Superlim E. Vodka 30. Vilka komponenter är tårvätskan uppbyggd av och hur testas mellanskiktets funktion? A. Ytterst fett från Meiboms körtlar, sedan vatten från tårkörtel och innerst Mucin från Goblet celler. Mellanskiktet går ej att testa. B. Ytterst fett från Meiboms körtlar, sedan vatten från tårkörtel och innerst Mucin från Goblet celler. Mellanskiktet testas med BUT. C. Ytterst fett från Meiboms körtlar, sedan vatten från tårkörtel och innerst Mucin från Goblet celler. Mellanskiktet testas med Schirmers test. D. Ytterst Mucin från Goblet celler, sedan vatten från tårkörtel och innerst fett från Meiboms körtlar. Mellanskiktet testas med BUT. E. Ytterst Mucin från Goblet celler, sedan vatten från tårkörtel och innerst fett från Meiboms körtlar. Mellanskiktet testas med Schirmers test. 31. Signe 83 år kommer på kontroll på ögonkliniken och synskärpan på höger öga är P+L. Vid senaste kontrollen hade hon på detta öga synskärpa Hr 30 cm. På det andra ögat är synskärpan 3/60 liksom då hon förra gången kontrollerades. Vilket svar är rätt av nedanstående. Synskärpan Hr 30cm, P+L och 3/60 innebär A. Hr 30 cm innebär handrörelser på 30 cm B. P+L innebär perception och lokalisation C. 3/60 innebär att man kan räkna fingrar på 3 m D. 3/60 innebär att man kan räkna fingrar på 60 m E. A+B+C är alla rätt 32. Ett av följande påstående är inte sant vad avser glaukom. A. Glaukom ger tidigt centrala synbortfall, så det blir svårt att ex läsa B. Papillen excaveras och kärlen förskjuts nasalt C. Synfältet påverkas ofta vi glaukom D. Trombos kan ge upphov till glaukom E. Ögontrycket kan vara normalt vid glaukom 33. En diabetiker söker dig för plötslig synnedsättning sedan 2 dagar. I genomfallande ljus finner du att det är mörkt i pupillen och du kan inte se retina. Vilken är diagnosen och hur utreder du. Ett av svaren är rätt. A. Centralartäremboli och ingen behandling finns. B. Centralvenstrombos, begär angiografi om några veckor C. Tät glaskroppsblödning och gör akut OCT (optical coherence tomography) undersökning. Sidan 14 av 36 [Oftalmologi]

15 Fråga 33 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 D. Tät glaskroppsblödning och gör ett akut ultraljud E. Ingen av ovanstående 34. Ett av följande påstående om glaskroppsblödning är inte sant. A. Bakre glaskroppsavlossning kan ge upphov till glaskroppsblödning B. Centralvenstrombos kan ge glaskroppsblödning C. Diabetesretinopati kan ge glaskroppsblödning D. Retinal ruptur kan ge glaskroppsblödning E. Våt maculadegeneration ger aldrig glaskroppsblödning 35. Gösta,86, år ser dåligt och behöver god förstoring för att kunna läsa. På avstånd har han glasögon hö och vä +2. På syncentralen får han glasögon för läsning med styrkan +12. Vilket blir hans läsavstånd med dessa läsglasögon? A. 8 cm B. 10 cm C. 12,5 cm D. 15 cm E. 20 cm 36. En 17-årig pojke söker för att han är ljuskänslig och röd i ena ögat. Han har en lätt synnedsättning och du finner denna bild i cornealmikroskopet. Bild till fråga 36 Färgbild finns på separat blad Vilket påstående är rätt? A. Detta kan om det blir uttalat ge upphov till tryckstegring i ögat. B. Detta är bakre synechier C. Detta är en medfödd missbildning. D. Detta är ett kolobom Sidan 15 av 36 [Oftalmologi]

