2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 3. 2 Oftalmologi Oto-rhino-laryngologi 17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 3. 2 Oftalmologi 11. 3 Oto-rhino-laryngologi 17"

Transkript

1 Tentamen T7, LÄL/LÄMM (HT 2010) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (blad 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor (Neurologi/Oftalmologi/Oto-rhino-laryngologi/Infektion) Kortsvarsdel Oto-rhino-laryngologi Kortsvarsdel Infektion - A Kortsvarsdel Infektion - B Kortsvarsdel Hud Kortsvarsdel Reumatologi 2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort 3. Besvara samtliga frågor i svarsblanketterna - ej i frågehäftet 4. Efter tentamen får du behålla detta häfte Lycka till! Innehåll 1 Neurologi 3 2 Oftalmologi 11 3 Oto-rhino-laryngologi 17 4 Infektion - MCQ 22 5 Infektion - A 24 Sidan 1 av 36

2 6 Infektion - B 27 7 Hud 30 8 Reumatologi 34 Sidan 2 av 36

3 1 Neurologi 1. Du tar emot en patient på akutmottagningen. Det rör sig om en man i 35-års åldern som då han styrketränande plötsligt klagat över huvudvärk och därefter fallit ihop. Han är medvetslös vid inkomsten, andas själv men har svårt att hålla helt fri luftväg. Vid din snabba översiktliga undersökning ser du att patienten har en konjugerad blickpares åt vä, han har en hö sidig hemipares. Då du smärtstimulerar får du en undandragande rörelse. Patientens luftväg säkras med intubation och den efterföljande CT undersökningen visar ett stort intracerebralt hematom i thalamus på vä sida. Ny smärtstimulering efter röntgen framkallar ett oförändrat svar. Vilken RLS grad har pat? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 E Den kliniska bilden vid en klassisk Parkinsons sjukdom är typisk. Vilka kliniska tecken förväntar du dig vid undersökning av en sådan patient? A. Hypokinesi, dysfasi, rigiditet, postural instabilitet B. Hypokinesi, neglect, vilotremor, rigiditet C. Hypokinesi, spasticitet, vilotremor, postural instabilitet D. Hypokinesi, vilotremor, rigiditet, blickpares E. Hypokinesi, vilotremor, rigiditet, postural instabilitet 3. En patient du lumbalpunkterat under en utredning om misstänkt MS ringer upp dig dagen efter Lp. Hon har nu drabbats av en intensiv huvudvärk. Du misstänker en postpunktionell huvudvärk. Vilken anamnestisk uppgift är mest karakteristisk för denna huvudvärk? A. Huvudvärken försvinner i liggande B. Huvudvärken är belägen kring ena ögat C. Huvudvärken är förenad med parestesier i händerna D. Huvudvärken är mest intensiv på morgonen E. Huvudvärken är värst i liggande 4. En 52-årig kvinna söker pga. dubbelseende och muskelsvaghet. Oftast är symtomen bättre på förmiddagen för att sedan försämras under dagen. Vid den kliniska undersökningen finner du en lätt ptos bilateralt, divergerande ögonaxlar vid blickriktning åt vä samt en klar muskulär uttröttbarhet i armarna. I övrigt är neurologiskt status normalt. Du misstänker en Myastenia Gravis. Vilken neurofysiologisk undersökning kan hjälpa dig med diagnosen? A. EEG B. Magnetstimulering Sidan 3 av 36 [Neurologi]

4 Fråga 4 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 C. Neurografi D. Repetitiv nervstimulering E. SEP 5. Du utreder som AT-läkare på en medicinavdelning en patient som kommit in pga några dagars progredierande svaghet i benen. Patienten klagar över parestesier i fötterna, är svag framförallt i distal muskulatur i nedre extremiteter samt har reflexbortfall i såväl nedre som övre extremiteter. Babinsik tecken finns inte. Kranialnerver är normala. Sensibiliteten uppfattar du som normal. Du funderar på Guillain-Barrés sjukdom. En neurografi och Lp bör genomföras. Vilket analysresulat i Lp:n är stödjer diagnosen? A. Förhöjt laktat B. Högt proteinvärde C. Monocyter >50 D. Spektrofotometri positiv för bilirubin E. Sänkt glukosvärde 6. En 75-årig man söker på kvällen till akutmottagningen där du är jour. Han har sedan några dagar fått allt svårare att gå och upplever idag en svaghet i händer och armar. Pat kan inte gå utan stöd och du konstaterar vid klinisk undersökning en markant svaghet såväl proximalt som distalt i nedre extremiteter. Pat har nedsatt kraft vi handkramning. Känsel för vibration är nedsatt upp till knäledsnivå, och för lätt beröring upplever pat en nedsättning åtminstone över mid-thorakal nivå. Biceps/Brachioradialis reflexer är svag men liksidiga, övriga reflexer stegrade. Vid test av achillesreflexen får du fram fotklonus bilateralt. Vilken diagnos misstänker du nu? A. Cerebellopati B. Guillain-Barrés syndrom C. Motorneuronsjukdom D. Myelopati E. Polyneuropati 7. En 55-årig kvinna har sökt dig på Vårdcentralen för svårigheter att gå sedan ett par veckor. Hon har också noterat en begynnande fumlighet i händernas finmotorik. Du konstaterar vid undersökning att hon har en droppfot på hö sida. Pat är också svag distalt i benet på vä sida; du noterar fascikulationer över båda vaderna. Reflexerna är sidlika, medellivliga. Babinskis tecken finns på vä sida. Sensibiliteten är normal. Vilken blir din preliminära frågeställning i remissen till neurolog? A. Motorneuronsjukdom B. Myelopati C. Peroneuspares D. Polyneuropati E. Polyradikulopati Sidan 4 av 36 [Neurologi]

5 8. Du har genomfört en basal utredning på en 22-årig man som haft 3 oprovocerade krampanfall det senaste året. Patientens sambo har berättat anfallen ofta sker på tidiga morgnar då pat efter att ha givit ifrån sig ett kort skrik fallit ihop och börjat krampa. Tungbett och urinavgång har förekommit. Postiktalt har han klagat på muskelvärk och varit trött och tagen i någon timme innanhan blivit fullt återställd. Utredningen har visat att han lider av en primär generaliserad epilepsi. Vilken antiepileptisk medicin är förstahandsvalet för behandling av denne patient? A. Valproat (Ergenyl R ) B. Gabapentin C. Karbamazepin (Tegretol R ) D. Topiramate (Topimax R ) E. Oxkarbazepin (Trileptal R ) 9. En man i 45-års åldern söker dig på vårdcentralen på grund av gångbesvär. Han är tidigare frisk och medicinfri. Hans besvär består främst av en svaghet i benen vilken debuterade för minst 10 år sedan och har sedan dess långsamt blivit värre. Han söker nu då han har märkbart svårt att gå i trappor och då han inte orkar gå längre sträckor som tidigare. I status är pat svag både proximalt och distalt i nedre extremiteter. Muskelatrofier finns främst över quadricepsmuskulatur bilateralt. Du finner också en svaghet i proximalt i armarna och även en lätt nedsatt kraft vid handkramning bilat. Inga fascikulationer. Reflexer finns och är symmeteriska, liksidiga, du bedömer dem som normala. Babinskis tecken finns inte. Kranialnerver, sensibillitet och koordination är normala. Var bör pats sjukdom vara lokaliserad utifrån status och anamnes? A. Bilateralt subkortikalt B. Muskler C. Perifera motoriska neuron D. Ryggmärg E. C och D 10. En 65-årig kvinna har för 2 månader sedan insjuknat med stroke med svaghet i höger sida och dysfasi. Insjuknandet berodde på carotisdissektion. Insatt på sekundärprofylaktisk medicinering. Vid återbesöket nu finner du dessa symtom men tittar även efter andra symtom. Vilket av följande symtom är mest troligt att du finner? A. Apraxi B. Fascikulationer i muskler i höger sidas extremiteter C. Homonym hemianopsi åt vänster D. Neglect för sensoriska stimuli vänster E. Spatiala svårigheter 11. En 34-årig man har sista 3-4 dagarna klagat över huvudvärk och man har misstänkt influensa. Feber 38 C sedan i går. Nu insjuknat med ep-anfall som började med ryckningar i höger sidas extremiteter och sedan blev generaliserat. Pågick i ca 5 minuter. Vid undersökning noteras mycket lätt svaghet i höger sida, tungbett, tecken på urinavgång, postiktalitet. CT skalle är normal. Vilken behandling är mest angelägen att ge mot symtomen? Sidan 5 av 36 [Neurologi]

6 Fråga 11 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 A. Acyklovir iv B. Högdos steroider iv C. Intravenös trombolys D. Intraarteriell trombektomi E. Proepanutin iv 12. En 55-årig kvinna söker på Vårdcentralen pga svår värk i ansiktet. Detta började för 2 månader sedan och har tilltagit. Har attacker av värk i vänster kind. Värken pågår sekunder och är intensiv. Kommer ibland flera gånger efter varandra. Har lagt märke till att när hon borstar tänderna eller har mat i munnen på vänster sida kan detta framkalla en attack av smärta. I status finner du att attack av smärta kan framkallas när du petar med tungspateln i munnen på insidan av vä kinden. I övrigt normala fynd vid undersökning av patienten. Lämplig behandling? A. Inj Sumatriptan (Sumatriptan R ) sc B. K Tramadol (Tramadol R ) po C. T Fenytoin (Fenantoin R ) po D. T Naproxen (Naproxen R ) po E. T Sumatriptan (Sumatriptan R ) po F. T Karbamazepin (Tegretol Retard R ) po 13. En 40-årig man har sista tiden haft huvudvärk i hela huvudet. Sista 3 dagarna tett sig förvirrad. I dag fått ett krampanfall i hemmet. Inkommer pga detta. Är postiktal och har lätt svaghet i höger sida. CT skalle visar expansiv förändring på vänster sida supratentoriellt. Förändringen är ca cm stor och orsakar överskjutning av medellinjestrukturer åt hö med ca 0,5 cm. Vilken/vilka av följande ytterligare upplysningar från CT-undersökningen är du intresserad av med avseende på grad av intrakraniell tryckstegring (ange det svarsalternativ som är bäst)? A. Finns hydrocefalus i någon/några ventriklar supratentoriellt? B. Hur ser basala cisterner ut? C. Hur ser synnerver och papiller ut? D. B+C E. A+B F. A+C G. A+B+C 14. En 55-årig man söker dig pga balans- och koordinationssvårigheter sedan 3 månader. Har sakta tilltagit. Du finner ataxi i hö och vä sidas övre och nedre extremiteter. I övrigt normala förhållanden i rutinneurologiskt status. CT skalle är normal. Vilken/vilka av följande utredningar kan vara speciellt lämpligt/lämpliga för att finna orsak till patientens symtom? A. P-CDT / PEth B. EMG / ENeG Sidan 6 av 36 [Neurologi]