16 Fråga 36 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 E. A+B 37. Barnmorskan Greta gör hembesök hos Peter och Sara som fått sitt första barn för två dagar sedan. Greta noterar att babyn har en ordentlig varig conjunctivit på båda ögonen. När hon kommer till vårdcentralen efter lunch tar upp detta problem med dig som tjänstgörande doktor. Vilket av nedanstående påståenden är rätt? A. Det kan röra sig om Gonokocker eller chlamydia så pat bör akut remitteras till ögonklinik. B. Det kan vara vara en virusconjunctivit så man bör vara noga med handhygienen. C. Det är sannolikt en herpes virus infektion och du ordinerar acyclovirsalva. D. Man kan lugnt avvakta och har det hela inte gått tillbaka på 1 vecka så får föräldraran höra av sig igen. E. Föräldrarna behöver bara tvätta och hålla rent då det sannolikt rör sig om ofarlig conjunctivit. 38. Vilket av följande påståenden om amblyopi är fel? A. Amblyopi drabbar barn B. Amblyopi kan orsakas av anisometropi C. Ametropi kan orsaka amblyopi D. Det är lönlöst att behandla amblyopi efter 5 års ålder E. Medfödd katarakt kan orsaka amblyopi 39. Du arbetar som distriktsläkare på vårdcentralen i Funäsdalen. Algot 53 år söker pga ögonlocksskada. Det är 30 mil till närmaste ögonkliniken och du beslutar suturera skadan själv. Vilka strukturer bör du särskilt beakta? A. Levatormuskeln B. Margo C. Tarsalplattan D. A+B E. A+B+C Sidan 16 av 36 [Oftalmologi]

17 3 Oto-rhino-laryngologi 40. Kombinera följande audiogram med rätt diagnos! [3 p] (a) Pat 1: 19 år A. Bullerskada B. Hereditär hörselnedsättning C. Meniere sjukdom D. Otoskleros E. Presbyacusis F. Sekretorisk otit G. Sensoneural hörselnedsättning där man kan misstänka retrocochleär skada Bild till fråga 40a Färgbild finns på separat blad Sidan 17 av 36 [Oto-rhino-laryngologi]

18 Fråga 40 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 (b) Pat. 55 år A. Bullerskada B. Hereditär hörselnedsättning C. Meniere sjukdom D. Otoskleros E. Presbyacusis F. Sekretorisk otit G. Sensoneural hörselnedsättning där man kan misstänka retrocochleär skada Bild till fråga 40b Färgbild finns på separat blad Sidan 18 av 36 [Oto-rhino-laryngologi]

19 Fråga 40 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 (c) Pat. 6 år A. Bullerskada B. Hereditär hörselnedsättning C. Meniere sjukdom D. Sekretorisk otit E. Sensoneural hörselnedsättning där man kan misstänka retrocochleär skada Bild till fråga 40c Färgbild finns på separat blad 41. Gull-Britt Svensson brukar inte klaga i onödan, men nu har hon haft fasligt ont i örat ett par dagar. Det hade hon väl kunnat stå ut med, men nu börjar hon känna sig yr, höra dåligt på örat samt att det rinner från mungipan då hon dricker. Det börjar också bli svårt att stänga ögat på den sidan. Hon har ingen feber eller förkylning. Vad misstänker du att hon råkat ut för? A. Labyrintit B. Mb Ménière C. Ramsey Hunts syndrom D. Vestibularisneurit 42. Fyraårig gosse som har ensidig illaluktande snuva sedan 3 veckor. Vad är den sannolikaste orsaken till detta? A. Adenoid B. Främmande kropp C. Hemofilus influenzae inf D. Sinuit Sidan 19 av 36 [Oto-rhino-laryngologi]

20 43. Patient som ramlat nedför en stege. Har fått yrsel med nystagmus och blivit döv. Status: hematotympanon. Vad tror du att patienten drabbats av? A. Hörselbensluxation B. Innerörekontusion C. Skallbasfraktur D. Subduralhematom 44. Patient som behandlats med upprepade antibiotikakurer för ensidig bihåleinflammation utan effekt. Han tycker att det luktar illa i näsan. Du spolar patienten och sätter en sinojekt det tömmer sig med rikligt pus som är så illaluktande att du får öppna fönstret när patienten gått. Du sätter upp patienten för ytterligare spolning. Vilken åtgärd vidtar du härnäst? A. Byter antibiotika B. Remiss MRT C. Remiss till tandläkare D. Sätter upp patienten för sinuskirurgi 45. Morbror Gunnar klagar allt som oftast på att maten fastnar. Han får då sprängande känsla i bröstet. Tidigare har maten slunkit ned efter ett tag. På sistone har han fått sätta fingrarna i halsen och kräka upp den. Gunnar har gått ned sex kilo senaste året. Han slutade röka för fem år sedan, men innan dess rökte han ca ett paket om dagen. Han har också fått besked om att han har KOL. (a) Vilken diagnos är viktigast att utesluta? A. Akalasi B. Distal esofagusstriktur på refluxbasis C. Esofaguscancer D. Plummer Vinsonmembran (b) Hur utreder du denna patient? Besvaras på kortsvarsformulär Oto-rhino-laryngologi 46. Patient som är opererad i örat och klagar över visst smakbortfall. Vad misstänker du är skadat? Besvaras på kortsvarsformulär Oto-rhino-laryngologi 47. Nämn två komplikationer till orbitabottenfraktur. Besvaras på kortsvarsformulär Oto-rhino-laryngologi 48. En åtta månader gammal, tidigare frisk, gosse kommer till öronkliniken på remiss från barnjouren. Han har feber (omkring 38 grader) sedan två dygn tillbaka och är lite smågnällig. I båda öronen finns Sidan 20 av 36 [Oto-rhino-laryngologi]