7 Fråga 14 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 C. Rtg Pulm D. A+B E. A+C F. B+C G. A+B+C 15. En patient inkommer till akutrummet på sjukhuset där du tjänstgör och tas emot av dig. Patienten är ca 40 år gammal och har haft upprepade krampanfall. Håller puls och blodtryck och andning. B-glc = 7 mmol/l. Är okontaktbar och har upprepade krampanfall trots att du ger fosfenytoin (Proepanutin R ) och diazepam (Stesolid R ) iv i adekvata doser. Vad är nästa åtgärd ur farmakologisk synvinkel? A. Inf Clonidin (Catapresan R ) iv B. Inf Propofol (Diprivan R ) iv C. Inf Klonazepam (Iktorivil R ) iv D. Inf Tiopental (Pentothal R ) iv E. Inf Karbamazepin (Tegretol R ) iv 16. En 25-årig man, banktjänsteman söker dig på vårdcentralen pga huvudvärk. Kommer ofta på lördagen. Huvudvärken sitter ofta vid höger tinning och över höger öra. Pulserande och intensiv. Pågår ofta 12 timmar efter insjuknandet. Ljus- och ljudkänslig under attacken. Kommer omkring 4-5 gånger per månad. Kan ibland sitta på vänster sida och ibland i hela huvudet. Kan må illa och kräkas under anfallet. Neurologisk undersökning av patienten är normal. Lämplig vidare utredning? A. P-CDT / PEth B. CT skalle C. EEG D. Rtg pulm E. Inget av ovanstående 17. En 35-årig kvinna insjuknade med stroke i går morse. Vårdas på centrallasarettet i Kristianstad. Trots adekvat behandling kvarstod mycket uttalade symtom som tecken på högersidig supratentoriell skada. Bedöms som stor mediainfarkt. I dag vid lunchtid börjar patienten sjunka i medvetande och dilatera ena sidans pupill. Du tolkar detta som malign mediainfarkt och vill skicka patienten till NK. Vilket av nedanstående alternativ bör du i första hand överväga att påbörja i Kristianstad före transport till NK om du befarar risk för allvarlig inklämning innan patienten hinner fram till NK i Lund? A. Hyperventilation och högdos steroidbehandling B. Hyperventilation och osmoterapi C. Hyperventilation och osmoterapi och högdos steroidbehandling D. Intraventrikulär tryckmätare och hyperventilation E. Intraventrikulär tryckmätare och högdos steroidbehandling F. Intraventrikulär tryckmätare och osmoterapi Sidan 7 av 36 [Neurologi]

8 Fråga 17 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 G. Osmoterapi och högdos steroidbehandling 18. En 35-årig kvinna fick i dag när hon var på ett köpcenter plötsligt svår huvudvärk i hela huvudet. Inkom pga detta till akuten där din kollega först såg patienten och gjorde CT skalle som var normal. Rutinnervstatus är normalt och patienten mår nu, 6 timmar efter insjuknandet betydligt bättre. Du utför LP och beställer bl a spektrofotometri. Vad kan just likvor-spektrofotometri-underökningen visa som är av intresse för utredningen? A. Blodpigment i likvor B. Förhöjt antal Sp-vita C. Förhöjt intrakraniellt tryck D. Oligoklonala band i likvor E. Sänkt Sp-glukos 19. En 72-årig man, har sedan 3 år känd prostatacancer. Han har nu inkommit till sjukhuset p g a, som anhöriga tycker, allmän avtackling. Du undersöker patienten på akutmottagningen. Han ligger på undersökningsbritsen, verkar klar och vital men klagar över ryggvärk. Anhöriga klarar ej att sköta honom hemma, varför han blir inlagd över natten. Nästa dag på ronden ligger han fortfarande i sin säng. Undersköterskan säger att han fått frukost men att han inte kan komma upp då han inte kan stödja på benen. Han har under natten inte kunnat kissa och därför fått KAD. Du finner nu att han visserligen kan röra på benen men han kan nätt och jämt lyfta benen någon cm från underlaget. Reflexer är svaga och Babinskis tecken saknas. Sensibiliteten är nedsatt på nedre kroppshalvan upp till navelplanet. Ett av följande påståenden är ej tillämpligt (OBS EJ tillämpligt) i detta fall: A. Akut MR rygg ska genomföras B. Beredskap för övertag till regionssjukhuset för ev akut operation C. CT rygg bör omedelbart utföras D. Misstänkt medullär påverkan på thorakal nivå E. Ordinera Injektion Betapred 32 mg i.v. 20. En 26-årig man söker Dig på akutmottagningen 2 dagar efter en trafikolycka varvid han blev påkörd bakifrån. Han kände genast att nacken fått en smäll. Sedan dess har han hela tiden haft nacksmärtor. Du finner spänd nackmuskulatur och inskränkt rörlighet i nacken men ingen fokalneurologi. Du ordinerar akut rtg halsrygg som är ua. Ett av följande påståenden illustrerar den lämpligaste handläggningen: A. Detta är ett ofarligt whip lash trauma. Du ordinerar analgetica. Ingen uppföljning behövs. B. Du ordinerar analgetica och återbesök om 6 veckor för klinisk kontroll. C. Du ordinerar analgetica och återbesök om 2 veckor för klinisk kontroll samt ny rtg halsrygg då man ej säkert kan förlita sig till den akut utförda rtg-undersökningen. D. Du ordinerar analgetica och återbesök om 2 veckor för klinisk kontroll samt skriver genast remiss för MR halsrygg då man ej säkert kan förlita sig till den akut utförda rtg-undersökningen. E. Lugnande besked till patienten. Symtomen går över efter några dagar. Inget återbesök behövs. Pat informeras dock om att höra av sig om något oförutsett inträffar. Sidan 8 av 36 [Neurologi]

9 årig kvinna. Tablettbehandlad hypertoni samt obstipationsproblem. Bypass-op Trombyl sedan dess. Har ett känt blåsljud på hjärtat gjordes en CT skalle pga allmän svaghet i benen. Denne visade en äldre infarkt i nucleus lentiformis. På senare tid falltendens. Snavade på mattan i hemmet och föll för 5-6 veckor sedan. Sedan någon vecka gångsvårigheter, slagsida åt höger. Desorienterad, kan inte riktigt ta hand om sig själv. Svårt hitta rätt ord. Ett av följande påståenden illustrerar den lämpligaste handläggningen: A. CT skalle bör göras för uteslutande av medicinskt eller kirurgiskt behandlingsbar sjukdom. B. MR hjärna utan och med kontrast samt angiosekvenser ger mest värdefull information och bör därför göras direkt efter inläggning på sjukhus. C. Pga åldern ej aktuellt med ytterligare utredning. Remiss till kommunen för vårdplanering. D. Pga åldern inläggning på sjukhus för observation och mobilisering härefter. E. Sannolikt malign hjärntumör. Behöver endast göra lungröntgen för att utesluta pneumoni eller lungtumör. 22. En 35-årig man cyklar en regnig höstkväll utan hjälm, bländas av en bil. Han svänger till mot trottoarkanten, faller och slår i huvudet. Han svimmar av kortvarigt. Han försöker sedan resa sig men är omtumlad och blir liggandes. Bilisten, som stannat, tycker sig efter cirka 10 minuter ej riktigt få kontakt med mannen och ringer därför ambulans. Vid inkomsten till sjukhuset i Växjö 45 minuter senare undersöker Du som kirurgjour patienten. Han svarar nu ej på tilltal. Han lokaliserar men avvärjer ej på central smärtstimulering. BT 180/80. Puls 60. Spontanandas. Rör hö arm och ben sämre än vänster. Vänster pupill är vidare än höger, bägge ljusreagerande. Det droppar blod ur vänster öra. Du beslutar om akut CT skalle och ringer röntgen men det visar sig att CT just nu är ur funktion men kommer att repareras och tros bli klar om 4 timmar. Efter detta telefonsamtal noterar du att pat ej längre lokaliserar utan har endast undandragande rörelse på smärta. Vilken blir nästa åtgärd? A. Akut MR hjärna B. Inläggning för observation. CT skalle så snart reparationen är klar. C. Lumbalpunktion D. Mannitol-infusion 500 ml i avvaktan på CT skalle E. Provborrning 23. En 25-årig kvinna söker dig på vårdcentralen för känselpåverkan i höger kroppshalva inklusive ansiktet. Hon hade för 1 år sedan under 1 månad övergående synnedsättning på vänster öga. I rutinnervstatus finner du nu att patienten anger nedsatt känsel för vibration och stick i hela höger kroppshalva inklusive ansiktet. Inga andra onormala fynd i rutin-nervstatus. Patienten frågar om hennes symtom kan bero på MS. Vilket av följande stämmer bäst med MS? A. CT skalle visar ofta lesioner vid MS B. Diagnosen ställs vanligen med hjälp av EEG C. MS kan drabba såväl centrala som perifera nervsystemet D. Ofta föreligger förhöjt antal vita blodkroppar i likvor vid MS E. Vid MS har patienten ofta sänkt B12-värde Sidan 9 av 36 [Neurologi]