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon VIII ÖGON Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner Ögon 141 Synpåverkan Inkluderar synnedsättning och dubbelseende Akut synnedsättning Akut: telefonkontakt med

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008 ID-Nr: Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Del 1 1. En 65-årig dam söker dig på allmänläkarmottagningen då hon märkt att

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I Namn: Uppnådd poäng: (max: 48, godkänt 32) LYCKA TILL! Med svar BILDFRÅGOR MED ANAMNES 1) Fall 1: 72-årig kvinna som vid uppvaknandet fann att hon

Läs mer

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Detta är svaren från en blandad publik av läkare, sköterskor och en del andra

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2012-08-25 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 67 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Ulrika Fernberg

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng

Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng Fall 1, 3.5 poäng Maria, 69- år, är sedan tidigare väsentligen frisk, bortsett från en lindrig hypertoni. Hon söker nu till vårdcentralen

Läs mer

Apotekets råd om. Ögonbesvär

Apotekets råd om. Ögonbesvär Apotekets råd om Ögonbesvär Om du ofta känner dig trött i ögonen och tycker att det skaver, svider och kliar kan det bero på att ögonen är för torra. Det kan bero på att du har brist på tårvätska, eller

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning Ögonanamnes Hereditet Glaukom Öppenvinkelglaukom har en hereditär faktor. Ärftlighetsgången osäker. Syskon och barn till patienten bör undersökas efter 50 års ålder Trångvinkelglaukom har också viss ärftlighet

Läs mer

TBE på kliniken. Anna Westman, spec.läkare i infektionsmedicin och bakteriologi 130312

TBE på kliniken. Anna Westman, spec.läkare i infektionsmedicin och bakteriologi 130312 TBE på kliniken Anna Westman, spec.läkare i infektionsmedicin och bakteriologi 130312 Kliniska infektioner ses april-nov, högsäsong i aug-sep. 150-200 personer sjhvårdas årligen pga TBE Män>kvinnor, medianålder

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1 Bilaga 1 Sammanfattning av sjukgymnastiska interventioner vid akutomhändertagande för patienter med whiplashrelaterade besvär. 1. Första besöket inom 10 dagar efter skadetillfället. Bilaga 2 - Kontrollera

Läs mer

Personnummer: Namn: Adress: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl. 3 Slog Du i huvudet? ڤ Nej ڤ Vet ej ڤ Ja, var på huvudet?

Personnummer: Namn: Adress: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl. 3 Slog Du i huvudet? ڤ Nej ڤ Vet ej ڤ Ja, var på huvudet? 2 Del 1 Omvårdnadsdel Fylls i av patienten före läkarundersökningen Datum: Personnummer: Namn: Adress: Tel: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl 2 Minns Du hela händelseförloppet? ڤ Nej

Läs mer

Krampanfall vid Stroke. Stroketeamkongressen 2008 Dr Anna Sjöström Neurologiska kliniken Norrlands Universitets Sjukhus Umeå

Krampanfall vid Stroke. Stroketeamkongressen 2008 Dr Anna Sjöström Neurologiska kliniken Norrlands Universitets Sjukhus Umeå Krampanfall vid Stroke Stroketeamkongressen 2008 Dr Anna Sjöström Neurologiska kliniken Norrlands Universitets Sjukhus Umeå EPILEPSI Historik John Hughlin Jackson (1835-1915) 1870 Epilepsi är namnet för

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2011 08 09 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Ulrika

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling?

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling? Fråga 1 Tove 18 år har varit sjuk i halsfluss några dagar. För övrigt är hon frisk. Hon gick idag till vårdcentralen och fick antibiotika i form av Kåvepenin. Trots detta har hon blivit sämre och började

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Update om huvudvärk Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat Ibland

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss:

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: MEQ 2 Arne (Max 23 p) Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: I släkten finns psoriasis hos fader men ingen säker artrit. Tidigare opererad för gallsten och njursten.