10 24. En basal demensutredning innefattar anamnes, labprovtagning, CT-hjärna, enkla kognitiva tester samt: A. EEG B. Funktionsbedömning C. Hjärnblodflödesmätning D. LP E. Neuropsykologisk undersökning 25. Agda 79 år har sedan 3 år blivit allt mer gråtmild och fått successivt försämrat minne. Hon ter sig mer initiativlös och mindre flexibel i sitt beteende. Dessutom har hon full hemtjänst då hon inte längre reder ut de praktiska uppgifterna i hemmet. Ungefär samtidigt som minnesförsämringen startade, började Agda röra sig långsammare med små, trippande steg. Modern drabbades troligen av Alzheimer vid 85-årsåldern och fadern dog i hjärtinfarkt vid 60-årsålder. Förutom typ 2 diabetes är Agda frisk. Vilken av nedanstående disgnoser stämmer denna bild bäst ihop med? A. Alzheimers sjukdom B. Frontallobsdemens C. Lewy body demens D. Parkinsons sjukdom med demens E. Vaskulär demens Sidan 10 av 36 [Neurologi]

11 2 Oftalmologi årig man. Tidigare frisk. Besättningsman på [3 p] en större fiskebåt. Sedan några år tillbaka noterat en hinna på höger öga. Inga besvär av sekretion, klåda eller värk. Synen är subjektivt opåverkad. Han har inte haft några ögoninfektioner eller ögonbesvär tidigare. Han söker nu eftersom han tycker förändringen är kosmetiskt störande och bekanta kommenterar den. Visus Hö = 1.0 okorrigerat, Vä = 1.0 okorrigerat Bild till fråga 26 Färgbild finns på separat blad (a) Ange den diagnos du tycker är mest trolig A. Episklerit B. Keratit C. Pinguecula D. Pterygium E. Skivepitelkancer (b) Ange den åtgärd du tycker är mest adekvat i primärvård A. Akut remiss till ögonklinik B. Expektans C. Icke-akut remiss till ögonklinik D. Kortison, ögondroppar E. Tårsubstitut (c) Vilken är den troligaste bakomliggande orsaken tillpatientens tillstånd? A. Allergisk reaktion B. Bakteriell infektion C. Exposition av UV-ljus D. Trauma E. Uttorkning Sidan 11 av 36 [Oftalmologi]

12 27. En 73-årig kvinna med långsamt tilltagande synbesvär sedan 5 6 år. Hon upplever att det blir [3 p] allt svårare att läsa, framför allt med höger öga men även vissa svårigheter med vänster öga. Hon har också fått svårt att känna igen ansikten sista halvåret. Hon upplever inga mörka fält eller skuggor i synfältet. Hon upplever heller inga svårigheter att orientera sig hemma eller när hon är ute och går. Hon har ingen värk och det har inte varit några plötsliga förändringar i synen. Enkel synfältsundersökning med Donders metod utfaller normalt i bägge ögonen. Du finner i övrigt följande status: Bild till fråga 27 Färgbild finns på separat blad Visustavla: missade bokstäver markerade. Till vänster undersökning i genomfallande ljus. (a) Vilken är den mest sannolika orsaken till patientens synbesvär? A. Hyperopi B. Katarakt C. Makuladegeneration D. Myopi E. Presbyopi F. Öppenvinkelglaukom (b) I figuren nedanför ser du fyra olika synfältsutskrifter från högerögon. Mörka områden har nedsatt känslighet och ljusa områden har normal känslighet. Undersökningen omfattar ett område från centrum och 30 ut. Vilken av de fyra synfältsutskrifterna stämmer bäst med patientens symptom och fynd? A. B. C. D. (c) Vilken av nedanstående typer av patologi är som regel associerad med en subjektivt upplevd mörk fläck i synfältet? A. Bred gangliecellsatrofi i papillens övre pol B. Isolerad smärre infarkt i synkortex C. Katarakteker som når pupillens mitt D. Större blödning i de inre delarna av neuroretina E. Större pigmentepitelatrofi i centrala makula Sidan 12 av 36 [Oftalmologi]

13 28. En 45-årig man besväras sedan några månader av att det blir svårare och svårare att läsa. Värst är [2 p] det i dunkelt ljus. Han har märkt att det går något lättare att läsa om han kisar med ögonlocken. På avstånd är synen normal subjektivt. Han använder inte glasögon och har tidigare inte haft några ögoneller synproblem. Han är i övrigt frisk och tar inga mediciner. (a) Vilken är den mest sannolika diagnosen? A. Amblyopi B. Astigmatism C. Hyperopi D. Myopi E. Presbyopi (b) Förbättringen i samband med att mannen kisar med ögonlocken förklaras huvudsakligen av... A. Den muskulära ansträngningen påverkar ciliarmuskulaturen B. Mindre ljus når retina vilket minskar bländning C. Strålknippet som når retina från en enskild punkt i synfältet minskar i yta D. Ögats form förändras genom ögonlockens press 29. (a) 48-årig man som för 20 minuter sedan fick cementpulver i höger öga. Vänster öga oskadad och [2 p] symptomfritt. Patienten har sköljts i ca 10 minuter under transport till vårdcentral. Han har nu en måttlig främmande-kroppskänsla. Hans öga ser ut som i bilden till vänster. Du är lite osäker på vad cementpulver innehåller och vilka effekter det kan ha på ögat. Bild till fråga 29 Färgbild finns på separat blad Bild till fråga 29 Färgbild finns på separat blad Vilken är den mest adekvata åtgärden initialt? A. Bestämma ögats ph med indikatorpapper B. Ge antibiotikasalva i ögat C. Ringa giftinformationscentralen D. Sköljning av ögat E. Visusundersökning (b) Vilken av följande kemikaler är allvarligast vid kontakt med ögat? A. Ammoniak B. Citronsyra C. Deodorantspray Sidan 13 av 36 [Oftalmologi]

14 Fråga 29 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 D. Superlim E. Vodka 30. Vilka komponenter är tårvätskan uppbyggd av och hur testas mellanskiktets funktion? A. Ytterst fett från Meiboms körtlar, sedan vatten från tårkörtel och innerst Mucin från Goblet celler. Mellanskiktet går ej att testa. B. Ytterst fett från Meiboms körtlar, sedan vatten från tårkörtel och innerst Mucin från Goblet celler. Mellanskiktet testas med BUT. C. Ytterst fett från Meiboms körtlar, sedan vatten från tårkörtel och innerst Mucin från Goblet celler. Mellanskiktet testas med Schirmers test. D. Ytterst Mucin från Goblet celler, sedan vatten från tårkörtel och innerst fett från Meiboms körtlar. Mellanskiktet testas med BUT. E. Ytterst Mucin från Goblet celler, sedan vatten från tårkörtel och innerst fett från Meiboms körtlar. Mellanskiktet testas med Schirmers test. 31. Signe 83 år kommer på kontroll på ögonkliniken och synskärpan på höger öga är P+L. Vid senaste kontrollen hade hon på detta öga synskärpa Hr 30 cm. På det andra ögat är synskärpan 3/60 liksom då hon förra gången kontrollerades. Vilket svar är rätt av nedanstående. Synskärpan Hr 30cm, P+L och 3/60 innebär A. Hr 30 cm innebär handrörelser på 30 cm B. P+L innebär perception och lokalisation C. 3/60 innebär att man kan räkna fingrar på 3 m D. 3/60 innebär att man kan räkna fingrar på 60 m E. A+B+C är alla rätt 32. Ett av följande påstående är inte sant vad avser glaukom. A. Glaukom ger tidigt centrala synbortfall, så det blir svårt att ex läsa B. Papillen excaveras och kärlen förskjuts nasalt C. Synfältet påverkas ofta vi glaukom D. Trombos kan ge upphov till glaukom E. Ögontrycket kan vara normalt vid glaukom 33. En diabetiker söker dig för plötslig synnedsättning sedan 2 dagar. I genomfallande ljus finner du att det är mörkt i pupillen och du kan inte se retina. Vilken är diagnosen och hur utreder du. Ett av svaren är rätt. A. Centralartäremboli och ingen behandling finns. B. Centralvenstrombos, begär angiografi om några veckor C. Tät glaskroppsblödning och gör akut OCT (optical coherence tomography) undersökning. Sidan 14 av 36 [Oftalmologi]

15 Fråga 33 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 D. Tät glaskroppsblödning och gör ett akut ultraljud E. Ingen av ovanstående 34. Ett av följande påstående om glaskroppsblödning är inte sant. A. Bakre glaskroppsavlossning kan ge upphov till glaskroppsblödning B. Centralvenstrombos kan ge glaskroppsblödning C. Diabetesretinopati kan ge glaskroppsblödning D. Retinal ruptur kan ge glaskroppsblödning E. Våt maculadegeneration ger aldrig glaskroppsblödning 35. Gösta,86, år ser dåligt och behöver god förstoring för att kunna läsa. På avstånd har han glasögon hö och vä +2. På syncentralen får han glasögon för läsning med styrkan +12. Vilket blir hans läsavstånd med dessa läsglasögon? A. 8 cm B. 10 cm C. 12,5 cm D. 15 cm E. 20 cm 36. En 17-årig pojke söker för att han är ljuskänslig och röd i ena ögat. Han har en lätt synnedsättning och du finner denna bild i cornealmikroskopet. Bild till fråga 36 Färgbild finns på separat blad Vilket påstående är rätt? A. Detta kan om det blir uttalat ge upphov till tryckstegring i ögat. B. Detta är bakre synechier C. Detta är en medfödd missbildning. D. Detta är ett kolobom Sidan 15 av 36 [Oftalmologi]