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30 Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/ och del 2) TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning.

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning. Praktiskt prov VT-2011 SP-kirurgi KIRURGI Standardpatient (SP) Instruktion till studenten Patienten söker akut för blodiga kräkningar Av journalbladet framgår: Status At blek Saturation 95% Temp 37,4 BT

Läs mer

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund VANLIGA FRÅGOR INFÖR STRÅLBEHANDLINGEN Detta häfte är till för dig som får eller ska få strålbehandling mot en hjärntumör. Hur och

Läs mer

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma 1 Primär handläggning av patienter efter nacktrauma Första Sjukgymnastbesöket Detta dokument innehåller, förutom denna sida med allmän information, följande delar: Sid Del 4 Sjukgymnastdel 2-6 Till Dig

Läs mer

Akut huvudvärk. Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset

Akut huvudvärk. Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Akut huvudvärk Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat

Läs mer

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning Endokrinologi och diabetes T7 Fall för Klassundervisning Hur man handlägger en patient beror till stor del på var man befinner sig och vilka resurser som är tillgängliga. Därför börjar alla fall med var

Läs mer

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1 Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke Fallbeskrivning 1 85-årig man Kontaktorsak Inkommer med remiss från kommunsköterska via kirurgakuten, smärta vänster fot. Ohållbar hemsituation. Socialt

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Karotisstenoser 30/1-13

Karotisstenoser 30/1-13 Karotisstenoser 30/1-13 Johan Sanner NR-kliniken CSK När skall vi utreda? Vilka skall vi behandla? Handläggning i praktiken Riksstrokedata 2011 Medelålder 76 år (K-d: 76 år, A: 78, T: 78) Män 73 år Kvinnor

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 8 Fall för Klassundervisning (titta gärna på fallen före) Reviderad juli 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Frågeformulär allergi/astmautredning

Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformuläret skickas tillsammans med kallelse för att du i lugn och ro ska kunna besvara frågorna inför ditt besök på Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11)

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Tentamensdatum: 121119 Tid: 09.00 13.30 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Hereditärt Angioödem i Sverige

Hereditärt Angioödem i Sverige BILAGA 2 Hereditärt Angioödem i Sverige (Sweha): ett nationellt samarbetsprojekt Frågorna har ställds direkt till barnet även om det är föräldrar som svarar på dem. Med Du menar vi barnet/ungdomen som

Läs mer

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom:

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: Barnets allmäntillstånd gäller = Barnet skall orka delta i förskolans dagliga aktivitet

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11)

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset.

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. STROKE Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. (MI=MYOCARDIAL INFARCTION) Hemorragisk stroke Ishemisk stroke hjärnblödning hjärninfarkt Stroke alla åldrar Stroke yngre Hjärtinfarkt

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av röda ögon Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13

Riktlinjer för handläggning av röda ögon Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13 1 (8) Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13 Patienter som söker för röda ögon är vanligt förekommande. Genesen till besvären varierar och informationen nedan kan vara en hjälp att komma

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7)

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) En 40-årig man inkommer med intensiv ländryggsmärta som tilltagit det senaste dygnet. Han skottade snö igår och har dessutom fått en kraftig snuva och känner sig

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk KORTSVARSFRÅGOR Då vetenskapliga sanningar i många fall är relativa, ibland ändras över tid och i värsta fall kan vara rent lokala, är det viktigt att ha en norm för sanningen. Så, även om en del av nedanstående

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se Höstmöte med smittskyddet Välkomna! Sidan 1 Vad är Strama Sidan 2 Förskrivare av uthämtade antibiotikarecept* i SLL 2011 Källa: Concise, Apotekens Service AB Tandvård 7% Övriga 8% Närakuter 10% Vårdcentraler

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10-30.000 personer av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer då man själv sitter i en bil och blir

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Vilket eller vilka symptom upplever du som mest besvärande?

Vilket eller vilka symptom upplever du som mest besvärande? 1 Frågeformulär vid Yrsel-Tinnitus-Smärta YTS-kliniken Namn Ålder Adress Telefon Mobiltelefon E-mailadress Datum Yrke Studerande Pensionär Har du en av följande sjukdomar? Hjärt-/kjärlsjukdom Smärta i

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

Symtom vid akut förgiftning

Symtom vid akut förgiftning Symtom vid akut förgiftning Giftinformationscentralens erfarenheter av fenomenet SPICE. Hur vi sett en ökning av antalet frågor från sjukvård och allmänhet och fall med mer allvarliga symtom. Jenny Westerbergh

Läs mer