16 Fråga 36 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 E. A+B 37. Barnmorskan Greta gör hembesök hos Peter och Sara som fått sitt första barn för två dagar sedan. Greta noterar att babyn har en ordentlig varig conjunctivit på båda ögonen. När hon kommer till vårdcentralen efter lunch tar upp detta problem med dig som tjänstgörande doktor. Vilket av nedanstående påståenden är rätt? A. Det kan röra sig om Gonokocker eller chlamydia så pat bör akut remitteras till ögonklinik. B. Det kan vara vara en virusconjunctivit så man bör vara noga med handhygienen. C. Det är sannolikt en herpes virus infektion och du ordinerar acyclovirsalva. D. Man kan lugnt avvakta och har det hela inte gått tillbaka på 1 vecka så får föräldraran höra av sig igen. E. Föräldrarna behöver bara tvätta och hålla rent då det sannolikt rör sig om ofarlig conjunctivit. 38. Vilket av följande påståenden om amblyopi är fel? A. Amblyopi drabbar barn B. Amblyopi kan orsakas av anisometropi C. Ametropi kan orsaka amblyopi D. Det är lönlöst att behandla amblyopi efter 5 års ålder E. Medfödd katarakt kan orsaka amblyopi 39. Du arbetar som distriktsläkare på vårdcentralen i Funäsdalen. Algot 53 år söker pga ögonlocksskada. Det är 30 mil till närmaste ögonkliniken och du beslutar suturera skadan själv. Vilka strukturer bör du särskilt beakta? A. Levatormuskeln B. Margo C. Tarsalplattan D. A+B E. A+B+C Sidan 16 av 36 [Oftalmologi]

17 3 Oto-rhino-laryngologi 40. Kombinera följande audiogram med rätt diagnos! [3 p] (a) Pat 1: 19 år A. Bullerskada B. Hereditär hörselnedsättning C. Meniere sjukdom D. Otoskleros E. Presbyacusis F. Sekretorisk otit G. Sensoneural hörselnedsättning där man kan misstänka retrocochleär skada Bild till fråga 40a Färgbild finns på separat blad Sidan 17 av 36 [Oto-rhino-laryngologi]

18 Fråga 40 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 (b) Pat. 55 år A. Bullerskada B. Hereditär hörselnedsättning C. Meniere sjukdom D. Otoskleros E. Presbyacusis F. Sekretorisk otit G. Sensoneural hörselnedsättning där man kan misstänka retrocochleär skada Bild till fråga 40b Färgbild finns på separat blad Sidan 18 av 36 [Oto-rhino-laryngologi]

19 Fråga 40 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMx74 HT 2010 (c) Pat. 6 år A. Bullerskada B. Hereditär hörselnedsättning C. Meniere sjukdom D. Sekretorisk otit E. Sensoneural hörselnedsättning där man kan misstänka retrocochleär skada Bild till fråga 40c Färgbild finns på separat blad 41. Gull-Britt Svensson brukar inte klaga i onödan, men nu har hon haft fasligt ont i örat ett par dagar. Det hade hon väl kunnat stå ut med, men nu börjar hon känna sig yr, höra dåligt på örat samt att det rinner från mungipan då hon dricker. Det börjar också bli svårt att stänga ögat på den sidan. Hon har ingen feber eller förkylning. Vad misstänker du att hon råkat ut för? A. Labyrintit B. Mb Ménière C. Ramsey Hunts syndrom D. Vestibularisneurit 42. Fyraårig gosse som har ensidig illaluktande snuva sedan 3 veckor. Vad är den sannolikaste orsaken till detta? A. Adenoid B. Främmande kropp C. Hemofilus influenzae inf D. Sinuit Sidan 19 av 36 [Oto-rhino-laryngologi]

20 43. Patient som ramlat nedför en stege. Har fått yrsel med nystagmus och blivit döv. Status: hematotympanon. Vad tror du att patienten drabbats av? A. Hörselbensluxation B. Innerörekontusion C. Skallbasfraktur D. Subduralhematom 44. Patient som behandlats med upprepade antibiotikakurer för ensidig bihåleinflammation utan effekt. Han tycker att det luktar illa i näsan. Du spolar patienten och sätter en sinojekt det tömmer sig med rikligt pus som är så illaluktande att du får öppna fönstret när patienten gått. Du sätter upp patienten för ytterligare spolning. Vilken åtgärd vidtar du härnäst? A. Byter antibiotika B. Remiss MRT C. Remiss till tandläkare D. Sätter upp patienten för sinuskirurgi 45. Morbror Gunnar klagar allt som oftast på att maten fastnar. Han får då sprängande känsla i bröstet. Tidigare har maten slunkit ned efter ett tag. På sistone har han fått sätta fingrarna i halsen och kräka upp den. Gunnar har gått ned sex kilo senaste året. Han slutade röka för fem år sedan, men innan dess rökte han ca ett paket om dagen. Han har också fått besked om att han har KOL. (a) Vilken diagnos är viktigast att utesluta? A. Akalasi B. Distal esofagusstriktur på refluxbasis C. Esofaguscancer D. Plummer Vinsonmembran (b) Hur utreder du denna patient? Besvaras på kortsvarsformulär Oto-rhino-laryngologi 46. Patient som är opererad i örat och klagar över visst smakbortfall. Vad misstänker du är skadat? Besvaras på kortsvarsformulär Oto-rhino-laryngologi 47. Nämn två komplikationer till orbitabottenfraktur. Besvaras på kortsvarsformulär Oto-rhino-laryngologi 48. En åtta månader gammal, tidigare frisk, gosse kommer till öronkliniken på remiss från barnjouren. Han har feber (omkring 38 grader) sedan två dygn tillbaka och är lite smågnällig. I båda öronen finns Sidan 20 av 36 [Oto-rhino-laryngologi]

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 01 13(HT 2011) Reliabilitet Chronbach s α = 0.675 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna

Läs mer

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 2015 01 16(HT 2014) Chronbach s α = 0.76 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta

Läs mer

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 06 01(VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera

Läs mer

Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG. 12-13 maj 2011

Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG. 12-13 maj 2011 Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG 12-13 maj 2011 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. En 40-årig man sökte för 2 dagar sedan på vårdcentralen pga huvudvärk vid vänster tinning. Värken hade

Läs mer

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 1 INNEHÅLL Tema sid A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 Svar A Medicin 36 B Pediatrik 40 C Obstetrik & Gynekologi 43 D Psykiatri 46 E Kirurgi 49 2 MEDICIN

Läs mer

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013 Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM 20-21 maj 2013 Skriv tydligt, klart och koncist! KODNAMN: 1. Vid utredning av misstänkt polyneuropati kan man bland annat dela in sjukdomspanoramat i primärt axonala

Läs mer

Seminarier. eller. Trivial Pediatrics

Seminarier. eller. Trivial Pediatrics Seminarier eller Sachsska Barnsjukhuset Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset VT 2012 2012-01-16 Gastro/allmänt Moment Utveckling, Sachsska Barnsjukhuset 1. Oskar 10 år kommer

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 26 februari 2010 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Skriftliga prov för specialistexamen i allmänmedicin 2002-2007.

Skriftliga prov för specialistexamen i allmänmedicin 2002-2007. Skriftliga prov för specialistexamen i allmänmedicin 2002-2007. Skriftligt prov 2002 Fråga 1 40- årig elektriker med diabetes typ I kommer på "sockerkontroll". Du träffade honom för första gången i samma

Läs mer

den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00

den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1 Sidan 1 MEQ fråga 1 Anvisning: Frågan är uppdelad på ett sidor där sid. 1 innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Fortsättningen på sid. 2, osv bygger på uppgifter givna på föregående sidor och

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 21 november 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov den 22 maj 2015. tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov den 22 maj 2015. tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 22 maj 2015 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Kompendiet har utarbetats gemensamt av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logoped, kurator, dietist och övrig personal på strokeenheterna

Läs mer

ST-skrivning i infektionssjukdomar mars 2003

ST-skrivning i infektionssjukdomar mars 2003 ST-skrivning i infektionssjukdomar mars 2003 Till dig som skriver Provet består av två delar, 1 MEQ-fråga samt 15 ytterligare patientfall. Börja med MEQ delen. Börja med första papperet, svara på frågorna

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 29 augusti 2014 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 29 augusti 2014 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 29 augusti 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och

Läs mer

- Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring

- Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring 1 - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring den 25 maj 2012 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29

SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29 SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29 BLF:s specialistskrivning 2010. Post-hoc-versionen Du som skriver har tagit det berömvärda beslutet att utnyttja tillfället att fräscha upp dina kunskaper och att

Läs mer

Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN

Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN Provet består av 5 fall: Fall 1 6 delfrågor sid 2-8 24 p Fall 2 5 delfrågor sid 9-14 13 p Fall 3 6 delfrågor sid 15-21

Läs mer

Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar

Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar Till dig som skriver Provet består av fyra stycken MEQ-frågor författade av kollegor från olika delar av landet. Nytt för i år är att vi har lagt till

Läs mer

Bra givna svar i skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2013.

Bra givna svar i skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2013. Bra givna svar i skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2013. Detta är autentiska svar på uppgifterna i skriftliga provet för specialistexamen oktober 2013, lätt redigerade. Varje uppgift

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

Stroke. En skrift om slaganfall och TIA

Stroke. En skrift om slaganfall och TIA Stroke En skrift om slaganfall och TIA Den här skriften är en del av Hjärt- Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från privatpersoner

Läs mer

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

Stroke. En temaskrift om slaganfall och TIA

Stroke. En temaskrift om slaganfall och TIA Stroke En temaskrift om slaganfall och TIA Denna temaskrift är en del av Hjärt- Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig tack vare gåvor från privatpersoner

Läs mer